Sömn är något jag har skrivit ganska mycket om både på min personliga blogg Träna Styrka och här på Träningslära. Sömn är viktigt för de mesta som har med din hälsa att göra och jag är ganska säker på att de flesta vet att de inte mår särskilt bra när de sovit för lite alternativt att de känner att de mår extra bra när de sovit bra och länge. Dock tror jag att många ändå faktiskt underskattar hur viktigt det är med fullgod sömn.

Idag hade jag tänkt skriva om en ny ganska cool studie som publicerades för några månader sen som visar vilken betydelse sömnen har för viktkontroll (1).

Ett naturligt experiment där ungdomar fick mer tid att sova

Studien i fråga är en undersökning av ett så kallat naturligt experiment. Men det menas att man med hjälp av något som har hänt i en region eller område gör det möjligt att studera effekten av en intervention som du själv inte inför.

Till exempel skulle man kunna ha två olika närliggande städer som är ganska lika varandra när det gäller hur fysiskt aktiva befolkningen är och sen bestämmer sig den ena staden för att bygga fler cykelvägar. Efter det att staden byggt klart dessa kan man välja att jämföra mängden fysisk aktivitet hos befolkningen från före och efter men det innebär också att det man mäter mycket väl kan bero på en allmän trend i landet överlag. Det man kan göra då är att jämföra med den andra närliggande staden för att se om trenden där utvecklats på samma sätt.

Naturliga experiment är också väldigt vanliga när det gäller saker som man normalt inte skulle utsätta människor för. Till exempel kan man studera effekten av strålning genom att göra studier på människor kring Tjernobyl. Eller kanske effekten av någon kemikalier på naturlivet efter att någon olycka hänt i en fabrik eller liknande.

I just det här fallet så var det alltså fråga om ett naturliga experimentet som gjorde att en massa ungdomar fick möjlighet att gå och lägga sig tidigare på kvällen. Just vad det var som hände är nog något som de allra flesta av oss här i Sverige kan ha svårt att relatera till då det var en regel som gjorde att ungdomar inte längre fick ges privat skolundervisning efter klockan 22 på kvällarna. 🙂

Den här studien är dock utförd i Sydkorea och där är det tydligen ett vanligt fenomen att ungdomar besöker något som heter Hagwon där de kan få extra utbildning eller hjälp med ämnen som de har svårt att klara av med i den vanliga skolan. Tydligen är det vanligt att elever stannar kvar väldigt länge på dessa ställen och får undervisning i olika ämnen. Och med väldigt länge menar jag verkligen väldigt länge. Enligt studien är det vanligt att de är kvar efter midnatt och studerar.

Det här verkar också vara ett kontroversiellt ämne i Sydkorea och efter en mängd debatter i några år så beslutade man för drygt fem år sen att varje region för sig själv fick besluta om de vill införa ett förbud mot privat undervisning efter en viss tid. Totalt var det tre regioner av 16 som införde ett förbud mot undervisning efter klockan 22 och två andra regioner införde ett förbud på efter klockan 23. Här är en kort video om Hagwons i Sydkorea