Insulin och mättnad

Det här blir ett väldigt kort inlägg då studien jag tänkt ta upp dels är väldigt komplicerad och dels utförd på råttor. Ämnet är dock väldigt intressant så jag tar…