Fysisk aktivitet är viktigare för hälsan än vad många tror

Publicerat den 1 kommentar till Fysisk aktivitet är viktigare för hälsan än vad många tror

Det här blir ett väldigt kort inlägg där jag egentligen bara kommer att belysa saker som jag redan har skrivit på flera andra ställen. Det jag vill lyfta fram är dels att du inte kan lita på vad folk själva säger att de har ätit eller utfört i träningsväg och dels att fysisk aktivitet och att inte vara stillasittande för långa stunder under dagarna är en väldigt viktig faktor för långsiktig hälsa.
Orsaken till att jag tar upp det igen är för att det har publicerats en intressant studie där man jämfört hälsan hos överviktiga i förhållande till hur mycket de själva uppger att de rör på sig och i förhållande till hur mycket de verkligen rör på sig när man mäter deras fysiska aktivitet (1). Mer specifikt så har de undersökt fysisk aktivitet i relation till metabolt frisk ur anseendet att inte hade fler än två av de riskfaktorer som inkluderas i metabola syndromet, alltså lågt HDL, högt blodtryck, högt fasteblodsocker höga triglycerider eller insulinresistens.
Att kalla personer som trots allt kan ha en eller två av de här riskmarkörerna ovan för frisk är ett ganska vanligt förfarande i den här typen av studier där man diskuterar personer som är “feta men friska”. Personligen tycker jag inte att det är en särskilt bra idé men det är så det är, så var medveten om det.

Överviktiga är mindre aktiva än normalviktiga

Det första fyndet i den här studien var att när man mätte den faktiska fysiska aktiviteten hos deltagarna på ett objektivt sätt så kunde man se ett tydligt mönster där folk som vägde mer också rörde på sig mindre.
Ett resultat som kanske inte överraskar särskilt många när de tänker på det spontant men det finns faktiskt en hel del äldre forskning som påstod sig finna att överviktiga rörde på sig lycka mycket som normalviktiga. Den här forskningen förlitade sig dock på självrapporterad fysisk aktivitet, det var alltså deltagarna själva som fick berätta för forskarna hur mycket de rörde på sig varje dag/vecka alternativt att deltagarna fick svara på ett frågeformulär.
Att resultaten blir annorlunda när folk svara på ett frågeformulär bekräftades också i den här studien. För när samma personer själva fick uppge hur mycket de rört på sig så såg man inte samma tydliga mönster där feta personer rörde på sig klart mindre än normalviktiga och överviktiga. Samma trend fanns där men skillnaderna var små.

Överviktiga rör på sig mindre
Ju mer en övervikt en grupp av människor har desto mindre tenderar de att röra på sig. Det här mönstret blir mycket tydligare om du mäter deras fysiska aktivitet objektivt (accelerometer till höger) jämfört med när du frågar dem (vänster)

Att du inte kan lita på vad folk själva säger att de har eller inte har gjort har varit inne på det här många gånger tidigare, främst när det gäller kosten. Den här studien visar tydligt att detta också gäller vid fysisk aktivitet. Det är dock inget nytt fynd i sig utan flera andra tidigare studier har visat på samma sak.
Det här innebär inte att folk nödvändigtvis ljuger, oftast är det helt enkelt så att de inte vet eller minns vad de har gjort. Kom ihåg att det här är deltagare i studier som ofta får fylla i informationen för sig själva och inte har särskilt mycket till incitament för att ljuga mer än att de själva gärna vill ha en bra och positiv bild av sig själva. Det är sannolikt en tillräcklig orsak för att “förfina” sanningen lite men tänk istället hur incitamenten ser ut när du diskuterar med någon vid matbordet eller på internet där de ska berätta om hur de själva har gjort tidigare. Då finns det ännu mer orsak att förfina sanningen ytterligare. En av många saker till varför du inte kan ta anekdoter som bevis, En anekdot bevisar ingenting.

Fysisk aktivitet har stor inverkan på hälsan – oavsett vikt

Det andra intressanta fyndet i den här studien är att när man delade in folk efter hur mycket de verkligen rörde på sig, istället för hur mycket de själva sa att de rörde på sig, så såg man en mycket tydligare effekt på hälsan.

Fysisk aktivitet förbättrar hälsan
Diagrammet visar hur fysisk aktivitet korrelerar med lägre risk för olika besvär. De svarta prickarna visar hur mycket risken minskar när du använder det objektiva måttet för fysisk aktivitet medan de vita prickarna visar hur fysisk aktivitet verkar inverka när folk själva får berätta hur mycket de rör på sig.

Det här resultatet är angivet i vad som kallas för z-score vilket gör att det inte är så lätt att korrelera direkt med verkligheten men som du kan se är det stor skillnad mellan självrapporterad och uppmätt fysisk aktivitet när det gäller hur det korrelerar med framför allt övervikt och insulinresistens. Även triglycerider verkar få en ganska stor inverkan.
Ett annat fynd i den här studien som hänger tätt ihop med fyndet ovan är att de “friska men feta” rörde på sig mer än de som var feta med metabola syndromet. Det här resultatet fick forskarna att dra slutsatsen som du kunde se i bilden här under.
Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan

1 kommentar

  1. Jag gillar z-score som mått. Det har fördelen att det är lätt att se hur mycket avvikande något är då skalan är i standardavvikelser. En z-score på 1 betyder att mätningen är en +1 standardavvikelse från stickprovets medelvärde.
    Men om figuren ovan är korrelation så handlar det om något helt annat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *