Hälsa

Dagliga steg och livslängd

Från en nypublicerad översiktsartikel som tittat på förhållandet mellan hur många steg människor tar (mätt med objektiva mätare) och risken att dö inom en viss tid. Ju fler steg människor…