Vi har tagit upp en hel del tillskott här på sidan som har en bevisad effekt. Vissa hjälper prestationen när man ska arbeta länge, vissa när man styrketräningar, vissa ger resultat för stunden medan andra kan hjälpa en att få bättre resultat på sikt. De tillskott vi tagit upp än så länge är kreatin, koffein, kolhydrater och protein. Vi har även tagit upp en del tillskott som mer kan vara bra för allmän hälsa än för ens prestationsförmåga så som D-vitamin, selen och omega-3.

Det är nu dags för ännu ett kostillskott som har evidens bakom sig att fungera (det är få av dem kvar nu ;)). Det tillskott jag tänkt skriva om i detta inlägg är Bikarbonat eller Natriumvätekarbonat som är det mer korrekta kemiska namnet.

Mjölksyra och lågt pH

När du arbetar hårt och det syre som du andas in och pumpar ut till musklerna inte räcker till börjar kroppen att producera en mängd restprodukter i musklerna som försämrar deras förmåga att arbeta vidare med hög effekt. Vanligtvis pratas det om mjölksyra i detta sammanhang, men som jag gått igenom i en tidigare artikel är det inte mjölksyra som försämrar vår prestationsförmåga (Mjölksyra, en missförstådd hjälpgumma). Det pågår en ganska het debatt just nu kring mjölksyra där man diskuterar kring både orsaken till att pH sänks i arbetande muskler och kring huruvida laktat verkligen blir till mjölksyra eller inte. Jag skrev mitt inlägg för snart två år sen och det finns ännu inga säkra svar (1).

I denna diskussion är det som tur är inte så viktigt egentligen vad som exakt händer. Istället fokuserar vi på att pH i de arbetande musklerna kommer att sjunka och detta har i sin tur en negativ effekt på vår prestationsförmåga.

Kroppen – en mästare på att balansera sitt pH

Kroppen är fantastisk på att hålla pH i vår kropp stabil. Normalt ligger vårt pH kring 7,4 och det håller sig väldigt stabilt. Går det under 7,35 kallar man det för acidos och över 7,45 kallas det alkalos. Terminologin är lite blandad och ibland använder man acidaemia när pH hamnar under 7,35 och acidos används istället när pH är mellan 7,4 och 7,35 (2). I musklerna är pH något lägre och ligger normalt kring 7.

Kroppen har flera sätt att balansera sitt pH. De viktigaste är njurarna, lungorna och olika buffertar i blodet. Dessa verkar tillsammans för att hålla pH stabilt där njurarna är den mest långsamt verkande, följt av lungorna och buffertar i blodet är den som har snabbast verkan om pH skulle börja sjunka.

Bikarbonat (HCO3) är en av dessa buffrar i blodet och verkar genom formeln här under:

H+ + HCO3 <-> H2CO3 <-> H2O + CO2

När vi arbetar hårt frisätts alltså protoner (positivt laddade väteatomer) tillsammans med laktat i blodet. Laktaten går vidare i blodet till andra muskler där den används som energi medan protonerna måste hanteras av kroppen för att pH inte ska sjunka för mycket. Kroppen använder då bikarbonat som första bufferten. Bikarbonaten binder till sig en proton och bildar kolsyra. En del av kolsyran blir därefter till vatten och koldioxid varav koldioxiden kan andas ut med hjälp av lungorna. Faktum är att nästan all koldioxid (upp emot 90 %) som produceras i våra muskler transporteras i blodet i form av bikarbonat (3).

Ekvationen här ovanför visar på en så kallad jämviktsreaktion. Det innebär att förhållandet mellan koncentrationen av de tre delarna alltid strävar mot att vara det samma. Tillför vi mer protoner till blodet kommer mängden kolsyra och vatten+koldioxid att skapas. Tillför vi istället mer koldioxid produceras mer koldioxid och protoner+bikarbonat. När vi andas ut koldioxid genom lungorna rubbas alltså balansen i ekvationen och den kommer att röra sig åt höger varpå vi blir av med fler vätejoner och vårt pH kan hållas stabilt.

I själva verket är det så att vår andning styrs mycket mer av koncentrationen av koldioxid i blodet än vad den görs av mängden syre. Det är alltså en hög koncentration av koldioxid i blodet som får oss att börja andas snabbare, inte brist på syre. Det finns även sensorer i kroppen som känner av mängden syre men dessa är inte alls lika känsliga och effektiva som de som känner av mängden koldioxid. Detta används av kunniga dykare som ska vara under vatten en längre tid. Innan de går ner i vattnet börjar de hyperventilera, det vill säga andas väldigt snabbt.

Den snabba andningen leder till att vi gör av med mer koldioxid i utandningsluften vilket leder till att ekvationen börjar röra sig åt höger. Resultatet blir att kroppen blir något basisk. När dykarna sen går under vatten och mängden koldioxid i blodet börjar öka förflyttar sig ekvationen åt vänster. Resultatet blir att koncentrationen av koldioxid blir lägre än väntad och kroppen känner inte av att den behöver andas. Detta gör att man kan vara under vattnet en längre tid. Riskerna är dock stora då syret inte säkert räcker till och man kan svimma av under vattnet och drunkna. Alltså INGET man ska testa på egen hand för att kunna simma en 10 meter längre under vatten.

Njurarna fungerar som sagt mycket mer långtidsverkande och deras uppgift är att se till att det hela tiden finns en viss mängd bikarbonat att tillgå i blodet. De är även inblandade i andra funktioner där andra syror och baser antingen filteras ut eller återvinns i njurarna. Detta är intressant men har inget med denna artikel att göra så vi lämnar den delen.

Tillföra bikarbonat för att förbättra kroppens buffertförmåga

Om du lyckades hänga med i mina utläggningar kring pH-balans här ovanför har du nog säkert redan kunnat lista ut varför man tror att  bikarbonat skulle kunna hjälpa en att prestera bättre. Om du tar bikarbonat som tillskott innan en aktivitet kommer du att förskjuta ekvationen åt höger. Blodets pH kommer att höjas något och du börjar din aktivitet med ett pH lite högre än vad som är normalt.

I de flesta studier på området ligger pH ungefär kring 7,5 efter en tillskott av bikarbonat. Bikarbonat tas i stort sett inte upp av musklerna och deras pH förblir därför kring 7. Ett högre pH i blodet hjälper dock musklerna att transportera ut laktat och vätejoner ut musklerna och kan därför hjälpa att hålla pH högt i dem med även om det blir en liten fördröjning.

Teori är dock en sak och praktik är något helt annat. Innebär högre pH innan att man orkar arbeta längre? Det finns en hel del studier genomförda på bikarbonat och resultaten är lite blandade. Utan att ha räknat studierna skulle jag säga att det är ungefär hälften som visar på positiva resultat och hälften som inte sett någon effekt.

En översiktsartikel från 2005 kom till slutsatsen att bikarbonat kan förbättra prestationen vid aktiviteter där intensiteten motsvara 80-125 % av VO2max och som varar 1-7 minuter (4). När tävlingen eller testen varar längre än så finns det inte tillräckligt med studier för att säga något säkert. När de senare tar upp praktiska applikationer av deras studier skriver de följande:

sports such as soccer, cycling time trials (i.e., mountain-bike down-hills or track and road cycling), and some athletics trials (i.e., 800-, 1,500-, 3,000-, 10,000-m) may benefit from the use of these alkalotic substances.

En senare översiktsartikel från 2008 kom fram till att bikarbonat är effektivt både vid korta och långa arbeten (5). Även om resultaten som sagt är blandade finns det i princip inga studier som visat på några försämrad prestation. Hur kommer det sig då att resultaten verkar variera mellan studier.

Negativa studier

En viktig faktor att tänka på är typen av test som är vald. Flera av studierna med negativa resultat har använt sig av tester på lägre intensitet där mängden laktat och vätejoner inte ökar tillräckligt mycket (6), korta tester där tiden troligen inte är lång nog (7) eller så har man använt små doser vilket troligen inte har tillräckligt stor effekt på blodets pH (8). I några andra studier har man tagit bikarbonaten en ganska lång tid innan själv testet vilket innebär att kroppen redan har kompenserat lite för det förhöjda pH-värdena (10, 11, 12).

En annan viktig faktor är hur vältränade försökspersonerna är. En otränad person har oftast en dålig förmåga att arbeta anaerobt. De får därför en mycket mindre sänkning av pH i musklerna än elitidrottare. Då mängden bikarbonat i blodet inte förändras av träning (då skulle ju även vilo pH förändras) så innebär det att otränade har samma mängd bikarbonat i blodet som tränade personer. Om otränade personer då inte lyckas att arbeta tillräckligt hårt för att öka mängden vätejoner och sänka pH kommer inte heller ett högre pH i utgångsläget och mer bikarbonat att vara till någon nytta. Flera studier med negativa resultat har också använt sig av otränade personer (9).

Alla negativa studier går dock inte att förklara bort och det är uppenbart att effekten inte visar sig i alla studier. Det är heller inget man behöver göra. Tillskott överlag ger mindre förbättringar, det handlar oftast om sekunder i tävlingar som tar flera minuter och det samma gäller för bikarbonat. Det är därför inte mer än väntat att flera studier ger negativa resultat, särskilt när man tänker på att antalet deltagare allt som oftast ligger kring 10-20 stycken i den här typen av studier.

Nog om de negativa resultaten, låt oss titta på ett par studier som faktiskt visat på positiva resultat.

Positiva studier

Det finns flera intressanta studier när det gäller bikarbonat. Till exempel har man sett en förbättrad prestation i en judorelaterad övning vilket antyder att bikarbonat kan vara fördelaktigt i vissa kampsporter (13). En annan studie har visat att bikarbonat kan förbättra prestationen vid sparring inom boxning där de som fick bikarbonat istället för placebo fick in fler träffar (14). Förbättringen i prestation var i båda dessa studier ungefär 5 %.

I en studie på 10 vältränade manliga cyklister såg man en förbättring med 13 % under ett tidslopp på 60 minuter där de skulle cykla så långt de kunde (15). Vältränade manliga cyklister förbättrade sina tider med 3 % när det fick bikarbonat innan ett test på 30 km (19).

Löpare förbättrade sin tid med 3 sekunder när de fick bikarbonat innan ett 1500 m lopp jämfört med placebo eller inget alls (16). En liknande förbättring på 2,9 sekunder har setts hos löpare som sprungit 800 m (17). Triatleter och mångkampare på elitnivå förbättrade sin tid på 3000 m med nästan 2 procent när de fick bikarbonat innan testerna (20).

I ett intermittent cykeltest som tagit fram för att försöka efterlikna de förändringar i intensitet som sker under en fotbollsmatch såg man att sprintförmågan förbättrades i början på testet och sen hölls den högre under resten av testet när deltagarna fick bikarbonat (18).

Dosering

Bikarbonat
Bikarbonat i större förpackning för den som kanske också använder det i bakning

Om man vill testa bikarbonat är det 0,3 gram per kilo kroppsvikt som gäller (21). Dosen tas normalt tillsammans med rikligt med vatten ungefär 60-90 minuter innan tävlingen. Den största nackdelen med bikarbonat är att den kan ställa till det för magen. Diarré, kräkningar och illamående är ganska vanliga biverkningar.

Uppskattningsvis klarar 10 % inte av det alls medan några fler får milda besvär (5). Det är därför en väldigt bra idé att testa bikarbonat vid en träning eller mindre tävling först.

Det finns även några studier där man tagit bikarbonat dagligen med dosen 0,5 gram per kilo kroppsvikt varje dag där man sett att även detta kan förbättra prestationen (22, 23, 24). Den här typen av dosering skulle minska risken för problem med magen då man kan dela upp intaget och det verkar inte heller som att man måste ta den sista dosen nära inpå tävlingen.

Det finns till och med en studie där man lät deltagarna inta bikarbonat inför varje träningspass under 8 veckor. Resultatet blev en bättre träningseffekt på mjölksyratröskeln och prestationstest för bikarbonatgruppen jämfört med placebogruppen (25). Att regelbundet stoppa i sig en massa basiskt bikarbonat kan dock möjligen ha negativa konsekvenser och det är därför inget som rekommenderas innan fler studier har genomförts.

Till skillnad från alla tidigare tillskott vi tagit upp kan man inte köpa bikarbonat av någon kostillskottförsäljare (vad jag vet). Du får istället ta dig ner till närmsta matbutik och köpa en burk eller påse där. Kostnaden är ungefär 6-10 kr för en påse med 40 gram.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

57 svar på “Bikarbonat – Ett tillskott det nästan aldrig pratas om”
 1. är det därför man kan uppleva ”effekt” av kre-alkalyn när man inte upplever effekt av kreatin monohydrat?
  Mvh
  Glenn

 2. Tjena Glenn!
  Kre-Alkalyn använder natriumkarbonat för att göra mixen basisk. Natriumkarbonat är en starkare bas än bikarbonat och det är möjligt att mängderna som finns i kre-alkalyn skulle kunna ge en ”bikarbonateffekt”. Fast om mängderna är tillräckligt stora undrar jag varför det inte finns fler rapporter från folk som blir dåliga i magen av kre-alkalyn? Men det skulle absolut kunna vara en möjlig orsak till att många tycker att kre-alkalyn ger effekt, jag har ärligt talat aldrig tänkt på det tidigare 🙂

 3. Hejsan!
  Tack för intressant läsning (både denna artikel och hela sidan!)
  Liten nyfiken teoretisk förfrågning här bara (teoretiska eftersom jag inte kommer äta bakpulver före löpning oavsett hur bra det är =)):
  Vid utblandning med vatten blir det som du skriver: H20 + HCO3- OH- H2CO3 H2O + CO2 + OH-, där CO2 sticker iväg i gasfas. Vilket alltså innebär att endast mängden OH- ökar i vätskan.
  Till frågorna:
  1, Man borde i sådana fall kunna äta vilket basiskt ämne som helst för de positiva fördelarna? (så länge inte basen innehåller massa konstigheter vid sidan om)
  2, Kan det vara så att en del av magproblemen folk fått när de tagit tillskottet beror på att de inte väntat tills all CO2 stuckit iväg utan istället fått en härlig gasutveckling i magen?
  3, Möjligtvis en orelevant och dum fråga men: Man får ju även i sig en mängd natrium på köpet. Hur påverkar det Natrium/Kalium balansen i kroppen och kan det möjligen innebära negativa bieffekter? Framförallt om man tar 0,5g/kg/dag under längre tid.
  Kanske svåra frågor som inte helt hör till ämnet men det var det första jag kom att tänka på efter att ha läst ovanstående =)
  /Niklas

 4. Hej! ”Alkidos”? Du måste mena ”alkalos” 😉

 5. Niklas: Vid utblandning med vatten blir det som du skriver: H20 + HCO3- OH- H2CO3 H2O + CO2 + OH-, där CO2 sticker iväg i gasfas. Vilket alltså innebär att endast mängden OH- ökar i vätskan.

  Tjena Niklas!
  Med reservation för att min kemi inte är världens bästa så tror jag att det behövs en syra för att det ska bildas koldioxid från bikarbonat. I formeln ovanför är det syra (dvs vätejonen) och bikarbonat som reagerar. Blandar man ner natriumbikarbonat i vatten blir det två joner av saltet bara.

  Niklas: 1, Man borde i sådana fall kunna äta vilket basiskt ämne som helst för de positiva fördelarna? (så länge inte basen innehåller massa konstigheter vid sidan om)

  Om det höjer någon av de extracellulära bufferna så kanske det fungerar. Men bikarbonat är ju den största bufferten och det blir nog mest effekt från den. Det finns även studier där man användt Sodium citrate, titta på referens nr 5 för mer info.

  Niklas: 2, Kan det vara så att en del av magproblemen folk fått när de tagit tillskottet beror på att de inte väntat tills all CO2 stuckit iväg utan istället fått en härlig gasutveckling i magen?

  I magen finns det syra, då blir det koldioxid. Det har säkert med en del av magproblemen att göra.

  Niklas: 3, Möjligtvis en orelevant och dum fråga men: Man får ju även i sig en mängd natrium på köpet. Hur påverkar det Natrium/Kalium balansen i kroppen och kan det möjligen innebära negativa bieffekter? Framförallt om man tar 0,5g/kg/dag under längre tid.

  Jag har tyvärr för dålig koll på det där för att kunna svara. Jag har dock inte stött på något kring det i artiklarna jag läst.

 6. Hej!
  Superintressant som vanligt! Jag har läst om detta tidigare men inte provat. Jag spelar squash så det här är högst relevant för min del. En fråga dock: Kan man inte prova med Samarin i stället för bikarbonat? Följdfrågan blir då vilka doser som är lämpliga? (Jag skummade bara tidigare kommentarer, som ev gav svar på min fråga, just nu eftersom jag dels har dåligt med tid och dels verkade deras biologikunskap vara minst två steg för höga för en simpel civilekonom).

 7. Tjena Jonas!
  Återigen vill jag reservera mig lite för mina kemikunskaper men Samarin är om jag förstått det rätt en buffert som arbetar mot att få pH till 6. Tveksamt om det skulle fungera på samma vis som bikarbonat.
  Testa med bikarbonat istället, chansen är ju faktiskt större att det inte ska ge några problem alls än risken att man ska få några biverkningar. Du kan ju även testa med mindre, om än troligen ganska overksamma, doser först för att se hur magen hanterar det.

 8. Hej Guddi!
  Muskeltrötthet och prestationsförmåga vid intensivt kortvarigt arbete är ju för närvarande ett av de mer komplexa och oklara områden vi har. Det är väl inte alls klarlagt om vare sig intracellulär eller extracellulär acidos har negativ eller positiv effekt på kraftutvecklingen i den enskilda muskeln t.ex. (http://jap.physiology.org/cgi/content/full/100/4/1410)(M. I. Lindinger, Combating muscle fatigue: extracellular lactic acidosis and catecholamines J. Physiol., June 1, 2007; 581(2): 419 – 419.)
  Precis som du säger verkar det ju ganska entydigt vara så att acidos på helkroppsnivå har negativ effekt på prestationsförmågan. Det är ju därför intressant att förbättrad buffring också relativt entydigt visat sig vara positivt. En mekanism som kan tänkas ligga bakom förbättrad prestationsförmåga är att förbättrad buffring möjligen skulle kunna minska graden av upplevd ansträngning. Upplevd ansträngning är ju är ganska starkt relaterad till laktatnivå, inte osannolikt genom att pH ju varierar med laktatnivån.

 9. Kanske kan vara bra att tänka på syra–basbalansen i sitt kostintag.
  Många äter nog för surt rent generellt.
  Mer grönsaker, rotfrukter mm 😛

 10. Det finns en del verklig forskning som visat att risken för benskörhet och njursten troligen kan öka om man äter en kost med mycket sur föda. Det kan även ge brist på kalium och magnesium om man inte har koll.
  När det gäller idrottslig prestation har jag aldrig sett något överhuvudtaget. Men mer grönsaker och rotfrukter hade varit en bra idé för i stort sett alla så…

 11. kul att svt tror att baking soda betyder bakpulver också, i synnerhet när order ”bicarbonate” finns i studiens titel 😀

 12. Jag testade precis 0,3 g/kg inför ett löppass. Det blev inget sådant. Jag fick tillbringa några timmar på toaletten istället — hemsk diarré. Ska imorgon fram till nästa pass pröva på en 0,5 g/kg/dag istället inför nästa pass och se om det fungerar bättre.

 13. Hehe, man får se upp med bikarbonat 🙂 Jag har själv använt bikarbonat ett par gånger och för mig fungerar det utan problem. Berätta gärna om det fungerade bättre med den andra doseringen.

 14. Hej (igen)!
  Jag har fortfarande inte testat bikarbonat (pga lång skada) men jag undrar hur lång upptagningsförmågan är. Du nämner 60-90 min före träning/tävling, men tar det så lång tid för kroppen att ta upp det? Anledningen till min fråga är att jag är ute efter en speciell effekt, nämligen att få en hjälp med laktat i en senare fas i en match (läs: femte och avgörande game). En vältränad squashspelare bör klara av de första fyra gamen utan tillskott men i femte är laktatnivåerna sjukt höga på squashspelare och kan man då sänka dessa mha en bikarbonatdryck så vore det väldigt intressant.
  Jag tror inte att det är lika effektivt att ta det i förväg (dvs för att på så vis minska laktatnivåerna för hela prestationen och då även för ett ev femte game) eftersom en ev positiv påverkan antagligen kommer att nyttjas för tidigt och således står man där med stumma ben i alla fall i femte game. Visst kan det vara bra eftersom en tempohöjning kan bidra till att det inte blir något femte game, men ändå…squashspelare tenderar att ha mer vilja än hjärna i stridens hetta så det bästa vore att kunna få en ”skjuts” innan sista game.
  mvh,
  Jonas

 15. Någon skrev:
  ”kul att svt tror att baking soda betyder bakpulver också, i synnerhet när order “bicarbonate” finns i studiens titel”
  Skulle inte baking soda betyda bakpulver?
  Bicarbonate är inte bakpulver, då bakpulver innehåller annat utöver bicarbonate.
  I och för sig vet jag inte riktigt hur det är ”over there”. Så här kan det stå i en rubrik:
  ”Treating Cancer & Destroying Tumors with Baking Soda (Sodium Bicarbonate /Bicarbonate of Soda)
  Is Cancer “Just a Fungus”?
  http://www.healingcancernaturally.com/sodium-bicarbonate-treatment.html
  Där är baking soda samma som Bicarbonate.
  Men jag har läst att vid bakning så ska man kanske dubbla mängden bikarbonat jämfört med om man har bakpulver. Bakpulver innehhåller ”syra” och utfyllnadsgrejer… vad det nu är.
  Apropå vad som står i texten här, 0.5g/kg kroppsvikt. 50 gram om man väger 100 kg, blir det väl. Vad kan det vara i volym? Kan man räkna en matsked som 15 ml och att det ungefär motsvarar 15 g?

 16. Går även att köpa som tillskott på friway.nu
  Dock så blir ju inte doseringen specifik efter just dig…
  Men kan vara ett enklare alternativ (dock dyrare)—

 17. Hej!
  Jag har en liten fråga; Vid intag av bikarbonat 0.3g/kv kommer det fortfarande öka prestationsförmågan när man är i ketos eller går på lågkolhydrat kost?
  Tack på förhand!

 18. Kimboo:
  Hej!
  Jag har en liten fråga; Vid intag av bikarbonat 0.3g/kv kommer det fortfarande öka prestationsförmågan när man är i ketos eller går på lågkolhydrat kost?
  Tack på förhand!

  Det spelar ingen roll vad du äter.

 19. Är det inte farligt att förtära bikarbonat varje dag? jag brukar dricka en halv tesked i 2 dl vatten för att bli mer basisk i kroppen (mot försurad kropp)samt ta bikarbonat bad. men jag är orolig över om detta kan slita på njurarna med tiden. Är inte bikarbonat nån form av salt? det smakar ju väldigt salt.

 20. Tänkte inte ge mig in i någon diskussion angående försurning av kroppen och om det går att påverka mer än att en av om inte den viktigaste funktionen kroppen har är att hålla ph- balansen intakt (7,35-7,45) och inget du gör eller äter kommer påverka detta mer än att kroppens egna mekanismer reglerar det åt rätt håll.
  Lyssnade på medierna i p1 häromdagen om hur märkligt det är att det har pratats om detta i tv utan att någon expert har fått lov att uttala sig om hur galet dessa människor har.

 21. Hur fungerar balansen/jämvikten när man befinner sig på höga latituder och drabbas av alkalos (dvs att man andas ut för mycket CO2)?

 22. intressant
  men varför så mycket som 0,3 g/kg kroppsvikt
  blir det ingen effekt alls vid halva den mängden lr nåt?

 23. Det har man helt enkelt testat sig fram till och då fungerade just 0,3 g/kg bäst. Mindre borde ju också det påverka men troligen inte lika mycket. Precis som lite alkohol gör dig lite påverkad men mer gör dig mer påverkad.

 24. Att äta väldigt mycket basisk föda har nackdelen att det gör att magsäcken kommer att producera mycket mer magsyra än normalt. Det kan ge problem med mage och med halsbränna.

 25. Anders:
  Att äta väldigt mycket basisk föda har nackdelen att det gör att magsäcken kommer att producera mycket mer magsyra än normalt. Det kan ge problem med mage och med halsbränna.

  Och källa till det påståendet är?

 26. Jacob Gudiol: Och källa till det påståendet är?

  I första hand de läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som behandlade min magkatarr på den tiden jag tränade intensivt och drack 4-5 liter mjölk per dag. Deras namn kommer jag dock inte ihåg. Förslaget från deras sida var att gå över till syrade mjölkprodukter för att få mindre magproblem

 27. Anders: I första hand de läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som behandlade min magkatarr på den tiden jag tränade intensivt och drack 4-5 liter mjölk per dag. Deras namn kommer jag dock inte ihåg. Förslaget från deras sida var att gå över till syrade mjölkprodukter för att få mindre magproblem

  Humm, generellt sett har man inte kunnat visa någon större betydelse av att äta basisk eller sur föda vad jag vet. Men det skulle väl kunna vara så att ditt mjölkintag var lite väl högt? Eller att det är något som gäller mest för personer med magkatarr.
  Men oavsett så ställer ju bikarbonat till det med magen. Det är därför jag är noga med att påpeka att man ska testa det vid träning innan man ger sig på att eventuellt använda det vid tävling. Slår det fel blir det nämligen illa.

 28. Hej Jacob!
  Tusen tack för all intressant läsning du förser oss med.
  Hur står det till med att inta bikarbonat EFTER träning?
  Jag tränar en hel del ca 11-12h i veckan och efter hårda pass som genererat större mängder ”mjölksyra”, testar jag ofta mitt pH genom att urinera på en pH-sticka.
  Om jag är för sur så kompenserar jag detta med ett par teskedar bikarbonat.
  Det skulle vara uppskattat med några kommentarer från dig kring bikarbonat EFTER träning.
  Mvh Per

 29. Hej Per!
  För mig låter det ganska meningslöst. Visst är det möjligt att det skulle kunna hjälpa men jag kan inte komma på något sätt hur. Våra kroppar är bra på att reglera pH själv när den inte stressas av intensiv träning/tävling. Ditt urins pH är troligen en dålig markör för din kropps pH efter träning med. Just för att kroppen håller på att balansera sitt pH och urinen är ett sätt som den gör det.

 30. Vad jag vet så är inte mjölksyran mitt problem. Den oxideras ju i levern. Mitt problem är snarare att glykogenet i levern tar slut oftast innan 30 km, men det händer sällan att glykogenet räcker ända upp till ett marathon. När jag väl har sprungit 25 km eller så, då känner jag hur energin tar slut. Jag känner däremot inte av nån mjölksyra. När jag slår av på takten eller stannar för att köpa dricka, då brukar det göra ont i musklerna. Obehaget går över när jag har sprungit ett par minuter. Vad är det då som händer? Skulle verkligen bikarbonat hjälpa mig om jag springer i 12 timmar tillexempel? Mer än 13 timmar har jag aldrig sprungit

 31. Hej Anders!
  Som du kan läsa i inlägget så hjälper bikarbonat vid tillfällen då det är anaeroba delar med i tävlingen. Att springa maraton eller upp emot 12 timmar är verkligen inte den typen av aktivitet. Så nej, bikarbonat borde inte hjälpa dig

 32. Hej
  Hur många teskedar bakpulver motsvarar 20g bikarbonat?
  Tack för svar.

 33. Hej!
  Bikarbonat ses som kroppens främsta buffertsystem. Samtidigt sägs att 80%(-ish) av koldioxidet transporteras i blodet i form av bikarbonat. Samtidigt bildas fria vätejoner, vilka bör bidra till ett sänkt pH.
  Hur stämmer detta överrens med buffertfunktionen hos bikarbonatsystemet. Samt vilke system är det som tar hand om vätejonerna istället för att motverka acidos?

 34. […] med 2,5kg från förra veckan och jag klarade alla reps i varje set. Hur nöjd som helst! Läste en intressant artikel om bikarbonat, och hur den ev. kan öka tåligheten för mjöksyra. Kanske inget för dig som styrketränar, men tränar du löpning, och då främst intervaller, […]

 35. När man tittar på alternativ behandling för tex svamp i kroppen så används ofta bikarbonat. 1 halv tesked i ett glas vatten under några dagar. Då ska man alltid ta det minst en halvtimme innan eller efter mat eftersom det blir något strul med magens förmåga att smälta mat. Bikarbonat användes också för sura uppstötningar mm innan samarin fanns. Jag har aldrig märkt av att jag blivit dålig i magen om jag tagit bikarbonat, har heller inte ätit innan eller efter.

 36. Hej Jakob. Mitt mjölksyraproblem startar först när det går ut i blodet. Jag har väldigt hög maxpuls vilket jag tror bidrar till en snabbare transport ut ur muskeln. Det borde iofs också innebära en snabbare transport till levern och nerbrytning, men jag antar att även levern har en maxkapacitet. Mitt problem är att jag vid lite längre ansträngning precis över mjölksyratröskeln börjar må väldigt illa. Beroende på hur länge jag envisas med att fortsätta tar det olika lång tid för illamåendet att lägga sig men som värst har det tagit en halvtimme, då eftersom jag fortsatte i ett lägre tempo. Stannar jag upp helt tar det oftast max 5 minuter för illamåendet att gå över. Om min teori att kroppen reagerar på en försurning av blodet stämmer, borde en extra buffert i blodet hjälpa, eller?
  Jag har lite svårigheter att testa det fullt ut på mig själv eftersom det är så många olika variabler som spelar in. Dels spelar dagsform och yttre omständigheter en stor roll, dels har jag en tendens att känna efter för mycket när jag ska testa något.

 37. hej……..
  jag har mycket problem med magen . allt blir så surt så även avföringen …… jag har fått nyligen ibs…ballong mage….. jag tål inte grönskar eller frukt ….. men det blidas gaser ändå och jag är surt i magen följden blir att jag är hela tiden sugen på söta saker ….. min fråga är kan bikarbonat hjälpa mig ……. jag är jämt trött och orkar inte träna ….jag är väldigt tacksamt för att få svar

 38. Hej Faride!
  Med dina problem går man till en doktor. Man ställer inte frågor på internet under ett inlägg som handlar om kosttillskott för att prestera bättre inom idrott.

 39. Hej,
  Min naturläkare rekommenderade mig att ta 3-teskedar bikarbonat om dagen i 5 dagar och sedan vila ett par dagar från det på grund av att det faktiskt är så kraftfullt. Jag badar också i det. Jag köper ren aluminiumfri ekologisk bikarbonat, 1 kg för 60 kr på Organic Makers, http://www.organicmakers.se/naturliga-tillsatser-tillbehor/252-bikarbonat.html
  Man bör inte ta bikarbonat i samband med måltid eftersom man sänker magsyran rätt kraftigt för en stund och magen därför inte kan spjälka proteinerna de första stegen i magsäcken. Har dock inte hittat hur lång tid man bör vänta med att äta, så den frågan ställer jag här?

 40. Hej Emma!
  Naturläkare är en helt påhittad titel. Sluta äta 3 teskedar om dagen så behöver du inte fundera på det.

 41. Hej kan bikarbonat behandlas meskelknut i livmoder?.. om ja hur ska man användas till, blanda i vatten och går i slidan med ,,, hurlänge ska användas?..svara till min imail adres tack

 42. Sara!
  Med dina problem går man till en doktor. Man ställer inte frågor på internet under ett inlägg som handlar om kosttillskott för att prestera bättre inom idrott.

 43. Hej Jakob!
  Jag har efter en lång tids sjukdom börjat återhämta och ska nu börja bygga upp kroppen igen. Jag är oerhört trött, musklerna ära svaga och jag får onormalt snabbt mjölksyra, så kroppen behöver all hjälp den kan får för att komma i balans igen för återhämtning och uppbyggnad.
  Min fråga är om jag kan ta bikarbonat som en dos varje dag för att stabilisera ph-balansen i kroppen och minska risken till försurning och än mer svaga muskler. Är den rekommenderande dosen 0,3g/kg även här eller vad skulle du rekommendera i mitt fall?
  Tack på förhand!

 44. Hej Camilla!
  Bikarbonat är något man tar för att öka prestationen med någon procent i vissa former av test eller tävlingar. Det är inget man tar för att självmedicinera sig själv eller liknande. Så min rekommendation är att du inte tar det alls.
  Lycka till med träningen

 45. Kan man bli illamående av bikatbonat?
  Jag har kräkt några gånger i samband med att jag druckit bikarbonat

 46. Som kosttillskott har jag faktiskt aldrig använt det. Så det här var nytt för mig! Har däremot använt det både mot hosta och som putsmedel. Aldrig tänk att det varit ett sånt universalmedel mot/för diverse saker, http://bikarbonat.se/ gav lite mer tips på vad det går att använda till.

 47. Man ska ALDRIG hyperventilera innan man fridyker. Detta ökar markant risken för Shallow water blackout, därefter drunkning.

 48. Mycket intressant läsning. Visste inte att bikarbonat användes som kosttillskott. Jag och andra med mig använder bikarbonat mot halsbränna. I många år. Inga biverkningar tvärtom mår mycket bra av bikarbonat. Och nu kommer jag att må ännu bättre efter att ha läst denna artikel. Och mina muskler som
  blivit stela med ålder av 70år
  mår bra av bikarbonat inför träningen. Och kan fortsätta träna. Tack för bra information. Det finns bikarbonat på Hälsolivs att köpa. /Synnöve

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *