Inför Peking OS var det en hel del snack i media kring alla avgaserna där och hur de skulle kunna tänkas påverka idrottarna och då särskilt konditionsidrottarna som andas kraftigt och djupt under längre tid. Peking är ju ett extremfall då det är en av världens mest luftförorenade städer (1) men i princip alla större städer har idag en relativt taskig luftkvalité och detta har utan tvekan en stor negativ inverkan på människors hälsa (2). Hur effekten blir på människor som dessutom konditionstränar i den miljön är dock ganska okänt.
För några månader sen publicerades dock en studie som med ett ganska smart upplägg och intressant frågeställning faktiskt ger en liten hint om hur konditionsträning i en mer förorenad miljö kan påverka din hälsa (3).

Nybörjare från storstan och på landet började konditionsträna

Det man gjorde i studien var att man tog två grupper av i övrigt friska men otränade studenter eller anställda på universitet. Den ena gruppen togs från Bryssel medan den andra gruppen togs från en stad som heter Mal som också ligger i Belgien. Skillnaden på de här två städerna är att Bryssel har ungefär lika många invånare som Stockholm medan Mal har ungefär 35 000 invånare. Det är alltså en betydande skillnad i storlek mellan städerna och därmed också i luftföroreningar.
De två grupperna fick påbörja ett konditionsträningsprogram där de tränade tre gånger i veckan under tolv veckor. Båda grupperna tränade på sitt universitets respektive friidrottsarena och alla följde samma program. Det som skiljde grupperna åt var alltså främst luften som de andades in under själva träningen.
Tidigare studier på luftföroreningar och hälsa har gjort att man tror att inflammation är en av huvudorsakerna till de negativa effekterna man sätt. Så därför valde man att i den här studien mäta olika markörer för just inflammation hos deltagarna.
Andra studier har också visat att konditionsträning kan ha positiva effekter på den hjärnans kognitiva förmåga. Detta tror man hänger ihop med en faktor som förkortas BDNF som är väldigt populär att studier när det gäller motion och ”hjärnhälsa”. BDNF aktiveras också när du tränar och då särskilt konditionstränar. Några studier antyder dock att denna aktivering inte blir av eller inte blir lika uttalad om du tränar i en miljö med luftföroreningar. Forskarna inkluderade därför både ett kognitivt test i studien och de gjorde även mätningar av BDNF.
Förutom detta mätte man också deltagarnas förändring när det gäller själva konditionen. Detta mätte man med hjälp av det så kallade Coopertestet där målet är att komma så långt som möjligt på 12 minuters löpning eller gång.

Resultatet – ökad inflammation för de som tränade i storstad

Då deltagarna skulle börja springa i den här studien blev det naturligtvis ett antal bortfall på grund av skada. Det verkar i princip omöjligt att lägga upp ett träningsprogram där ingen blir skadad och i den här studien var det lite drygt 20 procent av deltagarna som föll bort. Två deltagare fullföljde inte heller all träning och de inkluderades därför inte heller i resultatet.
Båda grupperna fick en bättre kondition av träningsprogrammet. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna i detta test.
Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller olika markörer för inflammation men det som däremot var signifikant var skillnaden från början till slut för samma markörer i gruppen som tränade i Bryssel. Så när man alltså jämförde inflammationen före med efter träningen hos deltagarna som tränat i Bryssel så hade denna ökat signifikant. När man gjorde samma tester hos deltagarna som löptränade i Mal fann man inte samma resultat.
Man mätte både inflammation i själva luftvägarna och en mer systemisk inflammation hos deltagarna och i båda dessa fall fanns det en signifikant ökning från början av träningen till slutet av träningen för deltagarna som tränade i Bryssel.
Vad som är ännu mer intressant är att man under varje träningspass faktiskt mätte antalet partiklar i luften på de olika träningsplatserna och den ökningen man såg i inflammation var korrelerad med antalet partiklar som fanns i luften. Så mer förorening innebar alltså mer inflammation.

Mer luftföroreningar vid konditionsträning gav mer inflammation
Mer föroreningar i luften gav ökad inflammation både i lungorna och mer ”globalt” hos personerna i studien. eNO är en markör för inflammation i lungorna och WBC står för vita blodceller som är en markör för inflammation i kroppen mer generellt. Urban innebär Bryssel och Rural är då Mal.

Även i ett av de kognitiva testen, kallat ”stroop task”, fann man en skillnad. Deltagarna som tränat i Mal förbättrade sina resultat signifikant medan man inte såg någon förändring för deltagarna som tränat i Bryssel. Förutom detta test genomförde man även en rad andra kognitiva test och där fann man ingen skillnad för någon av grupperna.
Deltagarna som tränade i miljön med bättre luft fick bättre resultat på Strooptestet
Deltagarna som tränade i miljön med bättre luft fick bättre resultat på det kognitiva testet Stroop färg test.

Ska man undvika konditionsträning när luften är dålig?

En man är ute och cyklar en dag med myckt smog och föroreningar i luften
En dag som den här är det nog bäst att du utför din träning inomhus.

Det här resultatet tycker jag visar väldigt tydligt på att det är klart bättre att träna konditionsträning när det verkligen är frisk och ren luft jämfört med den luft som finns i storstäder. Och med storstäder menas då något i storlek med Stockholm.
Den här studien väcker också en rad frågan. Väger hälsofördelarna från konditionsträning över de negativa effekterna av dålig luft? Eller är det helt enkelt är bäst att strunta i träningen utomhus om målet med den från början var förbättrad hälsa?
Tyvärr finns det inget bra svar på den frågan ännu. Författarna till den här studien verkar anse att det inte är värt det och att folk ska undvika konditionsträning i stadsmiljö med avgaser och andra föroreningar i luften. Men deras resultat kan inte visa på detta och det finns inga andra studier heller som ger ett svar på den.
Det här går väl att undvika genom att genomföra konditionsträning inomhus på ett löpband eller motionscykel. Men om du till exempel är i behov av en tennisplan, ojämn terräng, fotbollsplan eller liknande så blir det desto svårare. För alla som pendlar till och från jobb på cykel, promenad eller joggingtur är det också ett svårlöst problem. Så det är väl bara att heja på politikerna som inför fler bussfiler och gågator inne i staden så biltrafiken minskar.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

17 svar på “Avgaser och löpning i storstäder”
 1. Jag bor i en stad med ca. 100 000 invånare och jag känner av att luften är sämre och lite tyngre att andas mitt inne i stan än i utkanten.

 2. Bara av intresse, vad leder inflammation i luftvägarna till? Får man svårare att andas?

 3. Bor i Peking och springer en hel del. Ska springa Pekings halvmaraton om några månader.
  Intressant artikel. Något som skulle vara ännu mer intressant för mig, och den halva miljarden stadsbor i Kina, vore att se resultatet av att konditionsträna i ordentligt förorenad miljö som t.ex. Peking. Har svårt att tänka mig att Bryssel ens är i närheten av så förorenat som Kinas stora städer. Studien från Belgien säger att inflammation var korrelerad med antalet partiklar i luften. Fortsätter detta tillsynes linjära samband i all evighet?
  Sedan undrar jag precis som Andreas om vad inflammationen i luftvägarna får för effekter?

 4. Inflammation i luftvägarna kan sprida sig och påverka hjärtat vilket kan leda till en infarkt.
  Sen så har jag för mig att sambandet inte är linjärt i all evighet utan böjer av. Dock har man inte hittat någon nedre gräns utan effekt än så länge.
  Vad jag vet om städer i Kina är att i flera av dem behöver man inte ens träna för att påverkas. Halterna är höga nog som de är.

 5. Andreas:
  Bara av intresse, vad leder inflammation i luftvägarna till? Får man svårare att andas?

  Du kan få svårare att andas ja. Särskilt om du redan har lite besvär som till exempel personer med astma. Sen vet jag inte om det är så men rimligen borde det öka risken för lunginflammation.

 6. Intressant artikel. Hur mår egentligen elitidrottarna som ligger i täten under ett helt lopp? De har ”följebilen” i form av t ex motorcykel eller snöskoter framför sig under hela loppet.
  Jag tycker personligen det känns påtagligt att andas in avgaser när jag är ute på en löprunda och blir omkörd av ett fordon.
  Jag inser att det inte är jämförbart med den totala mängden avgaser som finns i storstadsmiljö. Utan snarare störningsmomentet av att andas in avgaser som luktar skarpt då de nyligen släppts ut.
  Jag blir illamående av bara tanken att ha en snöskoter framför sig under ett helt Vasalopp!

 7. Undra om kineserna som bär munskydd överdriver? Det landade ett plan med kineser när jag var på finlands flygplats för nåt år sedan. Då bar de fortfarande munskydd. 🙂

 8. Intressant artikel!
  @Robin, vad jag har har hört är att många i asien använder munskydd om man själv är sjuk. Det för att skydda andra och smitt spridning. Sen kan man fråga sig om ett sådant enkelt munskydd verkligen stoppar virus eller partiklar från avgaser.

 9. Hej Jacob,
  Mycket intressant ämne du tar upp.
  Något annat som inte bidrar till renare luft är att det kastas alldeles för mycket fimpar runt om i Sverige.
  Vad tycker du som hälsofreak att det slängs 2,7 miljoner fimpar på våra gator och torg varje dag?
  Kolla gärna in mitt blogginlägg om ämnet, samt min krönika – Sagan om ciggen. xxxx
  Ha en fortsatt trevlig lördag!
  Mvh,
  Johan

 10. Lägg ner dina rena reklaminlägg Johan. Om du har något vettigt att kommentera med och en länk som bidrar till den faktiska diskussionen får du jättegärna bidra med det. Annars så kan du hålla dina inlägg för dig själv. Första gången lät jag din kommentar vara kvar. Denna gången har jag tagit bort länkarna. Nästa gång raderar jag inlägget helt.

 11. Är verkligen inomhusmiljön bättre? Tror det är ovanligt med ventilation som reducerar de ämnen det är frågan om. Snarare tillkommer det lite bromerade flamskyddsmedel och liknande från utrustningen.

 12. Jag tycker det känns rätt naturligt att förorenad luft skulle ge en hälsopåverkan. Jag har astma och upplevde stor skillnad i mina luftvägar under de år jag bodde i Göteborg.
  Nu gjorde jag inget speciellt i Göteborg, men jag motionerade i samma utsträckning som jag gjorde innan jag flyttade ner från norrland. Upplever att det har tagit flera år att återhämta mig. Det kan ju vara inbillning men det är min upplevelse. Innan jag flyttade ner hade jag dragit ned på min medicinering nästan helt under flera år. Men Efter åren i Göteborg har jag fått öka doseringen igen. Har sen dess gått på 2×3 doser Pulmicort dagligen och en eller flera bricanyldoser i veckan.
  Frågan är bara hur tydliga effekterna av luftkvalité är. Har man en extra förkylning om året pga luften så är det ju knappast något som märks. Eller om man får försämrad lungfunktion efter 30 år.
  Men en lösning är väl att, precis som på bilden, använda munskydd. Man ser det tex väldigt ofta på tv när det visas bilder från kina. Frågan är bara om ett så enkelt munskydd räcker.

 13. Hej
  Finns det data om hur farligt är det att löpa på cykel/gång bana ca 5m från en hård trafikerad gata och andas häftigt in och ut med hela lungornas kapacitet? Jag betraktar alla de löparna som människor som tror inte på faran för att den inte syns!
  Hoppas på ett snabbt svar.
  Hälsningar Benny

 14. Tack för ett jätteintressant inlägg! Den bekräftade svart på vitt det jag länge har försökt att förmedla till min omgivning. Jag har lätt astma och bor i Eskilstuna med ca 100 000 invånare. Det är svårt för mig att ens gå ut utan att få svårigheter att andas p.g.a. avgaser, cigarettrök, parfymer och liknande. Men så fort jag hälsar på en bekant ute på landet med mindre bilar och mer träd så ökar min förmåga att anstränga mig rätt markant. Överraskande mycket faktiskt. Minns en gång att jag blev yr av att kunna andas så bra vid ansträngning. Inne på gymmet på crosstrainern eller löpbandet går det lättare än utomhus i stan, men sämre än ute på landet. Där jag brukar gå promenader finns ett skogsparti, men även där är avgaserna för nära för att jag ska kunna andas fritt, även om det går en aning lättare. Att få mig att ta luftrörsvidgande är omöjligt, dock. Då får man bara ner ännu mer gifter i lungorna resonerar jag. Jag ser mitt tillstånd som ett tecken på att luften inte bör andas istället. Eftersom min astma inte är så svår, så räcker det oftast med att dra ner på tempot, hosta eller hålla andan, eller sätta handen/jackärmen för mun och näsa. Ju mer jag anstränger mig/ju mer luft jag måste dra ner i lungorna, desto värre blir det. Gifterna i stadsluften sprider ju sig, och man vet aldrig när det blir svårt att andas ute på landet också. All skog ska ju huggas ner till varje pris. När det är kallt ute blir det naturligtvis ännu värre, bland annat för att avgaser och cigarettrök har en förmåga att stanna längre på andningsnivå innan den stiger. Om jag kan så väljer jag att ta promenader på tider när inte värsta rusningstrafiken är igång. Det underlättar lite. Tack än en gång för ett väldigt bra inlägg! Ha det bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *