För den som har följt mig en längre tid så är det säkert ingen hemlighet att jag inte tror att brist på träning och rörelse är den viktigaste orsaken till dagens överviksproblem. Jag tycker inte heller om påståenden likt ”det är bara att börja träna” till personer som vill gå ner i vikt. I båda dessa fall är nämligen kosten mycket viktigare. Om du har missat det så hittar du mycket mer information om detta i följande inlägg:

Det är inte så att motion aldrig fungerar. Många som vill spela ner effekten från träning som ett generellt råd lyfter gärna fram att resultatet i studier oftast är väldigt dåligt. På ett år brukar deltagare i studier gå ner kanske 1-2 kg av att börja träna (1) vilket givetvis är meningslöst om vi pratar viktnedgång för överviktiga eller feta personer.
De här studierna lider dock av precis samma brist som dietstudier. Folk gör inte det som man säger till det. Och om en person inte tränar trots att hen blivit tillsagd att göra det så är det ju inte särskilt konstigt att det inte händer någonting.
Det finns faktiskt studier där deltagarna som tränat fått göra det under uppsyn på en träningsanläggning. I de här studierna vet man alltså att försökspersonerna verkligen tränar. Resultatet i dessa studier är mycket bättre än resultatet i studier där man inte kontrollerar om träningen verkligen sker (2, 3, 4). Faktum är att deltagarna i snitt går ner nästan precis så mycket som du varit förväntat om du räknar ut deras energiförbrukning från träningen och gör om det till fettkalorier. Om deltagarna alltså tränat bort 7000 kcal så har de i snitt gått ner ett kilo.
Problemet är dock att det bara är ett medelvärde. Den individuella variationen mellan deltagarna är väldigt väldigt stor. Vissa deltagare går ner mycket mer än väntat sett till kalorierna medan andra inte går ner någonting alls i vikt.

Stor variation i viktnegång trots samma träningsmängd
Diagramen visar på variationen i viktnedgång hos deltagarna i en av de tre refererade studierna ovan. Trots att deltagarna gjorde av med precis lika mycket kalorier på varje träningspass var det stor skillnad i efekten på vikten.

Det du kan se här ovanför är ett resultat som är visat många gånger om nu. Det är helt enkelt så att människor reagerar väldigt olika på träning. Det kan vara helt psykolgiska effekter eller helt fysiologiska (sannolikt är det en blandning av de två) men effekten finns oavsett där och den är viktig att känna till. För vissa personer fungerar med andra ord rådet ”börja bara träna” bra medan det för några inte fungerar bra alls och för några stackare så ger den faktiskt en liten negativ effekt. I studierna har man inte mätt fettmassa direkt men ser man till de andra värdena som ges så tolkar jag det som att vissa faktiskt gått upp något kilo fett av träningen.
Alla studierna jag tagit upp här ovanför är på överviktiga eller feta vuxna. Studier på barn där man återger de individuella svaren för delatagarna känner jag inte till några tyvärr men idag tänkte jag ta upp en studie som antyder att effekten inte verkar vara den samma som hos vuxna.

Mycket extra träning för överviktiga barn

Studien i fråga är utförd i Portugal där man fick 12 barn med fetma att träna fotboll fyra gånger i veckan i fem månader.

Scand J Med Sci Sports. 2014 Aug;24 Suppl 1:10-6.
Effects of a 5-month football program on perceived psychological status and body composition of overweight boys.
Seabra AC, Seabra AF, Brito J, Krustrup P, Hansen PR, Mota J, Rebelo A, Rêgo C, Malina RM.
The effects of a 5-month intervention of football instruction and practice on the perceived psychological status and body composition of overweight boys were examined. Twelve boys (8-12 years; body mass index ≥ 85th percentile) participated in a structured 5-month football program, consisting of four weekly 60-90 min sessions with mean heart rate > 80%HRmax [football group (FG)]. A control group (CG) included eight boys of equivalent age from an obesity clinic located in the same area as the school. Both groups participated in two sessions of 45-90-min physical education per week at school. Indicators of perceived psychological status included body image, self-esteem, attraction to participation in physical activity, and perceived physical competence measured with standardized questionnaires. Body composition was evaluated using dual-energy X-ray absorptiometry. From baseline through 5 months, FG improved (P < 0.05) in all indicators of psychological status (%Δ = +11.7 to +29.2%) compared with CG (%Δ = -32.1 to +0.5%). Changes in percentage body fat and lean body mass, however, did not differ between FG and CG. The findings suggest that a 5-month football intervention program was effective in improving the psychological status of overweight boys but did not significantly alter body composition.

Som du kan utläsa ur abstraktet gick de här pojkarna inte ner någonting i vikt av hela fyra träningar i veckan i fem månader. Vi snackar alltså om ungefär 80 träningspass och det gav ingen signifikant effekt.
Detta är överraskande resultat. För det här var övervakad träning likt studierna jag tog upp ovan så om det varit vuxna i studien hade vi väntat oss ett par kilo i viktnedgång för hela gruppen med en ganska stor spridning mellan individerna. I den här studien anger man inte de invidviduella värdena för deltagarna men vi vet ju att medelvärdet inte förändrades.

Vad har hänt? – Mina helt egna spekulationer

Så det man kan ta med sig från den här studien är att för barn så fungerar initiativet bara mer träning väldigt dålig. Kosten och sannolikt även flera andra faktorer i levnadsmönster kommer också behöva påverkas. Den här studien är inte den enda studien med detta resultat utan jag har hittat ett par till som visat på ingen viktnedgång alls eller en väldigt blygsamm viktnedgång sett till träningsmängden (5, 6).
Nu ska jag tillåta mig själv att spekulera lite mer än jag normalt gör och slänga till med en hypotes till varför det finns en skillnad här.

Träning påverkar vår hunger och hur vi interagerar med mat

Om du som en normalviktig person börjar träna mer än du brukar så kommer du ganska snart att märka att din hunger ökar. Detta är kroppens sätt att se till att din kropp är i energibalans och det fungerar väldigt väl förutom möjligen för vissa idrottare som tränar väldigt mycket som kan ha svårt att få i sig tillräckligt med mat.
Regelbunden träning har dock andra effekter med och dessa effekter sker bland annat på vårt belöningssystem och hungerkänslor. Personer som tränar regelbundet är generellt sett bättre på att känna av kalorierna i sin mat (7) och de blir även mindre sugna på ”godsaker” om du ställer det framför dem vilket visar sig en en mer dämpad aktivering i vissa delar i hjärnan som påverkar vår motivation (8, 9).
Människor som tränar regelbundet blir helt enkelt bättre på att reglera sin aptit. Detta är säkerligen en av huvudorsakerna till att människor som tränar regelbundet går upp mindre i vikt över tid än personer som är inaktiva (mer läsning, Råden om fysisk aktivitet skyddar inte mot viktuppgång).

Min hypotes – Övervikt hos barn och vuxna är inte den samma, i medel

Min hypotes baserat på att det här ovanför är att barn generellt sett inte blir överviktiga av samma orsaker som vuxna. Det finns givetvis många orsaker till att folk blir överviktiga och hos vuxna verkar det onekligen som att brist på motion och en därtill följande sämre aptitkontroll kan vara en orsak hos ganska många.
Det behöver givetvis inte vara orsaken till övervikten bara för att det hjälper till för att ge viktnedgång men jag tycker ändå att det känns som en rimlig förklaring. De här personerna har kanske varit mer fysiskt aktiva som unga och sen några år efter tonåren när de slutat idrotta så har de sakta börjat gå upp i vikt. När de här personerna sen börjar träna igen så blir deras aptitkontroll bättre igen och många av dem tappar i vikt. Rent anekdotiskt så vet jag många fotbollsspelare som varit i den här situationen.
Barn är däremot generellt sett väldigt fysiskt aktiva. Även barn som man ser har några kilo för mycket på kroppen springer ofta runt en hel del på dagarna. De blir vanligen snabbare trötta än sina kamrater men då de bär runt på en större kropp så utför de ju också ett större arbete när de väl rör sig. Och hade du jämfört en överviktig 10 årings fysiska rörelse med en aktive 25 åring så hade nog 10 åringen kunnat ligga på samma nivå. Rent generellt sett då, det finns säkerligen undantag med väldigt inaktiva barn med.
Det finns faktiskt även studier som har visat att när barn går upp mer än normalt i fettmassa så minskar också deras fysiska aktivitet (10). Så även om det är så att överviktiga barn rör på sig lite mindre än normaltviktiga barn så kan du inte använda fysisk aktivitet för att förutspå vem som kommer gå upp i vikt. Om du testar barnen när de är 8 år så kommer de barnen som gått upp ”för mycket” vid 10 års ålder att ha varit lika aktiva som 8 åringar som de barnen som fortfarande är normalviktiga vid 10 års ålder.
Överlag så tycker jag alltså att allt det här pekar på att hos barn är det nog sällan brist i motion och en därtill medföljande försämrad förmåga att reglera aptiten som är orsaken till övervikten. Det förklarar ju då varför träning inte heller fungerar som intervention för att få barnen att gå ner i vikt.
Vad det ”andra orsakerna” är går tyvärr inte att svara på lika lätt. Men överlag så vet vi ju redan att barn äter en väldig massa skitmat. För bara några veckor sen kom det ju en rapport om att Svenska barn idag får i sig ungefär 100 gram socker varje dag (11). I den siffran hade man visserligen även inkluderat socker från frukt men det är av allt att döma en liten källa. Riksmaten barn kom ju också fram till att barn idag får i sig ungefär 25 procent av sina kalorier från godis, läsk, snacks, glass, efterrätter och bakverk (12). Så det där känns ju som ett bra ställe att börja på kan man tycka…

Förringa inte träning och dess effekter

Nu när jag har totalt nedspelat träningens roll så känner jag att jag måste lyfta upp det hela lite igen innan jag avslutar inlägget 🙂 Det jag vill säga med det här inlägget är inte att man kan strunta i träning och/eller motion för att hjälpa överviktiga barn. Som du kan läsa ur studien vars abstrakt jag klistrat in så började barnen faktiskt må bättre rent psykologiskt. Och det finns många andra hälsomässiga fördelar också.
Men det är viktigt att veta träningens plats. Att bara säga till överviktiga barn att börja röra på sig mer eller träna mer kommer med stor sannolikhet att ge dåliga resultat. Förutom ingen större effekt på vikten så är det nog inte många många människor som mår bra av att höra att de är lata, särskilt inte barn och ungdomar.
Samtidigt är detta budskapet som barn och ungdomar väldigt ofta får via media. Fråga Coca Cola varför vi har ett problem med övervikt idag och svaret du får är inaktivitet. De gillar ju också att sponsra en massa event och program ämnade att få barn att röra på sig.
Coca Cola sponsrar troop for fitness

8 svar på “Att säga till barn att springa sig smala är en dålig idé”
 1. Åh! Jag skulle vilja höra dina råd och tips om barn och UNDERvikt! Hur ska man göra för att få barn att gå upp, utan att behöva trycka i de skit vill säga…. Tack!!

 2. Riktigt bra överskrift!
  Resten kan jag inte finna ord för…
  Gäller precis samma sak för barn som för vuxna.
  Att säga till vuxna att springa sig smala är också en dålig idé!

 3. Viktigt och läsvärt skrivet!
  Både fakta och dina egna funderingar ger bra djup i inlägget, tack!

 4. Där är vi två. Har en grabb på tolv år som är väldigt smal. Grunden är givetvis att han inte äter ordentligt eftersom han aldrig är hungrigt. Men hur fasen ökar man barns hunger?

  Bella:
  Åh! Jag skulle vilja höra dina råd och tips om barn och UNDERvikt! Hur ska man göra för att få barn att gå upp, utan att behöva trycka i de skit vill säga…. Tack!!

 5. Nu pekade ju just de här studierna på att det faktiskt inte fungerar på precis samma sätt för barn och vuxna och att träning verkar fungera bättre för vuxna med avseende på viktnedgång. Sen behöver det ju inte bero på fysiologiska skillnader. Jag kan tänka mig att vuxna som sätts på en träningsregim tenderar att få en ökad hälsomedvetenhet och kanske mer eller mindre omedvetet även ändrar andra vanor till det bättre medans barn kanske inte gör det i samma utsträckning. Snillen spekulerar.
  Sen tror inte jag heller att endast träning skulle vara det effektivaste för viktnedgång hos vuxna heller men det kan finnas fler aspekter än antal kcal förbrukade.

  Maria:
  Riktigt bra överskrift!
  Resten kan jag inte finna ord för…
  Gäller precis samma sak för barn som för vuxna.
  Att säga till vuxna att springa sig smala är också en dålig idé!

 6. Men är barn verkligen så aktiva nuförtiden? Tycker att det verkar som att var enda unge hellre sitter å surfar än sportar/tränar och med datorn hör definitivt cola och påse bilar när man kikar vad släkt & bekantas barn.

 7. Det är mycket möjligt att de rör på sig mindre. Men det betyder inte att rådet ”rör på dig mer” kommer att ha någon effekt på barnets vikt. Vilket den här studien visar.

 8. […] Som en sista notis kan det nämnas att om den lilla minskningen i vikt här känns dålig så kan det till exempel jämföras med effekten av att börja träna fotboll fyra gånger i veckan i fem månader. När man testade det hände ingenting alls med vikten hos barn, Att säga till barn att springa sig smala är en dålig idé. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *