Det finns ju massor av energidrycker på marknaden, allt från de som i princip bara är socker och smakarom och till mer komplexa sammansättningar av metaboliter och näringsämnen. Kolsyrade och icke kolsyrade. En av de mest kända, och mest kraftigt marknadsförda, är Red Bull.
Den marknadsförs som allmänt bra för att öka energi, fokus, prestation och pigghet. Den ska tydligen ge dig vingar också 😉 Skämt åsido, för egen del tycker jag ytterst sällan att sockerdricka av olika slag är nödvändigt för de som tränar. Det finns en nivå av träningsmängd där det naturligtvis är befogat men väldigt få befinner sig där. Oavsett vad försäljarna av dryckerna påstår.
Just Red Bull ser jag dock ytterst sällan tränande som dricker, jag se det mer bland skolungdomar, LAN-besökare eller som populärt, men kanske skadligt (en artikel om det i Läkartidningen kan läsas här), groggvirke. Jag har därför i den här texten tänkt kolla vilken evidens det finns för att Red Bull ger en ökad prestationsförmåga vid hård träning.

 1. Har det effekt överhuvudtaget?
 2. Är effekten bättre än vad du får genom att dricka saft och ta ett koffeinpiller?

Studier på Red Bull

Nu är ju inte det här en litteraturstudie enligt akademiska riktlinjer så ta den för vad den är. Men jag har gjort en sökning på ”Red Bull performance” i Pubmed helt enkelt. Jag fick 28 träffar jag hittade fem publicerade studier som studerade just prestationsförmåga i träning (1-5). Mitt sökresultat kan du se här. Andra studier som exkluderades var såna som diskuterade innehåll och säkerhet i energidrycker, studier som testade kognitiv förmåga, hur körförmågan påverkas på bilister, olika studier med alkohol och så vidare. Utöver dessa fem hittade jag dessutom via Google Scholar två till studier som dock inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift men som jag ändå tar med (6, 7).

Positiva resultat

Tre studier visade på positiva resultat i gruppen som fått Red Bull jämfört med en kontrollgrupp (3, 4, 5). I en av dessa fann man dock enbart positiva resultat för ett av två resultatmått och negativt för det andra (4). Låt oss ta dessa studier i ordning och enbart nämna huvudresultaten utan någon större djupdykning ännu:
Den första (3) var en randomiserad kontrollerad och dubbelblind studie med cross-over där sex män och sex kvinnor, efter 12 timmars fasta, fick genomföra ett cykeltest som motsvarade en timme på 70% av Wmax (W = Watt, alltså effekten de får ut från cykeltrampen) av John L. Ivy med medarbetare. Samtliga var tränade cyklister. I ett av testen fick de dricka 500 ml Red Bull och i det andra testet 500 ml placebodryck med samma smak. I båda testerna angav deltagarna samma upplevda ansträngning, det var alltså lika jobbigt båda gångerna, men de presterade bättre efter intag av Red Bull.
I en studie av Forbes med medarbetare (4), som också var en placebokontrollerad dubbelblind studie, deltog 15 män och fyra kvinnor vilka randomiserades till kontrollgrupp eller experimentgrupp och även här var det en cross-over, man gjorde alltså testen två gånger och var med i båda grupperna var sin gång men utan att veta vilken grupp och när. Man mätte muskeluthållighet utifrån antal repetitioner i bänkpress i tre set med en minuts vila mellan seten samt aerob kapacitet genom tre stycken 30-sekunders Wingate test på cykel. Resultaten visade att efter Red Bull orkade deltagarna fler reps i  bänkpressen, det ena resultatmåttet, men man såg ingen skillnad alls i det andra resultatmåttet som var prestation i cykeltestet.
Den tredje studien av Alford et al. (5) var egentligen uppdelad i tre olika. Först en med fem kvinnor och fem män, sedan en med sju kvinnor och sju män och slutligen en med fem kvinnor och sju män. Samtliga var dubbelblindade och randomiserade studier men utan cross-over. I samtliga fall jämfördes Red Bull med kontrolldrink och samtliga pågick fyra veckor. Test nummer 1 handlade om blodtryck, hjärtslag, reaktionstider och humör så det lämnar jag därhän. Test två testade samma variabler men även hur alert man kände sig samt att man testade aerob uthållighet med cykling på 65-70 % av maximal hjärtfrekvens. Här presterade man bättre på uthållighetstestet, Red Bull orkade alltså cykla längre och man kände sig mer alert. Där fanns dessutom en tredje grupp med som inte fick någon drink alls och de fick sämst resultat. Tre grupper fanns även i test 3 och prestationsvariabeln här var förmågan att hålla maxfart, maximal anaerob prestation. En prestationsvariabel där gruppen med Red Bull pallade att pressa sig hårdast.

Hur ”bra” var då resultaten i praktiken?

Så nu vet vi huvudresultaten. De låter ju bra eller hur? Nåja, jag kan inte direkt säga att jag är övertygad. Inte det minsta.

Olika typer av energidrycker
Det finns en massa olika typer av energidrycker på marknaden med liknande innehåll

Ivy et al. (3) fick man som sagt ett bättre resultat på sitt cykeltest. De orkade cykla hårt under längre tid helt enkelt. Dock var det här en placebodryck som var kalori- och koffeinfri. Så visst gav Red Bull resultat på uthålligheten, det ska inte förrringas, men jämfört med ingen energi alltså. En jämförelse med dryck utan kolhydrat och koffein är en jämförelse jag inte tycker håller mer än att säga just att Red Bull ger bättre resultat på uthållighet än ingenting. För just de två har stark evidens för prestationsökning och de kan man få tag på billigare. Så för att välja Red Bull bör den särskilda sammansättningen av andra komponenter (niacin, pantotensyra, vitamin B6 och B12, taurin samt glukuronolakton) ge något extra utöver vad vi redan vet att koffein och kolhydrat kan ge oss. Vad jag gärna hade vetat mer om är vilka deltagare som eventuellt visste vilken dryck de fick. Den informationen ges inte.
Studien av Forbes et al. (4) visade alltså ingen fördel Wingatetestet men i bänkpressuthållighet. Tittar man på de faktiska resultaten så är de inte direkt överväldigande dock. Här var det sju deltagare av 15 som visste när de fick Red Bull, vilket vi inte fick veta i Ivy et al. Nästan 50 procent av ett redan lågt deltagarantal alltså. I genomsnitt gjorde man två reps mer totalt sett på alla tre set 34 mot 32 med en standardavvikelse på 9 respektive 8. Skillnaden sågs under de tre seten men inte under det första. Att under ett bröstpass orka totalt två extra repetitioner i bänkpressen är marginaler som normalt styrs av dagsformen. Med ett stort urval av deltagare skulle kanske den ökningen säga mer men nu var de bara 15 totalt, särskilt när hälften avslöjade vilken drink de drack. Placebodrycken var isokalorisk och doserad efter kroppsvikt, vilket är en fördel, men däremot koffeinfri. Vi kan alltså inte säga något om huruvida en läsk med samma mängd koffein hade fått samma effekt. Och ska jag lägga dyra pengar på Red Bull vill jag nog ha bättre jämförelser än så.
Minimal ökning i bänkpressuthållighet jämfört med baselinevärden, ingen skillnad i cykeltest och en placebodrink som saknade koffein må vara mer positivt än negativt för Red Bull men fortfarande mycket intetsägande. Tyvärr visas bara genomsnittsvärden i bänken och det vore högintressant att veta siffror i mer detalj, tydligare än standardavvikelserna. Hur det skiljde sig för enskilda deltagare vet vi inte. Fanns det kanske till och med de, av bara 15, som presterade bättre efter placebodrycken? Standardavvikelserna pekar ju i alla fall på att möjligheten finns. Placebodrycken var smaksatt med Mountain dew och citronjuice och tydligen inte annorlunda nog för att lura alla deltagare. Men med det sagt vill jag ju ändå tillägga att om en dryck med socker och koffein på riktigt skulle kunna öka ens prestation med två reps i bänken per bröstpass är det ju naturligtvis bra. Och vi har nu två studier som pekar på en eventuell fördel vid lite mer uthållighetskrävande moment.
Alford et al. (5) testade Red Bull jämfört med antingen ingen dryck alls, vatten eller en kolsyrad dryck, ”Dummy Energy Drink”. ”Dummy Energy Drink” var smaksatt kolsyrat vatten utan varken koffein eller ens socker. Dessutom var den smaksatt med kinin sam lime- äpple- och svartvinbärskoncentrat. Det låter inte som smaken på Red Bull om du frågar mig så jag är ytterst tveksam till hur blindade de testerna i praktiken verkligen var. Vidare var deltagarantalet i samtliga tester jättelågt och varken i det aeroba eller anaeroba prestationstestet gjorde man ens några förtester. Man testade alltså bara grupperna mot varandra, såg en liten liten förbättring för Red Bull jämfört med smaksatt mineralvatten men man har ingen aning om vilka som egentligen presterade bäst eftersom man inte har några baselinevärden att jämföra mot. Utan baselinevärden vet vi ju inte om det var någon skillnad mellan grupperna redan innan. Den felkällan hade man kanske kunnat korrigera för en aning, men inte helt, om det vore en cross-over men nu var ju inte det fallet. Värt att nämna är dessutom att de bättre resultaten för Red Bull jämfört med ”Dummy Energy Drink” inte alls var mycket bättre än den drycken jämfört med vatten eller ingen dryck alls. Övriga resultat var inte statistiskt signifikanta med trenderna påvisar ändå olikheter i samma storleksordning.  Alltså ett resultat där individer presterar lite lite bättre med Red Bull jämfört med drycker utan koffein och socker och där vi inte ens vet om de var olika vältränade från början. Det säger oss i princip ingenting tycker jag.

Negativa resultat

Resterande fyra studier från min sökning visade alltså inga positiva resultat för Red Bull (1, 2, 5, 6) samt att man som sagt fick negativt resultat på ena resultatmåttet i Forbes et al. (4).
Den första studien som inte visade några positiva resultat för Red Bull är en, i skrivande stund, alldeles pinfärsk studie som ännu inte publicerats i skrift och där man undersökt sprintkapacitet hos 15 kvinnliga fotbollsspelare på hög nivå (1). Genomsnittsåldern var 19 år och samtliga hade spelat i 12-15 år, nu på en nivå med uppemot 12 timmars träning per vecka under säsong. Studien en enkelblindad (forskarna visste vem som fick vad) och placebo-kontrollerad och med cross-over. vid baseline mättes sprinttid, hjärtfrekvens och upplevd ansträngning. Drycken intogs en timme före träning och passet bestod av 24 ”all out”-sprinter uppdelat i tre stycker på åtta omgångar. 30 sekunders vila mellan sprinterna och fem minuter mellan varje omgång. I varken hjärtfrekvens, upplevd ansträngning eller sprintkapacitet kunde man uppmäta någon skillnad mellan Red Bull och placebo. Slutsatsen är således att ingen ergogen effekt uppnås av Red Bull för idrottande tjejer på den här nivån vid maximala sprinter.

Red Bull är nog ett av de företag som har bäst/mest underhållande reklam.

Den andra studien av Crandow med medarbetare var också en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie med cross-over och här undersöktes sockerfri Red Bull jämfört med socker- och koffeinfri placebo (2). 17 stycken tränande studenter deltog, nio män och åtta kvinnor. Alla var vana vid löpning och de fick genomföra ett förtest på löpband till utmattning där lutningen ökade 2% varannan minut. Här mättes bland annat hjärtfrekvens och VO2Max utöver tiden till utmattning (time-to-exhaustion). Tre dagar senare var de tillbaka i labbet för att genomföra ett nytt löppass på bandet men efter att först ha druckit sockerfri Red Bull eller placebodryck. Man löpte sedan på fram till total utmattning igen, alla deltagare angav en upplevd ansträngning av 20 på RPE-skalan vid baseline. Sju veckor senare genomfördes sedan samma sak, dock med den andra drycken. 12 deltagare sprang längre med Red Bull, tre sprang längre med placebo och för två stycken var det samma vid båda. Resultaten mellan grupper var dock icke-signifikant, alltså ingen fördel att dricka sockerfri red Bull vid löpning till utmattning jämfört med en isokalorisk och koffeinfri placebodryck.
Det två andra studierna (6, 7) fann jag som sagt på Google Scholar, de fanns inte i Pubmed. De är publicerade i en tidskrift med namnet Journal of Undergraduate Kinesiology Research som är en tidskrift där studenter på olika nivåer får möjlighet att publicera och få sina artiklar peer reviewed.
Den första testade Red Bulls effekt jämfört med placebo på ett antal studenter (hur många framgår inte) under ett 30-sekunders Wingate-test på cykel (6). Studien var dubbelblindad och randomiserad. Enbart den som ansvarade för blandningen av placebodrycken visste vem som fick vad. Först genomfördes ett förtest även här och sedan inför studietestet fick deltagarna antingen placebodrycken eller en mängd Red Bull som var anpassad efter kroppsvikt. Resultaten visade ingen skillnad alls mellan placebo eller Red Bull för någon av de testade prestationsvariablerna
Slutligen var det då den andra studien från Journal of Undergraduate Kinesiology Research. I denna studie testades 15 normalaktiva studenter i snabbhet, 1 RM i bänkpress, vertikala hopp, anaerob kapacitet samt ytterligare ett Wingatetest (7). Normalaktiv i det här fallet definierades som minst 30 minuter fysisk motion 3-5 dagar i veckan. Studien var randomiserad och dubbelbindad och snabbheten testades via  40-yard dash, där man springer 40 yards på tid helt enkelt. Placebodrycken var med samma smak som den ovan nämnda studien (6) plus att man blandat i Schweppes i både placebodrycken och Red Bull. Ingen skillnad mellan grupper i något test observerades bortsett från en liten ökning i genomsnittlig fart för Red Bull.

Kommentar till Astorino et al (1):

En viktig sak som tas upp i resultatet här är att 11 av 15 deltagare kände igen Red Bulls smak och visste alltså när de fick Red Bull. Två fick även bieffekter i form av magsmärta respektive tremor (darrningar, skakningar etc.). En väldigt viktig sak att nämna i en studie men inget som nämndes i två av de studierna med ”bra ” resultat  (3, 5) men däremot inga biverkningar alls i en (4). Placebodrycken var här inte energifri men dock färre kcal än i Red Bull. 96 kcal respektive 11o kcal. Men det är dock väldigt liten skillnad, dessutom innehåller ju Red Bull 1 gram taurin vilket är cirka 4 kcal från en aminosyra. Så kcal från kolhydrat var alltså 96 respektive 111 ungefär. Placebon var även koffeinfri. Den här mer jämförbara drycken, rent energimässigt räckte alltså för att ge exakt samma effekt som Red Bull. Och då visste som sagt de flesta deltagarna om att de drack red Bull till och med, något jag tror kan ha gällt även de andra studierna.

Kommentar till Crandow et al (2):

Här var det alltså sockerfri Red Bull man testade. Och även här var det merparten av deltagarna, nio stycken, som visste om de fick red Bull eller inte. Drycken var nu isokalorisk vilket plötsligt omintetgjorde några skillnader. Att inte heller koffeinet gör någon skillnad är, enligt forskarna, troligtvis en simpel konsekvens av att dosen är för låg. Det har visats i andra studier att ergogen effekt av koffein är en dosrelaterad fråga (8).

Kommentar till Mueller et al (6):

Återigen inga resultat till Red Bulls fördel. 30 sekunder är inte länge och kanske skulle det dock bli skillnad under längre tid. Författarna gör följande konklusion:

Conclusion: Based on the evidence obtained from this study, the effect of Red Bull on the performance of athletes before they performed an anaerobic test or exercises was insignificant. The caffeine and taurine did not enhance the performances as the product claims; therefore, it is not worth the two dollar cost of the beverage for people who are looking to increase their performance. (5)

Det är en ganska hård dom mot Red Bull. 😉 Kanske lite väl tilltagen utifrån deras resultat just här men om man ser till helheten av evidensen kan det ju vara en rimlig slutsats. Men nu ska ju inte slutsatser bygga på vad andra kommit fram till utan vad man själv kommit fram till. Återigen visste de flesta deltagarna att de fick Red Bull och en del klagade på magproblem. Och om det var så att de fick magproblem kanske det kan ha påverkat resultatet? Kanske hade de faktiskt presterat lite bättre om inte magen bråkat?

Kommentar till Kaczrowski et al (7):

Lite samma sak här som innan. En studie av studenter med en del tester där det är tveksamt om man ens skulle kunna få några fördelar oavsett. Det är ju inte explosiva hopp och sprinter som är det primära med energidrycker utan kanske mer en fråga om uthållighet. Däremot verkar de ha fått till två mer lika drycker här tack vare att de även blandat i Schweppes. Även dessa studenter håller dock inte tillbaka med orden i deras dom mot Red Bull. 😀

Conclusion: With the exception of average speed, our study demonstrates that Red Bull does not enhance physical performance. Consequently, it does not seem worth the two dollar cost of the drink for those looking to increase physical performance. (7)

Sammanfattning

Jag lägger ingen stor vikt vid de två sista studierna direkt, även om de är genomförda på ett bra sätt samt under handledning och med granskning av disputerade forskare och professorer. Jag dömer alltså inte ut testerna för att studenter gjort dem (jag vill ju tro att vi studenter kan vara duktiga vi också. :D) utan mer på grund av att jag inte tycker att de har så bra validitet för en fråga om Red Bull och prestation. Skillnaden med koffein och kolhydrater är som sagt, enligt mig, något som först kan påvisa signifikant effekt vid lite längre tids tester. Av de studierna vars resultat var positiva vet vi ju som sagt bara innehållet i drycken för en av dom och vi vet heller inget om deltagares medvetenhet om dryck. Här vet vi dock från de andra studierna, vars fullängdare jag kunnat läsa, att blindning var ett problem.
Min kontenta är följande:

 • Red Bull ger troligen en ökad prestationsförmåga under långa pass, som energitillskott under ett tungt styrketräningspass på kanske +90 minuter eller under långa konditionspass på kanske +60 minuter.
 • Akut har även Red Bull en möjlig effekt att man kan orka pressa sig lite hårdare under ett lite mer uthållighetskrävande moment som maxrepetitioner i bänkpress eller ett att pressa sig på cykeln under en längre tid.
 • Vid kortare och mer explosiva tester verkar det oväsentligt.
 • Red Bulls fördelar verkar dock inte bättre än vad som kan tillskriva socker och koffein. Kanske till och med bara socker eftersom koffeinmängden i en Red Bull inte behöver uppgå till vad man i studier sett ger bäst ergogen effekt (läs mer om det här).
 • Red Bull kan ge upphov till magbesvär hos vissa och ingen sportdryck är ju någonsin bra för prestationen om man är kass i kistan.
 • Effekten måste ställas i förhållande till pris och påståenden och min slutsats är att du med stor sannolikhet inte får mer effekt av Red Bull än coca cola. I alla fall inte mer än vad som kan förklaras av eventuell placeboeffekt (vilket ju i och för sig inte skall förringas).
 • De flesta energidrycker som är likvärdiga med Red Bull, som Battery och Monster är dock samma och dyra de också. Så Red Bull ska inte får mer kritik än dessa drycker. Red Bull är dock störst.

Slutord

Det var kul att sätta sig in i de studier jag hittade på Red Bull. Inga stora överraskningar dock, socker och koffein funkar vid uthållighetsträning. Om det är värt att slösa energiutrymme på för den som orkar äta tillräckligt och om just Red Bull i så fall är prisvärt att välja är en annan femma Jag kommer inte lägga pengar på det i alla fall.
/Nicklas
1. Astorino AT et al. Effects of red bull energy drink on repeated sprint performance in women athletes. Amino Acids. 2011 Apr 3. [Epub ahead of print]
2. Candow DG. Effect of sugar-free Red Bull energy drink on high-intensity run time-to-exhaustion in young adults. J Strength Cond Res. 2009 Jul;23(4):1271-5.
3. Ivy JL et al. Improved cycling time-trial performance after ingestion of a caffeine energy drink. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2009 Feb;19(1):61-78.
4. Forbes SC et al. Effect of Red Bull energy drink on repeated Wingate cycle performance and bench-press muscle endurance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2007 Oct;17(5):433-44.
5. Alford C et al. The effects of red bull energy drink on human performance and mood. Amino Acids. 2001;21(2):139-50.
6. Mueller EL et al. Effects of Red Bull on Wingate Testing of College Aged Students. Journal of Undergraduate Kinesiology Research 2007;2(2):12-18.
7. Kaczrowski KL et al. Red Bull Improves Sport Performance: Fact or Fiction? Journal of Undergraduate Kinesiology Research 2007; 3(1) 18-26.
8. Astorino TA et al. Effect of two doses of caffeine on muscular function during isokinetic exercise. Med Sci Sports Exerc. 2010 Dec;42(12):2205-10.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Av Nicklas

16 svar på “Red Bull och prestationsförmåga – hur är det egentligen?”
 1. Min egen erfarenhet av red bull (och liknande typ av drycker) på tävling (mountainbiketävlingar 6-12 mil) samt på uthållighetstävlingar (24h mountainbike eller mer) är att det fungerar bra som sista turbotillskott. Men när sedan turbon/energin är förbrukad så blir man betydligt tröttare än vad man var tidigare.
  Det finns flera energigels (och energibars) med koffeintillskott. Jag är ytterst tveksam till det, för egen del. Det vore en bra artikel att följa upp med, eller hur?

 2. Mattias: Min egen erfarenhet av red bull (och liknande typ av drycker) på tävling (mountainbiketävlingar 6-12 mil) samt på uthållighetstävlingar (24h mountainbike eller mer) är att det fungerar bra som sista turbotillskott. Men när sedan turbon/energin är förbrukad så blir man betydligt tröttare än vad man var tidigare.
  Det finns flera energigels (och energibars) med koffeintillskott. Jag är ytterst tveksam till det, för egen del. Det vore en bra artikel att följa upp med, eller hur?

  Hej Mattias!
  Ja att socker och koffein är raketbränsle råder det inga tvivel om. Och självklart funkar Red Bull utmärkt för det. 🙂 Men den intressanta diskussionen är ju vad det ger extra jämfört med billigare grejer. Om du köper fulcola på Lidl (Freeway heter den va?) kanske effekten blir densamma. Och ju högre pris och ju kraftigare marknadsföring desto mer att leva upp till.
  Gel var en intressant tanke, kanske kan bli något att skriva om. Tack för det! 🙂

 3. Jag är övertygad om att fulcola och kaffe ger samma resultat. Sedan om det är det man vill ha när man idrottar är en helt annan sak. Gel och bars med tillsatt koffein är ju däremot något som idrottsutövare använder, så där är relevansen bättre.
  Sedan har jag en tes (ej styrkt av forskning) om att man kan ta ut sig mera med raketbränslet i kroppen och att man dämpar trötthetssignalerna, och när raketbränslet sedan tar slut så är man betydligt tröttare än tidigare och har svårare att återhämta det. Men som sagt, bara min personliga åsikt.

 4. Hejsan, jag har en väninna som älskar att dansa nu är det ju så att hon har chrons sjukdom och i ungdomen opererade hon bort den del av tarmen som tar upp fett vilket gör att fett undvikes i största möjliga utsräckning, nu är det ju så att hon är lite ca 45 kilooch efter att ha flängt runt och dansat en hel kväll så är hon ju helt slut dagen efter och i princip behöver vila hela dagen, den undran som jag har är om hon på nått enkelt sätt kan under danskvällen dricka nån energidryck dock ej av typen redbull utan nått mer riktigt eller va man ska säja?

 5. Hallå Lars-Olov!
  Om hon dricker eneridryck eller sportdryck under själva dansen kommer hon om något att kunna ta ut sig ännu mer när hon dansar. Det är bättre att hon äter någon större måltid direkt efter dansen så att hon inte bara går och lägger sig eller väntar någon timme med att äta. In med mat så fort som möjligt.

 6. hon e jätteduktig med att äta men det räcker tydligen inte hon e helslut dagen efter iallafall och det e klart som hon flänger runt och dansar så e ju hennes depåer totalslut, hon brukar äta en macka och nån juce i pausen och sen nått matit när hon kommer hem på natten men hon känner att hon nog skulle behöva nått mer för att förhindra att hon e helslut dagen efter för sluta dansa det vill hon inte(jag vill inte heller att hon slutar dansa)

 7. Man ska äta direkt när man slutar, inte först när man kommer hem om det nu inte bara är en 10-15 minuter där emellan. Sen ska det vara stora mängder mat, inte en macka och ett glas juice. Det bör även innehålla protein, gärna från djurriket så som mejeriprodukter, ägg eller kött. Tänk en omelett på 3 ägg, ett glas mjölk och 2 mackor.
  Utöver det finns det inte så mycket att göra. Rör man på sig väldigt mycket och intensivt blir man lätt väldigt trött dagen efter.

 8. jag håller med dej naturligtvis, det e ju bara det att hon e så liten och naturligtvis inte orkar så stora mängder med mat fast jag får försöka få i henne lite mer mat hur nu det ska gå till, men försöka duger, det va där min fundering kom in om hon kunde dricka nått lämpligt så att energin kom den vägen även om naturlig mat e absolut bäst förstås, sen kanske hon måste acceptera att vara uttröttad dagen efter för det e ju ett rejält motionspass som utförs.

 9. Hon får ju givetvis äta i enlighet med hennes proportioner. Men det ska vara en riktigt stor måltid ur hennes mått och den ska innehålla protein.
  Att få i sig energin som dricka gör oftast att man får i sig mer så visst kan hon prova med det om det inte går bra med en måltid efter. Då skulle jag köra på typ 1 liter chokladmjölk. Om det blir för mycket mjölkfett så går det att fixa till en egen med tex minimjölk, proteinpulver med chokladsmak och oboy. Är man beredd att dricka proteinpulver så finns det ju dock en mängd andra smaker att prova.

 10. Tackar tackar för det tipset, har naturligtvis redan föreslagit rejält med mat men om proteinpulver med smak kan fungera så ska jag genast skaffa sådant, men ni menar att vanlig chokladmjölk typ pucho skulle kunna funka eventuellt oxå? men ni ska ha hjärtligt tack för tipsen så här långt

 11. 1 liter pucko eller någon annan variant av de färdiga chokladmjölkerna man kan köpa innehåller ~30-35 gram protein och ~100 gram kolhydrater. Tillräckligt med protein och även 600 kcal utan så mycket fett som din vän inte klarar av. 600 kcal är en bra energimängd för någon kring 50 kg. Du kan också blanda egen chokladmjölk. Mjölken innehåller lika mycket protein som chokladmjölk och sen tillför du så mycket pulver som behövs för att det ska smaka som bäst 🙂 Sen kan man ju även äta någon macka till drycken, ännu mer kalorier 😉

 12. Hej och tack för intressant läsning.
  Jag håller på att lansera ett koffeintuggummi, utan socker och utan kalorier för att kalorifritt ge energi. Det finns 80mg koffein i det och det är huvudsakligen sötat med xylitol, som alltså även finns i bl.a tandkräm.
  Vore kul om du vill testa det och säga vad du tycker innan det kommer till Sverige…
  Mvh,
  Izabella

 13. […] så har Nicklas skrivit mer om det här på träningslära tidigare i artikeln Red Bull och prestationsförmåga – hur är det egentligen?. Jag har även skrivit om energidrycker och styrketräning på tyngre i artikeln Effekten av […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *