Att dricka juice regelbundet kan vara negativt för vikten

För snart två månader sen skrev jag ett inlägg med titeln, Drick inte dina kalorier – hur läsk kan göra dig fet! och tidigare i våras skrev jag också inlägget 1 liter Läsk, lightläsk, mjölk eller vatten under 6 månader!. Det andra inlägget är ett av de populäraste inlägget vi har skrivit och har i skrivande stund delats över 800 gånger på facebook. Det är också vårt mest lästa inlägg de senaste 6 månaderna. Budskapen i både det inlägget och i Drick inte dina kalorier – hur läsk kan göra dig fet! är att dricka läsk är ett av de mest effektiva sätt vi vet för att göra folk feta. Om du läser de tidigare inläggen inser du också att det inte har att göra med GI eller blodsocker. Det är alltså något annat med läsk som gör att kroppen gärna vill ha mycket av det samtidigt som det mättar dåligt.
Frågan är dock om det är läsk i sig eller om det mer handlar om vilken sockerlösning som helst. Tittar man på djurförsök så är det utan tvekan så att socker upplöst i vatten är väldigt effektivt om du vill få djuren feta. Det spelar inte heller någon större roll om det skulle vara bara fruktos eller glukos upplöst heller, djuren blir feta (1). Så när det gäller djur kan andra sockerlösningar än läsk också leda till fetma.
När jag summerade inlägget 1 liter Läsk, lightläsk, mjölk eller vatten under 6 månader! skrev jag att jag tyckte det var synd att de inte hade inkluderat någon grupp som fick dricka juice i studien. Juice framhålls ju ofta som ett hälsosamt alternativ men tittar man på mängden socker upplöst i vätska så är koncentrationen socker i juice i princip den samma som för läsk. Så om det är den koncentrationen av socker som på något sätt stimulerar till ett för stort kaloriintag så borde ju juice ha samma effekt som läsk.
Korttidsstudier där man låtit försökspersoner först få i sig en viss mängd kalorier från antingen hela frukter eller från juice av samma frukt har visat att mättnaden blir större av frukten i sig. Låter man försökspersonerna sen äta en stund senare så kommer de som fått dricka juice att äta fler kalorier totalt än de som ätit frukten (2). Precis som när det gäller jämförelsen läsk vs. mjölk där läsk ger sämre mättnad en mjölken så har man också sett samma effekt när det gäller juice och mjölk (3).  Så kortsiktigt verkar det med andra ord i alla fall som att juice också är dåligt på att ge mättnad, precis som läsk och troligen även alla andra typer av drycker med upplöst socker likt saft, cider, energidrycker, sportdrycker m.m.
Men korttidseffekter är en sak och långtidseffekter är en helt annan och det var därför jag som sagt hade önskat att man inkluderat en grupp som fick juice i den tidigare studien där man jämförde, läsk, lightläsk, mjölk och vatten.

Äntligen en studie som tittar på juice

För några veckor sen publicerades då äntligen en studie där man tittat på effekten av juice på vikten under lite längre tid (4). Titeln på den här studien är ”Beverage vs. Solid Fruits and Vegetables: Effects on Energy Intake and Body Weight”. Jag kommer att ha en lite längre genomgång av upplägget och metoden i den här studien eftersom det finns flera saker som är värda att ta upp innan vi kommer till resultatet. Jag ber er dock att inte hoppa över denna del för utan att ha läst den kan man lätt dra lite felaktiga slutsatser från resultatet i studien.
I den här studien inkluderade man både normalviktiga och överviktiga personer. Detta är relevant då det finns en hel del studier som visat att normalviktiga och överviktiga reagerar olika på samma typer av mat. Totalt inkluderade var det 34 försökspersoner som genomförde hela studien varav 15 var normalviktiga och 19 överviktiga eller feta.
Upplägget på studien var en så kallad cross-over. Med cross-over menas att alla deltagare får prova på båda interventionerna. I detta fallet innebar det 8 veckor med juice eller frukt & grönt följt av en 3 veckor lång så kallad wash-out som är till för att kroppen ska ”återställa sig”. Denna period följde då sen av ytterligare 8 veckor men denna gången fick deltagaren prova på det som den inte fick under första försöksperioden.
Av titeln att döma har man i den här studien jämfört dricka juice med att äta lika mycket kalorier från frukt och grönt. Det låter ju bra men när du sen läser metoddelen hittar du följande information:

The solid dietary energy load was comprised of 10% vegetables. This amount of raw carrots, broccoli, and cauliflower was ~1.3–2.8 servings of vegetables/day based on the USDA National Nutrient Database for Standard Reference (26). 90% of the dietary energy load was fruit (40% as fresh fruit and 60% as dried fruit).

Det är alltså väldigt lite ”grönt” och en hel del frukt. Frukten i sig består dessutom till 60 procent av torkad frukt. Det står inte vilken typ av torkad frukt de har fått tyvärr men de blir ofta ganska lika varandra de där torkade frukterna. Mycket av vätskan försvinner och koncentrationen av socker blir högre samtidigt som produkten i sig kan bli lite sötare då mängden fruktos ofta ökar lite med mognad. Lägg till att du lätt kan få i dig mer än den dubbla mängden socker i en tugga och torkad frukt blir klart mycket sötare än färsk frukt.
Mängden grönsaker i den här studien var endast 10 procent medan alltså torkad frukt stod för över hälften av kalorierna. Så från och med nu kommer jag att kalla interventionerna för juice och frukt. Med frukt får du då ha i baktanke att det var 10 procent grönsaker inkluderat samt att mer än hälften av alla kalorierna kom från torkad frukt.
Mängden juice eller frukt som deltagarna skulle inta varje dag var uträknad för att motsvara 20 procent av deras dagliga energibehov. För deltagarna blev detta mellan 400-550 kcal varje dag. I Juice motsvarar detta ungefär 1-1,3 liter varje dag. En ganska betydande mängd juice med andra ord. För att kompensera för de extra fibrerna som gruppen som fick frukt åt så tillförde man dessutom extra fibrer till juicen som deltagarna fick dricka.

Blodsockersvar efter apelsin eller apelsinjuice
Blodsockersvar efter apelsin eller apelsinjuice

Tre gånger under varje försöksperiod fick deltagarna berätta vad de hade ätit de senaste 24 timmarna. Detta gjorde man för att försöka få en uppfattning av hur väl deltagarna kompenserade för de extra kalorierna från antingen juicen eller frukten. I mitt tidigare inlägg om läsk berättade jag ju om en studie där man såg att folk inte kompenserade för kalorier från läsk men de kompenserade för kalorier från jelly beans. Detta trots att GI alltså är de samma för dessa två. Här till höger kan du se blodsockersvaret från apelsinjuice respektive apelsin (5). Där är en signifikant skillnad men som du kan se är skillnaden mellan de två ändå liten. Andra studier har funnit samma sak och skillnaden i GI mellan frukt och dess torkade motsvarighet är liten (10). Så om man ser en skillnad i kompensation mellan juice och frukt i den här studien beror det med största sannolikhet inte på påverkan på blodsockret.
Förutom att deltagarna fick återge hur mycket de ätit under tre dygn mätte man även deras vikt och gjorde en mätning av deras kroppssammansättning med hjälp av en bod pod.
En kort summering då av metoden innan vi går vidare. 34 personer av varierande vikt fick testa på att antingen dricka 20 procent av sina kalorier från juice eller äta lika mycket kalorier i form av främst torkad frukt och vanlig frukt och endast lite extra grönsaker. Varken mängden fiber eller kalorier skiljde sig åt nämnvärt mellan dessa två situationer. Man undersökte sen hur mycket kalorier de åt varje dag och hur deras vikt förändrades.

Resultatet – Alla gick upp i vikt men juice var värst

Viktförändring hos deltagarna när de fick dricka juice eller äta frukt
Viktförändring hos deltagarna när de fick dricka juice eller äta frukt

Som du kan läsa i rubriken. Deltagarna som fick dricka ungefär 1 liter juice varje dag gick upp i vikt under de 8 veckorna som den här studien pågick. Det var faktiskt inte nog med det. När man tittade på de överviktiga deltagarna gick dessa även upp i vikt när de fick äta frukt. De gick inte upp lika mycket i vikt som när de fick dricka juice men vikten ökade.
I grafen här till höger kan du se resultatet när det gäller viktförändring för alla deltagarna och när de delats in i olika grupper beroende på om de var normalviktiga, överviktiga eller feta. Alla grupperna gick alltså upp i vikt i alla försöken även om viktökningen inte var signifikant för de normalviktiga när de fick frukt och de feta när de också fick frukt.
Totalt gick 87 procent av de normalviktiga och 84 procent av de överviktiga deltagarna upp i vikt under de 8 veckorna som de drack juice varje dag. Det är alltså inte några få deltagare som har förskjutit medelvärdet utan det verkar vara en ganska robust effekt. Börjar du dricka omkring en liter juice varje dag kommer du med stor sannolikhet att gå upp i vikt under två månader om du inte aktivt kompenserar för kalorierna.
Kompenserat energiintag hos de olika grupperna när de antingen fick dricka juice eller äta frukt
Kompenserat energiintag hos de olika grupperna när de antingen fick dricka juice eller äta frukt

Antalet deltagare är tyvärr lite för få i den här studien och jag tycker man ska ta de individuella resultaten för grupperna med lite skepsis tills fler liknande studier är genomförda. Tittar man på resultatet överlag verkar det ändå som att juice gav en större viktökning än frukten. Och då har vi alltså jämfört juice med tillsatta fibrer med frukt där mer än hälften var torkad frukt.
När det gäller energikompensation, alltså vad deltagarna själva uppgav att de åt förutom juice eller frukt, så är trenden ungefär den samma för viktförändringen hos deltagarna. Du kan se de faktiska värdena till höger och det som är värt att anmärka är väl att de normalviktiga enligt deras rapportering faktiskt minskat på sitt totala energiintag när de fått äta frukten.
Återigen är det dock få deltagare och resultatet kan inte direkt ses som säkert. Särskilt inte i detta fall eftersom folks återgivning av vad de ätit sällan stämmer med vad de faktiskt ätit. Som bäst kan man se det som ett riktmärke.

Mina åsikter

För att vara tydlig att jag nu övergår till mer spekulation…

Måste du säga till folk att sluta äta något annat?

Alla deltagarna gick i den här studien upp lite i vikt oavsett om de drack juice eller åt frukt. Att juicen gav en viktuppgång är inte så värst förvånande då kortsiktiga studier redan gett en antydan om det och det stämmer ju överens med studier på läsk som har en liknande koncentration av socker.
Att deltagarna däremot gick upp i vikt även när de fick frukt är lite förvånande. Här var det ju dessutom så att det endast var en signifikant ökning hos de överviktiga deltagarna. De normalviktiga och de feta ökade visserligen i vikt men resultaten var inte signifikanta. Om jag skulle gissa, helt utan belägg då det som sagt är icke signifikant i båda fallen, så skulle jag säga att när det gäller de normalviktiga kan det mycket väl vara normal variation i vikten medan det för de feta troligen inte blev signifikant för att det endast var 5 deltagare i den gruppen. Rena spekulationer förstås, men tidigare studier på normalviktiga och överviktiga har visat att överviktiga normalt är sämre på att kompensera för extra kalorier.
Andra möjliga förklaringar är att man i den här studien endast sagt till folk att äta mer av någonting. I dagens samhälle är det inte direkt vanligt att folk äter för lite så om du endast säger till någon att äta mer kanske det inte är så säkert att de slutar äta mindre av något annat. Den där skitmaten som troligen är huvudorsaken till att många är/blir feta är oftast inte så svår att stoppa i sig även om man egentligen inte är särskilt hungrig. Så det kan ju vara så att personerna i den här studien fortsatt att äta det där winerbrödet till fikat, druckit en 0,5 liter läsk till lunchen och sen kanske haft ”fredagsmys” med godis och liknande två dagar i veckan osv.
Det finns faktiskt andra studier som ger lite stöd till den hypotesen. I en studie publicerad 2004 tittade man på olika sätt att få människor att öka sin konsumtion av frukt och grönsaker (6). Detta gjorde man med fyra olika metoder.

 1. Mindre fett och mer frukt och grönsaker
 2. Mer frukt och grönsaker (minst 9 servings per dag)
 3. Mindre fett (15 procent av alla energi)

I den här studien räknade man till exempel friterad potatis, torkad frukt, tomatsås och juice som frukt och grönt. Så man kan ju fråga sig lite om hur vettig interventionen var. Men hur som helst, resultatet i den här studien blev att de som blev tillsagda att äta mindre fett gick ner i vikt. De som blev tillsagda att äta mindre fett och mer frukt behöll sin tidigare vikt och gruppen som blev tillsagd att bara äta mer frukt och grönt gick upp i vikt. Så gruppen som blev tillsagd att endast öka sitt fruktintag och inte ta bort något annat var den enda gruppen som gick upp i vikt.
Det finns ett par studier till där man endast sagt till folk att öka sitt intag av frukt och grönt. Resultatet i de här studierna har blivit ingen förändring i vikten (7, 8, 9). Även dessa studier har dock räknat in juice som frukt och grönt.
Att endast säga till folk att äta mer frukt och grönt verkar alltså inte ha någon större effekt på vikten trots att deltagarna av allt att döma faktiskt ökar sitt intag av frukt och grönt. Men då är det frukt och grönt där man räknar med torkad frukt och juice. Vad jag vet finns det ingen studie där man endast använt färska frukter och grönsaker.

Det är skillnad på juice, frukt och torkad frukt

Jag tycker det är viktigaste att man inser att i den här studie och även i de tidigare inte har tittat på vad som faktiskt händer om man endast ökar intaget av ”frukt & grönt” i sin färska form. Då menar jag till exempel äpple i form av ett färska äpplen och inte juice eller torkade äpplen.
Samtidigt är det ju inte så att det som getts som frukt här inte skulle kunna klassas som frukt och grönt. Du kan ju garanterat hitta någon skylt i din närmsta mataffär som påpekar att det är bra att få i sig frukt och grönt och sen är det juice eller torkad frukt på hyllan. SLV/SNR godkänner ju för närvarande att en deciliter juice räknas till de där 500 grammen av frukt och grönt som vi rekommenderar varje dag.
När det gäller torkad frukt räknas detta in i det som SLV/SNR kallar för frukt & grönt. Du kan alltså rent tekniskt äta 500 gram torkad frukt och säga att du har uppnått gällande rekommendationer när det gäller frukt och grönt. Men torkad frukt är enligt mig mer godis än frukt i sig. Jag har inte lyckats hitta någon studie som faktiskt jämfört mättnaden mellan färsk frukt och torkad frukt. Men att det inte har samma effekt på mättnadskänslorna kan du ju testa själv. Köp 250 gram russin och ett kilo vindruvor och kolla sen vad du lättast stoppar i dig under en sittning.

Summering

Jag tycker att den här studien visar väldigt klart och tydligt att juice kan vara ett problem och en orsak till ökad övervikt. För sig själv är ju en studie ingenting men det finns som sagt en del grundläggande vetenskap sen tidigare som gör att resultatet känns troligt och inte ens överraskande. I den här studien tillförde man även extra fibrer till juicen. Om det har någon effekt vet jag inte men om den haft det så är det troligen en ökad mättnad och möjligen kan resultatet i den här studien vara lite dämpat av detta.
Är juice då lika illa som läsk? När det gäller dess inverkan på mättnadskänslor och vikten kanske det är så men annars är det fortfarande bättre att dricka juice. Förhoppningsvis kommer det fler studier där man jämför juice och läsk i framtiden.
När det gäller om frukt i sig gör folk feta så är jag desto mer reserverad till det. Jag anser helt enkelt inte att torkad frukt ska läggas till samma kategori som färsk frukt och jag tycker det är tråkigt att forskarna i det här fallet inkluderade en sån stor andel torkad frukt i försöket. Deras motivering till beslutet var att de ansåg att det skulle höja följsamheten hos deltagarna.
När jag läste det där började jag direkt tänka på den där förespråkaren från Brödinstitutet som stod i TV och sa att de var tvungna att tillsätta extra socker till bröden för annars åt inte folk det. Ett uttalande som troligen är helt sant. Jag kan ju även förstå varför företag gör så då deras mål är att sälja mer av sin produkt men om målet är att få folk att äta nyttigt så kan vi liksom inte börja acceptera att man börjar tumma på kvalitén för att göra saker och ting godare. Det blir ju liksom ett moment 22 i dessa fall. I det här fallet är förändringen inte så värst stor när det gäller kvalité per se, färsk frukt kontra torkad frukt. Men ser man till flera av de faktorer som man vet lätt får folk att överäta så som sötma och energitäthet så är det stor skillnad.

17 svar på “Drick inte dina kalorier del 2 – Juice kan också göra dig fet”
 1. Intressant som vanligt. Tom Maj-Lis Hellenius varnar sina patienter för juice, så jag tror att det finns en samstämmighet om att det är ett problem.
  Intressant också att viktuppgången var så tydlig på ”frukt”. Man har väl inte sett sådana resultat med färsk frukt, så jag gissar att den torkade frukten är boven. I kombination med att man bara ”lägger till” – men hur illa ställt är det med förmågan att lyssna till mättnadssignaler egentligen?
  Håller med dig om att det vore kul med en jämförelse med läsk. Mina ungar tjatar om festis ibland, och då brukar jag köpa juicepaket med sugrör som liknar festis och de kan få på helgen någon gång. Jag resonerar som så att det inte kan vara värre än vanlig festis i alla fall.

 2. Hej! Har ni skrivit någonting om hur socker påverkar hälsan negativt tidigare?

 3. Andreas:
  Hej! Har ni skrivit någonting om hur socker påverkar hälsan negativt tidigare?

  I slutet av varje inlägg har du så kallade etiketter. Till detta inlägg är ett av dessa etiketter socker. Tryck på den länken så hittar du andra inlägg med samma etikett. Vi har också en sökfunktion som fungerar väldigt bra här på sidan. Den hittar du uppe till höger.

 4. Ja jag vet att ni har en sökfunktion men jag fick fram extremt många resultat och tyckte inte att jag hittade det jag letade efter. Men när jag klickade på etiketterna så var det inte alltför många. Tack för tipset! Nu tycker jag mig ha hittat ett som svarar på det jag undrade. ”Robert Lustig, fruktos och övervikt – vad är det han säger?”. Ska läsa det lite noggrannare sen.

 5. Intressant som vanligt! 🙂

  I den här studien inkluderade man både normalviktiga och överviktiga personer. Detta är relevant då det finns en hel del studier som visat att normalviktiga och överviktiga reagerar olika på samma typer av mat.

  Detta borde ju vara regel i alla diet tester.
  Har du skrivit något inlägg om detta?

 6. Jag ville ha något att tugga om kvällen och hade tröttnat på knäckemackan. Chips och ostkrokar gick bort, men fruktsallad borde ju gå bra. Frukt är ju så nyttigt. Så jag såg till att alltid ha en skål fruktsallad i kylen, übergott, 🙂 och så nyttigt. Ett par efterättsskålar blev det var och varannan kväll. Bara färsk frukt och några få russin. Inget extra socker. Döm om min förvåning när jag efter ett par månader lagt till fyra kg på min annars ytterst stabila vikt. Allt annat oförändrat. Nu mera tuggar jag en handfull jordnötter eller mandel på kvällen och är tillbaka på min standard vikt (71kg).

 7. Tack för den sammanfattningen!
  Vissa saker håller jag ifrån mig, just detta med Juice har varit en av mina små heliga kossor som jag ogärna vill släppa, men visst efter att ha läst detta så har konsumtionen av juice minskat nästan helt. tack för en bra sammanfattning.

 8. Hej Jacob. Har hittat din sajt. Otroligt bra information.
  Jag undrar, när du skriver juice undrar jag vilken du menar för det finns ju olika apelsinjuicer
  – Konserverad juice
  – Juice typ Brämhult
  – Färsk juice ifrån juice(press)maskin (inget fruktkött)
  – Färsk manuellt (hand)pressad juice som innehåller fruktköttet.
  – dessutom från koncentrat (annanas)
  Mer specifikt: är den färska manuellt pressade juicen med fruktkött sämre än att äta apelsinen direkt?
  Är ev. inte ens den färska manuellt pressade juicen med fruktkött så bra?
  /Staffan
  P.S. Köper nog boken. Innehåller den konkret måltidsupplägg/schema (frukost/lunch/middag) över en träningsperiod?

 9. Hallå Staffan!

  Staffan Vikström: Jag undrar, när du skriver juice undrar jag vilken du menar för det finns ju olika apelsinjuicer

  I det här sammanhanget är det juice som juice. Med undantaget att vissa juicesorter innehåller mer socker än vanligt.

  Staffan Vikström: är den färska manuellt pressade juicen med fruktkött sämre än att äta apelsinen direkt?

  När det gäller juice vs frukt så är frukt bättre på många sätt. Det räcker inte med att behålla fruktköttet i juice. Färsk pressad juice med fruktkött innehåller säkert mer saker som är bra för kroppen än andra typer av juice men effekten som visat sig i den här studien finns ändå kvar.

  Staffan Vikström: P.S. Köper nog boken. Innehåller den konkret måltidsupplägg/schema (frukost/lunch/middag) över en träningsperiod?

  Den typen av information finns inte i boken. Där står hur du själv kan lägga upp ditt schema samt ger exempel på två olika dagar där målen är lite olika. Men inte en hel vecka/träningsperiod. Målet är att du ska lära dig så du kan göra det själv.

 10. […] Socker är inget vi behöver äta. Det är också precis så som den här studien visar att mer tillsatt socker vanligen innebär viktuppgång och mindre tillsatt socker innebär lägre vikt eller mindre viktuppgång.Jag har skrivit tillsatt socker här eftersom socker som finns naturligt i princip aldrig visat på det mönstret, undantaget möjligen torkad frukt. […]

 11. Hej,
  intressant inlägg. Jag bara tänker att det finns annan forskning som menar att frukt och grönsaker är vår viktigaste energikälla då näringstätheten är större än i mycket annan mat och energitätheten per 100 g mindre (alltså kan man äta mer och hålla sig mätt länge då frukt och grönsaker innehåller mängder med vätska och fibrer). Fruktos är vad jag vet i alla fall även hjärnans främsta och viktigaste energikälla (effektivaste energin att omvandla till glukos). Människor som äter raw food, som äter enligt principen 80-10-10 (80% kolhydrater (frukt och grönt), 10% fett (nötter, avokado, frön osv) & 10% protein) menar att det inte finns risk för diabetes då fettinnehållet i måltiderna är lågt. Då används sockret som primär energikälla och kan snabbt transporteras från blodet och användas som energi, vilket det inte gör om man även har hög fetthalt i sin kost, vilket forskare menar leder till diabetes och övervikt (kombinationen fett & socker). Hög fetthalt i blodet hindrar ju kroppen från att använda fruktos som energikälla vilket gör att blodsockret stegrar och insulinkänsligheten försämras. Alltså bör en fruktosrik kost inte nödvändigtvis vara ökad risk för övervikt.
  Då är min fråga. Påverkas ändå systemet som kontrollerar vårt kaloribehov negativt av frukt och grönsaker? Och hur ställer du dig till den forskning som förespråkar frukt och grönsaker som primär energikälla? Jag vet flertalet människor som äter raw som både är normalviktiga, vältränade och friska (mätt sina värden).
  Tack på förhand!
  /Natalie

 12. Natalie: intressant inlägg. Jag bara tänker att det finns annan forskning som menar att frukt och grönsaker är vår viktigaste energikälla då näringstätheten är större än i mycket annan mat och energitätheten per 100 g mindre (alltså kan man äta mer och hålla sig mätt länge då frukt och grönsaker innehåller mängder med vätska och fibrer)

  Frukt och grönt kan vara bra näringskällor. Bra energikällor kan man ju inte kalla det dock, eftersom de just ger lite energi.

  Natalie: Fruktos är vad jag vet i alla fall även hjärnans främsta och viktigaste energikälla (effektivaste energin att omvandla till glukos)

  Hjärnan kan inte använda fruktos som energi. Det är faktiskt bara levern som kan hantera fruktos i våra kroppar.

  Natalie: Människor som äter raw food, som äter enligt principen 80-10-10 (80% kolhydrater (frukt och grönt), 10% fett (nötter, avokado, frön osv) & 10% protein) menar att

  ”De” påstår väldigt mycket men det är inget som stämmer.

  Natalie: Då är min fråga. Påverkas ändå systemet som kontrollerar vårt kaloribehov negativt av frukt och grönsaker?

  Nej, det här inlägget har inte ens varit närheten av att säga någonting i den vägen. Det här inlägget handlar om juice…

  Natalie: Och hur ställer du dig till den forskning som förespråkar frukt och grönsaker som primär energikälla?

  Forskning förespråkar ingenting. Det är folk som baserar (eller i alla fall påstår sig basera) sina slutsatser från forskning som förespråkar saker.
  Om du har frukt och grönsaker som huvudsaklig energikälla så äter du väldigt mycket frukt och grönsaker och du kommer troligen att få svårt att få i dig gott om energi i vissa situationer. Men klarar du det så fungerar det säkert fint att äta så.

 13. Hej Jacob?
  Jag undrar hur det är med smoothies… Har kroppen svårt att reglera mättnaden i förhållande till kcal, eftersom det är i drickform? Eller mättar det lika bra som om man skulle äta alla ingredienserna var för sig utan att mixa dem?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *