Bålstyrka är överskattat!

Denna veckan har jag varit och föreläst för sjukgymnaststudenterna i Lund. Detta är alltid kul och från den feedback jag…

Träning av andningsmuskulaturen

När ditt blod lämnar dina lungor för att gå ut i kroppen är det oftast syresatt med med större mängder syre än vad musklerna klarar av…