Information om Crossfit

Uppdatering: Studien som den här texten baseras på har visat sig innehålla felaktig data och texten här under är därför också felaktig. Du kan ignorera denna text utan problem. Här kan du läsa mer om vad som var fel med texten.
—————–
Då har det äntligen kommit en studie på Crossfit. För mer än fyra år sen nu skrev jag mitt inlägg Crossfit och falsk marknadsföring här på Traningslara.se och trots att det är ett av de äldsta inläggen och inte särskilt välskrivet sett ur dagens mått. Men trots det är det fortfarande ett av de inlägg som får flest läsningar och där är även många kommentarer.
En återkommande punkt bland alla kommentarerna har varit att det inte finns några studier på Crossfit. Min kommentar på den punkten har alla gånger varit något i stil med:

Hur studerar man något som per definition ska vara oregelbundet och oförberett? En studie på en viss träningsperiod på x veckor säger ju inget om nästa träningsperiod då träningen inte kommer vara den samma

Detta påstående är fortfarande sant givetvis. Och även om i alla fall jag som står utanför har kunnat ana mig till att det börjar ske en större standardisering även inom Crossfit där vissa moment förekommer ofta och vissa pass är mer förekommande än andra så är ju den här variationen ett problem när man vill studera något vetenskapligt.
Men det går ju ändå att försöka att studera Crossfit och även om det inte ger några exakta svar så kan man säkerligen få i alla fall en hint om vad man kan förvänta sig i form av resultat. Och det är just det som man försökt sig på i en studie nyligen publicerad i Journal of Strength & Conditioning Research med titeln, Crossfit-based high intensity power training improves maximal aerobic fitness and body composition.

Frågeställning och upplägg på studien – 10 veckor Crossfit

Huvudfrågeställningen i den här studien är faktiskt om Crossfit förbättrar den aeroba konditionen. Jag skriver faktiskt då konditionsförbättring nog inte är det som de flesta tänker på när de tänker Crossfit och det är inte heller det som oftast hålls fram som fördelarna med Crossfit. Men det var i alla fall huvudfrågeställningen i den här studien.
Motiveringen till frågeställningen är att högintensiv intervallträning har vuxit fram som ett alternativ till mer traditionell konditionsträning de senaste åren och forskarna till den här studien ville därför försöka ta reda på om högintensiv power-träning likt den inom Crossfit kan ha en liknande effekt på konditionen.
Förutom frågeställningen kring förändring i kondition ville man även ta reda på om det sker någon form av förändring av kroppssammansättningen med den här typen av träning. Den här förändringen mätte man med hjälp av en BODPOD vilket är en av de bästa metoderna som finns vilket är väldigt bra och ökar tillförlitligheten på resultatet.
Forskarna, som för övrigt med stor sannolikhet är Crossfittare med tanke på deras språk i artikeln, hade som hypotes att Crossfitträningen skulle förbättra både kondition och kroppssammansättning hos försökspersonerna. De trodde också att detta skulle ske oavsett hur vältränade personerna var från början.
Deltagarna i studien var alla sen tidigare medlemmar på ett Crossfitgym och de åt enligt författarna alla en form av stenålderskost (Paleolithic diet) när studien började.

Själva Crossfit-träningen

Totalt var det 54 deltagare som påbörjade studien och alltså fick träna enligt Crossfits principer under 10 veckor. Själva träningen var Crossfitträning. Vad är då träning enligt Crossfit kan man fråga sig och författarna till studien beskriver det så här:

Subjects participated in a crossfit-based HIPT program using basic gymnastic skills (handstands, ring, and bar exercises) and traditional multiple-joint, functional, resistance exercises (squat, press, deadlift, Olympic lifts) performed as quickly as possible at a high intensity (low repetition, high percentage of 1-RM). All training was performed at a CrossFit affiliate under the supervision of a fellow of the American College of Sports Medicine (ACSM) and an ACSM certified registered clinical exercise physiologist

Så alltså gymnastikövningar blandat med tyngdlyftning och styrkelyft utfört så fort som möjligt med hög intensitet, alltså tunga vikter. Träningen utfördes på en Crossfit Affiliate under övervakning av en träningsfysiolog.
Passen varierades så att i vissa pass var målet att utföra så många repetitioner som möjligt under en viss tid medan målet i andra pass var att utföra ett visst antal repetitioner på så kort tid som möjligt. Om det här verkligen ska ses som någon större variation är jag väldigt tveksam till.
I citatet kan du för övrigt se en av många små formuleringar som gör det uppenbart att den här studien är utförd av personer som själva tränar Crossfit. Ordet ”functional” som de har smugit in är ju en helt meningslös benämning av övningarna som garanterat många skulle ha andra åsikter om och dessutom tillför de ingenting till beskrivningen av träningen. Det är som att i en koststudie säga att deltagarna åt ”nyttigt” utan att definiera vad ”nyttig mat” är. Ett utfyllnadsord som låter bra på internet och i magasin men som inte hör hemma i en metoddel till en vetenskaplig studie.
Förutom små ord som de här så använder sig författarna kontinuerligt av termen ”domain” i artikeln vilket ingen gör förutom personer inom Crossfit. 🙂 Nu kanske det låter som att jag bara gnäller man jag kommer tillbaka till varför det här är relevant senare.
Det står inte mycket mer om träningen än så här faktiskt. Inte ens hur ofta deltagarna tränade varje vecka får vi veta men troligen är det i enlighet med crossfit.com och då är det ~2 vilodagar i veckan som ha gällt. Vi får inte heller veta något om hur lång tid varje träningspass varat, hur tunga vikter som används eller hur dessa vikter förhöll sig till deltagarnas maxstyrka, alltså 1RM.
I texten refererar man till en figur 1 och säger att där finns exempel på två representativa träningspass men i själva artikeln finns ingen figur 1. Det samma gäller en tabell 6 där man säger att alla övningar som utfördes under de 10 veckorna ska finnas men inte heller denna tabell är med i artikeln. Studien är ännu bara publicerad ”ahead of print” så antagligen kommer dessa med senare.

Resultat – bra förbättringar i både kroppsfett och kondition…

Resultaten i den här studien är utan tvekan bra för Crossfit. Deltagarna förbättrade både sin kondition och sin kroppssammansättning genom 10 veckors Crossfitträning. Denna förbättring skedde också oavsett hur vältränade försökspersonerna var från början. Det spelade alltså ingen roll om det var en mer otränad person eller en mer vältränad person, de fick alla förbättringar.

Förändring i kondition och kroppsfett hos deltagarna som tränade Crossfit i 10 veckor
Förändringen i syreupptagningsförmåga och kroppsfett hos studiedeltagarna i den här studien. Blå staplar är utgångsvärde. Röda staplar är förändring. De olika stapelparen i varje graf är en indelning av deltagarna efter hur bra resultat de hade innan studien började.

Tyvärr var ju det här det enda som man undersökte i den här studien. Personligen hade jag tyckte varit väldigt kul om de också gjort tester på styrka, rörlighet och kanske även muskeluthållighet.

…och en väldig massa skador

Den inte lika roliga delen av den här studien för de som är starka förespråkare för Crossfit är att av de 54 deltagarna som var med i början av studien var det hela 9 stycken som föll bort på grund av skada. Hela 16 procent av alla deltagarna skadade sig alltså så mycket så de inte kunde fullfölja 10 veckors träning.

Colting, Roberto, Danielsson, Gudiol och Jacobsen efter debatten kring Crossfit
Jonas Colting, Paolo Roberto, Alex Danielsson, Jacob Gudiol (jag då) och Mads Jacobsen efter debatten kring Crossfit på Fitnessfestivalen förra året

Just skaderisken är något som ofta lyfts fram när det gäller Crossfit och det var också en av de sakerna jag belyste mest i mitt tidigare inlägg. I vintras var jag också med i en debattpanel kring Crossfit under Fitnessfestivalen där jag också försökte lyfta fram samma sak.
Många av de övningar som används inom Crossfit är fullständigt olämpliga för den typen av träning som utförs inom Crossfit.
Elittyngdlyftare som har tränat ryck och stöt hela sitt liv utför i princip aldrig mer än 3 repetitioner, helt enkelt för att tekniken blir lidande. Ändå ger man sig inom Crossfit på att försöka utföra så många repetitioner som möjligt på en kort tid eller massor av reps på en gång. Inte direkt genomtänkt om du frågar mig.
Vill man träna intensivt med tyngre övningar och hög effekt (power) på kort tid får man givetvis välja övningar där efter. Burpees är exempel på en sådan övning där skaderisken är liten trots att övningen utförs intensivt och relativt tungt. Ryck, stöt, marklyft osv är inte lämpliga övningar.
Det man ska ha i åtanke här är också att detta är deltagare i en studie. De var övervakade och fick hjälp vid varje pass från licensierade Crossfitinstruktörer som dessutom hade mer utbildning än just den instruktörsutbildningen bakom sig.
Deltagarna i den här studien var inte heller noviser. De var ju sen tidigare medlemmar på gymmet där studien utfördes. För att sätta lite perspektiv på detta så kan du ju tänka dig hur det hade sett ut om du infört ett nytt träningsprogram på en löparklubb och 16 procent av alla medlemmar i klubben åkt på en skada inom drygt 2 månader. Troligtvis hade du inte direkt blivit hyllad för din träningsplanering.

Mina tankar kring studien

Det här var alltså den första studien som publicerats på Crossfit. Ansatsen kan tyckas lite underlig då Crossfit nog främst marknadsförs som en träningsform som ska göra en rörlig, explosiv, koordinerad och stark. Förbättrad kondition och mindre kroppsfett är ju också med i marknadsföringen (vad är liksom inte med) men det är inget jag har uppfattat som något man lägger stort fokus på.
Hur som helst är det här en start och den belyser ett par punkter. Den första är att intensiv träning i former där övningarna mer är åt styrketräningshållet kan ge förbättring av konditionen. Detta sker hos även ganska tränade personer likt de i övre gruppen som började med en VO2max på ~50 ml/kg/min. Den här typen av resultat har man tidigare även visat vid olika former av cirkelträning (4).
I diskussionsdelen till den här artikeln påstår man att högintensiv intervallträning hos jämförbart tränade personer tidigare visat sig inte ge en ökning av VO2max och att den här träningen därför är överlägsen. Deras referens är dock till en studie där man genomförde endast 6 träningspass. En väldigt korkad jämförelse med andra ord men det är som sagt uppenbart att författarna till den här studien är pro Crossfit.
Förändringen i mängden kroppsfett i den här studien är imponerande tycker jag. Männen minskade sin kroppsfett med 4,2 procent och kvinnorna minskade sin med 3,4 procent. Precis som med förbättringen i VO2max så skedde den här förändringen hos alla deltagarna oavsett om vilken kroppsfettprocent de hade från början. Deltagarna i den här studien åt ju också en stenålderskost och vi får tyvärr inte veta hur länge som de följt denna diet. Detta gör att det inte går att avgöra hur mycket som är träning och hur mycket som är kostens effekt här.
Intensiv träning har tidigare visat sig ha en positiv effekt på kroppsfettnivåer hos försökspersoner liksom även stenålderskost haft på kortare sikt. Så beroende på när kostomläggningen skett kan alltså den haft en troligen stor eller liten inverkan.
Den höga skadefrekvensen hos deltagarna i den här studien är verkligen värd att anmärka. Det är enligt mig inte särskilt överraskande och jag tror inte att den är det för någon som är utbildad inom idrottsmedicin som sett programmeringen inom Crossfit tillsammans med hur tekniken vid utförandet många gånger ser ut.
Den amerikanska armén gick för snart två år sen ut med ett konsensusdokument kring Crossfit och andra liknande träningsformer där man påpekade att de hade märkt av en ökad skadefrekvens hos deras personal (2). En befogad varning enligt mig men samtidigt ska det påpekas att en skadefrekvens på 16 procent är ganska låg om man jämför med skadefrekvensen i studier på militära rekryters introduktionsträning (3). Så de kastar väl lite sten i glashus här. 🙂

Summering

Det här var alltså den första studien på Crossfit som träningsform. Förhoppningsvis kommer det att dyka upp fler studier eftersom där man tittar på andra faktorer och där man också har med någon annan grupp som utför mer planerad träning. Hur hade till exempel förändringen blivit i förhållande till en annan grupp som kanske kört tre styrkepass och två konditionspass i veckan?
Ett lite mer kontrollerat upplägg med en bättre redovisning av resultatet hade också varit önskvärt. Redovisningen i den här studien är helt enkelt väldigt dålig. Att hela 16 procent av deltagarna skadade sig är ju verkligen något värt att notera och ta med sig från den här studien.
Slutligen finns det ännu en sak värd att ta med sig från den här studien och det är att ett abstrakt till en studie många gånger inte berättar hela historien. Som jag nämnde tidigare är det alltså väldigt uppenbart att de som utfört den här studien själva är Crossfitare. I abstraktet till den här studien kan man inte läsa någonting om skadorna och bortfallet i den här studien. Det enda du får veta är att träningen är effektiv för att förbättra kondition och kroppssammansättning. Att deltagarna dessutom åt stenålderskost nämns inte heller.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

42 svar på “Första ordentliga studien på Crossfit – stor skaderisk!”
 1. Intressant inlägg. Två frågor (varav bara den ena egentligen är direkt relaterad till artikeln…)
  1. Författarna har inga uppseendeväckande saker i disclaimern över vilka bidrag de fått för forskningen eller andra kopplingar?
  Crossfit organisationen har väl iofs inte varit särskilt positiv till forskningsvärlden tidigare så de sponsrar gissningsvis inte så mycket.
  2. Jag försökte hitta något på träningslära.se om cirkelträning, men en snabb googling gav inte så mycket. Finns det någon forskning kring cirkelträning kontra separat styrke och konditionsträning typ den du nämner på slutet som en möjlig jämförelsegrupp till crossfit?

 2. Jag måste erkänna att jag misstänkte att studiens författare var själva anknytna till Crossfit när jag läste den, särskilt i delen där de förestpråkar HIPT/Crossfit för ANDRA idrottare som vill förbättra sin aeroba kapacitet. Vad jag har lyckas läsa mig till den senaste tiden så försöker ju Crossfit slå sig in som kompletteringsträning till annan idrott, bland annat med sina programen Crossfit Endurance och Crossfit Football.
  Tyvärr trodde jag att studien skulle vara mer utförlig precis som du skriver Jacob, Crossfit menar ju sig vara det bästa sättet att träna upp de nio (?) fysiska kvaliteterna så då hade man ju ha med även dem i studien men det kanske dyker upp i framtida studier.
  Sedan att den här typen av högintensiv cirkelträning har positiva hormonella effekter på viktnedgång och att styrka i kombination med ”konditions”träning har en synergieffekt inte är något nytt får man väl acceptera.
  Och ja håller med till fullo om att komplexa lyft som normalt tar år att bemästra och används för att träna explosivitet inte har någon plats i ett träningsupplägg där man jagar tid eller repetitioner och når i stort sett total utmattning under passets slutskede. Å andra sidan är just den här kombinationen av träningsformer och det ständigt varierade/slumpmässiga träningsupplägget en av grunderna i crossfit. Jag skrev ju en artikelserie rätt nyligen där jag gick igenom bakgrunden och Greg Glassmans egna definitioner av träningsfomen (http://www.argetfit.se/artiklar/109-crossfit-en-objektiv-analys-del-1), den här studien får bli ett bra avslut på sista delen där jag tar upp systemets negativa delar.

 3. Erik: 1. Författarna har inga uppseendeväckande saker i disclaimern över vilka bidrag de fått för forskningen eller andra kopplingar?

  Nej, inga alls.

  Erik: 2. Jag försökte hitta något på träningslära.se om cirkelträning, men en snabb googling gav inte så mycket. Finns det någon forskning kring cirkelträning kontra separat styrke och konditionsträning typ den du nämner på slutet som en möjlig jämförelsegrupp till crossfit?

  Det finns ganska mycket forskning på cirkelträning. Men det är inget vi har skrivit om här ännu

 4. Andreas:
  Du har två stycken summeringar :)

  Det där skyller jag på ”Nicklas-peer-review”. Är nästan 100 på att jag hade en annan rubrik först. Så i alla fall tills han kommer in här och dementerar att han gjorde ändringen när han läst igenom så skyller jag på honom 😀

 5. Jacob, under Summeringen nämner du ”Den här typen av resultat har man tidigare även visat vid olika former av cirkelträning.”
  Jag tror det vore jättebra om du kan hitta den/de liknande studierna och lägga in som länkar/referens. För nu lär CF-förespråkarna få vatten på sin kvarn genom det polerade abstraktet och (åter) basunera ut träningsformens förträfflighet.

 6. Tränade Crossfit för något år sedan, men slutade just på grund av den stora skaderisken. Jag som inte är van vid avancerade styrkelyft med stång gjorde sönder ryggen gång på gång när intensiteten och ”peppen” ökade (man ville ju inte vika ner sig). Dock har det för mig, precis som artikeln skriver, gjort en hel del för min allround-fysik och mitt kroppsfett. Nu blandar jag in lite hemmasnickrad Crossfit, minus alla tunga lyft med stång. tillsammans med en massa annan kul träning. Funkar kalas, och det ger en god extra effekt tycker jag! Men om Crossfit innebär ökad skaderisk? O ja!

 7. Utan att ha läst studien ännu, så reagerade jag på detta (min understrykning);
  ”….(squat, press, deadlift, Olympic lifts) performed as quickly as possible at a high intensity
  (__low repetition__, high percentage of 1-RM).”

 8. Jacob Gudiol: Det där skyller jag på ”Nicklas-peer-review”. Är nästan 100 på att jag hade en annan rubrik först. Så i alla fall tills han kommer in här och dementerar att han gjorde ändringen när han läst igenom så skyller jag på honom :D

  Nej jag har inte ändrat något där. Men jag erkänner att jag borde ha upptäckt det. Där kan man prata om att missa skogen för träden. 😀

 9. Stefan G: Jag tror det vore jättebra om du kan hitta den/de liknande studierna och lägga in som länkar/referens.

  Jag adderade en referens. Studierna med cirkelträning på unga friska är från 70-80 talet. Efter det är studierna bara på sjuka personer likt hjärtpatienter och då är det ju inte direkt intensiv styrketräning i den form som vi pratar här. Säkert jobbig för deltagarna men inte överförbar till yngre och friska personer.

 10. Halvstor studie utan egentlig kontrollgrupp och dålig metoddel som du skriver hoppas jag inte alltför många CF-are lutar sig emot, det blir ju bara pinsamt. Bra genomgång!
  I en sån här studie skulle det vara mer rättvisande om statistiken var baserad på Intention To Treat så att bortfallen också tas med, dvs med många skador kommer slutresultatet bli lidande och en mildare träningsform som alla kan genomföra kan hävda sig i långa loppet, åtminstone på gruppnivå. Det blir ju lite modell Kina att gasa på 110% och sen bara se på resultaten på de som håller hela vägen.
  En stort problem för många skolor inom träning, CF i synnerhet, är att det blir lika mycket religion som träningsfilosofi och det är svårt att argumentera mot folks tro.

 11. Fredrik Correa: Halvstor studie utan egentlig kontrollgrupp och dålig metoddel

  Storleken får man ändå vara nöjd med tycker jag. Det är ju inte optimalt men när det gäller träningsstudier är det ganska mycket med ~50 deltagare.
  Men i övrigt är det ju lite komiskt när en studie som uppenbarligen är gjort för att promota Crossfit har ett sådant utförande så den enda säkra slutsatsen man kan dra är att det lätt blir många skador. De andra värdena har vi ju för lite information om för att verkligen kunna utvärdera 🙂

 12. Var kan man läsa mera om skadorna?
  Det fanns ju inget om det i det abstract som ligger på länken.

 13. ”I texten refererar man till en figur 1 och säger att där finns exempel på två representativa träningspass men i själva artikeln finns ingen figur 1. Det samma gäller en tabell 6 […] Studien är ännu bara publicerad ”ahead of print” så antagligen kommer dessa med senare.”
  Är det brukligt att han håller inne med viktiga delar av en studie när den är publicerad ”ahead of print”?

 14. Johan:
  Var kan man läsa mera om skadorna?
  Det fanns ju inget om det i det abstract som ligger på länken.

  Nej, som jag påpekade i texten står det inget alls om det i abstraktet. Det står i själva studien. Det enda som står där är att 9 inte fullföljde träningen på grund av skada. Det står ingenting alls om typen av skada, hur allvarliga de var, hur de gick till osv…

 15. Stefan G: Är det brukligt att han håller inne med viktiga delar av en studie när den är publicerad ”ahead of print”?

  Nej. Det är första gången som jag har varit med om det.

 16. Studien har en hel del brister av din beskrivning att döma (har inte tillgång till fulltext hemifrån, så jag har bara kunnat läsa abstract), men egentligen verkar det ju vara svårt att egentligen säga något, vare sig positivt eller negativt, om CF baserat på den.
  Jag vet inget om tidskriften i sig (impact factor på 1,8 placerar den någonstans i mitten av alla träningsrelaterade tidskrifter), men har de släppt igenom en studie med alla de brister du pratar om, så väcker den inte riktigt mitt förtroende. Frågan är om författarna ens har försökt skicka in manuset till fler tidskrifter och fått det refuserat.
  Sammantaget hoppas jag att varken förespråkarna eller belackarna drar alltför stora växlar på en studie som inte verkar vara av särskilt hög kvalitet utan att vi alla snarare ser det positiva i att det börjar forskas på denna nu så utbredda träningsmetodologi och att det blir mindre tyckande och pajkastning.

 17. Julian Rex: Jag vet inget om tidskriften i sig (impact factor på 1,8 placerar den någonstans i mitten av alla träningsrelaterade tidskrifter), men har de släppt igenom en studie med alla de brister du pratar om, så väcker den inte riktigt mitt förtroende.

  Journal of Strength and Conditioning Research släpper igenom en väldig massa dåliga studier. Att en ändå har en impact factor på 1.8 beror bara på att den många gånger publicerar studier inom ämnen där det finns ett stort intresse. Alla efterföljande studier på Crossfit kommer ju säkerligen att referera till den här studien, trots att den är så dålig som den är.

 18. Hej Jacob
  Hur vet du att de som föll bort pga skador fick dessa från Crossfit?
  Kan tänkas att de lika gärna fick dessa då de var ute och sprang eller spelade fotboll 😉
  Hls
  Michael
  Ps: Det är inget farligt att lyfta en vikt fler än 3 gånger 🙂

 19. Michael:
  Hur vet du att de som föll bort pga skador fick dessa från Crossfit?
  Kan tänkas att de lika gärna fick dessa då de var ute och sprang eller spelade fotboll

  Ur utkastet till studien:
  ”Of the 11 subjects who dropped out of the training program, two cited time concerns with the remaining nine subjects (16% of total recruited subjects) citing overuse or injury for failing to complete the program and finish follow up testing.”
  och:
  ”Subjects were asked to refrain from all other structured physical activity while
  participating in this study and they complied with this request, as verified by activity logs.”
  Möjligtvis att det fanns en lucka där man nämner ”other structured physical activity”. Men forskarna har ju försökt att minimera variabler, dvs träning utanför forskningsperioden.

 20. Även om den vetenskapliga kvalitén på studien inte är något vidare så blir det ändå intressant. Precis som någon nämner här ovan vad det var för skada och hur den uppkom eller om det var en infektion framkom ju inte. Inte heller vilken tidigare träningsnivå försökpersonen hade som blev skadad. Det hade varit intressant för mig som jobbar en del med crossfit att veta.
  Av egen erfarenhet vet jag att de som skadar sig mest inom crossfitklasser är den yttersta eliten (som egentligen inte skiljer sig nämnvärt mot andra elitidrotter, t.ex. kanotsport) samt de som inte har styrkan men vill gärna köra ”som ordinerat” på de olika passen med just olympisk tyngdlyftning i flerrepetionspass. Dvs. har man styrkan att stöta upp över 100 kg som ett RM så har iallafall inte jag sett skador relaterade till ”30 reps på tid” av stöt på 60 kg. Ligger däremot ens 1RM på ca 80-90 kg så påverkas tekniken och utförandet väsentligt i negativ form med tillhörande skador.
  Annars mycket bra sammanfattande och bra synpunkter!

 21. Michael:
  Hur vet du att de som föll bort pga skador fick dessa från Crossfit?
  Kan tänkas att de lika gärna fick dessa då de var ute och sprang eller spelade fotboll

  Då hade de varit tydliga med att påpeka detta.

  Michael:
  Ps: Det är inget farligt att lyfta en vikt fler än 3 gånger

  Men om det hade varit bra att göra fler reps i de olympiska lyften så hade nog de olympiska lyftarna kommit på det efter 100 år. Och inte gång efter gång påpekat hur viktigt det är att hålla repsen låga för att tekniken är så viktig.

 22. Michael: Hur vet du att de som föll bort pga skador fick dessa från Crossfit?

  Stefan har svarat dig på den här frågan redan. Deltagarna blev tillsagda att inte träna något annat under studiens gång och man kollade upp så att de inte gjorde det genom en träningsdagbok.

  Michael: Ps: Det är inget farligt att lyfta en vikt fler än 3 gånger 🙂

  Om du bara kan göra det med bra teknik några få gånger ska du givetvis sluta innan tekniken blir dålig. Sunt förnuft och det gäller givetvis oavsett om de handlar om 1 eller 100 lyft innan tekniken fallerar. När det gäller just tyngdlyftning är det dock oftast vid ungefär 3 repetitioner som detta sker.

 23. […] på en av mina favoritsajter om träning (traningslara.se) bekräftade detta. Hittade nämligen den här artikeln, och det ska ha skrivit flera artiklar om just Crossfit […]

 24. Har tränat crossfit i över 5år och tävlar även i crossfit samt har precis öppnat ett eget Crossfit gym.
  Håller med om att skaderisken initialt är hög även så vid tävlingsträning för Crossfit.
  Håller även med om att tävlingsinstinkten mot ens kompis kan ta över även vid vanlig träning(vilket innebär att man kopplar på reptilhjärnan och bara kör).
  Få dock ifrågasätta de tränare som hade hand om testpersonerna, har man inte kört hög frekvent träning ala Crossfit med högrep olympiska lyft, mer ringträning etc så bör man köra ett nybörjar schema i 5-12v beroende på ens förutsättningar.
  Där högrep oly ska minimeras och gradvis läggas in i principen ”minuten träning” först när tekniken börjar sitta.
  Trots massa certifickat verkar de enligt mig inkompetenta.
  Visst trots alla försiktighets åtgärder man gör kommer det alltid finnas stora skaderisken i Crossfit pga stora rörelser gjorda på tid, men tränaren är inte där för att peppa sönder någon utan att se till att personen kommer tillbaka hel.
  Ska definitivt läsa hela studien och hoppas att det kommer fler på ämnet då crossfit är en väldigt ny träningsform och skillnaden är markant mellan olika affiliates runt om i världen.

 25. En parantes kanske men borde inte, hur man än räknar, 9 skadebortfall av 54 alternativt 52 (om man bortser från de som lämnade studien på grund av tidsbrist) avrundas till 17% och inte 16 ?

 26. Fredrik Correa: En stort problem för många skolor inom träning, CF i synnerhet, är att det blir lika mycket religion som träningsfilosofi och det är svårt att argumentera mot folks tro.

  Exakt, och jag tror de kan ha stött bort många lite mer erfarna tränande p g a att de framstår som en rörelse med toppar som tjänar pengar och gräsrötter som rekryterar med en kombo av ”come join us” leenden och argumentation för träningformens överlägsenhet. Det är svårt att inte få en skvätt sektvarnings-känsla över Crossfit många gånger tycker jag.

 27. Om du bara kan göra det med bra teknik några få gånger ska du givetvis sluta innan tekniken blir dålig. Sunt förnuft och det gäller givetvis oavsett om de handlar om 1 eller 100 lyft innan tekniken fallerar. När det gäller just tyngdlyftning är det dock oftast vid ungefär 3 repetitioner som detta sker.
  Gäller detta även för låga vikter på lyften? Jag tänker att när man lär sig tekniken gör man ju säkert fler lyft än 3 per pass för att bana in rörelsen? Även om man inte tänkt försöka hinna med 3000 lyft på 20 sekunder à la CF.

 28. […] gäller deltagarna i Crossfitstudien som jag skrev om för två månader sen på Traningslara.se Första ordentliga studien på Crossfit – stor skaderisk!. Tydligen testade man inte bara deras prestation. Man gjorde även en rad tester på deltagarnas […]

 29. Jacob Gudiol: Stefan har svarat dig på den här frågan redan. Deltagarna blev tillsagda att inte träna något annat under studiens gång och man kollade upp så att de inte gjorde det genom en träningsdagbok.
  Om du bara kan göra det med bra teknik några få gånger ska du givetvis sluta innan tekniken blir dålig. Sunt förnuft och det gäller givetvis oavsett om de handlar om 1 eller 100 lyft innan tekniken fallerar. När det gäller just tyngdlyftning är det dock oftast vid ungefär 3 repetitioner som detta sker.

  Utan att lägga ord i mun på någon; Många envisas med att jämföra mot olympiskt lyfts grenar där målet är att maximera sitt 1RM? Det är ju inte alltid målet för en utövare av övningen, Crossfit eller ej. Varför?
  Att fallera på tekniken behöver är ju inte definitivt ”dålig” träning. Jag fallerar på tekniken i alla aktiviteter när jag blir utmattad, fysiskt som psykiskt. Som sagt är ju inte målet alltid att maximera utvecklingen för den specifika övningen man utför.
  SJälvklart menar jag inte när övningen utförs med stor utökad skaderisk.

 30. […] ett inlägg om Crossfit kring en av de första verkliga studierna som hade publicerats på ämnet, Första ordentliga studien på Crossfit – stor skaderisk!. Det var en mindre studie med lite rörigt upplägg där man också förändrat deltagarnas kost […]

 31. Problemet blir väl att Olympiska lyft är övningar med just en stor korrelation mellan dålig teknik och skador. Tunga vikter (low repetition, high percentage of 1-RM) och hög belastning på ryggen. Att sedan lägga till ”performed as quickly as possible at a high intensity” är ju kanske inte receptet på bra teknik direkt.

  Peter: Utan att lägga ord i mun på någon; Många envisas med att jämföra mot olympiskt lyftsgrenar där målet är att maximera sitt 1RM? Det är ju inte alltid målet för en utövare av övningen, Crossfit eller ej. Varför?
  Att fallera på tekniken behöver är ju inte definitivt ”dålig” träning. Jag fallerar på tekniken i alla aktiviteter när jag blir utmattad, fysiskt som psykiskt. Som sagt är ju inte målet alltid att maximera utvecklingen för den specifika övningen man utför.
  SJälvklart menar jag inte när övningen utförs med stor utökad skaderisk.

 32. Tack för en intressant uppsummering!
  Nu till en fråga:
  Finns det något studieunderlag på effekter av att kombinera crossfit (eller motsvarande träningsform) med traditionell gymträning för hypertrofi, säg uppdelat 50/50? Kan detta tänkas vara ett ok upplägg för en kompromiss mellan muskeltillväxt och minskat kroppsfett?
  Tack på förhand!
  Mvh
  Olov

 33. […] Eftersom jag haft en lite lugnare vecka så har det funnits mycket tid över till annat än träning. En sak som jag roat mig med är att titta på Crossfit games. Tänkte nytt år nya möjligheter men mitt positiva tänkande hjälpte inte mycket, fortfarande är denna tävling ett totalt skämt. Det finns mycket att skriva om crossfit angående doping, skaderisk, hype, nytta osv. Nu orkar jag inte gå in på det men kan ju länka till Jacobs text kring dopade crossfitare och hans text kring skaderisken. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *