Bodypump som träningsform

Då var det dags för den första att mina inlägg nu efter ”uppehållet” där jag tar upp studier som publicerats under tiden jag varit borta där man undersökt saker som jag redan skrivit om. Den första studie jag tänkt skriva om är gjord på Bodypump. Jag har ju skrivit om Bodypump i fyra tidigare inlägg här på sidan. När jag skrev det första inlägget med titeln ”Falsk marknadsföring kring BodyPump” fanns det väldigt lite faktiskt fakta att tillgå och det jag skrev då blev därför baserat på etablerade träningsprinciper och fysiologi.

I de två efterföljande inläggen hade jag sen lite mer information och i dessa tittade jag först djupare på påståendet att man kan bränna upp emot 600 kcal under ett Bodypumppass och i nästa tittade jag ännu mer på effekterna från Bodypump på styrkan. Studierna jag använde mig av i dessa två inlägg var studier som inte blivit publicerade och de var av lite ”blandad kvalité”.
Det fjärde inlägget kring Bodypump har titeln Les Mills, bodypump och överdrivna slutsatser från studier. I det inlägget tittade jag på en pressrelease från Les Mills där de påstod att en ganska nyligen publicerad studie gav stöd för att Bodypump gör en starkare och ger muskeltillväxt. Detta trots att studien inte tittat på denna fråga.

Under tiden jag varit borta har det publicerats än ny studie på Bodypump med titeln ”Improvements in Metabolic and Neuromuscular Fitness After 12-Week Bodypump® Training”. Som titeln avslöjar är detta en lite längre träningsstudie på Bodypump. Detta är alltså den första av sitt slag som publicerats i en så kallad ”peer reviewed” eller referensgranskad tidskrift. Studien är också, rent metodmässigt, klart bättre än de tidigare längre studierna även om denna studie också har några tveksamma saker vilket jag kommer ta upp senare.

Upplägget på studien

I den här studien har man alltså studerat effekterna av 12 veckors Bodypumpträning. Totalt inkluderade författarna 19 personer i studien där 9 stycken hamnade i träningsgruppen (interventionsgruppen) och 10 stycken fick utgöra en kontrollgrupp. Deltagarna var alla tjejer med en medelålder på 21,4, medellängd på 164 cm och en medelvikt på 61,7 kg. Alla tjejerna var otränade från början och samtliga räknades som inaktiva då de inte nådde upp till kriteriet två timmar eller mer av fysisk aktivitet varje vecka. Inga av deltagarna hade heller varit aktiv under de senaste sex månaderna och samtliga uppgav också att det i princip saknade tidigare erfarenhet av styrketräning.

Att man valt totalt otränade tjejer i ung ålder ser jag som en styrka med den här studien. Om jag skulle gissa så är dessa den huvudsakliga målgruppen för Bodypump och förutom otränade unga män mellan 16-35 år så finns det inte heller någon grupp som kan tänkas svara bättre på träning. Det innebär i och för sig att de här tjejerna troligen skulle upplevt förbättringar oavsett vilken form av träning eller motionsform de gett sig på.

Bodypumps effektivitet för mer vältränade personer eller för personer som inte har lika goda förutsättningar att ta till sig en träningseffekt blir därför svår att utläsa från den här studien. Men samtidigt så ger den här gruppen oss möjlighet att se vilka träningseffekter som troligen är möjliga med Bodypump. För om de här tjejerna inte upplever någon förbättring efter 12 veckor så kommer troligen ingen annan grupp att göra det heller.

Mängden tester i den här studien var ganska många, vissa av dem tycker jag är självklara medan jag tycker andra är lite mer underliga och inte så praktisk användbara med tanke på försöksgruppen. Testerna utfördes alla under två dagar två veckor innan själva träningen påbörjades. Den första dagen fick deltagarna utföra vad man i studien kallar för ett maxtest i 90 graders knäböj där man samtidigt gjorde EMG-mätningar, ett simulerat Bodypumppass och ett löpbandstest där man undersökte mjölksyratröskeln (OBLA) och vad de kallar för ”Maximal aerobic speed” som i princip är ett VO2max test.

Dag två fick deltagarna utföra tester för att bestämma maximal isometrisk styrka i dels det dominerande benets knäextensorer (musklerna på framsida lår) och dels ryggextensorerna (nedre ryggmusklerna). Efter dessa test fick deltagarna återigen genomföra ett Bodypumppass och denna gång tog man blodtester, mätte pulsen och undersökte EMG-aktivitet under träningen. Under dessa två dagar gjorde man också mätningar av kroppsvikt, längd och kroppsfett. Kroppsfettmätningarna gjordes med hjälp av en kaliper.

En klassisk knäböj i Bodypump som också användes som test
En ganska klassisk bild av en knäböj i Bodypump. Vinkeln är nästan precis 90 grader och av någon underlig anledning så valde alltså forskarna att använda denna typ av knäböj för att testa maxstyrka i början och slutet av studien.

Ett av testen här ovanför är det värt att titta lite mer ordentlig på. Det testet är maxtest i 90 graders knäböj. Igenom hela studien så kallar författarna detta test för ett test av ”maximal strength” men det man i själva verket har gjort är att man testat sig fram till en vikt motsvarande 4 RM, alltså en vikt som deltagarna klarade av att lyfta fyra gånger. När man sen fått fram denna vikt använde man sig av tabeller för att få fram ett teoretiskt maxvärde.

Den här typen av test fungerar ganska bra för att ta reda på 1 RM om man ska lägga upp ett träningsprogram men i det här fallet är det totalt meningslöst. Orsaken till att det är meningslöst är för att en jämförelse av deltagarnas faktiska 4 RM hade varit precis lika intressant som en jämförelse av deras uträknade 1 RM, de är ju oavsett deras 4 RM värde som ligger som grund.

Forskarna motiverar sitt testande av 4 RM istället för 1 RM med att deltagarna i studien var fullständiga noviser när det gäller styrketräning och att då göra 1 RM test är riskabelt. En väldigt bra motivering men något som de glömmer att nämna i sin studie är att denna förändring, även om den är väl motiverad, introducerar en möjlig felkälla. Denna felkälla är att Bodypump främst är träning för muskeluthållighet. Även om 4 RM är ett ganska specifikt maxstyrketest det med så kan faktiskt muskeluthålligheten inverka redan vid så få repetitioner.

Här under ser ni en graf där man jämfört den här muskeluthålligheten mellan en tyngdlyftare och en brottare. Det man kan se är att för tyngdlyftaren motsvarar 4 RM ungefär 80 % av max medan motsvarande siffra för brottaren ligger över 90 % av max. Skillnaderna här under beror säkert till viss del på medfödd förmåga men det visar även på att muskeluthållighet är en väldigt träningsbar egenskap och om du tränar muskeluthållighet kommer du att klara av fler repetitioner även på så tunga vikter som de kring 4 RM.

Skillnaden i muskeluthållighet mellan tyngdlyftare och brottare
Grafen visar hur många repetitioner som en tyngdlyftare och en brottare klarar på olika procent av deras maximala styrka. Notera att skillnaden redan är tydlig vid vikter kring 4-5 RM

I den här studien har man alltså testat totalt otränade personer för deras 4 RM och sen har man låtit den ena gruppen träna hård muskeluthållighetsträning i 12 veckor och därefter har man testat 4 RM igen. Hur stor effekt detta verkligen har på resultat vet jag inte, det vet ingen. Men jag är övertygad om att det är en faktor som inverkar och jag blir därför lite besviken när den inte ens nämns i studien.

Sen kan man också fråga sig hur rättvisande det är att testa deltagarna i 90 graders knäböj när detta är en av huvudövningarna i Bodypump. Utan att egentligen förändra sin faktiska styrka kommer bodypumpdeltagarna att förbättra sina resultat i detta test. Om man verkligen hade velat testa förändring i styrka hade benpress varit ett klart bättre alternativ då den övningen minimerar inverkan från teknik och balans hos deltagarna vilket utan tvekan kan vara begränsande faktorer hos otränade tjejer utan egentlig erfarenhet av styrketräning.

Hur som helst så vet ni nu mer kring studien och det ända som är kvar att nämna innan vi går vidare till resultatet är tjejerna tränade Bodypump 2 gånger i veckan under 12 veckorsperioden. Vilan mellan varje träningspass skulle också vara minst två dagar.

Resultatet i studien

Efter 12 veckors regelbunden Bodypumpträning såg man ingen förändring i tjejernas vikt eller kroppssammansättning. Att vikten inte skulle förändras något speciellt är väl inte så förvånande men att 12 veckors träning inte leder till varken mer muskelmassa eller mindre kroppsfett är faktiskt lite förvånande.

Den som har läst mina tidigare inlägg kring Bodypump vet att jag inte direkt är någon fan av träningsformen för motionärer. Det är helt enkelt en form av träning som ger helt andra resultat än vad den marknadsförs som. Men att man inte skulle se någon förändring alls är ändå förvånande. Med väldigt stor välvilja kan man se små små trender mot att tjejernas värden förbättrats och deltagarantalet i studien är ju ganska låga vilket gör det svårt att finna signifikanta resultat. De små förändringarna som möjligen kan ses är dock inga förändringar som någonsin kommer synas i en spegel vilket jag antar är målet för de flesta.

Förändring i vikt och fettmassa av 12 veckors Bodypumpträning
Förändring i vikt och fettmassa av 12 veckors Bodypumpträning. CG är kontrollgruppen och TG är bodypumpgruppen. Inga värden förändras signifikant för bodypumpgruppen under träningstiden.

Man fann inte heller någon skillnad mellan före och efter träningen i deltagarnas mjölksyratröskel (OBLA) eller prestationen vid det så kallade ”Maximal aerobic speed” testet. Här tror jag dock att de låga deltagarantalet i studien inverkar lite.

Förändring i "kondition" av 12 veckors Bodypumpträning
Förändring i ”konditionstesterna” av 12 veckors bodypumpträning. Ingen förändring var statistisk signifikant men med lite välvilja kan man möjligen sen en förbättring i OBLA.

Tittar man på de faktiska siffrorna kan man se en liten trend mot förbättrad OBLA i träningsgruppen. Den här trenden är helt frånvarande vid testet för ”Maximal aerobic speed” vilket också är att förvänta. Bodypump är som sagt träning för muskeluthålligheten, inte kondition i sig.

Testarna som man tog under ett simulerat Bodypumppass visade på att deltagarna, efter låten som innebär benträning, hade en signifikant lägre mjölksyranivå och puls jämfört med kontrollgruppen. Detta var då efter 91 repetitioner knäböj på ungefär 10 % av 1 RM.
Under resterande delar av passet kunde man inte se någon annan signifikant skillnad mellan grupperna i puls eller mjölksyra. En skillnad som man däremot såg var att bodypumpgruppen minskade på sin EMG-aktivitet vid submaximal ansträngning. Detta innebär att de hade blivit bättre på att aktivera sina muskler.

När det gäller styrka så gjorde man som jag nämnde tidigare en hel del olika test i den här studien. Dels testade man fram 4 RM och dels gjorde man isometriska maxtester av ena benets lårextensorer (framsida lår) och ryggextensorerna (nedre ryggen). Här är resultatet lite blandat.  Man såg ingen skillnad alls mellan kontrollgruppen och bodypumpgruppen i något av testerna när man jämförde mellan grupperna.

När man däremot jämförde resultaten för bodypumpgruppen mellan sig själv, det vill säga värdena före träningen jämfört med efter, så fann man en signifikant ökning i både maxstyrka och isometrisk styrka i lårextensorerna. För ryggextensorerna var det däremot fortfarande ingen skillnad i isometrisk styrka.

Förändring i styrka av 12 veckors bodypumpträning
Förändring i 4 RM styrka och maximal isometrisk styrka efter 12 veckors bodypumpträning. Det finns ingen statistisk signifikant förändring mellan kontrollgruppen och bodypumpgruppen. Bodypumpgruppen förbättrade sig däremot signifikant i förhållande till sina utgångsvärden i 4 RM testet och det isometriska testet för det dominanta benets knäextensorer (musklerna på framsida lår)

I vanliga fall brukar man säga att en signifikant skillnad mellan utgångsvärdena och slutvärdena för en grupp är ointressant då det man vill veta är inte om en intervention fungerar eller inte. Det man vill veta är om den interventionen fungerar bättre än något annat. I detta fall var något annat ingen träning alls och här såg man alltså ingen skillnad alls mellan det och bodypumpträning i 12 veckor. Detta är dock givetvis en effekt av de få deltagarna i studien. Sen kan i alla fall jag tycka att i detta fall är en förändring mellan före och efter ändå är intressant.

Låt oss nu titta på de signifikanta skillnaderna för bodypumpgruppen i förhållande till sig. Som väntat skedde det en klar förbättring i knäböjstestet. Totalt blev det en ökning på i medeltal 17,3 kg för tjejerna, eller som författarna föredrog att skriva det, 33 %. Det här är ett helt okej resultat för 12 veckors träning även om det ligger lite i underkant. Det här resultatet är dock som jag förklarat troligen en effekt av både ökad muskeluthållighet, specifik träning av övningen och en faktisk ökad styrka.

Tittar vi istället på förändringen i isometrisk styrka i ena benets knäextensorer, alltså musklerna på lårets framsida, så ser vi en ökning på 5,4 kg, eller 13, 6 %. Det här testet återspeglar nog mer korrekt den faktiska styrkeökningen av 12 veckors bodypumpträning. Ökningen för ryggextensorerna låg på i snitt 6,4 kg, eller 10 % vilket visar på att det troligen är styrkeökningar kring denna nivå som man kan förvänta sig av Bodypumpträning två gånger i veckan i 12 veckor.

Jämförelse med annan träning

Siffrorna här ovanför säger inte mycket om man inte kan sätta det i relation till andra träningsformer. Att jämföra mellan studier är alltid svårt och värdena jag tar upp här ska därför inte tas som precisa. Om en träningsform visat sig ge en ökning i styrka med 20 % kan man alltså inte säga rakt av att den träningsformen är 6,7 % bättre än Bodypump.

Man kan däremot säga att träningsformen troligen är bättre, bara inte med en mer eller mindre exakt siffra. Jämförelsen i detta fall blir ännu svårare av att de enda faktiska värdena vi har från Bodypumpstudien är ett uträknad hypotetiskt värde för 1 RM i 90 graders knäböj och isometrisk styrka i ena benets knäextensorer och ryggextensorerna. Alla dessa tre test är ovanliga test som man sällan finner i andra studier.

Jag letade ganska länge efter bra studier för att göra en jämförelse men jag hittade tyvärr inga med otränade tjejer i 20 års ålder som tränat två gånger i veckan. Jag kommer därför inte att ta upp någon specifik studie som jämförande exempel här utan istället tänker jag återge siffror från boken Styrketräning av Thomeé mfl. I den här boken skriver man att styrkeökningar på 50-100 % eller mer efter 6-12 veckors träning av lårmusklerna inte är ovanligt hos nybörjare i benövningar.

De här siffrorna är ju långt över de som bodypumpdeltagarna fick i studien här ovanför och som jag skrev ska man inte göra jämförelsen rakt av. Men en ökning på 5,4 kg i knäextensorerna som bodypumptjejerna fick i den här studien är verkligen inte bra, det skulle snarare klassas som dåligt om målet är att bli starkare. Nu tror jag inte att målet för de flesta som tränar Bodypump är ökad styrka men kom då ihåg att ökad styrka var den enda signifikanta ökningen man såg i studien.

Hade man tittat på hälsomarkörer så som glukoskänslighet och välmående hade man troligen funnit fler positiva effekter av Bodypump. Där fungerar i princip all typ av motion väldigt bra.

Summering

Marknadsföring från Les Mills
Det var ju det där med att Les Mills lovar saker med Bodypump som träningsformen inte direkt lever upp till.


Jag vet att det troligen är några läsare som tycker att jag gott kan sluta skriva om Bodypump. Dessa läsare är troligen redan väl medvetna om vilka effekter man kan förvänta sig av Bodypump. Bodypump är ingen bra träningsform för att öka i styrka eller kondition.

Den här studien visar också att för tjejer som gå ner i vikt eller bli av med fett så fungerar troligen Bodypump för sig själv inte heller vidare bra. Detta är dock ingen sak som är unik för Bodypump. Att bara börja träna och tro att man ska få några större effekter i vikt eller fettmassa är inget man ska förvänta sig av någon träningsform egentligen även om verklig styrketräning har visat sig ge en liten positiv effekt på kroppssammansättningen.

Även om många som sagt troligen tycker att jag mest slått in öppna dörrar med det här inlägget så tycker jag personligen att det här har utformat sig till en väldigt intressant följd av inlägg. När jag skrev mitt första inlägg kring Bodypump för snart 3 år sen fanns det i princip ingen specifik forskning alls på Bodypump. Jag fick därför använda mig av grundläggande fakta kring träning och fysiologi samt studier på liknande träningsupplägg för att försöka få fram en bild av vilka resultat som man rimligen kunde förvänta sig av Bodypump.

Sen jag skrev det inlägget har det kommit ut ett par studier på Bodypump specifikt och de har alla mer eller mindre bekräftat det som jag skrev i mitt första inlägg. Så genom att endast använda tillgänglig kunskap kunde jag ganska specifikt ringa in vilka effekter som är troliga från en träningsform. Man kan fråga sig vilken fysiologibok Les Mills använder sig av när de skriver följande på sin hemsida:

Great bodies aren’t born, they are transformed, using the proven BODYPUMP™ formula: THE REP EFFECT™ a breakthrough in resistance workout training. Focusing on low weight loads and high repetition movements, you’ll burn fat, gain strength and quickly produce lean body muscle conditioning.

Det finns ingen idag som kan säga exakt vilken träning som är bäst för vad. Inte heller finns det någon som kan ge dig ett optimalt program eller det perfekta kostupplägget. Det finns dock en väldig massa kunskap och denna kunskap kan hjälpa oss att filtrera bland alla säkra påståenden från försäljare och marknadsförare.

Det behövs inte en studie på en specifik träningsform för att man ska kunna göra en helhetsbedömning av den. Det går utan problem att säga att den där typen av träning är bäst för den där typen av mål. Det är först när olika träningsformer är ganska lika varandra som det börjar bli svårt att rent teoretiskt säga vilken som är bäst och det är här det behövs studier för att öka kunskapen. Fler studier kommer göra det möjligt för oss att mer och mer precist sära på olika träningsformer.

Ett bra exempel på en marknadsförare och säljare som försöker använda osäkerheten kring vad som är allra bäst för att motivera något som definitivt inte är det gav Jesper Magnusson, VD för Les Mills Nordic fram tills i år, här på bloggen i en kommentar här för mer än två och ett halvt år sen:

Man kan debattera uthållighetsstyrketräning kontra styrketräning, jag har aldrig sett några klara bevis som visar att man inte kan öka muskelmassa av uthållighetsstyrketräning. Jag tycker också skolboksdefinitionen är snäv och har lite med verkligheten att göra. Inom idrott, arbete och verkliga livet så använder man kroppen på en mängd olika sätt, olika länge och olika belastning. Att röra på sig och belasta musklerna är övervägande positivt tror jag vi båda är överens om.

För att säkert kunna uttala sig om de långsiktiga fysiologiska effekterna av en träningsform eller – metod krävs långa studier med många deltagare, vilket är både kostsamt och som innebär en rad svårigheter med flera felkällor. Man kan också konstatera att vår vetskap om vad som händer med kroppen vid olika typer av träning fortfarande är begränsad. Jag läste nyligen att vissa forskare tror att världsrekordet på 100 meter kan sjunka så lågt som till 9,48 s, bl.a. beroende på utvecklingen av nya och bättre träningsmetoder. Vi har alltså inte alla svaren vilket borde mana till ödmjukhet.

Marknadsföring från Les Mills hemsida
Les Mills påstår att man i snitt bränner 530 kalorier under ett Bodypumppass trots att de studier som finns visat på klart lägre värden

För övrigt sa även Jesper då att Les Mills Nordic valt att tona ner marknadsföringen kring hur många kalorier man kan tänkas förbränna under ett träningspass i alla marknadsföring. Trots detta kan man nu idag läsa följande på Les Mills Nordics hemsida där man påstår att man i snitt bränner 530 kalorier per träningspass.

Som jag skrivit i ett tidigare inlägg där jag mer specifikt tittat på den troliga kaloriförbrukningen i ett Bodypumppass så finns det två studier på kaloriförbrukningen vid Bodypump. Dessa har visat på medeltal på 214 kcal respektive 339 kcal för kvinnor. För män var siffran 315 kcal och 483 kcal i de två studierna. Tydligen har Bodypump blivit väldigt mycket mer effektiv under de senaste åren….bättre musik kanske?

Uppdatering 2017-05-03: Ytterligare en ny studie har publicerats på BodyPump. I den här inkluderade man överviktiga otränade kvinnor som fick tränar BodyPump i 12 veckor och de såg ingen signifikant ökning i styrka och inga signifikanta förändringar i kroppssammansättning (1). I linje med tidigare studier med andra ord.

100 svar på “Äntligen en längre träningsstudie på Bodypump”
 1. Bra skrivet! att inte få bättre utveckling på 12 veckor känns.. ja kanske lite tragiskt… Men att folk kommer igång och röra på sig är alltid bra, då vi nu förtiden är alldeles för stillasittande…
  Men håller helt med dig!

 2. Hej Jacob. Läser ofta dina artiklar men har inte kommenterar förrut.
  När jag började träna på gym så började jag just med Bodypump. Det var det som fick igång mig.Och jag tyckte det var roligt. Men efter ett tag så märkte jag att när jag skulle lägga på tyngre vikt så hängde inte tekniken med längre och då började jag kolla de andra deltagarna och såg att de som körde tungt, där hade i princip de flesta fel teknik,
  Då slutade jag träna Bodypump och började i stället med fria vikter i gymmet i kombination med cardioträning och fick helt andra resultat mycket snabbare. Snabbare muskeltillväxt och ökad kondition och miskad fettprocent.
  Det händer att jag sneglar in i Bodypump salen ibland och ser då samma personer där som gick då för två och halv år sen, fortfarande med fel teknik. Testad att köra Bodypump igen för någon tid sendan men upptäckte då att det inte alls var kul. Fria vikter är mycket roligare och utmanande. Men jag förstår att man fortsätter just för musiken, gruppen och en instruktör som peppar skull.
  Jag är inte lika insatt i fysiologi som du men förstår vad du menar i din artikel.
  Men att få folk att börja röra sig är prio ett, Vad de än börjar med. Det är ju när de vill ha specifika resultat som man får se över deras träning/kost.
  Jobbar just med att få folk medvetna om att de behöver göra något själva för att förbättra sin hälsa och att få igång dem med någon form att motion är något jag priorieterar och att de äter vettigt 🙂

 3. Andreas: Men att folk kommer igång och röra på sig är alltid bra, då vi nu förtiden är alldeles för stillasittande…

  Anja: Men att få folk att börja röra sig är prio ett, Vad de än börjar med.

  Hej Anderas och Anja!
  Ni skrev ju inga specifika frågor till mig så jag ger en replik till er samtidigt då ni båda nämner en sak som jag vill kommentera.
  Jag håller med er om att få folk att börja röra på sig är väldigt viktigt. Men lite som när det gäller att få folk att gå ner i vikt eller få folk att börja äta bättre/nyttigare så anser jag inte att problemet är att folk inte börjar. Problemet är att få folk att fortsätta efter de där första veckorna som går på inspiration.
  Här tror jag, utan någon studie eller liknande att backa upp mitt påstående med, att när det gäller träning så är mätbara eller synliga resultat väldigt viktigt för att folk ska fortsätta. Det är i alla fall lovandet om snabba resultat som säljer.
  Det jag undrar är alltså vad som händer efter några månader om resultaten inte blir enligt de förväntningar som personen byggt upp baserat på reklamskyltar och marknadsföring? Sen undrar jag också lite varför så många anser det vara viktigt att lägga till just ”det viktigaste är att folk rör sig” när de kommenterar mina inlägg kring Bodypump. Är det någon form av rättfärdigande av marknadsföringen? Om utförarna av Bodypump fått realistiska förväntningar av träningsresultatet, hade Bodypump då blivit tråkigare för dem? Och hade de då slutat träna helt?

 4. Hej igen!
  Håller fullständigt med dig om att det är att få folk att fortsätta träna är viktigt och inte helt lätt. Och som du säger, får de inte resultat så slutar de. De flesta i alla fall.Speciellt om de har blivit lovade ett visst resultat som uteblir. Jag gjorde inte det utan gick ut i gymmet i stället.
  Jag förespråkar inte Bodypump, med tanke på att många inte klarar tekniken när de börjar köra med tunga vikter. Men det den träningen som fick igång mig och jag tyckte det var kul.
  Att jag skrev ” det viktigaste är att folk rör sig” var inte riktigt till din artikel om bodypump. Det kunde ha varit vilken träningsform som helst. För jag tycker att det är viktigast att folk rör på sig, vad de än gör. Och med det menar jag att de fortsättar att röra på sig. Och det är där vi som jobbar med coaching av någon form kommer in i bilden för att sporra dem till att fortsätta, med vad det nu kan bli för träningsform.
  Jag ska ärligt säga att jag aldrig läst om vad les mills utlovar i sina pass.
  Men det verkar ju som om Bodypump inte håller vad de lovar. Jag fick i alla fall inte de resultat jag ville ha.
  Så hur kommer man åt den marknadsföreingen. Det är ju att lura folk. Hur är det då med deras andra pass?

 5. Jag vet att jag flera gånger använt argumentet ”det viktigaste är att folk rör på sig” när det gäller just BP. Det brukar då vara mitt motargument när någon, ofta med stor emfas, hävdat att BP är så dåligt (och töntigt, bögigt etc.) att det är bättre att inte träna alls än att ägna sig åt det. Inte så sällan brukar detta få spilla över till alla typer av gruppträning och sluta med att allt som inte är typ fria vikter på gymmet (gärna enligt det program som just då är på modet) eller träning för att göra en svensk klassiker eller delta i nästa Fitness Five är värdelöst och förtjänar att man ser ned på det. Jag tror att rätt många som ägnar sig åt BP aldrig kommer att komma i närheten av en klassiker, Fitness Five eller något liknande, och att många som ägnar sig åt BP varken vågar sig in på gymmet eller egentligen vill börja hänga där heller. Jag tror alltså inte riktigt på idén att alla som håller på med BP skulle vända sig till ”bättre” träningsformer om de inte fick hålla på med BP; i alla fall inte de som håller på med BP där jag tränar.
  Det var en lång förklaring till vad som ligger bakom när just jag använder ”det viktigaste är att folk rör på sig”-argumentet. Nu uppfattar jag det inte som att du har den anti-tönt-träning-attityd som jag stör mig på hos folk som vanemässigt bashar BP, så det är inte meningen att du skall ta åt dig. (Jag har dock stött på att folk gör det – på ett ganska osympatiskt sätt – och hänvisar till dig och Nicklas, vilket framstår som bisarrt.) När det gäller Les Mills marknadsföring, och diskrepansen mellan den och hur passen faktiskt är utformade håller jag HELT med. BP är inte det enda pass som marknadsförs helt åt helvete; ett annat exempel (som jag har gott om möjlighet att störa mig på eftersom det ges på anläggningen där jag tränar) är Body Combat, som beskrivs som något slags ”omg, hardest evah US army Rambo training”, vilket framstår som ett skämt när man har varit på ett par pass. Visst, det är coola sparkar, och det är jobbigt om man verkligen jobbar ut som man skall, men intensivgympan på samma anläggning är typ tusen gånger jobbigare, vilket gör att man inte vet om man skall skratta eller gråta varje gång man ser nya releaseaffischern i samma, gamla Rambostil.

 6. Tillägg: Om jag skall döma efter hur det är här där jag bor, så tror jag faktiskt att det är mest instruktörer och specialintresserade nördar som har någon större koll på hur Les Mills egentligen marknadsför sina pass. Jag vet att ”mitt” gym har små informationsbroschyrer i repan, men jag har inte direkt intrycket att de läses av många. Så jag tror att svaret på din (retoriska) fråga ”Om utförarna av Bodypump fått realistiska förväntningar av träningsresultatet, hade Bodypump då blivit tråkigare för dem? Och hade de då slutat träna helt?” är nä, det hade de inte. Det gäller då svenska (norrländska) förhållanden, det är möjligt att det ser helt annorlunda ut i USA och på Nya Zeeland.

 7. Jättebra inlägg!
  Jag hör till den grupp som tycker att Bodupump är mer eller mindre meningslöst och tråkigt och hellre lyfter vikter i gymmet. Jag har dock nyligt provat ett av Les Mills nya (eller iaf nyare) pass: CX Worx. Min upplevelse av passet var väldigt positiv och helt klart över förväntan! Det handlar ju dock inte om ren styrka utan mer stabilitet, men det hade varit kul om ni ville skriva nånting om det!
  Köpte och sträckläste eran bok: -7kg och bra ökning av vikterna i gymmet, tack för hjälpen:)

 8. Hur ser du på exv. crosstraining jämfört med BP?
  Har en väninna som kategoriskt vägrar ”gymma” och bara vill köra olika gruppträningar, vilken är ”bäst”?

 9. Solari: Hur ser du på exv. crosstraining jämfört med BP?Har en väninna som kategoriskt vägrar “gymma” och bara vill köra olika gruppträningar, vilken är “bäst”?

  Bäst för vad?

 10. John ställde den viktiga frågan 🙂 Om träningen är bra eller inte beror på vilka mål man har.

 11. Guddi, vad jag älskar dig för att du ger det där svaret och faktiskt menar det när du säger det.

 12. Underbara svar! Verkligen!
  Men om ni tänker efter lite, bara lite, så kanske ni kan förstå att jag menar utifrån de kriterier artikeln är skriven.

 13. I den här artikeln har jag nämnt kroppssammansättning, kondition, mjölksyratröskel, dynamisk styrka, isometrisk styrka och neurologisk anpassning. Om någon typ av träning är bättre på en sak kommer den att vara sämre på något annat.
  Så svaren var väldigt motiverade

 14. Ja det var lustigt det här!
  Vi provar på detta sättet då:
  ”Bodypump är ingen bra träningsform för att öka i styrka eller kondition. Den här studien visar också att för tjejer som gå ner i vikt eller bli av med fett så fungerar troligen Bodypump för sig själv inte heller vidare bra.”
  Finns det någon grupp/klassträningsform som är bra/bättre?
  För övrigt gäller väl knappast ”Om någon typ av träning är bättre på en sak kommer den att vara sämre på något annat” generellt? Har verkligen alla träningsformer nått pareto-optimum?

 15. Jag länkade till denna artikel på facebook och fick svar av en kille som är instruktör i BodyPump och åker runt i hela världen och kör detta, är även med i deras videos och så där:
  ”Stål- läs studien inte ett refereat av studien! Var med i en studie i somras, hoppas den publiceras snart. Tror att det handlar om intensitet. för att man ska uppnå resultat och det är alltid svårt att veta vad som gjordes inte gjordes under träningspassen.”
  Mitt svar va:
  Ser fram emot den studien 🙂 va den sponsrad av Les Mills eller? 😉 hehe

 16. Solari: Finns det någon grupp/klassträningsform som är bra/bättre?

  Det gör det absolut. Vanlig cirkelträning är kanon om du vill öka lite mer i styrka men skyr gymmet. Vill du få kondition finns ju spinning. Sen finns det en väldig massa mitt emellan. Jag är väldigt sällan på grupppass och studier på denna typen av pass finns det knappt så du får använda dig av enkla insorteringsregler som jag tagit upp här på sidan, bland annat i mina inlägg kring bodypump.

  Solari: För övrigt gäller väl knappast “Om någon typ av träning är bättre på en sak kommer den att vara sämre på något annat” generellt? Har verkligen alla träningsformer nått pareto-optimum?

  Att hitta något som är bättre än BodyPump på både styrka och kondition är inte så svårt. Men i slutändan är det faktiskt så att en viss typ av träningsform inte kommer att vara bra på allt om vi snackar så skilda saker som styrka, kondition, fettmassa och muskeluthållighet. Där måste man kompromissa.

 17. Johan Stål:
  Jag länkade till denna artikel på facebook och fick svar av en kille som är instruktör i BodyPump och åker runt i hela världen och kör detta, är även med i deras videos och så där:
  “Stål- läs studien inte ett refereat av studien! Var med i en studie i somras, hoppas den publiceras snart. Tror att det handlar om intensitet. för att man ska uppnå resultat och det är alltid svårt att veta vad som gjordes inte gjordes under träningspassen.”
  Mitt svar va:
  Ser fram emot den studien :)va den sponsrad av Les Mills eller? ;)hehe

  🙂 En klassiskt svar när man inte har något att komma med. Du kan väl be honom kommentera vad som är fel i min tolkning? Om han inte har tillgång till studien skickar jag den gärna till honom.

 18. Guddi: Vanlig cirkelträning är kanon om du vill öka lite mer i styrka men skyr gymmet.

  Ursäkta en kanske dum fråga (kör själv aldrig gruppträning) men på vilket sätt skiljer sig BP från cirkelträning? Jag trodde BP var en sorts cirkelträning men har uppenbarligen missat något…

 19. Cirkelträning använder (oftast) klart tyngre vikter och man arbetar vanligtvis ungefär 20-30 sekunder på varje station och sen går man vidare till en ny station där man tränar något annat. Antalet repetitioner man hinner/orkar med ligger oftast kring 10-20 stycken
  Vid Bodypump arbetar man istället runt 3 minuter med varje övning/kroppsdel, antalet repetitioner ligger kring 100.

 20. Tackar!
  Kan man alltså se Crossfit som en bättre träningsform än Bodypump? (ur tidigare nämnd synvinkel)

 21. Crossfit är en långt bättre träningsform än Bodypump. Ur nästan vilken synvinkel som helst faktiskt 🙂

 22. Underbart att ni är igång igen!
  Fortsätt undervisa oss, jag suger åt mig som en svamp av era inlägg!
  MVH Hans

 23. Jag kör ganska tung styrketräning 4 dagar i veckan och ett Bodypump pass i veckan. Kroppen vänjer sig lite olika vid båda typerna av träning. När det gäller Bodypump så kör jag nu med 40kg (2st 10or på vardera sida) på benböj vilket är max om själva skivstångsfästena ska få plats ordentligt. Här har utvecklingen gått bäst om man ska se till hur mycket jag kunnat öka i vikt (från 1st 5kg på vardera sida). Sen kan jag stå och pressa 120kg i benböj på gymmet med färre repetitioner.
  Bröst kan jag köra 30kg på Bodypumpen och ca 100kg på gymmet beroende på fokusövningar just den dagen
  Biceps kör jag fortfarande på 10kg (5kg på vardera sida) som jag startade med eftersom det är helt omöjligt för min kropp att gå upp där. Sen kan jag stå och curla med 26-30kg hantlar på gymmet
  Triceps kan jag nu köra på 15kg och där startade jag på 5kg för snart 6mån sedan.
  Axlar press över huvudet kör jag med 20kg vilket är en stor ökning från 5kg… i den här typen av träning (massor med repitioner..) Här kan jag pressa 60-70kg på gymmet.
  För mig funkar Bodypump som ett komplement där man helt kan rensa hjärnan under en timme… när jag sitter på gymmet och vilar mellan seten så funderar jag på allt möjligt som händer i livet (bra och dåligt).
  Man måste ge Bodypump 4-6 ggr så man hittar rätt med vikter, tempo och övningarna. Håller man ut så länge och sedan fortsätter så är det ett stenhårt pass som tömmer dig helt…Nu kan jag inte vara utan…

 24. Hej!
  Jag heter Moa och är BodyPump-instruktör och läkare.
  Det här var ju fantastiskt kul läsning!
  Du verkar inte vara typen som ger mycket för ”mjuka” eller känslomässiga argument så jag ska försöka hålla mig saklig.
  Spontant känner jag att jag behöver få lusläsa HELA studien själv. Lyckas inte med det via din länk.
  Det jag saknar allra mest i din annars fina resumé är lite mer om hur urvalsprocessen av deltagare gick till (mer än att kriteriet var ”otränade” – du drog snabbt slutsatsen att detta var en styrka med studien vilket jag känner mig lite tveksam till) , varför de var så få och HUR de kvinnor som blev försökspersoner gick till väga under sin BP-träningsperiod.
  Hade de samma instruktör eller olika? Kunde de genomföra passet med god teknik? Ökade de belastningen allt eftersom eller låg de med samma låga ursprungsbelastning i 12 veckor (för då är ju resultaten, eller ska vi säga brist på resultat, föga förvånande)?
  Du har nog helt rätt i att det inte går att dra några säkra slutsatser vad gäller kvinnor med tidigare träningsbakgrund/tränade kvinnor.
  Jag träffar många BP-kunder. En majoritet HAR tränat annat tidigare och försöker nu åter hitta formen efter uppehåll, barnafödande osv.
  BP hjälper dem att hitta tillbaka och bygga grundstyrka.
  Säkert skulle de kunna bygga starka muskler snabbare i gymet. Problemet är att bodypump många gånger blir alternativet för just de människor som INTE ”trivs” i gymet.
  Alternativet mot BP för många är med andra ord inte styrketräning i gymet utan ingen styrketräning alls.
  På ett BP-pass kör man bl a armpressar (push-ups), tricepspressar och dips, utfall, statiska magövningar som ”plankan” o dyl. Att det här skulle vara övningar som INTE ökar muskelstyrkan (och förvisso även uthålligheten) är för mig en gåta. Klart det gör!
  Du sa ju själv att de flesta tränar för ”livet och hälsan” och vad gäller styrka så är min uppfattning att BP med råge räcker som styrketräning för att klara vardagen för de flesta.
  Jag har ingen studie att falla tillbaka på, bara min egen erfarenhet och mina möten med kunderna i salen.
  Jag upplever att det endast är ett fåtal av kunderna som är HELT otränade/inte har tidigare träningsbakgrund. Det är också den grupp som har klart svårast att hitta in i BodyPump. Det är MYCKET teknik att lära sig, MÅNGA olika övningar och dessutom koreograferat! Det skrämmer helt enkelt skiten ur nybörjarna. De försvinner.
  Du motsäger dig själv en aning också. I svaret till Jesper Magnusson uppmuntrar du honom att få Les Mills att göra nya och bättre studier. Här ovan läser jag en kommentar där det talas om en ny studie vars resultat är på G, vilket får svaret ”är den sponsrad av LesMills”?
  Hur de stackarna än vänder sig kommer du aldrig vilja ge dem rätt ;-)! Det gillar jag.
  Vill slutligen gärna replikera tidigare talare som kikat in i BP-sal och sett samma kunder som var där 2 år tidigare fortfarande köra med samma vikter och lika dålig teknik:
  Du har en poäng. Däremot kan jag meddela att jag själv ett otal gånger passerat förbi gymet och sett en hiskelig hög människor utföra alla möjliga övningar med urusel teknik. I BP-salen finns förhoppningsvis i alla fall en instruktör som ser sina kunder och rättar dem. Annars är instruktörer undermålig.
  Simma lugnt!

 25. Hej Moa!
  När det gäller dina frågor kring studien så har jag skickat den till dig på din mejl. Du får gärna återkomma om du tycker att jag återgett något orättvist eller om du tycker jag missat att nämna något som du anser viktigt.

  Moa Bjerner: du drog snabbt slutsatsen att detta var en styrka med studien vilket jag känner mig lite tveksam till

  Vill man veta vilken form av styrketräning som är bäst för någonting så vill man ha tränade individer. Vill man veta om en viss träningseffekt har någon effekt alls så vill man ha otränade. För mig är frågan snarare om Bodypump kommer ge någon meninsfull ökning i styrka. Att det inte är så värst effektivt om man vill öka styrka är för mig ganska självklart.

  Moa Bjerner: Du sa ju själv att de flesta tränar för “livet och hälsan” och vad gäller styrka så är min uppfattning att BP med råge räcker som styrketräning för att klara vardagen för de flesta.

  Visst, i princip alla klarar sin vardag just nu utan någon som helst träning. Där tycker jag inte man kan sätta ribban.
  Det finns studier på äldre personer som styrketränat över lång tid där man jämfört dessa med normalpopulationen. Där har man sett att det i funktion kan skilja sig upp emot 20 år. Alltså en person som är 65 och styrketränar regelbundet kan ha en funktion som en 45 åring som inte styrketränar. Det är där jag tycker man har effekten om man endast ser till hälsa. När man börjar närma sig och är i pensionsåldern och ”mindre saker” i vardagen verkligen kan börja bli jobbiga.

  Moa Bjerner: Här ovan läser jag en kommentar där det talas om en ny studie vars resultat är på G, vilket får svaret “är den sponsrad av LesMills”?
  Hur de stackarna än vänder sig kommer du aldrig vilja ge dem rätt 😉 ! Det gillar jag.

  Du får nog läsa om där. Den kommentaren är inte från mig. https://traningslara.se/antligen-en-langre-traningsstudie-pa-bodypump/comment-page-1/#comment-9025

 26. Hej igen och tack för otroligt snabbt och bra svar!
  Jaså, det var inte din kommentar. Förlåt mig. Jag går lätt vilse när kommentarer kommenteras. Synd, det var ju kul!
  Har nu läst studien i sin helhet. Jag behöver ju inte återge någon större mängd info här, det har du redan så föredömligt gjort.
  Den här studien är ganska lätt att kritisera:
  Antalet försöksdeltagare är lågt. Det betyder inte att man inte kan dra några som helst slutsatser, men dessa får större osäkerhet. 9 personer är ett väldigt lågt deltagande i vilken studie som helst (även utanför det direkt medicinska området).
  Själva utförandet av BP-studien: Deltagarna fick arbeta med (även för nybörjare) väldigt låg belastning och många reps 2 dagar per vecka. SAMMA minimala belastning i 12 veckor!
  Där har du som jag ser det den klart största bristen i studien.
  Deltagarna torde ju få mer träningseffekt av att gå en raskare promenad två dagar per vecka! Det där är ju för bövelen inte body pump!
  Jag är van BP-are. Jag är stark men inte på något sätt omänsklig.
  Jag väger 60 kilo och kör med 30 kilo på stången då jag squatar, 20 kg på bänkpress och 10 kilo på biceps. Jag vågar påstå att min teknik är god.
  Skillnaden mellan vad jag gör på BP och vad man testar i den här studien är så stor att jag knappt vet vad jag ska säga.
  Det är helt enkelt inte samma träningsform.
  Nu till det viktiga:
  Jag tycker du har så himla RÄTT i många saker.
  T ex vad gäller Les Mills och deras aningen sektartade koncept och marknadsföring. Bara för att de är många behöver de inte ha rätt. Men många gånger har de inte helt fel heller.
  Kaloriantalsräknandet ger jag mig inte in i. Jag är helt enkelt för ointresserad. Det är knappast något som de flesta kunder vet något om och det är heller inget jag informerar dem om på mina pass.
  Jag tror att LesMills sakta men säkert tar till sig kritik och råd, för om man jämför med BodyPump från 2006 (studien baseras bl a på hur BP-passen såg ut då) så har en hel del hänt!
  Man jobbar mer och mer i ”set” med olika övningar i varje set och vila emellan för att kunna öka belastningen. Mer cirkelträningslikt helt enkelt.
  Personligen anser jag att bodypump är en BRA träningsform (som cirkelträningsinstruktör har jag inte mage att säga ”den bästa”) som passar många. Och visst blir man starkare!
  På den punkten vågar jag inte gå så långt som att kalla LesMills för lögnare med falsk marknadsföring.
  Jag kräver studier av bättre kaliber än den här innan jag känner mig motbevisad.
  Du är välkommen att delta på ett av mina pass när du vill. Det vore en fröjd!

 27. För att vara övertydlig:
  Att låta ett ensiffrigt antal otränade individer prova på en träningsform i homeopatiska doser 2 dagar per vecka i 12 veckor ger inte statistiskt säkerställt stöd för eller emot någonting av värde över huvudtaget.
  GIVE ME MORE!!! 🙂

 28. Moa Bjerner: Antalet försöksdeltagare är lågt. Det betyder inte att man inte kan dra några som helst slutsatser, men dessa får större osäkerhet. 9 personer är ett väldigt lågt deltagande i vilken studie som helst (även utanför det direkt medicinska området).

  Det är få deltagare. Men så är det inom träning och hälsa. Det finns inga pengar för att undersöka hur man får välmående människor att må bättre eller prestera bättre. Det är mer regel än undantag att antalet deltagare ligger kring 8-16 stycken per interventionsgrupp.
  Det man riskerar är först och främst typ 2 fel. Alltså att effekten finns där men den kommer inte fram vid testet pga dålig power. Därför rekommenderar alla de största ”träningsjournalerna” att man också återger effect size i resultatet. Det får man tyvärr inte i denna studie.

  Moa Bjerner: Själva utförandet av BP-studien: Deltagarna fick arbeta med (även för nybörjare) väldigt låg belastning och många reps 2 dagar per vecka. SAMMA minimala belastning i 12 veckor!

  Belastningen är låg. Men det var inte samma under hela studien. Läser man i början på metoddelen är det lätt att tolka det så men tittar du på sid 7 så står där:

  Workload increments for squat and lunges were 5% every 2 weeks (4 sessions). At the end of the sixth week, a new 1RM test was performed to adjust the training workload of the lower limbs

  Moa Bjerner: Jag kräver studier av bättre kaliber än den här innan jag känner mig motbevisad.
  Du är välkommen att delta på ett av mina pass när du vill. Det vore en fröjd!

  Jag har skrivit om en studie till här, https://traningslara.se/bodypump-en-uppdatering-med-fler-studier-del-ii/
  Den studien är sponsrad av les mills och aldrig publicerad.

 29. Ah, det missade jag! Ursäktar igen.
  Ska läsa på saker noggrannare och mer framöver i mån av tid.
  Inte för att det på något sätt förändrar min ståndpunkt just vad gäller studien ovan.
  Forskningsresurser är alltid ett dilemma och självklart SKA friskvård prioriteras lägre än sjukvårdsforskning.
  Därav blir det också svårare att dra några stora växlar på forskningsresultaten.
  I den här studien framhåller jag fortfarande att själva utförandet är den största svagheten. Det de här stackars kvinnorna fick utföra ligger helt enkelt för långt ifrån de BP-pass som körs världen över idag för att resultatet ska bli relevant över huvudtaget.
  Jag tycker vi ska vara glada att studiedeltagarna inte avled. Av tristess menar jag.;-)
  Jag menar inte att du har fel. Jag menar att den här studien dåligt stödjer det faktum att du kanske har rätt. Lite rätt i alla fall ;-).
  Min slutsats blir att sanningen antagligen (som vanligt) ligger någonstans mittemellan. Jag gissar att du nog med tiden kommer att få ge dig på punkten att bodypump INTE är styrketräning. Men det är som sagt en (i mitt tycke kvalificerad) gissning.
  Jag har tagit till mig flera saker av det du har skrivit och jag
  jag uppskattar ifrågasättandet, efterforskningarna och det kritiska granskandet från din sida! Ska försöka hålla mig uppdaterad.

 30. Hej och tack för studie nr 2.
  Jag har skummat den och även läst igenom din ”resumé” och dina slutsatser.
  Det är jättesvårt för mig själv att dra några vettiga slutsatser då jag inte är van vid just såna här studier och inte har något bra material att jämföra med. ”Significant” är ju ett väldigt vitt begrepp. Har sett vad du tycker om saken.
  En stor svaghet även med denna studie, precis som långtidsstudien, är att antalet försöksindivider är väldigt lågt.
  Det har vi diskuterat tidigare och jag ser att LesMills själva ska försöka presentera studier med större antal försökspersoner i framtiden.
  Det ser jag fram emot.
  Nu till ursprungsfrågan – om LesMills kör med falsk marknadsföring eller ej när de i sin presentation kallar bodypump för styrketräning (ja, de snackar lite om ”endurance” också för den delen).
  Har funderat lite mer på saken.
  Det här kanske blir en fråga om hårklyveri, eller rättare sagt ordklyveri.
  För gemene man (inklusive undertecknad) är en person som kan göra 50 armpressar (”armhävningar”) i rad en STARK person.
  Ska jag nu plötsligt säga: ”Nejnejnej, det där bevisar inte att du är så särskilt stark. Du är bara lite lite lite stark. Men du är uthållig!”
  Det blir knasigt (obs, tyckande från min sida).
  (Detta gäller inte bara armpressar utan många andra i bodypump mycket vanligt förekommande övningar t ex tricepspressar, dips, utfall osv).
  På samma sätt som du säger att bålövningarna ”planka” och ”sidoplanka” övar upp bålstabilitet. Javisst, men visst kan man väl vara OK att säga att man tränar upp STYRKAN i mage-ländrygg också?!
  ”Nejnejnej, du är inte alls STARK i bålen. Bara stabil. ”
  Jaså.
  För en vanlig människa – otränad, tidigare tränad osv – ÄR bodypump ett pass där man tränar upp sin styrka (ska vi kalla det grundstyrka? längre än så kommer majoriteten inte i sin träning oavsett)! Och sin ”styrkeuthållighet”.
  Många i BP-salen går från att aldrig ha lyft en vikt till att lyfta en skivstång med 15 kilo på varje sida:
  ”Nejnej, du har INTE blivit särskilt mycket starkare. Bara uthålligare!”
  Diskussionen tenderar att tangera den om vad som ska få kallas idrott och inte.
  När ska något få kallas styrketräning? När det är bevisat att den träningen får människor att öka sitt 1RM med en viss procent? När muskeln vuxit med ett visst omfång?
  Vi är nog överens om att bodypump inte är den MEST effektiva STYRKEträningsformen (även om den i praktiken blir det för många människor som inte skulle köra någon styrketräning alls annars men det är en annan femma).
  Vi är däremot inte överens om ifall LesMills gör sig skyldiga till falsk marknadsföring när de lanserar bodypump bl a som styrketräning.
  Simma lugnt.

 31. Bra synpunkter av Moa. Det blir ju lätt att alla möjliga begrepp bakas ihop till ett enda när folk pratar om träning och dess effekter.
  Inte för att jag tycker BP är en bra träningsform. Eftersom jag tycker det finns många andra sätt att uppnå samma typ av resultat på enklare sätt. Men om man nu uppnår bra bålstabilitet och axelstabilitet samt förbättrar sin styrkeuthållighet (kan lyfta tyngre vikter i 25-50reps) så låter ju det som hyfsade resultat.
  Det ÄR ju faktiskt dock inga styrkeökningar, men å andra sidan pratar man ju om löpstyrka när man pratar om någon som har bra anaerob uthållighet. Så begreppsförvirringen är ju inte helt oväsentlig.
  Det är nog lite tveksam marknadsföring, och det kanske skulle kunna klassas som falsk marknadsföring. Jag tycker dock det är lite väl hårt att rakt av och tvärsäkert kalla det falsk marknadsföring. Jag tycker snarare det är på gränsen.

 32. Que? Bordtennis? Vad menar du?
  Om det vore glasklart och att alla använde samma terminologi så är det ju helt klart falsk marknadsföring om man påstår att BP ger styrkeökningar.
  Nu är det ju som sagt så att alla inte menar samma sak när de pratar om styrka, och alltså kan samma påstående delvis ursäktas. Det de påstår stämmer alltså inte, men om man tolkar det på det sätt som en hel del folk förmodligen gör så stämmer det ändå. Dock skulle de ju istället kunna påstå att BP ger förbättrad (styrke)uthållighet, och på så sätt skulle det stämma för alla som läser budskapet… Men nu gjorde man inte det, och alltså tycker jag man hamnar på gränsen.

 33. Moa Bjerner:
  En stor svaghet även med denna studie, precis som långtidsstudien, är att antalet försöksindivider är väldigt lågt.
  Det har vi diskuterat tidigare och jag ser att LesMills själva ska försöka presentera studier med större antal försökspersoner i framtiden.
  Det ser jag fram emot.

  Deras första studie är 12 år gammal i år. Hur lång tid tror du det kommer ta tills nästa studie publiceras? Eller vänta nu, de har inte ens publicerat den första.
  Jag är mer eller mindre säker på att det inte kommer att dyka upp någon studie från Less Mills på BodyPump. Helt enkelt för att resultatet inte skulle gynna deras företag.

  Moa Bjerner: (ja, de snackar lite om “endurance” också för den delen).

  Givetvis gör de det. Det är ju träning för allt….enligt dem

  Moa Bjerner: För gemene man (inklusive undertecknad) är en person som kan göra 50 armpressar (“armhävningar”) i rad en STARK person.
  Ska jag nu plötsligt säga: “Nejnejnej, det där bevisar inte att du är så särskilt stark. Du är bara lite lite lite stark. Men du är uthållig!”

  För att man ska klara 50 armhävningar behöver man vara ganska stark. Det räcker inte med uthållighetsträning för att komma dit. Du måste i alla fall kunna bänkpressa ungefär din egna kroppsvikt. För vissa är det starkt, för andra är det sådär. Men oavsett så kan visst 50 armhävningar ses som ett styrketest. Det är inte så värts specifikt då det blandar in uthållighet men man får ett litet riktmärke.
  Att däremot träna armhävningar för styrka när man redan klarar 50 stycken är ett dött lopp. Det kommer inte ge dig något i form av styrka. Bara en lite ökad uthållighet.

  Moa Bjerner: På samma sätt som du säger att bålövningarna “planka” och “sidoplanka” övar upp bålstabilitet. Javisst, men visst kan man väl vara OK att säga att man tränar upp STYRKAN i mage-ländrygg också?!

  Samma sak här. Klarar man det i 20-30 sekunder så tränar man styra. När man kommer upp i tider kring en och en halv minut och högre så tränar man inte längre styrka. Då är det uthållighet.

  Moa Bjerner: För en vanlig människa – otränad, tidigare tränad osv – ÄR bodypump ett pass där man tränar upp sin styrka

  Nej, det är det inte.

  Moa Bjerner: “Nejnej, du har INTE blivit särskilt mycket starkare. Bara uthålligare!”

  Precis

  Moa Bjerner: När ska något få kallas styrketräning? När det är bevisat att den träningen får människor att öka sitt 1RM med en viss procent? När muskeln vuxit med ett visst omfång?

  Hör talas om argumentationsfelet ”the vagueness fallacy”? Du gav i alla fall precis ett lysande exempel på det. http://www.fallacyfiles.org/vaguenes.html
  All träning, allt som får våra kroppar att anpassa sig, styrs av muskelkontraktioner. Oavsett om man tränar för att bli tyngdlyftare eller maratonslöpare så arbetar man med musklerna för att få en specifik anpassning. Det innebär alltså att HUR man arbetar med musklerna styr ens anpassning. Alltså faktorer så som intensitet, volym, vila, arbetstid osv.
  Det finns inga klara linjer eller gränser som går att dra mellan någon träningsform. Men ändå är det solklart att vissa träningsformer tränar styrka och andra tränar kondition inte sant? Så det går att kategorisera trots att det inte finns några tydliga gränser. Ett bra exempel som tas upp i länken jag gav här ovanför är färgspektrat. Det finns ingen gräns mellan olika ljusfrekvenser men ändå är det inga problem att kategorisera färger så som gul, röd, blå, vit, svart, rosa osv. Alla kan göra det.
  Nu tillbaka till styrketräning. Du får fråga precis vem du vill som kan något inom fysiologi eller träningslära vad som är styrketräning och de kommer alla svara dig att det är träning med kanske 1-15 repetitioner. Så enkelt är det. Det är en tydlig kategori. BodyPump hör inte hemma i den kategorin.

  Moa Bjerner: Vi är nog överens om att bodypump inte är den MEST effektiva STYRKEträningsformen (även om den i praktiken blir det för många människor som inte skulle köra någon styrketräning alls annars men det är en annan femma).

  Den enda motionen för vissa människor är att gå uppför några trappor till sin lägenhet. Skulle du då kalla det konditionsträning och säga att det är okej bara för att de inte vill/orkar göra något mer krävande eller bättre för att öka konditionen?
  Att ursäkta något som ”okej” bara för att folk inte vill/orkar/vågar göra det som verkligen krävs fungerar inte.

  Moa Bjerner: Vi är däremot inte överens om ifall LesMills gör sig skyldiga till falsk marknadsföring när de lanserar bodypump bl a som styrketräning.

  Det är solklart. De kallar något för styrketräning som inte är styrketräning. De utnyttjar folks missuppfattning av vad som är styrketräning i sin reklam. Och du hejar på.
  En jämförelse skulle kunna vara fruktyoghurt med en väldig massa socker som marknadsförs som nyttiga genom att man skriver lågfett på kartongen. Det är inte nyttigt, det är som läst, men folk tror det för att deras uppfattning om vad som är nyttigt är helt felaktig. Man kan inte heller ursäkta den marknadsföringen med att säga ”folk tror det är nyttigt”.

 34. Hej hopp!
  Faktum kvarstår. Tusentals människor tränar BP för att dom gillar träningsformen

 35. Hahaha! 😀
  ”Det är solklart. De kallar något för styrketräning som inte är styrketräning. De utnyttjar folks missuppfattning av vad som är styrketräning i sin reklam. Och du hejar på.”
  1)Jag ”hejar inte på”. Har du läst något av vad jag skrivit tidigare så vet du det också.
  Det är DU som går ut med anklagelsen om FALSK marknadsföring. Det är det som diskuteras här. Inget annat.
  ”Nu tillbaka till styrketräning. Du får fråga precis vem du vill som kan något inom fysiologi eller träningslära vad som är styrketräning och de kommer alla svara dig att det är träning med kanske 1-15 repetitioner. Så enkelt är det. Det är en tydlig kategori. BodyPump hör inte hemma i den kategorin.”
  2) Då kollar vi lite. Låt oss ta låt 8 BodyPump 80 (det aktuella passet):
  Set 1: Axelpress 14 reps. (skivstång)
  – vila, byte t fria vikter
  Set 2: Back raise x6 (fria vikter)
  Sidolyft x6
  Rotator press x4
  Rotatorpress +2 x axelpress x4
  ”Armhävningar” x17 (attans också, 2 mer än 15! kan inte vara bra)
  – vila
  Set 3: Rotatorpress x4
  Rotatorpress + 2xaxelpress x4
  ”Armhävningar” x17
  – vila, byte till skivstång
  Set 4: Axelpress (skivstång) x14
  Du har rätt. Det krävdes uthållighet att skriva ner skiten.
  ”För att man ska klara 50 armhävningar behöver man vara ganska stark. Det räcker inte med uthållighetsträning för att komma dit. Du måste i alla fall kunna bänkpressa ungefär din egna kroppsvikt. För vissa är det starkt, för andra är det sådär. Men oavsett så kan visst 50 armhävningar ses som ett styrketest. Det är inte så värts specifikt då det blandar in uthållighet men man får ett litet riktmärke.”
  3)Jag måste i så fall vara ett fysiologiskt fenomen (för att tala om ett litet antal försökspersoner, låt oss kalla det en fallstudie)!
  Jag klarar 50 armpressar (ajaj, de sista 5-10 går på ren vilja) och har inte tränat bänkpress på gymet på över 8 år. Bara kört bodypump ibland när andan faller på.
  Få se nu:
  Alternativ A)Jag ÄR ett fysiologiskt fenomen eller alternativ B)Du har fel. Man blir lite stark av bodypump också.
  Jag vet inte vilket jag helst önskar!

 36. Moa Bjerner: 1)Jag “hejar inte på”. Har du läst något av vad jag skrivit tidigare så vet du det också.

  Klart jag läst det du skrivit. Du skriver klart och tydligt att du anser att bodypump är styrketräning och du baserar det påståendet på precis ingenting mer än dina egna anekdoter och ett försök att använda ett argumentationsfel. Alltså precis som Les Mills.

  Moa Bjerner: Då kollar vi lite. Låt oss ta låt 8 BodyPump 80 (det aktuella passet):

  Ännu ett bevis på att du inte har någon direkt kunskap kring träning. När jag skriver 1-15 repetitioner så menar jag givetvis med en vikt motsvarande 1-15 RM. Detta hade varit en självklarthet i det här sammanhanget för alla som snackar träning. Om jag lyfter upp ett mjölkpaket 5 gånger så blir det givetvis inte styrketräning bara för att jag lyfte det 5 gånger.
  Man ska lyfta något som verkligen är tung, som man bara klarar av att lyfta 1-15 gånger i rad. Då kan man väldigt väldigt sällan använda samma vikt i olika övningar för olika kroppsdelar.
  Sen valde du (givetvis) cirkelträningsbiten som är den som är minst dålig för styrka. Kolla in benbiten istället, http://www.youtube.com/watch?v=eWm3AdMFI2o
  41 repetitioner får jag det till på benbiten och då verkar de flesta inte ens speciellt tagna efter.

  Moa Bjerner: Jag måste i så fall vara ett fysiologiskt fenomen

  Nej, det är du inte. Att bänkpressa ungefär sin kroppsvikt är inte direkt något unikt. Det klarar det flesta som är smala och varit fysiskt aktiva på något vis en längre tid. Man behöver inte specifikt styrketräna för det. Det var precis därför jag skrev att det för vissa kanske anses starkt men för andra inte.
  Det jag också skrev var att det inte räcker med uthållighetsträning för att nå till 50 armhävningar om man inte är där. Klarar man 10-15 stycken nu så måste man börja träna upp maxstyrkan för att nå 50. Det är därför så många på gymmet fastnar på en 15-18 chins. De glömmer att träna maxstyrkan och kommer därför inte vidare även om det är fler repetitioner de är ute efter. De fortsätter att köra chins med kroppsvikten och då de klarar fler än ~15 reps så innebär det att deras styrkeökningar är dåliga. Utan styrkeökningarna kommer då inte heller fler reps. Detta står i inlägget jag länkade till tidigare.

  Moa Bjerner: Alternativ A)Jag ÄR ett fysiologiskt fenomen eller alternativ B)Du har fel. Man blir lite stark av bodypump också.

  Alltid lika imponerande när en läkare tar till sina personliga anekdoter för att försöka bevisa sin poäng. Varför ger du oss inte några verkliga studier där man tittat på en träning ens lik Bodypump där man faktiskt sett några vettiga resultat på styrkan?

 37. Ajaj. Mördad. Besegrad. Pulveriserad.
  Det hade varit mycket roligare att få vara alternativ A. Kunde du inte ha gett mig det i alla fall? 😉
  Inte imponerad nej. Det har jag förstått. Förlåt, jag tog ju till det lilla jag hade kvar. Jag borde väl aldrig ha avslöjat mitt yrke, för i det här sammanhanget ÄR jag novis.
  Tycker bara inte om att folk bara sväljer allt du säger med hull och hår, nästan helt oemotsagt. Några sväljer det inte, de väljer att bli personligt kränkta istället. Det hjälper föga.
  Är det nu jag ska presentera lite youtube-klipp på oberörda brudar på gymet?
  Jag var ju tvungen surfa runt och leta i lite databaser efter tidigare diskussion och nej, jag hittade nästan inga studier över huvudtaget i ämnet (förutom de du redan så föredömligt presenterat).
  Konstigt egentligen, med tanke på Les Mills ENORMA utbredning över jordklotet.
  Om inte annat borde ju folk som du själv – fast kanske med lite för mycket stålar – vilja motbevisa Les Mills BIG time!
  Fast sånt folk kanske har bättre saker för sig, vad vet jag.
  Det enda jag hittade var en bloggare (du kanske känner honom, ni verkar ha många beröringspunkter?) som verkade seriös och som egentligen kommit fram till precis samma slutsatser som du.
  Däremot har han på något sätt lite mjukare formulerningar i sina slutsatser än du. Det var nog dem jag ville åt från början.
  http://archive.aweber.com/learnfitness/1iz.X/h/Body_Pump_The_world_s_fastest.htm
  Jag har som tidigare nämnt inte satt mig in i träningsvärlden särskilt mycket. Jag sysslar med annat och får väl fortsätta göra det istället. Det brukar gå bättre.
  Allt gott!

 38. Moa Bjerner: Tycker bara inte om att folk bara sväljer allt du säger med hull och hår, nästan helt oemotsagt. Några sväljer det inte, de väljer att bli personligt kränkta istället. Det hjälper föga.

  Skitsnack. Här är många som ifrågasätter på denna sidan. Vissa gör det som du, när det inte har något som helst att backa upp sina påståenden med. Det blir liksom kritik utan att någon information tillförs och utan att något specifikt i mina inlägg verkligen kritiseras. Dessa personer är jag ganska kort mot, helt enkelt för att jag har begränsat med tid och inte vill lägga ner det på att besvara substanslös kritik. När det gäller mina BodyPumpinlägg så finns det dessutom en väldig massa av dessa ”ifrågasättare”, du är knappast den första.
  Sen finns det de som verkligen påpekar saker i mina inlägg. Som hittar fel eller bidrar med mer information kring det jag skrivit. När dessa kommentarer dyker upp så håller jag en vanlig diskussion och oftast leder det till att jag ändrar något i mitt inlägg. Du hittade ju själv ett litet fel i ett av mina andra inlägg som jag gladeligen korrigerade. Med ett tack för påpekandet och i övrigt trevligt bemötande. Du kan ju också läsa min första kommentar till dig här ovanför. Inget fel på tonen, du fick bra information och jag bemötte dina frågor. https://traningslara.se/antligen-en-langre-traningsstudie-pa-bodypump/comment-page-2/#comment-9181

  Moa Bjerner: Jag var ju tvungen surfa runt och leta i lite databaser efter tidigare diskussion och nej, jag hittade nästan inga studier över huvudtaget i ämnet (förutom de du redan så föredömligt presenterat).

  Är du överraskad? Det kanske är därför så många ändå accepterar det jag skriver?

  Moa Bjerner: Däremot har han på något sätt lite mjukare formulerningar i sina slutsatser än du. Det var nog dem jag ville åt från början.

  Det är inget fel på mina formuleringar. Det är bara det att du inte gillar slutsatsen.
  Eller du kanske vill citera någon bit där du tycker min formulering är opassande? Så vi slipper det här med omotiverad kritik igen 🙂

 39. Jag tycker inte alls att tonen har varit ovänlig (har den uppfattats så från min sida ber jag om ursäkt, för DET har aldrig varit meningen).
  Jag tycker inte ens att du har varit kort i tonen som du skriver. Du är ju, tvärtom, otroligt tålmodig och informativ.
  Klart slut. På tal om begränsad tid.
  Bästa hälsningar
  Moa

 40. Väldigt intressant Jacob! Du är en fantastisk folkbildare- tack för det! Välskrivet och ambitiöst! Keep it up!
  Det förekommer ofta (om inte alltid) en snabb stretch direkt efter många av momenten (exempelvis biceps-curl). Hur ser du på det, alltså en mycket kort stretch (max 10-15 sekunder) direkt inpå massa kontraktioner?

 41. Hej!
  Jag heter Martin. Jag är allmänt idrottsintresserad och ägnar stor del av arbete och fritid åt fysisk aktivitet i mer eller mindre specifika former.
  Jag har följt diskussionerna mellan framförallt Jacob och Moa med stort intresse.
  Jag tänkte nu slänga mig in i denna diskussion och ta vid där Moa kapitulerat. Detta utan vidare studier/vetenskap som uppbackning. Utan istället med hjälp av erfarenhet och Common Sense (mission imposible?).
  Jag kan börja med att säga att jag tränar bland annat STYRKEträning regelbundet 2-3/vecka och tränar BodyPump sporadiskt ca 1/kvartal. Jag har personligen aldrig gillat konceptet BodyPump, utan de gånger jag tränar är det mer en social grej med flickvän och kompisar.
  Jag har alltid varit emot träningsformen och argumenterat för andra träningsformer högljutt, men när jag läser artikeln och de efterföljande kommentarerna finns det en infallsvinkel som Moa varit inne på som jag skulle vilja fortsätta att belysa.
  Det är ett faktum att väldigt många människor tränar BodyPump och mår bra av det. det är uppenbart att det absolut inte är den effektivaste träningsformen varken beträffande styrka, uthållighet eller fettförbränning. Men som Moa är inne på kanske det är den effektivaste träningsformen (just nu?) för en stor andel av de människorna som tränar eftersom de trivs med träningen och utför den regelbundet.
  ’Det som funkar, funkar’ – oavsett anledning.
  Sett ur ett Träning-prestationsperspektiv är BodyPump inte i närheten bevisat vara effetkivt, vilket klargjorts väldigt detaljerat i artikel och heta diskussioner.
  Sett ur ett Träning-hälsoperspektiv är BodyPump inte specifikt bevisat vara effektivt, men är i enlighet med de rådande SBU-rekommendationer beträffande träning.
  Min uppfattning är som Moas att stor del av BodyPump deltagarna landet runt är personer som generellt sett har låg aktivitetsnivå speciellt om man bortser från själva grupppassen.
  Det är ovanligt att jag hör idrottare som regelbundet tränar BodyPump som kompletterande träning till sin idrott vecka efter vecka utan då vid enstaka tillfällen. Min uppfattning är därför att BodyPumpen inte konkurrerar med andra träningsformer utan den tar sina deltagare från andra settings. Det är alltså personer som inte tränar vanligtvis som får en lättillgänglig väg in i träningsvärlden. Är detta något negativt?
  Anlednignen till att det inte gjorts fler träningsstudier på området är förmodligen som Jacob skrivit av den anledningen att resultaten hade uteblivit och BodyPump hade visat sig varit ineffektivt i jämförelse mot andra träningsformer.
  Vad diskussionen tidigare handlat om är huruvida LES Mills gör sig skyldiga till falsk marknadsföring eller inte.
  Här är jag helt enig med dig Jacob, de vill framhäva BodyPump som en effektivare tränignsform än vad de har belägg för, men vad har konsekvenserna blivit av detta? Jag ser två delar.
  – Att en större del av Sveriges befolkning idag tränar regelbundet. Dessutom tillräckligt mycket för vad som anses vara hälsosamt.
  – Att ett fåtal personer fortsätter att träna ineffektivt år efter år utan att märka att deras utveckling avstannat. I övrigt mår de för bra, vilekt kan vara en av anledningarna till deras ointresse att läsa på varför.
  Din jämförelse mellan hur LesMills luras och fruktyoghurten tycker jag därför är helt horribel eftersom det skulle förutsätta att BodyPump är häsloskadligt och inom det området tror jag även du får svårt att hitta studier.
  Att LesMills använder sig av falsk marknadsföring kanske inte är något negativt? Det lockar fler och fler personer till träning, det får personerna som tränar att känna sig bättre (Placebo) och LesMills tjänar pengar. WinWinWin?
  För människor som är engagerade och intresserade av styrketräning kommer BodyPump aldrig bli speciellt intressant eftersom att prestationsresulaten kommer att utebli, dessa personer kommer alltså automatiskt att söka sig vidare till träningsformer som passar dem bättre och utvecklar dem i olika fysiologiska parametrar.
  Men för den breda massan är dessa styrkeresultaten inte intressanta utan känslan av att känna sig friskare och starkare fullt tillräcklig, och där tvivlar jag inte på att BodyPump är tillräckligt för man rör trots allt på kroppen under 1 h med åtminstone klart högre puls än dagssnittet.
  För att kunna göra en studie som skulle kolla på den intressanta hälsoaspekten av träningen i förhållande till vilka som tränar måste LesMills först erkänna att deras träningsform inte är speciellt effektiv vilket får som följd att den blir mindre attraktiv och får färre deltagare. Detta förlorar både samhället/LesMills på?
  Kanske bättre att begrava sanningen om BodyPumpens träningseffekter?

 42. Hej Martin!
  Ditt resonemang fungerar inte alls. Allting du skriver är rena antaganden baserad på precis ingenting. Hur vet du att de personer som sysslar med BodyPump inte skulle träna något annat? Det är det ingen som vet det. Men du gör det antagandet för att sen använda det till att ursäkta en massa överdrivna påståenden som lurar folk.
  Les Mills kan faktiskt hjälpa oss lite i svaret på den här frågan. De har även en opublicerad attitydstudie där bodypumpdeltagare fått svara på ett frågeformulär. I denna studie fick de fram följande siffor:

  Other Sporting Activities BODYPUMP™ Members Take Part In
  Other gym-based activities* (53%), running (32%) and walking (27%) are the main activities outside of BODYPUMP™ that members take part in. Looking at gym-based activities in more detail, 25% of the sample listed their activities outside of BODYPUMP™ as general gym exercising (eg circuit training, boxing, etc.), 21% said aerobics and just 7% said weight training.

  Inte direkt imponerande siffror men det är ju ändå hälften av deltagarna som även tränar annat.
  Samtidigt så trodde en väldig massa redan att de höll på med styrketräning.

  Benefits of BODYPUMP™
  Gym members were asked how strongly they felt they received certain physical benefits from attending BODYPUMP™. It is important to remember the responses represent perceived benefits and not necessarily actual benefits received.
  Quite clearly, the two benefits members most strongly felt they got from BODYPUMP™ related to muscular development:
  a) Improved strength (95%);
  b) Improved muscle tone (93%).

  Hur hade det sett ut om deltagarna istället fått veta att deras styrkeökningar kommer vara dåliga?
  Du gillade inte min liknelse med yoghurt men om jag skriver multivitamin då. Ska vi säga att det är en fullvärdig lösning för alla som äter skitmat i dagens samhälle eller ska vi försöka förbättra den maten som personerna äter istället? För multivitamin är ingen fullvärdig lösning, men enligt dig så bör ju ändå multivitaminförsäljarna få marknadsföra sin produkt som att de vore det.
  De som köper multivitaminen tror att de får mer än de betalar för. De tror också att de inte behöver börja äta bättre mat då de via marknadsföring från försäljaren redan fått höra att de får den effekt de vill ha. Och de som säljer multivitaminet tjänar ju pengar på lura kunderna. Winwinwin inte sant? 🙄

 43. Tack för en som vanligt bra artikel (jag förväntar mig det nu)! 🙂
  Tack också till Moa som genom sina frågor ”fyller ut” ämnet!
  Kombinationen aktuella och intressanta ämnen och dialogen med frågor och tålmodiga svar är det som gör den här bloggen så bra!
  Nu till mina funderingar.
  Det är en hel del människor som kör BP.
  Jag gillar det inte men smaken är olika.
  Skulle man kunna ändra lite i BP-konceptet och få det mycket bättre?
  Så att säga ”tweeka” upplägget så att det faktiskt uppfyller reklamen och ger utövarna det som dom borde få?
  Och i så fall hur skulle man då göra?
  Hoppas inte Les Mills läser ev svar, då dom borde fixa det själva! 😉

 44. På med mer vikter, minska antalet repetitioner, lägg in vila i låtarna och ta bort kravet att man ska hålla takten när man utför övningarna 🙂
  Ärligt talat så ser jag det som svårt att få det ordentligt bra. Men att få det bättre än det är nu gör man utan problem. Det är bara att försöka få det att mer efterlikna klassiskt styrketräning. Les Mills har ju redan om jag förstått det rätt börjat lägga in låtar där man kör lite mer av en cirkelträning. Det är som jag ser det den bästa och nästan den enda bra lösningen att köra styrketräning i gruppform. Tyvärr blandar man i Bodypump övningar där man klarar lite vikt med övningar där man klarar mer vikt. Då blir det ju bara faktisk styrketräning i övningen där vikten verkligen ger motstånd. Men om man valt ut övningar där vikten vanligtvis är den samma för olika personer kan det bli bättre.
  Även antalet repetitioner måste ner vilket iofs följer av att man höjer vikterna. Att ligga kring 12-15 repetitioner fungerar okej om vikten också motsvarar 12-15 RM. Att göra detta i gruppträningssammanhang är enligt min erfarenhet ingen bra idé då många tappar tekniken när de börjar närma sig slutet. Antingen beroende på minskad koncentration, ökad trötthet eller en kombination av de två. Kör man med grupper ser jag det som bättre att använda vikter kring 10 RM och sen köra kanske 6-7 repetitioner. Då är det lättare att hålla uppe koncentrationen och tröttheten blir inte så stor då man undviker att vara nära failure. Träningseffekten blir kanske inte optimal men där blir absolut en träningseffekt.
  Som du märker blir det mer en vanlig cirkelträning av det hela. Och det finns det ju redan på de flesta gym.

 45. @Guddi
  Tack för svaret!
  Var nog rädd för det, men då vet jag iaf hur jag kan göra om kompisarna släpar in mig på ett eller annat BP-pass.

 46. Jag jobbar som spinninginstruktör på en kedja som precis har tagit bort BodyPump och ersatt det med en egen liknande produkt. Ersättaren, som nu körs istället, har färre repetitioner, går långsammare och innehåller mer vila. Många LesMills-anhängarna har ifrågasatt produkten då de inte upplever samma trötthet (förmodat höga laktat nivåer). Därför har denna tråden varit intressant att följa!
  Jag ställde en fråga om stretchen ovan! Det hade varit tacksamt att få en kort kommentar till den! Tack på förhand!
  /Magnus

 47. Magnus: Jag jobbar som spinninginstruktör på en kedja som precis har tagit bort BodyPump och ersatt det med en egen liknande produkt. Ersättaren, som nu körs istället, har färre repetitioner, går långsammare och innehåller mer vila. Många LesMills-anhängarna har ifrågasatt produkten då de inte upplever samma trötthet (förmodat höga laktat nivåer).

  Det här är en vanlig inställning hos de som går till gymmet idag oavsett vad de tänkt träna. Alla vet att man kan träna för mycket och för hårt men ändå vill de flesta näst inpå må dåligt och ha träningsvärk i 2-3 dagar när de varit på gymmet.
  I just det här fallet blir det säkerligen inte bättre av deltagarna tror att Bodypump är styrketräning och att man ska känna sig helt slut efter detta.

  Magnus: Jag ställde en fråga om stretchen ovan! Det hade varit tacksamt att få en kort kommentar till den! Tack på förhand!

  En sån liten dynamisk stretch precis innan lyft med låg vikt kommer varken göra för eller till på resultatet.

 48. Hej
  Tack för ditt snabba svar!

  Guddi: Allting du skriver är rena antaganden baserad på precis ingenting.

  Enkelt sätt att kritisera en hel text genom att skriva att ALLTING är antaganden som inte bygger på någonting och sen komma med ETT exempel?
  Kommentarer till mina ’antaganden’:
  ’Många tränar BodyPump’ – Definiotionsfråga som går att visa statistiskt men är det nödvändigt?
  ’Att personer som tränar BodyPump inte tränar andra aktiviteter vet jag generellt sett lite om. Utan baserade detta antagande på människor i min bekantskapskrets och personer de berättar om (ofta ett hett ämne.’ Kan släppa denna tes för att komma vidare i diskussionen.
  ’Större andel av populationen bedriver regelbunden fysisk träning idag jämfört mot för 20 år sedan’ – Går även det att visa statistiskt men känns överflödigt i diskussionen.
  BodyPump Är en relativt ny tränignsform (1991) och som sedan dess ökat lavinartat. Få träningsställen som inte erbjuder BodyPump eller motsvarande aktivitet. Med detta i åtanke formulerade jag tesen att BodyPump som tränignsform med hjälp av aggresiv (felaktig?) marknadsföring lätttillgängligare träning (musik, trötthetskänsla, inomhusträning, inga förkunskapskrav, individualisera med vikter gruppsamhörighet mm) bidragit till att öka denna siffra. Detta är ett påstående från min sida rimligt eller orimligt är upp till var och en att bedömma, men det är inte grundat ’på precis ingenting’.
  ’Många som tränar BodyPump trivs och mår bra av det’ Grundar sig delvis på anledningen att de fortsätter med träningen vecka efter vecka.
  OBS Ej jämförbart med droger eller skräpmat som människor också tenderar att fortsätta med. När det gäller aktiviteter som kostar kroppen energi så finns en väl fungerande självsaneringsfunktion av de aktiviteterna som inte är tillräckligt stimulerande eller givande.
  Delvis grundar det sig på de nya hälsorekommendationerna som är accepterade från 2011. Som BodyPump i de flesta utföranden når upp till med marginal.
  http://www.yfa.se/wp-content/uploads/2011/11/SLS-Rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-f%C3%B6r-vuxna-2011.pdf

  Viktoria: Hör talas om argumentationsfelet “the vagueness fallacy”? Du gav i alla fall precis ett lysande exempel på det. http://www.fallacyfiles.org/vaguenes.html

  Vilket argumentationsfel gör du dig skyldig till i detta fall?

  Guddi: Den enda motionen för vissa människor är att gå uppför några trappor till sin lägenhet. Skulle du då kalla det konditionsträning och säga att det är okej bara för att de inte vill/orkar göra något mer krävande eller bättre för att öka konditionen?
  Att ursäkta något som “okej” bara för att folk inte vill/orkar/vågar göra det som verkligen krävs fungerar inte.

  Att argumentera för sin sak med jämförelse som är så uppenbart felaktiga för att stärka sin tes är inte heller fair?
  Trappgång 1 min ca 5 kcal för person på 70 kg
  (Lagerros YT, Mucci LA, Bellocco R, Nyren O, Balter O, Balter KA. Validity and reliability of self-reported total energy expenditure using a novel instrument European Journal of Epidemiology 2006;21(3):227-36.)
  BodyPump 60 min mellan 214-483 kcal enligt artikel.

  Guddi: Du gillade inte min liknelse med yoghurt men om jag skriver multivitamin då. Ska vi säga att det är en fullvärdig lösning för alla som äter skitmat i dagens samhälle eller ska vi försöka förbättra den maten som personerna äter istället? För multivitamin är ingen fullvärdig lösning, men enligt dig så bör ju ändå multivitaminförsäljarna få marknadsföra sin produkt som att de vore det.

  Nu drar du en väl förhastad slutsats om vad jag anser? (på tal om argumentationsfel)
  Vad jag anser är att man bör hålla isär intag (kost) och förbränning (aktivitet) i två olika diskussioner. Att du blandar begreppen och jämför BodyPump med multivitamin juice tycker jag brister på för många punkter för att dyka djupare i.
  Bland annat den punkten att BodyPump i rätt dos ÄR en fullvärdigt/heltäckande enligt rådande rekommendationer.
  Medan multivitamin juice INTE ÄR det.
  Om vi ska återgå till diskussionen så tror jag det är viktigt att förstå vilka mål människor ha med sin träning för att kunna säga om en träningsform är effektiv eller inte.
  Har man som primära mål:
  – Ha roligt
  – Få god hälsa
  Så borde BodyPump enligt vad som skrivits tidigare kunna vara hur effektivt som helst. Om det sedan hjälper folk att komma igång med träningen att tron/känslan av att de blir starkare och smalare (överdriven marknadsföring) så kanske detta inte är så farligt?

 49. Det finns inte mycket som jag tycker är värt att bemöta i din senaste kommentar förutom. Jag är säker på att alla andra som läser här förstod min parallel med multivitamin (inte juice).

  Martin: m vi ska återgå till diskussionen så tror jag det är viktigt att förstå vilka mål människor ha med sin träning för att kunna säga om en träningsform är effektiv eller inte.
  Har man som primära mål:
  – Ha roligt
  – Få god hälsa
  Så borde BodyPump enligt vad som skrivits tidigare kunna vara hur effektivt som helst.

  Missade du den här delen i min förra kommentar?

  Benefits of BODYPUMP™
  Gym members were asked how strongly they felt they received certain physical benefits from attending BODYPUMP™. It is important to remember the responses represent perceived benefits and not necessarily actual benefits received.
  Quite clearly, the two benefits members most strongly felt they got from BODYPUMP™ related to muscular development:
  a) Improved strength (95%);
  b) Improved muscle tone (93%).

  Motsvarande siffra för hjärt & kärlhälsa var 34 %.
  I övrigt står också följande i samma studie från Les Mills själva:

  Although the average heart rate during BODYPUMP™ was high enough to meet the ACSM recommendations for developing and maintaining aerobic fitness, the oxygen consumption was not. Heart rate during BODYPUMP™ is elevated disproportionately to oxygen consumption due to the pressure effect that occurs during weight-training exercises.

  Alltså var BodyPump inte krävande nog för att uppnå kraven för gällande rekommendationer för konditionsträning. Att pulsen ändå var hög beror på faktorer som jag tagit upp här, https://traningslara.se/nar-stammer-energiforbrukningen-fran-pulsklockor/
  Så när det gäller rekommendationerna för fysisk aktivitet är det inte så solklart att BodyPump är så värst bra heller. Jag har redan skrivit mer kring detta här, https://traningslara.se/bodypump-en-uppdatering-med-fler-studier-del-i/

 50. Tror jag hajade var du ville få fram med multivitaminen men håller inte med som jag skrev i senaste kommentaren.

  Guddi: Benefits of BODYPUMP™
  Gym members were asked how strongly they felt they received certain physical benefits from attending BODYPUMP™. It is important to remember the responses represent perceived benefits and not necessarily actual benefits received.
  Quite clearly, the two benefits members most strongly felt they got from BODYPUMP™ related to muscular development:
  a) Improved strength (95%);
  b) Improved muscle tone (93%).

  Personerna är intalade att de tränar styrketräning, de gör styrketränignsliknande moment (och i vissa fall även styrketräningsmoment ) och de blir trötta i musklerna. Är det inte ganska uppenbart att deras upplevda förbättringar kommer att innefatta styrkan.
  Men vad menar du att man kan dra för slutsats av detta? Det säger ju ingenting om deras primära syfte med träningen?

  Guddi: Although the average heart rate during BODYPUMP™ was high enough to meet the ACSM recommendations for developing and maintaining aerobic fitness, the oxygen consumption was not. Heart rate during BODYPUMP™ is elevated disproportionately to oxygen consumption due to the pressure effect that occurs during weight-training exercises.

  Kan tyvärr inte få fram studien i fulltext men om jag fattat rätt är den från ca 2000?
  I de senaste? (2007) rekommendationerna från ASCM och american heart association (AHA) http://circ.ahajournals.org/content/116/9/1081.full.pdf
  Rekommendationen är i enlighet med de svenska, 3 tillfällen á 20 min at vigorous intensity som minimum, vilket om man kollar i definitionslistan motsvarar lätt jogging (5 mph) och uppåt. Detta har jag svårt att tro på att ett vanligt BodyPumppass på 60 min inte når upp till. Även om man korrigerar för hög puls i förhållande till syreförbrukning.

 51. Martin: Rekommendationen är i enlighet med de svenska, 3 tillfällen á 20 min at vigorous intensity som minimum, vilket om man kollar i definitionslistan motsvarar lätt jogging (5 mph) och uppåt.

  När man har bra siffror på det ska man inte använda sig av exemplen för hur en aktivitet normalt ligger till. Den skiljer sig nämligen mellan olika personer och tillfällen. Rekommendationerna är framtagna efter kaloriförbrukning eller syreupptagning. Dessa värden har vi i detta fall och då ska vi gå efter dessa värden.

  Martin: Detta har jag svårt att tro på att ett vanligt BodyPumppass på 60 min inte når upp till. Även om man korrigerar för hög puls i förhållande till syreförbrukning.

  Precis som det står i texten som jag klistrade in så når BodyPump inte upp till det enligt den studien. Rekommendationerna när det gäller syreförbrukning är de samma sen ganska lång tid tillbaka. Det man har lagt till de senaste omgångarna som man uppdaterat rekommendationerna är styrketräning där inte BodyPump inte heller uppnår kraven.
  Gamla rekommendationerna från ACSM
  http://wonder.cdc.gov/wonder/prevguid/p0000391/P0000391.asp
  De senaste europeiska rekommendationerna om du är intresserad med ett citat från den artikeln angående förändringar de senaste åren:

  This new recommendation does not refute the 1995 recommendation, but it does include some new specifications as well as several new elements when compared to the 1995 recommendation. The most notable new elements are the greater emphasis on the contribution of vigorous-intensity activities, and the inclusion of activities for muscle strength and bone health. It can be said that while the 1995 recommendations invited life-style activities as health-enhancing physical activity the 2007 recommendation posits that more vigorous exercises and sportive activities are also health promoting.

  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/10
  Nu är vi inne på ett väldigt sidospår nu. Jag är säker på att Bodypump för med sig vissa hälsofördelar. Det är ju bättre än att sitta i soffan vilket är farligt i sig. Det vi inte är överrens om är vad BodyPumppersonerna skulle gjort om Les Mills gått ut och berättat vad man verkligen ska vänta sig från deras träning. Jag tror att många skulle välja en annan träningsform som skulle ge dem bättre träningseffekt och större hälsofördelar. Du tror att de flesta skulle sätta sig i soffan och inte träna något. Därför tycker du att det är okej att Les Mills ljuger i sin marknadsföring.

 52. Intressant och lärorikt. Är själv inte heller något fan av bp.
  En fundering bara. Du skriver att det inte är en särskilt bra metod för att tappa fettprocent, men jag ser ingen redovisning av försökspersonernas matvanor under testperioden. Dessa framgick inte heller i studien? Det känns ju som en ganska relevant faktor för båda gruppernas resultat.
  mvh
  ps er bok är grym! 🙂

 53. Tjena Tobias!
  Kosten är verkligen överlägset viktigast när det gäller att gå ner i vikt. Men många personer tror att träning för sig själv är precis lika effektivt vilket det inte är. Så att jag lägger till den lilla biten som du kommentera är för att många som kommer in här och läser verkligen tror att det är så att BodyPump och även annan träning är bra för att minska i fettmassa.
  Kul att du gillade boken 🙂

 54. Ja, jag förstår att många tror det, som det marknadsförs 😉
  Vad jag menar är studiens egna giltighet. Vad är det för vits att mäta prestationen mellan två tränande grupper om man inte dokumenterar bränslet. Om man ska läsa den efter vad som är skrivet samtidigt som man är konstmedveten kan ju BP lika gärna vara överlägset vanlig styrketräning.
  Jaja, jag ska inte klaga. Det kanske kommer en ännu mer omfattande studie. Nu ska jag läsa din nya blogg !
  Tack för mig

 55. Alla ni som gör inlägg och försöker argumentera mot Guddi angående Bodypump, lägg ner. Jag har läst alla inlägg här och i det här forumet finns det inget att hämta ang Bodypump. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så kör jag relativt tung styrketräning blandat med Bodypump och nu även Box (har inte hittat ngt negativt om Box men det bör väl finnas här på forat eller så kommer det nu…) Bodypump och Box kör jag för att det är så otroligt kul att träna i grupp och för lite variation från fria vikter. Lever man efter devisen att allt man gör I alla lägen oavsett ska vara 100% effektivitet så vetefaan om man inte ska tänka om.

 56. Hej! Jag skulle väldigt gärna vilja få ta i de artiklar du nämner i inläggen om bodypump, jag kommer bara åt abstrakten när jag klickar på länkarna. Är det möjligt att få dom mailade av dig? Tack för svar, grym sida btw!

 57. Intressant att de (Les Mills) också nämner något de kallar för ”Rep effect”, som dessutom är ett trademark (sic). Försökte snabbt leta efter forskning på deras sida som förklarade detta, men hittar inget nytt.

 58. Jag gillar att Moa började ta sig illa vid och skämta om att hon var ”besegrad” etc. Hon insåg väl att hon inte hade den basala kunskap som krävdes för att kunna delta i diskussionen.

 59. Kul! Det verkar bli en bra jämförande studie med. Ska bli kul att läsa när den är klar och publicerad. Förhoppningsvis så ger de ut ett bra program till de som tränar på gym på egen hand med.

 60. Spännande läsning.
  Jag tränar bodypump i kombination med spinning, crossfit, crosstraining, löpning, fria vikter och aerobics.
  Tycker kanske inte att jag blir starkare av bodypump, men uthålligare och framförallt är det roligt! Detsamma om aerobics, jag får ju inte den kondition som jag får när jag löptränar men det är så roligt.
  Ska man ta bort ett träningskoncept bara för att det inte är resultatinriktat. Kan man inte träna ”bara” för att det är lustfyllt?

 61. Katarina:
  Ska man ta bort ett träningskoncept bara för att det inte är resultatinriktat. Kan man inte träna ”bara” för att det är lustfyllt?

  1 Nej
  2 Jo
  Jag förstår dock inte riktigt vad dina frågor har med artikeln att göra.

 62. […] Samtidigt känns det som BP är mer hippt nu än någonsin, det är alltid massvis med folk på alla dessa pass. Det är ju kul o röra sig till musik och för en hel del är denna träning så klart bättre än inget, men vill man ha mer synliga resultat bör man styrketräna, BP är en uthållighetsträning för musklerna. Det finns numera flera studier som visar att det faktiskt inte händer speciellt mycket i kroppen när man kör BP, man blir varken starkare, får bättre kondition, går ner i fettvikt eller bygger muskler… Läs här! […]

 63. Jag FÖRSÖKER lusläsa det du skriver. men jag fastnar hela tiden i mitt eget huvud. Om man nu inte bygger muskler på BP vad är det jag ser i spegeln efter 3 månaders träning a 2 pass per vecka? Jag har före och efter bilder med tydlig musklebildning i axlar, rygg, biceps, triceps, rumpa och ben.
  Jag har styrketränat en del för 5-6 år sedan (kvinna 33 år) Är det den massan som kommer tillbaka.

 64. Marie F:
  Jag FÖRSÖKER lusläsa det du skriver. men jag fastnar hela tiden i mitt eget huvud. Om man nu inte bygger muskler på BP vad är det jag ser i spegeln efter 3 månaders träning a 2 pass per vecka? Jag har före och efter bilder med tydlig musklebildning i axlar, rygg, biceps, triceps, rumpa och ben.
  Jag har styrketränat en del för 5-6 år sedan (kvinna 33 år) Är det den massan som kommer tillbaka.

  Marie, han skriver inte att BP inte bygger muskler. Han skriver att jämfört med traditionell vedertagen träning, för styrka eller kondition, så är BP ett sämre alternativ.
  Lusläs på.

 65. Jag tycker att det är väldigt intressant att läsa det du skriver eftersom att jag själv har en helt annan åsikt gällande bp.. Jag har tränat bp 2ggr i veckan med några uppehåll som exempelvis under somrarna och jag är sjukt nöjd med träningsformen. Min fördel tror jag dock är att jag är en idrottstjej som gillar att utmana mig själv både när det kommer till teknik och att lägga till motstånd. Tekniken är A och O, använder man fel teknik så får man heller inte ett bra resultat. Nu har jag inte läst den här studien men hur levde dom här människorna i övrigt? För precis som med dieter så finns det inga genvägar till någonting.. Tränar man bp 2 ggr/veckan sen sitter i soffan dom övriga kvällarna i veckan, sen inte bryr sig om sin kost så förstår jag att resultaten inte blir så bra när det kommer till fettförbränning och muskeluppbyggnad. Jag är inget proffs, och följer ingen diet men är mån om vad jag stoppar i mig, och förutom bp 2ggr/veckan så försöker jag även köra kondition övriga dagar, om då så vissa dagar blir så lite som en promenad. Bp har gjort mig starkare(jag försöker att inte lägga på för mycket vikt utan fokusera på en god teknik med tex djupa fina knäböj osv) då jag efter varje vecka märker att jag klarar av mer och mer i takt med att tekniken blir finare och finare. Har alltid varit SJUKT svag i triseps men nu känner jag mig jättestark och kan lägga till vikter när vi kör dips.
  Det jag däremot har märkt, om man ska se något ”negativa” i det hela, om det nu ska räknas så är det att nu när jag blivit mer vältränad så får jag slita mycket hårdare med att hitta en teknik som tar bra under passen eftersom att jag blir starkare och mer van rörelsemönstren. Men det har hänt förut i slutet av en ”release” sen när ett nytt pass kommer så brukar man knappt kunna gå på flera dagar efter..
  Så ja… Jag tror inte heller att bp är en mirakelmetod, likväl som att jag inte tror på att dieter är svaren på allt. MEN jag tycker att det handlar om individen. Hur lever jag? Var vill jag komma med träningen? Det handlar om att hitta en livsstil som man trivs med. Att gå på två bp pass i veckan och sen tänka ”sådär, nu behöver jag inte träna mer den här veckan”, då får man tänka om. Resultat kräver uppoffringar, så visst man kan rata bp om man vill men min åsikt är att allt som händer inne i salen är väldigt individuellt, god teknik=bra resultat, dålig vikt med för tunga vikter så att man inte kan genomföra alla reps= dåligt resultat. Jag är som sagt inget proffs men jag tycker att Les Mills kan tänka på hur dom marknadsför sina pass och inte lova ut mirakelresultat. det här upplever jag i alla fall personligen och det är väl inget nytt för er kunniga att säga att träning handlar om vilja och inställning.
  Men kanske är det så, att bp har gett så bra effekt för mig eftersom att jag började med bp nu igen efter sommaren då jag var heeeelt ur form och hade lagt på mig en del sommarkilon, och därför märks förändringarna tydligare(??).. Kanske det är dags för mig att leta mig ut till gymet oftare nu när jag ÄNTLIGEN kan orka mer, så att jag inte blir helt låst inne i pass salen 🙂
  Tack för intressant kvällsläsning 🙂

 66. Jacob Gudiol
  första gången jag är på den den här sidan, första och sista gången jag läser någonting av dig.
  studier är gjorda för att få människor att tro någonting – sällan för att visa verkligheten för att det helt enkelt inte fungerar.
  vad spelar det för roll vad man tränar? jag själv tycker att träna på maskiner är det tråkigaste som finns. jag skiter väl hur effektiv min träning är så länge träningen är roligt. du verkar avsky Bodypump så mycket så att man funderar om du har varit med någonting hemskt. annars finns det i mina ögon ingen anledning att någon skriver mot någonting utan att ens lyssna på vad någon annan har att säga. du är för svag att kunna tänka dig att det finns någonting med argumenten folk kommer med.
  vadå falsk marknadsföring? ska de skriva som marknadsföring ”börja träna bodypump men tänk på att lösa vikter är mer effektiva att träna med”? kom igen. bara blåögda tar nutidens marknadsföring på allvar – roligt nog att du berättar för oss alla att det kanske inte är väldens bästa träningsform. men vet du vad? alla vet det redan.
  jag tycker du ska börja gå till olika klubbar och skrika ” fan vilken dålig träning ni håller på med! lösa vikter är mycket bättre! kom och träna på gym istället”
  någonting måste bodypump ha. det är ändå jävligt många som tränar det. hade alla varit så himla besvikna med träningsformen så skulle det inte finnas så himla många kvar eller hur?
  jag tror att du bara är avundsjuk att det inte var du som uppfunnit Bodypump och blivit rik med det.

 67. Lena:
  Jacob Gudiol
  första gången jag är på den den här sidan, första och sista gången jag läser någonting av dig.

  Vi överlever. Jag tror nog inte Jacob kommer ligga sömnlös heller

  Lena:
  studier är gjorda för att få människor att tro någonting – sällan för att visa verkligheten för att det helt enkelt inte fungerar.

  Hela vetenskapens grundfundament är att genom systematiskt undersökande konstruera förklaringsmodeller av hur det är i verkligheten.

  Lena:
  jag tror att du bara är avundsjuk att det inte var du som uppfunnit Bodypump och blivit rik med det.

  Ah där kom avundsjukekortet också. Det var det enda som fattades. Givetvis har Jacob ljugit ihop allt och lagt ner all denna tid enbart på grund av avundsjuka.

 68. Hej.
  Jag har själv kört bp och jag har aldrig varit så vältränad i hela mitt liv. Jag ändrade ingenting annat i min livsstil utan gick på 3 pass bp i veckan och körde så hårt och tungt jag bara kunde för att ändå kunna utföra övningarna rätt. Så jag tycker inte alls att den sista studien stämmer!

 69. helene:
  Så jag tycker inte alls att den sista studien stämmer!

  Tur då att forskningsutvecklingen inte påverkas av ditt tyckande.
  /Nicklas

 70. Nicklas: Du kanske borde testa själv innan du skriver ngt… 😉

 71. helene:
  Nicklas: Du kanske borde testa själv innan du skriver ngt… ;)

  Nej det behöver jag inte. Även om jag skulle gilla bodypump så skulle det inte ha något som helst vetenskapligt värde.

 72. Orkade inte läsa exakt hela inlägget. Jag är en tjej som började träna bodypump när jag var 15 år. Nu ett och ett halvt år senare när jag är 17 år tränar jag fortfarande det. Min kropp har förändrats otroligt mycket! Jag är slimmad och mina muskler har växt jättemycket. Jag har gått upp 6 kg i muskler. Bodypump blir ju vad man gör det till. Jag ger allt och DET GER VISST OTROLIGA RESULTAT! Jag är även väldigt medveten om att äta mycket och bra mat. Jag vet inte vad dom använde för några loser-tjejer i den studien men om dom inte fick några resultat så har dom ätit för dåligt eller inte kämpat under passen!

 73. Hej! Intressanta diskussioner!
  Jag har tränat mkt zumba och aerobic, hållt mig i form med halvsynliga muskler. Började styrketräna och läste till mig en massa kunskap, det är ju en hel värld. Med det var då jag fick utseendemässiga förändringar! Det har tagit tid att kunna träna tekniskt rätt och sedan på ett utvecklande sätt. Gruppträning ser jag som ett roligt komplement!
  Tänker bara att varför finns det inte gruppträning i gymmet? Speciellt i början tills tekniken finns och personer har lärt känna sina kroppar? tills tryggheten i gymmet finns där.. Fatta vad härligt med ett helt gäng i gymmet, hög musik (som på pass) en pushande instruktör. Vissa kan köra rygg och andra ben ex. Jag förstår att det är lite krångligt med många för en instruktör (kanske fler instruktörer) men till en början som sagt tills folk vågar köra själva. Det tenderar att vara antingen enmans show eller tvåmans show i gymmet, kulturen i de flesta gym skulle enligt mig behöva en härligare känsla. Då tror jag fler skulle tycka att det ser roligt ut, vilket det är !! :):)
  Grym sida med kritiskt tänkande!!

 74. Hej Jacob och tack för en fin blogg 🙂
  Jag (som flera andra kommenterare ovan) tränar med tyngre vikter i gymmet 2-3 gånger i veckan och kompletterar med 1-2 pass BP. Min idé med detta upplägg är att öka konditionen. Du (eller någon annan) kommenterade ovan att BP inte är så bra för just konditionsträning. Därför undrar jag:
  1) Skulle det vara mycket mer effektivt för just ökad kondition att träna t.ex. intervallträning (typ tabata)? Är problemet med BP i så fall just att intervallen är för långa? (3-5 minuter).
  Du skriver också ovan någonting i stil med att det vore bättre om man inte behövde hålla takten. Därför undrar jag:
  2) Vad är problemet med det lite mer specifikt? Är det att det kan bli omöjligt att hålla takten om man råkat lägga på för stor vikt? Eller ökad risk för skador om man ”skyndar på” för mycket? För min del känns det i alla fall motiverande med takten och jag känner att jag kan pressa mig något ytterligare än om jag kört sådan uthållighetsträning själv (bara två takter till – sedan får jag vila).
  En sista fråga bara kring volymökning hos muskler. Någonstans i er trevliga podcast så redogör du för någon studie som handlade om kombination mellan tunga vikter och lätta. Studien kom fram till att muskelvolymen ökade mer än väntat i motsats till tidigare forskning som talade för att det inte är bra att kombinera dessa två träningsmetoder. Jag tror att studien handlade om just benträning.
  3) Kan man använda den studien för att uttala sig om BP i kombination med tunga vikter andra träningsdagar just för ökad muskelvolym? Eller är det i så fall för tunga vikter i BP och för få repetitioner. I studien tror jag man skulle aktivera muskeln i upp till 45 minuter eller dylikt på de ”lätta” dagarna.

 75. Göte Lundgren: Marie, han skriver inte att BP inte bygger muskler. Han skriver att jämfört med traditionell vedertagen träning, för styrka eller kondition, så är BP ett sämre alternativ.
  Lusläs på.

  Jag tyckte det var det som framkom av studien… Att det efter tolv veckor i princip inte gav något alls rent ”utseendemässigt” dvs i form av muskelmassa eller viktnedgång. Är total nybörjare dock så ja. Jag förstår det som att Guddi tycker ahh en promenad i princip är bättre / ger mer än bodypump men jag kanske har missförstått. Är det så är det ju sjukt onödigt att stå på passen 2 ggr i veckan ävne om det är kul…

 76. Ursäkta en amatör. Men om man ligger på vikter på 10% av maxvikten i ett bodypump-pass så är det inte förvånande att det inte ger nån effekt. Min erfarenhet är att man som nybörjare kanske bör sikta på 25-30% av maxvikten för att när man har kört ett tag kanske ligga på 40% av maxstyrkan.
  Tänk er själv att löpträna med 10% av maxhastigheten. Det blir nog ingen större effekt …

 77. Hej. Jätte intressant inlägg.
  Jag själv är BP instruktör sen några år tillbaks. Jag känner ju såklart igen känslan av att man inte ökar i vikt på stången, speciellt hos mina deltagare. För jag kombinerar min träning med både vanlig styrketräning och crossfit och känner då att man ändå kan lägga på lite tyngre på BP stången. Men då vet man nu iaf att det inte är tack vare BP.
  Så jag vet inte riktigt vad ska göra med denna infon nu att les Mills ljugit för en under dessa åren och lurat i en ogrundade fakta.
  Men en sak i försvar iaf… Det är ett väldigt roligt komplement och omväxling från den vanliga gym träningen , att få gå in i en sal med massa andra taggade människor och ha kul och träna ihop i en timme och iaf bränna lite kcal. 🙂
  Ps: tack för jobbet du lägger ner på att faktiskt granska dessa studier.

 78. Ser inget fel med att träna Body Pump om man nu vill det men jag tror att den största anledningen till att folk slutar träna är att de inte får de resultat de vill ha. Om nu Body Pump utlovar resultat som människorna på bilden kommer nog alla som tror att de ska få såna resultat sluta med träningen. Bättre att utlova mjölksyra och pump under passet, för det är i alla fall realistiskt och har man det som mål fortsätter man nog i större utsträckning.

 79. Instruktören: Men en sak i försvar iaf… Det är ett väldigt roligt komplement och omväxling från den vanliga gym träningen , att få gå in i en sal med massa andra taggade människor och ha kul och träna ihop i en timme och iaf bränna lite kcal.

  Rörelse är givetvis alltid bra och dessutom finns det en del som talar för att just den här typen av träning där man kör lite mer anaerobt och bygger upp lite mjölksyra och lokal trötthet i musklern är positivt för insulinkänslighet och liknande. Så som en del av ens träning i fall man tränar för god hälsa så fungerar det sannolikt hur bra som helst.

 80. Jag började gå på gym för ett par år sedan, efter att i över 20 år tävlat/tränat i 11 idrottsklubbar, allt ifrån orientering till kanot. På gymmet (Nordic Wellness) erbjuds en massa pass och jag har provat allt från dans till spinning, även kört Bodypump ett flertal gånger. Tyvärr hamnar de flesta passen i något mellan kondition och styrka. Mest fokus är på kondition och den styrketräning som görs är mer av typen uthållighetsstyrka. Bodypump hamnar där också.
  Nu är dock de flestas mål med gymträningen att få en snygg kropp och inte springa milen under 40 minuter eller lyfta 200 kg i marklyft. Allt jag läst, hört/sett av andra och provat själv så är det ren tuff styrketräning och, mycket viktigt, en strikt diet som gäller om du vill få snabba resultat, Med Bodypump får du inte den kropp som Les Mills marknadsför (speciellt om du tittar på killarna som måste kört en hel del ren styrketräning) Dock och ett mycket stort dock är att Bodypump förmodligen är enklare att fortsätta med för majoriteten, Motivationen saknas helt enkelt för att köra ren styrketräning vecka ut och in, månad efter månad. Det är också enklare för de flesta att få bra kvalitet på träningen på ett Bodypump-pass än under traditionell styrketräning. När du väl är på passet blir du ”tvingad” att utföra övningarna och grupptrycket gör att du gör det.
  Sen är du ute efter att inte bara få en snygg kropp, utan också en användbar kropp. En kropp som enkelt cyklar till jobbet, sover under natten och gärna går uppför trappor och ner för skidbackar, samt inte är skadad så ofta. Då måste du utsätta den för en mer varierande träning. Inga av de pass jag kört på mitt gym Nordic Wellness, däribland Bodypump, är var för sig tillräckligt varierande. Att bara gå på Bodypump funkar inte i längden. Problemet är att de flesta pass, däribland Bodypump, inte möjliggör progressiv träning. Rätt snabbt kommer du hamna på ett platå och kroppen kommer sluta utvecklas. Sen kan det mycket väl vara så att du då är nöjd med den platå du hamnat på, men förmodligen inte.

 81. Själv så tränar jag kettlebells hemma. Varvar olika övningar typ snatch, jerk, clean i kanske 40 sek med 20 sekunders vila i några varv. Totalt 20-30 minuter. Av kommentarerna att döma så är det mer cirkelträning än likt bodypump?
  Jag vill väl gärna bli starkare och friskare men egentligen är det primära skälet att vara lycklig.

 82. Förlåt om frågan är off-topic. Jag blir.nojig av att läsa såna här artiklar och börjar grubbla över om jag gör allt fel

 83. Hur vet en BP tränad person vad som är deras max?

  Henrik C:
  Ursäkta en amatör. Men om man ligger på vikter på 10% av maxvikten i ett bodypump-pass så är det inte förvånande att det inte ger nån effekt. Min erfarenhet är att man som nybörjare kanske bör sikta på 25-30% av maxvikten för att när man har kört ett tag kanske ligga på 40% av maxstyrkan.
  Tänk er själv att löpträna med 10% av maxhastigheten. Det blir nog ingen större effekt …

 84. Hej! Tack en bra artikel! 🙂 Äntligen fler studier på effekten av Bodypump. 🙂
  Jag har själv tränat Bodypump i flera år och detta gjorde att jag blev intresserad av att gå vidare till ”riktig” styrketräning i gymmet. Förra året så var jag frustrerad eftersom jag insåg att jag inte nådde fram till mitt mål att bygga muskler. Anlitade då en duktig PT som sa rent ut att du bygger inte muskler av att träna Bodypump. Jag började att träna bl a mina axlar i gymmet med TRX-band och kettlebells, Innan jag började träna på gymmet, märk väl att jag exemplifierar ifrån samma release av Bodypump, körde jag på axel låten skivstången med 2 x 1 kg plattor och efter drygt en månad på gymmet tränade jag Bodypump igen och kunde lasta skivstången med 2 x 2,5 kg plattor. Om man då har som mål att öka i styrka och bygga muskler så är Bodypump helt fel. Hur kan man ens kalla detta för styrketräning?! En övning som jag inte förstår att Les Mills ö h t inkluderar i Bodypump är frivändningarna med push-press. En person sa till mig att det är nästan som ett olympiskt lyft och blev chockad. Han är för övrigt inte mycket för gruppträning och är dessutom sjukgymnast.
  Jag kör Bodypump idag någon gång för att jag tycker det är kul och att jag vill ”rusa av” mig.
  Jag vill även lyfta fram att det är ju så högt i tempo i Bodypump och då är min slutsats att skaderisken måste vara hög. Jag ser många deltagare som har helt fel teknik och tar för tunga vikter. En av instruktörerna sa till mig att de får inte gå runt och korrigera folk för detta kan förvirra deltagarna. Jag blir mörkrädd.
  Detta är mina erfarenheter.
  Förresten, har Les Mills, efter att du publicerade denna artikel Jacob, hört av sig till dig privat eller så? De borde ju reagera…
  Allt gott till dig! /Annika

 85. Man måste helt enkelt prova för att veta.
  Men vad jag reagerade emot var egentligen att om man har tränat i tolv veckor utan att i princip ha fått några resultat så har kanske frekvensen och intensiteten varit för låg?
  Nu har jag inte läst rapporten men här är ett litet räkneexempel:
  I nån kommentar står det att man har ökat belastningen med 5% varannan vecka. Det innebär att man har ökat belastningen 5 gånger under perioden om jag tolkar det rätt.
  Om vi antar att man har startat på 0,2RM så har man kommit upp i 0,2*1,05^5RM=0,255RM efter 12 veckor.
  För en person som t ex klarar 50 kg RM i benböj så startar denna med ca 2×5 kg på stången. Efter 12 veckors träning så har man då ca 2×6,5 kg på stången.
  Om detta stämmer så ifrågasätter jag om man kan dra några slutsatser från denna undersökning annat än att om man tränar för sällan och med för låg intensitet så blir det inte så mycket resultat.
  Precis som Moa har varit inne på tidigare.

 86. Hej!
  Tack för en bra blog! Jag brukade träna bodypump för ungefär 10 år sedan, dels för att jag var ovan med styrketräning och dels för att jag inte vågade mig in i gymet. Jag tyckte att det var roligt och mentalt avslappnande. Eftersom jag blev så trött efteråt kändes det som om man hade tränat hårt… Musiken, och att göra saker i takt, är också motiverande. Det stämmer säkert att det innebär en risk för försämrad teknink. Samtidigt blir man taggad av takten och av alla andra runt om kring ungefär på samma sätt som i spinning.
  När jag började träna på gym, och ännu mer när jag gick med i en tyngdlyftningsklubb några år senare, fick jag dock mycket snabbare och större resultat. Till exempel ökade jag från 40 kg till 55 kg 1RM i bänkpress på några månader trots att det inte ens är ett primärt tävlingsmoment i tyngdlyftning. Det är verkligen otroligt värdefullt med personlig feedback på teknik och regelbundna maxtester!
  Tyvärr tror jag att många kvinnor är rädda för att bli för starka. De tror att de blir fula då. Jag tror personligen att de flesta kvinnor skulle bli snyggare om de blev starkare – det är väl snyggare med smal midja och stor rumpa än ölmage och pinniga ben? Denna bild sammanfattar det hela bra – inte ens när jag verkligen försökte bli så stark som möjligt och satsade ordentligt på tyngdlyftning såg jag särskilt biffig ut. 🙂
  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/1d/00/11/1d0011404d901e6a76d8f97fd249ce0e.jpg
  Jag har en fråga som egentligen inte har med det här inlägget att göra. Om du tycket att ämnet är intressant vore det roligt om du skrev om det. Jag är nu gravid för andra gången och eftersom jag har mått bra under graviditeterna och gillar styrketräning har jag försökt läsa på om styrketräning och annan träning under graviditet. Jag har inte hittat så mycket vettigt. Det verkar finnas epidemiologiska studier om att tungt fysiskt arbete ger en viss ökad risk för för tidig födsel, men inga studier på styrketräning. Jag hittade någon studie med ”toning excercises”, vilket verkade gå ut på att man inte fick ta i (!). Studien kom fram till att det inte var farligt… Det verkar finnas lite mer studier om konditionsträning, men även där var det ganska tunt. Över lag finns många råd om att ”lyssna på din kropp” osv. Det är klart att graviditeten kan innebära problem som omöjliggör träning – man kan må så illa att man måste läggas in på sjukhus eller ha sådan foglossning att man måste lyftas från rullstol till toalett – men det är ju absolut inte så för alla. Det borde åtminstone finnas några fallbeskrivningar med elitidrottare som fortsatt träna som gravida? Jag har hört något om Marit Björgen?
  Vänliga hälsningar
  Stina

 87. Gammal tråd men kanske finns det liv här ännu? Vet du Jacob om det gjorts studier där man tittat på muskulär uthållighet istället för styrka, när det gäller bodypump då?

 88. Nils:
  Gammal tråd men kanske finns det liv här ännu? Vet du Jacob om det gjorts studier där man tittat på muskulär uthållighet istället för styrka, när det gäller bodypump då?

  Hallå Nils. Jag har skrivit om det i de tidigare artiklarna om bodypump som är länkade i början av artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *