Igår publicerades en ny studie där man tittat på effekterna av paleo. Trots att kosten numera är väldigt populär i USA och dess popularitet också börjat växa i Sverige så finns det förvånandsvärt få studier på kostupplägget. Fyra av studierna som är publicerade är faktiskt här ifrån Sverige där två är utförda i Lund och två i Umeå. Jag har skrivit om tre av dessa tidigare här på sidan.

Den fjärde studien är utförd i Lund och även den visade på positiva förändringar. Deltagarna fick dock inte samma tydliga effekt på sin diabetes typ 2 som i den första studien från Lund. Möjligen beror det på att deltagarna i den andra studien från Lund hade haft diabetes typ 2 över en längre tid.
Förutom de här fyra studierna där man titta på effekten av ett fritt intag av paleokost finns det även en ytterligare studie där man aktivt försökt att hålla deltagarnas vikt samtidigt som de förändrat sin kost. Med paleo är det normalt att folk spontant börjar äta färre kalorier trots att de fortfarande äter efter hunger. De går alltså ner i vikt. Detta är som jag har påpekat flera gånger om något som är gemensamt för alla dieter som utesluter skitmat och det spelar ingen roll om det verkligen är lågfettkost med ner emot 10 E% fett eller om det är lågkolhydratkost med mindre än 10 E% kolhydrater.
Det är ju jättebra i sig att människor spontant börjar äta mindre kalorier och går ner i vikt men samtidigt är det ett litet problem om du vill veta effekten av en kost på hälsomarkörer då viktnedgång i sig kommer att ge positiva effekter på i princip alla hälsomarkörer som finns.
För att försöka hindra att viktnedgång stör informationen om vad som händer med hälsomarkörer när du förändrar kosten försöker man ibland medvetet att bibehålla vikten hos deltagarna. I studien jag tänkt skriva kort om idag gjorde man detta. Man försökte alltså aktivt se till så att deltagarna inte gick ner i vikt.

Lipids Health Dis. 2014 Oct 11;13(1):160. [Epub ahead of print]
Favourable effects of consuming a Palaeolithic-type diet on characteristics of the metabolic syndrome: a randomized controlled pilot-study.
Boers I, Muskiet FA, Berkelaar E, Schut E, Penders R, Hoenderdos K, Wichers HJ, Jong MC.
BACKGROUND: The main goal of this randomized controlled single-blinded pilot study was to study whether, independent of weight loss, a Palaeolithic-type diet alters characteristics of the metabolic syndrome. Next we searched for outcome variables that might become favourably influenced by a Paleolithic-type diet and may provide new insights in the pathophysiological mechanisms underlying the metabolic syndrome. In addition, more information on feasibility and designing an innovative dietary research program on the basis of a Palaeolithic-type diet was obtained. METHODS: Thirty-four subjects, with at least two characteristics of the metabolic syndrome, were randomized to a two weeks Palaeolithic-type diet (n = 18) or an isoenergetic healthy reference diet, based on the guidelines of the Dutch Health Council (n = 14). Thirty-two subjects completed the study. Measures were taken to keep bodyweight stable. As primary outcomes oral glucose tolerance and characteristics of the metabolic syndrome (abdominal circumference, blood pressure, glucose, lipids) were measured. Secondary outcomes were intestinal permeability, inflammation and salivary cortisol. Data were collected at baseline and after the intervention. RESULTS: Subjects were 53.5 (SD9.7) year old men (n = 9) and women (n = 25) with mean BMI of 31.8 (SD5.7) kg/m2. The Palaeolithic-type diet resulted in lower systolic blood pressure (-9.1 mmHg; P = 0.015), diastolic blood pressure (-5.2 mmHg; P = 0.038), total cholesterol (-0.52 mmol/l; P = 0.037), triglycerides (-0.89 mmol/l; P = 0.001) and higher HDL-cholesterol (+0.15 mmol/l; P = 0.013), compared to reference. The number of characteristics of the metabolic syndrome decreased with 1.07 (P = 0.010) upon the Palaeolithic-type diet, compared to reference. Despite efforts to keep bodyweight stable, it decreased in the Palaeolithic group compared to reference (-1.32 kg; P = 0.012). However, favourable effects remained after post-hoc adjustments for this unintended weight loss. No changes were observed for intestinal permeability, inflammation and salivary cortisol. CONCLUSIONS: We conclude that consuming a Palaeolithic-type diet for two weeks improved several cardiovascular risk factors compared to a healthy reference diet in subjects with the metabolic syndrome.

Som du kan läsa ur abstraktet här ovanför såg man en rad förbättringar i flera hälsomarkörer hos personerna när de över två veckor åt en paleolitisk kost. Förbättringarna var också större än när deltagarna följde en kost enligt de Holländska kostrekommendationerna från 2001 vilket är det du kan läsa i abstraktet.
De Holländska rekommendationerna har likheter med de flesta andra rekommendationer som finns i västvärlden och när det gäller makronutrienterna säger de max 25 E% protein, mellan 20-40 E% från fett. När det gäller mängden kolhydrater så skiljer de sig lite då de faktiskt inte har en övre gräns. Istället säger de att minst 40 procent av energin ska komma från kolhydrater och sen finns det ingen övre gräns. I just den här studien blev fördelningen 17 E% protein, 29 E% fett och 50 E% kolhydrater med resten av energin från fiber.
Kosten som gruppen som skulle äta paleo fick äta följde de vanliga ”reglerna” som används i tidigare studier. Det var inga mejeriprodukter, ingen spannmål och inga baljväxter. Även tillsatt socker, raffinerade fetter och extra salt uteslöts. Själva energifördelningen när det gäller makronutrienter blev 25 E% protein, 40 E% fett och 32 E% kolhydrater med resten fiber. Det innebär att kolhydratintaget var lägre än vanligt för att vara en studie på paleo, Stenålderskosten som förändras hela tiden.

Exempel på stenålderskost eller paleo som det också kallas
När du börjar äta paleo så utesluter du en väldig massa skitmat

I den här studien försökte man som sagt förhindra viktförändring hos deltagarna och innan själva kostomläggningen fick deltagarna fylla i en kostdagbok för att man skulle veta hur mycket kalorier de behövde äta varje dag. Maten de åt under sin diet tillagades av en kock och deltagarna fick alla sina måltider redo att äta varje dag under de två veckorna.
Under de två veckorna vägde man deltagarna var annan dag och sen anpassades kaloriintaget efter om vikten rörde sig uppåt eller nedåt. Trots detta lyckades man inte helt med målet att hålla deltagarna stabilia i vikt utan båda gruppen gick ner i vikt. Gruppen som följde de hollandska rekommendationerna tappade 1,7 kg och gruppen som åt paleo gick ner 2,7 kg. I texten står det sen att skillnaden mellan grupperna var 1,3 kg vilket inte går ihop alls med datan i tabellerna. Så någon har tabbat sig någonstans där.

Båda grupperna förbättrade i princip alla sina värden

Oavsett hur stor viktnedgången faktiskt var och skillnaden mellan grupperna så visar det här att överviktiga personer som börjar äta bättre och utesluter skitmat allt som oftast går ner i vikt. I den här studien försökte man till och med motverka det men man lyckades inte. Knappt 40 procent av deltagarna i paleogruppen fick lägga till extra snacks och i den andra gruppen fick 15 procent göra det samma.
Tyvärr är själva beskrivningen av kosten och de menyer man gav till deltagarna i princip helt frånvarande. Det är alltså helt omöjligt att faktiskt göra någon form av bedömning av kosten. Vanligen är det dock mycket lättare i dagens matmiljö att följa de gällande kostrekommendationerna och ändå äta en del sämre livsmedel. Du kan äta produkter med den del tillsatt socker och fett och det finns fortfarande möjlighet att äta en del raffinerade kolhydrater likt vitt mjöl.
När det gäller hälsovärden så förbättrade sig dock båda grupperna markant. Gruppen som fick äta paleo fick större förbättringar i vissa markörer men utöver det så förbättrade båda grupperna sitt blodsocker, midjemått, fasteinsulin, insulinresitens,

Ingen förändring när det gäller tarmanas permiabilitet (aka läckande tarm)

Slutligen kan det också nämnas att man i den här studien även mätte permiabiliteten i deltagarnas tarmar. Vad som menas med detta har jag skrivit om i inlägget Vete och läckande tarm. Kort och gott är det en del ”alternativa” kostförespråkare på nätet som påstår att just vete kan orsaka något som de kallar för lackande tarm som sen i sin tur ska ge en väldig massa sjukdomar.
I den här studien såg man ingen skillnad mellan de två grupperna varken före eller efter när det gäller det här. Nu var det här bara en två veckor lång studie men det ger ju inget stöd till påståendet att vete skulle vara särskilt ont.

Annat värt att känna till kring studien

Det här är enligt mig en intressant studie. Det finns dock ett par punkter som gör att jag blir lite extra skeptiskt till resultatet. Den första är att huvudförfattaren till studien arbetar på Louis Bolk institute som är en organisation för ekologisk och oprocessad mat och de tror att den här maten kan bota/lindra många olika besvär. De har dessutom släppt en bok kring paleo förra året. Som en extra bonus utför de också studier på homeopati och en rad andra saker som inte direkt känns särskilt vetenskapligt.
Allt det här innebär ju inte att den här studien är skräp men jag hade verkligen velat se menyerna som användes i studien. Det är nämligen inte särskilt svårt att göra en diet aningen nyttigare och en aningen mer onyttig även om de båda följer generella riktlinjer/rekommendationer. Så vill man att en diet ska vinna i en sådan här jämförelse så går det sannolikt att fixa.

Summering

Jag skulle säga att det här tillsammans med tidigare studier utan tvekan är bevis för att paleo kan förbättra hälsovärdena hos personer med övervikt och en eller flera markörer för metabola syndromet. Och den här effekten kan sannolikt ske även utan viktnedgång vilket också är visat i tidgare studier (1).
Maelan Fontes på Lunds Universitet har också utfört en pilotstudie lik den studie jag skrivit om här på typ 2 diabetiker med liknande resultat. Den studien verkar också mycket bättre kontrollerad men tyvärr är resultaten ännu inte publicerade. Här under kan du se en kort presentation av de preliminära resultaten med start efter 20 minuter.

Så av allt att döma är paleo bättre än de mer vanliga råden när det gäller kostbehandling av personer med metabola problem. Under förutsättningen att kosten följs då dvs vilket säkerligen är svårare för många om de ska äta paleo.
Frågan är ju då vad som gör att paleo fungerar bättre? Min gissning är att man utesluter tillsatt fett och socker ur paleo samt att man äter mer frukt och grönsaker. Mjölk och spannmål kan möjligen också spela in men när det gäller evidens mot de olika saker är det ingen tvekan om att tillsatt fett och socker kan orsaka besvär. Bevisen emot dessa gäller iofs främst vid ganska höga intag och inte i mindre mängder.
För att mjölk och spannmål skulle ha negativa effekter är bevisen dock ännu sämre enligt mig. Jag är inte övertygad att det är något farligt/negativt alls faktiskt. Men de här studierna är en start och förhoppningsvis kommer det mer. De är redan en större på gång på diabetiker vad jag vet och troligen kommer det mer nu när dieten är populärare.

4 svar på “Senaste studien på paleo / stenålderskost”
  1. Jag tyckte att det var lite synd att baseline-skillnaderna var så pass stora mellan grupperna i den här studien. Paleo-gruppen hade rätt mycket sämre ingångsvärden på triglycerider, HDL och fasteglukos. Blir lättare att förbättra det då. Men sett till alla studier så verkar helt klart paleo bättre än kostråden.

  2. ”Trots detta lyckades man inte helt med målet att hålla deltagarna stabilia i vikt utan båda gruppen gick ner i vikt.”
    Om de gick ner 2,7 kilo på två veckor så skulle jag vilja byta ut ”lyckades man inte helt med” till ”misslyckades man fatalt med”

  3. Borde inte faktumet att paleogruppen var mer överviktiga från början påverka också? (Ca 34 mot 30 i BMI) man borde ju tjäna mer på en viktnedgång desto kraftigare man är?

  4. A F-ursprungsliv.nu:
    Jag tyckte att det var lite synd att baseline-skillnaderna var så pass stora mellan grupperna i den här studien. Paleo-gruppen hade rätt mycket sämre ingångsvärden på triglycerider, HDL och fasteglukos. Blir lättare att förbättra det då. Men sett till alla studier så verkar helt klart paleo bättre än kostråden.

    Så är det. Svårt när man har så vida inklusionskriterier och få försökspersoner att få homogena grupper. Jag tror mest den här studien är för att man ska få pengar till något mer ordentligt 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *