En bild som på ett övergripande sätt visar hur den vetenskapliga processen går till

Det var ju ett litet tag sen jag skrev om LCHF och då det verkar ha fått sig ett litet uppsving med alla uppmärksamhet för någon månad sen i media så har jag också börjat få lite mer frågor kring det hela. Bland annat ett par frågor kring vad det inte är jag gillar med LCHF.
Jag tycker i och för sig att det hela borde vara ganska tydligt om man verkligen har läst lite av det jag har skrivit tidigare men jag tänkte ändå att detta kunde vara ett bra tillfället att skriva ett inlägg som jag funderat på att skriva en längre tid. Själva temat på det inlägget hade jag tänkt skulle vara något i stil med ”när är det dags att släppa en hypotes” och skulle då handla mer kring vetenskap. LCHF är dock som det väldigt ofta är ett väldigt bra exempel här så jag tänkte att jag skriver ihop inlägg med LCHF som exempel och slår två flugor i en smäll.

Den vetenskapliga processen

För nästan fem år sen nu skrev jag inlägget Hur man studerar något vetenskapligt på Traningslara.se och tyvärr blir det ju sällan dessa inlägg som läses mest även om jag är övertygad om att det är den typen av inlägg som människor egentligen skulle ha mest nytta av.
I inlägget går jag igenom på ett ganska övergripande sätt hur den vetenskapliga processen går till. Vetenskap är nämligen mer av en process, ett tillvägagångssätt, snarare än faktisk kunskap. För det slutliga svaret finner man sällan. Det finns alltid något ytterligare värt att veta och lära. Det som den vetenskapliga processen gör är att den hjälper en att hitta bättre och bättre förklaringsmodeller över hur verkligheten fungerar.

En bild som på ett övergripande sätt visar hur den vetenskapliga processen går till
En bild som på ett övergripande sätt visar hur den vetenskapliga processen går till. För mer information läs inlägget hur man studerar något vetenskapligt

Det här är alltså en övergripande bild över hur den vetenskapliga processen går till. Det jag tänkte göra i det här inlägget är att ta förklaringsmodellen inom LCHF och sätta in den i den här modellen för att se den klarar sig.

Hypotesen kolhydrater gör dig fet via insulin

Jag är säker på att i princip alla som läser här har hört den här förklaringen nu. Går du in på en LCHF-blogg så är det något du hittar i ett inlägg minst varje vecka och köper du en bok så är det huvudtemat. Kolhydrater och socker leder till frisättning av insulin som hämmar fettförbränningen och gör dig fet. Det finns olika versioner på den versionen men kontentan är i princip den samma.
Så vi säger att hypotesen är att kolhydrater gör dig fet via insulin. För att jag inte ska behöver skriva om det där typ 100 gånger så kommer jag dock i det här inlägget bara att skriva ”kolhydrater gör dig fet” men även om det då låter som att jag snackar om någon klyscha vid fikabordet så menar jag det lite mer invecklade förklaringarna som även inkluderar insulin.
När det gäller så komplexa saker så som övervikt och en sån övergripande hypotes som ”kolhydrater gör dig fet via insulin” så går det inte att ta fram ett enda försök som bevisar eller motbevisar allt. Utan det blir istället en väldig massa förutsägelser som sen följs upp av flera olika typer av besök. Så det jag kommer göra nu är att jag kommer ta upp flera olika förutsägelser baserat på hypotesen och sen titta på vad redan utförd forskning har visat i den frågan.

Påstående – Människor som äter mycket kolhydrater blir feta

En förutsägelse från hypotesen att ”kolhydrater gör dig fet” är att människor som äter mer kolhydrater borde vara fetare än människor som äter mindre. Ser man till forskning på denna fråga finns det inget stöd alls för det påståendet.
Det finns många olika historiska folkgrupper som ätit en väldigt stor andel kolhydrater, långt mer än vad gemene svensk gör idag, och varit smala hela livet igenom (1, 2, 3, 4). Så procentandelen av kolhydrater verkar inte spela någon större roll när det gäller övervikt.
Tittar vi på olika länder och jämför deras kost med deras övervikt så är det överlag så att mer fett i kosten innebär mer övervikt (5). Det är inga solklara mönster som du kan se i grafen här under men trenden är ändå tydlig och den går rakt emot hypotesen ”kolhydrater gör dig fet”.

Länder som har mer fett i kosten har överlag mer övervikt
Länder som har mer fett i kosten har överlag mer övervikt

Ser vi istället till hur kosten skiljer sig mellan överviktiga och normalviktiga personer i samma samhälle blir mönstret inte heller i enlighet med hypotesen ”kolhydrater gör dig fet”. För ser man till stora epidemiologiska studier är det verkligen inte så att man ser en korrelation mellan mer kolhydrater i kosten och mer övervikt (6, 7, 8, 9). Trenden är faktiskt ofta den motsatta här med. Personer som äter mer fett är oftare mer överviktiga än personer i samma land som äter mindre fett.

Påstående – Människor med högre insulin och sämre blodsockerkontroll blir fetare

Det här är ytterligare en förutsägelse som kommer från hypotesen att ”kolhydrater gör dig fet”. Resonemanget här är att människor med högre blodsocker och mer insulin i kroppen har sämre fettförbränning och ökad fettinlagring vilket gör att de blir fetare.
Ser vi till studier på området här så är det återigen inget mönster som passar. I själva verket är mönstret ännu en gång det motsatta. Överlag visar studier på att människor med sämre insulinkänslighet, högre fasteinsulin och högre blodsocker går upp mindre i vikt än andra som har bättre värden (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28). Resultatet är dock inte alltid konsekvent då ett par studier visat att insulinnivåerna inte spelar någon roll (22, 23, 24) och en studie har visat på motsatsen, alltså att höga nivåer av insulin ökar risken för viktuppgång (25). Vissa studier har även visat på blandade resultat där vissa subgrupper fått en minskad risk, vissa ingen skillnad och vissa en ökad risk (26, 27).

Hypotes – Ökar du en persons insulin kommer viktuppgång

Det här är en hypotes som kommer från ”kolhydrater gör dig fet” som till en början verkar stämma. En vanlig biverkning vid insulinbehandlad diabetes är nämligen viktuppgång. Så när du injicerade insulin var det ofta folk som gick upp i vikt. De här studierna har dock flera problem med sitt utförande där det främst är att insulinmedicinerna som fanns förr gjorde att det var väldigt svårt att injicera rätt dos. Det finns även ett problem i att när du injicerar insulin så kommer inte insulinet att verka på samma vis som ditt egenproducerade insulin gör, Insulinets roll när det gäller blodsockerkontroll.
Viktuppgång är dock fortfarande en vanlig biverkning hos människor som lever i en okontrollerad miljö med varierande måltider vid varierande tidpunkter och dessutom påverkas insulinkänslighet och blodsocker kontroll av andra saker så som sömn, stress, motion etc. Det är helt enkelt väldigt svårt att med hjälp av en blodsockermätare och spruta göra det som kroppens egentligen ska göra själv med automatik.
På djur kan vi däremot kontrollera det hela mycket bättre och där finns det studier som väl visat att mer insulin inte nödvändigtvis innebär viktuppgång. Jag har skrivit om en sådan studie i inlägget Insulinbehandling och viktuppgång. I den studien gav man råttor kontinuerliga injektioner av insulin. Doserna var så små så de inte gav råttorna lågt blodsocker men de var ändå så stora så skillnaden i insulin i blodet blev mätbart högre. Resultatet av detta försök blev att råttorna antingen inte gick upp något i vikt eller så gick de faktiskt ner i vikt.

Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin

Den här hypotesen är egentligen motbevisad av alla människor som börjar äta enligt LCHF och inte går ner i vikt. Vi får ju sällan höra något från dessa människor men om du läser på lågkolhydratforum så finns de gott om dem. Det finns även de som faktiskt går upp i vikt.

Insulinnivåer och viktnedgång
Grafen visar viktnedgången samt insulinnivåer hos överviktiga personer när de fått ett bestämt antal kalorier antingen. Mängden kolhydrater i kosten har varierat och därmed också insulinnivåerna. Viktnedgången var dock hela tiden den samma.

Det finns ju också en orsak till att du alltid hittar något i stil med ”svårt att gå ner i vikt” som inlägg på olika tidningar, bloggar och böcker. Om det bara varit insulinet som ska sänkas hade alla som äter lågkolhydratkost gått ner i vikt.
Men vi kan ju även titta lite på studier. Här till höger har du en graf som visar insulinnivåerna tillsammans med viktnedgång för flera olika försökspersoner som levde på en av delning och fick sin mat serverad med ett bestämt kaloriinnehåll (28).
Det som gör studien intressant är att deltagarna fick olika mängder kolhydrater i kosten under olika tidpunkter. Du kan läsa det som High CHO och low CHO i grafen.  Ad lib står för ”efter hunger” och var alltså en inkörningsperiod innan man drog ner på deltagarnas kalorier.
Det du kan se i graferna är att nivåerna av insulin varierade ganska markant hos försökspersonerna beroende på vilken diet de åt. Deras viktnedgång förblev dock den samma hela studiens gång. Där är små naturliga variationer i viktnedgång från vecka till vecka men överlag är det en stadig kurva nedåt.

Hypotes – Mer fett i maten gör att folk äter mindre

Det här är en hypotes som utan tvekan stämmer i många fall. Men för att vi ska säga att en hypotes så som ”kolhydrater gör dig fet” ska stämma så räcker det inte med då och då eller ofta. Om det verkligen är kolhydraternas effekt på insulin som avgör så borde det alltid fungera.
Återigen är det dock så att det verkligen inte är så enkelt. I själva verket innebär en av de vanligaste dieterna som används för att göra djur feta att du tillsätter mer fett till maten. Jag har ju skrivit om den här dieten, kallad ”high fat diet” många gånger här förr och överlag kan man säga att det är en massa skitmat. Men oavsett så ökar man faktiskt markant på mängden fett och minskar på mängden kolhydrater. Så de visar ju ändå att hypotesen ”mer fett i maten -> du äter mindre kalorier i måltiden eller över tid” inte stämmer.
Även på människor finns det gott om belägg för detta. Ett av de absolut enklaste sättet att få människor att äta mer mat vid en måltid är att du tillsätter rent fett. Släng ner smör i potatismosen och folk kommer att ha ätit mer kalorier efter den måltiden än om du gett dem potatismos utan smör.
Det här är också en effekt som håller i sig över tid. I mitten på 90-talet genomförde man en smart studie där man lät försökspersoner leva på en avdelning under 7 dagar. Det som deltagarna inte visste om var dock att den mat de fick antingen var framtagen för att innehålla normala mängder fett, extra mycket fett eller mindre fett (29). Maten var alltså den samma i övrigt så skillnaden var ungefär den samma som i förhållandet Bregott (72% fett), Bregott mellan (60% fett) och Bregott mindre (43% fett). Det smakar mer eller mindre det samma men fettmängden varierar ändå. Enda ”felet” i liknelsen är att bregott inte kallar sin mellan för normalfet och den normalfeta för extra fet typ.

Olika Bregott med olika fettmängd
Olika varianter på bregott som alla smakar nästan samma sak med som innehåller olika mycket fett

Resultatet i den här studien blev att människorna som åt mindre fett faktiskt åt mindre kalorier överlag. De som istället åt mer fett började äta fler kalorier. Och den här effekten förblev över hela veckan.
Man upprepade sen även det här försöket där personerna fick med sig maten de skulle äta hem (30). Den här studien pågick över två veckor och resultatet blev precis det samma. De som fick maten med mer fett i åt mest kalorier under de två veckorna. Det här extra kalorierna innebar också en ökad viktuppgång hos deltagarna.
Mer fett i maten innebar att folk åt mer kalorier
Mer fett i maten innebar att folk åt mer kalorier. Notera hur kaloriintaget och energibalansen ökar allt eftersom deltagarna fick fetare mat.

Återigen är det alltså inte så enkelt som att mer fett och därmed procentuellt mindre kolhydrater i en måltid innebär lägre insulin och att du då äter mindre och går ner i vikt.

Summering – hypotesen kan inte förklara verkligheten

Jag hade utan problem kunnat komma på många fler exempel en de här ovanför på så kallade förutsägelser som kommer från LCHFs förklaringsmodell som visat sig inte stämma när de verkligen testas. Det är liksom ingen tvekan om saken, förklaringsmodellen är fel. Det är dags att kasta den i soporna och försöka hitta en modell som kan förklara övervikt mycket bättre.
Så det här är det jag inte gillar med LCHF. Att man sprider mer eller mindre dynga som gör att folk blir rädda för att äta bra kolhydrater. Det är inte kolhydrater i sig som gör folk feta.
Det finns många källor till kolhydrater idag som utan tvekan bidrar till problemet med övervikt. Men du kan också hålla dig smal och frisk med en väldig massa kolhydrater i kosten. Eller med en väldig massa fett i kosten.  Kolhydrater kan givetvis bidra till övervikt men det kan fett med. Problemet ligger i de livsmedel som folk idag väljer att äta. Det ligger i den miljö vi lever i som driver oss att äta av andra orsaker än hunger.
Jag avslutar med ett väldigt kort klipp från en föreläsning av Richard Feynman. En minut som förklarar det hela väldigt bra.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

211 svar på “LCHF vs vetenskap”
 1. Jag är helt överens med allt du skriver. Men utöver det så har jag en egen erfarenhet som inte syns i din statistik. Baserat på det du redovisar så får man intrycket av att allt jag själv upplevt har varit rent placebo. Jag kan inte och tänker inte motsäga faktan du presenterar. Men den lämnar mig helt ute i ingemansland om jag vill förklara hur min kropp förändrats sedan jag drastiskt dragit ner på sockerarterna.
  Jag ska dra en trubbig liknelse; det är som att du skulle sagt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att man skulle må konstigt av att plötsligt sluta med kaffe. Jag hade kunnat hålla med om att det kanske inte finns några vetenskapliga bevis för det, men min egen erfarenhet hade i så fall inte stämt överens med några studier. Det är ungefär där det blir en gigantiskt spricka mellan LCHFare och deras meningsmotståndare.

 2. Jag håller med dig i din analys, förklaringsmodellen stämmer inte, men det saknas en del två. Varför fungerar LCHF?
  Jag har har tidigare skrivit om detta.
  http://diabetesdoc.bloggsida.se/kost/varfor-fungerar-lchf
  Min uppfattning är att LCHF fungerar beroende på flera faktorer: 1)Man undviker klassisk skräpmat som har högt innehåll av både kolhydrater och fett (ex glass och friterad mat) 2)Man blir mätt (oklar orsak) och 3) LCHF dämpar ditt sötsug (som för många är en orsak till överätande)

 3. Anders….
  Det säger sig väl själv om man vill få bättre värden(organ) eller gå ner i vikt så bör man äta mindre eller väldigt lite av ”klassisk skräpmat”.
  Förstår inte vad som skulle vara unikt med LCHF i detta fallet!

 4. Andreas
  Jag menar att om man använder LCHF som en enkel tumregel för vad som kan ätas så faller nästan alltid skräpmat bort. Man behöver alltså inte fundera på innehåll, tillsatser, energimängd, eller räkna kalorier.

 5. Studier är värdelösa när det kommer till sin egen hälsa, de säger ingenting vad som funkar för en själv, vill man veta vad som funkar så får man göra studier på sig själv och experimentera med kosten. Det är lika bra att ge upp tanken på att försöka lösa allas hälsoproblem och övervikt och istället koncentrera sig på sin egen hälsa.

 6. Anders.
  å andra sidan så är det ju en hel del som åker till Mc Donalds och Burger King och beställer hamburgare utan bröd men med extra bacon och ost just för att det ska vara LCHF så långt ifrån alla undviker ju skräpmat pga LCHF. Tillräckligt många gör det dock kanske 🙂
  Jonas, ingenting av det du skriver motsägs av vad som står i artikeln. Bara för att LCFs hypotes inte stämmer överrens med verkligheten så innebär det inte per automatik att socker skulle vara gudarnas gåva för hälsan.

 7. Det stora problemet med LCHF är det skapar en lika stor kolhydratskräck som man tidigare hade fettskräck och som gör att de som har problem med att få LCHF att fungera inte vågar prova att öka på kolhydraterna utan istället börjar kaloribegränsa extremt till nivåer under 1300 kcal. Det finns rätt många exempel när man börjar läsa på sajter runt om på nätet.
  Sen verkar de flesta studier som har nån sorts low-carb liknande kost alltid ställas mot kaloribegränsad low-fat kost. Det vore riktigt intressant att se om man ställer LCHF mot en motsvarande HCLF, dvs begränsa fettet till en viss gramnivå (är 5 gram för lite?) och sen uppmana folk att äta hela, rena kolhydrater tills man är mätt. Med hela och rena menar jag då råvaror som tex frukt, potatis och rotfrukter, ris osv.

 8. Ett stort problem är att det florerar en enorm missuppfattning om att vetenskapen har kommit så långt att vi bör kunna bevisa vilka dieter som är bra och även kunna förklara varför. Vi är ju inte nära. Vad det leder till är att många rycker det ramverk som verkar mest troligt och översätter det felaktigt till ”mycket troligt”, när det i själva verket är en rätt dåligt underbyggd gissning.
  Det är uppenbart svårt att hitta rätt kost via teori. Olyckligt nog missar många att det tvärt om är ganska lätt att nå en hyfsad kost genom att lyssna på hur kroppen svarar på det som intas.

 9. Det här är ett klassiskt exempel på att om inte kartan stämmer med verkligheten så är det kartan som gäller.
  Det är också ett exempel på att om de som utför studien och även de som läser den, gör en enda tankevurpa någonstans kan slutsatsen bli helt omvänt.
  Verkligheten borde vara naturlig och logisk, vilket det är för vartenda djur på hela jorden och borde även gälla för djuret människan. Kartan borde ritas efter verkligheten och ingenting annat.
  Det här gäller vad jag vet för alla djur (inkl. människan):
  -Om kroppen signalerar hunger eller törst så visar det att det är dags att äta/dricka. Då kroppen signalerar att man är mätt/otörstig så slutar man äta/dricka. Blir man ändå överviktig (ointressant om man rör sig mycket eller lite) eller får andra sjukdomar (ja inte alla såklart, men jag tror ni vet vilka jag menar) så är det för att man inte äter artriktig kost.
  -Rör man på sig mer gör man av med mer energi och blir då hungrigare så att man äter mer. Rör man sig mindre så äter man mindre. Det blir lite onaturligt att man skall slösa energi genom att motionera. Det har aldrig hänt förut i historien vad jag vet utom de senaste 50 åren. Men vi som har överskott på energi tänkte ju inte så, men det är inte många generationer sedan det kunde vara svält eller i alla fall svårt att få ihop till mat.
  -Energin i kroppen skall inte vara direkt kopplat till intaget av energi. Ett exempel på människan: Även om vi inte fått i oss någon mat på flera dagar skall vi kunna ta både långa promenader (hela dagarna) och orka jaga.
  -Man skall kunna gå hela sitt långa liv med sina tänder utan att behöva borsta dem. Och utan att det blir hål eller andra problem med dem. De djur som behöver fler tänder under sin livstid har fått det. Människan har inte fått flera uppsättningar tänder än 2 och skall då inte behöva det. Så ett säkert och enkelt sätt att veta att någonting inte är naturligt i kosten är om de ställer till det för tänderna även om man inte borstar dem under hela sitt liv!
  Med dessa naturliga och logiska exemplen är det bättre att börja än att vara så teoretisk att man tappar all kontroll på verkligheten.
  Jag själv har inte så många teorier över varför det fungerar med LCHF, utan kan bara konstatera att det fungerar (på alla, med väldigt få undantag) men det är så mycket brus ute att det är svårt att veta hur man skall göra för att göra rätt, apropå att jag också sett att det är många som ”misslyckas” fast de egentligen bara gör fel, och det i sin tur är beroende på de enormt många felaktiga råd som florerar numera.
  Om man talar om detta för ett gäng människor:
  1-Ät så mycket du vill, men av fett och proteiner och för dig nog lite kolhydrater.
  2-När du är hungrig nästa gång, men inte förrän då, gå till punkt 1..
  Då händer (bland väldigt mycket annat) följande:
  -ca 90% av de överviktiga männen och ca 70% av de överviktiga kvinnorna börjar gå ned i vikt direkt. De som blir över går i de allra flesta fallen att ordna också med lite justeringar och väntan.
  -Minst 95% av alla med finnar och andra hudproblem får dem reducerade inom en månad med mellan 85-100%.
  -Alla med diabetes t2 får mycket sänkta sockervärden, de allra flesta blir friska och medicinfria.
  -Det mesta, om inte alla former av svamp-infektioner försvinner.
  -Man slutar fisa. Dessutom blir det helt eller nästan helt luktfritt på toaletten.
  -Man går på toaletten mycket mer sällan, kanske 2ggr i veckan.
  -Då man ätit lite kh tillräckligt länge slutar svetten att lukta illa efter ett tag.
  -Alla med epilepsi får förbättringar, de flesta stora förbättringar och en del blir till och med helt symptomfria.
  -Triglyceridvärdena blir mycket bättre, HDL går upp, blodtrycket ner. Förutsatt att de har varit dåliga förut naturligtvis.
  -Man blir mycket mer känslig för alkohol….
  Det var bara ett fåtal exempel av vad som händer, hittills helt utan undantag på de många hundra jag har hjälpt och de tusentals jag läst om.
  Så det här kan jag visa hur många gånger som helst på riktiga människor i verkligheten.
  Har du någon diet som kan visa samma sak?
  Sedan är jag den första att hålla med om att det är möjligt och kanske troligt att det är en del kolhydrater som inte ställer till det alls, Men innan man vet säkert vilka det är så är det svårt att inte dra alla över en kam.
  Om du kan föreslå för mig en diet där jag kan äta precis hur mycket jag vill, precis som jag gör nu. Det skall heller inte vara dåligt för mina tänder varken kortsiktigt eller långsiktigt varken med eller utan tandborstning), Det skall inte försämra på annat sätt heller naturligtvis.
  Om du har en sån diet med mycket kolhydrater och den klarar ovanstående krav samt självklart att jag inte går upp i vikt hur mycket eller lite jag än motionerar så provar jag vilken diet du än föreslår, bara det är någotsånär gott också 🙂

 10. JG har rätt, LCHF är bara skitsnack.
  LCHF fungerar i praktiken för många, varför det fungerar vet vi inte.
  LCFH kan fungera för att food reward minskar, tarmfloran förbättras, något okänt händer, exempelvis om ketonerna minskar på aptiten genom en ren förgiftning av hjärnan, sistnämnda var påhittat men ketoner är inte den bästa källan till energi.
  Det enda vi vet med säkerhet är att insulinhypotesen är skitsnack.

 11. Jag tycker att den vetenskapliga processen borde fungera t.ex. som ett Kalman-filter där man ser även de vetenskapliga studiernas uttolkare som sensorer ingående i den itererade kunskapsinhämtningen.

 12. LCHF fungerar för att man tar personer som har levt på processat skräp och tvingar dessa att helt utesluta denna skit ur sin kosthållning. Resultatet är (i många, men inte alla fall) en minskning av total kaloriemängd. Dessutom binds mindre vätska i kroppen vilket leder till en inledande viktminskning som är oberoende av minskning av fettvävnad.
  När personerna sedan börjar käka LCHF-choklad med mera avstannar viktminskningen eftersom man då återintroducerar kaloriebomberna som man i ett tidigare skede tagit bort. Svårare än så är det inte.
  Mättnadskänslan man upplever kommer huvudsakligen av att man äter mer protein än tidigare.
  Hälsoeffekterna man pekar på existerar även för folk som går ner i vikt med kolhydrater.

 13. Angående studien med referens 29 i blogginlägget, 27% kolhydrater i högfettvarianten är inte i närheten av LCHF. Skulle jag äta 60% fett och 27% kolhydrater skulle även jag gå upp i vikt. Studien blir därför ett väldigt svagt argument mot LCHF.

 14. Avsnittet där den artikeln länkas till handlar väl mer om att man påstås bli så himla mätt och nöjd när man äter mycket fett så att man äter mycket mindre över lag? Det är åtminstone vad jag antar efter att läst artikeln inklusive rubriker.

 15. Jag blir mätt på mindre energi om jag håller kolhydraterna under 10% energimässigt. I studien handlar det om 27% vilket är minst 3 gånger mer kolhydrater än typisk LCHF. Det motsvarar c:a 150g kolhydrater vid 2000 kcal total energi. Skulle jag äta så mycket kolhydrater vid samma energiintag som LCHF blir jag inte mätt. Varför det är på det viset vet jag inte men studien falsifierar inte hypotesen att man blir mättare på LCHF.

 16. Slacktivisten jag antar du har provat det här du säger. Bra råvaror med 150g kolhydrater och kan säga att du inte blir mätt av det?

 17. Ja. Dvs jag blir mätt för stunden men efter 2-3 timmar blir jag hungrig igen. Det händer inte med LCHF.

 18. Mats, de där siffrorna har du bara hittat på. Visst finns det många som får positiva resultat av LCHF men även många som får negativa resultat också men det är nog svårt att se dessa när man är frälst på LCHF.

 19. Äter man 1kg potatis mos och en annan äter 1 kg potatismos med tillsatt smör så får den personen i sig mer kalorier än den som äter potatismoset utan smöret… NO SHIT? Bevisen är klara man kan bli fet på att äta mer fett 🙂

 20. Ogge, klart man blir tjockare av att äta fett OCH kolhydrater blandat, men det gör ju inte dom som äter LCHF. I Robb Wolfs bok ”The Paleo Solution” skriver han : High carb and high fat is a hell of a combo för an early grave.

 21. Jonas: Baserat på det du redovisar så får man intrycket av att allt jag själv upplevt har varit rent placebo.

  Nej. Det är du som inte ser skillnaden i betydelse mellan ”förklaringen till att Y sker kan inte vara X” med ”Y kan inte ske eftersom X inte sker”. Det du missar är att det kan finnas många andra saker som också leder till Y.

 22. Anders Tengblad (@atengblad): Jag håller med dig i din analys, förklaringsmodellen stämmer inte, men det saknas en del två. Varför fungerar LCHF?

  Först och främst så fungerar det inte alltid. Sen tror jag att hos de personer som LCHF fungera så kan huvudorsaken till det skilja sig. Men överlag tror jag att väldigt mycket av det beror på lite skitmat, låg belöning, mindre variation när det gäller val och en stor supportverksamhet på internet. LCHF är väldigt nytt här. När LCHF blommade ut så blev bloggandet också väldigt stort samtidigt.

 23. Per:
  Studier är värdelösa när det kommer till sin egen hälsa, de säger ingenting vad som funkar för en själv, vill man veta vad som funkar så får man göra studier på sig själv och experimentera med kosten. Det är lika bra att ge upp tanken på att försöka lösa allas hälsoproblem och övervikt och istället koncentrera sig på sin egen hälsa.

  Det som är meningslöst är kommentarer som denna Per. Om du tycker att vetenskap och kunskap är ointressant och tror att du kan experimentera dig fram till det som är bäst så kör du på det. Det är inte det som diskuteras här.

 24. Mats Forsenberg: Det här är ett klassiskt exempel på att om inte kartan stämmer med verkligheten så är det kartan som gäller.

  Det var ett långt meningslöst inlägg Mats. Du missade hela poängen med inlägget och har kommenterat något helt annat 🙂 Härliga fantasisummor för övrigt 😉

 25. Slacktivisten:
  Angående studien med referens 29 i blogginlägget, 27% kolhydrater i högfettvarianten är inte i närheten av LCHF. Skulle jag äta 60% fett och 27% kolhydrater skulle även jag gå upp i vikt. Studien blir därför ett väldigt svagt argument mot LCHF.

  Det är du som inte förstår att detta inte är något argument emot LCHF i sig. Det är ett argument emot kolhydrater->insulin->övervikt. Besök valfri blogg kring LCHF eller köp en bok och du kommer att finna historien om hur alla människor blev feta för att de fick rådet att börja äta mindre fett och mer kolhydrater.
  Problemet är ju bara att förändringen i sig handlar om enstaka procentenheter. Så om nu de där enstaka procentenheterna ska vara tillräckligt betydande och bevisa ”kolhydrater->insulin->övervikt” så borde ju verkligen resultatet i studien vara precis tvärt om. Sen finns det inget snack inom LCHF om att det skulle finnas något slags tröskelvärde för procent kolhydrater vart efter det händer något magiskt med insulinivåerna. Det är solkart så att man säger mer kolhydrater->mer insulin och motsatsen.

  Slacktivisten: Varför det är på det viset vet jag inte men studien falsifierar inte hypotesen att man blir mättare på LCHF.

  En hypotes som du själv hittade på just nu 🙂 Ta upp valfri LCHF bok och läs hur de förklarar varför du blir mättare med LCHF. Det du finner är ”kolhydrater->insulin->övervikt”, alltså den hypotes som diskuteras här. Du kan liksom inte byta ämne och sen kritisera att jag inte bemött det ämnet 🙂

 26. Cavewoman:
  Ogge, klart man blir tjockare av att äta fett OCH kolhydrater blandat, men det gör ju inte dom som äter LCHF. I Robb Wolfs bok ”The Paleo Solution” skriver han : High carb and high fat is a hell of a combo för an early grave.

  Det där är en sådan där klassiks hemmasnickrad teori med precis noll vetenskapligt stöd. De allra flesta samlar och jägarfolk har faktiskt haft en ganska jämn blandning när det gäller fett och kolhydrater. Det är förhållandevis få kulturer som levt på extremen åt ena eller andra hållet.
  Problemet är inte fett i sig eller kolhydrater i sig. Det är vissa former av fett och vissa formera av kolhydrater som blandas på specifika sätt. Detta kommer tillsammans med en miljö som mer eller mindre driver folk att äta den här typen av mat.

 27. Jacob, vilken typ av fett var det som blandades i potatismosen? Brukar det inte vara vanligt att tillsätta transfetter i potatismos?

 28. De åt inte enbart potatismos i studien (möjligtvis vid något tillfälle), det var en blandad diet.

 29. Intressanta studier!
  Jag hör vad du säger och fyller ryggsäcken min med mera kunskap!
  Svårt att diskutera ämnet över www. Men ämnet i sig är väldigt intressant!
  Varje fall är unikt och dess förutsättningar, huvudsaken är att det fungerar för dem som tror på det.
  Kolhydrater och insulinpikar är värda guld för oss som måste prestera i idrotter.
  /mats

 30. ”kolhydrater->insulin->övervikt” borde bytas mot ”skitmat->hormonreaktioner->övervikt” menar du? Där ett av hormonerna kanske är insulin i vissa fall.
  Där kanske ”skitmaten” innehåll har designas för att minska mättnadskänslorna och därmed KAN öka intaget hos de som är mottagliga: undersökningar tex Effects of glycemic index on brain regions related to reward & craving in men.
  http://1.usa.gov/16JhSCr
  commentary: http://bit.ly/15aneJM

 31. Angående bilden som visar ”Percentage of energy from fat” och olika länder.
  Det skulle vara intressant med samma bilder men med kolhydrater respektive proteiner.

 32. Örjan, tror snarare JG menar att förklaringsmodellen är: ”Skitmat –> Energiöverskott –> Övervikt”

 33. Örjan: ”kolhydrater->insulin->övervikt” borde bytas mot ”skitmat->hormonreaktioner->övervikt” menar du? Där ett av hormonerna kanske är insulin i vissa fall.

  Först och främst vill jag påpeka att jag inte tror att det endast är ”skitmaten” som är orsaken till dagens övervikt. Det finns många faktorer som samverkar till den situation som finns idag. Men jag tror att skitmaten är en av de största orsakerna och många andra faktorer verkar indirekt verka genom att de påverkar vårt intag av just skitmat.
  Om vi går in på din ”skitmat->hormonreaktioner->övervikt” så får man väl säga att den stämmer tills viss del. Det finns vägar som inte har med hormoner direkt att göra utan går direkt via smakupplevelse till hjärnan. Sen tror jag som sagt det finns andra förklaringar än just skitmaten med och dessa fungerar ju inte på den förenklingen. Men hormoner inverkar ju överallt. De går liksom inte att ta bort då de alltid är med någonstans på vägen på ett eller annat sätt.
  När det gäller insulinets roll så verkar den vara precis den motsatta. Som jag tagit upp i inlägget så är det faktiskt så att om du tar två grupper med människor som till livsstil, ålder, vikt, kön mm är lika varandra och sen mäter insulinnivåer så är det människor med högre insulin som går upp mindre i vikt. Det är också så att insulin har en mättande effekt i hjärnan. Extra insulinsignalering där innebär alltså att vi väljer att äta mindre kalorier, inte mer.
  Det här ska dock inte tolkas som att högt insulin efter en måltid är bra eller att mat med högt GI är bra. Folk förväxlar nämligen kroniskt högt insulin med vad som händer direkt efter en måltid. https://traningslara.se/fastande-insulinnivaer-vs-insulin-efter-en-maltid/
  Högt GI är generellt sett en negativ faktor när det gäller ett livsmedels kvalité. Det är dock inte en faktor som på egen hand kan avgöra om ett livsmedel är bra eller dåligt. Det finns livsmedel som är bra med ganska högt GI och livsmedel som är usla med lågt GI. Du måste alltså baka in fler faktorer än så när du avgör om ett livsmedel är mer mot det bra än det dåliga hållet.

  Örjan: Där kanske ”skitmaten” innehåll har designas för att minska mättnadskänslorna och därmed KAN öka intaget hos de som är mottagliga: undersökningar tex Effects of glycemic index on brain regions related to reward & craving in men.
  http://1.usa.gov/16JhSCr
  commentary: http://bit.ly/15aneJM

  Det här har jag skrivit om flera gånger. Och den studien du länkar till är väldigt intressant då den har isolerat GI som enskild faktor på ett väldigt bra sätt och det är ju studier som den som visar att GI faktiskt spelar roll, att det ska vägas in.
  Men det finns många andra faktorer som också inverkar förutom GI. Exempel på kända sådana som kan öka eller minska intaget är fett, socker, umami, variation, salt, aromer, konsistens, färg, lukt, beskhet, fri glutamat, konsekvent smak mm.

 34. Bengt Nilsson:
  Angående bilden som visar ”Percentage of energy from fat” och olika länder.
  Det skulle vara intressant med samma bilder men med kolhydrater respektive proteiner.

  Tyvärr har jag inga kurvor på det som är lika tydliga som den här ovanför. För kolhydrater är dock trenden den motsatta. helt enkelt för att människor över jorden sällan har så stor skillnad i sitt proteinintag så om fettintaget är högt tenderar kolhydratintaget att vara lågt och vice versa. Protein är mer konstant även om det vanligen ökar ju längre du kommer från ekvatorn och ju mer industrialiserat ett land är.

 35. Det börjar kännas ganska gammalt att se dig stå på samma ställe och stampa. Om och om igen får vi läsa exakt samma artikel om att förklaringsmodellen för LCHF inte är vattentät. Allt ifrågasättande av ”vetenskap” som inte är vetenskap är givetvis sunt oavsett vad det handlar om och vilken sida man står på, men några tips i all välmening:
  När man gång på gång på gång sågar någonting så väntas man till slut peka på någon slags alternativ lösning , förklaring eller teori för att bli tagen på allvar. Dina artiklar är av någon anledning alltid slut när man förväntar sig att den delen ska komma.
  Och om man vill få gehör för sin åsikt, speciellt när den av många ses som kontroversiell, vinner man på att vara saklig och ödmjuk i stället för att framföra sin åsikt på ett medvetet provokativt och raljerande manér. Att gå in med inställningen ”nu ska ni som tror att ni kan någonting minsann få få lära er hur det ligger till” lägger direkt fokus utanför kärnfrågan. Det borde du inse med tanke på att du känner dig manad att bemöta majoriteten av kommentarerna till dina artiklar med ”det har jag inte alls sagt” och ”det är du som inte förstår”. Det bör du betrakta som din egen kritik mot din egen artikel. Att man är ett missförstått geni är tämligen osannolikt 🙂
  I fallet med LCHF finns det så pass många människor med personlig erfarenhet (inga vetenskapliga artiklar eller teorier kan övertriumfa en personlig upplevelse) som givetvis tar alla ifrågasättanden väldigt personligt. Vi är många idrottare som inte gjort större omläggningar än att ersätta fullkornspastan (”bra kolhydrater”?) med naturligt fett och därmed förbättrat prestationer och hälsa markant. LCHF handlar inte bara om pizzafrossare som blivit smala genom att slopa socker och vitt mjöl, även om det oftast är sådana historier man läser om. En löpare som gått över till LCHF och därmed kapat värdefulla sekunder från sitt personbästa är inte typen som berättar om det på LCHF-forum eller Aftonbladets löpsedel.

 36. Jacob, om jag tolkat dig rätt så kan jag banta genom att dricka obegränsat med Coca-Cola. Hormonet Insulin är ju inte fettinlagrande och oavsett insulinnivån så tappar man i vikt. Eller?

 37. Patrik:
  Jacob, om jag tolkat dig rätt så kan jag banta genom att dricka obegränsat med Coca-Cola. Hormonet Insulin är ju inte fettinlagrande och oavsett insulinnivån så tappar man i vikt. Eller?

  Patrik, om jag tolkat dig rätt kan jag äta hur mycket smör och grädde jag vill och ändå gå ner i vikt för att insulinnivåerna är låga sålänge jag inte äter massa kolhydrater. Eller?

 38. Gustaf: Det börjar kännas ganska gammalt att se dig stå på samma ställe och stampa

  De som står och stampar på samma ställa är personer som du som bara upprepar samma sak hela tiden trots att det hela tiden är lika fel 🙂

  Gustaf: När man gång på gång på gång sågar någonting så väntas man till slut peka på någon slags alternativ lösning , förklaring eller teori för att bli tagen på allvar.

  Jag har tagit upp många delförklaringar till varför folk går upp i vikt i flera olika inlägg. Även här bland kommentarerna Det är bara för dig att börja läsa..

  Gustaf: vinner man på att vara saklig

  Ett tydligare inlägg än det här till varför förklaringsmodellen för LCHF inte håller tätt får du leta efter.

  Gustaf: Det borde du inse med tanke på att du känner dig manad att bemöta majoriteten av kommentarerna till dina artiklar med ”det har jag inte alls sagt” och ”det är du som inte förstår”. Det bör du betrakta som din egen kritik mot din egen artikel.

  De där kommentarerna beror på att det finns många personer som dig. Personer som tar allting som skrivs emot något inom LCHF som ett personligt påhopp och sen känner att de måste skriva något tillbaka men då de inte har någonting alls att egentligen bidra med som verklig kritik mot det som skrivs eller information som verkligen talar för LCHF-sidan i debatten så hittar de helt enkelt på ett eget litet ämne eller sidospår som de kan fokusera på och kritisera. Din kommentar är ju då ett lysande exempel på det här.

 39. Bengt Nilsson: Intressant LCHF-film på 93 minuter
  JumpstartMD Full Interview with Drs. Stephen Phinney & Jeff Volek

  Jag har inte sett klippet och har inte tid att lägga ner 93 min. Men jag har läst två böcker av Phinney och Volek samt läst flertalet studier de publicerat. De har ingen fakta att bidra med kring det ämne jag tar upp i det här inlägget.
  Så även om du tycker att klippet är intressant så är det inte relevant. Sen ska det också sägas att Volek och Phinney är extremt insnöade på insulinnivåer. Det är ju de som hittade på allting med ”nutritional ketosis” och fick ”alla” lågkolhydratätare att börja mäta ketoner för något år sen.

 40. Patrik:
  Jacob, om jag tolkat dig rätt så kan jag banta genom att dricka obegränsat med Coca-Cola. Hormonet Insulin är ju inte fettinlagrande och oavsett insulinnivån så tappar man i vikt. Eller?

  Nej. Och om det verkligen det du har tolkat ur det jag skriver så behöver du börja om lågstadiet och starta med någon typ av ABC-bok i läsförståelse. Läs om läs rätt.

 41. Jacob Gudiol: Nej. Och om det verkligen det du har tolkat ur det jag skriver så behöver du börja om lågstadiet och starta med någon typ av ABC-bok i läsförståelse. Läs om läs rätt.

  Du får ursäkta att jag inte är lika smart som du men du påstår ju att du har motbevisat alla dina rubriker med påståenden, då måste ju motsatsen gälla.

 42. Marcus.
  Ja ät smör när du är hungrig och sluta äta när du är mätt, detta kommer göra att du går ner i vikt. Grädde innehåller en viss del kolhydrater som skulle kunna förstöra viktminskningen. Men annars en klockren viktminskningsplan 🙂

 43. Patrik: Du får ursäkta att jag inte är lika smart som du men du påstår ju att du har motbevisat alla dina rubriker med påståenden, då måste ju motsatsen gälla.

  Haha, nej 🙂 Om jag påstår att alla bilar i världen är blå och du visar en bild på en röd bil. Innebär det då att alla bilar måste vara röda istället? Snacka om ett löjligt resonemang.
  Att förklaringsmodellen för varför LCHF fungerar (för vissa) inte stämmer innebär inte att något annat måste stämma. Det innebär bara att just den hypotesen inte stämmer. Sen kan man komma på flera tusen andra hypoteser för att se hur väl de stämmer med verkligheten. Om nu någon skulle drömma ihop en hypotes om att du kan dricka obegränsat med Coca Cola utan att gå upp i vikt så skulle den också snabbt kunna motbevisas. I din värld kanske det innebär att det inte längre finns någon möjlig förklaring men i alla andras värld finns det en väldig massa andra möjliga hypoteser kvar.

 44. Jacob Gudiol: Jag har inte sett klippet och har inte tid att lägga ner 93 min. Men jag har läst två böcker av Phinney och Volek samt läst flertalet studier de publicerat. De har ingen fakta att bidra med kring det ämne jag tar upp i det här inlägget.
  Så även om du tycker att klippet är intressant så är det inte relevant. Sen ska det också sägas att Volek och Phinney är extremt insnöade på insulinnivåer. Det är ju de som hittade på allting med ”nutritional ketosis” och fick ”alla” lågkolhydratätare att börja mäta ketoner för något år sen.

  Eftersom du inte sett klippet så uttala dig inte om det.

 45. Men sluta nu då. Allt Jacob visat här är att förklaringsmodellen som förts fram om varför LCHF fungerar för så många inte är korrekt. Han har inte skrivit att alla som följer LCHF är korkade. Att vissa här ändå är korkade har ni visat på egen hand.
  Det är först när man förstår mekanismen bakom ett problem som det kan lösas på bästa sätt. Allt annat är gaffatejp.

 46. Jacob gav redan i början av hans artikel svaret på sin fråga:
  ”När det gäller så komplexa saker så som övervikt och en sån övergripande hypotes som ”kolhydrater gör dig fet via insulin” så går det inte att ta fram ett enda försök som bevisar eller motbevisar allt.”
  Vi kan alltså stanna där. För finns det inga studier/försök, så finns det inget mer att diskutera, i alla fall inget vetenskapligt.

 47. Sven I P: Eftersom du inte sett klippet så uttala dig inte om det.

  Det gör han ju inte heller. Förstod du inte det?!

 48. Lite tröttsamt med denna diskussion.
  I den ständiga jakten på kunskap
  LCHF: ”kylhydrater -> insulin -> övervikt.”
  JG: ”Nej, det är fel pga X”
  LCHF: ”Hur fungerar det då?”
  JG: ”Det är flera faktorer som spelar in.”
  LCHF: ”Vilka då?”
  JG: ”Inte de ni tror iaf.”
  LCHF: ”…”
  Jag köper den fakta som presenteras här, och det är i linje med vad jag känner när jag äter/tränar/vilar, men det känns väldigt destruktivt att alltid såga andras idéer och komma med väldigt få egna.
  Personligen skulle jag vilja veta vad som händer i kroppen med den insulin-topp som är på morgonen och jag inte äter något. Teorin ”kolhydrater -> insulin -> övervikt” stämmer inte alls eftersom jag har högt insulin utan att ha ätit kolhydrater på 10-14 timmar när jag vaknar. Om insulin blockerar utnyttjandet av mina fettdepåer, förbränner jag då mina muskler/leder/vävnader fram tills att nivåerna på insulin är nere på normal nivå?
  Låter det inte lite mer rimligt att kroppen kan använda fettdepåerna för att omvandla till bränsle som sedan insulinet lagrar i både muskler och fettvävnad igen?
  Väldigt förenklat, men hur minskar denna insulin-nivå annars utan att jag äter något?

 49. Roger: Vi kan alltså stanna där. För finns det inga studier/försök, så finns det inget mer att diskutera, i alla fall inget vetenskapligt.

  Nej, din slutsats är helt fel. Kom tillbaka när du förstår dig på vetenskap.

 50. Stefan: men det känns väldigt destruktivt att alltid såga andras idéer och komma med väldigt få egna.

  Här finns massor av inlägg om flera olika bidragande faktorer Stefan. Problemet är att du mfl bara kommer in och läser när ni känner för att beklaga er.

  Stefan: Personligen skulle jag vilja veta vad som händer i kroppen med den insulin-topp som är på morgonen och jag inte äter något

  Kan man tänka sig, jag har skrivit om det med https://traningslara.se/insulinets-roll-i-din-kropp/

 51. Jag inser att mitt ”klagade” inte är helt produktivt.
  Jag vet att du skriver andra saker än just den här, men de flesta av oss sätter oss inte och går igenom flera års artiklar för att försöka lista ut vad dina rekommendationer är och har varit.
  Jag har läst artikeln förut, tillsammans med https://traningslara.se/fastande-insulinnivaer-vs-insulin-efter-en-maltid/ men det känns fortfarande oklart varifrån ”blockeringen” av fettutsöndringen med höjd insulinnivå skulle komma ifrån.

 52. Jag har ju insett att du (Jacob) inte gillar LCHF och förstår att du tycker att din metod är bättre. Jag däreomot gillar LCHF för att det funkar. Det gjorde inte din metod varken när jag tränade 10 timmar spinning i veckan eller när jag inte tränade.
  Du verkar ha missat en av de mest centrala punkterna med LCHF, dvs att man inte behöver gå hungrig. Jag tror att alla som äter enligt LCHF eller har provat LCHF vet att man kan banta på nästan vad som helst, till och med Coca cola, som någon ovan föreslog. Det handlar bara om att äta tillräckligt lite. Det är ju så alla pulverdieter funkar, det är en sockerlösning med lite näring tillsatt. Ingen ifrågasätter detta, men problemet är man inte vill gå hungrig. Förr eller senare tröttnar man på att gå hungrig. Prova själv.
  Sen har jag några kommentarer till dina hypoteser och påståenden, som enligt mig, inte är några förklaringsmodeller som finns i LCHF-sammanhang.
  Hypotesen kolhydrater gör dig fet via insulin
  Denna hypotesen gick alltså inte att varken bevisa eller motbevisa via studier. Men om inte detta är sant, så hur blir man då fet av att till exempel dricka stora mängder Coca cola, säg 5 liter om dagen och utan att äta något annat? För ingen tvivlar väl på att man blir fet av 5 liter Coca cola om dagen? Vart tar annars allt socker vägen?
  Påstående – Människor som äter mycket kolhydrater blir feta
  Vart har du fått detta påstående ifrån? Alla vet att man kan banta på kolhydrater. Det handlar om mängden, precis som jag beskrev ovan. Dock blir många med högkolhydratdiet snabbt blir hungrig igen och därför totalt sätt äter för mycket, man vill ju inte gå hungrig. Visa gärna på vilken LCHF-sida du läst detta påstående.
  Påstående – Människor med högre insulin och sämre blodsockerkontroll blir fetare
  Återigen så förstår jag inte vart du fått påståendet ifrån. I LCHF-sammanhang så har du kanske sett att man pratar om äta lite kolhydrater för att gå ner i vikt och inte om ett högt insulinvärde. Att det sen är insulinet som tar hand om kolhydraterna, är en annan sak. Det betyder inte att man menar ”att äta lite kolhydrater” är detsamma som ditt påstående. Visa gärna på vilken LCHF-sida du läst detta påstående.
  Hypotes – Ökar du en persons insulin kommer viktuppgång
  Ännu ett påstående som du själv hittat på och är heller inget som LCHF-sidor påstår är orsaken till varför LCHF fungerar. Du skrev ju själv att en biverkning vid insulinbehandlig är viktuppgång. Men det bortförklarar du. Har du vetenskapliga belägg för att bortförklara de orsakerna? Dessutom studier på möss kan du inte heller jämföra med människor.
  Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin
  Samma som ovan, men omvänt. Detta är inte heller något som LCHF-sidor påstår är orsaken till varför LCHF fungerar.
  Hypotes – Mer fett i maten gör att folk äter mindre
  Vad menar du med ”äter mindre”? Mindre vadå? Mat? Kalorier? Kolhydrater? Jaha, du menar kalorier, men skriv dé då. LCHF har ingen kalorirestriktion och därför tror jag inte du har läst eller sätt någon LCHF-sida har detta påstående som motiv till varför LCHF fungerar. Tvärtom tror jag att de flesta som går på LCHF upplever att dom äter fler kalorier, sen dom gick över till LCHF. Möjligtvis kan jag gå med på att att du läst ”Mer fett i maten gör att du mindre kolhydrater och samtidigt håller dig mätt och belåten”.
  Det är lite kolhydrater som är en av nycklarna till LCHF, och inte hur höga eller låga insulinnivåerna är. Vissa kan ha låga insulinvärda under en längre stund medan andra kan ha höga insulinvärden under en kort stund, efter en måltid. Insulinnivåerna är alltså helt ointressant.
  Sen undrar jag lite över din titel. Hur tänkte du där? Jag förstår när man skriver AIK vs DIF, dvs att AIK möter DIF i en match. Men vilken match går LCHF mot vetenskapen i din artikel? LCHF fungerar vare sig det är vetenskapligtbevisat eller inte. Återigen så är vi där med kartan eller verkligheten.
  Jacob, om du nu inte tror på på förklaringsmodellen som ges av LCHF, kan du inte istället leta upp studier som förklarar varför LCHF fungerar. Det hade varit mycket intressantare och då hade du kanske kunna övertyga en och annan. Du hade kanske till och med hittat nåt revolutionerande angående vår kost. För du kan väl inte mena att vi kommer längre och snabbare fram med att hitta ”den perfekta” kosten genom att bara säga nej till LCHF, som trots allt fungerar och gör väldigt många männskor helt lyriska. Något måste alltså vara rätt med LCHF.

 53. YAT: Forma

  Är du inte läskunnig? ”Så även om du tycker att klippet är intressant så är det inte relevant. ” Om man inte sett et klipp så kan man inte uttala sig om dess relevans, eller JG kanske är synsk?

 54. Roger: Jacob, om du nu inte tror på på förklaringsmodellen som ges av LCHF, kan du inte istället leta upp studier som förklarar varför LCHF fungerar.

  Det är lite det som är problemet. När LCHF testas så visar det inte på bättre resultat än andra kostupplägg.

 55. Det är många av oss som blivit friska från svåra inflammatoriska sjukdomar som välkomnar fler studier om hur LCHF-kosten faktiskt kan läka sjukdomar som den vanliga sjukvården betraktar som ”kroniska” obotliga. Tyvärr finns inte dessa studier konstigt nog! Själv har jag blivit av med diabetes 2, hjärtsjukdom, ledbesvär, prostatainflammation, kronisk bronkit m.m. Ja, jag förstår att detta inte låter klokt i dina öron men likväl är det så. Jag känner till hundratals liknande fall genom min blogg http://www.fethalsa.wordpress.com
  Allt jag har gjort är att byta ut Tallriksmodellen mot LCHF. Sunda förnuftet säger då att det måste vara något med den kolhydratrika maten som inflammerar kroppen. När jag bytte ut kolhydraterna mot mer fett hände något direkt. Det tog inte många veckor innan mitt blodsocker hamnade på nästan normala värden. Tilläggas kan att jag varit inflammerad i 40 år men inte riktigt varit medveten om det själv. Man har ju bara ett liv så det är svårt att veta hur det kan vara.
  Faktum är att jag bara varit förkyld i en influensa endast två dagar på snart 5 år. Det är så länge jag ätit LCHF-kost. Tidigare var jag förkyld för jämnan kändes det som.
  Jag är 60 år och i min ungdom spelade jag näst intill elitfotboll. Mina värden idag är bättre än vad jag hade då.
  Summan av min kommentar är att om LCHF är farligt eller fel rent vetenskapligt så är det fel på vetenskapen. Min vetskap är att LCHF-kosten har gett mig ett nytt friskt liv.

 56. Mats, bara en kommentar. Det är protein som är proinflammatoriskt, inte kolhydrater. Även om säkert finns andra negativa effekter av kolhydrater (och fett).

 57. Mats Lindgren:
  Summan av min kommentar är att om LCHF är farligt eller fel rent vetenskapligt så är det fel på vetenskapen. Min vetskap är att LCHF-kosten har gett mig ett nytt friskt liv.

  Det är ingen som har påstått att LCHF är fel. Bara att den förklaringsmodell som LCHF-förespråkarna använder sig av inte håller.

 58. Roger:
  Jag har ju insett att du (Jacob) inte gillar LCHF och förstår att du tycker att din metod är bättre. Jag däreomot gillar LCHF för att det funkar. Det gjorde inte din metod varken när jag tränade 10 timmar spinning i veckan eller när jag inte tränade.

  Har Jacob en metod?
  Jag har aldrig sett Jacob säga att han inte gillar LCHF.
  Däremot har han reagerat på alla falska påståenden som kastas fram av förespråkare för LCHF.
  Han granskar bevisen bakom påsåendena och vill helt enkelt att de som talar om för folk hur de ska äta ska säga saker som stämmer och inte påhitt eller lögner.

 59. Stefan: Jag vet att du skriver andra saker än just den här, men de flesta av oss sätter oss inte och går igenom flera års artiklar för att försöka lista ut vad dina rekommendationer är och har varit.

  Om man inte är beredd att lägga ner lite arbete ska man inte heller hålla på och beklaga sig över att man inte förstår. Allt finns tillgängligt helt fritt för alla.
  Kort och gott, vill du inte veta och är beredd att anstränga dig lite så sluta då klaga över att du inte vet.

  Stefan: men det känns fortfarande oklart varifrån ”blockeringen” av fettutsöndringen med höjd insulinnivå skulle komma ifrån.

  Har du högt insulin i fastande har du också insulinresistens. Det innebär att den verkliga effekten din kropp får från extra insulin är den samma som en person utan insulinresistens får från normala nivåer av insulin. Så dina nivåer av fett som kan användas som energi i blodet är inte låga. Om något är de höga.

 60. Henrik, jag vet inte om du anser att detta är bevis men det är en vetenskaplig studie från Wien i Österrike. Man har gett diabetiker typ 2 högproteinkost och jämfört det med vanlig rekommenderad diabeteskost som ju består av 50-60 procent kolhydrater. Slutsatsen är att högproteinkosten var att rekommendera för diabetiker. Anledningen var förstås att de diabetiker som åt en högproteinkost gjorde stora hälsovinster. Så din teori om att protein är proinflammatorisk jämfört med kolhydrater låter lite hemsnickrad minst sagt. Dessutom, som jag efterlyser, så hade diabetikerna gjort ännu bättre resultat om de hade gjort en studie som jämför LCHF-kost med Tallriksmodellen som är vad som rekommenderas för diabetiker idag. Läs mer här om studien http://fethalsa.wordpress.com/2013/09/02/ny-studie-fran-wien/
  Om du hellre vill studera studien på engelska; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23674159

 61. Henrik Svedlund: Har Jacob en metod?
  Jag har aldrig sett Jacob säga att han inte gillar LCHF.
  Däremot har han reagerat på alla falska påståenden som kastas fram av förespråkare för LCHF.
  Han granskar bevisen bakom påsåendena och vill helt enkelt att de som talar om för folk hur de ska äta ska säga saker som stämmer och inte påhitt eller lögner.

  Jacob och LCHF har väl en gemensam bit vad gäller riktig mat, men i övrigt går dom åt olika håll. Vilka påståenden? Man kan inte som i artikeln ovan bara hitta på några påståenden som han tror sig ha läst och försöka motbevisa dom. Jag kan nog hålla med om att vissa inlägg på forum är tveksamma, men om Jacob nu hittat ett påstående som är fel på någon sida, så förväntar jag mig av en så noggrann person som Jacob att han visar en länk.

 62. Roger: Jag har ju insett att du (Jacob) inte gillar LCHF

  Jag har inget emot LCHF som kost. Det har jag skrivit hur många gånger som helst och även sagt på TV inför ~1 000 000 tittare på nyhetsmorgon. Så din slutledningsförmåga verkar inte riktigt vara helt slipad.

  Roger: förstår att du tycker att din metod är bättre

  Och min metod är?

  Roger: Jacob, om du nu inte tror på på förklaringsmodellen som ges av LCHF, kan du inte istället leta upp studier som förklarar varför LCHF fungerar

  Innan du ger dig på otroligt långa kommentarer så kan du ju försöka läsa igenom inlägget och förstå innebörden och sen kan du också läsa tidigare kommentarer. Då hade du fått svar på frågan här ovanför och jag mfl hade sluppit läsa din långa kommentar där du missat hela poängen med den vetenskapliga processen och skapandet av hypoteser.
  Resten av din kommentar är bara långt dravel och jag tänker inte lägga tid på att bemöta det. Fantastiskt många argumentationsfel och logiska felslut.

 63. Mats Lindgren: Summan av min kommentar är att om LCHF är farligt eller fel rent vetenskapligt så är det fel på vetenskapen. Min vetskap är att LCHF-kosten har gett mig ett nytt friskt liv.

  Kul för dig Mats men din kommentar berör inte en endaste sak som jag tar upp i det här inlägget. Mitt inlägg är inte en allmän kommentar om LCHF som kost. Det är ett inlägg där jag tittar på en förklaringsmodell till varför folk blir feta. Så om du inte har något att bidra med till den frågan föreslår jag att du börjar surfa vidare på nätet tills du hittar någon sida där någon påstår att LCHF är döden och skadligt för alla och sen kan du skriva kommentarer som din här ovanför där.

 64. Jacob Gudiol: Jag har inget emot LCHF som kost. Det har jag skrivit hur många gånger som helst och även sagt på TV inför ~1 000 000 tittare på nyhetsmorgon. Så din slutledningsförmåga verkar inte riktigt vara helt slipad.
  Och min metod är?
  Innan du ger dig på otroligt långa kommentarer så kan du ju försöka läsa igenom inlägget och förstå innebörden och sen kan du också läsa tidigare kommentarer. Då hade du fått svar på frågan här ovanför och jag mfl hade sluppit läsa din långa kommentar där du missat hela poängen med den vetenskapliga processen och skapandet av hypoteser.
  Resten av din kommentar är bara långt dravel och jag tänker inte lägga tid på att bemöta det. Fantastiskt många argumentationsfel och logiska felslut.

  Förlåt, metod är fel ordval, men min uppfattning är att du tycker man kan äta allt möjligt utom skräpmat. Gärna mycket kolhydrater, för det har ingen påverkan på vikten.
  Jag ska summera min förra kommentar lite kort, eftersom du inte orkar läsa. Om du vill motbevisa en förklaring som någon sida/bok ger till varför LCHF funkar, så får måste man ju referera till sidan/boken. Eller hur? Du kan ju inte hitta på egna påståenden.
  Antingen argumenterar man eller så är man tyst. Man skriver inte bara argumentationsfel och logiska felslut. Du får gärna försöka mästra mig, men du kan inte heller bara hitta på saker utan belägg.

 65. Ok, du verkar inte gilla mina kommentarer. Men jag skrev just ett svar till Henrik där jag bifogade en vetenskaplig studie. Läs gärna den. Det verkar som om alla som är lite kritiska till din inställning om LCHF har missat poängen med ditt inlägg. Jag bryr mig inte om bokstäverna LCHF eller om det är vetenskapligt eller inte, jag konstaterar bara att den maten gjorde mig frisk. Jag kan lova dig att jag prövat det mesta i min tidigare 40-åriga sjukdomshistoria.

 66. Mats Lindgren: Men jag skrev just ett svar till Henrik där jag bifogade en vetenskaplig studie. Läs gärna den

  Jag har läst den och en väldig massa andra studier på LCHF. Men det har fortfarande ingenting med det här inlägget att göra. Vill du diskutera eventuella hälsofördelar med LCHF så gör det under ett inlägg som handlar om eventuella hälsofördelar med LCHF. Det finns massor av dem här på sidan. Tex:
  https://traningslara.se/meta-analys-pa-lagkolhydratkost-och-hjart-och-karlsjukdom/
  https://traningslara.se/ny-svensk-studie-pa-lagkolhydratkost/
  Om du söker hittar du många fler med.

  Mats Lindgren: jag konstaterar bara att den maten gjorde mig frisk

  Jag är väl medveten om vad du skriver. Problemet är att vad som du tror gjort dig frisk inte har någonting som helst med en diskussion kring vad som gör folk feta att göra.

 67. Visst har fetma samband med det metabola syndromet. Det är ju vedertaget numera. Och jag har blivit frisk från flera metabola sjukdomar tack vare en förändrad kosthållning.

 68. Mats Lindgren:
  Visst har fetma samband med det metabola syndromet. Det är ju vedertaget numera. Och jag har blivit frisk från flera metabola sjukdomar tack vare en förändrad kosthållning.

  Visst. Men du bidrar fortfarande med precis ingen information alls när det gäller mekanismen bakom.

 69. Hej Jacob, du är säkert en seriös kille. Det är jag också så om du vill veta mer om mina argument så gå in på http://www.fethalsa.wordpress.com
  Jag tror att jag skrivit en 480 inlägg om mina teorier kring mekanismerna bakom metabola sjukdomar. Jag vill inte uppta din fina blogg med alla dessa argument.
  Därmed avslutar jag min diskussion med dig på den här bloggen.
  Vänliga hälsningar,
  Mats Lindgren

 70. Seriös i min värld är att man diskuterar den fråga som diskuteras och inte blandar in en massa annat tillsammans med flera länkar till sin egna blogg.

 71. Förlåt, jag ska sluta fråga.
  Jag hade fått en felaktig uppfattning om att du ville förklara något för människor, inte bara vara besserwisser på teknikaliteter och hänvisa till äldre inlägg som inte heller svarar på de frågor som ställs.

 72. LCHF fungerar för många det är uppenbart.
  Men det betyder inte att insulinhypotesen var riktig, tänk om folk kunde tänka själva och inte tro på tomten.
  Granskar man insulinhypotesen vetenskapligt så håller inte den förklaringen, det är bara skitsnack.
  ”Störd tarmflora kopplas till fetma och diabetes”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5629882
  Där har vi en delförklaring som håller vetenskapligt.
  JG har även rätt i detta
  ”Men det finns många andra faktorer som också inverkar förutom GI. Exempel på kända sådana som kan öka eller minska intaget är fett, socker, umami, variation, salt, aromer, konsistens, färg, lukt, beskhet, fri glutamat, konsekvent smak mm.”
  Insulinhypotesen kan helt enkelt inte vara sann då det inte stämmer med vetenskapliga fakta,
  Ät mindre spring mer är inte en vetenskaplig förklaring som håller, LCHF håller inte för en vetenskaplig granskning.
  Tarmfloran, food reward, flera saker JG har sagt är den vetenskapliga förklaringen.
  Dom som gör pengar på LCHF kommer inte att diskutera det på¨ett vetenskapligt sätt.

 73. sven:
  Granskar man insulinhypotesen vetenskapligt så håller inte den förklaringen, det är bara skitsnack.
  Insulinhypotesen kan helt enkelt inte vara sann då det inte stämmer med vetenskapliga fakta,
  Ät mindre spring mer är inte en vetenskaplig förklaring som håller, LCHF håller inte för en vetenskaplig granskning.
  Dom som gör pengar på LCHF kommer inte att diskutera det på¨ett vetenskapligt sätt.

  Men snälla ni, förklaringarna från JG ovan bevisar ju inte något om LCHFs förklaringsmodell funkar eller inte. Ovan finns en massa hitte-på-hypoteser/påståenden som inte har något med LCHF att göra.
  Om vi tar till exempel rubriken: Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin
  Vilken LCHF-förespråkare påstår nåt sånt? Om det inte går att hitta någon, varför ska det då bevisas att hypotesen inte är sann? Dessutom den studien du hänvisar till under den rubriken, är en lågkaloridiet på 1500 Kcal om dagen. Inte ens LCHF-förespråkare tror att det spelar någon roll för viktnedgången vad du äter om man äter så lite som 1500 Kcal. Dvs studien bevisar absolut ingenting.

 74. Jacob Gudiol:
  Seriös i min värld är att man diskuterar den fråga som diskuteras och inte blandar in en massa annat tillsammans med flera länkar till sin egna blogg.

  Seriös är också att bemöta andras argument sakligt och med respekt. Jag skulle tro att dom flesta håller att du brister en aning på den punkten.
  Det finns ett gammalt ordspråk ”skit in skit ut”. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar.

 75. Roger
  ”Men snälla ni, förklaringarna från JG ovan bevisar ju inte något om LCHFs förklaringsmodell funkar eller inte.”
  LCHF fungerar för många men förklaringsmodellen är skitsnack.
  Insulinhypotesen drivs av dom som gör pengar på LCHF.
  Dom flesta kommentarerna ovan kommer från dom som inte vill erkänna att insulinhypotesen är felaktig för att dom gör pengar på den felaktiga förklaringsmodellen och sen har vi dom som som tror på LCHF och inte kan granska det vetenskapligt.
  En förenklad förklaring är att skitmat orsakar fetma och diabetes, tarmfloran food reward med mera är den mer exakta vetenskapliga förklaringen.

 76. Patrik
  ”Seriös är också att bemöta andras argument sakligt och med respekt.”
  Argument är inte vetenskap, insulinhypotesen är bara dåliga argument som inte är vetenskapligt uppbyggda, Man kan argumentera för att jorden är platt det är samma sak.
  Några vetenskapliga argument för insulinhypotesen har jag aldrig sett.

 77. Sven I P: Är du inte läskunnig? ”Så även om du tycker att klippet är intressant så är det inte relevant. ” Om man inte sett et klipp så kan man inte uttala sig om dess relevans, eller JG kanske är synsk?

  Det verkar som du inte förstår att syftningen om att det inte är relevant avser din åsikt om klippet och inte klippet i sig. Förstår du skillnaden?

 78. Roger: Men snälla ni, förklaringarna från JG ovan bevisar ju inte något om LCHFs förklaringsmodell funkar eller inte.Ovan finns en massa hitte-på-hypoteser/påståenden som inte har något med LCHF att göra.
  Om vi tar till exempel rubriken: Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin
  Vilken LCHF-förespråkare påstår nåt sånt? Om det inte går att hitta någon, varför ska det då bevisas att hypotesen inte är sann? Dessutom den studien du hänvisar till under den rubriken, är en lågkaloridiet på 1500 Kcal om dagen. Inte ens LCHF-förespråkare tror att det spelar någon roll för viktnedgången vad du äter om man äter så lite som 1500 Kcal. Dvs studien bevisar absolut ingenting.

  Jag fattar knappt att jag låter mig dras in i det här, men jag kanske kan lyckas få slut på tramset om ”hitte-på-hypoteser”. Här får du länken till artikelserien där Jacob sågar Gary Taubes, en av de största LCHF-gurun där ute. I första delen citerar Jacob en del av påståendena som Taubes gör. Bland dessa har vi:
  ”Through their direct effect on insulin and blood sugar, refined carbohydrates, starches, and sugars are the dietary cause of coronary heart diseaseand diabetes. They are the most likely dietary causes of cancer, Alzheimer’s disease, and the other chronic diseases of civilization.
  Obesity is a disorder of excess fat accumulation, not overeating, and not sedentary behavior.
  Consuming excess calories does not cause us to grow fatter, any more than it causes a child to grow taller. Expending more energy than we consume does not lead to long-term weight loss; it leads to hunger.
  […]
  Insulin is the primary regulator of fat storage. When insulin levels are elevated—either chronically or after a meal—we accumulate fat in our fattissue. When insulin levels fall, we release fat from our fat tissue and use it for fuel.
  By stimulating insulin secretion, carbohydrates make us fat and ultimately cause obesity. The fewer carbohydrates we consume, the leaner we will be.
  By driving fat accumulation, carbohydrates also increase hunger and decrease the amount of energy we expend in metabolism and physical activity.”

 79. patrik: Seriös är också att bemöta andras argument sakligt och med respekt. Jag skulle tro att dom flesta håller att du brister en aning på den punkten.
  Det finns ett gammalt ordspråk ”skit in skit ut”. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar.

  Respekt är i min mening att ta sig tiden att läsa och försöka förstå vad inlägget handlade om innan man börjar använda kommentarsfältet för att göra reklam för sin blogg helt utan att kommentera vad själva inlägget handlade om.

 80. Stefan: Jag hade fått en felaktig uppfattning om att du ville förklara något för människor,

  Jag har svarat på en av dina frågor och berättat precis var du kan hitta svaret på din andra fråga. Sen måste du givetvis ta din egen tid och investera den så du får en förståelse för det hela.

 81. patrik: Seriös är också att bemöta andras argument sakligt och med respekt. Jag skulle tro att dom flesta håller att du brister en aning på den punkten.

  Om du läser de första kommentarerna så hittar du en väldigt saklig och bra kommentar från Anders Tengblad. Anders är en väldigt seriös person som också är väldigt mycket för LCHF. Du kan hitta hans blogg på http://diabetesdoc.bloggsida.se/. Det som skiljer Anders från de flesta pajaser inom LCHF är att han vet vad vetenskap innebär. Han vet hur man tolkar texter och studier och han är också, som du kan läsa, helt med på att argumentet kring kolhydrater->insulin->fetma inte håller för fem öre. Istället för att börja gråta över detta och börja dra upp en massa irrelevanta saker så för han diskussionen vidare. Och han fick också ett väldigt sakligt och seriöst svar från mig.
  I motsats till Anders har du en väldig massa andra människor som kommenterat här med vad som kort väl kan summeras med osaklig kritik. Det är än så länge ingen av dem som har argumenterat emot någonting i texten. De har istället hittat på en massa saker som jag aldrig sagt och sen argumenterat emot det. Så de som har kommenterat har både saknat respekt i att de inte ens försökt att förstå vad jag säger och sen har de gett totalt osakliga argument. Så vilka som är oseriösa är väldigt uppenbart.

 82. Roger: Ovan finns en massa hitte-på-hypoteser/påståenden som inte har något med LCHF att göra

  Marek har ju redan gett dig ett citat från Gary Taubes som utan tvekan är husgurun inom LCHF. Men här har du i princip samma påståenden från Kostdoktorns bok Matrevolutionen:

  Mer kolhydrater, mer insulin, mer fetma. Det sambandet är nyckeln till vanlig övervikt. Insulin lagrar in fett i fettcellerna och låser fast det. Om insulinnivåerna i blodet är höga sitter dina fettreserver fast och ökar gärna i storlek. Mängden insulin i ditt blod kan i längden avgöra din fettvikt.
  Det går bra att få ihop insulinets effekt med pratet om kalorier och vikt. Det enkla sättet är att konstatera att kolhydrater och insulin gör dig hungrigare. För mycket insulin får dig att äta mer än du behöver.

 83. Men, du har inte kommenterat mitt påstående ovan om att du har en irrelevant studie under rubriken: Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin
  Studien är irrelevant eftersom det är en lågkalorikost på endast 1500 Kcal. En normal person äter säkert minst 2000 Kcal per dag.

 84. Roger:
  Men, du har inte kommenterat mitt påstående ovan om att du har en irrelevant studie under rubriken: Hypotes – Viktnedgång kommer av lägre insulin
  Studien är irrelevant eftersom det är en lågkalorikost på endast 1500 Kcal. En normal person äter säkert minst 2000 Kcal per dag.

  Studien är inte irrelevant eftersom många inom LCHF påstår att det är mängden insulin som frisätts av kolhydrater som styr vikten. Inte mängden kalorier i sig. Här har du en väldigt lång utläggning kring just detta av Gary Taubes. http://garytaubes.com/2010/12/calories-fat-or-carbohydrates/
  Som jag påpekade tidigare är det säkert inga problem för dig att hitta någon text där Taubes påstår motsatsen. Detta är som sagt så det fungerar i lågkolhydrat/LCHF-kretsar. Man hittar på en hypotes som passar för stunden i den rådande diskussionen och sen blånekar man att man någonsin har påstått något annat.
  Sen har du fortfarande inte förstått själva poängen med mitt inlägg här ovanför. Om att skapa möjliga hypoteser, ta fram förutsägelser och sen testa dessa. För om du förstått den poängen så hade du förstått att varför både alla rubriker som du klagat över och alla studierna varit relevanta.

 85. Roger:
  Det är lite kolhydrater som är en av nycklarna till LCHF, och inte hur höga eller låga insulinnivåerna är. Vissa kan ha låga insulinvärda under en längre stund medan andra kan ha höga insulinvärden under en kort stund, efter en måltid. Insulinnivåerna är alltså helt ointressant.

  Du verkar inte så bevandrad i LCHF-kretsar om du ej stött på dessa påståenden.
  Finns en blogg som heter kostdoktorn.se som är rätt stor.
  Här är bara några få exempel:
  http://www.kostdoktorn.se/its-the-insulin-stupid
  http://www.kostdoktorn.se/huvudskalet-till-fetma-insulin
  http://www.kostdoktorn.se/visst-sanker-lchf-mat-ditt-insulin-kraftigt
  Att det är skillnad på postprandiellt insulin och kroniskt höga insulinnivåer är givet.

 86. Jacob Gudiol: Jag har svarat på en av dina frågor och berättat precis var du kan hitta svaret på din andra fråga. Sen måste du givetvis ta din egen tid och investera den så du får en förståelse för det hela.

  Vilken av mina frågor svarade du på?

  Om insulin blockerar utnyttjandet av mina fettdepåer, förbränner jag då mina muskler/leder/vävnader fram tills att nivåerna på insulin är nere på normal nivå?

  Väldigt förenklat, men hur minskar denna insulin-nivå annars utan att jag äter något? Med denna nivå menar jag då den förhöjda insulin-nivån man har på morgonen.

  Du citerade ”Det jag skulle vilja veta…” och skrev ett svar, men missade själva frågan i meningen.

 87. Jacob Gudiol: Studien är inte irrelevant eftersom många inom LCHF påstår att det är mängden insulin som frisätts av kolhydrater som styr vikten. Inte mängden kalorier i sig. Här har du en väldigt lång utläggning kring just detta av Gary Taubes. http://garytaubes.com/2010/12/calories-fat-or-carbohydrates/
  Som jag påpekade tidigare är det säkert inga problem för dig att hitta någon text där Taubes påstår motsatsen. Detta är som sagt så det fungerar i lågkolhydrat/LCHF-kretsar. Man hittar på en hypotes som passar för stunden i den rådande diskussionen och sen blånekar man att man någonsin har påstått något annat.
  Sen har du fortfarande inte förstått själva poängen med mitt inlägg här ovanför. Om att skapa möjliga hypoteser, ta fram förutsägelser och sen testa dessa. För om du förstått den poängen så hade du förstått att varför både alla rubriker som du klagat över och alla studierna varit relevanta.

  Om du läst hans text så förstår du att han gör skillnad på om kosten är kaloribegränsad eller inte. Men du är glad för att plocka ut små små delar av texter för att sedan motbevisa, men tyvärr kan man inte bara plocka ut saker ur sitt sammanhang.

 88. Alexander: Du verkar inte så bevandrad i LCHF-kretsar om du ej stött på dessa påståenden.
  Finns en blogg som heter kostdoktorn.se som är rätt stor.
  Här är bara några få exempel:
  http://www.kostdoktorn.se/its-the-insulin-stupid
  http://www.kostdoktorn.se/huvudskalet-till-fetma-insulin
  http://www.kostdoktorn.se/visst-sanker-lchf-mat-ditt-insulin-kraftigt
  Att det är skillnad på postprandiellt insulin och kroniskt höga insulinnivåer är givet.

  Jodå, jag är LCHFare sedan länge och läst mycket på bloggar m.m, men jag ville veta exakt vart påståenden kom ifrån. Och precis som jag misstänkte har både kostdoktorn och Gary Taubes länkar till studier som visar att dom har ”rätt”.
  Så vem ska vi lita på? Ja, inte vet jag. Ärligt talat skiter jag i vilket. Jag behöver inte ha vetenskapliga förklaringar varför min bil startar varje morgon, möjligtvis om varför den inte startar, när det nu inträffar.
  Detta visar bara hur svårt det är att dra för stora slutsatser av smala studier.

 89. Stefan: Vilken av mina frågor svarade du på?
  Du citerade ”Det jag skulle vilja veta…” och skrev ett svar, men missade själva frågan i meningen.

  Stefan, vill du vara snäll och förklara lite mer kring det här med förhöjd insulin-nivå på morgonen? Menar du att insulin-nivån skulle stiga i fasta helt utan näringsintag? I så fall, var nämns detta i litteraturen?

 90. Man kan argumentera för LCHF det är inte fel men argument för insulinhypotesen måste baseras på vetenskapligt riktiga argument, fakta krävs.
  Det finns inga fakta som stöder insulinhypotesen, ingen kan ta fram vetenskapliga argument för insulinhypotesen, alt som finns är tomma ord och rena påståenden som inte håller vid en granskning.
  Tarmfloran food reward med mera kan vara förklaringen, det håller när man granskar det vetenskapligt.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5629882
  Ät mindre rör dig mer är inte en riktig orsaksbeskrivning till varför vi har fetma och diabetes, men det betyder inte att insulinhypotesen är riktig.
  Varför ska det vara så svårt att förstå det?
  Röstner och kompani har fel om orsaken till fetman, dom vägrar att diskutera det vetenskapligt, därför blir debatten i massmedia så felaktig, dom försvarar sitt skitsnack.
  Den vetenskapliga värden har förkastat Röstner totalt.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5629882
  Alla dietförespråkare har fel om forskningen om tarmfloran stämmer därför är debatten så vinklad i massmedia.
  LCHF är nog inte den bästa maten för en bra tarmflora, okinava visar att man ska äta en del kolhydrater av god kvalité.

 91. Roger:
  Jodå, jag är LCHFare sedan länge och läst mycket på bloggar m.m, men jag ville veta exakt vart påståenden kom ifrån. Och precis som jag misstänkte har både kostdoktorn och Gary Taubes länkar till studier som visar att dom har ”rätt”.
  Så vem ska vi lita på? Ja, inte vet jag. Ärligt talat skiter jag i vilket. Jag behöver inte ha vetenskapliga förklaringar varför min bil startar varje morgon, möjligtvis om varför den inte startar, när det nu inträffar.
  Detta visar bara hur svårt det är att dra för stora slutsatser av smala studier.

  Det handlar inte om att ”lita” på någon eller inte. Det handlar om att ta in båda sidornas budskap, granska deras referenser och därefter skapa sig en egen uppfattning. I sann vetenskaplig anda så uppmanar Jacob att man aldrig ska lyssna på honom pga hans auktoritet, utan att man alltid ska vara skeptisk och försöka se på forskningen på ett objektivt sätt.
  På samma sätt bör du inte se på Jacob som härskaren från den mörka sidan när du läser texterna utan försöka sålla bort emotionerna när du läser.
  Med tanke på att Jacob aldrig direkt har varit ”emot” LCHF utan endast pekat ut de felaktiga vetenskapliga resonemangen som LCHF’arna använder sig av så har han ju tagit upp just de studierna som LCHF’arna har använt i sin pseudofysiologi. Det är alltså just de studierna som du tycker visar att Taubes m.fl. har ”rätt” som även Jacob har gått igenom.

 92. Roger 90
  kostdoktorn har inga studier som stöder insulinhypotesen han har bara studier som stöder mindre kolhydrater är bra för viktnedgång, man kan även säga att det handlar om mindre skitmat.
  Ingen studie stöder insulinhypotesen.
  Insulinet är hans egna påstående inte forskarnas.

 93. sven:
  Roger 90
  kostdoktorn har inga studier som stöder insulinhypotesen han har bara studier som stöder mindre kolhydrater är bra för viktnedgång, man kan även säga att det handlar om mindre skitmat.
  Ingen studie stöder insulinhypotesen.
  Insulinet är hans egna påstående inte forskarnas.

  Du behöver ju bara gå in på den första länken ovan Alexander skickade, så har du en referens till en studie. Om det är den som det är fel på granska då den studien. Ni kan ju inte bara säga att alla LCHF-förespråkare använder fel argument till varför LCHF funkar, när dom dessutom, precis som ni, har vetenskapen bakom sig. Jacob har säkert tjatat sönder även dessa, men inte i denna artikel. Och det just i denna artikel de i så fall borde vara med i, inte sant, speciellt med tanke på att det som artikeln handlar om.
  Sen skriver ju dessutom JG lite mot sig själv när han skriver ” En vanlig biverkning vid insulinbehandlad diabetes är nämligen viktuppgång. Så när du injicerade insulin var det ofta folk som gick upp i vikt”
  Visst lite längre ner så tjatar han återigen sönder de studierna som bekräftar detta, men var är referenserna till dessa studier? Det enbart hans bedömning att dessa studier inte är relevanta. Det är lätt att plocka bort de studier som inte talar för sin sak.

 94. Marek Behrendt: Det handlar inte om att ”lita” på någon eller inte. Det handlar om att ta in båda sidornas budskap, granska deras referenser och därefter skapa sig en egen uppfattning. I sann vetenskaplig anda så uppmanar Jacob att man aldrig ska lyssna på honom pga hans auktoritet, utan att man alltid ska vara skeptisk och försöka se på forskningen på ett objektivt sätt.
  På samma sätt bör du inte se på Jacob som härskaren från den mörka sidan när du läser texterna utan försöka sålla bort emotionerna när du läser.
  Med tanke på att Jacob aldrig direkt har varit ”emot” LCHF utan endast pekat ut de felaktiga vetenskapliga resonemangen som LCHF’arna använder sig av så har han ju tagit upp just de studierna som LCHF’arna har använt i sin pseudofysiologi. Det är alltså just de studierna som du tycker visar att Taubes m.fl. har ”rätt” som även Jacob har gått igenom.

  Det är ju bra om det är så som du säger, jag har inte läst allt JG skrivit och analyserat, men det spelar ingen roll, det är texten ovan av JG som jag pratar om och som jag inte tycker är objektiv.
  Bara för att ta en sak som jag nämnt tidigare med, så är det ett faktum att minst en av studierna (28) ovan inte relevant, eftersom det är en lågkaloridiet. LCHF är ingen lågkaloridiet, därför kan det ALDRIG blir relevant. Ni kan komma med vilka argument som helst, det blir inte mer rätt för dé. Det är knappast vetenskapligt att inte ens nämna att det är en lågkaloridiet och att det skulle kunna påverka JG slutsats.
  Flera av er har flera gånger skrivit att det inte finns vetenskapliga bevis för insulinhypotesen, och ja, jag förstår er ståndpunkt. Men om ni vill slå undan benen för insulinhypotesen, så för ni ju granska de studier som LCHF förespråkare baserar insulinhypotesen på, och inte bara plocka en massa lösryckta påstående. Om nu JG redan gjort de så är ju detta blogginlägg helt onödigt.

 95. sven:
  Roger 90
  kostdoktorn har inga studier som stöder insulinhypotesen han har bara studier som stöder mindre kolhydrater är bra för viktnedgång, man kan även säga att det handlar om mindre skitmat.
  Ingen studie stöder insulinhypotesen.
  Insulinet är hans egna påstående inte forskarnas.

  Du kanske ska gå in på hans sida och titta efter innan du uttalar dig.

 96. Roger: Om du läst hans text så förstår du att han gör skillnad på om kosten är kaloribegränsad eller inte. Men du är glad för att plocka ut små små delar av texter för att sedan motbevisa, men tyvärr kan man inte bara plocka ut saker ur sitt sammanhang.

  Jo, Taubes hoppar i åsikt där med. Men det spelar ingen roll. Det finns många studier där man också hållt vikten stabil och sett att kaloribehov/viktnedgång inte förändras bara av att du förändrar mängden fett och kolhydrater. Så varsågod Roger. En länk som motbevisar den LCHF-förklaring som du håller fram för tillfället

  Roger: Och precis som jag misstänkte har både kostdoktorn och Gary Taubes länkar till studier som visar att dom har ”rätt”.
  Så vem ska vi lita på? Ja, inte vet jag. Ärligt talat skiter jag i vilket. Jag behöver inte ha vetenskapliga förklaringar varför min bil startar varje morgon, möjligtvis om varför den inte startar, när det nu inträffar.

  Problemet här är din oförmåga att inte förstå vad en viss studie kan och inte kan ge svar på. I del ett i länken jag gav dig tidigare kan du läsa varför den studie som Taubes tar upp inte går att använda på det sätt han använder den.
  När det gäller kostdoktorns länkar så har han i första missat att skilja på fastenivåer av insulin och insulin efter måltid. Sen har han även redigerat bilden så att han läsare inte kan se att mössen i studien gick upp i vikt och fick högre fasteinsulin när de åt mer fett. när de åt sin vanliga diet med mycket mer kolhydrater spelade det ingen roll vad man hade gjort med deras förmåga att producera insulin. Du kan läsa mycket mer här:
  https://traningslara.se/kostdoktorn-redigerade-bilder-och-insulin/
  https://traningslara.se/fastande-insulinnivaer-vs-insulin-efter-en-maltid/
  Den andra länken är ett videoklipp, ingen studie.
  Den tredje länken är en studie som visar samma resultat som andra studier som inte undersökt lågkolhydratkost också funnit. Du finner mycket mer kring det här i inlägget och diskussionen till länk 2 här ovanför.

  Roger: Du behöver ju bara gå in på den första länken ovan Alexander skickade, så har du en referens till en studie. Om det är den som det är fel på granska då den studien…………
  Och det just i denna artikel de i så fall borde vara med i, inte sant, speciellt med tanke på att det som artikeln handlar om.

  Som du kan se är detta granskat. Problemet är att det tar typ 5 min att dra en studie ur sitt sammanhang och hitta på en historia om vad den studien säger. Att bemöta detta kan dock ta flera timmar och en väldig massa text att bemöta då man måste ge en väldig massa kontext runt omkring. Den här texten är givetvis inte fullständig men den är lång nog för att visa på väldigt många brister. Och det jag tar upp här har aldrig Kostdoktorn eller någon annan bemött. Problemet är alltså att du dels inte förstår vad olika studier kan säga om en viss sak och dels att du inte ens verkar anstränga dig att hitta någon text där någon annan förklarar det.

  Roger: Visst lite längre ner så tjatar han återigen sönder de studierna som bekräftar detta, men var är referenserna till dessa studier? Det enbart hans bedömning att dessa studier inte är relevanta. Det är lätt att plocka bort de studier som inte talar för sin sak.

  Det handlar inte om att plocka bort det handlar om att välja ut det som är relevant för frågeställningen. Jag har gått in ännu djupare på varför du inte kan använda insulinbehandling med injektioner som en bild av hur insulin fungerar hos friska här
  https://traningslara.se/pastaendet-att-insulin-gor-dig-fet-ar-en-stor-fet-logn/ (under rubriken Behandling av diabetes typ 2 och viktuppgång)
  Här har du mer information om den stora skillnaden i hur insulin som du injicerar kommer in i kroppen jämfört med det som din kropp själv producerar.
  https://traningslara.se/insulinets-roll-i-din-kropp/

 97. Marek Behrendt: Det handlar inte om att ”lita” på någon eller inte. Det handlar om att ta in båda sidornas budskap, granska deras referenser och därefter skapa sig en egen uppfattning. I sann vetenskaplig anda så uppmanar Jacob att man aldrig ska lyssna på honom pga hans auktoritet, utan att man alltid ska vara skeptisk och försöka se på forskningen på ett objektivt sätt.

  Problemet med Jacob är att han oftast i sina inlägg inte argumenterar med någon annan än sig själv. Jacob vill tex här få det att framstå som att auktoriteter inom LCHF-rörelsen ställer sig bakom Jacobs redogörelse av insulinhypotesen. I själva verket tror jag ingen gör det.
  Som exempel kan vi ta Gary Taubes. Han har mig veterligen aldrig pratat om någon insulinhypotes så som Jacob beskriver ovan. Däremot har han lanserat en kolhydrathypotes, vilket i grova drag går ut på att ett långvarigt överintag av kolhydrater (vad som är överintag varierar beroende på ålder, fysisk aktivtet, genetisk disposition m.m) skapar en metabol störning som manifisterar sig i kroniskt höjt blodsocker och insulin, vilket i sin tur leder till fetma och sjukdomar.
  Att sen herr Jacob kryddar sina kommentarer med mästrande och invektiv gör inte saken bättre.
  Aproå på Gary Taubes så kan jag rekommendera en välskriven artikel av honom på ämnet Vetenskap http://garytaubes.com/2012/03/science-pseudoscience-nutritional-epidemiology-and-meat/

 98. Patrik: Problemet med Jacob är att han oftast i sina inlägg inte argumenterar med någon annan än sig själv. Jacob vill tex här få det att framstå som att auktoriteter inom LCHF-rörelsen ställer sig bakom Jacobs redogörelse av insulinhypotesen. I själva verket tror jag ingen gör det.

  Som jag har påpekat flera gånger om nu så är det så att i princip alla som förespråkar LCHF ändrar sin förklaringsmodell allt eftersom. Även i samma diskussioner ändrar de ofta åsikt. Du hittar väldigt bra exempel på det hela i diskussionen här där Kostdoktorn ändrar sin ståndpunkt flera gånger i en och samma diskussion.
  https://traningslara.se/annu-inget-bemotande-fran-kostdoktorn/#comment-3169
  Så när jag ska försöka bemöta det hela får jag givetvis hålla mig till en av förklaringarna för stunden. Det innebär ju då givetvis också att jag inte direkt bemöter alla de påhittade förklaringarna och då kommer personer som du och börjar säga något i stil med ”du hittar på saker bla bla bla”.
  Saken är ju bara den att som jag redan förklarat för Roger så är det otroligt lätt att göra gissningsdelen i den vetenskapliga processen. När man ska ta fram hypoteser. Det är här som LCHFare stannar hela tiden när de snackar om att du blir fet om du äter mycket kolhydrater. De väljer sen en enstaka eller några få studier som stödjer den hypotesen och skriver ihop ett blogginlägg som om de revolutionerat världen. Många människor blir lurade av detta.
  När jag sen ska försöka bemöta detta måste jag investera mycket mer tid och skriva mycket mer förklarande texter eftersom jag inte bara behöver hålla mig till gissningslekar och sen hitta någon enstaka studie som passar. Jag får istället försöka ge en sammanställning av hela forskningsområdet för att visa på bristerna i hypotesen. Att ta fram alla de fall där gissningen inte stämmer. Problemet är ju bara då att då kommer personer så som du och säger att jag har bemött fel gissning och att ”ingen” alls någonsin har använt just den gissningen. Och så fortsätter det.

 99. Stefan: Ja, det är precis vad jag menar.
  Denna tex
  http://care.diabetesjournals.org/content/7/1/32.full.pdf

  Ok, här får man sätta saker i lite perspektiv. Testpersonernas insulin-nivåer gick upp till runt 7-8uIU/mL. Med tanke på att värden mellan 4-11uIU/mL verkar anses som fastenivåer så tror jag inte att den höjningen har någon större effekt på vår metabolism och substratanvändningen. Vi pratar alltså inte om en ”insulintopp”, och din fettförbränning i det skedet är med störst sannolikhet helt obehindrad. En insulintopp efter en måltid, givetvis beroende på storleken på måltiden, hamnar snarare på minst 45uIU/mL och uppåt. En större måltid, framförallt om den skulle vara högglykemisk hamnar snarare kring 80-100uIU/mL.
  Angående att du tycker att det är orimligt att insulinnivåer skulle hindra fettfrisättningen så är just insulinets direkt effekt på fettcellernas lipolys (fettfrisättning) något som har varit känt väldigt länge. Detta sker bl.a. genom att insulin minskar cAMP i fettcellerna:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/226442

 100. Marek Behrendt: Ok, här får man sätta saker i lite perspektiv. Testpersonernas insulin-nivåer gick upp till runt 7-8uIU/mL. Med tanke på att värden mellan 4-11uIU/mL verkar anses som fastenivåer så tror jag inte att den höjningen har någon större effekt på vår metabolism och substratanvändningen. Vi pratar alltså inte om en ”insulintopp”, och din fettförbränning i det skedet är med störst sannolikhet helt obehindrad. En insulintopp efter en måltid, givetvis beroende på storleken på måltiden, hamnar snarare på minst 45uIU/mL och uppåt. En större måltid, framförallt om den skulle vara högglykemisk hamnar snarare kring 80-100uIU/mL.
  Angående att du tycker att det är orimligt att insulinnivåer skulle hindra fettfrisättningen så är just insulinets direkt effekt på fettcellernas lipolys (fettfrisättning) något som har varit känt väldigt länge. Detta sker bl.a. genom att insulin minskar cAMP i fettcellerna:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/226442

  Tackar.

 101. Men hallå där kolhydratkramare! Vänd på foliehatten från isoleringsläge till mottagningsläge så kanske även ni snappar upp att forskningen går framåt. Tja även gammal forskning visar att kolhydrater har fått för stor andel i dagens ”rekommendationer”
  LCHF fungerar för att den är ketogen kost. För vissa fungerar även paleo för de behöver inte lika strikt kolhydrat förbud.
  Och har inte vissa blandat ihop ketoner och ketoacidos? Om inte så hur är det möjligt att dessa får gå ute/delta på internet utan ledsagare?

 102. hejssan:
  Men hallå där kolhydratkramare! Vänd på foliehatten från isoleringsläge till mottagningsläge så kanske även ni snappar upp att forskningen går framåt. Tja även gammal forskning visar att kolhydrater har fått för stor andel i dagens ”rekommendationer”
  LCHF fungerar för att den är ketogen kost. För vissa fungerar även paleo för de behöver inte lika strikt kolhydrat förbud.
  Och har inte vissa blandat ihop ketoner och ketoacidos? Om inte så hur är det möjligt att dessa får gå ute/delta på internet utan ledsagare?

  Humor

 103. Att läsa kommentarerna här borde ju klassas som högrisk för hjärnblödning. Jag tappar bort mig själv när kommentarerna kommenterar något helt annat än vad inlägget handlar om och jag måste läsa om inlägget bara på grund av det. Hur kommer det sig att en sådan stor skara av LCHFarna inte kan diskutera frågan som är aktuell där och då?
  Kan man inte tolka forskning så ska man inte ge sig in i ifrågasättanden mot folk som kan det. Speciellt inte med någon annans dokument, som de fakto inte har en susning om de tolkar forskningen ordentligt…

 104. Mats Forsenberg:
  …-Man skall kunna gå hela sitt långa liv med sina tänder utan att behöva borsta dem. Och utan att det blir hål eller andra problem med dem. De djur som behöver fler tänder under sin livstid har fått det. Människan har inte fått flera uppsättningar tänder än 2 och skall då inte behöva det. Så ett säkert och enkelt sätt att veta att någonting inte är naturligt i kosten är om de ställer till det för tänderna även om man inte borstar dem under hela sitt liv!…
  …..
  ….
  ….
  …Om du kan föreslå för mig en diet där jag kan äta precis hur mycket jag vill, precis som jag gör nu. Det skall heller inte vara dåligt för mina tänder varken kortsiktigt eller långsiktigt varken med eller utan tandborstning)…

  Du borstar alltså inte tänderna?

 105. Christoffer: Du borstar alltså inte tänderna?

  Här har vi ju ett praktexempel när man simplifierar en annars komplex fråga för att styrka sin poäng. För det kan ju inte vara några som helst andra faktorer som spelar roll?

 106. Jag har raderat ett par kommentarer av Sven nu.
  Sven-> Vi har alla förstått din poäng. Du behöver inte raljera i kommentar efter kommentar med i princip samma text.

 107. […] må vara en diet med flera fördelar, precis som släktingen Atkinsdieten. Bland kommentarerna på Träna Styrkas inlägg om LCHF-dieten hittade jag en lång men underhållande kommentar. Skribenten är någon som heter Mats Forsenberg och han hävdar att den kolhydratminimerande men […]

 108. Mats Forsenberg:
  -Man slutar fisa. Dessutom blir det helt eller nästan helt luktfritt på toaletten.
  -Man går på toaletten mycket mer sällan, kanske 2ggr i veckan.
  -Då man ätit lite kh tillräckligt länge slutar svetten att lukta illa efter ett tag.
  -Alla med epilepsi får förbättringar, de flesta stora förbättringar och en del blir till och med helt symptomfria.

  Via LCHF behöver vi alltså bara gå på toa 2ggr i veckan och det luktar inte ens? Låter som förstoppning om du frågar mig. 🙂 LCHF må vara bra för viktkurvan för många, men att dieten skulle bota sjukdomar känns något överdrivet att hävda, minst sagt.

 109. Stor humor det här. Nästan på gränsen till tragikomiskt…….att så många kommentatorer inte fattar vad inlägget handlar om.
  Det har ju inget att göra med om man är för eller emot LCHF. Det har inget att göra med om man är en glad eller ledsen tjockis. Det har heller inget att göra med om många går ner i vikt av att de äter mindre kolhydrater, mindre fett eller mindre av allt.
  Inlägget handlar om en felaktig förklaringsmodell.

 110. sven:
  JG du har rätt om mycket men inte om alt.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5629882
  Är det detta som gör att du raderar?
  Stör det din världsbild?
  Det är bara en tidsfråga till alt som sägs om dieter kan slängas i soptunnan.

  Det där är fjärde gången du länkar till den artikeln Sven. Vi har sett den. Och nej, den stör ingenting. Men det betyder inte att vi vill se den i kommentar efter kommentar. Du har inte bidragit med någonting alls här inne efter din första kommentar. Det är därför jag raderade några av dina kommentarer. Du gör bara så att folk inte orkar läsa igenom kommentarsfältet. Du förstör helt enkelt.

 111. Beholder:
  Herre min skapare. Fettdoktorn och hennes anhang, verkar i princip vara samma som hänger hos Kostdoktorn och forumkrigar tar verkligen priset. http://annikadahlqvist.com/2013/09/03/mats-forsenberg-hos-jg/ De tycker att Mats kommentar till det här inlägget var bra och logiskt. Tur att man inte försöker övertyga de människorna om något.

  Det tidigare inlägget från Annika Dahlqvist var ju ännu mer underhållande, http://annikadahlqvist.com/2013/08/31/vetenskap-vs-lchf/
  Jag kan summera det kort för dig med en mening. ”Jag har precis ingenting att säga om själva inlägget så jag försöker svartmåla Jacob istället så folk kanske inte tar honom på allvar”. Tråkigt för henne att hon ljuger i vart enda påstående.

 112. Hon skriver alltså i ena inlägget
  ”Om du kan föreslå för mig en diet där jag kan äta precis hur mycket jag vill, precis som jag gör nu.”
  Och i det tidigare inlägget skriver hon
  ”Jag kan inte äta så mycket som jag skulle ha lust med, även om jag äter strikt LCHF. För mig är det helt klart att matmängden spelar roll.”
  Roligt.

 113. Elakingen: Via LCHF behöver vi alltså bara gå på toa 2ggr i veckan och det luktar inte ens? Låter som förstoppning om du frågar mig. LCHF må vara bra för viktkurvan för många, men att dieten skulle bota sjukdomar känns något överdrivet att hävda, minst sagt.

  Eller så handlar det om att kroppen kan tillgodogöra sig det man äter, mycket skräp in ger mycket skräp ut, lite skräp in lite skräp ut. Kolhydrater resulterar ofrånkomligt till frekventare toabesök.

 114. Gunnar:
  Inlägget handlar om en felaktig förklaringsmodell.

  Nja, om det hade varit begränsat till den felaktiga förklaringsmodellen tror jag inte det skulle väcka sådana här känslor. Som vanligt när Jacob skriver så flyttas fokus ganska snabbt utanför kärnfrågan till att mer handla om att trycka ner oss som ”tror att vi blivit friska med LCHF”. Då blir diskussionen en helt annan. Vi som kastat fullkornet till förmån för fett och därmed uppnått kraftiga hälso- och prestationsvinster blir knappast upprörda över att förklaringsmodellen ifrågasätts. Sådana ifrågasättanden läser jag snarare med intresse. Att tro att vetenskapen helt plötsligt efter alla år har hittat det ultimata svaret är bara naivt.
  Självklart finns det folk i LCHF-sekten som slaviskt upprepar allt som Kostdoktorn och Annika säger utan att själva förstå vad det betyder. Men guess what, anti-LCHF-sekten är om möjligt ännu värre. Se till exempel Sven, som likt en robot upprepar allt som sägs så länge det har en negativ vinkling av LCHF. Allt detta är givetvis trams, från båda håll, och det är synd att i övrigt seriösa artiklar kring förklaringsmodellen färgas så mycket av detta.

 115. Gustaf: Nja, om det hade varit begränsat till den felaktiga förklaringsmodellen tror jag inte det skulle väcka sådana här känslor. Som vanligt när Jacob skriver så flyttas fokus ganska snabbt utanför kärnfrågan till att mer handla om att trycka ner oss som ”tror att vi blivit friska med LCHF”.Då blir diskussionen en helt annan. Vi som kastat fullkornet till förmån för fett och därmed uppnått kraftiga hälso- och prestationsvinster blir knappast upprörda över att förklaringsmodellen ifrågasätts.

  Har du några exempel på vad det är du tänker på i detta inlägg som flyttar fokus? Tycker fokuset är väldigt uppenbart, och man får vända och vrida mycket för att få det till det du beskriver.
  Anser själv att problemet är ofta att många LCHF:are inte ser skillnaden nå när något vetenskapligt ifrågasätts och när kosthållningen i sig ifrågasätts. Av dessa 119 inlägg är det max en handfull som ens försökt sig på att kommentera frågan som tas upp.

 116. hejssan: Så du är 14 år.

  Nej. Men då du uppenbarligen inte förstod något om vad min text handlar om och då din kommentar i sig verkade sakna syfte och röd tråd så tänkte jag att det är bäst att svara med en bild. Så vi går förbi eventuella missförstånd i text

 117. Ogge: Eller så handlar det om att kroppen kan tillgodogöra sig det man äter, mycket skräp in ger mycket skräp ut, lite skräp in lite skräp ut. Kolhydrater resulterar ofrånkomligt till frekventare toabesök.

  Nja, inte i den utsträckningen. LCHF kan för vissa förstås ha en positiv effekt på toalettbesöken, men att skita två endast 2ggr i veckan som tack för att man äter fet mat är tyvärr en utopi.

 118. Elakingen: Nja, inte i den utsträckningen. LCHF kan för vissa förstås ha en positiv effekt på toalettbesöken, men att skita två endast 2ggr i veckan som tack för att man äter fet mat är tyvärr en utopi.

  Jasså, jaha då har man levt i en utopi då i ca 5 år.. Tur man vaknade upp idag då 🙂

 119. Ogge: Jasså, jaha då har man levt i en utopi då i ca 5 år.. Tur man vaknade upp idag då

  Du kanske ska gå till läkaren om du skiter två gånger i veckan.

 120. Alexander: Har du några exempel på vad det är du tänker på i detta inlägg som flyttar fokus? Tycker fokuset är väldigt uppenbart, och man får vända och vrida mycket för att få det till det du beskriver.

  Klart han inte har. Han bara hittar på saker för att han ska få beklaga sig och försöka intala människor vilken hemsk person jag. Hans förhoppning är då givetvis att folk inte ska lyssna på informationen lika mycket. Precis samma teknik som Annika D försöker sig på och även flera andra bland de som kommenterat här ovanför.

 121. Beholder: Du kanske ska gå till läkaren om du skiter två gånger i veckan.

  Nåja, det är nog ingen fara. Beroende på fiberinnehållet i det man äter och mängder så är allt från 1 gång i veckan till 5 gånger om dagen normalt.

 122. Beholder: Du kanske ska gå till läkaren om du skiter två gånger i veckan.

  Avföring = nått kroppen ej kan tillgodogöra sig. Alltså äter man mycket som kroppen ej tillgodogör sig blir de mycket avfall. Äter man sånt kroppen tillgodogör sig blir de lite avfall. Ganska enkelt och logiskt tänkande.

 123. Det svåra är ändå för vetenskapen att förstå hur kroppen fungerar som en helhet.
  Man vill alltid se hur en sak påverkar ett system, t.ex. så försökte man reglera det ”goda” kolesterolet och minska på det ”onda” men det fick inte de effekter man trodde. då det var jämvikten som var viktigt, och att båda behövs för kroppen.
  Det är svårt att isolera en faktor när man studerar olika hypoteser, och sedan mha statistik och resultat drar man sina slutsatser som kanske inte alls stämmer med verkligheten, för att allt är mer komplext.
  Intressant i diagrammet över procent energi från fett vs procent övervikt är ju oxå vilket slags fett de intar, vilken kvalitet det är på fettet, samt kvaliteten på kolhydraterna.
  De som äter frityrfett i mängd, och annat liknande ohälsosamt jmf med de som äter bra fett.
  Resp
  De som äter kolhydrater med bra kvalitet mot processade kolhydrater och vita kolhydrater.
  Det är stor skillnad däremellan.
  Samt hur stillasittande resp rörlig man är.
  Vetenskap är svårt för gemene man, och man kan som sagt styra resultat och undersökningar lite osm man vill, efter de förväntade resultaten, och leta efter svar och sammanhang som kanske inte finns, men som man hitter på. Redigera data lite så kurvorna passar in.
  Verkligheten är sådan, tyvärr.

 124. Jacob! Först vill jag berömma denna sidan och träningslära! Har läst här sedan start och det är så befriande med kost och träningstips som inte underskattar läsaren,inte drivs av sensationsanda och alltid kan motivera sina påståenden med vetenskap. Helt klart Sveriges bästa kost/träningsbloggar och en nödvändig motvikt till allt populistiskt trams, som antingen inte har någon koll eller förutsätter att läsarna är lättlurade och inte speciellt analytiskt lagda.
  Med detta sagt så föll min bild av dig lite av en detalj i detta inlägg. Absolut inget viktigt per se, men om du anser att de tre variationerna av bregott smakar ungefär likadant så börjar man ju undra om ditt omdöme har brister på andra håll också. Själv äter jag bara den vanliga bregotten(inte pga lchf då jag äter en kost baserad på fisk, fågel, kött, ägg, mjölkprodukter , rotfrukter, grönsaker, bär,nötter och frukt) som smakar helt fantastiskt medan dom andra enligt mig enbart smakar syntetiskt plast. Har du ens smakat alla tre? Snälla säg att du känner en stor skillnad!

 125. AB: Har du ens smakat alla tre?

  Nej, jag har inte smakat dem. Jag använder mig i princip inte av matfett överhuvudtaget. Men jag tycker att allting smakar mer eller mindre det samma när jag gör det.

 126. Jacob Gudiol: Klart han inte har. Han bara hittar på saker för att han ska få beklaga sig och försöka intala människor vilken hemsk person jag. Hans förhoppning är då givetvis att folk inte ska lyssna på informationen lika mycket. Precis samma teknik som Annika D försöker sig på och även flera andra bland de som kommenterat här ovanför.

  Hehe. Nej jag vet. Och du vet att jag vet. Men jag försöker argumentera på den där mjäkiga sättet som efterfrågas hela tiden. Ge dem lite frågor som gör att de får rannsaka sig själva. Vem vet vad som kan hända..

 127. Tack för ytterligare ett intressant och väl underbyggt inlägg! Har läst på tranastyrka ett tag och tycker att det är uppfriskande med en blogg om kost och träning som faktiskt vet vad vetenskap är. Kudos till dig, Jacob!
  Har du möjligtvis skrivit något om 5:2 dietens för- och nackdelar? Den är ju mkt i ropet nu och folk hänvisar till att den ska vara såååå vetenskaplig. Vad jag vet har man bara gjort enstaka studier på möss.
  Är också smått sugen på att köpa din ”Forma kroppen”-bok, står det om kost också i den?
  /bästa hälsningar

 128. Bengt Nilsson:
  Kostdoktorns forum diskuterar diabetes:
  Den handlar om denna video (How to Become Diabetic in Six Hours) som kombinerar fett och kolhydrater och visar resultatet i blodet:
  I en kommentar finns en länk till denna video (DEATH by Sugar) som visar samma sak med bara kolhydrater:

  Vad din kommentar med det här inlägget att göra Bengt? Jag vet inte om du försöker bidra med något eller om du har en fråga av något slag.

 129. Sen finns det inget snack inom LCHF om att det skulle finnas något slags tröskelvärde för procent kolhydrater

  Jo, svaret är att du aldrig äter ”riktig lchf”/”gör fel”.

 130. Tack för den här artikeln. En utmärkt bredsida mot pseudovetenskap i allmänhet och LCHF i synnerhet.
  Jag är innerligt trött på trender typ low carb/LCHF vars ”framgång” uteslutande beror på människors häpnadsväckande okunnighet om hur vetenskap faktiskt fungerar.
  Steve

 131. Jag började äta LCHF och gick ner 10kg på två månader och sen läst väldigt mycet på denna blogg om LCHF så började jag undra hur det kan ha gått till med tanke på hur LCHF inte borde funka….
  De hypoteser jag har gissat mig fram till baserat på vad jag faktiskt gjorde under min diet, är följande:
  -LCHFare äter mera protein, som har en mättande effekt
  -LCHFare köper mera råvaror och väljer bort skitmat (pasta, vitt bröd, sockerrika grejer, halvfabrikat)
  Man blir helt enkelt mera medveten om vad man köper för sorts mat och man börjar välja mera kvalitativ mat. Jag brukade äta spaghetti & köttfärssås flera gånger i veckan, bröd ät jag nonstop.
  Efter jag gick på LCHF måste jag välja bort dessa, så jag gjorde fejkpasta på ägg och ägg är ju något av en undermat. Likaså blev det mycket mera grönsaker och råvaror i maten, Ost och mjölk ökade också i konsumption. Även korv fast det kanske nu inte är så bra? Tonfisk blev ett ”snack” så där åt jag även mera fisk än vanligt (hatar fisk, förutom tonfisk). Omelett brukar jag göra en gång i veckan, fullproppad med grönsaker och kött.
  Jag har sen dess utökat min diet till att omfatta potatis och ris nån gång i månaden, äter bröd nån gång i veckan men inte varje dag, min motsvarighet till ”lördagsgodis”. Pasta är en belöningsmat likaså, kanske en gång i månaden gör jag det, blir så bra lunchmat när man fryser in. Även bönor äter jag igen av.
  Jag har bibehållit min vikt på 84kg nu och det anser jag är bra för min längd på 1,88m.

 132. Jacob Gudiol: Vad din kommentar med det här inlägget att göra Bengt? Jag vet inte om du försöker bidra med något eller om du har en fråga av något slag.

  Filmerna visar (återigen) hur olämpligt det är med socker (speciellt fruktos) i stora mängder.
  Även Ann Fermholm berättar om samma sak i denna film (66 min): http://urplay.se/Produkter/177942-UR-Samtiden-Sockerchocken-Sockerchocken
  Jag har hittat intressant information på Anna Halléns blogg.
  Det Anna tar upp på sin blogg om Glukagon och Kortisol brukar inte nämnas i Kostdebatter.
  Då förstår man att insulinet inte är en ensam aktör när det gäller maten.
  Anna Hallén om glukagon http://www.annahallen.se/varfor-ser-alla-namn-likadana-ut (jag har klippt ut några meningar)
  ”När vi äter och tar hand om maten är det insulin som styr, ett lagringshormon. Insulin kan lagra både glukos och fett. Mellan måltiderna är det glukagon som styr tillsammans med några andra hormon som jag snart kommer till. Glukagon har som arbetsuppgift att släppa ut glukos från det lager som kroppen byggt upp av glukos i levern, leverglykogen.
  Glukagon riktar även in sig på fettcellerna. Detta gör att fettsyror ökar i blodet. Nu kan cellen öka sin fettförbränning eftersom det finns tillgång på material. Det är ju inte fettet i fettcellerna som kroppen kan använda. Det är ju fettsyrorna i blodet som transporteras hela vägen fram till celler med mitokondrier i sig som nu kan sätta igång fettförbränningen.
  Fettsyrorna kommer också att åka med blodet till levern där de ombildas till ketoner. Ännu en form av energi till kroppen. Hjärnan fungerar inte på fett men kan använda både glukos och ketoner.”
  Anna Hallén om Kortisol http://www.annahallen.se/kortisol (jag har klippt ut några meningar)
  ”Kortisolets huvuduppgift gällande att kontrollera blodsockret är att förhindra att blodsockret sjunker. Det kämpar alltså emot insulinet. Du kan med stress behålla ditt blodsocker högt trots att ditt insulin fungerar. Du kan med stress öka ditt blodsocker utan att äta kolhydrater. Du kan med proteiner öka ditt blodsocker och genom stress inte kunna sänka det. Du kommer ha insulin i blodet och ändå ha förhöjt blodsocker. De fettsyrorna som du önskar ha för fettförbränning och till ketonkroppar kommer nu att vara undanpackade.”

 133. Bengt Nilsson: Filmerna visar (återigen) hur olämpligt det är med socker (speciellt fruktos) i stora mängder.

  Okej, det har ju fortfarande ingenting med det här inlägget att göra 🙂

  Bengt Nilsson: Jag har hittat intressant information på Anna Halléns blogg.

  Anna Hallén skriver kokböcker. Hon borde hålla sig till det. Det hon skriver stämmer helt enkelt inte. Glukagon är inte ett fettfrisättande hormon. http://wholehealthsource.blogspot.se/2013/04/glucagon-dietary-protein-and-low.html
  Du hittar i princip samma informationen i kommentarsfältet till det här inlägget. Dock inte lika pedagogiskt framlagt, https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/

 134. Hm… Undrar när det är dags att slopa ”kalorihypotesen” som orsak till fettma? Den förklaringsmodellen verkar ju inte fungera heller. Människan är ju mer komplicerad än en förbränningskammare… Kanske du Jacob kan förklara varför t.ex barn till diabetiker föds ”större”?

 135. Jonas: Kanske du Jacob kan förklara varför t.ex barn till diabetiker föds ”större”?

  Alla människors kroppar strävar efter att hålla nere nivåerna av fett och glukos i blodet till en viss nivå. Det vi kallar normalvärden för friska. När nivåerna är över dessa normalvärden likt efter en måltid så är fettcellerna en av de viktigaste faktorerna för att återigen få ner värdena mot det normala. Detta åstadkommer fettcellerna genom att lagra in energin.
  Ett barn till en diabetiker lever i en miljö där nivåerna av både fett och glukos är förhöjda över en mycket längre tid. Ibland går de inte ens ner till det normala. Detta innebär att fettcellerna hos barnet arbetar lite på övertid för att lagra in. Inte direkt konstigt att de då föds lite större. Detta gäller för övrigt också barn till föräldrar som går upp mer än rekommenderat under graviditeten eller föräldrar som redan är överviktiga. De behöver inte utveckla diabetes eller liknande men bara det att de äter mer än nödvändigt spiller givetvis också över till barnens energibalans. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17713848
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208280
  Sen när barn väl kommer ut har ett rubbat sinne för kalorier. De dras till fettande mat mer än andra människor och deras kroppar är inställda på en ofördelaktig prioritering när det gäller bygga eller lagra med den energi som kommer in. Den här effekten har man sett håller i sig över flera generationer. https://traningslara.se/vikten-och-viktuppgang-hos-modrar-paverkar-deras-barn/

 136. Dessutom stimulerar det höga blocksockret barnet till att bilda mer IGF.

 137. Elakingen: Via LCHF behöver vi alltså bara gå på toa 2ggr i veckan och det luktar inte ens? Låter som förstoppning om du frågar mig. LCHF må vara bra för viktkurvan för många, men att dieten skulle bota sjukdomar känns något överdrivet att hävda, minst sagt.

  …..jag har alltid ätit kolhydrater men det har aldrig fått min avföring att lukta illa (eller mina fisar) och min svettlukt har varit lika med noll (förutom fötterna ibland). Min sambo däremot som äter samma saker lämnar en mycket obehaglig doft efter sig på toa….men så intar jag lite mera fibrer också 😉

 138. Maken till tramsande i detta kommentarsfält!
  Jag vet att detta är rätt OffT, men jag måste ge dig extra credd Jacob för att du orkar stå ut med alla dumheter. Hatten av för det.
  Du skriver inte att LCHF är en dålig kost, däremot tolkar en helt bunt människor det du skriver som ett direkt påhopp på deras person. Tolkningsförmågan är inte alltid på topp. När jag sen läser flera inlägg hos Annika D blir jag inte mer hoppfull. Där pratas det om att ”etablissemanget kan manipulera vetenskap och studier till sin fördel” och saker i stil med ”logik och bondförnuft är det som behövs” utan att visa att det faktiskt har skett någon manipulering av data eller studier. Visst det är bra att vara källkritisk. Men ibland blir det löjligt. Och av vilken anledning ”etablissemanget” skulle vilja få människor att inte äta LCHF är för mig ett mysterium.

 139. Mikael:
  När jag sen läser flera inlägg hos Annika D blir jag inte mer hoppfull. Där pratas det om att ”etablissemanget kan manipulera vetenskap och studier till sin fördel” och saker i stil med ”logik och bondförnuft är det som behövs” utan att visa att det faktiskt har skett någon manipulering av data eller studier. Visst det är bra att vara källkritisk. Men ibland blir det löjligt. Och av vilken anledning ”etablissemanget” skulle vilja få människor att inte äta LCHF är för mig ett mysterium.

  Kanske för att de vill att foliehattarna ska bli sjuka och belasta sjukvården?

 140. Tycker du har en väldigt otrevlig ton Jacob i många av kommentarerna. Du uppträder som en besserwisser och häver ur dig saker som ”resten du skriver är bara en massa dravel”. Trist alltså. så bemöter man inte människor.

 141. Julia:
  Tycker du har en väldigt otrevlig ton Jacob i många av kommentarerna. Du uppträder som en besserwisser och häver ur dig saker som ”resten du skriver är bara en massa dravel”. Trist alltså. så bemöter man inte människor.

  Nu handlade ju ämnet om LCHF vs Vetenskap.
  Så varför i hela friden kommer du in här och talar om för Jacob hur han skall bemöta människor?
  Har du en relevant fråga i ämnet så ställ den och du får svar.
  Skriver du inlägg om en massa annat är det inte bara Jacob som betraktar det som ”dravel”.

 142. Ganska komiskt är att det inte bara är Jacob som har problem med hur man bemöter människor utan det har även en hel del av hans ”anhängare”.
  Julia, det är lite svårt att ha en saklig diskussion med den attityden och det bemötande som Jacob har. Han måste också förstå att inte alla kan tycka som honom och att alla inte håller med att han drar rätt slutsatser av sin vetenskapliga genomgång. Man behöver inte vara otrevlig bara för att någon annan har en annan uppfattning än en själv.

 143. Hej Patrik.
  Den sakliga diskussionen är svår att ha eftersom det inte kommer några inlägg om sakfrågan.
  Om man har en relevant fråga om det ämne tråden handlar om får man svar.
  Du får gärna bevisa i denna tråd alt denna blogg att så INTE är fallet.
  Om man däremot kommer hit med anekdoter, anklagelser eller för den delen råd om hur ägaren till bloggen skall bemöta folk, då får man nog förvänta sig andra typer av svar.
  Om man nu inte kan visa att man är professor i folk-bemötande eller liknande.
  Så återigen: Har du en fråga i ämnet så ställ den och du skall få svar. Jag lovar! 🙂

 144. Julia: är nivåerna är över dessa normalvärden likt efter en måltid så är fettcellerna en av de viktigaste faktorerna för att återigen få ner värdena mot det normala. Detta åstadkommer fettcellerna genom att lagra in energin.

  Fast faktum är att det faktiskt är dravel. Pseudokritik blir inte mer giltig bara för att man lindar in sina svar på pseudokritiken i bomull. När personer skriver långa utläggningar där de cirkulerar runt huvudfrågan utan att någonsin faktiskt bemöta den (eftersom de ju uppenbarligen inte har något att komma med) och drar orimliga samband, blandar rena påhitt med feltolkad fakta, blandar in totalt irrelevanta (och oftast ytterst svaga) hypoteser, slänger ur sig ett och annat ad hominem etc. så kan man ju inte göra så mycket annat än att bara släppa det och påpeka att det är tomt prat.
  Sen om man vill byta ut ordet ”dravel” mot något lite gulligare så kan man ju göra det om man vill. Men det blir ju som att säga ”när jag säger ’blomma’ så menar jag att du är dum i huvudet” och därefter besvarar man allt nonsens med ordet ”blomma”.
  /Nicklas Neuman

 145. Shrinkin David: Nu handlade ju ämnet om LCHF vs Vetenskap.
  Så varför i hela friden kommer du in här och talar om för Jacob hur han skall bemöta människor?
  Har du en relevant fråga i ämnet så ställ den och du får svar.
  Skriver du inlägg om en massa annat är det inte bara Jacob som betraktar det som ”dravel”.

  Hejdu! Jag vet mycket väl att jag inte relaterade till själva sakfrågan MEN man ska ändå ha en respektfull ton när man svarar människor som kommenterar ens blogg!!! Tycker inte du det? Det har de flesta kända profiler inom kost, hälsa och idrott. Jacob har inte det och det är synd eftersom han har en hel del vettigt att säga. OBS! Om du läser kommentarerna så är jag INTE ensam om min åsikt. Något som Jacob själv borde ta till sig. Ha en bra dag!

 146. Julia: man ska ändå ha en respektfull ton när man svarar människor som kommenterar ens blogg!!!

  Jag ser ingen som helst anledning för mig att svara respektfullt när de inte är visar respekt mot mig. Jag lägger ner mycket tid på att tillhandahålla information gratis. Om då någon ska kritisera det får det gör det sakligt och inte med dravel.
  Det är klart att du inte är ensam om din åsikt. Det är många som kommer in här och tror att deras tro är lika mycket värd som fakta. Men de har fel och när de inser det blir de stötta och istället för att erkänna sina fel så klagar de på min ton. Kränkta av fakta helt enkelt. Ett allt för vanligt fenomen i dagens samhälle tyvärr men inget jag kan göra något åt. Fakta förändras inte bara för att du jättegärna vill att det ska göra det.

 147. Julia: Hejdu! Jag vet mycket väl att jag inte relaterade till själva sakfrågan MEN man ska ändå ha en respektfull ton när man svarar människor som kommenterar ens blogg!!! Tycker inte du det? Det har de flesta kända profiler inom kost, hälsa och idrott. Jacob har inte det och det är synd eftersom han har en hel del vettigt att säga. OBS! Om du läser kommentarerna så är jag INTE ensam om min åsikt. Något som Jacob själv borde ta till sig. Ha en bra dag!

  Nej, jag tycker att om man kommer hit och kastar ur sig anklagelser, påhopp och anekdoter så kan man nog inte räkna med att bli bra bemött.
  Jag har inte sett en relevant fråga besvaras med en otrevlig ton här hittills.
  Återigen får du gärna bevisa i denna tråd/blogg att något sådant existerar.
  Du har naturligtvis rätt till din åsikt, som jag dock inte håller med om.
  13% i Sverige har samma åsikt som SD, det betyder inte att jag tycker de har rätt heller.
  Trevlig helg! 🙂

 148. Nikita:
  en åsikt har man/kvinna/hen ALLTID rätt till!

  Fast i vissa sammanhang kan man inte ha en åsikt. Man kan inte ha åsikten att evolutionen inte förklarar arternas utveckling. Antingen accepterar man evolutionsteorin som det obestridliga faktum den är eller så stoppar man fingrarna i öronen och sjunger ”lalalal!” och ger sig in i rabiat förnekelse. Ingen av dessa är åsikter utan bara hållningar. den ena hållningen är rimlig och den andra orimlig men båda är möjliga.

 149. Man må har rätt till en åsikt, men inte alltid att yttra den i det offentliga rummet (eller ens i privata rum)!

 150. […] Problemet för dessa förklaringar är dock att de givetvis har testats många gånger om och visat sig inte stämma. Förklaringarna är numera på nästan samma nivå som när din vän säger att hen fick ett starkt hjärta av att vara i skogen. Jag ska inte älta allt det här om igen men den som är intresserad kan läsa en summering här, LCHF vs vetenskap. […]

 151. Då jag inte är vetenskapsman eller doktor kan jag bara säga hur det fungerar för mig. Jag går upp i vikt om jag äter mycket kolhydrater och fett ihop. Varje gång jag ätit så under en längre period. Vill jag ner i vikt måste jag antingen äta så att jag drar ner på fettet till minimala mängder och dessutom måste jag ut och röra på mig. Men oftast är jag då hungrig hela tiden. Så då tappar jag lusten på det.
  Vill jag gå ner i vikt utan att röra på mig och dessutom äta så jag håller mig mätt tar jag bort nästan alla.kolhydrater och ökar fetter och proteiner. Alltså.lchf. När jag kommit in i det kan.jag.utan problem nån enstaka dag.ta nåt med kolhydrater.utan att det påverkar min viktnedgång. Dessutom får jag mindre värk i mina leder då vilket jag tycker.är positivt då.jag.orkar mer då.
  Jag vet inte vad det är.som gör det men det fungerar.bäst.för.mig. Men det är nog väldigt.individuellt.
  Men jag tror att det är så att antingen äter man mycket fett och är försiktig med kolhydrater.eller så äter man mycket kolhydrater och är.försiktig med fett.
  Men det är bara min.åsikt ingen.vetenskap.

 152. Patrik:
  Jacob, om jag tolkat dig rätt så kan jag banta genom att dricka obegränsat med Coca-Cola. Hormonet Insulin är ju inte fettinlagrande och oavsett insulinnivån så tappar man i vikt. Eller?

  Så länge du ligger på ett kaloriunderskott.

 153. JG du har alldeles säkert mycket kunskap. Det största problemet jag kan se är din attityd till människor som inte tycker som du. Man behöver inte hela tiden ha en överlägsen otrevlig ton. Den lyser igenom hela tiden i dina svar. Man får liksom ingen lust att ta till sig det du skriver. Men det kanske inte spelar dig någon roll?

 154. Hej Helena!
  Jag är hur trevlig som helst mot de som ställer frågor eller kommer med bra och saklig kritik. Tyvärr är det mer regel än undantag att det inte blir fallet när det gäller kommentarer från LCHF-are. Du hittar dock exempel på båda typerna av kommentarer här ovanför och du hittar också både trevliga svar från mig där jag bemöter frågan och kommentarer från mig där jag berättar för den som skrev en kommentar att hen inte har fattat poängen alternativt inte har tänkt till innan hen skrev sin kommentar.
  Sen är det ju väldigt många som blir kränkta av fakta med, går inte att bortse ifrån. När det sker ser jag ingen som helst orsak till varför jag ska be om ursäkt.

 155. Haha LCHF sekten medlemmar visar igen att de har knappt mätbar IQ

 156. Gudiol en snäll komentar som inte ens var kritisk till dig tar du bort, förklara när jag har läst (svarar läst) så kan du radera alt.

 157. tänka logiskt:
  Gudiol en snäll komentar som inte ens var kritisk till dig tar du bort, förklara när jag har läst (svarar läst) så kan du radera alt.

  Du skriver kommentarer här mer eller mindre dagligen som alla i princip säger samma sak. De är dåligt uppbyggda rent gramatiskt, de berör sällan själva ämnet mer än att du skriver ”det är rätt men bla bla bla” och ingen bryr sig om dina kommentarer 9 av 10 gånger men du kommer ändå in och skriver mer eller mindre samma sak väldigt snart. Du i princip spammar i sönder kommentarsfältet och dessutom byter du namn titt som tätt. Jag är trött på det helt enkelt. Så dina kommentarer kommer att försvinna allt eftersom numera när jag tycker att de mer räknas som spam än bidra till den här sidan.

 158. Du har rätt i mycket av det du skiver om träning insulin med mera, där stöder jag din åsikt.
  Men du tar bort det som inte stöder din åsikt du har helt enklelt inte rätt i alt, forskningen har förklaringar på saker som du tar bort för det passar inte in i din förklaringsmodell.
  Du vill inte ha fram all vetenskapig kunskap för då kommer man in på områden där du inte är expert mikobiologi.
  Jag tappar tron på att du vill få fram sanninen om kosten, trätan gynnar nog din blogg.
  Jag gillar inte när man medvetet undanhåller innformation, vilket du gör.
  Jag uppskattar din debatt med doc och andra där gör du nytta du har bra kunskaper.
  Jag gillar din förklaring ”skitmat” men det är en förenkling skitmaten påverkar biotan.
  Varför vi påverkas av mat har nog med biotan och inte med maten att göra om man läser ny forsknig.
  Dagens kostexsperter blir nollor om forskningen visar att det är biota.
  Ingen så kallad exspert eller tidning vill ha fram sanningen så hemskt tror jag att det är.
  Din kritik mot mina kommentarer är delvis sann men du överdriver för att tysta ner forskning som inte stöder din modell.
  Min sista kommentar där var avsikten att få fram en konstruktiv debatt som avslutar bråket om insulin, men du verkar gilla att frågan är kvar så bråket kan fortsätta.

 159. Du missade helt poängen. Kritiken mot dina kommentarer är att du skriver dom HELA tiden och ÖVERALLT. Du måste väl själv märka att ingen verkar särskilt intesserad av dem? Och varför håller du på att byta namn, IP och mejladress hela tiden? Det är ett signum på spam. Du får jättegärna skriva det du skriver lite då och då. Du behöver inte dra upp det flera gånger efter varje inlägg, då tar jag bort kommentarerna efterhand.
  För övrigt ger du väldigt sällan någon information mer än en massa lösryckta meningar.

 160. ”Du måste väl själv märka att ingen verkar särskilt intesserad av dem?”
  Det är helt sant för alla inbillar sig att kosten direkt påverkar hälsan, den vetenskapliga forskningen hotar hela existensen av dagens dieter och profeter. (bra med nytt nic + ip)
  Dieter är en industri, profeter frälsare självlärda hatar sanningar, varför skulle jag vara omtyckt.
  Det du säger om kost för träning kan vara helt riktigt.
  http://coolinginflammation.blogspot.nl
  Och din skitmat är närmast sanningen tror jag, forskningen pekar åt det hållet.
  Det kan vara så att kosten inte påverkar hälsan als, kosten kanske bara påverkar biotan och den påverkar sen hälsan.
  Nutritionsläran är då sann men sjuka har fel på biomet därför fungerar inte nutritionsläran på sjuka.
  Ett påstående som måste bevisas men det är ett paradigmskifte om det är sant.
  Du raderade inte, vill du sakligt diskutera en lösning för att få bort insulintramset?
  Du får snart fler gilla än doc på hans blogg.
  Boken retorikiska rekomenderas eller liknande böcker.

 161. tänka logiskt: Det är helt sant för alla inbillar sig att kosten direkt påverkar hälsan, den vetenskapliga forskningen hotar hela existensen av dagens dieter och profeter.

  Nej, ingen inbillar sig någonting. Det är extremt välbevisat att kosten påverkar hälsan. Sen är det givetvis aldrig via någon direkt väg. Det är inte en varm korv du äter som sen täpper till ett kärl i ditt hjärta. Det vet alla. Tarmbiotan är bara ett extra steg på vägen. Den förändrar ingenting mer än att det blir ännu ett lager av komplexitet där andra faktorer kan inverka som eventuellt inte är kosten. Men kosten är fortfarande extremt viktigt. Konsten kan fortfarande både försämra och förbättra hälsan.
  Och det kommer aldrig att bli något paradigmskifte. Den nya informationen passar bra med den tillgängliga informationen som byggts upp över väldigt många år.

 162. ”Det är extremt välbevisat att kosten påverkar hälsan”
  Ja, men är det den förändrade biotan eller kosten som påverkade hälsan?
  Studier på kost undersöker inte biotan och då kan dom inte veta vad som påverkade hälsan, studierna som är gamla säger inget om orsaken bara att folk mår bättre av mindre skitmat, 2 faktorer och ingen undersökte vilken av faktorerna som påverkade, slutsatser kan inte dras.
  I magen kan inte maten påverka hälsan det är som att påså att en smörgås på huden påverkar hälsan, när maten är upptagen så kan den teoretiskt påverka, men två rätter vegetariskt och animaliskt protein kan vara samma sak när det är upptaget.
  Olika maträtter kan ge identiska näringsämnen.
  Sen komer det lustiga om maten har alla bestånddelar som behövs, hur kan då hälsan påverkas?
  Det finns många mindre bra ämnen i maten som inte är bra men dom ska kunna framkalla dom sjukdomarna vi ser för att vara en orsak till ohälsan.
  Var finns studier där man gämför två dieter med exakt samma biota?
  Bra mat ger en bra biota .
  Skitmat ger en dålig biota.
  Skitmat med vitaminpiller ger samma näring som bra mat väldigt förenklat, men biotan är dålig och jag tror inte att hälan är bra med den kombinationen.
  Att biotan kan påverka hälsan är bevisat och diabetes misstänks bero på biotan.
  Var finns bevisen för att maten utan inblandning av biotan påverkar hälsan?
  Jag gillar din skitmat för den passar in i det jag säger.

 163. LCHF förespråkarnas störta problem är att dom stirrar sig blinda på insulinet betydelse.
  Finns ju så mycket annat som styr metabolism och välmående.
  Svaret till varför LCHF inte fungerar för alla är relativt enkelt.
  Alla kroppar är olika skapta med det menar jag att det finns oftast underliggande problem, för att nämna några : Leptin resistens, T3/T4 rubbningar, allergi (leaking gut och div tarm problem), medicinering som hämnar förbränning alt strular till hormonerna, nedsatt metabolisk flexibilitet mm.
  Det mesta av det där går att få ordning på om man ger Lowcarb (ja faktiskt vilken lowcarb diets variant som helst fungerar bara det bygger på rena råvaror) lite tid eller mer än 4 månader iaf 🙂
  Jag skulle också vilja se en post om ”Varför LCHF fungerar” JB style, inte för att jag tror jag skulle hitta något nytt men hur som roligt att läsa!
  Tjipp!

 164. Jag menar självklart JG style…
  Får skylla stavfel mm på öl intaget samt tiden 😉

 165. Christoffer T: Jag skulle också vilja se en post om ”Varför LCHF fungerar” JB style, inte för att jag tror jag skulle hitta något nytt men hur som roligt att läsa!

  Jag har försökt mig på ett svar kring det i ett av kapitlen i boken Skitmat
  Mer information om boken skitmat
  Men då använder jag mig av saker jag förklarat i tidigare kapitel i boken för att få det att verka förståeligt. Men här är en kort lista.

  • Minskad/eliminerad sötma i maten – Sötma är som du vet från kapitel 4 något av det mest belönande som finns. Särskilt när det kommer i exakt rätt koncentration vilket livsmedelsföretagen givetvis har sett till att det gör i deras produkter. Många LCHF:are som gått ner mycket i vikt brukar rent anekdotiskt vittna om att de innan de började med LCHF haft ett väldigt stort sötsug, som de upplever att de kan kontrollera mycket bättre med sin nya kost.
  • Minskad/eliminerad mängd snabba kolhydrater i maten – Från kapitel 5 vet du att det inte finns så mycket som talar för att smaken av stärkelse i munnen är särskilt belönande i sig. Stärkelse som bryts ner snabbt kan däremot ge en belönande effekt efter att den brutits ner i magsäcken. Raffinerad stärkelse tillsätts ofta som en form av tomma kalorier och höjer därmed energitätheten på din mat. Addera en tydlig smak och du får en stark koppling mellan smak och kalorier.
  • Minskad variation i smak vid en måltid – Personer som börjar med LCHF plockar vanligen bort nästan all stärkelse och socker. Detta ersätts sedan med mer av allt annat som är fritt att äta vilket är mest grönsaker, kött och sås där grönsaker är lågbelönande och kött ett mättande livsmedel. Möjligheten till smakvariation minskas helt enkelt. Detta går givetvis att kompensera med att addera saker till tallriken men det är ganska ovanligt.
  • Mindre mat som smakar precis likadant varje gång – När du börjar äta LCHF och gör det strikt så försvinner också många av möjligheterna att äta halvfabrikat eller helt färdigproducerad mat. Även att äta ute på restaurang kan vara ett bekymmer. Detta är möjligen ett socialt handikapp men sett till viktminskning är det en klar styrka. Personerna blir nämligen mer eller mindre tvingade att laga sin egen mat och med detta kommer då en konstant liten variation i matens smak. Detta gäller inte för alla livsmedel som är ”LCHF-godkända” och en intressant notis här är att man inom LCHF ofta rekommenderar folk som har svårt att gå ner i vikt med LCHF att även minska på mejeriprodukterna. Detta tar dels bort ett livsmedel som smakar mer eller mindre identiskt varje gång samtidigt som det också minskar på variationen vid en måltid ännu mer

  Och då är detta här ovan endast de saker som förändras med själva kosten. Det tillkommer ju en väldig massa andra förändringar med i miljön runt omkring. Det blir till exempel mycket svårare att köpa lite skitmat när du tankar bilen på kvällen. Du har också klara regler kring vad du får och inte får äta vilket underlättar matval väldigt mycket mm.

 166. Denna länk är rätt intressant om man vill förkovra sig i vad vetenskapen kan bevisa. Framtida studier
  kommer säkert att göra bilden klarare vad gäller rätt kost för den individuella personen.
  Att det funnits en vinklad syn på rätt kost är väl ingen nyhet, det skall bli intressant att följa kommande studier som förhoppningsvis ger en bättre klarhet på vetenskapliga grunder.
  http://www.ur.se/Produkter/183316-UR-Samtiden-Naring-for-halsa-och-prestation-Konsten-att-paverka-halsan
  MVH Sundis

 167. Hur mycket har du grottat i störda hormoner JG?
  Typ Leptin resistens, fritt T3/T4 hormons rubbningar och kortisol.
  Alla 3 är ju bundna till metaboliska störningar.
  Har du möjligen läst något av J.Stanton grejer på gnolls.org har skriver många bra inlägg.

 168. Hej!
  Bra skrivet. Men jag reagerar på annonserna som kommer upp i ditt inlägg. Typ ”gå ned i vikt med VLCH”. Det blir så himla fel i ett sånt här typ av inlägg….
  Hälsar Anna

 169. Hej Anna!
  Reklamen är google adsense. De styr reklamen efter innehållet på sidan och efter vad du brukar besöka för sidor alternativt söka på google. Så du kan se reklam för VLCD medan någon annan kan få se en helt annan typ av annons. Inget jag kan rå på tyvärr. Alternativet för mig att tjäna pengar är att jag använder länkar där jag får betalt om någon utför ett köp. Då måste jag börja promota produkter vilket jag helst inte vill.

 170. Hej!
  Jag undrar lite över dina referenser. Många är äldre studier med få deltagare. Vad har de för validitet? Och finns det inte nyare studier som är av värde i debatten?

 171. Hej Anna!
  Om du vill få något vettigt svar på din första fråga får du vara mer specifik. Går ju inte direkt att ge ett svepande svar gällande många olika studier.
  När det gäller din andra fråga så har jag inkluderat de studier som är relevanta. Om du inte håller med får du gärna dela med dig.

 172. Bra artikel. Problemet (varför LCHF orienterade dieter) fungerar kan vara flera. Men den stora skillnaden mellan stärkelse, socker och olika typer av fett är väl hur energin omsätts i kroppen? Det blir missvisande att prata kalorier när fett har en annan hormoniell effekt. Jag gick ner som mest i vikt när jag hade ett kaloriöverskott och åt en strikt ketogen diet. Men så blev iof hälsan allmänt bättre och min strulande mage styrde upp sig (jag är en av dem som mår bättre utan gluten utan celiaki), vilket är en faktor.

 173. Robert:
  Men den stora skillnaden mellan stärkelse, socker och olika typer av fett är väl hur energin omsätts i kroppen? Det blir missvisande att prata kalorier när fett har en annanhormoniell effekt. Jag gick ner som mest i vikt när jag hade ett kaloriöverskott och åt en strikt ketogen diet. Men så blev iof hälsan allmänt bättre och min strulande mage styrde upp sig (jag är en av dem som mår bättre utan gluten utan celiaki), vilket är en faktor.

  Japp Robert, vill man få ordning på sin hälsa så regerar antiinflammatorisk kost. Om inte kolhydrater vore så svårt att minska på pga dess beroendeframkallning skulle fler äta som du idag.
  Reagerade särskilt på det som skrivs om potatismos i artikeln.
  Väldigt många (speciellt lchf:are) håller nog med om att man äter mycket mer potatismos om man blandar i mycket smör. Kombinationen stärkelse/socker OCH fett är den största fällan för många, det blir ju så himla gott 🙂 … Ur detta kan man väl inte dra slutsatsen att det är kalorierna i smöret som är illa att få i sig mycket av…det finns ju fler ingredienser i potatismoset….Dessutom….Om du ska ta LCHF som ett exempel så kan det vara klokt att inte prata kalorier öht. Martina skriver mycket intressant om kalorier här: http://martinas.nu/kalorier-ar-en-total-myt/

 174. Jacob Gudiol: Det där är, likt det mesta annat som Martina skriver, totalt dravel som är totalt påhittat. Men visst, gillar man skönlitteratur kanske man tycker det är bra.

  Tack för snabbt svar. Jag gillar att läsa det som personer utifrån egen erfarenhet uttalar sig om. Hur länge har du själv provat LCHF?

 175. Anneli: Tack för snabbt svar. Jag gillar att läsa det som personer utifrån egen erfarenhet uttalar sig om. Hur länge har du själv provat LCHF?

  Man behöver inte testa LCHF själv för att komma till slutsatsen att hennes förklaringar är total bullshit. Många trivs med LCHF utan lögner om varför det funkar, så jag förstår inte varför sådana som hon håller på såhär. Risken är att hon och andra skrämmer bort personer som annars skulle trivas med LCHF.
  Jag tar inte råd från personer som bevisligen ljuger.

 176. […] hade alltså omedvetet köpt LCHF-köret som då var väldigt promotad i mediala sammanhang och var väl rädd för att få i mig kolhydrater […]

 177. […] Efter det här hoppar man in på ett spår kring huruvida folk går upp i vikt av att äta för mycket eller om det är typen av mat de äter. Experten man hittar här är Gary Taubes. Jag har skrivit om det här väldigt många gånger och i väldigt korta drag så finns det inga belägg för det som Gary Taubes påstår. Du hittar en början till läsning här och sen finns det mycket vidare läsning därifrån om du är intresserad, LCHF vs vetenskap. […]

 178. […] Min Livskick-kollega Liselotte skrev ett klokt inlägg där hon ifrågasatte: Hur blev kolhydrater ”kolhydrater”? Och det fick mig att börja fundera. Vet folk egentligen vad kolhydrater ÄR? Uppfattningen att ”kolhydrater” – CARBS – är det som gör folk feta och sjuka är utbredd, och man blir nästan hånad om man vågar påstå något annat (trots att denna uppfattning inte ens har någon vetenskaplig grund). […]

 179. Jacob: Jag är en stor fan och du skriver som vanligt mycket intressant och klokt. Tack!
  Bara en sak: man kunde ha skrivit en liknande artikel mot en teori som du verkar förespråka: ”en kalori är en kalori”.
  Räcker med att titta på studier där man gav folk stor frukost vs stor middag och se att en och samma mat led till olika viktresultat trots samma kalorimängd. Redan där ser man att kalorier kan påverka kroppen annorlunda efter omständigheter även om mängden är lika.

 180. Karins: Räcker med att titta på studier där man gav folk stor frukost vs stor middag och se att en och samma mat led till olika viktresultat trots samma kalorimängd.

  Hej Karin!
  Någon sådan studie finns inte. Så den blir svår att titta på 🙂
  När det gäller att olika typer av livsmedel kan påverka kroppen olika trots att de ger samma mängd kalorier så är det självklart och det är ingen som ifrågasätter det på något sätt. I alla fall inga vettiga människor. Dock verkar du ha en förvriden bild av vad man menar med ”en kalori är en kalori” vilket för övrigt är ett begrepp som inte används utan man pratar om energibalansekvationen och den är komplex, https://traningslara.se/allt-om-energi-energi-ut/
  https://traningslara.se/energibalans-ar-inte-sa-enkelt-som-manga-verkar-tro/

 181. Jacob Gudiol: Hej Karin!
  Någon sådan studie finns inte. Så den blir svår att titta på

  Här är studien som inte finns 😉 :
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23512957
  Tack för ditt svar. Intressanta länkar och tack för förklaringen om hur du menar (vilket jag har riktigt nog missuppfattat).
  Det du skriver i dina artiklar stämmer bra med hur jag uppfattade saker innan (fast en del nyheter fanns visst i de artiklarna med) och jag är väldigt glad att hitta att även kring detta ämne låter du alldeles vettig. 🙂

 182. Karins: Här är studien som inte finns ? :
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23512957

  I den studien har man inte haft någon kontroll på vad deltagarna faktiskt har ätit. Man har bara gett dem riktlinjer och sen hoppats på att de ska följa dem. Men det gör aldrig folk. Så den studien fungerar helt enkelt inte att använda om du vill veta betydelsen av kalorier i sig. Jag har skrivit mer om det här, https://traningslara.se/finns-det-en-metabol-fordel-del-i/

 183. Hej,
  Jag kom hit efter lite research kring socker och fett och hälsa i största allmänhet och tänkte att det här verkade vara en spännande artikel. Jag är alltså inte medlem va något läget ”för” eller ”emot” någonting.
  Det jag dock slås av efter att ha läst artikeln och sen kommentarerna är författarens ego.
  Det känns jättetråkigt att ta sig igenom den här sidan och se hur författaren använder sig av diverse härskartekniker, defensivt, aggressivt och förminskande språk gentemot folk som kommenterat, oavsett deras tonläge.
  ”börja om lågstadiet och starta med någon typ av ABC-bok”
  Skriver man så till andra människor?
  Nä Jonas, det är faktiskt du som behöver skolas om och reflektera över hur du som medmänniska behandlar andra.
  Jag är djupt besviken, men det spelar ingen roll, du kommer att behandla det här precis som du gör med alla mer eller mindre kritiserade kommentarer. Du kommer bli arg, irriterad, sätta dig över mig med dina fakta och din kunskap och sedan vifta bort detta med att det inte är relevant i diskussionen.
  Det gör ingenting. Jag kommer ändå sluta läsa vad du skriver och ditt ego kan fortsätta växa fritt.
  Lycka till med din personliga utveckling.

 184. Nevyn77: folk som kommenterat, oavsett deras tonläge.

  Ett enormt problem vi börjar få i väst världen är att den brutala miss tolkningen av ”Alla har rätt till en åsikt”. Folk har börjat bli så korkade att de tror att man har åsikter om fakta.
  Ska ta ett hypotetiskt exempel. Säg att du bor i ett rött hus med vita knutar. Tit som tätt går en person för bi och säger att ditt hur är oranget med spenat gröna knutar. Visst det funkar att vara trevlig och säga att det är rött med vita knutar 10 kanske 20 gånger om man är riktigt tålmodig. Sen börjar man tröttna och inse att personen är lätt/grovt korkad.
  Det är exakt detta som folk gör på denna bloggen. De kommer och kommenterar med åsikter i en fråga om fakta. De tror att det är deras rätt att få lägga in sin åsikt i en fakta fråga.
  Detta är tyvärr ett problem som public service hjälper till att anamma genom att sända debatt program där det i bästa fall är 1 person som är expert och en annan som läst en blog från en person som läste en blog från en person som läst en bok utan referenser eller att den har referenser på grund av att författaren vet att människor är super lata och inte läser dem ändå.
  Sen ska då denna hobbyist bomba experten med massa påståenden som helt saknar forskning bakom sig. När experten börjar gå in på fakta så avbryter debattledaren för vem fan vill veta riktigt fakta när lögner är så mycket häftigare??
  Läste du inlägget och Patriks kommentar förresten? För enligt mig så finns det bara två tolkningar man kan göra av han kommentar.
  1. Han försöker göra en löjlig poäng som köps av 98.6%(påhittad siffra med ett uns av sanning då lchfare är galet jävla okritiska till saker som är pro lchf) av LCHFare.
  2. Han har inte ens nära förstått nått av de han läst. Vilket då kan ha med bristande läsförståelse eller bara allmän logik. Denna punkt förstärks också med Patriks svar där han då tror att motsatsen måste gälla för att en sak inte stämmer. Bara för att ett hus inte är vitt betyder inte att huset är svart eller hur?

  Nevyn77: Nä Jonas, det är faktiskt du som behöver skolas om och reflektera över hur du som medmänniska behandlar andra.

  Det bästa hade vart att radera alla dessa anekdotbaserade kommentarer där de tror att de lägger fram fakta. Men då kommer de gå runt och säga att Jacob censurerar alla som kommer med ”mot argument”(har citat tecken för att ett riktigt mot argument måste faktiskt visa något som går mot det som skrivits. Detta saknas i nästan alla kommentarer). Samt att tid till att rätta dessa personer är slöseri med tid då de alltid flyttar målstolpen. Så tyvärr är det enda effektiva att på peka hur korkad kommentaren är så att folk som gillar fakta ser och kan gå vidare.

 185. ”Så vi säger att hypotesen är att kolhydrater gör dig fet via insulin.” Vilket du anser vara felaktigt.
  Intag av kolhydrater leder till höjning av blodsocker vilket triggar insulinpåslag vars uppgift är att på något sätt sänka blodsockret. Om detta fungerar dvs ingen insulinresistens föreligger kommer sockret att försvinna från blodet. Man kan då tänka sig att man kissar, bajsar, kräks ut eller förbränner det och att det lagras i kroppen nånstans. Där påstår många att sockret knuffas in i de celler som är av den typ som kan omvandla kolhydraterna till fett. Celler som påstås finnas på mage, bröst, rumpa, lår.
  Om detta stämmer skulle alltså kolhydrater kunna göra oss feta.
  Rätt eller fel?

 186. fghgh
  Då kan man dra slutsatsen att man kan konsumera stora mängder kolhydrater utan att det kommer att märkas på de ställen där fett lagras i kroppen dvs mage, rumpa, lår, bröst. Förutsatt att man samtidigt inte konsumerar fett. Det lagras alltså som kolhydratskedjor: glykogen i muskelvävnaden. Om detta fortgår över tid borde det ju trots allt det leda till en viktökning. Dock blir vi inte ”feta” eftersom det inte är fett.
  Rätt eller fel?

 187. Du skriver:
  ”Äter du mycket kolhydrater anpassar som sagt kroppen förbränningen och mer kolhydrater används som energi mellan måltiderna.”
  Min tolkning:
  Detta leder i så fall till att mitt förra inlägg anses vara fel!
  Och det leder också till att jag aldrig kan bli fet om jag bara äter kolhydrater eftersom överskottet leder till ökad förbränning. Det låter som att allt överskott (efter det att glykogendepåerna är påfyllda) förbränns.
  Utom ”sällan” som du skriver och har en hänvisning som du får förlåta mig för att jag inte kan förstå. Stämmer detta?
  Hur funkar detta ”sällan”-fall och hur mycket energi handlar det om?
  Hur yttrar sig denna extra förbränning (”anpassar som sagt kroppen förbränningen”) vad händer i kroppen? Var förbränns detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *