Jag har skrivit en väldig massa kring olika viktnedgångsstudier både här och på Traningslara.se. Kontentan med mina inlägg har i princip alltid varit att på lång sikt är resultatet för olika dieter i princip det samma när det gäller vikten.

Hur resultatet blir de första månaderna hänger nästan uteslutande på hur stort kaloriunderskottet än i den diet som försökspersonerna blivit tilldelade.
Några exempel bland alla de inlägg där jag tagit upp detta fenomen är:

I alla de här inläggen tar jag upp en mängd studier som alla stödjer att viktnedgången på lång sikt varit den samma oavsett vilken diet man gett människor och viktnedgången det första månaderna/året har varit beroende av hur stort kaloriunderskott man sagt till försökspersonerna att hålla.

Idag publicerades en studie som jag tycker stödjer min andra poäng om än med lite begränsningar.

Am J Clin Nutr. 2012 Sep 20. [Epub ahead of print]
Weight loss and dropout during a commercial weight-loss program including a very-low-calorie diet, a low-calorie diet, or restricted normal food: observational cohort study.
Hemmingsson E, Johansson K, Eriksson J, Sundström J, Neovius M, Marcus C.

BACKGROUND: The effectiveness of commercial weight-loss programs consisting of very-low-calorie diets (VLCDs) and low-calorie diets (LCDs) is unclear. OBJECTIVE: The aim of the study was to quantify weight loss and dropout during a commercial weight-loss program in Sweden (Itrim; cost: $1300/€1000; all participants paid their own fee). DESIGN: This observational cohort study linked commercial weight-loss data with National Health Care Registers. Weight loss was induced with a 500-kcal liquid-formula VLCD [n = 3773; BMI (kg/m(2)): 34 ± 5; 80% women; 45 ± 12 y of age], a 1200-1500-kcal formula and food-combination LCD (n = 4588; BMI: 30 ± 4; 86% women; 50 ± 11 y of age), and a 1500-1800-kcal/d restricted normal-food diet (n = 676; BMI: 29 ± 5; 81% women; 51 ± 12 y of age). Maintenance strategies included exercise and a calorie-restricted diet. Weight loss was analyzed by using an intention-to-treat analysis (baseline substitution). RESULTS: After 1 y, mean (±SD) weight changes were -11.4 ± 9.1 kg with the VLCD (18% dropout), -6.8 ± 6.4 kg with the LCD (23% dropout), and -5.1 ± 5.9 kg with the restricted normal-food diet (26% dropout). In an adjusted analysis, the VLCD group lost 2.8 kg (95% CI: 2.5, 3.2) and 3.8 kg (95% CI: 3.2, 4.5) more than did the LCD and restricted normal-food groups, respectively. A high baseline BMI and rapid initial weight loss were both independently associated with greater 1-y weight loss (P < 0.001). Younger age and low initial weight loss predicted an increased dropout rate (P < 0.001). Treatment of depression (OR: 1.4; 95% CI: 1.1, 1.9) and psychosis (OR: 2.6; 95% CI: 1.1, 6.3) were associated with an increased dropout rate in the VLCD group. CONCLUSION: A commercial weight-loss program, particularly one using a VLCD, was effective at reducing body weight in self-selected, self-paying adults.

Som den observante läsaren kan se är detta en studie från Sverige och det är ingen mer än LCHFs hatobjekt nummer ett, Claude Marcus, som står som en av författarna. Claude Marcus är ju också inblandad finansiellt med Itrim men det finns ingen anledning att tro att de haft något inverkan på resultatet här eftersom varken Claude Marcus eller någon av de andra forskarna haft någon kontakt direkt med deltagarna.

Det man har gjort i den här studien är nämligen inte det vanliga upplägget där man tagit några hundra deltagare. Lottat dem i olika grupper för olika dieter och sen följt dessa över tid.

I den här studien har man tittat på resultatet hos de som skrivit in sig hos Itrim
I den här studien har man tittat på resultatet hos de som skrivit in sig hos Itrim

Det man istället gjort är att man har utvärderat effekten av kommersiella viktnedgångsprogram. I det här fallet närmare bestämt Itrim.

Antalet personer som inkluderades i studien var 9037 personer som skrivit in sig på Itrim runt om i Sverige mellan januari 2006 och maj 2009.

Alla uppläggen oavsett val av dietform var det samma. Först var det 3 månaders viktnedgång och därefter en 9 månader lång viktunderhållande fas. De tre olika dieterna man kunde välja i samråd med sin ”coach” var följande:

 • VLCD
  De första 6-10 veckorna fick deltagarna en pulverdiet som gav totalt endast 500 kcal per dag. Efter denna tid började man sakta introducera vanlig mat igen.
 • LCD
  Den här dieten bestod av två kalorisnåla måltider samt måltidsersättningar i form av pulver. Totalt gav den 1200-1500 kcal per dag.
 • Begränsat med vanlig mat
  Den här dieten gick i princip bara ut på att en proteinrik och fettsnål kost som gav ungefär 1500-1800 kcal per dag.

När de tre månaderna var slut började alla deltagarna följa samma program. De började träna en typ av cirkelträning och de fick råd om att äta en kost med mycket protein, lågt GI och låg energitäthet.

För att även arbeta med beteenden fick alla deltagare gå på ett gruppmöte varje vecka de första tre månaderna och därefter ett gruppmöte var fjärde vecka. Deltagarna fick också själva utvärdera sin följsamhet och viktnedgång under hela tiden med hjälp av dagböcker och grafer som de själva fick fylla i.

Ingen randomisering – inga jämnfördelade grupper

Då deltagarna inte slumpades in i de olika grupperna utan istället fick välja grupp med vägledning av en ”coach” så blev inte heller grupperna helt lika när det gäller utgångspunkt. De som valde VLCD vägde i medeltal 10 kg mer. Där fanns fler skillnader mellan grupperna men då fokus är på vikten i det här inlägget så nämner jag dessa. Artikeln är gratis för alla att läsa om du vill har mer information kring andra värden.

Studiens resultat – bäst viktnedgång med VLCD

Den här studien innehåller en hel del grafer med väldigt intressant information och jag kommer därför att klistra in flera av dessa här under.
Överlag var det gruppen som fick VLCD-dieten som gick överlägset bäst ner i vikt. I graferna här under kan du se förändringen i absolut och relativ BMI hos de olika grupperna.

De som följde en VLCD-diet gick ner mest i BMI men de hade fortfarande högst BMI efter ett år
De som följde en VLCD-diet gick ner mest i BMI men de hade fortfarande högst BMI efter ett år

Det du kan se är att gruppen som följde en VLCD-diet minskade klart mest i BMI. Efter VLCD-gruppen kom de som följde LCD och sist kom gruppen som åt verkliga måltider. Detta är alltså ett ett klart fall där de som blev tillsagda att äta minst kalorier gick ner mest i vikt. Detta går ju också hand i hand med det jag har skrivit tidigare att viktnedgången i alla fall det första året i princip endast handlar om hur lite kalorier du säger till deltagarna att äta.
Det fanns ju dock en brist här. De som följde VLCD-dieten på Itrim vägde ju mer och var dessutom yngre än deltagarna i de andra två grupperna. Det var faktiskt till och med så att det fanns en skillnad mellan de som följde LCD-dieten och den vanliga dieten med fast den var inte lika tydlig.
Detta tänkte dock givetvis också forskarna på och de gjorde därför en vidare analys där de tittade på deltagarna i olika BMI kategorier. Resultatet från den analysen kan du se i stapeldiagrammet här under.

Procentuell viktnedgång med de olika dieterna hos personer med olika BMI
Procentuell viktnedgång med de olika dieterna hos personer med olika BMI. De som följde VLCD-dieten gick ner mer i vikt i alla BMI kategorier.

Även här blev det alltså en klar seger för VLCD jämfört med de andra två uppläggen. I grafen här ovanför är endast de som fullföljde hela studien inkluderade. Det man skulle kunna tänka sig då är att de som fick en VLCD-diet kanske hade fler avhoppare eftersom det kanske är tuffare att endast äta 500 kcal varje dag i stället för 1200-1500 respektive 1500-1800 kcal per dag som de andra grupperna fick äta.

Forskarna gjorde därför ännu en analys där de inkluderade alla deltagare i slutresultatet. Alltså både de som fullföljde hela året och de som hoppade av någon gång under tidens gång. Resultatet från den analysen kan du se här under.

Procentuell viktnedgång i de tre olika grupperna indelat efter ursprunglig BMI.
Procentuell viktnedgång i de tre olika grupperna indelat efter ursprunglig BMI. I det här diagrammet är alla deltagare inkluderade oavsett om de fullföljde hela året eller inte. Återigen är det en klar seger för VLCD-dieten.

Att inkludera deltagarna som inte fullföljde studien förändrade alltså inte resultat något. Det var fortfarande de som följde VLCD-dieten som fick bäst resultat. Att det skulle ha varit jobbigare att följa VLCD-dieten med endast 500 kcal/dag fanns det inte heller något stöd för. Faktum är att det var minst antal avhopp i denna grupp.

Totalt var det 18 procent av deltagarna i VLCD-gruppen som inte fullföljde hela året hos Itrim. Motsvarande siffra för LCD och ”vanlig mat” var 23 respektive 26 procent. När man hade korrigerat för skillnaderna i utgångsläge så som vikt, ålder, kön, olika itrim center, tid på året, samt tidigare sjukdomar så var den här skillnaden fortfarande statistisk signifikant.

När jag dock surfarade runt på Itrims hemsida hittade jag andra siffror från deras avhopp i de olika grupperna. Att siffrorna är annorlunda är ju inte konstigt eftersom mätperioden troligen skiljer sig men det som är anmärkningsvärt är skillnaden mellan grupperna. Enligt Itrims egna siffror är avhoppet hos de som väljer VLCD 30 procent, de som väljer LCD 21 procent och de som väljer ”vanlig mat” 26 procent (1). De här siffrorna skiljer ju sig ganska ordentligt vilket jag tycker är lite underligt.

Summering

Itrim säljer givetvis sina egna VLCD produkter.
Itrim säljer givetvis sina egna VLCD produkter.

Kostnaden för att gå med i Itrim är omkring 9000 kr! Dessutom säljer givetivs Itrim sitt egna utbud av VLCD-produkter som deltagarna får betala för utöver själva deltagaravgiften.

Detta, enligt mig, höga pris är givetvis en ordentlig morot för deltagarna att verkligen anstränga sig och därmed följa sin diet. Detta visar sig ju också i att viktnedgången i den här studien är högre än vad den normalt är i viktnedgångsstudier.

Den höga kostnaden för deltagarna kan vara en av orsakerna till att de kunde motivera sig att endast inta 500 kcal/dag i upp till 10 veckor i VLCD-gruppen men samtidigt är detta resultat som går helt i linje med tidigare studier. Bland annat den studie jag skrivit om tidigare där man visade att en VLCD diet ger bättre viktnedgång jämfört med en lågkolhydratdiet, Varför vinner aldrig någon kost mot lågkolhydratsdieter i studier?. Upplägget på den studien var enligt de mer klassiska viktnedgångsstudierna med randomisering och där fanns ingen finansiell investering från deltagarna.

Den här typen av resultat tycker jag visar på vikten av att verkligen ha långa uppföljningar i viktnedgångsstudier. De där korta studierna på kanske 3-6 månader eller till och med ett år säger egentligen ingenting mer än vilken grupp som började äta minst kalorier i början på studien. Om vi vill veta hur en diet verkligen fungerar på lång sikt behöver studierna därför bli mycket längre.

En VLCD-diet är givetvis inget man kan följa för evigt men samtidigt verkar det vara en väg ner i vikt som fungerar väldigt bra som en början. Frågan är ju vad som händer efter personen slutar använda sig av måltidsersättningen och detta är vanligen den största kritiken av dessa dieter. Enligt mig är det också en kritik som helt klart är befogad. Men resultatet från studier som varat i upp emot ett år där man jämfört VLCD med andra viktnedgångsdieter visar att vikten är lägre hos de som följt VLCD trots att de endast använt sig av det under tre månader.

Så de andra dieterna fungerar inte bättre. De är sämre. För närvarande är VLCD överlägset bäst på ett år trots att deltagarna endast följer den i 3 månader. Kanske lite dystert men det är sant.

Så i slutändan står vi med tomma händer och det finns ingen diet som visat sig fungera bra på lång sikt. Det innebär ju inte att det inte finns folk som lyckas. Att det inte går att gå ner i vikt och hålla nere vikten. Det innebär bara att det inte finns något upplägg som för närvarande visat sig fungera bättre än något annat på en större befolkning. Det finns inte EN diet som vi bör rekommendera för alla som vill gå ner i vikt.

9 svar på “Itrim – deras resultat för viktnedgång under tre år”
 1. Jag tycker om den bloggen för den ökar mitt kritiska tänkande när jag läser andra artiklar om riktig mat och träning (mest paleo/lchf och funktionell träning. Men det här inlägget handlar om studie av ett sjukt sätt att banta. Jag har inga synpunkter på analysen men den som inte fattar att det är urbota dumt att dricka soppa istället för att äta mat, den har stora problem. Är du tjock, acceptera det eller byt livsstil. Företag som itrim, xtravaganza osv. använder dumma människors tro på genvägar till frisk kropp, soppa och svält i det här fallet.

 2. Det var just den här typen av kommentarer som Kristian gjorde som jag skrev om i ett annat inlägg.

 3. Kristian: Men det här inlägget handlar om studie av ett sjukt sätt att banta

  Hej Kristian!
  Förklara gärna varför. Jag har lite högre krav på kvalitén på kommentarer jämfört med de bloggar du är van vid antagligen. Här fungerar det inte bara med att säga att det är ”urbota dumt” och sen inte ge någon information varför.

 4. Hej Jacob!
  Dumt, därför att det enligt mig bör handla att bryta ett ohälsosamt mönster. Med itrim ser jag starten på ett livslångt jojobantande och möjligen ett problemfyllt förhållande till mat. Min kommentar handlade inte om din text utan min åsikt och jag är ledsen för att jag inte når upp till dina högt ställda krav. Du kanske kan länka till denna: https://traningslara.se/nar-du-har-ratt-till-din-asikt-och-nar-du-inte-har-det/ 😉

 5. Kristian: Dumt, därför att det enligt mig bör handla att bryta ett ohälsosamt mönster. Med itrim ser jag starten på ett livslångt jojobantande och möjligen ett problemfyllt förhållande till mat

  Men det finns inga belägg för att det verkligen är så. De studier som faktiskt finns visat ju på att de som följer en VLCD går ner mer i vikt i början och sen är personerna lika bra/dåliga som folk som följt andra dieter på att hålla den nya vikten.
  Bryta ett ohälsosamt mönster är givetvis något som måste till men varför kan inte det påbörjas efter några veckors VLCD diet istället för när man ska börja dieta?
  Det finns också studier på området som visat att dieter med väldigt lite kalorier faktiskt minskar så kallade food cravings mer än en diet med lite kalorier med mat. Denna effekt består sen när de börjar äta mat igen. Detta är en en stor positiv effekt. Och jag känner som sagt inte till några negativa effekter. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16493129

 6. Jacob Gudiol: Bryta ett ohälsosamt mönster är givetvis något som måste till men varför kan inte det påbörjas efter några veckors VLCD diet istället för när man ska börja dieta?

  Min känsla är att snabba viktnedgångar gör att man riskera tappa mer muskelmassa jämfört med en långsammare viktnedgång. Att bevara så mycket muskelmassa som möjligt verkar vara en väldigt bra ide för att förenkla en långsiktigt hållbar viktnedgång, vilket jag då får känslan att man gör bäst genom en relativt långsam viktnedgång i kombination med styrketräning. Även om jag inser värdet av en snabb nedgång som en motivationshöjare.

 7. Joakim: Min känsla är att snabba viktnedgångar gör att man riskera tappa mer muskelmassa jämfört med en långsammare viktnedgång. Att bevara så mycket muskelmassa som möjligt verkar vara en väldigt bra ide för att förenkla en långsiktigt hållbar viktnedgång, vilket jag då får känslan att man gör bäst genom en relativt långsam viktnedgång i kombination med styrketräning. Även om jag inser värdet av en snabb nedgång som en motivationshöjare.

  Hallå Joakim!
  En snabbare viktnedgång innebär att du förlorar mer muskelmassa ja. Men detta är något som du egentligen inte behöver oroa dig för förrän du kanske bara har en 20 % kroppsfett kvar på kroppen som man och runt 30 procent som kvinna. Det är då som p-ration som de brukar kallas blir klart sämre om man inte sköter kost och träning.
  För en person med fetma eller ännu mer vikt än så spelar det därför egentligen ingen större roll hur man går tillväga när man blir av med de första kilona. Att styrketräna och äta tillräckligt med protein är positivt men det är ingen katastrof om inte det är med. Hade en normalviktig person som bara vill bli av med 2-3 kilo gjort på samma sätt hade de däremot kunnat tappa en hel del muskelmassa.
  Den första grafen i det här inlägget visar hur p-ration förändras allt eftersom du har mindre fettmassa kvar på kroppen.
  https://traningslara.se/viktnedgang-del-i-introduktion/

 8. Intressant diskussion som jag inte kan låta mig bli att lägga mig i. Jag använde ITrim under ett års tid för att få ordning på mina kost och träningsvanor och har som användare av deras program i vilket fall en del insikt. Och gick under året ned från 105 till 85 kilo.
  Tanken med måltidsersättningarna är att inledningsvis gå ner väldigt snabbt i vikt för att få fart på motivationen och bygga en positiv känsla. Detta fungerade utmärkt på mig, då det blev ett ”clean break” mot mina tidigare mindre hälsosamma vanor. Det är lättare att helt bryta en ovana än att justera bort bort den sakta. Det stämmer att du tappar en del muskelmassa, men knappast räknat i procent av kroppsvikten. Just ITrim satsar stenhårt på träningen redan ifrån början, dels för att motverka förlust av muskelmassa, men även för att bygga en häslosam träningsvana.
  Måltidsersättnngarna i ITrims program används under en kort inlening om ett par till tio veckor. Resten året och efterföljande år handlar om uppföljning och ett sunt balanserat kostprogram baserat på vad de kallar ”handflatemetoden”, främst för att justera portionsstorlekar. Kosten är sund och balanserad och handlar mer om att anpassa det totala energiintag med högkvalitativa råvaror och mindre om speciella dieter.
  ITrim har även en del studier (http://www.itrim.se/om-itrim/om-oss/forskning-och-utveckling/forskning-pa-itrims-resultat/) på att de lyckas väldigt bra med just långsiktigheten, det är alltså inget tänk som leder till sk jojobantande.
  Därmed inte sagt att det är något för alla. Det är mycket pengar och många klarar nog att göra precis samma insats själva. Jag hade inte gjort det.

 9. Hej!
  Tack för en intressant artikel. Jag tror inte att någon diet håller i längden. Man måste ändra balansen mellan ut och in genom träning och vettig mat. Itrims upplägg är att mam snabbt ska hå ner i vikt. Detts av fler skäl
  1. Mindre skaderisk vid träning
  2. Roligare att träna när man inte har ont och orkar mer.
  3. Tiden få man lär sig balansera sitt matintsg mot träningen blir längre.
  4. Många överviktiga har mer eller mindre ett matmissbruk och behöver en washout-period som inte alls handlar om mat utan bara träning.
  Itrim har träningslokaler på varje center och man följer upp kundernas kondition mm minst en gång i kvartalet. Många center har också löpgrupper
  Jag går själv på Itrim sedan snart 2 år och uppfattar att maten är en issue i början men sedan blir det helt andra saker i fokus
  Cia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *