I mitt senaste inlägg här på bloggen skrev jag en längre text som handlade om skillnader mellan tre vanligt förekommande proteinsorter på kosttillskottsmarknaden (”Skillnader mellan populära proteinkällor för tränande – del 1”). Texten berörde proteinernas egenskaper för träningsresultat, d.v.s. inverkan på muskelproteinsyntes och muskelproteinnedbrytning och nämnde mjölkproteinerna vassle och kasein samt sojaprotein.
Som jag tog upp i del I visar den mesta vetenskapen idag att mjölkproteiner är mer gynnsamma för muskeltillväxt hos människa även om sojaproteinet anses fullvärdigt även det. För djupare läsning om det så hänvisar jag till del I och dess referenser.
I den här texten kommer jag istället skriva om en alldeles ny studie som publicerats i julinumret 2009 i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Applied Physiology där man jämfört muskelproteinsyntesen vid intag av just vassle, kasein och sojaprotein efter styrketräning. Studien är alltså rykande färsk och dess titel är Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men (1).

Studien

Studiens syfte var att jämföra muskelproteinsyntesen efter styrketräning när snabba proteiner intogs (sojaprotein eller vassle) jämfört med långsamt (kasein). Studiedeltagarna var 18 friska, unga och tränade individer (minst 2-3 gånger i veckan). Dessa delades sedermera in i tre grupper med sex individer i vardera, en vasslegrupp, en sojaproteingrupp samt en kaseingrupp.
10 dagar innan försöket fick deltagarna bekanta sig med utrustningen som skulle användas i studien, benpress och benspark. De fick även instruktioner att inte träna två dagar före exprimentet. Under dessa två dygn fick de dessutom äta en färdigkomponerad kost motsvarande deras kaloribalans enligt Harris&Benedict med en uppskattad aktivitetsnivå på 1.6 (mer om Harris&Benedicts ekvation och hur du uppskattar din energiförbrukning har jag skrivit om i ”Att uppskatta sitt energibehov”). Vidare innehöll kosten ett proteinintag på 1.2-1.4 g/kg kroppsvikt.
Testerna genomfördes efter en natts fasta och bestod av fyra set benpress och fyra set benspark med bara ett ben och med en intensitet motsvarande 10-12 RM med två minuters vila mellan seten. Därefter intogs en proteindrink på ca 100 kcal där ena gruppen fick vassle (21.4 gram), en annan grupp sojaprotein (22.2 gram) och den tredje gruppen kasein (21.9 gram). Proteindrinkarna var komponerade för att innehålla minst 20 gram protein varav minst 10 gram EAA vilket idag anses optimalt för muskelproteinsyntes hos unga (2, 3).
Tre timmar efter intagen proteindrink togs muskelbiopsier i vastus lateralis på både det tränade benet och det otränade. Detta analyserades sedan och fenylalaninbalansen mättes för att visa muskelproteinsyntes samt att man mätte koncentrationen av EAA i musklerna med särskild hänsyn till leucinnivåer.

Resultatet

Samtliga proteiner ökade EAA-nivåer och leucinnivåer i blodet, främst vassleproteinet. Där var leucinmängden ca 73 % högre än soja och ca 200 % högre än kasein. Utöver den uppmätta aminosyrakoncentrationen undersöktes som sagt muskelproteinsyntes och även där sågs bäst resultat från vasslen följt av sojaproteinet. I det vilande benet var muskelproteinsyntesen efter vassleintag ca 93 % högre än kaseinet och ca 18 % bättre än sojaproteinet fast den sistnämnda skillnaden (skillnaden mellan vasslen och sojaproteinet i vila) nådde dock inte statistisk signifikans.

Resultatet från studien.
De vita stolparna visar muskelproteinsyntes i det vilande benet och de svarta visar dito för det tränade benet. I båda fallen ser vi att vassle ger bäst resultat följt av sojaproteinet och sist kaseinet.

I det tränade benet innebar muskelproteinsyntesen en 122 % bättre effekt från vasslen än kaseinet samt en 31 % bättre effekt än sojaproteinet. Sojaproteinintag innebar alltså en högre stimulering av muskelproteinsyntes än kasein, närmare bestämt en 64 %-ig ökning i vilande ben respektive en 69 %-ig förbättring i tränat ben.

Sammanfattning

Den här studien antyder alltså att de snabbare proteinerna är mer gynnsamma för muskelproteinsyntes efter styrketräning och där vasslen är bäst. Detta stämmer överens med tidigare forskning men inte alla studier. Jag nämnde i min förra text Kevin Tiptons studie från 2004 där kasein och vassle visade sig vara likvärdigt efter styrketräning (4). Just den studien nämns faktiskt i diskussionen i den här studien och man spekulerar kring följande förklaring:

Previously, whey and casein proteins were shown to improve net muscle amino acid balance (measured as a-v balance) to a similar extent, despite a marked difference in the pattern of aminoacidemia, presumably reflecting the rate of digestion of each protein (34). In contrast, we observed marked differences, using direct incorporation measurements, in rates of post-exercise skeletal MPS after whey and casein feeding in the present study. It is known that resistance exercise increases muscle protein breakdown, albeit to a lesser extent than synthesis (1, 28). Thus, the results of Tipton et al. (34) could have arisen due to a marked suppression of muscle protein breakdown with casein and a stimulation of synthesis with whey. Ingestion of amino acids attenuates the post-resistance exercise induced increase in muscle protein breakdown (2, 35), thus in the present study it is hard to envision that a marked suppression of muscle proteolysis occurred with casein ingestion that would not have occurred with whey or soy. We did not measure proteolysis, however, and thus can only speculate as to the effect of protein digestibility on muscle protein breakdown due to current methodological limitations that preclude the direct measurement of muscle protein degradation after physiological (i.e., bolus) protein ingestion. (1)

Om enbart muskelproteinsyntesen mäts verkar det alltså som att kasein är ett sämre val men varken denna studie eller Tiptons studie säger någon absolut sanning. Forskarna diskuterar i citatet ovan kaseinets motverkande effekt på muskelproteinnedbrytning som inverkar på muskelproteinbalansen. Denna proteolys mättes inte här och eventuellt kan det ha påverkat alltså. De något varierande resultaten kan således ha berott på lite olika mätvärden där Tiptons studie fått med ett bredare spektra av vad som i det stora hela ger positiv muskelproteinbalans samtidigt som den här studien enbart mätte akut nysyntes av muskelprotein.

Slutord

En intressant studie i mina ögon. Alltid intressant att se hur olika kostkomponenter ger olika inverkan på parametrar för träningsresultat, i det här faller muskelproteinsyntes från olika proteiner. Fråga om det ”optimala” proteinet är inte klarlagt men detta är dock ytterligare en studie som stödjer mjölkproteinets fördelar även om sojaproteinet uppenbarligen gav en högre muskelproteinsyntes än kaseinet.
Jag rekommenderade i den senaste texten ett blandprotein med både kasein och vassle och det rådet står fast. Vasslens kraftiga stimulering av muskelproteinsyntes är väl belagd i forskningen och kan man dessutom dra nytta av kaseinets antikatabola egenskaper tror jag den mixen är den bästa.
/Nicklas
1. Tang JE et al. Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men. J Appl Physiol. 2009 Jul 9. [Epub ahead of print]
2. Cuthbertson D et al. Anabolic signaling deficits underlie amino acid resistance of wasting, aging muscle. FASEB J. 2005 Mar;19(3):422-424.
3. Moore DR et al. Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr. 2009 Jan;89(1):161-168.
4. Tipton et al. Ingestion of casein and whey proteins result in muscle anabolism after resistance exercise. Med Sci Sports Exerc. 2004 Dec;36(12):2073-81.

26 svar på “Skillnader mellan populära proteinkällor för tränande del 2 – Ny jämförande studie”
 1. ”Den här studien antyder alltså att de snabbare proteinerna är mer gynnsamma för muskelproteinsyntes efter styrketräning och där vasslen är bäst.”
  För långt dragen slutsats, låt gå för att du använder antyder.
  Det enda studien verkligen säger är ju att vasslehydrolysat var bäst av de testade typerna. Allt annat blir ju spekulation och det hade ju exempelvis kunnat vara så att aminosyraprofilen i vassle stimulerade proteinsyntesen bättre än den i kaseinet.
  (Även om jag själv skulle tro att det var hastigheten det hängde på, hade ju varit kul med lite kaseinhydrolysat inslängt med.)
  ”Hmmm, your comment seems a bit spammy. We’re not real big on spam around here.
  Please go back and try again.”, idioter, bra att ni inte tillåter min e-mailadress.. muppar.

 2. Verkligen intressant och kul att den är så aktuell.
  Finns det liknande studier som mäter olika proteins fördelar även i vila? Alltså inte i samband med träning utan tex vilket som skulle vara att föredra som mellanmål och dylikt.

 3. Johan Krüger-Haglert:

  ”Den här studien antyder alltså att de snabbare proteinerna är mer gynnsamma för muskelproteinsyntes efter styrketräning och där vasslen är bäst.”

  För långt dragen slutsats, låt gå för att du använder antyder.

  Det enda studien verkligen säger är ju att vasslehydrolysat var bäst av de testade typerna. Allt annat blir ju spekulation och det hade ju exempelvis kunnat vara så att aminosyraprofilen i vassle stimulerade proteinsyntesen bättre än den i kaseinet.

  (Även om jag själv skulle tro att det var hastigheten det hängde på, hade ju varit kul med lite kaseinhydrolysat inslängt med.)

  ”Hmmm, your comment seems a bit spammy. We’re not real big on spam around here.

  Please go back and try again.”, idioter, bra att ni inte tillåter min e-mailadress.. muppar.

  Anledningen till att jag skrev just ”antyder” är att jag själv inte alls drar slutsatsen att det ÄR på det viset. Tvärtom diskuterar jag ju både här och i del 1 att det är långt ifrån klarlagt.
  Det sista du skriver vet jag inte vad det beror på, det får Jacob svara på som kan mer om hur bloggen fungerar tekniskt.

  TSullivanM:

  Verkligen intressant och kul att den är så aktuell.

  Finns det liknande studier som mäter olika proteins fördelar även i vila? Alltså inte i samband med träning utan tex vilket som skulle vara att föredra som mellanmål och dylikt.

  Hej TSullivanM, kul att du gillade texten. 🙂
  Kolla refrens nummer 5 från del 1 så har du exempel på en sådan studie du efterfrågar. Jag skrev även lite om den i texten.

 4. Johan Krüger-Haglert: ”Hmmm, your comment seems a bit spammy. We’re not real big on spam around here.
  Please go back and try again.”, idioter, bra att ni inte tillåter min e-mailadress.. muppar.

  Inbyggt spamfilter i wordpress, inget jag kan göra något åt utan att skriva om kod och då kommer säkert en massa spam att falla igenom igen. Tråkigt att det drabbar dig men du kan ju ange en falsk mail om du vill det (som jag antar att du gjorde :)), alt. att du skaffar en annan mail om du vill att vi ska kunna nå dig.
  Mogen formulering förresten… 😉

 5. Intressant text!
  Den andra frågan, som du säkert fått ett par gånger, som jag undrar lite över är när det egentligen är bäst att inta en proteindrink? Strax före ett styrkepass, eller direkt efter?
  Har det någon betydelse?
  Säg till exempel att man tränar ganska tätt inpå en måltid (1h), har det då någon betydelse på om man borde ta drinken före eller efter? Jag menar alltså att om man tränar 3h efter en måltid så kanske man ända har ganska god tillgång till energi och protein från måltiden under passet?

 6. Stefan:

  Intressant text!

  Den andra frågan, som du säkert fått ett par gånger, som jag undrar lite över är när det egentligen är bäst att inta en proteindrink? Strax före ett styrkepass, eller direkt efter?

  Har det någon betydelse?

  Säg till exempel att man tränar ganska tätt inpå en måltid (1h), har det då någon betydelse på om man borde ta drinken före eller efter? Jag menar alltså att om man tränar 3h efter en måltid så kanske man ända har ganska god tillgång till energi och protein från måltiden under passet?

  Tack Stefan!
  Du skriver inte vilken typ av protein du konsumerar så jag får helt enkelt basera mitt svar på en gissning o att det är vassleprotein (whey).
  Vad som är ”bäst” är inte helt klart men man har undersökt både protein och fria EAA vid intag före och intag efter träning.
  Jag har flera referenser i följand texter:
  https://traningslara.se/naringsintag-vid-styrketraning-fore-frukost/
  https://traningslara.se/idrottarens-proteinbehov-del-2-proteintillskott/
  Har du ätit då tätt inpå skulle jag välja att ta drinken efter då en vassledrink eller en ”dos” EAA stimulerar proteinsyntesen som bäst på fastande mage. Om måltiden varit 3-4 timmar innan är sannolikt drinken direkt före bra det också.
  Att rama in passet mellan två vassledrinkar eller två doser EAA kan tänkas vara lämpligt också, kolhydrat är inget jag själv skulle anse nödvändigt men det har troligtvis mer fördelar än nackdelar OM du vill ha det.

 7. Hej Nicklas!
  Mycket trevligt att läsa dina artiklar här.
  Har förstått nu, efter att ha läst några av dina inlägg, att både kasein och vassle har sina fördelar. Själv dricker jag 3 dl lättmjölk precis innan mitt gympass och resterande 7 dl precis efter. Detta sedan jag tidigare läst en del studier om mjölkens förträfflighet som återhämtningsdryck, delvis i vissa av de studier som hänvisas till.
  I denna studien visade det ju sig (visserligen endast en enskild studie) att vasslet hade en signifikant bättre inverkan på proteinsyntesen än kaseinet.
  Nu till mina frågor. Så vitt jag minns består proteininnnehållet i mjölk av ca 80% kasein och 20% vassle. Anser du personligen att mjölk trots detta kan anses som en bra återhämtningsdryck i samband med styrketräning, eller ”bör” det ersättas av kanske rent vassle eller rentav en 50/50-mix av vassle och kasein? Dessutom, skulle jag ha något att vinna på att istället ersätta lättmjölken av mellanmjölk eller standardmjölk?
  Återigen, tack för dina artiklar!

 8. Jonas:

  Hej Nicklas!

  Mycket trevligt att läsa dina artiklar här.

  Har förstått nu, efter att ha läst några av dina inlägg, att både kasein och vassle har sina fördelar. Själv dricker jag 3 dl lättmjölk precis innan mitt gympass och resterande 7 dl precis efter. Detta sedan jag tidigare läst en del studier om mjölkens förträfflighet som återhämtningsdryck, delvis i vissa av de studier som hänvisas till.

  I denna studien visade det ju sig (visserligen endast en enskild studie) att vasslet hade en signifikant bättre inverkan på proteinsyntesen än kaseinet.

  Nu till mina frågor. Så vitt jag minns består proteininnnehållet i mjölk av ca 80% kasein och 20% vassle. Anser du personligen att mjölk trots detta kan anses som en bra återhämtningsdryck i samband med styrketräning, eller ”bör” det ersättas av kanske rent vassle eller rentav en 50/50-mix av vassle och kasein? Dessutom, skulle jag ha något att vinna på att istället ersätta lättmjölken av mellanmjölk eller standardmjölk?

  Återigen, tack för dina artiklar!

  Hej Jonas, stort tack för de positiva orden. Det glädjer mig verkligen att läsa. 🙂
  Precis som du påpekar så är mjölk en alldeles utmärkt dryck i samband med träning, ingen som helst vekan om att det funkar kanon som återhämtning efter ¨både styrketräning och konditionsträning. Du minns även helt korrekt angående mjölkens proteinfördelning med 80% kaseinfraktioner och 20% vasslefraktioner.
  Om du tar en titt på min andra text om proteinbehov ( https://traningslara.se/idrottarens-proteinbehov-del-2-proteintillskott/ ) så ser du en studie där mjölk med olika fetthalter jämförts, referens nummer 5 i texten. Där såg man en ökad biotillgänglighet av aminosyrorna från den fullfeta mjölken.
  Som direkt återhämtningsdryck är sannolikt lättmjölk lite bättre ändå eftersom magsäckstömningen går snabbare men du kan försäkra dig om att även fetare mjölk är bra i alla fall. Och glöm aldrig den optimala chokladmjölken. 😀
  Tack återigen Jonas, positiva inlägg som dina gör skrivandet värt all möda!
  Mvh
  /Nicklas

 9. Tack för svaret Nicklas 🙂
  Kan förstå att mjölk är fördelaktigt då det innehåller både kasein och vassle, men tycker inte riktigt du svarade på frågan om du anser att förhållandet dem emellan i mjölk är bra/optimalt eller ej?
  Förstår att det är svårt att ge ett definitivt svar då olika studier kan tyckas peka åt olika håll, men du kanske har en personlig åsikt eller fundering om det?
  Vidare, skulle det gå att höja vassleinnehållet i mjölken genom att tillsätta något ”naturligt”, dvs ej något som inhandlats i en kosttillskottsaffär, om du förstår hur jag menar. Som du kanske anat kan man nog säga att jag tillhör skaran som är omotiverat skeptiskt till tillskott o dyl. och gärna håller det så att säga naturligt 😉
  Och till sist, kan du ge ett riktvärde på hur många gram protein som behövs/är tillräckligt efter ett styrketräningspass, förutsatt att en fullgod måltid intas inom ca någon timme efter avslutat pass.
  Tack på förhand!

 10. Jonas:

  Tack för svaret Nicklas :)

  Kan förstå att mjölk är fördelaktigt då det innehåller både kasein och vassle, men tycker inte riktigt du svarade på frågan om du anser att förhållandet dem emellan i mjölk är bra/optimalt eller ej?

  Förstår att det är svårt att ge ett definitivt svar då olika studier kan tyckas peka åt olika håll, men du kanske har en personlig åsikt eller fundering om det?

  Vidare, skulle det gå att höja vassleinnehållet i mjölken genom att tillsätta något ”naturligt”, dvs ej något som inhandlats i en kosttillskottsaffär, om du förstår hur jag menar. Som du kanske anat kan man nog säga att jag tillhör skaran som är omotiverat skeptiskt till tillskott o dyl. och gärna håller det så att säga naturligt ;)

  Och till sist, kan du ge ett riktvärde på hur många gram protein som behövs/är tillräckligt efter ett styrketräningspass, förutsatt att en fullgod måltid intas inom ca någon timme efter avslutat pass.

  Tack på förhand!

  Fördelningen jag föreslagit i texterna är 50/50 och det tror jag fortfarande kan vara lämpligt.
  Andra sätt att tillsätta mer vassleprotein finns inte vad jag vet. De enda vasslebaserade produkterna i livsmedelshandeln är messmör och mesost och dessa görs på vasslan som blir över vid ostystning (när kaseinet separeras). Den vasslan är dock proteinsnål och extremt laktosrik. Vill du ha vassleprotein är det proteinpulver du ska köpa.
  I de andra texterna har jag nämnt ca 20 gram som lämpligt intag efter passet och det tror jag räcker enligt de studierna jag läst.

 11. Tja Guddi & Nicklas!
  Hur mycket protein tycker ni att en tjej på 22 års åldern, 163 cm lång, 57 kg och tränar 5 ggr i veckan (högintensiv såsom spinning & dans men oxå styrketräning) bör få i sig?
  Tack för er tid & tack för en UNDERBAR blogg!!

 12. Gina:

  Tja Guddi & Nicklas!

  Hur mycket protein tycker ni att en tjej på 22 års åldern, 163 cm lång, 57 kg och tränar 5 ggr i veckan (högintensiv såsom spinning & dans men oxå styrketräning) bör få i sig?

  Tack för er tid & tack för en UNDERBAR blogg!!

  Hej Gina!
  Kul att du gillar bloggen! Dels är det en fråga om hur mycket du äter totalt sett men se bara till att inte ligga för lågt på fett så kan du definitivt sträva efter kansk +/- 2 gram/kg kroppsvikt. Fettintaget tycker jag bör ligga på minst 1 gram/kg kroppsvikt för dig i alla fall. Gärna högre.
  Kolhydrater äter du i den mån du själv vill, det är inget du behöver i sig men kan säkert vara fördelaktigt ur träningssynpunkt.
  /Nicklas

 13. Kaseinprotein måste ändå vara bäst för mps om man ska välja mellan vassle och kasein pga av dess långsamma upptag som då ger bättre leucinnivåer i blodet.
  Enda gången man eftersträver ett snabbt upptag är ju, som nämnt, direkt efter träning.
  Om man sedan använder sig utav EAA/BCAA som kosttillskott ser jag ingen som helst anledning att införskaffa sig ett vassleprotein.
  Och hur är det egentligen, är kaseinprotein snabbt upptagbart (inte lika snabbt som vassleprotein, men tillräckligt snabbt) för att användas efter träningspasset eller är det inte tillräckligt snabbt?
  Har också läst studien om huruvida kaseinproteinet tas upp efter träning.

 14. Bagher:
  Nej den slutsatsen förstår jag inte hur du drar. Kasein stimulerar ju inte MPS vid annat än efter träning. Och då i mindre grad än vassle. Så det är fel. Och att ta vassle som mellanmål är inget fel eftersom man ju ändå motverkar nedbrytning från den vanliga maten så att stimulera muskelproteinsyntes kortsiktigt vid en tidpunkt gör ju ingen ”skada” om man bara äter ordentligt.
  Kollade flera sv dina texter och de påminner i hög grad om våra. Kul om vi inspirerar! Vore trevligt om du ville länka hit också. 🙂
  /Nicklas

 15. Såg att ni skrev om protein och tänkte lite på det…
  Är det samma mängd aminosyror i alla vassle proteiner eller? Ex 2 proteiner som båda har en procenthalt på 85%. Kommer ex Leucine vara lika mycket per 100g osv? Vissa tillverkare kanske har högre EAA mängd och därför säljer de vassle dyrare?
  Och:
  Jag vet inte om detta är sant men ast skriver på ett konstigt sätt angående deras VP2, de skrev den år 2000:
  ”Det är därför AST utvecklade ett 100% hydrolyserat vassleproteinisolat. Inget annat företag i världen har lyckats med detta. Det är extremt svårt och dyrt, eftersom varje peptid klyvs på speciella ställen och varje peptid är mindre än 100 residuum lång (extremt litet). Denna speciella process ger ett otroligt bra upptag. VP2 behöver inte gå igenom matsmältning (klyvning av varje aminosyra till dess peptidkedja som alla andra protein måste.) Resultatet är ett protein med en proteinprofil som är överlägsen i kväveupptag.”
  https://www.ast-ss.se/html/q_a_show.asp?QuestionID=1273
  Stämmer detta han säger och har tillskotssföretag också börjat göra såhär på senare tid eller pratar han bara strunt om klyvning etc..?

  1. Aminosyrorna är i princip de samma i olika vassle. Det kan ju skilja sig lite beroende på vilken ko som gett mjölken från början. Om där finns extra leucin så står det extra leucin på förpackningen, det kan jag lova dig. Det finns ingen försäljare som är så pantad så han säljer en produkter med mer leucin än vanlig vassle och då bara kallar det för just vassle.
   Det som AST skriver kan mycket väl vara sant. Hydrolysering kostar penger, mer pengar ju mer man hydrolyserar. Men jag har redan gett dig en länk till en studie som visat att hydrolyserat protein verkar fungera sämre än vanligt protein. Så det känns ju knappast som ett försäljningsargument just nu…
   https://traningslara.se/olika-traningsmodeller-max-ot/comment-page-3/#comment-6437

 16. Jag kollade själv hur mycket det skillde sig mellan mitt protein (micro whey active) och Whey Gold Standard 100, alla säger att den är väldigt bra, men jag märkte att inte nog med att mitt protein halt var högre, 84 respektive 82, så hade jag även mer leucin och EAA per 100g. Undrar då varför just dem säljer så dyrt… Är det som du sa fört ”Vissa betalar mer för vassle protein”? Tror du förresten att mitt protein är kvalites protein och inget där de fifflar folk(A)?
  Jag läste studien men det är ju trots allt bara 1 studie? Finns det andra studier som motbevisar eller säger annat om hydrolyserat protein? Dem är ju trots allt mycket dyrare. Jag tänker också på EAA som tas upp av kroppen snabbare pga att de är i fria former, kan man inte tänka att hydrolyserat är bättre än vanlig isolat för att hydro också (vad jag tror)går mot fria formare eller iaf mycket mindre kejdor som kroppen kan ta upp snabbare? Det är ju en av fördelarna med EAA, just att dem är i fri form?

 17. Nu har jag svarat på samma fråga hur många gånger som helst Kastro.
  Låt mig summera det för dig. Det finns inga belägg för att olika märken av samma proteinsort har olika verkan. Betalar du mer pengar än nödvändigt för ett visst protein så gör du det endast baserat på din egen tro, inget annat. Försäljarna kan påstår hur mycket de vill, de har inga belägg för dessa påståenden.
  Hydrolyserat protein har teoretiskt ett snabbare upptag än vanligt protein men när man studerat detta har resultatet blivit det motsatta.
  Det finns en väldig massa blandningar av olika protein med även tillsatta enskilda aminosyror. Dessa har inte studerats eller så har de inte studerats jämfört med vanligt vassle.
  Det man kan bry sig om förutom typen av protein man köper är var och hur det är tillverkat och packeterat. Personligen hade jag tex aldrig köpt någon form av tillskott från Kina.

 18. Hej,
  Tack för att du tog din tid att skriva en sådant otroligt lärorik artikel. Den är verkligen en livsräddare för någon som drunknar i kosttillskottens djungel, men det var en sak som jag inte riktigt förstod..
  Fick dessa deltagare EAA + Vassle / Kasein / Soja efter träningspasset? Jag har för mig att EAA just i fri form är bäst och att dess effekt på proteinsyntesen är överlägset bättre än Vassles samt att det är ”kaka på kaka” (har fortfarande inte riktigt förstått det, men antar det är saksamma därför onödigt?)
  Ser framemot ditt svar och fortsätt med er goda arbete!
  Mvh,
  Jokke

 19. Jokke_K: Hej,
  Tack för att du tog din tid att skriva en sådant otroligt lärorik artikel. Den är verkligen en livsräddare för någon som drunknar i kosttillskottens djungel, men det var en sak som jag inte riktigt förstod..
  Fick dessa deltagare EAA + Vassle / Kasein / Soja efter träningspasset? Jag har för mig att EAA just i fri form är bäst och att dess effekt på proteinsyntesen är överlägset bättre än Vassles samt att det är ”kaka på kaka” (har fortfarande inte riktigt förstått det, men antar det är saksamma därför onödigt?)
  Ser framemot ditt svar och fortsätt med er goda arbete!
  Mvh, Jokke

  Hej Jokke!
  Vad kul att du tycker artikeln är så bra, det glädjer mig. 🙂 Några fria EAA användes inte alls här, det var en jämförelse mellan tre proteinformer. Det finns inget som tyder på att det skulle finnas någon direkt fördel med EAA och proteinpulver tillsammans.
  Men ja, fria EAA stimulerar muskelproteinsyntesen akut, mer än vassleprotein med samma mängd EAA (vilket blir en större mängd). Vad som är bäst i längden vet ingen.
  /Nicklas

 20. Ännu en intressant artikel. Mycket trevligt.
  Studien du skrev om här visade ju väldigt tydligt hur förhållandena är för de olika proteintyperna, men vad kan man egentligen säga om blandningar?
  Sam jag fattat det du skriver så tycker du att mjölk är en helt ok återhämtningsdryck men ännu hellre en 50/50 kasein/vassle dryck (eller kanske ännu högre vassle tom).
  Rimligtvis borde mjölk blandat med sojaprotein i alla fall vara bättre än bara mjölk? Detta har du säkert skrivit om någonstans, men jag såg det inte just nu.
  Hur mycket bättre än mjölk blir soja+mjölk i så fall? Hur mycket sämre än 50/50 kasein/protein?
  Det kanske inte finns några studier som visar lika tydligt som i denna, men du säkert ett hum om det i alla fall. Det är ju en viss skillnad i pris mellan sojaprotein och vassle så ifall skillnaden inte blir jättestor när man blandar med mjölk kan man ju skita i att köpa vassle tänkte jag…
  Tack för bra artiklar.

 21. sven:
  Ännu en intressant artikel. Mycket trevligt.
  Studien du skrev om här visade ju väldigt tydligt hur förhållandena är för de olika proteintyperna, men vad kan man egentligen säga om blandningar?
  Sam jag fattat det du skriver så tycker du att mjölk är en helt ok återhämtningsdryck men ännu hellre en 50/50 kasein/vassle dryck (eller kanske ännu högre vassle tom).
  Rimligtvis borde mjölk blandat med sojaprotein i alla fall vara bättre än bara mjölk? Detta har du säkert skrivit om någonstans, men jag såg det inte just nu.
  Hur mycket bättre än mjölk blir soja+mjölk i så fall? Hur mycket sämre än 50/50 kasein/protein?
  Det kanske inte finns några studier som visar lika tydligt som i denna, men du säkert ett hum om det i alla fall. Det är ju en viss skillnad i pris mellan sojaprotein och vassle så ifall skillnaden inte blir jättestor när man blandar med mjölk kan man ju skita i att köpa vassle tänkte jag…
  Tack för bra artiklar.

  Ja du kan blanda om du vill. Särskilt om det tar lite längre tid än vanligt tills dess att du äter. Men att blanda soja i vasslen ser jag enbart nackdelar med. Varför skulle man göra det? Dyrare, inte ett dugg bättre (kanske marginellt sämre), krångligare och troligtvis mindre gott.

 22. Nej blanda sojaprotein med vassle hade jag verkligen inte tänkt mig. Var fick du det ifrån?
  Det jag var intressrad av var ifall det är värt att köpa sojaprotein och blanda med mjölk (efter träning). Anledningen till att köpa soja istf vassle skulle vara att soja är mkt billigare.
  Men funderingen är hurpass mkt sämre är soja+mjölk än en 50/50 kasein/soja drink?
  Samt hurpass mkt bättre är soja+mjölk än bara mjölk (efter träning)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *