1 liter Läsk, lightläsk, mjölk eller vatten under 6 månader!

 • Mejla till en vän

En vanlig fråga som dyker när det gäller läskdrickande är om det är farligt med sötningsmedel. Det finns ju en allmän oro för tillsatser idag och frågan brukar gälla sötningsmedel men framför allt gäller det sötningsmedlet aspartam. Och om det är farligt är det farligare än att dricka vanlig läsk? Det är inte alls ovanligt att man träffar på personer som avstår från att dricka lightläsk då de tror att tillsatserna och sötningsmedlet är farligare än det socker som de får i sig från den vanliga läsken.

En annan vanlig fråga är hur dåligt det egentligen är att dricka läsk regelbundet. Hur stor påverkan kommer läsken att ha och påverkas kroppen även om man inte går upp i vikt? Det finns ett antal studier på djur och då främst råttor och möss där man sett en specifik negativ inverkan av sockersötad dryck där fruktosen i drycken verkar vara det som ställer till med den mest negativa effekten på hälsan (1, 2). I dessa djurstudier har man också sett att om man har en dryck som endast sötas med glukos så kommer effekten inte att vara lika negativ som en dryck med fruktos vilket ytterligare understryker fruktosens del i det hela. Korttidsstudier på människor har också visat att fruktosen i socker är det som har störst negativ inverkan på hälsan (17, 18).

Vilka drycker innehåller socker och fruktos?

Den läsk som säljs i Sverige idag innehåller nästan alltid socker vilket innebär 50 procent glukos och 50 procent fruktos. Någon enstaka gång kan man hitta läsk sötad med high-fructose corn syrup, HFCS där fruktosandelen vanligen ligger kring 55 procent istället. I praktiken kommer dessa två varianter att ha mer eller mindre samma effekt på kroppen. Normalt brukar läsk innehålla 9-13 gram socker per 100 ml, eller 9-13 % socker.

Battery energidryck innehåller ungefär lika mycket socker som läsk

Lika mycket socker som i läsk

Tittar vi på sportdrycker och energidrycker innehåller dessa ganska ofta en större andel glukos än fruktos. Förklaringen är helt enkelt att glukos tas upp snabbare av kroppen och kan användas direkt av musklerna. En större andel glukos i sportdrycker är därför bättre för prestationen.En liten andel fruktos är dock bra och därför finns det ändå lite fruktos i de flesta sportdrycker. Mer om det här kan du läsa i mitt inlägg, Vatten vs sportdryck. Det totala innehållet av sockerarter i sportdryck är vanligen det samma som läsk, det vill säga runt 9-13 procent. Skillnaden är som sagt att de innehåller lite mindre fruktos.

Juice och smaksatt fil och yoghurt innehåller också stora mängder socker och fruktos och fördelningen mellan dessa varierar från produkt till produkt. Man ska dock vara medveten om att ur sockersynpunkt är juice inget bättre än läsk och de sockerötade fil- och yoghurtprodukterna innehåller oftast till och lite med mer socker samt fruktos än läsk. Juice kan man argumentera för att det kan ha en del i en bra kost ur andra synpunkter men det är verkligen inget man ska konsumera flera glas av varje dag. Andelen sockerarter i olika juicer och fil- och yoghurtdrycker kan du se här under:

 • I apelsinjuice är det vanligen 10 % sockerarter och hälften av det är fruktos.
 • I ananasjuice är andelen 13 % och fruktosen står för lite mer än 50 procent.
 • Äppeljuice ligger kring 10 % och andelen fruktos är kring 60-70 procent.
 • Drickyoghurten Yalla i olika smaker från Arla innehåller 9-12 % sockerarter med ganska jämn fördelning mellan fruktos och glukos. De flesta smakerna av den här produkten innehåller mer socker än frukt och ligger kring 12-13 % sockerarter.
 • Skånemejerierna har en drickyoghurt som ligger på samma sockermängd som Arlas varianter där de flesta ligger upp emot 12-13 % sockerarter.

Hur påverkas då din kropp om du dricker socker/fruktos?

Vi vet alltså från djurstudier att djur lättare blir feta om de får dricka sötad dryck istället för vatten. Vi vet också från djurstudier att de inte bara blir lättare feta utan att levern specifikt påverkas negativt av framför allt större mängder fruktos. Hos människor vet vi mest att personer som regelbundet dricker läsk eller någon annan sockersötad dryck tenderar att vara mer överviktiga (3, 4, 5, 6) och ha större negativ påverkan på levern (10) men resultaten är faktiskt blandade och vissa studier finner inget samband mellan läskdrickande och vikt (7, 8). Det här visar på svårigheten med att se mindre korrelationer med hjälp av epidemiologi eller observationsstudier. Men det faktum att alla studier visar på en ökad risk eller ingen skillnad pekar ju ändå mot att regelbundet drickande va läsk och andra sockersötade drycker kan vara en riskfaktor. Det finns ju även djurstudier som alla pekar på samma samband.

Men interventionsstudier där man verkligen sagt till en grupp att regelbundet dricka läsk och en annan grupp att inte göra det är det ont om. Jag kände faktiskt bara till några få kortare studier av den här typen fram tills för någon månad sen när det publicerades en studie som varade i hela  6 månader som tittade på just den här saken (9).

Antingen 1 liter vatten, mjölk, läsk eller lightläsk varje dag

Det som står här i rubriken var precis det man jämförde i den här studien. Deltagarna i den här studien blev tillsagda att dricka 1 liter dagligen av en bestämd dryck under 6 månader. De utvalda dryckerna var

 1. Vatten (Aqua d’or)
 2. Mellanmjölk (Arla)
 3. Coca-Cola
 4. Coca-Cola light

Studien genomfördes i Danmark så det var vanligt socker som användes i Coca-Colan. För att öka följsamheten i studien tillhandahöll forskarna deltagarna med all dricka och deltagarna blev dessutom tillsagda att komma tillbaka med alla tomma flaskor för att öka följsamheten ytterligare. På grund av studiens upplägg så var det ingen blindning i den här studien. Det är ju ganska svårt att dölja för en person vilken dryck som han eller hon dricker 1 liter av varje dag under 6 månader.

De tester man gjorde före och efter interventionen var ett glukostoleranstest, alltså den typen av test man vanligen använder för att testa om någon har diabetes. Man tittade även på blodfetter, blodsockret, insulinnivåer, leptinnivåer, blodtryck och insulinkänslighet. Med hjälp av en magnetkamera gjorde man mätningar på mängden visceralt fett, alltså bukfett, vilket är den typen av fett som är sämst för hälsan. Slutligen gjorde man även DXA mätning för att avgöra mängden fett-, muskel- och benmassa hos deltagarna.

I början av studien hade man 60 deltagare men efter randomiseringen till de olika grupperna var det 13 kvinnor som hoppade av studien. Fyra stycken från vattengruppen, 5 från Coca-Colagruppen och fyra från Coca-Cola lightgruppen.

När kvinnorna i fråga hade hoppat av fanns det 17 män och 30 kvinnor kvar i studien och de randomiserades alltså mellan de fyra grupperna.

Resultatet – Allt gick bra att dricka utom Coca-Cola

Resultatet i den här studien talar sitt tydliga språk tycker jag. Här under kan du se två grafer som visar på förändringen i visceralt fett och mängden inlagrat fett i levern. Observera att skalorna är i förändring i procent och skalorna är inte heller de samma i de två graferna.

Ökad mängd visceralt fett och ökad mängd inlagrat fett i levern sågs endast i Coca-Colagruppen

Ökad mängd visceralt fett och ökad mängd inlagrat fett i levern sågs endast i Coca-Colagruppen. Mjölkgruppen fick en liten positiv förändring av mängden visceralt fett medan övriga resultat var neutrala. Notera att Coca-Cola light inte gav några negativa effekter i de här två testerna.

Man såg ingen signifikant förändring i mängden kroppsfett hos deltagarna i någon grupp men det fanns en trend mot en ökad viktuppgång i fettmassa i Coca-Colagruppen. Både läsk och mjölkgruppen hade även tendenser till en ökad subkutan fettmassa. Subkutan fettmassa är fett som lagras precis under huden. Detta fett är mindre negativt för hälsan än det som lagras inne vid organen, så kallat visceralt fett.

Förändringar i en rad hälsovärden för de fyra olika grupperna

Förändringar i en rad hälsovärden för de fyra olika grupperna. Signifikanta skillnader är markerade med *.

Förändring i blodtryck efter 6 månaders drickande av läsk, lightläsk, vatten eller mjölk

Relativ procentuell förändring i blodtryck efter 6 månaders drickande av läsk, mjölk, lightläsk eller vatten. Svarta staplarna representerar det systoliska trycket och de gråa staplarna representerar de diastoliska trycket.

När man tittade på förhållandet mellan visceral fetmassa och subkutan fettmassa såg man en signifikant försämring för Coca-Cola gruppen i förhållande till mjölkgruppen och en trend till försämring för Coca-Cola gruppen i förhållande till vatten och Coca-Cola light.

Kolesterolet och triglyceriderna försämrades också signifikant för Coca-Cola gruppen i förhållande till övriga grupper.

Man tittade även på blodtrycket i den här studien och även där var det sämst resultat för Coca-Cola gruppen. I förhållande till Coca-Cola light och mjölk var förändringen till och med signifikant sämre.

Mina tankar kring resultatet

Det här är enligt mig en väldigt intressant studie där resultatet blev som väntat. Det finns dock en stor brist med den här studien och det är att antalet deltagare var lågt. Det låga deltagarantalet och de väldigt många signifikanstesterna som man utfört i den här studien innebär att sannolikheten/risken att något resultat i den här studien inte stämmer är väldigt hög.

Jag skulle därför säga att man till exempel inte kan använda den här studien för att säga att regelbundet läskdrickande leder till högre blodtryck. Jag tror att det sannolikt är så men det låga deltagarantalet tillsammans med många tester gör att risken för ett statistiskt fel är hög.

Det går inte heller att säga att lightläsk är bättre än vatten för blodtrycket tycker jag. Den här studien visade på just det men återigen så är säkerheten kring statistiken för låg för att man ska kunna säga något sådant.

Det man kan använda den här studien till är istället att man kan dra ett ganska stort svepande uttalanden som blir rätt. Att dricka läsk varje dag är klart sämre än att dricka antingen en liter mjölk, en liter lightläsk eller en liter vatten istället. Den negativa effekten beror inte heller bara på de extra kalorierna då många av de negativa effekterna inte sågs för mjölken trots att den faktiskt innehåller mer kalorier.

Särskilt med tanke på tidigare djurstudier och de observationsstudier och kortare interventionsstudier som finns på människor kan du med stor säkerhet säga att läsk är dåligt och det är inte bara dåligt för att man dricker kalorier utan det finns ytterligare effekter som troligen kommer från socker och fruktos.

Tråkigt att man inte inkluderat juice

Med de negativa effekterna som man såg i den här studien är det tveksamt om det rent etiskt kommer att tillåtas större studier på det här ämnet. Med all den forskning som finns på området läsk och hälsa nu så tror jag det blir svårt att sälja in en studie till rent etiskt. För med en väldigt stor sannolikhet så kommer man ju försämra hälsan för en ganska stor grupp personer i läskgruppen.

Juice är inte lika dåligt som läsk

Juice är inte lika dåligt som läsk. Frågan är om det är bra eller bara mindre dåligt

Något som inte studerats lika bra som läsk är juicedrickande och vilka effekter det har på hälsan. Det finns randomiserade studier där man visat att några dl varje dag av olika typer av juice kan ha positiv inverkan på blodtryck, CRP och andra markörer för inflammation (11, 12, 13, 14, 15). Så att likställa juice med läsk bara baserat på andelen sockerarter känns väldigt förhastat. Samma mängd läsk dagligen under kort tid har nämligen visat sig ha negativ inverkan på hälsan (16).

Hur man ska förhålla sig till juice är därför öppet för debatt. Personligen tycker jag att man ska försöka dricka så lite kalorier som möjligt och istället äta frukten som den är. Då får man i sig mer nyttigt och man behöver inte oroa sig för fruktos eller socker då mängden man får i sig från intakt frukt är låg vid normal konsumtion och fruktos i dessa mängder verkar snarare vara positivt än negativt för hälsan (19, 20, 21, 22).

Coca-Cola light gav inga negativa effekter

Jag har ju redan tagit upp resultatet för Coca-Cola light tidigare i det här inlägg men jag tyckte än då att det förtjänar en egen rubrik med tanke på allt snack som finns kring lightläsk. Det är inte ovanligt att jag hör personer uttala sig om att de undviker lightläsk och istället tar vanlig läsk när de väl ska dricka läsk. Detta är för mig ett helt obegripligt resonerande. Det finns idag egentligen ingenting som pekar på att sötningsmedel i form av aspartam eller sukralos är farligt i normal konsumtionsmängd (23, 26). Det som finns är studier på möss och råttor där man sett en ökad risk för cancer när de fått inta aspartam dagligen med början innan djuret är fött och i doser mer än det dubbla mot det dagliga intaget hos de flesta idag (24, 25, 29).

Det finns även epidemiologiska studier som ibland visar att personer som dricker mer lightläsk är i ökad risk för övervikt, diabetes och en mängd andra sjukdomar eller hälsobesvär. Men som vi gått igenom flera gånger om här på sidan så går det inte att använda epidemiologiska studier för att dra några säkra slutsatser. Särskilt inte när sambanden är så svaga så de inte syns i många studier. När det gäller de eventuella sambandet med cancer som man sett i vissa djurstudier så syns inte detta i epidemiologiska studier (27, 28, 30, 31)

Så de eventuella riskerna som finns med lightläsk handlar alltså om daglig konsumtion över lång tid och har aldrig visats på människor. Riskerna med vanlig läsk visar sig efter regelbundet drickande i bara några veckor och är visat i flera studier på människor.

Summering

Att läsk inte är bra för dig visste du säkert men min erfarenhet är att folk har svårt att se riskerna med något när de inte får det hela mer konkret framställt. Att se skillnaden mellan vilka risker som är värda att bry sig om och vilka risker som man nog gör bäst i att leva med är också en sådan sak. I mina ögon är regelbundet läskdrickande en stor risk för hälsan och verkligen något man bör fokusera på om man bryr sig om hur man mår för stunden och framförallt hur man kommer må några år längre fram i tiden. Och vill man dricka det då och då är det bättre att välja lightvarianter.

Det är viktigt att påpeka att det sambandet som är ganska tydligt när det gäller tillsatt socker i dricka och då främst läsk inte är lika tydligt när det gäller tillsatt socker i mat. Trenden är inte alls lika tydlig där vilket ytterligare understryker att man inte kan dra slutsatsen att allting som slutar på samma sätt i blodet kommer att påverka hälsan likadant vilket många som skyr kolhydrater brukar gilla att påstå.

Sen tillför tillsatt socker i kosten i princip ingenting till din kropp näringsmässigt så att försöka minimera intaget av tillsatt socker är ju ändå en bra idé. Men snackar vi om att göra en stor insats för folkhälsan pekar det mesta mot att det är klart viktigare att ta bort läsken och sockersötade drycker än att ta bort tillsatt socker i alla livsmedel.

Jacob Gudiol
Om Författaren:
Jacob Gudiol är leg. fysioterapeut och civilingenjör utbildad i Lund (- en omtenta). Han håller regelbundet föreläsningar om träningsfysiologi för olika grupper, föreningar och utbildningar, bland annat på sjukgymnastutbildningen i Lund. Han sitter med i styrelsen för idrottsmedicin syd och han är även träningsskribent på SvD och jag skriver artiklar för lite olika träningsmagasin, främst BODY Magazine. Jacob har även Twitter och en personlig blogg på tranastyrka.se
Copyright © traningslara.se (Jacob Gudiol och Nicklas Neuman)
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk och i skolundervisning i grundskola och gymnasiet. Användning i andra syfte är ej tillåten utan tillstånd från författaren

61 kommentarer till “1 liter Läsk, lightläsk, mjölk eller vatten under 6 månader!

 1. 1
  slimmy skrev:   Citera och svara

  Riktigt intressant, har längtat efter att få läsa om sötningsmedel här på sidan!

  Har hört en del säga att man kan gå upp i vikt om man dricker lightläsk och att det ska bero på att sockersuget ökar mer av sötningsmedel än av vanligt socker. Så viktuppgången beror inte direkt på sötningsmedlet, utan att man senare blir mer sockersugen och på så sätt får i sig fler kalorier. Har du hört någonting om detta?

 2. 2
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  slimmy:
  Riktigt intressant, har längtat efter att få läsa om sötningsmedel här på sidan!

  Har hört en del säga att man kan gå upp i vikt om man dricker lightläsk och att det ska bero på att sockersuget ökar mer av sötningsmedel än av vanligt socker. Så viktuppgången beror inte direkt på sötningsmedlet, utan att man senare blir mer sockersugen och på så sätt får i sig fler kalorier. Har du hört någonting om detta?

  Visst har jag hört något om det. Massor av gånger i olika fikarum :)

  I den här studien kontrollerade man inte kaloriintaget. Och man såg ju också en trend mot ökad fettmassa i Coca-Cola gruppen. I gruppen som drack Coca-Cola light såg man inte detta, de gick ju till och med ner något hekto.

  Så effekten verkar ju inte direkt vara så imponerande stark i alla fall. Det finns även fler kortare studier som visat på precis samma sak, aspartam stimulerar inte hungern.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12324283
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2349932
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7146134
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3190220
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17299484

  Från sista referensen som är en översiktsartikel

  The meta-analysis revealed significant reduction in energy intakes when aspartame was used, compared with all types of control except when aspartame was compared with non-sucrose controls such as water. The mean reduction was about 10% of total energy intake……

  ….As a result, diet beverages might represent the optimal use of intense sweeteners in the context of a weight control strategy. Although they have been shown to be associated with some modest weight loss in RCTs (De La Hunty et al., 2006), intense sweeteners are not appetite suppressants. Their ultimate effects will depend on their integration within a reduced energy diet.

  Optimal håller jag inte med om här. Det bästa är ju att skita i läsk överlag och hålla sig till vatten. Men poängen är tydlig.

  Jag känner faktiskt inte till någon studie som visat på motsatsen faktiskt. Att sötningsmedel skulle göra en hungrig. Men det har ju aldrig hindrat folk från att påstå saker.

 3. 3
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Guddi: Jag känner faktiskt inte till någon studie som visat på motsatsen faktiskt. Att sötningsmedel skulle göra en hungrig. Men det har ju aldrig hindrat folk från att påstå saker.

  Jag får nog korrigera mig själv här direkt. En väldigt dålig formulering av mig. Det jag ville få fram är att jag inte känner till någon studie där man sagt till folk att börja dricka lightläsk och sen har de gått upp i vikt eller haft svårare att gå ner i vikt.

  Det finns studier som visat att dricker man tex en lightläsk så kan man bli mer sugen på att äta mer än om man dricker ett glas vatten. Men det är korttidsstudier som tittar på vad som händer de närmsta timmarna ungefär. Djurstudier har jag faktiskt inte tittat på, ska se om jag hinner med det i kväll.

 4. 4
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Jag har hittat fem långtidsstudier på råttor nu. Alla visar på antingen ingen effekt eller lite lägre vikt hos råttor som fått dricka aspartamsötad dryck regelbundet istället för vatten:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11890951
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3190217
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15159141
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2725436
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16937917

  Hur det är för andra sötningsmedel vet jag inte. Möjligt att det fungerar annorlunda där.

 5. 5
  Nicole skrev:   Citera och svara

  Riktigt bra artikel. Måste bara säga att jag vet två personer enas tänder fick så dålig kvalité så de började falla sönder när hon åt, och var bara 19 år (dricker 1-3 L coca-cola varje dag). En annan som hade ungefär samma tand kvalité med fram tänderna hade börjat ruttna och drack ungefär samma om inte mer coca-cola varje dag. Båda har även en väldigt grådaskig hy då vatten knapp existerar i deras liv.

 6. 6
  A F - ursprungsliv.nu skrev:   Citera och svara

  Intressant som vanligt!

  Jag hör väl till aspartam-skeptikerna. Nu dricker jag ju inte läsk, och om man dricker det så sällan som jag gjorde tidigare (varannan månad, kanske), så kanske det kvittar ändå, och man kan välja socker från smaksynpunkt.

  Nu handlar det för min del mer om barnen som får festis eller så kanske en gång per månad. I små mängder är ju ändå sackaros något som kroppen kan hantera, vi har ju fått i oss det från frukt hur länge som helst. Det är ju fullt möjligt att aspartam är ofarligt inte bara ur viktsynpunkt utan ur alla synpunkter, men jag känner mig inte så säker på det…

  Vad gäller sukralos så tar väl inte kroppen upp det alls, så det borde rimligtvis vara ofarligt för konsumenten. Där är väl frågetecknen miljökonsekvenserna, eftersom det inte alls renas.

 7. 8
  Elina skrev:   Citera och svara

  Instinktivt känner jag att det är bättre att dricka ett glas vanlig cola än en liter lightcola, att det är bättre att äta en skål fullfet, sockrad fruktyoghurt till helgen än att äta en skål lightyoghurt varje dag, med en massa sötningsmedel och förtjockningsmedel och grejer. Men jag funderar mycket kring detta, är det verkligen så? Eller är mina tankar ett resultat av dagens äkta vara propaganda? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men om du lyckas tyda mitt dravvel så hör jag gärna hur du resonerar kring detta.

 8. 9
  N skrev:   Citera och svara

  Kan inte nog uttrycka hur mycket denna blogg och allt arbete ni lägger ner, uppskattas.

  Har för mig att läsk, light som vanlig, har en nedbrytande effekt på skelettet/kalcium i större doser. Är det nåt du vet kan ha betydelse i praktiken eller har skrivit om tidigare? Detta har väl förvisso inte med sockret eller sötningsmedlet att göra, men jag ställer frågan här ändå eftersom jag litar mer på er än diverse sökträffar på google.

 9. 10
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Elina: Men jag funderar mycket kring detta, är det verkligen så? Eller är mina tankar ett resultat av dagens äkta vara propaganda? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men om du lyckas tyda mitt dravvel så hör jag gärna hur du resonerar kring detta.

  Du får ju jämföra likvärdiga mängder, annars blir det meningslöst. 1 liter lightläsk i veckan är garanterat bättre än 1 liter vanlig läsk. Sen kan man ju diskutera om något av det är så värst farligt i de mängderna.

  Om man ”måste” dricka en liter om dagen hade jag garanterat valt lightvarianten. Hellre chansa på en liten ökad risk för cancer när man blir gammal som ingen med säkerhet kunnat påvisa än sämre insulinresistens, mer bukfetma och troligen även övervikt efterhand.

  När det gäller yoghurten är det inte direkt svårt att ta naturell yoghurt och lägga i egna bär eller frukter. Så slipper man det tillsatta sockret och dessutom smakar det bättre. Frukt och bär går till och med att köpa frusen i fall man har svårt med att äta det innan det blir dåligt i fruktskålen.

 10. 11
  Nicklas skrev:   Citera och svara

  Guddi: Du får ju jämföra likvärdiga mängder, annars blir det meningslöst. 1 liter lightläsk i veckan är garanterat bättre än 1 liter vanlig läsk. Sen kan man ju diskutera om något av det är så värst farligt i de mängderna.

  Om man “måste” dricka en liter om dagen hade jag garanterat valt lightvarianten. Hellre chansa på en liten ökad risk för cancer när man blir gammal som ingen med säkerhet kunnat påvisa än sämre insulinresistens, mer bukfetma och troligen även övervikt efterhand.

  När det gäller yoghurten är det inte direkt svårt att ta naturell yoghurt och lägga i egna bär eller frukter. Så slipper man det tillsatta sockret och dessutom smakar det bättre. Frukt och bär går till och med att köpa frusen i fall man har svårt med att äta det innan det blir dåligt i fruktskålen.

  Jag håller med dig i allt. Jag dricker numera väldigt lite läsk. Men när det blir, exempelvis vid middagar, så är det allting lightvarianten jag väljer. Jag är mer övertygad om att socker är kasst än sötningsmedel och överhuvudtaget är mycket läsk inte bra.

  Men ett tillägg till det sista är att jag tycker många glömmer sylt i den här diskussionen. Man dör ju inte av lite sylt och det är en väldigt bra kompromiss om man inte vill ha den sötsliskiga yoghurten men ändå lite sötma och smak av bär/frukt. Naturell yoghurt med jordgubbssylt är överlägset yoghurt med jordgubbssmak tycker jag. Och den sockerreducerade sylten är väldigt god den också tycker jag. Den står sig inte lika länge men god är den. I alla fall ICA’s, har inte testat så många.

 11. 12
  Per Olof skrev:   Citera och svara

  Men den här studien verkar ju helflummig!

  Det kanske var så enkelt att coca-cola-gruppen låg på ett kaloriöverskott i dieten. Eller menar du att om vi har 4 grupper som äter exakt samma samma och motionerar i exakt lika stor usträckning så kommer cola-gruppen att öka mest i fett relativt de andra grupperna, dvs att det är colan i sig som är boven? Det går ju inte att säga något om det eftersom man aldrig kikade på vad de hade för matvanor i övrigt!

 12. 13
  slimmy skrev:   Citera och svara

  Per Olof:
  Det kanske var så enkelt att coca-cola-gruppen låg på ett kaloriöverskott i dieten.

  Uppenbarligen låg coca cola gruppen på ett kaloriöverskott, annars hade de ju aldrig gått upp i vikt. Det intressanta är väl att olika hälsovärden, t.ex. fett, kolestorolet och triglycerider, ändrades signifikant i coca cola gruppen, men inte i någon av de övriga grupperna. Det visar att lightprodukterna antagligen är mindre onyttiga än icke light produkterna.

 13. 14
  Per Olof skrev:   Citera och svara

  slimmy: Uppenbarligen låg coca cola gruppen på ett kaloriöverskott, annars hade de ju aldrig gått upp i vikt. Det intressanta är väl att olika hälsovärden, t.ex. fett, kolestorolet och triglycerider, ändrades signifikant i coca cola gruppen, men inte i någon av de övriga grupperna. Det visar att lightprodukterna antagligen är mindre onyttiga än icke light produkterna.

  Men om vi har 4 grupper som äter exakt samma mat och motionerar i exakt lika stor utsträckning osv så kommer cola-gruppen att öka mest i fett relativt de andra grupperna?

 14. 15
  Nicklas skrev:   Citera och svara

  Per Olof: Men om vi har 4 grupper som äter exakt samma mat och motionerar i exakt lika stor utsträckning osv så kommer cola-gruppen att öka mest i fett relativt de andra grupperna?

  Om du syftar på isokaloriska upplägg så är det svårt att säga. Kanske kanske inte. Men oavsett vilket är inte studien flummig. Ibland finns det ett egenvärde i att se hur såna här saker påverkar i vardagslivet. Att veta hur saker påverkar under strikt kontrollerade experiment är värdefullt men att sedan se hur det påverkar folk i fria livet är också viktigt.

  /Nicklas

 15. 16
  Göran skrev:   Citera och svara

  Ytterligare aspekter som kan tålas att fundera över är metabolismen av olika syntetiska tillsatser i större delar av kretsomloppet, även om det redan finns en del att läsa om runt sötningsmedel. Produktion av syntetiska tillsatser sker ju inte i liten skala, så det finns ett potentiellt miljötänkande även vid detta steg; även om produktion av kemikalier som tillsats i mat/dryck antagligen är liten i det stora hela.

  OK, lite ifrån ämnet, men det gör väl inget :o)

 16. 17
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Per Olof:
  Men den här studien verkar ju helflummig!

  Det kanske var så enkelt att coca-cola-gruppen låg på ett kaloriöverskott i dieten. Eller menar du att om vi har 4 grupper som äter exakt samma samma och motionerar i exakt lika stor usträckning så kommer cola-gruppen att öka mest i fett relativt de andra grupperna, dvs att det är colan i sig som är boven? Det går ju inte att säga något om det eftersom man aldrig kikade på vad de hade för matvanor i övrigt!

  Du får ju tolka studierna efter hur de är utförda. Den här studien tittar på hur en förändring i livsstil påverkar hälsan hos fritt levande människor.

  Studier där man kontrollerar matintaget exakt tittar på något annat. Men läser du igenom mina referenser så ser du att där finns studier med där man verkligen kontrollerat intaget exakt med och sett samma effekter. Socker/fruktos-sötad dryck gör att man lagrar in mer viceralt fett. Dessa studier är däremot mycket mer kortsiktiga eller på djur. Att kontrollera matintaget exakt under mer än 1-2 veckor är helt enkelt för dyrt och svårt att genomföra på människor.

  När det gäller energiöverskottdelen så tycker jag du ska titta på tabellen igen. Coca-Cola gruppen gick upp 1,28 kg i vikt samtidigt som de ökade med 3,14 kg i fettmassa. Alltså har de blivit av med muskler och lagt på sig fett. Detta kräver givetvis ett överskott det med då fett innehåller mer energi än muskler och vikten fortfarande ökat. Men samtidigt så tappar man normalt inte muskler när man går upp i vikt utan det ska vara tvärt om.

  Alltså är det inte bara en fråga om kalorier här utan det har skett en negativ ändring av metabolismen. Den här effekten ser du inte i övriga grupper.

  Per Olof: Men om vi har 4 grupper som äter exakt samma mat och motionerar i exakt lika stor utsträckning osv så kommer cola-gruppen att öka mest i fett relativt de andra grupperna?

  Nu kan de ju inte äta exakt samma mat eftersom bara en grupp kan få i sig Coca-Cola. Om vi tänker oss att vi bara gjort den skillnaden i deras kost i övrigt fått den att se likadan ut. De som inte fått coca-cola kan till exempel fått äta potatis istället för att kompensera för kalorierna.

  Då kommer troligen Coca-Cola gruppen att få sämre resultat. Oavsett vilka resultat man tittar på. Hur stora skillnaderna blir och om de ens är mätbara beror på en väldig massa faktorer. Tränar man intensivt klarar kroppen säkert av mer läsk. Om det helt neutraliserar effekten eller endast lindrar vet man inte. Sen är det ju en mängdfråga. En 33 cl läsk en gång i veckan kommer troligen inte ha någon direkt mätbar effekt under en rimlig period men 1-2 liter läsk om dagen har det garanterat. Så något enkelt svar blir det inte. Men att läsk är en negativ faktor för hälsan är ganska klart.

 17. 18
  Pebbe skrev:   Citera och svara

  Hur är det med Fun light, eller liknande aspartamsötade produkter, som dryck. Ska man se det som likvärdigt light-läsken och dricka sparsamt eller går det bra att dricka utan större bekymmer?
  Själv dricker jag det nästan dagligen. Bör man skippa det och gå över till vatten? Jag har inte problem med vikten, tänkte mer om det finns andra hälsorisker.

 18. 19
  Guddi skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Koncentrationen av aspartam är ungefär lika hög i Fun Light om jag inte missminner mig. Det känns ju även mest logiskt så då i princip alla drycker är lika söta då det är det finns en nivå på söthet som vi människor gillar mest. Går man över det så blir det bara äckligt :)

  I övrigt så finns det en eventuell risk kring att dricka en massa dryck med lågt pH då det tros kunna påverka främst bentätheten på lång sikt. Där är ju inte lightläsk bra men hur Fun Light ligger till har jag ingen aning. Om vi har någon läsare som har möjlighet att testa så hade det varit intressant/kul att veta :)

 19. Sidor som länkar hit: Sötningsmedlet Stevia « fitnesscoachen

 20. 20
  Erik E skrev:   Citera och svara

  Ryggmärgsreaktionen är ju att tro att en naturprodukt som juice är nyttigare än en fabriksprodukt som Coca-Cola. Själv dricker jag förstås varken eller, men när jag väl gjorde det mådde jag betydligt bättre av cola än av juice. En liter cola om dagen ledde till dålig tandhälsa, accelererande fetma och dåsighet medan försök att dricka flera glas ”nyttig” juice per dag gav samma resultat plus rännskita, ballongmage och sura uppstötningar. De flesta jag känner säger samma sak. Gissar att det beror på PH-värdet eller någoting sådant.

  Vilket jag kan tycka talar i juicens favör. Den är svårare att överkonsumera. Kan dock vara svårare att genomföra en liknande studie med juice om folk inte kan få i sig mängderna som krävs för att se tydliga resultat.

 21. 21
  Anders S skrev:   Citera och svara

  Om jag har förstått resultatet rätt så är mjölk bättre än vatten vad gäller förändring i visceralt fett samt inlagring av fett i levern. Dessutom sänkt blodtryck jämfört med vatten. Det var lite tvärtemot vad jag hade trott…

 22. 22
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Tjena Anders!
  Ser man till studier så visar i princip alla på att Mjölk är ett bra livsmedel för de som tål det. Många studier har också visat på just en bättre metabol profil. Inom paleokretsar och lite andra ”hippa träningskretsar/hälsokretsar” så är man negativt inställd till mjölk. De som är seriös med det likt Staffan Lindeberg pekar på studier på främst djur som visat på negativa effekter av Kassein som protein samt att vissa typer av kassein från mjölk eventuellt kan öka risken för diabetes typ 1. Men det mesta man läser på internet kring mjölk är svartmålning som mest verkar bygga på att man ska rättfärdiga sin egna ”paleokost” eller liknande.

  Med det sagt så var det här en studie där man inte kontrollerade maten i övrigt hos deltagarna. Så man får ju också fundera kring vilken typ av kalorier som vattengruppen stoppade i sig istället för mjölken. För de har ju garanterat ätit fler kalorier från mat och det kan ju vara dessa ”extra” kalorier som gör att vattengruppen inte ”vann” sett till viceralt fett och inlagring av fett i levern.

  Sen finns det ju också många som upplever att de mår bättre om de utesluter mjölkprodukter så vill man experimentera kan man ju göra det. Men det finns enligt mig ingen orsak att gå ut med något generellt råd till folk att de ska dricka mindre eller rent av sluta dricka mjölk. Vill man prova kan man prova och kanske passar det en själv.

  http://traningslara.se/tag/mjolk/

 23. 23
  Viktor skrev:   Citera och svara

  Jag blir dock av någon outgrundlig anledning fruktansvärt gasig i magen av Light-läsk. Jag tvekar starkt på att det är placebo, då magproblemen inträffar nästan omedelbart efter intag. Detta händer inte då jag dricker vanligt sötad läsk. Kan man möjligtvis vara allergisk mot Aspartam? Aspartam-intolerant?

 24. 24
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Att det händer efter det att du vet att du har druckit det är ett så placebo fungerar om det är det :) Om du fått symptomen utan att du vetat att du druckit light så hade det varit mer tveksamt om det varit placebo.

 25. Sidor som länkar hit: Mer positiva resultat för lightläsk

 26. Sidor som länkar hit: Idioti på internet - Matfusket och aspartam

 27. Sidor som länkar hit: Det är inte bara läsk som leder till övervikt

 28. 25
  Pär skrev:   Citera och svara

  Hej!

  Fråga:
  Kan tillsatsämnen i mat i kombination med Aspartam (eller annat sötningsmedel) ha en negativ effekt?

  Finns det studier där dom vanligaste tillsatsämnen och sötningsmedel blandas till en häxblandning?

  Tesen är att kemiska substanser är ofarliga så länge dom inte mixas

  /Pär

 29. 26
  isa skrev:   Citera och svara

  Hej, snälla kan du förklara vad det är som är så himla farligt.med socker? Förutom att det kan leda till.fetma. Men varför är det farligt om man ändå håller sig smal? Görs inte all mat om till socker i kroppen ändå eftersom det är det som används till energi ?? Jag blir tokig på att inte hitta denna faktan nånstans. Är själv smal bmi 20 o äter en hel del socker pga att det är gott helt enkelt , men äter nyttiga måltider också. Men överallt hör man att det är livsfarligt hit och dit. Vill så gär a höra en förklaring om vad sockret gör i kroppen som är så farligt , dvs förutom viktuppgång som det alltså inte ger.mig!!

 30. 28
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  isa: Hej, snälla kan du förklara vad det är som är så himla farligt.med socker?

  Socker är inte farligt i rimliga doser och när du får i dig det i en lugnare takt. Problemet är att folk helt tappat greppet om vad som är rimliga doser och dessutom äter de ofta det i doser som överbelastar kroppens system att ta hand om det.

  isa: Men varför är det farligt om man ändå håller sig smal?

  I för stora mängder har det negativa metabola effekter, även om du håller dig smal.

  Sen är smal ett väldigt dåligt ”mått” på om du verkligen har bra fettnivåer i kroppen och att fettet är lagrat på rätt ställe.

  isa: Görs inte all mat om till socker i kroppen ändå eftersom det är det som används till energi ?

  Alla kolhydrater du äter tas inte upp. Men av de som tas upp blir de alla till någon form av sockerart jo. Men olika sockerarter har olika effekter och vi är mer toleranta för vissa typer än andra. Sen handlar det ju som sagt om hur snabbt det kommer in i kroppen med.

 31. 32
  Ewa skrev:   Citera och svara

  Kolla gärna om ni hinner. runt 40 minuter in i programmet låter man två rugbylag dricka läsk efter en match, innan de bytt och och innan de går för att äta. Ena laget dricker ”vanlig läsk” det andra dricker läsk med sötningsmedel…. Ingen stor undersökning jag vet det. Ena laget beräknades äta 140 kalorier mer än det laget. Vilket lag som åt mest? Kolla programmet så får du se.

 32. 33
  Ewa skrev:   Citera och svara

  Ewa:
  Kolla gärna om ni hinner. runt 40 minuter in i programmet låter man två rugbylag dricka läsk efter en match, innan de bytt och och innan de går för att äta.Ena laget dricker ”vanlig läsk” det andra drickerläsk med sötningsmedel…. Ingen stor undersökning jag vet det. Ena laget beräknades äta 140 kalorier mer än det laget. Vilket lag som åt mest? Kolla programmet så får du se.

  Programmet jag försökte lägga med en länk till är det program man visat på svt och kunskapskanalen om Enummer http://www.svt.se/enummer/se-program/del-3-294?autostart=true

 33. 34
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Det där var ett ganska väntat resultat. De har ju inte räknat med kalorierna som den ena gruppen fick i sig när de drack läsken. Om du summerar kaloriintaget så hade de troligen hamnat på samma nivå. Så brukar det blir i studier med liknande upplägg.

  Sen är ju studier av den typen de visar i klippet inte alls lika intressant som studier av den här typen som tittar på effekten över mycket längre tid.
  http://tranastyrka.se/missa-skogen-for-alla-trad-sotningsmedel-och-vikten/

 34. 35
  Tess skrev:   Citera och svara

  Asbra studie, hade någorlunda lätt att förstå den också =) Fick ju den kommentaren för inte så länge sen också när jag och två kompisar gick i affären och jag såklart tog mig en lightflaska och en tjej tog colan och gav mig en skeptisk blick och sa: ”assåå,, du vet att det där gör dig fetare va?…”.

  Träningen är min passion och tycker det är kul att läsa om kost och träning, dock har jag svårt att förklara vad jag menar när jag pratar med folk och varför det är på ett visst sätt, i det här fallet då vrf lightläsk är OK, jättefrustrerande =p. Men iaf , nice inlägg ;D

 35. 36
  Marita skrev:   Citera och svara

  Hej,

  Intressant studie och väldigt bra skrivet och förklarat av dig.
  Jag har dock en fråga. Det fastande blodsockret var betydligt högre än övriga, efter att man druckit cola light. Vad har du att säga om detta?

 36. 38
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Marita:
  Intressant studie och väldigt bra skrivet och förklarat av dig.
  Jag har dock en fråga. Det fastande blodsockret var betydligt högre än övriga, efter att man druckit cola light. Vad har du att säga om detta?

  Hej Marita!
  Väldigt observant av dig. Som Ola skriver är det dock ett slarvfel av mig. Jag Fixade till tabellen nu direkt.

 37. Sidor som länkar hit: Hur du vinklar studieresultat - sockerindustrin igen - Träning, Kost och Hälsa

 38. 39
  Allan skrev:   Citera och svara

  Hur är det med uppgifterna att cola light innehåller rostlösande ämnen samt ”frätande?” ämnen som används för rengöring var på tv, samt tänder som löses i cola glas…?
  mvh Allan

 39. Sidor som länkar hit: Socker ger lätt viktuppgång, sötningsmedel gör det inte

 40. 41
  Lola Pettersson skrev:   Citera och svara

  Men nu er det vel ikke fettet som er det man er skeptisk til då det kommer til lightdrykker, men påverknad på hjernen…

 41. 42
  istvan skrev:   Citera och svara

  ”Därför väljer jag light Cola”

  Light Cola innehåller aspartame, samma aspartame som är cancer framkallande då det är en fentanylkälla och framställs av genetisk modifierad ekoli (e.coli k12 stammen) bakterie avföring. Här har ni patentet, hoppas det smakar gott för er alla att dricka bakteriebajs från en för övrigt upp till dödlig bakteria för oss människor. Men men, ni blir inte tjocka iaf, ni blir allmänt äckliga och döda istället. ;-)

  http://www.google.com/patents/EP0036258A2

 42. 43
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Lola Pettersson:
  Men nu er det vel ikke fettet som er det man er skeptisk til då det kommer til lightdrykker, men påverknad på hjernen…

  Det finns inga belägg alls för att det skulle ha någon inverkan på hjärnan. Och det är väldigt många som påstår att man går upp i vikt av sötningsmedel med.

 43. 44
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  istvan: Light Cola innehåller aspartame, samma aspartame som är cancer framkallande då det är en fentanylkälla

  Hahaha, fenylalanin är en aminosyra som du äter varje dag i din vanliga mat :)

  istvan: framställs av genetisk modifierad ekoli (e.coli k12 stammen) bakterie avföring. Här har ni patentet, hoppas det smakar gott för er alla att dricka bakteriebajs från en för övrigt upp till dödlig bakteria för oss människor. Men men, ni blir inte tjocka iaf, ni blir allmänt äckliga och döda istället. ;-)

  http://www.google.com/patents/EP0036258A2

  Wow, så hemskti Istvan :roll:. Du stoppar dagligen i dig hur mycket skit som helt från bakterier redan och du äter som en bonus också en mängd insekter varje dag. Du får helt enkelt se till att tejpa igen din mun så slipper du det (och vi slipper annat).

 44. Sidor som länkar hit: En burk läsk om dagen gör ditt barn överviktig

 45. Sidor som länkar hit: Kan sötningsmedel ge diabetes?

 46. 45
  Anna skrev:   Citera och svara

  Vore spännande om du kunde kommentera dagens artikel i Metro gällande sötningsmedel och nedsatt glukostolerans? Var liten studie med 7 pers (ej lyckats hitta studien än) men professor Lena Hulthén verkade tycka att man kunde dra slutsatser om att sötningsmedlen är varför överviktiga som minskar på sockret inte går ned i vikt – verkar som om hon själv övergett de grundläggande fysiken inom näringsläran med kalorier in – kalorier ut…vilket är relativt förvirrande.

  Mvh Anna

 47. 47
  Jonas skrev:   Citera och svara

  Hej! Jag hittade precis till din sida och tycker att den verkar intressant. En kommentar angående det här inlägget och ditt senaste om studien på sötningsmedel och diabetes:

  Du nämner i den om sötningsmedel att det studerades tre ämnen, sackarin, sucralos och aspartam. Men att man sedan bara gick vidare med ett ämne (vilket gav mest signifikant resultat – ett vanligt forskar”knep” för den delen), och att det därför inte är så relevant med studien. Detsamma tycker jag är applicerbart på det du skriver ovan. Studien är gjord på Coca Cola, inte läsk. Precis som du frågar, det vore intressant om t.ex. juice varit inkluderat. Eller framförallt hade jag velat se en läsk utan koffein (som kan ha effekt på t.ex. insulinproduktionen). Det är som vanligt med studier, svårt att designa, men det är också det stora jobbet. Annars jämför man äpplen och päron.

 48. 48
  Jonas skrev:   Citera och svara

  Sorry, jag såg den här (vilket dock har sina brister, som du nämner): http://traningslara.se/socker-ger-latt-viktuppgang-sotningsmedel-gor-det-inte/

  Dessutom tyckte i alla fall jag att 1 liter läsk om dagen är rätt mycket. Jag läste inte jättenoga måste jag erkänna, men jag hittade inget om att totalt energiintag per dag var lika. I artikeln står det dessutom att alla deltagare var överviktiga, vilket möjligen också kan ha påverkat utfallet jämfört med en mer varierad sammansättning av testpopulationen.

 49. 49
  Jacob Gudiol skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Hallå Jonas

  Jonas: Precis som du frågar, det vore intressant om t.ex. juice varit inkluderat.

  Det finns andra studier med juice, http://traningslara.se/drick-inte-dina-kalorier-del-2-juice-kan-ocksa-gora-dig-fet/

  Och i inlägget ger jag också fler länkar till andra studier som inte har varit på coca cola. Finns även studie med saftdryck på barn, http://traningslara.se/lask-sagas-i-senaste-numret-av-new-england-journal-of-medicine/

  Jonas: Jag läste inte jättenoga måste jag erkänna, men jag hittade inget om att totalt energiintag per dag var lika

  Deltagarna var tillsagda att leva sina vanliga liv och bara addera den extra drycken. Så kaloriintagen har ingen styrt. Det är ju det som är själva poängen. När folk dricker läsk så kan de inte hålla sin energibalans särskilt bra.

 50. 50
  Jonas skrev:   Citera och svara

  Hej!

  Tack för snabbt svar! Jag ska kolla länkarna. Men min poäng var just att det är inte speciellt underligt om man går upp i vikt om man dricker 1 liter läsk om dagen utöver allt annat kaloriintag, även om det skulle kunna vara möjligt att man drog ner på något annat. Frågan är också om samma resultat skulle ses hos personer med BMI under 26. Det är inte helt självklart och skulle kunna svara på ovanstående reflektion.

  (Iofs kom jag nyss på att mjölk har ungefär samma mängd kalorier per dl men kollade inte mängder socker. Min poäng var dock också att Coca Cola innehåller koffein vilket de andra dryckerna inte gör.)

 51. 51
  Nicklas skrev:   Citera och svara

  Jonas:
  Hej!

  Tack för snabbt svar!Jag ska kolla länkarna. Men min poäng var just att det är inte speciellt underligt om man går upp i vikt om man dricker 1 liter läsk om dagen utöver allt annat kaloriintag, även om det skulle kunna vara möjligt att man drog ner på något annat.Frågan är också om samma resultat skulle ses hos personer med BMI under 26. Det är inte helt självklart och skulle kunna svara på ovanstående reflektion.

  (Iofs kom jag nyss på att mjölk har ungefär samma mängd kalorier per dl men kollade inte mängdersocker. Min poäng var dock också att Coca Cola innehåller koffein vilket de andra dryckerna inte gör.)

  Jag tror att din kritik är lite missriktad. Ibland är man intresserad av mekanismer i så kontrollerade former som man bara kan. Men det är också av stort vetenskapligt intresse av att försöka se effekterna av okontrollerade, och därför verklighetsförankrade, situationer påverkar människor. Alla former av studier behövs men en studie som inte vill besvara frågan om exakt kausalitet skall heller inte designas i syfte att kunna visa exakt kausalitet. ”Drick det här varje dag och lev som vanligt” är en väldigt givande metod tycker jag. Samma sak med andra studier där man ger råd och bara ber folk att följa dem. För det är ju så verkligheten ser ut: folk tar till sig information och försöker i någon mån efterleva den.

  Sen apropå koffeinet så förstår jag inte hur du menar att det skulle spela någon roll. Om något så är ju i så fall koffein gynnsamt för att hålla/minska vikten. Inte tvärtom.

 52. 52
  Max Musterman skrev:   Citera och svara

  Jonas:
  Hej!

  Men min poäng var just att det är inte speciellt underligt om man går upp i vikt om man dricker 1 liter läsk om dagen utöver allt annat kaloriintag, även om det skulle kunna vara möjligt att man drog ner på något annat.

  Jag måste säga att jag tycker det är precis det som är intressant då den absoluta merparten utav befolkningen inte räknar kalorier utan de äter och dricker och är de hungriga/mätta så äter de mer/slutar äta.
  Säger man till folk att dricka 1 liter läsk om dan utöver allt annat kaloriintag så går de upp i vikt.
  Skulle man säga åt folk att äta 500 gram kyckling om dan utöver allt annat kaloriintag skulle man med stor sannolikhet inte se samma resultat.

 53. Sidor som länkar hit: Bara du äter lite socker går "alla" bananas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *