Märker glutenkänsliga personer om de får i sig gluten?

Publicerat den 2 kommentarer till Märker glutenkänsliga personer om de får i sig gluten?

Då var det dags för ytterligare en artikel kring gluten. Jag har skrivit kring gluten ganska många gånger nu då det på senare år har dykt upp fler och fler studier på området vilket brukar ske när någonting snabbt blir en trend vilket glutenfritt verkligen har blivit i USA och är på gång nu i Sverige. De senaste artiklarna hittar du i listan här under och via dem kan du hitta ännu fler texter om du är intresserad:

Det jag hade tänkt skriva om idag är en studie som publicerades nu i helgen där man undersökt om personer med självdiagnostiserad glutenkänslighet kan avgöra om de får äta mjöl med gluten eller glutenfritt mjöl i tio dagar (1). Som du kan se i bilden i början av den här texten är det inte bara personer som upplever sig vara känsliga mot gluten som väljer att äta glutenfritt idag men den här texten blir alltså endast om personer som verkligen upplever att de får besvär.

Personer med självdiagnostiserade besvär från gluten

Det här var en studie med ett väldigt enkelt upplägg. Faktiskt lite för enkelt om du frågar mig vilket jag kommer att återkomma till senare. Hur som helst inkluderade forskarna 35 personer i den här studien som samtliga åt en glutenfri kost. Alla deltagarna uppfyllde de kriterier för “non celiac gluten sensitivity” som har föreslagits som diagnoskriterier för de personer som påstår sig må dåligt av gluten trots att de inte är intoleranta, dvs har celiaki.
Deltagarna hade själva valt att följa en glutenfri diet men deras beskrivning av symptom blev utvärderad av sjukvårdspersonal som regelbundet stöter på den här typen av personer.

Deltagarna skulle ha följt sin glutenfria diet i minst 6 månader innan studiens början och vara övertygade om att de fick någon form av besvär från mag-tarmkanalen om de fick i sig gluten. De här symptomen skulle också komma i fall personerna fått i sig lite gluten på grund av en olyckshändelse.

Av de 35 deltagarna var hela 31 kvinnor. Varför det var så får vi inte veta utan det som står i studien är att alla deltagarna var patienter som hänvisats till celiakimottagningen, där studien utfördes, på grund av sina problem. Kanske är det bara så att kvinnor upplever de här besvären mer än män? Jag har aldrig sett någon data tidigare på eventuella könsskillnader när det gäller det här.

Ovetande om de fick mjöl med eller utan gluten

De här deltagarna lottades sen till att antingen först få ett mjöl med gluten eller ett glutenfritt mjöl i 10 dagar. Det här mjölet kom i små påsar på tio gram som deltagarna skulle hälla över sina vanliga måltider. Efter dessa tio dagar så fick personerna återgå till sin vanliga diet i två veckor vart på de sen fick det motsatta mjölet för att sprinkla det på maten i 10 dagar.
Varken deltagarna eller de som utvärderade deltagarnas symptom eller tog tester på dem visste när deltagarna fick mjöl med gluten eller när de fick glutenfritt mjöl. Det här är alltså en dubbelblindad randomiserad cross-over studie vilket har en väldigt hög evidensgrad.

Det problem som jag har med studien är att man som huvudutfall har om personerna kunde avgöra om de fick i sig gluten eller inte. För det här är ju bara en ja/nej fråga och även om personerna verkligen inte vet så finns det ju en stor risk att de helt enkelt chansar rätt. Personligen tycker jag att man skulle tagit personerna som pekade ut rätt period och utfört fler dubbelblindade studier på dem igen för att se om de kunde upprepa sina resultat och särskilja mjöl med gluten från glutenfritt mjöl.

Endast en tredjedel valde rätt, men hälften valde fel

Efter tiodagars perioden var det 34 procent som korrekt kunde peka ut vilken period som de hade fått gluten och vilken period de hade fått glutenfritt. Samtidigt var det dock 49 procent som pekade ut fel period. De trodde alltså att de hade fått glutenfritt mjöl när de åt gluten och att de hade fått gluten när de åt glutenfritt.

De övriga 17 procenten i studien kunde inte avgöra under vilken period som de hade fått gluten och upplevde inga större skillnader mellan de två perioderna.

Det är på grund av det här som jag verkligen önskat att de hade utfört fler tester på gruppen som valde “rätt”. För med den här fördelningen så kan det mycket möjligen vara så att deltagarna mest har gissat vilket mjöl de fått för stunden och sen därifrån själva skapat sina symptom via nocebo (nocebo är som placebo fast det man upplever är negativt).

Svårighetsgraden av symptom från mage och tarmar

Även när man lät deltagarna skatta sina symptom från mage och tarm under de två perioderna såg man en tydligt försämring hos personerna när de trodde att de fick gluten. Deltagarna som pekade ut rätt period som “glutenperiod” fick alltså en försämring av sina symptom då medan personer som pekade ut fel period fick en försämring av sina symptom under perioden när de åt glutenfritt mjöl.

Deltagarna som inte kunde urskilja när de fick glutenfritt mjöl eller mjöl med gluten fick inte någon försämring av sina symptom under någon av tidpunkterna.

Även här är det alltså otydligt vad som verkligen pågår. Kom ihåg att alla deltagarna var personer som själva var övertygande om att de fick en försämring av sina symptom även om de bara råkade få i sig lite gluten av en olyckshändelse. Trots det är det endast en tredjedel som fick dessa symptom när de fick i sig gluten utan att veta om det var gluten eller inte medan ännu fler fick symptom av glutenfritt mjöl.

Tittar vi på de faktiska ökningarna i symtom verkar det dock som att de som reagerade på mjölet med gluten fick en något kraftigare reaktion vilket du kan se i bilden här under.

Förändringar i symptom från mag och tarmkanalen hos personerna
Förändringar i symptom från mag och tarmkanalen hos personerna indelat efter om de reagerade på det glutenfria mjölet (till vänster) eller mjölet med gluten (till höger)

Det hela blir ännu tydligare om vi ritar upp tabellerna där vi har de relativa förändringarna av varje symptom för de två grupperna bredvid varandra som här under.

Förändring av symptom hos de två grupperna
Förändring av symptom hos de två grupperna som antingen reagerade på glutenfritt mjöl eller mjöl med gluten

Det här resultatet kan tolkas som att de som faktiskt reagerade på mjölet med gluten har fått en verklig reaktion (möjligen med nocebo) medan gruppen som fick en reaktion på det glutenfria mjölet mest ha fått en noceboeffekt.

En uppföljningsstudie med en låg FODMAP-diet

Även om forskarna inte gjorde en uppföljning där de återigen testade personerna som pekat ut perioden med gluten som den period då de fick problem, så utförde faktiskt forskarna en uppföljningsstudie på vissa av deltagarna där de fick följa en låg FODMAP-diet över åtta veckor (2). Om du inte känner till FODMAP sen tidigare så kan du läsa lite om det här, FODMAP – En diet som verkligen hjälper mot IBS. Kort och gott så är det en diet som utesluter vissa former av kolhydrater som är lite tuffare för kroppen att bryta ner och kan ge besvär hos känsliga personer om de får i sig för mycket.

Under den här perioden så förbättrades symptomen hos båda grupperna från studien. Det spelade alltså ingen roll om de hade pekat ut det glutenfria mjölet eller mjölet med gluten som problemskapande, de fick alla förbättringar med FODMAP.

Personerna fick lägre symptom med en diet med låg FODMAP
Deltagarna fick lägre symptom med en diet med låg FODMAP oavsett som de tidigare reagerat på glutenfritt mjöl eller mjöl med gluten

Det här antyder att många personer som upplever sig har besvär med gluten troligen skulle få en större effekt av att minska på intaget av vissa FODMAP. Vete är i sig ett livsmedel som innehåller vissa FODMAP och det är inte otänkbart att personer som egentligen har besvär med dessa upplever symptomförbättring om de testar en glutenfri diet.

Summering

Det finns idag ingen form av helt objektiv test som kan utföras för att avgöra om någon är känslig för gluten utan att celiaki (vi vet ju inte ens om dessa personer säkert finns) och det här resultatet visar hur svårt det då är att avgöra något som det här.

Det här är ytterligare en studie som visar att i alla fall en stor andel av alla personer som själva upplever att de har besvär med gluten i själva verket inte märker av någonting om de får i sig gluten utan att veta om det. Fortfarande så består ett frågetecken kring om det verkligen finns personer som endast är känsliga för gluten och som är det trots att de inte har celiaki. Personligen tror jag inte det är omöjligt att de här personerna kan finnas, med så många människor på jorden så finns det alltid de som verkligen är ganska unika här och där.

När jag skriver den här typen av texter får jag typ alltid flera kommentarer i stil med “varför ska jag äta gluten då?”. Jag har bemött det här med en längre text på tyngre som jag rekommenderar att du läser om du inte gjort det, ”Men varför äta det då?”.

Mer specifikt för gluten så kan jag dock lägga till att ingen måste äta gluten. Men om du intalar dig själv att gluten är ditt problem och sen övertalar dig själv att glutenfritt är det bästa för dig så kanske du helt missar att det kan finnas ännu bättre lösningar som verkligen hjälper mot de besvär du har, som till exempel en diet med lägre FODMAP vilket gav bättre symptomlindring än en glutenfri kost hos de flesta av deltagarna i den här studien som alltså själva var övertygade om att de fick symptom direkt av gluten.

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *