Jag tänker börja med det här inlägget med att direkt säga att det jag kommer skriva är inte avsett för personer som har ont i ryggen. När jag säger ont i ryggen så menar jag smärta som är så stor att man stannar hemma från jobbet ganska regelbundet eller man går runt med en sned rygg för att man får ont när man försöker sträcka på sig. Känner du igen dig i den beskrivningen så sök upp en sjukgymnast för råd om hur du ska bli av med dina problem eller hur du kan träna så det passar dig och din rygg.

Har du däremot lite värk till och från som du kan känna av i vissa övningar på gymmet eller när du flyttat på några lådor eller liknande så kan denna text nog vara något för dig. Man kan, väldigt förenklat, dela upp personer med ryggproblem i två kategorier, de som är stela och de som är instabila. Träning av styrka och stabilitet kring bålen är oftast inte lösningen för dem som är stela utan där krävs det rörlighetsträning för att lösa problemen men samtidigt behövs stabilitet i den nya rörligheten så det jag tar upp här kan ändå appliceras, men man måste fixa rörligheten också.

Så då var den obligatoriska disclaimern avklarad 🙂 Dags att börja titta på hur man tränar upp bålen på ett bra sätt. I denna första del så kommer jag att ge en liten kort introduktion i biomekanik och i de flesta musklerna kring bålen. I senare delar kommer jag sen att ge exempel på övningar som är bra för nybörjare och hur man kan stegra sin bålträning när man väl börjar bli stark.

Vad är core?

Det finns en väldig massa olika definitioner på vad som är core och coreträning. Personligen använder jag mig egentligen aldrig av ordet core då det har blivit alldeles för vagt vad man menar och dessutom tycker jag det låter väldigt töntigt på svenska, men då det är den vanligaste termen så blev det core i detta inlägg även om jag många gånger kommer använda mig av ordet bål för att i detta inlägg beskriva samma sak.

En del inkluderar bara magmusklerna och nedre ryggen när de talar om core medan andra tar med alla musklerna kring höften och skuldran i paketet. Om jag skulle få bestämma så hade jag nog velat inkludera musklerna kring höft och skuldra jag med, men då detta inlägg är tänkt att inrikta sig mer på magträning och hur man bör träna magmusklerna funktionellt så kommer jag i mina inlägg om core endast att gå igenom just magmusklerna och musklerna i nedre delen av ryggen.

Man kan grovt dela in de inläggen som jag kommer lägga upp om core i två delar, en som handlar om core-stabilitet och en som handlar om core-styrka. Stabilitet är något som alla behöver och det är detta man får träna hos sjukgymnasten nästan oavsett vilken skada man åkt på. Styrka handlar mer om prestation och är enligt mig den roliga biten i det hela, men den kräver att man har stabiliteten som grund.

Anatomi och biomekanik kring bålen

Det första man bör vara medveten om när det gäller träning i allmänhet och magträning i synnerhet är vad det innebär när man säger en neutral rygg och särskilt en neutral ländrygg. Om man tittar på hela ryggraden från sidan så ser man att den är något s-formad. Nere vid ländryggen och uppe vid halsen så böjer sig ryggen lite så den bildar en båge framåt och uppe i bröstryggen (även nere vid svanskotan) så böjer sig ryggraden så den bildar en båge bakåt. I facktermer så kallar man båg framåt för lordos och båg bakåt för kyphos (se bilden för illustration). Som ni säkert ser så är ett populärt svenskt ord för lordosen i ländryggen, svank.

En neutral ryggrad där man tydligt ser S-formen
En neutral ryggrad där man tydligt ser S-formen

Den position som ryggraden har ovan är den som är mest fördelaktig för oss när vi belastar kroppen om man vill minska risken för skador. Ryggen är här i den positionen som är mest stabil och klarar därför av större krafter. Detta innebär att när man tränar och belastar kroppen så ska man försöka hålla ryggen neutral. För alla som regelbundet kör knäböj och marklyft så är denna ställning väl inkörd men det är inte bara vid dessa aktiviteter som en neutral rygg är viktig utan det gäller i stort sett alla övningar man kör på gymmet med belastning.

Nu ska ni inte tolka detta som att man ska gå runt som en pinne hela tiden och aldrig röra på ryggen, om man skulle göra så skulle man troligen råka ut för problem då med. Det är en liten klurig balansgång. När man har stora belastningar är det dock alltid neutral rygg som gäller och oavsett hur välttränad man är så ska man undvika att gå ut många gånger i ytterläge oavsett om belastningen är noll. När jag skriver gå ut i ytterläge så menar jag tex plocka upp saker på golvet med helt flekterad rygg >30-40 gånger per dag eller extendera ryggen maximalt för att plocka ner något långt upp på en hylla väldigt ofta.

Det är ytterlägena som är klart värst. När man har lärt känna sin kropp bra och har en bra styrka kring bålen så kan man allt eftersom ge ryggen mer frihet att röra sig några grader. Duktiga styrkelyftare har bland annat en förmåga att flektera lumbalen så att det fattas några grader i varje segment i nedre rygg (ett segment är två kotor och en disk), de undviker på så sätt ytterlägena och minskar risken för ryggskador markant i lyften men kan ändå ta nytta av lite ”hafsigare” teknik. Som motionär skulle jag dock säga att neutral stabil rygg är det man ska sikta emot alltid.

Det blev lite väl mycket om ryggen där men det är viktigt att man förstår det när man tränar bålen. Huvuduppgiften för musklerna kring bålen är att stabilisera ryggen och överföra kraft från överkropp till ben eller vice versa och därför ska också musklerna kring bålen i huvudsak tränas på detta vis. Jag återkommer senare till hur detta kan uppnås. Nu går vi vidare och tittar på musklerna kring bålen.

Rectus abdominis aka sexpacket

Detta är muskeln som mer eller mindre alla tänker på när man säger magmuskler. Om man slår upp Rectus Abdominis (RA) i en anatomibok så står det nästan alltid att dess huvuduppgift är att flektera i bålen (böja kroppen framåt). Detta är i och för sig korrekt men jag skulle hellre säga att dess huvuduppgift är att motverka extension i ländryggen och för att överföra kraft från benen till överkroppen vid tex kast.

Rectus Abdominis sträcker sig från revbenen ner till pubisbenet
Rectus Abdominis sträcker sig från revbenen ner till pubisbenet

För stort fokus på att träna RA i flektion tror många (jag själv inräknat) predisponerar till en hållning där ländryggen är utplanad (pga kort RA) och man får en extra stor kyphos i bröstryggen, dvs man får en dålig hållning som troligen ökar risken får diverse överbelastningsskador (mer om hållning).
RA är uppdelad i så kallade senstråk som ger den dess karakteristiska sexpack utseende som är högt eftertraktat av många. Hur ens rutor ser ut rent symetriskt är ingenting man kan rå på och vissa personer är inte ens födda med samma antal senstråk på höger och vänster sida och andra personer har endast ett senstråk eller inga alls.

Inom byggarvärlden är det vanligt att man talar om övre och nedre magmusklerna och att olika övningar skulle aktivera olika delar. Det är sant att man kan aktiver olika delar av RA nästan helt för sig själv (magdansare är exceptionellt bra på detta) och olika övningar kommer också att ge olika stor aktivering av nedre och övre RA (1). Med det sagt så undrar jag nu om det är någon som någonsin har sett någon med väldigt välutvecklade nedre RA och dåligt utvecklade övre?

Hur väl magmusklerna och RA syns beror mycket mer på hur mycket fett man har på magen och orsaken till att de flesta tycker att de har dålig utveckling av de nedre rutorna är helt enkelt för att det är på det området som fettet ligger kvar längst. Jag anser därför att om man lägger fokus på att träna nedre eller övre mage så riskerar man att missa helheten och det som är viktigast, att man ger hela magen bra träning.

Obliquerna aka sneda bukmusklerna

Det finns både inre (obliqus internus) och yttre obliquer (obliqus externus). Deras huvudsyfte är att skapa rotationskraft kring bålen men särskilt de inre obliquerna har en stabiliserande effekt på ländryggen då den har en nästan direkt påverkan på kotorna i lumbalen. De inre obliquerna kan också rotera bäckenet bakåt.

De inre (vänster) och yttre (höger) obliquerna
De inre (vänster) och yttre (höger) obliquerna

De yttre obliquerna täcker de inre obliquerna mer eller mindre fullständigt och när man syftar på de yttre magmusklerna och talar om utseende så är det de yttre obliquerna man talar om.

Det syns dåligt på bilden här till höger men de yttre obliquerna delar upp sig i olika delar när de fäster på revbenen och ger därför hos vältränade individer med lågt kroppsfett tydliga linjer som går i en sned linje från revbenen ner emot rutorna på RA. Här kan man ofta se en skillnad mellan de personer som tränar för att se bra ut på stranden och de som verkligen tränar för att kunna prestera. Personer med dåligt utvecklade obliquer får ofta en liten inbuktning några cm ovanför bäckenet medan personer med välutvecklade obliquer istället blir plana alternativt får en liten vinkling utåt.

Transversus Abdominis

Transversus Abdominis (TA) ligger som ett bälte längst in av alla bålmuskler och stabiliserar ryggen. Dess huvuduppgift verkar vara just stabilisering fast den är även delaktig vid rotationer.

Abdominis transversus går runt hela bålen som ett bälte
Abdominis transversus går runt hela bålen som ett bälte

TA är helt klart den just nu mest överreklamerade muskeln i hela människokroppen. Detta är ingen muskel som man ska försöka träna för sig själv om man inte har någon skada och även i vid dessa tillfällen så är det något man bara ska syssla med under ett par veckor (2). Efter det så kommer muskeln att tränas av sig själv när man tränar resten utav bålen om man gör detta på ett bra sätt. För att citera en av forskarna som var med vid de första studierna på TA och en av de största inom stabiliseringsträning vid ryggproblem Paul Hodges.

The days of contracting transversus abdominis as the primary exercise and then sending the patient away are over

Det snackas väldigt mycket om stabiliserande muskulatur och det är bra att man lägger fokus på det, men man får inte glömma att man fortfarande vill bli bra på annat än att ligga på golvet eller en boll och knipa till några sekunder. När det gäller stabilitet vid större rörelser så samverkar alla muskler kring bålen för att skapa stabilitet (3). Att bara försöka använda en muskel, oavsett vilken, är därför ett misstag.

Multifider och nedre delen av erector spina

Dessa två muskler är egentligen många mindre muskler. Multifiderna består egentligen utav flera små muskler som går längst med hela ryggraden i ett julgransformat mönster.

Multifiderna till vänster och nedre delarna av erector spina som ligger ovanför multifiderna till höger
Multifiderna till vänster och nedre delarna av erector spina som ligger ovanför multifiderna till höger

Multifidernas huvudsakliga funktion är att motverka de flektionskrafter som uppstår från obliquerna när man roterar åt något håll. Multifiderna är, precis som TA något som man inte behöver fundera över om man inte har någon typ av ryggsmärta. Om man tränar bålen på ett bra sätt kommer man automatiskt att få den träning som behövs av multifiderna.

Erector spina är ett samlingsnamn för flera olika liknande muskler som går längst med hela ryggraden. Nere i ländryggen är det främst longissimus thoracis och iliocostalis lumborum. Dessa muskler kan bidra en del till rotation och de har även en viktig funktion i att motverka skjuvkrafter på diskar och ryggkotor vid flektion. Den huvudsakliga funktionen för erector spina är dock extension och ökning av lordosen i ländryggen.

Psoas major aka höftböjaren

Psoas major och illiacus urspringer från ländryggen respektive insidan av höftkammen och fäster sen på insidan av lårbenet (på trochanter minor).
Psoas major och illiacus urspringer från ländryggen respektive insidan av höftkammen och fäster sen på insidan av lårbenet (på trochanter minor).

Normalt brukar man klumpa ihop m. illiacus och psoas major i en enda muskel, iliopsoas och det är dessa två muskler man inom svenskan oftast syftar på när man säger iliopsoas. Psoas major urspringer från kotor och diskar i ländryggen och går sen ner och fäster på lårbenet. Illiacus urspringer från insidan på höftbenet och går sen ihop med psoas major för att fästa på samma plats som denna muskel.

Iliopsoas är en väldigt stark höftflexor som förutom att flektera höften även ger stora skjuvkrafter på ländryggen. En stel iliopsoas kan vara en orsak till att man har en ökad lordos (svank) i sin hållning och kan också vara en bidragande orsak till värk i ländryggen.

Om man kör flektionsövningar för ländryggen och inte har bra teknik eller svag bål och ländryggsmuskulatur så är det väldigt lätt hänt att psoas major tar över rörelsen och skapar en stor skjuvkraft som de andra bålmuskulaturerna inte klarar av att motverka och man får ont i ländryggen. Detta är enligt mig den vanligaste orsaken till att folk får ont i ryggen när de kör magövningar, ffa sit-ups.

Slut på del I

Om ni har kommit så här långt i texten så är det bara att gratulera. Jag inser att detta inlägg kan kännas lite tråkigt och akademiskt för dem av er som inte är intresserade av anatomi, men då vi vill ge mer än att bara säga ”det här är dåligt, det här är bra” på denna blogg så måste vi ibland ge en ordentlig bakgrund som motiverar det vi senare försöker tala för.

Jag lovar att nästa del blir mer intressant och för er och ni som har orkat ända ner hit kommer får nytta av detta i form utav större förståelse av det jag skriver då.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

40 svar på “Core – del I, Vad är det och vilka muskler menar man?”
 1. Är det generellt sett viktigt att träna magmuskulaturen separat för en person som styrketränar rekreationellt(hobbynivå) om man ändå baserar sin träning på övningar där magen arbetar en hel del statiskt(stående axelpressar/curls, knä/frontböj osv) tycker ni? tack för en i övrigt bra sida! :>

 2. Är det generellt sett viktigt att träna magmuskulaturen separat för en person som styrketränar rekreationellt(hobbynivå) om man ändå baserar sin träning på övningar där magen arbetar en hel del statiskt(stående axelpressar/curls, knä/frontböj osv) tycker ni? tack för en i övrigt bra sida! :>

  Hej Jonas!
  Svaret på denna fråga kommer delvis i del III, men som kort svar kan jag säga ja. Jag anser att man behöver träna magmuskulaturen separat även om man bara tränar på hobbynivå.

 3. OK, redan på basis av del I säger jag att detta rockar. Vikten av att träna hela kitet kan inte nog poängteras (eller ja, det kan den säkert, men vi är långt ifrån ”nog” just nu i alla fall).

 4. Hej. Tack för en mycket bra sida! Det jag dock saknar är möjligheten att få inläggen i utskriftsvänligt format. Skulle göra massor för mig om ni kunde fixa det då jag tycker det är jobbigt att läsa på skärmen.

 5. Hej. Tack för en mycket bra sida! Det jag dock saknar är möjligheten att få inläggen i utskriftsvänligt format. Skulle göra massor för mig om ni kunde fixa det då jag tycker det är jobbigt att läsa på skärmen.

  Hej Torbjörn!
  En väldigt bra idé. Jag ska se om jag kan ordna någon lösning för detta. Bör inte vara några större problem då det är en stylesheet som sköter hela designen.

 6. Tja! När kommer del II? Kommer du ta upp bålträningen i tex marklyft, utfallssteg och frontsquats i förhållande till ren coreträning (corepass)? Vad jag hört ska det vara bättre men vore kul att få det förklarat.. Grym sida btw!!!

 7. Tja! När kommer del II? Kommer du ta upp bålträningen i tex marklyft, utfallssteg och frontsquats i förhållande till ren coreträning (corepass)? Vad jag hört ska det vara bättre men vore kul att få det förklarat.. Grym sida btw!!!

  Tjena Sofo
  Del två kommer antagligen i morgon kväll eller på lördag förmiddag. Jag kommer att ta upp marklyft och knäböj då det är dom övningarna jag har data för, detta kommer inte förrän i del III dock. Blir väl någon gång i första vecka som det inlägget dyker upp, är inte 100 % klar med det men data för knäböj och marklyft kommer.

 8. Hej!
  Du skriver att vissa har inga senstråk alls, innebär det alltså att man kan en vältränad rectus abdominis och låg fettprocent utan att det syns en enda ruta? Det vertikala senstråket då, är det något som alla har eller kan man födas utan detta också? Tack för en bra blogg.

 9. Sprang förbi ett uttryck som jag skulle höra lite om.
  ”Salsalvamanöver” kändes som en något obskyr muskelövning.
  Skulle ha effekt för bålstabiliteten men förstod nog inte hälften då det var på medicinalengelska.

 10. Hej Lars!
  Jag antar att du menar ”valsalva”, som är en teknik där man gör en forcerad utandning mot en stängd luftväg. Genom att man håller luftstrupen stängd så ökar buktrycket enormt då buken spänns upp som en hård ballong och pressar inifrån mot ryggraden. Detta ger en stabilitet och är en faktiskt en teknik som många tyngdlyftare använder sig av. Det är dock även en teknik de flesta av oss omedvetet använder när vi ska göra ett tungt lyft, dvs att vi tar ett andetag och sedan håller andan när vi lyfter.
  Mvh Joel

 11. Hej!
  Kanonbra sida. Inte hunnit läsa så mycket ännu, men det jag läst är kanon.
  Undrar över en sak i artikeln. Ni skrev att man kan träna nedre delen av magen. Som jag har förstått det så dras en muskelfiber ihop (kontaktion) eller så gör den det inte. Alltså kan man inte kontrahera bara en del av fibern. Stämmer det? Sedan har jag fattat det som om Rectus abdominus är en enda muskel, men att den är avdelad med senstråk (muskeln fortsätter igenom dessa). Stämmer det? Då får jag inte ihop det hur man bara kan träna nedre delen av magen. Då jag ofta ser att folk påstår att man kan träna övre och nedre delen av magen, så vore det kanon om ni kunde förklara hur jag skall tänka för att förstå det.

 12. Mattias: Hej!Kanonbra sida. Inte hunnit läsa så mycket ännu, men det jag läst är kanon.
  Undrar över en sak i artikeln. Ni skrev att man kan träna nedre delen av magen. Som jag har förstått det så dras en muskelfiber ihop (kontaktion) eller så gör den det inte. Alltså kan man inte kontrahera bara en del av fibern. Stämmer det? Sedan har jag fattat det som om Rectus abdominus är en enda muskel, men att den är avdelad med senstråk (muskeln fortsätter igenom dessa). Stämmer det? Då får jag inte ihop det hur man bara kan träna nedre delen av magen. Då jag ofta ser att folk påstår att man kan träna övre och nedre delen av magen, så vore det kanon om ni kunde förklara hur jag skall tänka för att förstå det.

  Hallå Mattias!
  Det jag skrev är att man kan aktivera olika delar av magmuskeln mer eller mindre och att magdansare är extremt bra på detta.
  En muskelfiber sträcker sig väldigt sällan över en hel muskel (mer om det här) och det är därför möjligt att aktivera muskelfiber som endast finns i en viss del utav muskeln.
  Det finns även studier där man visat på olika stor aktivering i övre och nedre delen av magen. Detta är dock EMG studier så det är möjligt att det finns felkällor som skapar resultaten. Du kan se resultatet från en sån studier i del III om core. Som du ser i det inlägget har de delat in rectus i övre och nedre i den studien.
  Detta är med all sannolikhet inget man behöver bry sig om i praktiken. Jag har aldrig sett någon med väldigt utvecklad nedre mage och dåligt utvecklad övre och jag är väldigt säker på att jag aldrig kommer få göra det heller. Jag inkluderade det mest för att jag troligen hade fått det påpekat i en kommentar om jag inte gjort det 🙂
  En kille med sjuk magkontroll

 13. Hej
  Riktigt bra skrivet av dig Guddi 🙂 ett steg lite närmare hur allt fungerar men jag är undrade vad som händer i min rygg….!!??
  Jag har nu gått ett år med längdryggsproblem. Problemet började under ett träningsläger där jag nötte ut ryggen. Träning vid handvolt-frivolt gjorde ryggen komprimerad samt att jag slarvade att kruma. Då jag är vig i svanken tog den en stor belastning. Efter lägret då jag hade svårt att rätta ut ryggen gick jag till en naprapat och sedan inflamatoriska tabbletter och vila någon vecka för att sedan köra igång med lätt träning. Var på gymmet och tränade mycket core träning och sedan började jag att träna truppgymnastik igen.
  Hösten körde jag inte fullt ut och fick även massage som hjälpte, köpte även ett ryggskydd som fungerade som stöd när jag körde gymnastik övningar. Efter detta blev det bara värre så jag vände mig till en sjukgymnast som satte mig på rehab övningar, mycket med boll och balans. Väntade även på en ortoped som jag fick komma till i februari där han trodde att jag hade en kotglidning, då det känns som ett hål i ryggen på vänstra sidan av längdryggen. Ortopeden kollade även om jag var stel men inga problem med detta. Röntgen två månader senare visade ej på kotglidning. Nu har jag fortsatt på gymmet med mycket rehab träningar, men har du någon fundering på vad de kan vara.
  Rehab övn med mycket core träning har hjälpt lite men det gör fortfarande ibland så ont att man bara vill ligga hemma. Det strålar ner i benen och även ut till sidorna, de känns fortfarande som en grop i ryggen där det gör ont när man trycker.
  Har du någon aning vad de kan vara eller något tips till bättring..!!??
  tack på förhand// Monica

 14. Hej Monica!
  Jag har ingen aning om vad som är fel på din rygg. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett bättre svar än detta, men det går inte att ställa så svåra diagnoser över internet. Hoppas du blir bättre snart..

 15. Hej!
  Angående magens anatomi så ser man ofta personer där RA är insjunken som i en ”ram”, varav ramen antar jag främst är obliqus externus. Vissa, jag själv inräknat saknar till stor del detta. Mitt ”sexpack” dvs RA sticker ut och ”rutorna” går ut på sidorna, dvs de avgränsas inte av obliqus externus. Är detta något man kan påverka genom träning eller bara något man får leva med?

 16. Hej
  Hittade inga perfekta bilder men om du ser på Hugh Jackman i första exemplet så har han inga klara markeringar runt om RA.. han kanske inte har så lågt BF här men jag har sett många som har liknande även när de är i riktigt bra form
  http://cdn.buzznet.com/media-cdn/jj1/headlines/2008/10/hugh-jackman-six-pack-stomach.jpg
  På denna bild ser du RA inringad som i en ram:
  http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4617903/HowtoAchieveaSixPackAbs-main_Full.jpg

 17. Hej igen Michael!
  Linjen som går runt är fästningspunkten för flera av magens muskler. Du kan se en bra bild på hur det ser ut här, http://www.pitt.edu/~anat/Abdomen/Abdomen/Drawing-crosssection-post-m.jpg
  För att få linjen mer markerad så är det därför större magmuskler generellt som gäller. Det kommer även att hjälpa en hel del om man här lägre kroppsfett, bra bränna och blir fotad i rätt ljus med skuggor etc…
  Det finns säkert genetiska undantag med personer som av någon anledning har smalare/otydligare linje men generellt sätt så skulle jag säga att det handlar om träning och bra kost.

 18. Tack Mattias för ett utförligt svar!
  Jag misstänker också att det är precis som du säger.
  Tack för en mycket bra och informativ blogg

 19. Hej och tack för en bra sida!
  Jag har lite ändrade träningsmöjligheter nu då jag är gravid i femte månaden. Vill gärna jobba modifierat med coreövningar, skönt för att bibehålla en god hållning till exempel, och funderar nu på att skaffa en balansplatta för hemmabruk. Inget som kanske ger så mycket i vanliga fall, men som gravid kan jag inte göra plankor med mera. Vad tycker du om balansplattor för corestabilitet?

 20. Hej Maria!
  Vi har fått några förfrågningar om att skriva om träning vid graviditet. Tyvärr är jag inte så insatt i den frågan och just nu har jag mycket annat som jag vill läsa så det finns inga planer på något sånt inlägg tyvärr.

 21. Hej,
  Jag tränar core ett par gånger i veckan och alla säger att mina magmuskler är starka. Nu är jag intresserad av att lära mig vilka övningar som stärker vad. Det jag inte kommit på är vilka övningar som stärker Transversus Abdominis. Är det statiska övningar som plankan eller är det typ crunches. Kan du ge några exempel är jag tacksam!
  Mvh,
  Monica

 22. ”När jag skriver gå ut i ytterläge så menar jag tex plocka upp saker på golvet med helt flekterad rygg >30-40 gånger per dag eller extendera ryggen maximalt för att plocka ner något långt upp på en hylla väldigt ofta.”
  Vad säger du om kampsportsträning där man rullar mycket och med mycket falltekniker där man går mycket i ytterläge (framåtböjning mestadels vid rullande fall) och får många smällar?

 23. […] Jag har börjat känna av den obligatoriska höstförkylningen och vågar inte riktigt ta ut svängarna. Vila och återhämtning är ju också viktigt, så jag tänker att den här veckan har det som fokus. Några styrkeövningar om dagen och långa promenader tänker jag ägna mig åt. I många år har jag haft problem med ryggen och nu har jag känningar igen, därför ska jag försöka jobba lite core! […]

 24. Om man känner att plankan är obehaglig (dålig rygg) vad finns det för bra övningar istället för att träna upp TVA? Tar Legraises (Sahrmann) på TVA?
  Hur är det att stykreträna med överrörlighet i ländryggen och diskbuktning?

 25. Väldigt bra del måste jag säga!! Håller på att utbilda mig till PT och du beskriver det bättre än mina kursböcker. Så de tackar vi stort för 🙂

 26. Kan inte sluta att läsa. Jätte intressant,speciellt för en nybörjare som mig:-)

 27. Grymt intressant läsning!
  ”Om man kör flektionsövningar för ländryggen och inte har bra teknik eller svag bål och ländryggsmuskulatur så är det väldigt lätt hänt att psoas major tar över rörelsen och skapar en stor skjuvkraft som de andra bålmuskulaturerna inte klarar av att motverka och man får ont i ländryggen. Detta är enligt mig den vanligaste orsaken till att folk får ont i ryggen när de kör magövningar, ffa sit-ups.”
  Har problem med just detta. Vilka är dom bästa övningarna för att just träna upp detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *