Då har 2016 startat och även om det är ett nytt år med ”nytt blad” och allt det där så är jag tämligen säker på att de de dåligt genomtänkta trenderna inom kost och träning kommer fortsätta att dyka upp med jämna mellanrum.

Idag tänkte jag dock återgå till ett ämnet som jag berört flera gånger om de senaste tre åren ungefär, gluten. När jag skrev min första artikel kring gluten så var det väldigt stort med glutenfritt i USA men skräcken för detta protein hade inte direkt slagit igenom här i Sverige. Numera verkar trenden för glutenfritt i USA har planat av även om den fick ett litet uppsving under 2015 igen enligt google trends.

Antalet sökningar på glutenrelaterade saker i USA
Antalet sökningar på glutenrelaterade saker i USA. Blå och gula linjerna är ”gluten free” respektive ”gluten free diet” medan rött är endast sökordet ”gluten”.

För knappt tre år sen ”förutspådde” jag baserat på det här att glutenfritt även skulle komma hit till Sverige och att det troligen skulle komma tillsammans med ett större intresse för paleo/stenålderskost.

Trenden när det gäller sökningar på gluten och glutenfritt i Sverige
Trenden när det gäller sökningar på gluten och glutenfritt i Sverige

Det är onekligen så att både glutenfritt och paleo har ökat markant i popularitet sen dess men samtidigt tycker jag ändå inte att de har fått så stor genomslagskraft som jag kanske trodde då. Som jag har nämnt ett par gånger så tror jag att det här i alla fall delvis beror på att LCHF-rörelsen i Sverige fick så stor genomslagskraft och nu verkar de mer eller mindre ”sno” argumenten från paleo och glutenfrittförespråkare i USA. Så istället för en ny rörelser verkar LCHF leva kvar lite på lånad tid med hjälp av inlånade argument.

Större intresse från allmänheten ger fler studier på ämnet

En sak som fascinerar mig när det gäller trender inom träning och kost är att de nästan alltid kommer i en förklädnad av att vara ”den senaste” vetenskapen när de i själva verket allt som oftast bara är påhittade saker blandat med någon slags fantasi om hur världen var förr eller vad vi är ”skapta för”.

Det vanliga är helt enkelt att man lyfter fram något område där det finns kanske lite forskning och sen hittar man helt enkelt på vad som ska finnas i det utrymmet i form av ”fakta”. Det bästa exemplet jag kan komma på kring träning är nog barfotalöpning där vi för kanske 5 år sen kunde höra många som stor säkerhet påstod att löparskador uppkommer på grund av löparskor och om det inte varit för ”big-shoe” så som Nike, Adidas, Asics mm så hade alla världsrekord blivit slagna barfota. För en underhållande parodi på det här så rekommenderar jag klippet här under 🙂


När barfotatrenden slog så kom det dock inom ett par år en stor mängd studier på just barfotalöpning och de kan i princip summeras med att det inte fanns särskilt mycket som stämde bakom den ”fakta” som presenterades.

När det gäller gluten och glutenfritt så är mönstret exakt det samma även om det fortfarande finns ett antal frågetecken kvar att reda ut. Jag har skrivit om gluten många gånger förr och ska inte försöka bli för utdragen här men kort och gott så finns det folk som verkligen inte tål gluten. Dessa personer har en sjukdom som heter celiaki eller gluteintolerans som det också ofta kallas. De här personerna kan bli väldigt sjuka av väldigt små mängder gluten och ska därför undvika det helt.

Utöver de här personerna så finns det dock en del som menar att det också finns människor som är glutenkänsliga. Detta är personer som man påstår får negativa biverkningar från gluten trots att de inte har celiaki. Det finns idag inget sätt att diagnostisera de här människorna utan kort och gått så är det helt enkelt folk som själva sätter diagnosen på sig själv. Det finns även forskare som säger att den finns och det är ju inte omöjligt att det verkligen kan finnas. Men idag är det inte särskilt mycket som talar för det.

Du kan läsa mer kring detta i min artikel Gluten & vete – vad som påstås och vad man vet. Observera dock att det jag tar upp i slutet av den artikeln numera är väldigt tveksamt om det stämmer. Jag har notera det i en uppdatering i artikeln men jag skriver det här med.

Tron att gluten är farligt och nocebo

Jag har varit inne på nocebo ett par gånger om i olika artiklar. Kort och gott så är det placebons onda tvilling. Precis som en förväntan att man ska bli bra av något faktiskt kan få en att uppleva sig bättre så kan förväntan om att någonting ska göra en sämre faktiskt få en att må sämre. Jag brukar oftast dela den här videon som förklarar nocebo på ett bra sätt:


När det gäller gluten så verkar noceboeffekten vara stor hos vissa. Jag har tidigare tagit upp en studie som visat just det här och nu har det publicerats ytterligare en studie som bekräftar detta (1).

Precis som den tidigare studien så är det här en studie som är utförd på personer med diagnosen glutenkänslighet, eller ”non-celiac gluten sensitivity” som diagnosen kallas. De hade även ätit en glutenfri kost över längre tid.

De här deltagarna fick sen i en så kallade cross-over studie inta antingen 10 gram mjöl fritt från gluten eller 10 gram med gluten varje dag i 10 dagar. Efter det så hade de en två veckors period där de återgick till sina tidigare vanor och därefter fick de återigen äta 10 gram mjöl varje dag men den här gången fick de den andra typen av mjöl. Deltagarna visste inte om under vilken tiodagars period som de fick mjöl med eller utan gluten.

Huvudutfallet, alltså det som forskarna var mest intresserade av, i studien var hur många av deltagarna som korrekt kunde ange när de hade fått påsarna med gluten. Utöver det här så mätte man dock också en rad andra saker så som smärta, diarré, förstoppning med mera hos deltagarna under de två perioderna.

Fler gissade fel än rätt på när de fick gluten

Resultatet i studien blev att 34 procent av deltagarna gissade rätt på under vilken period de hade fått gluten. Hela 49 procent av deltagarna gissade däremot på fel tiodagarsperiod medan endast 17 procent uppgav att de inte kunde märka någon skillnad på de två perioderna.

Det här var alltså alla personer som själva var övertygade om att de inte tål gluten och de uppfyllde alla kriterierna för att få diagnosen glutenkänslighet som de forskare som tror på diagnosen har tagit fram. Av de här personerna var det alltså fler som reagerade negativt på placebo än på gluten.

När det gäller de symptom som man också mätte hos deltagarna så kan du se förändringarna här lite längre ner. Av någon underlig anledning så redovisas aldrig resultatet för alla deltagare som ett medelvärde i den här studien utan istället har man endast med resultat där man delat in deltagarna i de tre grupperna:

 • Upplevde sig sämre av gluten
 • Upplevde sig sämre av glutenfritt
 • Märkte ingen skillnad

I mitt diagram här under har jag dock för hand räknat ihop värdena för alla deltagarna som en grupp först och främst.

Som helhet så var gluten inte ett dugg värre än placebo
Som helhet så var gluten inte ett dugg värre än placebo för deltagarna trots att de alltså både själva var övertygade om att de inte tålde gluten och att de uppfyllde all kriterier för diagnosen glutenkänslighet

Här under kan du även se försämringen för de två grupperna som upplevde sig bli sämre och värdena är för det som gjorde dem sämre. Så för gruppen som blev sämre när de fick mjöl med gluten är det värdena för den perioden medan det för de som upplevde sig blev sämre av glutenfritt är värdena för när de fick glutenfritt.

Inga större skillnader i besvär när det gäller symptom mellan grupperna.
Där fanns inga större skillnader i besvär när det gäller symptom mellan grupperna, men om något så så blev symptomen värst för de som reagerade på placebo.

Det här är i princip perfekta skolexempel på hur det ser ut när det inte finns någon faktiskt effekt. Att deltagarna fick sämre resultat av både placebo och gluten jämfört med sina utgångsvärden inför studien kan sannolikt förklaras av att de förväntade sig att de skulle må sämre under en av de två 10 veckorsperioderna och då fördelningen mellan de som blev sämre med gluten eller placebo var ganska jämn så höjde det medelvärdet totalt sett.

Forskarnas slutsats – inte alla är känsliga för gluten men vissa är

Trots det här resultatet som alltså inte visar på någonting så drar faktiskt forskarna i den här studien slutsatsen att de har visat att vissa personer är känsliga för gluten, även om det bara är några av alla de som passar in på kriterierna för glutenkänslighet.

För mig är det fullständigt obegripligt hur man kan dra den slutsatsen och dessutom få lov att skriva detta i en vetenskaplig text som genomgått peer-review. Deras motivering är enligt följande:

 • De som blev dåliga av gluten tål verkligen inte gluten
 • De som blev dåliga av placebo tål troligen inte något i deras placebo
 • De som inte blev dåliga av något i studien har bara inbillat sig att de inte tål gluten, deras symtom i vardagen är alltså nocebo

Att de som blev sämre av gluten eller placebo i den här studien också skulle kunnat ha blivit sämre på grund av nocebo är dock ingen tanke som forskarna verkar ha funderat kring.

Det ska sägas att forskarnas slutsats inte är omöjlig rent hypotetiskt. Det är bara det att de själva inte har bevisat den. Det kan vara så som de säger och de nämner till exempel att placebomjölet innehöll FODMAP som brukar ge magsvär hos de med känsliga tarmar. Så kanske var det så att de som reagerade på placebon i den här studien i själva verket är känsliga mot FODMAP och inte gluten?

Forskarna skriver även i diskussionen att de i en fortsatt studie på några av deltagarna testade en kost med låg FODMAP och att symptomen då endast blev bättre hos de som reagerade på placebon. Den här datan hittade jag publicerad som ett abstrakt på en konvent och den ser ut enligt följande (2).

Minskning av symptom hos deltagarna när de fick en kost med låg FODMAP
Minskning av symptom hos deltagarna när de fick en kost med låg FODMAP

Som du kan se är förändringarna i princip identiska hos båda grupperna. Den enda skillnaden är att man fick ett signifikant p-värde med gruppen som tidigare reagerat på placebo. Antalet deltagare var dock 12 i den gruppen medan det endast var 8 i den andra. Så ser man till de faktiska värden i graferna här ovanför istället för p-värdet så verkar det signifikanta värdet mest vara en slump.

Varför inte utföra ytterligare en testomgång på de som ”gissade” rätt?

Det jag irriterar mig på mest med den här studien är att forskarna verkar ha accepterat sina resultat som bevis trots att de inte har bevisat det. Något som i alla fall skulle ha stärkt deras bevisföring avsevärt hade varit om de utfört fler tester med deltagarna som i första omgången fick rätt när de sa vilken period som de fått gluten.

Om vi antar att det är som jag tror att det är, nämligen att de bara gissat vilken period de fått gluten och sen gett sig själv en noceboeffekt så hade vi rimligen sett en hel del av deltagarna falla bort vid ytterligare en testperiod. Den här typen av studie har man tidigare utfört på personer som upplever sig vara känsliga mot glutamat och där ser man också mycket riktigt att färre och färre reagerar konsekvent på glutamat istället för placebo allt eftersom du testar dem fler gånger. Jag har skrivit mer om det här med glutamat på Tyngre i en artikel med det ironiska namnet, Visste du att glutamat är lika farligt som aspartam?.

Summering – FODMAP är vettigt, glutenfritt ett frågetecken

Har du verkliga celiaki, alltså diagnostiserad glutenintolerans, så ska du undvika gluten. Att gluten däremot skulle vara något problem för övriga befolkningen finns det dock inga bra belägg för. Den trend som pågår just nu där folk skrämmer upp sig själva eller låter sig själva bli uppskrämda av folk som hittar på en massa saker är därför onödig.

FODMAP däremot verkar åter igen göra nytta hos personer som upplever besvär från magen eller tarmarna. Alla deltagarna som uppfyllde kraven för diagnosen glutenkänslighet verkar ha blivit bättre av en kost med mindre FODMAP, eller i alla fall så blev det bättre i medeltal.

Samma grupp som publicerat resultaten jag har tagit upp i den här studien har också påstått att de hittat ett protein som särskiljer personer som är glutenkänsliga mot andra. Så kanske finns det vissa som ändå reagerar negativt precis som forskarna påstår att de har visat i den här studien. De här resultaten är dock ännu inte publicerade utan har endast presenterats på en kongress i Barcelona för några månader sen (3). Men visst återstår det frågor, som alltid.
Här är några tidigare artiklar av mig kring gluten om du vill läsa mer:


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

26 svar på “Glutenkänslighet – ett påhittat syndrom?”
 1. Ny diagnos, ”Non-celiak placebo sensitivity”? Känner att vi är på väg nånstans här… =)

 2. Jag tror att problem med gluten oftast har sin rot i någonting annat, när det verkligen är ett problem och inte masshysteri. Som till exempel IBS, och att det kan bli bättre med FODMAP. Jag är så trött på alla ”experter” som kommer med nya dieter, som du säger, i form av ”vetenskap”, och bara spär på människors osäkerhet. Framför allt för att uttrycket ”vetenskap” har kommit att bli så urtvättat att det inte finns annat än skepticism kvar då man inte längre vet vad som är riktig vetenskap och inte.
  Och på tal om dieter, du missade väl inte att Ulrika Davidsson släppte en ny bok i december om ABnoll-metoden? =P

 3. ”Av någon underlig anledning så redovisas aldrig resultatet för alla deltagare som ett medelvärde i den här studien”
  Anledningen bör vara för att deltagarna själv uppgav hur mycket problem de fick under interventionen vilket gör att det inte finns någon ekvidistans (Att avståndet mellan de olika värdena är lika stora), man kan alltså inte säga att 6 i ”upplevd smärta” är dubbelt så mycket som 3 i ”upplevd smärta”, bara att 6 innebär mer smärta än 3. Just därför kan man inte beräkna medelvärden utan då brukar resultaten ofta presenteras som typvärden (vilket värde som är vanligast).

 4. Gabby: Jag tror att problem med gluten oftast har sin rot i någonting annat, när det verkligen är ett problem och inte masshysteri. Som till exempel IBS, och att det kan bli bättre med FODMAP.

  Det tror jag med. Och att det då faktiskt också kan finnas en del med faktisk celiaki men som inte fått sin diagnos bland personerna.

  Gabby: Och på tal om dieter, du missade väl inte att Ulrika Davidsson släppte en ny bok i december om ABnoll-metoden? =P

  Haha, jag följer inte direkt henne då jag aldrig någonsin sett henne ge någon som helst intressant information. Men det förvånar mig inte direkt, att hitta på dieter är ju det enda hon gör.

 5. Adam: Anledningen bör vara för att deltagarna själv uppgav hur mycket problem de fick under interventionen vilket gör att det inte finns någon ekvidistans

  Jag tror (?) du har missförstått mig. Det som man inte får i studien är den informationen som jag ger i det första diagrammet. Alltså hur det gick för alla deltagarna som en grupp när de fick gluten och när de fick placebon. För mig är det i alla fall väldigt intressant att veta om en grupp med personer som själva kallar sig för glutenintoleranta överlag blir sämre när de får gluten istället för placebo.
  I den här studien får man istället endast veta resultaten för de tre subgrupperna som jag nämner och sen får man själv räkna ut värdena som jag anger i diagrammet.

 6. Jacob Gudiol: Jag tror (?) du har missförstått mig. Det som man inte får i studien är den informationen som jag ger i det första diagrammet. Alltså hur det gick för alla deltagarna som en grupp när de fick gluten och när de fick placebon. För mig är det i alla fall väldigt intressant att veta om en grupp med personer som själva kallar sig för glutenintoleranta överlag blir sämre när de får gluten istället för placebo.
  I den här studien får man istället endast veta resultaten för de tre subgrupperna som jag nämner och sen får man själv räkna ut värdena som jag anger i diagrammet.

  Jag missförstod att man använde sig av medelvärde från första början i redovisningen av studien som jag förstod när jag läste fullängdaren. Jag är inte statistiker men hade för mig att man inte kunde använda sig av medelvärde på kategorisk data (likert-skalorna som de använt i denna studie), men tydligen efter lite snabb sökning på google så finns det två ”läger” där vissa påstår att man kan använda sig av det medans andra påstår att man inte alls kan använda medelvärde på kategorisk data.
  Men som du skrev så är det inte det enda som är tokigt när de drar slutsatsen att det är bevis för att diagnosen är legit för att 1/3 gissade rätt. Om de ignorerade sina symtom och singlade slant så borde 50% av försökspersonerna gissat rätt.

 7. Det är otroligt många som utesluter gluten i sin kost som en sista utväg och inte bara pga att det är en trend. Detta efter att varken läkare eller dieter har kunnat hjälpa dem. Läkarna har fortfarande inte tillräckligt med kunskap och symtomen är många gånger diffusa (finns något som heter tyst celiaki också). IBS är något som läkare alltför ofta drar till med när de inte kan se någon koppling som sen slutar i följdsjukdomar som triggas igång av oupptäckt celiaki eller också triggar igång celiaki om man har den genen. Det kan ta åratal innan man ens får ta prover för celiaki och istället får mediciner mot andra åkommor pga att läkaren inte ser just denna koppling. En del läkare låter sina patienter ta proverna men gör det på helt fel sätt. De måste tas i rätt ordning och under tiden man äter gluten. De som efter proverna fått bekräftat att de inte har celiaki, men ändå mår fruktansvärt dåligt av gluten kallas glutenkänsliga. Ingen annan än de kan avgöra om de mår dåligt av det eller ej och alla har olika smärtgräns. Man tror oftast inte andra förrän man själv står där.
  Vad gör det förresten om folk känner att de mår bättre när de utesluter gluten? Det är ju inte farligt att utesluta det. Det är ju snarare ändå bara ett slags lim som kroppen gör allt för att bli av med. Varför belasta kroppen med något den inte vill ha istället för att låta den dra mer nytta av träningen? Vore det inte bättre om matproducenterna såg till att vi slipper en massa ”onödiga” ingredienser istället?
  Mvh Virginia

 8. Virginia: Det är otroligt många som utesluter gluten i sin kost som en sista utväg och inte bara pga att det är en trend

  Givetvis, att det har ökat lavinartat på senare år är givetvis bara en slump.

  Virginia: Ingen annan än de kan avgöra om de mår dåligt av det eller ej och alla har olika smärtgräns

  Det är ju EXAKT dessa personer som blivit testade i den här studien och i tidigare studier. De reagerar inte konsekvent på gluten! Alltså är inte gluten det som är problemet, i alla fall inte i en överlägsen majoritet av alla fall.

  Virginia: Vad gör det förresten om folk känner att de mår bättre när de utesluter gluten? Det är ju inte farligt att utesluta det.

  Och där kom det sämsta argumentet som finns typ http://tyngre.se/artiklar/men-varfoer-aeta-det-daa/

  Virginia: Varför belasta kroppen med något den inte vill ha

  Utveckla gärna hur du fått tag på den här informationen från din kropp 😉

  Virginia: Vore det inte bättre om matproducenterna såg till att vi slipper en massa ”onödiga” ingredienser istället?

  Ledsen att behöva förstöra din verklighet men gluten är naturligt förekommande i en väldig massa livsmedel som vi äter. Om du skulle utesluta allting som vi inte behöver i kosten så hade du inte haft någonting kvar att äta.

 9. Vad tråkigt att du inte kan bemöta kritik. Så fort någon inte håller med dig får du en tråkig attityd och klipper ut och kapar meningar.
  Såklart någon med IBS (eller liknande) inte reagerar konsekvent på gluten eftersom de inte är intoleranta. Det betyder inte att de inte mår bättre av att utesluta gluten endå.
  Jag gissar på att du själv inte har celiaki? Jag har det och kan tala om att det är att genomgå ett helvete innan diagnos fastställs och dessutom som en tripp tillbaka varje gång man får i sig gluten. För att inte tala om den extremt stora okunskapen och att alltid behöva tänka fem steg längre när man är ute och äter, reser bort eller liknande.
  Trots detta rör det mig inte ryggen att vissa utesluter gluten ur sin kost utan diagnos. Skadar det mig? Nej. Skadar det dig? Nej.
  Det finns en enorm okunskap i vården och många går utan diagnos halva livet innan de äntligen får bekräftelse på vad som är fel.
  Jag vet inte vad syftet med detta inlägg är? Är det för att hjälpa oss ”riktiga” intoleranta så ökar det snarare bara på okunskapen om celiaki och gluten. Du nämner knapp celiaki och det kan vara svårt för den otränade att förstå skillnaden mellan ”glutenöverkänslig” och intolerant. Vi har tillräckligt med problem och okunskap att bemöta dag in och dag ut. Inlägg som dessa behövs inte för att ännu en gång öka på förvirringen och normaliserar våran sjukdom.

 10. Maria: Såklart någon med IBS (eller liknande) inte reagerar konsekvent på gluten eftersom de inte är intoleranta. Det betyder inte att de inte mår bättre av att utesluta gluten endå.

  Som jag redan påpekat är det här redan undersökt, flera gånger om. Personer med IBS liknande symptom mår bättre om de utesluter FODMAPs. Om du får dem att äta gluten eller inte spelar ingen roll för dem. Sen kan de givetvis tro/uppleva att de mår bättre ändå vilket de gärna får göra. Så länge som de inte håller på att sprida en massa dynga riktat mot annars friska människor som då i sin tur börjar inbilla sig att de också blir dåliga av gluten.
  Det du inte verkar förstå är att det här faktiskt skapar problem hos folk. Tänk på alla personer likt deltagarna i den här studien som tror sig vara känsliga mot gluten. Hur de många gånger säkert blivit dåliga i magen, fått ont eller liknande för att de fått i sig gluten och de tror sig bli dåliga av det. De skulle verkligen kunna bli hjälpta av att veta att de faktiskt tål gluten och inte behöver vara oroliga och mycket möjligen kan det ju finnas annat som de verkligen inte tål men som de missar för att de har gett sig själva en felaktig diagnos, likt deltagarna i den här studien som hade mått bättre om de istället uteslutit FODMAPs.

  Maria: Jag gissar på att du själv inte har celiaki? Jag har det och kan tala om att det är att genomgå ett helvete innan diagnos fastställs och dessutom som en tripp tillbaka varje gång man får i sig gluten. För att inte tala om den extremt stora okunskapen och att alltid behöva tänka fem steg längre när man är ute och äter, reser bort eller liknande.

  Nej, det har jag inte. Vad är relevansen med den frågan och det du tar upp här med det jag skrivit ovan?

  Maria: Trots detta rör det mig inte ryggen att vissa utesluter gluten ur sin kost utan diagnos. Skadar det mig? Nej. Skadar det dig? Nej.

  Läs gärna, http://tyngre.se/artiklar/men-varfoer-aeta-det-daa/
  Du kan också läsa det jag skrev ovan om att många människor får en felaktig diagnos. Dessutom finns det gott om rapporter från USA där folk som verkligen har celiaki, som du, har rått problem då folk inte tar deras sjukdom på allvar. Till exempel har restauranger slarvat med hygienen då de inte förstått allvaret med verklig celiaki. I varuhus har man också ställt ut mat med gluten tillsammans med glutenfri mat, tex olika former av nybakt bröd. Tänk om det skulle hända här i Sverige och en vän till dig skulle vilja bjuda dig på middag och berättar att hen minsann köpt allting glutenfritt men inte förstått att du kan bli sjuk bara av att brödet delat hylla i butiken.
  Så den här trenden, kan mycket väl skada dig och du om någon borde vilja vara mån om att folk har en korrekt uppfattning kring gluten.

  Maria: Jag vet inte vad syftet med detta inlägg är?

  Hur kan det vara otydligt? Inlägget handlar om en diagnos som har ökat väldigt mycket men som det inte finns någon bra grund för att den ens er verklig.

  Maria: Är det för att hjälpa oss ”riktiga” intoleranta så ökar det snarare bara på okunskapen om celiaki och gluten.

  Det där är ju din högst personliga åsikt. Jag har faktiskt medverkat i celiakiförbundets medlemstidning i en diskussion kring just den här frågan. Så de tyckte tydligen att det var något viktigt att ta upp.

 11. Jag märker att du inte är så påläst gällande gluten som du verkar vilja påstå och därför gärna hackar sönder mitt inlägg. Jag är mycket väl medveten om att det finns naturligt förekommande i många livsmedel men om du börjar läsa innehållsförteckningarna (som många med mig behöver göra pga celiaki) kommer du att se att det även finns onaturligt tillsatt i många livsmedel pga att det är en billig produkt att fylla ut livsmedel med. Jag tror det snarare är du som behöver ett uppvaknande, men det är tyvärr inte många som gör det förrän de själva eller nära anhöriga drabbas. Lycka till och välkommen till verkligheten om du skulle få upp ögonen någon dag… Det blir sista ordet från mig med tanke på ditt bemötande.

 12. Virginia: och därför gärna hackar sönder mitt inlägg

  Jag ”hackar sönder” för att det ska vara tydligt vad jag syftar på när jag skriver någonting.

  Virginia: Jag är mycket väl medveten om att det finns naturligt förekommande i många livsmedel men om du börjar läsa innehållsförteckningarna (som många med mig behöver göra pga celiaki) kommer du att se att det även finns onaturligt tillsatt i många livsmedel pga att det är en billig produkt att fylla ut livsmedel med.

  Jag läser innehållsförteckningar väldigt ofta. Och gluten som egen ingrediens är ovanligt i livsmedel där det inte också redan finns något annat livsmedel som naturligt innehåller vete. Men det är mycket möjligt att du kan hitta undantag. Du får jättegärna ge några exempel dock för jag kan inte komma på några.

  Virginia: Jag tror det snarare är du som behöver ett uppvaknande, men det är tyvärr inte många som gör det förrän de själva eller nära anhöriga drabbas. Lycka till och välkommen till verkligheten om du skulle få upp ögonen någon dag… Det blir sista ordet från mig med tanke på ditt bemötande.

  Du får nog läsa om hela den här texten för nu verkar du endast prata om celiaki och jag är väldigt tydlig med att den här texten INTE handlar om celiaki.

 13. Hej Jacob, tack för du tar dig tid att svara på våra frågor.
  Jag undrar varför du inte har nämt något om studien som visade snarlika nivåer av zonulin på personer med non celiac gluten sensitivity och folk med coeliac disease? Har för mig att du la upp en artikel som refererade till den för några veckor sedan. Då även ibs patienter inkluderades i studien och man bytte diet under studieperioden borde den väl passa in bra i inlägget även bara som en liten tankeställare?
  Barbaro MR, et al. The role of zonulin in non-celiac gluten sensitivity and irritable bowel syndrome. Abstract presented at the 23rd United European Gastroenterology Week (UEG Week 2015), Oct. 24-27 2015, Barcelona, Spain. 2. Fasano A. Ann NY Acad Sci 2012;1258:25-33.
  Hittade abstraktet bara här sry: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669990/#__sec386title
  (OP269 THE ROLE OF ZONULIN IN NON-CELIAC GLUTEN SENSITIVITY AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME)

 14. Tycker att du borde känna hur det känns att år för år må dåligt ingen hittar någonting man blir helt utmärglad. Svimmar av utmattning , förlorar jobbet och kräker hela tiden. Tills en överläkare i lund hittar vad det är. Nu mår jag prima. Har gjort i flera år, men det tog tid innan jag fick hjälp. Snälla sluta snacka om sånt du tydligen inte förstår, du skadar oss mer än du tror. Du ska tydligen veta mer om detta än vi som lever med det och tydligen mer än sjukvården, du tar altså och idiot förklarar alla oss och sjukvården. Tycker synd om dig som lever i din lilla trångsynta värld, det du gör är fruktansvärt nervärderande och gör en så fruktansvärt ledsen. Hoppas att du sover bra för det gör inte jag mer.

 15. jw: Hej Jacob, tack för du tar dig tid att svara på våra frågor.
  Jag undrar varför du inte har nämt något om studien som visade snarlika nivåer av zonulin på personer med non celiac gluten sensitivity och folk med coeliac disease? Har för mig att du la upp en artikel som refererade till den för några veckor sedan. Då även ibs patienter inkluderades i studien och man bytte diet under studieperioden borde den väl passa in bra i inlägget även bara som en liten tankeställare?

  Hallå JW. Det här är rakt ur texten du kommenterar 😉

  Jacob Gudiol: Samma grupp som publicerat resultaten jag har tagit upp i den här studien har också påstått att de hittat ett protein som särskiljer personer som är glutenkänsliga mot andra. Så kanske finns det vissa som ändå reagerar negativt precis som forskarna påstår att de har visat i den här studien. De här resultaten är dock ännu inte publicerade utan har endast presenterats på en kongress i Barcelona för några månader sen (3). Men visst återstår det frågor, som alltid.

 16. Sonny Sarvemyr: Tills en överläkare i lund hittar vad det är.

  Hallå Sonny!
  Du får nog utveckla lite mer vad den där överläkaren hittade att det var? Menar du att han har gett dig diagnosen glutenkänslig eller är det verklig celiaki? För det du beskriver passar väldigt dåligt in på glutenkänslighet.

 17. Det är flera här och i sociala medier med verklig celiaki eller som inte har några problem alls med gluten som har kommenterat den här texten nu med något i stil med ”men det är väl bara bra att om de upplever sig bättre och utbudet för de med celiaki förbättras”. Jag uppmuntrar dessa personer att läsa insändarna här från personer med verklig celiaki som drabbas negativt av den trend som pågår. http://glutendude.com/celiac-rant/
  När det gäller de som upplever sig må bättre utan gluten trots att de inte har celiaki så är det givetvis ur vissa aspekter positivt för dem. Men samtidigt kanske de hade kunnat få ännu bättre hjälp med korrekt diagnos. Till exempel så blev ju alla deltagare som var med i studien här ovan bättre om de istället uteslut FODMAP. Precis samma sak har även tidigare studier visat. Sen även om de mår bättre och är glada för det så gynnar det ingen person som är frisk idag att börja intala sig själv att hen inte tål gluten och sen ska börja utesluta det i onödan. Som personerna här ovanför med celiaki redan berättat är det verkligen inte kul att verkligen inte tåla gluten.

 18. Jag håller med Virginia du verkar vilja tro att du vet mer om gluten än vad du faktiskt gör.
  När det kommer till gluten är Sverige som ett Utvecklingsland både gällande lagar och hantering av produkter med gluten respektive glutenfria produkter. Så att det skulle bli en ”trend” är knappast inget som nämvärt påverkar hanteringen på resturanger och caféer som redan är under all kritik. Men eftersom du inte behöver ”hantera” detta problem när du är ute och äter förstår jag inte varför du ens lyfter det exemplet?
  Problemet är att du inte visar någon förståelse öhvt. Du försöker rajlera över människors hälsa och dumförklara deras försök i att må bättre. Om du någon gång hade mått så dåligt som du gör innan du fått en celiaki diagnos skulle du inte fråga mig vad relevansen i mitt tidigare svar är. Du skulle förstå. Jag var kärnfrisk och tränade 6 pass i veckan innan jag blev sjuk. Jag förstod inte alls vad det innebar när folk förklarade hur det var att vara kronisk sjuk (även om jag trodde det då), något jag ser hos dig, någon som tar sin hälsa för given och förväntar sig att andra ska må lika bra som du.
  Om du hade levt med celiaki hade du vetat att virginia har rätt angående att gluten stoppas in i det mesta man förväntar sig ska vara fritt ftån gluten allt från Kött till kryddor.
  Om ditt syfte var att ifrågasätta glutenöverkänsliga hade du kunnat göra det på ett mindre drygt sätt som inte bara ifrågasätter de som är överkänsliga utan nu ifrågasätter du och förminkar även oss som har celiaki. Jag råder dig att prata med människor som lever med celiaki istället. Då skulle du även få en större förståelse för glutenkänsliga. Du ger exempel på hur det är att leva med celiaki men du har egentligen ingen aning. Vad vi tycker om detta är väl endå det som är det viktiga eftersom det är VI som lever med det. Inte du.

 19. Maria: utan nu ifrågasätter du och förminkar även oss som har celiaki.

  Nej, det gör jag inte. Det är här ditt problem ligger Maria. Du har inte fattat att jag tydligt skriver att inget i det här inlägget handlar om folk med verklig celiaki. Du verkar mest bara vilja bli kränkt…

  Maria: Vad vi tycker om detta är väl endå det som är det viktiga eftersom det är VI som lever med det. Inte du.

  Nu har jag som sagt fått uttala mig om den här frågan i flera forum med personer med celiaki då många faktiskt upplever den här trenden som ett problem/besvär. De är också personer med celiaki, är din åsikt värd mer än deras tycker du? För det är det du säger här. Du tycker inte att jag får säga någonting, för att jag inte har celiaki, trots att många med celiaki uttrycker precis samma sak.
  Här har du tex två kommentarer från min instagram igår:

  gnevala: Så tråkigt att folk fakear glutenintolerans. Det gör att jag skäms när jag måste beställa glutenfritt, precis som att jag gör det pga. Av ngn modediet.. ?

  annbrittsfriskfokus@gnevala Samma här ? Jag har börjat ursäkta mig att jag är glutenintolerant ”på riktigt” och inte på grund av att det är trendigt. Mycket pinsamt.. ?

  De här uttrycker precis samma saker som jag påpekat ovan. Men du fattar inte varför jag (som ju inte har celiaki och därför inte får prata om det enligt dig) lyfter up det…

 20. Jag har celiaki och tycker det finns mycket vettigt i det här blogginlägget. När du lägger fram din åsikt så tala bara för dig själv istället för att utse dig själv som talesperson för alla med celiaki. Non celiac gluten sensitivity är inte en erkänd diagnos i Sverige och så länge det inte finns belägg för en sådan diagnos är det väl bättre att gå till botten med vad det är man faktiskt inte tål. Som redan påpekats tyder ju forskningen nu på att boven i dramat är FODMAP och inte gluten.

 21. Tack :)! tänkte väl att det inte var likt dig att glömma nåt sånt, my bad.

 22. Kan du göra en liknande artikel om laktosintolerans?
  Jag själv har nämligen stora problem med att dricka vanlig mjölk och dricker alltid laktosfritt, men om man drar parallell med artikeln ovan kanske hela mitt symtom är placebo? Har nämligen en bekant som gick till en spåtant och blev av med sina besvär, därav min fråga.
  Mvh

 23. Gå till samma spåtant, blir du av med besvären var det nog nocebo ;D

 24. Jag visste inte att fysioterapeuter vet mer om gluten än forskare i ämnet. Fortsättningsvis ska jag naturligtvis vända mig till en fysioterapeut istället för en läkare när jag känner mig osäker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *