Hur mycket kolhydrater åt man på stenåldern?Då är jag tillbaka från semestern igen. Precis innan jag åkte var jag ju med i TV4 Nyhetsmorgon och som tur är blev det allra mesta jag fick höra som feedback väldigt positivt. Det var ju Paolo Roberto som var värd för programmet och knappast någon blev väl därför förvånad att ett av de ämnen vi tog upp i inslaget var myten om att kolhydrater gör dig fet.
Tiden vi hade för hela inslaget var 10 minuter så det gick ganska fort men jag tycker att jag fick fram det mesta som jag i förväga hade tänkt troligen skulle komma upp i diskussionen.
I efterhand har ju även Kostdoktorn skrivit om det här inslaget och även det var i ganska positiva ordalag. Det är dock en sak som kostdoktorn tar upp i sitt inlägg som jag tycker är värd en replik. Det är påståendet att det innan jordbruket skulle ha varit svårt för människor att få tag på koncenterad stärkelse. Kostdoktorn backar inte upp detta påstående på något sätt utan han länkar bara till ett annat inlägg där han skrivit samma sak och inte heller där finns det någon källa till påståendet.
Att Kostdoktorn inte anger någon verklig källa till påståendet har ju sin förklaring i att det inte finns någon bra källa att återge för det påståendet. Men då detta verkar vara en myt som väldigt många människor verkar tro på så tänkte jag presentera lite av den data som talar rakt emot påståendet.

Bara för att du inte vet hur så innebär inte det att ingen gör det

Bakgrunden till att folk så lätt tror på påståenden som att vi förr inte ätit så mycket kolhydrater och att människan mest levt på jakt beror sannolikt på att vi människor idag har väldigt svårt att se framför oss hur man inskaffar mat från naturen. Vi vet helt enkelt inte hur man gör, vad som går att äta, var man finner detta och så vidare. Något vi däremot med ganska stor lätthet kan relatera till är jakt. Du ser ett djur, jagar ifatt det, dödar det och sen äter du det. Så när gemene man tänker på någon förhistorisk människa i Afrika som försöker införskaffa mat så tänker vi på jakt, inte på någon som år runt och samlar in mat.
Men verkligheten är faktiskt en helt annan. Nu är det ju i princip omöjligt att få reda på hur mycket procent kolhydrater, fett och protein som människan åt för flera tusen år sen men det går ändå att göra kvalificerade gissningar. För att få fram uppskattningar kan man gå till väga på lite olika sätt. Några av dessa är.

 • Arkeologiska fynd
 • Genetisk data
 • Studera kosten hos traditionella samhällen utan jordbruk

Jag kommer här kort att gå igenom alla dessa punkter.

Arkeologiska fynd – Vi har alltid ätit frukt och stärkelse länge

Att hitta historiska fynd för konsumtion av kolhydratkällor är ganska svårt eftersom dessa inte lämnar efter sig ben och liknande. De fynd man har gjort är i form av verktyg om används för att krossa/mosa frön, säd och rotfrukter (1). Dessa fynd är över 30 000 år gamla och visar att vegetabilier i alla fall varit en del av kosten på den tiden. Andra fynd i tänderna hos neandertalare har visat att de åt vegetabilier för 90 000 år sen och att de även tillagade dessa innan de åt dem (2). De här fynden visar ju dock bara att vegetabilier var en del av kosten. De säger däremot inte något om hur stor del av kosten de varit.
För att försöka uppskatta det faktiska förhållandet mellan olika energikällor har man utvecklat en teknik som gör det möjligt att ganska grovt få reda på hur mycket i en diet som kommer från köttprotein och hur mycket som kommer från växtprotein. Med hjälp av den informationen kan man då i alla fall få ett riktmärke på fördelningen mellan kött och växter i kosten. Denna typ av data har visat att proteinet i kosten troligen bestod av ungefär 40-50 procent från kött och resten från växter (3). Här pratar vi alltså endast om proteindelen och då kött innehåller mer protein än växter så var alltså andelen animalier i kosten ännu lägre än så.

Genetisk data – Bättre på att hantera stärkelse än våra släktingar

Vi vet alla att vi människor långt tillbaka i tiden härstammar från samma träd som aporna. Vi vet också att de allra flesta apor äter en diet bestående av mestadels olika typer av frukter och blad.
För att bryta ner stärkelse och glykogen använder både vi och apor oss av något som kallas amylas, ett enzym som utsöndras i munnen och börjar bryta ner maten vi äter. Det man har sett när man jämför förekomsten av amylas och gener för att bilda amylas är att människor generellt sett har en högre förekomst än både schimpanser och dvärgschimpanser (4).

Mängden kopior av genen som gör att vi producerar amylas
Mängden kopior av genen som gör att vi producerar amylas. Fler gener innebär högre kapacitet att producera amylas och därmed en snabbare nedbrytning av stärkelse och glykogen. Människor från kulturer som historiskt sett ätit en större andel stärkelse har i medeltal fler kopior av dessa gener

Schimpanser är inte lika bra anpassade för att äta stärkelse som människor
Schimpanser och dvärgschimpanser har få kopior av gener för att producera amylas och har därför sämre förutsättningar än människor på att bryta ner stärkelse och glykogen

Amylas behövs endast för att bryta ner stärkelse och glykogen. Det behövs inte för att bryta ner enklare sockerarter så som socker i frukt. Så att Schimpanser inte har fler kopior av amylas är inte så konstigt men det faktum att vi människor har fler visar att vi gått över till att inkludera mer stärkelse i vår kost. Tittar vi sen på själva mängden amylas i saliven så är skillnaden mellan våra närmsta släktingar och oss människor ännu mer markant (5).
Mängden amylas i saliven hos människor och apor
Människor har markant mycket mer amylas i saliven jämfört med apor.

Så att vi människor bara gått från att äta frukt och blad till att börja äta mer kött via jakt som vissa dietböcker vill påstå stämmer inte överhuvudtaget. Det är väldigt uppenbart att vi människor också har gått över till att äta mer stärkelse under samma tid.
Den här skillnaden i genkopior mellan oss och apor skulle kunna förklaras med att människan början anpassa sig efter införandet av jordbruk. Att vi människor har börjat att anpassa oss till stärkelse men att vi ännu inte klarar av det helt hade väl inte varit fullt orimligt. I referens 4 här ovanför så tittade man dock även på olika jägar och samlarkulturer som aldrig infört jordbruk och även dessa har flera kopior av generna för att producera amylas.
Högst medelvärde av kopior på genen av de som testades i studien hade för övrigt Hazda, ett samlar och jägarfolk i Afrika. Därefter kommer människor i USA med europeisk bakgrund Strax därefter kommer japanerna som alltså traditionellt ätit stora mängder kolhydrater i form av ris. Skillnaderna är dock små.

Kosten hos traditionella samhällen utan jordbruk

Det här är nog den punkt som egentligen mest berör Kostdoktorns påstående, ”Innan jordbruket (för 5 – 10 000 år sedan) var det svårt att få tag på stora mängder koncentrerad stärkelse”. Det finns faktiskt än idag människor som lever ett liv där de själva samlar in all sin mat genom jakt och växter i naturen. Dessa folk kallas ofta för samlar och jägarfolk. Idag finns det inte särskilt många människor kvar av den här typen men bara för en 40-50 år sen fanns det fler och i början på 1900-talet var de ännu fler.
Vissa av dessa samhällen har blivit ganska väl studerade och vi vet därför en hel del kring deras kost. En ganska stor genomgång av olika rapporter på olika folkslag fann att de vanligaste fördelningarna när det gällde kolhydrater, fett och protein var ungefär enligt proportionerna (6):

 • Kolhydrater stod för mellan 22-40 E %
 • Fett stod för mellan 28-58 E%
 • Proteinintaget stod för mellan 19-35 E %

Det här är dock medelvärden och det finns flera kända samlar och jägarfolk som levt på mer extrema varianter än så. Vissa folkgrupper i västafrika har ätit väldigt stora mängder kolhydrater och levt gott på det (7), Kitavaborna på Papua Nya Guinea äter traditionellt en kost på 70 energiprocent kolhydrater och även dessa mår väl (8). Pima indianerna som numera är mest kända för att vara bland de fetaste i världen åt ursprungligen ungefär 70-80 E% kolhydrater (30).
Kontrasten åt andra hållet är Eskimåerna som åt upp emot 50 energiprocent fett och ner mot 7 energiprocent kolhydrater (14). I alla fall vissa eskimågrupper har ätit en form av potatis och de har alla ätit bär under de månader som dessa fanns tillgängliga, men i princip all annan kost var animalier i form av fångst från havet. Även i söder fanns det några folkslag som mer eller mindre bara levt på animalier. Det som du hittar mest text kring är nog Yahgan eller Yamana som de även kallats men det finns ändå väldigt sparsamt med information tyvärr.

De allra flesta samlar och jägarfolken i Afrika är främst samlare

Här återgår vi lite till det jag pratade tidigare om att vi lätt drar slutsatsen att det måste ha varit väldigt svårt att samla in stora andelar stärkelse och kolhydrater innan jordbruket. Men detta är som sagt en slutsats som vi tycker verkar rationell och logisk baserat på att vi helt enkelt saknar kunskapen i hur vi skulle gå till väga för att samla in mat. För samlar och jägarfolk i Afrika är detta dock inga problem. I en artikel från 1978 summerar det hela så här (10):

When the subsistence mode of human hunter-gatherers is discussed from ane volutionary point of view, what must not be forgotten is that roughly half of the world’s hunting-gathering societies live in low latitude regions. Seen from the perspective of those peoples whose livelihood is based on gathering vegetable food, one might say that it is more appropriate to call them ”gatherer-hunters” than ”hunter-gatherers”.
In this paper, I focus on Africa, a continent where hominization is thought likely to have taken place, and where even today are found peoples who continue to preserve traditional gathering-hunting lifestyles. Over the past ten years, a large amount of ecologically based data has been accumulated on ”gathering-hunting” peoples. As Lee, Woodburn and Tanaka have pointed out, among the present gatherer-hunters of Africa gathering activities may comprise up to 60-80 percent of their total subsistence activit. Such peoples include the Hadza and the Ndorobo in East Africa, the Pygmies of the Congo Forest, and the northern, central and southern San of South Africa. Judging from the fact that the subsistence of the Hadza in the East African savanna, where game is more abundant than in the Kalahari, is based on gathering of approximately the same percentage (80 percent) as that of the Gfana, the Central Kalahari San, it can hardly be imagined that the ancient inhabitants of Africa once derived their diet primarily from hunting, even if the environmental differences between the Pleistocene and the present are taken into account. It is clear that these gathering-hunting peoples who live at low latitudes fundamentally base their existence on vegetable food and are in fact ”gatherers”.

Så i Afrika, där människan härstammar ifrån, äter alltså samlar och jägarfolken generellt sett en stor andel frukter och växter. De är alltså mer samlare än jägare och har inga större problem att hitta stärkelse och andra former av kolhydrater.
Generellt kan man säga att ju längre en viss folkgrupp befunnit sig från ekvatorn desto mer har de förlitat sig på kött och andra animalier och desto mindre har de ätit av olika frukter och växter.

Ju längre från ekvatorn ett folkslag bor desto mer animalier äter dem
Generellt är det så att ju längre från ekvatorn ett folkslag bor desto mer mindre plantor har de i sin kost

Men då har väl våra svenska förfäder levt på mest animalier?

Det faktumen att vi vet att samlar och jägarfolk generellt sett äter mer animalier ju mer norr eller söder du kommer från ekvatorn är också ett argument som används inom LCHF för att vi ska äta mycket fett och lite kolhydrater.
Ett agument som i alla fall ytligt kan verka sunt. Jordbruket kom faktiskt till Sverige först för en 4000-5000 år sen och innan det levde människorna som bodde här främst som jägare med av allt att döma en mindre andel kolhydrater i kosten.
Så argumentet är alltså att eftersom vi människor som bor här i norden endast haft några få tusen år med jordbruk och att vi innan det levt främst på animalier. Slutsatsen blir då att vi ska äta LCHF eller någon slags lågkolhydratsversion på paleo för det är det som ”i alla fall vi svenskar är bäst anpassade för”.

Tyvärr, svensken idag härstammar inte från stenålderssvensken

Det finns dock ett stort problem med detta argument. Problemet är att vi som idag kallar oss för svenskar i princip inte har något gemensamt med människorna som levde här som jägare innan jordbruket nådde hit. DNA-analyser har nämligen visat att Svensken idag i princip uteslutande härstammar från de bönder som kom från mer sydliga länder till Sverige (8). En av forskarna till den studien uttryckte det så här i en tidningsartikel:

Our findings show that today’s Scandinavians are not the direct descendants of the hunter-gatherers who lived in the region during the Stone Age. This entails the conclusion that some form of migration to Scandinavia took place, probably at the onset of the agricultural Stone Age. The extent of this migration is as of yet impossible to determine.

Vi som kallar oss Svenskar idag härstammar alltså inte från några stenåldersjägare som gick runt och jagade björn och älg och sen festade på köttet. Vi härstammar istället från bönder från mer sydliga länder. Länder där människorna alltså levt på jordbruk i några tusen år innan och där kosten innan jordbruket alltså bestod av en större andel kolhydrater.
En liten intressant notis är att den höga laktostoleransen hos människor i Skandinavien kommer av just den här orsaken. Av allt att döma fanns det inte tillgång till mjölk året runt i Skandinavien och toleransen har inte utvecklats från väldigt regelbunden konsumtion utan istället är tolerans bara så vanligt för att vi ärvt det från de mer sydliga bönderna som kom hit och tog över landet (9).
Uppdatering 2013-10-06: Det som står här kring Svenskens gener har ifrågasatts av andra forskare. Läs lite mer här, Svenskens ursprung – var kommer vårt DNA ifrån?.

Summering – Vi människor tål kolhydrater

För att summera det hela så finns det egentligen ingenting som talar för att vi människor inte skulle klara av att äta stora mängder stärkelse. När man påstår något annat så framför man inte fakta. Man förlitar sig på människors förmåga att dra slutsatser baserat på vad de själva kan tänka sig är möjligt. Ett väldigt lätt sätt att få folk att dra felaktiga slutsatser.
Om vi ska använda samlar och jägarkulturer som någon slaggs riktmärke på vad vi människor kan äta för mängder av kolhydrater, fett och protein samtidigt som vi mår bra blir gränserna ungefär enligt nedan.

Ungefärliga maximala och minimala intag av kolhydrater, fett och protein hos olika samlar och jägarfolk
Ungefärliga maximala och minimala intag av kolhydrater, fett och protein hos olika samlar och jägarfolk över hela världen.

Den enda kost som jag kan komma att tänka på som inte passar in detta spann är LCHF och vissa varianter på paleo som är väldigt mycket lågkolhydratkost. Så de som alltså påstår sig äta ”det vi är skapta för att äta” och ”naturlig mat” osv är de enda som idag äter en energifördelning som våra förfädrar aldrig ätit.
Det ska också sägas att i de studier som finns på paleo eller stenålderskost så är det aldrig en lågkolhydratkost som studeras. Istället är det en energifördelning som liknar den som gemena man äter idag med omkring 30-45 E% kolhydrater, 35-45 E% fett och resten protein.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

112 svar på “Kolhydrater under människans evolution”
 1. I boken ”Guns, Germs & Steel” av Jared Diamond berörs ämnet i förbifarten, jägare bland naturfolk på Nya Guinea (som dessutom är eller åtminstone var ett av världens minst odlingsvänliga områden) använde sig av hundratals icke animaliska matkällor i djungeln, detaljkunskapen var på så hög nivå att de kunde skilja på ätbara svampar och frukter från en dalgång till en annan även när dessa såg helt likadana ut på ytan. Trial and error över tusentals år I guess…

 2. Seriöst, du menar väl inte att ditt hemsnickrade resonemang ovan skulle vara någon form av vetenskapligt bevis?
  Visst var det så att olika grupper åt olika beroende på tillgång på föda, alla åt inte rätt förr i tiden heller, precis som nu.
  Du missar lite kring kött, en del forskare påstår att det rena köttet ofta åts sist om inte alls, det var inälvorna man åt först, gärna hjärnan. Inälvor och hjärnan har högre näringsvärde och oftast mer fett. Vidare missar du allt som finns i sjöar och hav. Frukt och bär förkommer ojämnt både i naturen och utifrån årstid. Självklart åt vi inte tillsatt socker, och bröd bakades inte. De kolhydrater vi åt var oftast långsamma. Mejeriprodukter i princip inte heller.
  Det finns ett klockrent samband mellan dagens kost och välfärdssjukdomar, och det är inte naturliga fetter enligt de studier som finns. Däremot tycks det finnas ett tydligare samband mellan snabba kolhydrater i volym och diverse sjukdomar. Tyvärr tycks även våra tamdjur å dåligt av att matas med t.ex spannmål, köttet tycks få sämre egenskaper som föda. Omega-3 balansen rubbas.
  Har själv en hund som mår betydligt bättre efter uteslutning av vete i kosten. Magvänlig hundmat utesluter alltid vete ur fodret.

 3. Jag hoppas du ser humorn i att jag gav referenser till artiklar och studier från vetenskapliga tidskrifter till alla mina påståenden medan du bara påstår saker och sen är säger du att mitt resonemang är hemsnickrat 🙂
  För övrigt har jag inte skrivit någonting om att alla kolhydrater är bra så slutet av din kommentar är totalt meningslöst.

 4. Jacob, tyvärr ser jag ingen humor, ser bara med fasa hur dumheten inom kosten spridit sig samtidigt som folkhälsoproblemen galopperar.
  Jacob, jag drar inga slutsatser i mitt inlägg, påpekar enbart några enkla fundamenta som du tycks ha glömt som borde vägas in. Är helt säker på att det finns betydligt fler faktorer att väga in.
  Mycket möjligt, precis som jag skriver i mitt första inlägg, att det åts mycket kolhydrater på vissa håll även före jordbruket, men det fanns även de som åt extremt lite, t.ex Inuiterna. Bara för att man levde innan stenåldern betyder inte att man alltid åt rätt. Vad som är rätt kost på % är helt säkert styrt av var och ens personliga gener. Men i stora drag kan man nog vara säker på att ensidig kost baserad på snabba kolhydrater i form av stärkelse och socker förmodligen i längden är skadlig för majoriteten. Naturliga fetter å andra sidan tror jag majoriteten mår bra av, finns få indikationer som tyder på något annat.
  Visst kan jag ange ett antal länkar med böcker och vetenskapliga rapporter som tar upp detta med kost innan jordbruket, men min kommentar var som sagt snarare en reflektion än ett påstående.

 5. men min kommentar var som sagt snarare en reflektion än ett påstående.

  Utifrån detta så fortsätter jag med min personliga artegna mat – som mest liknar eskimåernas = med mindre än 20 % kolhydrater/socker.
  Med det kosthållet har jag ätit bort min livshotande kärlkramp – så det kan ju ej vara en dålig kost för mig – som jag ser det.
  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.
  Vad tror Du ❓

 6. Helge Andersson: snabba kolhydrater i form av stärkelse och socker förmodligen i längden är skadlig för majoriteten. Naturliga fetter å andra sidan tror jag majoriteten mår bra av, finns få indikationer som tyder på något annat.

  Även tillsatt fett har högst troligen också skadlig effekt. Men detta inlägget handlar ju inte om tillsatser. Mer att det är inkorrekt att påstå att vi skapade för att äta huvudsakligen fett.

 7. Snälla Jacob. Hur kan du lägga så mycket krut på att försöka misskreditera Doc? Det börjar likna någon slags personlig vendetta, har inte bättre ord för det faktiskt.
  Att slå ner på en fras i ett resonemang om kosten vi är utvecklade att äta och hur den skiljer sig mot vad vi äter idag blir faktiskt löjligt. Vad jag sett på dina bloggar så tycker jag nog att du och Doc i mångt o mycket är på ”samma sida” i kostdebatten. Ät inte ”skit” och var inte rädd för naturligt animaliskt fett. Den stora kampen är ju mot SLV och livsmedel/läkemedelsindustrin. Kampen mot lightprodukter, margarin och fettskräck. Galopperande vårdkostnader och Claude Marcus svar på barnfetma att amputera och skära bort friska organ på barn. Lägg krutet där istället Jacob! Då skulle du verkligen göra skillnad.

 8. Helge Andersson: Jacob, tyvärr ser jag ingen humor, ser bara med fasa hur dumheten inom kosten spridit sig samtidigt som folkhälsoproblemen galopperar.

  Tycker du att mitt inlägg är dumheter? Om ja, vad baserar du det på? Om nej, varför skriver du då meningen här ovanför?
  I övrigt är det kul att vi är överens om att det är tråkigt att det sprids en massa dumheter inom kost.

  Helge Andersson: Jag drar inga slutsatser i mitt inlägg, påpekar enbart några enkla fundamenta som du tycks ha glömt som borde vägas in. Är helt säker på att det finns betydligt fler faktorer att väga in.

  Klart att du gjorde. Du sa att det jag skrivit var ett hemsnickrat resonemang.
  Och de där fundamenten är inte alls bortglömda. De är givetvis inräknade i alla siffrorna jag tar upp. Det är data från forskare som antingen själv levt med människogrupperna i fråga och analyserat vad de ätit eller så är det forskare som med den teknik som finns idag på bästa sätt försökt att få klura ut hur kosten såg ut förr.

  Helge Andersson: Mycket möjligt, precis som jag skriver i mitt första inlägg, att det åts mycket kolhydrater på vissa håll även före jordbruket, men det fanns även de som åt extremt lite, t.ex Inuiterna

  Läste du ens mitt inlägg? Jag har ju skrivit precis detta. Så här står det i inlägget här ovanför. Du vet den text som du har kommenterat som ett hemsnickrat resonemang.

  Jacob Gudiol: Kontrasten åt andra hållet är Eskimåerna som åt upp emot 50 energiprocent fett och ner mot 7 energiprocent kolhydrater (14). I alla fall vissa eskimågrupper har ätit en form av potatis och de har alla ätit bär under de månader som dessa fanns tillgängliga, men i princip all annan kost var animalier i form av fångst från havet. Även i söder fanns det några folkslag som mer eller mindre bara levt på animalier.

  Helge Andersson: Bara för att man levde innan stenåldern betyder inte att man alltid åt rätt.

  Det har jag inte heller sagt. Du verkar argumentera emot en hel del ståndpunkter som du hittat på själv 🙂

  Helge Andersson: Men i stora drag kan man nog vara säker på att ensidig kost baserad på snabba kolhydrater i form av stärkelse och socker förmodligen i längden är skadlig för majoriteten.

  Så är det garanterat, ingen tvekan om det. Men åter igen förstår jag inte varför du drar upp det här?

  Helge Andersson: Naturliga fetter å andra sidan tror jag majoriteten mår bra av, finns få indikationer som tyder på något annat.

  Nej, det gör det inte. Men varför drar du upp det här?

  Helge Andersson: Visst kan jag ange ett antal länkar med böcker och vetenskapliga rapporter som tar upp detta med kost innan jordbruket

  Snälla ge mig en endaste referens som motsäger det jag har skrivit här ovanför. För just nu framstår du mest som en tomte som inte ens läste inlägget innan du kommenterade utan bara drar upp en massa irrelevanta saker. Men om du har någon som verkligen skulle visa att det jag skrivit är fel så hade ju din första kommentera verkar mycket mer vettig. Så snälla, en referens kan du väl komma med?

 9. Maria Lilja: Snälla Jacob. Hur kan du lägga så mycket krut på att försöka misskreditera Doc? Det börjar likna någon slags personlig vendetta, har inte bättre ord för det faktiskt.
  Att slå ner på en fras i ett resonemang om kosten vi är utvecklade att äta och hur den skiljer sig mot vad vi äter idag blir faktiskt löjligt.

  Problemet med det du försöker minimera som en fras är att den lilla frasen mer eller mindre förkastar alla sätt att äta utom LCHF. Vilket är fundamentalt jättefel vilket jag visar här ovanför och som jag visat flera gånger innan.

  Maria Lilja: Lägg krutet där istället Jacob! Då skulle du verkligen göra skillnad.

  Om du tycker jag lägger krutet på LCHF och Doc så behöver du verkligen läsa allt jag skriver. Du har kommenterat en gång här tidigare och då var din kommentar att du trodde att jag dissade allt som hade med LCHF och göra. Mitt svar då var att du skulle läsa allt jag skriver då med men uppenbarligen lyssnade du inte.
  I övrigt är din kommentar ett lysande exempel på en av de saker som jag och säkerligen en otrolig massa andra människor stör sig på mest med LCHF. Det är mentaliteten att ingenting får ifrågasättas eller kritiseras så länge som det är pro-LCHF och om någon ändå skulle göra detta så är den personen per automatik köpt/outbildad/korkad/mutad/dum i huvudet eller något annat från den kategorin av ord.
  Min kritik i detta inlägg är som jag har visat i inlägget väldigt befogad. Om du tycker det är tråkigt att den kommer fram och då kanske sätter LCHF i ett dåligt ljus så gå till kostdoktorn.se och klaga där på Doc att han fortsätter att slänga ur sig en massa saker som inte stämmer. För det är där problemet ligger.

 10. Jacob, du läser ju med dina egna färgade glasögon hela tiden. Ta ett steg tillbaka och försök tolka det du läser ur mer än en synvinkel. Det kommer att ge dig mer och utveckla både dig själv och ämnet du diskuterar.
  Jag tror jag vet vad jag menade när jag skrev det jag skrev, om du tolkar det på annat vis så tänkte jag först att jag uttryckt mig lite klumpigt, men… Jag har försökt förklara men du är tydligen den där typen som alltid ska ha rätt oavsett hur oviktigt det är för grundresonemanget. Tyvärr leder den typen av inställning sällan någon vart. Så vi säger väl att du har rätt Jacob, du tycks även veta vad jag tänkte på när jag skrev inlägget. Så jag lägger ner mina inlägg from nu.

 11. Jacob, Började skriva ett långt svar till dig men ångrade mig, jag förstår mig inte på dig.
  Jag är dock glad att det finns så många som kämpar och gör ett fantastiskt jobb med att sprida god kunskap om kost o hälsa, Doc är en av dem och det är synd att du inte respekterar honom som han dig.
  Jag hoppas något får myndigheter och stater att reagera både för samhällsekonomin och för människors lidande.
  Även om jag inte läst allt hos dig så är det uppenbart att du är påläst och engagerad i ämnet.
  Lycka till med allt. Hälsn. Maria

 12. Maria Lilja: det är synd att du inte respekterar honom som han dig.

  Att kritisera någons ståndpunkt i en fråga är inte det samma som att sakna respekt. Det som är synd är du inte kan se den skillnaden.

 13. Maria Lilja: Ät inte ”skit” och var inte rädd för naturligt animaliskt fett.

  Dock har doc väääääldigt många saker som han påstår att man ska vara ”rädd” för som saknar grund. Å det är de saker som Jacob kritiserar.

  Maria Lilja: Den stora kampen är ju mot SLV

  Känns som att doc gillar att skylla mycket av hälsoproblemen på slv. När någon säger att det det inte precis är slv-kost som brukar följas när folk blir överviktiga. Då kommer ju självklart svaret att de är dåliga eftersom att folk inte följer dem.
  Notera att följsamhet även används som försvar till att låkolhydratskost inte presterar bättre på lång sikt.

 14. Alla växter innehåller väl inte mycket kolhydrater heller. LCHF:are äter mycket grönsaker!

 15. Beror på hur man ser på det. Den absoluta mängden kolhydrater är ganska liten. Alltså det är få gram kolhydrater per 100 gram i grönsaker. Men ser man till den procentuella energifördelningen är den väldigt hög. Vanligtvis är det en bra bit över 50 procent av energin i grönsaker som är kolhydrater.

 16. Det är tråkigt att det bli lite småbråk om att äta kolhydrater eller inte kolhydrater. Problemet är ju bara att när man har blivit sjuk av för mycket vitt mjöl och socker som till exempel diabetes eller fibromyalgi som jag har så tål man väldigt litet kolhydrater. Det är så enkelt.

 17. Det är ju glädjande att du nu fetat en källas påstående om att klimatet i Östafrika är ett annat idag än under människans utveckling i området. Det förnekade du ju ihärdigt när jag påstod det under ett annat inlägg (Du åberopade då olika kartor och källor som skulle motbevisa detta trots att de sa samma sak som jag sa).
  Nu kanske du skulle kunna gå vidare med nästa steg också, årstidsväxlingarna. Att den vilda människan ätit mycket kolhydrater på sommaren är väl närmast en självklarhet. Då finns det ju en massa frukt och bär att äta. (Källa: Barn och naturvetenskap: – upptäcka, utforska lära.)
  Dessa innehåller socker som människor tycker är gott (vi tycker att det är gott just för att vi ska äta söta saker när vi hittar dem), och sockret gör att vi lätt kan äta mer av det än vi behöver för stunden. (Källa: Corpus Hippocratium, Hemmets Rådgifvare, Hjelpreda i hushållning för Unga Fruentimmer.). Förresten är frukter och bär söta just för att de ”vill” bli uppätna, så de var inte äckliga förr heller även om de framavlade sorterna är sötare.
  Det jag skulle vilja veta angående årstidsväxlingarna är alltså: Vad i hela friden var det man åt som gav så mycket kolhydrater i kosten? Hur fick man tag i det?
  (Eller kan det ha varit så att man åt väldigt mycket kolhydrater när det fanns tillgängligt och väldigt lite resten av året?)

 18. Maria Lilja:
  Snälla Jacob. Hur kan du lägga så mycket krut på att försöka misskreditera Doc? Det börjar likna någon slags personlig vendetta, har inte bättre ord för det faktiskt.
  Att slå ner på en fras i ett resonemang om kosten vi är utvecklade att äta och hur den skiljer sig mot vad vi äter idag blir faktiskt löjligt. Vad jag sett på dina bloggar så tycker jag nog att du och Doc i mångt o mycket är på ”samma sida” i kostdebatten. Ät inte ”skit” och var inte rädd för naturligt animaliskt fett. Den stora kampen är ju mot SLV och livsmedel/läkemedelsindustrin. Kampen mot lightprodukter, margarin och fettskräck. Galopperande vårdkostnader och Claude Marcus svar på barnfetma att amputera och skära bort friska organ på barn. Lägg krutet där istället Jacob! Då skulle du verkligen göra skillnad.

  Håller helt med dig! Fler borde kämpa emot Livsmedelsverket och personer som Claude Marcus, inte emot ”kollegor” som båda förespråkar en bättre kost!

 19. MJ: Det är ju glädjande att du nu fetat en källas påstående om att klimatet i Östafrika är ett annat idag än under människans utveckling i området.

  Du missade allt annat som också var med i samma stycke? Fast det kanske inte passade in i din världsbild?
  ”it can hardly be imagined that the ancient inhabitants of Africa once derived their diet primarily from hunting, even if the environmental differences between the Pleistocene and the present are taken into account. It is clear that these gathering-hunting peoples who live at low latitudes fundamentally base their existence on vegetable food and are in fact ”gatherers”.”

 20. Vad är det med resten av stycket som du tycker talar emot vad då?

 21. MJ: Det är ju glädjande att du nu fetat en källas påstående om att klimatet i Östafrika är ett annat idag än under människans utveckling i området. Det förnekade du ju ihärdigt när jag påstod det under ett annat inlägg (Du åberopade då olika kartor och källor som skulle motbevisa detta trots att de sa samma sak som jag sa).

  Nej, jag förnekade inte att klimatet var ett annat. Jag höll bara inte med dig om att konsekvensen av detta skulle vara att det inte fanns kolhydratskällor tillgängliga. Precis som det står i citatet jag inkluderat och precis som det står i alla andra texter jag hittat i ämnet. Här är diskussionen om du vill läsa den igen, https://traningslara.se/har-du-hort-den-om-bjornen-som-blir-tjock-av-bar/
  Det enda jag sett som går emot är ditt ”sunda förnuts” som du brukar kalla det. Vilket inte jag ser som särskilt rationellt att tro på.

  MJ: Det jag skulle vilja veta angående årstidsväxlingarna är alltså: Vad i hela friden var det man åt som gav så mycket kolhydrater i kosten? Hur fick man tag i det?

  Du kanske ska läsa under rubriken ”Bara för att du inte vet hur så innebär inte det att ingen gör det” en gång till?

 22. Gudiol

  Du höll inte med om att klimatet var ett annat och det jag hävdade var inte att det inte fanns kolhydratkällor tillgängliga utan om att de inte fanns tillgängliga året om (det klassiska motargumentet är att det visst finns små fräna eller beska knölar under marken som innehåller kolhydrater, det gör det men det är ingen kolhydratkälla för människor).
  Det har jag läst och nu råkar det vara så att jag har en mycket god uppfattning om hur man gör detta och det är dessutom så att min uppfattning är att det är ännu svårare att få tag i (levande) djur. Jag har hållit i överlevnadskurser i försvaret och också gått överlevnadskurser på flera olika förband i Sverige och ett fåtal utomlands. Jag har gått två civila överlevnadskurser (den ena med Lars Fält), jag har genomfört ett tiotal egna överlevnadsförsök (numera populärt kallat ”of grid”) längre än en vecka och jag genomför varje år kortare friluftsaktiviteter där jag tillämpar överlevnadsmetoder, ofta kombinerat med modern jakt. När jag tänker på naturens skafferi är det alltså i första hand växter jag tänker på. Primitiv jakt kräver antingen många människor eller gott om tid och förberedelser.
  Problemet under den tid av året som det saknas växter att äta (i någon betydande omfattning) är bara det att det helt enkelt inte hjälper att leta efter växter som inte finns att hitta. Så här års kan nog nästan vem som helst klara sig ute i naturen utan större armod, och då leva på en högkolhydratsdiet. Det skulle vara rent av dumt att försöka sig på primitiv jakt när det finns ett överflöd av energi i helt ofarliga växter som inte ens försöker springa sin väg.
  Men jag skulle som sagt gärna vilja veta vem det är som vet hur man hittar kolhydratrika växter som inte finns. Hur skulle man kunna se sådant med arkeologi eller genetiska data? Hur ser man om växterna åts under en del av året eller hela året?
  Vad gäller moderna jägar-samlar-kulturer så har man två problem. 1. de flesta lever i en annan miljö (vilket också såklart gäller eskimåer) och 2. de är normalt sett bara beskrivna under en liten del av året (detta beror på att man förr typiskt sett samlade in data under sommaren och sedan ”renoverade” (renskrev) dessa under vintern).
  Dessutom finns det ju en mycket bättre metod som också är testad. Lev med primitiva redskap i den aktuella miljön under längre tid och testa vilken föda som är tillgänglig (vilket väl förvisso också görs inom arkeologin).
  Det du skriver under den rubriken är dessutom inte ens en ansatts till att svara på frågan vad det var för något som man åt.

 23. MJ: Du höll inte med om att klimatet var ett annat

  Nej det var inte det jag inte höll med om. Konversationen är som sagt länkad.

  MJ: det klassiska motargumentet är att det visst finns små fräna eller beska knölar under marken som innehåller kolhydrater, det gör det men det är ingen kolhydratkälla för människor

  Jag vet inte vem du har argumenterat med innan men det klassiska motargumentet borde vara att du har fel 🙂

  MJ: Men jag skulle som sagt gärna vilja veta vem det är som vet hur man hittar kolhydratrika växter som inte finns.

  Det är ju bara i din värld som de inte finns MJ.

  MJ: 1. de flesta lever i en annan miljö (vilket också såklart gäller eskimåer)

  Det här stämmer bra. Men oavsett var de har levt så har de ätit en bra andel kolhydrater. Förutom då folkgrupperna väldigt långt norr och söder om ekvatorn. Men det var ju inte i det klimatet som människan utvecklades. Arktis har bara varit bebott i typ 5000 år och de mesta av unuiternas gener är från en kultur som kom dit för typ 1000 år sen.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.20313/abstract

  MJ: 2. de är normalt sett bara beskrivna under en liten del av året (detta beror på att man förr typiskt sett samlade in data under sommaren och sedan ”renoverade” (renskrev) dessa under vintern).

  Det här baserar du på precis ingenting. Många av grupperna studerades av personer som bodde i områdena under flera år. Här har du exempel på Hadza i tanzania.
  Hadzas mat

  MJ: Det du skriver under den rubriken är dessutom inte ens en ansatts till att svara på frågan vad det var för något som man åt.

  Nej, det var för att försöka få dig att förstå att bara för att du inte vet vad de ätit så innebär inte det att de inte haft något att äta. En intressant tanke som du kanske ska ha med dig är att alla primater verkar ha överlevt.
  Vi kan väl summera diskussionen med att du tror dig veta något som ingen forskare som skriver om människans utveckling och kost inte vet. Kul för dig men jag väljer att tro på de som faktiskt forskat på området.

 24. Jag bor i Australien och jag googlade vad Australian aboriginies diet var före Europeans kom. Det var väldigt intressant att läsa och väldigt lärorikt.

 25. Lena:
  Jag bor i Australien och jag googlade vad Australian aboriginies diet var före Europeans kom. Det var väldigt intressant att läsa och väldigt lärorikt.

  Jag är lite nyfiken på vad som är din med det här inlägget

 26. Beholder: Jag är lite nyfiken på vad som är din med det här inlägget

  Det är det klassiska svaret från LCHF-håll när man inte har något att säga om inlägget. Dra in något helt annat och försök prata om det. Det roligaste jag har varit med om hittills var när jag skrev om en studie där man tittat på effekten av träning med olika mängder kolhydrater i kosten och jag fick en väldigt arg kommentar kring mättat fett 🙂
  Det är det där symptomet som jag påpekade några kommentarer upp. Våga aldrig ifrågasätt någonting som påstås av någon inom LCHF och om du ifrågasätter någonting får du räkna med att du helt plötsligt är klassificerad som ”en anti-LCHF-krigare av värsta sorten” eller liknande. Den där titeln har jag för övrigt fått själv på kostdoktorns blogg. Väldigt många likes fick den också från andra läsare med. Så ifrågasätt aldrig Beholder!
  http://www.kostdoktorn.se/vad-hander-om-du-ater-5-800-kalorier-lchf-kost-varje-dag/comment-page-1#comment-283626
  Eller förresten, fortsätt ifrågasätt så får du dig många glada skratt 😉

 27. Jag förstår inte rädslan för kolhydrater som många inom den rörelsen besitter. Det var ju en kvinna som hatade livsmedelsverket innerligt för att hennes mamma lita mer på slv än på henne och deras rekommendationer skulle göra hennes mamma sjuk. Det är värre än den fettskräcken lchf folk tillskriver vanligt folk.

 28. Gudiol:
  Det är såklart lite charmigt att du är lite småkorkad och ändå dundrar på som om du hade torrt på fötterna. Men vad sägs om att du försöker vara lite seriös?
  1. Det jag påstod om dina tidigare påståenden är riktigt. Det är bra att du har ändrat dig, det ska man kunna göra när man upptäcker att man haft fel. Men det är snyggare att erkänna att man ändrat sig, det ger bara respekt.
  2. Ja det är ett klassiskt argument bland lågpresterande.
  3. Berätta gärna vad det är som finns då, om det finns.
  4. Jag skrev också att inte heller eskimåer lever i den miljö som människan utvecklades i. Jag skrev dessutom att människan har ätit ”mycket” kolhydrater, bara det att jag menar att man har ätit olika saker under olika säsonger.
  5. Detta är något som är allmänt veterligt för alla som forskat. Jag är lite osäker vad du vill ha för stöd men jag kan väl ta exempel då. Linnés forskningsresor började alla i maj eller juni och slutade alla i Augusti (förutom när han passade på att forska under resor av andra skäl, som Bergsslagsresan). Men om du nu bara skulle stödja dig på beskrivningar av matvanor hos primitiva folk som är dokumenterade året om så får du väl vara tydlig med det.
  Som du ser av din tabell för Hadza (som följer årstidernas växlingar) så äter de olika saker under olika säsonger.
  6. Så vi ska utgå ifrån att man åt mycket kolhydrater året om trots att ingen vet var människorna skulle få dem från?

 29. MJ: 6. Så vi ska utgå ifrån att man åt mycket kolhydrater året om trots att jag inte vet var människorna skulle få dem från?

  Jag fixade den sista punkten till dig MJ. Nu står det rätt

 30. MJ: Gudiol:Det är såklart lite charmigt att du är lite småkorkad och ändå dundrar på som om du hade torrt på fötterna.

  Och nu är det pinsamt klart vem som är den charmigaste här…

 31. Jag förstår fortfarande inte varför vi inte samarbetar. Människan kan äta lite varsomhelst tills man blir äldre. Jag är säker på att att människor brukade bli hungriga, men det blir vi inte nu. Om man är är gatherers and hunters måste man jobba för nästa måltid. Jag är uppväxt på margarin och fluor sköljningar i skolan och jag fick som följd scoliosis vilket var vanligt då. Jag är 59 år. Jag hoppas att alla förstår att äta unprocessed food är lösningen och att allt småbråk kan sluta. Let’s work together. Come on!

 32. Gudiol:
  Ja det är charmigt som sagt. Men vem är det som vet då?

 33. Lena:
  Jag förstår fortfarande inte varför vi inte samarbetar. Människan kan äta litevarsomhelst tills man blir äldre. Jag är säker på att att människor brukade bli hungriga,men det blir vi inte nu. Om man är är gatherers and hunters måste man jobba för nästa måltid. Jag är uppväxt på margarin och fluor sköljningar i skolan och jag fick som följd scoliosis vilket var vanligt då. Jag är 59 år. Jag hoppas att alla förstår att äta unprocessed food är lösningen och att allt småbråk kan sluta. Let’s work together. Come on!

  Tror dom flesta här tycker det är en dålig ide att äta skitmat. Men poäng är ju inte att det ursäktar kostdoktorn och hans följare när det sprider saker som inte stämmet

 34. Gudiol:
  Trots att jag letar i dina egna källor så hittar jag ingen som ens påstår sig veta. Den TED-föreläsning som du la upp här tidigare och hyllade (utan att märka att hon kritiserade dina ståndpunkter hårt) säger ju också att kolhydratkällorna (hon ta exempel med centralamerika) försvinner under en säsong (hon kör förvisso ett cirkelresonemang om det, men sådana kan man bortse ifrån). Är hon också korkad och fattar inte att bara be dig intyga att du har en hemliga kunskapskälla?

 35. Jacob. Tycker du har en jäkligt bra hemsida och att du är väldigt påläst. Har ätit lchf i snart tre år och har under de åren blivit av med två skador på knäna som en läkare sa att de aldrig skulle försvinna, har inte varit sjuk en enda dag, blivit av med magproblem, aldrig haft huvudvärk och inte tagit en enda medicin. Tävlar i långdistans löpning och har förbättrat alla mina resultat sedan jag började med lchf, gått ner 16 kg och mår helt enkelt fantastiskt. Detta är orsaken till att många som skriver här på din blogg har så svårt med det du säger. För man blir helt enkelt frisk med lchf. Därmed inte sagt att alla i hela världen ska undvika kolhydrater. Vad man åt på stenåldern kan man inte veta helt säkert, men som du själv tar upp så finns det vissa bevis och resten kan man spekulera över. Tycker att det viktigaste arbetet just nu för dig och andra inom hälsa är att påverka våra politiker när det gäller kost och träning så att vi kan få ner de galopperande kostnaderna inom sjukvården samt öka möjligheterna för barn och ungdomar att få en frisk och hälsosam uppväxt.

 36. Johan:
  Detta är orsaken till att många som skriver här på din blogg har så svårt med det du säger. För man blir helt enkelt frisk med lchf.

  Jag förstår inte alls ditt resonemang här. Jag är 42 år gammal, har ätit kolhydrater i riklig mängd hela livet. Jag har aldrig varit kroniskt sjuk eller det minsta överviktig. Under mina senaste 3 år har jag ökat i styrka med styrketräning samt förbättrat mig markant i långdistanslöpning (både milen och marathon), blivit av med stressmage och ihållande huvudvärk utan att ändra min kost det minsta. Alltså är jag ett levande bevis på att kolhydrater INTE gör dig sjuk.
  Allt jag sett Jakob göra här på sin blogg är att kritisera felaktiga modeller, överdrifter, lögner och missuppfattningar som grasserar inom kost och träningskretsar.
  Så fortsätt med det Jakob.

 37. Anders: du menar förstås: alltså är jag ett levande bevis på att kolhydrater INTE gör MIG sjuk.
  LCHF gör faktiskt många friska även om förklaringsmodellen förmodligen är felaktigt.

 38. Nej, jag menade precis det jag sa som svar till Johans uttalande om att man blir frisk med lchf. Man blir nämligen inte sjuk av kolhydrater 🙂
  Men nu skall jag inte ta upp mer av den här tråden som inte alls handlade om lchf vs kolhydrater utan om vad vi troligen åt under människans utveckling. Ber om ursäkt för trådkapandet.

 39. Gudiol har rätt ”Vi människor tål kolhydrater”
  Det går inte att ifrågasätta, det är fakta.
  Att en del mår dåligt av kolhydraterna beror på något annat än på själva kolhydraterna.
  Kemikalier kan orsaka insulinresistens och då tål man inte kolhydraterna men det är inte kolhydraternas fel.
  Nya tarmbakterier har föreslagits som orsak till insulinresistens men då är det inte kolhydraternas fel.
  Det kan även bero på att kemikalier flyttar upp setpointen.
  Det kan vara skitmatens fel och inte kolhydraterna.
  Många LCHF frälsta äter bra grönsaker utan att må dåligt dom utesluter inte kolhydraterna dom utesluter skitmaten.
  Maten är nu mer smakrik och då äter vi mer och det kan ledat till ohälsa och insulinresistens, men det är inte kolhydraternas fel, en del äter god LCHF mat och går inte ner i vikt, det kan bero på food reward
  Doc och Annika har fullständigt fel, nu vill dom inte erkänna det.
  LCHF kan fungera för en del men varför LCHF fungerar är oklart, deras teori om insulin och kolhydrater är felaktig.

 40. ”Tävlar i långdistans löpning och har förbättrat alla mina resultat sedan jag började med lchf, gått ner 16 kg och mår helt enkelt fantastiskt. Detta är orsaken till att många som skriver här på din blogg har så svårt med det du säger. För man blir helt enkelt frisk med lchf. Därmed inte sagt att alla i hela världen ska undvika kolhydrater. ”
  Jag har svårt för mänskor som inte kan tänka själva.
  Hypotetiskt om en ny plastkemikalie har orsakat insulinresistens, då mår man bättre av att äta LCHF det är självklart men då är det inte kolhydraternas fel.
  Vi har ätit kolhydrater förut utan något problem, det måste ha hänt något nu som gör att vi nu får problem och det kan inte vara kolhydraterna i sig.
  När någon blir friskare av att minska på kolhydraterna så drar dom den felaktiga slutsatsen att ohälsan berodde på kolhydraterna men det är en förhastad slutsats.
  Det kan lika gärna bero på att dom slutade äta skitmat, socker, mindre food reward, eller något vi inte känner till X.
  Om kolhydrater orsakade sjukdomar så skulle folkslag som äter mycket kolhydrater vara sjuka (riktig mat och inte vår skitmat) men jag vet inte om några folkslag som är sjuka när dom äter kolhydrater i naturlig form.
  X orsakar ohälsan. X=obekant.
  Om X finns i skitmaten så minskar X om man äter LCHF eller bra mat helt enkelt.
  Beror ohälsan på X
  Då stämmer alt Gudiol säger, anekdoterna som äter LCHF kan förklaras.
  Att mänskan inte kan tänka själv är känt sen länge, det är inte konstigt att nästan alla då tror att kolhydraterna orsakade deras sjukdomar när dom blev friskare av att minska på kolhydraterna.
  En gång i tiden trodde dom flesta att jorden var platt för när man inte tänker så är jorden platt, man måste tänka för att förstå att jorden är rund.

 41. Jag är ingen expert, inte utbildad. Det enda jag ville prata om är att många har blivit friska av lchf som var sjuka innan. Sedan vad det beror på har jag ingen forskning på. Innan lchf åt jag ”extremt” bra enligt hur de flesta ser på kost. Ändå hade jag en massa problem, nu har jag inte det längre. Jag började med lchf eftersom jag hade väldigt problem med skador som visade sig som inflammationer. Sedan läste jag om att det kunde vara kolhydrater (socker) som var anledningen till olika inflammationer i kroppen och då testade jag lchf. Efter två månader var alla problem borta och de har inte kommit tillbaka. Kan ni förstå då att det kan bli lite sekt varning hos oss som äter lchf när man mår så fantastiskt bra varje dag, vilket jag inte gjorde innan. Kroppen reagerar negativt när jag äter ris, frukt och pasta vilket den inte gör när jag äter tex ägg, kött och broccoli. Därför undviker jag vissa produkter, därmed inte sagt att jag tycker att någon annan person ska äta som mig. Från början skrev jag inte att man blir sjuk av kolhydrater, jag skrev att man kan bli frisk av lchf. Jag tycker att alla dessa påhopp är löjliga, därför skrev jag om varför många som äter lchf/paleo blir väldigt defensiva når någon som tex Jacob kritiserar kosten. Jag utgår bara från mig själv.

 42. Johan:
  Jag är ingen expert, inte utbildad. Det enda jag ville prata om är att många har blivit friska av lchf som var sjuka innan. Sedan vad det beror på har jag ingen forskning på. Innan lchf åt jag ”extremt” bra enligt hur de flesta ser på kost. Ändå hade jag en massa problem, nu har jag inte det längre. Jag började med lchf eftersom jag hade väldigt problem med skador som visade sig som inflammationer. Sedan läste jag om att det kunde vara kolhydrater (socker) som var anledningen till olika inflammationer i kroppen och då testade jag lchf. Efter två månader var alla problem borta och de har inte kommit tillbaka. Kan ni förstå då att det kan bli lite sekt varning hos oss som äter lchf när man mår så fantastiskt bra varje dag, vilket jag inte gjorde innan. Kroppen reagerar negativt när jag äter ris, frukt och pasta vilket den inte gör när jag äter tex ägg, kött och broccoli. Därför undviker jag vissa produkter, därmed inte sagt att jag tycker att någon annan person ska äta som mig. Från början skrev jag inte att man blir sjuk av kolhydrater, jag skrev att man kan bli frisk av lchf. Jag tycker att alla dessa påhopp är löjliga, därför skrev jag om varför många som äter lchf/paleo blir väldigt defensiva når någon som tex Jacob kritiserar kosten. Jag utgår bara från mig själv.

  Vad är det som får dig att skriva det här inlägget? Vad
  änke du att det tillför?

 43. Johan, jag förstår precis vad du menar, väldigt bra formulerat.
  Det är fullt förståligt att de som lidit av övervikt och massa sjukdomar stora delar av sitt liv blir arga och känner sig lurade när de går ner i vikt och blir friska då de gör exakt tvärtom vad de blivit rådda av hälso o sjukvården. Kunskapen att de flesta kan påverka sin hälsa så mycket genom att lägga om kosten till lågkolhydratkost sprids inte uppifrån. Och fettskräcken som SLV fortsätter underblåsa är en STOR bromskloss!
  Jag blir då lite frustrerad när inflytelserika debattörer tonar ner risken med kolhydrater i stort, eftersom det kan påverka människor att tro; ” jaja det är nog inte så farligt med KH trots allt, det har vi ju alltid ätit”.
  Jo det har vi säkert men verkligen inte så mycket snabba och högprocessade KH som finns i överflöd i vår moderna mat.
  Ingen seriös LC/LCHF-företrädare förespråkar noll KH, vad jag vet.
  Bra KH finns i grönsaker, nötter och bär och sen jag började med LC/LCHF lagar jag mer egen mat från grunden än tidigare och äter så mycket mer grönsaker och varierad mat än någonsin.
  Det gäller att lyssna på sin kropp och hitta det som passar en själv, men kunskapen att ta bra beslut saknas hos många.
  Häri ligger min poäng, att mer fokusera på det vi är överens om och sprida god kunskap.
  Denna blogg är ett lysande exempel, här finns mycket bra kunskap att hämta.
  Jag önskar fler synade SLV så de tvingas visa den forskning som de påstår legitimerar råd om fettsnålt, light, margariner och fullkorn som en slags naturlag!
  Sen kan man tycka att det inte spelar någon roll vad SLV rekommenderar, många äter för mycket skräpmat och att det är det stora problemet. SLV har dock stort inflytande på alla våra institutioner och det nya NNR verkar inte förändras mycket (som jag läste JG också var besviken på).
  Tack för mig/Maria

 44. Bra skrivet Jacob.
  Lite kul att LCHF-anhängarna jämställer kolhydraterna som åts från naturen för 10000 med läsk och godis.
  Personligen tror jag att du och Andreas ligger väldigt nära varandra i åsikter kring bra mat för hälsan, men att Andreas använder LCHF för att sprida sitt budskap och hjälpa diabetespatienter till ett rikare liv.

 45. Johan: Jag tycker att alla dessa påhopp är löjliga, därför skrev jag om varför många som äter lchf/paleo blir väldigt defensiva når någon som tex Jacob kritiserar kosten

  Du behöver förbättra din läsförmåga Johan. Det här inlägget handlar inte kom kosten överhuvudtaget. Den handlar om påståendet att människan förr inte haft möjlighet att få i sig mycket kolhydrater och att ett hög kolhydratintag per automatik kommer innebära att du blir sjuk. Jag skriver precis ingenting om några eventuella konsekvenser av att äta LCHF eller paleo.
  Så det är ju klart att du blir frusterad när du läst in något helt annat i allting du skriver. För att upprepa det jag skrev några kommentarer upp som du kanske missade.

  Jacob Gudiol: Det är det där symptomet som jag påpekade några kommentarer upp. Våga aldrig ifrågasätt någonting som påstås av någon inom LCHF och om du ifrågasätter någonting får du räkna med att du helt plötsligt är klassificerad som ”en anti-LCHF-krigare av värsta sorten” eller liknande.

  Så om du tolkar kritik av en sak som påstås som kritik mot precis allting som har med saken att göra så kommer du bli frustrerad otroligt ofta.

 46. Tror de flesta här har missat poängen. Jag är inte det minsta frustrerad. Vad jag skrev om var att vi människor blir väldigt defensiva när något vi tror på blir ifrågasatt. Skulle kanske varit tydligare. Orsaken att jag skrev här på sidan är att allt kanske inte är svart eller vitt vad än forskning och fakta säger om stenålderskost och kost generellt. Det var vad jag ville tillföra debatten. Jag lägger mig inte i vem som har rätt eller fel, varje dag kommer det ut någon ny rapport eller studie som är för eller emot alla saker så man kan lätt bli förvirrad. Det intressanta är att vi är så olika och hur vi reagerar på kost, miljöer och situationer. Bara för att jag äter på ett visst sätt betyder det inte att jag måste vara på den här sidan och motbevisa allt, jag vill öppna mina sinnen och lära mig mer. Sedan får man själv bestämma vad som känns bra och förnuftigt. Tror inte att vi hade så mycket tillgång till ris, bananer och apelsiner här i Norden på stenåldern, men vi hade inte så mycket tillgång till kokos och avocado heller så vad som är naturligt får oss att äta är nog svårt att säga. Jag kan bara utgå från vad jag själv mår bra av och vad jag inte mår bra av. Så därför är jag intresserad av exakt vad de åt och vilka KH som fanns och åts under stenåldern. Kan man veta det exakt Jacob? Tacksam för svar

 47. ”Det enda jag ville prata om är att många har blivit friska av lchf som var sjuka innan. ”
  Diabetiker blir inte friska diabetesen är kvar, dom blir symtomlindrade.
  Kolhydrater orsakar inte diabetes flera kulturer har ätit mycket kolhydrater och någon diabetes hade dom inte.
  Ni är lättlurade ni har gått på Doc:s påhittade fantasi.
  Bara för att ni slutar med kolhydraterna och blir friska så betyder det inte att kolhydraterna var orsaken, folk har slutat att tänka.
  Läs guddis inlägg, folk är friska när dom äter kolhydrater, då kan ni inte blivit sjuka av kolhydraterna, det är något okänt X som finns i vår skräpmat som gör oss sjuka, X försvinner när ni äter LCHF, även dom som äter bra mat kan bli friska fast dom äter kolhydrater.
  Det är sockerkonsumtionen som har ökat och LCHF tar i princip bort sockret helt, nu säger jag inte att alt är sockrets fel jag visar bara att det kan bero på något annat än kolhydraterna.
  När det finns folkslag som äter mer kolhydrater än ni och är friska så kan det helt enkelt inte er ohälsa vara direkt orsakad av kolhydrater, om kolhydrater var skadliga så skulle dom andra folkslagen vara sjuka också.

 48. Nils!
  Om man inte åt snabbmat innan lchf, då vill jag veta vad denna x ingredienten är. Guddi har källor till allt han skriver, var har du källan till x? Om en person har diabetes och tar fem mediciner, börjar med lchf och blir av med alla mediciner. Har då denna person vunnit i hälsa eller förlorat i hälsa. Nu kommer vi bort från ämnet igen, men jag är intresserad av din kommentar. Om jag äter ”bra kolhydrater” börjar jag harkla nästan direkt efter och blir sömnig, äter jag min lchf kost får jag inga problem. Vet inte vad det beror på, men jag undviker gärna harklingarna efter måltiderna. Ursäkta att jag kom bort från ämnet stenålderskost, men vill ändå ha en kommentar till det jag har skrivit.

 49. X är en obekant, det kan vara en eller flera saker.
  Slutar man äta kolhydrater så förändras många faktorer, det kan vara X och inte kolhydraterna som påverkar.
  Upphettade kolhydrater bildar Akrylamid, slutar man äta skräpmat så minskar nervgiftet, nu är inte det orsaken men det är ett exempel på att X kan samvariera helt med kolhydraterna.
  MJ X kan vara många saker tarmbakterierna är en delförklaring.

 50. Om kolhydrater direkt skulle vara orsaken till ohälsa så skulle alla folkslag som har ätit kolhydrater vara sjuka.
  Att en del blir friskare av att minska på kolhydraterna kan helt enkelt inte förklaras med kolhydrater.
  Hur kunde en så dum ide om att kolhydrater orsakar sjukdom spridas på nätet?
  Det kan helt enkelt inte vara sant.
  X är orsaken till att en del mår bättre av att utesluta kolhydraterna.
  Guddi har rätt om kost för dom som tränar och är friska, antingen tål dom X eller så utsätts dom inte för X.
  Exempel Fruktos för en soffpotatis förbrukas inte det omvandlas till Triglycerider ,
  idrottaren använder fruktosen som energikälla.
  Idrottare tål fruktos, men inte soffpotatisar.

 51. Johan: Tror inte att vi hade så mycket tillgång till ris, bananer och apelsiner här i Norden på stenåldern, men vi hade inte så mycket tillgång till kokos och avocado heller så vad som är naturligt får oss att äta är nog svårt att säga.

  Nu behöver vi ju inte tänka på vad man åt på stenåldern i norden. Dels för att vi svenskar just nu inte har något gemensamt med dessa människor (läs ovan i inlägget) och dels för att det inte har har funnits människor i norden i så värst många tusen år. Så om vi ska använda premissen som kostdoktorn använder i sin text att vi är intresserade av vad människan åt på stenåldern för att vi antar att det är det vi är anpassade för så är Sveriges totalt ointressant. Det är inte här som den utvecklingen skett.

  Johan: Så därför är jag intresserad av exakt vad de åt och vilka KH som fanns och åts under stenåldern

  Det är ju fullständigt omöjligt att veta exakt vad de åt. I alla fall med dagens teknik och de fynd som finns för närvarande. Det man vet är ju mer om dieten bestod av mest mjuk eller hård mat. Om det var segt eller lättuggat osv. Dessa fynd talar för en stor variation av kosten med allt från mjuk och lättäten mat så som frukt till seg mat som kött och hård mat som rotfrukter och vissa andra frukter. Sen vet vi via fynd att man till exempel ätit vissa typer av säd under i alla fall en 100 000 år, i åtminstone vissa regioner. Vi vet att neandertalare också åt grönsaker och växter. Exakta mängder är omöjligt att veta.
  När det gäller samlar och jägarfolken har man ju en mycket bättre bild av det hela. Vad de har ätit för kolhydrater varierar ju väldigt från plats till plats. Kring ekvatorn där klimatet är mest likt de som människan utvecklats i är det en hel del rotfrukter och frukter. Titta till exempel på bilden med Hadzas kost som jag klistrade in tidigare, https://traningslara.se/kolhydrater-under-manniskans-evolution/#comment-5454
  Den kosten är ju sannolikt lik den man också ätit förr i Afrika men vi vet inte om den är precis den samma. Det vi vet däremot är att människor som äter den här kosten generellt sett mår väldigt bra och de har inga problem med västerländska sjukdomar och övervikt.

 52. Intressanta funderingar, MEN:
  Jag tycker många hakar upp sig på vilka KH som fanns på stenåldern, låt oss istället kika på vad som med säkerhet INTE fanns.
  Nr 1: Det moderna hybridiserade dvärgvetet fanns inte.
  Nr 2: Raffinerat socker fanns garanterat inte.
  Nr 3: Hårdprocessade växtoljor som majsolja fanns inte heller.
  Nr 4: Organiska miljögifter, bekämpningsmedel, smakförstärkare etc har vi fördärvat vår natur och våra kroppar med under det senaste seklet.
  Sen finns en lång lista med fler livsmedel och negativa förändringar som tillkommit under årens lopp, men jag tycker det räcker att se dessa 4 av mina ”favoriter” för att kunna se ett samband mellan modern kost och ohälsa.
  Tack för mig.

 53. Jacob Gudiol: lats. Kring ekvatorn där klimatet är mest likt de som människan utvecklats i

  Så nu är du plötsligt tillbaka på att klimatet inte har ändrats?
  Jag trodde nämligen att vi levde i en värmeperiod som startade för 11 500 år sedan, Holocen, medan människan uppstod precis i slutet av den kalla Pleistocen . Sen trodde jag också att människan spred sig över världen just under en istid, den senaste.

 54. Annelie:
  Intressanta funderingar, MEN:
  Jag tycker många hakar upp sig på vilka KH som fanns på stenåldern, låt oss istället kika på vad som med säkerhet INTE fanns.
  Nr 1: Det moderna hybridiserade dvärgvetet fanns inte.
  Nr 2: Raffinerat socker fanns garanterat inte.
  Nr 3: Hårdprocessade växtoljor som majsolja fanns inte heller.
  Nr 4: Organiska miljögifter, bekämpningsmedel, smakförstärkare etc har vi fördärvat vår natur och våra kroppar med under det senaste seklet.

  1. Nej men vad skulle det vara i det moderna vetet som inte fanns tidigare? (Däremot kunde man inte få tag i säd året om och heller inte i så stora mängder)
  2. Vad är det för skillnad om man raffinerar det? Socker finns ju i t.ex. frukt. (Däremot kunde man inte få tag på det året om och heller inte i så stora mängder)
  3. Vad är det för skillnad med dem när de processas? Det fanns ju fortfarande fett i växterna. (Däremot kunde man inte få tag på det året om och heller inte i så stora mängder)

 55. Flera folkslag har ätit stora mängder kolhydrater utan våra folksjukdomar då kan kolhydraterna inte vara den direkta orsaken till ohälsan det är fullständigt omöjligt.
  Om kolhydrater i sig var skadliga så skulle dom ha varit sjuka.
  Att LCHF kan förbättra hälsan på en del måste bero på något vi inte förstår.
  Processade kolhydrater skulle kunna vara orsaken men inte kolhydraterna i sig.
  Dom som äter LCHF slutar äta processade kolhydrater och äter samma kolhydrater som naturfolken åt.
  Hypotetiskt det bildas en till kemikalie i processade kolhydrater som vi inte än känner till.
  Akrylamid i processade kolhydrater var inte känt före skandalen vid Hallandsåsen.
  E330 och E 574 tillverkas med Aspergillus niger det kan finnas mögeltoxiner som vi inte känner till och då sprids gifter i den moderna skitmaten.
  Läsk och godis innehåller dom E tillsatserna.
  När folk slutar äta kolhydrater och blir friskare så tror dom att det beror på kolhydraterna men dom slutade äta saker som har producerats med Aspergillus niger.
  Det finns många anekdoter som har slutat med E330 och blivit av med sin allergi.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/andrade-matvanor–slapp-allergin/
  På några dagar slipper dom sin allergi, lika fort förbättras en dels hälsa när dom börjar äta LCHF, antagligen en slump.
  När någon slutar äta kolhydrater och hälsan förbättras så kan det bero på något annat än kolhydraterna.
  LCHF består av folk som inte kan tänka.

 56. Intressant med LCHF, paleo och andra som hänvisar till historiska”fakta” för ett visst sätt att äta. Oftast luddiga teorier eller anekdoter.
  Hittade lite info kring ”movnat” rörelsen. De tar det ett steg längre. Vi ska inte bara äta som på stenåldern, vi ska också röra oss som på stenåldern. Kul.

 57. Det som kallas paleo i USA är en mångfacetterad företeelse. Det finns både tokiga och vettiga förespråkare. Att rikta in sin kritik mot dumskallarna är poänglöst. Det är ju bara som att säga att dumma personer är dumma. Duh!

 58. Nils!
  Kommentaren att LCHF består av folk som inte kan tänka är lika onödig som att Paolo Roberto säger att LCHF är till för lata personer. Däremot tycker jag att det du skriver är väldigt intressant och är även tacksam för det Guddi svarade. Det är orsaken till att jag är inne på den här sidan och läser och inte bara håller mig på kostdoktorns sida. Finns kanske inget exakt svar varför många som äter LCHF blir friska (syptomfria), men det är intressant ur många aspekter inte minst kostnaderna för sjukvården. Med tanke på det som Guddi svarade undrar jag då vilka KH det är som vi är anpassade till. Vad jag själv gör är att jag testar olika KH och helt enkelt minskar eller utesluter det som kroppen reagerar negativt på. Men jag kan tänka mig att det jag reagerar på kan vara väldigt olika från andra med tanke på vad ens föräldrar ätit, vad man själv ätit, miljögifter, olika delar av världen mm.

 59. Henrik Svedlund!
  Om du kritiserar movnat, borde du också kritisera att springa på löpband, fika på café eller träna på gym. Känns inte som helt naturliga saker det heller. Jag pratar inte för eller mot movnat, men jag tycker att personer som köper små väskhundar är lite mer fel ute än personer som fäller träd eller rör sig barfota i naturen.

 60. Johan:
  Nils!
  Kommentaren att LCHF består av folk som inte kan tänka är lika onödig som att Paolo Roberto säger att LCHF är till för lata personer.

  Om du har följt LCHF förespråkare och deras argument under de senaste åren så är det en klar majoritet som tycker det är härligt att gå ner i vikt ”utan att behövt träna!”.
  Om det beror på att man anser det mer trivsamt att tappa kilo liggande i soffan framför andra metoder förtäljer inte historien.
  Man får gissa själv.

 61. Gunnar:
  Att man inte tycker om att träna betyder varken att man är lat eller att man ligger i soffan istället.
  Dessutom är det väl inget som är speciellt för LCHF?

 62. Johan:
  Henrik Svedlund!
  Om du kritiserar movnat, borde du också kritisera att springa på löpband, fika på café eller träna på gym. Känns inte som helt naturliga saker det heller. Jag pratar inte för eller mot movnat, men jag tycker att personer som köper små väskhundar är lite mer fel ute än personer som fäller träd eller rör sig barfota i naturen.

  Jag kritiserar inte movnat. De verkar vettiga på många sätt. Det jag kritiserar är argumentet ”som på stenåldern” och att försöka hitta nåt ursprungligt/naturligt som skulle vara bra/bäst bara för att det var så ”vi gjorde för länge sen”.
  Varför skulle jag kritisera moderna påhitt som inte försöker motivera sin existens med att de är ursprungliga bara för att jag tycker att argumentet om ursprunlighet är ett meningslöst argument?

 63. Gunnar, nu tycker jag du generaliserar lite väl mycket. Majoriteten av de jag känner tränar mer nu sen de börjat med LCHF/paleo, men det är egentligen helt irrelevant.
  Jag tror att själva kärnan är att hålla ett lågt o jämt blodsocker. Det kan man åstadkomma på fler sätt.
  1. Träna mycket så musklerna bränner överskott av sockret, och då tål de flesta mer KH.
  2. Äta en kost som inte höjer blodsockret (lowcarb).
  3. Fasta (PF) för att få ner glukoshalten i blodet. (Gärna i kombination med Lowcarb)
  De tre huvudspåren enligt min mening.
  Här kommer min invändning till din kommentar Gunnar.
  Gamla o sjuka som inte kan träna eller för den delen de som av andra anledningar inte har tid att träna mycket. (jobb,familj, etc).
  Borde inte de få veta att man kan äta sig friskare och mer normalviktig om man väljer en viss sorts mat?
  Inte bara få rådet ”ät mindre, spring mer”, som uppenbarligen inte fungerat.
  Det behövs mer forskning på kost o hälsa, det är mycket vi inte förstår, men tyvärr ser jag inte mycket nytänk i de breda forskarleden.
  Läsk o godis är inte problemet, det vet alla att man ska vara försiktig med.
  Det finns så mycket dolt socker och skräp i ”vanlig” mat, där borde information o folkbildning göra ett mycket bättre jobb.
  Om bara hälsa o kostetablissemanget kom över sin fobi för mättat fett skulle det hela bli så mycket lättare.
  Nu blev detta lite” of topic”, sorry Jacob 🙂

 64. Henrik Svedlund: bara för att jag tycker att argumentet om ursprunlighet är ett meningslöst argument?

  Kan du inte förklara varför det är ett meningslöst argument?
  Är det lika meningslöst om man använder det om andra djur, t.ex. Kor ska gå på bete för de är utvecklade som gräsätare eller hundar bör få springa mycket eftersom de är byggda för att ta sig fram springande, eller hästar ska ha sällskap eftersom de är flockdjur?

 65. Flera folkslag har ätit kolhydrater och varit friska, det är fakta som inte går att ifrågasätta, LCHF folket hittar bara på saker om ursprungsbefolkningarnas matvanor.
  En del ljuger till och med bara för att få sälja mer av sin bok.
  Om dom kunde äta kolhydrater varför kan vi nu inte det?
  Rent logiskt så kan det inte vara kolhydraterna det beror på.
  Många folkslag Hade got om mat, dom blev inte ens feta av kolhydraterna.
  Om vi tar bort X så kan vi äta kolhydrater.
  Att ta bort kolhydraterna är en nödlösning.
  Folkslag som var lite feta var inuiterna och dom åt kött och fett och bara lite kolhydrater, dom hade nytta av mer underhudsfett pga kylan.
  Kan det vara så att dom som åt mest kolhydrater var smalast och dom som åt mest fett var fetast (ej sjuklig fetma) jag kan för lite om deras kulturer någon som vet mer.

 66. Johan: Med tanke på det som Guddi svarade undrar jag då vilka KH det är som vi är anpassade till

  Människan har så länge som människan funnits ätit både socker och stärkelse. Så fruktos, glukos och olika stärkelsemolekyler klarar vi utan problem. Sen finns ju laktos och galaktos som vi i alla fall alltid fått i oss som spädbarn. Det finns ju även samlar och jägarfolk som äter detta igenom hela livet och ändå mår fint utan några problem med västerländska sjukdomar.
  Så det är inte kolhydrater i sig. Det är hur kolhydraterna äts, hur de packeteras och vad du får med på köpet. Precis som med fett och protein. Det finns inget som talar för att någon form av kolhydrat skulle vara speciell så länge som det kommer från verkliga råvaror och inte äts i enorma mängder.
  Undantaget från allt det här är människor som ätit sig sjuka. Där insulinresistensen alt. insulinproduktionen helt enkelt inte fungerar som hos en frisk person. Om de inte fixar detta problem så har de problem med många typer av kolhydrater. Men samtidigt ska man lägga till att det finns en hel del som talar för att även personer med diabetes kan bli friska på en diet som innehåller kolhydrater. Exempelvis https://traningslara.se/studier-pa-stenalderskost-del-1/
  Så för att summera tycker jag det är klart att mat inte ska delas in i bra och dåligt utifrån hur mycket fett, kolhydrater och protein de innehåller. Det blir helt enkelt ingen bra indelning.

 67. Maria Lilja: 1. Träna mycket så musklerna bränner överskott av sockret, och då tål de flesta mer KH.

  Det där är ju någon slags fantasibild av människans fysiologi. Kroppen förbränner det du äter. Äter du mycket kolhydrater så förbränner kroppen mer kolhydrater, oavsett om du tränar eller inte. Och äter du lite kolhydrater förbränner kroppen lite kolhydrater, oavsett om du tränar eller inte.
  Så träningens del i det hela om man bara ser till att bränna kolhydrater är ett nollsummespel. Det finns inga människor som går runt med överfulla glykogendepåer. Den enda gången dessa depåer blir fulla är om du stoppar i dig en väldigt stor mängd kalorier på kort tid, alltså äter för mycket mat. Om du däremot regelbundet äter 2000 kcal och gör av med 2000 kcal så kommer du att förbränna i princip exakt så mycket kolhydrater du äter. Oavsett om det sen är fyra eller fyrahundra gram.

  Maria Lilja: 2. Äta en kost som inte höjer blodsockret (lowcarb).

  Vad du äter för stunden återspeglar inte hur ditt blodsocker är i fastande. Det är fasteblodsocker som är det som är mest intressant. https://traningslara.se/insulinets-roll-i-din-kropp/
  Men visst ska man undvika raffinerad mat som höjer blodsockret väldigt mycket. Men att helt undvika något för att det höjer blodsockret är fullständigt onödigt.

  Maria Lilja: Borde inte de få veta att man kan äta sig friskare och mer normalviktig om man väljer en viss sorts mat?

  Jo, absolut. Problemet är bara att det inte finns några bra belägg för att lågkolhydratkost fungerar bättre än andra alternativ. Visst ska de få det som ett alternativ men att gå från det till att säga att det är bäst är en lång väg.

  Maria Lilja: Läsk o godis är inte problemet, det vet alla att man ska vara försiktig med

  Läsk, godis och annan fullständigt uppenbart dålig mat är utan tvekan det allra största problemet. Vad folk vet och vad de väljer att göra är inte alls samma sak, https://traningslara.se/ater-vi-en-storre-andel-kolhydrater-idag-an-forr/

 68. Jacob!
  Tycker du förklarar det bra det här med KH. Lite funderingar bara. Äter jag mer KH blir jag mer hungrig och vill äta mer, nästan som det blir som ett knarkberoende. Blir mer stressad i kroppen, går fler ggr på toaletten, sover sämre. Och då menar jag inte godis, kakor och snabbmat utan frukt och ris mm. Äter jag lite KH och mer fett och protein blir jag mätt och kan lätt gå 10 timmar utan mat. Och då märker jag knappt av kroppen. Tänker bara att det borde vara bättre att äta 2-3 ggr om dagen än 5-6. Med tanke på att kroppens organ då får vila och ta hand om näring, blod, bildandet av celler mm. Detta är bara tankar, ingen fakta bakom. Sedan undrar jag över att vi vet alla att fett och protein är livsnödvändigt, men jag har aldrig läst om livsnödvändiga KH, mer än att det ger energi. Då menar jag inte att man ska undvika KH bara för det, men vad säger forskningen?

 69. LCHF är för näringslära vad flogiston var för kemin 😉
  Fast nästa år kommer väl teorin om ämne X….

 70. Anders
  ”Fast nästa år kommer väl teorin om ämne X”
  X står för en obekant inte något ämne, X kan vara vad som helst kemikalie, tarmbakterie, fruktos.
  Johan verkar ha IBS och då kan kost som påverkar tarmbakterierna förändra IBS sjukdomen.
  Att minska på kolhydraterna kan hjälpa men det har inte med själva kolhydraterna att göra det beror på tarmbakterierna.
  Att folk blir friskare av att sluta äta kolhydrater behöver inte bero på kolhydraterna i sig det kan bero på att bättre mat minskar på bakterier som orsakar IBS.
  Det kan vara så att vår skitmat har gynnat en grupp av tarmbakterier som orsakar IBS då tål dom som bär på dom bakterierna inte raffinerade kolhydrater för det ger tarmbakterierna mat.
  LCHF är den nya flogiston teorin.

 71. Nils!
  Du kan ha rätt, men det finns så många saker som har förändrats sedan jag började med lchf. För mina vänner och min sambo som också kör lchf. Så jag tror det beror på mer än tarmbakterier, men som sagt jag vet inte säkert. När jag började vägde jag 82 och hade en del fett runt kroppen, såg lite bulkig ut fastän jag tränade hårt och mycket. Nu väger jag 67 med väldigt lite fett och den vikten har jag hållt stabil sedan jag gick ner för runt 2.5 år sedan. Och jag äter mig mätt med otroligt god mat varje dag så det är inte så att jag svälter mig. Men som sagt mest problem får jag av spannmål och vissa frukter så IBS kan stämma.

 72. Johan: Sedan undrar jag över att vi vet alla att fett och protein är livsnödvändigt, men jag har aldrig läst om livsnödvändiga KH, mer än att det ger energi. Då menar jag inte att man ska undvika KH bara för det, men vad säger forskningen?

  Protein behöver vi ju omkring 0,6 gram per kilo kroppsvikt och dag. Men det beror på kvaliten på det protein du äter. Det är egentligen de essentiella aminosyrorna vi behöver.
  När det gäller fett är det några enstaka gram omega-3 och omega-6 vi behöver få i oss. Du kan äta nästan hur som helst och du kommer ändå att få i dig den mängd du behöver. https://traningslara.se/hur-mycket-fett-behovs/
  Kolhydrater behöver vi inte äta alls. Kroppen kan bilda det själv från protein.

 73. Är rätt lustigt att det i stort sätt bara är LCHF:are som är här inne och klagar på Jacob. Jag själv följer en ketodiet och trivs med det men inte skäller jag ut Jacob för det.
  Ni borde sluta hänga på kostdoktorn och andra lchf forum som verkar göra er arga och bittra. Ketodiet fungerar absolut men varför göra er odrägliga över människor som väljer att äta på annat sätt än er ? Uppskatta artiklar och forskning åt alla håll och kanter och inse att ni kanske inte vet allt om allt. Ta in vad som står i artikeln utan att läsa den med förakt.

 74. MJ: Kan du inte förklara varför det är ett meningslöst argument?
  Är det lika meningslöst om man använder det om andra djur, t.ex. Kor ska gå på bete för de är utvecklade som gräsätare eller hundar bör få springa mycket eftersom de är byggda för att ta sig fram springande, eller hästar ska ha sällskap eftersom de är flockdjur?

  I alla de fall du tar upp har vi bevis som stödjer dem. I fallet människan vet vi väldigt lite om vad vi åt eller om vilka kläder som var moderna på stenåldern.

 75. Tack för svaren Jacob!!
  Till Johan N! Tycker du har rätt, även om jag kör lchf så vill jag ändå ha bådas sidor av myntet. För jag tror inte att en enskild person har alla svaren. Därför är jag inne på den här sidan, för jag vet att Jacob är väldigt noga med fakta och forskning. Eftersom man själv bara tror och inte vet så är det bra att få lite kött på benen. Sedan har man själv ansvar för att se till att man mår bra. Tänker inte försöka påverka andra att äta det jag gör eller förändra någon annans liv, man har liksom fullt upp med sig själv.

 76. Hej
  Undrar lite över hur mycket man kan träna och fortfarande få en effektiv återhämtning.
  Har för mig att jag läst att man ska helst vila 36 timmar innan man ger sig på samma muskler igen. Men gäller det bara styrketräning eller innenfattar det även uthållighetsträning?
  Ser ju att det finns de som lägger upp löpning på morgonpass och benstyrka på eftermiddagen. Sen kör de cykel nästa dag i 4 timmar.
  Hur tycker du man bör lägga upp ex en veckas hård träning. Där man växlar cykel,löpning,styrketräning. Förutsätter att man försöker växla intevall,tempo,långdistans pass för löpning och cykelpass.
  (PS lägger idag ca 20 tim på en riktigt tuff vecka.)

 77. Johan:
  Har ätit lchf i snart tre år och har under de åren blivit av med två skador på knäna som en läkare sa att de aldrig skulle försvinna, har inte varit sjuk en enda dag, blivit av med magproblem, aldrig haft huvudvärk och inte tagit en enda medicin. Tävlar i långdistans löpning och har förbättrat alla mina resultat sedan jag började med lchf, gått ner 16 kg och mår helt enkelt fantastiskt.

  Om man inte förbättrat sina löptider på 3 år tränar man nog dåligt. Tävlar du på elitnivå så är det en annan femma då tiderna inte kan pressar ner hur mycket som helst. Är man som mig inte i närheten av elit är det rätt lätt att förbättra tider.
  Vad åt du innan? Det kan itne vara så att du äter bättre mat nu helt enkelt för att du är mer medveten? Eller är det bara hårt processerad bacon och fet processerad korv du äter och ändå mår bra i kroppen?
  Man kan äta bra mat och äta kolhydrater… samtidigt till och med.

 78. Maria Lilja: o det har vi säkert men verkligen inte så mycket snabba och högprocessade KH som finns i överflöd i vår moderna mat.

  Men Maria… Det är ju utbildning det handlar om. Jag har inga ”högprocesserade KH” i min mat när jag äter kolhydrater med min mat. Samma anledning som att jag inte äter ”kött på burk” heller. Det har väl inget med LCHF, HPF, HCLF att göra? Det handlar (om du ursäktar mitt ordval) ren och skär dumhet.

 79. nils:

  LCHF består av folk som inte kan tänka.

  Jag äter LCHF, gör dig mig oförmögen att tänka?

 80. Maria Lilja: 2. Äta en kost som inte höjer blodsockret (lowcarb).

  Men biff höjer ju insuliner mer än pasta…?

 81. Svampodlaren: Men biff höjer ju insulinet mer än pasta…?

  Men nu pratade hon ju om blodsockret…
  Sen är ju tillfälliga höjningar av blodsocker (eller insulin) i samband med måltid ointressant, det är fasteinsulin (för blodsockret så är det mer hur snabbt det kan sänkas som är intressant).

 82. Svampodlaren: Men Maria… Det är ju utbildning det handlar om. Jag har inga ”högprocesserade KH” i min mat när jag äter kolhydrater med min mat. Samma anledning som att jag inte äter ”kött på burk” heller. Det har väl inget med LCHF, HPF, HCLF att göra? Det handlar (om du ursäktar mitt ordval) ren och skär dumhet.

  ?…tror inte vi är oense i detta. jag åt inte heller massa snabb o färdigmat innan jag började med mer medvetet LC.
  Det var ingen LCHF-fråga i den delen av mitt inlägg. Jag ville bara understryka att dagens KH är oftast något annat än de man åt på stenåldern.
  Upplysning och information, ja det är nyckeln.

 83. Henrik Svedlund: Men nu pratade hon ju om blodsockret…
  Sen är ju tillfälliga höjningar av blodsocker (eller insulin) i samband med måltid ointressant, det är fasteinsulin (för blodsockret så är det mer hur snabbt det kan sänkas som är intressant).

  Jag är verkligen ingen medicinare eller expert men är det verkligen helt ointressant med ett studsande blodsocker? Tror nog det finns delade meningar om det.
  Om inte annat så påverkar det ju humöret om man är känslig:-)
  Jag har en glukosmätare och har testat hur jag reagerar på olika typer av mat (även fastevärden). Mycket intressant tycker i alla fall jag.
  Men visst, lika intressant är att hålla koll på att det går ner inom rimlig tid.

 84. Henrik Svedlund: Fasta (PF) för att få ner glukoshalten i blodet. (Gärna i kombination med Lowcarb)

  Aha hon nämnde det i 2 olika inlägg. My misstake.

 85. Maria Lilja: ?…tror inte vi är oense i detta. jag åt inte heller massa snabb o färdigmat innan jag började med mer medvetet LC.
  Det var ingen LCHF-fråga i den delen av mitt inlägg. Jag ville bara understryka att dagens KHär oftast något annat än de man åt på stenåldern.
  Upplysning och information, ja det är nyckeln.

  Aha! jag förstod inte, jag skulle alltså tolka det som ”alla möjliga kolhydratskällor och tillsatser som inte finns i ren och naturlig mat men som en del äter ändå av annan onämnd anledning”.
  Sen äter jag bär med keso för det är jättegott, de hade nog bär på stenåldern.
  Snabbmakaroner och ”kött på burk” hade de nog inte på stenåldern., det slinker nog ner hos gemene man idag.

 86. Svampodlaren: Aha! jag förstod inte, jag skulle alltså tolka det som ”alla möjliga kolhydratskällor och tillsatser som inte finns i ren och naturlig mat men som en del äter ändå av annan onämnd anledning”.
  Sen äter jag bär med keso för det är jättegott, de hade nog bär på stenåldern.
  Snabbmakaroner och ”kött på burk” hade de nog inte på stenåldern., det slinker nog ner hos gemene man idag.

  Hmm.nu förstod inte jag alls, tolka vad?
  Nej föresten, känns som vi ”pratar” förbi varandra, så vi släpper den nu.
  Jag är väl dum men det är väldigt svåra att veta om vissa inlägg är seriösa, ironiska eller bara tykna.
  Tråkigt i så fall, jag är här för jag vill föra en vettig diskussion om viktiga saker.

 87. ”Om vi ska använda salmar och jägarkulturer som någon slaggs riktmärke på vad vi människor kan äta för mängder av kolhydrater, fett och protein samtidigt som vi mår bra blir gränserna ungefär enligt nedan.”
  Min kolhydrater 2-3%E max 75-80%E
  Det intressanta är att dom folkslagen var friska.
  Varför kan vi i dag inte äta kolhydrater utan att må dåligt eller få diabetes?
  Det är inte kolhydraternas fel för då skulle dom jägar samlarkulturerna varit sjuka.
  LCHF frälsta kan inte tänka för då skulle dom se att deras ohälsa inte kan förklaras med kolhydrater.
  raffinerade kolhydrater eller ren skitmat kan möjligen vara en förklaring men inte kolhydraterna.
  Om kolhydraterna i sig var orsaken till ohälsan så skulle kulturerna där man åt 75-80 % kolhydrater varit sjuka.
  DET KAN INTE VARA KOLHYDRATERNA SOM GÖR ER SJUKA.
  X är orsaken.

 88. Svampodlaren!
  Jag hade problem med långvariga skador som försvann efter att ha ätit lchf i två månader, en läkare sa till mig att jag aldrig skulle kunna springa på hög nivå igen. Efter två månader med lchf kunde jag springa normalt igen (började springa med fivefingers och då ändras också löpsteget) och nu 2.5 senare springer jag marathon och har inte haft några problem alls. Sen tror jag inte att lchf var hela lösningen och läkaren kan ju helt enkelt haft fel, men med lchf gick jag ner 15 kg och då kunde mina knäproblem läka. Jag åt inte dålig mat innan, normal träningsmat om man skulle gå efter träningstidningar. Äter väldigt bra mat nu också, inte processad mat och äter mer grönsaker än vad jag någonsin gjort och fokuserar på att äta det bästa köttet ofta från gårdar och mättat fett. Så kan vara så att jag är lite mer medveten nu. Skillnaden är att nu märker jag mycket snabbare när jag äter något som kroppen reagerar negativt på. Man får helt enkelt testa sig fram. Vissa KH har jag mer problem med. Tycker ändå att jag har fått mycket bra svar genom att vara här inne och debattera. Hade jag bara varit på kostdoktorn så hade jag inte sett lika kritiskt på olika ämnen. Att bli ifrågasatt är ibland väldigt bra, man ska bara vara redo för det vilket jag inte var under första året med lchf då jag gick i krig med alla. Men jag mår fortfarande bäst och tränar bäst på strikt lchf kost, men jag testar mig fortfarande fram. Jag tror ju inte att jag dör bara för att jag äter en potatis eller en banan.

 89. Tycker det finns en hel del saker att reflektera över. Jacob, som vanligt, bra skrivet med källor och hänvisningar.
  Jag tycker det är problematiskt att rikta skulden mot de som inte förespråkar LCHF, eller livsmedelsverket, eller de kostrekommendationerna som finns. Jag tror (och är väldigt övertygad om det) att de flesta svenskar äter för stor mängd ”skitmat”, alltså, chips, godis, läsk, snabbmat från alla möjliga snabbmatsställen. Och vad jag vet finns det ingen som förespråkar den typen av kosthållning. Där tror jag de flesta är överens att det inte är bra att äta för mycket skräpmat. Att det snarare är den typ av kost som gör folk överviktiga än att människor äter pasta och potatis.
  Vidare vill jag påpeka, att iaf jag, inte har läst någonstans att Jacob säger att LCHF är en dålig kosthållning. Snarare tar Jacob upp och synar argumenten som förespråkarna för LCHF använder sig av.

 90. Undrar om det finns någon diet som helt saknar anekdotisk ”bevisning”?
  En av de roligare var en brittisk professor som för att visa sin poäng, gick ned i vikt genom att enbart äta godis och vitamintabletter. Mådde tydligen bra ändå.
  Hmm, jag tror skolan skulle behöva lite mer av den vetenskapliga metoden på schemat.
  En del av de LCHF:are som tycker att den dieten har funkat bra för dem verkar bli närmast besatta att slå ned på alla som kommer med kritik mot någon del av LCHF-läran, eller dess överstepräster, samt att tala om för alla andra att LCHF är lösningen på det mesta.
  Märkligt, så tycker jag inte att andra diet-grupper beter sig, trots att vissa av dem i undersökningar har ungefär lika goda resultat som LCHF.
  Borde vara ämne för en intressant studie av någon psykolog/beteendevetare/liknande.

 91. Anders Ytterström: En av de roligare var en brittisk professor som för att visa sin poäng, gick ned i vikt genom att enbart äta godis och vitamintabletter.

  Mark Haub 🙂 Han åt dock lite sallad med när han hade middag med familjen för att inte ge barnen en dålig bild av det hela. Så bilden som målats upp att det endast var godis är överdriven. Men det var verkligen inte en hälsosam diet. http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/11/08/twinkie.diet.professor/index.html

  Anders Ytterström: Märkligt, så tycker jag inte att andra diet-grupper beter sig, trots att vissa av dem i undersökningar har ungefär lika goda resultat som LCHF.

  Finns ju flera olika möjliga förklaringar till det. Mina personliga är för att den berättelse som du får höra inom LCHF innebär att allting annat blir fel utom LCHF. Så de blir övertygade om att alla andra håller på att äta sig till döds. Och då måste man ju berätta detta för precis alla människor. För oavsett om de mår hur bra som helst för närvarande och är friska så vet ju LCHF-aren att det bara är en tidsfråga eftersom personen ju äter kolhydrater.
  Där finns även en tydlig fiende som i det här fallet är alla som inte håller med om berättelsen här ovanför. Eller egentligen alla som ifrågasätter någonting. Men främst är det ju sjukvården med SLV och vissa mediapersoner i fokus. Det finns inga andra dieter som har detta inslag enligt mig. I vissa paleokretsar kan man se tendenser till det men inte som inom LCHF. Läs till exempel kommentarerna här ovanför kring att ”kämpa emot SLV och Claude Marcus”, som om det skulle vara dessa personer som är orsaken till dagens problem.
  LCHF är också en av de första dieterna i Sverige som kunnat utnyttja internet för marknadsföring och kommunicering. Om du läser kommentarer på olika LCHF-forum märker du fort att det är få namn som dyker upp väldigt väldigt ofta. Så man tror helt enkelt att det är vanligare än vad det verkligen är.

 92. Jacob Gudiol: Finns ju flera olika möjliga förklaringar till det. Mina personliga är för att den berättelse som du får höra inom LCHF innebär att allting annat blir fel utom LCHF. Så de blir övertygade om att alla andra håller på att äta sig till döds. Och då måste man ju berätta detta för precis alla människor. För oavsett om de mår hur bra som helst för närvarande och är friska så vet ju LCHF-aren att det bara är en tidsfråga eftersom personen ju äter kolhydrater.

  Lätt att ge det man äter någon djup religös innebörd. Den mat man äter verkar vara väldigt personlig för vissa människor, vilket inte verkar vara ett hälsosamt perspektiv, är det ”de andra” eller ”dem själva” de försöker övertyga?

 93. Mat ska vara näring, men även njutning och glädje. Lätt att glömma när man är inne i sektliknande tillstånd. Tacksam för mångas åsikter här på den här sidan som fått mig att inse det. En lite mer avslappnad syn på det mesta i livet gör nog att man mår bättre. Nu slutar den här mannen att kriga mot alla ”fiender” iaf. Tack

 94. Tack för en bra artikel. Väldigt roande men samtidigt frustrerande att läsa alla kommentarer på hur onaturligt kolhydrater är för kroppen.
  Människan är en allätare och är anpassad för denna kost…

 95. Johan: Mat ska vara näring, men även njutning och glädje. Lätt att glömma när man är inne i sektliknande tillstånd. Tacksam för mångas åsikter här på den här sidan som fått mig att inse det. En lite mer avslappnad syn på det mesta i livet gör nog att man mår bättre. Nu slutar den här mannen att kriga mot alla ”fiender” iaf. Tack

  Jag är helt inne på ditt spår. Jag har ätit LCHF i snart tre år och älskar det. Men visst var man näst intill fanatisk (för vissa kallad sekttendens) inledningsvis. Numera är man mer påläst och har ett bredare synsätt. Problemet (som dock kan vara positivt) är att det ständigt kommer nya LCHF:are som inledningsvis är precis som man själv var då. Så samma diskussioner återkommer ständigt. Det kan jämföras med aggressiva veganer som då och då kommenterar på LCHF-forum och som tror att LCHF-rörelsen aldrig tidigare diskuterat eller är intresserade av miljöfrågor. Det blir lika tröttsamt varje gång och jag kan förstå att samma frustration kan uppkomma mot vissa LCHF:are. Sedan är jag också vetenskapsnörd och gillar därför Jacobs bloggar. Här skiljer det sig också mellan LCHF:are. Vissa bryr sig lika mycket som mig om vetenskap, vissa bryr sig inte ett dugg och vissa tror att all vetenskap är köpt (utan att veta att Jacob faktiskt är en kritisk granskare). Vissa förstår inte heller att Jacob nämner den (bra) vetenskap som finns och anser man att den brister är det inte Jacob som det är fel på utan helt enkelt brist på forskning.

 96. Hmmm, hela denna debatten verkar lite upphettad, folk verkar ha argumenterat emot varandra så hårt att det börjar kännas personligt för många. Jag prövade att gå sådär lchf-light iallafall och gick ner 10kg bara på att byta bort pasta och bröd mot grönsaker och ägg istället.
  Det jag märker och undrar över är att om jag äter pasta (och jag älskar pasta och att baka bröd) så kan jag äta tills jag spricker och nån timme så är jag hungrig igen… Men äter jag en måltid med lite kolhydrater så äter jag mindre mat och jag är mätt nästan hela kvällen. Så jag undrar om nån vet vad det beror på?
  I dagsläget äter jag ibland LCHF liknande mat och ibland äter jag normalt och min vikt är stabil och mitt BMI är nästan idealt (83kg / 188cm). Så jag är nöjd, men man vet ju inte varför det funkar och vem man kan lita på osv.

 97. Läsk och godis är inte hela orsaken till att folk får problem.
  Det är snarare så att i all mat så göms det socker. Nu pratar jag inte om färdigmat utan rent kött.
  Den dagen jag kan köpa en bit kött i affären utan att behöva kolla att den inte innehåller socker, den dagen har människan tagit ett stort steg!
  Jag har gått upp i vikt på att äta fullkornspasta med lightsås trots att jag åt halv portion pga dåligt samvete för min vikt. Att svälta sig själv och lägga på sig 10kg under 6 månader samtidigt som man gör matdagbok och promenerar 2 timmar om dagen i rask takt, det är tekniskt sett omöjligt, men är man stressad och deprimerad och rädd för att äta så går det tydligen.
  När jag släppte all koll på maten och hoppa över pastan på tallriken och bytte ut den mot sallad istället och gjorde gräddsås istället för lightblaska och åt samma köttbit och åt tills jag blev mätt och lite därtill, då började jag må bättre, bli gladare och få mera energi vilket resulterade i att jag kan promenera 2 timmar om dagen i rask takt utan att tvinga mig till det. Jag har även tappat 16kg i vikt och 5 klädstorlekar och fått mindre höftproblem.
  För mig betyder inte kosten 0 kolhydrater eller en viss %E. Det är bara ett annat tänk kring mat nu och att sluta stressa över det. Det som ni tar upp i denna tråden är så ovidkomligt egentligen. Det är bra att det görs forskning på kost och historiska matvanor men att hoppa på första bästa tåg är lika osunt som att man litade blint på Livsmedelsverkets rekomendationer om 8 skivor bröd om dagen. Ta allt med en nypa salt och skynda långsamt, men framför allt, stanna upp och lyssna på din kropp!

 98. Dennis:
  Jag prövade att gå sådär lchf-light iallafall och gick ner 10kg bara på att byta bort pasta och bröd mot grönsaker och ägg istället.

  vikki:
  När jag släppte all koll på maten och hoppa över pastan på tallriken och bytte ut den mot sallad istället och gjorde gräddsås istället för lightblaska och åt samma köttbit och åt tills jag blev mätt och lite därtill, då började jag må bättre, bli gladare och få mera energi vilket resulterade i att jag kan promenera 2 timmar om dagen i rask takt utan att tvinga mig till det. Jag har även tappat 16kg i vikt och 5 klädstorlekar och fått mindre höftproblem.

  Ni nämner båda samma sak att ni byter ut pasta mot sallad, det är inte så konstigt att man går ner i vikt då! Hade ni bytt ut gräddsåsen och köttet mot isbergssallad så hade ni också gått ner i vikt, det innehåller inga kalorier, ni kan äta ut mycket som helst. Jag tror att du vikki tappat i vikt även med lightsås om du bara bytt ut pastan mot sallad, men det får vi aldrig reda på för du gjorde flera förändringar på en gång..
  Jag har flera kompisar som gått över till lchf som sagt att jag äter mer och går ändå ner i vikt. Men i princip alla har bytt ut groteskt stora pastaportioner med feta såser och kött till mindre portioner med mer sallad. Det spelar ingen roll vad de byter ut om de käkar mer sallad! Tallriksmodellen som de alla hävdar att de ätit enligt tidigare innehåller massor med sallad, men på sin höjd hade de en persiljekvist och en liten körsbärstomat till lunchen. Då är det inte så konstigt om det går ner när de börjar äta sallad.

 99. Om jägarfolken ,som bebodde Scandinavien innan vi ”svenskar” trampade in med hackor och spadar från sydligare breddgrader, var öst-balter eller finska stammar, så borde väl rimligtvis de sistnämda då tåla mindre kolhydrater och mera fett och proteiner än övriga nordbor. Vad jag vet så har svenskar och finnar väldigt mycket gemensamt i flertal studier. Bla en mycket hög andel diabetiker samt en ungefär likvärdig del av befolkningen feta.
  Kan ju också verka lite knepigt att vi som tål mjölk bäst bor längst ifrån tillgången. Varför tål de som har bästa tillgången mjölk sämst?

 100. Hallå Anders!
  Sen jag publicerade det här inlägget har jag fått tips om fler studier på området som jag också spritt via twitter och facebook. Det verkar finnas lite motsägande information kring den här frågan men det verkar som att vi är lite av en blandning mellan jägarfolken och jordbrukare från söder.
  http://www.sciencemag.org/content/336/6080/466.long
  Att vi tål mjölk bättre skulle ju mycket väl kunna bero på för att det var en större fördel ju längre norr man bodde. Jordbrukare längre söder ut kunde äta annat medan bönderna mer norrut kanske var mer beroende av mejeriprodukter och därför ökade förekomsten av laktostolerans.
  Det är det här som är grejen med att bara köra evolutionsargument. De går att hitta på en historia till vad du än förespråkar 😉

 101. Anders.. Din kommentar om Diabetes och Sverige-Finland är nog felaktig..
  Den typ av Diabetes (T2) som kan häreldas till kost och livsstil är inte vanligast i Sverige / Finland. Det är typ 1 där sverige och finland ligger i topp, och det är en genetisk autoimmun sjukdom som inte har med kost eller livsstil att göra.
  Och av nån underlig anledning så sträcker sig inte den statistiken över gränsen österut..
  80% av människor som lever med diabetes bor i låg- och medelinskostländer, vilket Sverige och Finland knappast kan klassas som.
  http://www.diabetes.se/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-varlden/
  Skulle bli väldigt glad om alla LCHF’are som befinner sig i sin ”revolutionära” fas kunde sluta hacka på föräldrar till barn med T1D, och komma med ”botemedel” i form av kostråd..
  Sparka inte på den som redan ligger ner..

 102. Intressant debatt. Men men. …. ingen verkar se det uppenbara genom historien. Människan är en oportonist i det mesta. Därav vår förmåga att överleva oavsett vad vårt habitat har att erbjuda. Omnivorer som primater, människor, björnar etc är skapta för att kunna överleva på det mesta som är ätbart. En del lmänniskogrupoer lever på kolhydrater året runt, andra ed kolhydrat rik föda efter årstid. För bevisligen är människans biologi sådan att i kan tillgodogöra oss energi från allt mellan animaliskt fett kolhydrater.
  Sett rent biologiskt är människan en överlevnadskonstnär när det gäller

 103. En som äter LCHF sa
  ” Jag har länge undrat varför så många inom LCHF envisas med att tro att de vet VARFÖR LCHF FUNGERAR. Istället för att nöja sig med ATT LCHF FUNGERAR, vilket redan det är fantastiskt. ”
  Tänk om alla var lika kloka.
  Insulin och kolhydtater är inte orsaken till sjukdom vi är annpassade till kolhydrater.
  Skitmat är en bättre förklaring som åtminstone delvis är förklaringen.
  Kolhydrater orsakar inte insulinresistens, något annat är orsaken.

 104. Jörgen:
  Intressant debatt. Men men. …. ingen verkar se det uppenbara genom historien.

  Jag vet inte vad du menar med ”ingen” här. Menar du nu och här i kommentarsfältet? För det är ju utan tvekan så att det du helt riktigt beskriver är något som är allmänt etablerad fakta sedan väldigt länge. Om du är intresserad så har Paul Rozin skrivit mycket om det. Redan på 70-talet. Även andra antropologer var tidigt inne på människans anpassning till olika sorters föda och den enorma kulturella variationen (även om strukturalisterna alltid letade universella mönster). Det var verkligen inte klockrena analyser de gjorde men mycket intressant, och än idag värdefullt, har kommit ut av den forskningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *