Det är dags för mig att skriva ett lite kontroversiellt inlägg här på bloggen. Jag är medveten om att det inte finns något säkert rätt eller fel i frågan jag kommer ta upp men enligt mig är det verkligen något som behöver diskuteras. Det jag kommer diskutera kring är om det behövs en definition på vad som är idrott?

Som många säkert kan gissa kommer inspirationen till att jag skriver detta inlägg nu från idrottsgalan där flera tävlingsgrenar som jag och många andra inte anser är någon form av större fysisk träning var med bland de nominerade.

Det här är inte på något sätt en ny tanke hos mig då jag har gått runt med den enda sen Annika Sörenstam vann Jerringpriset 2003 och jag har även haft ett utkast på ett inlägg kring denna fråga liggandes i över tre år. Det som hindrat mig från att publicera inlägget tidigare har varit för att jag vet att den här typen av inlägg kan göra många väldigt irriterade.

Nu känner jag dock att jag vill få ur mig det här då jag faktiskt anser att detta är något som måste diskuteras. I dagens samhälle talas det ju så mycket om att folk borde träna mer och att vi ska försöka få våra ungdomar att börja idrotta och sen fortsätta med det när de blir äldre och då är det viktigt att vi också försöker oss på en definition av idrott.

Min egna personliga definition på vad som är en idrott

Som rubriken här ovanför säger vill jag vara tydlig med att säga att den definition jag tar upp här är min egen. Jag är väl medveten om att det går att dra helt andra gränser om man vill det då det inte finns någon som ”äger” definitionen på ett ord. Men för mig är i alla fall definitionen på idrott:

En tävlingsgren eller sport som utmanar en eller flera fysiska förmågor på en hög nivå och det går inte att prestera bra om man är dåligt tränad. Tävlingsgrenen i sig ska också ge en tidigare frisk personer klara hälso- och prestationsförbättringar om man tränar och/eller tävlar i den regelbundet i några veckor.

Som du kan se ställer jag i princip två kriterier i min definition.

 1. Den första är att idrotten på elitnivå ska kräva att man är bra tränad rent fysiskt. Det här utesluter tävlingsgrenar där många av de bästa som tävlar är 40 år eller är ännu äldre. Det går, om man håller sig skadefri, att prestera på en väldigt hög fysisk nivå även när man är runt 40 år men det är få förunnat att hålla ihop till denna ålder inom en idrott. Det kan man också tydlig se i de flesta idrotter där prestationen vanligen börjar bli sämre några år efter 30.
 2. Det andra kriteriet är att själva idrotten i sig ska kunna ge tydliga förbättringar i någon prestationsvariabel så som styrka, kondition, snabbhet och rörlighet som också påverkar hälsan.

Det här är alltså vad som är idrott för mig. Orsaken till att jag tyckte detta för 8 år sen när Annika vann Jerringpriset var för att för mig skulle idrott vara fysiskt krävande. Golf är inte fysiskt krävande. Och jag tycker fortfarande att en match/runda/omgång av en idrott under en tävling ska vara fysiskt krävande och ställa stora krav på någon fysisk förmåga.

En annan orsak till att jag föredrar min definition eller liknande varianter av den är för att jag de senaste åren arbetat mycket med att försöka få människor att vilja förbättra sin hälsa. Dels genom direkta möten med vårdtagare eller kunder i mitt yrke och dels hos väldigt många ”samtidigt” genom den här sidan och föreläsningar. Jag vill att så många som möjligt ska röra på sig och försöka förbättra sin livskvalité och hälsa.

En stor del i detta tycker jag är att tipsa om olika former av träning som kan tänkas passa en viss person och sen ge realistiska förväntningar över vad den träningen kan ge. Pratar jag med en individ så spelar en definition på idrott ingen större roll, men om jag skriver eller talar till många så vill jag till exempel kunna säga ”träning och idrott är bra för hälsan” eller ”ju fler barn som tränar någon idrott desto bättre” och veta att det ändå finns en sanning bakom dessa väldigt generella icke specifika uttalanden.

Rekommendationer för fysisk aktivitet

Vi har även rekommendationer för fysisk aktivitet som är väldigt lika världen över. Här i Sverige säger man att du ska få ihop till minst 150 minuter på minst måttlig aktivitet varje vecka (13). Med måttlig aktivitet menar man rent tekniskt att man ska ligga mellan 3-6 i någonting som kallas för MET vilket står för antalet höjningar från ens energiförbrukning i vila.

Så när du gör någonting på en intensitet av 4 MET så motsvarar det en kaloriförbrukning som ligger fyra gånger så högt som den kaloriförbrukning du har när du ligger och sover.

Generellt sett så ser man aktivitet som ligger på måttlig aktivitetsnivå som motion, inte träning. En tidigare fullständigt inaktiv person kan få prestationsförbättringar också av att ligga på den intensiteten men för de allra flesta kräver det att man ligger lite högre i MET för att få en märkbar prestationsförbättring.

Med högre intensitet kommer också större hälsofördelar vilket man även tar upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet.

Vi har högre mål för barn och ungdomar

När det gäller rekommendationerna som finns för barn och ungdomar så har vi satt ribban högre för dem. Förutom samma dos med måttlig fysisk aktivitet så säger man också att de minst tre gånger i veckan ska upp och träna på en hög intensitet (14). En hög intensitet innebär då en MET över 6.

När det gäller hur länge man ska ligga på den intensiteten så är inte rekommendationerna särskilt tydliga men läser man deras bakgrundsinformation så verkar det som att 30-60 minuter per gång är det som gäller (15).

Ser man till studier på vuxna så brukar man säga att det krävs en 30 minuter på en intensitet över 6 MET ungefär så det låter som rimliga värden.

Varför en lös definition på idrott kan vara ett problem

Med en väldigt lös definition på vad som är idrott – som den som Idrottsgalan använder sig av just nu – så blir mina två exempeluttalanden här ovanför istället felaktiga. Om jag frågar en person om han eller hon idrottar och jag som svar får höra ”jag spelar bangolf” så hade jag ärligt talat trott att personen skämtar med mig.

Bangolf är väldigt kul, det kräver en väldigt stor skicklighet och säkerligen många års träning för att man ska bli bland de bästa i världen, men för mig är det ingen idrott. Det ställer ju i princip inga fysiska krav på en. Det finns i princip ingen frisk person som kommer att förbättra sin fysiska prestationsförmåga av att spela bangolf.

Om jag därför säger något i stil med ”idrott är bra för hälsan” så vill jag inte att bangolf är inkluderat. För då blir det jag säger inkorrekt.

Man kan argumentera för att bangolf är bra för hälsan på andra sätt. Till exempel att det förbättrar psykisk hälsa och att det innebär att man ändå är uppe och står istället för att sitta hemma i soffan. Detta är ett vettigt argument, men jag anser ändå att man ska bör göra en klar differentiering mellan något som mer kan liknas vid daglig aktivitet och idrott.

Man kan även argumentera för att många som utför idrotten är väldigt vältränade. Detta är ett argument som jag till exempel stött på både när det gäller curling och golf där många av idrottarna tränar hård kompletterande träning för att förbättra sin prestationsförmåga. Annika Sörenstam är ju ett bra exempel här då hon tydligen ska ha tränat hårt sidan om golfen för att kunna prestera på max.

Men är det då verkligen tävlingsgrenen i sig som är en idrott? Enligt mig så tränar personerna i detta fall en idrott för att bli bättre på deras arbete/hobby. Träning kan hjälpa en prestera bättre på en rad olika områden i vardagen som till exempel skola, stresshantering osv, men det är ingen som någonsin skulle få för sig att kalla ett kognitivt test eller liknande för en idrott. Trots att det då faktiskt är så att fysisk träning kan hjälpa en prestera bättre på den typen av test (1, 2, 3, 4, 5).

Nu drog jag till med ett verkligt extremexempel men det visar varför jag tycker att argumentet, ”att vara vältränad hjälper” inte håller. Jag menar att det ska vara en ”tvåvägskommunikation” här. Idrotten ska öka ens fysiska prestationsförmåga och en ökning av ens fysiska prestationsförmåga ska förbättra ens kapacitet i idrotten.

Det räcker inte med den ena vägen. Träning eller idrottande kan säkert hjälpa dig prestera inom till exempel bowling men bowling kommer inte hjälpa dig att prestera fysiskt.

Ett annat sätt att se på det är i fall man skiljer på träning och motion som jag skrev i SvD för några år sen, ”Det är skillnad på träning och motion”. Förstår man vad jag menar där så kan man sen säga att idrott borde vara någonting som innebär träning av fysiska, oftast grovmotoriska kvalitéer när man utför det medan mycket annat som man också kan tävla i borde kallas för sport.

Hur är det med tävlingsgrenarna som varit med på Idrottsgalan?

Enligt mig finns det en hel del tävlingsgrenar som varit med genom åren där den fysiska biten av idrotten kan ifrågasättas. Vissa ser jag som självklara att de inte kommer ge någon fysisk färdighet och jag kommer därför inte ens att gå igenom dem närmare. Dessa grenar är skytte, bowling, bangolf och curling.

Det är möjligt att det finns fler exempel på denna typ av tävlingsgrenar som varit med tidigare men det är dessa jag kommer på just nu. Det finns två grenar som kan kräver lite mer information då de ligger lite mer i en gråzon. Detta är golf och hästsport.

De fysiska kraven av att spela golf

Inom golf rör man på sig en del och en 18 hål innebär en promenad på ungefär 7-9 km beroende på banan och hur bra man slår. Redan med den informationen kan vi säga att golf är bättre än soffan då fysisk inaktivitet för sig själv är en hälsorisk. Men hur är det med den faktiska förändringen i fysisk prestationsförmåga?

Jag har faktiskt bara lyckats hitta en enda studie som verkligen tittat på detta. I studien undersöktes 110 män mellan 48-64 år som antingen fick spela golv minst två gånger i veckan under 20 veckor eller fungera som kontrollgrupp (6). Totalt blev det i snitt 2,5 rundor golf i veckan med en total ”träningstid” på 10 timmar för de 55 som hamnade i golfgruppen. Resultatet när det gäller syreupptagningsförmåga och uthållighet ser ni här under.

Förbättring av prestationsförmågan efter 20 veckors golfträning
Tabellen visar skillnaden mellan kontrollgruppen och golfgruppen efter det att golfgruppen spelat golf 10 timmar i veckan under 20 veckor. Den enda skillnaden som var signifikant var i forskarnas gångtest där golfgruppen gick i totalt 36 sekunder längre.

Man fann ingen skillnad i syreupptagningsförmåga mellan grupperna efter träningstiden. Det fanns däremot en skillnad i den tid som de orkade arbeta på ett gångtest på ett löpband. Detta test varade i över 21 minuter och skillnaden i förändring mellan grupperna efter interventionen var 36 sekunder.

Av den förändringen stod faktiskt kontrollgruppen för det mesta då de försämrade sina resultat under studieperioden. Tittar vi istället på procent så förbättrade golfgruppen sin tid med endast 0,9 procent jämfört med testerna innan träningsperioden.

Så 10 timmars träning under 20 veckor gav alltså en förbättring på 0,9 procent i ett gångtest hos tidigare inaktiva personer.

Förutom testerna ovan så gjorde man även en hel del andra fysiska prestationstester på deltagarna. Det man undersökte var:

 • statisk balans där deltagarna fick stå på ett ben
 • dynamisk balans där deltagarna fick gå längst med en linje
 • rörlighet i överkroppen genom att deltagarna fick böja sig åt sidan
 • rörlighet i axlar och nacke
 • styrka i överkroppen som testade genom en variant på armhävningar
 • statisk styrka i nedre ryggen som testade genom statisk ryggextension

Efter studiens gång hade golfgruppen endast förbättrat sig i statisk ryggextension. Alla de andra testresultaten förblev oförändrade. Den faktiska förändringen i tid för ryggextensionen var på 8 sekunder, från 93 sekunder till 101 sekunder.

Det här är som sagt den enda studien jag lyckats hitta där man faktiskt undersöker effekterna av golf på den fysiska prestationsförmågan. Personerna i studien här ovanför gick ner lite i vikt och förbättrade sin hälsa något vilket antyder att golf är en bra aktivitet för äldre människor och kan hjälpa dessa att hålla sig friska.

Troligen beror en bra del av förbättringen i dessa värden på att det försvann 10 timmar plus eventuell transporttid av deltagarnas fritid då de vanligen var inaktiva och kanske åt något framför TV’n. Men oavsett så verkar golf vara en bra hobby. Däremot är golf alltså inte man ska förvänta sig några meningsfulla förbättringar i prestationsförmåga av. Det visar denna studien ganska tydligt.

För att göra det ännu mer tveksamt att rekommendera golf som träning så har man i USA faktiskt sett att nästan två av tre golfrundor numera utförs med golfbil vilket gör att dessa personer rör sig markant mindre än vad man gör annars när man spelar golf (10).

Hästridning som fysisk träning

Precis som med golfen har jag endast lyckats hitta en interventionsstudie där man tittat på förändringar i fysisk förmåga av att rida häst (7). Deltagarna i den här studien var 15 kvinnor med en medelålder på 25 år. De hade sen tidigare i snitt 8 års erfarenhet av att rida men ingen av dem hade ridit under de senaste 4 månaderna innan studiens början. De deltog inte heller i någon form av strukturerad fysisk aktivitet innan interventionen.

Studien pågick i 14 veckor och deltagarna fick under den här tiden rida fem gånger i veckan. Den totala ridtiden varje gång om man räknar bort förberedelsetid och ”nedvarvning” var på 40 minuter. Varje träningspass bestod utav skritt, trav, ”förlängd trav” (extended trot) och galopp i tretakt (canter). Fördelningen mellan de fyra sett till tid var 21 % skritt, 34 % trav, 18 % ”förlängd trav” och 35 % galopp i tretakt.

Resultatet i den här studien kan ni se här under. De vi kan se är att ridgruppen fick signifikanta förbättringar i mean power, total work output och fatigue index. Alla dessa värden testades med hjälp av ett wingatetest.

Wingatetest utförs genom att man låter försökspersonen trampa på en cykel så snabbt och hårt det som han eller hon bara kan under 30 sekunder. Det man såg en förbättring av i den här studien var alltså medeleffekten, det totala arbetet och förmågan att hålla uppe kraften allt eftersom tiden går.

Förändring i en mängd prestation och hälsomarkörer efter 14 veckors ridträning
Förändring i en mängd prestation och hälsomarkörer efter 14 veckors ridning alla vardagar i veckan. Det finns väldigt få signifikanta förbättringar i ridgruppen.

Tittar vi dock lite närmare ser vi i tabellen att ridgruppen även har en ej signifikant försämring i maximal effekt. För mig antyder det att deltagarna helt enkelt hade ”lärt sig testet” till det andra tillfället och höll inne lite med kraften för att orka längre. Detta förklarar alla resultaten. Deltagarna höll inne lite med den maximala kraften i början vilket gav dem möjlighet att arbeta längre tid på en högre medeleffekt, utföra ett större arbete och de höll en jämnare hastighet hela testet.

Jämför med om du själv skulle springa 400 meter. Går du ut för fullt från början skulle du inte orka alls efter kanske 100-200 meter på grund av trötthet och resterande sträcka hade gått mycket långsammare. Du får då en hög högsta effekt men en ganska låg medeleffekt och ett dåligt resultat i fatigue index, du har ju tröttnat mycket. Om du istället går ut lite lugnare orkar du hålla en jämnare hastighet hela loppet, din tid blir bättre och du får en lägre fatigue index.

Tittar vi på styrka och syreupptagningsförmåga hos ridgruppen så var det ingen signifikant förbättring efter 14 veckors träning 5 dagar i veckan. Med välvilja kan man dock antyda en trend då alla värden faktiskt förbättrats något. Då antalet deltagare endast var 15 kan de icke signifikanta resultaten därför mycket väl vara typ 2 fel, alltså att effekten faktiskt finns där men antalet deltagare i studien är för lågt för att kunna påvisa den.

Belastningen under ett träningspass

En studie från 2015 tittade på hur stora krav ett normalt träningspass på motionärsnivå påverkade syreupptagningsförmågan hos 16 kvinnor som regelbundet red häst (12). De fann att syreupptagningsförmågan i genomsnitt låg tillräckligt högt för att räknas som daglig motion, alltså MET 3-6, men det var mer tveksamt om det skulle ge någon träningseffekt. Du kan se de individuella resultaten för alla deltagarna här under.

De fysiska kraven från ridning
Kvinnliga motionärer som rider regelbundet når upp till en MET omkring 3-6 när de tränar vilket är tillräckligt för att uppnå kraven för fysisk aktivitet men det är låga värden i fall man vill förbättra sin fysiska prestationsförmåga.

I diskussionsdelen till den här artikeln tar författarna upp interventionsstudien jag redan nämnt här ovanför och sen nämner de även en annan kortsiktig studie där författarna till den studien drog följande slutsats:

The authors recommended that riding activity needs to be supplemented with alternative aerobic and load-bearing training in this population.

I en äldre studie från 1983 utförd här i Sverige testade man 13 väl erfarna ryttare och 3 elitryttare medan de red och sen jämförde man det med värdena från ett cykeltest där man också mätte deras syreupptagningsförmåga (8).

Resultatet i den studien visade att ryttarna som inte var elit använde i snitt 68 procent av sin maximala syreupptagningsförmåga under tretaktsgalopp där individen med lägst värde låg på 60 procent av max och individen med högst värde låg på 90 procent av max. Detta är tillräckligt intensivt för att fungera som fysisk träning även värden ner emot 60 procent är lite i underkant. Vid trav var syreupptagningen i snitt 63 procent hos samma grupp.

Hos de tre elitryttarna gick syreupptagningsförmågan endast upp till 38, 39 respektive 59 procent av den maximala syreupptagningsförmågan vid galopp. Så låg ansträngning kommer inte att ge någon meningsfull förbättring i syreupptagningsförmåga.

I studien tittade man också på hur syreupptagningen förändrades vid hoppning hos två deltagare och resultaten där visade att den höjdes upp till 73 respektive 78 procent av deras maxvärden. Detta är helt okej värden men då ska man tänka på att vi snackar om ungefär en till två minuters arbete på den intensiteten. Det är ungefär som att en normaltränad person skulle gå ut för att springa 5 km men stanna efter 2 minuter. Tröttheten hade inte direkt varit så stor.

Så för att summera den här delen så verkar det som att vissa delar av ridning, framför allt galopp och banhoppning kan kräva en hel del syre medan det utförs. Det är dock mer tveksamt om detta utförs över tillräckligt lång total tid för att det ska bli någon större effekt från det och de få studier som finns på motionärer antyder att det är tveksamt om detta blir uppnått.

Det godtyckliga med att sätta en gräns

Som jag tog upp redan från början är detta ett väldigt svårt ämne. Det går liksom inte att dra någon tydlig gräns. Jag har en bakgrund inom bollsporter, lagidrott och då främst fotboll och numera arbetar jag inom träning och prestation för idrottare samt även ibland med att förbättra hälsan hos äldre sjuka eller skadade personer. Detta påverkar givetvis mitt sätt att se på vad som är idrott.

Jag inser även att min egen definition inte direkt lämnar någon plats för grenar som till exempel höjdhopp och spjut där träning av endast tävlingsgrenen bara skulle ge en snedbelastning och kanske lite snabbhet och styrka i ett ben eller en rotationsrörelse.

Mycket av träningen för de som sysslar med höjdhopp och spjut består ju av annan träning som syftar att förbättra prestationen i grenen. Precis som styrketräning kan hjälpa en golfare att prestera bättre. Fast å andra sidan är jag helt säker på att du inte hittar några motionärer som tränar höjdhopp och spjut som bara tränar just det, medan du samtidigt garanterat har en väldigt stor andel av alla som spelar golf som bara spelar just golf så jag tycker ändå inte man kan sätta ett likhetstecken mellan de här sporterna om vi pratar ur perspektivet om det ger folk fysisk träning.

När det gäller ridning hittade jag här faktiskt också lite data och i en enkätundersökning på drygt 1200 personer som regelbundet tränade så uppgav en tredjedel att de inte tränade någonting annat .

Jag har letat på Riksidrottsförbundets hemsida för att se om de har några kriterier för vilka tävlingsformer som får vara med och vilka som inte får vara med. Jag hittade ingen jättebra information men i deras stadgar fann jag följande:

Det här ger oss inte mer information än att idrott ska vara fysiskt utvecklande och ha ett viktigt fysiskt moment. Men väldigt mycket kan ge någon typ av fysisk utveckling och innehålla fysiska moment.

Spelar du plockepinn blir du stadigare på handen vilket är en fysisk utveckling och det är ett enormt viktigt fysiskt moment i spelet, men vem skulle kalla plockepinn för en idrott? Numera pratar man ju också om att e-sport kanske ska komma med i RF vilket gör att i alla fall jag tycker att organisationen då ska byta namn till rikssportsförbundet eller något liknande.

Å andra sidan skriver Riksidrottsförbundet följande i ett dokument kallat ”Idrott hela livet – Strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete”:

Idrottsrörelsen erbjuder en motkraft till den fysiska inaktivitet som är en av de stora riskfaktorerna i dagens samhälle. Att skapa ett livslångt intresse för daglig fysisk aktivitet, motion, och friluftsliv är det absolut främsta bidraget från idrottsrörelsen för att minska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och fetma i befolkningen.

Texten här ovanför verkar ju utesluta plockepinn och dart, men när jag läser det så kan jag samtidigt inte hjälpa att jag tänker något i stil med:

Hur bidrar då skytte, som är den sjätte största grenen inom riksidrottsförbundet ”för att minska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och fetma i befolkningen”?

Att dra en gräns är med andra ord verkligen inte lätt. Men någonstans måste den väl ändå dras?

Om inte så kanske vi har en vinnare av Jerringpriset som vann världsmästerskapen i dataspelet counter strike om 20 år. För det krävs ju garanterat en väldig massa träning, kvickt tänkande, erfarenhet och snabba fingrar för att bli väldigt bra på det med.

Varje år ger staten ungefär två miljarder till riksidrottsförbundet som de sen fördelar ut till de olika idrotterna inom organisationen. Sen tillkommer pengar från kommunen och lokaler och anläggningar som får hyras till subventionerat pris. Ett av målen man vill uppnå med dessa pengar är folkhälsa via motion (17). Får man det om vi inte har en bra definition på idrott?

Summering

Så för att summera kan vi säga att jag inte har kommit fram till någon fantastisk bra definition 😀 Det är nästan aldrig möjligt att verkligen definiera någonting av den här typen helt klockrent. Det är en luddig gräns rent fysiologiskt kring när det du gör är för lätt för att du ska förbättra din prestationsförmåga och då blir det givetvis ännu mer luddigt om man ska kategorisera sporter som ligger i samma gränsland.

Förhoppningsvis har jag dock lyckats få fram lite tankar. Jag tycker verkligen att det behövs en tydligare och bättre definition på vad som ska räknas som idrott. Det behövs om vi ska rekommendera folk att börja idrotta för att förbättra sin hälsa.

Statens folkhälsoinstitut skriver följande på sin sida när de ger rekommendationer för barn och ungas fysiska vanor och vilka aktiviteter de bör utföra:

Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

Uppfyller verkligen alla idrotterna i riksidrottsförbundet detta krav? Och uppfyller alla idrotterna som varit representerade på idrottsgalan det? Mitt svar på dessa två frågan är ett bestämt nej. Men det gör ju inte heller endast konditionsträning eller endast styrketräning heller 🙂

OBS: Den här artikeln är ursprungligen från 2012 men jag gjorde en ny sökning efter studier i januari 2017 och sen igen 2018 och jag har adderat eventuell relevant information efter det. Notera dock att många av kommentarerna här under är 6 år gamla nu.

Avslutningsvis så vill jag också säga att ja, det finns en orsak till att jag publicerade den här artikeln efter idrottsgalan 2012 och det finns en orsak till att jag uppdaterat den och lyft fram den igen 2017 och nu efter idrottsgalan 2018.

Det syftet är inte för att tracka ner på ridsporten och golf eller dess utövare. Det är populära sporter och är man då bäst inom dem så har man garanterat tränat mycket och fokuserat för att vara just bäst. Jag jobbar också bla med golfspelare på idrottsgymnasiet och de är bättre tränade än många av de andra idrottarna. Så jag vet att i alla fall golfspelare tränar väldigt hårt.

Jag lyfter istället det här nu för att belysa något som jag anser är ett problem när man pratar om träning och hälsa. Och är det någon gång då den här frågan verkligen kan få lite uppmärksamhet så är det nu 😀


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

113 svar på “Behöver vi en definition på idrott?”
 1. Jag brukar gilla det du skriver om men det här känns ganska tveksamt. Det hade varit intressant om du själv varit en van ryttare och hade personliga erfarenheter att jämföra med. Det är stor skillnad på att ”åka häst” och att faktiskt rida också. Eller att trava en sväng i skogen jämfört att hoppa över hinder som är en och en halv meter. De allra flesta underskattar det sistnämnda tills de själva försökt. Jag har gjort både och. Jag tror tveklöst att RGB:s fysik är bättre än genomsnittsmannen i samma ålder för övrigt. Men ja – ridning är i första hand en tekniksport och inte en idrott där man tävlar i råstyrka. Men det är den ju inte ensam om att vara. Tycker det är löjligt att ifrågasätta om ridsport är en sport. Rolf Göran har genomfört enorma prestationer tillsammans med sina hästar, andra levande varelser. Hoppas på fler inlägg av tidigare karaktär istället för det här …

 2. @Erika: din kritik är obefogad. Inlägget syftar till att belysa problematiken med att definiera vad som bör klassas som en idrott. Författaren presenterar sin egen definition och med utgångspunkt från den har han tagit fram studier som har undersökt vilka förändringar i fysisk förmåga som går att observera hos utövare av golf och hästridning. De studierna visar att träningseffekten är försumbar (därmed inte sagt att ryttare är otränade, men att döma av studierna blir de inte påtagligt bättre tränade av själva ridningen). Kort sagt är det alltså inte ett ifrågasättande av hästridning som sport, utan en analys av studier som undersökt träningseffekten av hästridning (och golf). Att du själv upplever en träningseffekt av ridningen är i vetenskapliga sammanhang anekdotiskt.
  Författaren skriver dessutom ”för att summera kan vi säga att jag inte har kommit fram till någon bra definition”, alltså säger han inte att ridsport inte är en sport.
  Personligen tycker jag det är en intressant diskussion men som har fått överdrivna proportioner efter Idrottsgalan.

 3. Jag tolkar det ändå som underliggande kritik mot att RGB fick Jerringpriset (inlägget publicieras ju trots allt i samband med det) genom att försöka bevisa att ridsport inte är en idrott – och det tycker jag är obefogad kritik.

 4. Hej Erika!
  Det finns studier som jämfört konditionen hos elitryttare, ”vardagsryttare” och kontroll personer i samma ålder. De har visat att elitryttare har en bättre kondition än de två andra. Om det finns någon skillnad mellan ”vardagsryttarna” och kontrollen är mer tveksamt. I en av studierna som tittade på elitryttare nämndes även att de tränade annat sidan om ridningen. Så det går inte att säga att den bättre prestationsförmågan de hade berodde på ridningen i sig eller den extra träningen.
  Tjejerna som var med i studien jag tog hade ju faktiskt minst 8 års erfarenhet av att rida. Så att bara anta att de endast travat lite i skogen tror jag blir fel.
  Sen handlar inte mitt inlägg om att ifrågasätta vad som är en idrott eller inte. Det handlar om att det är en flytande gräns och att jag tycker att det ändå borde sättas en gräns någonstans om man nu samtidigt från regerinshåll och andra organisationer ska gå ut med uttalanden kring hur bra idrott är för hälsan och en förbättrad prestationsförmåga.
  Inte heller har jag ifrågasatt Rolf-Görans prestation. Han har hållt på hela livet och tävlar mot andra som säkert också hållt på med samma sak hela sitt liv. Och det i en gren som är stor med många utförare. Det är då givetvis väldigt imponerande att vinna en stor tävling.
  Men bara för att någon utför något som är imponerande så kan man ju inte kalla det för idrott. Det tror jag inte heller att du tycker? Tävla kan man ju göra i princip allting. Titta till exempel på det här, http://www.youtube.com/watch?v=9JcLr0dVshM Det är väldigt imponerande, men jag tror inte att du vill kalla det för idrott?*
  Det måste finnas något som urskiljer idrott från tävling. Därför tycker jag att det måste till en gräns.
  *Nu jämför jag inte sms-skrivande med hästridning när det gäller fysisk ansträngning. Jag ger bara ett extremexempel på vad som skulle kunna accepteras som idrott om man inte drar en gräns.

 5. Erika:
  Jag tolkar det ändå som underliggande kritik mot att RGB fick Jerringpriset (inlägget publicieras ju trots allt i samband med det) genom att försöka bevisa att ridsport inte är en idrott – och det tycker jag är obefogad kritik.

  Inlägget blev publicerat nu eftersom det just nu är en aktuell fråga. Precis som jag publicerade mina inlägg kring barfotalöpning, kollaps vid löpning, metabol förde etc när det var en aktuell fråga. Det är väl inget konstigt i det? Hade du föredragit att jag skrivit om saker som ingen bryr sig om?
  Golf och ridsport har jag tagit upp mer djupgående då de, enligt den definition som jag föreslår i början, hamnar på gränsen. Båda är också grenar med väldigt många utförare i Sverige så jag antog att den informationen var mycket mer intressant för många.
  Sen försöker jag inte bevisa någonting. Jag har återgett informationen från de tre studierna som jag refererar till. Om du har nått problem med min återgivning för du gärna påpeka det men att försöka insinuera att jag försöker vilseleda folk genom att selektivt ange information eller hitta på saker uppskattar jag inte.

 6. Det är en problematisk fråga. Jag gick en grundkurs i idrottsvetenskap, och där skulle vi som ”uppvärmningsuppg” definiera idrott. Konklusion uteblev, och RFs definition fick gälla trots många frågor om vad som gör att vissa aktiviteter inkluderas, och vissa inte.
  Jag spelade bordtennis i flera år, och det är en sport som inte är överdrivet jobbig helt beroende på stil – men amatörutövande lär definitivt inte utveckla många fysiskt. Däremot krävs en hel del fysik för att klättra i rankingsystemen. Sporten kräver fysik, men ger inte fysik. Det kan nog vara lite så med ridning också.
  Jag är med på Guddis resonemang.

 7. Även om jag kan förstå ursprunget till artikeln så skulle ju definitionen du ger förmodligen ställa till med problem förvissa sporter de flesta räknar som idrott. Ta kulstötning, höjdhopp eller slalom till exempel.

 8. Aktuell fråga, ja. Satt igår med lite kompisar och såg idrottsgalan på SVTplay och diskuterade precis det här.
  Vi brosciencade i alla fall fram att en ”sport” borde kunna vara allting man kan tävla i (t.ex. sms-skrivande) medan ”idrott” borde ha någon form av fysisk grund som du själv är inne på.
  Men jääädrar, vad svårt att dra någon slags gräns. 😀

 9. Erik:
  Även om jag kan förstå ursprunget till artikeln så skulle ju definitionen du ger förmodligen ställa till med problem förvissa sporter de flesta räknar som idrott. Ta kulstötning, höjdhopp eller slalom till exempel.

  Hallå Erik!
  Jag nämner ju faktiskt detta problem i mitt inlägg. Fast där tar jag upp spjut och höjdhopp. Hur du för övrigt kan få med slalom förstår jag inte, slalom ställer stora krav på ens fysiska förmåga som säkert de flesta på skidsemester märkt av. Det finns en orsak till att det mesta i kroppen värker dagen efter första skiddagen. Den här reviewartikeln visade också att syrekravet är ungefär 130 % av VO2max
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2009.00901.x/full
  När det gäller defintionen skriver jag också i inlägget att jag inte tycker att den är helt bra. Det är bara den bästa jag kommit på. En annan möjlig definition som jag precis skrev i diskussionen på vår sida på facebook är:

  ”En tävling där ett eller flera moment kräver en maximal fysisk prestation från deltagaren”

  Det finns brister med definitionen här ovanför också dock. Den främsta bristen enligt mig blir att många grenar som kommer klassas som idrott inte kommer att ge några direkta förbättringar i ens prestationsförmåga om man endast utför grenen för sig.

 10. Intressant diskussion.
  Som förutvarande ryttare på hyfsat hög nivå och utbildad ridinstruktör så skulle jag säga att koordination, kort reaktionstid och muskelstyrka i allra högsta grad kännetecknar ryttare på högre nivå. Snabbet (om vi menar förmåga att springa fort) och god kondition (om vi menar hög syreupptagningsförmåga) är dock inte nödvändigt.
  Kanske är det Idrottsförbundet och Idrottsgalan som har valt fel namn och istället borde ha kallat sig för Sportförbundet och Sportgalan? Då sluppe vi diskussioner om huruvida ridsport, slalom, gymnastik, och andra icke-konditionskrävande sporter kan kallas för idrott. Dock håller jag inte med ovanstående om att allt man kan tävla om är en sport. Jag måste säga att jag minst sagt höjde på ögonbrynen när jag i någon tidning slog upp sportsidorna och där fann poker! Nej, det är inte en sport. Det är ett spel.

 11. Det kanske är lämpligare att fundera på användningen av termer. Det finns ju faktiskt i grunden en skillnad mellan termerna idrott och sport, en skillnad som i vardagsspråket börjat jämnas ut. Det heter ju t ex ”Sportspegeln” och inte ”Idrottsspegeln” t ex. 🙂 Skulle det kallas Sportgalan i stället kanske det blir andra funderingar om vem som är värd ett pris och inte, vad vet jag… 🙂
  Här försöker man bena ut skillnaden lite iaf: http://sv.wikipedia.org/wiki/Idrott
  Sedan är det ju en evig diskussion som aldrig kommer att upphöra vad som ska ingå i t ex termen idrott, bl a eftersom det kommer nya grenar med jämna mellanrum. Det handlar ju mycket om antalet utövare inom en gren bland annat och RK kan kanske inte hålla alla under sitt paraply av organisatoriska skäl om inte annat, oavsett hur snabb man är på SMS… 🙂 Från samhällets håll kanske man ska kalla idrott och/eller sport som något man gör i tävlingsform mer eller mindre ofta och kalla allt annat för motion/friskvård eller vad du nu vill ifall det bara ska vara en diskussion om den fysiska, hälsobringande effekten av sitt utövande?

 12. Ja det är intressant diskussion, med tanke på att vi har ett antal svenska heltidsproffs som tränar e-sport. Även där krävs koordination och snabba reaktioner.

 13. Precis som nagra andra har har varit inne pa har jag tre nivaer: idrott, sport och spel. I alla kan man tavla men alla ger inte en okad fysisk prestationsformaga. For mig faller i princip alla Guddis undantag in under sport-kategorin. Alla dessa kraver en rejal traningsmangd for att specifikt bli bra pa den grenen men sjalva utovandet ger inte en okad fysisk formaga. De ar dessutom fysiska till den grad att man anvander kroppen for att utfora dem. Skillnaden mot spel ar att kroppen ar underordnad hjarnan eller oga-hand-koordination (e-spel, schack) for att vinna. Men denna uppdelning ar svar att fa till pa alla sprak. Pa engelska ar det tex inte lika latt att skilja dessa at da specifika ord saknas.
  Men nu till mitt problem med din definition: ”som även ställer tydliga krav på din fysik och det går inte att prestera bra om man är dåligt tränad.”
  Detta innefattar tex skytte som du specifikt undantar langre ner i texten. Du kan inte komma langt inom en skyttegren utan en rejal dos kroppskontroll eller farmaga att aktivera precis de ratta muskelfibrerna vid varje specifikt tillfalle -dvs ”tydliga krav på din fysik”. Skytte faller dock for mig under sporter av samma anledning som du undantar det fran idrott (ingen specifik styrke- eller konditionsforbattring). Du skulle istallet kunna saga: ”om man ar daligt fysiskt tranad.” Blir lite battre men som du sjalv namner ar en definition rejalt svar att fa allomfattande.

 14. Så är E-Sports en sport enligt er då? De har sponsring, har egna hus där de tränar i lag, tränare, fans, stora tittarskaror. Kolla in http://www.leagueoflegendsstreams.com/home/stream.php (detta är livesiffror på vad folk tittar på när olika folk tränar). Kommer det att uppfattas som en sport? Stor skicklighet krävs.

 15. Läste inte igenom allt (kanske bör tilläggas). Men min spontana tanke var att jag delvis förstår tanken, men en golftävling för att ta ett exempel, pågår ju över en längre tid och kräver koncentration bland annat, vilket kan förbättras med fysisk träning, dvs de flesta golfare på elitnivå har säkert en hyffsad kondis. För att klara av att tävla krävs det ett visst psyke, säkert mer ju viktigare tävlingen är. Stresstålighet till exempel har ju visat sig kunna påverkas av fysisk aktivitet, vilket är en faktor som måste kunna hanteras under tävlig. Uthållighetsidrott kan man hålla hög nivå på högre upp i åldern än tex sprint, en orsak till att 40års gränsen som jag inte så detaljerat läste inte håller riktigt. Såg något om en befintlig definition som jag tycker fungerar bättre än din då flera faktorer tas upp som har en påverkan, den mentala bland annat. Har inte läst igenom allt speciellt noga men kände ändå ett behov av att komentera=)

 16. Intressant, javisst. Som det mesta ni skriver här.
  Den första fråga jag ställer mig är; varför en definition. Ja, du skriver något om det inledningsvis, men för mig framstår det som lite vagt … Är det för att utesluta (du har blivit provocerad [igen?] av idrottsgalan?), eller är det för att kunna ge goda råd åt stillasittande (”I dagens samhälle talas det ju så mycket om att folk borde träna mer och att vi ska försöka få våra ungdomar att börja idrotta”)?
  Sedan blir det för mig lite provocerande att dra en gräns vid ålder. Jag förstår inte poängen med det. Att jag (46 år) med min träning på 4-6 löppass i veckan, c.a 6-8 mil i veckan, inte skulle syssla med idrott när jag springer omkring framstår som mig som främmande med hänvisning till ålder. (Och ja, jag deltar även i tävlingar. Visserligen i kategorin motionär, men det har snarast att göra med att jag inte är medlem i ngn förening.) Eller, med andra ord, lite elitistisk blir din definition, vilket svårligen kan vara till stöd för att hjälpa de som behöver inspiration för att börja motionera. Tänker jag mig.
  För att inte bara rikta kritik, utan också försöka vara konstruktiv, så slänger jag ur mig – och detta har jag inte funderat på under tre år 😉 – följande lilla förslag på definition av idrott:
  ”Idrott är en fysisk aktivitet som görs med viss regelbundenhet för att vidmakthålla eller förbättra kondition och prestation. Idrott kan utövas med syfte att konkurrera med särskilt framstående utövare (s.k. elitidrott) eller för det personliga välbefinnandet (s.k. motionär).”
  Strålande att du/ni väcker frågan. Och att ni vågar ha en stark åsikt! Mer sånt! Våga utmana, våga röra om – och fortsätt vara lika grundliga som ni är. Bra!

 17. Johanna: Då sluppe vi diskussioner om huruvida ridsport, slalom, gymnastik, och andra icke-konditionskrävande sporter kan kallas för idrott.

  Hej Johanna!
  Jag har inte ställt som krav att en gren/sport måste vara konditionskrävande för att få kallas en idrott. Det jag tog upp var att en idrott kanske ska innefatta kravet att den dels ställer väldigt stora krav på någon fysisk kvalité och dels att idrotten faktiskt också förbättrar denna kvalité när man man tränar eller tävlar i den.

  Johanna: muskelstyrka i allra högsta grad kännetecknar ryttare på högre nivå.

  I studien här ovanför tittade man ju också på förändring i styrka av ridningen under 14 veckor. Det var ingen signifikant förändring i de styrkemått man använde där.
  I referens 9 här ovanför jämförde man också muskelstyrkan hos ryttare jämfört med kontrollgruppen och då fann man ingen skillnad. Det man testade var låretsframsida, insida lår, grepp, ryggen och magen. Det finns dock en klar möjlighet för typ 2 fel i detta test eftersom man jämförde 7 ryttare med 5 i kontrollgruppen. Men det är ju tveksamt om man ska formulera det med ”i alla högsta grad” när det inte går att urskilja ryttare från en inaktiv kontrollgrupp.

  Johanna: Jag måste säga att jag minst sagt höjde på ögonbrynen när jag i någon tidning slog upp sportsidorna och där fann poker! Nej, det är inte en sport. Det är ett spel.

  Det är ju beroende på ens definitioner. Och det skiljer sig från person till person så länge det inte finns något ”officiellt”. Hur mycket skiljer sig till exempel poker från biljard sett till fysiska krav? I biljard rör man ju på sig men det är inte många meter på en tävling. I övrigt är det ju en väldig skicklighet i båda sporterna.

 18. Stalfonzo: Från samhällets håll kanske man ska kalla idrott och/eller sport som något man gör i tävlingsform mer eller mindre ofta och kalla allt annat för motion/friskvård eller vad du nu vill ifall det bara ska vara en diskussion om den fysiska, hälsobringande effekten av sitt utövande?

  En väldigt bra kommentar Stalfonzo!! Även den biten jag inte citerade. Ditt förslag är också en möjlig väg att gå

 19. esja: Du skulle istallet kunna saga: “om man ar daligt fysiskt tranad.” Blir lite battre men som du sjalv namner ar en definition rejalt svar att fa allomfattande.

  Bra synpunkt Esja

 20. Gunnar Skough:
  Läste inte igenom allt (kanske bör tilläggas).

  Du behöver läsa hela inlägget. Det du kommenterar berör inte direkt det jag skriver då du missat flera kriterier och exempel jag gett. Du argumenterar helt enkelt emot något som jag aldrig skrivit

 21. Patrik: Den första fråga jag ställer mig är; varför en definition. Ja, du skriver något om det inledningsvis, men för mig framstår det som lite vagt … Är det för att utesluta (du har blivit provocerad [igen?] av idrottsgalan?), eller är det för att kunna ge goda råd åt stillasittande (“I dagens samhälle talas det ju så mycket om att folk borde träna mer och att vi ska försöka få våra ungdomar att börja idrotta”)?

  Hallå Patrik!
  En definition tycker jag hade behövt av båda orsakerna som du nämner.
  För att man ska slippa det som bland annat hänt nu efter idrottsgalan. Det finns ju redan många grenar där utövarna säkert skattar sig själva som idrottare som ändå är uteslutna ur idrottsgalan. Där finns liksom redan en gräns men den verkar för närvarande mest bestämmas av popularitet. Många utövare=sport, får utövare!= sport.
  Precis som exemplet vi fick här ovanför att poker finns på sportsidorna medan schack troligen aldrig kommer hamna där.
  Golf kom inte heller in i OS för att någon gjorde en fysprofil och kom fram till att det är en fysisk krävande sport. Det kom med därför att det är en populär aktivitet. Innebandy finns inte med i vinter OS eftersom det endast är populärt i få länder.
  Jag tycker att en idrott ska klassas som idrott och vara med på idrottstävlingar beroende på mer verkliga krav än popularitet. Sen gav jag mitt förslag på ett möjligt krav men som jag skriver är jag medveten om att det förslag jag ger inte är perfekt.
  Sen tycker jag faktiskt att det är viktigt att folk vet vad de får ut av sina respektive aktiviteter. För just nu har folk ingen som helst aning. De tror att de styrketränar när de kör uthållighetsträning. De tror att de bränner massa av kalorier när de bara svettas. De tror att de får kondition när de har för låg intensitet osv osv. Jag upplever personligen det som ett problem och för mig hade en definition av idrott hjälpt, tror jag 🙂

  Patrik: Sedan blir det för mig lite provocerande att dra en gräns vid ålder. Jag förstår inte poängen med det. Att jag (46 år) med min träning på 4-6 löppass i veckan, c.a 6-8 mil i veckan, inte skulle syssla med idrott när jag springer omkring framstår som mig som främmande med hänvisning till ålder. (Och ja, jag deltar även i tävlingar. Visserligen i kategorin motionär, men det har snarast att göra med att jag inte är medlem i ngn förening.) Eller, med andra ord, lite elitistisk blir din definition, vilket svårligen kan vara till stöd för att hjälpa de som behöver inspiration för att börja motionera. Tänker jag mig.

  Det här har du missuppfattat. Jag skrev att tävling på högsta elitnivå blir väldigt svårt, inte att man inte kan syssla med idrotten. Du kan, och enligt mig ska man, idrotta mer eller mindre hela livet.
  Det här skrev jag på vår facebooksida där nästan samma invändning kom upp:

  Orsaken till att folk slits ut vid ungefär 30 års ålder är för att man pressat den fysiska prestationsförmågan till sin gräns under 10-15 år för att man skulle kunna nå upp till och sen hålla sig på toppen. Det krävs så stora krav på den fysiska prestationsnivån i idrotterna.
  Elitidrott är inget som är hälsosamt. Det har jag aldrig heller påstått. Men idrotterna i sig, på en lägre nivå där antalet pass kanske är 2-3 i veckan istället för 10 i veckan är hälsobringande och det både ställer krav på, samt förbättrar din prestationsförmåga.

 22. Jag brukar oxå gilla det du skriver men här fattar jag inte vad du är ute efter. Det finns motorsport, skytte och curling etc. Idrott är mycket bredare än det du är ute och fiskar efter. Låt idrott vara idrott och fysisk träning vara fysisk träning. Motion och idrott tycker jag inte alls behöver falla under ”fysisk träning/förbättringsparaplyet”.
  Idrott är hälsosamt, sen om det är minigolf, kortspel eller maratonlöpning(som även 40+ är duktiga på) så spelar det ingen roll. Hälsa är mer än att ha hög andel lean bodymass och bra syreupptaningsförmåga. Idrott tar även ansvar för att uppfostra dagen ungdom i kamratskap, gemenskap och att gott sprotsmanchip. Låt idrottrörelsen vara!

 23. Hej Lie!
  Jag hoppas att du inser att du i princip skriver ”skit i alla andra, jag har rätt” här ovanför?
  Om du läser mitt inlägg eller bara tar en titt på din omvärld så ser du att det inte bara är jag som anser att idrott och fysisk träning hör ihop på något vis. Riksidrottsförbundet själva skriver ju

  Idrott är: fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
  Idrott består av: träning och lek, tävling och uppvisning.
  Idrotten ger: fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling

  I Sverige har vi också Far, fysisk aktivitet på recept, där sjukgvården samarbetar med riksidrottsförbundet för att få folk mer fysiskt aktiva.

  Idrottsrörelsen är en viktig aktör i arbetet med FaR®. Rollen är att ta emot individer som blivit
  ordinerade fysisk aktivitet.

  Tycker du då att man kan ge kortspel som förslag på idrott??
  http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_433/scope_128/ImageVaultHandler.aspx
  Så det här med att fysiskt träning har något med idrott att göra är inte mitt påhitt. Jag ansera att det är så och jag är väldigt väldigt säker på att jag gör det tillsammans med en överlägsen majoritet av Sveriges befolkning. Frågan är hur fysisk aktiviteten ska vara. Just nu verkar gränsen vara helt godtycklig och det är det jag tycker ska förbättras.

  Lie Larsson: maratonlöpning(som även 40+ är duktiga på)

  Vem har sagt att man inte kan vara duktig på idrott när man är 40+? Man kan vara grym på idrott då. Men är man världselit så är man ett unikum som tävlar mot ett gäng personer mellan 15-35 år ungefär.

 24. Hel bissarr disskussion. Annika S och Rolf-Göran är i absoluta toppklass i sin sport, det måste väl ändå vara det som räknas och inte hur stor sporten är? Om vi sedan ska börja tala om hur stor ridsporten faktiskt är så blir det än mer absurt.
  Sport handlar väl inte om råstyrka? Det handlar väl om skickligthet i sin sport oavsett om det handlar om att kasta längst, hoppa högst, springa fortast eller dansa bäst. I detta ingår styrka, teknik mm
  Fy, jag kräks.

 25. Karin: Hel bissarr disskussion

  En diskussion som du helt klart inte läst med tanke på din kommentar.

  Karin: Annika S och Rolf-Göran är i absoluta toppklass i sin sport, det måste väl ändå vara det som räknas och inte hur stor sporten är?

  Vem har sagt att storleken på sporten spelar någon roll när det gäller Annika och Rolf-Göran?

  Karin: Sport handlar väl inte om råstyrka?

  Ingen som har sagt det heller. I mitt inlägg nämner jag inte ens sport och i diskussionen tycker de flesta som skrivit att mer eller mindre allting kan räknas som sport även om vissa tex inte tycker att poker ska räknas med.

 26. Nu har jag läst, tagit ett djupt andetag och lämnat datorn och sedan läst igen. (Ja, det här ett ganska känsligt område för mig, speciellt just nu, efter allt som skrivits pga Jerringprisvinnaren.)
  Nu förstår jag hur du menar. Och jag håller till viss del med.
  Jag kan bara relatera till ridsporten, då det är där min erfarenhet ligger.
  Men, det är Stor skillnad på ridning och ridning.
  Ett stort problem, om vi ska se till att det ska förbättra fysik och kondition, är att det tar ganska lång tid att lära sig att rida på det sättet som gör att det blir fysiskt krävande.
  Att sätta sig upp på en häst och lära sig att hålla balansen, kontrollera djuret – att grundläggande få hästen att gå, stanna, svänga och att hålla sig kvar när den hoppar osv. Nej, det genererar nog inte i så mycket konditionsträning direkt. Dock en hel del ömmande ovana muskler.
  Men på längre sikt, då grunderna sitter i ryggmärgen och du faktiskt kan börja rida, på riktigt. Det är då det händer grejer.
  Läs gärna den här länken: http://www.chevaldressyr.se/images/pdf/utbildningsskalan-ryttaren.pdf
  Jag kommer tyvärr inte åt fulltextversionerna av studierna du hänvisar till. Det hade varit intressant att läsa framförallt metodbeskrivningarna. Jag ska se om jag kan lösa detta på något sätt.
  Jag hade gärna velat se en studie som sträckte sig över betydligt längre tid, gärna år och med större material. Men vem vill lägga pengar på det? 😉
  Vad har jag gjort med min kropp, när jag sitter av hästen efter ett träningspass och svetten dryper och benen skakar så att de nästan viker sig?
  Har jag tränat?
  Eller beror det på att jag har dålig fysik sedan innan och att ridningen inte förbättrar min fysik, är det därför som jag blir så trött efter ett ordentligt pass?

 27. Ann-Sofie: Jag kommer tyvärr inte åt fulltextversionerna av studierna du hänvisar till. Det hade varit intressant att läsa framförallt metodbeskrivningarna. Jag ska se om jag kan lösa detta på något sätt.

  Under förutsättningen att du har angett rätt mejl när du kommenterade här så har jag nu skickat artiklarna till dig Ann-Sofie. Återkom gärna med dina synpunkter.

 28. Jag vill minnas att det enligt en äldre svenska definition fanns en mer markant skillnad mellan idrott och sport. Idrott fokuserarde på den egna kroppen och vad man kan utföra med den. Till exempel springa, hoppa, simma och så vidare. Sport och andra sidan representerade förmågan att manipulera något som att köra en bil, skjuta pistol eller hantera ett fiskespö. Att det enligt de definitionen finns en enorm gråzon är naturligtvis problematiskt men den är en intressant utgångspunkt.

 29. Redan min gymnastiklärare i realskolan hade en klar definition på vad som var idrott och vad som var sport. Inom idrott gjord kroppen hela arbetet men i sport var man hjälpt av ett redskap. Gränsfallet som diskuterades var stavhopp som gick från idrott till sport i och med glasfiberstavens införande. Med denna definition är ridsport helt klart en sport medan golf liksom tynglyftning och simhopp ligger närmare gränsen.

 30. Guddi, förlåt men din uppfattning om träning i historiskt perspektiv har mer att önska. Gunder Hägg och Dan Waern var bland de första som underkastade sig rationell träning här i landet. Före andra världskriget tävlade de flesta på mästerskap ända upp i OS helt otränade. Min faster blev svensk mästare i spjut helt utan att ha tränat. Duktiga skidåkare var arbetare med tungt kroppsarbete. Fysisk träning är en relativt ung företeelse, men tävlat har man gjort länge, och nog måste du väl tillstå att de som tidigt tävlat i mästerskap sysslat med idrott. När jag läste er bok, kände jag att ett kapitel om träning i historiskt perspektiv skulle fylla ett behov.

 31. Med din definition av sport, som jag vagt faktiskt håller med om, så kan man antagligen utesluta vissa delar av ridsporten men andra delar kommer nog med. Varav vissa inte riktigt är en sport man kan ha med i OS.
  Fälttävlan måste rimligen kräva mer kondition och styrka än din beskrivning ovan. Likaså distansritt (de joggar delar av vägen om inte annat), hästpolo ligger enligt några bekanta långt över alla andra sporter de testat i energiåtgång om man ska lita till deras pulsmätare.
  Och så kommer vi till träningsvärken såklart. Den kan vara fruktansvärd när man inte ridit på en vecka eller så. Det borde betyda någonting även för en ridskolelektion 😉 Finns det förresten en länk till rapporten? Lite skritt, trav o galopp i valfri form blir nog få trötta av. Ofta tränar man ngt mer specifikt.

 32. B-Moll:
  Guddi, förlåt men din uppfattning om träning i historiskt perspektiv har mer att önska. Gunder Hägg och Dan Waern var bland de första som underkastade sig rationell träning här i landet. Före andra världskriget tävlade de flesta på mästerskap ända upp i OS helt otränade. Min faster blev svensk mästare i spjut helt utan att ha tränat. Duktiga skidåkare var arbetare med tungt kroppsarbete.

  Jag vet inte riktigt vad du vill säga med detta B-Moll. Jag har inte någongång sagt att man måste träna en idrott för att kunna tävla i det. En viss idrott är ju en idrott oavsett hur många som utför den.
  Det enda jag skrev i definitionsförsöket var att om man vill prestera bra, dvs på ens enga högsta nivå, måste man vara i bra fysisk form. Är det ingen som tränar på idrotten kan man utan tvekan vara bäst i den ändå, men det betyder inte att man presterat så bra man kan. Din faster hade tex säkerligen blivit ännu bättre på spjut genom att öka sin explosivitet och snabbhet genom träning.

  B-Moll: Fysisk träning är en relativt ung företeelse, men tävlat har man gjort länge, och nog måste du väl tillstå att de som tidigt tävlat i mästerskap sysslat med idrott.

  Visst gjorde de det. Precis som Ove 60 år som inte rört sig på 40 år faktiskt sysslar med en idrott om han springer ett 2km lopp med företaget.

  B-Moll: När jag läste er bok, kände jag att ett kapitel om träning i historiskt perspektiv skulle fylla ett behov.

  På vilket sätt då? Jag ser ingen nytta med ett sånt kapitel. Utveckla gärna hur en sån del i boken skulle uppfylla något behov som våra läsare har.

 33. Karin: Hel bissarr disskussion. Annika S och Rolf-Göran är i absoluta toppklass i sin sport, det måste väl ändå vara det som räknas och inte hur stor sporten är? Om vi sedan ska börja tala om hur stor ridsporten faktiskt är så blir det än mer absurt.Sport handlar väl inte om råstyrka? Det handlar väl om skickligthet i sin sport oavsett om det handlar om att kasta längst, hoppa högst, springa fortast eller dansa bäst. I detta ingår styrka, teknik mmFy, jag kräks.

  Är kanske inte deras prestation som ifrågasätts. Det jag tycker är intressant är ju om man borde åtminstone nominera de svenskar som är världsmästare i Counter Strike, eller varför inte förra året när svenskar kom både 1a och 2a. Eller om det är så att det inte ska räknas som sport/idrott? Datorspelandet i sig är ju inte direkt fysiskt ansträngande, men har läst intervju om en spelare som tränade 5 mil löpning i veckan för att kunna hålla koncentrationen uppe under en längre tids spelande.

 34. RF:s definition är ju så vid att det inte ens behöver finnas tävlingsmoment med för att det skall vara idrott.
  Idrott är ju trots allt ett påhitt för överklassen för att fördriva tid. Idrottsgalan kanske borde byta namn till Sportgalan.

 35. CvbT: Med din definition av sport, som jag vagt faktiskt håller med om, så kan man antagligen utesluta vissa delar av ridsporten men andra delar kommer nog med. Varav vissa inte riktigt är en sport man kan ha med i OS.
  Fälttävlan måste rimligen kräva mer kondition och styrka än din beskrivning ovan. Likaså distansritt (de joggar delar av vägen om inte annat), hästpolo ligger enligt några bekanta långt över alla andra sporter de testat i energiåtgång om man ska lita till deras pulsmätare.

  Tjena CybT!
  Jag håller med dig i dina synpunkter i att det säkert finns en klar skillnad mellan olika typer av ridsporter. Överlag var jag faktiskt ganska överraskad över hur lite studier det faktiskt finns på hästridning. Det är ju trots allt en ganska stor sport.

 36. Hej Jacob.Kul att någon tar upp detta.Men du talar lite emot dig själv.Först skriver du så här”En tävlingsgren där man utmanar andra personer som även ställer tydliga krav på din fysik och det går inte att prestera bra om man är dåligt tränad. Tävlingsgrenen i sig ska också kunna ge klara hälso- och prestationsförbättringar när man utför själva tävlingsgrenen.” Sen så här”Elitidrott är inget som är hälsosamt. Det har jag aldrig heller påstått. Men idrotterna i sig, på en lägre nivå där antalet pass kanske är 2-3 i veckan istället för 10 i veckan är hälsobringande och det både ställer krav på, samt förbättrar din prestationsförmåga.”Lite tokigt?

 37. Jo det är lite tokigt iom att du skriver att tävlingsgrenen i sig ska kunna ge klara hälso och prestationsförbättringar när man utför själva tävlingsgrenen.För att senare förtydliga att elitidrott inte är hälsosamt.Det du skriver nu om att vara bra och positivt i rimliga doser stämmer ju bättre överens med Riksidrottsförbundets kriterier för vad en idrott är,än dina egna.Sen är det väl som så att inte så värst många som kandiderar om Jerringpriset och dylikt idrottar på ”lagom” nivå.

 38. Guddi: Tävlingsgrenen i sig ska också kunna ge klara hälso- och prestationsförbättringar när man utför själva tävlingsgrenen.

  Det där betyder inte, ”ska alltid ge”, ”är alltid” eller något liknande.

  Eddie: Det du skriver nu om att vara bra och positivt i rimliga doser stämmer ju bättre överens med Riksidrottsförbundets kriterier för vad en idrott är

  Riksidrottsförbundet har inga som helst kriterier för dosering. Eller har jag missat den delen där de skriver vad som är idrott baserat på hur ofta man tränar det?

 39. Och det hade inte du heller(kriterier för dosering)i vad du anser vara idrott.Men gör man något som är bra och positivt i rimliga doser så blir det ungefär så här”Idrott är: fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
  Idrott består av: träning och lek, tävling och uppvisning.
  Idrotten ger: fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling”.Förstår du nu min liknelse mellan ditt uttalande och Riksidrottsförbundets definition?Och vilka idrotter(enligt dina kriterier)anser du ge hälsoförbättringar när man utför tävlingsgrenen?

 40. ?? Har vi bytt ämne nu eller försöker du bara få det att låta som du sagt något annat än du verkligen gjort? Vi diskuterade om jag sa emot mig själv eller inte. Nu börjar du snacka om liknelser mellan min och RF’s defintion.
  Jag tycker inte att där ska finnas något dosförhållanden. Men du tyckte ju att RF’s definition var som min fast i rimliga doser. Då påpekade jag att RF inte har med det kriteriet. Så då är RF’s definition inte heltäckande. Mitt försök på definitione däremot, är det.
  Jag skriver klart och tydligt ”ska också kunna ge” för att jag är väl medveten om att det inte alltid är positivt. RF har inte med detta.
  Trots det så säger du att jag säger emot mig själv och att RF’s definition är bättre. Hur?

 41. Vi har inte bytt ämne.Jag tycker inte att din definition liknar RF´s,men när DU sen skriver om något som är bra och i rimliga doser blir det mer likt vad RF tycker.Jag säger inte någonstans att jag tycker att RF`s definition är bättre.Jag säger att du talar emot dig själv.Du säger att du gillar din definition”för att jag de senaste åren arbetat mycket med att försöka få människor att vilja förbättra sin hälsa”.Och”men om jag skriver eller talar till många så vill jag till exempel kunna säga “träning och idrott är bra för hälsan”.Tycker du att det passar med dina kriterier bla ”Den första är att idrotten ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre”.Hur motiverar du någon som är 40+?Enligt dig kan han/hon inte idrotta(enligt din definition).

 42. Den frågan har jag ju redan svarat på. Med din vridna syn skulle man ju inte ens kunna säga att ”träning är bra för hälsan”, ”vitaminer är bra för hälsan”, ”nyttig mat är bra för hälsan” eller något i den stilen. Alla dessa saker är ju direkt skadliga i överflöd!
  Sen är kriteriet inte att man måste vara i en viss ålder för att kunna idrotta. Kriteriet är att man måste vara inom en viss ålder för att kunna presentera så bra som möjligt. Men visst man idrotta och må bra av det även när man är äldre, men eliten når man inte. Det har jag också redan skrivit!

 43. Jag har inte gett min syn på vad idrott är så hur du får den till vriden förstår jag inte.Jag har ifrågasatt din definition.Och enligt dina kriterier så ska man vara i en viss ålder för att kunna idrotta.Ser du inte det sambandet så får du nog läsa om hela texten du skrivit.Nu skriver du att man kan idrotta och må bra även när man är äldre.Fast det kunde man ju ej(idrotta alltså) enligt dina kriterier.För din definition på idrott:”En tävlingsgren där man utmanar andra personer”. Och det här”Den första är att idrotten ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre”.

 44. Guddi: Med din vridna syn skulle man ju inte ens kunna säga att “träning är bra för hälsan”, “vitaminer är bra för hälsan”, “nyttig mat är bra för hälsan” eller något i den stilen. Alla dessa saker är ju direkt skadliga i överflöd!

  Förstår du helt ärligt inte kopplingen mellan detta och dina kommentarer??

  Eddie: Ser du inte det sambandet så får du nog läsa om hela texten du skrivit.Nu skriver du att man kan idrotta och må bra även när man är äldre.Fast det kunde man ju ej(idrotta alltså) enligt dina kriterier.För din definition på idrott:”En tävlingsgren där man utmanar andra personer”. Och det här”Den första är att idrotten ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre”.

  Ja visst jag tycker han borde skriva något i liknande ”där flera som tävlar på elit nivå närmar sig 40 år eller är ännu äldre” Så då borde du förstå hur han menar. Detta har med att kroppen är långt över sin fysiska peak.
  Fast du kanske tror att en rekommendation på att börja idrotta betyder att man ska träna som världseliten…

 45. Adam vad är kopplingen?Jag återger VAD Jacob sagt och VAD hans definition på idrott är.Jag säger ingenstans att jag tycker den är varken bra eller dålig.Jag reflekterar över att han inte är bestämd i sitt tyckande om vad en idrott är.Han utesluter tävlingsgrenar där flera som närmar sig 40år eller är ännu äldre.Då är det svårt att rekommendera idrott(eftersom det faller utanför Jacobs ramar om vad en idrott är).Då får man använda ord som börja träna eller motionera.Är fotboll en idrott enligt Jacobs kriterier?Betänk då att man kan spela i rätt så många olika divisioner.Ställs det tydliga krav på en division 7 spelares fysik?Och går det inte att prestera bra när man spelar i div 7 om man är dåligt tränad?Jag vet ett antal som spelat fotboll i lägre divisioner som passerat 40 även 50(redan där är de diskvalificerade för att ägna sig åt ”idrott”).Ska man vara riktigt elak finns det ju även de på väldigt hög nivå(allsvenskan)som är dåligt tränade men presterar hyfsat ändå.Jag tror Adam att du antingen är väldigt ung(20-25)eller så har du aldrig sysslat med elitidrott,eftersom du påtalar att kroppen är långt över sin fysiska peak när man börjar närma sig 40.Vad grundar du det på?Sen förresten,att börja idrotta kan betyda att man i slutändan tränar som världseliten!Fast jag tror inte att en rekommendation om det betyder att man SKA träna som världseliten!

 46. Kopplingen som är övertydlig. Du säger att Jacob är motsägelsefull när han säger att idrott är hälsosamt men att idrotta på elitnivå inte är det. Samma sak är det med vitaminer, mat och vin också. Det är måttligheten som är avgörande om det är nyttigt eller inte.

  Eddie: Jag vet ett antal som spelat fotboll i lägre divisioner som passerat 40 även 50(redan där är de diskvalificerade för att ägna sig åt “idrott”).

  Det står klart och tydligt ”Det går, om man håller sig skadefri, att prestera på en väldigt hög fysisk nivå även när man är runt 40 år men det är få förunnat att hålla ihop till denna ålder. Det kan man också tydlig se i de flesta idrotter där några år efter 30 vanligen är “pensionsålder”.” under punkt 1. Kollar du på fotboll så stämmer det perfekt det finns några få personer som har presterat bra nog efter 40 men den äldsta personen någonsin i UEFA championsleague var en målvakt vid namn Marco Ballotta. han pensionerade sig när han nästan fyllt 44. Sen efter honom så är äldsta 40.
  Det står inte att personer över 40 inte kan idrotta. Men jag tolkar det som att en sport där stor del av värdesliten är över 40 inte är en speciellt fysisk sport utan en mer teknisk.

  Eddie: ,eftersom du påtalar att kroppen är långt över sin fysiska peak när man börjar närma sig 40.Vad grundar du det på?

  Jag tog och kollade upp de äldsta spelarna i fotboll, hockey och 100 meters löpning. Kollar du på NHL så har långt under 100 spelare totalt över 40 spelat. Äldsta 100 meters sprintern som vunnit os guld var Linford Christie som var 32år 1992 och den äldsta innan honom var 28.
  Sen så är lagidrotterna något man kan fortsätta att hålla på med på toppnivå även när man fysiskt börjar bli sämre. Det är för att de inte bara handlar om fysik utan även om förståelse för sporten. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle kan vara mer avgörande än att vara lite snabbare än motståndaren.
  Så min grund är att få idrottare presterar på högsta nivå när de närmar sig 40. Jag gjorde även ett antagande att majoriteten inte slutar dagen då de tänker för sig själva ”Nu har jag nog nått min fysiska peak. Jag blir nog inte atletisk än vad jag är nu. Så då är det dags att jag slutar tävla” utan att de fortsätter så länge de kan och orkar. Därför drar jag min slutsats att peaken är nådd ett antal år innan 40.

  Eddie: Sen förresten,att börja idrotta kan betyda att man i slutändan tränar som världseliten!

  Ja? Det har ingen sagt att man inte händer. Det är så det brukar gå till för folk som når världseliten … Men största delen börjar inte idrotta så hårt.

  Eddie: Ska man vara riktigt elak finns det ju även de på väldigt hög nivå(allsvenskan)som är dåligt tränade men presterar hyfsat ändå.

  Det beror lite på hur du menar med dåligt tränade. Men det är väll inte så konstigt att alla inte är lika bra fysiskt. Det är en sport där taktik och teknik också är stora moment utöver fysiken.

  Eddie: Jag tror Adam att du antingen är väldigt ung(20-25)eller så har du aldrig sysslat med elitidrott

  Jag är 20 och jag tränar kampsport på elitnivå. Personer som jag tränar med som börjar närma sig 40 tycker själva att kroppen inte hänger med längre.

 47. Hej Adam.Fast jag säger ingenstans att jag tycker Jacob är motsägelsefull när han säger att idrott är hälsosamt men att idrotta på elitnivå inte är det.Det jag skriver är att det blir motsägelsefullt att prata om det som bra för hälsan och göra det i rimliga(också svårt att definiera)doser,om idrott är enligt Jacobs kriterier.Det står klart och tydligt”Den första är att idrotten ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre. Det går, om man håller sig skadefri, att prestera på en väldigt hög fysisk nivå även när man är runt 40 år men det är få förunnat att hålla ihop till denna ålder. Det kan man också tydlig se i de flesta idrotter där några år efter 30 vanligen är “pensionsålder”.Innan han skriver att det går så har han redan uteslutit vissa tävlingsgrenar.Sen i hans andra kriterie ”själva idrotten i sig ska kunna ge tydliga förbättringar i någon prestationsvariabel så som styrka, kondition, snabbhet och rörlighet som också påverkar hälsan.”Om man idrottar/tränar i lagom/rimliga doser,hur länge kan man göra förbättringar i dessa prestationsvariablar innan det inte längre kan göras med lagom/rimliga doser?Du skriver så här ”Det står inte att personer över 40 inte kan idrotta.”Går man efter Jacobs tydliga kriterier så blir det inte så många ”idrotter” kvar.Du kan gärna få ge ett flertal exempel på vad som får heta idrott om man följer Jacobs förtydliganden.Jacobs definition på idrott ”En tävlingsgren där man utmanar andra personer som även ställer tydliga krav på din fysik och det går inte att prestera bra om man är dåligt tränad. Tävlingsgrenen i sig ska också kunna ge klara hälso- och prestationsförbättringar när man utför själva tävlingsgrenen.” är ju rätt så bra,det jag ifrågasätter är ju hans tydliggöranden om den texten.Likaså med RF,även om man uppfyller ”Idrott är: fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
  Idrott består av: träning och lek, tävling och uppvisning.
  Idrotten ger: fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling” så innebär det inte att man per automatik kan ansluta sig till RF och kalla det för idrott efter deras kriterier.Det tolkas från fall till fall.Ett exempel:Svenska Kroppskulturförbundet har ansökt att bli anslutna till RF ett flertal gånger men har alltid få avslag på grund av att de inte anser att de grenar(bodybuilding,classic bodybuilding,body fitness,athletic fitness) som ligger under SKKF är idrott.Ser man till vad det står i RF´s text så är det helt klart idrott.Följer man Jacobs kriterier så är det inte det.Adam du har gjort ett bra val av idrott(även om jag inte vet vilken kampsport du håller på med).Vet ej om Jacob skulle kalla det för idrott(om man följer hans förtydliganden)då man kan utöva det i sin tävlingsgren även vid hög ålder,typ Randy Couture.Och Adam vissa personer jag tränar med tycker att de bara blir bättre och bättre även fast de närmar sig 40 eller är äldre.Och läser man lite vad ni skriver så kanske det även bör finnas klara definitioner över idrott kontra elitidrott.Adam,att spela i NHL,stå i mål i CL och vinna Os guld på 100m tycker du det är att likställa med att kroppen är långt över sin fysiska peak när man börjar närma sig 40?Mvh

 48. Eddie: Adam vissa personer jag tränar med tycker att de bara blir bättre och bättre även fast de närmar sig 40 eller är äldre.

  Ja, finns massa personer som vart ”otränade” hela livet men börjar träna hårt i senare år. Självklart kommer deras fysiska peak komma senare. Men det ändrar inte faktumet att för personer som tränat hårt hela livet når sin peak innan 40.

  Eddie: Adam,att spela i NHL,stå i mål i CL och vinna Os guld på 100m tycker du det är att likställa med att kroppen är långt över sin fysiska peak när man börjar närma sig 40?

  Ja när det är under 1% av alla spelare i NHL och CL klarar att spela tills de når 40 tyder på att de då har blivit så ”dåliga” fysiskt att deras förståelse för spelet inte längre kan kompensera för att spela på toppnivå.
  100meter är en gren som på hög nivå ställer nästan bara krav på fysiskt prestation. Då att att den äldsta är 32 tyder ju på att peaken för de flesta är innan 32

  Eddie: Vet ej om Jacob skulle kalla det för idrott(om man följer hans förtydliganden)då man kan utöva det i sin tävlingsgren även vid hög ålder,typ Randy Couture.

  Kan ja men det är inte så värst vanligt, snitt åldern på fighterserna i UFC var 2010 29,5år.
  Jacob skrev ”Det går, om man håller sig skadefri, att prestera på en väldigt hög fysisk nivå även när man är runt 40 år men det är få förunnat att hålla ihop till denna ålder.”. Det stämmer även inom kampsporten. Det utesluter ju inte att det kan finnas några som tävlar efter 40.
  Sen får man tänka på att MMA är en ung sport det påverkar också åldern på utövarna. Men det har redan nu börjat hamna i linje med andra fysiska sporter. När det gäller ålder.
  Visst Jacobs definition är inte felfri men jag tycker att han har rätt i att det borde vara lite högre fysiska krav på aktiviteten för att bli kallat idrott än vad det är i dagsläget.

 49. Adam jag pratar inte om människor som varit otränade hela livet.En herre jag tränat gjorde comeback 2011 och tog ett Sm-silver.Senast han tävlade var 1994 då tog han ett brons på Sm.Han är 46 år.Likaså Randy,hårt tränande hela livet men blev bättre och bättre(bortsätt från slutet av hans karriär).En kvinna jag tränat som idrottat hårt hela sitt liv blev svensk mästarinna vid 45år,idag vid 49 är hon ännu bättre.I sitt förtydligande nämner inte Jacob något om fysisk peak utan”idrotten på elitnivå ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre.”Vad är då elitnivå.Det står att Jacob varit elitspelare i fotboll,han har spelat några matcher i superettan och även spelat i div2.Superettan(några matcher)och div2.Tycker du det ska jämföras med NHL,CL,och OS guld på 100m?Sen skriver du så här”Ja när det är under 1% av alla spelare i NHL och CL klarar att spela tills de når 40 tyder på att de då har blivit så “dåliga” fysiskt att deras förståelse för spelet inte längre kan kompensera för att spela på toppnivå.”.Jaså tyder det på det?Du har aldrig tänkt på att det kan finnas flera orsaker till att man slutar?Förresten Adam” Men det ändrar inte faktumet att för personer som tränat hårt hela livet når sin peak innan 40.”Är det verkligen ett faktum,är det inte något som du påstår? ”Visst Jacobs definition är inte felfri men jag tycker att han har rätt i att det borde vara lite högre fysiska krav på aktiviteten för att bli kallat idrott än vad det är i dagsläget.” Jag tycker inte Jacobs definition är så tokig,utan det är hans förtydligande över sin definition jag vänder mig emot.Visst kan det vara så att det borde vara lite högre fysiska krav på aktiviteten än det är i dagsläget.Jag tror att när du tränat hårt i 20år till(om du inte tröttnat då dvs)så kommer du att ha en liten annan uppfattning om fysisk peak.Kämpa på hårt tills dess1Mvh

 50. Gudiol gjorde sig en rejäl otjänst när han inte började artikeln med att definiera skillnaden mellan idrott och sport (och sport och spel). Av kommentarerna att döma ledde till en hel del förvirring. Vore trevlig med en uppföljande artikel där de distinktionerna klargörs.
  Din definition av idrott är inget vidare. ”Dåligt tränad” är t.ex. ett alldeles för vagt begrepp. Din egen favoritidrott domineras ju fortfarande till stor del av små lönnfeta sydeuropéer och sydamerikaner, som näppeligen skulle kunna ta sig till toppen i samma omfattning inom andra populära lag- och individuella sporter. Till och med inom baseball har Babe Ruth-fysiken fasats ut ersatts en Barry Bonds-dito. Missförstå mig inte, jag håller med om att fotboll är en dålig idrott (på flera plan).
  ”Hur mycket skiljer sig till exempel poker från biljard sett till fysiska krav?”
  Du är för fan för smart för att inte kunna svara på den frågan själv. Poker, schack, etc kan ju tom utövas genom en proxy.

 51. Eddie: Jaså tyder det på det?Du har aldrig tänkt på att det kan finnas flera orsaker till att man slutar?

  Eddie: ” Men det ändrar inte faktumet att för personer som tränat hårt hela livet når sin peak innan 40.”Är det verkligen ett faktum,är det inte något som du påstår?

  Man tycker ju att det borde kännas rimligt för en person som kan tänka logiskt men visst. Svart på vitt endast för dig Eddit:

  Peak endurance performance is maintained until approximately 35 years of age, followed by modest decreases until 50-60 years of age, with progressively steeper declines thereafter

  Tanaka H, Seals DR. Endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J Physiol. 2008 Jan 1;586(1):55-63. Epub 2007 Aug 23. Review.
  Så jo Eddie, det är ett faktum.

  Eddie: En kvinna jag tränat som idrottat hårt hela sitt liv blev svensk mästarinna vid 45år,idag vid 49 är hon ännu bättre.

  Tillhör man eliten inom en idrott som följer definitionsförlsaget här ovanför när man är +45 år så beror det på att svenska eliten inom den idrotten inte är på toppnivå. Jag tränar med en svensk SM-tvån i tyngdlyftning. Han är 43 år nu. Han är väldigt stark och vältränad men hans resultat nu är klart sämre än de han gjorde för 10 år sen. Han är kvar i eliten idag endast pga dålig konkurrens.

 52. Stirling Mortlock: Din egen favoritidrott domineras ju fortfarande till stor del av små lönnfeta sydeuropéer och sydamerikaner, som näppeligen skulle kunna ta sig till toppen i samma omfattning inom andra populära lag- och individuella sporter.

  Knäböj på mellan 150-200 kg när medelvikten ligger på 76,5 kg är bra resultat, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1724821/
  Syreupptagningsförmågan hos elitspelare brukar ligga någonstans mellna 60-70 ml/kg/min, också det är väldigt högt. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9526895
  Fotbollsspelare kan överlag blir klart bättre fysiskt tränade. Där finns mycket att hämta även när det gäller kosten. Så är det inom de flesta lagidrotter. Men fotbollsspelare är redan nu väldigt bra fysiskt tränade. Det kan du se i studierna här ovanför. Du kan också se det genom att observera att det är väldigt få som klarar av att spela fotboll på hög nivå när de börjar närma sig 35-40 år. Kroppen klarar helt enkelt inte av belastningen.
  När det gäller fotboll för att förbättra hälsan eller öka prestationen bara genom att träna fotboll finns det gott stöd för det med. Tar man otränade personer och låter dessa träna fotboll 2-3 gånger i veckan får de lika bra eller bättre förändringar i hälso och prestationsvariabler jämfört med löpning under samma tid:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20210908
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19098116
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20210906
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20136764

 53. Svart på vitt Guddi?”Peak endurance performance” är det det samma som att ha nått sin fysiska peak?Fysiska peak är också ett begrepp som kan diskuteras vad det är.Men all idrott är ej uthållighetsidrott.Så nej Guddi det är inte ren och skär fakta.Och åter igen fysisk peak är inget DU nämner i ditt förslag utan du har med elitnivå.Och du var elit när du spelade några matcher i superettan och övrigt i div2. ”Tillhör man eliten inom en idrott som följer definitionsförlsaget här ovanför när man är +45 år så beror det på att svenska eliten inom den idrotten inte är på toppnivå.”.Där sa du emot dig själv igen.Ser du kopplingen?Mvh

 54. Eddie: Men all idrott är ej uthållighetsidrott. Så nej Guddi det är inte ren och skär fakta.

  Då tittar vi på styrkeidrott istället då.

  The present data indicate that maximal strength and muscle thickness as well as explosive strength and power characteristics decline with aging also in master athletes who carry out strength training and throwing exercises actively over several decades. Nevertheless, in master athletes, maximal strength and muscle mass as well as explosive force production of the upper and lower extremities seem to be at remarkably higher levels than those recorded for age-matched control men.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17313300

  CONCLUSIONS:Muscle power and isometric strength decline at a similar rate with increasing age in elite master weightlifters and healthy controls. In spite of inertial load optimization, muscle power declined in both groups at approximately twice the rate of isometric strength.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12131263

  Then, a longitudinal study of 64 U.S. male Masters weightlifters was carried out, with performance versus age curves resulting from the two methods were very similar, reflecting approximately 1.0-1.5% x yr-1 deterioration rates. These curves were characterized by common features regarding the rate of decline of muscular power with increasing age, in apparent agreement with published data regarding Masters sprinters and jumpers. We tentatively conclude that Olympic weightlifting ability in trained subjects undergoes a nonlinear decline with age, in which the second derivative of the performance versus age curve repeatedly changes sign

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7968424
  Och slutligen en bild på de Amerikanska rekorden i tyngdlyftning och styrkelyft i olika åldersgrupper.
  Grafen visar hur de amerikanska rekorden är för olika åldersgrupper försämras allt eftersom personerna blir äldre
  Nu kan du väl ge oss ett exempel på motsatsen Eddie? Alltså en solklar idrott enligt definitionen jag gav här ovanför där det är vanligt med idrottare över 35-40 år.

  Eddie: Och du var elit när du spelade några matcher i superettan och övrigt i div2

  Nu vet jag inte direkt varför du vill hänga upp dig på vad jag har gjort men jag kan dra det snabbt. Jag låg som mest kring 10-15 timmars fotboll i veckan. 7-8 Träningspass och 2 matcher i veckan under säsong. Jag har även tillhört Helsingborgs IF tipselit trupp och mött landslag samt ungdomslagen från många av världens största klubbar likt FC Barcelona, Dortmund, Arsenal, Ajax, Feyenoord, Inter Milan, Colo Colo, Cruzeiro, Paris SG mm. Jag har levt på fotbollen med en hyfsad ekonomisk ersättning. Detta innebär att jag både enligt RF, SF, Folksam och andra organ uppnådde kravet elit.
  När det sen gäller superettan och div 2 så är det sällan dålig fysik som gör att spelare hamnar där. Det är skadeproblem eller att de helt enkelt inte är tillräckligt bra på att spela fotboll. Dessa spelare har dock nästan alla en väldigt stor träningsmängd bakom sig som undomsspelare och seniorer och de får dessutom ekonomisk ersättning för att fortsätta spela. Detta finns inte i många andra idrotter och andelen som är elit minskar ju självklart då. Så det finns en väldigt massa fler elitidrottare inom de ekonomiska idrotterna jämfört med mindre idrotter. Det är också självklart.
  Du kommer dessutom få väldigt svårt att hitta spelare över 35 i dessa serier med. Jag har endast spelat med en själv och han var precis fyllda 36 om jag minns rätt. Han tränade dessutom knapt, han hade för ont i sina knä. Så det jag skriver här under stämmer.

  Guddi: Tillhör man eliten inom en idrott som följer definitionsförslaget här ovanför när man är +45 år så beror det på att svenska eliten inom den idrotten inte är på toppnivå.

 55. ”Nu kan du väl ge oss ett exempel på motsatsen Eddie? Alltså en solklar idrott enligt definitionen jag gav här ovanför där det är vanligt med idrottare över 35-40 år.” Vart någonstans skriver jag att det är vanligt?Och om man följer din definition(med tillhörande kriterier)vilka av dagens idrotter får man då kalla för idrott?Det är ju enligt din definition(med tillhörande kriterier)jag får svårt att avgöra vad som är idrott eller inte.Att många som idrottat hela sitt liv gör sämre resultat med stigande ålder är fullt riktigt.Innebär det att de nått sin fysiska peak?Du vet att världsrekordet i styrkelyft oavsett viktklass innehas av en 46 åring?Jag hänger inte upp mig på vad du gjort,jag använde det som riktlinje för elit.För det pratades om NHL och OS-guld 100m.En kanotist med samma träningsmängd som dig kan han kalla sig för idrottare enligt din definition?Anser du att en fotbollsspelare i superettan är bättre tränad än en OS guldmedaljör i kanot?Fotbollsspelare är inte som du skriver väldigt bra fysiskt tränade,däremot så kanske de är tillräckligt bra tränade för att vara en bra fotbollsspelare.Och att göra halva knäböj på vikter mellan 150-200 innebär inte att de är väldigt bra fysiskt tränade.”Guddi: Tillhör man eliten inom en idrott som följer definitionsförslaget här ovanför när man är +45 år så beror det på att svenska eliten inom den idrotten inte är på toppnivå”.Du förstod inte vad jag menade med detta?Du har ju diskvalificerat de idrotterna med den ålderskategorin,så hur kan man då tillhöra eliten i något som inte finns(enligt dina kriterier)?

 56. Eddie: vilka av dagens idrotter får man då kalla för idrott?

  Det är en väldig massa idrotter. Någon komplett lista går inte att göra då gränsen som sagt är flytande och flera sporter hamnar kring den gränsen. Sen finns det problem med mitt definitionsförsök som jag också tar upp.

  Eddie: Du vet att världsrekordet i styrkelyft oavsett viktklass innehas av en 46 åring?

  Vilket förbund då? Inom IPF hittar jag ingen 46 åring, http://records.powerlifting.org/world/?lan=en&gender=M&age=sen&orig=1
  Sen kan man alltid hitta undantag. Styrkelyft är en idrott som under förutsättningen att man klarar hålla sig fri från skador innebär att man ofta kan bli som bäst runt 35 år. Precis som extrem uthållighetsidrott. Det är en enda kvalité som dras till sin yttersta spets. Så inom dessa sporter hittar man fler exempel än de med kollisioner och där snabbhet är viktigt.
  Jag skriver ju också i mitt inlägg att det är fullt möjligt att vara runt 40 och prestera på högsta nivå inom sin idrott, men det är få förunnat att hålla tills dess.

  Eddie: En kanotist med samma träningsmängd som dig kan han kalla sig för idrottare enligt din definition?

  Givetvis, alla som håller på med idrott regelbundet kan kalla sig idrottare.

  Eddie: Anser du att en fotbollsspelare i superettan är bättre tränad än en OS guldmedaljör i kanot?

  Jag är 100 % säker på att kanotisten är bättre fysiskt tränad. Aldrig ens påstått något som skulle kunna tolkas som motsatsen.

  Eddie: Och att göra halva knäböj på vikter mellan 150-200 innebär inte att de är väldigt bra fysiskt tränade.

  Det skrev jag inte heller. Men lägger man ihop det resultatet med fotbollsspelares balans, kondition och anaeroba förmåga så är de väldigt bra tränade.

  Eddie: Du förstod inte vad jag menade med detta?Du har ju diskvalificerat de idrotterna med den ålderskategorin,så hur kan man då tillhöra eliten i något som inte finns(enligt dina kriterier)?

  Alla har förstått vad jag menar utom du som verkar ha fastnat i dina egna tankeloopar.

 57. ”Vilket förbund då? Inom IPF hittar jag ingen 46 åring.” Du la upp en bild(som säkerligen kan vara lite konfunderande för någon som ej är insatt i tyngd och styrkelyft) på de amerikanska rekorden,IPF är ingen amerikansk organisation.Och IPF är ej det enda förbund som finns(däremot inte sagt att det är bra med alla dessa olika förbund och regler).Jaroslaw Olech förresten är väl den bästa lyftaren i IPF vid en ålder av 38 och blir bättre och bättre. ”Det skrev jag inte heller.” Nej du skrev så här.”Men fotbollsspelare är redan nu väldigt bra fysiskt tränade. Det kan du se i studierna här ovanför”. Sen ”Jag skriver ju också i mitt inlägg att det är fullt möjligt att vara runt 40 och prestera på högsta nivå inom sin idrott, men det är få förunnat att hålla tills dess.”Fast innan det skriver du ”idrotten på elitnivå ska kräva att man är bra tränad vilket direkt utesluter tävlingsgrenar där flera som tävlar närmar sig 40 år eller är ännu äldre” Än en gång Jacob,jag vänder mig inte emot din definition utan det du senare tar med som kriterier.Jag tycker om fotboll precis som dig(både spelat och dömt,slutade med bägge dock när jag var 17.Spelade i div 4 dömde i div5,långt från elit med andra ord).En av mina närmaste vänner är heltids anställd fystränare(A-truppen,Allsvenskan)i ett av Sveriges bästa fotbollslag genom tiderna.Men världen stannar inte av bara för att Rolf-Göran snuva fotbollen på Jerringpriset.Vanligen brukar man gnälla över vart bragd medaljen hamnar,och säger sen”Bättre när Jerringpriset delas ut så svenska folket får säga sitt”.Och nu gjorde de ju det.Bragdmedaljen är ju också intressant att diskutera,vad som är en idrottsbragd eller inte.Men skit samma.Och du tänk dig ”gamlingen” du spelade med 36år träna knappt och dåliga knän ändock elitidrottare,fullt frisk kanske han varit skaplig några år till.Och om denna 36åring efter sin fotbollskarriär börjat med annan typ av träning så hade säkerligen varit i bättre fysiskt skick vid 45 än vad han var som aktiv fotbollsspelare.Mvh

 58. Eddie: Och IPF är ej det enda förbund som finns

  Det är det enda förbund som jag anser har hyfsat bra koll på dopingen hos de aktiva. Blandar man in doping är världen en helt annat.

  Eddie: som säkerligen kan vara lite konfunderande för någon som ej är insatt i tyngd och styrkelyft

  Den var väldigt tydlig tycker jag. Rekorden för alla åldrar är längst till vänster och motsvarar 100 %. Sen kommer rekorden för övriga åldrar och där ser man att dessa minskar och minskar ju äldre idrottarna blir.

  Eddie: Och du tänk dig “gamlingen” du spelade med 36år träna knappt och dåliga knän ändock elitidrottare,fullt frisk kanske han varit skaplig några år till.

  Han tränade givetvis sidan om planen, men det var väldigt lite fotbollsträning. Och han hade varit utlandsproffs i flera år och hade alltså en speluppfattning för ett annat tempo än de flesta andra i vår serie. Har man spelförståelse kan man inom fotboll kompensera en del för sämre styrka och explosivitet. Men visst, om han varit skadefri så hade han nog säkert klarat av spelet på den nivån några år till. Det har jag ju skrivit typ 20 ggr om nu.

  Eddie: Och om denna 36åring efter sin fotbollskarriär börjat med annan typ av träning så hade säkerligen varit i bättre fysiskt skick vid 45 än vad han var som aktiv fotbollsspelare.

  Det är ingen fysisk kvalité som är på allra högsta nivå hos en fotbollsspelare. Styrkan är inte som en tyngdlyftares, snabbheten inte som en sprinters och uthålligheten inte som en maratonlöpare. Så om han i efterhand börjat träna någon av dessa sporter så skulle han säkert kunna förbättra sin prestationsförmåga just där. Men han hade aldrig kunnat få en ihop en kombination av styrka, balans, snabbhet och uthållighet som överträffat den han hade när han var utlandsproffs. Så ”i bättre fysiskt” skick beror ju helt på vad man lägger för värde i orden.
  Och snälla, om du ska kommentera igen. Kan du inte använda enter och göra lite styckeindelningar? Det är väldigt jobbigt att försöka läsa dina kommentarer.

  Eddie: Men världen stannar inte av bara för att Rolf-Göran snuva fotbollen på Jerringpriset.Vanligen brukar man gnälla över vart bragd medaljen hamnar,och säger sen”Bättre när Jerringpriset delas ut så svenska folket får säga sitt”.Och nu gjorde de ju det.

  Det här inlägget handlar inte om Rolf-Görans prestation https://traningslara.se/behover-vi-en-definition-pa-idrott/comment-page-1/#comment-9091

 59. ”Och snälla, om du ska kommentera igen. Kan du inte använda enter och göra lite styckeindelningar? Det är väldigt jobbigt att försöka läsa dina kommentarer.”Jag ursäktar mig för det,är tyvärr inte speciellt händig med datorer.Så ska försöka att inte kommentera så mycket mer. ”Det är det enda förbund som jag anser har hyfsat bra koll på dopingen hos de aktiva. Blandar man in doping är världen en helt annat.”Fast det stämmer inte(angående enda förbund).Finns flera förbund som har lika bra och bättre kontroll.Men IPF är det största världsomfattande förbundet.Och nu till något du kan tänka på men vi behöver ej diskutera det vidare i denna tråd,doping.Det finns ej med i dina kriterier men står däremot med i RF´s stadgar. ”Den var väldigt tydlig tycker jag. Rekorden för alla åldrar är längst till vänster och motsvarar 100 %. Sen kommer rekorden för övriga åldrar och där ser man att dessa minskar och minskar ju äldre idrottarna blir.” Så långt är nog de flesta med,tänker på de fem olikfärgade staplarna för varje ålderskategori.Tror du de flesta vet precis vad de står för? ”Det här inlägget handlar inte om Rolf-Görans prestation” Nej,har någon påstått det?Men hade du skrivit detta inlägg ifall svenska fotbollslandslaget fått Jerring-priset?

 60. Guddi: Hallå Erik!
  Jag nämner ju faktiskt detta problem i mitt inlägg. Fast där tar jag upp spjut och höjdhopp. Hur du för övrigt kan få med slalom förstår jag inte, slalom ställer stora krav på ens fysiska förmåga som säkert de flesta på skidsemester märkt av. Det finns en orsak till att det mesta i kroppen värker dagen efter första skiddagen. Den här reviewartikeln visade också att syrekravet är ungefär 130 % av VO2max
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2009.00901.x/full
  När det gäller defintionen skriver jag också i inlägget att jag inte tycker att den är helt bra. Det är bara den bästa jag kommit på. En annan möjlig definition som jag precis skrev i diskussionen på vår sida på facebook är:
  Det finns brister med definitionen här ovanför också dock. Den främsta bristen enligt mig blir att många grenar som kommer klassas som idrott inte kommer att ge några direkta förbättringar i ens prestationsförmåga om man endast utför grenen för sig.

  Jag förstår inte hur jag kunde missa att du tog upp höjdhopp etc. När det gällde slalom så håller jag med om att det är nog så jobbigt, och jag ska inte påstå att jag vet hur elitutövarna tränar, men jag antog att det var en typisk sport, som t.ex. golf, där utövaren till stor del tränar annat för att ha den fysiska förmågan. Men som sagt, inte bekant i någon utsträckning med hur slalom tränas.
  Tack för svaret.

 61. Jag tycker studierna som Gudiol länkade till, om norska fotbollsspelares goda fysik, bara stärker min tes. Det kan mycket väl vara just därför Norge är en usel fotbollsnation. Att fysträning har varit överordnad teknikträning, trots att det sistnämnda är viktigare och kräver avsevärt längre träningstid. Antagligen går det att hitta någon afrikansk fotbollsnation, typ Nigeria, där spelarna är i ännu bättre form än de norska, men som delar norrbaggarnas avsaknad av framgång, samtidigt som köttbullar – från Maradona till Messi – skördar den samma i drivor på nationell-, klubb- och individuell nivå.
  Jag är inte ute efter att racka ner på fotboll. Tvärtom tycker jag det är jättebra att de vertikalt handikappade, gatubarn och andra individer som saknar de fysiska förutsättningar för att bli bra på någon annan sport inte behöver sitta stå och hänga i klasar runt basketplanen med något drömskt i blicken, nynnande Skee-Los gamla 90-tals hit ”I Wish”.
  Jag är mer intresserad av att se om Gudiol är villig att ta konsekvenserna av sin egen definition (som för övrigt inte bringar mycket mer klarhet än den gamla vanliga devisen ”det är inte idrott om man inte blir svettig”) och erkänna att fotboll är betydligt mer av en sport än en idrott, då man i väldigt hög utsträckning kan överbrygga fysiska brister med teknik. (Det är heller inget fel i sig, jag föredrar personligen sport framför idrott. Skönheten sitter som bekant i abstraktionen.) En form av idrottsligt fusk, med andra ord.
  (Jämförelsen mellan fotboll och jogging som Gudiol också länkade till tycker jag inte ens är värd att kommentera.)

 62. Tankenöt: Rektorn på en innerstadsskola vill förbättra konditionen och styrkan maximalt bland skolans elever. De törstar efter fysisk aktivitet och kommer att hänge sig åt vilken idrottsform eller sport som rektorn än väljer. Skolgården är liten, men man är beredda att avvara en yta på ca 100 x 50 m. Rektorn ställer följande krav:
  A. Så många elever som möjligt ska kunna nytta ytan samtidigt, utan att vare sig säkerhet eller spelregler behöver stryka på foten.
  B. Planen/planerna måste vara reglementsenliga, så att man kan anordna tävlingar mot andra skolor.
  C. Skolans budget är begränsad, så utgifterna för byggnation och årlig skötsel måste hållas till ett minimum. Eleverna ska heller inte tvingas till några stora utgifter för att kunna deltaga.
  Vad för typ av anläggning ska rektorn välja?
  (Tips: Inte fan blir det en fotbollsplan i varje fall.)

 63. Dina premisser är lite luddiga:
  * Hur många elever går det på skolan och hur många kommer som mest att kunna delta i idrottandet vid en och samma tidpunkt?
  Om det är 30 elever åt gången som kan nyttja anläggningen så kanske man bygger en annan anläggning jämfört med om det är 100 elever åt gången som kan tänkas sporta samtidigt.
  * Får man bara bygga (köpa utrustning) för den reglementsenliga tävlingsnläggningen?
  Om man tex tänker sig att ”tävlingsanläggningen” är tyngdlyftningsplattformar, så ingår ju inte knäböjställning i detta. Men rilmligtvis vill man ju ha ett gym med hantlar och knäböjställningar mm om man ska bli så bra som möjligt i tyngdlyftning.
  Är det någon som har påstått att fotboll är den ultimata idrotten för att förbättra styrka och kondition? Det missade jag.
  Om man i begreppet ”anläggning” som du skrev även inbegriper träningsanläggning så skulle jag kunna tänka mig att en rugbyanläggning inte vore helt fel. Det ställs väldigt stora krav på både snabbhet, maxstyrka, uthållighet i både över- och underkropp. Både långa och korta spelare kan hitta roller i ett rugbylag. Dock antar jag att en stor del av rugbyträningen bedrivs inne på gymet, så en del av ytan får avsättas till ett gym.
  Ersätt rugby med fotboll så får man väl rimligen bättre knditionseffekt men sämre styrkeeffekt… Fotbollstränaren vill nog också stoppa in spelarna på gymet någon gång i veckan.

 64. Stirling Mortlock: Jag tycker studierna som Gudiol länkade till, om norska fotbollsspelares goda fysik, bara stärker min tes. Det kan mycket väl vara just därför Norge är en usel fotbollsnation.

  Studien är på Rosenborg, ett år då de spelade i Champions League. De hade också när studien genomförts vunnit Norska ligan 11 år i rad samt deltagit i Champions League 8 år i rad. Truppen vet jag inte exakt hur den såg ut men det var säkerligen en hel del skandinaver men troligen också någon/några andra nationaliteter representerade.
  Du får ju gärna kalla 8 år i rad i Champions League för uselt men då kan du inget om fotboll.

  Stirling Mortlock: (Jämförelsen mellan fotboll och jogging som Gudiol också länkade till tycker jag inte ens är värd att kommentera.)

  För att? För att du inte vet hur du ska kommentera dem?

 65. Som vanligt ett lite kontroversiellt och (därför?) intressant ämne.
  Man kanske kan använda sig av ett prefix till ”IDROTT”?
  Jag kan tänka mig att dela in det i:
  Styrke -idrott
  Konditions -idrott
  Koncentrations -idrott
  Precisions -idrott
  och kanske
  Bedömnings -idrott
  Man kan då dela in olika sporter (för sport är allt man tävlar i tycker jag) efter sina procent i varje ”fålla”.
  Exempel (och bara exempel):
  Styrkelyft – 100% styrka, -30% kond, -10% prec, 80% konc, 15% bedöm
  Maraton – 15% styrka, 100% kond, 0% prec, 20% konc, 0% bedöm
  Golf – 40% styrka, 40% kond, 100% prec, 100% konc, 10% bedöm
  Schack – 1% styrka, 30% kond, 0% prec, 100% konc, 0% bedöm
  WoW – 5% styrka, 30% kond, 100% prec, 100% konc, 0% bedöm
  Osv, osv.
  Detta skulle också göra det enklare att ge råd till otränade.
  -”Börja med en idrott som har minst 70% kondition och 30% styrka.”
  -”Hittar du dessutom något med 20% precision kan det bli roligare.”
  Tycker själv att mixen av 100% kondition och 100% prec/konc i skidskytte är suveränt. Likaså 100% kondition i längdskidor och 100% konc/prec i curling.
  Däremot tycker jag ofta att bedömnings-delen av idrott ligger långt ifrån mina ideal.
  Kanske skulle vara enkelt att hitta nya idrotter som faller inom ens preferenser.
  Jag gillar curling, då kanske jag också gillar dart?
  Vore intressant att se vilka procentuella mixar som gör de ”bästa” idrotterna.
  Med de ”bästa” menar jag breda/stora publik-, utövar-mässigt.

 66. Shrinkin David: Detta skulle också göra det enklare att ge råd till otränade.
  -”Börja med en idrott som har minst 70% kondition och 30% styrka.”
  -”Hittar du dessutom något med 20% precision kan det bli roligare.”

  Hallå David!
  Intressant synsätt. Jag gillar det..

 67. Schackboxning blir svårslaget… 😉
  Schackboxning 90% styrka, 100% kond, 1000% prec, 100% konc, 15% bedöm

 68. Schackboxning ser jag fram emot att se. 🙂
  Kanske med ”Sugar Lee” Kasparov eller ”Muhammad” Karpov. 😉
  Skämtåsido, jag har ofta funderat på om det inte går att hitta(på) fler idrotter som kombinerar kondition/styrka och koncentration/precision på samma sätt som skidskytte.
  Både styrka/kond och konc/prec har mycket av spänning i sina tävlingsmoment.
  Kunna kombinera dessa fyra variabler (inte bedömning) i rätt mix borde kunna ge oss nya spännande sporter i framtiden.

 69. Du skriver att du inte förstår att slalom är tveksam som sport för ”Erik”. Detta grundar du på träningsvärken skidåkningen ger. Jag är osäker på om du har någon aning om vilken fruktansvärd träningsvärk man kan få efter en timme (observera! jämför en dag och en timme!) i sadeln.
  Sedan tänker jag också på, du skriver att det faktiskt är en förbättrad kondition på elitryttare men att dom antagligen tränar utöver ridningen. Då har jag en liten fråga. Boxare, tränar de ensdast på att boxas eller tränar dom vanlig styrka och kondition också? Löpare, tränar dom bara på att springa eller lägger de in annan träning också? Slalomåkare, tränar de endast på att åka slalom? Eller kan det vara så att e faktiskt också tränar utöver sporten de utövar?
  Jag tycker att du talar lite emot dig själv ibland. Bra inlägg annars som verkligen har lett till en diskussion! Bra jobbat 🙂

 70. angelica jalonen: Detta grundar du på träningsvärken skidåkningen ger

  Nej, det gör jag inte. Läste du klart kommentaren?

  Guddi: Den här reviewartikeln visade också att syrekravet är ungefär 130 % av VO2max
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2009.00901.x/full

  angelica jalonen: Boxare, tränar de ensdast på att boxas eller tränar dom vanlig styrka och kondition också? Löpare, tränar dom bara på att springa eller lägger de in annan träning också? Slalomåkare, tränar de endast på att åka slalom? Eller kan det vara så att e faktiskt också tränar utöver sporten de utövar?

  Klart de tränar annat utöver bara sporten för att förbättra vissa kvalitéer ytterligare. Men de hade även kunnat förbättra sin kondition bara av att utföra sporten. Vilken tex min referens här ovanför som du ”missade” visar.

 71. Det är intressant att notera att stor del av kritiken kommer från personer som tycks ha läst illa.
  Jacob påstår t.ex. aldrig att man inte kan idrotta som 40+.
  Hans kriterium #1 lyder ”Den första är att idrotten på elitnivå…”. Där tycks många ha missat ordet ”elitnivå”.
  För att ge ett exempel.

 72. Det finns egentligen ganska tydliga definitioner, men organisatoriskt revirpinkande har ställt till det.
  De tre kroppsövningsformerna/träningsformerna är Gymnastik, Idrott och Sport.
  1. Gymnastik – definieras som systematiskt valda och kombinerade kroppsrörelser och kroppsövningar syftande till att allsidigt stärka människan fysiskt och psykiskt. T ex Linggymnastik, Turnen, Sokol, Pilates , internationell yoga , styrke- och konditionsträning (jmfr; strength and conditioning), marschträning, aerobics, kombinationsträning för motionärer (jmfr: 5BX, XBX, CST Crossfit™, GymJones, ,P90X, Fitness anywhere, FMS, JEMS, Functional Patterns, TacFit osv).
  2. Idrott (Jmfr. engelskans; athletic sports, Powersports, martial arts)Sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar. Ursprungligen av fornnordiska íþrótt (”konst, hantverk, färdighet,”) som är en sammansättning av ið (”arbete, flit,”) och þróttr (”tapperhet, styrka, krafter”). Jmfr atletik och atleter. Kännetecknande för idrotten är att kraftmätning genom tävling spelar en central roll och att den i likhet med delar av gymnastiken övervägande bygger på naturliga förflyttningar och rörelser.
  Däremot är utgångspunkten i mindre utsträckning att allsidigt utveckla kroppen; denna i gymnastiken primära målsättning uppnår idrotten ibland som en sekundär effekt. (2) , alternativt genom medveten kombinationsträning, vilket kan liknas vid ”reverse engineering” av rationell gymnastik.
  Förflyttning med kroppen; T ex löpning, simning, klättring m.m.
  Förflyttning med hjälpmedel skidlöpning, rodd, skridskoåkning m.m.
  Naturliga rörelser – kast, stöt, slag, spark m.m.
  Under begreppet idrott kategoriseras i detta arbete bland annat följande aktiviteter under tävlingsformer: Friidrott, kampsport, kraftsport (t ex, styrkelyft och tyngdlyftning), orientering, löpning, multisport, CrossFit-Games.Motionsidrott, ovanstående aktiviteter då de i första hand genomförs i syfte att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande och tillhör då friskvården, snarare än träningsformen idrott.
  3.Sport (engelska, egentligen ’nöje’, ’tidsfördriv’), används numera ofta som synonymt med idrott, men historiskt finns skillnader. Människans fysiska insats har generellt sett varit mindre i sporten och den styrande och övervakande insatsen större, även om det i sporten förekommer varierande grader av fysisk ansträngning. Till sport räknas konstruerade spel (t ex fotboll, ishockey, handboll, innebandy, boule och golf), Hästsport, Motorsport, Segelsport Skyttesport och olika bedömningssporter (t ex artistisk gymnastik, konståkning, och kroppsbyggning).

 73. För mig handlar idrott om att tävla och prestera. Vinna matcher, göra mål, hoppa högt, kasta långt, springa fort, slå färre slag och rida fortare än dom andra. Det spelar i mina ögon ingen roll hur pass ansträngande själva tävlingsmomentet är, det är ju som du skriver, att tex golfspelare måste hålla sig i god form och har ett mer varierat träningsprogram än vad man tror. Min gräns går istället där det blir mer fokus på utseende istället för vad man faktiskt kan prestera. Som tex bodybuilding och bikini fitness, det kommer jag aldrig acceptera som någon sport eller idrott, just för att det inte är någon prestation som bedöms i tävlingsögonblicket. Även fast de tränar sjukt mycket så blir det liksom inte samma sak. Det är för mig mer som en skönhetstävling. Hör väldigt ofta att människor som håller på med det kallar det för en ”sport” eller ”idrott”. Hur ser du på den saken?
  Jag har idrottat hela mitt liv, bla spelat fotboll på elitnivå och jag tycker att de mindre sporterna förtjänar mer erkännande än vad de får nu. Det är bra mycket svårare än vad man tror att bli bäst i världen på tex bowling. Det är väldigt, väldigt mycket träning som ligger bakom, och även fast det inte är lika fysiskt krävande som andra sporter så ska det inte betraktas som någonting annat än en sport (tycker jag).
  🙂

 74. Trodde väl aldrig den dagen skulle komma att jag skulle hålla med Colting i en fråga men inte herr Gudiol( Colting hyser inga tvivel om att golf ska klassas som idrott). Som allt annat man pysslar med när det kommer till fysisk aktivitet beror det på HUR man gör det.
  Du kan lalla runt och vispa till en golfboll och sedan sätta dig i en golfbil med en macka och en cigg och knappt röra dig en meter, du kan även hasa dig till gymmet och dra i ett par cablecross och knappt öka pulsen. Du kan alldeles säkert sätta dig på en hästrygg och skumpa runt och det skulle knappt vara en fysisk aktivitet överhuvudtaget.
  Poängen är att du kan i princip få ALLT att vara en fysisk krävande aktivitet och samtidigt få väldigt mkt att inte vara det. Henrik Stenson utöver en jävla massa mer fysisk aktivitet under en träningsdag utövandes golfträning än en korpenmålvakt i fotboll under en match.
  Jag gillar min definition av idrott mer än din: ”i tävlingsmomentet ska det utföras en atletisk fysisk prestation och den som gör denna bäst, antingen upprepade gånger eller en gång vinner”.
  Men det är som sagt en väldigt godtycklig diskussion det här överlag med massa variabler som är mer eller mindre odefinerbara objektivt:

 75. Jess: att tex golfspelare måste hålla sig i god form och har ett mer varierat träningsprogram än vad man tror.

  Även schackspelare får positiva effekter av att hålla sig i form. Det är dock en stor skillnad mellan den träning som folk får som endast spelar tex badminton två gånger i veckan kontra de som går ut och spelar en golfrunda eller kör några rundor schack.
  Det är ju det som hela min text handlar om. Att själva utförandet skiljer sig i vilka krav det ställer på en person och att personer som tränar idrotten på hobbynivå också bör få ut någon träning av det i fall det ska kallas idrott.

  Jess: Som tex bodybuilding och bikini fitness, det kommer jag aldrig acceptera som någon sport eller idrott, just för att det inte är någon prestation som bedöms i tävlingsögonblicket.
  Hör väldigt ofta att människor som håller på med det kallar det för en ”sport” eller ”idrott”. Hur ser du på den saken?

  Sport är bara när man tävlar i någonting där man rör på kroppen lite typ, i alla fall traditionellt även om det har börjat bli luddigt där med på senare år. Men det är ju även därför man traditionellt har sagt just hästsport, motorsport, segelsport osv.
  När det gäller byggning och fitness så tillhör de faktiskt inte riksidrottsförbundet. 😉 Sen är det inte konstigt om byggare har svårt med begreppen när resten av befolkningen också har det. Jag har ingen som helst statistik på vad byggare och fitnessfolk själva brukar kalla det som de gör men min uppfattning är att de brukar använda ordet sport eller så säger man bara något i stil med ”jag tränar styrketräning och tävlar i byggning/fitness”. Det är ju också helt klart vanligast att man hör bodybuildingsporten som begrepp jämfört med något som har med idrott att göra.
  Sen är det ju lite omvänt där då det är själv förberedelsen eller träningen i sig som ger hälsoeffekterna. Du kommer aldrig att hitta någon som tävlar i byggning eller fitness som inte tränar sig fysiskt liksom 🙂 Så vill man att idrott ska vara någonting som förbättrar människors fysiska prestationsförmåga på något viss så passar sporterna in som idrott med. Sen kan man som du ha med att själva tävlingen ska vara just en tävling med prestation i och då faller vissa bedömningssporter bort.

  Jess: Jag har idrottat hela mitt liv, bla spelat fotboll på elitnivå och jag tycker att de mindre sporterna förtjänar mer erkännande än vad de får nu. Det är bra mycket svårare än vad man tror att bli bäst i världen på tex bowling. Det är väldigt, väldigt mycket träning som ligger bakom, och även fast det inte är lika fysiskt krävande som andra sporter så ska det inte betraktas som någonting annat än en sport (tycker jag).

  Du får som sagt skilja på sport och idrott. Från texten du kommenterar:

  Ett annat sätt att se på det är i fall man skiljer på träning och motion som jag skrev i SvD för några år sen, ”Det är skillnad på träning och motion”. Förstår man vad jag menar där så kan man sen säga att idrott borde vara någonting som innebär träning av fysiska, oftast grovmotoriska kvalitéer när man utför det medan mycket annat som man också kan tävla i borde kallas för sport.

 76. Aftermath: Trodde väl aldrig den dagen skulle komma att jag skulle hålla med Colting i en fråga men inte herr Gudiol( Colting hyser inga tvivel om att golf ska klassas som idrott).

  Jasså han gör det? För bara några år sen så länkade han till precis den här texten när han hade en hetsk diskussion kring just det här förra gången Stenson var nominerad. Jag vill minnas att de exakta orden han använde för golf var pseudoidrott.
  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/golf/article17517731.ab
  https://twitter.com/jonascolting/status/382978685545873409
  Mycket möjligt att han har ändrat åsikt för att bli populär och få mer rubriker dock 😀

  Aftermath: Som allt annat man pysslar med när det kommer till fysisk aktivitet beror det på HUR man gör det.

  Var det här det bästa argumentet du kunde komma på? Det är väl fullständigt ointressant om man hade kunnat spela golf (som exempel) med en medelpuls över 70 procent när vi vet att det i princip aldrig sker?

  Aftermath: Henrik Stenson utöver en jävla massa mer fysisk aktivitet under en träningsdag utövandes golfträning än en korpenmålvakt i fotboll under en match.

  Fysisk aktivitet vinna han garanterat på. Men det är inte det jag diskuterar här ovanför. Jag diskuterar träning, det står tydligt i texten. Och snackar vi träning så kommer du att få mer träning av att spela en korpenmatch jämfört med vad Stenson eller någon annan får av att spela 18 hål golf.

  Aftermath: Men det är som sagt en väldigt godtycklig diskussion det här överlag med massa variabler som är mer eller mindre odefinerbara objektivt:

  Visst blir det en godtycklig linje till sist. Precis som de gränser man har satt när det gäller intensitet för fysisk aktivitet också är dragna på ett visst ställe utan att det händer något magiskt just där.
  Men du kan utan tvekan basera de här gränserna på fysiologiska värden. Det är det man har gjort i de rekommendationer som finns idag när det gäller fysisk aktivitet.
  Jag menar att vi borde ta med samma fysiologiska värden i beaktande när vi diskuterar vad som är idrott eftersom vi redan använder idrott i väldigt många sammanhang är detta mer eller mindre är en premiss. Några exempel är när vi har idrott och hälsa i skolan. Eller när vi ger pengar till riksidrottsförbundet eftersom vi anser att idrott är bra för folkhälsan osv. Så jag har gett ett förslag på en definition som inkluderar det här. Ditt förslag på en definition är bara baserat på vad du vill tycka och passar inte med hur ordet idrott används i de här andra sammanhangen.

 77. Jacob Gudiol: Jasså han gör det? För bara några år sen så länkade han till precis den här texten när han hade en hetsk diskussion kring just det här förra gången Stenson var nominerad. Jag vill minnas att de exakta orden han använde för golf var pseudoidrott.
  http://www.aftonbladet.se/sportbladet/golf/article17517731.ab
  https://twitter.com/jonascolting/status/382978685545873409
  Mycket möjligt att han har ändrat åsikt för att bli populär och få mer rubriker dock ?
  Var det här det bästa argumentet du kunde komma på? Det är väl fullständigt ointressant om man hade kunnat spela golf (som exempel) med en medelpuls över 70 procent när vi vet att det i princip aldrig sker?
  Fysisk aktivitet vinna han garanterat på. Men det är inte det jag diskuterar här ovanför. Jag diskuterar träning, det står tydligt i texten. Och snackar vi träning så kommer du att få mer träning av att spela en korpenmatch jämfört med vad Stenson eller någon annan får av att spela 18 hål golf.
  Visst blir det en godtycklig linje till sist. Precis som de gränser man har satt när det gäller intensitet för fysisk aktivitet också är dragna på ett visst ställe utan att det händer något magiskt just där.
  Men du kan utan tvekan basera de här gränserna på fysiologiska värden. Det är det man har gjort i de rekommendationer som finns idag när det gäller fysisk aktivitet.
  Jag menar att vi borde ta med samma fysiologiska värden i beaktande när vi diskuterar vad som är idrott eftersom vi redan använder idrott i väldigt många sammanhang är detta mer eller mindre är en premiss. Några exempel är när vi har idrott och hälsa i skolan. Eller när vi ger pengar till riksidrottsförbundet eftersom vi anser att idrott är bra för folkhälsan osv. Så jag har gett ett förslag på en definition som inkluderar det här. Ditt förslag på en definition är bara baserat på vad du vill tycka och passar inte med hur ordet idrott används i de här andra sammanhangen.

  Skillnaden mellan din och min definition är att jag tycker att idrott måste ha ett tävlingsmoment medans du är insnöad på själva träningen.
  Sen förstår jag inte ”Vad det det bästa du har att komma med” retoriken, översitteri och härskarteknik är urbota tröttsamt. Du diskuterar träning säger du, men även folkhälsa. Och för folkhälsa är den överlägset viktigaste komponenten fysisk aktivitet överhuvudtaget, inte nödvändigtvis det du definierar som träning.
  Du borde ställa dig frågaorna: vad är fysiskt aktivitet och vad är träning, vart går gränsen? Vilket ska vi uppmuntra för att gynna folkhälsan, eller kanske båda? Vad är bäst för folkhälsan, 5 timmars fysisk aktivitet(golf som inte anses som träning av Gudiol?) eller då enl din definition(träning) 1 timmes fotboll.
  Och för att ta detta med anekdoter och subjektivitet ytterligare. Jag själv är styrkelyftare på SM-nivå(eller har varit) och golfare med 5 i hcp. Jag är av den absoluta övertygelsen att båda delarna ger mig oerhörd fysisk träning på elitnivå och ingen av de 2 är mer eller mindre idrott än den ändra, och tycker man inte golf på elitnivå är träning har man aldrig utfört det och vet inte vad man pratar om.

 78. Aftermath: Skillnaden mellan din och min definition är att jag tycker att idrott måste ha ett tävlingsmoment medans du är insnöad på själva träningen.

  Nej. Det finns en väldigt mycket större skillnad än så vilket är det som hela min text handlar om. Enligt min definition är idrott fysiskt krävande och om du börjar med den idrotten så kommer du att förbättra en eller flera fysiska förmågor markant samtidigt som de på absolut elitnivå verkligen ligger på toppen av sin förmåga rent fysiskt och får oftast svårt att bibehålla den förmågan när de börjar närma sig 40 år ungefär.

  Aftermath: Sen förstår jag inte ”Vad det det bästa du har att komma med” retoriken, översitteri och härskarteknik är urbota tröttsamt.

  Ditt argument var väldigt dåligt. Jag påpekade det. Om du tolkar det som översitteri så får du väl komma med bättre argument för det du skrev går inte direkt att linda in och ge feedback på utan att det blir sågat.

  Aftermath: Du diskuterar träning säger du, men även folkhälsa. Och för folkhälsa är den överlägset viktigaste komponenten fysisk aktivitet överhuvudtaget, inte nödvändigtvis det du definierar som träning.

  Det finns givetvis en orsak till varför man har de gränserna man faktiskt har i rekommendationerna för fysisk aktivitet och till varför forskarna ovan har kommit fram till de slutsatserna som jag tar upp.
  Givetvis är motion väldigt viktigt det med och det ska också rekommenderas. Det är ingen här som säger att golf, hästsport eller något liknande inte skulle vara bra.

  Aftermath: och tycker man inte golf på elitnivå är träning har man aldrig utfört det och vet inte vad man pratar om.

  Det är väl självklart att det är träning. Det är det också när du spelar tv-spel. Du utför någonting så blir du bättre och bättre. Min treåring här hemma tränar just nu på att räkna. Det är dock ingen fysisk träning och du kommer inte att förbättra till exempel din styrka eller kondition av att bara träna mycket golf under förutsättningen att du inte börjar på en väldigt låg nivå och då kommer du fort att nå en platå vartefter det sen inte händer någonting mer.

 79. Jacob Gudiol: Nej. Det finns en väldigt mycket större skillnad än så vilket är det som hela min text handlar om. Enligt min definition är idrott fysiskt krävande och om du börjar med den idrotten så kommer du att förbättra en eller flera fysiska förmågor markant samtidigt som de på absolut elitnivå verkligen ligger på toppen av sin förmåga rent fysiskt och får oftast svårt att bibehålla den förmågan när de börjar närma sig 40 år ungefär.
  Ditt argument var väldigt dåligt. Jag påpekade det. Om du tolkar det som översitteri så får du väl komma med bättre argument för det du skrev går inte direkt att linda in och ge feedback på utan att det blir sågat.
  Det finns givetvis en orsak till varför man har de gränserna man faktiskt här i rekommendationerna för fysisk aktivitet och till varför forskarna ovan har kommit fram till de slutsatserna som jag tar upp.
  Givetvis är motion väldigt viktigt det med och det ska också rekommenderas. Det är ingen här som säger att golf, hästsport eller något liknande inte skulle vara bra.
  Det är väl självklart att det är träning. Det är det också när du spelar tv-spel. Du utför någonting så blir du bättre och bättre. Min treåring här hemma tränar just nu på att räkna. Det är dock ingen fysisk träning och du kommer inte att förbättra till exempel din styrka eller kondition av att bara träna mycket golf under förutsättningen att du inte börjar på en väldigt låg nivå och då kommer du fort att nå en platå vartefter det sen inte händer någonting mer.

  Jag tror vi inte kommer längre, jag påstår att golfträning på elitnivå är FYSISK träning och du gör det inte. Jag är väl medveten om att anektodbaserad evidens är helt värdelös men du påstår själv att det knappt finns några studier överhuvudtaget på just detta och epidemiologiska studier många ggr är bristfälliga.
  Denna studie är om jag får säga det själv helt missvisande då det knappast är elitgolfare som bedriver idrottslig version av golf som testas.
  Jag tycker det är oerhört märkligt att du baserar ditt påstående om att golf inte är fysisk träning på en enda rätt kass studie. Du viftar med en studie och berättat för mig att min träning inte är fysisk, men när jag kommer tillbaka från ett golfträningspass är jag oerhört fysiskt trött, what gives?

 80. Aftermath: Du viftar med en studie och berättat för mig att min träning inte är fysisk, men när jag kommer tillbaka från ett golfträningspass är jag oerhört fysiskt trött, what gives?

  Människor blir trötta av att sitta en hel dag i kassan på ICA med. Att du blir trött innebär inte att du tränat någonting och att din fysiska förmåga kommer att förbättras på sikt.
  Det jag tar upp ovan är en interventionsstudier som varat över tid. Den bästa evidensen helt enkelt. Det finns däremot även många andra studier där man tittat på den fysiska belastningen vid golf och deras slutsats är att belastningen inte är hög nog för att förbättra någons fysiska kapacitet.

  The cardiorespiratory challenges that arise from golf are not considered intense,[39] and reflect the low energetic nature of golf performance.

  Murase et al.[36] found that middle-aged men walking an 18-hole course functioned at a mean exercise intensity corresponding to 35–41% maximal VO2 (VO2max). These findings seem comparable with others,[37] who have reported maximal aerobic capacity of 46% VO2max in amateur golfers

  Lactate response during the course of 18 holes of play has been recorded around 0.8–1.1 mmol/L – indicative of resting levels

  With golf imposing a relatively low cardiorespiratory demand,[35,36] it is of no surprise that reported. VO2max values for golfers are lower than other more demanding endurance-based sports,[14] and similar to that of healthy active adults.[15]

  http://link.springer.com/article/10.2165/11532920-000000000-00000
  När man har gjort de här kortsiktiga studierna och de visar på det så lägger man så klart vanligtvis ner det hela helt enkelt för att det skulle vara slöseri med tid att tro att det skulle hända någonting överraskande på sikt som gör att något ska förändras.
  Här har du tex en studie där man jämfört elitgolfare mot en inaktiv kontrollgrupp och man fann ingen skillnad i muskelmassa förutom i ena armen, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12190278.
  Här fann man att den maximala syreupptagningsförmågan hos elitgolfare på damsidan är i nivå med, eller möjligen till och med lite under, medelvärdet för den vanliga befolkningen, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pms.1986.63.1.235
  Hur förklarar man det om nu golf är fysiskt ansträngande? Borde inte eliten då i alla fall prestera bättre än normalbefolkningen?

 81. Jacob Gudiol: Människor blir trötta av att sitta en hel dag i kassan på ICA med. Att du blir trött innebär inte att du tränat någonting och att din fysiska förmåga kommer att förbättras på sikt.
  Det jag tar upp ovan är en interventionsstudier som varat över tid. Den bästa evidensen helt enkelt. Det finns däremot även många andra studier där man tittat på den fysiska belastningen vid golf och deras slutsats är att belastningen inte är hög nog för att förbättra någons fysiska kapacitet.
  http://link.springer.com/article/10.2165/11532920-000000000-00000
  När man har gjort de här kortsiktiga studierna och de visar på det så lägger man så klart vanligtvis ner det hela helt enkelt för att det skulle vara slöseri med tid att tro att det skulle hända någonting överraskande på sikt som gör att något ska förändras.
  Här har du tex en studie där man jämfört elitgolfare mot en inaktiv kontrollgrupp och man fann ingen skillnad i muskelmassa förutom i ena armen, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12190278.
  Här fann man att den maximala syreupptagningsförmågan hos elitgolfare på damsidan är i nivå med, eller möjligen till och med lite under, medelvärdet för den vanliga befolkningen, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2466/pms.1986.63.1.235
  Hur förklarar man det om nu golf är fysiskt ansträngande? Borde inte eliten då i alla fall prestera bättre än normalbefolkningen?

  Visst, du får gärna fortsätta jämföra golfträning med att räkna, spela TV-spel och sitta i kassan, men det hjälper inte din argumentation ngnting så det kan vi väl skippa? Det påvisar bara din egna bias.
  Fortf så ser jag inget i dina studielänkar som testar elitgolfare och deras fysiska aktivitet under ett träningspass (bestående av golf). Man kan tex jämföra en elitgolfares fysiska aktivitet jämfört med att sitta på ICA eller att räkna, det kanske skulle vara lite skillnader där? Vad vet jag.
  De studier som var intressanta var den som testade muskelmassan på 18 professionella herrgolfare samt den som testade syreupptagning på kvinnligare golfare. Jag skulle dock vara försiktig med att dra för stora slutsatser av den från 1986, det har hänt väldigt mkt på 30 år, du använder hela kroppen på ett helt annat sätt när du svingar idag än för 30 år sedan. Banorna är längre, mkt mer krävande osv osv.
  Herrstudien däremot kan man kanske applicera lite mer på hur det ser ut idag, jag hade dock inte byggt hela min argumentation på den.
  Man behöver generellt träna golf på ett helt annat sätt än det var förut om man vill vara konkurrenskraftig, din ide om vad golfträning innebär är förlegad. Men givetvis som motionssyssla skulle jag inte kalla det idrott jag heller, men på elitnivå är det som vilken idrott som helst.

 82. Aftermath:
  De studier som var intressanta var den som testade muskelmassan på 18 professionella herrgolfare samt den som testade syreupptagning på kvinnligare golfare. Jag skulle dock vara försiktig med att dra för stora slutsatser av den från 1986, det har hänt väldigt mkt på 30 år, du använder hela kroppen på ett helt annat sätt när du svingar idag än för 30 år sedan. Banorna är längre, mkt mer krävande osv osv.

  *Host” Var det någon som nämnde bias förresten?

 83. Aftermath – Du står still när du spelar golf!
  = Låg puls! = Låg belastning på hjärta lungor = låg konditionsförbättrande effekt
  Så vad menar du?
  ”Fortf så ser jag inget i dina studielänkar som testar elitgolfare och deras fysiska aktivitet under ett träningspass (bestående av golf). ”
  ”- (Bestående av golf”)? Är det styrketräning vi pratar om? Svingandet av en golfklubba? Är det du menar eller är det promenaderna med golfbagen du menar med fysisk aktivitet under ett träningspass?
  Men vänta, caddien bär ju elitspelarnas klubbor, eller åker de golfbil?
  Du förbättrar din hälsa av att du promenerar under dina golfrundor, inte att du spelar golf.
  Du kan inte låta någon annan bära din utrustning eller åka bil under aktiviteten och kalla golf för en idrott med höga fysiska kravprofilvärden
  Och det var ur den aspekten artikeln skrevs.

 84. Göte: *Host” Var det någon som nämnde bias förresten?

  Hur menar du nu? Jag golfar på elitnivå, jag tycker det är en idrott. Jag baserar det på jämförelsen av andra idrotter jag pysslat med, är ngt oklart?

 85. Erik:
  Aftermath – Du står still när du spelar golf!
  = Låg puls! = Låg belastning på hjärta lungor = låg konditionsförbättrande effekt
  Så vad menar du?
  ”Fortf så ser jag inget i dina studielänkar som testar elitgolfare och deras fysiska aktivitet under ett träningspass (bestående av golf). ”
  ”- (Bestående av golf”)? Är det styrketräning vi pratar om? Svingandet av en golfklubba? Är det du menar eller är det promenaderna med golfbagen du menar med fysisk aktivitet under ett träningspass?
  Men vänta, caddien bär ju elitspelarnas klubbor, eller åker de golfbil?
  Du förbättrar din hälsa av att du promenerar under dina golfrundor, inte att du spelar golf.
  Du kan inte låta någon annan bära din utrustning eller åka bil under aktiviteten och kalla golf för enidrott med höga fysiska kravprofilvärden
  Och det var ur den aspekten artikeln skrevs.

  Golf är en explosiv precisionsidrott, det är ur den aspekten jag argumenterar. För en månad sen slog jag 200 drivar på 2 timmar. Det var fruktansvärt fysiskt jobbigt, jag stod ganska mkt still, jag var öm i varenda muskel i flera dagar efteråt.
  Det finns pass där jag även tränar puttning i 2 timmar, detta är givetvis inte fysiskt krävande överhuvdtaget.
  Båda passen skiljer sig enormt mkt åt vad gäller fysisk prestation, båda passen tränar jag golf. Förstår du kanske lite vad jag menar att golfträning på elitnivå innebär?

 86. Jag har full respekt för att du spelar golf, jag har inget emot golf, men golf är inte och kommer aldrig vara en aktivitet som är fysisk krävande att utöva.
  Hur du tränar för att bli bra på en idrott är inte det vi pratar om i denna tråd.
  Det är en helt annan diskussion.
  Har du någon som helst koll på träning så förstår du vilken enormt liten belastning en enda golfsving är om du kan upprepa det 200 ggr efter varandra, det säger väl allt om golf.
  200 maxlöpningar efter varandra, 200 maxlyft efter varandra osv…. vilken idrott tror du man kan göra det ens på träning?

 87. Nu har ju e-sport ansökt om medlemskap i RF. Många förstår inte varför det är galet utan pekar på andra sporter som är inaktiva och därför ska de också. Så jag antar att RF är ett tävlingsförbund. Allt som går att tävla i. Medlemmarna kommer inte ens ha nåt gemensamt på sikt.

 88. Erik:
  Jag har full respekt för att du spelar golf, jag har inget emot golf, men golf är inte och kommer aldrig vara en aktivitet som är fysisk krävande att utöva.
  Hur du tränar för att bli bra på en idrott är inte det vi pratar om i denna tråd.
  Det är en helt annan diskussion.
  Har du någon som helst koll på träning så förstår du vilken enormt liten belastning en enda golfsving är om du kan upprepa det200 ggr efter varandra, det säger väl allt om golf.
  200 maxlöpningar efter varandra, 200 maxlyft efter varandra osv…. vilken idrott tror du man kan göra det ens på träning?

  Träning är ju exakt det som diskuterats, hur har du missat det?
  Jag har varit SM 4:a i styrkelyft, har du? Varför blandar du in maxlyft i detta? Maxlyfter man alltid på träning? Är en kulstötartävling fysiskt jobbig att genomföra? Om jag får gissa är du en konditionsidrottare som inte anser att ngnting som man inte får högpuls av är idrott överhuvudtaget.

 89. Fortsätter lite på min gamla kommentar om ridning, sporten är lite väl definierad av sammanhanget.
  Isdans, långfärdsåkning och ishockey är ju samma sak, man har ju skridskor på fötterna och en is.
  Hästpolo, distansritt, fälttävlan, dressyr och hoppning och ridskolelektion och skogsritt är ju samma sak, man sitter ju på en häst.
  Dressyr eller hoppning är egentligen egalt, man kan ju lätt sadla om från ishockey till konståkning och tvärtom, det är ju ändå is och skridskor.
  Ishockey är inte ansträngande eftersom tio motionärer kan åka runt runt en bana i en timma i varierande tempo utan att förbättra konditionen. 😀 och det kan hockeyspelarna med.
  Men det är verkligen en relevant artikel 😀 (fortfarande, jag menar fem år gammal).

 90. Rolig diskussion ☺
  Som idrottslärare och ridsportare (Efter att ha läst alla inlägg tycker jag nog att ridning är en sport och inte en idrott 🙂 Du kan jobba dig helt slut under ett träningspass men du kan också välja att ”åka runt” och inte anstränga sig ett jota. Det är svårare när man själv måste göra allt jobb- typ löpning. Även om man tar det lugnt så måste man anstränga sig) har jag många gånger önskat att någon skulle fatta intresse att forska mer på ridningen. Det jag upplever är att det är lätt att bli för svag i vissa muskelgrupper och för stark i andra när du rider varje dag och inte jobbar med din kompletterande träning. Du påverkas båda av dina egna svagheter och hästens svagheter.
  Jag skulle vilja att det fanns mer material att läsa. Särskilt när man undervisar barn och ungdomar och ser att de inte har fysiken de behöver för att kunna utföra momentet korrekt. Och på ridskolan 1ggr i veckan utsättas inga underverk för fysiken även om man blir trött.
  Något för nästa bok?

 91. Håller inte med. Obefogad kritik av priset enligt mig. Avföljer.

 92. Sara:
  Håller inte med. Obefogad kritik av priset enligt mig. Avföljer.

  Håller inte med i vad? Definitionen jag ger ett förslag på eller tycker du inte att det behövs en definition alls?
  Om du läst texten så hade du sett att den här texten inte handlar om priset, den handlar om betydelsen av att ha eller inte ha en definition på ordet idrott.
  Texten är 5 år gammal. Så du var inte direkt snabb med att avfölja 😉

 93. Jacob Gudiol: Även schackspelare får positiva effekter av att hålla sig i form. Det är dock en stor skillnad mellan den träning som folk får som endast spelar tex badminton två gånger i veckan kontra de som går ut och spelar en golfrunda eller kör några rundor schack.
  Det är ju det som hela min text handlar om. Att själva utförandet skiljer sig i vilka krav det ställer på en person och att personer som tränar idrotten på hobbynivå också bör få ut någon träning av det i fall det ska kallas idrott.
  Sport är bara när man tävlar i någonting där man rör på kroppen lite typ, i alla fall traditionellt även om det har börjat bli luddigt där med på senare år. Men det är ju även därför man traditionellt har sagt just hästsport, motorsport, segelsport osv.
  När det gäller byggning och fitness så tillhör de faktiskt inte riksidrottsförbundet. Sen är det inte konstigt om byggare har svårt med begreppen när resten av befolkningen också har det. Jag har ingen som helst statistik på vad byggare och fitnessfolk själva brukar kalla det som de gör men min uppfattning är att de brukar använda ordet sport eller så säger man bara något i stil med ”jag tränar styrketräning och tävlar i byggning/fitness”. Det är ju också helt klart vanligast att man hör bodybuildingsporten som begrepp jämfört med något som har med idrott att göra.
  Sen är det ju lite omvänt där då det är själv förberedelsen eller träningen i sig som ger hälsoeffekterna. Du kommer aldrig att hitta någon som tävlar i byggning eller fitness som inte tränar sig fysiskt liksom Så vill man att idrott ska vara någonting som förbättrar människors fysiska prestationsförmåga på något viss så passar sporterna in som idrott med. Sen kan man som du ha med att själva tävlingen ska vara just en tävling med prestation i och då faller vissa bedömningssporter bort.
  Du får som sagt skilja på sport och idrott. Från texten du kommenterar:

  Så du menar egentligen att det borde finnas en idrottsgala för alla idrottare som tävlar på världsnivå, och en ”sportgala” för de som inte anstränger sig rent fysiskt under själva tävlingsmomentet?
  Om vi tar en handbollsmålvakt då, hur högt ligger hon/han i puls under en match? Enligt din definition är ju den här målvakten ingen idrottare… Eller tänker jag helt fel då?

 94. Jess: Så du menar egentligen att det borde finnas en idrottsgala för alla idrottare som tävlar på världsnivå, och en ”sportgala” för de som inte anstränger sig rent fysiskt under själva tävlingsmomentet?

  Nej, det menar jag inte. Jag skiter i vad det finns för galor. Jag skriver väldigt tydligt i artikeln att det här inte handlar om det.

  Jess: Om vi tar en handbollsmålvakt då, hur högt ligger hon/han i puls under en match?

  Handbollsmålvakter ligger i genomsnitt på ungefär 75 procent av maxpulsen under en match. Det är över de gränser man har satt upp när det gäller rekommendationerna för fysisk aktivitet. Här ska man också tänka på att arbetet som handbollsmålvakt är intermittent med väldigt aktiva tider och väldigt passiva tider. Så själva intensiteten när de väl rör på sig är säkerligen ännu högre vilket innebär bättre effekt. http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2014/01000/Physical_Performance_Profile_of_Handball_Players.15.aspx
  Det finns även gott om studier på hur handbollsmålvakter presterar rent fysiskt och de har bra testvärden. Både klart över genomsnittet i kondition, god styrka och väldigt bra rörlighet.
  Här ska man så klart också tänka på att om man är handbollsmålvakt så gör man givetvis mycket mer än att spela match. Under till exempel skotträning eller avslutsövning på ett träningspass är träningen sannolikt ännu högre för en målvakt.

  Jess: Enligt din definition är ju den här målvakten ingen idrottare… Eller tänker jag helt fel då?

  Du tänker fel.

 95. För att i praktiken sålla bland idrotter och sporter enligt din definition, så anser jag det blir en fråga om hur mycket teknik kontra fysiskt kapacitet man ska tillåta.
  Den snabbaste, starkaste, rörligaste blir ju inte ”bäst” i varje idrott (enligt din definition).
  ”förr” kan jag faktiskt tänka mig att det var lite så. Fysiskt lottade personer som spelade både i fotbolls- och bandylandslaget. Tekniken kan man väl ändå säga är av större vikt idag, men den är inte nödvändigtvis kopplad till mätbar fysiskt kapacitet.
  Utan att vara allt för tydlig själv, så tycker jag att du bör förtydliga dig i just dessa avseenden 🙂
  Annars kan jag misstänka att idrott (enligt din definition) i praktiken skulle sluta med endast typ Friidrott och några enstaka kraftgrenar.
  VH

 96. Peter Carlsson: Annars kan jag misstänka att idrott (enligt din definition) i praktiken skulle sluta med endast typ Friidrott och några enstaka kraftgrenar.

  Du har missförstått det jag skrivit. I princip alla sporter där man normalt sett uppnår de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet passar in på definitionen. Alltså så länge som det antingen är tillräckligt belastande för att stimulera till antingen ökningar i styrka eller kondition när man utför idrotten.

 97. Jacob Gudiol: Du har missförstått det jag skrivit. I princip alla sporter där man normalt sett uppnår de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet passar in på definitionen. Alltså så länge som det antingen är tillräckligt belastande för att stimulera till antingen ökningar i styrka eller kondition när man utför idrotten.

  Nej, jag tror jag förstår vad du skrivit. Jag mena dock inte att definiera din definition.
  Min inlägg är min reflektion på vad din, enligt dig ”lite luddiga”, gräns skulle resultera i, i praktiken.
  Till viss del behöver ju ”bra fysik” definieras väldigt tydligt. Samt vad som skulle vara godkända ”prestationsvariabler”.

 98. Aftermath: Maxlyfter man alltid på träning

  Skjuter man alltid drives i 2 timmar på träning? Det är ju ditt exempel som frågeställningen utgår ifrån. Då du gav ett exempel på precis hur golf, även när du endast gör det moment som är mest ansträngande momentet inte är speciellt fysiskt krävande. Du inte kommer upp i puls nog för att få kondition samt inte belastning nog för att få styrka. Även om DU fick träningsvärk(Som är ett enormt dåligt mått på ansträngning.) av att göra det för en månad sedan.
  Det ska dock inte förvirras med att en golfare inte har nytta av att träna saker som faktiskt gör hen stark. Sprint är ett klassiskt exempel där de tränar en explosiv sport men de får ut mycket att att köra tungt på gymmet. Då sprinterna i sig inte längre kan ge styrka.
  Svårt att se att en explosiv övning som clean. Skulle göra nått speciellt med en fysiskt, om du kör med en pinne och gör en rep var 36:de sekund. Mer än att du kan få till en bättre teknik kanske 😉

 99. Otroligt bra skrivit.
  Tycker vi kan komma fram till att ryttaren sysslar med en sport medan hästen utför en idrott.
  Så vinnaren av Jerringpriset borde ha gått till hästen.

 100. Jag har döttrar som ridit hela sitt liv i en ganska stor ridklubb. Vad är då detta, en idrottsklubb?? En kommunal verksamhet som bedriver idrott??
  I mina ögon är det en ungdomsgård, med lite äldre privata hästägare, som är så långt ifrån idrott man kan komma…….

 101. Jag tänker nog fortsätta hävda, som jag gjort tidigare, att ”rida häst” egentligen blir en udda definition på en sport, lite som ”använda ben” eller ”cykla”, dvs du kan ju välja att promenera, springa eller jogga. Får Gunhild på sin cykeltur till affären lika mycket motion som en elitcyklist?
  Sitter du som mittimellanerfaren ryttare på en häst på en uteritt i blandad skritt och trav eller är du fälttävlansryttare? Spelar du hästpolo eller rider dressyr (vilket iofs är rejält svettigt men kanske inte direkt pulshöjande)?
  Håller du på med distansritt (springer själv delar av sträckan) eller rider runt inomhus i skritt, trav, galopp utan vidare krav på dig eller hästen (som de gjorde i artikeln, dvs svårt att komma på något mindre jobbigt att göra med än häst än att skritta tre varv, trava tre varv och sedan galoppera tre varv utan att egentligen försöka åstadkomma någonting.) Rider du lektion som halverfaren eller är du jockey?
  https://www.youtube.com/watch?v=K9ZCZuDcpZQ Musse Hasselvall, jockey
  https://www.youtube.com/watch?v=QxaAMWcdZtM Polo
  https://www.youtube.com/watch?v=BLfg_1_TWaM Fälttävlan

 102. Känns lite som om det är idrottsgalan som har fel namn som flera tidigare påpekat. Enligt de definitioner som tagits upp ovan så borde ju många av vinnarna klassas som en sportutövare och inte idrottare. Men å andra sidan så är Jerringpriset faktiskt ”Sportradions Jerringpris”. Sen ser jag att uttrycket sport och idrott verkar blandas hejvilt. Hos gemene man är nog termerna att ses som utbytbara och om något tävlas i som en olympisk gren (vilket alla ovannämnda tycks göra) så kan jag förstå att de ses som idrott/sportsprestation.
  Jag hade faktiskt aldrig tänkt på att det skulle vara en semantisk fråga förän nu:D

 103. Oberoende av innebörden i det du skriver om definition av idrott, så är jag lite besviken på 1) din användning av begreppet hälsa och 2) din tolkning av kontrollgruppens resultat. Känns inte som att detta inlägg håller den nivå du brukar hålla. Tyvärr.

 104. CvbT: Jag tänker nog fortsätta hävda, som jag gjort tidigare, att ”rida häst” egentligen blir en udda definition på en sport, lite som ”använda ben” eller ”cykla”, dvs du kan ju välja att promenera, springa eller jogga. Får Gunhild på sin cykeltur till affären lika mycket motion som en elitcyklist?

  Givetvis får man ser det ur aspekten vad människor normalt gör när de säger att de rider eller när de börjar med ridsport. Hela den här texten handlar om de eventuella träningseffekterna man får från ett normalt utförande. Att då börja blanda in undantag eller ta upp exempel som visar att det visst går att göra det väldigt jobbigt är inte direkt relevant.

 105. Matete:
  Oberoende av innebörden i det du skriver om definition av idrott, så är jag lite besviken på 1) din användning av begreppet hälsa och 2) din tolkning av kontrollgruppens resultat. Känns inte som att detta inlägg håller den nivå du brukar hålla. Tyvärr.

  Ett tips är att motivera det man skriver. Så att det blir någon poäng i det man skriver 👍 Vad förväntar du dig i svar på det här? Du kanske tycker att hälsa ska defineras som att man känner sig närmre asagudarna och att kontrollgruppens resultat antingen var fullständigt fantastiska eller usla.
  För övrigt så är det lite underligt att du ens tittar på resultatet i kontrollgruppen. Där händer det sällan något. Jag skrev också mest om interventionsgruppen här ovanför

 106. Idrott;
  en kamp där fysik och intelligens avgör utan stilbedömning av domare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *