Då var det dags för den första bokrecensionen här på bloggen och jag kommer börja med en bok som jag inte rekommenderar till någon. Boken i fråga är skriven av Frank Nilsson och heter Istället för doping. Regelbundna läsare av vår blogg har sen tidigare redan fått läsa lite av Frank Nilsson här och där.  Frank Nilsson har också varit inblandad i en diskussion här på bloggen i inlägget Kostdoktorn har svårt med hur man tolkar studier… där hans förfarande blev orsaken till att jag köpte in boken för en recension (betald tack vara våra googleannonser).

Bokens inledning

Boken inleds med en grov indelning av hur man kan äta i två olika upplägg, ett där man äter väldigt mycket kolhydrater (~60 energi %) och ett där man äter väldigt lite (LCHF/jägarkost,  vanligtvis runt 20-60 g kolhydrater per dag). Frank Nilsson döper upplägget med mycket kolhydrater till kolhydratsuppladdning och ignorerar att kolhydratsuppladdning är något som man gör inför tävling, inget man lever efter dagligen. Ätandet av mycket kolhydrater har enligt Frank lett till att idrottare blir mer och mer sjuka och att de inte kunnat prestera och lösningen för idrottarna har därför blivit doping.
Ett genomgående tema i boken är att Frank mer eller mindre aldrig skriver kanske/det kan tänkas/möjligen/troligen eller någon annan formulering som visar att han uttrycker en egen åsikt eller en hypotes. Oavsett hur lite fakta han har att backa upp ett påstående med så formulerar han sig som om det vore världens mest självklara sak.
Frank gör också i början av boken det otroliga påståndet att LCHF skulle vara lika effektivt som doping. Mer specifik så skriver han:

Kombinationen av den för människan naturliga animaliska födan och en hormonellt intelligent träning, ger en situation där man vinner de prestationsmässiga fördelarna som otillåten doping kan ge, utan att man utsätter sig för de hälsorisker som hör ihop med de otillåtna medlen!

Uttalande som citatet här ovan kommer redan på sid 18 och är nog för att man ska stänga igen boken, men då jag skulle skriva en recension till bloggen så bet jag ihop och läste vidare.

Vad är stenålderskost?

Efter inledningen så börjar Frank med att försöka förklara varför LCHF (eller jägarkost som han växelvis kallar det för) är vår ursprungliga föda och den kost som vi är anpassade för. I princip påstår Frank i denna del att människan är en köttätare (carnivore). Detta är en väldigt viktig del utav boken då Frank baserar en väldigt stor del av det senare innehållet på argument till evolutionen och naturlig föda mm. Vad använder då Frank för fakta för att backa upp påståendet att vår ursprungliga föda var väldigt låg på kolhydrater och med en hög andel fett?
Det mest använda argumentet som används i boken är att vår matspjälkningskanal är mer lik en vargs än ett fårs. Som referens till att vi är köttätare så använder Frank en hemsida som tar upp just denna jämförelse (1). Informationen på hemsidan är dock minst sagt ovetenskaplig. Man jämför endast mellan ett djur som endast äter kött och ett som endast äter vegetabilier (herbivore) och väljer att ignorera alla allätare (omnivore).

Denna bild (fast svartvit) har Frank med i bilden och han kallar dem för stenålderskrigare. Man undrar hur det fick tillgång till en kamera på den tiden :)
Denna bild (fast svartvit) av ursprungsbefolkningen på Nya Guinea har Frank med i boken under rubriken ”Stenålderskrigare från Papua Guinea”. Man undrar hur det fick tillgång till en kamera på den tiden 🙂 Ironiskt nog så äter man en stor andel kolhydrater bland detta folk kallade mud men.

I själva verket så är människan en allätare och alla vetenskapliga artiklar på området understryker detta faktum oavsett om man tittar på anatomin (2), bakteriefloran i magen (3) eller på arkeologiska fynd (4). Jag kommer att skriva ett inlägg om vad man faktiskt vet om stenåldersmänniskornas kost senare och tills vidare så får läsarna själv titta på artiklarna som jag refererar till. Kontentan är hur som helst att det inte finns några bra belägg för att människan endast är köttätare och att LCHF skulle vara vår ursprungliga föda (för att jag inte ska få en massa kommentarer på detta så skriver jag redan nu att det inte finns några belägg för att 60 energi % kolhydrater som SLV rekommenderar skulle vara vår ursprungliga föda heller). Människor är allätare och hur fördelningen mellan makronutrienter sett ut har antagligen till store delar berott på årstider och var i världen man levt. Detta speglar sig i att de jägar/natur-folk som finns kvar på jorden äter en kost som varierar med årstid och de olika folken äter olika beroende på var de bor (5, 6).
Frank baserar väldigt mycket i boken på denna  premiss och om man inte tänker till varje gång man läser det så upptäcker man snart att man börjar tro på det, det känns liksom självklart efter ett tag när man läst det om och om igen. Frank försöker på samma knep även när det gäller nästa punkt…

En ytterligare minst sagt tveksamma premiss

En annan väldigt stor premiss som Frank tar upp minst 15 gånger i boken är att man får fler mitokondrier av att äta lågkolhydratskost. Detta baserar han på en studie gjord på hundar som inte ens har blivit publicerad utan endast har blivit presenterad som poster. Det finns studier på råttor och möss som har visat på samma sak  och att Frank väljer att använda en opublicerad studie på hundar beror nog på att han vill försöka ge stöd för att det även gäller människor. Det finns även studier som visar på fler mitokondrier hos råttor som fick äta högfettkost (7). Råttorna i den studien utvecklade samtidigt insulinresistens. Mig veterligen finns det endast en studie som undersökt detta på människor och där såg man ingen skillnad i mitokondrier av att öka fettmängden i kosten, men den studien var långt ifrån ketogen (8).
Det finns alltså inger stöd för att människor får fler mitokondrier av att äta mer fett och mindre kolhydrater. Trots detta så baserar Frank i stort sett hela fysiologibiten i boken på just detta faktum och han börjar meningar med fraser så som:

 • Eftersom den fettdrivne har fler och större mitokondrier än den sockerdrivne…
 • På grund utav det större antalet mitokondrier, effektiviseras…
 • De fettförbrännande enzymerna finns inuti mitokondrierna och eftersom fettkost ger ökade nivåer av mitokondrier…
 • Som visat tidigare, är den effektivare förbränningen en följd av att antalet mitokondrier ökar….
 • Eftersom en fettdiet leder till fler och större mitokondrier…

De två översta fraserna skriver Frank innan han ens har angivit referensen till hundstudien. Det känns som att detta är en bra tidpunkt att hänvisa till ett tidigare inlägg som jag skrivit, varför människor tror på så många myter och även låna en bild därifrån.

Upprepning gör inte någonting sant
En fras som man verkligen måste hålla i tankarna när man läser Franks Nilssons bok istället för doping

Som om inte detta va nog att mycket i boken bygger på en obevisad premiss, så kommer Frank dessutom fram till slutsatser som inte stämmer även om det skulle visa sig att man faktiskt får fler mitokondrier av lågkolhydratskost. Mer om detta under rubriken ”Fler större felaktiga påståenden”.

Får man välja referenser fritt kan man hitta på det mesta

Flera gånger i boken så skriver Frank att man inte kan använda sig av kortsiktiga studier för att undersöka anpassningen till LCHF utan man måste använda sig av längre tid. En total anpassning till en ketogen kost brukar normalt ta 3-4 veckor och detta skriver också Frank, men han lägger till att för idrottare på hög nivå så kan det ta flera månader. Någon förklaring till varför det skulle vara så får man inte.
Med de kriterierna som satts upp på flera månader för elitidrottare så utesluter Frank i stort sett alla studier som gjorts på lågkolhydratskost och träning för elitidrottare. Detta hindrar givetvis inte honom från att dra långt gångna slutsatser som det jag tagit upp tidigare (bättre än doping!!!), men vad som är ännu mer underligt är att det inte heller hindrar honom från att använda sig av de kortsiktiga studier som gett resultat som kan tolkas som positiva för LCHF.
Med andra ord så resonerar Frank enligt följande: studier som inte varar >3 veckor, men som visar positivt resultat duger, medan alla andra studier givetvis inte duger även om de i vissa fall vara i över 4 veckor.
På sidan 108 skriver Frank följande:

I en ytterligare  studie bekräftas ökningan av syreupptagningsförmågan och uthålligheten till följd av en fettkost. Jämfört med en ”normalkost” och en kost hög på kolhydrater.

Tittar man på referensen till denna studie så ser man att den jämfört tre olika kostupplägg. Ett med 73 E %, ett med 61,2 E % och ett med 50 E % kolhydrater. Ingen i studien åt alltså något ens i närheten utav LCHF (notera dock att Frank kallar 50 E % från kolhydrater för fettkost i texten). Som om inte det va nog så varade studien i 7 dagar (9).
I kapitlen ”Energisystem och träningen”, ”Myter om kolhydrater och idrott” och ”några prestationer på fettdrift” så anger Frank endast 4 referenser till människostudier där man studerat lågkolhydratskost och prestation. Förutom den redan nämnda studien så varade studierna i 3v, 2v och 2v. Ingen uppnår alltså Franks egentliga krav på studietid. Resultaten var enligt följande.

 • Studie 1: ingen skillnad i prestation vid 62-64 % av VO2max (10).
 • Studie 2: ingen skillnad i prestation, tendenser till fördel högkolhydrat vid 15min test och fördel för hög-fett vid 5 timmars test (11).
 • Studie 3: ingen skillnad vid högintensiv aktivitet (90 % av VO2max), förbättrat resultat för högfett när lågintensivt test (60 % VO2max) som utfördes efter det högintensiva testet (12).

Tyvärr har han missat att nämna de få lite längre studier som faktiskt varat över längre tid.

 • Två studier där 7  veckors träning med antingen 60 % fett eller 60 % kolhydrater. Båda grupperna förbättrade sig, men resultatet var ungefär 30 % bättre för kolhydratsgruppen i båda studierna (13, 14).
 • En studie på cyklister över 4 veckor som visade på försämrade resultat hos gruppen som fick äta 50 % av sin energi i form utav fleromättade fettsyror (15)

Som mest komiskt blir det när Frank på sidan 104 ska börja redogöra för studier på människor som stödjer hans påstående om att LCHF kan förbättra ens prestationsförmåga. Han påbörjar ett nytt stycke enligt följande:

Trots detta finns positiva resultat också vid studier på människor. En studie visade en kraftig ökning av maximal sureupptagning (13 %), ökad uthållighet vid löpning till utmattning (64 %), en ökning av förbränningsenzymer i skelettmuskulaturen och en minskning av användningen av leverglykogen (16)

Det är väldigt imponerande resultat som han tar upp. Jag är själv väldigt intresserad utav lågkolhydratkost och har aldrig stött på så imponerande siffror så jag beslöt mig genast för att läsa den studien som Frank refererade till. Jag sökte upp artikeln på pubmed och började läsa abstraktet. Första meningen är enligt följande (17):

This study was conducted to obtain additional information about the adaptations after 12 wk of high-fat diet (HFD) per se or HFD combined with endurance training in the rat

RÅTTOR!!! Frank skriver klart och tydligt att han snackar om människostudier och det första han gör är att referera till en studie på råttor. Kommentarer är överflödiga…

Fler större felaktiga påståenden

1. Fler mitokondrier kommer inte att leda till en ökad syreupptagningsförmåga som Frank påstår. Det är kroppens blodcirkulationssystem som sätter stopp för syreupptagningsförmågan, inte antalet mitokondrier.

…the evidence clearly shows that it is mainly the ability of the cardiorespiratory system (i.e., heart, lungs, and blood) to transport O2 to the muscles, not the ability of muscle mitochondria to consume O2, that limits VO2max . We conclude that there is widespread agreement with regard to the factors limiting VO2max, and that this agreement is based on sound scientific evidence. (18)

Denna schematiska graf visar hur de olika energisystemen i kroppen bidrar beroende på hur stor effekt man arbetar vid.
Denna schematiska graf visar hur de olika energisystemen i kroppen bidrar beroende på hur stor effekt man arbetar vid.

2. Frank påstår även att man skulle bli mer explosiv om man fått fler mitokondrier. Detta är helt felaktigt. Explosivitet är en kombination av styrka, koordination och en förmåga att skapa en stor del av sin maximala kraft på väldigt kort tid. Energitillgång har oftast inget med saken att göra vid den här typen av aktivitetet. Om den väl är inblandad så är det  det anaeroba systemen som bidrar. Sprinter upp emot 6 sekunder har ett bidrag från de aeroba vägarna på ungefär 9 % (19). Illustrationen här till höger visar på ett bra sett att de aeroba processerna inte spelar någon roll vi arbeten på hög effekt.
3. Ett lågt intag av fett (<40 E %) kan leda till att man får sänkta nivåer av testosteron i kroppen. Om man ökar fettet mer än så finns det inget som säger att det kommer att leda till högre nivåer av testosteron (20, 21). Alla referenser som Frank anges i boken jämför lågt fettintag (<20 E %) mot normalt intag (~40 E %). De har alltså inget med den kost som han förespråkar att göra.
4. Frank förespråkar råa ägg som sportdryck. Detta är ingen bra idé då upptaget av näringsämnen och framförallt proteinet i äggen minskar rejält. Nicklas har skrivit mer om detta i ett tidigare inlägg, Råa ägg, macho, coolt och smidigt men bra?.
5. Jag avslutar den här listan med lite humor. Frank visar på sina stora kunskaper inom träning genom att dra till med följande mening.

Då återstår de fria vikterna, skivstänger, hantlar och barbells

För er som inte förstår det roliga i meningen så gå in på följande wikipedialänk om skivstång och tryck sen på english lite nere till vänster för att få motsvarande ord på engelska.
Listan här ovanför skulle kunna göras en bra bit längre, särskilt om jag valt att ta upp mindre viktiga saker och väldigt mycket längre om jag valt att inkludera Franks tvärsäkra påståenden inom områden där man inte säkert kan säga vad som gäller. Under tiden som jag läste boken så skrev  jag ner små punkter varje gång jag stötte på något som jag visste var felaktigt eller överdrivet och totalt så kom jag upp i ~50 olika punkter innan jag läst klart boken. Då räknade jag ändå alla upprepningar av samma sak som endast en punkt och jag blev även lite trött på det hela efter en 100 sidor och kan mycket väl ha missat flera ytterligare småsaker.

Summering

Lågkolhydratkost och träning är ett intressant område. Påståenden om att man skulle prestera väldigt dåligt på LCHF är oftast långt överdrivna och de flesta studier visar på att det oftast inte blir någon skillnad i prestationsförmåga om man arbetar på en medelintensiv intensitet (60-80 % av VO2max) och på högre intensitet är resultaten möjligen lite i fördel för ett högre kolhydratintag än LCHF, men det finns få studier på området än så länge. Frank Nilsson drar emellertid det hela så långt att det närmast blir någon typ av parodi, han nöjer sig inte med att visa att det fungerar bra att träna på LCHF, utan han påstår istället att LCHF är bäst för alla och ger samma effekter som doping.
Frank Nilssons bok är säkert jättebra för den som har bestämt sig för att lågkolhydratkost är bäst för alla alltid och som vill ha en massa argument som man kan dra vid kaffebordet på jobb som tar upp varför lågkolhydratkost är bäst även när man motionerar. I denna miljö är risken liten att någon som lyssnar är tillräckligt kunnig för att argumentera emot. För de som rör sig i lite mer kunniga forum så är risken stor att man gör bort sig om man försöker använda boken som källa.
För alla de som är intresserade av hur vår kropp fungerar eller som vill veta mer om hur man tränar för bästa hälsa så är detta den sämsta bok jag läst inom området träning och kost.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

412 svar på “Bokrecension – "Istället för doping" av Frank Nilsson”
 1. Mikael Jansson: På tal om insulinresistens och högfett som du nämner så är det per-design. Se http://high-fat-nutrition.blogspot.com/2009/09/physiological-insulin-resistance-and.html(Han skriver även att mitokondrieantalet ökar, men han sade inte så mycket mer när jag frågade om studier. Vore helt klart intressant att göra)

  Jag vet Mikael, en det är ändå intressant om man funderar på ett train low – compete high upplägg då det troligen inte är något man vill ha när man stoppar i sig kolhydrater inför och under tävling. Jag funderade på att ta med det första men jag fick ta bort ganska mycket in inlägget för att det inte skulle bli för långt. Blev många sidospår i början där jag ville förklara och ta upp hur det möjligen kan vara mm…
  Bra att du tar upp det dock så läsare får reda på det.

 2. Tror Frank på allvar att lchf har en effekt på prestation och muskelbygge i närheten av doping? Att exempelvis byggareliten kunnat åstadkomma samma resultat rent genom en annorlunda kosthållning?
  Råa ägg som återhämtningsdryck är stor komik, snacka om att trampa i klaveret. 🙂

 3. jonas: Tror Frank på allvar att lchf har en effekt på prestation och muskelbygge i närheten av doping? Att exempelvis byggareliten kunnat åstadkomma samma resultat rent genom en annorlunda kosthållning?
  Råa ägg som återhämtningsdryck är stor komik, snacka om att trampa i klaveret. :)

  Om han verkligen tror på det eller inte kan bara Frank svara på. Han skriver i alla fall det (flera gånger) i boken.
  Frank läser denna bloggen ganska regelbundet så förhoppningsvis så får vi något svar från honom senare.

 4. Guddi:
  Uttalande som citatet här ovan kommer redan på sid 18 och är nog för att man ska stänga igen boken

  Hehe, det var precis den impulsen jag också fick när jag läste samma stycke i boken. Jag hade faktiskt hoppats att det skulle bli en recension efter de tidigare diskussionerna, kul att det blev av. Jag tycker mig komma ihåg fler faktafel som inte tagits upp i texten, men det kanske hade blivit lite tjatigt.

 5. B-A:
  Hehe, det var precis den impulsen jag också fick när jag läste samma stycke i boken. Jag hade faktiskt hoppats att det skulle bli en recension efter de tidigare diskussionerna, kul att det blev av. Jag tycker mig komma ihåg fler faktafel som inte tagits upp i texten, men det kanske hade blivit lite tjatigt.

  Det va som sagt väldigt många punkter jag fick ihop. Jag nöjde mig med de större/viktigare sakerna. Folk som är intresserade av information kring träning har fått mer än tillräckligt med information för att inte köpa boken. De som köper boken trots det jag tagit upp här ovanför hade köpt boken oavsett hur många punkter jag hade tagit upp.

 6. Tyvärr kommer väl boken bli en storsäljare och Frank Nilsson gör sej en rejäl hacka på smörjan. Det är ju precis såna här teorier många tränande så gärna vill tro fungerar. Har sett reklam för boken på flera ställen och frågan man ställer sej är hur det kan vara möjligt att få ge ut en bok med så mycket felaktigheter? Författaren skrattar väl hela vägen till banken samtidigt som många kommer att bli grymt besvikna över uteblivna resultat. Suck..

 7. Tack för recensionen! Ja, det var en del att reflektera över…
  Jag vet inte vilka likheter dagens jägar-samlar-befolkningar och/eller naturfolk har med stenåldersfolk. Men som du nämner, platsen torde vara avgörande. Kitava-herrarna på bilden, äter väl mestadels yams och sago, gissar jag.
  Vill man kolla på folk som traditionellt äter lite kolhydrater – de är inte så många mig veterligen – är väl förmodligen eskimåer, samt vissa afrikanska boskapsskötare mer relevanta exempel. Traditionell same-kultur kanske? Fast de kanske gör sig sämre i marknadsföring – man vill nog hellre ha en diffus overfifierbar ”stenåldersmänniska” som man fritt kan säga saker om.

 8. Jag bläddrade lite i bokhandeln, jag var lite nyfiken. Tyvärr så var innehållet lika suspekt som på hans hemsida. Inget nytt under solen – fast jag är imponerad när han börjar citera nån upptäcksresande som stöter på gigantiskt stora indianer som springer ikapp bufflar och sticker ner dom med spjut. Ingen annan har heller hört talas om dessa indianer. Men jag antar att de åt valspäck och fett hela dagarna så att de orkade springa efter bufflarna på savannen.
  Men jag blev högst besviken över att Metusaleh och andra trevliga tjommar från Bibeln inte fick plats i boken. Jag antar att det kommer i bok nummer 2. Där får vi förklaringen till att med LCHF kan man dela på vattnet i Röda Havet som Moses gjorde, bli över 900 år som Metusaleh om man käkar tillräckligt med fett osv.
  Vi får vänta på bok 2, den kanske förklarar allt, och lite till. Hrmmm…

 9. Håller med om dina poänger, kände samma sak när jag läste boken.
  Fråga dock, har du läst ”The Ketogenic Diet” (den om träning, inte diet för barn som har diabetes…)?
  Även den diskuterar träning och low carb, eller rättare sagt dieter där man varvar low carb med high. Betydligt mer saklig, mycket bättre referenser och känns betydligt mer gedigen.
  Vore kul att veta vad du tyckte om den, jag har inte alls samma grund som du att stå på vad det gäller att bedöma dess faktainnehåll.

 10. kenneth: Tyvärr kommer väl boken bli en storsäljare och Frank Nilsson gör sej en rejäl hacka på smörjan. Det är ju precis såna här teorier många tränande så gärna vill tro fungerar. Har sett reklam för boken på flera ställen och frågan man ställer sej är hur det kan vara möjligt att få ge ut en bok med så mycket felaktigheter? Författaren skrattar väl hela vägen till banken samtidigt som många kommer att bli grymt besvikna över uteblivna resultat. Suck..

  Frågan är hur många som faktiskt kommer få sämre resultat. Om man går från att äta en typiskt svensk kost men en hel del skitmat till att äta mer strikt LCHF så går man över till något bättre. Träningsbiten i boken är dålig den med, men om man håller på med konditionsidrott så lägger ändå Frank fokus på det som är viktigt, intensiteten. Så uteblivna resultat tror jag inte det blir för de flesta. Däremot så skulle de kunna få ännu bättre resultat med bättre upplägg.

 11. badgear: Ingen annan har heller hört talas om dessa indianer. Men jag antar att de åt valspäck och fett hela dagarna så att de orkade springa efter bufflarna på savannen.

  Där är många sånna berättelser i boken ja 🙂 Överlag finns det mycket sånt kring hela LCHF-rörelsen i Sverige. Många som påstår att Kitavaborna äter mycket kött och animalier trots att två olika forskargrupper rapporterat annat. Givetvis har man ingen information som visar på varför deras rapporter skulle vara fel utan man bara påstår det bara. Upprepning blir till sanning…
  Det samma verkar även gällar för Mamo Volde som det påstås åt lågkolhydratskost. Jag har aldrig stött på någon som helst fakta som backar up det. Frank skriver även om honom men ger ingen referens. Normalt äter folk från den regionen väldigt mycket kolhydrater och tills någon visar på någon annan information så får man anta att det även gällde Volde.
  Massajer som sägs prestera så fantastiska uthållighetbedrifter får usla resultat i marathon mm mm…

 12. Manne: Håller med om dina poänger, kände samma sak när jag läste boken.Fråga dock, har du läst ”The Ketogenic Diet” (den om träning, inte diet för barn som har diabetes…)?Även den diskuterar träning och low carb, eller rättare sagt dieter där man varvar low carb med high. Betydligt mer saklig, mycket bättre referenser och känns betydligt mer gedigen.Vore kul att veta vad du tyckte om den, jag har inte alls samma grund som du att stå på vad det gäller att bedöma dess faktainnehåll.

  Hallå Manne!
  Om du syftar på Lyle McDonalds bok så har jag läst den och det är en väldigt bra bok. Inga överdrifter utan en saklig genomgång av hur kroppen fungerar på lite kolhydrater. Boken är över 10 år gammal nu så det saknas väl lite nyare information, men egentligen inget revolutionerande. Lyle är också väldigt tydlig med vad man kan förvänta sig och han är ärligt kring vad forskningen faktiskt säger på området.
  Lyles böcker överlag är väldigt bra tycker jag (har läst 4, en till på inköpslistan). Jag har även tipsat om Lyle McDonalds sida tidigare här på bloggen, https://traningslara.se/tips-pa-lasning/

 13. Jag har läst vad du skriver. Tror också som du att de flesta kommer att prestera bättre på LCHF än på skräpmat. Det finns ändå något spännande över detta, trots faktafel. Vi får se vad som händer när fler börjar med ”jägarkost”. Det dyker ju upp lite rapporter här och var om detta. De flesta verkar vara väldigt nöjda med sina egna resultat och det borde ju räknas. Själv gillar jag den här ”det finns ingen gräns” känslan, men jag har nog inte utforskat detta tillräckligt. Mår bra ändå.

 14. Visst finns det väldigt mycket intressant inom LCHF, och jag misstrot absolut inte dem som rapporterar bra resultat. Men att skriva en bok med den mängd faktafel som ändå förekommer (enligt Guddi, men jag litar mer på honom än F.N) är rätt skrämmande. Speciellt som denna bok rekommenderas varmt på många ställen, och jag har sett väldigt många referenser till den i disskusioner.

 15. Hej Kristofer!
  Om det är något speciellt du stöter på i någon diskussion till boken så är det bara att fråga här så ska jag svara så gott jag kan. Jag kommer verkligen inte att hemlighålla med referenserna i boken som Frank gör när man ”diskuterar” med honom.

 16. Påståendet att man skulle få större mitokondrier blir lite konstigt om man har i minnet att mitokondrier är plastiska strukturer, som kan fusera och dela sig och lika gärna bilda nätverksliknande strukturer som de bönformade cylindrar man traditionellt ser på läroböckers bilder av cellen i genomskärning. Det skulle vara om man mäter membranvikten, då.

 17. Hej!
  Gillar verkligen era artiklar, de är verkligen superintressanta och känns neutrala i sin ansats. Jag skulle därför gärna vilja att ni recenserade Gary Taubes bok ”Good calories, bad calories”. Den brukar väl anses som low carb-bibeln och hyllas till skyarna av fettentusiaster. Vore därför väldigt intressant att få er syn på boken, vad som sägs och hur mycket man kan lita på innehåller.
  Tack för bra artiklar!
  Per

 18. Per: Hej!Gillar verkligen era artiklar, de är verkligen superintressanta och känns neutrala i sin ansats. Jag skulle därför gärna vilja att ni recenserade Gary Taubes bok ”Good calories, bad calories”. Den brukar väl anses som low carb-bibeln och hyllas till skyarna av fettentusiaster. Vore därför väldigt intressant att få er syn på boken, vad som sägs och hur mycket man kan lita på innehåller.Tack för bra artiklar!
  Per

  Hej Per!
  Jacob kommer säkert svara på din kommentar, dock kan jag tipsa om det här inlägget: https://traningslara.se/finns-det-en-metabol-fordel-del-i/, där jacob delvis tar upp boken
  Mvh Joel

 19. Per: Hej!Gillar verkligen era artiklar, de är verkligen superintressanta och känns neutrala i sin ansats. Jag skulle därför gärna vilja att ni recenserade Gary Taubes bok ”Good calories, bad calories”. Den brukar väl anses som low carb-bibeln och hyllas till skyarna av fettentusiaster. Vore därför väldigt intressant att få er syn på boken, vad som sägs och hur mycket man kan lita på innehåller.Tack för bra artiklar!
  Per

  Jag har läst boken och jag tycker att Pollan gör en bra sammanfattning av den i sin bok Till matens försvar. Taube är väldigt kritisk när han kritiserar saker, men när han sen ska lägga fram sin egna teori så är han inte det minsta kritisk.
  Han rör också till det i texten. Många gånger skriver han snabba kolhydrater för att i senare delar skriva alla kolhydrater. Jag fick lite känslan av att han vill lägga skulden på alla kolhydrater, men samtidigt så kan han nu ursäkta sig själv om någon påstår just det. Hans sammanfattade punkter/slutsatser i slutet av boken finns det inga belägg för heller. Notera att han i dessa skriver kolhydrater och inte skriver snabba eller raffinerade.
  Taubes bok är långt. Jag tror inte att jag kommer ta upp hela boken i sig, men som Joel skriver så har jag tagit upp vissa saker som Taube tar upp i boken i ett tidigare inlägg.

 20. Kristofer. Jag tycker inte det är skrämmande alls om det skulle vara några faktafel. Det finns det säkert lite faktafel både här och där om man nu börjar syna allt väldigt noga. Och varför lägga det mesta krutet på några faktafel? Se istället det eventuella positiva med hela boken. Kan detta tänk göra att vi får bättre rustade elitidrottsmän. Det enklaste man kan göra är att äta Jägarkost under några månader, minst 3 men gärna längre och sen göra en egen utvärdering.

 21. Här kommer det som motvikt lite mer positiva ordalag om boken. För dessa verkar några faktafel vara av mindre betydelse.
  En vid namn Calle (ultraman)som skriver underhållande om sin erfarenhet av jägarkost (LCHF):
  http://callerobertsson.blogspot.com/2009/09/varning-for-lchf.html
  Någon vid namn Joakim Dettner som inte verkar vara helt borta på området ger sin beskrivning här:
  http://jdettner.blogspot.com/2009/08/kostforelasning-istallet-for-doping.html
  Ha en fin kväll!

 22. Wille: Kristofer. Jag tycker inte det är skrämmande alls om det skulle vara några faktafel. Det finns det säkert lite faktafel både här och där om man nu börjar syna allt väldigt noga. Och varför lägga det mesta krutet på några faktafel? Se istället det eventuella positiva med hela boken. Kan detta tänk göra att vi får bättre rustade elitidrottsmän. Det enklaste man kan göra är att äta Jägarkost under några månader, minst 3 men gärna längre och sen göra en egen utvärdering.

  Några faktafel? Har du läst inlägget? Hela boken verkar ju baseras på felaktiga premisser och inte ens om dessa hade varit sanna så stämmer det som skrivs. Vad är det som är positivt med boken?

 23. Mark,
  I slutändan handlar det om vad som blir resultatet för de som följer denna kost i smaband med träning. Kommer dom att prestera bättre? Kommer dom att drabbas av färre sjukdomar? Kommer deras återhämtning gå snabbare? Om nu svaret blir ja på en eller flera av dessa frågor så anser jag det som positivt. Det här får tiden utvisa.
  Tänk dig en framtida segerintervju;-)
  – Vad ligger hemligeheten bakom din stora förbättring denna säsong?
  Svar: Jag har gått över till Jägarkost.
  – Jaha, du menar att du läst ”Istället för doping”, den med alla faktafel?
  Svar: Ja precis…och!!
  Men visst finns det bra saker med denna recension. Frank Nilsson kommer att göra nästa upplaga ännu bättre men jag är inte säker på att han delar alla synpunkterna.

 24. Wille: Kristofer. Jag tycker inte det är skrämmande alls om det skulle vara några faktafel. Det finns det säkert lite faktafel både här och där om man nu börjar syna allt väldigt noga. Och varför lägga det mesta krutet på några faktafel? Se istället det eventuella positiva med hela boken. Kan detta tänk göra att vi får bättre rustade elitidrottsmän. Det enklaste man kan göra är att äta Jägarkost under några månader, minst 3 men gärna längre och sen göra en egen utvärdering.

  Mark har redan svarat på den första biten. Det är inte några faktafel, det är en hel bok som bygger på tro och förhoppningar som försöker få saker att framstå som fakta när det inte finns något som backar upp det som påstås.
  Angående att prova sig fram så har det varit många som argumenterar som du här på bloggen. Att prova alla kostupplägg, sporter, träningsformer och träningsupplägg som finns är ett säkert sätt att aldrig bli bra på någonting. Man måste välja en form som man tror på och sen arbeta efter den under en lång tid. Då vi bara lever en gång så måste man göra sitt val av upplägg efter ens mål och då är det viktigt att man vet vad man kan uppnå med de olika träningsformerna innan man börjar. Den kunskapen kan man tillförskaffa sig genom vetenskap eller praktisk erfarenhet.
  Vill man prova LCHF och träning så kan man givetvis göra det. Men det som Frank tar upp i sin bok är verkligen inte någon orsak för en seriös idrottare att testa upplägget. Man väljer bort både vetenskap och praktisk erfarenhet och kör på tro istället. Känns mest som att spela rysk roulett med sin karriär.

  Wille: Här kommer det som motvikt lite mer positiva ordalag om boken. För dessa verkar några faktafel vara av mindre betydelse.En vid namn Calle (ultraman)som skriver underhållande om sin erfarenhet av jägarkost (LCHF):http://callerobertsson.blogspot.com/2009/09/varning-for-lchf.htmlNågon vid namn Joakim Dettner som inte verkar vara helt borta på området ger sin beskrivning här:http://jdettner.blogspot.com/2009/08/kostforelasning-istallet-for-doping.htmlHa en fin kväll!

  Det där är inte någon motvikt Wille. En motvikt hade varit fakta som talar emot det jag skriver. Det du länkar till är anekdoter. Den först länken är inte ens till någon idrottare på toppnivå. Att man kan äta enligt LCHF och prestera är det ingen tvekan om, att man ska kunna göra det på toppnivå är det dock ännu ingen som har visat även om det kanske kan vara fullt möjligt i flera idrotter.
  Angåene Dettner så rekommenderar han 20-40 E % kolhydrater till de han tränar vad jag har förstått, i alla fall till Jimmy Lidberg. Jimmy väger nästan 100 kg och tränar säkert flera timmar varje dag. Han kommer med andra ord att förbruka en väldig massa kalorier och stoppar därför i sig en hel del kolhydrater även om det låter lågt i procent. Han äter med andra ord knappast på det vis som Frank förespråkar utan det låter mer likt det som Colting äter.
  Angående inlägget som du länkar till på Dettners blogg så får vi hoppas att det bara är en marknadsföringsgrej med Frank. Om han tror på det mesta som står i boken så är han dock okunnig inom det området.

  Wille: Mark,I slutändan handlar det om vad som blir resultatet för de som följer denna kost i smaband med träning. Kommer dom att prestera bättre? Kommer dom att drabbas av färre sjukdomar? Kommer deras återhämtning gå snabbare? Om nu svaret blir ja på en eller flera av dessa frågor så anser jag det som positivt. Det här får tiden utvisa.Tänk dig en framtida segerintervju;-)- Vad ligger hemligeheten bakom din stora förbättring denna säsong?Svar: Jag har gått över till Jägarkost.- Jaha, du menar att du läst ”Istället för doping”, den med alla faktafel?Svar: Ja precis…och!!Men visst finns det bra saker med denna recension. Frank Nilsson kommer att göra nästa upplaga ännu bättre men jag är inte säker på att han delar alla synpunkterna.

  Så du menar alltså att man får ljuga och hitta på hur mycket man vill så länge som man tror/hoppas att något av det man påstår stämmer?
  Om Frank skriver en andra upplaga så kommer han garanterat inte att ta hänsyn till synpunkterna som jag tar upp här. Om han hade gjort det så hade det inte varit en ny upplaga utan en helt ny bok. Det finns helt enkelt ingenting som ens antyder att det skulle vara på det sätt som Frank skriver i boken samtidigt som det finns massor av fakta som visar att han har fel på flera punkter och att det han skriver i andra delar är, snällt sagt, osannolika.
  Att Frank inte heller håller med om synpunkterna är jag övertyga om, han har dock lika mycket fel ändå. Om han hade kunnat backa upp det som han skriver så hade han gjort det i boken, istället försöker han vilseleda genom att ange felaktiga referenser, endast välja studier som passar och överdriva tolkningen av resultat.

 25. Någonstans måste man ju börja. Är verkligen en idrottskarriär så kort att man inte har tid att pröva något nytt under några månader? Alla är inte nummer 1 så det borde ju finnas ett antal människor som är villiga att testa denna ”tro”. Det är fortfarande rätt så spännande. Jag har bara en egen känsla när det gäller denna kost och den är väldigt positiv. Dock är jag ingen hårt tränande idrottare, men när jag gör jämförelser med andra i samma situation som mig så känns det bättre på alla punkter. Orkar mer och definitivt längre, inga problem med leder och muskler och inga förkylningar.
  Och någonstans måste ju även detta tänk komma från. Det är inte taget i luften efter vart vinden blåser.
  Har duni förresten testat detta?

 26. Givetvis är en idrottskarriär inte så kort så man inte hinner prova något nytt. De flesta idrottare testar något nytt varje säsong med förhoppningen att det ska förbättra deras prestation. Men det finns massor utav nya saker att prova och man kan endast förändra en sak åt gången om man vill veta vad det är som har spelat någon roll om resultaten förändras. Det fungerar inte om man ska testa alla träningsmetoder och alla träningsupplägg utan man måste helt enkelt välja vilka nya saker man tror kan bidra till att förbättra ens prestation. Detta val gör man som sagt oftast baserat på vetenskap eller beprövad erfarenhet.
  Franks bok mer eller mindre lurar folk till att prova på upplägget genom att få det att verka som fakta, det är oärligt mot läsarna som dessutom betalat pengar för den. Om någon bestämmer sig att testa på upplägget så tycker jag att det kommer bli intressant att följa resultaten, men jag hoppas då att de gör ett informerat beslut.
  Jag äter normalt runt 35-40 E % kolhydrater skulle jag tro, men det varierar nog väldigt mycket. Jag har i alla fall dagar då jag ligger klart lägre och dagar då jag ligger högre. Under diet har jag legat kring 100 g kolhydrater i någon månad. Närmre än så har jag inte varit LCHF, ser ingen anledning till det.

 27. Jag brukar också kolla ibland hur jag äter. Ofta ligger jag på 75E% fett, 20E% protein och 5E% Kolhydrater. Det blir så naturligt när man definierar ”Jägarkost”. Äter jag mer kolhydrater under några dagar märker jag att jag tappar i fettdriften. Jag blir hungrig fortare efter maten, lite mer ofokuserad och mer sugen på att äta onyttigt. Är ju inte van med att behöva mellanmål! Snart blir det fyraårsjubileum med LCHF och jag känner mig som 20 trots 42:-)
  Det kan finnas anledningar att testa, men dom vet du ju som sagt inte av idag:-) Om du är intresserad av att debattera om detta så är mitt förslag att du gör ett test fram till jul. Då kommer du ju att veta exakt hur det fungerar för dig.

 28. Mikael, läste en tråd om detta där i förrgår, du var med och skrev bra inlägg som vanligt och även tog upp hälsovinsten astma. Ska även läsa denna. Tackar. Men inte är det väl du på avataren;-)?

 29. Wille: Det kan finnas anledningar att testa, men dom vet du ju som sagt inte av idag:-) Om du är intresserad av att debattera om detta så är mitt förslag att du gör ett test fram till jul. Då kommer du ju att veta exakt hur det fungerar för dig.

  Hej igen Wille!
  Om jag testat själv så hade det inte bidragit med någonting. Det hade blivit ännu en anekdot i mängden. Jag vet massor utav folk som tränar hårt (styrketräning) som testat på ketogena upplägg och som inte klarat av att träna ordentligt. Antar att du hänger mest på ställen som KiF och då missar du nog de flesta med negativ erfarenhet.
  Jag är väldigt intresserad utav att debattera detta område men då ska det vara fakta som debatteras.

 30. På KIF är det ju mest viktnedgång, mat och hälsovinster som diskuteras och det visste du ju förmodligen. Ok, då verkar det finnas många med lite mer negativa erfarenheter på andra ställen. En fråga som direkt kommer upp när du nämner ketogen blir om dessa personer verkligen äter riktigt fet mat, eller om det är större betoning på proteindelen? Nunamiuterna led ju en slags svält när deras ketogena kost betod av magert renkött. När dom hade tillgång till feta höstrenar mådde dom prima.
  Mikael, Jag menade inte avataren här, utan den på kollozeum.

 31. Wille:
  Varken Guddi eller jag är några motståndare av LCHF. Absolut inte. Jag själv finner det snarare superintressant och jag är själv övertygad om att kolhydrathypen är överdriven och att kosten för både idrottsmän och ”medelsvensson” kommer ändras en del framöver.
  Men bara för att man ifrågasätter en författares dåligt underbyggda och tvärsäkra påståenden innebär det ju inte att man har ett ointresse för saken i sig. Jag är intresserad av lågkolhydratkost både ur hälso- och prestationssynpunkt men jag skulle aldrig övertygas genom att läsa denna boken helt enkelt. Kanske testar jag en vacker dag, vem vet? 🙂
  Angående Mikaels avatar så är det Mikael Jansson, fast en annan Mikael Jansson. Googla så får du se 😀

 32. En lurig sverigedemokrat! Inte för att jag förstår varför man vill förknippas med honom? Förmodligen ironi?
  Hursomhelst så kan jag tänka mig att det ligger mer bakom det Frank tar upp i boken. Så har det varit för mig under dessa år. Man snappar upp olika delar lite här och där som bygger upp en slags övertygelse om att detta är bra. Ibland är det studier, ibland historiska beskrivningar och verkliga berättelser. Visst kanske det behövs mer? Men jag tror ändå att det var läge att ge ut boken. Detta gör förmodligen att fler svar kommer att besvaras, genom att fler hittar möjligheten att pröva.
  Själv är jag inte alls intresserad av muskelbygge. Hälsa och uthållighet är det jag hoppas på ska förbättras för de som ger naturliga fetter chansen.

 33. Wille -> Det är där problemet ligger. Hur många fackböcker har du läst kring kost och träning? Du bygger upp din uppfattning kring ett ämne genom att läsa anekdoter och bloggar/hemsidor med minst sagt partisk redovisning av studier. Ofta så feltolkas även de studier som redovisas och man drar slutsatser som är långt större än de man verkligen kan dra från studien (Franks bok är ett lysande exempel på alla dessa saker). Efter några månader så är du övertygad om att det du läser överallt är sant. Titta gärna på bilden här ovanför med Bart Simpson och fundera sen på hur mycket av det du har läst/hört som du vet verkligen stämmer?

  Wille: På KIF är det ju mest viktnedgång, mat och hälsovinster som diskuteras och det visste du ju förmodligen. Ok, då verkar det finnas många med lite mer negativa erfarenheter på andra ställen. En fråga som direkt kommer upp när du nämner ketogen blir om dessa personer verkligen äter riktigt fet mat, eller om det är större betoning på proteindelen? Nunamiuterna led ju en slags svält när deras ketogena kost betod av magert renkött. När dom hade tillgång till feta höstrenar mådde dom prima.

  Angående att man mår dåligt på en väldigt hög proteinkost så snackar vi inte typ 40 E % utan i stort sett hela kosten från protein (85-90 E %) och en trolig medföljande brist på essentiella fettsyror och näring i allmänhet, http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/25268
  Alltså inget som en frisk person (förhoppningsvis) skulle ge sig på. Läs gärna artikeln, den tar upp nunami med 😉 Som du förstår så är det inte skillnaden mellan 20 och 40 E % protein som gjorde dem dåliga utan en mycket högre proteinandel än så.
  Sen ska man inte glömma att idrottare har ett större kaloribehov. Så även om det procentuellt kan verka vara mindre andel fett så kommer det att vara en stor mängd fett sett till den absoluta mängden.

 34. Guddi,
  Kan man av denna anledning inte rekommendera boken till någon? Varför blir texten i fackböckerna verkligare än anektoterna? Anekdoter om marathonlöpare eller vasaloppsåkare som gör förbättringar, bättre än någonsin tidigare ger texter mer tyngd, än om dessa saknades. Är dessa osanningar? Visst kan det vara så, men tänk om det inte är det? Vad gör skillnaden? Varför kommer inte de här shaktningarna (eller vad det nu heter)? Jag kan inte komma från att det är för intressant för att inte rekommenderas till någon, som du inleder med.
  Ja. Det här med lågkalori/högprotein. Vet du egentligen säkert vad dina ”anekdoter” du hänvisade till tidigare (massor av folk) åt? Var det högfett? Det kanske blev högprotein, normalfett och kanske för lite kalorier? Högprotein är också rätt så mycket insulinutsöndrande vilket gör att man riskerar att stänga av fettförbränningen. Förmodligen en ren överlevnadsfunktion för de folkslag som tvingas äta ensidigt vissa delar av året.
  Min egen anektot känns väldigt verklig. Kommer ihåg vilka svackor man kunde känna under viss idrottsutövning med mer kolhydrater. Stunder inne i någon slags dimma, som visserligen gick över efter olika lång tid. Idag går jag lätt från ett hårt innebandypass på en timme till ett ännu hårdare på två timmar. Ibland saknas det avbytare men det gör absolut inget. När dom flesta inte orkar mer känner jag det som om vi precis börjat. Jag kör fullt tempo hela tiden. Dagen efter känns alltid som vanligt. Andra klagar på trötthet och ont i olika muskler och leder. Men jag är ju bara en anektot:-)
  Jag kommer nog ingen vart med det här. Vi får vänta och ge detta mer tid. Då kommer det att bli fler anekdoter..

 35. Jag kommer nog ingen vart med det här. Vi får vänta och ge detta mer tid. Då kommer det att bli fler anekdoter..

  Ja, det är tämligen lönlöst. Studier visar att maxprestation kräver kolhydrat, och så var det med det.

 36. Wille: Guddi,Kan man av denna anledning inte rekommendera boken till någon?

  Om du av någon anledning känner att du vill lura någon till att tro att det finns forskning som backar upp att man presterar bättre/bäst med LCHF så kan du rekommendera boken. På köpet så kommer du också att ge dem en felaktig bild av hur flera andra processer i kroppen fungera.

  Wille:Varför blir texten i fackböckerna verkligare än anektoterna? Anekdoter om marathonlöpare eller vasaloppsåkare som gör förbättringar, bättre än någonsin tidigare ger texter mer tyngd, än om dessa saknades. Är dessa osanningar? Visst kan det vara så, men tänk om det inte är det? Vad gör skillnaden? Varför kommer inte de här shaktningarna (eller vad det nu heter)? Jag kan inte komma från att det är för intressant för att inte rekommenderas till någon, som du inleder med.

  Jag har skrivit lite om varför man inte kan lita på anekdoter här, https://traningslara.se/en-anekdot-bevisar-ingenting/
  Angående att inte rekommendera för någon så är det boken, inte LCHF i sig. Du verkar argumentera mer och mer för LCHF och träning och inte för Franks Bok. Jag skulle inte rekommendera LCHF för en seriös idrottare då det inte finns någoting som stödjer att det skulle vara en fördel, men om du upplever att du har så mycket praktisk erfarenhet och så många positiva anekdoter bakom dig så får du givetvis göra det. Man gör det dock inte genom lögner och vilseledande redovisningar.

  Wille:Ja. Det här med lågkalori/högprotein. Vet du egentligen säkert vad dina ”anekdoter” du hänvisade till tidigare (massor av folk) åt? Var det högfett? Det kanske blev högprotein, normalfett och kanske för lite kalorier?

  Jag vet inte vad dom åt nä, det är därför jag inte tar upp dem i inlägget. De tillför, precis som de anekdoter du tar upp, ingenting till diskussionen. Normala människor är helt enkelt oförmögna att själv avgöra vilken faktor som bidrar med vad till ens prestationer. Om en elitidrottare som har stenkoll på det mesta hade gått över till LCHF och presterat klart bättre på bara några månader då hade det blivit intressant, men det är fortfarande inte tillräckligt för att man ska rekommendera det till folk. Först och främst för att det finns en väldig massa som presterar på andra upplägg och för det andra så sysslar även elitidrottare med många konstiga saker som av nästa generation idrottare/tränare anses som totalt verkningslöst.
  Som ett exempel kan nämnas Carl Lewis som tillskrev sin veganiet mycket av sina framgångar. Jag tror inte riktigt på det och det verkar numera inte vara så många sprinters som följt efter i hans fotspår trots de fantastiska resultaten.
  http://www.earthsave.org/lifestyle/carllewis.htm

 37. Kunde inte lägga av ändå:-)
  Om vi bortser från ren styrka och explosiv snabbhet utan istället riktar in oss på sporter som kräver uthållighet i flera timmar. Kan LCHF kost ge lika bra eller bättre prestationer? Kan immunförsvaret bli starkare och därmed göra träningen effektivare? Du behöver inte svara. Det handlar ju aldrig om noll-kolhydrat i dessa fall utan om just ”low carb” men däremot nästan noll mjölbaserad mat.

 38. Wille: Kristofer. Jag tycker inte det är skrämmande alls om det skulle vara några faktafel. Det finns det säkert lite faktafel både här och där om man nu börjar syna allt väldigt noga. Och varför lägga det mesta krutet på några faktafel? Se istället det eventuella positiva med hela boken. Kan detta tänk göra att vi får bättre rustade elitidrottsmän. Det enklaste man kan göra är att äta Jägarkost under några månader, minst 3 men gärna längre och sen göra en egen utvärdering.

  Hade missat detta, men Guddi har redan kommenterat det mesta.
  Det känns som det genomgående finns en tendens att ta personliga upplevelser eller anekdoter (som jag inte på något sätt misstror i sig) och försöka lägga fram dem som generella regler som gäller för alla, vilket naturligtvis blir väldigt fel ibland.
  Det är naturligtvis inte unikt på något sätt för ”LCHF-rörelsen” (i brist på bättre namn) men det är väldigt tydligt om man läser en del på bloggar och dylikt.

 39. Jonas Karlsson skriver:
  Frank det vore trevligt om du kunde bemöta kritiken mot boken på https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson . Artikeln är saklig och lämnar många frågetecken som det vore intressant att få svar på.
  Frank Nillson svarar:
  Jonas Karlsson,
  Jag tycker inte det är särskilt intressant att diskutera med folket på ”Träningslära”.
  Bakgrunden till deras påhopp är att jag kritiserade dem för en krönika om Kostdoktorn, där de påstod att kostdoktorn var oseriös.
  Då tog de upp en debatt om min bok, där de dömde ut den på basis av dess titel, utan att ha läst den!
  När jag ironiserade över denna deras ”saklighet” läste de provkapitlet och försökte leda i bevis att glukagon inte skulle vara ett betydande fettförbränningshormon.
  När jag påtalade det faktum att de som enda samarbetspartner hade en firma som saluförde bl.a. sportdrycker (de brukar ju på bloggarna framställa sig som positiva till LCHF) gick de i taket ordentligt och då kom deras ”recension”.
  De behandlar inte bokens budskap, utan försöker skjuta in sig på detaljer.
  T.ex. påstår de att jag vill göra gällande att en studie på råttor skulle vara en studie på människor, trots att jag på en hel sida redogör för studien (s. 106) och inleder diskussionen med:
  ”Ännu en intressant studie av råttor visar på effekter av högfettdiet respektive högkolhydratdiet på uthållighet hos tränade råttor”.
  Så fortsätter det ”recensionen” igenom.
  En bild på stenålderskrigare från Nya Guinea påstår de istället visar kolhydratätare från Kitava.
  Art de Vany anger att bilden visar ”pictures of New Guinea highland males”, men på ”Träningslära” vet man bättre! De försöker vara roliga och undrar hur man kunde fotografera ”på den tiden”, utan att förstå att det ännu idag finns folk som lever ursprungligt.
  Så fortsätter det ”recensionen” igenom.
  Du säger att deras kritik är saklig.
  Har du läst boken?
  I sanningens namn hade jag väntat mig fler påhopp från sportdryckskrämare som ”Träningslära”. Bokens budskap hotar naturligtvis deras koncept.
  Jag tar det hela med ro. Det blir ändå praktiken som fäller utslaget. Flera vinteridrottare på elitnivå tillämpar nu bokens rekommendationer och rapporterna är mycket positiva.
  EA skriver:
  Frank vad är det exakt för studie du syftar på när du skriver ”Trots detta finns positiva resultat också vid studier på människor. En studie visade en kraftig ökning av maximal sureupptagning (13 %)”. Alltså vilken studie på människor syftar du på? Det där med 13% är ju från råttstudien.
  Du fortsätter att rekommendera att man äter råa ägg trots att råa ägg både innehåller trypsininhibitatorer som blockerar proteinupptaget och avidin som blockerar b-vitamin. Varför? Man vill väl ha i sig protein och b-vitamin brist är knappast nyttigt.
  Saklig kritik som går att svara på och nej jag varken säljer sportdryck, sambarbetar med någon som har det i sitt sortiment så ingen ide att försöka komma undan att svara genom att hoppa på mig om det.
  Frank Nilsson svarar:
  EA,
  Den mening du åsyftar ska avsluta det tidigare stycket, men har vid redigeringen skilts från det stycket.
  Det tidigare stycket slutar med: ”Djurstudier visar entydigt på fettkostens överlägsenhet”.
  Meningen du åsyftar lyder:”Trots detta finns positiva resultar också vid studier på människor”
  Meningarna ska sitta ihop i samma stycke.
  Det finns naturligtvis fler missar av korrekturfelstyp.
  ”Träningslära” tycks ha inriktat sig
  på att leta sådana. Det är bra att uppmärksamma den dag när jag ska ge ut en ny upplaga, men inte mycket att bygga en recension på.
  Så har man t.ex. hittat en mening där jag ställer mig negativ till användandet av maskiner vid styrketräning. Jag konkluderar:
  ”Då återstår de fria vikterna, skivstänger, hantlar och barbells”.
  Detta finner ”Träningslära” omåttligt roande. De tar det som en intäkt för att jag inte vet att barbells är skivstänger. En härskarteknik som inte platsar i en seriös recension, men som kan vara förståelig utifrån ”Träningsläras” agenda.
  Det ska naturligtvis stå ”skivstänger, hantlar och kettlebells”. Det är bara kettlebells av dessa som inte har något eget namn på svenska, eftersom de är en relativt ny företeelse inom svensk styrketräning.
  Angående rekommendatioenen av råa ägg, som både du och ”Träningslära” gör stor affär av så har det förts en ganska omfattande diskussion om detta på Kif, särskilt om avidinet. Du hänvisar till studier, jag hänvisar till evolutionensargumentet. När det kommer studier (t.ex. den om att rött kött är cancerframkallande) så gör jag en bedömning av studien utifrån evolutionsargumentet. Så gör jag även här.
  Jag vet inte om du kan redovisa studier om vad som egentligen händer med proteinerna i ägen när de kokas.
  Jag räknar kallt med att de är mer oskadade okokta.
  Dr Mercola har också fört en debatt om detta och han landade i ståndpunkten att äggen är nyttigast råa!
  Du har liksom gosssarna på ”Näringslära” ifrågasatt mitt påstående, att högfettkost medför ökad fettförbränning och förbättrad glykogenförbränning p.g.a. att det bildas fler och större mitokondrier. Det har inte funnits studier om detta på människor, utan jag har redovisat djurstudier som underlag.
  Du underkänner argumentet på basis av detta. Vilken funktion anser du istället är orsak till den ökade fettförbränningen?

 40. Jadu anonym. Vet inte vad jag ska svara på det där. Frank svarar ju inte på en enda punkt utan fortsätter med sina konspirationsteorier. Lite tråkigt att du inte länkar till diskussionen men jag antar att den var från något stängt forum där Frank kan känna sig säker.
  Diskussionen som Frank och jag hade här tidigare på bloggen kan du läsa här. Som du ser gick det verkligen inte till som han beskriver det utan han började istället kalla folk patetiska när de bad om referenser och ville att han skulle backa upp det han säger med fakta. Konspirationsteorierna började han ta upp efterhand som han insåg att han inte hade någon fakta att backa upp sitt påstående med.
  Du kan även i samma diskussion hitta referenser som visat just att glukagon inte är ett fettförbrännande hormon. Jag har bett Frank om en referens som ens antyder det han påstår i 4 olika diskussioner och aldrig fått något svar förutom en massa dravel, ingen fakta, inga studier.
  Angående bilden av ”stenålderskrigare” så behöver Frank en geografilektion. Kitava ligger på Nya Guinea 😉 (kontrollera nu denna uppgift om du inte tror mig, svälj inte bara det som Frank påstår)
  Så när Frank skriver, ”Så fortsätter det ”recensionen” igenom.” så har han ännu inte påpekat ett endast fel i recensionen.
  Han bortförklaring av referensen till en råttstudie håller inte. Han skriver ju i stycket efter ”En annan studie…” och referar till en studie på människor. Fel i editeringen det med eller?
  Jag hoppas att du har reagerat på att Frank bara tar upp småsakerna som jag nämnde för att göra inlägget lite mer underhållande. De stora viktiga punkterna ger han sig inte på för där han har inget att komma med.
  Angående ägg så finns det studier på kokta ägg, vi har med dem i vårt inlägg med. Läs det gärna. Att sen Frank försöker backa upp sitt påstående genom att hänvisa till Dr Mercola är ju bara patetiskt. Killen är en galen osteopat, har ingen utbildning inom näringslära och har två gånger blivit fälld av FDA för falsk marknadsföring.
  Angående förklaringen till en ökad fettförbränning så gav jag Frank en förklaring till detta i vår tidigare diskussion som jag länkade till tidigare. Att han inte tog till sig den är ju knappast förvånande.
  Det jag tar upp här ovanför är bara ett litet urval av alla bristerna i Franks bok. Jag har tagit upp lite mer under följande inlägg på kostdoktorn om du är intresserad.

 41. Anonym:
  Den som vill tro på Frank får gärna göra det. Han skriver massa löjliga saker om oss som inte stämmer men att det inte stämmer är oväsentligt. Personer som bestämt sig för den enda rådande sanningen redan från början finns ingen anledning att lägga energi på.
  Han verkar t.ex. i den där diskussionen fortfarande ljuga om mig som person. Här har han erkänt att påståendet om mina ”mail” var en ren lögn men det verkar han inte erkänna där.
  Han och jag diskuterade i vänskapliga ordalad på Kostdoktorn, jag var intresserad av det han berättade och undrade om han kunde visa källorna för det. Helt plötlsigt var en bloggdiskussion mail av någon konstig anledning och jag var tydligen patetisk.
  Och sportdryckstjafset han kör med är också löjligt. Själv tar jag inte i kolhydratpulver med tång knappt, skär t.o.m. ner på kolhydraterna i kosten mer och mer eftersom jag tror det är hälsosammare och att kolhydrater är överskattat för träningen. Men varför debattera när det aldrig skulle ge minsta gehör? Bara slöseri med tid.
  /Nicklas

 42. Jacob: Det var en diskussion i någon ny tråd om Paulun hos Dhalqvist blogg. Brukar vanligtvis hålla mig borta därifrån, känner mig alltid smutsig efter att ha gått in där…

 43. Jag blev censurerad på Dahlqvist blogg. Knappast överraskande då LCHF-are alltid håller varandra om ryggen.

 44. Annika D
  ”Det har kommit flera kommentarer med anledning av Franks bok, men vi kan inte föra den debatten här, utan ni måste hitta ett annat forum
  för det.
  NI har väl mailadresserna till varann så att ni kan finna ett forum.
  Meddela gärna hit var debatten finns att läsa.”
  Ganska bra förslag av Annika, jag tycker Frank borde komma hit helt enkelt =)

 45. Jag har redan föreslagit 2 gånger (body och kostdoktorn x 2) för Frank att vi ska föra diskussionen här istället för någon annanstans men han vill inte. Han tycker nog att det är bättre att köra samma felaktiga argument om och om igen på olika ställen i hopp om att ingen ska vara kunnig nog att påpeka felaktigheterna.
  Antar att det bara är att meddela Annika D att debatten finns här men Frank föredrar att inte medverka.

 46. Jag diskuterar inte med folk som så konsekvent på sin egen blogg använder en konsekvent härskarteknik i varje inlägg av den typ du visar ovan.
  Om man tittar på den ”debatt” son förts hittils på denna sida, så består den mest áv nedsättande tillmälen från din sida och ytterligare tillrop av samma art från ”publiken”.

 47. Att du vilseleder okunniga nybörjare och dessutom TAR BETALT för det.
  Frank Nilsson, du borde skämmas!

 48. Frank Nilsson: Jag diskuterar inte med folk som så konsekvent på sin egen blogg använder en konsekvent härskarteknik i varje inlägg av den typ du visar ovan.Om man tittar på den ”debatt” son förts hittils på denna sida, så består den mest áv nedsättande tillmälen från din sida och ytterligare tillrop av samma art från ”publiken”.

  Lägg av Frank! Jag har gett dig hur många chanser som helst att svara på de saker jag tar upp men du försöker hela tiden ducka och undvika svaren samtidigt som du slänger runt med konspirationsteorier. Utfallet blev ju precis det samma på kostdoktorns blogg trots den ”publiken”.
  Efter ett tag så är det väl självklart att jag och alla andra säger rakt ut vad du är och vad du håller på med.
  Men visst, vad säger du om det här upplägget:
  Du får välja forum Frank. Det enda kravet jag har är att alla kan läsa det vi skriver och att du anger ordentliga referenser till det du säger, inte någon random hemsida utan vetenskapliga artiklar. Om ”publiken” stör dig så kan vi ju välja någon form där endast du och jag kan skriva. Vad säger du om det?

 49. Du ändrar inte stil ens i det här inlägget och du har inte den betydelsen att jag i nuläget är intresserad av att lägga ned den tid som krävs.
  Debatten med sådana som du skiljer sig inte från den övriga debatten i kostfrågan. Att som du rekommendera 60-70 E% kohydrater till idrottsfolk är en rekommendation till ohälsa, oavsett vilka kolhydratätarstudier du åberopar.
  Jag låter praktiken tala så länge.
  Tids nog kommer jag till dig…

 50. Jag har inget att göra med den här siten. Jag känner inte personerna bakom den. Jag varken säljer, tillverkar, marknadsför eller är på något annat sätt inblandad i sportdrycksindustrin. Anledningen till att boken ”Istället för doping” intresserade mig från början är därför att jag äter LCHF sen en tid tillbaka och dessutom tränar ganska intensivt, 2-3 pass per dag. Tyvärr blev jag väldigt besviken när jag upptäckte den oseriösa och ovetenskapliga inställning till studier som Frank verkar ha.
  Frank. Du skrev på Annika Dahlqvists sida:
  ”När jag gick igenom studien skrev jag ”den fetaste kosten”.
  Viss skillnad, eller hur?” ”Du glider på sanningen..”
  På vilket sätt glider jag på sanningen? ”ökningan av syreupptagningsförmågan och uthålligheten till följd av en fettkost” är ett direkt citat ur din bok. Du använder själv ordvalet ”fettkost” angående en kost som innehåller 50E% kolhydrater. En ursäkt från din sida skulle vara på sin plats tycker jag.
  Varför anser du att en studie med 50E% kolhydrat är relevant för att bevisa effekten av en ”fettkost”? Däremot avfärdar du en studie på människor med 44E% kolhydrater eftersom den innehåller för mycket kolhydrater och väljer istället att använda en opublicerad studie på hundar?

 51. EA: Jag har inget att göra med den här siten. Jag känner inte personerna bakom den. Jag varken säljer, tillverkar, marknadsför eller är på något annat sätt inblandad i sportdrycksindustrin. Anledningen till att boken ”Istället för doping” intresserade mig från början är därför att jag äter LCHF sen en tid tillbaka och dessutom tränar ganska intensivt, 2-3 pass per dag. Tyvärr blev jag väldigt besviken när jag upptäckte den oseriösa och ovetenskapliga inställning till studier som Frank verkar ha.Frank.

  Jag kan sätta pengar på att Frank inte tror på dig. ”Du äter minst 60-70 % kolhydrater och är köpt av etablisemanget för att infiltrera och slå sönder LCHF inifrån”. Någon annan förklaring finns inte! Jag menar, vem bryr sig om fakta…

 52. Och så går konspirationsteorierna igång igen. Kan du inget annat Frank?
  När rekommenderade jag 60-70 % kolhydrater till någon? Jag kan svara på den, det har jag aldrig gjort. Men du har ju visat tidigare att det är så du argumenterar:

  • 1. Ignorera det som sägs
  • 2. Hitta istället på vad som har sagts
  • 3. Argumentera emot det istället

  Antar att denna diskussionen slutar precis som alla andra. Du visar klart att du inte har någon fakta alls som backar upp dina påhittade. För att låna ett av dina egna ord (fast denna gång så finns det substans bakom), patetiskt.
  Avslutningsvis så vill jag citera citerar Gunnar som på ett klockrent sätt beskrev dig när du kommenterade senast här på bloggen.

  Gunnar:
  Enligt Frank är det så här: ”Good Guy” = Positiv inställning till LCHF. ”Bad Guy” = Negativ inställning till LCHF. Bra samarbete = Tycka likadant. Dåligt samarbete = Tycka olika.Jag arbetar med barn och den här typen av resonemang är då ganska vanligt. ”Tycker du inte som jag är jag inte din kompis”. Eller ”Pelle vill inte bygga kojan som jag så jag vill inte att han är med”. Som pedagog försöker man då i det senare exemplet få dem att förstå att mångfald av åsikter borgar i de allra flesta fall för en högre produktivitet och ett utvecklande klimat.Här ovan har vi en ”författare” som inte kommit längre i sin personliga utveckling än vad vissa lågstadiebarn har gjort. Tragiskt är nog det rätta ordet.

 53. Guddi:
  Där är många sånna berättelser i boken ja Överlag finns det mycket sånt kring hela LCHF-rörelsen i Sverige. Många som påstår att Kitavaborna äter mycket kött och animalier trots att två olika forskargrupper rapporterat annat. Givetvis har man ingen information som visar på varför deras rapporter skulle vara fel utan man bara påstår det bara. Upprepning blir till sanning…Det samma verkar även gällar för Mamo Volde som det påstås åt lågkolhydratskost. Jag har aldrig stött på någon som helst fakta som backar up det. Frank skriver även om honom men ger ingen referens. Normalt äter folk från den regionen väldigt mycket kolhydrater och tills någon visar på någon annan information så får man anta att det även gällde Volde.Massajer som sägs prestera så fantastiska uthållighetbedrifter får usla resultat i marathon mm mm…

  Massajer som sägs prestera så fantastiska uthållighetbedrifter får usla resultat i marathon mm mm…
  Kan du då hänvisa för mig hur dessa massajer äter, för jag har ofta sätt massajer under tävlingar som sörplar energidrycker osv.
  Mvh Stefan

 54. Stefan Sandberg:
  Massajer som sägs prestera så fantastiska uthållighetbedrifter får usla resultat i marathon mm mm…Kan du då hänvisa för mig hur dessa massajer äter, för jag har ofta sätt massajer under tävlingar som sörplar energidrycker osv.Mvh Stefan

  Hej igen Stefan!
  Jag har ingen information om vad det åt. Det är inte heller jag som påstår att de presterat några fantastiska bedrifter. Det är de som påstår något som ska stå för bevisen. Precis som jag påpekade i inlägget som du citerade så är det många påståenden och frånvaro av bevis som verkar gälla.
  Jag har svarat på din kommentar i inlägget, https://traningslara.se/kostdoktorn-har-svart-med-hur-man-tolkar-studier/comment-page-2/#comment-2785, om du inte läst det. Hade varit kul med lite feedback på det.

 55. Hej. 🙂
  Tänk om du och Frank kunde skriva en bok tillsammans, kanske med Nicklas som hjälp, fast du får man väl sätta er i skilda burar.
  Eller vad tror du? 😉

 56. Stefan Sandberg: Hej. :)
  Tänk om du och Frank kunde skriva en bok tillsammans, kanske med Nicklas som hjälp, fast du får man väl sätta er i skilda burar.Eller vad tror du? ;)

  Frank hade inte haft någonting att bidra med.
  När det gäller kost så bryr han sig inte om fakta då han redan tror sig veta vad som är överlägset bäst för alla alltid.
  När det gäller träning så har han en väldig massa fel i det han skriver i boken. De flesta tipsen han ger i boken är snällt sagt inte så bra. De funkar kanske för hobbymotionärer men för någon som verkligen vill bli bättre och prestera så duger de inte.

 57. ”Explosivitet är en kombination av styrka, koordination och en
  förmåga att skapa en stor del av sin maximala kraft på väldigt kort
  tid. Energitillgång har oftast inget med saken att göra vid den här
  typen av aktivitetet”.
  Det låter lite motsägelsefullt tycker jag, hur mycket energi (mätt i Joule eller kcal) har man fritt tillgängligt att disponera innan mitokondrierna måste träda in?
  Mvh Stefan
  Ps. Ge mig gärna några studier som stödjer det.

 58. Stefan Sandberg: Det låter lite motsägelsefullt tycker jag, hur mycket energi (mätt i Joule eller kcal) har man fritt tillgängligt att disponera innan mitokondrierna måste träda in?

  Mitokondrirerna i kroppen är alltid aktiva, det handlar om hur stort bidrag de gör. Du läser mitt inlägg fel. Dessutom angav jag en referens i mitt inlägg, så du kan ju börja med att läsa den 😉
  Köp en bok i fysiologi Stefan! Frågan du precis ställde är så grundläggande så när du frågar om någon studie som stödjer det så visar du bara på okunskap. Här har du några förslag på böcker.
  Olympic Handbook of Sports Medicine (detta är en väldigt stor serie med flera böcker, köp inom den idrott som intresserar dig mest)
  Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance
  Exercise metabolism

 59. Håller med dig ”Anonym”, det var lågt!
  Man får passa sig så att man inte börjar platsa in på den här sajten!
  (”Anonym” = ???)

 60. Guddi: Köp en bok i fysiologi Stefan! Frågan du precis ställde är så grundläggande så när du frågar om någon studie som stödjer det så visar du bara på okunskap. Här har du några förslag på böcker.
  Olympic Handbook of Sports Medicine (detta är en väldigt stor serie med flera böcker, köp inom den idrott som intresserar dig mest)
  Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance
  Exercise metabolism

  Men snälla Guddi, jag har redan sagt till dig att jag inte har den kunskap som krävs så varför måste du påpeka något jag redan vet? 🙂 Jag tror DU vill göra bort mig. 🙁

 61. Bebrövad erfarenhet någon?
  Det är väl bara att ofra en liten del av ett långt liv till ett eget experiment med fettkost, jägarkos, LCHF.
  Sen kan ni i lugn och ro utbyta erfarenheter och förhoppningsvis kanske det kommer något positivt ur detta.
  Anonym nr 2 (jag) tror att det starka immunförsvaret kommer ge bra resultat. Vi vet ju även att jägarbefolkningarna inte hade de brisksjukdomar som de senare tidens fröätare led av.

 62. Anonym 2,
  Det finns redan folk inom eliten som testar konceptet.
  Där kommer det hela att avgöras och en framgång för dessa blir en framgång för mig ( 😀 ) och då hjälper det inte att man här på sajten önskar mig helvetets alla kval!

 63. Stefan Sandberg:
  Men snälla Guddi, jag har redan sagt till dig att jag inte har den kunskap som krävs så varför måste du påpeka något jag redan vet? :)Jag tror DU vill göra bort mig. :(

  Stefan, som jag skrev så är du inte kritisk. Jag angav ju en referens i texten, varför läste du inte den innan du frågade efter en referens? Tittade du ens efter referenser? Missade du bilden som visar samma sak?
  Jag har för övrigt ett väldigt bra minne och glömmer sällan vad folk har skrivit och var de har skrivit det. Du har ju bland annat skrivit följande på en annan plats om detta inlägg.

  Stefan Sandberg:Man kan gärna få lyssna på etablissemangets resonemang, men när de inte kan lägga fram några verkliga fakta och de fakta som de lägger farm är betalade av ”Dan Sukker” m.fl. då tänker iallafall jag dra öronen åt mig. Jag kan hålla med om att det finns få studier kring LCHF, men ändock så blir människor friskare och får bättre värden av den så kallade Jägarkosten och jag undrar vad det kan bero på?
  Frank lägger farm teorier och studier som inte kolhydratkramarna riktigt tycker om och då säger jag bara, ”Kör på!”.

  Efter det så ger du ett par referenser till böcker som verkligen inte ger någon djupare kunskap. Hur kunde du uttala dig så säkert i frågan när du nu säger att du inte har kunskap att avgöra vad som är rätt och fel? Du påstår ju till och med att jag inte lägger fram någon fakta trots att jag har referenser till allt!
  Jag vill inte göra bort dig Stefan. Ibland kan jag ge väldigt korta, ärliga och direkta svar. Särskilt under de två inläggen som du kommenterar då i princip alla kommenterar har varit precis som dina. Ingen som bidrar med kunskap, alla vill ifrågasätta men vet inte vad så det drar upp något som jag inte skrivit om eller försöker vinkla det jag skrivit.

 64. Frank Nilsson: Anonym 2,Det finns redan folk inom eliten som testar konceptet.
  Där kommer det hela att avgöras och en framgång för dessa blir en framgång för mig ( :-D) och då hjälper det inte att man här på sajten önskar mig helvetets alla kval!

  En framgång hade inte bevisat någonting av det du påstår Frank. Om du läser mitt inlägg så skriver jag inte någonstans att man säkert skulle prestera sämre. Jag tror att vi kan prestera på i stort sett vilken kost som helst. Kosten är långt underordnad träning när det gäller prestation.
  Allting jag tar upp är motbevis till dina felaktiga påståenden om att det skulle finnas bevis för att LCHF är bättre än något annat. Du missade väl inte min summering?

  Guddi: Lågkolhydratkost och träning är ett intressant område. Påståenden om att man skulle prestera väldigt dåligt på LCHF är oftast långt överdrivna och de flesta studier visar på att det oftast inte blir någon skillnad i prestationsförmåga om man arbetar på en medelintensiv intensitet (60-80 % av VO2max) och på högre intensitet är resultaten möjligen lite i fördel för ett högre kolhydratintag än LCHF, men det finns få studier på området än så länge. Frank Nilsson drar emellertid det hela så långt att det närmast blir någon typ av parodi, han nöjer sig inte med att visa att det fungerar bra att träna på LCHF, utan han påstår istället att LCHF är bäst för alla och ger samma effekter som doping.

  För att bevisa det du påstår så skulle det behöva slås övertygande världsrekord.

 65. Anonym: Bebrövad erfarenhet någon?Det är väl bara att ofra en liten del av ett långt liv till ett eget experiment med fettkost, jägarkos, LCHF.

  Det där argumentet håller inte och det har dessutom redan varit uppe bland kommenterarerna. Jag citerar mitt förra svar:

  Guddi:
  Angående att prova sig fram så har det varit många som argumenterar som du här på bloggen. Att prova alla kostupplägg, sporter, träningsformer och träningsupplägg som finns är ett säkert sätt att aldrig bli bra på någonting. Man måste välja en form som man tror på och sen arbeta efter den under en lång tid. Då vi bara lever en gång så måste man göra sitt val av upplägg efter ens mål och då är det viktigt att man vet vad man kan uppnå med de olika träningsformerna innan man börjar. Den kunskapen kan man tillförskaffa sig genom vetenskap eller praktisk erfarenhet. Vill man prova LCHF och träning så kan man givetvis göra det. Men det som Frank tar upp i sin bok är verkligen inte någon orsak för en seriös idrottare att testa upplägget. Man väljer bort både vetenskap och praktisk erfarenhet och kör på tro istället. Känns mest som att spela rysk roulett med sin karriär.

 66. Anonym: haha nu är ”Jan E” aka Frank Nilsson igång och tjafsar på paulúns blogg också… skitkul att ”Jan E” försvarade Frank mot den här elaka bloggen för att sen råka avslöja sig själv av misstag.. snacka om barnsligt
  http://blogg.passagen.se/fredrikpaulun/entry/paul%C3%BAn_svarar_dig_del_3

  ……det här övergår mitt förstånd. Byta nick och försvara sig själv. Trodde den lägsta nivån redan var nådd, men oj vad fel jag hade. Tack Anonym för infon!

 67. Guddi: Efter det så ger du ett par referenser till böcker som verkligen inte ger någon djupare kunskap. Hur kunde du uttala dig så säkert i frågan när du nu säger att du inte har kunskap att avgöra vad som är rätt och fel? Du påstår ju till och med att jag inte lägger fram någon fakta trots att jag har referenser till allt!.

  Det jag diskuterade på kolhydrater.ifokus var inte mitokondrieras betydelse för kondition och explosivitet, utan de anekdotiska bevis som jag vet om, från de som blivit bättre av LCHF. Jag ger ”referenser” till just det jag pratar om i det inlägget, etablissemanget och att man inte alltid ska lita på dem med störst makt.
  Jag gav inga referenser till mitokondriestudier eller studier om idrott.
  Sen skrev jag ”tips på böcker”, inte referenser.
  För de som vill läsa inlägget gå ut på: http://kolhydrater.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=81164d55-e597-471cad9c-96f10846af8f&GroupId=40f04e46-3d17-486b-9372-92cb5382d3a1&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup&ThreadListPage=1
  Att jag påståt att du inte lägger fram någon fakta, ber jag om ursäkt för. 🙁
  Sen så skrev jag även ”Frank lägger farm teorier och studier som inte kolhydratkramarna riktigt tycker om”, jag skulle kanske ha lagt tonvikten på teorier? Iallafall så håller jag inte med Frank i allt, men denna bloggen har ju blivit som en pöbel mot Frank där man nu bara är ute efter att håna och göra bort honom.
  Mvh Stefan

 68. Stefan Sandberg: Att jag påståt att du inte lägger fram någon fakta, ber jag om ursäkt för. 🙁

  Du ska ha kredit för att du vågar erkänna ett så stort fel Stefan. Det är inte många som gör det tyvärr.

  Stefan Sandberg: Sen så skrev jag även ”Frank lägger farm teorier och studier som inte kolhydratkramarna riktigt tycker om”, jag skulle kanske ha lagt tonvikten på teorier?

  Du skulle ha skrivit något i stil med ”Frank hittar på saker som ingen borde lyssna på”. Har du verkligen läst igenom mitt inlägg och efterföljande diskussioner Stefan? Du skriver att Frank lägger fram studier som etablisemanget inte tycker om, skulle du vilja visa mig vilka studier det är som jag (antar att du syftar på mig) inte tycker om?
  Mycket av det Frank tar upp är inte möjliga teorier. Det är en massa felaktigheter som redan är motbevisade. Frank är ju inne här själv och skriver men han försöker inte ens bevisa det han har skrivit.
  Jag rekommenderar dig att läsa mitt inlägg om hur man studerar något vetenskapligt så kan du forhoppningsvis göra skillnad mellan legitima teorier och påhitt i framtiden. https://traningslara.se/hur-man-studerar-nagot-vetenskapligt/
  Angående att du klassificerar mig/oss som etablisemanget så vet jag inte vad jag ska svara. Tycker egentligen att väldigt lite av det vi skriver passar med kostrekommendationerna från officiella håll. Men jag antar att du aldrig tittat på det heller? Eller du kanske kan ge exempel på när jag skriver saker som bevisar/antyder att jag tillhör etablisemanget?
  Måste vara väldigt skönt när världen är helt svart och vit och alla som är emot en är köpta och ljuger?
  ps. jag länkade redan till diskussionen, om du trycker på de fetade namnen så kommer du alltid till originalkällan, i detta fall KiF.

  Stefan Sandberg: Iallafall så håller jag inte med Frank i allt, men denna bloggen har ju blivit som en pöbel mot Frank där man nu bara är ute efter att håna och göra bort honom.

  Som man bäddar får man ligga Stefan! Jag har skrivit ett enda inlägg om Franks bok (det fanns material till minst två likadana till). Målet med inlägget är att upplysa alla om att boken inte är något att ha, att man blir lurad av den. Jag gav Frank och ger Frank fortfarande möjligheten att kommentera mitt inlägg och bevisa de saker som han påstår i boken. Jag har även öppet skrivit att han kan bestämma var vi ska hålla diskussionen.
  Som jag skrev till dig innan så måste man ibland få kalla en idiot för en idiot.

 69. Guddi,
  Jag har glömt att tacka dig för uppmärksamheten kring min bok.
  Att kolhydratkramare försöker svärta ned den visar att den är viktig, och förtjänar uppmärksamheten! 😀

 70. Frank Nilsson: Guddi,Vi får väl se vem som framstår som idiot i den slutliga sammanräkningen…

  Vad som händer i framtiden har inget med saken att göra. Du lurar folk nu Frank. Om det mot förmodan skulle visa sig att du har rätt i framtiden så har det inget att göra med alla felen om du har nu.

  Frank Nilsson: Guddi,Jag har glömt att tacka dig för uppmärksamheten kring min bok.Att kolhydratkramare försöker svärta ned den visar att den är viktig, och förtjänar uppmärksamheten! :-D

  Det där dumma argumentet försökte Enfeldt också köra angående din bok. Slående att ni inte inte har något bättre att komma med. Men jag citerar mitt svar därifrån där Doc, precis som du brukar göra, svarade med tystnad tillbaka.

  Guddi:
  Området träning är intressant. Träning med lite kolhydrater är intressant. Det enda som är intressant med Franks bok är hur många människor som köper hans skitsnack utan att tänka kritiskt överhuvudtaget. Sen försöker de ursäkta bristerna och felaktigheterna med någon slags argumentation att målet helgar medlen

 71. Frank,
  Tja, de som väljer att köpa din bok kan ju bara enkelt summeras enligt ordspråket; en blind leder en blind. Att du sedan tjänar pengar på det är ju så klart vidrigt med tanke på att det blir på bekostnad av folks okunskap, men du är knappast den enda i branschen som väljer selektivt väljer sina källor för att sälja in sitt koncept/produkt.
  Så även om Guddi givit dig publicitet, så har han antagligen räddat en och annan på vägen att likt dig bli en struts.

 72. Jag får tacka även dig, K.
  Det börjar nu bli så mycket uppmärksamhet kring boken tack vare er, så jag kanske borde börja fundera på att ge er en del av honoraret?

 73. Synd att diskussionen hamnat på en sådan låg nivå… den var kul att följa i början.

 74. Du har gjort ett fantastiskt jobb och visat prov på stor uthållighet Guddi när minimikraven av referenser har krävts på en bok som utlovar sensationella resultat. Dessa finns dock inte eftersom inga pålitliga och omfattande studier finns på högfettdieter och idrottsprestationer. Det är därför F.Nilsson står med byxorna nere nu,fullständigt avslöjad. Själv är jag övertygad om att boken har kommit till p.g.a allt sämre resultat inom svensk konditionsidrott,att då ta chansen att tjäna pengar på osäkra och lata utövare är ju trots allt en genialisk affärside,för att inte säga briljant. Om vi backar bandet 20 år och ser vad ex löpare åt då var det 60-70% kolhydrat och minimalt med fett,prestationerna var vida överlägsna på den kosten både vad det gäller motion och elit jämfört med dagens. ca:1ooo män sprang marathon under 3h då jämfört med 250-300 idag!! Detta trots att pulsklockor har tillkommit och all utrustning har förbättrats enormt sen dess. Vad jag vill säga med det här är att kosten har fått alltför stort utrymme i media på bekostnad av träningen som är det viktigaste för resultat. Sen är det ingen nyhet för oss som springer att framgångrika ultralöpare och långdistanstriathleter äter en fetare kost,för ska man hålla på hela dagen på en låg till medelintensiv puls måste fettförbränningen vara maximal,och den utvecklas med den typen av mat kombinerat med långa träningspass. En överväldigande majoritet tränar dock på en helt annan nivå där en balanserad kost typ ISO-dieten troligtvis är den allra bästa både för styrka och kondition.

 75. Paulun fan club?
  För tjugo år sedan började dagens idrottare äta den fettsnåla kolhydratstinna kost som SLV rekommenderar. Det har satt sina spår.
  De som tävlade för tjugo år sedan hade en mycket bättre start i livet vad gäller kosten.
  Nu vänder vi på kuttingen, även om en del bakåtsträvare ännu försöker hålla emot!

 76. Men snälla Frank! Din nivå är sanslöst låg. Det enda någon har efterfrågat är studier som bekräftar dina påståenden. Du undviker att svara och kontrar i stället med denna förskoleretorik.
  Tror du på allvar att träningsintresserade vuxna ser detta beteende som ett argument till att köpa din bok?
  Vilken är din målgrupp egentligen? Endast LCHF:are som ser egna och andras anekdoter som viktigare än vetenskapliga studier? Grupperingar som nonchalerar glasklara felaktigheter eller som ser dessa som en nödvändig substans för att boken skall ha ett underhållningsvärde?
  Seriöst tränande individer söker kontinuerligt nya studier, ny information om hur deras träning kan utvecklas, effektiviseras och förbättras.
  Huruvida man då behöver krama kolhydrater, fett eller något annat avgör information med substans, inte grannens subjektiva åsikt om anledning till välmående eller böcker utan referenser.

 77. Frank uttryckte sitt sett att se på kunskap bra på ett annat ställe idag

  Frank Nilsson: Möjligtvis om du tittar på vetenskapen, Karlsson, men vi övriga tittar med öppna ögon!

  Att Franks färgade ögon bara ser en sak är ju inte så förvånande.
  Det är dock lite underligt att han ändå försöker lura folk att det finns vetenskap som stödjer det han skriver genom att ge referenser i boken. Då hans synsätt nu är som han skriver här ovanför och som han visat prov på hur många gånger som helst här, att han totalt skiter i forskning och vetenskap, så undrar man ju varför han bemödat sig att ändå lägga in (om än felaktigt använda) referenser i boken?
  Skulle du vilja svara på denna fråga Frank?

 78. Jag anser fortfarande att det här är inte platsen för en seriös vetenskaplig diskussion därför att ni inte klarar av att ens i ett enstaka inlägg hålla den ton som en sådan diskussion kräver.

 79. Jag har flera gånger gett dig möjlighet att välja forum och upplägg på diskussionen. Säg hur du vill ha det så ordnar jag det Frank. Du kan ju också ta punkterna som jag tagit upp och publicera dina svar någon annanstans om du vill det. Det enda vi begär är att du kommer med lite fakta istället för en massa påhitt, lögner och förvridningar utav sanningen som är det enda du gjort hittills. Om du inte anser att du gjort detta så får du gärna hänvisa till de inlägg där du tagit upp faktisk fakta med referenser som har relevans till alla de punkterna jag och flera andra tagit upp nu.

 80. Du klarar inte av att skriva ett enda inlägg utan att använda härskartekniker, inte ens i denna ”inbjudan”.
  ”Det enda vi begär är att du kommer med lite fakta istället för en massa påhitt, lögner och förvridningar utav sanningen som är det enda du gjort hittills.”
  Det verkar vara så djupt inrotat så att du inte märker det själv…

 81. Märkligt att Frankie boy hela tiden hakar upp sig på Gudiols argumentationsteknik, det enda som behövs göras är att visa referenser så är saken ur världen. Eller så kanske inläggen här ger lite välbehövlig uppmärksamhet?

 82. Jag har ju redan tackat er för uppmärksamheten!
  Vad ni tycks ha svårt att förstå, är att jag inte har intresse att diskutera vetenskapliga spörsmål med folk som inte kan redovisa en avvikande åsikt i sakfrågorna, utan att samtidigt utmåla kontrahenten som en lögnare, folkförförare eller idiot som anvisats en särskild plats i helvetet.
  För att nu inte tala om de vars inlägg inte innehåller något i sakfrågan, utan bara består av invektiv.

 83. Frank Nilsson: Jag får tacka även dig, K.
  Det börjar nu bli så mycket uppmärksamhet kring boken tack vare er, så jag kanske borde börja fundera på att ge er en del av honoraret?

  Du är ju pinsam. Du tror verkligen att sånt där larv skulle bita på oss och göra oss förbannade och tappa fokus på diskussionen? Det är precis så du och alla andra sektmedlemmar debatterar för att komma undan den faktiska sakfrågan.
  Bevisbördan har hela tiden legat på dig eftersom det är DU som har hävdat vissa saker, men i vanlig ordning – som andra fanatiska sekter – dansar du iväg från frågan och kommer med irrelevanta stavfel eller personangrepp.
  Guddi ska ha en stor eloge för att han orkar. Det är precis samma som att diskutera vetenskap med en scientolog.

 84. Frank Nilsson: anser fortfarande att det här är inte platsen för en seriös vetenskaplig diskussion därför att ni inte klarar av att ens i ett enstaka inlägg hålla den ton som en sådan diskussion kräver.

  hahaha, precis så ja – för att återknyta till mitt inlägg om att dansa iväg från bevisbördan 🙂
  Way to go Frankie boy!

 85. Hei, jeg er Norsk, og oppdaget bloggen din gjennom kostdoktorn. Jeg har selv drevet med idrett siden 1974 (mest fotball og ski, langrenn), men også bodybuilding, karate, skridskor, og orientering. Jeg har alltid spist mye kolhydrater. Alltid. Inntil I år. Jeg prøvde å spise LCHF en uke. Så to uker, så tre…Jeg kommer ALDRI igjen til å gå tilbake med en kost med mer kolhydrater. For grunnen er enkel. Jeg mår så enormt mycket bedre. Og det er lettere å trene, og få resultat.
  Eksempel: Jeg kjørte Squats i pyramide, fra 15 reps til 5, 6-7 set. Så extensions, og baksiden, 6-8 set. 2 øvelser på små muskelgrupper, 3 til 4 på de store. Jeg gikk opp 2 kg muskler på fem år…..
  Nå kjører jeg 3×5 på de fleste, og behøver ikke si noe mer. Det er veldig effektivt PÅ MEG. Det passr kanskje ikke alle. Men iallefall er JEG skapt for å spise Lchf, OG jeg får bedre resultat, både på maraton og med å løfte vekter. Teorier gir jeg blaffen i. Jeg har prøvd alt innen karboydrater ( har trent i mange mange år, altså) det virket altfor dårlig. LCHF virker. Jeg vet ikke hvorfor, men det virker iallefall.

 86. Glemte å legge til at lenge før lavkarbo-dietten ble ”oppfunnet”, levde Nordmannen Helge Ingstad sammen med Alaska indianerne, tror det var på 50 tallet(kan ha vært tidligere). Uansett, de levde som de alltid hadde gjort, de levde nesten på rent fett. Da de drepte dyr, skar de ut fettkjertler og fettrender, alt med fett på, og fortærte det. Kjøttet så de foraktlig på, og matet hundene med det. De spiste kun kjøttet da det var dårlige tider(og Helge mintes at det metet ikke, han gikk rundt med en elendig energi, i forhold til da de tidligere på året kun hadde spist fett). På sommeren plukket noen av kvinnene sammen noen røtter, det var de eneste tillegget de hadde..
  Noen har levd som indianerne, eksimoene og inuittene. Andre igjen, som mange i Australias urbefolkning, har levd på en høykarbohydratføde, men det har vært en naturlig føde, ikke industriell. Jeg vet ikke om det er gjort noen sammenlikning i sykdomsforekomst eller andre sammenligninger, men min teori(uten vitenskaplig fakta som du tror på) er at vi mennesker er mer forskjellig enn DNA`t sier. Nå har jeg sett ”vitenskaplig” fakta på at de er mer forskjellig enn andre ”vitenskapsmenn” sier. Vitenskapsmenn sa også at Gallileo var gal da..Pionerer har alltid blitt rakket ned på. Men: LCHF har gjort mange syke mennesker friske, også min samboer: lenabeatrice.net

 87. Välkommen hit Morten! Jättekul med internationella läsare. Stort grattis till alla dina resultat dessutom.
  Men vad vill du egentligen säga?
  Om du tar dig tid och struntar i Franks lögner om vad vi tycker och säger (vilket bara är påhitt)och faktiskt läser så är vi båda väldigt intresserade av lågkolhydratkost. Både ur hälsosynpunkt och träningssynpunkt.
  För egen del tycker jag det är den mest intressanta kostdiskussionen överhuvudtaget tillsammans med alla nya rön om D-vitamin.
  Ditt inlägg är intressant och glädjande men jag vet inte vad det fyller för funktion i diskussionen. Studier som påstås visa det de inte visar får ju inte helt plötsligt andra resultat för att du lyckas.
  Ingen har ju ifrågasatt att det går att uppnå resultat med LCHF, definitivt inte. Bara det att Franks referenser inte stödjer det.

 88. Jag har för mig att det är ett förlag som heter Optimal Förlag som är ansvarig utgivare för boken, tar inte dom ansvar över sina faktaböcker som inte är sanningsenliga och tar in böckerna från återförsäljarna när sådant här har kommit dom till känna, för det har väl inte kunnat smita förbi deras vetskap att detta diskuteras på många kända bloggar och forum, eller kan det vara så att Frank är delägare eller att förlaget är en del av säkten?
  Borde inte vara lagligt att få sälja faktaböcker som inte är sanna.

 89. Hej Morten!
  Precis som Nicklas så undrar jag också vad du vill ha sagt med ditt inlägg?
  Angående biten du skriver här under så är detta välkänt och du behöver inte referera till någon enskild person från 50-talet där ingen någonsin kan kontrollera uppgifterna utan det finns vetenskapliga artiklar som tar upp just detta faktum.
  Det är inte heller bara eskimåer eller folk på alaska som gör så. Jag klipper in en text och ger referens till dig här under i en kommentar så har du som du kan klippa och klistra på andra ställen om du av någon underlig anledning tycker att den informationen överhuvudtaget är relevant till någonting. Personligen så tycker jag att det är totalt irrelevant för alla människor i dagens samhälle då dessa situationer inte längre finns 🙂

 90. With plant foods largely unavailable in this season, and in situations where stored carbohydrate reserves were nearly or entirely exhausted, the hunter-gatherer diet would have been composed mainly of protein with whatever fat remained in the meat. As the following ethnographic and historic accounts document, high reliance on lean meat can lead to serve nutritional stress. For example, Stefansson has described the deleterious effects of subsisting on the lean meat of rabbits in northern latitudes. These animals are notoriously low in body fat, and reliance on them for food leads to a condition known as “rabbit starvation.”

  If you are transferred suddenly from a diet normal in fat to one consisting wholly of rabbit you eat bigger and bigger meals for the first few days until at the end of about a week you are eating in pounds three or four times as much as you were at the beginning of the week. By that time you are showing both signs of starvation and of protein poisoning. You eat numerous meals; you feel hungry at the end of each; you are in discomfort through distention of the stomach with much food and you begin to feel a vague restlessness. Diarrhoea will start in from a week to 10 days and will not be relieved unless you secure fat. Death will result after several weeks. (Stefansson 1944:234)

  Observations similar to those of Stefansson are common in the ethnographic literature. The following examples further illustrate the inadequacy, in northern latitudes, of a diet based on lean meat.

  The quantity of food consumed at one meal naturally varies according to the amount of fat it contains. Men and dogs will half-starve on a diet of lean cariboumeat, however plentiful, whereas half the quantity of blubbery seal-meat will satisfy their desires and keep them well nourished. (Copper Eskimo, Canada; Jenness 1923: 100)

  If people had only rabbits at such times they would probably starve to death, because these animals are too lean. The same might be true if they could get only thin moose. People cannot live on lean meat alone, but if they have enough fat they can survive indefinitely. (Kutchin, Alaska; Nelson 1973: 142)

  There are many similar observations in the ethnohistoric literature, and these are by no means confined to the arctic. For example, Warren A. Ferris, while trapping in the Bear River Valley of Utah in 1830, made the following observations concerning the poor sustenance provided by lean buffalo.

  We killed here a great many buffalo, which were all in good condition, and feasted, as may be supposed, luxuriously upon the delicate tongues, rich humps, fat roasts, and savoury steaks of this noble and excellent species of game. Heretofore we had found the meat of the poor buffalo the worst diet imaginable, and in fact grew meagre and gaunt in the midst of plenty and profusion. But in proportion as they became fat, we grew strong and hearty. . . . (Phillips 1940:42)

  Jedediah Smith led a group of trappers along the Klamath River in California in May 1828. According to Dale Morgan (cited in Allen 1979:457),

  . . . the party made only 3 miles on the 18th, which taxed their strength to the utmost. ‘The men were almost as weak as the horses, for the poor [spring] venison of this country contained little nourishment.’

  Finally, Randolph B. Marcy in the winter of 1857-1858 provided an illuminating comment regarding the inadequacy of a diet based on fatdepleted meat.

  We tried the meat of horse, colt, and mules, all of which were in a starved condition, and of course not very tender, juicy, or nutritious. We consumed the enormous amount of from five to six pounds of this meat per man daily, but continued to grow weak and thin, until, at the expiration of twelve days, we were able to perform but little labor, and were continually craving for fat meat. (Marcy I863:16)

  Of particular interest are frequent references to situations in which hunters avoided or abandoned animals they considered too lean for use in favor of fatter animals, even when the hunters themselves were short of food. A typical example was recorded by Lewis and Clark in December 1804.

  Captain Lewis went down with a party to hunt. They proceeded about 18 miles; but the buffalo having left the banks of the river they saw only two, which were so poor as not to be worth killing. . . (Coues 1893:Zll)

  In February 1805 Lewis and Clark made another, similar entry in their diary.

  Captain Clark returned last evening with all his hunting party. During their excursion they had killed 40 deer, 3 buffalo, and 16 elk; but most of the game was too lean for use. . . (Coues 1893:233)

  As a final example, Jacob Fowler, during his expedition to the Rocky Mountains of Colorado, made the following comment in his journal in February 1822.

  Hunters out Early-Killed one Cow Buffelow With In four Hundred yards of Camp-but so Poor the meat Was not Worth Saveing. . . . (Coues 1898:97; spelling as in original)

  To summarize, the above data indicate that a diet composed largely of lean meat (i.e., mainly protein with small amounts of fat), even in quantities that would appear to satisfy caloric requirements, can result in serious nutritional problems. Hunters apparently were keenly aware of the deleterious effects of a lean-meat diet, and, when possible, abandoned lean animals for fatter ones, even when they were short of food (see also Jochim 1981:81 and Hayden 1981:394-398 for discussions of the importance of fat in hunter-gatherer diets).
  Varsågod Mourten. Allt detta står i artikeln Energy source, protein metabolism, and hunter-gatherer subsistence strategies, Journal of Anthropological Archaeology, Volume 2, Issue 1, March 1983, Pages 1-31

 91. Complete: Jag har för mig att det är ett förlag som heter Optimal Förlag som är ansvarig utgivare för boken, tar inte dom ansvar över sina faktaböcker som inte är sanningsenliga och tar in böckerna från återförsäljarna när sådant här har kommit dom till känna, för det har väl inte kunnat smita förbi deras vetskap att detta diskuteras på många kända bloggar och forum, eller kan det vara så att Frank är delägare eller att förlaget är en del av säkten?
  Borde inte vara lagligt att få sälja faktaböcker som inte är sanna.

  Det finns inga krav överhuvudtaget på att det som står i böcker ska stämma. Det borde dock vara olagligt att framställa en bok som faktabok när det i själva verket är skönlitteratur.

 92. I och för sig förstår jag varför ni kastar er över Morten, eftersom hans verklighet stöder mina teorier. Däremot förstår jag inte på vad sätt den långa uppräkningen av anekdotiska berättelser om vådan av att äta endast magert kött skulle vara ett argument mot Mortens inlägg.
  Inte heller förstår jag hur detta resonemang skulle kullkasta Helge Ingstads observationer. Ingstad visade ju hur indianer och eskimåer undvek detta bekymmer genom att spara fettet från de feta höstdjuren för att kunna dryga ut det magra köttet från de magrare vintervillebråden. (Ni har väl läst min bok?)
  I själva verket är ju er långa uppräkning av anekdotiska berättelser bara ett stöd för det tema som genomsyrar min bok, nämligen att människan behöver en ordentligt fet mat får att fungera optinmalt.
  Mortens verklighet falsifierar era teorier om att rejäla intag av kolhydrater är nödvändiga för att prestera optimalt.
  Ni har ju en artikel på sajten om hur vetenskapliga teorier successivt utvecklas,förändras och förbättras.
  Mortens verklighet är ju inte den enda som falsifierar kolhydatmyten.
  Är det inte dags att titta över detta?

 93. Frank Nilsson:Mortens verklighet falsifierar era teorier om att rejäla intag av kolhydrater är nödvändiga för att prestera optimalt.

  Nej den är ytterligare en anekdot som ger stöd åt vad både jag och Jacob är positiva till. Dvs teorin om att man kan prestera på lågkolhydratkost.
  Det känns trist att du fortsätter ljuga och lägger ord i våra munnar. Helt ärligt nu Frank. VAD är det med en så här låg debattnivå du uppskattar? Är det inte fördelaktigare för er LCHF:förespråkare att diskutera med oss intresserade istället för att bara hitta på lögner och smutskasta?
  Det stärker ju den sekteristiska bilden som många har och torde ju således motverka dina syften mer än gynna dom?

 94. Man blir bara mer och mer häpen över hur dum du verkar vara Frank. Mitt inlägg var INTE ett argument emot Mortens inlägg. Jag visade honom bara att det fanns många fler källor kring det faktum att man inte bara klarar sig på protein från kött och att han kan sluta hänvisa till någon obskyr bok från 50-talet för att försöka visa på detta. När man diskuterar så ska man vilja ge den man diskuterar med tillgång till den kunskap man har. Målet är inte att försöka visa att man har läst en massa gamla böcker som du verkar tycka.
  Min långa uppräkning av anekdotiska berättelser ger inte ett dugg med stöd till dina fantasier Frank. Vi snackar om förhållanden med 90 E % protein, inga människor som äter så idag.
  Morten falsifierar inte ett dugg. Vi är väl medvetna om att man kan prestera på lågkolhydratskost, vi har skrivit detta hur många gånger som helst. Du påstår att man kan äta LCHF och prestera som om man använde doping och att man kommer överträffa alla andra idrottare som äter kolhydrater. Morten bevisar inte ett dugg kring det.

 95. Man upphör inte att förvånas över att ni inte kan föra en diskussion utan att som huvudaargument framföra att den man diskuterar med är en idiot! Ni klarade inte av att svara utan nya invektiv och samtidigt påstår ni er stå för en hög debattniva?
  Om ni nu står för att man kan prestera på lågkolhydratkost, varför samarbetar ni med en kedja som saluför bl.a. sportdrycker och har reklam för denna firma insprängd i era artiklar om t.ex. sportnutrition.
  Morten argumenterade alls inte för en högproteinkost. Han argumenterade för LCHF. Tycker ni Low Carb High Fat låter som högprotein?

 96. Dansandet fortsätter…
  Varför måste det ena utesluta det andra, Frank? Vissa trivs bra med lågkolhydratkost och andra trivs bra med rikligt av kolhydrater för att prestera bra. Tänk om du för en gång skull faktiskt kunde bemöta de motargument du får och stå upp för de saker du hävdat. Bevisbördan ligger fortfarande på dig, inte på Guddi.
  Men fortsätt dansa du. Jag tror att de flesta ser vem som gör bort sig i den här diskussionen 🙂

 97. ”Du påstår att man kan äta LCHF och prestera som om man använde doping”
  Det gör jag inte alls. En av de vanligaste debatteknikerna är att tillvita motståndaren åsikter och sedan kritisera dessa.
  Jag säger att Jägarkosten ger en normalisering av hormonsystemet,en slags ”naturlig doping”, jämfört med om man äter mycket kolhydrater.
  Dessutom hävdar jag att Jägarkosten ger en bättre hälsa jämfört med högkolhydratkost.

 98. Frank Nilsson: Om ni nu står för att man kan prestera på lågkolhydratkost, varför samarbetar ni med en kedja som saluför bl.a. sportdrycker och har reklam för denna firma insprängd i era artiklar om t.ex. sportnutrition.

  Konspirationsteorier igen Frank, du börjar inte bli trött på det? För att de säljer en massa annat också, vi har skrivit om det här och tagit upp detta med dig flera gånger tidigare.

  Frank Nilsson: Morten argumenterade alls inte för en högproteinkost. Han argumenterade för LCHF. Tycker ni Low Carb High Fat låter som högprotein?

  Jag tror precis som du att han argumenterade för LCHF, utan tvekan. Men han försöker göra det genom att ta extrema exempel med folkgrupper som var tvungna att äta 90 E % protein och tror att det bevisar något överhuvudtaget. Lika felaktigt som när du gör det i din bok, tydligen är du stolt över att du har med det också 😉

 99. Frank Nilsson: ”Du påstår att man kan äta LCHF och prestera som om man använde doping”Det gör jag inte alls. En av de vanligaste debatteknikerna är att tillvita motståndaren åsikter och sedan kritisera dessa.Jag säger att Jägarkosten ger en normalisering av hormonsystemet,en slags ”naturlig doping”, jämfört med om man äter mycket kolhydrater.

  Frank Nilsson: Kombinationen av den för människan naturliga animaliska födan och en hormonellt intelligent träning, ger en situation där man vinner de prestationsmässiga fördelarna som otillåten doping kan ge, utan att man utsätter sig för de hälsorisker som hör ihop med de otillåtna medlen!

  🙄 Ett korrekturfel det med eller?

 100. Guddi,
  Återigen en bok som du recenserar och vet innehållet på innan du läst den?
  Kan du citera var Ingstad relaterar att indianer och inlandseskimåer livnärde sig på en kost som till 90 % bestod av protein?
  Konspirationsterorier?
  Ser jag fel? Ni samarbetar alltså INTE med Fairing och har INTE reklam för den i era artiklar?
  Ni fick ju en hel del kritik när ni startade det samarbetet…

 101. Frank Nilsson: Kan du citera var Ingstad relaterar att indianer och inlandseskimåer livnärde sig på en kost som till 90 % bestod av protein?

  Det står ingenstans. Inget jag påstått. Du behöver läsa om mina kommentarer.

  Frank Nilsson: Konspirationsterorier?

  Ja, konspirationsteorier. Du har slängt runt med många sånna.

  Frank Nilsson: Ser jag fel? Ni samarbetar alltså INTE med Fairing och har INTE reklam för den i era artiklar?

  Vi samarbetar med Fairing jo och vi har bilder på fairings produkter när vi skriver om kosttillskott.

  Frank Nilsson: Ni fick ju en hel del kritik när ni startade det samarbetet…

  Och den kritiken har tysnat. För alla sunda människor förstår att fakta inte ändras bara för att man sätter i någon bild på en Fairingprodukt här och där. Vi anger klart och tydligt referenser till vetenskapliga studier i alla våra inlägg där läsarna kan kontrollera allt det vi skriver om de vill detta.
  Jag har även gjort precis samma sak i detta inlägg och i alla kommentarer där jag visat på saker som är fel i din bok. Det är alltså dessa studier och fakta som du ska motbevisa Frank. Faktan ändras inte bara för att vi har en logo med Fairing till höger.

 102. De prestationsmässiga fördelarna ges av en höjning av nivåerna av kroppseget testosteron och tillväxthormon.
  De prestationsmässiga fördelarna med otillåtna medel varierar beroende på vad man tar och hur mycket. Fördelarna är alltså inte entydiga.
  Så är inte heller de prestationsmässiga fördelarna med jägarkost, utan varierar med graden av tillämpning liksom hur intelligent den hormonellt intelligenta träningen utförs.
  Kanske är det i det långa loppet den bättre hälsan, som tillåter träning med färre sjukdomsavbrott, som blir den verkliga tungan på vågen.
  Utsikterna till bättre hälsa är också varför konceptet nu börjat tillämpas av elitfolk. De är hjärtinnerligt trötta på sjukdomsavbrott och inflammationer.
  Den bättre häslsan borde också vara tillräcklig anledning för att organistioner som Riksidrottsförbundet skulle ge jägarkost som kostrekommendation, stället för den indirekta reklam för ceralieindustrin man nu håller sig med.
  Den bättre hälsan borde också vara tillräcklig anledning för att en seriös idrottssajt skulle helhjärtat rekommendera LCHF istället för den halvhjärtade inställning ni nu håller er med, där ni säger att LCHF nog är intressant, men där ni samtidigt sammarbetar med en firma som Fairing.
  Det finns nämligen ett liv också efter idrottskarriären …

 103. Jag ska kommentera allt det där senare Frank! Måste tyvärr iväg och träna några adepter. Men under tiden så kanske du kan svara på följande fråga.
  Hur kommer det sig att du tycker att det passar att diskutera allting annat här bland våra kommenterar förutom det som står i själva inlägget? Jag vet att du har gett en (enligt mig väldigt dålig) motivering till varför du inte vill kommentera inlägget här, men kan du motivera varför du tycker att det passar att kommentera allting annat? Det känns nämligen lite som att du gärna slänger ur dig reklamslogans för LCHF, feltolkar och kommenterar det jag skriver och letar stavfel men faktan verkar du inte vilja kommentera. Varför?

 104. Om man ska diskutera vetenskap, måste man kunna göra det i en anständig miljö.
  Mina hittillsvarande inlägg har varit av uppfostrande karaktär och du har förbättrat dig. Din parentes i senaste inägget visar dock att du inte på allvar tagit till dig av kritiken, så vi får låta det hela bero så länge…
  Kritiken gäller ju också övriga kommentatorer på sajten.
  Naturligtvis gör jag reklam för LCHF och nu har ni hjälpt mig att få reklamen att nå också Norge…

 105. Frank Nilsson: De prestationsmässiga fördelarna ges av en höjning av nivåerna av kroppseget testosteron och tillväxthormon.

  Du har inte gett en endast referens som stödjer detta påstående Frank.

  Frank Nilsson: Kanske är det i det långa loppet den bättre hälsan, som tillåter träning med färre sjukdomsavbrott, som blir den verkliga tungan på vågen.

  Du har inga som helst belägg för detta heller.
  Och så här fortsätter det. I hela din bok påstår du saker som du inte kan backa upp. En del utav sakerna försöker du att backa upp men då gör du det genom att använda felaktiga referenser eller rakt ut ljuga. Du har sen gjort samma sak i kommentarer här där du försökt att svara på någon punkt (de är kommentarerna är extremt få).

  Frank Nilsson: Om man ska diskutera vetenskap, måste man kunna göra det i en anständig miljö.

  Och jag har gett dig fri möjlighet att helt och hållet välja miljön Frank. Du får bestämma exakt hur vi ska föra diskussionen, men ändå så vågar du inte. För det är därför du inte svarar, dina andra ursäkter är hur genomskinliga som helst.

  Frank Nilsson: Mina hittillsvarande inlägg har varit av uppfostrande karaktär och du har förbättrat dig.

  Vilket skitsnack. Dina kommentarer hittills har varit undanflykter och försök till svartmålning av denna sida istället för att kommentera sakfrågorna.

 106. Du klarar det bara inte!
  Jag börjar nästan tro att du med flit behåller din hätska ton och dina invektiv bara för att undvika debatten…

 107. Svara på motargumenten istället för att komma med irrelevanta saker, Frank. Grejen är att det kan du inte och därför flyr du iväg genom att klämma ur dig inlägg i stil som ditt senaste. Ganska sorglig debatt-teknik, men ack så vanligt bland sektmedlemmar =)
  Seriöst, du börjar bli väldigt pinsam nu. Det är nästan skrattretande hur Guddi gör mos av dig =)

 108. K,
  Du behöver inte utmärka dig igen. Jag vet att dina inlägg är helt innehållslösa…
  När ni lärt er en civiliserad debattstil, ska vi diskutera vetenskapen.
  Så fort ni avviker från en civiliserad debattstil avslutas diskussionen.
  Men först måste ni alltså visa prov på att ni förstått vad jag menar.

 109. Snälla Frank, om du nu tycker att Guddi är så inkompetent så tycker jag att du borde visa dig bättre. Motargumentera. Bräck honom. Sätt honom på plats, visa att du är bättre. Håll dig över hans nivå och visa att din fakta är vad som gäller.
  Det enda du har lyckats få fram är ”Men asså Guddi dina härskartekniker funkar inte på mig” och ”detta medium duger inte för en vetenskaplig debatt”. Du får skapa ett eget medium, så länge det hålls öppet. Gör gärna det, för jag tycker likt Nicklas och Guddi att ämnet är mycket intressant och vill gärna se att du visar stöd för dina argument. För som det ser ut kan det bara itne vara, det är sjukt pinsamt. Som att jag skulle skriva boken ”Bara Bönor för att bli Bättre än Bäst” och promota bönor som ett substitut som doping. Jag skulle kunna använda mig själv som ”verklighetsbevis” eller vad du kallar det, för jag äter faktiskt en del baljväxter och mina resultat är goda.

 110. Det gäller inte bara Guddi. De flesta på den här sajten har en debattstil som kanske kan gå hem i gatugängen, men inte i en vetenskaplig diskussion. Se till att civilisera er ton och stil, så kan vi börja debatten om det vetenskapliga.
  Tycker ni det är för mycket begärt så avstår jag. Det är upp till er!

 111. Så du vill inte försvara din bok för att du tycker att vissa på bloggen håller en tråkig ton? Det är helt upp till dig.
  Jag hade skitit totalt i om andra hade haft svårt att bete sig, desto bättre för mig tycker jag faktiskt. Då är det faktiskt mycket lätt att framstå som proffsig och mogen.
  Du misslyckas med det.
  No offence.

 112. Vi får väl hoppas att Morten övertygar dom norska skidåkarna att ladda med smörstekt bacon under vinter-OS i Vancover. Speciellt innan stafetten,för det är nog enda chansen att slå dessa fenomen;-)

 113. Frank Nilsson: K,Du behöver inte utmärka dig igen. Jag vet att dina inlägg är helt innehållslösa…När ni lärt er en civiliserad debattstil, ska vi diskutera vetenskapen.
  Så fort ni avviker från en civiliserad debattstil avslutas diskussionen.
  Men först måste ni alltså visa prov på att ni förstått vad jag menar.

  Ytterligare ett svar där du dansar iväg från sakfrågan.
  Pinsamt, som sagt. Men det är exakt så du m.fl. brukar göra, och det blir mer och mer tydligt för dem som följer ”debatten” hur gör bort dig själv!
  Bevisbördan ligger FORTFARANDE på dig Frank. Oavsett om du tycker att folk har en låg debattstil här så kan man ju tycka att du borde vilja försvara din produkt. Men det är ju enklare att börja gnälla på annat istället för att bemöta kritiken…

 114. Jag citerar mig själv från mitt senaste inlägg här bland kommentarerna:

  Nicklas:

  Nej den är ytterligare en anekdot som ger stöd åt vad både jag och Jacob är positiva till. Dvs teorin om att man kan prestera på lågkolhydratkost.

  Det känns trist att du fortsätter ljuga och lägger ord i våra munnar. Helt ärligt nu Frank. VAD är det med en så här låg debattnivå du uppskattar? Är det inte fördelaktigare för er LCHF:förespråkare att diskutera med oss intresserade istället för att bara hitta på lögner och smutskasta?

  Det stärker ju den sekteristiska bilden som många har och torde ju således motverka dina syften mer än gynna dom?

  Vad är så hemskt med mitt sätt att uttrycka mig egentligen? Ovanstående citat innehåller inte ett enda fientligt ord Frank, enbart en vädjan till debatt.
  Men dina svar är samma om och om igen. Bara påståenden om att vi hoppar på dig kombinerat med lite billiga försök till poäng genom att hävda någon form av ”kolhydratkramande åt kosttillskottsetablissemanget”.
  Kan du ha vänligheten att besvara citatet Frank?

 115. Jag tycker hela inlägget var lågt från början. Att ens recensera boken och skriva att man inte rekommenderar den till någon.
  Tror inte Frank Nilsson skulle göra något liknande på sin hemsida.
  Det verkar som om ni redan innan var sura på Frank. Nu ska jag tamejfan såga den här boken.
  Det viktigaste för 99,9 % måste ändå vara resultaten i verkliga livet. Om man ska såga boken, som ju har ett egentligen eneklt budskap, så borde man lyssna på de människor som prövat konceptet, eller pröva själv.

 116. Du har rätt anonym. Jag borde rekommendera en bok full av felaktigheter och osanningar till läsarna här på bloggen baserat på att några hobbymotionärer anser att det fungerar mycket bättre för dem. Vem bryr sig om forskning, vetenskap och praktisk erfarenhet.
  Jag var dessutom så arg på Frank redan från början att jag skapade en massa studier som motbevisar det han skriver i boken. Jag har magiska krafter förstår du… 😉

 117. Guddi, Frank kommer aldrig att hänvisa till studier eller svara på frågor om referenser pga att det inte finns några. Jag finner det komiskt att han trots det väljer att göra dessa larviga inlägg i diskussionen. Gällande förskoleretoriken så är det beteendet väldigt udda, inte minst med tanke på att han är gammal lärare…..undrar om hans elever lärde sig att kritiskt granska och analysera all den ”fakta” som sköljer över oss dagligen.
  Forskning och vetenskap borde ju vara hans nyckelord, i synnerhet eftersom han var lärare i naturvetenskap……eller?

 118. Guddi kan inte du komma med några konkreta exempel på felaktigheter och osanningar (ja jag vet att du redan har gjort det men för att få en nystart på diskussionen). Då har Frank något han verkligen kan bemöta och svara på. Det skulle vara väldigt intressant att se en diskussion enbart angående fakta och boken istället för doping helt utan konspirationsteorier, allmäna påhopp mot Frank eller påhopp från Franks sida.
  Går det inte att börja om hela den här diskussionen från början? Frank skriver själv att han nu är villig att faktiskt svara på frågor och bemöta kritik. ”så kan vi börja debatten om det vetenskapliga.”
  Det är nog många som gärna skulle vilja följa den debatten.

 119. Jag instämmer med att det hela borde börjas från början.
  Börja med att göra recensionen i en ton som inte direkt avslöjar författarens intention med recensionen.
  Sen, för fram de faktafel och studier som saknas.
  Diskutera huruvida vissa saker skall kallas hypoteser eller teorier samt peka på de observationer som gjorts på människor och även djur med för den delen, som stärker de olika sidorna.
  Jag förväntar mig inte att Franks bok ska vara hundraprocentigt fulländad. Den är den första i sitt slag som jag uppfattat det. Frank kan mycket väl vara något på spåren. Ingen rök utan eld.
  Framtiden kommer mycket snart att visa detta.
  Alternativt så får vi bara acceptera att ni har olika uppfattning än så länge. Jag tror ingen har den hela sanningen men nivån på diskussionen har hittills varit långt under all värdighet från båda sidor!
  Frank, gå en kurs i retorik.
  Guddi, köp en stor flaska ödmjukhet.
  Mitt slutgiltiga förslag blir faktiskt att lägga ner diskussionen så länge. Vi kan inte avgöra vad som är rätt eller fel baserat på den evidens som finns idag. Vi kan nöja oss med att säga att det finns en hypotes om att LCHF-kost skulle kunna vara bra för idrottsmän. Frank beskriver sina teorier om varför i sin bok och de som vill testa kan enkelt göra det. Ett flertal har redan gjort det och vad som läckt ut så har resultaten varit positiva.
  Hur det egentligen är kommer snart att visa sig så vi kan lika gärna hålla oss till tåls.
  Hälsn Anonym 2

 120. Menar du att jag ska upprepa allting anonym eller att jag ska ta upp ännu fler punkter från boken så att Frank kan ignorera att svara på dem med? Jag har tagit upp några ytterligare saker på Kostdoktorn som du kan läsa där, http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/bocker
  Vi kan även titta lite på GH som Frank av någon underlig orsak lägger en otrolig vikt vid även om det fortfarande diskuteras om det har någon större inverkan vid idrott överhuvudtaget.
  Man har sett att en måltid med mycket fett före ett träningspass leder till 40 % lägre GH nivåer i ungdomar och man har även sett en negativ inverkan på vuxna. Redan här kan man ju börja undra om högfettkost är optimalt för hormonsvaret vid träning. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16886585
  Träningen som Frank rekommenderar är inte hormonellt smart på något sätt. Han kopierar mer eller mindre allting från en annan bok som tar upp lika dåligt understödda teorier som hans egna. Det är med andra ord påhitt.
  För att maximera GH och testosteron vid ett träningspass ska man:

  Several investigations have given support to the association between acidosis resulting from resistance exercise, total work and the acute GH response. Moderate- to high-intensity, high-volume programmes using short rest periods have shown the greatest acute GH response compared with conventional strength or power training using high loads, repetitions and long rest intervals in men.[29,30]

  Kraemer et al.[29,30] reported that a bodybuilding programme (moderate load, high volume) with short rest periods produced greater testosterone responses than high load, low-volume training with long (3-minute) rest periods.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15831061
  Det är från denna typ av studier som Frank fått grafen som han visar i boken. Nu påstår han att man får det svaret med hans träning med endast 3 repetitioner (och totalt 15 repetitioner) vilket är fel. Den typen av träning påverkar knappt GH eller testosteronnivåerna (samma referens som ovan). Vill man (av någon anledning) höja dessa två hormon så är det träning som skapar stor metabol påverkan (mjölksyra) som gäller.
  Sen är det så att om man vill höja testo och GH så kommer man också att höja Cortisol.

  Metabolically demanding protocols high in total work, i.e. high moderate to high intensity with short rest periods, have elicited the greatest acute lactate and response with little change during conventional strength/power training.

  Det är med andra ord samma typ av träning som sätter igång alla tre hormon.
  Det finns för övrigt egentligen inga stöd för att man ska bry sig om de akuta kortvariga höjningarna och sänkningarna av hormon vid träning.
  Höjningen i hormoner är väldigt kortvarig och det finns ingen långvarig effekt på GH:

  Traditional resistance training does not appear to affect resting concentrations of GH. No changes in resting GH concentrations have been observed in men and women of various ages.[25,26,55,58] This contention is also supported by data demonstrating similar resting concentrations of GH in elite Olympic weightlifters[53] and strength athletes (i.e. bodybuilders, power lifters, weightlifters)[45] compared with lesser-trained individuals.

  samma referens som ovan
  När det gäller testo är bilden oklar:

  Elevated resting testosterone concentrations have been reported in some studies,[25,45,53-55] whereas several studies have shown no differences[5,23,26,48,56-58] or reductions.[45]

  men det finns inget som tyder på att träningen som Frank förespråkar skulle vara bra:

  Recently, Ahtiainen et al. reported significantly higher free and total testosterone concentrations during a 7-week high-volume training phase compared with pre-training values. However, reductions were observed when volume was reduced and intensity was increased over a subsequent 7-week training period.

  Är man ute efter relativ styrka (styrka i förhållande till kroppsvikt, eller MSF som Frank av någon underlig anledning valt att kalla det) så finns det dock en hel del som tyder på att det för nybörjare är 4 set på 60 % av 1RM som ger störst styrkeökning. Det är alltså där som en nybörjare ska träna för att få en så stor ökning som möjligt av sin relativa styrka då träning för nybörjare ger väldigt lite hypertrofi. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12618576
  För idrottare så är det något högre intensitet (% av RM) som gäller för ökad styrka, runt 85 % av 1RM i 8 set per muskelgrupp. En volym som är mycket högre än den Frank förespråkar. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15142003
  Är man ute efter explosivitet, förmågan att skapa mycket kraft snabbt om man inte har kontakt länge nog för att skapa full kraft (vilket är det som Frank egentligen syftar på trots att han skriver MSF) så är det en kombination av styrketräning och plyometrisk träning som gäller. Träning av det ena eller det andra leder till sämre resultat än de två i kombination. (1, 2)

 121. Anonym 2: Börja med att göra recensionen i en ton som inte direkt avslöjar författarens intention med recensionen.

  Det finns ingen som helst orsak till att rekommendera boken för någon. Jag för fram gott om data och referenser som visar på detta och jag har också gett ett par exempel på när Frank ljuger rakt ut. Jag ser ingen orsak till att dölja mina intentioner i ett så här solklart fall. Det är ju inte så att jag endast skriver att boken är kass, jag ger gott om sakliga förklaringar till varför.

  Anonym 2: Sen, för fram de faktafel och studier som saknas.

  Inlägget är redan väldigt långt. Jag har tagit upp lite fler saker hos kostdoktorn, lite i den tidigare diskussionen med Frank här under inlägget om kostdoktorns tolkning av en studie och även bland kommentarerna här. Frank har i princip inte svarat på en endaste punkt förutom ett stavfel, när han inte visste att Kitava låg på Nya Guinea och ett påstående kring glukagon där han inte hade några studie som gav stöd för det han sa.
  Jag tycker med andra ord att jag tagit upp tillräckligt med punkter redan. De som inte inser att Franks bok är dålig redan nu kommer inte att inse det bara för att jag tar upp fler punkter.

  Anonym 2: Den är den första i sitt slag som jag uppfattat det. Frank kan mycket väl vara något på spåren. Ingen rök utan eld.

  Jag antar att du inte läst kommentarerna här? Carl Lewis var vegetarian och tillskriver stora delar av sina framgångar till den kosten. Ska vi då anta att detta är optimalt bara för att det finns lite ”rök”? Lewis har tagit en väldig massa OS-medaljer. När det gäller Franks påstående så finns det ingen ”rök” överhuvudtaget. Eller du kanske vill ge exempel på ”röken” som du säger finns? Vad jag sett så är det endast hobbymotinärer som kör med upplägget som egentligen inte har någonting att jämföra med. Anekdoter är dessutom fullständigt värdelösa.

  Anonym 2: Guddi, köp en stor flaska ödmjukhet.

  Jag är väldigt ödmjuk mot personer som förtjänar det. Om du läser kommentarer under andra inlägg så kommer du se att jag ändrat uppfattning och skrivit om flera inlägg efter det att jag fått kommentarer från läsare som visat att jag har fel.
  Frank däremot har bara försökt att smutskasta ända sen han började kommentera här och då förtjänar man varken ödmjukhet eller respekt. Särskilt inte när visar klar brist på kunskap och inte vågar erkänna detta.

  Anonym 2: Vi kan inte avgöra vad som är rätt eller fel baserat på den evidens som finns idag.

  Och här bevisar du att du inte har läst inlägget. Det finns gott om bevis för att många av de sakerna som Frank skriver är fel och det går inte förneka att han ljugit vid flera tillfällen både i boken och här bland våra diskussioner.
  Du verkar precis som många andra vilja göra detta till någon slags kamp mellan att träna med eller utan kolhydrater. Det är inte det som diskussionen handlar om. Den handlar om alla felaktigheter och lögner som Frank tar upp i sin bok.
  Det är helt fantastiskt att alla LCHF-are som så gärna påpekar minsta bristen eller tveksamheten i studier som inte stödjer det de tror på helt sväljer allting Frank skriver i sin bok.

 122. Som du påpekar så finns det finns många (varav flera bra) böcker kring träning med väldigt lite kolhydrater som tar upp fakta och möjliga/troliga teorier kring det som man inte har klara svar på ännu.
  Frank är dock definitivt först (och antagligen/förhoppningsvis sist) med att påstå de saker han gör. Boken är full med påståenden som är motbevisade och teorier som är otroligt långsökta och baserade på andra antaganden som också de är långsökta.

 123. Mitt inlägg delas upp i två delar då det inte accepterades i sin helhet:
  Några synpunkter:
  Guddi försöker också slå ned också på mitt träningskoncept. Så skriver han om styrketräningen:
  ”För idrottare så är det något högre intensitet (% av RM) som gäller för ökad styrka, runt 85 % av 1RM i 8 set per muskelgrupp. En volym som är mycket högre än den Frank förespråkar. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15142003
  Vad Guddi föreslår är ett kroppsbyggarkoncept.
  Det kommer att leda till tillväxt av massan. Som jag visar i boken duger detta för kroppsbyggare, men är p.g.a. massökningen helt otjänligt för idrottsfolk.
  Så här i efterhand har jag noterat att Pavel Tsatsouline, tidigare tränare av Sovjets kommandosoldater, har ett nästan identiskt styrketräningsprogram som det jag föreslår, där man egentligen klarar sig med två övningar: styrkelyft och en pressövning. Han föreslår lika många reps, men ändå färre sets än jag.
  Pavel säger att det sämsta som hänt styrketräningen är bodybuildingen.
  Det ger personer som ser ut som de är sammansatta av legobitar av muskelgrupper, utan större samverkan. DET ÄR JUST ETT SÅDANT KONCEPT GUDDI FÖRESLÅR, NÄR HAN FÖRESLÅR ATT MUSKELGRUPPER SKA TRÄNAS VAR FÖR SIG MED 8 SET PER MUSKELGRUPP.
  Pavels framställning kan ni läsa i hans bok ”Power to the people”
  Här är en genomgång av hans bok:
  http://sfuk.tripod.com/reviews/pavel_pttp.html
  Se och lär, Guddi!

 124. Guddi skriver vidare:
  ”Är man ute efter explosivitet, förmågan att skapa mycket kraft snabbt om man inte har kontakt länge nog för att skapa full kraft (vilket är det som Frank egentligen syftar på trots att han skriver MSF) så är det en kombination av styrketräning och plyometrisk träning som gäller. Träning av det ena eller det andra leder till sämre resultat än de två i kombination. (1, 2)”
  Om Guddi läst litet noggrannare skulle han ha märkt att det är just det jag skriver om, men där jag inte har Guddis volymbyggande ”legobitsträning” i botten, utan träning för maxstyrka utan volymtillväxt!
  Guddi anklagar mig oupphörligen för lögner. När jag säger att de här på sajten rekommenderar högkolhydrat säger han att jag ljuger. Den som vill kontrollera hur det ligger till med det, kan ju läsa igenom artiklarna av Nicklas om lämpligt intag av kolhydrater.
  Man har ondgjort sig över att jag rekommenderat råa ägg efter träning, för att det inte skulle ge maximalt upptag av biotin.
  Själv drar man sig inte för att rekommendera t.o.m. Cocacola. Hur mycket biotin finns det där? Eller hur mycket biotin finns det i Fairings gainers, vars bild dyker upp på lämpliga ställen?
  I sin genomgång av styrketräningskonceptet Max-OT (ett kroppsbyggarkoncept som Guddi ger betyget ”Om man följer träningsupplägget till pricka så får man säkert bra resultat”) skriver han:
  ”Då Max-OT är lanserat av en kosttillskottförsäljare så är texten fullproppad med en massa reklam för olika kosttillskott som givetvis är det enda sättet för att få ut max av träningen. Texten innehåller inga referenser till några studier när det gäller träning, men man har lyckats få med några till kosttillskottsbiten när man ska såga produkter som man själv inte säljer.”
  Snacka om att kasta sten när man sitter i glashus!
  Deraas påståda intresse för LCHF är bara fernissa, som snabbt flagnar när man tittar på deras praktik.
  Guddi säger vidare att det är dåligt beställt med mina geografikunskaper, när han påstår att jag inte vet att ön Kitava ligger på Nya Guinea.
  Nej jag vet inte det. Jag trodde att Kitava var en del av Trobianderna som ligger ganska långt utanför huvudön. De Mud Men som min bild visade på kommer från huvudön och har inget med hackejordbrukarna på Kitava att göra.
  Här är en reseskildring som berättar bakgrunden tii traditionen med Mud Men: http://www.essortment.com/all/mudmenpaupanew_rtsh.htm
  På den här kartan kan man se var Asaro River ligger:
  http://www.hobohideout.com/mp_papua-new-guinea_asaro-river_map.php
  Zooma in och titta efter om ni ser ön Kitava där uppe i bergstrakterna!
  Jag tror att fortsatta diskussioner är ganska lönlösa och innebär bortkastad tid och jag kan tänka mig långt viktigare saker att göra…

 125. Äntligen Frank! Va kul att jag gav dig lite nya saker där du kunde försökta hitta lite fel istället för det jag redan tagit upp som du aldrig verkar vilja svara på 🙂
  Tråkigt dock att du inte kommenterar alla andra sakerna som jag tagit upp.
  Jag ska svara när jag får tid…

 126. Just det, isället för doping har väl inget med bodybuilding att göra..Carl Lewis sprang väl inte heller mycket längre än 200 meter. Explosivitet under en femmil på skidor??
  Vi är jägare som ska trötta ut vårat byte under flera timmar. Kanske jägarkost gjorde att vi klarade av detta..Vi lever ju nu:-)

 127. Anonym,
  Precis. Du får väl fråga Guddi varför han föreslår bodybuilding.
  Att vi lever nu är förvisso sant. Och?

 128. Spännande att någon törs kritisera LCHF men det är snudd på töntigt vilka påhopp det blivit bland kommentarerna. Visst anser jag att en bok bör baserar på studier som kan styrka just det författaren vill förmedla och vilket inte riktigt verkar vara fallet här. Men det är väl ändå jag som läsare som gör min egen tolkning? Jag har blivit tipsad om denna bok från flera på gymmet men tycker att bara från det jag bläddrat igenom den ser att allt kanske inte är så perfekt som det verkar.
  Innehåller inte en faktabok fakta som vrider och vänder på studier för att läsaren själva ska kunna skapa sig en opartisk bild?
  En bok som bara visar ena sidan skulle jag själv aldrig benämna som faktabok.. Bara en liten parantes..

 129. Frank Nilsson: Vad Guddi föreslår är ett kroppsbyggarkoncept

  Nej Frank! Läs citatet, läst referensen. Det handlar om styrka inte om hypertrofi.

  Frank Nilsson: Som jag visar i boken duger detta för kroppsbyggare, men är p.g.a. massökningen helt otjänligt för idrottsfolk.

  Inte som du visar Frank, som du påstår. Och återigen, titta på citatet, läs referensen. Det handlar om styrka inte hypertrofi.
  Tynglyftare, världens starkaste idrottare i förhållande till sin kroppsvikt (och som inte får gå upp i vikt för då hamnar de i fel viktklass) arbetar med en volym som är klart högre än den du förespråkar och de tränar långt mer än 40 minuter per dag. De arbetar också ofta på RM högre än 3.
  https://traningslara.se/styrketraning-del-iv-intensitet-och-repetitioner-failure-eller-inte/

  Frank Nilsson: Pavels framställning kan ni läsa i hans bok ”Power to the people”
  Här är en genomgång av hans bok:
  http://sfuk.tripod.com/reviews/pavel_pttp.html
  Se och lär, Guddi!

  Jag har läst boken och flera andra utav Pavels böcker. Han är väldigt duktig, men att han påstår något är inte bevis för någonting Frank. Jag ber dig om studier och fakta och du kommer med hänvisningar till andra personer.

  Frank Nilsson: Guddi anklagar mig oupphörligen för lögner.

  Ja det gör jag, några exempel:
  1. Du påstod att en kollega till mig mailat och tiggt om referenser. Du kallade det till och med för patetiskt trots att du alltså hade hittat på allting. Detta är för övrigt den enda punkt där du erkänt att du hade fel, någon ursäkt fick vi dock aldrig.
  2. Du påstår i boken att du refererar till en människostudie i din bok när det i själva verket är en studie på råttor. Här kom du med en ursäkt som inte håller vilket jag visat tidigare.
  3. Du påstår att man får högre testosteron av att äta högfettkost trots att du inte har några referenser som stödjer det. Du har erkänt att du inte har några studier men vägrar erkänna att det inte stämmer trots att det finns två studier som inte visat på någon förändring vid högfettkost.
  4. Du skriver att kosttidstudier inte duger och sen använder du dessa som stöd för det du skriver i din bok och ignorerar de studier som varit faktiskt varat över längre tid. Du ljuger med andra ord för dina läsare genom en väldigt subjektiv framställning.
  5. Du skriver kommentarer under falskt namn för att ge dig själv positiva kommentarer.
  6. Du använder en studie med fritt levande människor som bevis för en metabol fördel trots att detta givetvis inte går.
  6,5. Du påstår att du inte vill diskutera alla punkterna jag tar upp men du är ändå väldigt snabb med att svara så fort du tror att du har någon punkt där du har rätt 🙂

  Frank Nilsson: När jag säger att de här på sajten rekommenderar högkolhydrat säger han att jag ljuger.

  Nej, jag säger att du ljuger när du säger att jag rekommenderar 60-70 E % kolhydrater till alla. Det du referar till (som för övrigt Nicklas har skrivit) gäller elitidrottare som har svårt att få i sig tillräckligt med kalorier och som ofta tränar 2ggr/dag. För jag antar att vi båda är överrens om att det är lättare att äta mycket kolhydrater än fett? Vi skriver klart och tydligt på flera ställen (bla i inlägget i fråga) att vi inte rekommenderar detta till andra mindre aktiva personer.
  Att det blir mycket kolhydrater när man har ett stort kaloribehov och tränar väldigt mycket är mer en smidighetsfråga. Det är helt enkelt lättare att få i sig kalorierna om man får välja mat fritt bland lättsmält mat som inte mättar för mycket. Om du läser här bland kommentarerna så ser du att jag också skrivit att jag tror att man kan prestera på i princip vilken kost som helst och att jag själv äter runt 30-40 E % kolhydrater.
  Jag och Nicklas har valt att redovisa för vad forskningen visar. Det finns som sagt studier som faktiskt visar att man får en något förbättrad prestation av att ha mer kolhydrater i kosten (jag skriver detta redan i summeringen av inlägget). Det är därför den mest sunda rekommendationen för närvarande och därför kör vi på det tills motsatsen är bevisad. Om du vill påstå att detta är fel så får du visa på några bevis Frank. Dina konspirationsteorier duger inte…

  Frank Nilsson: ”Då Max-OT är lanserat av en kosttillskottförsäljare så är texten fullproppad med en massa reklam för olika kosttillskott som givetvis är det enda sättet för att få ut max av träningen. Texten innehåller inga referenser till några studier när det gäller träning, men man har lyckats få med några till kosttillskottsbiten när man ska såga produkter som man själv inte säljer.”
  Snacka om att kasta sten när man sitter i glashus!

  Och så var vi tillbaka på konspirationsteorierna igen. Vad i vår diskussion är det som du argumenterar emot här Frank? Precis som jag skrev innan så ändras inte fakta.

  Frank Nilsson: Jag trodde att Kitava var en del av Trobianderna som ligger ganska långt utanför huvudön.

  Hur du än vrider och vänder på det så tillhör Kitava landet Nya Guinea. Det du gör nu är samma sak som att säga att folk från öland inte är Svenskar.

  Frank Nilsson: De Mud Men som min bild visade på kommer från huvudön

  Angående att jag skrivit att bilden visade människor från Kitava så stod det så på internetsidan där jag hittade den. När jag söker på mud men så verkar det dock mer troligt att det är just mud med på bilden. Jag har därför ändrat till mud men i inlägget nu.
  När det gäller kosten för mud men så verkar den dock vara långt mer lik den på Kitava än den du förespråkar. De får inte ens i sig 40g protein per dag och det protein de får i sig kommer främst från sötpotatis och andra grönsaker:

  Many investigators (1-4) have shown that the daily protein intake of Papua NeW Guinea highlanders is less than 40 g/d and that most of their dietary protein is derived from sweet potatoes and other vegetable foods

  Från studien: Studies of nitrogen balance in male highlanders in Papua New Guinea
  För mig verkar detta vara en diet väldigt lik den på Kitava, verkligen inte det som du förespråkar. Fast jag har kanske fel på deras diet? Har du någon bättre källa?
  Slutligen vill jag säga att det är lite underligt att du nu har kommenterat denna bild två gånger när du vid flertalet tillfällen har sagt att du inte vill kommentera mitt inlägg. Du skriver också i din senaste kommentar:

  Frank Nilsson: Jag tror att fortsatta diskussioner är ganska lönlösa och innebär bortkastad tid och jag kan tänka mig långt viktigare saker att göra…

  Om detta nu stämmer. Varför har du då lagt sån tid på denna bild när det finns mycket viktigare frågor i mitt inlägg som behöver diskuteras?

 130. Anonym: Just det, isället för doping har väl inget med bodybuilding att göra..Carl Lewis sprang väl inte heller mycket längre än 200 meter. Explosivitet under en femmil på skidor??Vi är jägare som ska trötta ut vårat byte under flera timmar. Kanske jägarkost gjorde att vi klarade av detta..Vi lever ju nu:-)

  Har du läst boken. Frank påstår att man blir mer explosiv med. Allt blir helt enkelt mycket mycket bättre, lika bra som doping fast utan bieffekterna…

 131. Ida: Spännande att någon törs kritisera LCHF men det är snudd på töntigt vilka påhopp det blivit bland kommentarerna. Visst anser jag att en bok bör baserar på studier som kan styrka just det författaren vill förmedla och vilket inte riktigt verkar vara fallet här. Men det är väl ändå jag som läsare som gör min egen tolkning? Jag har blivit tipsad om denna bok från flera på gymmet men tycker att bara från det jag bläddrat igenom den ser att allt kanske inte är så perfekt som det verkar.Innehåller inte en faktabok fakta som vrider och vänder på studier för att läsaren själva ska kunna skapa sig en opartisk bild?En bok som bara visar ena sidan skulle jag själv aldrig benämna som faktabok.. Bara en liten parantes..

  Hej Ida!
  Först och främst får jag väl be om ursäkt för den låga nivån på diskussionen ibland. Frank har inte direkt varit tillmötesgående och jag har tappat humöret från och till.
  Sen vill jag var tydlig med att jag inte kritiserar LCHF. Jag kritiserar Frank och hans bok. Som du också påpekar så är det verkligen inte en faktabok även om Frank försöker få det att framstå som en sådan.

 132. Blir intressant att se om Frank kan hålla sig till sakfrågorna nu och inte dansa iväg med irrelevanta saker igen, nu när Guddi gav ett sånt långt svar.
  Jag håller dock inte andan..

 133. Guddi,
  ”Sen vill jag vara tydlig med att jag inte kritiserar LCHF. Jag kritiserar Frank och hans bok. Som du också påpekar så är det verkligen inte en faktabok även om Frank försöker få det att framstå som en sådan.”
  Hela din sajt är ett avståndstagande från LCHF och en propaganda för högkolhydratkost.
  Hela din aggression mot min bok bygger på att den på sikt hotar kolhydratparadigmet och din företagsidé.
  Att elitidrottsmän skulle behöva äta ännu mer kolhydrater än andra än andra för att få tillräckligt med energi är nys. Den vinklingen verkar ha tillkommit för att motivera köp av sportdrycker. De kan med fördel få i sig tillräckligt med energi genom att äta fett.
  ”Du påstår att man får högre testosteron av att äta högfettkost trots att du inte har några referenser som stödjer det.”
  I kapitlet om hormonerna finns flera sådana referenser.
  Kapitel 4 refererar till boken ”Life Without Bread” av Christian B. Allen och Wolfgang Luts som reder ut just detta.
  ”Jag har läst boken och flera andra utav Pavels böcker. Han är väldigt duktig, men att han påstår något är inte bevis för någonting Frank. Jag ber dig om studier och fakta och du kommer med hänvisningar till andra personer.”
  Så när Pavel Tsatsouline redogör för ett koncept som i stort sett är identiskt med mitt bugar du och tar emot, men när jag föreslår konceptet blir det helt galet och du kräver ytterligare referenser utöver de som han och jag redan gett?
  Det styrketräningskoncept du föreslår leder till att man bygger större muskler och inte till maxstyrka. Ska man bli stark ska man lyfta tungt. Då anpassar sig kroppen till detta. Du föreslår träning av enstaka muskelgrupper i 8 set, vilket leder till mjölksyrautveckling och volymtillväxt och du får en ”legobitskropp”.
  Du förelår också träningspass på långt över 40 min vilket är hormonellt ointelligent och lätt leder till överträning. Du ser ut att ha lånat ett koncept från folk som tar anabola steroider för att klara av det, men där du inte förstått att de utelämnat den informationen!
  ”Jag och Nicklas har valt att redovisa för vad forskningen visar. Det finns som sagt studier som faktiskt visar att man får en något förbättrad prestation av att ha mer kolhydrater i kosten”.
  Det har aldrig föresvävat dig, att de studier du brukar hänvisa till, är utförda på sockerförbrännare?

 134. Frank Nilsson: Anonym,Precis. Du får väl fråga Guddi varför han föreslår bodybuilding.Att vi lever nu är förvisso sant. Och?

  Jo Frank, Vi lyckades ju förmodligen trötta ut våra byten på jägarkost, vilket gjorde att vi överlevde som art. Hade vi behövt blåbärssoppa lite då och då, vilket förmodligen inte fanns så hade nog bytet vi jagat sluppit undan.

 135. Som före detta styrkelyftare håller jag nog med jacob. Jag har sällan sett någon som tävlar inom tyngdlyftning/styrkelyftning som tränar som du skriver i boken. Nu är jag inte ute efter att hacka på det träningsupplägg som du förespråkar, jag har bara inte sett det inom dessa sporter.
  Kan man tänka sig att du istället för att hänvisa till dessa böcker kanske hänvisar direkt till de källor/studier som böckerna bygger på? Det skulle dels förenkla för oss som följer debatten samt även kanske ge mer tyngd åt dina argument?
  Till sist är det två saker du skrev som jag undrar lite över. Har du lust att utveckla hur du tänker/resonerar i följande citat? I synnerhet det där om sockerförbrännare finner jag intressant.
  ”Du förelår också träningspass på långt över 40 min vilket är hormonellt ointelligent och lätt leder till överträning.”
  ”Det har aldrig föresvävat dig, att de studier du brukar hänvisa till, är utförda på sockerförbrännare?”

 136. Kul! Nu börjar diskussionen komma igång på riktigt! Även om Frank skulle kunna vara lite bättre på att selektera och endast svara på det han känner för.
  Jag vill också vara med lite i diskussionen och kommentera några punkter ang styrketräning avseende Franks senaste inlägg i diskussionen. (man kan ju undra varför frank väljer att gräva sin grav djupare genom att försöka diskutera styrketräning, när det är kost som verkar vara expertområdet)
  Frank, du får ta det här som du vill, men jag påstår att du är rätt okunnig gällande lagarna kring styrketräning. Har du tränat själv? Har du någon gång hängt på en styrkelyftsklubb? Jag lovar, gå till vilken SL klubb som helst så kommer du märka att de flesta som tränar på högre nivå tränar BETYDLIGT längre än 40 min. Att det skulle vara hormonellt ointelligent att träna längre än 40 min är ju dagens myt. Du verkar inte heller ha fattat att även vid träning av explosiv maxstyrka kommer man till en gräns där man tillslut behöver öka volymen för att göra några som helst ökningar. De flesta OL lyftare ligger på en beydligt högre frekvens än den du förespråkar under större delen av året, det är endast runt tävling de sänker frekvensen.
  Detta finns tydligt beskrivet i ”Science and practice of Strength Training” en av böckerna som får anses som någon form av bibel gällande lagarna kring styrketräning, denna verkar du uppenbarligen inte ha läst.
  Jag håller med Guddi om att Pavel är duktig, jag har också läst många av pavels böcker. Dock vore man ju ett pucko om man bara helt förutsättningslöst trodde på allt Pavel skrivit. Det är som att säga att allt Poliquin har skrivit är bra, när mycket enbart handlar om eget tyckande och marknadsföring.
  Nej Frank, lämna styrketräningsdiskussionen och håll dig till kostdiskussionen!

 137. Anonym: Jo Frank, Vi lyckades ju förmodligen trötta ut våra byten på jägarkost, vilket gjorde att vi överlevde som art. Hade vi behövt blåbärssoppa lite då och då, vilket förmodligen inte fanns så hade nog bytet vi jagat sluppit undan.

  Vad jag hört så var och är fortfarande människan en samlare. Vad är det för byten som vi skulle ha tröttat ut?
  Människan är svag, har inga huggtänder, inga klor men däremot en extremt bra hjärna så vi kunde överlista våra offer med fällor, stjäla fällda byten från rovdjur mm. Tror inte blåbärssoppa skulle vara människans undergång.

 138. såg att jag missat några saker som du påpekade i förra inlägget:

  Frank Nilsson: Om Guddi läst litet noggrannare skulle han ha märkt att det är just det jag skriver om, men där jag inte har Guddis volymbyggande ”legobitsträning” i botten, utan träning för maxstyrka utan volymtillväxt!

  Studierna jag refererade till använde den typen av styrketräning som man kommit fram till är bäst för styrka och körde det tillsammans med plyometrisk träning. Om du vill påstå att det är bättre med din variant av styrketräning så får du backa upp det Frank. Ditt snack om legobitsträning duger inte direkt som bevis.

  Frank Nilsson: Hela din sajt är ett avståndstagande från LCHF och en propaganda för högkolhydratkost.
  Hela din aggression mot min bok bygger på att den på sikt hotar kolhydratparadigmet och din företagsidé.

  Ju det ja, jag glömde att du bara kan se i svart eller vitt. Är man inte för LCHF så måste man vara för högkolhydratskost. Va var det nu Gunnar skrev igen?

  Frank Nilsson: I kapitlet om hormonerna finns flera sådana referenser.

  Nej Frank, det gör det inte. Jag citerar dig från vår tidigare diskussion där jag frågade dig ”har du någon studie med LCHF-liknande kost där man sett högre testosteronnivåer jämfört med en kost med tillräckligt med fett (typ 35-40 E %)?”

  Frank Nilsson
  Nej jag har ingen studie med fettintag som motsvarar strikt LCHF-kost

  Läsare som inte tror mig kan läsa det själv om de trycker på Frank Nilssons namn i citatet ovan.

  Frank Nilsson: Så när Pavel Tsatsouline redogör för ett koncept som i stort sett är identiskt med mitt bugar du och tar emot, men när jag föreslår konceptet blir det helt galet och du kräver ytterligare referenser utöver de som han och jag redan gett?

  Bara för att jag tycker Pavel är duktig så betyder inte det att jag tror på allt han skriver. Pavel anger aldrig några referenser och du har inte heller angett några referenser så varför påstår du det?

  Frank Nilsson: Du föreslår träning av enstaka muskelgrupper i 8 set, vilket leder till mjölksyrautveckling och volymtillväxt och du får en ”legobitskropp”.

  Du upprepar ju bara samma saker. Titta gärna på bilden med Bart i inlägget igen Frank. Visa några som helst bevis för det du påstår. Meta-analysen som jag angav inkluderade över 130 studier!

  Frank Nilsson: Du förelår också träningspass på långt över 40 min vilket är hormonellt ointelligent och lätt leder till överträning.

  Återigen en massa upprepning utan substans Frank. Jag tog upp en hel del kring hormoner i en tidigare kommentar. Varför kommenterade du inte detta? Ge oss en referens till varför man inte kan träna i mer än 40 minuter.

  Frank Nilsson: Det har aldrig föresvävat dig, att de studier du brukar hänvisa till, är utförda på sockerförbrännare?

  Du får nog definera sockerförbrännare Frank. Om du menar att de ätit kolhydrater tidigare så är det givetvis så. Det är så för de flesta människorna på jorden Frank. Men om du ska köra med det argumentet så finns det inte en endaste studier som duger för dig och då undrar man ju varför du inkluderat en massa studier i din bok? Eller de duger bara om resultaten passar dig?
  Sådär, jag tror att jag har svarat på alla punkter som du tagit upp nu Frank. Kan du inte börja svara på alla frågor som ställts till dig istället för att bara välja ut punkter som tycker passar dig. Jag frågade tex om du visste något som inte jag gör om kosten hos folket från Nya Guinea. Eller du la ner den punkten nu igen?

 139. Anonym:
  Jo Frank, Vi lyckades ju förmodligen trötta ut våra byten på jägarkost, vilket gjorde att vi överlevde som art. Hade vi behövt blåbärssoppa lite då och då, vilket förmodligen inte fanns så hade nog bytet vi jagat sluppit undan.

  Jag vet inte om du har missat att läsa inlägget Anonym, men innan du börjar spekulera i hur människan förr tröttade ut sina byten med LCHF-kost så borde du bevisa att människan faktiskt åt LCHF-kost. Det finns för närvarande inga som helst belägg för det och massor av bevis som visar på motsatsen.
  Det du gör nu är att argumentera för att man kan prestera väldigt bra på en varierad kost 🙂

 140. Frank Nilsson: Complete,Din fråga avslöjar att du inte läst min bok…

  Nä det har jag inte påstått att jag gjort och jag kommer aldrig göra det heller!!!

 141. Syftade lite på historier utan evidensvärde. Hur Linné upplevde skillnaden mellan de ”köttätande” samerna, jämfört med de bovetegrötätande skåningarna. Det finns även gamla ovetenskapliga skrönor, som berättar hur dessa jagade och slog ihjäl vargar med sina skidstavar. Jakten kunde pågå många timmar, kanske även dagar.
  Sen finns det en film från en jakt i afrika på youtube som jag inte hittar igen. Han springer flera timmar och dricker bara vatten. Till slut så ligger djuret bara och väntar på det dödande spjutet. Helt ovetenskapligt..:-)

 142. Guddi,
  ”Ju det ja, jag glömde att du bara kan se i svart eller vitt. Är man inte för LCHF så måste man vara för högkolhydratskost.”
  Vi förstår att du inte är för LCHF, men när du nu rekommenderar högkolhydratkost till eliten, så är det väl för att du är för den kosten?
  ”Jag vet inte om du har missat att läsa inlägget Anonym, men innan du börjar spekulera i hur människan förr tröttade ut sina byten med LCHF-kost så borde du bevisa att människan faktiskt åt LCHF-kost. Det finns för närvarande inga som helst belägg för det och massor av bevis som visar på motsatsen.”
  Du börjar låta som Livsmedelsverket med sina tusentals studier. 😀
  Du tycker inte att Sanfolket äter LCHF?
  ”Ge oss en referens till varför man inte kan träna i mer än 40 minuter.”
  Nu förvanskade du min ståndpunkt igen, för att få chans att argumentera mot din version.
  Jag har inte sagt att man inte KAN träna mer än 40 minuter, utan att det är hormonellt intelligent att inte träna mer är 40 minuter, eftersom testosteron och tilväxthormon då är på topp och kortisolet fortfarande inte är särskilt högt. Varför frågar du? Mina argument finns ju i boken (med referens). Har du inte läst hela?
  ”Pavel anger aldrig några referenser och du har inte heller angett några referenser så varför påstår du det?”
  Du gnäller ju över att mina referenser inte passar dig. Hur kan det vara möjligt om jag aldrig ger några referenser?
  Pavel refererar sida upp och sida ned till kända fysiologer, vetenskapmän, tränare och idrottsmän.
  Är det verkligen sant att du läst hans bok?

 143. Du tycker inte att du missade en väldigt massa frågor/punkter nu? Börjar bli lite tröttsamt att svara på dina konspirationsteorier Frank.

  Frank Nilsson: Vi förstår att du inte är för LCHF, men när du nu rekommenderar högkolhydratkost till eliten, så är det väl för att du är för den kosten?

  Nu är det så att det finns studier som visat på att man antingen presterar lite bättre eller lika bra när man är högenergiförbrukare och äter en hel del kolhydrater sett till E % (mängden fett och protein är ändå hög) så då rekommenderar vi det till just den gruppen.

  Frank Nilsson: Du börjar låta som Livsmedelsverket med sina tusentals studier. 😀
  Du tycker inte att Sanfolket äter LCHF?

  Jag har angett referenser Frank. Du däremot har inte kommit med en endaste som stödjer det du påstår. Men jag antar att du hoppas på att folk ska förknippa mig med SLV nu, du kanske får med några som inte tittar på faktan med det argumentet.
  Så om ett folk åt liknande LCHF så måste alla andra ha gjort det också? Din logik är fantastisk Frank.

  Frank Nilsson: Jag har inte sagt att man inte KAN träna mer än 40 minuter, utan att det är hormonellt intelligent att inte träna mer är 40 minuter, eftersom testosteron och tilväxthormon då är på topp och kortisolet fortfarande inte är särskilt högt

  Okej Frank. Ge oss en referens som stödjer detta. Jag har gett motbevis för det tidigare här bland diskussionerna och du svarade som du så ofta gör med tystnad. Jag har läst din bok, du refererar till en annan bok som inte är tillförlitlig. Man anger alltid den ursprungliga källan!
  Med ditt resonemang så skulle någon kunna skriva en bok och hänvisa till din bok som bevis och det vet ju alla som har läst här att det inte duger.
  Sen måste du också visa på några bevis för att hormonnivåerna spelar någon roll. Som flera påpekat här så går det emot all praktisk erfarenhet gällande styrketräning.

  Frank Nilsson: Du gnäller ju över att mina referenser inte passar dig. Hur kan det vara möjligt om jag aldrig ger några referenser?

  Felaktig logik från din sida igen Frank. Du anger inte några referenser i denna fråga. Du har angett referenser på andra ställen i din bok och det är dem som inte håller.
  Man kan ange felaktiga referenser ibland och inga referenser ibland förstår du.

  Frank Nilsson: Pavel refererar sida upp och sida ned till kända fysiologer, vetenskapmän, tränare och idrottsmän.
  Är det verkligen sant att du läst hans bok?

  Jag, det är verkligen sant att jag läst boken. Han anger inga sånna referenser. Men visst, du kan ju öppna upp boken som du äger och sen ge oss referenserna som tas upp. Det borde inte vara allt för svårt för dig väl?

 144. Anonym 3, Javisst är vi sura och agressiva till skillnad från de alltid glada tallriksmodellsätarna..:-)
  Det finns forskning som visar att aggressiva interner har ätit helt tvärtom LCHF. Tror det handlade om fettsyror. En obalans mellan n3 och n6.
  Jämför humöret på en LCHF:are 6 timmar efter maten när fettförbränningen är igång och blodsockret stabilt, med en ”sockerförbrännare” som inte hittat till fikarummet när blodsockret dalar!!
  Ovetenskapligt, men många rapporterar om bättre stabilitet när det gäller psyket!! Ett jämt blodsocker ger ett jämt humör:-)

 145. Men Andreas!
  Du vet väl att Guddi bestämt att man inte får referera till böcker eller personer!
  ”De flesta OL lyftare ligger på en beydligt högre frekvens än den du förespråkar under större delen av året, det är endast runt tävling de sänker frekvensen.
  Detta finns tydligt beskrivet i ”Science and practice of Strength Training” en av böckerna som får anses som någon form av bibel gällande lagarna kring styrketräning, denna verkar du uppenbarligen inte ha läst.”
  Nu kommer nog Guddi att verkligen slå ned på dig, i synnerhet som Zatsiorsky/Kraemer redan i förordet talar om att de inte anger några referenser!
  Mitt förslag till styrketräningsprogram riktar sig inte i första hand till OL-lyftare. Dessa måste ju av t.ex. teknikskäl träna själva lyften, men vill de uppnå maximal styrka, måste de också köra mitt program med marklyft.
  Mitt program riktar sig i första hand till löpare, skidåkare, cyklister osv. med behov av att kunna slå på en riktig spurt.
  Trots Guddis fördömanden av böcker av den typ som du säger är styrketräningens bibel, kan jag inte undanhålla mig att ge ett litet citat ur just ”Science and practice of Strength Training”:
  ”One objective of heavy resistance training is to teach an athlete to recruit all the necessary MUs (Motor Units) att a firing rate that is optimal for pdoducing a fused tetanus in each motor fiber. When submaximal weights are lifted, an intermediate number of MUs are not recruited;”
  ”It is easy to see differences in intramuscular coordination between exercises with maximal versus submaximal weightlifting. Accordingly, exercises with moderate resistance are not an effective means of training for strength developement, particularly when improved intramuscular coordination is desired.”

 146. Blev en aning fel i det första citatet ur ditt bokförslag, Andreas:
  ”When submaximal weights are lifted, an intermediate number of MUs are not recruited”
  Skall vara:
  ”When submaximal weights are lifted, an intermediate number of MUs are activated; the fastest MUs are not recruited”.
  Det var ju hela poängen!
  Även solen har fläckar! 😀

 147. ”Jag har inte sagt att man inte KAN träna mer än 40 minuter, utan att det är hormonellt intelligent att inte träna mer är 40 minuter, eftersom testosteron och tilväxthormon då är på topp och kortisolet fortfarande inte är särskilt högt.”
  Jag vill påstå att detta inte är avgörande eller ens spelar särskilt stor roll för proteinbalansen i slutändan. Visst, vi får säkert en större nedbrytningen under och strax efter själva passet om man tränar 80 min istället för 40 men det är väl ändå slutresultatet som är viktigt?

 148. Det är sällan man ser en bokrecension som så fullständigt koncentrerar sig på att hitta sakfel och motsägelser i texten.
  Med dom krav du ställer upp hittar man nog inte särskilt många träningsböcker som passerar din granskning.
  Nog ser då jag tydligt att slutsatsen var klar redan innan pärmen på boken öppnades för första gången.
  Studierna på människor är ju tyvärr fåtaliga ännu men skaran av tränande på allt från motions till elitnivå som själva testar konceptet framgångsrikt ökar för varje dag.
  Samstämmiga anektdoter som tenderar att bli väldigt många brukar som regel slå igenom även som vetenskap tids nog hur mycket vissa bakåtsträvare än vill bromsa det hela
  Långsiktigt satsar du på fel häst Guddi
  Det gamla SLV-tänket är förlegat både på hälso vikt och träningsområdena vilket är på god väg att bli övertydligt för de flesta

 149. Verkar som vi får vänta och se om de idrottsliga LCHF-framgångar som sägs komma skall dyker upp. Eller så kanske Frank får hoppas på en ändring av riktlinjerna för referenser för att huvudsakligen basera sin teoretiska bakgrund på andrahandsreferenser är mig veterligen inte forskningsmässikgt korrekt, knappast ens i en c-uppsats.

 150. Frank Nilsson: Du vet väl att Guddi bestämt att man inte får referera till böcker eller personer!

  Man får referera till precis vem man vill. Frågar är ju om det ska räknas som bevis eller inte. Anekdoter och berättelser duger aldrig även om de kan vara intressanta att fundera kring när det är från väldigt kunniga och erfarna personer. I just det här fallet så är det återgivning av hur eliten inom tyngdlyftning tränar vilket definitivt är relevant då du i stort sett sågar deras träning och säger att det du förespråkar är bättre.
  Precis som jag har skrivit till dig tidigare när du försökt antyda samma sak som här ovanför så handlar det om att först lära sig teori och sen tittar man på hur de inom eliten tränar och lever för att se hur teorin appliceras i praktiken och hur man tänker kring det som forskning och vetenskap ännu inte har några svar på. Här är boken i fråga (science and practice in strength training) väldigt väldigt bra då den går ingenom teorin och lägger till praktisk erfarenhet.

  Frank Nilsson: men vill de uppnå maximal styrka, måste de också köra mitt program med marklyft.

  Du har fortfarande inte gett några som helst fakta att backa upp detta med Frank. Sluta upprepa saker om och om igen är du snäll.

  Frank Nilsson: Mitt program riktar sig i första hand till löpare, skidåkare, cyklister osv. med behov av att kunna slå på en riktig spurt.

  Humm, en av världens bästa sprinttränare (som är de som är i störst behov av MSF som du kallar det) Charlie Francis kör 10 repetitioner i tre set med sina adepter under försäsongen. Du borde berätta för honom att han gör fel.
  Skit i om du inte har forskning eller erfarenhet bakom dig Frank, du kan ju dina grejer!

  Frank Nilsson: Trots Guddis fördömanden av böcker av den typ som du säger är styrketräningens bibel, kan jag inte undanhålla mig att ge ett litet citat ur just ”Science and practice of Strength Training”:

  Nu ljuger du igen. Jag har inte fördömt boken, jag till och med rekommenderar den här på bloggen.

  Frank Nilsson: ”When submaximal weights are lifted, an intermediate number of MUs are activated; the fastest MUs are not recruited”

  Submaximal weights innebär vikter under 80-85 % av 1 RM ungefär (dvs allt över 6-8 reps). Det beror lite på muskelgrupp. Jag har tagit upp detta här på bloggen i tidigare inlägg
  och här har du den urspungliga källan som visar att vikter över 80-85 % aktiverar 100 % av alla motorenheter.
  Det var också precis 85 % som angavs i referensen som jag angav om maximal styrkeökning hos idrottare som du direkt förkastade och försöker argumentera emot.
  ————————————–
  Det är ingen som ifrågasätter muskelaktivering och vad som är bäst om man vill träna för maximal relativ styrka. Då ska huvudfokus ligga på väldigt låga reps. (Detta har jag skrivit flera gånger här på bloggen)
  Det du inte verkar vilja förstå är:
  1. Att man använder en större volym (både fler set och fler övningar)
  2. Att man inte kör den typen av träning hela året (man har perioder med högre reps)
  3. Att man i stort sett alltid tränar längre än 40 minuter
  4. Att det hos otränade individer fungerar bättre med lägre vikter och fler reps för att höja styrkan.

 151. Hej Håkan!

  Håkan: Det är sällan man ser en bokrecension som så fullständigt koncentrerar sig på att hitta sakfel och motsägelser i texten.

  Det är inte sakfel och motsägelser. Om du läser inlägget så ser du att det är felaktiga premisser, felaktiga slutsatser och ett vilseledande framställande.

  Håkan: Med dom krav du ställer upp hittar man nog inte särskilt många träningsböcker som passerar din granskning

  Det finns massor som passar på de krav jag ställer upp. Till exempel boken som vi diskuterar nu, Science and Practice of Strength Training och jag har även berömt The Ketogenic Diet (som handlar just om kost och träning med lite kolhydrater) här bland kommentarerna. Om du vill veta flera böcker som uppfyller ”mina krav” så är det bara att fråga, jag har en lång lista där hemma på datorn.

  Håkan: Studierna på människor är ju tyvärr fåtaliga ännu men skaran av tränande på allt från motions till elitnivå som själva testar konceptet framgångsrikt ökar för varje dag.

  Nu missar du poängen Håkan. Läs gärna min summering och kommentarerna. Jag ifrågasätter inte hurvida man kan prestera på LCHF-kost. Jag skriver bara att Franks bok är väldigt dålig och att han lurar läsarna samtidigt som han lär dem flera felaktigheter kring fysiologi.
  Vilka är förresten de på elitnivå som testar konceptet? Konstigt att Frank inte har nämnt dessa om de nu finns.

  Håkan: Långsiktigt satsar du på fel häst Guddi

  Jag satsar inte på någonting, jag säger bara vad forskningen visar just nu och ger de bästa råden utefter det. Om detta ändrar sig så kommer jag också att ändra mig, att göra något annat vore bara dumt.

 152. Guddi:Om du vill veta flera böcker som uppfyller ”mina krav” så är det bara att fråga, jag har en lång lista där hemma på datorn.

  Den listan skulle jag vilja ha, för att veta vilka böcker som är läsvärda.

 153. Ja, men nu blir det ju förstås en del förvirring Guddi!
  ”Natural Hormonal Enhancement” av Rob Faigin duger tydligen inte, trots en verklig uppsjö av referenser: ”Jag har läst din bok, du refererar till en annan bok som inte är tillförlitlig.”
  ”Science and Practice of Strength Training” duger däremot. Den saknar helt referenser.
  ”Power to the People” av Pavel Tsatsouline duger dock inte, just för att den sägs sakna referenser!
  Svårt det här!
  Du får nog komma med en lista Guddi, så vi vet vad vi har att rätta oss efter!
  Förresten, vilka är de största svagheterna hos Fagins bok?

 154. Faktan i science and practice of strength training som duger är den som anger hur eliten tränar, detta därför att denna information inte finns i några studier. Alltså precis som jag har skrivit för dig två gånger tidigare:

  Guddi: Precis som jag har skrivit till dig tidigare när du försökt antyda samma sak som här ovanför så handlar det om att först lära sig teori och sen tittar man på hur de inom eliten tränar och lever för att se hur teorin appliceras i praktiken och hur man tänker kring det som forskning och vetenskap ännu inte har några svar på.

  Boken anger med andra ord hur eliten applicerar teorin och hur man tänker kring det som man inte har svar på ännu.
  När det gäller teorin, så även om den stämmer i stor i just detta fallet, så kan man ändå inte referera till boken i det avseende. Det är det heller ingen som har gjort. Du såg väl att jag angav en ordentlig referens när vi diskuterade motorenhetsaktivering?
  Förstår du skillnaden nu Frank? Du kan med andra ord inte hänvisa till Fagins bok utan du får ange de referenser som han använder. Som jag skrivit innan:

  Guddi: Man anger alltid den ursprungliga källan!

  Urspungskällan kring hur många elittyndlyftare tränar är Science and Practice of Strength Training. Därför fungerar den boken. Ursprungskällan hur hormoner reagerar vid styrketräning är verkligen inte Faigins bok…
  Det blev tyvärr inget nytt (ingen lista heller) utan endast upprepning, men jag hoppas jag är tydlig nog. Annars så får du fråga igen.

 155. Aron:
  Den listan skulle jag vilja ha, för att veta vilka böcker som är läsvärda.

  Jag ska skriva lite fler bokrecensioner allt eftersom. Vill du veta någon bok nu inom ett speciellt område så är det bara att fråga.

 156. Guddi skriver ”Jag satsar inte på någonting, jag säger bara vad forskningen visar just nu och ger de bästa råden utefter det”
  Frank skriver att forskningen är mestadels gjord på sockerförbrännare.
  Blir detta inte som att ni egentligen disskuterar olika saker?
  Detta gäller även ”The ketonic Diet” Har ingen aning om det handlar om högfettkost. Förmodar att det istället är högprotein. Skillnad som natt och dag där också!!

 157. Nja Guddi!
  Jag refererade till det avsnitt i Faigins bok som berörde det jag behandlade, inte till boken i sin helhet.
  Tsatsouline refererar just till elitens erfarenheter och inte bara det, utan också till ledande tränare, fysiologer och vetenskapsmän.
  Du glömde tala om vilka som var de avgörande svagheterna i Faigins bok.

 158. Anonym: Frank skriver att forskningen är mestadels gjord på sockerförbrännare.
  Blir detta inte som att ni egentligen disskuterar olika saker?

  Detta har varit uppe i diskussionen:

  Guddi: Du får nog definera sockerförbrännare Frank. Om du menar att de ätit kolhydrater tidigare så är det givetvis så. Det är så för de flesta människorna på jorden Frank. Men om du ska köra med det argumentet så finns det inte en endaste studier som duger för dig och då undrar man ju varför du inkluderat en massa studier i din bok? Eller de duger bara om resultaten passar dig?

  Frank valde tyvärr att inte svara på dessa frågor utan istället gå vidare till att försöka hitta minsta lilla fel i det jag skriver. Det verkar nämligen vara viktigare för Frank att hitta minsta lilla fel i det jag tar upp än att försvara alla klara brister i det som han själv tar upp.
  Om Frank hade skrivit hela boken baserat på vad han tror och varit ärlig med att det inte finns några studier som stödjer det han säger så hade inte min recension blivit som den blev.
  Nu har han ju iofs skrivit saker som redan är bevisat fel, oavsett vad man äter, så som att fler mitokondrier skulle höja VO2max eller att de skulle hjälpa vid explosiva arbeten så där hade ju ändå varit flera felaktigheter i boken. Även det vi diskuterar just nu kring hur muskler/nervsystem/hormoner svara på träning är ju inget som har med kosten att göra.

 159. Vi gör en deal Guddi:
  Om du berättar för mig om de avgörande svagheterna med Faigins bok, så ska jag reda ut detta med min syn på VO2max och mitikondrier!

 160. Frank Nilsson: Jag refererade till det avsnitt i Faigins bok som berörde det jag behandlade, inte till boken i sin helhet.

  Okej, var det kapitlet redovisning av en studie som inte tidigare publicerats? För annars så är det fortfarande inte orginalkällan Frank.

  Frank Nilsson: Tsatsouline refererar just till elitens erfarenheter och inte bara det, utan också till ledande tränare, fysiologer och vetenskapsmän.

  Han slänger i många citat ja. Men inga referenser, verkligen inte kring det vi diskuterar. Men om du hittar något som jag missar så ge mig en referens som stödjer det du säger. Jag har frågat dig om detta redan.

  Guddi:Han anger inga sånna referenser. Men visst, du kan ju öppna upp boken som du äger och sen ge oss referenserna som tas upp. Det borde inte vara allt för svårt för dig väl?

  Varför svarade du inte bara på detta? Kan det vara för att han inte anger någon referens som stödjer det du säger kanske?

  Frank Nilsson: Du glömde tala om vilka som var de avgörande svagheterna i Faigins bok.

  Frank Nilsson: Om du berättar för mig om de avgörande svagheterna med Faigins bok, så ska jag reda ut detta med min syn på VO2max och mitikondrier!

  Jag måste ge dig beröm för hur du försöker undvika alla frågor hela tiden Frank. Faigin är ute och cyklar när han fokuserar så mycket på GH som han gör. Jag har inte läst hans bok utan endast artiklar av honom och jag bedömer honom definitivt som inte tillförlitlig.
  Sen spelar det ingen som helst roll om han är tillförlitlig eller inte. Om du har stöd för dina påståenden kring hormoner så är det bara för dig att ange referenser, svårare än så är det inte. Faigins bok duger inte precis som ingen annan bok duger om den inte är urspungskällan. Du får helt enkelt ange de referenser som du påstår att han använder. Bara att skriva av, kan väl inte vara så svårt eller?

 161. Så, ytterligare en bok som du rescenserar utan att ha läst?
  Det börjar bli några nu, men du kanske inte behöver läsa så mycket, du vet ändå?
  Tidigare har du krävt att jag skulle sitta och skriva av referenser från min bok, nu ska jag också sitta och skriva av Faigins. Om du vill veta vilka referenser han har för sina slutsatser och utifrån den kunskapen försöka kritisera min bok, får du väl lägga ned litet jobb själv. Du säger ju dig ha en vetenskaplig inställning. Använd då den istället för att hela tiden sitta och gissa!
  Det jobbet skulle du ha gjort tidigare. Det är väl rimligt att du skaffar dig fakta innan du kritiserar? Referensen med sidoangivelsen fanns i min bok. Det hade bara varit för dig att följa referensen och se om hans slutsatser var underbyggda, men du gjorde det bekvämt för dig, för det var inte i första hand ett vetenskapligt intresse som drev dig, utan behovet av att slå ned på min bok som hotar din affärsverksamhet!
  Du är en studiefreak,som tror att sanningen ligger i studier.
  Du tycks tro att studier är objektiv vetenskap, utan att ägna en tanke åt vilka syften som ligger bakom olika studier och vilka som bekostar dem.

 162. Frank Nilsson: Så, ytterligare en bok som du rescenserar utan att ha läst?

  Det är precis 0 böcker som jag refererat utan att ha läst. Att säga att en bok inte är tillförlitlig när det gäller som referens gäller alla böcker. Särskilt när det är från en författare som visat att han gillar att vrida lite på fakta i andra sammanhang.

  Frank Nilsson: Om du vill veta vilka referenser han har för sina slutsatser och utifrån den kunskapen försöka kritisera min bok, får du väl lägga ned litet jobb själv.

  Va skönt för dig att du kan köra den ursäkten igen Frank. Nä tack, jag köper inte boken. Jag nöjer mig med att jag gett referenser som motbevisar det du påstår och att det flera gånger i denna diskussion visat sig att du har fel på flera punkter.

  Frank Nilsson: Du säger ju dig ha en vetenskaplig inställning. Använd då den istället för att hela tiden sitta och gissa!

  Inga gissningar, titta gärna på referenserna jag gav tidigare.

  Frank Nilsson: Det hade bara varit för dig att följa referensen och se om hans slutsatser var underbyggda, men du gjorde det bekvämt för dig, för det var inte i första hand ett vetenskapligt intresse som drev dig, utan behovet av att slå ned på min bok som hotar din affärsverksamhet!

  Konspiration efter konspiration…

  Frank Nilsson: Du tycks tro att studier är objektiv vetenskap, utan att ägna en tanke åt vilka syften som ligger bakom olika studier och vilka som bekostar dem.

  Jag tittar alltid på detta och jag har gett flera exempel på detta i bloggen. Bland annat i Max-OT inlägget som du själv refererade innan. Min inläggsserie om vätskeintag vid träning centrerar kring att man kommit fel pga mycket studier sponsrade av Gatorade.
  Det jag inte gör däremot är att kalla alla studier som inte passar det jag tror på för köpta och sponsrade av etablisemanget.

 163. ”Det är precis 0 böcker som jag refererat utan att ha läst. Att säga att en bok inte är tillförlitlig när det gäller som referens gäller alla böcker. Särskilt när det är från en författare som visat att han gillar att vrida lite på fakta i andra sammanhang.”
  Alla kan se att du dömer ut böcker utan att ha läst dem.
  Tröttsamt och ovetenskapligt!

 164. ”Om du berättar för mig om de avgörande svagheterna med Faigins bok, så ska jag reda ut detta med min syn på VO2max och mitikondrier!”
  Frank nu är vi flera som är intresserade av att höra din syn på VO2max och mitokondrier. Smit inte undan det du faktiskt lovade i citatet ovan.
  Det skulle vara mycket mer intressant om diskussionen styrdes tillbaka till att faktiskt handla om kostens påverkan på träning och människokroppen istället för en massa annat.

 165. Nja, du får i så fall förpliktiga dig att också hålla DIN del av dealen.
  Att slänga ur sig att ”Faigin är ute och cyklar när han fokuserar så mycket på GH som han gör”, duger inte. Med din faibless för studier bör du väl visa, dels vad han faktiskt påstår, dels vad som är fel med hans referenser och dessutom vilka referenser som är korrekta istället.
  Om referens står mot referens bör du motivera ytterligare din ståndpunkt.
  Nu åker jag bort och kommer tillbaka efter helgen, så då har du ju hunnit läsa boken.

 166. Frank Jag är inte Guddi utan bara någon som är intresserade av att se vad ni kommer fram till i den här diskussionen.
  Guddi svarade faktiskt på vad han ansåg är negativt med Faigin. Om sen det stämmer eller inte är en annan sak men han svarade faktiskt på din fråga som var ditt krav på att svara.
  Det skulle vara mycket intressantare om du faktiskt svarade på lite frågor och faktiskt skrev om kost och träning istället för att bara ställe konstiga krav som du sen ändå inte håller din del av.
  Guddi har redan tydligt förklarat varför han tycker Faigin är ute och cyklar angånde GH dessutom med flera referenser till studier i svaret. Har man följt hela diskussionen så det inte ett dugg otydligt.
  Kan du inte stå för det du skrev nu och faktiskt förklara din syn på VO2max och mitokondrier. Det skulle vara mycket mer intressant än allt tjafs nu om helt andra böcker.

 167. Ursäkta mig anonym 3!
  Ditt inlägg var vad jag förväntade mig av Guddi, därav det hastiga svaret.
  Det duger naturligtvis inte för Guddi att säga:””Faigin är ute och cyklar när han fokuserar så mycket på GH som han gör”.
  Han måste påvisa det på det sätt jag beskrev.
  Om jag har skyldighet att påvisa mina påståenden, är hans skyldighet inte mindre.
  Efter helgen svarar jag om mitokondrierna, förutsatt att Guddi också gör sin läxa.
  Over and out!

 168. När man skriver en bok, låt säga världens första bok. Har man inte något utrymme för sina egna tankar och ideér? Man har väl fått dessa genom olika erfarenheter. Man samlar helt enkelt erfarenheter på hög. Ser inte varför det ska refereras hela tiden.
  En fotbollstränare skriver väl sin bok baserat på en stor del av sina egna erfarenheter, inte enbart på studier om olika spelsystem.
  Jag hoppar verkligen att det kommer riktiga studier på LCHF, med sina naturliga fetter och inte på någon fettsnål (matolje?) proteinkost.

 169. Som vanligt så dansar sektmedlemmen Frank iväg från sakfrågorna genom att vrida och vända på allt så att helt plötsligt ligger bevisbördan på Guddi – medan Frank varken förklarat eller bevisat en enda punkt som Guddi frågat om.
  Klassisk debatteknik från någon som fått trosorna ihopknutna och gång på gång blivit motbevisad – utan att själv kunna backa upp sina påståenden!
  Skrattretande och patetiskt, Frank 😀

 170. Anonym: Anonym 3, Javisst är vi sura och agressiva till skillnad från de alltid glada tallriksmodellsätarna..:-)Det finns forskning som visar att aggressiva interner har ätit helt tvärtom LCHF. Tror det handlade om fettsyror. En obalans mellan n3 och n6.
  Jämför humöret på en LCHF:are 6 timmar efter maten när fettförbränningen är igång och blodsockret stabilt, med en ”sockerförbrännare” som inte hittat till fikarummet när blodsockret dalar!!Ovetenskapligt, men många rapporterar om bättre stabilitet när det gäller psyket!! Ett jämt blodsocker ger ett jämt humör:-)

  Kul att du skulle skriva just det där, när det kommit ut en rykande färsk studie.

  Conclusions Over 1 year, there was a favorable effect of an energy-restricted LF diet compared with an isocaloric LC diet on mood state and affect in overweight and obese individuals. Both diets had similar effects on working memory and speed of processing.

  Arch Intern Med. 2009;169[20]:1873-1880.

 171. K, där ser du hur lite man kan lita på studier. Jag är alltid glad och positiv. Jag älskar den mat jag äter. Jag mår nästan för bra för min omgiving. Det är väldigt vanligt med dessa känslor inom sekten. Välkommen du med:-)
  Din ton i kommentaren 21:42 är inte bättre än någon annans!!

 172. Guddi, lägg ner det här och lägg din tid på något utvecklande i stället. Frank har vare sig referenser eller egen kunskap för att kunna svara på dina frågor, utan kommer att fortsätta att fly. Han försöker försvara sig med billiga poänger och denna förskoleretorik oavsett vad du skriver…….vad är han för en människa egentligen? Skrämmande….

 173. Gunnar: Guddi, lägg ner det här och lägg din tid på något utvecklande i stället. Frank har vare sig referenser eller egen kunskap för att kunna svara på dina frågor, utan kommer att fortsätta att fly. Han försöker försvara sig med billiga poänger och denna förskoleretorik oavsett vad du skriver…….vad är han för en människa egentligen? Skrämmande….

  Precis vad jag tänkt med Gunnar. När Frank började säga att man måste köpa böcker för att få reda på källor till saker han påstår igen så kändes det lite hopplöst. De som inte förstår att han inte vet vad han snackar om efter att ha läst kommentarerna här kommer aldrig att inse det.

 174. Ger dig cred, Guddi, som har haft så mycket tålamod med Frank i denna diskussion. Det har varit både intressant och lärorikt att följa eran diskussion även om den bara kommit från ditt håll.
  Jag har så svårt att förstå att så många stöttar Frank i detta. Finns det nån regel om man äter LCHF så ska man stötta en LCHF-förespråkare oavsett vad den personen säger?
  Inte konstigt att LCHF får dåligt ryckte.

 175. Complete: Ger dig cred, Guddi, som har haft så mycket tålamod med Frank i denna diskussion. Det har varit både intressant och lärorikt att följa eran diskussion även om den bara kommit från ditt håll.
  Jag har så svårt att förstå att så många stöttar Frank i detta. Finns det nån regel om man äter LCHF så ska man stötta en LCHF-förespråkare oavsett vad den personen säger?
  Inte konstigt att LCHF får dåligt ryckte.

  En blind leder en blind..

 176. Anonym: När man skriver en bok, låt säga världens första bok. Har man inte något utrymme för sina egna tankar och ideér? Man har väl fått dessa genom olika erfarenheter. Man samlar helt enkelt erfarenheter på hög. Ser inte varför det ska refereras hela tiden.

  Som Guddi skriver kan man referera till vem man vill men frågan är vilken trovärdighet man ska tillmäta källan. Gör man ett experiment idag med olika dieter har man förmodligen hyfsad koll på sina variabler. Det blir mycket svårare att kontrollera för bakomliggande variabler etc om källan i fråga baseras på en persons egna erfarenheter eller på rapporter om hur ett folk levde för X antal år sedan.

 177. Lite lustigt, jag har läst ganska mycket medicinska studier och artiklar, och uppenbarligen är det ok att en publicerad medicinsk artikel refererar en annan artikel (har tom sett böcker refereras). Men skriver man en faktabok så får alltså inte andra böcker användas som referenser?
  Jag har givetvis läst ganska mycket faktaböcker också, och jag tror aldrig jag stött på en fakta bok som täcker in alla sina påståenden med medicinska studier (eller annan applicerbar forskning).
  Världens mest lästa bok anger inte en enda trovärdig referens.;-)

 178. LCHF-glad: Jag har givetvis läst ganska mycket faktaböcker också, och jag tror aldrig jag stött på en fakta bok som täcker in alla sina påståenden med medicinska studier (eller annan applicerbar forskning).

  Franks bok gör nästan det bara att dom studierna han använder inte backar upp det han påstår.

  LCHF-glad: Världens mest lästa bok anger inte en enda trovärdig referens.;-)

  Jag hoppas inte att vi MÅSTE kvalificera Franks LCHF-bok till en religiös bok för troende. Det handlar ju om näringslära, anatomi och fysiologi då ska man ha vetenskap bakom inte historier och myter.

 179. Guddi; På tal om Mamo Wolde, så hittade jag en referens till honom och hans kost här http://www.second-opinions.co.uk/athletic_diet3.html
  Det står bla ”Wolde grew up in an Ethiopian village. His life consisted of running after and hunting wild game on foot. His diet was one high in animal meat and fat, with practically no carbohydrate. Subsequent tests showed that Wolde’s body, under conditions of physical load, readily burned fat as its main energy source. Wolde had no concept of ’hitting the wall’. It had never happened to him. ”
  Hur korrekta uppgifterna är angående kosten eller testerna, det har jag ingen som helst aning om. Men jag antar att varenda LCHF:are kan skriva under att allt är SANT som står där. Fast i verkligheten åt Wolde troligen samma mix som dagens kenyanska och etiopiska löpare äter.
  Det står även; ”It was 1968 at the Mexico City Olympic Games. The spectators at the marathon went wild as a relatively unknown Ethiopian, Mamo Wolde, won the marathon. Not only was the thirty-six-year-old runner the oldest man ever to win this prestigious event, he did it in a time that has not been bettered to this day”
  Han var i och för sig 34 och inte 36 när han tog guldet 1968, och dessutom på en ganska medioker tid som 2:20:26 (notera att världsrekordet för 34 åringar i marathon är 2:04:26, och att världsrekordet i marathon 1968 var på 2:09:37 satt av kolhydratätaren Derek Clayton). Och det står faktiskt ”in a time that has not been bettered to this day”. Så 2:04 är alltså sämre än 2:20… Eftersom Wolde varit med både i OS 1954 och 1964 (där han blev 4:a på 10tusen) så hur ”relativt okänd” Wolde var man kan ju verkligen undra. Alan Mimoun var äldre när han vann marathon i OS 1956; 35 år, Stenroos likaså 35 vid OS 1924, Carlos Lopes var ännu äldre; 37 år vid OS 1984.
  Barry Grooves skrev detta 2007. Jag vet inte, antingen är det Grooves som knarkar, eller jag som knarkar, för jag får inte ihop verkligheten med det han skriver. Eller är det min verklighet som är skev?
  Men jag misstänker att Grooves är en stor källa till kunskap för Frank Nilsson och andra idrotts- och träningsfantaster inom LCHFkulten (varav flera antagligen själva antagligen inte tränar det de skriver så djupsinnigt om, och den mesta kunskapen verkar vara hämtad från nätet utan kritisk granskning). Nivån verkar vara detsamma för hela LCHFkulten; kosten är det enda som är avgörande ifall man ska bli bra på något, träningen har bara en underordnad betydelse. Fyll fickorna med ost, grädde och smör så ordnar sig resten… 😀
  Och allt märkligare blir det, t.ex. när några LCHF:are ska ta sig igenom Tjejmilen, de fyller fickorna med Babybel ostar, som nödproviant antar jag. Ändå så påstår de sig äta en kost som gör dem 100% fettdrivna, och nån hunger ska man inte känna när man äter LCHF. Trots denna överlägsna kost för uthållighet och antihunger så måste de ha mat med sig när man ger sig iväg på tjejmilen som tar max 2 timmar även för de mer medvetet långsamma. Om dessa äventyrare kunde man läsa på kostdoktorns blogg förra sommaren.
  Det finns en kul långspringande LCHF:are som noterade i en bloggning (bloggningen är länkad till, i en tidigare kommentar) om allt han hade orkat springa med LCHF. Fast märkligt nog så orkade han inte fullfölja det riktigt långa loppet där fettdriften borde komma till sin fulla rätta. Så min försiktiga undran är hur de andra åt, de andra som orkade genomföra loppet… Men det är sådant man aldrig får svar på.

 180. Badgear, såklart handlar det om träning. Kosten ska isåfall vara det som gör att man kan träna mer och återhämta sig snabbare. Jag kan svära på att det finns skillnader på inflammationsgrader mellan olika födoämnen samt att en bättre magkultur ger ett lite starkare immunförsvar. De som personer som äter och förespråkar LCHF känner den här skillnaden. Hälsovinsterna är ju rätt så många och visst borde detta göra en viss skillnad för redan ”friska” träningsmänniskor.
  Ett enkelt exempel på hur du kan få ute mer..Tidigare efter den kolhydratladdade middagen så blev jag tvärtrött. Tvungen att vila på soffan ett tag. Nu är jag alltid 100%.
  Återhämtning efter ett träningspass behövs inte heller. Vaknar alltid dagen efter som om jag inte gjorde något dagen innan. Det här är bara så och jag kan inte förklara det. Alla leder är smidiga som hos ett barn. Spännande:-)

 181. Badgear – ”…kosten är det enda som är avgörande ifall man ska bli bra på något, träningen har bara en underordnad betydelse.” – Är det någon enskild som har påstått detta, eller är det alla inom LCHF-kulten, som du kallar den, som påstår det?
  ”…nån hunger ska man inte känna när man äter LCHF.”
  Så du menar att kroppens hungersignaler slås ut/slutar fungera?
  Är det egen erfarenhet?

 182. Han menade kanske att det är lite underligt att folk påpekar hur hungern skall försvinna på LCHF, och trots det har folk med sig proviant på en så kort sträcka som milen.
  Men naturligtvis vet Badgear om att de han syftar på inte är det minsta representativa för idrottare i gemen, oavsett LCHF. På två mil har jag inte ens vätska med mig.

 183. Anonym; Majoriteten av alla som ändrar sin tidigare usla kost till en bättre kost mår bättre, det är helt normalt och inget speciellt för LCHF. Själv mådde jag fan för tre år sedan, började äta efter något som liknade tallriksmodellen (för att gå ner i vikt) och på två dygn gick jag från i stort sett en sjuklig person med konstant lös mage, paltkomor och noll ork till en pigg rackare. På två dygn. Jag som var i så dåligt skick innan, trodde inte att det var sant att jag kunde må så bra på så kort tid. Tre månader senare vägde jag 20 kilo mindre. Jag blir inte trött av det jag äter idag (även om jag periodvis äter mycket sockrat och processat skit) men jag blir trött när jag är uttråkad eller tränar för mycket. Trots allt är inte min kropp ung längre, så jag får försöka skynda mig långsammare och vila oftare för att saker och ting inte ska gå sönder.
  LCHF-glad; det är mycket skrävel från många LCHF:are om hur sällan de behöver äta, hur mätta och fina de är. Och när man sedan läser om LCHF:are som försöker ta i lite, gå-springa en mil så har de mat i fickorna. Det är det som är verkligheten. Rapporterat direkt från skurhinken.
  Mikael Jansson: Om bloggningen om LCHF:arna var riktig hos kostdoktorn så är det verkligheten, och verkligheten är verkligheten.
  Och varför skulle man ha med sig vätska ifall man som du ska köra bil två mil? Så ansträngande kan väl inte bilkörning vara? Eller saknas det servo?

 184. badgear:
  Och varför skulle man ha med sig vätska ifall man som du ska köra bil två mil? Så ansträngande kan väl inte bilkörning vara? Eller saknas det servo?

  Ja, eller så var det min löprunda på två mil. Gör dig inte till.

  Du greppar efter halmstrån när du tar upp otränade individer som exempel på att LCHF visst inte hjälper med hungerskänslor, etc. Givetvis behöver man inte ha med sig proviant på så korta distanser.
  Ta någon som är mer representativ för en medelgod motionär nästa gång istället. Men det hade förstås inte gett lika billiga poäng…

 185. Jag har själv läst ”Istället för doping” och måste säga att jag också är skeptisk till boken.
  Jag äter själv enligt LCHF och mår jättebra av det. Har hållit på med distanslöpning en längre tid och märker att det fungerar utmärkt med den här kosten. Och det var därför jag köpte den här boken just för att läsa om hur jag kan förbättra min träning på den här kosten.
  Men att Frank Nilsson påstår att LCHF skulle vara bra för all typ av träning har jag svårt att tro. Hade varit kul att se bilder på någon ”bodybuilder” som åt enligt den här kosten, eller om han tagit med någon från ”vår skidelit” som, enligt hans hemsida http://www.livlinan.eu/, provar på att träna efter LCHF. Men nu gör han inte det.
  Jag hade blivit mer övertygad som läsare om han hade tagit med verkliga referenser på idrottare som visat förbättrade prestationer på LCHF till sina tvärsäkra påståenden. I stället tar han med olika diagram där få eller ingen källangivelse har getts. Jag är inte övertygad.
  Att LCHF däremot har verkliga referenser på folk som har fått hälsovinster med olika sjukdomar som diabetes (sockersjuka), IBS, astma, övervikt, allergier m.m. råder det inga tvivel om. Jag själv blev av med mina ständiga förkylningar när jag gick över till den här kosten.
  Men att det skulle vara den ultimata kosten för idrottare inom alla typer av sporter har jag väldigt svårt att tro på. För den typen av påståenden behövs det fler verkliga fall och bättre och större studier.
  Väl mött,
  Joel

 186. Diskussionen verkar fortsätta på andra håll…
  http://kolhydrater.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=f99a2ddd-9c68-4434-8a6b-724286ca5976&GroupType=Se.iFokus.Community.Board.ForumGroup
  Frank Nilsson 09-11-17 7:45
  ”Bakgrunden till angreppet på min bok på ”Träningslära” är att jag tog parti för ”Kostdoktorn” i en debatt, där Jacob Gudiol påstod att Andreas Eenfeldt var oseriös. Jacob svarade med att döma ut min bok utifrån dess titel, utan att ha läst den! (Seriöst?). Därefter angrep han provkapitlet (fortfarande utan att ha läst hela boken. Seriöst?) När han så slutligen tvingades köpa boken kom hans ”recension”.
  Ytterligare en anledning till hans ilska var mitt påpekande att den enda samarbetspartner ”Träningslära” har är en kedja, Fairings, som säljer bl.a. sportdrycker. ”Träningslära” strävar efter att fungera som ett ”vetenskapligt” fönster för denna kedja. När jag pekade på att hans aggressivitet bottnade i att boken på sikt var ett hot mot hans högkolhydratbaserad koncept, gick han i taket ordentligt. Sedan dess har han och gänget på hans blogg jagat runt på nätet för att på alla upptänkliga ställen fortsätta förföljelsen. Nu har de hittat hit.
  Även om jag inte är färdig med ”debatten” med dem, kommer inte denna debatt att vara det som fäller utslaget. Det kommer istället att fällas av praktiken.
  Redan nu tillämpas LCHF-konceptet av flera inom skidskytte- och längdskideliten.
  Efter en i mitt tycke kort anpassningstid, visar de redan förvånansvärt goda resultat. När dessa resultat förbättrats ytterligare, kommer kolhydratparadigmet inom idrotten att sopas undan. Då får vi med oss ungdomarna och då kommer de fördämningar som håller LCHF-kosten tillbaka att brista och sajter som ”Träningslära” att vara ett tragiskt minne blott!”

 187. @Mikael Jansson – lite roligt måste jag ha, du lämnade dörren på vid gavel så jag kunde inte låta bli. Fast humor är inte lätt, ni som är så unga har lätt att bli lite sura av er när man skojar.
  Fast jag vet inte vad det skulle bevisa att du kan springa 2 mil utan dryck. Mitt exempel handlade om ha mat med sig, inte dryck. Med eller utan halmstrån.
  Men det här med att dricka när man tränar, av de jag personligen känner och som springer längre så är det en minoritet som tar med sig dryck på träning upp till ett par timmar. Men det handlar nog om vana, och är träningsbart, att vänja sig vara utan dryck. Fast det kan ju diskuteras huruvida det är bra för själva träningen.
  Joel – jag har fattat det som att det är vanligare med kroppsbyggare som kör lowcarb än ”konditionsidrottare”. Fast sedan är det här mer var man sätter nivån för lowcarb, eller LCHF för den delen. Bloggaren Sid har varit positiv till LCHF http://www.fitnessguru.se/
  @Complete – Märkligt, är ordet.

 188. badgear, sorry, jag är född på 80-talet. Vi förstår inte ironi. :-/
  Complete, det var ju lite trist synpunkt. Träningslära har en hel del bra artiklar.

 189. Inget nytt på den fronten ser jag. Konspirationsteorier, lögner, vridningar av sanningen blandat med argumentationsfel är det enda som gäller för Frank. Han försöker med alla argument som jag redan slått hål på här om och om igen på olika platser i hopp om att ingen ska se igenom hans skitsnack.

  Frank Nilsson: ”Bakgrunden till angreppet på min bok på ”Träningslära” är att jag tog parti för ”Kostdoktorn” i en debatt, där Jacob Gudiol påstod att Andreas Eenfeldt var oseriös.

  Jag skrev ett inlägg om att Doc tolkar en studie medvetet fel för att den ska passa honom. Det är ännu ingen som har påpekat några brister i mitt inlägg. Frank var inte med i diskussionen och hade inte lagt någon kommentar och Frank ljuger återigen när han skriver följande:

  Frank Nilsson: Jacob svarade med att döma ut min bok utifrån dess titel, utan att ha läst den! (Seriöst?).

  Frank kom först in i diskussionen efter det att jag fått en frågan från en läsare om boken och jag svarade med att jag inte läst den och kommenterade därför endast titeln:

  Guddi: Hej Mikael!
  Personligen så har jag inga planer på att läsa den typen utav bok den närmsta tiden. Jag läser mest böcker om träning och ej vetenskaplig litteratur kring kost läser jag endast när jag får tid över.
  Sett till titeln verkar det vara ordentligt med överdrifter i boken ialla fall 🙂 Det finns ingen kost i världen som är ens i närheten utav att ha samma effekt som doping. Förhoppningsvis så är det bara en provokativ titel och inte budskapet i boken.

  Efter denna kommentar så kom Frank in för att kommentera och istället för att bara skriva att det var en provocerade titel (vilket vi nu i efterhand förstår att han inte kunde göra då han verkligen påstår att LCHF fungerar som doping i boken) så skrev han följande:

  Frank Nilsson:
  Tjosan! Seriöst så det förslår, att recensera en bok utifrån titeln, utan att ha läst den!
  Ibland bedrar snålheten visheten…

  Alltså kommenterar han endast mitt inlägg om hans boks titel, han tar inte parti med Doc. Jag svarade med att peka ut några felaktigheter i hans gratiskapitel för att visa att boken med största sannolikhet inte är något bra köp.
  Frank svarade med svammel (bland annat kallade han Nicklas patetisk och påstod att han mailat och tiggt efter referenser, detta visade sig sedan vara en lögn) och först nu började han också försvara Doc. Med största sannolikhet i ett försök att förknippa sig med honom så att alla LCHF-are ska ansluter upp bakom i diskussionen.

  Frank Nilsson: Ytterligare en anledning till hans ilska var mitt påpekande att den enda samarbetspartner ”Träningslära” har är en kedja, Fairings, som säljer bl.a. sportdrycker. ”Träningslära” strävar efter att fungera som ett ”vetenskapligt” fönster för denna kedja.

  Konspirationsteorierna igen. Detta har varit uppe hur många gånger som helst nu. Jag klistrar in det första svaret (av många) som jag gett när han tagit upp Fairing:

  Guddi: Vi är väldigt tydliga med vad vårat samarbete med Fairing innebär och alla som är intresserade kan läsa detta här. Vi är till skillnad från dig öppna med våra källor till information och om man inte tror på det vi skriver så kan man läsa artiklarna och studierna själv. Du är också välkommen att ifrågasätta informationen vi tar upp och jag har ju visat dig två inlägg till där jag kritiserar dina artiklar och du har ännu inte kommenterat dem.

  Frank nilsson: Även om jag inte är färdig med ”debatten” med dem, kommer inte denna debatt att vara det som fäller utslaget. Det kommer istället att fällas av praktiken.

  Här säger han i princip att det viktiga är inte om faktan i hans bok stämmer utan istället så försöker han få det till en ”kamp” mellan olika kostupplägg. Detta trots att jag hur många gånger som helst påpekat att hela inlägget är kritik mot Frank och hans bok. Inte LCHF!
  För att summera. Allting kan låta väldigt bra om man vrider och vänder på sanningen i hopp om att ingen ska titta på ursprungskällan vilket det helt klart är många på KiF som inte gjort utan de tror rakt av på det Frank skriver.
  Lite övriga kommentarer från Frank i länken som är värda att kommentera.

  Frank Nilsson: De som hållit på längst har bara kört LCHF i ett par månader, så där finns mycket mer att hämta. De har ju redan tidigare en hög fettförbränning, så en mer normal anpassning går tydligen ganska fort för dem, men sedan ska de ju prestera ganska extremt, så man får nog räkna med att det tar ett halvår också för dem att nå någorlunda till den topp de på denna kost blir mäktiga. Men kanske räcker det inte ens med en säsong. Vi vet egentligen inte vilka nivåer av prestation vi talar om, när de får äta arteget…

  Här har vi ett klassiskt exempel på ett argumentationsfel kallat flytta målstolparna. Ingen bättring efter ett halvår, då säger vi att det krävs ett år, händer inget då, vi säger flera säsonger osv. Han skriver ju att anpassningen går fort!?!?
  Man får inte glömma bort att personerna i fråga tränar under hela den här tiden. Det är naturligt att deras prestations förbättras. Ger man det flera år med bra träning så är det givetvis så att man kommer prestera bättre. Massor utav spelar i tex allsvenskan äter Pizza flera gånger i veckan och blir ändå bättre och bättre.

  Frank Nilsson: Om det bara vore en fråga om att fylla på kaloribehovet vore det väl väl så enkelt och mycket mer hälsosamt att rekommendera fett, särskilt om man själv draperar sig med påståendet om att äta LCHF?

  Här och på alla andra ställen där Frank gillar att ta upp vårt inlägg om kolhydrater för konditionsidrottare så gillar han att se allting i svart eller vitt. Antingen det ena eller det andra. Frank är inne och läser här regelbunder och han har även läst Nicklas bulktext där Nicklas ger följande råd i rangordning för folk som vill gå upp i vikt:
  1. Ät mer fett
  2. Hitta mat som DU tycker om och som är lättätet
  3. Ha ingen ”fiber- och fullkornsnoja”
  4. Mat i dryckform
  5. Gainers och ”skräpmat”
  Den texten kan givetvis inte Frank återge. Texten om konditionsidrottare gäller högenergiförbrukare som tränar flera timmar varje dag och som har svårt att få i sig tillräckligt med kalorier. Brist på kalorier är ett stort problem inom framför allt uthållighetidrotter och när man väl har chansen att äta så äter man då givetvis mat som mättar lite sämre så att man kan få i sig mera. Det som är lite komiskt här är att det är just detta som andra LCHF-are påstår att sumobrottarna gör.
  Slutligen ska det bli kul att läsa Franks svar på sakfrågorna. Jag är säker på att den kommer att vara full att påståenden som han inte kan backa upp, argumentationsfel, referenser som inte visar det han påstår och kryddat med lite konspirationsteorier.
  ps. Om någon av våra läsare är medlem på KiF så får ni väldigt gärna klistra in denna kommentar där.

 190. Guddi, eller Frank om du är här och läser, vad menas med det här påståendet:
  ”De som hållit på längst har bara kört LCHF i ett par månader, så där finns mycket mer att hämta. De har ju redan tidigare en hög fettförbränning, så en mer normal anpassning går tydligen ganska fort för dem/…/”
  Hög fettförbränning? Jag har för mig att när man ligger och slappar i soffan eller sover så har man störst förbränning av kroppsfett, ju mer inaktiv man är desto högre procentuell andel fet är det som ryker 80% eller kanske t o m 90%(?).
  Dom Frank menar har dom en sån förbränning konstant oavsett vilken aktivitet dom utför?

 191. Complete: Hög fettförbränning? Jag har för mig att när man ligger och slappar i soffan eller sover så har man störst förbränning av kroppsfett, ju mer inaktiv man är desto högre procentuell andel fet är det som ryker 80% eller kanske t o m 90%(?).
  Dom Frank menar har dom en sån förbränning konstant oavsett vilken aktivitet dom utför?

  En av de huvudsakliga anpassningarna till konditionsträning är att man får en högre fettförbränning vid en viss intensitet. Både den absoluta och relativa förbränningen höjs.
  I vila så är den procentuella förbränningen av fett som högst. När man börjar röra på sig så minskar den procentuellt, men den höjs fortfarande om man ser till den absoluta fettförbränningen.
  Äter man en större andel fett i kosten så kommer man att förbränna en större andel fett vid både vila och en viss intensitet. Det folk tyvärr oftast glömmer är dock att man också stoppar i sig mera fett.
  Mer läsning:
  https://traningslara.se/fysiologi-del-v-aerob-metabolism/

 192. Och här har du svaret från Kolhydrater i Fokus. Verkar bara som tråden får fortsätta om den fortsätter som en ”positiv tråd om en bok” och inte om den handlar om bristerna i boken för sånt vill de inte ha på det forumet.
  Hallå – varför har ni den här debatten på Kolhydrater iFokus?
  Det känns ganska långsökt.
  Kolhydrater iFokus är ett forum för LCHF:are att diskutera mat – inte vad man har för sig på andra forum – oavsett om det är LCHF-relaterat eller ej.
  Den här tråden har redan spårat ur och därför låser jag den om ni inte slutar.
  Den startade som en positiv tråd om en bok och har urartat till något jag inte vill ha på det här forumet.
  /Margareta

 193. Jag tänker gå igenom några de mer betydande punkterna av Guddis kritik.
  Låt mig börja med diskussionen om glukagons betydelse för fettförbränningen.
  (Inlägget måste delas upp i flera delar för att inte bli för långt och avfärdas som spam)
  Först en återblick på den tidigare diskussionen:
  https://traningslara.se/kostdoktorn-har-svart-med-hur-man-tolkar-studier/comment-page-1/#comments
  Guddis kritik:
  ”Du skriver att ”Glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet”. Detta är fel. Glukagon stimulerar frisättning av glykogen. De hormonerna som främst styr fettförbränning är insulin, adrenalin, noradrenalin och kortisol under aktivitet och GH, testosteron och leptin inverkar dessutom under det dagliga livet medan Glukagons bidrag är minimalt. Glukagon har, om jag inte missminner mig, en större fettförbrännande effekt hos vissa gnagare, kanske där du fått din information? Ett tips är i så fall att du håller dig till människostudier när dessa finns.
  “Glucagon also stimulates the hepatic oxidation of fatty acids and the formation of ketone bodies from acetyl-CoA, but the lipolytic effect of glucagon on human adipose tissue is minimal”
  Källa: Functional Metabolism: Regulation and Adaptation. Kenneth B. Storey (Editor). ISBN: 978-0-471-41090-4. Hardcover. 616 pages. August 2004”

 194. Mitt svar:
  Om Glukagon skriver du:
  ” Du skriver att ”Glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet”. Detta är fel.”
  Och sedan anför du föjande citat:
  ”Glucagon also stimulates the hepatic oxidation of fatty acids and the formation of ketone bodies from acetyl- CoA, but the lipolytic effect of glucagon on human adipose tissue is minimal”
  Vad tror du “the hepatic oxidation of fatty acids” betyder, om inte leverns förbränning av fettsyror?
  Inbillar du dig att fettförbränningen sker i fettcellerna (adipose tissues)?
  Där byts fettet ned till fria fettsyror och glycerol. Fettsyrorna går till muskelceller eller till levern. I levern bryts glycerolen ned till glukos så att blodsockret kan hållas uppe och glykogenlagren i muskler och lever fylls på. En del inbillar sig att det endast kan ske genom intag av kolhydrater.
  Fettsyrorna bryts ned till acetyl-CoA som går in i citronsyracykeln eller används till produktion av ketonkroppar.
  Den senare funktionen är av stor betydelse energimässigt om man går på ketogen diet (det är därför den kallas ketogen diet), men hos den sockerdrivne är produktionen av ketonkroppar rudimentär, utom vid svält, och bl.a. därför blir också den sockerdrivnes fettförbänning lägre. Man måste alltså titta på vilken homonellt status en person har:
  Hos den sockerdrivne stänger insulinet ned fettförbränningen genom att stänga av glukagonutsöndringen (sa jag inte redan på punkt 2. att du inte förstod det, trots de många referenserna?). Kroppen kommer in i ett fettinlagrande tillstånd.
  Hos den fettdrivne tillåter låga insulinnivåer att glukagon utsöndras och fettförbränningen kommer igång.

 195. Guddi svarar:
  Vad tror du “the hepatic oxidation of fatty acids” betyder, om inte leverns förbränning av fettsyror?
  Inbillar du dig att fettförbränningen sker i fettcellerna (adipose tissues)?
  Ännu ett försök att försöka byta ämne. Måste erkänna att du är väldigt bra på detta.
  Du skrev
  Glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet
  Du skrev alltså inte att glukagon var iblandat utan du skrev att det mest betydande. Ser du skillnaden? Det jag skrev var att det inte alls är något av de mest betydande utan det spelar en minimal roll. Jag skrev inte att det inte spelar roll, jag skrev minimal roll.
  Du försöker vinkla det till att jag skrev att det inte spelar någon roll och samtidigt så försöker du få folk att glömma att du skrev det mest betydande och börjar argumentera för att det endast spelar roll istället. Du försöker med andra ord ändra min ståndpunkt och sen argumenterar du för den ståndpunkten som jag tog istället för den du tar i din bok. Bra försök men det funka tyvärr inte Frank.
  Efter din lilla vinkling så börjar du rabbla upp en massa gymnasiefysiologi, basic saker. Säkert imponerande för de som inte kan något, men både du och jag vet att det är totalt irrelevant och du har fortfarande inte lagt fram någon som helst fakta som stödjer ditt påstående om att glukagon är ”det mest betydande fettförbränningshormonet”.

 196. Nytt inlägg från mig:
  Så långt den tidigare debatten.
  Min ståndpunkt har starkt vetenskapligt stöd, medan din (som jag visade ovan) inte en stöds av din egen referens.
  “The concentration of unesterified (free) fatty acids in plasma is controlled by glucagon (which stimulates) and insulin (which inhibits) breakdown of triacylglycerol in adipose tissue stores.
  Once the fatty acids enter cells they can be degradated to acetyl-CoA or used for lipid synthesis. The relaltiv rates of these two pathways depends on the nutritional state of the animal, particulary on the availability of carbohydrate.”
  M.I. Gurr, J.L Harwood, K.N. Frayn: “Lipid Biochemistry, 5th Edition” s. 65.
  Det avgörande är alltså den hormonella status man befinner sig i. Om man är sockerdriven, drar insulinet ned fettförbränningen. Om man är fettdriven tar glukagon över kontrollen och drar igång fettförbränningen.
  Jag har alltså inte som du påstår ändrat min ståndpunkt, utan menar med gott vetenskapligt stöd att glukagon tillsammans med tillväxthormon är det mest betydande fettförbränningshormonet.

 197. Kul att du tar dig tid frank. Vi är alla överens om att insulin hämmar fettförbränningen. Men vilken praktisk betydelse anser du att det får?

  Frank Nilsson:Om man är sockerdriven, drar insulinet ned fettförbränningen. Om man är fettdriven tar glukagon över kontrollen och drar igång fettförbränningen.

 198. Nja, vi väntar med den praktiska betydelsen.
  Jag diskuterar nu Guddis kritik av mitt påstående. Att vi är överens om att insulin hämmar fettförbränningen är bra. Det är en bra utgångspunkt när vi diskuterar den praktiska betydelsn. Återkom med frågan senare.

 199. Först lite praktiska saker, du behöver inte klippa och klistra in allting från gamla diskussioner, det räcker gott med att du länkar dit, känns lite onödigt med en massa extra kommentarer och mycket text utan ny information.
  När man citerar så lägger man det inom blockquotes, dvs du skriver < blockquote > < /blockquote> utan mellanrummen och med texten som ska citeras inklippt emellan. Om du inte orkar skriva det så använda citera kommentarknapparna som finns i början på varje kommentar. Det är väldigt rörigt att läsa dina kommentarer just nu och nästan omöjligt att förstå vem som har sagt vad. Om det är okej med dig så rättar jag gärna till dina kommentarer ovan så att citat hamnar i quoteblocks med författare?
  Nu till sakerna du tar upp

  Frank Nilsson: “The concentration of unesterified (free) fatty acids in plasma is controlled by glucagon (which stimulates) and insulin (which inhibits) breakdown of triacylglycerolin adipose tissue stores.
  Once the fatty acids enter cells they can be degradated to acetyl-CoA or used for lipid synthesis. The relaltiv rates of these two pathways depends on the nutritional state of the animal, particulary on the availability of carbohydrate.”
  M.I. Gurr, J.L Harwood, K.N. Frayn: “Lipid Biochemistry, 5th Edition” s.65.Det avgörande är alltså den hormonella status man befinner sig i. Om man är sockerdriven, drar insulinet ned fettförbränningen. Om man är fettdriven tar glukagon över kontrollen och drar igång fettförbränningen.Jag har alltså inte som du påstår ändrat min ståndpunkt, utan menar med gott vetenskapligt stöd att glukagon tillsammans med tillväxthormon är det mest betydande fettförbränningshormonet.

  Det här är i princip en upprepning av det du redan skrivit. Du använder dig utav en introduktionsbok i biokemi. Om vi skulle ta och titta på lite mer avancerade texter istället för introduktionstexter som förenklar saker och ting så mycket att en del blir fel eller lätt ”feltolkas” av läsaren.
  Först lite information till de som inte är så insatta i fysiologi. Lipolysis som nämns i flera av citaten här under betyder frisättning av lagrat fett (i form utav triglycerider) som fettsyror och glycerol i blodet. Istället för att skriva lipolys så står det i Franks citat endast ”unesterified (free) fatty acids”, detta är alltså samma sak. En ökad lipolys leder med andra ord till att en ökad mängd fett friges från kroppsfett ut i blodet och en ökad mängd fett i blodet leder i sin tur till en ökad fettförbränning.
  Sådär, då kan vi börja med att gå igenom olika studier och artiklar som är mycket mer ingående på ämnet än den introduktionsbok som Frank refererar till.

  We conclude that neither glucagon nor GLP-1 affect the lipolysis rate of human subcutaneous adipose tissue or skeletal muscle

  Bertin E, Arner P, Bolinder J, Hagström-Toft E. Action of glucagon and glucagon-like peptide-1-(7-36) amide on lipolysis in human subcutaneous adipose tissue and skeletal muscle in vivo. J Clin Endocrinol Metab. 2001 Mar;86(3):1229-34

  Therefore, in this experimental model there was no support for the theory that glucagon is lipolytic in humans in vivo, either in the postprandial or the postabsorptive periods

  Ranganath L, Schaper F, Gama R, Morgan L. Does glucagon have a lipolytic effect? Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Jan;54(1):125-6

  We conclude that hyperglucagonemia per se does not increase interstitial glycerol (and thus lipolysis) in abdominal subcutaneous adipose tissue

  Gravholt CH, Møller N, Jensen MD, Christiansen JS, Schmitz O. Physiological levels of glucagon do not influence lipolysis in abdominal adipose tissue as assessed by microdialysis. J Clin Endocrinol Metab. 2001 May;86(5):2085-9

  Thus, under conditions of normal FFA availability, changes in plasma glucagon concentrations within the physiological range have little or no effect on adipose tissue lipolysis

  Jensen MD, Heiling VJ, Miles JM. Effects of glucagon on free fatty acid metabolism in humans. J Clin Endocrinol Metab. 1991 Feb;72(2):308-15.

  The effects of glucagon and glucagon-like peptide-1 are not likely to be of physiological importance

  Langin D. Control of fatty acid and glycerol release in adipose tissue lipolysis. C R Biol. 2006 Aug;329(8):598-607;
  Nu får du, Frank, förklara för oss hur du kan ta denna information och komma till slutsatsen:

  Frank Nilsson: Glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet

 200. Det är väl snarare så att det är frånvaron av insulin (lågt insulin alltså) som ökar både lipolys och aktiviteten på LPL i muskelvävnad.

 201. Du måste nog förnya ditt sätt att argumentera Guddi.
  Det håller inte i längden, att säga att en bok är otillförlitlig som i fallet med Rob Faigins bok, att utan motivering underkänna Pavel Tsatsoulines framställning om styrketräning för optimal styrka utan massökning, eller att som nu kalla den bok jag refererar till för en ”introduktionsbok i biokemi”, när den ägnar sin närmare 350 sidor, inte till biokemi i allmänhet, utan är dedikerad uteslutande till lipidmetabolism.
  Att sedan slänga fram fem stycken lösryckta studier och pompöst kalla dem ”lite mer avancerade texter” gör det hela nästan teatraliskt.
  Jag håller med om att i den högkolhydratvärld du opererar och rekommenderar, har inte glukagon någon större betydelse för fettförbränningen, utan där höjs fettförbränningen i första hand genom träning och det mest betydelsefulla fettförbränningshormonet blir i denna situation tillväxthormon.
  De studier du redovisar har denna värld som utgångspunkt. Resultaten slår därför bara in öppna dörrar.
  Nu är det inte denna värld som min bok i första hand behandlar, utan den behandlar jägarkostens, dvs. högfettkostens värld. Eftersom insulinet dominerar över glukagon och höga insulinnivåer förhindrar glukagonutsöndring, blir situationen helt annorlunda när insulinnivåerna sjunker jämfört med när de är höga, som de är i den för människan extrema högkolhydratkostens värld.
  Övergångsperioden vid övergång till LCHF liknar i viss mån situationen vid svält, med den skillnaden att muskulaturen under LCHF-övergången inte används till energiproduktion.
  Den postabsorptiva period som talas om i Guddis studie: Ranganath L, Schaper F, Gama R, Morgan L. Does glucagon have a lipolytic effect? Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Jan;54(1):125-6, innebär en minisvält 8-16 timmar efter måltid, t.ex. under natten.
  Vad händer hormonellt under en sådan svält och under förlängd svält?

  In addition, glucagon in the presence of lowered insulin levels promotes lipolysis. As the stored triglyceride in adipocytes is mobilized as free fatty acids, those tissues that do not require glucose as their primary fuel (e.g. skeletal muscle) begin to oxidize free fatty acids. These changes during the early postabsorptive period act to increase free fatty acid oxidation in order to spare protein breakdown. During the first few days of starvation, free fatty acid concentrations increase from a range of 0.5 to 0.8 mmol/liter up to 1.2 to 1.6 mmol/liter, and plateau thereafter as starvation is prolonged. These free fatty acids circulate bound to albumin, and are oxidized in the liver to water soluble ketone bodies, including acetoacetate and beta-hydroxybutyrate. Following 4 to 6 weeks of uncomplicated starvation in obese subjects with more than adequate triglyceride stores, acetoacetate concentrations rise 25-fold and beta-hydroxybutyrate concentrations rise 100-fold from the levels observed in the postabsorptive phase. These are the largest fluctuations seen in any circulating fuel with prolonged starvation.

  http://www.cellinteractive.com/ucla/nutrition_101/phys_lect4.html
  Där fick du med också den kraftfulla nedbrytningen av fettsyror i levern till ketonkroppar, Guddi. Varför ”glömmer” du den?
  När insulinivåerna sjunker utsöndras alltså glukagon och orkestrerar kraftfullt en ökad fettförbränning och ketonkroppsbildning..
  Under LCHF går dessutom inte ämnesomsättningen ned som under en svält, utan glukagon fortsätter att underhålla fettbrasan.
  En aning lustigt är att den andra studien du redovisar Guddi, säger att i verkliga livet blir det skillnad jämfört med i laboratoriemiljö också under ”normalkost”:

  In vitro and animal studies have shown that glucagon and glucagon-like peptide-1 (GLP-1)-(7-36) amide may participate in the regulation of lipolysis. However, results on human subjects in vivo are inconclusive.

  Studieförfattarna och Guddi väljer att följa kartan från studier på ”normalkost”, utan att låtsas om att verkligheten under LCHF-förhållanden ser helt annorlunda ut. Det är inte underligt att de går vilse!
  I verkliga livet vet vi, att LCHF-kostens låga insulinnivåer promotar fettförbränningen.
  Låga insulinnivåer släpper loss glukagon. Jag drar därför slutsatsen att ”glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet” under människans normala hormonstatus.
  Guddi: Visa mig nu en studie under LCHF-förhållanden som motbevisar detta. Dina ”normalkost”-studier duger inte!

 202. Jag undrar fortfarande vad detta skulle få för betydelse i praktiken.

 203. B-A: Jag undrar fortfarande vad detta skulle få för betydelse i praktiken.

  Jag tror nog att din undring bara är ett försök att byta ämne.
  Vi tar en bit i taget…

 204. Byta ämne? Varför skulle jag vilja det? Det där är din och Jacobs diskussion. Jag kan ju knappast tvinga dig att svara men jag förstår inte varför man måste ta det en bit i taget. Man kan väl hålla flera diskussioner samtidigt.

 205. LCHF-glad: Det är väl snarare så att det är frånvaron av insulin (lågt insulin alltså) som ökar både lipolys och aktiviteten på LPL i muskelvävnad.

  Visst är det så. Det är låga insulinniåver tillsammanns med GH, adrenalin, noradrenalin och kortisol som drar igång lipolysen.

 206. Frank Nilsson: Det håller inte i längden, att säga att en bok är otillförlitlig som i fallet med Rob Faigins bok, att utan motivering underkänna Pavel Tsatsoulines framställning om styrketräning för optimal styrka utan massökning, eller att som nu kalla den bok jag refererar till för en ”introduktionsbok i biokemi”, när den ägnar sin närmare 350 sidor, inte till biokemi i allmänhet, utan är dedikerad uteslutande till lipidmetabolism.
  Att sedan slänga fram fem stycken lösryckta studier och pompöst kalla dem ”lite mer avancerade texter” gör det hela nästan teatraliskt.

  Jag har varit väldigt tydligt med vad det krävs för att en källa ska anses vara bra och trovärdig. Om vi tar det aktuella exemplet nu anger du hela tiden böcker som referenser istället för att visa på en faktiskt studie där man har sett det du påstår.
  Studierna och artiklarna jag tog upp i mitt förra inlägg tittade på precis denna fråga och skrev endast om den frågan och alla kom fram till slutsatsen att glukagons roll, om den finns, är minimal. Du påstår raka motsatsen utan några som helst belägg.

  Frank Nilsson: Där fick du med också den kraftfulla nedbrytningen av fettsyror i levern till ketonkroppar, Guddi. Varför ”glömmer” du den?

  Nedbrytning av fettsyror till ketonkroppar är inte fettförbränning, bara omvandling från en kemisk energiform till en annan.
  Din källa är precis lika trovärdig som den bok du referera till tidigare, det är en introduktionstext, det blir ibland mindre fel i dessa. Du har inte visat på en endaste studie där man visat att glukagon är en av de viktigaste fettförbrännande hormonen. Du har inte ens visat på någon studie där man visat att glukagon ens spelar någon roll.

  Frank Nilsson: Under LCHF går dessutom inte ämnesomsättningen ned som under en svält, utan glukagon fortsätter att underhålla fettbrasan.

  Du har ingen fakta som stödjer det påståendet.
  https://traningslara.se/finns-det-en-metabol-fordel-del-i/

  Frank Nilsson: En aning lustigt är att den andra studien du redovisar Guddi, säger att i verkliga livet blir det skillnad jämfört med i laboratoriemiljö också under ”normalkost”

  In vitro betyder i provrör. Det är alltså i dessa fall som man skriver att glukagon kan ha en bidragande roll (långt ifrån ditt påstående om att det är det viktigaste hormonet). När det gäller studier på människor i verkliga livet så har man alltså inte sett någon effekt (inconlusive), som alla studierna jag refererade till tidigare visade. Du verkar förväxla in vitro (provrör) med in vivo (levande)

  Frank Nilsson: I verkliga livet vet vi, att LCHF-kostens låga insulinnivåer promotar fettförbränningen.
  Låga insulinnivåer släpper loss glukagon. Jag drar därför slutsatsen att ”glukagon är tillsammans med tillväxthormon det mest betydande fettförbränningshormonet” under människans normala hormonstatus.

  Att det är så du tänker är uppenbart. Men det är en felaktig logisk slutsats. Glukagon mobiliserar glukos, finns inte detta så produceras ketoner. Fettmobiliseringen (lipolys) sker genom låga insulinniåver, adrenalin, noradrenalin och GH. Ökad fettmobilisering leder i sin tur till att kroppen förbränner mera fett.

  Frank Nilsson: Guddi: Visa mig nu en studie under LCHF-förhållanden som motbevisar detta. Dina ”normalkost”-studier duger inte!

  1. Du har inte bevisat ett dugg så det finns inget att motbevisa
  2. Bevisbördan ligger på dig då det är du som påstår något

 207. Guddi:
  Glucagon also stimulates the hepatic oxidation of fatty acids and the formation of ketone bodies from acetyl-CoA, but the lipolytic effect of glucagon on human adipose tissue is minimal”
  Källa: Functional Metabolism: Regulation and Adaptation. Kenneth B. Storey (Editor). ISBN: 978-0-471-41090-4. Hardcover. 616 pages. August 2004

  En bok!!
  Om man Googlar hittar men detta:
  http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-047141090X,descCd-google_preview.html
  Man kan alltså söka i stora delar av boken alldeles gratis!
  Intressant!
  Men…

  Guddi:
  Okej Frank. Ge oss en referens som stödjer detta. Jag har gett motbevis för det tidigare här bland diskussionerna och du svarade som du så ofta gör med tystnad. Jag har läst din bok, du refererar till en annan bok som inte är tillförlitlig. Man anger alltid den ursprungliga källan!

  och

  Guddi:
  När det gäller teorin, så även om den stämmer i stor i just detta fallet, så kan man ändå inte referera till boken i det avseende. Det är det heller ingen som har gjort. Du såg väl att jag angav en ordentlig referens när vi diskuterade motorenhetsaktivering?
  Förstår du skillnaden nu Frank? Du kan med andra ord inte hänvisa till Fagins bok utan du får ange de referenser som han använder. Som jag skrivit innan:

  Guddi: Man anger alltid den ursprungliga källan!

  ???????????????

 208. Gud va du är löjligt nu Frank. Är din nya (nygamla) teknik att medvetet försöka missförstå? Man anger grundkällan när någon ber om det. Jag angav boken först, men då du ifrågasatte den så angav jag istället grundkällorna till samma påståenden för dig. Det är precis detta jag har bett dig om hur många gånger om helst. Du anger en bok och jag ifrågasätter boken (med tydliga motiveringar där jag angett referenser till faktan som gör att jag ifrågasätter den) och ber då om grund/ursprungkällan så att jag själv kan kontrollera faktan och du vägrat ange den.
  Med din logik så hade jag kunnat bevisa att mättat fett är farligt bara genom att öppna upp en bok om näringslära och citera. Om du sen börjar ange en massa studier och nyare artiklar som tittat på endast mättat fett som visar att jag har fel så vägrar jag bara att ta till mig det och eftersom jag inte ger någon referens till någon grundkälla som kan kritiseras så fortsätter jag att ha rätt. Inte sant? För det är precis så som du har betett dig sen du började kommentera här för över 3 månader sen.
  Här har du hela listan (med länkar till de tillfällen då du skrivit rakt ut att du vägrar ange ursprungskällan till informationen):
  1. Referenser till det du skriver i din bok (jag har boken nu, jag hittar fortfarande inte referenserna). Du formulerade dig också på följande fina sätt när du vägrade ge grundkällorna till dina påståenden.

  Frank Nilsson: Det är patetiskt att kräva referenser från boken istället för att köpa den och få allt i sitt sammanhang, om man gör anspråk på att närma sig de här frågorna på ett professionellt och vetenskapligt sätt.

  2. Faigins bok
  3. Pavels bok (denna bok har jag själv hemma och jag hittar inte referenserna om du säger finns, jag har bett dig säga var i boken men du svarar inte)
  4. Lipid Biochemistry
  5. Hemsidan ”UCLA center for human nutrition”
  ps: tack för att du börjat använda citat, blir mycket mer lättläst

 209. Gud va du är löjligt nu Frank. Är din nya (nygamla) teknik att medvetet försöka missförstå? Man anger grundkällan när någon ber om det. Jag angav boken först, men då du ifrågasatte den så angav jag istället grundkällorna till samma påståenden för dig.

  Ska jag uppfatta det som att dessa studier är referenser i boken?

 210. Sluta diskutera med frank. Jag har följt hans diskusioner på olika forum och han är omöjlig. När han känner sig trängd är det som att att tala till en vägg!
  Han är inte speciellt akademisk utan kör mest på känsla. Skulle aldrig köpa hans bok!

 211. Heja Frank!!! Du är bäst!!!
  Lyssnade på dig på Kroppsinvest i Ronneby.
  Skit bra!!!

 212. Eftersom diskussionen verkar ha avstannat kanske du vill svara på min tidigare fråga Frank? Jag är även intresserad av vad du anser om punkt 1 och 2 i jacobs recension.

 213. Svar på vad? Jag väntar på svar i uppskattningvis 20-30 frågor från dig. Du ignorerar ju i stort sett varje fråga och försöker istället ändra diskussionen till oväsentliga saker hela tiden. Kommentar 227 är en fantastiskt exempel på det, vad är relevansen med det inlägget?

 214. Just nu diskuterar vi frågan om glukagon.
  Du har refererat till en bok och säger att de fem studier du därefter tog fram är grundkällorna till bokens påståenden. Jag frågar därför helt försynt om jag ska uppfatta det som att dessa studier är referenser i boken?

 215. Frank Nilsson: Just nu diskuterar vi frågan om glukagon.Du har refererat till en bok och säger att de fem studier du därefter tog fram är grundkällorna till bokens påståenden. Jag frågar därför helt försynt om jag ska uppfatta det som att dessa studier är referenser i boken?

  Okej, jag förstår. Du försöker att byta ämne igen. Boken finns, precis som du själv påpekade, tillgänglig på nätet så du kunde skrivit det direkt. Boken ger inga referenser i det stycket. Den anger dock precis samma information om alla studierna jag refererade till.
  Nu kan ju du förklara varför detta är relevant? Ändras informationen i de studierna jag tog upp på något sätt? Detta har absolut ingenting med sakfrågan att göra.

 216. Intressant.
  Det stämmer ju inte riktigt med vad du skrivit tidigare.
  För att följa ditt egenhändigt hopsnickrade och i denna senaste version något mer flexibbla koncept för hur man lämpligen ska referera, så kan man alltså referera till en bok och sedan slänga ihop ett antal studier och påstå att dessa studier är grundkällorna till bokens påståenden?
  Vet författarna om det?

 217. Mitt koncept kring hur man refererar är solklart och har varit det hela tiden. Det är bara det att du hela tiden försöker hitta brister i det och spelat(?) dum så jag har fått förtydliga hela tiden.
  Ditt försök att försöka vrida det som att jag påstod att det var exakt de studierna som jag angav som var de som användes till grund i boken är ju bara löjligt. Läs det jag skrev:

  Guddi: Jag angav boken först, men då du ifrågasatte den så angav jag istället grundkällorna till samma påståenden för dig.

  Jag skriver alltså INTE att jag angav studierna som refereras i boken utan jag angav skriver klart och tydlig att jag angav studier om gav stöd för påståendet inte sant?
  Läs texten här under igen.

  Guddi: Det är precis detta jag har bett dig om hur många gånger om helst. Du anger en bok och jag ifrågasätter boken (med tydliga motiveringar där jag angett referenser till faktan som gör att jag ifrågasätter den) och ber då om grund/ursprungkällan så att jag själv kan kontrollera faktan och du vägrat ange den.

  Vad sägs om att du ska vara på denna fråga nu Frank?

  Guddi: Med din logik så hade jag kunnat bevisa att mättat fett är farligt bara genom att öppna upp en bok om näringslära och citera. Om du sen börjar ange en massa studier och nyare artiklar som tittat på endast mättat fett som visar att jag har fel så vägrar jag bara att ta till mig det och eftersom jag inte ger någon referens till någon grundkälla som kan kritiseras så fortsätter jag att ha rätt. Inte sant?

  Och därefter dessa

  Guddi: Nu kan ju du förklara varför detta är relevant? Ändras informationen i de studierna jag tog upp på något sätt? Detta har absolut ingenting med sakfrågan att göra.

  Och sen kan vi väl återgå till det som är relevant? Du har ännu inte motbevisat en endaste punkt jag tagit upp förutom att det va mud men istället för kitavabor på bilden och när jag påpekade att man åt likadant i den folkgruppen så blev du tyst där med.

 218. Grund/ursprungskällan? Det må ju i så fall vara bokens egna referenser.
  Visst var det retsamt att jag visade att du för egen del tummar på de regler du uppsätter för andra?
  Nåväl, låt oss titta på dina studier.
  Menar du att de bygger på LCHF-kost?

 219. Nä Frank. Grund/ursprungskälla är en studie där man studerat ett fenomen och sett hur det påverkats av olika variabler. Likt alla de studierna jag refererade till tidigare. Jag angav boken som referens eftersom jag visste att det som stod stämde och det står i mer eller mindre varje bok. Du skrev att boken jag angav som referens inte dög genom att referera till en annan bok. Jag acceptera det och refererade därför istället till just grund/ursprungskällor.
  Du har angett flera böcker som jag har sagt inte duger och till skillnad från dig så har jag inte kontrat med en introduktionsbok utan till studier där man faktiskt har tittat på det sak vi diskuterat och kommit fram till helt andra resultat. Du har svarat med att desperat försöka hålla fast vid dina böcker då du inte har någon verklig studie att backa upp med (se återigen parallellen till mättat fett som du hela tiden ignorerar).
  Nu orkar jag faktiskt inte hålla på med att svara på dina irrelevanta frågor Frank. Dina hopplösa försök att misskreditera alla studier som motbevisar det du säger när du inte har en endast studie som stödjer det du säger orkar jag inte hålla på mer med. Om du vill försöka motbevisa en av alla de sakerna jag tagit upp så är du välkommen att göra det och om du gör det med verklig fakta och inte egen påhittad fysiologi så kommer jag att svara.

 220. Är frågan om huruvida de av dig framlagda studierna baserar sig på LCHF irrelevant, i ett smmanhang där vi diskuterar vilka hormoner som har störst betydelse för fettförbränningen när man går på LCHF-kost?
  Är det inte faktiskt så, att du liksom jag vet att studierna inte baseras på LCHF-kost och att STUDIERNA därför är irrelevanta!
  Du har ju anklagat mig för att ha med studier i boken, vilka du ansåg irrelevanta. Är det så att du vill dra dig ur debatten nu, när det visar sig att du själv har gjort just den missen?

 221. Kan inte du tar fram några studier som visar på att glukagon är starkt lipolytiskt vid LCHF kost då Frank?

 222. Frank, varför har du väntat i 3 månader med att posta den om den är så gammal och självklar?

 223. Frank Nilsson: Är frågan om huruvida de av dig framlagda studierna baserar sig på LCHF irrelevant, i ett smmanhang där vi diskuterar vilka hormoner som har störst betydelse för fettförbränningen när man går på LCHF-kost?Är det inte faktiskt så, att du liksom jag vet att studierna inte baseras på LCHF-kost och att STUDIERNA därför är irrelevanta!Du har ju anklagat mig för att ha med studier i boken, vilka du ansåg irrelevanta. Är det så att du vill dra dig ur debatten nu, när det visar sig att du själv har gjort just den missen?

  Lägg av med de löjliga argumenten nu Frank. Det är du som påstår saker som går emot varenda gjord studie på området och då är det också du som får stå för bevisen.
  Om du vill tro att kroppen fungera på något unikt sätt när man äter LCHF och inte på någon annan diet så får du som sagt gärna tro det. Men du skriver inte att du tror det. Du påstår att det är så utan att ha några som helst fakta att backa upp dina påståenden med. Du har ju inte ens ge en möjlig förklaring till varför det skulle vara så. Du påstår ju inte bara att glukagon är inblandat i lipolysen (vilket det troligen är via HSL) utan du påstår att det är det viktigaste hormonet tillsammans med GH. Det är ett väldigt långt hopp i tro…
  Det är ju precis detta hela mitt inlägg handlar om, att du ljuger om en hel del och att du hittar på ännu mer. Kul att du äntligen erkänner det.
  Det faktum att du än så länge inte har refererat till en endaste relevant studie i hela denna långa diskussion och alla tidigare diskussioner vi haft säger en hel del…

 224. Tack för studien. Har inte tillgång till hela studien men åt patienterna LCHF innan proverna togs? Själv tror jag inte att man kan dra sådana slutsatser från in vitro studier, men jag ska läsa igenom den innan jag säger nåt mer.

 225. Complete: Frank, varför har du väntat i 3 månader med att posta den om den är så gammal och självklar?

  För att studien är fullständigt irrelevant då den inte tittar på fettförbränning överhuvudtaget utan ketonproduktion. Att glukagon är inblandat i ketonproduktion är inget jag eller någon annan i denna diskussion har ifrågasatt.

  Guddi: Nedbrytning av fettsyror till ketonkroppar är inte fettförbränning, bara omvandling från en kemisk energiform till en annan.

  Som om inte det var nog så handlar det om en in vitro studie (provrör) där man helt tagit bort insulin vilket aldrig händer hos människor förutom hos de med obehandlad diabetes typ I.

 226. Och vilken typ av reaktion tycker du att ketonkroppsbildning är?
  (Du glömde tala om huruvida det var LCHF-studier du tagit fram)

 227. Frank Nilsson: Och vilken typ av reaktion tycker du att ketonkroppsbildning är?

  Ketonproduktion är som jag skrev tidigare främst en omvandling från en form av kemisk energi till en annan. Energiförlusten är väldigt liten. Ketonproduktionen är också helt beroende utav tillförsel av fettsyror, dvs lipolys, som i sin tur är inte påverkas av glukagonnivåerna.
  När väl lipolysen är igång så produceras ketoner genom oxidation av fettsyror. Vid fullständig svält så står ketoner för ungefär 5 % av den dagliga energiförbrukningen i muskler (1) och totalt förbrukar en stor man ungefär 130 g/dag i hela kroppen (2). 130 g ketoner motsvarar 585 kcal/dag. Detta är alltså vid total fasta och inget som kommer ske vid LCHF-kost.
  Är det detta som du vill påstå gör glukagon till det viktigaste fettförbränningshormonet tillsammans med GH? 585 kcal som är helt beroende utav tidigare lipolys i fettvävnad.
  Nädu Frank, ska man snacka fettförbränning så ska man snacka lipolys och där har du ännu inte visat att glukagon spelar någon roll.
  Men visst, jag spelar med bara för att visa läsarna hur desperata dina försök nu börjar att bli. Du har redan erkännt att glukagons roll när man inte äter ketogen kost är väldigt liten. Du vill nu alltså istället påstå att de möjliga maximala 500 kcal som kan förbrännas som ketoner är tillräckligt för att kalla glukagon för det viktigaste fettförbrännande hormonet tillsammans med GH?
  Även om jag tycker att 500 kcal per dag inte är fog för att kalla glukagon för ett viktigt fettförbrännande hormon (särskilt inte när det egentligen bara handlar om ett byte av form på den kemiska energin) så fortsätter vi diskussionen här. Jag börjar med följande studie där man visar att glukagon endast spelar roll om man sänker insulinivåerna till det man kallade för insulindeficency (normalinsulinnivån som användes och där man inte såg någon ökad effekt av mer glukagon var efter 13-14 timmars fasta, dvs lägre än vanligt). Studien visar också det jag skrev här ovanför, att tillgången på fettsyror är det som är allra viktigaste även för ketonproduktion:

  These studies indicate that, in man, FFA availability is a major determinant of rates of KB production; insulin does not appear to influence ketogenesis rates by a direct hepatic effect, and glucagon can further augment KB production when FFA concentrations are increased but only in the setting of insulin deficiency

  Miles JM, Haymond MW, Nissen SL, Gerich JE. Effects of free fatty acid availability, glucagon excess, and insulin deficiency on ketone body production in postabsorptive man. J Clin Invest. 1983 Jun;71(6):1554-61
  Nu får du bevisa att glukagon är väldigt viktigt för de, enligt dig, väldigt viktiga 500 kcal. Du har ju än så länge bara visat att glukagon spelar roll i provrör utan insulin. För mig så verkar det snarare som att glukagon är delaktigt, men inte det viktigaste.
  (Tänkte bara påminna läsare om att du i din bok inte ens nämner att glukagon endast är fettförbrännande vid ketos. I boken är diskussionen helt generell men jag spelar som sagt med i diskussionen ändå)

  Frank Nilsson: (Du glömde tala om huruvida det var LCHF-studier du tagit fram)

  Titta på studierna Frank. För du är väl kapabel att titta på studierna själv? Du vet lika väl som mig att ingen av studierna var på exakt LCHF-kost.
  En av dem använde microdialys som gör att resultaten ses som oberoende av insulin. Närmre LCHF än så finns det ingen studie vilket jag var väldigt tydlig med i mitt förra inlägg och jag förstår inte varför du envisas med att ställa dumma frågor?
  Du kan skriva saker som konstaterande istället för att envisas med att jag ska bekräfta det hela tiden. Jag kommer inte att ifrågasätta bevisad fakta så lägg av med den barnsliga retoriken nu och svara på frågor som är relevanta istället.
  Du får förkasta hur många studier som helst med motiveringen att du inte tycker det är LCHF, men då får du ställa samma krav på de studier du använder dig utav. Just nu är det hur tydligt som helst att du väljer studier efter om det passar eller inte och skiter i vad som är korrekt fakta.
  Precis som jag har skrivit tidigare så får du tro precis vad du vill. Påstå dock inte att du har belägg för det du säger för det har du inte och du har bevisat det med all tydlighet här.
  Nu skulle jag uppskatta svar på mina frågor:
  https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/comment-page-5/#comment-3097

 228. Problemet med Frank Nilssons skriverier verkar ju, som hos så många andra, vara att han skriver som att det budskap han för fram betsår av den absoluta sanningen och att man kan vara 100% säker på att det stämmer. Så är det ju naturligtvis aldrig. Den här diskussionen skulle ju, som alla vet, inte vara ens i närheten av så hätsk som den är om bara Nilsson hade erkänt detta. Men låter man som en evangelisk pastor i sin berättarröst så säljer man kanske fler böcker, vad vet jag.

 229. Först några inledande notiser:
  Guddi medger att han i sin ambition att bevisa att mitt påstående att glukagon tillsammans med tillväxthormon är det mest betydande fettförbränningshormonet, refererat till irrelevanta studier:

  Titta på studierna Frank. För du är väl kapabel att titta på studierna själv? Du vet lika väl som mig att ingen av studierna var på exakt LCHF-kost.

  Guddis fel är så mycket större, eftersom jag flera gånger med referenser upprepat, att man i bedömningen av glukagons betydelse som fettförbränningshormon måste ta i beaktande individens hormonella status.
  Högkolhydratkost ger högre insulinnivåer och lägre glukagonnivåer än en LCHF-kost.
  Jag har poängterat att mitt påstående avser LCHF-förhållanden och att glukagons betydelse är betydligt mindre under högkolhydratförhållanden (men av mycket stor betydelse ändå, som vi ska se nedan).
  Sedan försöker Guddi bevisa, med hänvisning till förhållanden under svält, att den energi som ketonkroppsbildningen är av mindre betydelse:

  Ketonproduktion är som jag skrev tidigare främst en omvandling från en form av kemisk energi till en annan. Energiförlusten är väldigt liten. Ketonproduktionen är också helt beroende utav tillförsel av fettsyror, dvs lipolys, som i sin tur är inte påverkas av glukagonnivåerna.
  När väl lipolysen är igång så produceras ketoner genom oxidation av fettsyror. Vid fullständig svält så står ketoner för ungefär 5 % av den dagliga energiförbrukningen i muskler (1) och totalt förbrukar en stor man ungefär 130 g/dag i hela kroppen (2). 130 g ketoner motsvarar 585 kcal/dag. Detta är alltså vid total fasta och inget som kommer ske vid LCHF-kost.
  Är det detta som du vill påstå gör glukagon till det viktigaste fettförbränningshormonet tillsammans med GH? 585 kcal som är helt beroende utav tidigare lipolys i fettvävnad.

  Guddi försöker här i första stycket smyga undan att ketonkroppsproduktionen är en oxidation av fett, dvs. fettförbränning, men måste medge det i andra stycket.
  Vid den kvantitativa bedömningen av leverns glukagonstyrda fettförbränning, väljer Guddi att ”glömma” produktionen av ecetyl-CoA och glukos.
  Desutom regleras energiomsättningen ned under svält varför inte ens Guddis siffror för ketonkroppsbildningen är representativa för LCHF-förhållanden.
  Ett litet citat ur en av dessa förhatliga böcker som inte Guddi vill läsa (kanske för att de inte alla ligger gratis på nätet) visar på hur kroppen reagerar på svält:

  Postabsorptive metabolism is more complex than the absorptive state. It is regulated mainly by the sympathetic nervous system and glucagon, but several other hormones are involved. As blood glucose level drops, insulin secretion declines and the pancreatic _ cells secrete glucagon.
  Glucagon promotes glycogenolysis and gluconeogenesis, raising the blood glucose level, and it promotes lipolysis and a rise in FFA levels. Thus it makes both glucose and lipids available for fuel.

  Till detta kommer alltså dessutom ketonkroppsproduktionen:

  Adipocytes and hepatocytes hydrolyze fats and convert the glycerol to glucose. Free fatty acids (FFAs) cannot be converted to glucose, but they can favorably affect blood glucose concentration. As the liver oxidizes them to ketone bodies, other cells absorb and
  use these, or use FFAs directly, as their source of energy. By switching from glucose to fatty acid catabolism, they leave glucose for use by the brain (the glucose-sparing effect). After 4 to 5 days of fasting, the brain begins to use ketone bodies as supplemental fuel.

  Saladin: Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function, Third
  Edition, s. 1013.
  Fortsättning följer nedan.

 230. Guddi har alltså gjort en del graverande missar på vägen, men den största återstår ännu att redovisa.
  Hans synsätt är endimensionellt, där han endast ser till den kvantitativa sidan av saken, dvs. mängden producerad energi.
  När man tittar på glukagons betydelse vid en högfettkost, måste man se det ur ett överlevnadsperspektiv, dvs. även titta på sakens kvalitativa sida.
  Hjärnan går vid ketogen kost till c:a 70 % på ketonkroppar och till c:a 30 % på glukos.
  Det är leverns glukagonstyrda produktion som tillfredsställer båda dessa behov, ett system som utvecklats under årmiljoner. På LCHF-kost är därför denna produktion helt livsavgörande.
  Guddi har inte beaktat detta, möjligen därför att den sockerdrivnes hjärna nästan uteslutande går på glukos och eftersom han mest sysslar med högkolhydratförhållanden därför inte förstått värdet av denna aspekt.
  Men även för den sockerdrivne har glukagons fettförbrännande funktion den största betydelse.
  Utan den klarar inte heller denne en längre svält och t.ex. anorektiker eller personer som inte kontinuerligt har tillgång till mat, skulle gå en snabb död till mötes, när det centrala nervsystemet slutar fungera.
  Betydelsen av den glukagonstyrda fettförbränningen i levern kan därför inte överskattas.
  Kanske borde jag i boken snarare ha betonat detta extra, genom att säga att glukagon ensamt är det mest betydelsefulla fettförbränningshormonet!

 231. Imponerande Frank. Ännu ett inlägg utan någon som helst fakta och försök till att försöka missleda läsare. Särskilt din lilla bit om att du flera gånger med referenser bevisat var underhållande.
  Studierna är inte irrelevanta då de visar att glukagon inte har någon större betydelse vid lipolysen oavsett insulinnivåer. Läs studierna och läs på vad microdialys är.
  Jag försökte inte smyga undan med något, jag skrev oxidation och jag har svarat på alla dina frågor trots att de alla är mer eller mindre dumma/onödiga. Du däremot duckar ännu en gång för mina. Jag länkar ännu en gång https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/comment-page-5/#comment-3097
  Dina referenser är lika dåliga som vanligt. Jag har boken Anatomy and Physiology och den anger inga referenser. Varför ger du oss inte en referens till studien där man sett det som står i boken istället? Inser du inte att det lyser igenom att du inte har någon som helst fakta som backar upp det du säger?
  Kul att du nu byter riktning i din diskussion från kvantitativ till kvalitativ. Om det va detta du menade hela tiden så tycker man ju att du borde påpekat det tidigare. Nu blir det istället uppenbart att du försöker dig på vad man i engelskan kallar för ”backpedal” 😉 Du har dock fel även här. Ketonproduktion sker så fort man höjer nivåerna av fria fettsyror även om glukagonnivåerna förblir på ”vilonivå”. Detta står i studien jag refererade till i mitt förra inlägg med. Glömde du att läsa den?
  Så hjärnan kommer att få sina ketoner oavsett om glukagonnivåerna höjs eller inte.

 232. Frank har inga studier som bekräftar det han säger. Finns självklart ingen som följt denna diskussion som tror motsatsen.
  Han är en gammal auktoritär lärare som högst sannolikt gått igenom merparten av sitt vuxna liv oemotsagd, därav förskoleretoriken.
  De flesta i hans närhet tror helt enkelt på det han säger och därför skapar han en egen övertygelse om dess korrekthet.
  Guddi, du kommer inte få svar på dina frågor av den enkla anledningen att Frank inte kan. Jag förstår till fullo din irritation men vi som ser traningslara.se som en källa till kunskap vill att du lägger din tid på annat, inte denna tragikomiska följetong med tomtarnas tomte och hans vilsna verklighet.

 233. Kul att du nu byter riktning i din diskussion från kvantitativ till kvalitativ. Om det va detta du menade hela tiden så tycker man ju att du borde påpekat det tidigare.

  I en mer normal recension hade man kanske efterfrågat vad jag menar?
  Din studie:

  To determine whether insulin deficiency would further augment KB production, analogous experiments were performed but the replacement infusion of insulin was stopped. Despite a greater increase in plasma FFA (from 0.26 +/- 0.04 to 1.95 +/- 0.3 mM), KB production increased (from 1.5 +/- 0.3 to 11.1 +/- 1.8 mumol . kg-1 . min-1) to the same extent as in the absence of insulin deficiency.

  Trots att halten fria fettsyror ökade när insulinet minskades, ökade inte ketonkroppsproduktionen. Ändå drar man denna slutsats:

  These studies indicate that, in man, FFA availability is a major determinant of rates of KB production; insulin does not appear to influence ketogenesis rates by a direct hepatic effect, and glucagon can further augment KB production when FFA concentrations are increased but only in the setting of insulin deficiency.

  Motsägelsefullt eller hur?
  Men:

  To determine whether hyperglucagonemia would augment KB production beyond that accompanying an increase in plasma FFA and, if so, whether this required insulin deficiency, similar experiments were performed in which the glucagon infusion rate was increased to produce plasma glucagon concentrations of 450-550 pg/ml with and without maintenance of the basal insulin infusion. When basal plasma insulin concentrations were maintained, hyperglucagonemia did not further increase KB production; however, when the basal insulin infusion was discontinued, hyperglucagonemia increased KB production significantly

  När insulinnivåerna hölls uppe ökad inte ketonkroppsprocuktionen, men när de minskades fick glukagonet effekt. Föga förvånande.
  I det verkliga livet ökar produktionen av fria fettsyror när man äter en fettrik lågkolhydratkost och samtidigt minskar insulin och ökar glukagon. Det motsvarar den sista delen av mitt citat.
  Du får gärna fortsätta tro att dina referenser till olika studier med infusioner av hormonlösningar, fettsyror och annat motsvarar det verkliga livet och hormonsystemets funktion. En och annan som gärna vill, kan säkert imponeras av dina lösryckta studer med märkliga slutsatser, men jag har sett sådant förut.

 234. Frank: Jag har fortfarande inte sett några studier på att glukagon under LCHF kost skulle vara lipolytiskt…
  Varken studien från 1991 eller din bok ”Lipid biochemistry” behandlar LCHF?

 235. Frank, tycker mig kunna en hel del. Men känner jag att det inte tillför något faktamässigt så avvaktar jag. Vill kunna bemöta frågor och kommentarer på ett professionellt sätt, inte med eget tyckande och fakta som ej existerar.
  Ber självklart om ursäkt om du tog illa vid men man blir rätt less på din flykt från de frågor som serveras av mer tålmodiga individer än jag själv.

 236. Nu tror jag inte studien är relevant för diskussionen i fråga men vi kan bortse från det.
  ”Patients ranging in age from 26 to 64 yr were fed a high carbohydrate meal composed of slow-absorption-rate glucides on the evening before surgery (bread and starchy foods) and then fasted overnight”
  Det låter inte som en LCHF studie i mina öron. Att det sedan är en in vitro studie gör det ännu svårare för mig att förstå hur denna skulle kunna visa på det du påstår.

 237. The effects of pancreatic hormones and cyclic AMP on long-chain fatty-acid metabolism were investigated in human hepatocytes isolated from 12 liver biopsy specimens and cultured for 4 days in an insulin-free medium.

  Biopsier som hölls i 4 dagar i ett insulinfritt medium motsvarar knappast ett tillstånd framkallat av högkolhydratkost.

 238. Frank Nilsson: I en mer normal recension hade man kanske efterfrågat vad jag menar?

  Vad du menar är tydligt både i din bok och från dina kommentarer här. Inget man behöver fråga efter fast så här i efterhand så önskar jag att jag hade gjort det så du inte kunnat försöka smita undan med det nu.

  Frank Nilsson: Motsägelsefullt eller hur?

  Det är inte motsägelsefullt. Det finns väldigt många reaktioner i kroppen som har ett tak för hur fort de kan producera någon produkt.

  Frank Nilsson: I det verkliga livet ökar produktionen av fria fettsyror när man äter en fettrik lågkolhydratkost och samtidigt minskar insulin och ökar glukagon. Det motsvarar den sista delen av mitt citat.

  Nä det motsvarare verkligen inte sista delen av ditt citat Frank. I verkliga livet så producerar man alltid insulin, oavsett kost. Den första delen av citatet innebär insulinnivåer kring 15 µU/mL. Detta motsvarar nivåerna efter flera timmars/någon dags fasta och även de nivåer som man ser i studier när folk går ner i vikt på ketogen kost (2).
  Den andra delen i studien som jag länkade till motsvarar vad som sker hos en typ I diabetiker som inte har tillgång till insulin.
  Det jag påpekade här ovanför är inte direkt svårt att kontrollera, studien är gratis! Men istället för att läsa den så citerar du abstraktet och tolkar det så det passar dig.

  Frank Nilsson: Sug på den här:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1126591

  Frank Nilsson: Eller den här om fria fettsyror och ketonproduktion:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/805077

  Och där bevisade du min poäng. Du väljer studie där man gett personer väldigt höga doser glukagon och sen inte kontrollerat övriga hormonnivåer.

  Since the highest pathophysiological peripheral glucagon concentration reported in man is 3,500 pg./ml. the dosages of glucagon used in this study produced peripheral glucagon concentrations which must be considered to be in the pharmacological range. Whether glucagon causes free fatty acid mobilization at the adipocyte at smaller peripheral venous concentrations is not resolved by this study

  Man kan alltså inte säga någonting från dina studier förutom att väldigt höga glukanivåer kommer att leda till en ökad lipolys. Om det sen beror direkt på glukagon eller någon annan reaktion som kroppen använder i svar till de väldigt höga nivåerna gåer inte att säga.
  Vad händer då när man ger folk väldigt mycket glukagon?
  Jo, man får en ökad utsöndring av adrenalin, noradrenalin, GH och cortisol (1) vilket förklarar effekten från dina studier. Det är med andra ord inte glukagon som drar igång lipolysen i studierna du länkar till utan kroppens svar på väldigt höga glukagonnivåer.
  Du svarar på följande fråga:

  B-A: Frank: Jag har fortfarande inte sett några studier på att glukagon under LCHF kost skulle vara lipolytiskt…

  med

  Frank Nilsson: Sug på den här:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1126591

  Jag antar att du inte har läst studien! Så här står det under metoden:

  Each subject was instructed to consume at least 250 g. of carbohydrate per day for four days prior to all studies.

  Jag antar att du inte bryr dig i just detta fallet?
  slutligen…

  Guddi: Nu skulle jag uppskatta svar på mina frågor:
  https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/comment-page-5/#comment-3097

 239. Vill påpeka att ”ketogen” som nämns i studier kan vara högprotein vilket betyder rätt så hög insulinfrisättning. LCHF är inte högprotein utan högfett.

 240. Vad händer då när man ger folk väldigt mycket glukagon?
  Jo, man får en ökad utsöndring av adrenalin, noradrenalin, GH och cortisol (1) vilket förklarar effekten från dina studier. Det är med andra ord inte glukagon som drar igång lipolysen i studierna du länkar till utan kroppens svar på väldigt höga glukagonnivåer.Vad händer då när man ger folk väldigt mycket glukagon?

  😀
  Vi har nog rätt olika logik Guddi!
  För mig ser det ut som om glukagonet orsakade utsöndringen av de andra homonerna. Glukagonet verkar alltså genom att styra de andra hormonerna och det förklarar effekten av mina studier.

  Du svarar på följande fråga:

  B-A: Frank: Jag har fortfarande inte sett några studier på att glukagon under LCHF kost skulle vara lipolytiskt…

  med

  Frank Nilsson: Sug på den här:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1126591

  Jag antar att du inte har läst studien! Så här står det under metoden:

  Each subject was instructed to consume at least 250 g. of carbohydrate per day for four days prior to all studies.

  Jag antar att du inte bryr dig i just detta fallet??

  Att de innan studien åt högkolhydratkost gör ju bara resultet än mer anmärkningsvärt!

 241. Anonym:
  Vill påpeka att ”ketogen” som nämns i studier kan vara högprotein vilket betyder rätt så hög insulinfrisättning. LCHF är inte högprotein utan högfett.

  Det enda som spelar roll är mängden glukos. Högprotein kan vara icke-ketogen (58% av överskottsproteinet blir just glukos.)

 242. Frank Nilsson: Vi har nog rätt olika logik Guddi!
  För mig ser det ut som om glukagonet orsakade utsöndringen av de andra homonerna. Glukagonet verkar alltså genom att styra de andra hormonerna och det förklarar effekten av mina studier.

  Jag tänker logiskt, vad du gör vet jag inte riktigt. Förutsättningarna är följande.
  1. Alla hormonen som du påstår glukagon styr (adrenalin, noradrenalin, cortisol och GH) kan stimuleras av andra faktorer och de kommer då att stimulera lipolysen lika mycket oavsett glukagonniåverna.
  2. Utan att gå via dessa andra hormon så kan inte glukagon inverka på lipolysen
  3. Stimuleringen från glukagon på de andra hormonen sker främst när man tillför glukagon utifrån i större mängder.
  Från detta drar jag slutsatsen att glukagon inte är något viktigt hormon för fettförbränningen. I vissa fall kan den bidra något indirekt genom andra hormon. De viktiga hormoner är istället just dessa hormon vilket jag skrev för över 3 månader sen till dig:

  Guddi: De hormonerna som främst styr fettförbränning är insulin, adrenalin, noradrenalin och kortisol under aktivitet och GH, testosteron och leptin inverkar dessutom under det dagliga livet medan Glukagons bidrag är minimalt

  Du däremot drar från punkterna ovan den helt ologiska slutsatsen att glukagon tillsammans med GH är det viktigaste fettförbränningshormonet.
  Ser du skillnaden nu? Det är inte så att vi har olika logik utan jag ger logiska resonemang medan du visar på klara brister i slutledningsförmåga.
  Slutligen..

  Guddi: Nu skulle jag uppskatta svar på mina frågor:
  https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/comment-page-5/#comment-3097

 243. Guddi: Alla hormonen som du påstår glukagon styr (adrenalin, noradrenalin, cortisol och GH) kan stimuleras av andra faktorer och de kommer då att stimulera lipolysen lika mycket oavsett glukagonniåverna.

  Nja, nu var det inte bara jag som påstod det, utan också du:

  Guddi: Vad händer då när man ger folk väldigt mycket glukagon?
  Jo, man får en ökad utsöndring av adrenalin, noradrenalin, GH och cortisol (1) vilket förklarar effekten från dina studier.

  Vilka andra faktorer pratar du om? Glöm inte bort att vi pratar om faktorer inducerade av kost, närmare bestämt LCHF-kost.

 244. Debatt, retorik och logik
  Är vatten dödligt? Ja, det är det. om du överdoserar på kort tid så dör du av vatten. Är vatten onyttigt? Nej, det är essentiellt (livsnödvändigt).
  Så är vatten nyttigt eller onyttigt?
  Finns det någon långsiktig forskning som visar på att vatten är nyttigt för oss? Måste det bevisas eller kan vi lita på vår historia, det sunda förnuftet och vår kunskap om kroppen?
  Måste allt bevisas i absurdum? Är det bara forskningen som visar sanningen? Om forskningen inte överensstämmer med verkligheten, varför är det verkligheten som måste förändras? Är det rimligt? Vettigt?
  Hittade detta idag på
  http://www.annahallen.se/

 245. Måste allt bevisas i absurdum? Är det bara forskningen som visar sanningen? Om forskningen inte överensstämmer med verkligheten, varför är det verkligheten som måste förändras? Är det rimligt? Vettigt

  Viktig frågeställning och alls inte dravel!
  Verkligheten i form av våra av evolutionen framavlade egenskaper har nämligen inget pengaintresse, vilket stora delar av dagens forskning har, inte minst på idrotts- och nutritionsområdet.

 246. Frank, om du ändå lägger ner tid på att posta här kan du väl lika gärna svara på dom frågor som du har lämnat obesvarade.

 247. Kan någon vara vänlig att rabla upp de frågor som Frabk inte har svarat på då? 😛

 248. Jösses vilken låg nivå av Frank, tragiskt att han kan tjäna pengar på boken i fråga.
  För övrigt verkar det bara vara tangentbordsninjor som tillämpar dylika tränings- och kostupplägg, för det väl kommer till kritan visar sig dessa människor ur mina ögon inte ha vare sig fysiken eller styrkan för att backa upp sina metoder, vilket exempelvis Martin Berkhan har.

 249. JÖSSES, vad förvirrad man blir. Vet inte vad jag ska äta längre för att prestera=(

 250. Debattlustan tycks ha avtagit och det enda som ni presterar är de vanliga skitkommentarerna!
  Jag ska nu ge min sammanfattande värdering av debatten om glukagon som fettförbränningshormon.
  Först vill jag kommentera Guddis påståenden om att man inte kan hänvisa till litteratur, utan bara till studier (det han kallar för ”källan”).
  Det finns en akademisk praxis för hur man citerar:
  http://www3.ub.lu.se/infokompetens//referens/referensa.html
  Där sägs inget om att man inte kan citera litteratur, tvärtom finns där en mängd exempel på hur just detta ska göras. Guddis teknik att slippa ifrån mina referenser, genom att säga att man inte kan citera litteraturen eller att säga att böckerna är ”otillförlitliga”, ofta utan att ha läst dem, har inget med praxis att göra, utan är bara ett försök att slippa ta ställning till referenserna.
  Jag har ju gett flera referenser till böcker som understryker min tes om att man måste ta hänsyn till en persons metabola status när man diskuterar detta ämne.
  Glukagon är ett kraftfullt fettförbränningshormon under förutsättning att man går på ketogen kost och det är ju i det perspektivet jag skrivit min bok. En kolhydratätare har höga insulinnivåer och insulinet begränsar kraftigt fettförbränningen genom att hindra utsöndringen av glukagon.
  Detta är välkänt. En studie som diskuterar just problemet med den metabola statusen och den dåliga verkan av både tillväxthormon och glukagon hos kolhydratätaren är t.ex. denna:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/749914?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=2&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed
  (utrycken ”normal fed man” och ”normal man” avser en kolhydratätare, även om kolhydratätandet egentligen bara är vanligt, inte normalt för människan)
  Därför hamnar Guddi helt fel, när han för att bevisa sin tes slänger upp fem studier gjorda på kolhydratätare, trots att det är ketogen kost som ligger till grund för mitt påstående. Han har inget annat!
  Han har alltså vare sig litteratur eller studier som motsäger mitt påstående. Jag har däremot redovisat både studier och litteratur för mitt påstående om glukagon.
  Guddi diskuterar också i första hand lipolysen i fettvävnaden, i mindre utsträckning lipidoxidationen i muskelvävnaden och undviker helt och hållet lipidoxidationen och ketonproduktionen i levern.
  När jag diskuterar fettförbränning menar jag allt detta sammantaget.
  Guddis påhopp på bokens hormonavsitt grundar sig på dålig insikt om att hormonsystemets reaktioner varierar beroende på den hormonella statusen. Han baserar sina ståndpunkter på resultat från högkolhydratkostens värld, vars referenser som han tycks tro är universella, har byggt sitt affärskoncept på att detta paradigm skall fortsätta för evigt och blir naturligtvis störd när någon påpekar något annat. Därav hans aggressivitet!

 251. Antar att det är dags att citera min själv då dina tankar verkar har hakat upp sig Frank. För de som inte varit med från början så kommer ni till mitt ursprungsinlägg genom att trycka på Guddi här under.

  Guddi: Gud va du är löjligt nu Frank. Är din nya (nygamla) teknik att medvetet försöka missförstå? Man anger grundkällan när någon ber om det. Jag angav boken först, men då du ifrågasatte den så angav jag istället grundkällorna till samma påståenden för dig. Det är precis detta jag har bett dig om hur många gånger om helst. Du anger en bok och jag ifrågasätter boken (med tydliga motiveringar där jag angett referenser till faktan som gör att jag ifrågasätter den) och ber då om grund/ursprungkällan så att jag själv kan kontrollera faktan och du vägrat ange den.
  Med din logik så hade jag kunnat bevisa att mättat fett är farligt bara genom att öppna upp en bok om näringslära och citera. Om du sen börjar ange en massa studier och nyare artiklar som tittat på endast mättat fett som visar att jag har fel så vägrar jag bara att ta till mig det och eftersom jag inte ger någon referens till någon grundkälla som kan kritiseras så fortsätter jag att ha rätt. Inte sant? För det är precis så som du har betett dig sen du började kommentera här för över 3 månader sen.

  Du kan ändra 3 månader till 5 månader annars så stämmer allting fortfarande. Du valde att vägra svara på den frågan då trots att jag upprepade den en 4-5 gånger. Denna gången kan du inte ”missa” den 😉

 252. Dina referenser den här gången var fem studier på kolhydraddrivna. På vilket sätt utgör de underlag för att ifrågasätta de böcker jag refererat till?

 253. Fortfarande inget svar på min fråga ser jag…
  Vi har redan gått igenom detta, bara att gå tillbaka och läsa om du inte minns.

 254. Du låtsas inte förstå, eller låtsas du inte?
  Mitt inlägg var svar på din fråga!
  De fem ”grundkällor” du anser ogiltigförklarar mina bokreferenser i diskussionen om glukagon som fettförberänningshormon under en strikt LCHF-diet visade sig alla vara studier av kolhydratdrivna.
  Att envist hävda att du inte får svar när alla kan se svaret, blir bara avslöjande och pinsamt!

 255. Det behövs ingen ny information. Jag tittar på de ”grundkällor” du refererar till.
  Du skulle ha länkat in i diskussionen en aning tidigare. Då hade du fått med de fem studier, som du stöder din diskussion på.
  På vilket sätt kullkastar dessa studier av kolhydratätare mitt resonemang och mina referenser? Är det inte dags att erkänna att du gått vilse eller komma med relevanta referenser som avser den kost boken handlar om?

 256. Frank Nilsson: Du låtsas inte förstå, eller låtsas du inte?
  Mitt inlägg var svar på din fråga!De fem ”grundkällor” du anser ogiltigförklarar mina bokreferenser i diskussionen om glukagon som fettförberänningshormon under en strikt LCHF-diet visade sig alla vara studier av kolhydratdrivna.Att envist hävda att du inte får svar när alla kan se svaret, blir bara avslöjande och pinsamt!

  Haha….just frasen ”avslöjande och pinsamt” är kvalitativ humor! Självinsikt verkar vara något den käre Frank saknar……

 257. Jo, jag bröt ihop och var tvungen att vara hemma från jobbet. Eller så hoppas jag att han inte bryr sig om att svara på rappakalja och lägger sin tid på annat.
  Tänk om du inte får svar Frank? Har du vunnit då? haha….humor var ordet!

 258. Lite allmänt angående referenser så är skillnaden mellan böcker och vetenskapliga rapporter att rapporten är ett originalarbete. I t ex en lärobok har författaren ofta gjort ett selektivt urval av forskningsområdet i fråga och böcker är i många fall förenklade, vilket gör att man riskerar att missa väsentliga detaljer jämfört med originalkällan. Det har ju viss påverkan på den tillförlitlighet som man kan tillskriva källan i fråga. Andrahandsreferenser är såvitt jag vet inte förbjudna att referera till och riktlinjerna varierar säkert men när jag läste psykologi skulle vi åtminstone i största mån undvika dessa.

 259. Frank Nilsson: Gunnar, blev det jobbigt för dig att se att Guddi inte hade något svar?

  Vi gick igenom detta för 2 månader sen. Varför kommer du ens tillbaka och kommenterar när du helt klart inte har något nytt att tillföra?
  Så här skrev jag som svar när du ställde exakt samma fråga för två månader sen.

  Guddi:

  Frank Nilsson: (Du glömde tala om huruvida det var LCHF-studier du tagit fram)

  Titta på studierna Frank. För du är väl kapabel att titta på studierna själv? Du vet lika väl som mig att ingen av studierna var på exakt LCHF-kost.
  En av dem använde microdialys som gör att resultaten ses som oberoende av insulin. Närmre LCHF än så finns det ingen studie vilket jag var väldigt tydlig med i mitt förra inlägg och jag förstår inte varför du envisas med att ställa dumma frågor?
  Du kan skriva saker som konstaterande istället för att envisas med att jag ska bekräfta det hela tiden. Jag kommer inte att ifrågasätta bevisad fakta så lägg av med den barnsliga retoriken nu och svara på frågor som är relevanta istället.
  Du får förkasta hur många studier som helst med motiveringen att du inte tycker det är LCHF, men då får du ställa samma krav på de studier du använder dig utav. Just nu är det hur tydligt som helst att du väljer studier efter om det passar eller inte och skiter i vad som är korrekt fakta.
  Precis som jag har skrivit tidigare så får du tro precis vad du vill. Påstå dock inte att du har belägg för det du säger för det har du inte och du har bevisat det med all tydlighet här.
  Nu skulle jag uppskatta svar på mina frågor:
  https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/comment-page-5/#comment-3097

  Det som är mest löjligt är att det inte ens var första gången du ställde frågan då. Så här skrev jag som svar för över 2 månader sen..

  Guddi: 1. Du har inte bevisat ett dugg så det finns inget att motbevisa
  2. Bevisbördan ligger på dig då det är du som påstår något

  Nädu Frank. Detta är bara löjligt och så länge som du inte har något nytt att tillföra så kommer jag att fortsätta att citera mina gamla kommentarer då alla svaren redan finns där.

 260. Gunnar: Eller så hoppas jag att han inte bryr sig om att svara på rappakalja och lägger sin tid på annat.
  Tänk om du inte får svar Frank? Har du vunnit då? haha….humor var ordet!

  Nu tar det ju ingen direkt tid att citera mina gamla inlägg men annars kommer jag inte lägga ner någon större tid.

  thompaboy: Lite allmänt angående referenser så är skillnaden mellan böcker och vetenskapliga rapporter att rapporten är ett originalarbete. I t ex en lärobok har författaren ofta gjort ett selektivt urval av forskningsområdet i fråga och böcker är i många fall förenklade, vilket gör att man riskerar att missa väsentliga detaljer jämfört med originalkällan. Det har ju viss påverkan på den tillförlitlighet som man kan tillskriva källan i fråga. Andrahandsreferenser är såvitt jag vet inte förbjudna att referera till och riktlinjerna varierar säkert men när jag läste psykologi skulle vi åtminstone i största mån undvika dessa.

  Visst är det så. Det är också detta jag har påpekat flera gånger för Frank men han verkar inte vilja förstå. Det roliga är att hans böcker inte ens har någon originalkälla 🙂
  Jag har fortfarande inte fått något svar på liknelsen med mättat fett, hade varit väldigt kul att se honom försöka slingra sig ur den. Tyvärr så har han valt att inte kommentera den trots att jag nu skrivit/länkat till den närmare 10 gånger.

 261. Jag har aldrig åkt mer än 5 km skidor tidigare. Nu testade jag på mina 5 gram kolhydrater den dagen. Det blev till slut 2,2 mil men jag hade kunnat fortsätta betydligt längre. Det var som om jag blev bara piggare hela tiden. En del säger att man måste äta kolhydrater för att orka idrotta. Det är fel. Efter skidpasset kände jag inte ens av att jag åkt skidor och inte något dagen efter heller. Jag körde också rätt så snabbt på dom här tröga vallningsfria skidorna.
  Fettdrift är faktiskt en skön känsla. Jag ska testa mer när jag får tid.

 262. Anonym -> Är det en slump att du har samma IP som Willie som kommenterade här i tråden tidigare? För övrigt säger din anekdot här ovanför precis ingenting och den är dessutom fullständigt irrelevant till detta inlägg som handlar om Frank Nilssons bok, inte träning på lågkolhydratskost.

 263. Jag vill bara skriva lite hur det känns för mig som äter den kost som Frank skriver om i boken. Jag ville faktiskt kommentera som anonym just i detta fallet, av någon anledning. Nu är det väl strunt samma:-)

 264. Jag tillhör LCHF-ätarnas glada skara och fick mitt bibliotek att köpa in denna bok som jag fått rekommenderad av andra i denna skara. Glad i hågen kom jag hem, läste boken och uppfattade den precis som ovanstående recension. Läste den en gång till för att se om jag fattat fel någonstans på vägen men så var det tyvärr inte. Fick inga trovärdiga citat att slänga mig med vid fikabordet, iaf inga som jag känner att jag kan stå för. Däremot så gillar jag kosten precis lika bra som innan då den är ett bra verktyg på min väg.
  Det skrämmer mig lite att människor sväljer dessa böcker som fakta.

 265. Wille: Jag vill bara skriva lite hur det känns för mig som äter den kost som Frank skriver om i boken. Jag ville faktiskt kommentera som anonym just i detta fallet, av någon anledning. Nu är det väl strunt samma:-)

  Du delade med dig av din erfarenhet för flera månader sen under namnet Wille. Om du känner att du vill upprepa det regelbundet så finns det säkert flera olika LCHF-forum eller vanliga träningsforum där du kan göra det. Jag hade dock uppskattat om du slutat lägga in dem här då de som sagt, inte har något som helst med mitt inlägg att göra.

 266. Ok,
  Jag tyckte att jag hade lite ny erfarenhet nu sedan dess. Mitt inlägg var riktat till de eventuella läsare som fortfarande tror att kolhydrater är viktigt för att kunna utöva motion. Att ganska lätt åka över två mil skidor är kanske vad de flesta normaltränade kolhydratätare klarar av? Jag vet faktiskt inte!

 267. Det finns ju som sagt en rätt så utbredd föreställning att för att utöva kroppsarbete så behövs det skapliga mängder kolhydrater. Inlägg som mina visar de som läser den här bloggen att det även fungerar till en viss nivå utan dessa kolhydrater. Jag ska försöka testa att köra längre nästa gång, men det kanske jag får hålla för mig själv:-)

 268. Wille: Påståenden om att man skulle prestera väldigt dåligt på LCHF är oftast långt överdrivna och de flesta studier visar på att det oftast inte blir någon skillnad i prestationsförmåga om man arbetar på en medelintensiv intensitet (60-80 % av VO2max) och på högre intensitet är resultaten möjligen lite i fördel för ett högre kolhydratintag än LCHF, men det finns få studier på området än så länge.

  Sådär står det i summeringen i min text Wille! Det är absolut inget i texten eller något annat på denna sidan som ens antyder att man inte kan prestera utan kolhydrater. Jag förstår verkligen inte ditt behov av att behöva berätta att det faktiskt fungerar här och verkligen inte varför du behöver göra det med två olika identiteter.
  Att det fungerar och träna och prestera utan kolhydrater är inget som helst försvar för Franks bok som fortfarande är usel.
  Du behöver inte hålla hur det går för dig nästa gång du öker skidor för dig själv. Du kan starta en blogg eller skriva i andra forum som jag tipsade om tidigare. Här har du tex en utmärkt fråd på ett forum med över 30000 medlemmar som handlar om precis det du verkar vilja yttra, http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=135951

 269. Du förstår inte mitt behov Guddi. Det finns faktiskt massor av människor idag som med träning försöker bli av med sin övervikt. Att minska på kolhydraterna till ett minimun är något dom kanske aldrig skulle försöka sig på på grund av rädslan att inte orka med sina träningspass.
  Men om jag nu berättar med egna ord att det faktiskt går bra, inte bara referenser till studier, ja då kanske fler ger sig själv chansen att testa. Eller så kanske de som redan är smala berättar för sina överviktiga kompisar.
  Någon som läser detta kanske i slutändan gör att någon annan får ett bra liv. Hoppas du förstår att mitt behov eller vad man nu ska kalla det är att hjälpa andra. Då är ett forum av redan inbitna av mindre intresse för mig, även om det är intressant att läsa om olika erfarenheter.
  Jag har inte läst Franks bok, kanske inte kommer att göra det..

 270. Mikael gör förresten ett gediget jobb redan i kolozzeum-tråden:-)

 271. Jag kan förstår ditt behov Wille! Det är naturligt att man vill berätta och sprida vad man själv tycker har fungerat väldigt bra. Jag vill bara att du inte uttrycket det här då det är totalt irrelevant. Det har ingenting med något som diskuteras att göra. Det enda du gör med dina inlägg är att försvåra för folk som vill följa diskussionen i själva ämnet.
  Det du gör nu motsvarar att du avbryta några personer i en diskussion för att inflika något totalt ovidkommande. Det tittar först på dig frågande och fortsätter sen diskutera det andra ämnet varpå du, återigen, avbryter för att ännu en gång upprepa det du vill ha sagt men som ingen är intresserad utav för tillfället.
  Förstår du min utgångspunkt nu Wille? Spara dina kommentarer kring hurvida det går att träna utan kolhydrater eller inte till ett forum där det faktiskt är det som diskuteras. Om du tycker att det diskuteras för lite så starta en hemsida själv eller börja skriv artiklar och försök att publicera dem på olika platser. Här i denna diskussion hör dina berättelser dock inte hemma…

 272. Du har några som i ditt samtalsexempel sitter brevid och lyssnar och håller med dig. Det är dom jag främst vänder mig till.
  Att du redan känner till att det funkar att motionera/träna på lite kolhydrater vet jag redan. Men vet dom andra det? Robert, Gunnar, B-A, Stefan, Questo mfl.

 273. och..
  Bara för att ni diskuterar, eller vad man nu kan kalla det en massa olika delar av boken, så tycker jag att mina inlägg handlar om bokens budskap i sin helhet. Det hör väl också hit? Jag känner mig betydligt friskare och har ork som jag inte varit med om tidigare med kosten som Frank skriver om.
  Vill du diskutera med Frank så gärna är det väl lika bra att ni ringer upp varandra eller träffas. Här verkar ni ju inte komma någon vart alls.
  Sen kan jag säga att jag är då en av få som föröker hålla en god ton i mina inlägg. Kollade igenom lite gamla inlägg nyss och en del låter ju inte direkt supertrevliga i sina kommentarer.
  Nu ska jag göra annat. En ny dag i morgon:-)

 274. Wille:
  Jag vet inte om du medvetet missförstår Jacob men ser du ärligt talat inte skillnaden mellan att diskutera EN BOK utifrån dess retorik och argumentation med att diskutera själva kärnämnet som berörs i boken?
  Själva ämnet är träning på lågkolhydratkost, något som både jag och Jacob tycker är jätteintressant och något vi aldrig påstått skulle vara dåligt. För egen del är jag extremt intresserad av det och tror definitivt att det kommer utvecklas mer och mer framöver.
  Men det är skillnad på att ha en tilltro till träning och lågkolhydratkost (som jag har) och att få den tilltron tack vare en viss bok. Man kan tycka om köttgryta men ändå vara kritisk till en receptbok med recept på köttgrytor. 😉
  Jag skulle ALDRIG övertygas MER genom att läsa Franks bok men det ändrar inte det faktum att jag är positivt inställd till och intresserad av lågkolhydratträning.
  Så dina anekdoter är bara att gratulera men jag fattar inte varför du kommunicerar dessa som om du skulle ha blivit ifrågasatt på något sätt?

 275. Det är bara något jag vill förmedla till Jacobs ”påhejare” eller vad man nu ska kalla dom. En del av dessa tillför inte heller diskussionen något alls, men visar sig vara på Guddis sida…utan att ens veta hur det är att äta högfettkost i över två månaders tid. Jag har då en erfarenhet av detta.
  Visst förstår jag vad Jacob menar, men jag tänkte att Frank och Jacob har koll på sin diskussion ändå, även mellan mina inlägg. Jag skriver mina kommentarer åt dom andra läsarna.

 276. Om ni nu är så intresserade av ämnet så borde ni skriva en bok tillsammans:-)
  Ring upp Frank och prata igenom de punkter som ni är så oense om ordentligt. Det tar säkert inte mer än en timme. Nu kan det ju ta flera år och ni blir bara mer ovänner.

 277. Varför pratas det alltid om sidor eller vem som vinner eller förlorar? Jag är iaf garanterat inte på någons ”sida”. Det finns flera områden där jag inte delar deras uppfattning eller tycker som dom, men när det gäller ren fakta så tycker jag nicklas och jacob väldigt ofta har rätt. Framförallt så kan dom backa upp det dom säger och, kanske viktigast av allt, erkänna när dom har fel och ändra sig.
  Franks bok handlar inte om folks erfarenheter av hur dom mår eller kan prestera på en högfettkost. Den försöker på ett vilseledande sätt bevisa att LCHF markant kan öka prestationen för de som tränar inom olika sporter. Han är ytterst selektiv i sina referenser, påstår saker som inte stämmer och misstolkar studier till sin fördel. Jag tror inte frank medvetet lurar folk, men faktum är att boken ÄR vilseledande och uppenbarligen så finns det många som tror att det som står i den stämmer.

 278. Har aldrig ifrågasatt möjligheten att kunna träna på lowcarb. Var har du läst det påståendet Wille? Jag ifrågasätter en bok skriven utan vare sig referenser eller reella fakta.

 279. Ok, jag är med. Tack för svar Gunnar.
  En tanke som kommer upp angående Franks bok är om det vore bättre om han inte skrivit den överhuvud taget? Jag förstår om det inte är så lätt att hitta material till en bok på något som faktiskt är rätt så nytt (eller gammalt;). Kanske boken kan ge något i slutändan ändå. En efterfrågan av studier eller uppslag för olika tester. Vi får väl se om några år hur ”landet ligger”.

 280. Det finns böcker från 90-talet som innehåller mera och bättre information kring träning utan kolhydrater. Frank har i mina ögon bara förstört för LCHF genom att spä på den bild som många har att LCHF-are vinklar information och endast tittar på studier som passar.

 281. Tar dessa böcker också upp högfettkost? Får jag namne så ska jag kolla upp dom.

 282. Mikael, du hann före:-)
  Jag kan ju lägga till detta..Och visst nämns de tyska läkarna på Dr Dahlqvists blogg också!
  Skidskytten Magdalena Neuner berättade vid Världscuppremiären i Östersund i fjol om att hon fått större delen av sommarträningen spolierad pga av en envis bakterieinfektion. Upprepade antibiotika kurer hjälpte inte. Hjälpen, som kom från en Tysk läkare, bestod av att utesluta alla kolhydrater under några veckor och bara äta fett och protein. Kroppen läkte ögonaböj och hon var redo för träning igen.

 283. Mikael Jansson:

  ”Guldmedalj på LCHF!”
  http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/guldmedalj_på_lchf

  Jag har läst det där och dett intevjuerna. Grymt coolt med en OS-guldmedaljör på LCHF! Och han verkar ju definitivt strikt. Inte en lägre andel kolhydrat typ som Colting, här handlar det ju faktiskt om LCHF enligt konstens alla regler.
  Kan bara hoppas på att fler testar. Ju större underlag desto mer lär det forskas och desto mer får vi veta. Fortsätter han prata så mycket om grädde blir han väl så småningom lika förknippad med grädde som Gunde Svan är förknippad med havregrynsgröt. 😀

 284. Mikael Jansson: ”Guldmedalj på LCHF!”
  http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/guldmedalj_på_lchf

  Kul och intressant.

  Nicklas:
  Kan bara hoppas på att fler testar. Ju större underlag desto mer lär det forskas och desto mer får vi veta. Fortsätter han prata så mycket om grädde blir han väl så småningom lika förknippad med grädde som Gunde Svan är förknippad med havregrynsgröt. :D

  Vill bara påminna dig om vår diskussion tidigare där jag påstod att det definitivt finns idrottare som är villiga att testa olika kostupplägg 😉 Citerar mig själv…

  Guddi:I mina ögon är det nästan tvärt om. Elitidrottare är villiga att testa nästan allting för att ta det där sista steget. Du kommer inte hitta någon världsetta som lägger om kosten men det är nog väldigt många som ligger i fältet 10-100 i placering som är villiga att testa saker. Inom individuella idrotter med lite mediastatus så är det i princip ingen om bryr sig om dessa idrottare och att klättra några platser skulle ge dem en väldig ökning i inkomstkassan, status och ett större erkännande som idrottare.
  Är man en 30-35 årig distanslöpare i skiktet precis under de allra bästa så finns det nog mer att vinna än att förlora på att testa något nytt.
  Jag tror som Sverker att det nog finns många som redan provat på detta upplägg, kanske inte i Sverige, men i USA där lågkolhydratskosten varit stor under längre tid finns de säkert.

  Ferry är 31 år 🙂 Hans vanliga placeringar har varit just platserna >10 i tidigare VM och OS, http://www.biathlonworld3.de/en/profile.html/do/showathlete?IBUId=BTSWE10108197801

 285. Där fick du in alla rätt Guddi:-)
  Vi kan väl låtsas ett tag att kosten spelar in även om man inte kan dra några större slutsatser av detta guld.
  Ja då skulle isåfall alla de som är lite äldre och aldrig bättre än 10:a börja med kosten och då börja vinna. Då är det ju helt plötsligt dom som var bäst tidigare som är >10. Efter ett tag är ”jägarkost” den kost de flesta idrottare äter.

 286. Wille: Där fick du in alla rätt Guddi:-)Vi kan väl låtsas ett tag att kosten spelar in även om man inte kan dra några större slutsatser av detta guld.
  Ja då skulle isåfall alla de som är lite äldre och aldrig bättre än 10:a börja med kosten och då börja vinna. Då är det ju helt plötsligt dom som var bäst tidigare somär >10. Efter ett tag är ”jägarkost” den kost de flesta idrottare äter.

  Om det nu är som Frank påstår och endast de äldre gått över så hade man troligen kunnat se detta fenomen ja.
  Nu är det väldigt osannoligt att Ferry är den första som testat på lågkolhydratskost, finns säkert fler som har testat men övergått till en mer varierad kost när det inte märkt någon skillnad/försämring. Men det ska bli kul att se hur det utvecklar sig och jag hoppas även att Ferry är öppen med hur han verkligen äter. Kan ju mycket väl vara något Colting eller Lidberg upplägg som han kör på.

 287. Tydligen har LCHF och Frank Nilsson lämnat så djupt spår hos Björn Ferry att han inte skrivit ett endaste ord på sin blogg om detta. Kom ihåg att fettskallarnas översteprästinna menar att man blir inte sjuk med LCHF (även Frank Nilsson hävdar i kommentar på Ferrytales att han inte varit förkyld på flera år – å andra sidan känner jag människor som aldrig haft en sjukdag, utan att vara kostsekteristiska). Enligt nyheterna så insjuknande Ferry under julen. Kosten hjälpte tydligen inte att hålla honom frisk.
  Jag själv blir intresserad av prestationen därför att den kommer efter en tid då han haft skador. Det finns en lång rad liknande exempel på idrottare som gjort stora prestationer efter skador. Jag har svårt att tro att alla dessa började äta en av Skaldeman tjuvad diet från the bear (det heter No Carb, fast kreativa svenskar som vill göra pengar på hela det kallar det för LCHF) – Det hela har troligen att göra med flera förändringar; mentalt, förändrad träning, kost osv.
  Det finns många idrottare som oväntat vunnit guld i OS och VM. Det är ingen ovanlighet. Och alla älskar vi underdogs som fixar sådant.
  Jag skulle påstå att hans guld har sin grund i skador/sjukdom. Att han skulle ha vunnit för att han stoppat i sig sekteriktisk kost med x liter grädde och x kilo smör är rent nonsens. Om det vore på det viset skulle man kunna skriva rubriker på att Michael Phelps att han vann 14 OS guld på McDonalds Dieten.

 288. Hallå Badgear!
  Det hade varit bra med en källa på Ferrys kost som inte kommer från LCHF-kretsar. Frank har ju visat flera gånger om att man inte kan lita på det han säger så hans uttalanden gör man bäst i att ignorera. Mammans uttalande är inte heller så tillförtroligt. Tänk på alla människor som säger att de kör GI när de i själva verket inte äter kolhydrater osv.
  Det du talar om när det gäller prestation efter skada så är det ett väldigt intressant fenomen. Det är vanligt inom rehab där man ofta märker att en idrottare som kommer tillbaka efter skada många gånger presterar bättre än innan skadan. Ofta får man höra från rehabpersoner att det är deras fantastiska funktionella träning som är orsaken men det tror jag är mest skitsnack. Effekten i rehabfall brukar oftast vara kortvarig och några veckor senare brukar det komma en formsvacka vilket är väldigt svårt att förklara om träningen under rehabiliteringen nu skulle vara så fantastisk.
  I boken Supertraining som mest är baserad på översatt rysk litteratur har man ett kapitel kring det man kallar för ”long-term delayed training effect” som handlar just om att vissa träningseffekter först syns efter ett par veckor med lägre intensitet. Kanske kan det också vara inblandat.
  Det går aldrig att säga säkert i individuella fall. Först och främst skulle jag dock vilja höra mer om hans kost då det just nu känns som att det lika väl kan vara ett upplägg likt Colting och Lidbergs.
  En annan intressant punkt är hur det går för Ferry under resten av OS. Han har ju trots allt lyckats få toppplaceringar även tidigare och det kan ju mycket väl vara bra timing på formen tillsammans med lite tur som gav han detta guldet. Det som är intressant är med andra ord om han klarar av att hålla sig i toppen eller om inte.

 289. Timing is da shit ;), Vincent Jay har färre meriter än Ferry, och Vincent har tagit två medaljer i disciplinen – guld och brons. Det är lite större det.
  Men det var spännande, och kul att följa. Även för mig som tycker att skidskytte är suspekt. Löpning med gevärsskytte, nästa?
  Om nu den nya kosten eller hans magneterapijox, http://www.sms-scandinavia.se/medithera.html, gjort att Ferry lyckats vinna återstår att se. Vi lär väl aldrig få veta. Det enda som känns säkert är att han kommit så långt tack vare all träning han lagt bakom sig, och givetvis ha ett bra flow på tävlingen.

 290. Joel fick svar av Björn Ferry
  ӊter cirka 60% fett, 25% protein och 15% kolhydrater.
  Åker lika fort som tidigare. Kan inte se några direkta skillnader i kapacitet.
  Har dock tappat en del överflödigt kroppsfett men ändå behållit muskelmassan, har kört detta sen juli
  Mvh
  Björn”

 291. En sak jag tycker att man bör ha i minnet när man diskuterar energiprocent är att det just är procent, d.v.s. ett relativt mått. Det är en viss skillnad på att vara Björn Ferry och äta 60% fett, 25% protein och 15% kolhydrater och på att vara Bantarbritta och äta på samma sätt, när den enas hela dagsranson är (lätt överdrivet) ett mellanmål för den andra.

 292. Dessutom framgår det inte med säkerhet att det är energiprocent han talar om. Om så inte är fallet så blir det en betydligt högre energiprocent från kolhydrater.

 293. Verkar som att han kör samma gammal argument på repeat. Att folk orkar lyssna på honom. Jag tror aldrig att jag sett honom backa upp någoting han säger. Han är ute och cyklar en hel del när han pratar mjölksyra med.

 294. Gick in och läste lite på funbeat. Verkar vara svårt för många att hålla en god ton i sina inlägg i diskussionerna. Rätt så låsta positioner från bägge håll kan jag summera. Alltså som vanligt:-)

 295. Det är väldigt svårt att argumentera med någon som inte kan argumentera. Det är bara att titta på diskussionen här. Frank ignorerar i stort sett alla frågor som ställs och väljer istället att märka ord och ställda dumma motfrågor. När han väl svarar så svarar han inte på frågorna man ställer utan hittar helt enkelt på vad man har sagt och svarar på det istället. Oftast innehåller dessutom svaren mer påhittade saker än fakta.

 296. Guddi. Hade du förresten namnen på några böcker från 90-talet som handlade om träning på högfett-kost?

 297. The Ketogenic Diet som redan har nämnts är väldigt bra. Sen har du i stort sett vad som helst skrivet av Mauro G Di Pasquale. De Pasquale är ute lite på hal is ibland men det går inte ens att jämföra med det Frank skriver. Med ett möjligt undantag för The Ketogenic Diet så finns det dock ingen orsak att läsa så gamla böcker nu.

 298. Två recomp-böcker jag rekommenderar: BODYOPUS (ketogen, Dan Duchaine) och Ultimate Diet 2.0 (icke-ketogen, Lyle McDonald).
  Duchaine är väldigt uttömmande. McDonald har lite fler praktiska riktlinjer. Böckerna kompletterar varandra bra.

 299. Jag skulle bara kolla om Guddi svarade när jag nämde ”högfett”. Ville bara försäkra mig att det inte var högproteinkost som böckerna handlade om. Tackar, jag hoppas att de som är intresserade snappar upp dessa om dom är bra.
  Vad tror du om den här The Primal Blueprint-boken? Den verkade rätt lovande..

 300. Man skulle tro att detta är en mycket pregnant självdeklaration:
  ”Det är väldigt svårt att argumentera med någon som inte kan argumentera. Det är bara att titta på diskussionen här. Frank ignorerar i stort sett alla frågor som ställs och väljer istället att märka ord och ställda dumma motfrågor. När han väl svarar så svarar han inte på frågorna man ställer utan hittar helt enkelt på vad man har sagt och svarar på det istället. Oftast innehåller dessutom svaren mer påhittade saker än fakta.”
  Jag har tidigare, under kortare tid, försökt argumentera mot dig, men sedan lagt ner. Du har en osannolik förmåga att dölja dig bakom referenser som inte håller. Att dra slutsatser om fettdrift efter studier på sockerdrift är ett lågvattensmärke. Det är min sista kontakt med dig. Kommande resultat inom idrottsvärlden kommer att tala för sig själva, liksom Ferrys redan gjort!
  (Sedan 2003 på fettdrift!)

 301. Jag kommer ihåg dig Ingvar. Du sågade vår sida direkt när du såg att vi hade ett inlägg om sportdrycker på startsidan. Du missade ju tyvärr att det var ett inlägg som var negativt mot sportdrycker, en liten pinsam miss kan man tycka 😉
  Angående att gömma sig bakom referenser så är det bland de löjligaste argument som finns. Om man inte diskuterar kring forskning så finns det inget att diskutera kring i sånna här frågor.
  Det är för övrigt ganska dålig stil att hänvisa till gamla diskussioner utan att visa läsarna var de kan läsa det själva för att skapa sig en egen syn på det hela. Jag hjälper dig på traven denna gång…sportdrycksmissen från din sida finns här..
  Diskussionen som du nu säger att du gav upp handlade om att du hade svårt att inse att kroppen förbrukar glukos/kolhydrater hela tiden, inte bara när man tränar som Gunde Svan som du uttryckte det. Du argumenterade inte kring fettdrift eller något som ens liknar det och mina referenser passade perfekt på det som du tog upp.
  Angående Ferry så har det kommenterats precis här ovanför. Att du tar upp det som något slags argument emot mig eller för Frank bevisar bara att du ännu en gång inte har läst inlägget eller kommentarerna. Frank försökte med samma argument för flera månader sen och fick följande svar.

  Guddi:
  En framgång hade inte bevisat någonting av det du påstår Frank. Om du läser mitt inlägg så skriver jag inte någonstans att man säkert skulle prestera sämre. Jag tror att vi kan prestera på i stort sett vilken kost som helst. Kosten är långt underordnad träning när det gäller prestation.
  Allting jag tar upp är motbevis till dina felaktiga påståenden om att det skulle finnas bevis för att LCHF är bättre än något annat. Du missade väl inte min summering?

  Det gäller fortfarande…

 302. Intressant diskussion, och bitvis givande i alla fall 🙂
  Köpt, men inte hunnit läsa Frank Nilssons bok. Däremot har jag lagt om min kost till LCHF (efter att ha testat det ”mesta”, nu senast ISO-dieten) för drygt en månad sedan och redan har börjat uppleva hälsoförbättringar!
  Tränar styrketräning några gånger i veckan, och jag kan väl erkänna att det inte är riktigt på topp där. Märker att generellt har han högre arbetspuls än jag haft tidigare, och att jag vid konditionsträningen börjar ha mer ork än i början av dieten. Då var det som att gå in i en vägg efter en kvart! (första veckan). Så det känns som att det går lättare och lättare.
  Men det som gör att jag kommer att fortsätta med den här kosten är att jag MÅR mycket bättre och efter många ÅR av problem med IBS (irriterad tarm) och verkligen testat allt av de råd expertisen gett mig (mer fibrer etc – bara blivit mer och mer sjuk). EFter några dagar med LCHF = helt och hållet lugn i magen! Helt sannslöst skönt 🙂
  Slutsats, ni får slåss med argument åt alla håll och kanter – jag mår toppen av LCHF och därför fortsätter jag! Sen ska jag läsa Franks bok med spänning! 🙂

 303. NANNIS jag tror du missat vad den här recensionen och diskusionen har handlat om, den handlar inte om IBS eller må bra eller dåligt av LCHF utan om Franks bok som är vilseledande och innehåller lögner.
  Bara för att man är frälst i LCHF så behöver man inte vara blind och tro på allt som skrivs om det.
  Tyvärr är det så att när personer som Frank skriver sådana böcker och argumenterar som han gör så tappar man trovärdheten på alla dom andra LCHF-böcker som finns, det spelar ingen roll hur mycket man vill att det som står i boken ska vara sant när verkligheten säger nåt annat.

 304. Tack Complete! Jag börjar bli väldigt trött på att behöva upprepa det där om och om igen.

 305. Hoppsan, det var inte meningen att reta upp någon här o bloggen – snarare skiva om mina erfarenheter av LCHF och hur det verkar funka med träningen.
  ÄR inte frälst, men törst väl inte uttrycka att jag blivit hjälpt.. Ber om ursäkt om jag tvingat någon att upprepa nåt…. raderar bokmärket hit så jag inte gör om ett blint misstag igen och råkar ta upp nåt som är irrelavant för mina herrar!
  Lev väl 🙂

 306. Mitt inlägg handlar inte om LCHF och det handlar inte om hurvida man kan prestera utan kolhydrater. Det handlar om Franks bok och om sakerna som står i den stämmer med verkligheten.
  Tänk dig att du köpt en bok med massa LCHF recept och märkt att alla recepten var äckliga, att bilderna var dåliga och beskrivningarna svåra att följa. Du skriver ett inlägg om detta på din blogg för att informera dina läsare om att boken inte är något bra köp. Du lägger dessutom till i texten att du vet att det finns mycket god LCHF-mat, men inga av dessa recept finns i boken. Du ger även exempel på hur flera i din familj mått dåligt efter att ha ätit en rätt och hur många av bilderna i boken får en att må illa.
  Då kommer jag in och skriver en kommentar om hur mycket jag tycker om att äta enligt LCHF och hur bra jag mår nu. Jag lägger dessutom till att jag även köpte receptboken du skriver om men inte hunnit läsa den. Trots att jag inte läst den och du ger flera klara tydliga demonstrationer på hur dåliga recepten faktiskt är så lägger jag till att jag ”ska läsa boken med spänning”. Hur hade du tolkat min kommentar? Hade du tyckt att den varit relevant till ditt inlägg? Trots att jag inte läst boken och du klart och tydligt visar att recepten är otroligt dåliga så säger jag att jag ska läsa den med spänning (helt utan motivering till varför). Vad hade du tyckt om det? Tycker du att det är relevant och nödvändigt att jag påpekar att det finns god LCHF-mat när du redan tagit upp att du vet att det finns god LCHF-mat?
  Det är precis det du gjorde i din förra kommentar. Först så påpekar du något som jag redan har påpekat och sen säger du indirekt att du totalt skiter i mina åsikter. Sen tar du illa vid när jag påpekar att din kommentar inte är relevant till mitt inlägg.
  Vi vill gärna hålla diskussionerna sakliga till det ämne som vi skrivit om här på bloggen så att diskussionerna inte spårar ur som de gör på många andra större bloggar. Det är därför vi är tydliga och påpekar för folk när deras kommentarer inte är relevanta till inlägget.

 307. Nu är Frank inne på kostdoktorn under namnet ”smörkulan” och bidrar med hypoteser igen. Rätt underhållande!

 308. Vad jag kunde se så har inte smörkulan erkänt att han är Frank och där finns inga klara bevis som förra gången Frank körde under ett alias. Men argumentationen känns igen.
  På ett ungefär:
  Ni måste bevisa allt med perfekta studier
  Om ni hittar en perfekt studie så ändrar jag mina kriterier för vad som är en perfekt studie alt. skriker konspiration
  Jag kan påstå vad som helst som sanning utan bevis eller någon vettig fysiologisk förklaring till varför det skulle vara så
  Ett väldigt bra uttalande från Johan/näringsfysiolog och idrottsnutritionist i kommentar 392

  Och nej Frank, jag tycker inte att det är motsägelsefullt att vi applicerar det vetenskapliga kunnande vi har idag för att försöka förstå sånt vi ännu inte hunnit undersöka. Det är den referensram jag tycker verkar logisk att använda tills vi nu kan anse oss veta – annars har vi ju redan på förhand diskvalificerat vårt eget vetande för att det finns något därute som ”kanske kommer att visa se” förändrar vad vi vet idag. Att anse något vara bevisat tills någon annan motbevisat det tycker jag däremot är motsägelsefullt.

 309. Tack för en mycket läsvärd och bra recension av Frank Nilssons bok Istället för doping.
  Boken är ett skämt och tyvärr kommer alldeles för många som inte har de bakomliggande kunskaperna, att läsa den och tro på allt som står däri.
  Med din recension och topplacering på google så kanske några avstår från att köpa den.
  Jag köper LCHF och ev fördelar med den kosthållingen till viss del. Men bara om det är presenterat på ett korrekt sätt.

 310. Bara en reflektion. Den stenålderskost som jag jag läst om är inte någon lågkolhydrat diet (Loren Cordain – stenålderskost). Alla sorters frukt uppmuntras att ätas inklusive torkad frukt. Visserligen baseras kosten inte på lika mycket kolhydrater som livsmedelsverket rekommenderar men betydligt mer än LCHF-metoden.

 311. Johan: Bara en reflektion. Den stenålderskost som jag jag läst om är inte någon lågkolhydrat diet (Loren Cordain – stenålderskost). Alla sorters frukt uppmuntras att ätas inklusive torkad frukt. Visserligen baseras kosten inte på lika mycket kolhydrater som livsmedelsverket rekommenderar men betydligt mer än LCHF-metoden.

  Frank Nilsson har helt enkelt hittat på vad som är stenålderskost precis som mycket annat i boken. Det finns ingen enhetlig stenålderskost utan det har berott på vad man syftar på med ”stenålder” och var på jorden man har levt. Om vi tittar på lite mer moderna jägar/samlar folk som levt isolerat från andra grupper så finns det väldigt få dokumenterade (mindre) folkgrupper som levt på lågkolhydratskost (typ <20 E% CHO) och det samma när det gäller kost likt SNR (>55 E% CHO). De flesta ligger någonstans däremellan.

  Mikael Jansson: Även Cordain har på sistone börjat backa från sin fettskrämdhet.

  Har nu någon mer info om det?

 312. Hej och tack för en underbart bra artikel. Har inte läst boken och lär knappast göra heller efter detta. Att vara kritisk är oerhört viktigt. Därför också denna artikel! Grymt bra!

 313. löpare: Har inte läst boken och lär knappast göra heller efter detta. Att vara kritisk är oerhört viktigt.

  Instruktion om hur man skjuter sig själv i foten? 😉

 314. Lena:
  Instruktion om hur man skjuter sig själv i foten?

  Inget fel på böcker som är fabricerade, finns dock bättre skönlitterära författare än Frank Nilsson.

 315. Jag gissar att du inte har läst boken du heller Jonas!
  Det har däremot Björn Ferry. Jag såg att han nämnde det i dagens intervju på kostdoktorn.se.
  Håller nog Ferry som mer omdömesgill än amatörerna här.

 316. Björn Ferry har blivit lurad om han tror på det som står i den boken Lena. Sen får du givetvis tro vad du vill…

 317. #360
  Jag tycker inget om vad som är bäst utan vill bara se vad båda sidorna har att säga om kostdebatten.
  Ferry säger som sagt att han har läs boken. Men han säger ju också:
  ”Jag har känt många förbättringar, men ingen definitiv förbättring i tävlingar, inte sämre heller utan mer på marginalen.”
  Så det är ju inte precis att han prisar metoden. Men det funkar bra för han. Ville bara påpeka det.

 318. Ferry blev tydligen ”lurad” in på en väg som gav OS-guld.
  Värre kan man råka ut för! På den här sajten kan man bli lurad att använda sportdryck och trycka i sig 60-70 % av energin från kolhydrater!

 319. Oavsett vad man tycker om kosten Lena så ljuger Frank flera gånger i boken och han hittar på flera andra saker. Du har flera exempel här i texten och i efterföljande diskussioner.
  Om vi nu skulle tro på att det var kosten som gav honom OS-guldet så ja, han blev lurad till ett OS-guld. Men nu finns det iofs många mer troliga förklaringar till Ferrys framgång under OS. Tittar man på hans skidåkning så presterar han precis som innan, möjligen lite sämre men det är inte så konstigt då han varit skadad i höst och inte fått så mycket träning under den tiden.
  Vi är väldigt tydliga med att vi inte förespråkar 60-70 % av energin från kolhydrater här på sidan och vi är också väldigt tydliga med att skilja på olika människor och deras egna upplevda behov och träningsvanor. Att du inte ser det beror på att du inte läser något som står här utan har din uppfattning klar i förväg. Men det är ju bara din förlust…

 320. Hänvisningarna till urbefolkningen på Nya Guinea som kött och fett-ätare reagerade jag på då jag läste boken. Jag har vandrat i byarna där i ett par månader för tio år sedan. Deras kost baserades på rotfrukter och grönsaker. Ibland vid lyckad jakt åt de lite fågel och ibland någon fisk. I flera byar hölls grisar men det var extremt sällan man slaktade och åt dem. Såg det bara en gång under 2 månaders vistelse där och då delades köttet av en mindre by så inte blev det många gram per skalle. Säkert skulle befolkningen där må bra av mer protein. Befolkningen där är känd för att kunna göra långa vandringar över bergen liksom att de påstås sakna hjärt och kärlsjukdomar.Jag vandrade med dem några veckor. Färdkosten bestod av sötpotatis och grönsaker.
  Däremot har givetvis inuiter och flera andra ursprungsfolk haft kött och fettdiet under lång tid.

 321. Hej Per!
  Just den bild du målar upp är den som man får av alla som varit på Nya Guinea oavsett om de var där som turister eller forskare. De enda som jag hört påstå något annat är LCHF-are och då framför allt Frank Nilsson och Sten-Sture Skaldeman. Sen finns det ju en väldig massa människor som upprepar det som de hört från dessa två som fakta, vilket bara bevisar att folk generellt nöjer sig med svar som passar deras sak istället för att försöka hitta de verkliga svaren.
  Jag påpekade för Frank att han inte angett någon källa till sina påståenden om att folkgruppen på bilden inte äter som alla verkar tro och han undvek att svara. De som har svårt att hitta denna del bland alla kommentarer kan titta på slutet av kommentar 145: https://traningslara.se/bokrecension-istallet-for-doping-av-frank-nilsson/#comment-2925

 322. Hej Guddi!
  Du har släckt ett litet hopp för mig, trodde verkligen att LCHF var framtiden, kanske är det det också tills det är bevisat och jag köpte verkligen allt i boken rakt av, sen råkade jag komma in på eran blogg och fiskade upp dessa konversationer. Jag verkligen hålla med att så länge ingenting är bevisat kan man inte säga att det är sanning, men nu med ett litet deppigt sinne undrar jag vad som lämpar sig för mig och träning.
  Har du skrivit en bra guide om fördelning med fett, protein, kolhydrater? Skummade igenom tidigare och då såg jag att riktmärket är 2gr protein / kg och 1gr fett /kg och resten av kalorierna fylls ut med kolhydrater.
  Bör man tänka på GI gällande kolhydraterna, blodsockret är det jag har i åtanke då.
  Jag har ingen diabete, jag vill bara äta nyttigt, laga mat, komponera recept på en vettig diet som verkligen har forskningsresultat.
  Jag har som mål att gå ner några kilo men fortfarande träna 3-4 ggr i veckan, kondition, intervaller. Ingen styrketräning.
  Tack för en toppen blogg!

 323. Tjena Tomas!
  Som jag skrivit massor av gånger nu så är inlägget ovan ingen kritik mot LCHF. Det är kritik mot Frank Nilsson och hans bok. Det finns en hel del intressant kring träning med lite kolhydrater som faktiskt antyder att effekten kan bli bättre i längden. De få längre studier som finns pekar dock åt andra hållet, dvs att det är något sämre.
  Fördelningen du har hittat är minimumnivåer av fett och protein. Det finns inget som säger att du måste fylla resten med kolhydrater. Du väljer själv vad resten ska bestå av.
  När det gäller kost är det framför allt GL som är viktigt att tänka på om fokus är på blodsocker. Som exempel är Ahlgrens bilar är inte direkt någon höjdare (högt GI) men om du endast äter en bil (dvs nått gram) så kommer det inte att ha någon som helst mätbar effekt på ditt blodsocker.

 324. Hittade denna kommentar (Nedan) på Dr Dahlqvists Blogg i ett inlägg om träning och kost. Jag vet att det inte har något med boken att göra, men för mig är det man uppnår viktigast.
  Är en handbollsspelare i ett elitserielag och startade med lchf i mars iår. Med denna metod har jag gått från medel i styrke/konditiontesterna till top 3 i alla tester. Jag pendlar 10 mil sammanlagt tillochfrån jobbet. Så innan jag började med LCHF var jag alltid extremt trött och hade svårt att hålla mig vaken, trots bra med sömn och ”bra kost” som jag alltid varit noga med. Behövde alltid ta en powernap innan träning och varit helt slut efter träning. Var det dagar då jag inte åt exakt så mycket som jag behövde och i rätt tid så tog orken oftast slut tidigare än jag ville. Efter jag börja med LCHF har jag blivit otroligt mycket piggare, har aldrig problem med att köra träningspassen, slipper ligga klubbad som en säl i soffan efter en högkolhydrats måltid. För att sen blir hungrig 2 timmar senare. Under uppbyggnadsträningen i juni hade vi 5 lediga dagar. Och då tränade vi även 2 pass om dagen 15 dagar. Så för min egen del sammanfattar jag det: Med lchf-metoden har jag blivit starkare, snabbare, uthålligare. Med markant skillnad!! I allt alltså, uthållighet när vi kör långdistans, explosivt på korta sträckor eller vid stången. högintensiv intervall träning. you name it.. Ni snackar om alla studier och den här doktorn säger så och det forskingsresultatet så. Jag har kört kolhydrats-metoden till max, testade att vara vegaterian 7 månader och nu kör jag LCHF. Så för mig som individ så är LCHF det som gäller. En livstil.

 325. Wille:
  Kanske har den något med boken att göra. Men inte ett dugg med den här artikeln. Inte det minsta alls.
  Johan Rabaéus hade en undulathona som hetta Pelle Kanin som husdjur berättade han i sitt Sommarprogram. Det var kul att höra men lika oväsentligt att nämna här.
  Jag skulle för övrigt gissa att handbollsspelaren du hänvisar till spelar i Lindesberg. Lindesberg verkar vara en liten LCHF-metropol. 😀 Jag har en polare därifrån som berättat att flera av deras handbollsspelare, och även många andra på orten, börjat med LCHF. Men som sagt, irrelevant att posta här.

 326. Kanske har den något med boken att göra? Ja kanske, eller så kunde jag lika gärna ha lagt in något om undulater:-)
  Ha det bra.

 327. Wille
  Jag/vi förstår att du gärna vill få Frank och hans bok att se bra ut men så länge Frank inte kan komma med nån uppbackning med det han påstår i boken utan enbart hittar på egna historier och lögner så att det låter bra i LCHF-synpunkt så blir inte boken bättre även om du har/känner någon som tränar bra på lågkolhydratskost.

 328. Tack för den sakliga recensionen. Nu vet jag att det inte är en bok att köpa.

 329. Tjena Magnus!
  Bra att du uppmärksammar folk på sånna saker. Svenska Wikipedia är full av felaktigheter när det gäller fysiologi. Troligen även när det gäller mycket annat med. Bäst är att titta på den Engelska motsvarigheten där informationen oftast är mycket bättre om än inte perfekt.

 330. jag tror på det frank skriver i sin bok. jag tränar väldigt bra på lchf, fettdrift! perfekt till och med, är aldrig förkyld och återhämtar mig jävligt tjusigt. boken är ju suverän.
  punkt.
  och kosten blir ju som doping. logiskt. men hur skall man kunna veta, om man aldrig provat. man kan ju gnälla och knorra i alla oändlighet. hävda. men har man aldrig testat själv tycker jag inte man kan uttala sig.
  testa för bövelen och känn efter själva. hur kroppen känner sig, mår. den talar ju om för en hela tiden, om man väljer att lyssna.
  ha en bra lördagskväll!

 331. Challan, jag har provat och jag märker ingen skillnad överhuvutaget. Jag tränar bra på LCHF men långt ifrån nån doping-effekt.
  Vart är det logiska med att maten är som doping?
  Att uttala sig innan man testat något är fel men det är ingen som direkt har gjort ett sådant uttalande utan det ända som diskuteras är att Frank ljuger i boken och eftersom han själv inte är det minsta vältränad så finns det inga backning där heller.
  Frank påstår en massa saker och hänvisar till studier och studierna säger nåt annat än vad han påstår, hur bra är en sådan bok? Inte ”suverän” iaf.

 332. Challan:
  Du, liksom många andra, dyker in då och då här och berättar om sina erfarenheter. Det är jätteintressant att läsa, grattis till er!
  Men vad är syftet? Samma sak om och om och om igen…… ”Jag har lyckats jättebra, sådeså!”. Ingen har ju någonsin ifrågasatt det. Ingen har någonsin hävdat att det inte går.
  Om jag hävdar att lågkolhydratkost är bra är en sak, om jag motiverar det med obevisade hypoteser är en anna sak. Då är det hypoteserna som bör kritiseras. Vilket Jacob gör.

 333. Såg precis ett inlägg av Frank där han påstod att man behöver anabola steroider för att klara av styrkepass som är längre än 40 min? Jahapp, då vet jag att han tycker att jag är dopad då.

 334. Tjena Christian!
  Jag raderade din första kommentar. Den var lite väl okonstruktiv. Angående kommentaren här ovanför så får du gärna länka till till Franks kommentar. Jag tror iofs inte att det behövs mer bevis på att Frank saknar kunskap men det är många som följer denna kommentarstråd bara för att se hur djupt hål Frank kan gräva till sig själv 🙂

 335. Frank Nilsson: Du förelår också träningspass på långt över 40 min vilket är hormonellt ointelligent och lätt leder till överträning. Du ser ut att ha lånat ett koncept från folk som tar anabola steroider för att klara av det, men där du inte förstått att de utelämnat den informationen!

  Men det där har du/ni nog redan sett. Tyckte bara det var komik på högsta nivå att han tror att man behöver ta anabola för att klara av 40 min pass??? Märks rätt tydligt att mannen aldrig sett insidan av ett gym ens med en sån kommentar, och då undrar man genast om man bör ta styrketräningstips från honom också. Jag hade iaf inte velat ta tips från någon som hade så lite praktisk erfarenhet själv
  Angående min första kommentar så tycker jag mig se det hos Frank precis hela tiden när ni diskuterar. Det är bara synd om honom hela tiden för du använder dina härskartekniker, som att visa upp referenser tex. Allting är väldigt synd om honom så fort någon säger minsta lilla till honom. Kort sagt, han beter sig som ett offer, och det är återigen så barn brukar bete sig om någon är dum. Det är lite smått pinsamt beteende av en författare, om man nu vågar kalla honom för det

 336. Men du mr guddi. Har du prövat LCHF under en tid ? kanske ett halv år ? jag har märkt STORA skillnader av lchf och träning och det har tydligen björn ferry också gjort! och jonas colting? bara för att din utbildning kostade som fan betyder inte att du har rätt! snälla ta inte bort denna kommentar bara för att du inser att frank har rätt!. Har du inte märkt att folk är trötta på dig ? du skriver på kostdoktorn en massa saker som inte folk orkar lyssna på! kul att jag fann ditt inlägg så jag fick något att bli sur över 😀

 337. ”du skriver på kostdoktorn en massa saker som inte folk orkar lyssna på!”
  inte orkar eller inte vill? 😀
  Jag förstår inte varför alla LCHFare försvarar och stöttar Frank, även när dom ser vad han skriver och beter sig, tycker han är en skam för LCHF.

 338. Hej Robin!

  Robin: Men du mr guddi. Har du prövat LCHF under en tid ? kanske ett halv år? jag har märkt STORA skillnader av lchf och träning och det har tydligen björn ferry också gjort!

  Nu är jag lite förvirrad. Hur ska svaret på frågan om jag testar LCHF eller inte förändra det faktum att Frank Nilsson hittar på saker och ljuger? Han har bland annat:
  1. Ljugit om att Nicklas mejlat och tiggt honom om referenser och dessutom kallade han Nicklas patetisk pga att tiggt om referenser (vilket han då inte gjort)
  2. Ljugit när han angett referenser i sin bok
  3. Fel om hur hormoner fungerar vid träning
  4. Fel om hur glukagon fungerar i kroppen rent allmänt
  5. Användt sig av en bild på ”stenålderskrigare” från Papua Guinea som äter typ 60-70 E % kolhydrater och insinuerat att de äter LCHF
  6. Vägrat ge referenser till sina påståenden (som jag redan iofs redan vet är felaktiga)
  7. Fel om att fler mitokondrirer ger en ökad syreupptagningsförmåga
  8. Fel om att LCHF ger en förbättrad förmåga att använda glukos (den blir nedreglerad men Frank påstår att det blir raketbränsle)
  9. Ingen kunskap om vad ordet kolhydratuppladdning betyder utan lurar alla sina läsare att det är något helt annat än vad det verkligen är
  10. Ljugit om att människan skulle vara en utpräglad köttätare
  11. Baserat stora delar av sina påhitt på att vi skulle få fler mitokondrirer av LCHF (han påstår även att mycket som inte påverkas av mitokondrieantalet skulle förbättras av dessa extra mitokondrirer, utan referens givetvis)
  12. Valt fritt vilka studier han tycker passar och vilka som inte passar. De som är emot det han säger är alla för korta (de måste vara i flera månader) och de som är för behöver bara vara några dagar lång (dessutom gärna på råttor eller något annat djur)
  13. mm som jag inte kommer på just nu
  Om jag skrivit en bok om LCHF och påstått att vi inte behöver kolhydrater för det kommer änglar och ger oss det vi behöver när vi ligger och sover. Att fett inte gör oss feta då alla extra kalorier vi äter blir till svett som luktar som rosor osv. Hade du då tyckt att det varit en bra bok bara för att jag rekommenderar LCHF? För det är precis det som du gör i detta fallet. Du försvarar en bok full med felaktigheter, skitsnack och påhitt bara för att du tycker om den slutliga rekommendationen.

  Robin: och jonas colting?

  Colting äter inte LCHF. Två citat från Colting själv i frågan:

  Jonas Colting: Jag är sannerligen inte intresserad av att vara en purist bara för sakens skull för skulle jag kategoriskt undvika kolhydrater så kan jag GARANTERA dig att jag skulle prestera långt sämre. Jag tvivlar inte på att människor utför långdistanstävlingar på strikt LCHF men det är inte alls optimalt och de är således att betrakta som långsamma i sammanhanget.

  Jonas Colting: Dock är LCHF i sin fulla utsträckning inte optimal för maxprestationer inom kondititionsidrotter (+ 2 tim) då våra förfäder aldrig någonsin utsatte sig för många timmars högaktiv motion på 80% av maxpulsen…För att underhålla den redan maximerade fettförbränningen (genom LCHF under träning) så behöver man tillskott av snabba kh som fungerar som vedklabbar på brasan. Detta tillskott; ca 2-300 kcal/timme, är ändå lite när man jfr med den totala förbränningen som för mig ligger på 1100-1200 kcal/timme.
  Det finns givetvis motionärer som fullföljer långlopp på strikt LCHF -diet men de är låååångsamma till tusen. Så Sten Sture Skaldeman har då helt fel när han spekulerar i att jag skulle prestera bättre på strikt LCHF… Det finns inget sådant exempel i modern konditionsidrott på toppnivå.

  Det här hade du vetat om du orkat läsa kommentarerna på kostdoktorn 😉 Och det är inte ens kommentarer från mig, de är från Colting själv även om jag har fått upprepa dem många gånger om för personer som dig som aldrig bemödat sig med att kolla upp faktan själv.

  Robin:
  Har du inte märkt att folk är trötta på dig ? du skriver på kostdoktorn en massa saker som inte folk orkar lyssna på! kul att jag fann ditt inlägg så jag fick något att bli sur över

  Kostdoktorn har flera tusen läsare varje dag. Av dessa är det typ 20-40 stycken som regelbundet kommenterar och flera av dessa har något som inte står rätt till uppe i skallen. Att dessa personer, precis som Complete skriver, inte vill lyssna är ju knappast något som förvånar och inget som stör mig. De läsare som har ett sunt förnuft ser att jag har bra saker och säga och de läser mina kommentarer. De håller inte alltid med mig men det blir en bra diskussion och de blir inte trötta på mig som du skriver. Det blir ju faktiskt oftast väldigt långa diskussioner när jag är inne där och kommenterar vilket visar att det faktiskt är många som läser allt 😉
  Att försöka övertyga någon som baserar sina val på endast tro är alltså inget jag försöker mig på. Jag skriver mina kommentarer för de som läser på kostdoktorn. Jag skriver dem inte för de som först kommer med en massa irrelevanta kommentarer och sen säger att de är trötta på mina kommentarer, alltså precis det du nyss gjort 🙂

  Robin:bara för att din utbildning kostade som fan betyder inte att du har rätt! snälla ta inte bort denna kommentar bara för att du inser att frank har rätt!.

  När har jag överhuvudtaget försökt att använda min examen som bevis för någonting? Jag har angett källorna till allt jag sagt här.
  Jag kommer givetvis inte att radera detta inlägg men det hade varit kul med ett svar från dig. Det är många som dig som varit inne här nu och endast lagt en väldigt ogenomtänk kommentar för att sen aldrig dyka upp igen. Jag har gett dig ett väldigt utförligt svar så du kan väl svara på de 3 frågor som jag ställer till dig? För att du lätt ska hitta dem har jag fetmarkerat dem i texten.

 339. Hej. Började läsa boken, men tyckte det verkade lite för bra för att vara sant. Såg den här recensionen och det verkar ju som om jag hade rätt.
  Kan ni ge tips på några andra böcker där LCHF framställs på ett mer rättvist sätt?
  Niclas

 340. Tjena Niclas!
  Om du menar böcker om LCHF och träning på svenska så finns det inga. Möjligen Björn Ferrys bok men det lilla jag sett när jag bläddrat i den så tar den inte upp någon fysiologi. Är du bara ute efter en bok om LCHF rent allmänt så är matrevolutionen okej, det är nog en av de mer objektiva böckerna inom en väldigt subjektiv ”rörelse”. På engelska finns det en väldigt bra bok som heter ”the ketogenic diet” men den är över 10 år gammal nu och den är dessutom inriktad endast på viktnedgång och styrketräning. Det finns en annan bok på engelska som heter ”TNT-diet” som är mycket nyare och skriven av Volek, jag har inte läst den men den är troligen det bästa som finns just nu. http://www.amazon.com/Mens-Health-TNT-Diet-Explosive/dp/1594866597

 341. Tack för svaret Guddi!
  Jag är inte ute efter att gå ner i vikt. Jag är simmare och kör korta distanser så jag vill ta reda på om LCHF kan hjälpa mig på något sätt i min idrott. Antingen genom att förbättra mina förutsättningar rent konkret, eller genom att få mig att må bättre rent allmänt så att träningen i sin tur ger bättre effekt.
  Han som tipsade mig om denna boken sa att det var bra för alla, men jag tror att det skulle kunna påverka mig negativt eftersom jag är sprinter..?
  Har du nåt att säga om mina tankar, eller tror du det står i Voleks bok?
  Tack!

 342. Tjena Niclas!
  Kolhydratsmängden inverkar mest när man tävlar eller tränar mellan 1-3 timmar något sånär. Så vid sprint kommer du att ha tillräckligt med glukos och glykogen ändå. Sen ska du ju träna med så jag hade inte dratt ner på kolhydraterna totalt. Vill du testa så tror jag du gör bäst i att testa någon form av Colting eller Ferry variant med runt 30 E % kolhydrater. Fungerar det och du av någon anledning vill minska på kolhydraterna mer så kan du ju sen göra det. Då blir inte övergången lika svår heller.

 343. Okej! Så du tror alltså att jag kommer att tjäna på att köra på nån form av LCHF? Tror du det står i TNT-boken du tipsade om också, alltså inte bara om att bränna fett och bygga muskler?
  Tack igen!

 344. Hej ingen Niclas!
  Personligen ser jag inga fördelar med att köra någon form av LCHF för idrott. Det var du som verkade intresserad av det och gav mig intrycket att du ville testa det.
  Jag har som sagt inte läst TNT-diet. Men ser man på recensioner så verkar det mest handla om att just bränna fett och bygga muskler.

 345. Okej, jag är intresserad av att testa det, men bara om det i alla fall skulle hjälpa mig lite i min idrott. Även om det jag hört och läst om LCHF var för bra för att vara sant hoppades jag på att det kunde stämma till viss del i alla fall. Så i första hand var jag intresserad av att läsa om LCHF och idrott där argumenten hade bra uppbackning. Men det verkar som om det inte finns någon sådan bok…
  Niclas

 346. Det finns ingen anledning alls att tro att LCHF skulle vara bättre än annan bra kost med större andel protein. Om något så blir troligen prestationen något sämre om man drar ner på kolhydraterna väldigt mycket.

 347. Okej, vad synd. Jag hade hoppats på det åtminstone skulle kunna ge några fördelar. Jag får ta och satsa på HCHF, det borde fungera! 😉
  Tack för svaren!

 348. Hehe, det här var en riktigt rolig sida!! Finns ni på riktigt? =)
  vem betalar era löner?
  nyfiken …

 349. Hahaha, mest udda kommentaren någonsin Maja. Att vi finns på riktigt kan du utan problem kolla upp själv.
  Jag är anställd av Helsingborgs kommun som sjukgymnast. Så de står för min lön. Sen har jag även ett eget företag där jag håller föreläsningar, skriver artiklar för olika tidningar och ibland även privat konsultation för idrottare.
  Nicklas är student, så det är staten som betalar hans ”lön”/lån 🙂 Även Nicklas har ett eget företag.
  Här på sidan får vi ingen ersättning alls förutom om du trycker på någon av google-annonserna eller det lilla videoklippet efter varje inlägg. Pengarna därifrån går mest till att betala för webbhotellet och böcker för oss båda.

 350. Hej,
  Har inte läst boken, dock matrevolutionen som jag tycker har en ganska objektiv syn på lågkolhydratkost. Min fråga till dig Guddi är att ni inte nämner vilken typ av kolhydrater t ex Colting äter? Men vi kan väl göra det ganska klart att det inte är pasta, bulgur och ris i a f 😉 Utan mer ovanjord grönsaker och kanske en del frukt mellan varven.
  Vänligen
  /Fredrik

 351. Hej igen,
  Ja det var en språkuppbyggnadsmiss av mig, men jag tyckte kanske att frågetecknet räckte….ber om ursäkt för det.
  Så jag tar den igen (nästan lika dan den här gången).
  Min fråga till dig Guddi är att ni inte nämner vilken typ av kolhydrater t ex Colting äter? Eller gör ni det?
  Hoppas på ett uttömande svar nu 😉
  Vänligen
  Fredrik
  Dyslektiker från födseln, men jobbar på det dagligen.

 352. Det tog ett bra tag att läsa igenom alla kommentarer!
  Mycket tråkigt att Frank väljer att bete sig som han gör. Ännu tråkigare är det att vissa LCHF:are faktiskt köper det han skriver och stödjer hans uttalanden.
  Har han svarat på dina frågor på annat håll eller har ni ”brutit kontakten” helt? Vore nämligen trevligt att få ta del av de svaren i sådana fall.
  OT – Har du några planer på att skriva om de ”inflammationsfrämjande” effekter kolhydrater, och specifikt spannmål, har på kroppen enligt LCHF?
  Vore även trevligt om du kunde skriva om saltintaget. Då gällande hur stora/små mängder påverkar oss både akut och under en längre period. På kolozzeum så skrev ”Sverker” att ett högt saltintag kan kompenseras för såvida man har friska njurar. Men jag undrar även om det kan ha långtida konsekvenser, bl.a. om njurarna kan bli överarbetade etc.

 353. RobinEH: Ännu tråkigare är det att vissa LCHF:are faktiskt köper det han skriver och stödjer hans uttalanden.

  Det är modus operandi inom LCHF. Om någon anses vara för LCHF så har han/hon rätt oavsett vad som sägs. Kostdoktorn har till exempel den här boken med bland sina rekommenderade böcker, en subkategori till ”vetenskap” dessutom. http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/bocker/

  RobinEH: Har han svarat på dina frågor på annat håll eller har ni ”brutit kontakten” helt? Vore nämligen trevligt att få ta del av de svaren i sådana fall.

  Frank håller numera nästan uteslutande till på LCHF-forum där det råder censur. Han är ju också en av skaparna till kostdemokrati som nog är något av det sämsta som finns på nätet när det gäller kost och vetenskap. Jag antar att det fungerar bättre för honom att hålla till i dessa forum där ingen ifrågasätter 🙂
  Han är i alla fall otroligt anonym i andra forum. Jag såg dock att han jämförde min recension här med det som Rössner gjorde av Matrevolutionen. http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/st%C3%A4rkelse_socker http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16074
  Sen avslutar han med att ljuga om vad vi rekommenderar här. Detta är också klassisk LCHF-retorik. Påstå att den andra personen är rakt emot LCHF och älskar SLV. När du sen har gjort det kan du säga vad som helst själv, alla LCHF-are kommer vara bakom dig oavsett vad du säger.

 354. Jacob Gudiol: Det är modus operandi inom LCHF. Om någon anses vara för LCHF så har han/hon rätt oavsett vad som sägs. Kostdoktorn har till exempel den här boken med bland sina rekommenderade böcker, en subkategori till ”vetenskap” dessutom. http://www.kostdoktorn.se/vetenskap/bocker/

  Det är jag fullt medveten om och tyvärr har jag också hållt på så. Men när jag insåg att LCHF inte var något för mig och började läsa om kost på annat håll än bara LCHF-sidor så insåg jag istället vilket svammel jag stött.

  Jacob Gudiol:Frank håller numera nästan uteslutande till på LCHF-forum där det råder censur. Han är ju också en av skaparna till kostdemokrati som nog är något av det sämsta som finns på nätet när det gäller kost och vetenskap. Jag antar att det fungerar bättre för honom att hålla till i dessa forum där ingen ifrågasätter

  Kostdemokrati har jag surfat in på ett par gånger. Av dess innehåll så borde det inte ha varit så svårt att förstå vem som låg bakom sidan. Jag väntar dock spänt på att han skall registrera sig på Andreas Eenfeldts nya forum, inte för att det behövs mer hittepå där men…

 355. ”Jag väntar dock spänt på att han skall registrera sig på Andreas Eenfeldts nya forum”
  Han blev bannad för nåt år sedan på Kostdoktorn.se så han kanske håller sig borta därifrån.

 356. Det är fantastiskt hur ni inte kan se samband med fetma/sjukdomar osv med den kosten vi äter vi äter idag. Kolhydrater borde komma från naturliga källor – inte källor som är konstruerade av människan.
  Jacob, det står att du har testat LCHF, hur länge bedrev du testen?
  mvh
  Dan

 357. Vi/jag ser massor av samband mellan fetma/sjukdom och den kost vi äter idag. De samband som jag ser och brukar lyfta fram är dock baserade på vetenskap och inte påhittade saker likt de Frank brukar ta upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *