Vitaepro överdriver grovt i sin marknadsföring och vilseleder konsumenter

Du har säkert sett reklamen i TV för produkten Vitaepro som marknadsförs som ett mycket bra tillskott för hälsan tack vare dess antioxidanter och annat nyttigt. I reklamen förekommer även den gamle skidhjälten Stig Strand som berättar om hur bra det funkar för honom.

Vi fick ett önskemål av en tjej som följer vår applikation på Facebook om att skriva en text om Vitaepro och det tyckte jag verkade intressant. Jag har ändå tänkt mig att ge en bild av vad jag tror och tycker om deras produkter, deras påståenden  samt lite jämförelser med liknande produkter i övrigt. Marknaden är ju som bekant sprängfylld med hälsopreparat, vad skulle göra Vitaepro bättre? Vad är det just i Vitaepro som gör Stig Strand så frisk? 🙂

Antioxidanter och hälsa – mycket snack och lite evidens

Är det något som ofta lyfts fram, inte bara av Vitaepro, utan även av personer som till och med är utbildade inom kost, och andra hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen, så är det antioxidanternas stora värde för vår hälsa. Vi ska äta frukt och grönt för alla deras hälsobringande antioxidanter som skyddar mot ditten och datten. Observationsdata påvisar konsekvent samband mellan en kost rik på antioxidanter och en god hälsa. För både frukt och grönsaker förefaller sambanden finnas för hjärt- kärlsjukdom men för frukt är sambanden svagare för cancer (1).

Emellertid är det som sagt just observationsstudier och som vi vet är dessa resultat enbart hypotesgenererande. Kanske är det nyttigt med antioxidantrik föda, kanske är det ganska obetydligt? Kanske är det nyttigt med den typen av mat men utan att antioxidanterna spelar roll? Kanske är det viktigaste att vi äter mindre av pro-oxidativ och inflammatorisk kost snarare än att äta antioxidanter? Vi vet inte klart.

Vitaminer, mineraler och antioxidanter. Hur mycket, om något alls, behöver vi extra utöver maten?

Men oavsett vilket så kan man faktiskt titta ganska specifikt på tillskott av antioxidanter av olika slag och se en klar bild av dess effekt. Den kanske mest kända, eller snarare ökända, studien på antioxidanter är en finsk studie från 1996 där man testade betakarotentillskott på individer i riskzon för lungcancer (2). Intag av betakarotenrik kost har nämligen påvisat en korrelation med minskad förekomst av just lungcancer så här tilldelades rökare, före detta rökare samt arbetare som exponerats för asbest, ett kombinationspreparat med 30 mg betakaroten och 25 000 IE A-vitamin.

Resultaten efter fyra års uppföljning var ganska skrämmande. Det var inte så att de  som fick behandlingen bara blev utan positiv effekt, incidensen var HÖGRE i lungcancer för den gruppen! Inte nog med det heller, även relativ risk för total dödlighet och hjärt- kärlsjukdom var högre. Studien avbröts 21 månader tidigare än planerat av etiska skäl, en studie där supplementeringsgruppen förefaller utsättas för större risk är oetiskt på alla vis. Vid en uppföljning av denna studie, sex år efter avslutad supplementering, kvarstod trenden men utan samma statistiska signifikans (3).

Om det här var en slump eller om betakaroten faktiskt är direkt skadligt att ta i stora doser kan vi inte ge absoluta svar på. Inte heller om just riskgrupper är extra känsliga. Men studien är ett praktexemplar på när observationsdata av en viss typ av kostmönster genererar en hypotes om ett kausalt samband mellan en kostkomponent och viss typ av sjuklighet, och där man sedan får hypotesen helt motsagd vid supplementering av den specifika komponenten.

Men var studien bara ett enstaka fall? Och är betakaroten den enda kostkomponent där detta observerats? Svaren är nej och nej. I en stor meta-analys från 2007 sammanfattades randomiserade kliniska prövningar av vitamin E, vitamin C, betakaroten, vitamin A och selen i olika kombinationer eller separat i förhållande till dödlighet (4). 68 randomiserade och kontrollerade prövningar inkluderades vilket gav ett totalt deltagarantal av 232 606 personer. Majoriteten var placebokontrollerade men i vissa fall fick kontrollgrupp inget alls. Selen och C-vitamin visade sig obetydliga, de gav ingen effekt alls på total dödlighet vid analys av alla resultat. För resterande näringsämnen, E-vitamin, A-vitamin och betakaroten såg man emellertid en ökad dödlighet.

Den tidigare nämnda betakarotenstudien var alltså ingen slump förmodligen. Och dessutom förefaller höga doser av E-vitamin kunna vara negativt det också. Massmedialt blev denna meta-analys ganska uppmärksammad och naturligtvis presenterad med sensationsjournalistiska termer som exempelvis ”Vitaminpiller farliga för hälsan” i DN eller ”Vitaminpiller kan döda” i Aftonbladet. Men man ska också vara lite försiktig med att generellt avråda utifrån den här artikeln. Faktum är att doserna varierade kraftigt, från 1,2 mg till 50 mg betakaroten exempelvis. A-vitamindoserna sträckte sig från 1333 IE till hutlösa 200 000 IE, E-vitamindoserna från 10 IE till 5000 IE, C-vitamin från 60 mg till 2000 mg och selen från 20 µg till 200 µg.Även studiern

as duration varierade kraftigt, från ett enda bolusintag (när allt tas på samma gång) med uppföljning till en studie på 12 år. Om du med andra ord vill ha ett multivitamintillskott som innehåller vissa av de här ämnena så välj då ett som har doser runt RDI, och inte mer.

Conclusions  Treatment with beta carotene, vitamin A, and vitamin E may increase mortality. The potential roles of vitamin C and selenium on mortality need further study. (4)

Men forskningen har inte upphört där. 2010 publicerades ytterligare en meta-analys som undersökte intag av betakaroten, C-vitamin, E-vitamin och selen, jämfört med placebo, som primärprevention för prostatacancer (5). Man inkluderade nio randomiserade kliniska prövningar med sammanlagt 165 056 deltagare. Ingen minskad incidens i prostatacancer observerades för någon av tillskotten.

Doserna i Vitaelabs produkter

Tittar vi efter de här nämnda näringsämnena i Vitaelabs produkter hittar vi 80 mg C-vitamin och 55 µg selen i en produkt som heter Biopro exempelvis. Alla övriga ingredienser är också i doser omkring RDI. I Vitaepro är det samma mängd C-vitamin och de har 15 mg E-vitamin, vilket motsvarar ungefär 22 IE.

Dessutom innehåller produkten DHA och EPA, alltså omega-3 fiskoljor, samt D-vitamin. D-vitamin finns i Biopro också. Både fiskolja och D-vitamin tror ju jag är lämpligt för de flesta att supplementera med, och det har jag skrivit om förut. Det förefaller mig högst osannolikt att produkterna från Vitaelab, så som Vitaepro, skulle vara farliga om man inte överdoserar. Och ingenstans på deras hemsida uppmanas man heller att ta mer än rekommenderat. Varken direkt uppmaning eller subtila påståenden som antyder att ”mer är bättre”.

”Dokumenterad effekt” för hälsa och prestation

Det här är ett påstående som görs i både deras TV-reklam och på deras hemsida. När någon påstår att ”vår produkt har dokumenterad effekt” ger det sken av att just deras produkter är testade. I detta fall som om att man utfört forskning på just Vitaepro. Men så är det inte. Vitaelab hänvisar istället till annan forskning på olika ämnen som ingår i produkten och deras marknadsföring har stött på kritik från flera håll, näringsfysiologen Michael Svensson i SVT och från Livsmedelsverket i Aftonbladet.

Jag har redan visat att den sammantagna forskningen inte alls ger stöd för att det finns positiva effekter från A-vitamin, E-vitamin, betakaroten, C-vitamin och selen på olika hälsoparametrar. I en studie som jag skrev i om i BODY Magazines julinummer 2011 testade man påverkan på prestation och insulinkänslighet som primära utfallsmått, men även blodfetter och glukosnivåer i blodet, för cyklister under en 12 veckor lång träningsperiod (6). Studien var randomiserad och man tog tillskottet av E- och C-vitamin eller placebo till frukost varje dag. Efter 12 veckor fanns ingen skillnad alls i varken prestationsförmåga eller någon av hälsoparametrarna.

Påverkan på glukosupptag efter en träningsperiod med eller utan extra C- och E-vitamin (6). Ingen som helst fördel med antioxidanterna.

I en annan studie testades både tränande och icketränande individer, med eller utan tillskott av E- och C-vitamin i höga doser, under fyra veckors tid (7). Samtliga undersökta hälsoparametrar så som insulinkänslighet och skydd mot oxidativ stress påverkades positivt av träning. Men tillsammans med tillskotten där uteblev effekterna! Antioxidanter direkt inpå träningen kan alltså hämma det naturliga svaret av träningen och försämra din träningseffekt. Det är viktigt att veta.

Träning i sig leder till inflammationer och oxidativ stress akut men det finns ju faktiskt en fördel med det. Det är den man sedan kompenserar för vid återhämtningen och kroppen är mer redo att stå emot nästa träningspass eller om du blir sjuk eller skadad. Kanske kan alltså antioxidanter i höga doser direkt inpå träningen ”skämma bort” kroppens naturliga anpassning och ge sämre resultat i längden. Samma hypotes finns för övrigt när det gäller kolhydratintag direkt inpå passet. Det skrev Jacob om i texten ”Förstör sportdrycken ens träningseffekt?”.

Consistent with the concept of mitohormesis, exercise-induced oxidative stress ameliorates insulin resistance and causes an adaptive response promoting endogenous antioxidant defense capacity. Supplementation with antioxidants may preclude these health-promoting effects of exercise in humans. (7)

På Vitaepros hemsida hänvisar man inte till studierna här ovanför. Istället hänvisar man till ett antal studier som akut testat intaget av antioxidanter av olika slag och studier som visat hur oxidativ stress och inflammationer påverkats vid hård träning. Effekter som vi vet alltså inte nödvändigtvis är positiva, kanske rent av negativt.I en

liten studie som man hänvisar till av fick fem fotbollsspelare C- och E-vitamin och fem fick placebo under en säsong (8). Bara deltagarantalet är ju tillräckligt för att inte ta den på allvar men dessutom är det så att ingen prestationseffekt skilde mellan grupperna. Men ändå väljer man att hänvisa till den som om det vore ett positivt resultat för antioxidantgruppen. Jag ser det som, i bästa fall, ett nollresultat, och att man ens hänvisar till den typen av skitstudier som Vitaelab gör är ju ett tydligt tecken på att man helt enkelt är övertygad om att det räcker med en stor referenslista så kommer folk tro att Vitaepro är bättre än allt annat.I d

e flesta fall så räcker ju faktiskt det, samma sak med andra tillskott. Bara det finns en lista med coola vetenskapliga studier så är man i hamn, majoriteten tittar inte längre än så på den forskningen till vilken man de facto hänvisar. Så NEJ, att ta Vitaepro ger INTE bättre prestationsförmåga. Och de har INTE en ”dokumenterad” effekt för prestation.

Lutein, zeaxantin och astaxantin

Det här är inga antioxidanter med vitamineffekt men ändock ämnen som tros kunna vara nyttiga för oss. Lutein och zeaxantin finner du bland annat i mörkgröna grönsaker som spenat och man tror bland annat att dessa två kan vara bra för synen. Astaxantin är antioxidanten som ger laxen och flamingon dess rödrosa färg bland annat. Den skyddar fleromättade fettsyror från oxidation, precis som även E-vitamin gör, och dessutom menar Vitaelab att det finns forskning som ger stöd för att det ökar ens prestation.

Vitaelab hävdar att astaxantin i Vitaepro bevisligen minskar graden av fetthärskning i blodet; ”Dessutom är det bevisat att astaxanthin kan förhindra härskning av fett i blodet [4;5]”. Nummer 4 som det refereras till är en studie där man testat LDL-kolesterolets oxidation in vitro – utanför kroppen i artificiell miljö – och ex vivo – i mänsklig vävnad utanför kroppen – efter 14 dagar av olika nivåer av astaxantin (9). Där såg man förvisso fördelar av astaxantinet men ett påstående om ”bevis” är extremt starkt och verkligen inget man kan säga utifrån en tvåveckorsstudie som inte ens testat ämnet in vivo, det vill säga inuti människokroppen.

Dessutom innehåller Vitaepro 2 mg astaxantin och den här studien hade i ex vivo-försöket var doserna 1.8, 3.6, 14.4 och 21.6 mg där man bara fick en skillnad i 5% vid 1.8 mg. Därefter såg man en förlängd hastighet av oxidation med 26.2%, 42.3% och30.7%. Det var med andra ord väldigt liten skillnad vid den enda dosen som var ungefär lika stor (eller liten) som den från Vitaepro.
Den andra studien de hänvisar till är en randomiserad klinisk prövning där man supplementerat med 4 mg astaxantin två gånger om dagen, alltså återigen i doser som är högre än Vitaepro, under tre månader (10). Även här finns en antydan mot en god effekt men fortfarande långt ifrån något som motiverar den övertygade retorik som förs av Vitaelab. Astaxantin som skydd mot, eller behandling vid, hjärt- kärlsjukdom är en hypotes som finns inom vetenskapen (11) men den är INTE bevisad som Vitaelab påstår.

At this stage we do not know whether astaxanthin is of benefit when administered after a cardiovascular event and no clinical cardiovascular studies in humans have been completed and/or reported. Cardiovascular clinical trials are warranted based on the physicochemical and antioxidant properties, the safety profile and preliminary experimental cardiovascular studies of astaxanthin. (11)

En annan mycket intressant sak jag observerade vid läsning av deras källor är att en studie som de hänvisar till för att ”bevisa” att astaxantinet ”anpassar försvaret” (vad nu det betyder) och försvarar mot oxidativ stress INTE påvisade någon positiv effekt på lipidperoxidation, attack från fria radikaler som leder till oxidativ stress (12). Här har de alltså hänvisat till en studie om hälsofaktor A som samtidigt motsäger påståenden de gjort innan. Konstigt att inte den studien togs med för att väga upp mot de positiva effekterna va? Här var dessutom mängderna 0, 2 eller 8 mg.

Ytterligare aspekter som inte nämns i texten är att man testade massor av markörer men enbart såg effekt för några, men inte exempelvis inflammationsmarkörer TNF-alfa eller IL-2 och man nämner naturligtvis inte heller att det här enbart var en studie på kvinnor och att det bara var 14 stycken per grupp. Det enda som nämns är att astaxantin som finns i Vitaepro skyddar mot oxidativ stress, punkt slut.Sam

ma sak med lutein, där var kvinnorna dessutom i postmenopausal ålder men det nämns inte heller (13). I den studien fick man antingen 12 mg av ett mixat karotenoidtillskott med betakaroten, lutein och lykopen (4 mg av varje) eller 12 mg av enbart en av dem. Man såg mindre DNA-skada efter intag av det mixade tillskottet samt av betakaroten. Emellertid var betakarotengruppens värden vid baseline redan sämre. Men om lutein gjorde varken till eller från i studien vet vi inte, Vitaelab påstår ju att den slutsatsen kan dras men det kan den inte. Ingen effekt sågs ju av enbart lutein. En annan viktig aspekt är att det här intaget enkelt kan uppnås via kosten dessutom.

Conclusions: The results indicate that carotenoid supplementation decreases DNA damage and that a combination of carotenoids (4 mg each of lutein, ß-carotene, and lycopene), an intake that can be achieved by diet, or a larger dose (12 mg) of individual carotenoids exerts protection against DNA damage. (13)

När de sedan kommer in på prestationseffekter av astaxantin länkar man till en opublicerad studie av någon Dr. Fry och länken tar dit hit till något företag som säljer en massa hälsokost av olika slag och bedriver värdelös forskning. Jag har läst fler studier på tillskott av olika slag där det företaget har finansierat och det är verkligen dåliga studier som är skräddarsydda för att påvisa bättre resultat från det de studerar, ofta Spirulina som är ett väldigt tveksam hälsokostpreparat.

De hänvisar vidare till två små studier av astaxantin och prestation varav den ena inte ens går att hitta på Google Scholar. Oavsett vilket så är även här evidensen minst sagt mager men det är inte vad Vitaelab får det att framstå som, Vitaepro har ju ”dokumenterad effekt” som sagt. 😉

Sammanfattning

Det här är ett typexempel på extremt överdriven marknadsföring. Det är uppenbart att de tar i för kung och fosterland med att prata om hur väldokumenterat och effektivt Vitaepro är men det är struntprat. Och de har ju även fått motstå mycket, väl berättigad, kritik i media. Det är inte det att Vitaepro är skit, det är det inte. Inte heller är det farligt. Det handlar bara om att retoriken inte står i någon som helst proportion till evidensen. Och de som skriker högst har även mest att bevisa.

Jag är på intet sätt negativ mot att man tar en multivitamintablett som ger runt RDI, att dessutom ta extra D-vitamin och omega-3 tror jag också är bra. Men det är när man marknadsför sig så här hårt som Vitaelab gör med sina produkter som man bör granskas hårt. Det finns fler försäljare av tillskott som Vitaepro men de är billigare och påstår inte lika mycket.

Jag har heller ingen anledning att tro att Stig Strand far med osanning, han mår säkert jättebra och är själv övertygad om att Vitaepro har stor del i det. Men vad har det för värde? En anekdot från en före detta skidåkare som säger att ”det funkar för mig”? Inte ett jota. Evidensen för prestation och hälsa som de påstår är alltså mycket svag, och ibland snarare motbevisad. Vill man nu ändå köpa Vitaepro så ska man inte förvänta sig några supereffekter. Har man dessutom lite koll på vad det faktiskt innehåller så inser man snabbt att man kan köpa samma saker för billigare pris på annat håll.

/Nicklas

Willett WC. Fruits, vegetables, and cancer prevention: turmoil in the produce section. J Natl Cancer Inst. 2010 Apr 21;102(8):510-1.
2. Omenn GS et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med. 1996 May 2;334(18):1150-5
3. Goodman GE et al. The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: incidence of lung cancer and cardiovascular disease mortality during 6-year follow-up after stopping beta-carotene and retinol supplements. J Natl Cancer Inst. 2004 Dec 1;96(23):1743-50.
4. Bjelakovic G et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007 Feb 28;297(8):842-57.
5. Jiang L et al. Efficacy of antioxidant vitamins and selenium supplement in prostate cancer prevention: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2010;62(6):719-27.
6. Yfanti C et al. Effect of antioxidant supplementation on insulin sensitivity in response to endurance exercise training. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2011 May;300(5):E761-70.
7. Ristow M et al. Antioxidants prevent health-promoting effects of physical exercise in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 May 26;106(21):8665-70.
8. Zoppi CCet al. Vitamin C and e supplementation effects in professional soccer players under regular training. J Int Soc Sports Nutr 2006;3:37-44.
9. Iwamoto T et al. Inhibition of low-density lipoprotein oxidation by astaxanthin. J Atheroscler Thromb 2000;7:216-222.
10. Karppi Jet al. Effects of astaxanthin supplementation on lipid peroxidation. Int J Vitam Nutr Res 2007;77:3-11.
11. Fassett RG, Coombes JS. Astaxanthin: a potential therapeutic agent in cardiovascular disease. Mar Drugs. 2011 Mar 21;9(3):447-65.
12. Park JS et al. Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in humans. Nutr Metab (Lond) 2010;7:18.
13. Zhao X et al. Modification of lymphocyte DNA damage by carotenoid supplementation in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006;83:163-169


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Av Nicklas

66 svar på “Vitaepro – toppkvalitet, skräp eller bara överdrifter?”
 1. Tack Nicklas, har alltid varit nyfiken hur det egentligen ligger till då man ser dessa produkter och påståenden konstant.

 2. Bra artikel som vanligt Nicklas. Hade inte väntat mig något annat heller faktiskt, men det är ju sådan här reklam som ”vanligt” folk går på som inte är så insatta. Undrar om Stig står bakom det han säger till 100% eller om pengarna täckte resterande %.

 3. Jag tycker också att det är ett intressant retoriskt trick dom tagit till, när dom i slutet låter ”stjärnan” säga: ”Det fungerar för mig.”
  Det låter verkligen som en säkerhetsåtgärd mot de som eventuellt skulle höra av sig och kräva pengar tillbaka när dom inte fått den utlovade effekten.
  Lite som USA’s ”Your experience may vary”.

 4. Har inte hunnit läsa hela inlägget i detalj, men intressant (och kul) att du uppmärksammade Vitaepro. Och dom där namnen i reklamen, blaah, så hittepå och dåliga! Vad är det för reklambyrå som gjort den, haha! Stigisens förkortningar blir SOS. *suck*

 5. du skriver att man kan köpa samma saker för billigare pris, vill du nämna vilka produkter du syftar på då?
  jag har nämligen i all min okunskap gått och köpt omegapro från vitaelab och är ganska besviken över att jag har varit så naiv.
  jag är ständigt förkyld och hade hoppats att lite vitaminer skulle hjälpa.

 6. Ronn:
  Tack Nicklas, har alltid varit nyfiken hur det egentligen ligger till då man ser dessa produkter och påståenden konstant.

  Kul att du gillade den Ronn! 🙂

  Mathias Dahlgren:
  Bra artikel som vanligt Nicklas. Hade inte väntat mig något annat heller faktiskt, men det är ju sådan här reklam som ”vanligt” folk går på som inte är så insatta. Undrar om Stig står bakom det han säger till 100% eller om pengarna täckte resterande %.

  Tack Mathias! Ja jag litar på Strand faktiskt. Jag tror att han är övertygad om att det fungerar så som marknadsföringen låter påskina. Varför skulle Stig Strand ha minsta kunskap om näringslära? Han är förmodligen lika noob där som de flesta andra. Så jag betvivlar inte hans ärlighet alls, dock är han ju uppenbart naiv.

  Daniel:
  Jag tycker också att det är ett intressant retoriskt trick dom tagit till, när dom i slutet låter ”stjärnan” säga: ”Det fungerar för mig.”
  Det låter verkligen som en säkerhetsåtgärd mot de som eventuellt skulle höra av sig och kräva pengar tillbaka när dom inte fått den utlovade effekten.
  Lite som USA’s ”Your experience may vary”.

  Ja det är ett retoriskt grepp utan tvekan. Och att just ta med en stjärna ger ju någon sorts oförtjänt trovärdighet till produkternas evidens. Precis som när man säger att en känd byggare tar ett visst tillskott och då tror massa kids att det är bra.

  CharlotteTheOriginal:
  Har inte hunnit läsa hela inlägget i detalj, men intressant (och kul) att du uppmärksammade Vitaepro. Och dom där namnen i reklamen, blaah, så hittepå och dåliga! Vad är det för reklambyrå som gjort den, haha! Stigisens förkortningar blir SOS. *suck*

  Hehe, ja det finns tvivelsutan en del att anmärka på. 😉

  Nicole:
  du skriver att man kan köpa samma saker för billigare pris, vill du nämna vilka produkter du syftar på då?
  jag har nämligen i all min okunskap gått och köpt omegapro från vitaelab och är ganska besviken över att jag har varit så naiv.
  jag är ständigt förkyld och hade hoppats att lite vitaminer skulle hjälpa.

  Hej Nicole!
  Ja asså det finns ju många. Varenda tillskottsförsäljare har ju multivitaminpreparat, det finns på ICA och det finns på Apoteket. Jag vill inte göra reklam för någon specifik. D-vitamin är emellertid lämpligt att ta nu när hösten kommer och då är ju Kolozzeums ett jag kan tipsa om med 1000 IU per kapsel: http://shop.kolozzeum.com/sv/erbjudanden/kolozzeum-d-vitamin-100kaps.html
  Men att du blir förkyld så ofta kan ha många orsaker. Inget multivitaminpreparat kommer förändra det tror jag. Cochraneinstitutet gjorde nyligen en stor litteraturgenomgång av förkylningskurer och kom fram till att det enda som verkar ha lite evidens för att minska symptom av utbruten förkylning är zink.

  AUTHORS’ CONCLUSIONS:
  Zinc administered within 24 hours of onset of symptoms reduces the duration and severity of the common cold in healthy people. When supplemented for at least five months, it reduces cold incidence, school absenteeism and prescription of antibiotics in children. There is potential for zinc lozenges to produce side effects. In view of this and the differences in study populations, dosages, formulations and duration of treatment, it is difficult to make firm recommendations about the dose, formulation and duration that should be used.

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001364.pub3/pdf
  Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD001364.
  /Nicklas

 7. stort tack, jag har mycket att lära och er hemsida är en jätte bra utgångspunkt.

 8. Mycket bra artikel! Underhållande att läsa en blogg som inte enbart är svart på vitt och kan ta upp för- och nackdelar på ett professionellt sätt.

 9. Jag har provat undermedlet,effekten är lika med noll. Den enda effekt medlet har är att Vita Pro,tömmer äldres och även yngre människors plånböcker,medan bluffmakarna tjänar miljontals kronor på oss lite naiva människor!

 10. Hej,
  tack för en bra sida…jag läste en artikel om ett kosttillskott som hette Foz, med främst innehållet fosfat. De som tagit fram det som är bland annat är 2 läkare påstår häpnadsväckande effekter. Har ni hört/läst något detta kosttillskott från Norge?

 11. Hej Nicklas och tack för din artikel!
  Har själv lite problem med mina leder och ville testa någon preparat då jag tränar ganska mycket och vill inte göra uppehåll med träningen pga mina leder…Har testat vitaepro kapslar i 3-4 månader och kan ärligt säga att jag märkte skillnad direkt,som om det hände ett mirakel…Min man har också lite problem med sina leder men han var mycket skeptisk mot alla tillskott,men han testade sen vitaepro och efter en vecka han sa till mig men mina leder gör inte ont längre…Har gjort nu ett uppehåll med tabletter men har märkt direkt att det börjar göra ont i mina leder igen?? Var på väg att beställa ett nytt ask och då såg jag din artikel,och inte bara din utan flera som har påpekat att det är bara deras marknadsföring(vitaepro) osv att de har inte vetenskapliga bevis,att de lurar folk…Så jag verkligen undrar hur kunde de hjälpa mig?? Kan det vara något psykisk alltså att man bara tror att de kommer att hjälpa eller??
  Vet inte nu vad ska jag göra,någon hade tipsat om ett par andra kapslar med fiskolja men då är det väl samma sak med all tillskott??
  Tacksam för svar och tips

 12. Har en fråga till Nicklas: har Du testat själv på Dig eller var det Dina vänner, familjen som har provat & fick ingen effeckt? Jag tänker skicka efter dessa, men vill ha lite inblick i det hela.
  MVH
  Wanda-Gabriella

 13. Wanda-Gabriella:
  Har en fråga till Nicklas: har Du testat själv på Dig eller var det Dina vänner, familjen som har provat & fick ingen effeckt? Jag tänker skicka efter dessa, men vill ha lite inblick i det hela.
  MVH
  Wanda-Gabriella

  Jag har själv inte testat och känner ingen som har gjort det heller vad jag vet. Men det har ju inget med saken att göra. Det finns inget i Vitaepro som ger en tydlig ”effekt” om man nu inte lider av en bristsjukdom som botas tack vare att man får i sig näringsämnet i tillräcklig mängd tack vare tillskottet. Men den effekten vore ju inte på något vis unik från Vitaepro i så fall. Den skulle man ju få från en annan produkt med samma mängd av det näringsämnet också.

 14. Leta er in på vitapro norge,där finns dukumenterat hur värdelöst vitapro egentligen är. Ders dokument på en del saker är djurförsök,inte på männhiskan.

 15. Tack för Ditt svar : )
  Men det är ju det att kosttillskottet är för människor som har näringbrist/lider av bristsjukdom… Vanliga vitaminer & mineraler inte hjälpte mig & inte glukosamin heller (jag är allergisk mot skaldjur). Det, som är bra för den ena människa kan ju vara ”dödsdöm” för den andre. Det bästa skulle vara så att man anpassa kosttillskott individuellt. Men våran hälsovård kan inte det än så man kan prova sig fram…

 16. Wanda-Gabriella:
  Tack för Ditt svar : )
  Men det är ju det att kosttillskottet är för människor som har näringbrist/lider av bristsjukdom… Vanliga vitaminer & mineraler inte hjälpte mig & inte glukosamin heller (jag är allergisk mot skaldjur). Det, som är bra för den ena människa kan ju vara “dödsdöm” för den andre. Det bästa skulle vara så att man anpassa kosttillskott individuellt. Men våran hälsovård kan inte det än så man kan prova sig fram…

  Inläggets poäng är det att Vitaepro marknadsför sig hårdare än andra och gör tveksamma påståenden. Jag är ingen motståndare av varken tillskott generellt eller Vitaepro specifikt. Men ju mer man påstår desto mer bör man också granskas.

 17. Göran: Leta er in på vitapro norge,där finns dukumenterat hur värdelöst vitapro egentligen är. Ders dokument på en del saker är djurförsök,inte på männhiskan.

 18. MYCKET intressant läsning!!! Jag har ett 18 år gammalt djupt Narkotikamissbruk bakom mig. Jag var med om en kraftig bilolycka 2003, så min kropp är ihopskruvad av Titan. Dessutom har jag dragit på mig Hepatit C och även så skrumplever. Jag prövade, började för drygt 1 år sedan, en massa olika omega 3-preparat, krilloljor, alaska blåbär, m.m m.m. Jag var väl uppe i 7:e testrundan av preparat när jag såg Stig Strand på TV`,n och tog beslutet att omedelbart ringa och beställa vitaEpro. Det dröjde 5 dagar innan jag hade min första beställning. Efter 7 dagars ätande av vitaEpro så märkte jag skillnaden, det var enormt. Alla de andra preparaten/kosttillskotten åkte i soporna.Jag driver idag ett framgångsrikt företag med 8 anställda utan problem. Jag tar Cellgifter(Inteferon) mot min Hepatit C och mår, vad jag hört, mycket bättre än andra i samma behandling. Samt att mina skador från min biloycka, som skulle vara en kronisk smärta resten av mitt liv enl min läkare, inte känns av alls längre!!! Så jag höjer vitaEpro till skyarna för det FUNGERAR PÅ MIG. SÅDESÅ!!! LIFE IS VERY VERY GOOD!!!!!

 19. Grattis till er som har fått det att fungera.
  Ni borde betala er själv de pengar ni ger bort till företagen.
  Hört talas om placeboeffekten?

 20. Mycket bra och källkritisk artikel. Det är så här aggressiv marknadsföring måste mötas. Jag har funderat på att pröva VP men måste säga att jag inte tänker öda pengar efter att ha läst din utmärkta artikel. Jag är glad att din artikel kom högt upp när man Googlade. Claes

 21. aggressiv marknadsföring säljer,det är tydligt det med rätt marknadsföring kan man sälja gödsel som fungerande kost tillskott.undrar hur mycket kändisarna fick betalt för sin medverkan i att lura folket tack för varningen höll på att åka dit själv finns det inget stopp för dessa bluff företag i sverige
  mvh jorma

 22. jorma:
  aggressiv marknadsföring säljer,det är tydligt det med rätt marknadsföring kan man sälja gödsel som fungerande kost tillskott.undrar hur mycket kändisarna fick betalt för sin medverkan i att lura folket tack för varningen höll på att åka dit själv finns det inget stopp för dessa bluff företag i sverige
  mvh jorma

  Som jag skrev så tror jag uppriktigt sagt inte att Stig Strand vill luras. Jag tror att han, liksom andra, verkligen tror att det är så bra. Varför skulle han som skidåkare kunna ett enda dugg om det här? Och där ligger ju ”problemet”. Det är nog lättare för gemene man att utgå från en som själv lyckats inom skidåkning än en person som läst in sig på ett ämne. Även om det är den sistnämnda som förmodligen har bäst koll. Men att vara en grym skidåkare gör dig ju inte direkt till en kunnig person i näringsfysiologi. 🙂

 23. Hej
  Jag har under en langre tid irriterat mig pa Vitaepros marknadsforing. Att fa forsta sandningen till halva priset
  gor att manniskor tror att dom har gjort ett ”kap” nar dom bestaller. Troligen ber den som tror pa detta
  ??? preparat vanner att bestalla for dom. Ett lysande marknadsknep men AJ sa fult. Jag bor halvtid i San Francisco, dar kan man kopa liknande preparat for nagra fa dollar.
  Dessutom att dom i sin marknadsforing pastar att deras preparat ar testat i Laboratorier med fina resultat
  skulle vara otillborlig marknadsforing. De s.k. kandisar som staller upp far sakert BRA betalt for att uttala sig.
  Den norska Stjarnan som tidigare var en av de kandisar som ”at” VitaePro blev utslangd nar hon fick Cancer.
  MVH L.silvander

 24. Jag har vid ett flertal tillfällen anmält VitaePro till reklammationsnämden,men dom verkar ej bry sig om det så man undrar om dom mutats av VitaePro.
  Det finns inte heller några dokument på medlets verkningar som reklamen påstår. Enligt Läkemedelsverket och Livsmedelsverket,är de starka antioxidanterna 3 stycken,som inte på annat vis än genom föda kan upptas av kroppen. Hela Historien dom kör med i media och TV är ett stort bedrägeri,man blir frusterad av att inte det åtgärdas,kanske en polisanmälan skull sitta fint på skojarna.

 25. Ni tänker på laktos och gluten
  Jag är fisk o skaldjur allergier kan inte ta omega3 Kan göra vitapro omega3 av linfrö ? Skriv till mej

 26. Tack för en bra artikel gällande vitaepro! För mej blev resultatet som jag trodde:onödigt att köpa!

 27. Ville bara tacka för en utmärkt artikel.
  Jag har själv sett reklamen och undrat om det kan finnas ens ett uns av sanning i den. Jag har börjat komma upp i ålder och jag älskar att ta långpromenader, men känner allt som oftast av stelhet och ömhet i framför allt höfterna på senare år. Om det nu skulle hjälpa att enbart ta ett vitaminpiller så vore det ju strålande.
  Jag tillhör dessutom den generationen som fortfarande lever under illusionen, att det som sägs radio och teve är sant. Google är dock en fantastisk uppfinning, och jag har lärt mig att googla och ta reda på fakta själv och inte lita på sådant som serveras via just reklam.
  Nu så avstår jag från att prova de där pillren och tror jag tar och lägger pengarna på ett säsongskort till simhallen istället. Tack. 🙂

 28. I livsmedelsbutiker finns att köpa omega piller och kapslar av olika typer till ett pris som ligger skylågt under skräpmedlet vitaePro. De antioxidanter som ingår i vitaePro kan ej tas upp av kroppen annat än i naturlig kost(bluff från vitaePro)som skryter om sina antioxidanter.Jag har vid ett flertal gånger begärt att få se deras dokument på vad som gör vitaePro så väldigt effektivt som påstås,men har ej fått något svar vilket omedelbart kan kopplas till att företaget kör med en stor bluff.

 29. Peter Strang: MYCKET intressant läsning!!! Jag har ett 18 år gammalt djupt Narkotikamissbruk bakom mig. Jag var med om en kraftig bilolycka 2003, så min kropp är ihopskruvad av Titan. Dessutom har jag dragit på mig Hepatit C och även så skrumplever. Jag prövade, började för drygt 1 år sedan, en massa olika omega 3-preparat, krilloljor, alaska blåbär, m.m m.m. Jag var väl uppe i 7:e testrundan av preparat när jag såg Stig Strand på TV`,n och tog beslutet att omedelbart ringa och beställa vitaEpro. Det dröjde 5 dagar innan jag hade min första beställning. Efter 7 dagars ätande av vitaEpro så märkte jag skillnaden, det var enormt. Alla de andra preparaten/kosttillskotten åkte i soporna.Jag driver idag ett framgångsrikt företag med 8 anställda utan problem. Jag tar Cellgifter(Inteferon) mot min Hepatit C och mår, vad jag hört, mycket bättre än andra i samma behandling. Samt att mina skador från min biloycka, som skulle vara en kronisk smärta resten av mitt liv enl min läkare, inte känns av alls längre!!! Så jag höjer vitaEpro till skyarna för det FUNGERAR PÅ MIG. SÅDESÅ!!! LIFE IS VERY VERY GOOD!!!!!

  Ta den om rödluvan också!

 30. I intervju i radion för en tid sedan berättade Stig Strand om att han fick reklampengar av företaget och aldrig har använt Vitaepro i hela sitt liv,så var det med den reklamen

 31. Jag är opererad för rusande hjärta och blev bra. Senare provade jag Vitapro som visade sig trigga igång orytm och hjärtklappning, varför jag slutade med det.

 32. Jag blir också ut tjatad av alla kosttillskott annonser. Jag äter ju grönsaker och sallad och fisk och broccoli och allt nyttigt.Talriks modellen. Då ska ju lagret i kroppen vara fyllt. Nu är jag frisk och kry . Jag behöver inte fylla på mer. Det som man ska ge mer avi livet är kärlek och omsorg och uppmuntran och arbeta 6 timmar per dag. Shalom !

 33. Den finska studien visar faran med SYNTETISKA ’näringstillskott” som använts i den undersökningen..

 34. Du har en masterexamen i kostvetenskap från Uppsala universitet, men frågan är vad du har lärt dig där om kost och näring.
  Du verkar tro att RDI är det som räcker för det dagliga näringsintaget. Du refererar till många studier som har kritiseras hårt för de stora brister de innehåller och legitimerar dessa för att kosttillskott inte har någon verkan.
  Att Större doser C-vitamin skulle hämma syreupptagningsförmågan är helt absurt. En Björn producerar ca 20 gram C-vitamin, skulle de påverka dess syreupptagningsförmåga, skulle det gå emot naturens egen regim.
  Enligt min uppfattning följer du inte den globala forskningen om C-vitamin och andra antioxidanter, då skulle du inta ha den här uppfattningen om antioxidanter och C-vitamin. Vad tror du Bruce Ames och Lester Packer skulle säga om att antioxidanter inte har någon verkan i den mänskliga kroppen.
  Jag har hållit på med ett hälsoprogram kopplat till forskning i ca 15 år. Materialet är samlat från de största forskarna och auktoriteterna inom kost och näring, men framförallt nya rön om C-vitamin. Jag ser då inte några kopplingar till att större doser C-vitamin och andra antioxidanter skulle kunna vara skadliga eller inte ha någon verkan i den mänskliga kroppen.
  Hälsningar Thomas Nyberg

 35. Hade själv tänkt bumpa detta inlägg med tanke på hur mycket marknadsföring vitapro gör på tv nu för tiden, tror inte det går en enda reklampaus utan att vitapro är där med sina dubbade skådisar som ändå pratar svenska.
  Funderar på hur dom finansierar reklamen, antingen har ett stort bolag köpt upp ett knaggligt vitapro-bolaget för en billig peng och gör en storsatsning eller så har det börja sälja rejält.

 36. Jacob Gudiol: Jag förkortade din kommentar till dig Thomas. Tack för ditt faktaspäckade bidrag
  Den här publicerades för några veckor sen förresten. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23600891 Väldigt konstigt att vi människor kan få negativa effekter av björndoser

  Hej Jacob!
  Tycker att studien är svårtolkad och att det skulle vara C-vitamin som orsakade den försämrade hastigheten, tycker jag verkar märkligt.
  Du tycker 1 gram C-vitamin är björndoser, men i den vekliga djurvärlden kan t.ex. en björn producera 20 gram C-vitamin/dygn. RDI (rekommenderat dagligt intag) för C-vitamin är satt av Världshälsoorganisationen som 0,7 mg/kg kroppsvikt per dygn för människor. FDA (den amerikanska motsvarigheten till vårt svenska läkemedelsverk) rekommenderar 55 mg/kg kroppsvikt per dygn för apor och det skulle motsvara för en 70 kilos människa ca 3,5 g. Den nödvändiga dosen av C-vitamin för försöksdjur bestäms emellertid enligt kriterier för bra hälsa, t.ex. normal tillväxt, sårläkning, motståndskraften mot infektioner etc. men för människor bestäms RDI enbart av det belopp som är nödvändigt för att förhindra de första symptomen av skörbjugg. För att nå dessa dosnivåer krävs det att det används helt andra måttstockar. Hade bara någon använts skulle RDI för vuxna vara betydligt högre än den nuvarande. Vid denna beräkning lider nästan varje ”frisk” person i vårt välfärdssamhälle av kronisk C-vitamin brist som kan vara delvis ansvarig för den aktuella pandemin av kroniska latent aterosklerosis (åderförkalkning).
  Jag tar själv ca 6 gram/dygn uppdelat i tre doser d.v.s. 2 gram på morgonen, 2 gram vid lunch och 2 gram vid middag. C-vitamin har kort halveringstid i serum och det innebär att om man tar en dos på morgonen så vid lunch är den nere på scratch igen. För att få bra nivå av C-vitamin i serum och i olika vävnader i kroppen bör man ta tre doser per dag. Jag har tagit kosttillskott av C-vitamin och andra antioxidanter i 20 år i optimala doser. Jag är 55 år nu och mina blodvärden är toppen. Jag tränar hårt fortfarande och kan hålla ett bra tempo när jag löptränar.
  Stevie Hickey och Hillery Roberts är kanske en av de främsta C-vitamin experter idag och har skapat den dynamiska flödes modell som jag anser vara ett genombrott, när det gäller C-vitamins farmakokinetiska effekt i kroppen. Som sagt, var och en får själv avgöra om man vill följa myndigheternas RDI på 60 mg C-vitamin eller ta optimala doser som de flesta Stora C-vitaminexperter rekommenderar. Nedan är tre länkar angående C-vitamin.
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Forthomolecular.org%2Flibrary%2Fjom%2F2005%2Fpdf%2F2005-v20n04-p237.pdf&ei=MZvKUaqIM6qk4gS_uIC4BQ&usg=AFQjCNELO02ImiaiVhTVK8E6fh6LiM2N_g&sig2=PB4EE-uBjM9k55iGxY4wBw&bvm=bv.48340889,d.bGE
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%252Fs11010-006-9182-y&ei=T5HKUZjWCJCM4gSLooHQBw&usg=AFQjCNEBdIJ64yViLJZxCIhNiI6Lu2iJyg&sig2=8Nkn5FYN1RDNIuSf0EIrMQ&bvm=bv.48340889,d.bGE
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.envita.com%2Fcancer%2Fintravenous-vitamin-c-natural-chemotherapy-immunotherapy-agent-extraordinaire&ei=T5HKUZjWCJCM4gSLooHQBw&usg=AFQjCNHdvZoLmjsc0_xC8FHaqYFynxnUXA&sig2=DZ1ADoKZ-tCEUZ1yccVokQ&bvm=bv.48340889,d.bGE

 37. Thomas: Tycker att studien är svårtolkad och att det skulle vara C-vitamin som orsakade den försämrade hastigheten, tycker jag verkar märklig

  Vad är svårtolkat? En grupp fick placebo och en grupp fick vitamin C. I övrigt var träningen den samma. De som fick C-vitamin fick sämre förändringar. Hur kan det vara svårtolkat?
  Sen att du tycker det är märkligt. Ja, jag är ju inte förvånad med tanke på det andra du skrivit. Tror man sig veta vad som är optimalt och det sen finns studier som visar på att det nog inte är optimalt så är det givetvis svårt att få ihop. Då kanske man tolkar det som märkligt?
  När det gäller din diskussion kring RDI och optimalt så stämmer det givetvis att RDI inte är något försök med att säga vad som är bäst. Men hela den diskussionen är ju något som du verkar vilja dra upp och inget som någon sagt emot. Sen att du verkar sätta värdet för ”optimalt” på en helt absurd nivå är ju en helt annan fråga.
  När det gäller dina länkar så var den första till en artikel i en skittidskrift. Artikeln har trots att den publicerades för 8 år sen i princip endast blivit citerad av författarna själva samt några andra författare för samma tidskrift. Alltså inget som någon tagit på större allvar och då är det ju väldigt svårt att tro på att detta skulle vara några av världens främsta experter. För övrigt lägger de fram en hypotes. Vad jag kunnat finna har de aldrig någonsin verkligen testat den på friska och mer milda typer av besvär. Inte ens testat den för biverkningar.
  Den andra länken handlar om akut behandling vid skada då kroppen utsätts för en helt annan stress jämfört med i vanliga fall. Alltså inte applicerbar överhuvudtaget på människor i vanliga situationer.
  Den sista länken hoppas jag är ett skämt? Det där var reklam, inte ens ett försök till vetenskap.

 38. Thomas: Läs den här studien om du har problem med Jacobs referens (varför du nu har det). Den visar väldigt tydligt på försämrad effekt av konditionsträning vid höga intag av antioxidanter (Vitamin C och E). Detta är för mig inte konstigt, då man vid högt intag av antioxidanter torde neutralisera och/eller blockera mycket av den oxidativa stressen som träningen normalt resulterar i.
  http://www.pnas.org/content/106/21/8665.abstract

 39. Johan:
  Thomas: Läs den här studien om du har problem med Jacobs referens (varför du nu har det). Den visar väldigt tydligt på försämrad effekt av konditionsträning vid höga intag av antioxidanter (Vitamin C och E). Detta är för mig inte konstigt, då man vid högt intag av antioxidanter torde neutralisera och/eller blockera mycket av den oxidativa stressen som träningen normalt resulterar i.
  http://www.pnas.org/content/106/21/8665.abstract

  Johan att C-vitamin och E-vitamin skulle blockera superoxid dismutas, glutation peroxidas kan ju verka möjligt, det är svårt att säga med sådana här avancerade metoder, det kan lätt bli metodfel. Det är ju ganska små studier som gjorts hittills vad jag vet, så vi får se i framtiden vad större studier visar. Vad vi vet hittills av flera forskningsstudier på C-vitamin är att det är den effektivaste antioxidanten genom att den kan donera två elektroner till fria syreradikaler som bildas under träning. E-vitamin är effektiv i fettrik vävnad och C-vitamin regenererar den genom att lämna en elektron till den. C-vitamins funktion som antioxidant är dosrelaterad och blir effektivare med större doser. Det skulle vara intressant om de gav större doser C-vitamin tillsammans med E-vitamin, glutation, Q-10 och Alfa-liponsyra och se vad resultatet skulle bli. Jag talar då om 3 gram C-vitamin/dygn, uppdelat i tre doser.
  Om vi tittar i naturen kan de flesta djur tillverka stora mängder C-vitamin/dygn och vid olika former av stress så kan de öka produktionen betydligt. Det verkar som att större doser C-vitamin behövs vid olika stresstillstånd och träning är en form av stress. De flesta djur tillverkar (8000 däggdjursarter) och förbrukar C-vitamin i mängder mellan 12 gram -17 gram dagligen. Vid stress kan de femdubbla produktionen upp till 100 gram. I motsats till djuren kan människan inte producera C-vitamin endogent i kroppen utan måste tillföra C-vitamin externt genom kosten. Våra förfäder förlorade den förmågan för 40 millioner år sedan, när att enzym som behövdes för att omvandla glukos (blodsocker) till C-vitamin blev förstört genom en mutation. En nödvändig förutsättning för denna mutation av GLO genen var en tillräcklig tillförsel av C-vitamin genom kosten. Våra förfäder levde vid den tiden i tropiska regioner. Deras kost bestod i huvudsak av frukt och andra former av växtnäring, som tillförde ett dagligt intag av C-vitamintillförsel av ett omfång av flera hundra milligram till flera gram per dag.
  C-vitamin har varit en viktig ingrediens i livet sedan innan evolutionen gjorde sin uppdelning i djur-och växtriket. Det används i hela kroppen under så många saker, så det är förmodligen ingen överdrift att säga att det finns praktiskt taget inga uppgifter som det inte är inblandat i.
  Så då måste man fråga sig varför 1 gram C-vitamin som inte är en så stor dos har en så negativ effekt i den mänskliga kroppen genom att hämma viktiga enzymsystem och försämra syreupptagningsförmågan som är viktiga ingredienser för överlevnaden för organismen? Varför producerar de flesta djur stora doser C-vitamin vid olika stresstillstånd om C-vitamin skulle ha negativa effekter i kroppen? Det verkar som om C-vitamin är otroligt viktigt vid olika stresstillstånd för djur, men även för människan. Människan särskiljer inte från djuren i den bemärkelsen att vi behöver större doser C-vitamin vid olika stresstillstånd, men vi kan inte tillverka vårt eget C-vitamin pga. en defekt gen. Därför måste vi tillföra större doser via kosttillskott eftersom doserna från kosten inte kan täcka behovet av C-vitamin.
  Jag har aldrig hört talas om den här defekten av C-vitamin vid träning tidigare, men många studier har visat positiva resultat med C-vitamin vid träning, så det finns inte bara negativa studier.
  http://www.drlam.com/articles/vitamin_c_and_exercise.asp
  http://newsinfo.iu.edu/web/page/normal/6728.html
  http://www.livestrong.com/article/471345-vitamin-c-exercise/

 40. Det handlar ju om att balansera stress. När du tränar är målet stress som sen stimulerar kroppen till anpassning. Tar du C-vitamin eller andra antioxidanter så minskar du en del av den stressen och därmed också en del av träningssvaret. De länkar vi har gett och de länkar du har gett stödjer alla den hypotesen. Tillför du något som minskar på reaktionerna som ger anpassning efter träningen så minskar du på effekten av träningen.

 41. Jacob Gudiol:
  Det handlar ju om att balansera stress. När du tränar är målet stress som sen stimulerar kroppen till anpassning. Tar du C-vitamin eller andra antioxidanter så minskar du en del av den stressen och därmed också en del av träningssvaret. De länkar vi har gett och de länkar du har gett stödjer alla den hypotesen. Tillför du något som minskar på reaktionerna som ger anpassning efter träningen så minskar du på effekten av träningen.

  Om jag har förstått dig rätt så menar du att exogena tillskott av C-vitamin och antioxidanter hämmar effektiviteten av träningen. Det är tvärtom det resonemang jag driver angående deras kapacitet. Enligt ditt resonemang ska man ha låg halt av C-vitamin och antioxidanter i cellerna för att få bra effektivitet av träningen. Det strider mot naturens lagar vid olika stresstillstånd och det strider mot antioxidanternas funktion i kroppen. Antioxidanternas viktigaste funktion vid olika stresstillstånd är eliminera fria radikaler och forskning visar att större doser av antioxidanter har bättre effekt mot dessa radikaler. Eftersom syreradikaler bildas i större halter vid hård träning så måste fler olika antioxidanter finns närvarande för att reducera dessa radikaler. Ju mer man kan reducera dessa radikaler desto mer skyddar man kroppen mot olika skador på olika vävnader. Forskning har visat att personer som tränat hårt och tar större doser antioxidanter har färre fria radikaler i blodet.
  Lester Packer har utvecklat konceptet ”antioxidanternas nätverk” som är ett genombrott när det gäller förståelsen av hur antioxidanterna samarbetar för ett fullständigt antioxidantförsvar.
  Kemiskt sett är det som utspelar sig när en antioxidant träffar en fri radikal förvånande. För att avväpna eller ”underkuva” en fri radikal, förenar sig antioxidanten med den fria radikalen genom att låna ut en elektron. Det gör antioxidanten instabil och får den faktiskt att anta egenskaperna hos en tämligen svag och ofarlig fri radikal som snart bryts ner. Som tur är kan vissa uttröttade antioxidanter rehabiliteras – återta sin gamla antioxidantform – när andra antioxidanter lånar ut den elektron som krävs för omvandlingen. Så arbetar vissa antioxidanter tillsammans för att återuppliva varandra på slagfältet. Som exempel förklarar Packer att om en E-vitamin själv skadas när den oskadliggör en fri radikal kan en C-vitamin eller Q-10 låna ut en den elektron som behövs och därmed rädda livet på E-vitaminen. Syftet är förstås att säkra överlevnaden hos det viktiga nätverket av antioxidanter i kroppen. Om så inte skedde skulle vi vara tvungna att äta och framställa enorma mängder antioxidanter för att kunna stävja alla fria radikaler som uppträder varje bråkdel av en sekund.
  Det är dock bara vissa antioxidanter som har den här förmågan, säger Packer. De är E-vitamin, C-vitamin, glutation, coenzym Q-10 och alfa-liponsyra. De utgör kroppens specialstyrka, säger han, även om det finns många andra antioxidanter både naturligt i kroppen och i maten vi äter. Ibland dessa fem ”superoxidanter” är det bara alfa-liponsyra som kan återuppväcka alla andra antioxidanter i nätverket – inklusive sig själv. Det är bättre att ta flera olika antioxidanter i stället för bara en sort, eftersom de inte fungerar enskilt och deras skyddande verkan blir mycket starkare när de kan samarbeta, menar han.
  En individ med ett överskott av C-vitamin har ett kontinuerligt flöde genom vävnader, som därför hålls i ett reducerat tillstånd (normalt, friskt).
  Det är biologiskt värdefullt att ha ett dynamiskt flöde genom kroppen, även om inte all C-vitamin absorberas. Under tider av påfrestningen eller infektion ökar absorptionen av C-vitamin och överskottet av C-vitamin fungerar då som en reservoar som kroppen kan ta upp utan dröjsmål. När detta händer ökar utsöndring också och förbättrar förhållandet mellan reducerad till oxiderad C-vitamin i vävnaden och hjälper till att återställa hälsa.
  Olika former av fysisk påfrestning, skador eller infektioner orsakar fria radikaler för att attackera kroppens vävnader. Om tillräcklig C-vitamin är tillgängligt vid tidpunkten, släcker den skadan, genom att donera elektroner för att neutralisera de fria radikalerna. Om inte kommer de fria radikalerna utlösa förödelse med molekylerna i våra kroppar. Det är därför djur producerar mer C-vitamin vid en stressituation. Det lindrar inte stressen, men förebygger skador och att återhämtningen blir bättre efter stressituationen. Det är detta många studier har visat att träningsvärken blir lindrigare och återhämtningen går fortare efter ett hårt träningspass med bra C-vitaminnivåer i kroppen.
  Om personen inte har ett överskott av C-vitamin är den tillgängliga poolen snart slut vid en stressituation. När blodnivåerna sjunker börjar askorbat aktivt pumpas från tarmen. Det belopp som finns i matsmältningssystemet är begränsad och är snart tömd. En som tränar hårt och som inte är medveten om det ökade behovet och inte tar tillskott får därför akut brist på C-vitamin under träningens gång, men även senare om man inte kompletterar genom kost och kosttillskott.
  De tillgängliga studier som använt både djur- och mänskliga modeller har presenterat motstridiga resultat, när det gäller effekten av vitamin C och E tillskott, åtminstone delvis på grund av metodologiska skillnader vid bedömningen av oxidativ stress och tränings anpassningar. Faktorer som kan förklara en del av mångfalden av resultaten inkluderar näring, subjekt egenskaper, tränings egenskaper och experimentella fel som härrör från komplexiteten i de använda metoderna i redox status analys.
  Även om de valda hypoteserna från dessa studier kan verka distinkta för jämförelser, så är skillnader för många bland de tillämpade metoderna för att kunna dra definitiva slutsatser om påverkan av vitamin C och E tillskott på utövande av motionsträning.
  http://ajcn.nutrition.org/content/93/6/1373.full
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21487150
  http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11536-013-0173-6
  http://www.hindawi.com/journals/oximed/2012/707941/
  http://www.hindawi.com/journals/jar/2012/316943/ref/

 42. Thomas: Dina långa texter har inget med dina påståenden att göra, dom är bara dimridåer. Dina referenser visar inte heller något stöd för det du säger, dom behandlar mestadels sjuka och/eller gamla råttor alternativt visar på neutral effekt av antioxidanter i samband med träning. I referens No 4 i inlägg 43 (som jag tycker verkar vara en hyggligt skriven review, och där dom enda referenser som visar på positiva resultat är utförda på råttor) så avråder författarna tom från extra intag av antioxidanter för friska individer. Ganska långt ifrån dina påståenden, eller?

 43. Johan: Thomas: Dina långa texter har inget med dina påståenden att göra, dom är bara dimridåer

  Jag läste inte ens sista svaret. Kändes som precis samma text som de tidigare kommentarerna när jag började läsa. 🙂

 44. Jag har en annan sida av allt detta om Vitapro jag har 7 st kunder som har enligt REKLAMEN blivit lovade att man blir bättre.nästan som en mirakel medicin. 2 utav dem som har provat vitapro är idrottsmänniskor och ville öka sitt tillskottet av vitamin -D och Karatonider. Vid prover vid Idrottslabbet ”ORAC” test så vissar kroppen att inget har hänt. Så personerna som har lagt ut tusentals kronor fick inte en krona åter… DÅLIGT lura människor så. Jag själv jobbar med Vitaminer & kostillskott men märker man ingen skillnad efter 3 mån så får man pengarna åter. detta för att man vågar på stå att produkterna är bra. Sen går man inte ut och lovar kunder att man blir friskare jag anser att dom bryter mot reklam lagen…

 45. GRRRRRRR……
  Jag är så less på TV4s reklam generellt (bl a under Friidrotts-VM) och det värsta tror jag är reklamen för Vitaepro och Stig Strand som medverkar.
  All Stig Strands positiva goodwill har försvunnit i och med detta. Jag förstår inte hur han kunnat sänka sig så lågt och att medverka i det här mycket tveksamma företagets reklam.
  Sverker Olofsson gjorde ju också rent hus med Vitaepro i hans PLUS-program.
  På Vitaepros hemsida finns följande att läsa UTAN hänvisning till någon som helst forskning:
  A)Muskelfunktion
  VitaePro innehåller D-vitamin som bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion.
  (Min kommentar; Sola litet, drick mjölk och ät ost i stället!).
  B)Brosk
  VitaePro innehåller C-vitamin som bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för normal broskfunktion.
  (Min kommentar; Ät frukt och grönsaker eller drick ett glas juice per dag i stället! Tag dessutom promenader i måttlig mängd så mår dina ledbrosk bäst!)
  C)Oxidativ stress
  VitaePro innehåller antioxidanterna C- och E-vitamin som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.
  (Min kommentar; Se C-vitamin ovan.
  Mina kommentarer i övrigt;
  Vad gäller E-vitamin finns synnerligen osäkra forskningsresultat. En del påstår att E-vitamin skulle vara bra för potensen för män (helt obevisat).
  Livsmedelsverket anger följande:
  Vi får framför allt i oss vitamin E från frön och vegetabiliska oljor, margarin, vetegroddar, gröna bladväxter, avokado, fullkornsprodukter, ägg och mjölk.
  Ät således vettig allsidig mat i stället!)
  (Min kommentar ytterligare-se Wikipedia:
  Under 2000-talet företogs några undersökningar som utgick från hypotesen att E-vitamin skulle förhindra uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar och cancer. Studier visade dock motsatta resultat: tillskott av syntetiskt E-vitamin korrelerade med fler fall av hjärt-kärlsjukdomar och cancer.[1][2][3] En negativ korrelation upptäcktes mellan gamma-tokoferol och prostatacancer: tillskott av naturligt gamma-tokoferol gav signifikant fler fall prostatacancer.[4] Detta stöds också av senare undersökningar, som följt upp tidigare undersökningar på syntetiskt alfatokoferol och studerat långsiktlig effekt på tillskott.[5] Forskning fortgår emellertid på huruvida det finns positiva samband mellan andra former av E-vitamin (tillsammans med selen) och prostatacancer.[6]
  Källor
  1. Lonn E et al, Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial, JAMA : the Journal of the American Medical Association [2005, 293(11):1338-47]
  2. Eric A. Klein, The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, Current Clinical Urology, 2009, VI, 349-360
  3. Lippman SM et al, Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2009 Jan 7;301(1):39-51. Epub 2008 Dec
  4. Margaret E. Wright et al, Supplemental and Dietary Vitamin E Intakes and Risk of Prostate Cancer in a Large Prospective Study, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev June 2007 16; 1128.
  5. Eric A. Klein et al, Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer, JAMA. 2011;306(14):1549-1556
  6. Mark C Ledesma et al, Selenium and Vitamin E for Prostate Cancer: Post-SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial) Status, Mol Med. 2011 Jan-Feb; 17(1-2): 134–143
  D)Hjärtat
  DHA bidrar till hjärtats normala funktion.
  (Min kommentar:DHA dokosahexaensyra, är en fettsyra inom familjen Omega 3.
  Vill man åt DHA i en mer direkt form så kan man äta fet fisk, exempelvis lax, eller särskild olja framställd av fisk eller alger.
  Ät således vettig allsidig mat och gärna fet fisk 2 ggr/vecka!)
  Livsmedelsverkets rekommendationer vidare:
  ”Däremot visar flera stora undersökningar att risken för sjukdomar inte minskar när man äter kosttillskott. Man får alltså inte samma effekt när man tar höga doser av kosttillskott med vitaminer och mineraler som innehåller antioxidativa ämnen som när man äter mycket frukt och grönt. Därför kan man inte kompensera en dålig kost med kosttillskott.”
  Vidare Livsmedelsverket:
  ”Vem behöver kosttillskott?
  Trots att det finns många brister i våra matvanor visar kostundersökningar att de allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. För de flesta finns det alltså inget behov av extra kosttillskott.
  Däremot kan vissa grupper behöva kosttillskott, i vissa perioder av livet.
  De kosttillskott som rekommenderas är:
  Vitamin D till alla barn upp till två års ålder. Vissa barn behöver fortsätta med D-vitamintillskott även efter två år.
  Folsyra till kvinnor som kan tänkas bli gravida.
  Vitamin D till äldre som inte regelbundet vistas ute.
  STIG STRAND: LÄGG AV MED ATT LURA I VANLIGT FOLK ATT DU MÅR BRA AV VITAEPRO!
  DET ÄR JU NYTTIG, ALLSIDIG MAT I VETTIGA MÄNGDER, LAGOM MOTION OCH ATT VARA UTE I SOLLJUSET I MÅTTLIG OMFATTNING SOM GÖR ATT DU MÅR BRA!
  BERNT ERSSON
  Leg läk
  Gävle

 46. Ett par år efter att jag slutat arbeta (inom massaindustrin, där kroppen var i full gång under skiften) så märkte jag att det gick trögt på mornarna vid uppstigning. Minns så väl att jag tänkte, skall det behöva vara så trögt och jävligt. Jag rörde naturligtvis inte på mig på samma sätt som när jag arbetade. Av någon anledning
  så provade jag på VitaePro. Inte märkte jag någon skillnad. Men efter några månader (3-4) så var stelheten borta på mornarna. Detsamma hände min fru. Oavsett innehållet så fortsätter vi med VitaePro. Men kanske vi gör ett uppehåll för att se om det sker någon försämring angående lederna.
  Billy Hansson

 47. Billy Hansson:
  Ett par år efter att jag slutat arbeta (inom massaindustrin, där kroppen var i full gång under skiften) så märkte jag att det gick trögt på mornarna vid uppstigning. Minns så väl att jag tänkte, skall det behöva vara så trögt och jävligt. Jag rörde naturligtvis inte på mig på samma sätt som när jag arbetade. Av någon anledning
  så provade jag på VitaePro. Inte märkte jag någon skillnad. Men efter några månader (3-4) så var stelheten borta på mornarna. Detsamma hände min fru. Oavsett innehållet så fortsätter vi med VitaePro. Men kanske vi gör ett uppehåll för att se om det sker någon försämring angående lederna.
  Billy Hansson

  Oavsett vilket så bevisar det ingenting om VitaePro i sig. Om det nu är så att något i VitaePro har effekt på din stelhet så är det ju något som har den effekten även om du köper från en producent som inte påstår lika mycket i sin marknadsföring och som inte tar ut samma priser.
  Jag säger inte någonstans i texten att allt VitaePro påstår är falskt. Vissa saker är tämligen tveksamma men framför allt handlar det om att det som eventuellt funkar inte är unikt för VitaePro och då är ju frågan varför man ska betala mer för samma sak.
  /Nicklas

 48. Kosttillskott intresserar mig inte. Varierad kost och lagom motion är det som gäller!
  Jag tar D-vitamin och glukosamin 2x 625 mg varje dag. Artros i höger höft och ”ont i ryggen” kureras mycket effektivt! Efter några månader med glukosamin höll jag en gång upp, för ”jag var ju frisk”. Men elak smärta överraskade mig plötsligt efter ett par veckor utan glukosamin. Snabbt tog jag åter dubbel dos, 4x625mg per dag i en veckas tid, och besvären försvann. Detta inträffade flera gånger, och det verifierade tveklöst att glukosamin fungerar väl för mig! Det var minsann inget ”kvackande”.
  Tar jag tar dubbel dos, 4×625 mg per dag, försvinner alltså all svår smärta, men tyvärr är höftleden instabil, det ”knarrar och glider” lite grann. För övrigt är jag 70 år, med prostatacancer sedan sex år, och artros i höger höft. Jag är alltså lite ”begagnad och sliten”!
  Att laborera med kosttillskott, som skulle få mig att ta fram kajaken eller dansa hambo tror jag inte på! Hade jag inte cancern skulle jag kanske pröva både röda och gula ”underpiller”. Placeboeffekt à la 1600-tal kan ju faktiskt vara behaglig! Inget moraliserande, tack!
  För att bli av med smärta och återfå lite rörlighet kan det få lov att kosta en hel del, och jag tycker inte om att myndigheterna blandar sig i vilka ”dunderpiller” jag vill ta!
  Hade de förbjudit glukosamin, vilket var på gång för några år sedan, så hade mitt liv varit ett smärtsamt helvete!
  Och glöm inte att även en sockerpiller-placeboeffekt à la 1600-tals-medicin faktiskt kan lindra.
  Men visar det sig att ett kosttillskott är farligt måste det givetvis förbjudas. Och bevare oss för osaklig ”mirakel-reklam”!!
  MVH Åke Engström, Göteborg

 49. Peter Strang:
  MYCKET intressant läsning!!! Jag har ett 18 år gammalt djupt Narkotikamissbruk bakom mig. Jag var med om en kraftig bilolycka 2003, så min kropp är ihopskruvad av Titan. Dessutom har jag dragit på mig Hepatit C och även så skrumplever. Jag prövade, började för drygt 1 år sedan, en massa olika omega 3-preparat, krilloljor, alaska blåbär, m.m m.m. Jag var väl uppe i 7:e testrundan av preparat när jag såg Stig Strand på TV`,n och tog beslutet att omedelbart ringa och beställa vitaEpro. Det dröjde 5 dagar innan jag hade min första beställning. Efter 7 dagars ätande av vitaEpro så märkte jag skillnaden, det var enormt. Alla de andra preparaten/kosttillskotten åkte i soporna.Jag driver idag ett framgångsrikt företag med 8 anställda utan problem. Jag tar Cellgifter(Inteferon) mot min Hepatit C och mår, vad jag hört, mycket bättre än andra i samma behandling. Samt att mina skador från min biloycka, som skulle vara en kronisk smärta resten av mitt liv enl min läkare, inte känns av alls längre!!! Så jag höjer vitaEpro till skyarna för det FUNGERAR PÅ MIG. SÅDESÅ!!! LIFE IS VERY VERY GOOD!!!!!

  Jag delar din uppfattning till 100 %. Jag har försökt att vara utan den här produkten ett par månader. Det knakar i varje Kota, nacken , knäna, höfterna. Kan inte sova på nätterna.Snart kan det vara rullstol väntandes. Jag beställer igen.Professionella får komma med så mycket bullshit som möjligt och billigare alternativ. De köper säkert sin garderob på Ullared också. Ett billigt leverne . Så låt pros leva efter sin tro. Jag har min egen precis som du Peter. Tack för ordet. Eero Määttä

 50. Eero Määttä: Professionella får komma med så mycket bullshit som möjligt och billigare alternativ. De köper säkert sin garderob på Ullared också. Ett billigt leverne .

  Japp. Det är lågpriskonspirationen. Vi är avslöjade.
  /Nicklas

 51. Hej, intressant läsning, det verkar ändå som att har man artros, som exempelvis jag i ena knät, så får man leva med det, om man inte gör en operation med de risker det medför. Mest störande är det för mig på nätterna, den dagliga värken går det än så länge att leva med. För ett par år sedan ordinerade en läkare Artrox, men jag kunde inte känna någon skillnad då, nu har värken tilltagit lite så då funderade jag på att köpa Artrox och prova igen, så jag sökte information om det på nätet. Jag hittade även det här: http://monovisc.se/monovisc/ , någon som vet något om detta. Ska tydligen göras en behandling med läkare.
  Rolf

 52. Hej
  Kan inte så mycket om tabletter men måste fråga vad mitt fall kan betyda.
  Hade ätit Vitaepro ett tag men fick för mig att sluta, efter ett litet tag fick jag så ont i höger ben så jag fick dra mig upp i ledstången, funderade lite och bestämde mig för att börja äta tabletterna igen och efter ett tag gick värken över och jag kunde gå som vanligt igen, detta är nog 1½ år sen kanske och jag har inga sådana besvär längre. Det kanske hade gått över ändå men vågar inte sluta igen. Känner mig lite stel när jag suttit men inte är det väl idé att ta 2 tabletter efter allt negativt jag läst.
  Med vänlig hälsning
  Margareta Olsson

 53. Hej Margareta!
  Det är omöjligt att svara på. Det kan vara en ren placeboeffekt. Eller så har du en brist på något som bidrar till att göra dina problem mer markanta och vitaepro innehåller just det ämnet/ämnena. Då hade du kunnat få samma effekt från att äta något som innehåller det ämnet alt. ta ett specifikt tillskott för det.

 54. Tack Nicklas och alla er som har bidragit med information. Ni rädade mig från en onödig utgift.
  Tack än en gång

 55. […] lähde ”Täysin mitääntekemätön tuote” ”– Ne antioxidantit, karoteonoidit, joita VitaePro sisältää ovat tehottomia koska ne tulevat ravintolisänä. Ne on saatava ruoasta jotta niillä olisi mitää tehoa.” […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *