Kreatin är ett tillskott som vi har skrivit en hel del om här på bloggen. Förklaringen är enkel, det är det tillskott som har mest evidens bakom sig och då särskilt för styrkeidrottare eller idrottare som tävlar i mer explosiva idrotter. För de som är intresserade så kan ni hitta flera av inläggen här till högre bland relaterade inlägg. Det inlägg som jag främst rekommenderar är ”Kreatin, ett av få tillskott som ger något!” där jag tar upp det mesta man behöver veta.
Allt eftersom kreatin har visat sig fungera i studier på idrottare och unga friska människor har också antalet studier på mer speciella populationer börjat dyka upp. Först kom det ett gäng studier på kreatin och olika muskelsjukdomar där kreatin visade sig kunna hjälpa vid vissa problem, framför allt muskelsvaghet (1). Andra studier har visat att kreatin kan hjälpa äldre att behålla styrkan och ork (1). I det här inlägget kommer jag att ta upp en studie av den här typen, där man studerat kreatinsupplementering vid sjukdom.

Studiens upplägg – Kreatin för typ II diabetiker

Kreatin har i flera studier visat sig förbättra glykogeninlagringen i muskulaturen hos idrottare. Kreatin har också visat sig minska nedregleringen av GLUT 4 hos personer som ombeds att vara inaktiva i 2 veckor (3). GLUT 4 är en glukostransportör som hjälper musklerna att ta upp glukos. En minskad nedreglering av GLUT 4 under inaktivitet innebär alltså i praktiken en bättre förmåga för musklerna att ta upp glukos i blodet. GLUT 4 aktiveras för övrigt av fysisk aktivitet och en av orsakerna till varför träning är positivt för ens blodsocker.
Förutom effekten på glykogeninlagring och GLUT 4 så har man också visat att kreatin tillsammans med aerob konditionsträning förbättrar glukostoleransen mer än endast konditionsträning hos tidigare inaktiva normalviktiga män (4).
Studien jag tänkt ta upp här fortsätter på det spår som de föregående studierna antytt och tittar på om kreatin som tillskott kan förbättra glukosmetabolismen hos typ II diabetiker (2). Deltagarna i studien var över 45 år, hade en BMI över 30, de hade varit inaktiva i minst ett år innan studien och alla hade alltså diagnostiserad diabetes typ II. Totalt var det 25 deltagare med i studien där 13 delades in i en kreatin grupp och 12 i en placebogrupp.
Förutom supplementeringen av kreatin eller placebo fick båda grupperna också börja träna 3 gånger i veckan. Träningen i sig bestod av 5 minuters uppvärmning, 25 minuters styrketräning, 30 minuters löpning och avslutningsvis 5 minuter stretching. Studien varade i 12 månader.
Det man främst ämnade att mäta i studien var HbA1c. HbA1c är en markör för hur högt blodsockret legat över en längre tid, ofta kallat långtidssocker. Några andra saker som man också mätte var blodsockret och insulinnivåerna efter ett så kallat Meal Tolerans Test vilket innebar att deltagarna efter 4 timmas fasta fick äta en måltid på 500 kcal bestånde av 60 % kolhydrater, 20 % fett och 20 % protein. Efter måltiden så mätte man hur mycket blodsockret och insulinnivåerna höjdes under 4 timmar.

Resultatet – Kreatin förbättrade långtidsblodsockret

Kreatin förbättrar blodsockret
Kreatingruppen hade bättre HbA1c än placebogruppen efter försöksperioden

Som rubriken här ovanför avslöjar så fick deltagarna i kreatingruppen bättre effekt av träningen än placebogruppen. Den totala skillnaden mellan grupperna var 1,1 procentenheter. HbA1c kan mätas på flera sett och den metoden de har använt sig av i denna studie gick man ifrån i Sverige i slutet på 2010 (5). För de som har koll på sitt HbA1c så innebär en minskning på 1,1 procentenheter 11,5 mmol/mol.
När det gäller blodsockret efter testmåltiden så såg man även en signifikant förbättring för kreatingruppen jämfört med placebogruppen. När det gäller insulinnivåerna såg man däremot ingen skillnad.
Man mätte också GLUT4 hos några slumpmässiga deltagare i varje grupp och där såg man trender till förbättrade värden hos kreatindeltagarna men inga av skillnaderna var signifikanta.

Summering

Detta blev ett väldigt kort inlägg om kreatin och hur det numera forskas en hel del kring dess användande vid olika sjukdomar. Resultatet i denna studie är intressant men på inget sett övertygande enligt mig. Antalet deltagare ganska få och då skillnaderna mellan grupperna inte var så stora är det svårt att dra några säkra slutsatser även om HbA1c blev signifikant och blodsockret efter en måltid blev signifikant lägre för kreatingruppen.
Författarna till studien spekulerar en hel del i diskussionsdelen kring vad som kan tänkas vara orsaken till resultatet och flera möjliga förklaringar lyfts fram. Deras huvudsakliga förklaring till förbättringen i HbA1c är uppregleringen av GLUT4. Denna höjningen skiljde sig som sagt inte mellan grupperna men värdena förbättrades hos båda grupperna och trenden var att man kunde se en större förbättring i kreatingruppen. Dock såg man ingen förändring alls i HbA1c i placebogruppen trots att de också tränade 3 gånger i veckan och trots att man såg förbättringar i GLUT4 även hos dem.
Hur som helst, en intressant studie med ett intressant utfall och förhoppningsvis kommer det fler inom kort. Gärna då på en större grupp deltagare. Att dessutom testa helt utan träning för en tredje grupp samt en fjärde kontrollgrupp som inte får varken träna eller inta kreatin vore ytterligare en intressant utveckling av studiedesignen. Men ju fler  saker som ska undersökas desto mer personer måste ju ingå och desto dyrare blir studien. Men det är som sagt en ny intressant hypotes.

9 svar på “Kreatin förbättrar blodsockret vid diabetes typ II”
 1. Är det inte underligt att HbA1c inte förbättrades över huvud taget i kontrollgruppen? de har ju ändå lagt om sina motionsvanor radikalt. Från att vara inaktiva minst ett år innan studien påbörjades till att träna minst 3 ggr i veckan á 1 timme. Det måste ju få en positiv inverkan på blodsockret!

 2. Tjena Kristian!
  Visst är det lite underligt att man inte ser någon förändring alls, det diskuteras även i studien. Men samtidigt får man räkna med den typen av resultat på grund av variation. 1 timme 3 gånger i veckan är verkligen inte mycket träning heller. Detta citat är från diskussionsdelen i studien:

  It is also interesting to note that only the CR group experienced improvements in glycemic control, although both groups had undertaken an exercise training program. The American Diabetic Association has recommended that exercise training should be performed at least 3 dIwkj1 and with no more than two consecutive days without physical activity to improve glycemic control (24). Although our exercise program was previously designed to achieve this recommendation, the patients failed to properly accomplish it (see the adherence data). Moreover, the short duration of the training protocol can be also responsible for the lack of improvements in glycemic control. Thus, it is possible to assume that our exercise training program alone did not reach sufficient frequency and/or volume levels to promote improvements in glycemic control, although significant changes in physical capacity (i.e., muscle function, aerobic condition, and strength) were observed in both groups.

 3. Kan orsaken till kreatingruppens förbättrade HbA1c bero på att de, av slumpen, hade bättre följsamhet till aktivitetsprogrammet? Det fanns ju bara 12 respektive 13 pers i grupperna.

 4. Det är alltid möjligt. Men det är ju därför man har randomiserat och sen räknat på om skillnaden var signifikant, p<0,05. Så sannolikheten att det ska vara slumpen är väldigt liten. Det finns ju även en fullt trolig fysiologisk förklaring till resultatet. Men givetvis behövs det fler studier på detta.

 5. En intressant studie!
  Det skulle vara intressant och veta om kreatin kan få liknande effekt på TypI diabetiker. Är det något som nämns i studien ?
  Eftersom Kreatin inte rekommenderas till diabetiker pga njurarna. Hur gick det med deltagarnas njurar eller undersöktes inte det i studien?

 6. Väldigt intressant läsning, som allt annat här!
  Men:
  ”För de som har koll på sitt HbA1c så innebär en minskning på 1,1 procentenheter 11,5 mmol/mol.”
  Den här meningen är lite förvirrande. Det kan lätt tolkas som förändring i blodglukosvärde , vilket är orimligt. Diabetiker kontrollerar sitt blodsocker regelbundet med blodscokermätare där blodglukosvärde anges i mmol.
  Ni menar: 1,1 % minskning räknat med den gamla skalan (Mono S%) kan anges som 11,5 mmol/mol med den nya skalan(IFCC).

 7. Tjena Janne!
  Du har givetvis rätt. Det är omräkning med de olika skalorna som jag har syftat på. Tack för påpekandet..

 8. Halice: En intressant studie!
  Det skulle vara intressant och veta om kreatin kan få liknande effekt på TypI diabetiker. Är det något som nämns i studien ?
  Eftersom Kreatin inte rekommenderas till diabetiker pga njurarna. Hur gick det med deltagarnas njurar eller undersöktes inte det i studien?

  Hallå Halice!
  Man nämner inte typ I i studien. Deras problem är ju inte med insulinkänsligheten eller gluskosupptaget utan det är frånvaro av insulin.
  I denna studie tittade man inte på njurarna. Men det finns en annan väldigt nypublicerad studie som gjort just det, alltså undersökt effekten av kreatinsupplementering hos typ II diabetiker och man såg ingen negativ effekt. Jag ska se om jag kan leta upp referensen till dig senare. Kom precis hem från semestern och har en hel del mejl mm att läsa igenom först.

 9. Ojoj! Jag som nyligen ringde min husläkerska och frågade om jag ev kunde ha kreatinbrist. Hon svarade nej helt förståeligt då det finns väl ingen sån kunskap ännu?!
  Har nämligen pippi på att äta torr hud. Låter äckligt och jag har länge inte vågat nämna detta heller för någon, men tänker nu att jag tar bladet från munnen då vi kan vara fler som lider av det som kallas *scinpicking*.
  Kanske borde jag testa att köpa kreatintillskott? Kan man göra det föressten utan vidare? Och var nånsans i så fall?
  I övrigt är det fantastisk läsning på denna bloggen. Men det har jag nog skrivit förut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *