Det är ingen tvekan om att gluten är ett hett ämne just nu och de senaste veckorna har det varit en hel del rubriker i tidningarna kring det hela med den senaste artikeln i SvD där man överlag var negativa till trenden, Läkare dömer ut modediet. Jag har personligen inga problem alls med gluten (eller vete) och även om jag inte är någon storkonsument så äter jag regelbundet många olika produkter som innehåller det likt pasta, bröd och bulgur. Sen finns det ju också i en hel del halvfabrikat som jag äter då och då.

Trots att jag inte har några problem med gluten eller vete så har jag ändå varit intresserad av det över en längre tid. Det hela började troligen lång tillbaka då jag vart inspirerad av Staffan Lindebergs bok. Kosten är inget jag följer men jag tycker att Staffan Lindeberg är en av extremt få förespråkare av stenålderskost/paleo som inte försöker sälja med hjälp av rädsla eller som totalt överdriver eller rent av ljuger om forskningen på området.
Jag har även skrivit om gluten tidigare i ett par inlägg som du kan hitta här under:

De här inläggen har dock 1-2 år på nacken nu och om det är något som är positivt med trender inom kost och träning så är det att de oftast följs upp med att det publiceras en större mängd studier på området några år senare. Glutenfritt har blivit en trend rätt nyligen här i Sverige men i USA har den vuxit stadigt sen 2009-2010 ungefär och är numera väldigt stor.

Som jag tog upp i inlägget Gluten & vete – vad som påstås och vad man vet finns det flera olika saker i vete som olika personer inte tål så som ren veteallergi, glutenintolerans (celiaki) och eventuellt även en form av känslighet för gluten som det idag inte går att testa för. Det är den här tredje formen av problem som egentligen är mest intressant då det numera verkar pågå någon form av epidemi av detta problem hos personer som för det mesta har diagnostiserat sig själva via någon skräckartikel på internet.

När jag skrev inlägget Gluten & vete – vad som påstås och vad man vet fanns det en del studier som antydde att det verkligen fanns personer som fick besvär från just gluten men som inte hade sjukdomen celiaki. Dessa har getts diagnosen ”non-celiac gluten sensitivity” och de senaste åren har det debatterats fram och tillbaka om de här personerna verkligen finns eller inte. Det är ingen som förnekar deras symptom utan det som diskuteras är om symptomen verkligen kommer från gluten eller om det är något annat.

För i en studien som publicerades efter det att jag hade skrivit mitt inlägg som tas upp i en video i inlägget FODMAP – En diet som verkligen hjälper mot IBS visade nämligen en forskargrupp att när de tog personer som själva ansåg sig vara känsliga mot gluten men som inte hade celiaki och gav dem en diet utan så kallade FODMAP (1). Detta är en viss typ av kolhydrater som kan ge besvär hos personer med IBS (irritabel tarm). När man tog bort FODMAP så hade deltagarna inte heller några besvär från gluten i den här studien.

Ny studie som mer är ett steg tillbaka?

För några dagar sen publicerades en ny studie på personer som själva upplever att de är känsliga för gluten men som inte har celiaki (2). Upplägget i studien var väldigt enkelt. Personer som blivit remitterade till en celiakimottagning men som visade sig inte ha celiaki men ändå upplevde att de blev bättre utan gluten inkluderades i studien. Det var alltså personer med verkliga besvär som är med i den här studien och de upplevde alla att de blev bättre om de inte åt gluten och om de fick i sig gluten räckte det med små mängder likt de från två brödskivor för att de skulle få tydliga försämringar i sina symptom.

Totalt inkluderades 61 personer i den här studien som därefter fick påbörja en helt glutenfri diet. När alla deltagarna följt den här dieten över en vecka så blev de slumpmässigt tilldelade kapslar med antingen gluten eller risstärkelse. Deltagarna fick sen ta de här pillren under en vecka samtidigt som fortsatte med sin glutenfria diet i övrigt. Efter den veckan var det en vecka med en så kallad wash-out och sen blev deltagarna som fått gluten risstärkelse och vice versa.

Alla deltagarna fick alltså både placebopiller och glutenpiller under en vecka samtidigt som de åt en glutenfri diet. Under studiens tid var det två deltagarna som hoppade av för att de upplevde negativa effekter, en fick placebo för stunden och en som fick gluten.

Lite mer besvär med gluten men många frågor kvarstår

Resultatet i den här studien blev att deltagarnas besvär var aningen värre när de fick gluten jämfört med placebo. Du kan se medelvärdena för en mängd olika symptom som deltagarna fick skatta i diagrammet här under.

Deltagarna upplevde mindre besvär när de fick placebo istället för gluten
Deltagarna upplevde mindre besvär när de fick placebo istället för gluten

I de här medelvärdena döljer det sig dock en hel del ”kaos”. Här under kan du se de individuella värdena för alla deltagarna i studien. Som du kan se är det inte på långa vägar så att personerna nödvändigtvis blev sämre när de fick gluten. Det du ska tänka på här är alltså att detta endast är personer som själva är säkra på att de inte tål gluten, det handlar alltså inte om hur symptomen skulle vara hos gemene man utan detta är symptom hos personer som har besvär från sin mage (och även andra besvär) som upplever sig få bättringar med en glutenfri diet.

De individuella resultaten i studien visar på stor spridning
De individuella resultaten i studien visar på stor spridning

Totalt fann forskarna tre stycken personer som de själva diagnostiserade som personer med verklig glutenkänslighet trots att de alltså inte hade celiaki (glutenintolerans). De här tre personerna har jag markerat med lila färg här ovanför och sen för att bara illustrera att även dessa mycket väl kan ha fått sina symptomförändringar på grund av placebo har jag i rött markerat ut tre snarlika personer som blev markant sämre av placebon jämfört med gluten.

Forskarna delade också in symptom i symtom relaterat till tarmen och symptom utanför tarmen och undersökte om det var några personer som såg stora förändringar där mellan placebo och gluten. Resultatet vid den jämförelsen blev att åtta patienter fick sämre symptom i tarmarna och sex personer fick sämre symptom i någon annan form med gluten jämfört med placebo. De berättar däremot inte hur många som blev sämre med placebon men tittar du på de individuella värdena i graferna här under så verkar det ha varit en väldig spridning även med denna indelning.

De individuella testvärdena för deltagarna när de fick gluten eller placebo
De individuella testvärdena för besvär utanför tarmen (till vänster) och i tarmen (till höger) hos deltagarna när de fick gluten eller placebo.

När det gäller vilka symptom som var vanligast hos personerna när de fick gluten så var det svullen magen, magsmärta och gaser. Vi får inte veta resultatet för tolv andra symptom som deltagarna fick svara på frågor om utan man redovisar endast resultaten som visade på signifikant sämre resultat med gluten.

När det gäller symptom som inte hade med magen att göra så ökade förekomsten av ”foggy mind” och afte medan personerna också upplevde sig själv lite mer depressiva. Även här så redovisas endast de effekterna som blev signifikanta värre med gluten. Vi får alltså inte veta någonting om hur övriga tio faktorer förändrades, men med tanke på spridningarna för olika individer när det gäller medelvärden som du kan se i diagrammen här ovanför kan det mycket väl har varit så att många blivit signifikant värre med placebo på någon annan variabel.

Det är också ett stort problem här att forskarna utfört en stor mängd p-test. Ju fler test man utför för statistisk signifikant desto större blir risken att man får ett positivt resultat som beror på slumpen. Jag har skrivit mer om det i inlägget Signifikant skillnad, vad betyder det rent praktiskt? om du vill veta mer. Här behöver du bara veta att många test gör att de få signifikanta resultat man funnit blir mer osäkra.

Finns då verkligen glutenkänslighet?

Efter att ha läst den här studien tycker jag att det fortfarande är osäkert om det verkligen finns något som kan kallas för glutenkänslighet eller, ”non-celiac gluten sensitivity”. Visst blev deltagarnas symptom i medeltal signifikant sämre med gluten jämfört med risstärkelse men de individuella resultaten pekar åt alla möjliga håll trots att det alltså var en väldigt utvald grupp med personer som själva ansåg sig vara glutenkänsliga som man testade.

I den tidigare studien jag berättade om ovan där man inte fann några symptom för gluten efter att man eliminerat FODMAP så var det faktiskt vissa deltagare som fick positiva resultat för gluten vid ett första försök (1). Men efter det första försöket eliminerade man ytterligare faktorer i kosten som man trodde kunde orsaka besvären och när man sen gav gluten eller placebo igen så var det ingen skillnad i symptom även hos de som varit positiva tidigare.

Det är alltså ingen tvekan om att det finns en stor inverkan av så kallad nocebo när det gäller glutenkänslighet. Nocebo är i princip som placebo men istället för att du får en positiv effekt så blir effekten negativ. Människor förväntar sig alltså att de ska bli sämre av gluten och därför blir de sämre. För en kort och väldigt bra introduktion till nocebo kan du se här under. Det här är något som givetvis späds på väldigt mycket med alla extrema överdrifter och skräckpropaganda som sprids om gluten i sociala medier för närvarande.

Du kan givetvis argumentera mot deras gränsdragning men oavsett så blir ändå slutsatsen att gluten inte verkar vara ett betydande problem för personer som inte har celiaki. Det kanske finns någon enstaka person som verkligen får besvär men dessa personer är verkligen undantag i befolkningen i stort.

Depression och gluten

Ett fynd som är lite intressant i den här studien även om det också är osäkert är att man fann att deltagarna upplevde sig lite mer deprimerade när de åt gluten. Depression var inte ett av de vanliga symptomen hos personerna varken före eller efter de fått gluten men den ökade.

Detta är ett resultat som man tidigare också funnit i en liten studie hos personer som upplevt sig känsliga för gluten (3). Jag vet att samma forskargrupp håller på med en större studie just nu på precis den frågan, så om det verkligen är så att gluten kan öka depressionskänslorna hos vissa personer kommer vi förhoppningsvis att veta det snart.

Summering

Jag skulle säga att summeringen av det här resultatet är att de alla flesta som tror sig ha problem med gluten som inte har celiaki till största del har feldiagnostiserat sig själva. Det finns som tas upp i inlägget om FODMAP många andra andra möjliga förklaringar till varför de upplever att deras besvär lindras när de utesluter gluten. För lite färsk information kring det där hittade jag en ny radiointervju med samma Gibson som är med i videoklippet i det inlägget som är intressant att lyssna på om du vill veta mer, Is gluten the devil in your food?. Det radioavsnittet släpptes faktiskt igår, 26 februari, så det är verkligen ”det senaste” från en av de större experterna på området.

När jag nu sagt att de flesta har feldiagnostiserat sig själva så ska det också sägas att det är fullt möjligt att någon liten del av befolkningen faktiskt har problem med gluten trots att de inte har celiaki. Problemet här är att om de finns så finns det ingen som vet hur dessa personer ska diagnostiseras, för det finns nämligen inga test. Något jag inte nämnt är att man i den här studien också utförde en rad fysiologiska tester på olika markörer i blodet, tarmar mm för att försöka hitta något att diagnostisera men fast precis som i tidigare studier hittade man ingenting.

Det enda sättet att verkligen diagnostisera är via blindade tester likt i den här studien men där får man som sagt vara beredd på att noceboeffekten kan ställa till med obehag.

Om vissa personer möjligen kan bli lite mer deprimerade av att äta gluten är nog det som är mest intressant från studien och här kommer det som sagt en större studie som redan håller på att utföras och förhoppningsvis publiceras resultaten snart.

Slutligen så ska det sägas att det inte finns någon orsak att äta gluten om du inte vill. Så vill du testa att utesluta det ur din kost så är det bara att göra det. Om du gör det på ett bra sätt och ersätter glutenprodukterna med bra råvaror kommer du med största sannolikhet att förbättra dina kostvanor och mycket möjligen också din hälsa. Du kommer troligen att få det lite besvärligare i vardagen, men fördelen med att ha en frivillig glutenfri kost är ju att du inte behöver vara nitisk. Det finns nämligen ingenting som talar för att gluten på något sätt skulle vara negativt för hälsan på sikt hos personer som inte har celiaki. Så till skillnad från de som verkligen har celiaki kan du fuska lite då och då 😉


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

20 svar på “Ny studie på personer som är glutenkänsliga”
 1. Jag tycker att placebon med ris var konstig då både vete och ris tillhör gräsfamiljen och detta är också något man kan vara känslig mot. Placebon borde vara något helt annat.
  Nu ville man ju undersöka om personerna var känsliga mot gluten (och då funkar ju ris) och inte mot ”gräsfamiljen”, men kanske att deltagarna feldiagnosticerat sig själva som du var inne på?

 2. Så kan det vara i den här studien antar jag. Forskarna skrev att de valde risstärkelse eftersom det är väldigt lätt/skonsamt för tarmen att bryta ner. Det var ju också bara stärkelsedelen och inte ris i sig. Det är ju vanligare att folk reagerar på proteinerna.
  Sen använde man vassle som placebo i den tidigare studien jag nämner och deras resultat var ju snarlikt

 3. Vassle?
  Men det innebär ju mjölkprotein – och de som är känsliga mot gluten är ganska ofta känsliga även mot mjölkprotein (och/eller laktos) … och kan även få ganska likartade symptom på det och gluten.
  Märkligt alltså att välja just vassle ..??
  Emellertid så måste jag ifrågasätta den här studien med risplacebo på så många punkter att den känns alltmer som ett frågetecken.
  Jag håller med om att de 3 som verkade reagera mest på gluten och inte så mycket på placebo säkert hade glutenintolerans.
  Men av de andra, så måste det sägas att man kan vara så känslig för gluten att man reagerar även på kontamination som verkar för obetydlig för att kunna ge en reaktion.
  Själv reagerar jag väldigt ”våldsamt” på gluten.
  Vi äter glutenfritt sedan över 1 år tillbaka och ”naturligt glutenfritt” (dvs helt utan kontamination) sedan snart 1 år tillbaka. Och jag ska inte säga att jag lyckats särskilt bra med min naturligt glutenfria diet, eftersom jag fått ”tusen och ett” bakslag … Det räcker med mindre än ”nästan ingenting” för att jag ska få en kraftig/mycket kraftig reaktion. Och jag blir då rejält sjuk i några dagar – trots att det alltså rör sig om väldigt små mängder. Exempelvis så räcker det med att jag smakar på något som innehåller lite maltodextrin eller glukossirap eller druvsocker (från vete då förstås, och inte något annat) … Detta räcker alltså för att göra mig mycket sjuk i flera dagar …
  Så … vad är oddsen för att deltagarna i studien inte fått i sig gluten på ovanstående sätt? … såvida de inte levt i hermetiskt tillslutna rum där det inte funnits tillgång till något som kontaminerats med vete!! ELLER är så bevandrade i sin erfarenhet av gluten att de vet precis hur de ska handskas med det för att undvika reaktioner!
  Om någon eller några i studien är tillnärmelsevis så känsliga som jag, så borde de först och främst ha fått följa en benhård ”naturligt glutenfri” diet redan INNAN de överhuvudtaget kunde komma i fråga i den här studien! Därefter skulle de behöva hålla en så pass strikt ”naturligt glutenfri” diet under HELA STUDIEN – utan att en enda gång ha fuskat eller misslyckats, för att studien ens skulle bli intressant.
  En sådan studie skulle jag för övrigt efterfråga starkt!
  Ja, ”tyvärr” är vi människor rörliga och inga laboratorieråttor, så det är mycket svårt att dra några klara slutsatser av en sådan undersökning som denna … tyvärr igen!
  Att ”såga” dessa personers symptom och reaktioner ”vid fotknölarna” är dock inte rätt …
  Ja, du är tveksam och låter det stå öppet, som du säger … men de tvivel du lägger fram framstår ju i ett helt annat ljus för oss som verkligen är väldigt känsliga.
  Många med den här typen av känslighet är säkert känsliga mot mycket – och kanske även mot något helt annat än gluten – och har svårt att bena ut vad de egentligen är känsliga emot.
  Men väldigt många ÄR verkligen känsliga mot just gluten! Och av dem finns det en hel del som bara inte har förstått HUR känsliga de faktiskt är – och att de behöver ta bort alla spår av gluten för att bli av med samtliga av sina symptom, och detta är ofta en process … en process av förnekelser i olika stadier.
  Först tänker man att man ju faktiskt ätit gluten under en lång tid av sitt liv, och att det nog därför inte kan vara så illa, så därför väljer man bort en del glutenprodukter …
  Sedan börjar man lägga märke till att symptomen uppkommer särskilt när man äter vissa andra saker också, och då börjar man kanske ta bort ”alla” de vanligaste glutenprodukterna … även öl och godis. Men man tror fortfarande att man kan äta annat innehållande glutenkontaminerade småämnen.
  Efter ett tag inser man att problemen ändå dyker upp tämligen ofta i samband med att man t.ex. äter havre eller kanske vetestärkelse (som finns i många s.k. ”glutenfria” produkter), och så eliminerar man även dessa saker.
  Slutligen är man relativt förtvivlad över att man fortfarande får de symptom man i första hand associerar med gluten, trots strikt kosthållning … och tar bort även maltodextrin, glukos(sirap), druvsocker/dextros, fruktsocker/fruktos, mjölkprodukter, sojaprodukter, ättika, vin, somliga färgämnen och tillsatsämnen (som också kommer från vete), andra småämnen och kryddor, andra sorters mjöl som kan ha kontaminerats vid tillverkningsprocessen pga. samtidig hantering av andra mjölsorter etc. Man har nu insett att det inte alls räcker med den s.k. ”glutenfria” dieten, eftersom den ju inte alls är hundraprocentigt glutenfri – utan får innehålla 20 ppm gluten!!
  Många bäckar små … under en dag kan det bli många enheter gluten … och den känslige mår följaktligen inte särskilt bra …
  Rengöringsmedel, tvålar, schampo, tandkräm, kuvertklister, diskhandskar, etc. innehåller gluten i olika mängd. En halvtimme på varuhuset med ugnar och ”hembakt” kan göra den glutenkänslige ordentligt sjuk, liksom en tillfällig kontamination i en påse med nötter eller choklad …
  När alla glutenkällor är helt eliminerade ska den glutenkänslige äntligen känna sig mycket bättre.
  Annars är det troligen inte gluten i sig som är huvudproblemet … utan då är detta ”bara” en trigger som förvärrar ett annat huvudproblem.
  När vi kommit så långt att den glutenkänslige vet exakt vad han/hon kan äta … då är det dags för ovanstående test. (Och självklart går det nog att skippa en stor del av denna eliminering – om man är lite mer okänslig … Huvudsaken är ju att man får stopp på symptomen och kan testa exakt vad som ger dessa reaktioner – gluten eller något annat).
  Jag håller också med föregående som kommenterade … ris tillhör gräsfamiljen – men det kan ju även handla om kontaminering från andra spannmål vid hanteringen. Bara för att vanligt ris anses vara ”glutenfritt”, så innebär ju inte detta att det verkligen är 100 % glutenfritt – utan kontamination kan förekomma. De ställen som paketerar ris får inte också paketera vete eller något av de andra 4 sädesslagen.
  Jag hoppas ju att de i en sådan här studie verkligen är helt säkra på att risplacebon innehåller 0 ppm gluten – men hur säkra är de på att deltagarna alltså faktiskt inte reagerat på någon annan glutenkontaminerad produkt som de råkat få i sig utöver sina placebotabletter??
  Och om någon skulle ifrågasätta att antalet personer med så här stor glutenkänslighet är särskilt vanligt förekommande, så kan jag säga att min erfarenhet snarare pekar på att mörkertalet är ganska stort.
  Det är tusentals (ja, haha … jag kan ”höra” hur skeptisk du blir till det) som reagerar så här mycket – kanske många fler ..? Baserat på mina personliga erfarenheter så avvaktar jag tills vi verkligen ”vet” mer om detta, innan jag tillåter mig att betvivla dessa människors personliga erfarenheter av symptom efter glutenintag. Naturligtvis finns det alltid de som tar fel, som misstar känsligheten mot gluten för något annat, osv. Men jag tror att det snarare är fler som är känsliga än färre än dem vi stöter på idag …
  Jag känner mig skeptisk till hur klinisk denna undersökning varit … och känner mig inte särskilt tillfreds med ”resultatet” … Jag skulle däremot vara intresserad av att läsa resultatet från en studie där man tog hänsyn till ovanstående, eftersom det är smått ”omöjligt” idag att helt undvika vete och gluten i vårt samhälle – om man inte är väldigt ”tränad”.

 4. Kath: Vassle?
  Men det innebär ju mjölkprotein – och de som är känsliga mot gluten är ganska ofta känsliga även mot mjölkprotein (och/eller laktos) … och kan även få ganska likartade symptom på det och gluten.
  Märkligt alltså att välja just vassle ..??

  Du menar att folk som intalat sig själva att de inte tål gluten också ofta tror det samma om mjölkprotein/laktos. Ja, det stämmer nog väl, du tenderar att hitta skräckpropaganda mot båda två på samma ställe
  Ändå ett icke-problem med tanke på att man också använde sig av en ren placebo, alltså ingenting, i den studien. Deltagarna fick alltså gluten, vassle eller ingenting extra.
  När det gäller ALLT annat du skriver så missar du en väldigt viktig sak. Det här var personer som själva upplevde att de blev bättre av att utesluta vete. De tyckte med andra ord redan att de märkte av en förbättring när de tog bort gluten. Så allt det du skriver om minimala mängder gluten är irrelevant, för dessa personer har redan märkt en förbättring och de trodde också att de blev sämre om de åt mer gluten.

 5. Har den där studien på depression och gluten publicerats än och har du isf tänkt skriva någon artikel om resultaten?
  MVH

 6. Joakim:
  Har den där studien på depression och gluten publicerats än och har du isf tänkt skriva någon artikel om resultaten?

  Det finns inget mer publicerat än det jag nämner.

 7. Läste din artikel med stort intresse. Min mamma blev diagnostiserad med celiaki i början av 90-talet. Jag undrar om det kan ha blandats ihop med IBS? Hon var i en väldigt stressig situation på jobbet just då och överdoserade pizza. Nu är hon i 70-årsåldern och har helt tappat aptiten, både på mat och på livet, känns det som. Hon petar i maten, äter knappt någonting, fyller ut med yoghurt mellan varven. Så jag tänkte helt enkelt att hon kanske skulle testa äta gluten: färskt bröd, pasta… Allt det hon säger att hon längtar efter. Och kanske regelbundet ta visiblin eller liknande bindmedel. Jag vet ingen råd, men jag blir galen av att se livet rinna av henne – lite självförvållat, kan jag tycka. Till saken hör också att min pappa, som bakar glutenfritt bröd till henne, ibland har blandat i lite vetemjöl för att testa. Och det har gått bra. Men i hennes huvud så är hon glutenintolerant för livet och så tar hon på sig den bekväma offerkoftan. Finns det någon artikel som behandlar just detta?

 8. Nja, ajajaj – att blanda i vetemjöl eller annat gluten i en celiakikers mat är rena misshandeln, faktiskt.
  Tyvärr kan det bli så väldigt fel ibland – trots att man bara vill någon väl. =(
  Jag själv är gourmand och trodde att glutenfri mat skulle vara tråkig – men det är ju rent nonsens. För vi i vår familj äter godare än någonsin och fattar numera inte alls vad sjutton man hade spannmål i allt för … Finns ingen anledning. Gluten är inte bra för någonting och absolut inget som något organ behöver få i sig – tvärtom!
  Hursomhelst, många med celiaki tar god tid på sig att reagera på att ha fått i sig gluten – det kan alltså ta lång tid innan ni märker av att hon ätit gluten – det är sällan en snabb reaktion, tyvärr. Inte som vid allergi.
  Men just att din mor ”petar” i maten och känner sig låg tyder på att hon fått i sig gluten, trots allt. Jag och övriga i min familj blir deprimerade och låga när vi fått i oss gluten – och det kan man vara ganska länge – tills allt gluten rensats ut ur tarmar och resten av det kroppsliga systemet – något som ofta tar lång tid.
  Gluten gör inget för att maten ska smaka godare – däremot gör det en del med konsistensen på mat, som blir ”fluffigare” och mjöligare. Inget att eftersträva, egentligen, har noggranna vetenskapliga undersökningar visat. Vi mår nästan samtliga bättre av att skippa gluten.
  När det gäller din mamma, så vet jag ju inte med säkerhet – men tänk på att en hel del av oss med celiaki inte tål de ”vanliga” mängder gluten som ofta finns kvar i s.k. ”glutenfria” produkter. Vi är många som behöver naturligt glutenfritt – helt utan vetestärkelse och havre osv. Kanhända tillhör din mor dem.
  Att utsätta henne för gluten gör bara att hon känner sig missförstådd och blir misstänksam mot allt hon äter – eftersom hon mår dåligt och blir sjuk.
  Om du vill göra något för henne, som kan få en mycket positiv effekt, så testa rena basvaror, utan något färdigköpt, där allt tillagas från grunden hemma – och utan ovannämnda produkter! (Jag kan för övrigt berätta att många av oss är så känsliga att vi måste undvika produkter som kommer från fabriker/tillverkare som har gluten i sin produktion, eftersom kontamineringen påverkar även de andra produkterna och i slutänden gör oss sjuka.
  Så det positiva är att din mor nog kan få må mycket bättre. Och hon har helt rätt i att celiaki är en sjukdom man har på livstid – så man kan aldrig mer äta gluten – aldrig, aldrig någonsin. Sjukdomen leder ofta till andra sjukdomar, i synnerhet om man fortsätter äta gluten, t.ex. depressioner, gallproblem, hjärtsjukdomar, cancer, autoimmuna sjukdomar som diabetes, reumatism, fibromyalgi, hashimotos sköldkörtelsjukdom, osv.
  Jag förstår att ni är oroliga för er mor – men en god, glutenfri kokbok eller paleobok skulle kunna förändra mycket där hemma. Tänk också på att vara noga med små smulor, eftersom en enda smula innehåller tillräckligt med gluten för att man ska bli mycket sjuk. Och kom ihåg att gluten finns på ställen som man inte tänker på, t.ex. i många rengöringsprodukter, på brevklister, tejp, plåster, osv.
  Och nej, det finns dessvärre ingen produkt som man kan ta/äta för att kunna fortsätta med att äta gluten.
  Hela familjen behöver ta tag i det här och läsa på – ni kommer att upptäcka att det finns massor med god, helt glutenfri mat, som gör att man mår jättebra!
  En annan sak: kanske hon borde få komma till läkare och kolla upp att det inte är något ytterligare som tillstött, som gör att hon mår dåligt! När man har celiaki så kan man som sagt drabbas av en hel del annat ovanpå.
  Lycka till och förvänta er att det tyvärr kan ta flera månader innan din mamma mår bättre på den helt naturligt glutenfria kosten (efter att ha fått i sig gluten som idag) – men sedan kan ni få en gladare mamma!

 9. Kristina: Min mamma blev diagnostiserad med celiaki i början av 90-talet. Jag undrar om det kan ha blandats ihop med IBS?

  Hej Kristina. Om det har varit en ordentlig diagnos för celiaki vilket det låter som att det varit så har man inte misstagit sig. Din mamma bör se till att hon inte får i sig någon form av gluten överhuvudtaget. Att hon inte fått symptom av små doser säger inte så mycket då en del med celiaki inte märker sina problem direkt.
  Så om du vill vara helt hundra på om din mor har celiaki så får du gräva fram gamla journalanteckningar och se efter hur diagnosen gick till. På 90-talet var det dock ovanligt att man satte diagnosen bara på chans.

 10. Kath: vad sjutton man hade spannmål i allt för … Finns ingen anledning

  http://www.tyngre.se/artiklar/men-varfoer-aeta-det-daa/

  Kath: Gluten är inte bra för någonting och absolut inget som något organ behöver få i sig – tvärtom!

  Du får jättegärna backa upp det här med någonting överhuvudtaget. För det är givetvis ren skräckpropaganda.

  Kath: har noggranna vetenskapliga undersökningar visat.

  Bullshit

  Kath: Vi mår nästan samtliga bättre av att skippa gluten.

  Nej, det händer normalt ingenting alls

 11. Jacob Gudiol: http://www.tyngre.se/artiklar/men-varfoer-aeta-det-daa/

  Mycket märkligt att ta detta ur sitt sammanhang; jag nämnde en hyfsat specifik situation – nämligen mitt (och min familjs) liv och i min (vår) historia och enligt vår erfarenhet, där vi tidigare haft spannmål i allt utan att reflektera särskilt mycket över det. Nu när vi inte har något spannmål i vår mat och äter minst lika gott (eller egentligen mycket godare) så frågar vi oss varför vi trodde att man inte kunde undvara det. Och detta sades till någon som kanske inte tänker på att man kan laga lika god mat helt utan spannmål … något som vi moderna människor kanske inte tänker på, eftersom vi saknar erfarenhet av detta. Och kvinnans mor som det ju handlade om satt enligt utsago och petade i maten och behövde något gott.
  Jag fick uppfattningen att dottern trodde att gluten kanske måste till för att göra maten godare (och kanske rentav nyttigare?) – och så är det ju självklart inte; därav min kommentar … som för övrigt handlade om celiaki (en allvarlig, autoimmun sjukdom) som inte ska förväxlas med ncgs (non-celiac gluten sensitivity), som är en lite annorlunda sjukdom.
  Det finns för övrigt all anledning i världen att inte ha spannmål i precis ALLTING – oavsett ifall du tycker att du tål det bra. Enligt alla vetenskapliga rön jag någonsin läst så är vi skapta för att äta allsidigt och inte samma sak jämt – då mår vi bäst. Om vi då alltid har spannmål i nästan precis allting så blir det svårt att säga att man eftersträvar allsidig kost.
  Kan fortfarande inte förstå att du skulle ha en åsikt om att man måste ha spannmål i allting.
  (Verkar smartare också att äta måttligt av allt.)

  Jacob Gudiol:
  Du får jättegärna backa upp det här med någonting överhuvudtaget. För det är givetvis ren skräckpropaganda.

  ??
  Vilken del i ”Gluten är inte bra för någonting och absolut inget som något organ behöver få i sig – tvärtom!” är det som du kallar ”skräckpropaganda”?
  Gluten innehåller inte vitaminer, mineraler eller något annat näringsämne som människokroppen skulle vara i behov av. Följaktligen är det inte något man behöver få i sig – eller hur! (Om man vill äta det är en annan sak – men det innehåller inget som människan behöver, varken för överlevnad eller för att må bra.)
  Som tidigare nämnt, så vände jag mig dessutom till en person som oroade sig för en anhörig med diagnosen celiaki. Jag försäkrar att man inte behöver oroa sig för att en person undviker gluten. (Däremot är det ju viktigt att man äter varierat och allsidigt för övrigt och får i sig allt man behöver.)

  Jacob Gudiol:
  Bullshit

  ??
  Jag tror inte att jag behöver ”bevisa” att vi inte måste få i oss gluten, vilket var vad jag skrev. (att det inte är något vi behöver … osv.)
  Men om du har något belägg för att gluten skulle vara nyttigt eller något vi skulle behöva för vår överlevnad eller så, då vet du mer än jag.
  Länk önskas i så fall!

  Jacob Gudiol:
  Nej, det händer normalt ingenting alls

  Det kanske inte händer dig något – men det är många som har motsatta erfarenheter. T.ex. så slutar man normalt även att äta vete, om man inte längre äter gluten – och flera går då ned några kilo i vikt bara genom denna enkla sak.
  Man sänker kanske också blodsockret, då vetemjöl höjer detta lika mycket som socker.
  Sedan kan jag intyga att effekterna av gluten är många och ibland svåra att härleda, så var och en få själv avgöra vad man vill testa och hur länge man tänker göra det.
  För den som har celiaki kan det ta 2 och ibland upp till 3 år innan man ser effekterna av att (som vuxen) ha slutat med gluten … och mörkertalet för celiaki är (tydligen – enligt läkarrapporterna) stort, varför sjukvården diskuterar att börja med screening, för att fånga upp fler.
  Men hur vet du (t.ex.) att det inte händer någonting alls med dig, om du slutar med gluten? Jag antar då att du varit helt utan gluten i 2-3 år … och då menar jag ätit 0 ppm gluten under hela den tiden!
  Olika människor känner av det här olika snabbt – och säkert finns det de som tycker sig må precis lika bra om de äter gluten – även efter 3 år. Men jag skrev som bekant heller inte ”ALLA”.
  Varken du eller jag kan visa upp belägg på det heller – eftersom det hittills inte finns några, utan det baseras enbart på erfarenhet – och min erfarenhet är sådan som jag skrev: ovanligt många av dem jag känner såg hur mycket det betydde för oss att sluta med gluten.
  Men jag tänker inte föra något korståg – däremot vill jag poängtera att vi ännu inte känner till alla effekter av gluten, för människor måste själva få välja. Och den som är intresserad kan ju själv söka information, söka läkare eller annars testa själv.

 12. Ser att några rader föll bort:
  … och min erfarenhet är sådan som jag skrev: ovanligt många av dem vi känner såg hur mycket det betydde för oss att sluta med gluten, så också de testade att ta bort gluten och kände sig bättre på alla möjliga sätt. Deras upplevelse är sådan och man vet inte innan man prövat vilka effekter man själv får. Var och en som testar en diet gör det förmodligen av personliga skäl och har förmodligen förväntningar på hur de kommer att må eller på vad som kan komma att ske.
  Att testa att ta bort gluten är inte farligt på något sätt, varför man inte behöver avråda folk från det. Däremot kan det vara mycket krångligt att undvika gluten helt.

 13. Kath: Om man vill äta det är en annan sak – men det innehåller inget som människan behöver, varken för överlevnad eller för att må bra.

  Folk överlag äter givetvis inte gluten utan de äter livsmedel med gluten i. Det folk vill är att äta livsmedel som innehåller gluten. Det finns inget livsmedel i världen som människan måste äta så man måste inte äta saker med gluten i. Men det finns väldigt många saker med gluten i som innehåller näringsämnen som vi måste få i oss från någon källa. Så varför inte från några av dessa som innehåller gluten?
  Din formulering fick det att låta som att man ska undvika alla livsmedel som kan innehålla gluten endast för att man inte behöver själva proteinet gluten. Det är ett väldigt underligt sätt att tänka då det inte finns någon anledning till det utan man börjar bara utesluta saker i onödan.
  Allt annat du skrev kommenterar jag inte eftersom det inte är värt att bemöta. Det du skriver skulle man kunna skriva om mer eller mindre vilket livsmedel som helst. Det är precis det som min text http://www.tyngre.se/artiklar/men-varfoer-aeta-det-daa/ handlar om. Folk som lyssnar på sådana saker som du precis har skrivit och sen börjar de utesluta en massa.
  Har man celiaki ska man inte äta gluten. För övriga finns det inga belägg för att det hjälper och då ska man inte springa runt och göra svepande uttalanden som du gör baserat på ingenting.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *