Hur man ska träna fotbollsspelare konditionsmässigt är ett av mina allra första intressen när det gäller fysisk träning överlag och det var också något av det första jag skrev om här på sidan för över fyra år sen nu, Konditionsträning för fotbollsspelare, del I -Introduktion. Även om jag garanterat skulle ha gjort flera ändringar i den totalt 9 delar långa serien idag, så är jag ganska imponerad över mig själv att jag faktiskt fick till det så bra ändå. 🙂
Den här studien publicerades väldigt nyligen och ger en hel del bekräftelse till det jag skriver i mina inlägg samtidigt som den bidrar med ytterligare information. Studien kommer från några av de största forskarna på området som faktiskt är från Danmark. Om du letar efter studier på fotbollsspelare kommer du märka att flera av de här namnen dyker upp regelbundet.

J Sports Sci. 2012 Aug 6. [Epub ahead of print]
Yo-Yo IR2 testing of elite and sub-elite soccer players: Performance, heart rate response and correlations to other interval tests.
Ingebrigtsen J, Bendiksen M, Randers MB, Castagna C, Krustrup P, Holtermann A.
We examined performance, heart rate response and construct validity of the Yo-Yo IR2 test by testing 111 elite and 92 sub-elite soccer players from Norway and Denmark. VO(2)max, Yo-Yo IR1 and repeated sprint tests (RSA) (n = 51) and match-analyses (n = 39) were also performed. Yo-Yo IR2 and Yo-Yo IR1 performance was 41 and 25% better (P < 0.01) for elite than sub-elite players, respectively, and heart rate after 2 and 4 min of the Yo-Yo IR2 test was 20 and 15 bpm (9 and 6% HRmax), respectively, lower (P < 0.01) for elite players. RSA performance and VO(2)max was not different between competitive levels (P > 0.05). For top-teams, Yo-Yo IR2 performance (28%) and sprinting distance (25%) during match were greater (P < 0.05) than for bottom-teams. For elite and sub-elite players, Yo-Yo IR2 performance was correlated (P < 0.05) with Yo-Yo IR1 performance (r = 0.74 and 0.76) and mean RSA time (r = -0.74 and -0.34). We conclude that the Yo-Yo IR2 test has a high discriminant and concurrent validity, as it discriminates between players of different within- and between-league competitive levels and is correlated to other frequently used intermittent elite soccer tests.

Yo-Yo IR2 och ett test som brukar tillskrivas en man vid namn Jens Bangsbo. Bangsbo är en dansk före detta  landslagsspelare i fotboll som efter sin aktiva karriär alltså studerat och börjat forska kring främst fysiologi vid konditionsträning och konditionsträning för fotbollsspelare. Efter fotbollskarriären har han även varit fystränare för danska landslaget och Juventus FC. En man som alltså både har praktiska och teoretiska kunskaper. Förutom Bangsbo var det faktiskt flera andra personer med i den första publikationen kring Yo-Yo testen, bland annat Krustrup som också finns med som författare till den här studien (1, 2).
Yo-Yo har vissa likheter med beep-testet som nog de flesta har stött på någon gång. Beep-testet går till som så att man ska springa mellan två stycken koner med 20 meters avstånd under en viss tid. Denna tid minskas sen efterhand som testet fortsätter och när man inte längre klarar av att nå nästa kon innan tiden gått ut avbryts testet. I Yo-Yo testen har man inkluderat ytterligare en del i detta för att mer efterlikna den typen av kondition som behövs vid fotboll (och många andra lagidrotter), nämligen en kort paus. Videon här under visar genomförandet av ett Yo-Yo IR2.

Den extra lilla pausen kanske inte ser ut som mycket men den gör faktiskt testet mycket mer specifikt för fotboll än vad beep-testet är. För att förklarar det väldigt fort så finns det två olika typer av Yo-Yo test, IR1 och IR2. Skillnaden på de två är att IR2 börjar i en högre hastighet och deltagarna når därför total trötthet mycket snabbare. IR2 innebär alltså en högre anaerob belastning än IR1. Ser man till distans så springer man ungefär tre gånger så långt i ett IR1 jämfört med ett IR2 test.
Egentligen kan man säga att den här studien bestod av två olika delstudier.

 1. En där man undersökte om resultatet i Yo-Yo IR2 kunde särskilja lagen i toppen, mitten och botten av högstaligan. Här använde man sig av videoanalyser för att se om de som hade bra resultat i Yo-Yo IR2 också sprang mer under match eller om de kanske sprang mer intensivt. I den här delstudien jämförde man också Yo-Yo IR2 resultat mellan elitspelare och subelitspelare i samma land.
 2. I den här delstudien tittade man en rad olika tester så som RSA-test, VO2max test och Yo-Yo IR1 för att se om dessa tester kunde särskilja spelare bättre åt vad Yo-Yo IR2 kunde göra. Det här testet utfördes endast på en subgrupp av deltagarna. Varför får vi inte veta men antagligen för att det kräver mer utrustning samt tid att genomföra RSA och VO2max tester.

Med subelit menade man i den här studien fotbollsspelare som spelade på en nivå motsvarande division 1 norra och södra här i Sverige (div 2 i Danmark och Norge).

Skillnad i krav mellan lagidrott och uthållighetssporter

Innan jag presenterar resultatet i den här studien tänkte jag väldigt kort berätta vad det är som skiljer den uthållighet som en lagidrottare eller bollidrottare behöver jämfört med den som behövs i konditionsidrotter så som löpning, simning, rodd, skidor, cykling m.m.
Den stora skillnaden mellan dessa sporter är att intensiteten varierar väldigt mycket inom lagidrott. Ena stunden springer man på full intensitet och några sekunder senare kan man promenera eller till och med stå helt still. En fotbollsspelare springer totalt ungefär 10 km under en fotbollsmatch. Om du tänker på att en match är 90 minuter lång och det är en 15 minuters lång paus mellan så inser man snabbt att medelhastigheten är väldigt låg. I princip vilken frisk person som helst klarar av att ta sig 10 km på 105 minuter.
Det som gör fotboll och andra lagidrotter jobbigt är alltså inte att man springer långt eller mycket. Det som gör dem jobbiga är att man ofta springer på en väldigt hög intensitet. Det är förmågan att kunna fortsätta hålla upp en hög intensitet och springa fort som istället urskiljer lagidrottare med bra kondition mot en med sämre kondition.
VO2max, alltså den maximala syreupptagningsförmågan, är viktig för denna förmåga men det finns även flera andra förmågor/egenskaper som spelar in. Jag har gått in på detta mycket mer ingående i mina inlägg kring fotbollskondition för den som är intresserad.

Resultatet – Deras VO2max skiljer sig inte men Yo-Yo IR2 gör

Här under kan du se jämförande resultatet mellan spelare på olika nivå i de olika testerna. Det jag tycker är värt att notera här är att det inte finns någon skillnad i maximal syreupptagningsförmåga mellan spelarna. Det som istället skiljer spelarna åt är deras resultat på Yo-Yo testerna och då främst Yo-Yo IR2.

Skillnader mellan fotbollsspelare på elitnivå och de precis under i Norge och Danmark.
Skillnader mellan fotbollsspelare på elitnivå och de precis under i Norge och Danmark. Notera att det inte finns någon skillnad i VO2max

Tabellen här ovanför är endast för en subgrupp av deltagarna som sagt och det var som du kan se av rubriken också endast norska spelare som inkluderades här. För Yo-Yo IR2 hade man däremot data för många fler deltagare och resultatet i den delen av undersökningen kan du se i den vänstra grafen här under. Det var alltså en väldigt tydlig skillnad i detta test mellan spelarna på olika nivå. Den största skillnaden fanns mellan elitspelare i Norge och div 2 spelarna i Norge där elitspelarna var hela 65 procent bättre i Yo-Yo IR2.
Resultaten för elitspelarna stämmer väl överens med resultat från tidigare studier på svenska elitspelare och spelare i Premier League. De norska spelarnas värden för division 2-spelare var däremot klart sämre än värdena för de danska spelare på samma nivå.
Till höger här under kan du också se skillnaden i Yo-Yo IR2 test mellan topplagen, mittenlagen och bottenlagen i danska Superligan. Det här resultatet är nästan mer intressanta än de tidigare för de visar att de bättre lagen faktiskt orkar springa mer. En annan intressant sak här är att man inte såg något samband mellan elitspelarnas resultat i Yo-Yo IR2 och deras VO2max. För spelarna på lägre nivå fanns där däremot ett signifikant samband.
Skillnad i konditionstest mellan elit och subelit fotbollsspelare
Grafen till vänster visar skillnaden i Yo-Yo IR2 mellan elitlag och division 2 lag i Norge respektive Danmark. Grafen till höger visar skillnaden i Yo-Yo IR2 mellan topplag, mittenlag och bottenlag i danska superligan. Denna graf visar också hur långt som spelarna totalt sprintade under en match samt hur långt de sprintade under de fem mest intensiva minuterna varje match.

Det var också så att de lag som hade bättre resultat i Yo-Yo IR2 också sprang en längre total sträcka i ”sprinthastighet” i varje match. Med sprinthastighet menas >30km/h vilket är snabbt för att vara på en fotbollsplan där man sällan kommer upp i maxhastighet. Topplagen var i snitt 25 procent bättre på Yo-Yo IR2 testerna och de sprintade totalt 28 procent mer än bottenlagen.

Summering

Huvudbudskapet att ta med sig från den här studien, och som jag redan har tagit upp i tidigare inlägg, är att fotbollsspelare inte ska tränas som konditionsidrottare. Det finns inget självändamål i att till exempel försöka maximera VO2max då i princip alla studier som tittat på prestation vid olika fotbollsspecifika tester eller fotbollsspelande i sig visar på att efter en viss nivå, ett tröskelvärde, så är sambandet mellan en hög VO2max och ökad löpförmåga eller mer ork på fotbollsplanen begränsad. Det som sen spelar större roll är:

 • Musklernas förmåga att oxidera syre när det väl finns i överflöd (tex när man promenerar).
 • Hur snabbt kroppen anpassar sin syreupptagningsförmåga efter intensiteten. Alltså hur snabb kroppen reagerar när intensiteten höjs. Hur fort andningen kommer igång, hur snabbt pulsen höjs m.m.
 • Löpekonomi. Ju mindre energi man slösar när man springer desto bättre. Många har dålig löpteknik och slösar då mer energi vid varje acceleration.
 • Anaerob kapacitet. Hur väl man tolererar och hanterar de biprodukter som uppstår när man arbetar anaerobt eller vid hastighetsförändringar.

Dessa resultat gäller givetvis även för andra idrotter med liknande rörelsemönster. I princip alla lagidrottare borde hålla sig borta från att springa milen och istället fokusera mer på konditionsträning som är bättre lämpad för deras sport.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

36 svar på “Fotbollsspelare ska inte springa milen i skogen”
 1. Hej!!!
  Jag vill inte ställa dumma frågor och hoppas du kan förstå mina frågor även om jag kanske inte utrycker mig terminologiskt rätt.
  Jag undrar nu, vilken typ av intervallträning skulle du tillämpa för fotbollsspelare? Är det någon ide att köra exempelvis 200m och 400m löpningar/rusher när dem inte förekommer i verkligheten? Vad skulle vilan mellan dessa set kunna vara eftersom du själv nämner att vilan mellan de intensiva löpningarna varierar både i varaktighet och intensitet i verkligheten.
  Rätta mig om jag har fel – man tränar maximal snabbhet och snabbhetsuthållhighet på olika sätt, men varför då träna de olika egenskaperna för sig när matchsituationerna kräver en kombination av båda?
  Missförstå mig rätt men jag frågar detta eftersom jag gärna vill veta lite mer. I boken aerob och anaerob träning finns det många tabeller på hur man ska förhålla sig vid för att träna en viss egenskap. Det jag saknar lite är faktiskt hur man ska lägga upp träningarna för lagidrottarna som både kräver en viss nivå på konditionen, uthålligheten och de olika styrkeegenskaperna. Sen måste man ju hålla sig vid de föreskrivna viloperioderna medan vid matchsituation så kan man inte fråga domaren om han kan vänta lite så att kreatindepåerna fylls på igen.
  Hur skulle du periodisera styrketräningen för lagidrottarna med tanke på att man vill uppnå superkompensationen innan varje match? Är det någon ide att träna grundstyrka och styrkeuthållighet över huvud taget med tanke på att man ändå kommer ha mest nytta av maxstyrka och explosiv styrka? Uteblir den förbättrade neuromuskulära kopplingen om man hoppar över grundstyrketräningen?
  Rent logiskt, om jag tränar max styrka och spänstträning i förhållande till rekommendationerna av 1RM, borde jag inte bli både starkare och spänstigare trots att jag hoppat över exempelvis grundstyrketräningen och muskeluthålligheten?
  Har du kanske någon bok som du kan rekommendera när det gäller just träningsupplägg och periodisering för lagsporter? Boken Träningslära av just Bangsbro har jag redan men den går inte in i detaljer utan beskriver egentligen fyskraven för de olika idrotterna.
  Min sport är egentligen basket, men den har liknande egenskaper som fotbollen. Tempot har ökat med många start och stop, riktningsförändringar mm. Vill gärna förstå lite mer och hoppas du inte tyckt jag var för jobbig med frågorna?

 2. Hej!
  När du är klar med svaret på ovanstående fråga (vilket kanske tar lite tid 😉 ) så undrar jag om du kan hjälpa mig på traven lite med en fråga om en annan sport, nämligen squash.
  Jag har spelat fotboll på ganska hög nivå och vet att konditionskraven är rätt höga. Kommer fortfarande ihåg hur alla hade ångest inför vinterträningen. Men jämfört med squash på hög nivå är det dock inte så blodigt. Nu har jag inte letat upp någon sstudie om squashspelare men jag vet att t ex David Palmer (fd världsmästare i squash) fullständigt krossade Australiens landslag i beep-testet när de körde tillsammans. Jag har även varit med och testat kondition mm på Bosön för det Svenska squashlandslaget och trots att Sverige är rätt kassa i squash var det några riktigt höga värden (som jag tyvärr inte minns).
  Fråga 1: Vilket/vilka test är bäst för squashsplare när det gäller kondition/uthållighet? Yo-Yo 2 kanske?
  Fråga 2: Hur skulle du lägga upp konditionsträningen för en squashspelare? Intervallpass enbart? Antar att intervallen bör spegla matchbilden så bra som möjligt? Det skulle i så fall innebära att man kör typ 70/20 och 15/15. En squashmatch håller på i 30-60 min. I snitt är en boll 20 sek lång på elitnivå men variationen är mellan 10 sek -90 sek. Ca 10 sek vila mellan varje boll och 90 sek mellan varje game (bäst av fem game).
  Tack!

 3. Nikola: Jag undrar nu, vilken typ av intervallträning skulle du tillämpa för fotbollsspelare?

  https://traningslara.se/konditionstraning-for-fotbollspelare-del-viii-min-syn-pa-det-hela-anaerob-traning/
  Det är väldigt generella riktlinjer där. Hur mycket och vilken typ av konditionsträning man väljer i en viss situation beror ju sen på var idrottaren eller laget generellt är i sin träning. Man får ju tänka på den totala belastningen med. Ibland kanske inte lugn väldigt lätt löpning inte är mest effektivt men det enda som spelarna klarar av då de är slitna.

  Nikola: Hur skulle du periodisera styrketräningen för lagidrottarna med tanke på att man vill uppnå superkompensationen innan varje match?

  Det kan du inte. Vill du bli bättre på sikt får du ha några matcher under säsongen där det inte är 100 procent inför. Långa perioder under säsongen blir mest underhåll av de egenskaper som redan finns eller ett försök att tappa så lite som möjligt över tid.

  Nikola: Har du kanske någon bok som du kan rekommendera när det gäller just träningsupplägg och periodisering för lagsporter?

  Jag har inte läst klart den ännu men de delar som jag har läst tycker jag har varit bra, http://www.amazon.com/Strength-Conditioning-Team-Sports-Sport-Specific/dp/0415496276
  Sen finns det en hel del intressant på nätet. Mladen Jovanovic som är fystränare i Hammarby har en del intressanta artiklar på sin blogg. Hans engelska är lite svårläst och det är många tekniska termer men det är en väldigt duktig kille, http://complementarytraining.blogspot.se/

 4. Hallå Jonas!

  Jonas: Fråga 1: Vilket/vilka test är bäst för squashsplare när det gäller kondition/uthållighet? Yo-Yo 2 kanske?

  Jag kan väldigt lite om squash tyvärr. Har endast spelat det någon enstaka gång på skoj. Det är jobbigt. Då jag varken har någon egentlig erfarenhet eller läst något specifikt om det kan jag inte hjälpa dig mycket. Hittade den här artiklarna med en snabba sökning och där finns lite information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1725079/
  http://nrl.northumbria.ac.uk/1624/1/Wilkinson-et-al.–2009-.-Validity-of-squash-specific-fitness-test.pdf

 5. Vad tror du om kampsport…som t.ex boxning, kickboxning. Är det samma sak där tror du?

 6. Jimmy:
  Vad tror du om kampsport…som t.ex boxning, kickboxning. Är det samma sak där tror du?

  I kampsport tror jag andra faktorer än VO2max är ännu viktigare då den anaeroba delen är klart mycket större och där är det också väldigt viktigt att man orkar hela tiden.

 7. Tack. Ju mer man vet desto mer nya fragor uppstar. Du namner att det finns ett troskelvarde nar det galler lagidrottarnas vo2-max. Om man ska trana upp den pa basta satt, och samtidigt undvika milen, anvnder man

 8. Jag ber om ursäkt. Försökte skicka frågan via mobilen men råkade trycka på skicka-knappen. Det gällde tröskelvärdet och hur man på bästa sätt kommer upp till värdena. Sen har jag lite frågor om anaerob träning.
  Kan/ska man periodisera anaeroba träningen och tillämpa samma principer när man tränar styrketräning?
  Kan man exempelvis baka in maximal snabbhet och snabbhetsuthållighet i en och samma träning?
  Har maximal snabbhet, snabbhetsuthållighet, toleransträning och produktionsträning en rekommenderad träningsperiod (veckor)eller ”bäst” ordningsföljd (som styrketräningen)?
  Grymt bra jobbat är för milt sagt när det gäller dig och din kollega.

 9. När det gäller snabbhet, snabbhetsuthållighet mm så kan de tränas i samma pass. Vilket väldigt ofta görs i fotboll tex utan att man tänker på det i olika övningar.
  Snabbhet – läggs först i passet efter bra uppvärmning och stegrande intensitet för att undvika skador. Snabbhetsuthållighet kan ligga som olika moment i spelet/träning som intervallform i spel/löpningar.
  Du bör lägga den anaeroba delen närmare tävlingssäsong om du är idrottare och tävlar inför träning.
  Dock tycker jag att det finns vinning i den ”kontinuerliga” distansträningen när det gäller laktat tröskelträning och kanske inte alltid skall förkastas. Det handlar även om att bygga en grund (träna för att orka träna). Sedan är det upp till idrotten men man bör i idrott vara bra både på laktatvärden och vo2max

 10. Du nämnd som hastigast simning. Vill bara kommentera att simning till ganska liten del är en konditionsidrott. De flesta simdistanser varierar mellan ungefär 5 sekunder och runt 2 minuter (upp till 200 metersdistanser). Här dominerar ju anaeroba inslag även om VO2 blir viktigare och viktigare över 100 meter. För att jämföra med löpning kan man som huvudregel ta simdistansen x 4 så får du motsvarande löpdistans. 50 meter motsvarar ungefär 200 meter löpning, 200 meter motsvarar ungefär 800 meter.

 11. Tjena Jacob,
  Vad är det som gör att man inte kan tänka rakt motsats till det du skriver i din slutsats?
  Vanlig traditionell konditionsträning kommer i princip ge exakt de resultat du skriver i din slutsats ”det som sen spelar roll.”
  Musklernas förmåga att oxidera syre förbättras vid normal konditionsträning.
  ”Hur snabbt kroppen anpassar sin syreupptagningsförmåga efter intensiteten.” Kommer oxå att förbättras vid normal konditionsträning.
  ”Löpekonomi. Ju mindre energi man slösar när man springer desto bättre. Många har dålig löpteknik och slösar då mer energi vid varje acceleration.” Löpekonomi kommer oxå att förbättras vid normal konditionsträning. Just acceleration och löpekonomi vet jag dock inte.
  Anaerob kapacitet. Hur väl man tolererar och hanterar de biprodukter som uppstår när man arbetar anaerobt eller vid hastighetsförändringar. Hur mycket den anaeroba kapaciteten kan utvecklas är helt beroende av hur bra den aeroba kapaciteten är utvecklad.
  Jag har läst samtliga av dina fotbolls inlägg och vet att du ofta har en mycket bra poäng i det du skriver men i detta fallet har jag svårt att se det. Att fotbolls spelare inte gillar att lunka omkring i spåret och att det av den anledningen inte blir något gjort kan jag köpa. Men rent fysiologiskt ser jag inte vad som behöver ändras.

 12. Hej limpster!
  Det handlar inte om hurvida det tränas eller inte utan om hur mycket det tränas. Bodypump stimulerar till exempel musklerna och hos vissa kan det ge lite extra styrka men vill du verkligen bli stark ska du träna på andra sätt.
  Det samma gäller konditionsträningen. Visst hjälper vanlig kontinuerlig konditionsträning men det finns mer effektiva sätt att träna upp de egenskaper som behövs inom intermittenta idrotter.

 13. Sent ute kanske men ville bara svara på Limpsters inlägg här. Fotbollstäning bedrivs inte speciellt många timmar i veckan om man inte befinner sig på elitnivå. Därför är tiden en viktig aspekt. Kan vi som fotbollstränare följa Jacobs råd så är mycket vunnet. All konditionsträning kan göras i övningar med boll och uppnå samma resultat som utan boll. Roligare, effektivare träning.

 14. Hej
  Löjligt bra blogg det här. Jag tycker så ofta jag kan på videofilmerna.
  Nu har jag en fråga om träningsmängd och fotbollsspelare. Rätta mig om jag har fel men en längdåkare Ex Kalla tränar 2pass om dagen. Vad jag förstår så kör en allsvensk fotbollspelare försäsongsträning 4 -5 pass/vecka. Det borde finnas utrymme att dubbla mängden.
  4-5 pass känns lite för ett proffs. (Och kanske förklarar att sverige ligger så långt ner i ranking. ) Du har ju koll på både träning i allmänhet och fotboll är jag ute och cyklar? Tränar de mer än vad jag kan se på deras hemsidor exvis MFF.
  Henrik

 15. Hallå Henrik!
  Inom fotboll genomför man i princip inte träningar på verkligen låg intensitet. Det är också väldigt svårt att individuellt balansera belastningen. På grund av det så lägger man sig hellre på den säkra sidan och tränar lite för lite än att träna för mycket. Särskilt under säsongen är det ju så när det är tätt mellan matcherna. Men på försäsongen hade man nog kunnat träna lite mer egentligen.
  Generellt sett så tränar man inte mer internationellt heller. Ungdomslagen utomlands tränar ofta mindre än våra svenska ungdomar. Jag har ju ingen statistik med medelvärde här men de man frågar när man är ute på turneringar brukar träna mindre.

 16. Hallå
  Jag såg en artikel om Borrussia Dortmund. De tränade 2 pass om dagen. Räknar med att det kanske inte var under säsong. Men de verkar också kunna springa ihjäl sina motståndare. Då tänker jag att det finns ett visst utrymme för ett allsvenskt lag som tränar 4-6 pass/vecka att öka. Skulle vara intressant att se testvärden för fotbollsspelare och orienterare. Sen borde man kunna nöta teknik à la golfspelare. Att stå två timmar/dag och nöta inlägg eller skott. Men det har jag aldrig hört talas om.
  //träningsnörden

 17. Hej Jacob,
  Min tolkning av studien är att det inte spelar någon värst roll hur du lägger upp din konditionsträning, det som verkligen gör skillnad är kvalitén på med- och motspelare under match och matchlik träning. Nyckeln till bra fotbollskondition blir alltså att spela så många matcher som möjligt mot så bra motstånd som möjligt. Det bör även korrelera rätt väl med att bli så bra på fotboll som möjligt.
  ”Konditionsträningen” borde väl därmed anpassas för att spelarna ska få kortast möjliga återhämtning mellan matcher för att kunna spela så ofta som möjligt. Kanske bättre att jogga eller gå milen istället för att försöka springa milen så snabbt som möjligt?
  Om både kondition och teknik utvecklas bäst av att träna så mycket som möjligt så matchlikt som möjligt så borde väl den bästa komplementsträningen bli att träna det som tränas minst av ovanstående? Detta enligt principen att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vad tycker du, mer av samma eller mer av tvärtom?

 18. Andreas: Min tolkning av studien är att det inte spelar någon värst roll hur du lägger upp din konditionsträning, det som verkligen gör skillnad är kvalitén på med- och motspelare under match och matchlik träning

  Eller så ser man det som att spelar på högre nivå får bättre träning just nu. Eller att båda grupperna fram tills nu inte tränat korrekt någon av dem. Eller att de för närvarande är mitt i en säsong och då inte kan träna så mycket extra kondition men att typen av träning spelar roll inför säsong.

  Andreas: Nyckeln till bra fotbollskondition blir alltså att spela så många matcher som möjligt mot så bra motstånd som möjligt. Det bör även korrelera rätt väl med att bli så bra på fotboll som möjligt.

  Det där är ju också nyckeln till många skador. Du vill vara bra inför viktiga matcher. Inte bara lägga till extra träningsmatcher för att ha ett tajt matchprogram.

  Andreas: Kanske bättre att jogga eller gå milen istället för att försöka springa milen så snabbt som möjligt?

  Så är det utan tvekan i vissa situationer. Men då kör man ju ett väldigt lätt fotbollspass oftast. Typ enklare passningsövningar och kanske fasta situationer eller liknande.

  Andreas: Om både kondition och teknik utvecklas bäst av att träna så mycket som möjligt så matchlikt som möjligt så borde väl den bästa komplementsträningen bli att träna det som tränas minst av ovanstående? Detta enligt principen att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk. Vad tycker du, mer av samma eller mer av tvärtom?

  Jag är lite oklar på vad du menar här ovanför men om jag tolkar dig rätt så är svaret att vi inte vet vad som tränas minst av vanligt spel och inte heller vad som skulle förbättra en viss spelare mest om vi utvecklar olika kvalitéer mera. Och när det gäller fotboll finns det massor av spelare som näst inpå usla på vissa moment som ändå är på allra högsta nivå. Så svagheter är många gånger inga problem alls om man kan bidra på andra sätt till helheten.

 19. Hej….anser du att det räcker med 3 pass i veckan för en Div 1 spelare i Sverige?Passens längd är 90 min.

 20. Hej Jacob,
  Jag är 16 år (född 1997), 166 cm lång och väger ungefär 66 kg. Anledningen till att jag väger så mycket beror på att jag slutade träna och spela fotboll i huvud taget och började gymma. Jag har gymmat i ungefär 2,5 månader och tar Gainer. Innan så vägde jag runt 58-60kg..
  Jag ska nu göra en ’comeback’ målet är att hitta en bra PA/JA klubb här i Stockholm och frågan är då hur jag ska lägga upp ett träningschema för att delvis få tillbaks konditionen och för att förbättra den. Jag vill också bli snabbare än innan, jag springer 60M på ungefär 7,8-7,6 sekunder beror på från dag till dag.. Jag upplever att jag är starkast när det kommer till de första 10-30M. Jag får höra att jag är väldigt teknisk, tanken är att inte bara vara stark i den tekniska biten utan också ha en hyfsad kondition, styrka och snabbhet för att blir mer komplett som spelare. Förra året spelade jag Pojkallsvenskan och året innan det spelade jag P15 elit i klubben IF Brommapojkarna.
  Även om jag väger lite för mycket så tänkte jag inte följa någon sorts ’deff’ schema utan jag tror att med all löpning kommer vikten att fixa sig. Jag spelar centralt 6,8,10.
  Målet med min text är att du enkelt ska tala om för mig vilka sorts konditions övningar jag ska göra samt vilka snabbhets träningar ska utföra.
  Ledsen om det blev en rörig text men varje jag dag som går och jag inte spelar fotboll så känns det som den här ’proffs drömmen’ man hade när man var yngre glider ifrån en…
  Tacksam för svar!! Du kan även maila mig på Thanksforadingmefool@hotmail.com eller smsa mig på 076 079 87 06

 21. Liten kommentar till träningsmängd i svensk elitfotboll bara: just nu är jag tränare i en superettanklubb och där har vi under de första fem veckorna av försäsongen legat på 8-9 pass i veckan inklusive match. Då har vi haft en dag då spelarna vilat helt (söndag), och haft dubbla pass måndag och onsdag och dessa dagar har det legat ett pass på eftermiddagen, så att spelarna haft 24 h vila efter de dubbla passen. Den här veckan trappar vi dock ner på träningsmängden till 6-7 pass, och där kommer vi nog ligga även under säsongen. Det jag tänker på är att vissa pass används till återhämtning, så egentligen är antalet pass ett trubbigt mått på belastning, intensiteten är ju det som avgör. I fotboll finns det förmodligen plats för fler pass, men då av lågintensiv och individuellt inriktad karaktär. Tack annars för en bra sajt – har en tendens att återkomma hit!

 22. Intressant Håkan
  Och det är lite det jag undrar över intensitet.
  Frisparkar, inlägg, taktik, styrketräning, uppspel, skott, avslut mm Det finns en del att träna på
  Självklart kan inte alla pass vara hårda. Kalla kör inte hårda intervaller hela tiden.
  Klart man undrar om ett superettanlag tränar som en gymnasiekille.
  Fotbollsspelare tränar helt klart minst av alla. Triatleter, orienterare osv
  Hur det kommer sig kan man bara spekulera i men kultur och tradition är väl svårt att bryta.
  Men 25-30 tim borde väl proffs ligga på minst
  Henrik

 23. Hej allihop 🙂
  Intressant blogg och intressanta frågor och inlägg 🙂
  Själv är jag fotbollsspelare sen barnsben men började som friidrottstränare vid 20-årsåldern.
  Två helt skilda idrotter vad gäller syn på träning och träningslära trots att fysiska träningen i grunden kan göras på samma sätt.
  Jag körde för 2 säsonger sen fysträning med ett damlag här i Enköping och själva programmet byggde i stort på ”Allmänträning för löpare” (en akademsik benämning dock).
  Löp-och hoppkoordination, rörlighet, häckgång, hoppstyrka, accelerationer, styrka och kondition (intervaller).
  Inga skador den säsong, alla höjde sin fysiska nivå och jag gick in på individnivå med uppföljning och inte laget som minsta gemensamma nämnare.
  En typ av konditionsträning var 8 x 30-15 (arbete 50 % fart – gångvila) sen 5 x 20-20 (arbete 70-80 % fart – gångvila) sen körde detta ett varv till. Med betoning på att träna upp återhämningen efter en intervall och sålunda kunna köra på i samma fart hela tiden utan att farten blev långsammare.
  Precis som det är på matcher.
  Läste igenom fotbollens träningslära från 2013 och där står det att konditionsträning ska inbakas i fotbollsövningar och helst inte tränas vid sidan om. Lycka till med det, säger jag.

 24. Hej Jacob!
  Tack för bra texter och podcasts. Försöker förnörda mig lite i fotbollskondition. Vill gärna läsa det du tidigare skrivit men det går inte att få fram de gamla texterna? Är de borttagna? Går det att få fram de?
  mvh Kenan

 25. Kenan Mulahusic:
  Hej Jacob!
  Tack för bra texter och podcasts. Försöker förnörda mig lite i fotbollskondition. Vill gärna läsa det du tidigare skrivit men det går inte att få fram de gamla texterna? Är de borttagna? Går det att få fram de?
  mvh Kenan

  Antingen kan du från huvudsidan gå bakåt sida för sida.
  Eller så kan du söka på kategorier – https://traningslara.se/amnen-och-arkiv/
  T.ex efter fotboll – https://traningslara.se/category/lagidrott/fotboll/
  eller konditionsträning – https://traningslara.se/category/konditionstraning/

 26. De där artiklarna finns inte kvar. De försvann när jag bytte server en gång och jag orkade inte återställa dem. De är nästan 10 år gamla nu och min syn har förändrats lite samtidigt som jag skrev som en åsna på den tiden

 27. Hallå Jacob
  Som vanligt bra lösning. Som fotbollsnörd skulle en ny serie vara jätteintressant.
  -testvärden PL allsvenskan
  – topplag/toppspelare mot mediokra
  -hur träna om man är 15 och vill träna optimalt för att bli riktigt bra
  Vänliga hälsningar
  /Henrik

 28. Hej 🙂
  Jag körde en rätt så intressant kombi-övning kondition, acceleration och ”först till boll” med några fotbollsspelare i somras.
  Syftet var att få till en kombiövning beroende på hur en av spelarna ville bli bättre på tre olika moment. Kondition, acceleration och ”först till boll”.
  Jag satte upp 2 st käppar med 50 m:s mellanrum. Från resp käpp mätte jag upp 4m och placerade där ut 4 st fotbollar på rad med c:a 1,5 m emellan. Till sist en målbur c.a 2 m från bollarna.
  Mellan käpparna skulle spelaren springa i ”halvfart – 50 %”.
  När spelaren kom till andra käppen, skulle spelaren accelerera det fortaste den kunde till den ena bollen och utan att sänka farten en mikrosekund så var det att på vilket sätt som helst sparka till bollen i nät.
  Sen vila 4-5 sek och göra samma sak åt andra hållet.
  Totalt 8 vändor.
  Det man som tränare ska göra när spelaren gjort dessa vändor och allt känns OK att man fattar övningen, är att ta tid med stoppur den när spelaren passerat käppen och tills denne klappar till bollen.
  Alla avstånd osv är självklart flexibla och justeras allteftersom för resp. spelare.
  ja, det var en idé jag fick och som spelarna tyckte va jättebra och givande.

 29. Hej Jacob
  Försökte följa länken ”Konditionsträning för fotbollsspelare” men verkar inte finnas längre.
  Kan man läsa denna serie någon annanstans?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *