Träning av andningsmuskulaturen

När ditt blod lämnar dina lungor för att gå ut i kroppen är det oftast syresatt med med större mängder syre än vad musklerna klarar av…