För några dagar sedan publicerades en större artikel som tittat på utvecklingen både när det gäller övervikt och förändring i makronutrientintag i USA sen början på 70-talet (1). Det är en studie med en väldig massa data men jag satte mig ner och gjorde lite grafer för att representera lite av datan.

Den första grafen jag gjorde var över hur fördelningen varit mellan olika BMI-kategorier. Som du kan se har det skett en betydande ökning av övervikten de senaste årtiondena i USA. Det som jag tyckte var lite intressant är att mängden personer som är överviktiga knappt har förändrats något alls över den här tiden. Det är istället mindre normalviktiga människor och fler obesa eller kraftigt obesa personer i samhället.

Ökning av övervikt i USA
Förändringen i övervikt i USA mellan 1971 och 2004.

En tolkning man kan göra av det här resultatet är att människor endast är överviktiga som ett steg på vägen att bli obesa. Det är givetvis inte något som stämmer för alla men de senaste decennierna har det tydligen varit så att för varje normalviktig person som lägger på sig lite vikt och bli överviktig så är det någon annan person som går från att vara överviktig till att vara fet.

De här kurvorna visar ju också att själva benämningen ”normalviktig” nästan borde bytas ut. För det är inte längre normalt att ha ett BMI mellan 18-25 i USA, inte ens en tredjedel av befolkningen tillhör den kategorin. Det finns både fler människor som tillhör kategorin överviktiga och människor som tillhör kategorin obesa än ”normalviktiga”.

En stadig ökning av kaloriintaget

Förutom att redovisa trenden när det gäller övervikten i USA försökte man sig i den här studien också på att försöka redogöra för hur intaget av fett, kolhydrater och protein har förändrats över samma tid. Det finns väldigt många sätt att göra den här typen av uppskattning på och gemensamt för dem alla är att det blir just uppskattningar. Tyvärr finns det inte särskilt bra data så beroende på hur man väljer att räkna blir slutsatsen lite skiftande.

I den här studien har man använt sig av deltagarnas egenrapporterade intag och att det inte stämmer ser man direkt då de personerna med BMI över 40 uppger att de äter mindre kalorier än de normalviktiga. Något som givetvis inte stämmer men när du frågar människor om vad de äter är detta det vanliga resultatet. Här under kan du se hur det totala energiintaget har förändrats över tid enligt den här undersökningen.

Kaloriintag i USA de senaste årtiondena
Det totala uppgivna kaloriintaget har ökat över tid i USA. Överviktiga och feta uppger konsekvent att de äter mindre än normalviktiga vilket är typiskt för den här typen av data där folk själva berättar hur de äter.

Den här typen av data tycker jag säger väldigt lite. Det är nämligen uppenbart (och visat i många studier) att den inte stämmer med verkligheten. Hur det verkliga energiintaget sett ut vet vi inte. men det är ju ändå intressant att människor nu uppger att de äter mer kalorier än förr. Detta tror jag visar att de både äter mer kalorier nu och vad som är ”normen” för ett normalt matintag har troligen också ökat. För när folk redovisar sitt matintag på det här sättet så redovisar de dels hur de äter och dels hur de tror att det är bra att äta.

Forskarna har givetvis gjort en hel del korrigeringar med den här datan för att försöka ta hänsyn till dessa faktum men det är inget som gör att datan blir korrekt. Bara mindre felaktig. Saker man korrigerade för var ålder, kön, etnisk bakgrund, BMI, utbildning, arbetsstatus, vilken dag som de har redovisat sin kost för och om personerna uppgett att de för närvarande håller på med en diet.

Förändringen i makronutrientfördelning

När det gäller intaget av fett, kolhydrater och protein så ser förändringarna ut enligt graferna här under. Notera att procentaxeln (y-axeln) inte börjar på 0 utan jag har justerat den. Graferna är inte heller lika höga så du kan inte jämföra kurvornas lutning mellan graferna får att se vad som ökar eller minskar mest. Jag har gjort detta för att det ska gå att utläsa de faktiska procenten lättare och för att det ska gå och se skillnaden i procent mellan de olika grupperna.

I USA äter man mindre fet idag jämfört med 1971
Förändringen i procentuellt fettintag sen 1971 enligt deltagarnas självrapporterade intag.
Mer kolhydrater i USA
Förändring i procentuellt kolhydratintag från 1971 fram tills 2004 i USA
Förändring i procentuellt proteinintag
Förändring i procentuellt proteinintag från 1971 till 2004 i USA.

Det här är som jag påpekat ganska vanskliga data med tanke på att folk ofta redogör mer för vad de tror att folk vill höra att de äter än vad de verkligen äter. Så det här är inte exakta värden men de visar sannolikt på en trend som faktiskt finns där.

Det du kan se i grafen är att fettintaget minskade från mellan 35-40 energiprocent till ungefär 32-36 energiprocent. Trenden för kolhydrater är den motsatt med en ökning på ett antal procent fram till 2000 ungefär för att sen gå tillbaka något.Proteinintaget har i sin tur minskat något under samma tid, från 16-18 energiprocent till 14-16 energiprocent.
När du ser de här värdena ska du tänka på att det totala kaloriintaget om sagt också har ökat. Så även om det är en minskning i det procentuella andelarna av all energi så innebär inte det att det skett en minskning i det absoluta intaget i gram.

Det du också kan se är att normalviktiga överlag äter några procent mer kolhydrater och mindre fett än personer med övervikt. Den här trenden fortsätter även upp i de högre BMI-kategorierna där en högre BMI innebär mindre kolhydrater och mer fett i kosten.

Det här mönstret att mer överviktiga äter mer fett och mindre kolhydrater är något som upprepar sig i mer eller mindre alla studier på området. Överviktiga äter mer fett och mindre kolhydrater än normalviktiga.

Den troliga förklaringen till dessa trender

Att förklara den kraftiga ökningen i övervikt på att vi äter mer kolhydrater överlag nu fungerar inte om man tittar på värden som de här. För då skulle ju de med normalvikt vägt mer och de överviktiga vägt mindre. Så att helt enkelt skylla rakt av på en makronutrient blir svårt. Även att skylla på mindre protein faller ju på samma trend. Det är de som väger minst som äter minst protein.

Det går inte heller att skylla övervikten på mer fett. Helt enkelt för att folk överlag av allt att döma äter en mindre andel fett idag än förr. I alla fall sett till energiprocent. Ser man till faktisk förändring i gram är det dock inte samma sak men även där går ju inte trenden direkt hand i hand med ”förklaringen”.

En mycket bättre förklaring är som vanligt mer skitmat och mindre bra mat. För ser man till enskilda ingredienser över den här tiden så är trenden mot mer skitmat och mindre ordentlig mat uppenbar. Som jag har tagit upp i inlägget The Skinny on Obesity – fler överdrifter från Lustig är det uppenbarligen så att mängden tillsatt fett, tillsatt socker och raffinerade kolhydrater har ökat markant i kosten. Sett per kalori verkar det som att tillsatt fett är det som har ökat allra mest och när vi vet det så går det helt plötsligt att i alla fall få fram en möjlig förklaring till kurvornas utseende.

Ju mer folk väger desto mer skitmat äter de i genomsnitt. Den här skitmaten består ofta av raffinerade kolhydrater och socker men det största bidraget när det gäller kalorier kommer från tillsatt fett. Resultatet när man summerar det total kaloriintaget blir en fördelning där lite mer av kalorierna kommer från fett och lite mindre från kolhydrater.

Detta är i alla fall min enkla tolkning av resultat som det här….


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

9 svar på “Trender i övervikt och makronutrientintag i USA”
 1. Jag har inte läst artikeln som det refereras till men tycker det är lite märkligt att man fortfarande är så intresserad av dessa analyser. Tidsanalyser av självrapporterad data är ju som nämns ovan verkligen vanskligt att analysera. Jag förstår inte heller varför man inte börjar inse att det är för endimensionellt att beskriva koster i termer av makronutrienternas E%-fördelning. Det är klart att det inte är något större fel att sammanställa och presentera dessa data men bara för att de finns där så kommer de misstolkas.
  Dessutom så finns det fler länder i värden än USA och trenderna ser inte lika ut över allt så man skall vara lite försiktig med att förklara globala problem med vad som händer i USA.

 2. Ola Wallengren: Jag förstår inte heller varför man inte börjar inse att det är för endimensionellt att beskriva koster i termer av makronutrienternas E%-fördelning.

  Jag håller med, såklart. De här studierna är egentligen bara bra för att motbevisa de där alldeles för enkla slutsatserna att en makronutrient är ansvarig för allt 🙂

 3. Ja har en fundering ang korrelation mellan skitmat och makronutrient (och då främst makronutrienten protein.) Borde inte ett högt proteinintag generera bättre viktkontroll. Protein mättar väl mest per kalori samt att den makronutrienten har högst tef. Jag får inte ihop det eftersom du samtidigt skriver att de som äter minst protein väger minst. Eller menar du ist att de som äter förhållandevis minst protein väger minst? Vidare finns det mig veterligen inget livsmedel (om man nu generellt kan klassa livsmedel som skitmat) med ett förhållandevis hög proteinhalt som kan definieras som skitmat.

 4. Erkan: Borde inte ett högt proteinintag generera bättre viktkontroll

  Jo, bättre men inte perfekt. Äter du lite protein men bra mat överlag kommer du troligen väga mindre än om du äter lite mer protein men mycket skitmat i övrigt.

  Erkan: Protein mättar väl mest per kalori samt att den makronutrienten har högst tef

  Generellt sett så ja, det mättar bättre. TEF är också högre.

  Erkan: Jag får inte ihop det eftersom du samtidigt skriver att de som äter minst protein väger minst

  Så är det rent epidemiologisk.

  Erkan: Eller menar du ist att de som äter förhållandevis minst protein väger minst?

  Nej, värdena är i E%. Med tanke på att de som är smala äter mindre kalorier också så innebär det att den absoluta skillnaden troligen är större, inte mindre. Så det är utan tvekan så att tittar man bara på resultaten i den här studien så äter smala människor mindre protein än överviktiga varje dag.

  Erkan: Vidare finns det mig veterligen inget livsmedel (om man nu generellt kan klassa livsmedel som skitmat) med ett förhållandevis hög proteinhalt som kan definieras som skitmat.

  Proteinrika livsmedel är ofta bra livsmedel. Men det är ingen av grupperna i den här studien som äter en proteinrik kost. Det är alltså inga av grupperna som generellt sätt väljer proteinrika livsmedel. Gissningsvis så äter de överviktiga mer processat kött tillsammans med läsk och pommes, för att generalisera.

 5. Ingen av makronutrienterna är boven men ändå finns det något som kallas skitmat? Definitionen på skitmat är alltså mat som är så tilltalande att vi äter för mycket av den?

 6. Jonas Karlsson: Ingen av makronutrienterna är boven men ändå finns det något som kallas skitmat?

  Ja, precis.

  Jonas Karlsson: Definitionen på skitmat är alltså mat som är så tilltalande att vi äter för mycket av den?

  Nu finns det ju ingen bestämd definition på skitmat. Inte direkt en akademisk term 😉 Men som jag använder ordet så stämmer inte den definitionen. De överlappar varandra väldigt ofta men det är inte samma sak.
  Här är en definition på skitmat som jag tycker är bra, https://traningslara.se/en-valdigt-bra-definition-pa-skitmat/
  Här är lite mer tankar kring samma sak, https://traningslara.se/vad-ar-skitmat-och-vad-ar-bra-mat/
  Sen kan du hitta väldig massa om du läser inlägg med etiketten skitmat här på sidan, https://traningslara.se/tag/skitmat/

 7. […] mest troligen ser i den här typen av studier är det mönster som jag tog upp i inlägget, Trender i övervikt och makronutrientintag i USA. Nämligen att skitmaten i dagens samhälle idag oftast innehåller en hel del tillsatt fett och de […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *