UPPDATERING 24/11: Den här studien har nu dragits tillbaka efter att det uppdagats att forskarna gjort en miss när det gäller statistiken och efter korrigeringen så fann man att resultaten inte längre var statistiskt signifikanta (2). Personligen förstår jag inte varför man drar tillbaka studien på grund av det istället för att bara publicera ett noll-resultat men oavsett så påverkar det givetvis vad jag skrivit här under. Så om du väljer att läsa vidare så tänk på att skillnaden mellan grupperna INTE var signifikant.


Det här är en intressant studie från USA där man faktiskt genomfört en RCT-studie för att undersöka effekten av att få skolbarn att börja odla och laga mat samtidigt som de får en enklare utbildning i näringslära (1).
Totalt var det 375 barn med i studien där drygt hälften hamnade på en skola där man genomförde förändringarna medan den andra hälften fungerade som kontrollgrupp. Själva interventionen kan du se en del om i det här videoklippet.

Det är väldigt utsatta barn som bor i områdena där man införde det här det visar sig också i statistiken Trots att deras medelålder var 9,3 år så hade 1/3 redan fetma.
Resultaten från studien tycker jag är klart positiva med tanke på att det trots allt endast handlat om 90 minuter i veckan över knappt tre månader. Det man fann var att barnen som fick lära sig odla, laga mat och lite näringslära tappade i snitt 1,2 cm i midjemått under tiden medan det inte hände någonting i kontrollgruppen. Även när man tittade på z-BMI, vilket är en BMI-skala anpassad för barn, fann man mindre förbättringar i interventionsgruppen. Där fanns också sex barn i interventionsgruppen som hade metabola syndromet när studien började som inte längre hade det när studien var slut.
Även när det gäller vad barnen åt så verkade det finnas en viss förbättring hos barnen efter de tre månaderna med utbildning. Det här är dock uppgifter som barnen själv har lämnat och med tanke på att de fått lära sig lite mer vad de borde äta så är risken stor att de velat vara duktiga och bara sagt att de äter mer av det som de borde äta mer av.
Det här var alltså förändringar som kom till på endast 12 veckor och det var också på barn som själva vanligen har väldigt liten kontroll över vad de får för mat. Så jag tycker ändå man får säga bra jobbat till de som utförde studien och förhoppningsvis får de fortsätta med sitt projekt.
Som en sista notis kan det nämnas att om den lilla minskningen i vikt här känns dålig så kan det till exempel jämföras med effekten av att börja träna fotboll fyra gånger i veckan i fem månader. När man testade det hände ingenting alls med vikten hos barn, Att säga till barn att springa sig smala är en dålig idé.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *