50 % av alla tjejer och kvinnor är överviktiga trots normalt BMI

Publicerat den 40 kommentarer till 50 40 av alla tjejer och kvinnor är överviktiga trots normalt BMI
Normalt BMI, hög kroppsfettprocent

Det här kan låta lite som en sensationsrubrik och jag funderade faktiskt på att skriva om rubriken ett par gånger innan jag tills sist bestämde mig för att behålla den som den är nu. Helt enkelt för att jag är nästan övertygad om att den stämmer så när som på att siffran 50 % kanske kan slå på någon procentenhet åt något håll. Varför jag tror att den stämmer kommer jag berätta i den här artikeln där jag tänker återge en studie med titeln “Are Under- and Overweight Female Elite Athletes Thin and Fat? A Controlled Study” utförd i Norge.

Idrottare och BMI

Som titeln på studien hintar om så var syftet med studien jag tänker ta upp inte att undersöka det jag tar upp i rubriken. Syftet med studien var istället att titta på kvinnliga elitidrottare för att se om över- och underviktiga idrottare verkligen är smala eller feta. De ville med andra ord titta på hur väl BMI stämde på kvinnliga elitidrottare.

Ett av de vanligaste argumenten man hör mot BMI är just att det är missvisande på idrottare då de ofta har mer muskelmassa vilket ger dem ett högt BMI trots att de inte har mer fettmassa. Då det i själva verket är mängden fettmassa som avgör ens hälsotillstånd så kan man vara i väldigt god hälsa trots ett BMI som visar på övervikt. Nicklas har skrivit mer om BMI som verktyg i inlägget “Vem använder egentligen BMI som ensam hälsomarkör?” för den som är intresserad.

I studien jag tar upp här ville man alltså titta på hur BMI stämde på kvinnliga elitidrottare och totalt inkluderade man 186 elitidrottare i åldrarna 13-39 år. Förutom de 186 elitidrottarna inkluderade forskarna också en kontrollgrupp på 145 kvinnor i samma ålder, alltså 13-39 år.

Just att studien är utförd i Norge är en av orsakerna till min rubrik på den här artikeln. Det gör mig nämligen ganska säker på att vi har precis samma förhållanden i Sverige och rubriken är alltså inte någon tillspetsning av hur det ser ut i de “fetaste delarna” av USA.

Alla deltagarna fick genomgå en hälsokontroll där man mätta deras BMI och sen fick deltagarna också genomgå en så kallad DXA som normalt används för att mäta bendensitet. Metoden kan dock även användas för att mäta förhållandet mellan kroppsfett och muskelmassa och det är en av de bästa metoderna som finns för att mäta detta.

I den här studien använde man en kroppsfettnivå på mindre än 12 % som underviktig och mer än 33 % som överviktig. Detta är ungefär standardgränserna även om jag sett mer än 32 % i vissa källor. Det ska nämnas också att även om mindre än 33 % fett räknas som normalviktig så är en kroppsfettnivå på upp emot 30 % mycket för en idrottare.

Resultatet – BMI ska inte användas på individer

Tittar man på medelvärden så verkar det faktiskt som att BMI är ett bättre mått för elitidrottare än för de andra. Ja, så blev faktiskt resultatet i studien. Precis motsatsen mot det allra vanligaste argumentet emot BMI som mått. Av idrottarna som enligt BMI hade normalvikt var det 2 % som var underviktiga och 6,7 % var feta sett till mängden kroppsfett. Är man kvinnlig idrottare på hög nivå och har normalt BMI är sannolikheten därför stor att man också har normala kroppsfettnivåer.

När det gäller kvinnliga idrottare som var överviktiga enligt BMI så var BMI inte direkt felfritt. Men det var ändå så att 58,8 % av de kvinnliga elitidrottarna som var överviktiga enligt BMI också var feta sett till mängden kroppsfett. Totalt var det endast 17 idrottare som var med i kategorin överviktiga enligt BMI vilket även visar att de flesta elitidrottande tjejer håller sig inom normalt BMI.

Sambandet mellan BMI och faktiska kroppsfettnivåer hos elitidrottare i olika typer av idrotter och en kontrollgrupp
Sambandet mellan BMI och faktiska kroppsfettnivåer hos kvinnliga elitidrottare i olika typer av idrotter och en kontrollgrupp

Här ovanför kan du se BMI och kroppsfettnivåer hos elitidrottare baserat på vilken typ av idrott de höll på med. Resultatet för kontrollgruppen är också med längst till höger. Som du kan se finns det ett tydligt samband mellan BMI och kroppsfett i alla typerna av idrott förutom sportkategorin “technical”. De idrotter som tillhör den kategorin enligt forskarnas indelning är, bowling, curling, fäktning, freestyle, golf, hästridning, biljard, segling, skytte, fallskärmshoppning, snowboard, vattenskidor samt trial (en motorsport).

Med vissa undantag är detta alltså sporter som ställer små krav på den fysiska förmågan. Att förhållandet mellan BMI och kroppsfett mer liknar den hos kontrollgruppen är därför inte förvånande. När forskarna gjorde individuella analyser fann man en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och alla grupperna förutom just technicalgruppen.  Personligen tycker jag att detta ytterligare belyser det jag tog upp i mitt inlägg “Behöver vi en definition på idrott?“. Ett inlägg som inte direkt var/är så värst populärt hos många.

Tittar vi på individnivå så ser man de vanliga problemen med BMI. Måttet fungerar helt enkelt inte då det alltid finns personer som skiljer sig mycket från normen. I den här studien fanns det både idrottare med normalt BMI som hade alldeles för låga kroppsfettnivåer och idrottare med normalt BMI som var ordentligt feta. En av tjejerna hade till exempel ett BMI på 23,7 men en kroppsfettprocent på 39,2!

Hälften av de med normalt BMI var feta i kontrollgruppen

Trots att själva studiens huvudmål och det jag återgett här ovanför är intressant så tycker jag att det som är mest slående med den här studien är det resultat som kontrollgruppen fick. Över hälften av flickorna och kvinnorna med normalt BMI i den här studien hade en kroppsfettnivå på över 33 %. De klassas alltså som feta.

Enligt data från norska folkhälsoinstitutet är ungefär 40 % av kvinnorna i 30 års ålder överviktiga enligt BMI i Norge medan 58 % är normalviktiga (2). Om vi skulle anta att kontrollgruppen i den här studien representerar alla flickor och kvinnor mellan 13-39 år i Norge så innebär det att de korrekta siffrorna för feta i Norge troligen ligger någonstans kring 68 %.

Normalt BMI men en hög kroppsfettprocent
En kvinna med normalt BMI men hög kroppsfettprocent.


Författarna till den här studien diskuterar även kring hur representativ deras kontrollgrupp är och de skriver då följande:

There are no reasons to suspect that the randomly selected and nationally representative sample of controls participating in this study is not comparable to nonathletic females in general in other Western cultures and countries. Thus, it is likely that the results are generalizable to nonathletic females age 13–39 yr in the Western culture. However, it should be noted that the relatively high level of physical activity in the controls may not apply to all other populations and also that genetic differences may be present.

Inte heller författarna kan alltså se någon anledning att tro att deras kontrollgrupp inte är representativ för yngre kvinnor i Norge överlag. Som jag skrev tidigare så tror jag också att dessa värden kan föras över till Sverige och det verkar även författarna tycka.

Här ska man också ha i åtanke att kontrollgruppen var i åldern 13 till 39 år. Risken för övervikt och mindre muskelmassa ökar och ökar allt eftersom människor blir äldre. Det är därför fullt möjligt att andelen med normalt BMI som egentligen ska klassas som feta sett till kroppsfett är ännu högre om man tittar på ännu äldre personer. Något som också bekräftats av en annan väldigt nyligen publicerad studie från USA (3).

En annan intressant sak med den här studien är att studieförfattarna uppger att kontrollgruppen i studien hade en hög grad av fysisk aktivitet. Hur fysiskt aktiva skriver man inte i den här studien utan jag fick börja leta i äldre studier på samma kontrollgrupp och till sista hittade jag en siffra på 5,3 timmar i veckan av fysisk aktivitet (1). I denna siffra inkluderade man träning samt dagliga aktiviteter som promenader.

De som var överviktiga enligt BMI var också feta sett till kroppsfett

Det här resultatet gäller för kontrollgruppen. Där såg man att 97,1 % av de som var överviktiga enligt BMI också hade mer än 33 % kroppsfett på kroppen. Så om du har högt BMI och inte är idrottare på hög nivå eller verkligen aktivt tränar för att bygga muskelmassa så är du med stor sannolikhet fet även sett till kroppsfettnivåer. Kontrollgruppen i den här studien uppgav ju faktiskt att de motionerade över 5 timmar i veckan.
Över 5 timmar i veckan är dock ett medelvärde och här hade jag gärna velat veta om det fanns någon skillnad inom kontrollgruppen.

Det var ju faktiskt så att 50 % av de normalviktiga var normalviktiga även sett till kroppsfettnivåer och kanske är det denna grupp som höjer medelvärdet när det gäller fysisk aktivitet? I populationsstudier överlag är det ju så att mer fysiskt aktiva människor väger mindre och har mindre kroppsfett på kroppen. Mängden fysisk aktivitet är också mätt genom frågeformulär och människor är ju kända för att snygga till sina siffror i dessa 🙂

Sammanfattning

Att BMI inte är något bra mått att använda på sig själv om man vill veta om man är i god hälsa sett till kroppsfettnivåer är ingen hemlighet. Resultaten visar dock att när det gäller kvinnor på populationsnivå så verkar BMI om något missa att inkludera kvinnor som egentligen är överviktiga. Att BMI inte ska användas för att klassificera individer är inget nytt och den här studien understryker detta.

Det som däremot förvånade mig när jag läste den här studien var att det var en så stor andel kvinnor med normalt BMI som ändå var överviktiga. Att den här gruppen av människor finns är inget nytt och det är något som vi tagit upp tidigare här på sidan och också något som jag och Nicklas skriver om i vår bok. Men att andelen skulle vara så väldigt hög hos kvinnor förvånar mig.

Det finns många möjliga orsaker till den stora andelen kvinnor med normalt BMI som ändå är feta. Huvudorsaken tror jag givetvis är dålig kost och dålig träning. Särskilt när det gäller träning är det många som anser sig träna men få som tränar med någon som skulle kunna kallas progression. Och utan progression ger inte träningen speciellt mycket sett till förändringar i kroppssammansättningen. Det är givetvis hälsosamt och bra för kroppen ändå men har det inte hänt något med din kroppssammansättning under några månaders träning ska du inte förvänta dig att det ska hända något nästa månad heller om du inte förändrar något.

En annan möjlig förklaring är den jag tog upp på min egen blogg för några dagar sen som jag också la upp på Traningslara.se på Facebook, Hur du blir tjock av att banta. Kortfattat så finns det mycket som talar för att så kallad jojo-bantning hos personer som endast har några kilo att gå ner ofta leder till att personen i fråga tappar muskelmassa och lägger på sig mer fett efterhand.

40 kommentarer

 1. Grymt bra inlägg. Jag tror du har helt rätt – det stämmer, dock även på män (om än förmodligen något lägre andel). Om man får komma med lite fördomar så brukar män lyfta en del när de vill “snygga till kroppen” medan kvinnor många gånger är rädda för muskler och undviker styrketräningen – en dålig strategi för bättre kroppssammansättning helt enkelt.

 2. Michel Blomgren: ag tror du har helt rätt – det stämmer, dock även på män (om än förmodligen något lägre andel)

  Det finns faktiskt en del data på det här och “non overweight obese syndrome” är klart vanligare hos kvinnor. Det finns givetvis också hos män men kvinnor är överrepresenterade. Personligen skulle jag gissa på att det beror på dels det du beskriver och dels att tjejer läser mycket mer trams om olika kändisdieter och liknande.
  Som jag skrev på min egna blogg för några dagar sen så visar epidemiologiska studier i Europa också på att ungefär 30-50 procent av alla kvinnor och 10-30 procent av alla män antingen försöker gå ner i vikt just nu eller har försökt inom den närmsta tiden. Fler viktnedgångförsök med kassa dieter innebär ju troligen också mer fettmassa. https://traningslara.se/hur-du-blir-tjock-av-att-banta/

 3. Tack för ännu ett sansat och insiktsfullt inlägg Jacob!
  Är inte det stora problemet att folk fokuserar på att bli smala (lågt BMI), istället för att bygga upp styrkan och konditionen i kroppen?
  Jag tycker att dessutom saknas det långsiktiga perspektivet, människor tror att de när de är 30+ ska kunna omforma sin kropp totalt på väldigt kort tid, med enbart en mirakeldiet och promenader. Folk som aldrig idrottat och som högst var med på gympan 1 gång i veckan under skolåren.
  Att bygga upp en hälsosam kropp (som inte nödvändigtvis är pinnsmal) bör man ju göra redan som liten. Kanske är lätt att säga och visst finns det något moraliserande i detta. Men det behövs nog.
  Hur kan man ens tro att man kan sitta stilla 8 timmar per dag och att kroppen inte kommer att tag skada? Oavsett vilket BMI man har.
  Personligen tror jag att stillasittandet är hönan och dieten ägget. Vet inte heller om man bör se “promenader” som motion.. Kanske var det därför de kom upp i 5 timmar i veckan. vi människor är ju biomekaniskt byggda för att vara på språng och gång. att promenera bör ses som normaltillstånd. Vad tror du Jacob?

 4. Lasse: Är inte det stora problemet att folk fokuserar på att bli smala (lågt BMI), istället för att bygga upp styrkan och konditionen i kroppen?

  Jo det tror jag. Fokus ligger hela tiden på vikten och inte på hur man mår, presterar och ser ut i spegeln.

  Lasse: Vet inte heller om man bör se “promenader” som motion.

  Det är inte bara promenader som jag ser som ett problem här. Det är fler och fler aktiviteter som egentligen inte är träning mer än för sjuka och väldigt gamla som numera räknas som motion eller till och med träning.
  Precis som att gränsen för vad som är stor/överviktig också har börjat flyttas längre och längre uppåt. När jag är i USA brukar folk kalla mig liten och tunn. Då har jag ett BMI på nästan 25.
  Det fungerar ju sätt till normer men kroppen blir tyvärr inte lurad. Tränar man inte tränar man inte och formen blir inte bättre och inte hälsan heller. Har man för mycket fett på kroppen så har man för mycket fett på kroppen och man får ta hälsokonsekvenserna av det.

 5. Vad är det för aktiviteter som räknas som träningen men inte är det enligt dig? Promenader borde väl ändå ses som någon slags motion? Speciellt om man går långt.

 6. När en studie blir såhär extrem, 50% av kvinnor med normal BMI är feta, så börjar i alla fall jag fundera över grundförutsättningarna. Är det visat att det är ett problem att ha hög fettprocent med normalt BMI. Vilka är riskerna? Hur kom man fram till att 33% kroppsfett är gränsen till fetma osv.
  Är det snarare som någon sa ovan musklerna det är fel på dvs det är för lite muskler inte för mycket fett.
  Hur var det med studien om att människor med BMI precis på och över gränsen till överviktig lever längre. (Skulle beroende på studien både kunna bero på mer muskler hos de som väger mer eller på att lite högre fettprocent inte är farligt).

 7. CvbT: Är det visat att det är ett problem att ha hög fettprocent med normalt BMI.

  Ja, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209175
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19748248
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19933515
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20339360

  CvbT: Hur kom man fram till att 33% kroppsfett är gränsen till fetma osv.

  På samma vis som man kom på gränserna för BMI. De är givetvis godtyckliga. Men tar du 1000 kvinnor med kroppsfettnivåer över 33 procent och 1000 kvinnor med kroppsfettnivåer under 33 procent så kommer kvinnorna med mer än 33 procent att vara i sämre hälsa.

  CvbT: Är det snarare som någon sa ovan musklerna det är fel på dvs det är för lite muskler inte för mycket fett.

  De flesta kvinnor har dåligt med muskelmassa ja. Så mer muskler hade förbättras deras hälsa antagligen. Men det är fettmassa i sig som är negativt för hälsan och kvinnorna med mer än 33 procent fettmassa har för mycket fett på kroppen.

  CvbT: Hur var det med studien om att människor med BMI precis på och över gränsen till överviktig lever längre.

  Tittar man på äldre människor i dagens samhälle så stämmer det därför att de som går ner i vikt eller de som är smala ofta är där för att de är sjuka. Så lite övervikt eller BMI på gränsen till högt är oftast ett tecken på att personen är frisk hos äldre. Det är nämligen inte många som har lågt BMI i den åldern som haft det hela livet.
  BMI är ett väldigt dåligt mått för hälsa hos personer över 70 av just denna anledning.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11527490
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19925614
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16398895
  Att titta på mängden fettfri massa är mer talande hos äldre.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15292467

 8. Intressant, det trodde jag faktiskt inte, om hög fettprocent, lågt BMI. Intressant också att det verkligen är nästan bara kvinnor.

 9. Undrar om jag är överviktig? Jag väger 66 men nu 69 för att jag har mens. Äter bra mat men vad kan göra så att jag är så fet iaf jag menar jag tkr det.

  1. Vad som är övervikt eller inte är en ganska godtycklig gräns som ett gäng forskare någonstans har bestämt. Om du ligger något hekto över eller under spelar egentligen ingen större roll. Det som är viktigt är principen att mer fett på kroppen innebär större ohälsa. Ser kan jag omöjligt avgöra hur mycket fett du har på kroppen av att bara veta vikten.

 10. Jacob Gudiol: Jo, för hälsa handlar ju om hur många som är sugna på att ha sex med en…

  Jag tycker att Andreas helt klart har en poäng dock. En högre fettprocent behöver väl inte alltid vara farligt utan mycket handlar ju om hur fettet är distribuerat på kroppen. Ser man på tjejen på bilden så tycker jag att hon ser otroligt proportionerlig ut – fettet är jämnt fördelat över hela kroppen och hon har t.ex. en smal midja. I mina ögon är hon långt ifrån ett exempel på en ohälsosam person. Rätta mig gärna om jag har fel, men det som oftast ges uttryck för i media är att det fett som framför allt är farligt är det som lägger sig på magen. Kvinnor kan t.o.m. ha ganska mycket fett på lår och rumpa innan det blir ohälsosamt. Vad tänker du om detta?

 11. Det handlar om grader av “ondska”. Det är inte bra att inlagrat extra fett någonstans. Det är bara värre att ha det kring midjan än höften. Tjejen på bilden har en fettprocent på 36 %. Det är alldeles för högt och enda orsaken till att hon ser smal ut är för att hon inte har några muskler överhuvudtaget.
  https://traningslara.se/varfor-bmi-ar-vardelost-att-anvanda-pa-individer/
  Så om tjejen på bilden hade haft det mesta av sitt fett kring buken så hade hon haft det ännu sämre ställt med hälsan. Men hennes hälsa är garanterat redan klart försämrad än hos någon med normala kroppsfettnivåer.

 12. Jacob Gudiol: Det handlar om grader av “ondska”. Det är inte bra att inlagrat extra fett någonstans. Det är bara värre att ha det kring midjan än höften. Tjejen på bilden har en fettprocent på 36 %. Det är alldeles för högt och enda orsaken till att hon ser smal ut är för att hon inte har några muskler överhuvudtaget. https://traningslara.se/varfor-bmi-ar-vardelost-att-anvanda-pa-individer/Så om tjejen på bilden hade haft det mesta av sitt fett kring buken så hade hon haft det ännu sämre ställt med hälsan. Men hennes hälsa är garanterat redan klart försämrad än hos någon med normala kroppsfettnivåer.

  Tack för ditt svar! Jag tycker verkligen detta är superintressant. Väcker många tankar som man inte riktigt tänkt fullt ut tidigare. En naturlig fortsättning på detta resonsemang är ju då följande: Ponera att tjejen på bilden lägger på sig en del muskler, men utan att samtidigt gå ner i fettmassa. Procentuellt så kommer hennes kroppsammansättning att förbättras i och med att hon får mer muskler, men har det någon betydelse för hennes hälsa om hon fortsatt har lika mycket fett kvar?

 13. Katarina: Procentuellt så kommer hennes kroppsammansättning att förbättras i och med att hon får mer muskler, men har det någon betydelse för hennes hälsa om hon fortsatt har lika mycket fett kvar?

  Muskler har väldigt stor betydelse för hälsan. Att öka sin fysiska aktivitet är nog det viktigaste man kan göra för sin hälsa och mer muskelmassa är en av de starkt bidragande orsakerna till det. Så om tjejen i bilden hade lagt på sig muskler och samtidigt behållit fettmassan hade hon utan tvekan förbättrat sin hälsa.

 14. Såg nu din sura kommentar på min kommentar. Allt är inte gravallvarligt menat.. Slappna av. Du är säkert jätteoroad för den kvinnans hälsa…..

 15. Funderar lite på om det finns studier som säger att fettet, hos de som är feta trots normalt bmi, är skadligt?
  Är det verkligen så att allt fett blir “farligt” när det övergår 33%?
  Kan det vara så att den fyller en funktion hos kvinnor eftersom att den är så pass högt representerad där?

  1. Det är givetvis ingen bestämd gräns vartefter det helt plötsligt blir farligt. Det är en gradvis ökning allt eftersom mängden fett ökar från de värden som då är normala. Och ja, det finns belägg för att det är negativt även när BMI är normalt. Både män och kvinnor som har mer fett har generellt sett sämre blodfetter, högre blodsocker och låggradig inflammation. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17209175?dopt=AbstractPlus

 16. Hej. Jag kollade upp min vikt, BMI, fettprocent, muskleprocent och inre fettprocent på veckoslutet. Mitt BMI var 23,2, fett 34,1%, muskel 29% och inre fett vid organen 4%. Alla i gruppen blev chockade över min höga fettprocent och sa att de aldrig trodde att det skulle ha varit så högt för mig. Jag är 22 år gammal, tränar både styrketräning och springer regelbundet. Jag har under de senaste 2-3 åren gått upp drygt 20kg, från ca 48kg till 70kg till mina 174cm, efter att jag flera år har lidit av anorexi. Självklart har jag fortfarande en svag relation till mat och jag har mina ups and down, men innerst inne vet jag att jag inte är FET. Alla pratar fortfarande om att jag är smal/tränad, både dem som vet mitt förflutna och dem som inte vet. Dessutom säger många att jag ser muskulös ut. Därför undrar jag nu hur jag ändå kunde få en så hög fettprocent? Enligt tabellen har jag fetma. När jag sett bilder på andra med liknande fettprocent som jag ser jag inte samma person som jag ser i spegeln, kanske har jag fortfarande helt fel bild av mig själv? Men eftersom kommentarer utifrån också säger att det inte kan stämma blev jag väldigt fundersam. Om vågen stämmer, hur skall jag då göra för att få en hälsosammare kropp och en hälsosammare fettprocent som jag läste borde vara 20-25%? Tack på förhand!

 17. Hej. Jag tror att skillnaderna inte behöver bero på att tjejer läser trams. Tror snarare att våran kultur uppskattar låg vikt med fett.
  Dvs så man ser kvinnligt mjuk ut med så stora tuttar man kan och likande.
  mvh
  smaltjock tränande tjej

 18. Lite off topic. Men vilket är det bästa sättet att få tillbaka muskelmassa efter anorexi? Kan man någonsin få tillbaka sin gamla sammansättning?

 19. Malin:
  Bara man inte ser överviktig ut så spelar det väl ingen roll Vad BMI visar. ???

  Hej Malin!
  Har du läst texten? För det du säger är ju precis raka motsatsen mot det jag tar upp. Folk bedömer hur någon eller de själva ser ut i förhållande till sin omgivning. Men fysiologisk hälsa bestäms av mer bestämda nivåer av fettmassa där det inte spelar någon roll alls hur du själv eller andra uppfattar att du ser ut.

 20. Vad du än gör, visa inte den här artikeln för unga tjejer!
  De kommer inte bara hetsa kring att gå ner i vikt längre utan även kring att svälta bort fett nu. På något sätt känns det väldigt typiskt att det är just kvinnor som studien görs på, att det alltid är våra kroppar det är fel på. Gäller detta inte män också? Visst har de naturligt lägre fettprocent, rent biologiskt, men jag har en känsla av att det gäller dem med.
  Usch, blir ledsen av sådan här forskning. Våra kroppar är alltid fel. Är det inte maten är det vikten, eller fettprocenten, eller midjemåttet, eller träningsintensiteten. Det känns så hopplöst att försöka leva “nyttigt” när det är så många som klankar ner på en. Så trött på hurtfriska träningskottar med pekpinnar, kan man inte få läsa något positivit? Något som lyfter upp och gör att man faktiskt VILL gå till gymmet, av egen, frivillig, positiv kraft, inte för att man “måste” för att vara “duktig” och undvika att vara “fet”?
  /En tjej med BMI 21 som aldrig tränar pga kronisk depression

 21. Folk äter aldeles för lite mängd mat. Ladda ner gratis appen myfitnesspal och lägg in riktig mat så förstår ni hur mycket man behöver äta och det är mycket. Eller skaffa Fitbit charge 2 klocka som jag använder. Om man äter människo mat, dvs inte fabriksmat dvs sådant som alla andra arter äter och som vi åt tidigare, dvs naturlig mat som finns i naturen så kan det bli tufft för många att orka äta så mycket mat på ett dygn. Man kan förenklat säga att det är väldigt svårt att bli överviktig på human kost. Om man skall ha i sig tex 2800 kalorier om dagen (vuxen rörlig man) för att hålla sin vikt, bara snabb räkning ca 47% kolhydrater, 20% fett, 33% protein så blir det tex 1.5kg potatis, 0.8kg torsk (2 frysta torsk 400g block), 1kg broccoli, 1 banan, 2 avacado, 4 st ägg, 1 matsked olivolja. Rent hälsomässigt och för att mota bort sjukdomar är det ju bra då man får i sig mycket mer tex vitaminer, mineraler antioxidanter etc jämfört med tex att äta sämre mat som tex en kebabpizza på 2400 kalorier och då kan man inte äta så mycket mer och får inte i sig så mycket nyttiga grejor. Ta tex en kvinna som inte rör sig mycket och inte tränar kanske ligger på tex 1800 kalorier i förbrukning per dag, tag en matlåda med 100 g torsk, 100g potatis och 100 gram broocoli + olivolja, blir kanske runt 200 kalorier per låda och då behövs 9 lådor för att täcka kalori behovet. Ät tex 9 gånger per dag. Ät en låda tex kl 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dvs 9 gånger om dagen för att stå stilla i vikt, bara ett räkneexempel. För åt man på 1000 talet runt 250kg kött per person och år, idag runt 85kg, var får man resten av kalorierna från idag, jo godis chips och annat skräp. Livsmedelsverket förordar minst 500 gram grönsaker och frukt om dagen, så kanske ligga på 700 gram per dag är väl rimligt för att motverka sjukdomar, det är mycket att käka för de flesta äter aldeles för lite mängder mat, nu menar jag inte kalorier. “Äter man mycket grönsaker och frukt minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. Det är bra att äta minst 500 gram om dagen. ” https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/gronsaker-och-frukt—rad/ Det är bara att omprogramera hjärnan och åter gilla normal mat, som vi åt för och som är naturligt. Äter man för lite förlorar man muskelmassa och med mindre muskelmassa förbränner man mindre fett.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *