Det är nog ingen hemlighet för de som har följt mig en tid att jag är lite inspirerad av paleo eller stenålderskost. Samtidigt är det ett koncept som jag tycker allt för oftast tas så långt så det blir fullständigt löjligt. Det har jag inte heller försökt hålla hemligt, vilket har gjort att jag fått sura kommentarer från folk som säger att jag flörtar med paleo för att sen kritisera ”något löjligt” som det brukar heta.

Det här är för övrigt något som jag fått höra från i princip alla falanger som finns inom träning och kost. Ena dagen är jag köpt av ”etablissemanget”, sen är det kosttillskottsföretag en annan dag följt av SLV osv osv. Ifrågasätt någon som kommit till sin slutsats på grund av tro och deras försvar är att antingen säga att du är köpt eller att du i själva verket säger samma sak som de alltid sagt, Tror det eller ej så har det faktiskt varit folk som helt seriöst sagt att kosten jag tar upp i inlägget En kalori är en kalori men… är LCHF 🙂

Hur som helst så tänkte jag i det här inlägget skriva lite mer om hur det som idag kallas paleo har förändrats genom åren. Det har naturligtvis inte förändrats för att människorna på stenåldern har börjat äta annorlunda, men historien kring vad det innebär att äta paleo och hur du ska följa denna kost har förändrats drastiskt.

Den ”första” stenålderkosten

En av de allra första artiklarna kring stenålderskost publicerades i slutet på 80-talet av tre forskare vid namn Boyd Eaton, Melvin Konner och Marjorie Shostak. De publicerade en artikel i tidskriften The American Journal of Medicine med titeln ”Stone agers in the fast lane: chronic degenerative diseases in evolutionary perspective” (1).

I den här artikeln så lägger de fram hypotesen om att vi människor idag inte är anpassade för den kost vi äter utan att vi borde återgå till en kost mer lik den som åts på stenåldern. Än så länge allt väl. Det är ju en fullt rimlig hypotes. Det uppstår dock problem när du ska försöka komma fram till vilken diet som verkligen åts på stenåldern.

Här har du första stenålderskosten som blivit publicerad i modern tid.

Den första stenålderskosten enligt de första förslagen
Den första stenålderskosten enligt de första förslagen som las fram i slutet på 80-talet av Eaton, Konner, Shostaks.

Som du kan se så är paleo enligt Eaton, Konner och Shostak en väldigt fettsnål kost. Endast 21 procent av energin kom från fett, 33 procent från protein och 46 procent från kolhydrater. Kosten innehåll dessutom en väldigt stor andel fiber, lite salt och mycket kalcium.

En annan väldigt intressant punkt är att ration mellan fleromättade fett och mättat fett (P:S i tabellen) enligt deras uppskattning var 1,4. I siffror så blir det ungefär 5 energiprocent mättat fett.

Så paleo ”old-school” var verkligen fettsnål 🙂 Framför allt Eaton och Konner publicerade även fler artikler kring deras stenålderskost som de kallade den på 80-talet och det var i princip samma rekommendationer i alla artiklar (2, 3).

Paleo på 90-talet

Paleo fortsatte att hålla en ganska tillbakadragen plats inom nutrition genom 90-talet men det dök upp lite personer under 90-talet som fortfarande är framstående profiler inom paleorörelsen. Det som nog de flesta känner till som är lite intresserade av kosten är Loren Cordain och Staffan Lindeberg.

Det var under det här årtiondet som Staffan Lindeberg publicerade sina studier på befolkningen på Kitava som ju äter en extremt fettsnål kost med väldigt stor andel kolhydrater (6).

Själva råden om vilken kost som skulle ses som paleo förblev dock den i princip den samma genom hela 90-talet (4, 5). Här under kan du se en tabell som Eaton hade med i en artikel från 97.

Mängden kolhydrater, fett och protein i paleokost enligt olika uppskattningar på 90-talet. Kosten innehöll hela tiden lite fett och en större andel protein.

Nytt årtusende och många nya idéer…eller inte

Under 00-talet så började det ske en del förändringar i det som ansågs vara paleo. I vetenskapliga tidskrifter kom det en artikel 2002 som innehöll i princip alla kända namn inom ”rörelsen” fram till dess (7). I den här artikeln ges inga riktlinjer kring fett, kolhydrater och protein men man nämner att fettmängden varierat mellan olika folkgrupper beroende på vilken latitud som de har levt. Människor som lever längre från ekvatorn åt då lite mer fett.

Två år tidigare hade dock Eaton och Cordain publicerat en artikel där de försökt uppskatta energifördelningen hos olika samlar och jägarfolk över världen vars kost studerats innan de började äta mer västerländskt (8). De uppskattade då de mest sannolika energiintaget till 28-58 E% fett, 22-40 E% kolhydrater och 19-35 E% protein. Det sker alltså ett väldigt tydligt skifte i rekommendationerna här.

När det gäller mättat fett så tar man inte upp det specifikt i den här artikeln utan när det gäller olika fettsyror så hänvisar man till två tidigare studier man publicerat. Den ena studien uppskattar att förhållandet mellan omega-6 och omega-3 var ett helt annat förr med nära inpå ett 1:1 förhållande (10). Den andra betonar åter igen att mängden mättat fett var låg, lägre än den västerländska kosten (9).

2010 publicerade Eaton och Konnor en ny översiktsartikel där de skriver att de uppskattar fettintaget till mellan 20-35 energiprocent. Mängden mättad fett ger de ingen exakt siffra på, men de nämner att den var lägre än 10 energiprocent (11).

Loren Cordain var istället medförfattare till en artikel 2009 där den forskagruppen betonar betydelsen av förhållandet mellan omega-6 och omega-3 (12). Man uppskattar även att mättat fett stod för ungefär 10-15 procent av energin i kosten. Året efter var han också medförfattare till en studie där man uppskattade makronutrienterna hos människor i östafrika under paleolitikum. Där kom man fram till en energifördelning på 30-39 E% fett, 40 E% kolhydrater och 25-29 E% protein (13).

Staffan Lindeberg å andra sidan nämner inte någon bestämd energifördelning i sin bok ”food and western disease”. Han skriver dock att mängden kolhydrater har varierat väldigt mycket vilket han belyser bra med ett citat som jag har haft uppe här på sidan tidigare.

The amount of carbohydrate varied widely in the ancestral human diets. Whatever standpoint you take in the debate about carbohydrate intake and health, you seem to have a problem with the early man.

Mängden fett skriver han har troligen vanligen varierat mellan omkring 25-50 energiprocent. Andelen mättat fett skriver han har varierat beroende på hur mycket fett som ätits totalt men det vanliga spannet var sannolikt 5-15 Energiprocent.

Studier på stenålderskost

En bit in på 00-talet började också de första faktiska studierna på stenålderskost dyka upp och energifördelningen i dessa var alla relativt fettsnåla (14, 15, 16, 17, 18, 19). Mellan 25-40 procent av energin ha kommit från fett i de här studierna. Andelen protein har i vissa av studierna varit högre än normalt och mängden kolhydrater således lägre än den vanliga västerländska kosten, mellan 30-40 energiprocent. Andra har mer eller mindre behållit den energifördelningen som försökspersonerna ätit innan och bara förändrat typen av mat. Resultaten i alla de här studierna har varit från bra till väldigt bra skulle jag säga.

Alla de här dieterna har även innehållit mindre mättat fett än försökspersonerna normalt äter. Alltså ett lägre intag av mättat fett jämfört med en normal västerländsk kost. I vissa har mängden mättat fett legat nere på endast 5 energiprocent.

Det finns ett eventuellt undantag här. Jag skriver eventuellt för i den här studien vet vi ingenting om vilken energifördelning som verkligen rekommenderas. Studien jag pratar om är den första studien på Crossfit där deltagarna också började äta paleo, Mer om Crossfitstudien och deras paleokost. Det som är anmärkningsvärt här är att deltagarnas blodfetter faktiskt blev lite sämre trots att deltagarna alltså tränade hårt, förbättrade sin kondition och gick ner lite i vikt. Med största sannolikhet så var den paleo som deltagarna åt i den här studien inte lik den paleo som man använts sig av i studierna jag refererade här ovanför. Vilket för oss vidare till nästa punkt…

Paleo på ”The internet”…

Nu har du alltså fått veta hur paleo ser ut när det gäller fett, kolhydrater och protein om du läser studier och artiklar om det i vetenskapliga tidskrifter. Det ska sägas att det givetvis är en hel del spekulationer i de här artiklarna med då ingen säkert kan veta hur kosten såg ut men de mest kvalificerade gissningarna är alltså enligt de jag tagit upp här ovanför.

Det finns dock en värld där det mest sannolika svaret inte är lika intressant som det svaret som eventuellt kan ge mest uppmärksamhet alternativt störst inkomster. Denna värld är internet.

När det gäller paleo ”the internet way” så har det skett väldigt stora svängningar i vilken kost det är som gäller. Väldigt kort och enkelt så kan du summera det hela med att det som varit paleo enligt de största förespråkarna på internet har gått hand i hand med det som varit mest populärt på hyllan med dietböcker.

Exempel på en felaktig paleo-pyramid
Exempel på hur en paleo-pyramid kan se ut på internet. Personen som satt ihop den här är duktigt förvirrad kring vad som ses som paleo i studier.

Under 80- och 90-tal var de få paleo böcker som publicerades alla råd om en mestadels fettsnål kost. Sen i slutet på 90-talet och framför allt i början på 00-talet så blev lågkolhydratkost väldigt populärt i USA. Svaret från paleos internet-gurus blev givetvis att säga att paleo är lågkolhydratkost. Helt plötsligt dök det upp en massa personer så som Robb Wolf, Mark Sisson mfl som förespråkade en kost med väldigt lite kolhydrater.
De flesta förespråkarna hängde också på Gary Taubes påhitt om att det är insulin som gör människor feta trots att den idén totalt saknar stöd inom vetenskapen sen någon gång på 80-90 talet ungefär.

Det är ju också den här formen av paleo som främst förespråkas inom Crossfit och det är därför mest troligen den paleo som används i studien på Crossfit där värdena som sagt blev något sämre under studiens gång.

Nu på senare år så har ju Gary Taubes skrönor blivit mer och mer blottade samtidigt som trenden om lågkolhydratkost lagt sig betydligt i USA. Och mycket riktigt kan du nu se ett nytt skifte hos många av paleoförespråkarna från USA. Helt plötsligt är det helt okej att äta en bra mängd kolhydrater igen. Vissa har hittat på ett koncept som kallas för ”safe starch” där alltså vissa stärkelserika råvaror har börjat bli mer och mer okej.
En hel del av förespråkarna har sen några år tillbaka också börjat säga att mjölk är okej i ”rätt form” vilket har likheter med snacket om ”safe starch”. De kan ju inte bara säga att det är okej utan det är endast okej om det förbereds eller produceras på rätt sätt typ.

Nu sen några månader tillbaka så har jag också tyckt mig se en liten trend mot att baljväxter är godkänt inom vissa paleokretsar. Även här under förutsättningen att de förbereds rätt. I det här fallet så finns det dock faktiskt en orsak till att diskutera hur baljväxterna förbereds innan de äts. Bättre hantering gör att näringen blir mer tillgänglig men även om det skulle göras ”fel” så är baljväxter av allt att döma hälsosamt, inte farligt.

Det som aldrig varit okej, spannmål

Det enda som internetversionen av paleo alltid haft gemensamt med paleo eller stenålderskost i den vetenskapliga litteraturen är uteslutande av spannmål från kosten. De första artiklarna från Eaton, Konnor och Shostak nämner faktiskt inte spannmål som något som ska uteslutas utan bara att det troligen har ätits i mycket mindre mängder. Annars är dock spannmål något som kommer upp som något som inte ska ätas.

Jag har skrivit en del kring spannmål och då främst om vete specifikt som brukar få mest kritik. Överlag är bevisen för att vete eller spannmål skulle vara dåligt får vår hälsa väldigt svaga. Dock tycker jag att det är något som är väldigt dåligt studerat om du jämför med baljväxter och mejeriprodukter där det finns ganska gott om studier som visar att de generellt sett har positiva effekter, inte negativa.

Så spannmål är enligt mig fortfarande en liten öppen fråga. Staffan Lindebergs gäng i Lund som jag tycker utan tvekan är de paleoförespråkarna som verkligen är seriösast har faktiskt en intressant studie på gång där de ska jämföra två olika koster med samma energifördelning fast där den ena gruppen utesluter mejeriprodukter och vete (20). Resultatet från den studien kommer att bli riktigt intressant.

Summering

Det här inlägget har jag skrivit främst för att belysa de stora skillnaderna som finns mellan vad som studeras som paleo i verkliga studier och vad som sägs vara paleo av de främsta förespråkarna på internet. Det går ju inte säkert att säga att de som påstår att paleo ska vara lågkolhydratkost har fel eftersom ingen vet säkert vad som åts på stenåldern, men ser man till det man faktiskt vet så är inte sannolikheten att de ska ha rätt så hög.

Och om du ser dessa förespråkare påstå att det finns studier på paleo som stödjer det som de säger så vet du nu att de studier som är gjorda på paleo är en kost med antingen ungefär lika mycket fett som människor äter idag, lite mer protein och lite mindre kolhydrater. Det är alltså inte lågkolhydratkost man har studerat.

Slutligen så blir summeringen att om du vill äta paleo och ändå säga dig följa vetenskap så utesluter du skitmat, spannmål och mejeriprodukter. Du struntar sen i hur mycket fett, kolhydrater och protein som du får i dig. Det finns dock en energifördelning som ingen forskare tror att någon folkgrupp någonsin har ätit efter och det är LCHFs variant på 80-20. Detta trots att då LCHFare alltid äter ”naturligt” 😉


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

31 svar på “Stenålderskosten som förändras hela tiden”
 1. Jag har alltid skakat på huvudet åt samtliga ”metoder” när det gäller kosthållning. Så fort någon proklamerar ”metod” så kan man ge sig fan på att det kommer vara uppstyrt på ett sätt som grumlar sanningen och låser in. Man tappar flexibilitet och man vinner inget jämfört med att vara helt öppen och anpassa sin kost efter vad vi vet är hälsosamt rent generellt.

 2. Hej! Insulin är ju ett fett-lagrande hormon . Det är väl därför (samt överskott på kalorier) som det gör folk feta? Annars skulle ju LCHF inte fungera så väl som det gör? LCHF –> lågt insulin –> fett förbränning –> viktnedgång ?

 3. Hej Jan!
  Insulin medverkar vid inlagringen av fett ja men dess huvudsakliga uppgift är att styrka substratförbrukningen.
  Det är inte lågt insulin som gör att LCHF fungerar för vissa. Mer läsning:
  Fettförbränning är inte det samma som viktnedgång: https://traningslara.se/fysiologins-abc-fettforbranning-ar-inte-det-samma-som-viktnedgang/
  Högre nivåer av insulin ger inte mer viktuppgång: https://traningslara.se/lchf-vs-vetenskap/ och https://traningslara.se/pastaendet-att-insulin-gor-dig-fet-ar-en-stor-fet-logn/

 4. Ska vara ”styra” istället för ”styrka” förmodar jag.

  Jacob Gudiol: men dess huvudsakliga uppgift är att styrka substratförbrukningen.

 5. Jacob Gudiol:
  Hej Jan!
  Insulin medverkar vid inlagringen av fett ja men dess huvudsakliga uppgift är att styrka substratförbrukningen.
  Det är inte lågt insulin som gör att LCHF fungerar för vissa. Mer läsning:
  Fettförbränning är inte det samma som viktnedgång: https://traningslara.se/fysiologins-abc-fettforbranning-ar-inte-det-samma-som-viktnedgang/
  Högre nivåer av insulin ger inte mer viktuppgång: https://traningslara.se/lchf-vs-vetenskap/ och https://traningslara.se/pastaendet-att-insulin-gor-dig-fet-ar-en-stor-fet-logn/

  Tack! Ska läsa på!

 6. Ett livsmedel eller en diet är bara en av flera faktorer att ta hänsyn till för att komma fram till vad som är hälsosamt. En persons hälsa och matsmältning är minst lika viktigt. Sen är det andra faktorer som hur mycket man äter av nåt och hur man kombinerar det med andra livsmedel, det är sällan man bara ett livsmedel. Det är därför det är svårt att ge generella råd vad man ska äta. Det är lite som att försöka komma fram till vilket verktyg som är bäst, ibland är en hammare bäst och ibland en skruvmejsel.

 7. Jan P: Tack! Ska läsa på!

  Gör det Jan men kolla också kommentarerna. Jacob är nämligen ett av de största trollen i internets historia 🙂

 8. Wow.
  Första gången jag hört att någon som backar upp sina åsikter med fakta kallas troll.

 9. Patrik: Gör det Jan men kolla också kommentarerna. Jacob är nämligen ett av de största trollen i internets historia

  Ja för det är precis det som kommentarstrådarna till de där inläggen visar : )
  Men rådet i sig är bra. Läs kommentarerna också Jan.

 10. Angående LCHF så skulle jag väldigt gärna se dina tankar om studien som kom ut för någon vecka sedan om högre energiförbrukning vid LCHF, som citerades både här: http://ettsotareblod.se/ingen-kalori-ar-den-andra-lik-och-alla-kroppar-ar-olika/ och av Kostdoktorn.
  Det är ju onekligen en väldigt liten studie det rör sig om, men sannolikheten att få så tydligt ”positiva” resultat av ren slump, även i en så liten studie är i princip obefintliga.
  Jag tycker hur som helst att det verkar vara ett intressant resultat.

 11. Anders:
  Wow.
  Första gången jag hört att någon som backar upp sina åsikter med fakta kallas troll.

  Jag tror nog bara Patrik ville ge ett väldigt tydligt exempel på det jag skrev i inledningen på inlägget 😉

 12. Mårten: Angående LCHF så skulle jag väldigt gärna se dina tankar om studien som kom ut för någon vecka sedan om högre energiförbrukning vid LCHF,

  Hej Mårten!
  Det där är ingen ny studie. Det är en studie som kom ut för några år sen som Ann Fernholm dragit upp igen eftersom hon uppenbarligen vill sälja en ny bok. Jag skrev om studien när den verkligen kom ut för två år sen på Traningslara.se, https://traningslara.se/energiforbrukning-med-tre-olika-dieter/

 13. Hej Jakob!
  Jag håller med dig i du mesta du skriver och har själv länge tänkt i samma banor vad gäller LCHF och de striktare varianterna av Paleo. Själv utesluter jag spannmål (tillåter små mängder havre) och mejeriprodukter (tillåter lite gårdsmjölk i kaffet och grädde u maten ibland, men lagar främst med kokosmjölk). Det jag vänder mig mot är att du säger att det inte finns så mycket forskning vad gäller spannmål. Jag kan inte tro att du har missat: http://www.greenmedinfo.com/page/dark-side-wheat-new-perspectives-celiac-disease-wheat-intolerance-sayer-ji
  I deras databas finns en mängd publikationer gällande spannmål och framörallt vete (dagens vete skiljer sig ifrån den typ som fanns innan bondesamhället) Till exempel finns kopplingar till allergier och hormonstörningar. Hur ställer du dig till detta?

 14. Hej Suss!
  Det där är inte forskning som bevisar något. Det är en samling med länkar och lösa sammanhang med målet att försöka skrämma upp folk. Givetvis blandat med en del ren bullshit och missvisande siffror. Det finns en orsak till att de där texterna bara finns på internet. De hade aldrig någonsin kunnat ta sig igenom peer review eller ens någon form av seriös granskning.
  Läs Staffan Lindebergs bok Food and western disease så får du en mer ärlig presentation. Han har givetvis en bias mot vete och spannmål med fast han är tydlig med att det han skriver är spekulationer mm. Här har du även en gratis artikel publicerad i en verklig tidskrift där man tittar på eventuella inflammatoriska effekter från vete, http://www.mdpi.com/2072-6643/5/3/771. Som du kan läsa där är bevisen verkligen inte starka.
  Så nä, det finns inget som visar att vete eller någon annan form av spannmål verkligen är farliga för människor. Extrema doser till djur och tester i provrör är inte direkt hård vetenskap.

 15. Jacob Gudiol:
  Hej Suss!
  Det där är inte forskning som bevisar något. Det är en samling med länkar och lösa sammanhang med målet att försöka skrämma upp folk. Givetvis blandat med en del ren bullshit och missvisande siffror. Det finns en orsak till att de där texterna bara finns på internet. De hade aldrig någonsin kunnat ta sig igenom peer review eller ens någon form av seriös granskning.
  Läs Staffan Lindebergs bok Food and western disease så får du en mer ärlig presentation. Han har givetvis en bias mot vete och spannmål med fast han är tydlig med att det han skriver är spekulationer mm. Här har du även en gratis artikel publicerad i en verklig tidskrift där man tittar på eventuella inflammatoriska effekter från vete, http://www.mdpi.com/2072-6643/5/3/771. Som du kan läsa där är bevisen verkligen inte starka.
  Så nä, det finns inget som visar att vete eller någon annan form av spannmål verkligen är farliga för människor. Extrema doser till djur och tester i provrör är inte direkt hård vetenskap.

  Fast nu menade hag inte direkt texten som är skriven av dom utan alla de ”peer-reviewade” artiklarna från PubMed som finns länkade ifrån den sidan. Jag är själv forskare så jag är väl medveten om peer-review och både dess fördelar och nackdelar. För mig själv har uteslutandet av vete (framförallt) gjort att en mängd inflammatoriska tillstånd som jag dragits med faktiskt har börjat lägga sig, men juryn är ”still-out”.
  I vilket fall om man börjar rota via SciFinder så finns en hel del forskning på det hela. Bara för att någon annan inte är sammanställt den till en bok, betyder inte att den inte finns eller är ”löst sammansatt”. Jag säger varken eller egentligen i frågan, men tror själv på ett begränsat intag av spannmål.

 16. Patrik: Gör det Jan men kolla också kommentarerna. Jacob är nämligen ett av de största trollen i internets historia

  Va? Om det är nån som håller sig till fakta och kan backa upp sina påståenden så är det väl Jacob?
  Dessutom kan han ändra sig när nya studier visar att man tidigare har dragit fel slutsatser.

 17. Det är utan tvekan lite förvirring i USA angående Paleo begreppet. Loren Cordain är påhoppad för att han är för strikt och envisas med magert kött, frukt och grönsaker och inget salt. Nu har han inregistrerat ” The Paleo Diet TM”. Chris Kresser tillåter både mejerier och baljväxter, om man kan tolerera det. Loren Cordain har skrivit om detta och lagt ut studier varför man inte ska äta mejerier och baljväxter. Cris Kresser är populärare för att han är mer tillåtande och en diet spm är lättare att följa. De flesta människor är kanske inte beredda på att ändra sig för mycket. Mark Sisson kallar sin diet ”PRIMAL” och där tillåts små mängder mejerier från gräsbetande djur.

 18. Men Jacob!
  Förstår du inte att de flesta människor vill ha enkla sanningar! Att tänka själv, och framförallt kritiskt är svårt, jobbigt och framförallt onödigt när det istället bara kan hitta en lämplig guru som har svaret på allt att följa. Och ifrågasätts han, så är det av onda, elaka människor med konspiratoriska agendor.
  Som tur är för dig så är vi några stycken som verkligen vill lära oss mer och läsa om kost och träning och få reda på varåt forskningen pekar utan större vinklingar! Keep up the good work! Kritiken du får av alla spretande rabiata kostreligiösa bemöter du ju med bravur och för väl mest anses som en kvalitetsstämpel på ditt arbete!

 19. Är inte fokus på just MAGERT kött lite väl överdrivet, det låter som att stenåldersmänniskan undvek att äta fett för att det skulle vara onyttigt eller att dom endast åt dom djur som enbart var magra, så varför inte fokus på den modifierade frukten som är mer söt idag eller framförallt besprutade?

 20. Eftersom jag är arkeolog och specialist på den äldre stenåldern skulle jag kunna skriva massor om vad vi inte vet. Det finns dock några saker som jag tror ingen inom facket betvivlar och det är:
  Under istiden (paleolitikum) var människors ekonomi i Europa och Asien helt knuten till migrerande stora djur. Kött var basen för dessa människors liv.
  Under tiden efter istiden (mesolitikum) men innan jordbrukets införande började människor äta fler saker. Ju närmare ekvatorn desto mer kolhydrater. Man kan alltså lätt hitta sin dietfavorit genom att välja rätt avstånd till ekvatorn. Under mesolitisk tid blir människor kortare och tandhälsan försämrades. Riktigt dåligt blev det efter jordbrukets införande.
  I Skandinavien levde de flesta människor under denna tid ett extremt marint liv. Genom isotopanalyser vet vi att de hade en diet som liknade Isbjörnar eller uttrar. Väldigt mycket LCHF alltså.
  En sak som vi också vet är att man ska akta sig för att teoretisera allt för mycket från våra egna erfarenheter. En genomgående sak är att jägare/samlare alltid först tar till vara på fettet (hjärnan och märgen) och de inre organen (levern). Att man jagar betyder alltså inte nödvändigtvis att man främst vill ha det magra köttet.

 21. Suss: Fast nu menade hag inte direkt texten som är skriven av dom utan alla de ”peer-reviewade” artiklarna från PubMed som finns länkadeifrån den sidan.Jag är själv forskare så jag är väl medveten om peer-review och både dess fördelar och nackdelar.För mig själv har uteslutandet av vete (framförallt) gjort att en mängd inflammatoriska tillstånd som jag dragits med faktiskt har börjat lägga sig, men juryn är ”still-out”.
  I vilket fall om man börjar rota via SciFinder så finns en hel del forskning på det hela. Bara för att någon annan inte är sammanställt den till en bok, betyder inte att den inte finns eller är ”löst sammansatt”. Jag säger varken eller egentligen i frågan, men tror själv på ett begränsat intag av spannmål.

  Vilka nackdelar med peer-review tänker du på och i relation till vad? Fria bloggpubliceringar baserade på anekdoter, eller någon annan typ av ”kunskapsuppbyggnad”?
  Jag har lidit av ”inflammatoriskt tillstånd” i drygt 20 år, men blivit klart bättre de senaste 5 åren. Vilket sammanfallit med att jag ökat veteintaget och minskat på fett. Vad skall jag dra för slutsats av det?
  Samma som att jag i stort sett alltid tillfrisknar ifrån en förkylning inom en vecka om jag tittar mig i naveln, s.k. navelskådning. Alltså ingen slutsats alls. (Forskningen har inte kunnat se någon större påverkan av kosten, om det inte påverkar allmäntillståndet kraftigt)

 22. complete:
  Är inte fokus på just MAGERT kött lite väl överdrivet, det låter som att stenåldersmänniskan undvek att äta fett för att det skulle vara onyttigt eller att dom endast åt dom djur som enbart var magra, så varför inte fokus på den modifierade frukten som är mer söt idag eller framförallt besprutade?

  Fokuset på magert kött kommer från att man tittat på djur kring savannen och hur mycket fett det har på kroppen. Och de är generellt sett väldigt magra. Så även om du äter hela djuret så blir andelen fett inte i närheten av lika fet som de flesta djur vi äter idag.
  När det gäller fokus på frukt och att den då eventuellt är sötare idag så är det ju inte den ansatsen som man har inom paleo generellt. Deras premiss är att vi inte skulle vara anpassad för föda som vi åt väldigt begränsat av förr men som vi äter väldigt mycket av idag. Alltså mejeriprodukter, spannmål och då baljväxter. Fast baljväxter har ju nästan blivit motbevisat nuförtiden. Så även om frukt skulle vara sötare idag så ser man inte sött som något problem.

 23. Carl Persson:
  Text

  Det är ju kul att du bidrar med din kunskap om du är arkeolog Carl. Men vill du påstå saker så får du backa upp det med referenser. Bara en (obekräftat) titel kommer du ingenstans med här.

 24. Mitt enkla syfte var att lättfattligt beskriva vad i princip alla arkeologer som sysslar med äldre stenåldern är överens om. Det vore meningslöst att skriva en källförteckning om det. Det finns massor med saker som vi inte är överens om, då är det kanske viktigare med källor.
  Jag är väl medveten om att konsensusuppfattningar förändras med tiden, men det är vad som gäller för tillfället (och har gällt de senaste 50 åren).
  Själv är jag ingen vän av auktoritetsargument men jag är verkligen disputerad och forskningsverksam arkeolog. Se nedan.
  http://www.arkeologiskasamfundet.se/csa/Dokument/Volumes/csa_vol_20_2012/csa_vol_20_2012_s216-219_nilsson.pdf

 25. Hej Jacob! Det skulle vara kul att få läsa något inlägg där du lägger fram din nuvarande syn på hur man som individ ska hålla vikten och leva hälsosamt på sikt oavsett vad som kommer emot än. Du kritiserar extrema rörelser som kan leda till ätstörningsproblematik, nu senast genom att länka till Clean Eating-kritik på din blogg, samtidigt som du har länkat till din artikel på SvD att man inte kan leva normalt om man vill leva hälsosamt.

 26. […] Jag har skrivit om vad man vet kring vad människor faktiskt åt på stenålderna ett par gånger om och en kort summering av det är att man inte vet särskilt mycket men vi vet att det inte var LCHF. Du kan till exempel läsa mer om det här: ”Kolhydrater under människans evolution” eller här ”Stenålderskosten som förändras hela tiden” […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *