De flesta som följer mig har nog inte missat senaste veckans diskussion fram och tillbaka där jag och Martina Johansson, även känd som High Fat Fitness på Instagram har haft någon form av debatt. Det har blivit många kommentarer på många olika platser och det har säkerligen varit svårt för en hel del att hänga med även om de velat. Och ännu fler har nog inte ens orkat hänga med.

Efter min senaste replik här på sidan skrev jag att jag inte skulle skriva fler texter i fall det inte dök upp något anmärkningsvärt. Och här är jag nu, för det dök upp någonting anmärkningsvärt som jag ändå känner att jag behöver bemöta.

I förrgår släppte nämligen Jonas Colting ett avsnitt av sin podd där han har Martina Johansson som gäst. En betydande del av programmet kan i princip bara beskrivas som ett försök till smutskastning av mig.

Därför kommer jag här att steg för steg gå igenom den delen av deras podd som berör mig. Men för dig som läsare är det viktigt med en liten bakgrundskoll för att greppa allting som påstås i podden och varför det inte stämmer.

Därför tänkte jag att jag skulle summera hela veckan extremt kort först som introduktion. I slutet av den här artikeln kan du, om du vill, läsa en väldigt detaljerad genomgång av allting som skett som även bekräftar det jag nu skriver i kort format.

Egentligen hade det varit bäst att börja med den här grundliga genomgången innan jag börjar gå igenom podden med Jonas och Martina. Men det hade troligen blivit lite för lång läsning för de flesta. Jag rekommenderar dock den intresserade att läsa detta sen när tiden finns. Det är lärorikt och säkert intressant för en hel del.

Bakgrund till historien

Martina började att kritisera en artikel/video där jag var med i Metro samt en bild jag hade delat på sociala medier. I bilden på sociala medier tog jag upp en studie, hädanefter kallad för Studie 1, och skrev om att det var lustigt att en forskare, Tim Noakes, som stod med som författare till studien, när dess protokoll registrerades, inte längre stod med när studien väl blev publicerad.

Detta var lustigt eftersom den här personen är en väldigt känd lågkolhydratkostförespråkare som säger att övervikt beror på att människor äter för mycket kolhydrater och slutsatsen i studien var att man inte kunde hitta något samband mellan intaget av kolhydrater och risken för att gå upp i vikt.

Inslaget i Metro spelades in i mitten av januari och Studie 1 publicerades i början av februari, så ingenting i inslaget i Metro berörde egentligen studie 1.

Martinas kritik i hennes artikel berörde endast den här studie 1 och den kritiken handlade bara om vilken slutsats som forskarna drog samt varför forskaren försvann från författarlistan vid publiceringen.

Förutom den här kritiken som ändå berörde en sakfråga gick även Martina till attack mot mig på sin Facebook där hon skrev att jag sällan läser studierna som jag brukar hänvisa till.

Jag svarade att Martina hade fel och försökte vilseleda sina läsare. Dessutom påpekade jag att om hon ska anklaga mig för att sällan läsa studier så måste hon givetvis ge belägg för det.

Samtidigt tog jag upp det lite komiska i att hon samma dag som hon kritiserade mig för att sällan läsa studier jag refererar till så hade hon kritiserat en studie på sin hemsida som hon inte hade läst. Denna andra studie, som jag bara tog upp som ett exempel på att Martina uppenbarligen själv inte läser studier som hon kritiserar, kommer hädanefter att kallas för NuSI-studien.

Jag visste att Martina inte hade läst NuSI studien innan hon kritiserade den eftersom Martina själv skrev det i sitt blogginlägg.

Efter det här så var det många udda sidospår som jag har tagit med i detalj i tidslinjen i slutet av den här artikeln. Inga av dessa sidospår har dock berör någon ytterligare studie.

Följande är alltså de enda punkterna som faktiskt har debatterats som berör några specifika studier:

 1. Huruvida jag inte hade rätt när jag skrev att slutsatsen i Studie 1 var att man inte ”inte kunde hitta något samband mellan varken den totala mängden kolhydrater eller den relativa mängden kolhydrater i kosten och risken för övervikt.”
 2. Att Martina inte hade läst NuSI-studien, vilket hon själv erkände i sin text.

Jonas Colting och Martina Johansson tolkar studier

Det är här vi tar vid när nu Martina är gäst i Jonas Coltings podcast. Det här avsnittet har Colting valt att kalla för ”Om hur skev forskning blir till sanning”. I det här avsnittet drar de i princip en helt ny historia om allt det här och påstår en massa saker som jag skulle ha sagt eller skrivit någonstans. Oklart var.

et är mycket som är underligt här. Framför allt så fokuserar de främst på NuSI-studien, dess metod och slutsatser. Det enda som jag och Martina har diskuterat och som berör den var vem som finansierat och det faktum att Martina själv skrev att hon inte hade läst innan hon kritiserade.

Min bild på sociala medier kring Tim Noakes berörde bara Studie 1 och det jag sa i Metro var alltså inspelat innan båda studierna var publicerade.
Men Martina och Colting påstår flera gånger i sin podcast att jag totalt missförstått NuSI-studien och får det att låta som att jag och Martina har debatterat den. Så det är inte lätt att hänga med i resonemanget fullt ut.
Innan Colting släppte det här podavsnittet med Martina så hade jag publicerat en text om NuSI-studien på Tyngre och vi hade diskuterat den i avsnitt 76 av Tyngre Rubriker. Så kanske vill de kritisera det jag påstått där om studien?

Det låter dock verkligen inte som det när du lyssnar på deras diskussion, men tills vidare får vi väl vara snälla och välja att tro att det är så. För om det inte är min artikel och podd de diskuterar har jag faktiskt inte uttalat mig någonting kring NuSI-studien. Jag har inte ens delat någon annan artikel om den.

Jag behöver också påpeka här att Martina och Jonas också är väldigt otydliga med vad det är som jag faktiskt har tolkat fel. De kritiserar ofta väldigt allmänt och aldrig tar de med något citat som någon annan har sagt eller skrivit. Men mitt namn nämns flera gånger om i avsnittet samtidigt som de säger att jag har tolkat studien helt fel. Jag får därför anta att de menar att jag missat det mesta och jag är säker på att det också är så som Coltings lyssnare tolkar diskussionen i fall de inte läst något i debatten sen tidigare.

Jag kommer att använda mig av min egen artikel på Tyngre, som alltså publicerades tre dagar innan den här podden med Jonas och Martina, för att jämföra det som de säger jag påstått med vad jag verkligen har skrivit.
Jag kommer också att använda den faktiska NuSI-studien för att titta på om det Martina säger om den i podden stämmer bättre än det jag skrivit med vad som verkligen står i studien.

Hur har jag tolkat studien jämfört med dem

Jonas Colting har ett väldigt långt försnack i sin podd så om du vill ladda ner hela avsnittet och lyssna för att få höra allt, och inte bara det jag har klippt ut här under, så kan du spola fram till minut 37:20. Jag kommer endast att ta upp de sakfrågorna kring studierna som är relevanta samt det som sägs om mig.


Tid 41.40: Martina säger vad hon upplever att folk har missat i studien och säger att deltagarna bara åt strikt de första 8 veckorna och att de sen blev uppmuntrade att normalisera sin kost igen.


Det här påståendet stämmer inte. De första åtta veckorna blev deltagarna uppmanade att successivt försöka gå så lågt de kunde förmå och försöka vara nere på 20 gram när de var vid åttaveckorsmärket.

Denna del av studien kallade forskarna för Limbo. Här kan du du se detta förklarat i studieprotokollet.

Här under kan du se min formulering från min artikel på Tyngre där jag berörde det här:

I ett försök att förbättra den här följsamheten så sa man först till deltagarna att de hade 2 månader på sig att nå det låga intaget av 20 gram av antingen fett eller kolhydrater och sen efter det så fick sen även deltagarna lov att öka på intaget av antingen kolhydrater eller fett så att de kände att de skulle kunna orka med dieten även på lång sikt. Det är ett lite tekniskt upplägg på den här studien så vill du veta mer exakt så kan du läsa igenom metoddelen som publicerades redan förra året (2).

Så det Martina säger i Jonas Coltings podcast är fel. Det var inte strikt 20 gram under de första 8 veckorna. Det jag skriver är istället inte fel utan en förenklad version, och jag erkänner det och hänvisar den mer nyfikne läsaren vidare till informationen som är helt rätt.


Tid 42.46: Martina säger sen att man uppmuntrade deltagarna till att normalisera sin kost.

Det hon säger här är inte helt fel men samtidigt så ger det nog en hel del lyssnare lite fel bild av vad man verkligen sa till deltagarna. Direktiven som deltagarna fick i studien var framtagna för att uppnå följande mål.

Hur jag uttryckte mig i min artikel på Tyngre kan du se i citatet från förra punkten. Du får avgöra själv vilken av formuleringarna som du tycker är tydligast, min eller Martinas. Det är dock väldigt tydligt att jag inte här har misstolkat den här delen av studien totalt fel vilket Jonas och Martina påstår.


Tid 43.21: Nu kommer Jonas och Martina in på att följsamheten blev sämre efter de åtta veckorna och de säger att de två dieterna blev lika varandra samt att lågkolhydratkosten inte längre var någon lågkolhydratkost då deltagarna i slutet åt 130 gram kolhydrater per dag:

Det är ingenting överraskande som skett här. Det här sker i alla studier där man testar dieter på människor som får leva fritt. Till exempel så länkar Martina till en sida där man listat lågkolhydratkoststudier mot lågfettstudier med texten ”lågkolhydratkost är överlägset i studie efter studie”. Tittar du igenom denna lista så är det precis samma problem i de få längre studierna som är med där.

Lite humoristiskt så är dessutom listan på studier där man gett rådet att deltagarna ska äta mindre än 130 gram kolhydrater per dag. Någonting som Martina säger inte ens är lågkolhydratkost men trots det så verkar dessa studier passa för listan som hon länkar som bevis för att lågkolhydratkost är överlägset.

Den här gränsen på 130 gram per dag är också efter de råd man har gett deltagarna i studierna i listan. Inte vad deltagarna sen faktiskt har ätit. Det är flera av studierna i listan där deltagarna i lågkolhydratkostgruppen sen faktiskt rapporterat ett högre kolhydratintag än så. Redan i den tredje studien i den listan hittar du ett exempel på detta. I den åt lågkolhydratkostgruppen ungefär 150 gram kolhydrater per dag i slutet av studien. Så den här NuSI studien hade utan problem platsat i listan.

Så att följsamheten blir sämre på sikt är någonting som alltid sker. Det man testar i dessa studier är således hur råden fungerar i praktiken, inte vad som händer om en stor grupp människor följer en diet till 100 procent. Den typen av långsiktiga studier finns inte när det gäller randomiserade studier, helt enkelt för att vi inte har något sätt att få en större grupp människor att ändra sitt beteende långsiktigt på det viset.

Det är även missvisande att, som Jonas och Martina gör, säga att dieterna blev väldigt lika varandra. Här under kan du se deltagarnas procentuella energiintag av fett och kolhydrater från NuSI studien i en graf som jag har med i min artikel på Tyngre.

Procentuellt energiintag av kolhydrater och fett i NuSI studien
Procentuellt energiintag av kolhydrater och fett i NuSI-studien. Det här är två dieter som är väldigt lika varandra enligt Martina.

Det stora problemet i hur Martina och Jonas återberättar det här är att det som de säger är så pass luddigt, och utan vidare förklaring, så att allt kan vara ”väldigt lika”. Någon som vill vara korrekt uttrycker sig inte på det viset som Martina gör. Då berättar man den slutliga fördelningen precis som den är och sen kan man förklara varför man själv inte tycker den är bra nog men ändå låta lyssnare själv göra sin bedömning.

Återigen så låter jag läsaren avgöra själv vem som hittills återberättat den här NuSI studien på bästa vis. Martina och Jonas säger att dieterna blev ”väldigt lika”. Jag ger tydliga grafer som visar de faktiska intagen.

Jag vill också lägga till här att när Martina säger ”efter de här åtta veckorna” i början av klippet så utgår hon från en felaktig premiss. Hon tror ju att de åt strikt i de åtta veckorna. Men så var ju inte direktiven vilket jag redan visat.
I själva verket så vet vi inte vad deltagarna åt under de 8 första veckorna då det endast finns rapporterat intag från starten och från månad 3. En liten grej – jag vet – men om man ska kritisera andra för att inte kunna läsa och granska studier så bör man ju själv ha några fler rätt kan jag tycka.

Och i fall någon tror att jag missat att de åt hela 130 gram kolhydrater i lågkolhydratgruppen så kan jag rekommendera en lyssning av Tyngre Rubriker.


Tid 44.18: Martina påstår att man gjorde uppföljning efter tre, sex, nio och 12 månader (Hon sa tre innan klippet här under börjar).

Detta är fel. Man gjorde bara större mätningar efter tre, sex och 12 månader. Den korrekta informationen hittar du tydligt utskriven i min artikel på Tyngre. Här under kan du se en bild från studieprotokollet som visar studiens upplägg som också visar detta tydligt:

NuSI studiens upplägg
NuSI-studiens upplägg.

Tid 45.03: Bara någon halvminut senare så börjar Martina och Jonas anmärka på att kostintaget i studien är självrapporterat och att den typen av information är väldigt osäker:


Det här är självklart inget som någon är omedveten om. Jag formulerade mig till exempel så här i min artikel på Tyngre:

Det är viktigt att påpeka här att detta är självrapporterat intag. Du kan inte lita på människor självrapporterade intag fullt ut men det är ändå väldigt osannolikt att där inte fortsatt vara någon skillnad mellan grupperna. Man mätte som sagt också deltagarnas RER och där var en skillnad även vid 12 månader vilket visar att de har ätit olika dieter även i slutet, vi vet bara inte exakt hur olika.

Martina och Jonas nämner aldrig det här med att man mätte RER. Jag har förklarat vad det är i min artikel om du vill veta. Här nöjer jag mig med att nämna att det är ett objektivt mått som bekräftar att deltagarna i alla fall åt dieter med olika mycket fett och kolhydrater.


Tid 46.59: Här börjar Martina och Colting spekulera i varför jag påstås ha hyllat och inte tolkat den här studien rätt. Det här bygger då alltså på sakerna jag har tagit upp här ovanför och som de då insinuerar att jag inte har förstått eller ens läst. Men i själva verket är det alltså de som inte återberättat korrekt eller i alla fall mer otydligt för lyssnaren.


Det första som Martina tar upp kring självrapporterad data gäller faktiskt främst en viss typ av epidemiologi, där man nästan uteslutande förlitar sig på självrapporterad data likt när man ringer upp och frågar deltagare om saker.

Den kritiken är vanligen inte alls lika relevant för interventionsstudier, där man självklart kan ha med självrapporterat intag, men där man även kombinerar med många andra mätningar som är mer objektiva. I den här studien mätte man då till exempel RER vilket i alla fall ger oss information om att de två grupperna åt annorlunda.

Huvudsyftet med den här studien var också att undersöka om olika personer fick olika bra resultat med olika dieter beroende på deras gener. Det andra syftet var att undersöka om en viss diet fungerade bättre beroende på en persons insulinresistens. Detta kan du utläsa ur abstraktet till både studien själv och dess tidigare publicerade protokoll. Eller som jag uttryckte det i min artikel på Tyngre:

Den huvudsakliga hypotesen i den här studien var att man skulle kunna se en interaktion mellan personens gener och vilken diet som fungerade bäst för viktnedgång men man såg alltså inte något sådant samband.

Den andra hypotesen i studien var att personer som var mer insulinresistenta skulle få bättre resultat med lågkolhydratkosten medan deltagare med bättre insulinkänslighet skulle få bättre resultat med lågfettkost. Detta visade sig alltså inte heller påverka resultatet.

Man ville alltså veta om en viss diet blev lättare att följa eller gav bättre resultat utifrån personernas tidigare förutsättningar. Om forskarna då inte hade låtit deltagarna förändra sina dieter efterhand beroende på om de kände om de stod ut eller inte så hade vi ju inte fått svar på dessa två frågor.
Tanken var istället att till exempel personer med gener som lämpar sig för en lågkolhydratkost skulle kunna tolerera den dieten bättre och då kunna vara mer strikta med lågt kolhydratintag jämfört med de som hade gener för en lågfettkost som blev indelade till lågkolhydratkostgruppen.

Så studieupplägget var väldigt lämpligt utifrån forskarnas hypoteser.
Martina och Jonas argumenterar istället kring den här studien med utgångspunkten att den skulle ha försökt titta på någonting helt annat. Och då blir studien givetvis inte bra för det. Det är lite som att du skulle kritisera någon som byggt en bastu för att det inte blev en fin pool.

Sen innehåller naturligtvis alla studier problem, oavsett vad man försöker studera. Martina och Jonas verkar dock köra med argumentet ”eftersom ingen studie är perfekt så kan vi inte titta på studier för någonting”. Och kör man det till absurdum så kommer man ingenstans.


Tid 48.10: Innan du lyssnar på det här klippet så vill jag åter igen påpeka att inget i min och Martinas tidigare debatt berörde innehållet i NuSI-studien. Jag påpekade endast att studien var sponsrad av NuSI och att hon själv skrev att hon inte läst studien innan hon kritiserade den. Sen när jag har påpekat det här så lämnar jag dig med det här klippet.


Jag har faktiskt klippt det kort här. Jag vill inte klippa in hela poddavsnittet och jag tror ni har förstått poängen. Så nu hoppar vi faktiskt fram några få minuter till skillnad från tidigare där jag tagit upp det mesta de säger.


Tid 52.04: Här säger Martina att många studier som publiceras är ganska meningslösa och från diskussionen före så är det tydligt att de då också syftar på NuSI-studien.

Här håller jag faktiskt med Martina. Min summering av studien är väldigt lik med tillägget att jag nämner att delen kring att insulinresistens inte påverkade resultatet i den här studien är någonting som faktiskt går emot tidigare resultat från mindre studier. Jag tänker inte klistra in hela min summering här för att bevisa detta utan du får besöka tyngre och läsa texten där om du vill se det med egna ögon.

Så återigen så är det väldigt oklart vad det är som Martina och Jonas kritiserar i vad jag har sagt eller skrivit kring den här studien. Men detta till trots är de fortfarande väldigt tydliga med att jag har helt fel.

Det enda jag skulle vilja tillägga är att detta verkligen inte är någon dussinstudie. Det är den största studien som någonsin gjorts där man har jämfört råd om olika dieter på sikt. Nästan precis dubbelt så stor faktiskt. Denna studie utfördes också eftersom lågkolhydratkostförespråkare påstod att inga tidigare studier varit tillräckligt bra och att en studie med det här upplägget skulle bevisa dem rätt.

Kostdoktorn kallade NuSI-studien för ”Näringslärans kontroversiella ’Manhattanprojekt'” när han skrev om den på sin blogg 2012 och NuSI själva skrev följande om den här studien på sin hemsida:

This study should be able to document, for the first time ever, what happens when free-living participants maintain compliance with a very-low-fat diet and a very-low-carbohydrate diet for an entire year.

Nu klipper jag lite i tidslinjen här – Martina erkänner ett viktigt fel

Vi har kommit en bit på vägen men det finns en hel del kvar. Nu tänker jag hoppa lite i tidslinjen för att stärka mitt argument. Nästan direkt efter det jag tog upp här ovanför säger nämligen Jonas Colting att det var någonting som upprörde honom och för mig att analysera den delen så är det bättre om vi först hoppar fram lite i deras diskussion.

Vi hoppar fram tills när de börjar diskutera Studie 1 – alltså den studie som det här egentligen har handlat om från början. Vid 57:47 kan du höra Martina säga följande:


Ja, du hörde rätt där i slutet. Hon säger ”…slutsatsen i denna studien var ju också att….det var ingen skillnad då mellan lågkolhydratkost och….ehh vanlig eller vad var det nu, vad dom vill kalla det för, en vanlig kost”.

Här säger Martina rakt emot sig själv från hennes två första artiklar där hon kritiserade mig samt flera kommentarer som hon skrivit under veckan som har gått.

I hennes första artikel skrev alltså Martina ”Slutsatsen är inkongruent och Gudiol har fel” och sen klipp och klistrade hon från forskarnas slutsats för att få det att låta som att forskarna inte fann precis det resultat som jag skrev, och som hon nu själv säger.

Vi hoppar tillbaka – Colting tyckte Martinas kritik var saklig

Nu hoppar vi tillbaka igen till där vi var i podcasten tidigare, alltså precis efter det att Martina sagt att hon inte tycker att den här studien visar på något överraskande resultat.

Tid 52.32: Här säger Jonas Colting att han är upprörd över reaktionerna som Martina fått efter hennes sakliga kritik av mig på sin blogg. Den här är ett måste att lyssna på, framför allt om du följt debatten tidigare eller om du läst min genomgång här i slutet. För er andra så är nog lite svårare att förstå den faktiska vidden här tyvärr.

Det här ett längre klipp, drygt 2 minuter. Men helt klart värt tiden för er med lite koll på bakgrunden.

Om du har följt flödet här ovanför så förstår du nog redan nu vad som är fel. Det väldigt stora felet är att de precis påstår sig ha tagit upp fel som jag har gjort i tolkningen av en studie som Martina inte ens nämnde i hennes ”sakliga diskussion”.

Det enda sakliga hon tog upp annars från Studie 1 erkänner hon ju nu själv vara fel. Förutom dessa saker kan jag, för er som saknar bakgrunden, ändå nämna att Martina innan jag ens sett hennes artikel har gett mig en medicinsk diagnos i sitt kommentarsfält. På facebook påstår hon även att jag sällan läser studierna jag skriver om utan att ge någon som helst motivering/bevis för det uttalandet.

När jag sen i min replik påpekade det uppenbara, att jag hade rätt i min översättning av forskarnas slutsats i Studie 1, så la Martina upp en bild där hon påstod att det var mitt manliga ego som gjorde att jag vågade påstå något sådant. Därefter lade hon till: ”Tack Gudiol, du är för söt”.

Resten av den här diskussionen har sen fortsatt i precis samma spår från Martina där hon hela tiden skriver mer saker om mig personligen men utan att någonsin bemöta sakfrågorna.

Hela den här podden är som jag förklarat ovanför också ytterligare ett bra exempel på allt det här. Men vill du se mer finns det som sagt många fler exempel som du hittar i tidslinjen i slutet av den här artikeln.

Trots allt det här sitter alltså nu Jonas Colting och säger att Martinas kritik mot mig var saklig. Och Martina Johansson håller med honom fullt ut samtidigt som hon tycker att hon är fantastisk på att läsa och tolka studier.

Tillbaka till Studie 1, den som verkligen har diskuterats

Nu äntligen kommer Jonas Colting och Martina Johansson in på den studie som faktiskt ändå har diskuterats på något vis tidigare i debatten, även om det bara gällde den faktiska slutsatsen i studien och ”den försvunna forskarens” medverkan.

Nu har jag ju redan avslöjat att Martina faktiskt säger att jag hade rätt när jag skrev att man inte fann någon korrelation, men då Jonas och Martina fortfarande kör på linjen att jag inte kan tolka studier så kan det ju ändå vara intressant att titta på vad de säger om själva studien.

Jag har tyvärr inte skrivit någon artikel om den här studien men vi tog faktiskt upp den som ämne i Tyngre Rubriker. Så efter du har läst det här kan du ju jämföra de två poddarna tillsammans med lite information från den faktiska studien som du får här under.


Tid 56.38: Martina påstår här att Studie 1 var en meta-analys där man gjort antaganden och delat in deltagarna i en grupp som de trodde var lågkolhydratkost och en grupp som man trodde inte var det.

Det här är fel. Den här studien har inte tittat på lågkolhydratkost. Studien har velat undersöka om de som äter mer kolhydrater i en befolkning är i större risk att bli överviktiga jämfört med de som äter mindre.

För att ta reda på detta så jämförde man deltagarna som åt mindre kolhydrater än genomsnittet med de som åt mer kolhydrater än genomsnittet eller så tittade man på deras procentuella intag av kolhydrater. För den första jämförelsen gick man lite olika tillväga från studie till studie, men i flera studier tog man till exempel den tredjedel som åt minst kolhydrater och jämförde dem med den tredjedel som åt mest kolhydrater. Vill du veta hela indelningen kan du titta i följande tabell från studien.

Poängen här är alltså att man inte tittade på lågkolhydratkost och man jämförde inte en liten grupp mot resten som Martina får det att låta som. Det här felet med att kalla gruppen som åt mindre kolhydrater för någon slags lågkolhydratkostgrupp gör ju även Martina sen när hon säger vad slutsatsen i studien var.


Tid 58.48: Här är Colting återigen förvånad. Denna gång säger han att det borde finnas med någon likt Martina att vara med i media och få bemöta den här typen av studier. Jag tänker inte lägga in ytterligare ett ljudklipp här utan jag vill bara säga att jag inte är förvånad.

Nu är min granskning klar – En summering

Efter det här så fortsätter podden sen i ytterligare 40 minuter där Jonas tillsammans med Martina gör flera säkra påståenden om ämnen som inte berör mig. Du får välja själv om du vill tro på dem i dessa frågor. Jag kommer inte göra det.

Som jag har visat väldigt tydligt här ovanför så hamnade de inte särskilt rätt i den här ”granskningen” av mig eller vad man nu ska kalla det. Det blir två väldigt stora fel

 1. De diskuterar innehållet i NuSI-studien väldigt mycket trots att vi inte hade debatterat det innehållet alls.
 2. Martina säger samma sak som slutsatsen i studien som jag gjort hela tiden. Trots att Martina då sagt att jag haft fel i flera dagar.

Redan där så blir det ju lite löjligt kan jag tycka. Fast det slutade inte där. Som jag har visat här så har de även flera uppenbara fel i sin granskning av framför allt NuSI studien men de lyckas även få till något fel i den korta diskussionen de hade kring Studie 1.

Det förvånade faktiskt mig att så många saker ändå blev fel eller missvisande när de hade all tid i världen på sig med förberedelse. Martina säger ju själv i podden och i tidigare kommentarer på sin sida att hon hade läst NuSI studien flera gånger. Men kanske borde jag inte ha blivit så förvånad när allting öppnades upp med följande påstående av Martina vid 40:51.

NuSI-studien har ingenting alls med Harvard att göra. Alla forskarna är från Stanford. NuSI har sedan de gick ut med pompa och ståt att de sponsrade studien för fem år sedan haft den under kategorin Stanford University på sin hemsida.

Innan jag lämnar er som har fortsatt intresse för allt det här att läsa igenom den detaljerade tidslinjen vill jag bara uppmuntra er att läsa min artikel på NuSI-studien på Tyngre. Det är en intressant studie med många saker som Jonas och Martina inte berör men som jag tycker är värda att veta. Sen kan du så klart också gå vidare och lyssna på Tyngre Rubriker när vi diskuterar de här två studierna.


Tidslinje för allting före podcasten

Från och med nu så kommer det alltså en detaljerad tidslinje kring alla större saker som har hänt i den här debatten innan podcasten ovan. Det är inte lätt att få med precis allting men jag har försökt att ta med det mest väsentliga som på något sätt ändå försökt att beröra vid sakfrågorna. Om du har följt debatten och tycker att jag har missat någonting här under så är du varmt välkommen att skriva en kommentar så lägger jag till det med.

Det som hände före Martina skrev sin första artikel

 • 21 nov: Jag blir kontaktad av en journalist på Metro som undrar om jag vill spela in några videoklipp till deras serie ”Metro förklarar”. Jag tackar ja men säger att jag inte bor i Stockholm så vi får hitta något datum då jag är där som passar. Vi bestämmer oss också för tre ämnen där ”Nej, mycket kolhydrater behöver inte göra dig tjock” är ett av dem.
 • 18 jan: Jag är i Stockholm och vi spelar in en video för de tre ämnena som de sen ska redigera och klippa ihop innan de publicerar det (källa).
 • 8 feb: Studien som tittat på om kolhydratintag korrelerar med risken för övervikt och fetma publiceras online. Detta är den studie som diskussionen främst har handlar om och som jag kallat ”Studie 1” i denna text.
 • 20 feb: En stor studie sponsrad av NuSI som är en organisation skapad av lågkolhydratkostförespråkare blir publicerad i tidskriften JAMA. Denna studie har också diskuterats lite i periferin och jag kallar den för ”NuSI-studien”.
 • 20 feb: Jag får via twitter reda på att Studie 1 finns och det som är intressant kring den är att Tim Noakes, en väldigt stor och känd lågkolhydratkostförespråkare, stod med som en av forskarna bakom studien när man publicerade studieprotokollet. Men sen var hans namn borta när studien väl hade blivit publicerad. (Bild som visar detta)
 • 20 feb: Jag tyckte att det var väldigt underligt så jag gjorde en bild kring det här som jag delade i sociala medier där jag översatte studiens resultat i text. Därefter skrev jag om att Noakes inte längre stod med som författare.
 • 20 feb: Väldigt kort efter det här så taggar Metro mig på twitter och jag får reda på att de nu publicerat videoklippet vi spelade in om kolhydrater tillsammans med en artikel.

När Martina kommer in i bilden

Det här är alltså bakgrunden och den är viktig eftersom den visar hur de olika sakerna kommit till. När jag spelade in videoklippet med Metro fanns alltså varken Studie 1 eller NuSI-studien publicerade. Det jag säger i det videoklippet är en kort summering av forskningen i stort.

Min delning av bilden kring Noakes och Studie 1 kom av en slump samma dag som Metro sen publicerade videoklippet med tillhörande artikel.
Nu fortsätter historien.

 • 23 feb: Jag skickar in en artikel till Alex och Andreas på Tyngre som handlar om den nya NuSI-studien (bild som visar detta). Här hade jag alltså läst igenom studien och dess två appendix samt protokollet som registrerats i förväg och skrivit ihop min artikel. Tre dagar är längre än det normalt tar mig att skriva men det här var en stor studie och dessutom en studie som jag ville återge korrekt.
 • 24 feb: Martina publicerar en artikel om mig och det jag har delat som hon döpt till ”Gudiol hyllar meningslös artikel”. I den här texten så tar hon upp både mitt klipp i Metro och delningen jag gjorde om att Noakes försvann som medförfattare till Studie 1. Hon påstår bland annat följande i den här texten:
  – Jag hyllar Studie 1.
  – Att slutsatsen i Studie 1 inte alls var det som jag påstod att det var.
  – Att ”en meta analys som betyder att det har tittat på studier av grova generaliseringar över hur människor har ätit i olika länder baserat på människors egna uppskattning om hur de äter”.
  – Att Tim Noakes ”bara, i egenskap av professor, gett lite input till forskarnas protokoll och det står klart och tydligt”.
  – Hon avslutar med att påstå att hon har hackat sönder mitt bidrag i metro och bilden jag delade på sociala medier. Hennes formulering är ”Det tog mig en minut att hacka sönder det här dumma uttalandet.”
 • 24 feb: Martina publicerar väldigt kort efter detta en artikel där hon kritiserar NuSI-studien som hon döpt till ”Ny felaktig forskning om lågkolhydratkost”. Du kan i den här texten bland annat läsa att:
  – … hon själv inte har läst studien trots att hon kritiserar den.
  – … hon skulle vilja titta på studien för att se vem det var som sponsrade den.
 • 24 feb: En dryg timme efter de här två artiklarna så publicerar Martina en status om mig på Facebook där hon påstår att jag sällan ens läst studierna jag skriver om. Detta gör hon utan något som helst försök att ge belägg för det påståendet. Förutom det så skriver hon vad som enligt mig mest kan klassificeras som ett hån mot mitt arbete och en förvridning av vad jag brukar säga.
 • 24 feb: Martina skriver i en kommentar på sin blogg att jag säkert har hyperinsulinemia och att det förklarar min ilska.
 • 24 feb: Jag svarar kort på kritiken så fort jag ser den både på Martinas Facebook och på hennes blogg. Min kommentar på Facebook blir snabbt dold och min kommentar på hennes blogg släpps inte igenom förrän nästan ett dygn efter jag skrivit den. Kommentaren på Facebook ligger fortfarande som dold idag, 2 mars.
 • 25 feb: Jag skriver en artikel i replik till det Martina påstått, Martina Johansson (High Fat Fitness) snurrar till det. Jag påpekar då bland annat att:
  – … Martina Johansson inte direkt är känd utanför LCHF-kretsar men jag har valt att ändå besvara eftersom det hon sagt om mig har spridits till många tusen människor.
  – … det jag gjorde med Metro spelades in långt innan Studie 1 var publicerad och att det därför var väldigt oklart varför hon tog upp det jag sa där och hur hon tyckte att hon ”hackat sönder” det genom att kritisera en studie som inte hade någon inverkan på det jag sa.
  – … jag inte på något vis hyllar Studie 1, jag översatte bara forskarnas egen slutsats.
  – … Martina klippt i ett citat från Studie 1 vilket får det att låta som att den säger emot det jag sa och att hon skulle ha rätt när hon säger att jag inte förstod slutsatsen. I själva verket sa forskarna precis samma sak som jag brukar säga, att olika livsmedel med kolhydrater i har olika effekt och att man inte bara ska kategorisera efter totala mängden kolhydrater (bild som visar detta).
  – … det Noakes uppges ha bidragit med till studien i fråga definitivt är tillräckligt för att han ska räknas som medförfattare till studien.
  – … Martina anklagar mig för att sällan läst studierna jag refererar utan någon motivering eller några belägg alls.
  – … Martina däremot uppenbarligen inte alltid läser studierna hon kommenterar då hon själv inte hade läststudien hon kritiserade samma dag (bild som visar meningen).
 • 25 feb: En person frågar Martina på Facebook i fall hon inte borde ge några belägg för hennes påstående att jag sällan läser studier. Martina svarar då: ”Jag har inte bevisbördan 😂”
 • 25 feb: Vi spelar in ett avsnitt av Tyngre Rubriker där vi tar upp både Studie 1 och NuSI-studien som ämnen.

De påståenden och sakfrågor som diskuteras är ganska få och enkla

När vi har kommit så här långt är det en del saker som faktiskt tagits upp men det är egentligen väldigt lite kvar som ens går att diskutera. Här är de större sakerna som redan är avgjorda från ovan.

 1. Martinas påstående att jag hyllar Studie 1 som hon rent av gjorde i rubriken. Från beviset jag redan lagt fram här ovanför så ser jag denna fråga som avklarad redan: nej det gjorde jag inte.
 2. Martinas förklaring av vad en meta-analys är stämmer inte.
 3. Martina hade inte läst NuSI-studien innan hon uttalade sig om den.

De frågor som istället fortfarande på något vis ligger kvar på bordet är följande:

 1. Om det jag skrev om forskarnas slutsats i Studie 1 var rätt eller fel.
 2. Huruvida jag sällan läser studierna jag skriver om eller inte. Här har ju Martina redan sagt att hon inte tycker att hon behöver bevisa den dräpande kommentaren om mig, så för henne kanske den var avslutad. Men jag är givetvis inte nöjd med en sådan kommentar.
 3. Om Martinas citering av slutsatsen i studien gav en korrekt bild av slutsatsen eller inte och om den motbevisade min översättning av forskarnas slutsats.

Så mer än de här tre punkterna är det alltså inte. Och som du kan se från de tre punkterna handlar faktiskt ingen av dem om någon enskild studies faktiska innehåll. Punkt 1 och 3 handlar ju bara om vilken slutsats som forskarna själva drog från deras studie, för det är ju den jag skrev om innan jag tog upp att jag tyckte det var underligt att Noakes namn försvann från listan av författare.

Punkt 2 handlar ju på sätt och vis om studiers innehåll men här är det ju ett allmänt uttalande och vi diskuterar ingen specifik studie.
Trots detta så tar Martinas fortsatta kommentarer ett litet annat spår. Tiden går…

 • 26 feb: Martina svarar på min replik i en ny artikel som hon döper till ”Gudiol gör en egen halmgubbe”. I den här texten kallar hon min replik för ”en massa dravel som nästan ingen orkar läsa. Utmattningsmetoden blandat med lite trötta härskartekniker.” Hon besvarar ingenting av det jag har tagit upp förutom citeringen där hon säger att man rent skriftligt visst kan citera som hon gjort. Hon bemöter dock inte det faktum att hennes citering blev vilseledande. Hennes motivering till varför hon inte bemöter någonting annat är för att ”Öppet mål är inte roligt” men att hon egentligen hade kunnat sänka hela min text. Istället för att ta upp sakfrågorna säger Martina att:
  – … jag försöker förminska trovärdigheten hos hennes
  – … jag kallar hennes följare dumma.
 • 26 feb: Jag svarar fort på hennes replik både i en kommentar på hennes blogg och på hennes Facebook. Det jag tar upp är kort och gott att hon varken kommenterat punkt 1, 2 eller 3 här ovanför utan istället bara dragit upp en massa annat. Mitt svar på hennes blogg blir aldrig publicerat och min kommentar på Facebook blir dold. När jag ser att hon tagit bort min kommentar för moderering men inte släppt igenom den på hennes sida så skriver jag samma kommentar återigen. Inte heller den blev publicerad och den här gången tog det bara någon minut tills det inte längre stod att den inväntade moderering.
 • 26 feb: Min artikel för Tyngre om NuSI-studien blir publicerad. Du undrar kanske varför den här studien är med i tidslinjen överhuvudtaget? Det är förståeligt för förutom att jag påpekade att Martina kritiserade den utan att ha läst den och försökte insinuera att det var en studie sponsrad av industrier med en agenda, så är det egentligen ingenting i själva studiens innehåll som har diskuterats någon gång. Studien blir relevant först senare.
 • 27 feb: Avsnittet av Tyngre Rubriker där vi tar upp både Studie 1 och NuSI-studien publiceras.
 • 27 feb: Jag skriver nu ytterligare en replik med titeln; ”Det som Martina Johanssons följare inte får höra”. Jag tar då bland annat upp att:
  – … Martina raderat mina repliker så jag inte kunnat försvara mig i hennes kanaler.
  – … Martina försökte förminska min trovärdighet när hon påstod saker om mig som inte stämmer innan jag ens hade sett hennes första artikel.
  – … jag inte har skrivit att hennes följare är dumma, bara att de blir vilseledda. För att kunna vara källkritisk inom ett ämne krävs förkunskaper. Utan det så är det lätt att man blir lurad.
  – … Martinas sätt att citera är uppenbart oärligt och ett försök att vilseleda.
  – … Martina faktiskt inte bemötte någonting av de verkliga frågorna.
 • 27 feb: Martina skriver ytterligare en artikel om det här som hon döper till ”du är aldrig skyldig någon något” där hon mer eller mindre gör det till någon slags kvinnofråga att hon minsann inte ska behöva besvara frågorna i diskussionen eller backa upp de saker hon påstått. Där är egentligen inget alls från sakfrågan i den här artikeln förutom att hon skrev att jag på något sätt skulle ha tryckt på att hon skulle publicera alla kommentarer ”även de som innehåller personangrepp och otrevliga ord”. Det är så klart inte sant, jag skrev specifikt om mina egna kommentarer som jag gav i snabb replik som hon inte släppte igenom och de innehöll inget av detta. Martina snurrar också till sin text så att hon får det att låta som att jag ifrågasatte hennes examen så hon får kommentarer från följare som tycker att jag inte ska ifrågasätta hennes examen. I själva verket var jag som sa till en i mitt kommentarsfält att det inte fanns någon orsak att ifrågasätta den (bild som bekräftar detta).

Nu börjar det bli mer och mer underligt

Här hände det egentligen inte särskilt mycket. Martina bemötte inte någon av de tre punkterna som fanns att diskutera och raderade min kommentar när jag påpekade detta. Istället började hon fokusera i princip uteslutande på mig som person. Egentligen tillkom det därför inte någonting större i den faktiska diskussionen som du behöver ha med dig vidare.

 • 27 feb: Jag skriver en kommentar på Martinas sista artikel och påpekar att hon började med att attackera mig och att jag svarade på sakfrågorna hon tog upp och att hon sen aldrig kommit tillbaka till dem. Att hon givetvis måste motivera sin kritik om hon ska ge någon. Då uppstår den här konstiga konversationen:
 • 28 feb: Martina skriver sen följande på sin blogg vilket får diskussionen att bli lite underlig. Fram tills nu så har vi alltså endast diskuterat en studie och faktiskt också bara vilken slutsats som forskarna drog i den studien. Visst har NuSI-studien nämnts men endast det faktum att Martina erkände att hon inte hade läst den när hon kritiserade den och att den var sponsrad av just NuSI.
Martinas replik när hon inser att hennes lögn om att hon släppt igenom alla kommentarer inte stämmer

Det här är ju lite konstigt eftersom hon redan klippt och klistrat från den här studien i sin första artikel så jag skriver en kommentar och påpekar detta. Martina svarar då att hon har förväxlat studier.

Det här är lite komiskt då vi faktiskt bara har diskuterat en studie fram tills nu, Studie 1. Och i hennes första kommentar här ovanför så skriver hon väldigt tydligt att det är just den hon syftar på.Jag tyckte hela konversationen blev bisarr och rolig så jag delade med mig av den på min instagram. Det som följer sen är lite svårt att få ihop och det blir lite rörigt med flera saker som blandas ihop samtidigt men jag ska försöka få till det.

Spår 1: Under min instagrambild skriver Martina så här och du kan även se mitt svar på den kommentaren:

Du som läser kan kontrollera det jag skriver genom att ladda ner studien här och här kan du ladda ner appendix 1 och appendix 2. Ett annat alternativ är att du besöker studiens sida och ser hur lätt det är att hitta de här filerna själv.

Spår 2: Lite senare på sin blogg skriver Martina att hon förväxlat studier. Sen skriver hon en kommentar till där hon säger att hon inte har förväxlat studierna men bara var de var publicerade. Notera att det är oklart här vilka studier det faktiskt är som hon förväxlar. Vi har ju faktiskt än så länge bara diskutera slutsatsen i Studie 1.Hon skriver också att när hon får studien mejlad till sig så är det för att hon vill få HELA studien, med appendix (Se bild för hela konversationen). Det är återigen oklart vad hon menar här då appendix alltid är tillgängligt online och för studien det gäller är som sagt allting fritt att ladda ner för alla.

Spår 3: På Martinas egen instastory så skriver hon istället följande ”Vad jag blandade ihop var huruvida den låg på bmjopen eller inte”. Så det är oklart här vad hon säger eller menar och vilken eller vilka extra studie(r) hon förväxlat med Studie 1 som har varit fritt tillgänglig hela tiden. Och hon hade i alla fall klippt och klistrat redan när hon skrev sin första artikel och sa att jag hade översatt slutsatsen i studien fel.

 • 28 feb: Förutom sakerna ovan så kör Martina nu på ganska hårt i sitt kommentarsfält kring att jag minsann inte har läst artikeln och att det därför är meningslöst att diskutera med mig och besvara de faktiska sakfrågorna från min första replik. Här är flera exempel. Här vill jag återigen påminna om att det enda vi har diskuterat är vilken slutsats som forskarna själva drog. Jag har inte gjort några andra påståenden kring själva studien och i det lilla sakliga som Martina drog upp i sin första artikel så tog hon inte heller upp någonting mer än just forskarnas slutsats.

Summering av det sista och podden med Colting

Jag vet faktiskt inte precis hur jag ska summera det här ovanför. Martina påstod att hon släppte igenom alla kommentarer från mig och när jag visade att det inte var så fick jag höra att jag var obehaglig. Sen började Martina efterhand snurra ihop ämnena ganska mycket.

Det var även tydligt att hon helt plötsligt ville få allting att verka som att det här handlade om någon slags diskussion kring hur jag och hon tolkar innehållet i flera studier.

Det var dock först dagen efter det här som det blev uppenbart varför Martina verkade börja dra in en massa annat i diskussionen utan att svara på de faktiska diskussionspunkterna.

Efter det här så kom då alltså den här podcasten med Jonas Colting där hon försöker förändra det till att diskussionen främst handlat om NuSI studien och där hon dessutom säger att jag hade rätt när det gäller slutsatsen i diskussionen kring Studie 1. Samtidigt som hon säger en hel del om framför allt NuSI studien som inte är helt korrekt.

Till sist. Skriv nu gärna en kommentar här under och säg vad du tycker om allt det här eller i fall du tycker att jag har missat något väsentligt i min tidslinje 👍


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

72 svar på “Jonas Colting och Martina Johansson poddar om mig – en granskning”
 1. Varför börjar det rycka i Colting helt plötsligt? Ska han börja nasa nånting igen eftersom han vill ha lite rampljus? Jag kan inte komma på någon annan anledning till varför han skulle ge utrymme till den där förvirraren.

 2. Annica:
  Varför börjar det rycka i Colting helt plötsligt? Ska han börja nasa nånting igen eftersom han vill ha lite rampljus? Jag kan inte komma på någon annan anledning till varför han skulle ge utrymme till den där förvirraren.

  Jag har ingen aning. Jag har ju kritiserat hans påståenden någon gång här på sidan och kanske ville han ”ge igen” genom att ta med Martina i tron om att hon faktiskt hade koll på studierna i fråga? https://traningslara.se/nar-colting-krossar-myter-genom-att-fora-vidare-myter/
  I avsnittet påstår han att Martina nog är bäst i Sverige på att tolka studier så i fall han verkligen tror på det så är det möjligt att han bara har blivit blåst av Martina?

 3. Är så glad att du orkar i ett samhälle där vem som helst kan uttala sig om vad som helst och många köper allt rakt av!

 4. Jag föreslår verkligen att du pratar om detta i Tyngre radio eller tar det till Metro. Det här måste verkligen de som inte följer dig aktivt få veta. Du förtjänar så mycket cred för att du orkar med den här debatten!ä.
  Det jag inte förstår är varför Martina inte bemöter dig i person på internet eller lägger upp sakliga argument via skrift?
  Hon går istället via Colting och en podd för att försöka smutskasta dig. Där du inte har möjlighet att försvara dina argument över huvud taget. Att raljera i en podd är betydligt enklare än att formulera sakliga argument i skrift.
  Bugar och bockar för ditt arbete Jacob!

 5. Helt otroligt! Kämpa på Jacob, jag är tacksam för allt jag lärt mig från vad du skrivit, och tack för att du håller emot pseudovetenskapens gaphalsar.

 6. Väldigt väl hanterat och sammanfattat av dig! Exemplariskt rakt igenom.
  Kan inte hjälpa att bli otroligt provocerad av deras beteende.

 7. Annica:
  Varför börjar det rycka i Colting helt plötsligt? Ska han börja nasa nånting igen eftersom han vill ha lite rampljus? Jag kan inte komma på någon annan anledning till varför han skulle ge utrymme till den där förvirraren.

  Det verkar som att han ska ut på föreläsningsturné igen, så jag antar att det är det.
  För några år sen tyckte jag att han var bra. Jag har lyssnat på ett par av hans poddavsnitt nu (seriöst, vem behöver ett timmeslångt uppsnack om hur fantastisk hans dag har varit?!) och han har ju blivit helt galen. Hans och Martinas diskussion om vegankost vs ”artegen föda” var rent plågsamt att lyssna på och så fyllt av logiska fallgropar, feltänk och direkta felaktigheter kryddat med ett ofattbart stort mått hånfullhet och självgodhet. Hur någon kan ta någon av dem på allvar övergår mitt förstånd totalt.

 8. Gudiol, du är en hjälte utan mantel!
  Fortsätt med din objektiva kunskapsspridning.

 9. Du är fantastisk i din ihärdighet.. En livepodsänd debatt med tyngregänget, o ett par oberoende sakkunniga vore en dröm..
  // Danne

 10. Det var rätt underhållande att läsa igenom denna artikeln och bra sammanfattat.
  Jag är glad över att jag hittade din blogg för något/några år sen, det har gett mig mycket och det tackar jag för Jacob. 🙂
  Att det går så här långt känns ju verkligen som hon gör det avsiktligt, måste vara drygt när det blir så långdraget.. xD

 11. Oerhört imponerad över att du så metodiskt och logiskt besvarar det som endast är knas från Martina. Det blir mer och mer tydligt att hon inte hade (har) en aning om vad det egentligen handlar om men istället för att säga att man har fel så gräver hon djupare och djupare. Starkt jobbat Jacob!

 12. Hoppas bara detta nås ut till alla hennes följare så att de kan se hur pinsam hon är

 13. Jacob. Sluta aldrig vara dig själv. Förutom att situationen är humoristiskt så känns den ändå allvarlig när två begåvade människor har bristande omdöme och dessutom gör grejen personlig. Jag förstår varför många på deras forum blir betecknade som foliehattar,korkskallar och annat dumt men de är verkligen inte resonabla människor som begriper enkel logik,kostlära osv. Typ den formen av människor som tror jorden är platt. Fortsätt kämpa 😊

 14. Börjar helt seriöst gå långt överstyr med Colting. Duktig retoriker som kastar påståenden hit och dit. Absolut kan jag hålla med om mycket och en del av hans filosofi är sund. Men att med en stor följarskara tvärsäkert kasta ur sig HELT vetenskapligt felaktiga påståenden, och bemöta seriösa svar med snarare personliga kommentarer än substansrika svar (som highfatfitness likväl). Men ja, han är ju uttryckligen anti-nutritionsstudier. Det som är synd är att detta prackas på ovetande, för han är ett känt namn, duktig idrottare och som nämnt duktig retoriker och föreläsare.

 15. Har följt din/er hemsida i ett par år samt lyssnar på avsnitten med dig och Wille och lärt mig mer och mer hur jag ska ifrågasätta information (ej riktig fakta) mycket tack vare er. Samt har fått en större förmåga att själv kunna läsa studier med en större förståelse vad som faktiskt står i dem tack vare det du har skrivit här och på tyngre.
  Har hängt med i eran ”debatt” och förstår inte hur du orkar. Lyssnade på klippen i texten och kommentaren från frugan som varken läser era bloggar eller är insatt i debatten undrade vad det var för en korkad person som pratade, därefter lyssnade hon igenom hela deras avsnitt, hon tyckte inte att dem blev smartare efter det.
  Vill bara säga tack för ditt hårda arbete för att normalt folk ska få större allmänbildning om kost och hälsa samt verktygen att ifrågasätta medias trams.

 16. Det hade varit intressant om jag som ung, studerande kvinna hade kommenterat hennes inlägg. De frågor jag har gällande hennes inlägg och debatten stämmer i princip överens med exakt det du ifrågasatt. Hade hennes inlägg, som gjort detta till en könsdebatt, aldrig publicerats isåfall?
  Har lärt mig otroligt mycket från dig och poddarna på Tyngre under min studietid. Tacksam över att leva i en tid där man kan läsa artiklar/lyssna på diskussioner i ämnet man studerar på ett så lättåtkomligt sätt.

 17. Min gissning är att Martina på lördagen 24/2, efter en smärre överkonsumtion av rödvin eller dylikt, drabbats av hybris och tänkt att hon ska plocka ”lätta” poäng hos sin följarskara genom att sätta boll i öppen kasse. Men det gick inte riktigt som hon tänkt och den ångest jon sedan dess upplevt lär knappast vara i paritet med mängden hon konsumerade… skämt (?) åsido förstår jag din reaktion fullt ut, en del ser ett stött ego men min bild är sårad yrkesstolthet. För det ska du ha, yrkesstolthet alltså. sättet du med enkla, pedagogiska artiklar kokar ner studier för oss vetgiriga men lata/ej utbildade är både lärorikt och underhållande. Fortsätt så 😊

 18. Jonas har tillräckligt med ja sägare som inte verkar förstå att de bidrar till att han kan hålla på och motionera och bli snygg naken på fina platser som de endast kan se på Instagram.
  Jo han är ute på någon turné, tror han ställde in i Malmö av någon anledning.
  Han har tillräckligt många följare för att vara farlig. Martina får vara slagträ denna gång. Stackars bisittaren/podcastledaren i hans pod som måste sitta och flina med. Smärtsam lyssning som någon skriver ovan.
  Men det är bara vad jag tycker.

 19. Jag instämmer i ledet av tacksamma läsare som uppskattar det du gör. Och att du orkar stå emot dessa kvacksalvare som sprider desinformation. Det är personer som du som gör att dessa inte får allt för stort utrymme i tider då internet troll syns bakom varje hörn. För det värsta som kan ske är att dessa bedragare får verka ostörda. Jag har läst dina artiklar sedan 2008 och tycker kvalitén blivit bättre och bättre med referens till praktiskt taget allt du tar upp.
  Det finns nog oerhört många som mig som aldrig skriver något och som sitter i sin tysthet med en otroligt tacksamhet av att få matnyttig information om träning, kost och näringslära. Jag har läst kommentarer där vissa tyckt att det borde räcka med repliker till dessa personer som Martina och att det blir lite enformigt. Jag ställer mig väldigt frågande till dessa påståenden. Det är otroligt viktigt att bemöta kritik, oavsett om den är befogad eller ej, som riktas mot dig både som person och som skribent. Så en ödmjuk uppmaning att fortsätta med det du gör så länge som du har orken.

 20. Bra sammanfattat. Har följt era ”diskussioner” på sociala medier, bloggar och lyssnat på coltings podcast (vilken var smärtsamt tråkig och hur mycket reklam och lång reklam kan man göra). Det blir då ganska tydligt att hon ändrar sin historia efterhand för att den ska passa för stunden.
  Tycker även det är skrattretande när colting sitter och beklagar sig över att inte Tv mm. inte bjuder in personer med andra åsikter om något ämne. Även om han precis har gjort en podd på nästan 2h med en person som tycker precis som han.
  Keep up the good work!!💪🏻

 21. Jag följde Colting förr men har insett att han vara är en lekfarbror som aldrig har jobbat en hel dag i sitt liv och sitter och gnäller hur folk ska vara,han lever sitt lyxliv som ingen normal människa kan leva och i slutändan så handlar det om att han tjänar pengar på det, han har inte ens utbildning att coacha folk, Han är extrem i både livsstil och tankesätt och rätt insnöad tycker jag, han pratar om att folk är militanta men han är faktiskt likadan själv, dessutom kritiserar han många och mycket men kan ej ta kritik själv.

 22. Det här överraskade inte direkt. Så här blev jag besvarad när jag försökte länka min replik i Martinas kommentarsfält. Hon raderade dessutom helt några andra kommentarer som jag skrev under andra artiklar där hon skrev om mig.
  Martina Johansson kan inte hantera kritik

 23. Denna debatten får mig osökt och tänka på klassikern Nazareth – Love Hurts
  Speciellt vers två som lyder
  I’m young (Martina)
  I know
  But even so
  I know a thing or two, I learned from you (Gudiol)
  I really learned a lot, really learned a lot

 24. Fantastisk underhållning det här har varit. Det tar antagligen slut här p.g.a. att hon inte kan mera snurra runt fakta att hon hade fel och agerade fel. Det mest komiska är såklart hur hon kritiserar dig för att inte varit saklig medan hon hejvilt slänger runt diagnoser och aldrig själv bemöter något sakligt. Martina är ett klassisk exempel på pseudovetenskaps fanatiker som skapar och lever i sin egen bubbla.

 25. Jag måste också kommentera detta. Jag är en i mängden av alla de som normalt sett inte kommenterar artiklarna utan som bara läser dem och drar lärdom av innehållet. Jag diskuterar kost väldigt mycket med folk i min omgivning och ställs ständigt mot dessa påhittade argument som stödjer modedieter (framförallt den obefogade rädslan för kolhydrater). Dina artiklar har blivit en guldgruva för mig och läser jag något som verkar vara helt uppåt väggarna (vilket tyvärr är alltför vanligt nuförtiden) så är detta den första sidan jag vänder mig till för att snabbt och enkelt ta reda på hur verkligheten ser ut..
  Du gör ett jättejobb, och det är riktigt starkt av dig att du bemöter denna smörja som dessa två individer gladeligen sprider. Låt mig säga som så att jag knappast är överraskad över att de bara väljer att tysta dig inom deras egna bubblor så att deras följare löper mindre risk att konfronteras med verkligheten. Helt sedvanligt strutsbetéende – huvudet så djupt ner i sanden det bara går och hoppas att bubblan inte spricker.
  I en perfekt värld skulle ni få diskutera detta ämne, face-to-face framför kameror, modererat av någon oberoende (inte av någon av deras medkumpaner). Något sådant skulle de naturligtvis inte våga ställa upp på.
  Tack än en gång!

 26. Det är bra att du visar hur dåligt de argumenterar och nivån på deras kunskaper! Tack för dina artiklar och poddar!

 27. Tack!! Sluta aldrig stå upp för det som är korrekt och låt inga fåntrattar i fortsättningen heller slänga runt med felaktigheter oavsett om det gäller en studie eller dig som person.

 28. Hatten av för att du orkar. Jag har fått en begynnande hjärntumör av Martina, och det känns ju sådär.

 29. Vill också bara sälla mig till de som prisar dig för att du orkar gå i svaromål. Viktigt arbete!

 30. Oerhört sakligt och proffsigt hanterat av dig Gudiol. Jag beundrar hur lugnt och korrekt du bemöter Martinas olika påhopp och härskartekniker. Du går rakryggad här. Tack för dina kloka ord.

 31. Dessa inläggen är helt klart dina bästa. Med dessa menar jag när folk påstår att du inte har belägg för dina åsikter eller att du inte har läst dina artiklar. Folk borde lärt sig att först läsa på innan de kritiserar dig. För jag tvivlar inte på att du faktiskt hade blivit tacksam över om någon (korrekt) hade påpekat att du tolkat en studie felaktig.
  Keep up the good work!

 32. En intressant iakttagelse (eller, en iakttagelse iaf) är att det är väldigt då av de vanliga ”kritikerna” som kommenterat detta inlägg. Svårt att motsäga något så genomarbetat och detaljerat. Får magså över personer som Colting och Martina.
  Bra jobbat Jacob!

 33. Har läst igenom en hel del av både artiklar och kommentarer på Martinas sajt för att bilda mig en uppfattning Det har lett mig vidare in i LCHF-sfären och jag blir uppriktigt skrämd över sektmentaliteten med ogrundade uppfattningar som florerar. Roade mig med att klippa ur några kommentarer som är skrivna av både Martina själv samt några av hennes följare. Grundinställningen verkar vara att all forskning har fel men deras egna hittepåfakta är korrekt. Skrämande…
  ”ju längre in i min utbildning jag kommer desto mindre litar jag på all den forskning som bedrivs.”
  ”efter Chalmers och ju mer jag läser ju mer öppensinnad blir jag inom alla områden.”
  ”seriöst forskning inom kost & hälsa har oftats fel”
  ”Att många “forskare” är köpta är väl givet”
  ”jag kan alltid hitta artiklar som stödjer min tes”
  ”Sådan “forskning” spelar inte så stor roll alltså”

 34. Jag är ytterligare en läsare/poddlyssnare som sällan kommenterar, men som följt dig en längre tid. Jag uppskattar verkligen hur du alltid förmedlar intressant forskning på ett tydligt och konkret sätt.
  Efter att ha följt debatten med Martina (har läst det mesta ni båda skrivit kring detta, samt lyssnat på podcasten med Colting) känner jag mig besviken på hennes sätt att bemöta (eller snarare hennes brist på bemötande av) det som ursprungligen diskuterades. Besvikelsen kommer väl mest ifrån att jag anser att en person med en lång akademisk utbildning som dessutom har ett visst utrymme i sociala medier, har ett ansvar att förmedla information på ett så korrekt sätt som möjligt till sina följare. Detta till skillnad från att sprida desinformation och halvsanningar (OBS: med detta syftar jag inte på något Martina skriver om i övrigt, det är inte det jag värderar nu, utan enbart de påståenden som framkommit i denna ”debatt”), som sedan får stå oemotsagda eftersom hon dessutom raderar kommentarer som går emot hennes tankar och idéer.
  Hur som helst. Det du skrivit är en gedigen och mycket tydlig genomgång av bakgrunden, där det är enkelt att dra slutsatser kring vad som har hänt. Tack för att du gör det du gör!

 35. Du gör ett bra jobb! Det är ju tydligt att Martina drar i alla halmstrån hon kan. När det inte gick att hitta på saker om ditt arbete så går hon på personangrepp. Sen blir det offerrollen och efter det den självklara – förtryckta kvinnor och män som utöver härskartekniker. Den sista får ju alltid kvinnor att gå igång och jag såg att hon fått många ”det är rätt, det behövs starka kvinnor, låt inte någon man trycka ner dig”. Men att hon som kvinna trycker ner dig genom förolämpning efter förolämpning, det är okej?

 36. Jennie:
  Sen blir det offerrollen och efter det den självklara – förtryckta kvinnor och män som utöver härskartekniker. Den sista får ju alltid kvinnor att gå igång och jag såg att hon fått många ”det är rätt, det behövs starka kvinnor, låt inte någon man trycka ner dig”. Men att hon som kvinna trycker ner dig genom förolämpning efter förolämpning, det är okej?

  Det är oerhört fult att dra genuskortet här. Dels är det ju extremt orättvist mot Jacob. Han hyllar och sågar väldigt könlöst, skulle jag säga, och min gissning efter att ha samarbetat med honom i ett decennium (shit vad tiden går!) är att fler män än kvinnor fått smaka på kritiksleven.
  Men utöver att det är orättvist mot Jacob är det också ett hån mot kvinnor och mot feminism. Som om det är en berömvärd sak som kvinna att sprida dynga – inklusive sådan dynga som säkert bidrar till att kvinnor går runt och nojar över vad de äter (för det är ju verkligen vad kvinnor behöver). Jag minns när Hannah Widells och Amanda Schulmans kvacksalveri mötte en välförtjänt kritikstorm – genast drogs genuskortet och kritiken var förstås en fråga om kvinnohat och antifeminism. Om något så är det en feministisk gärning att kritisera hur kvinnor luras att lägga stora pengar på att laga saker som inte ens är fel hos dem.
  Jag blir så sur.

 37. Det är så jäkla bra att du orkar bemöta deras osakliga skitsnack, Jacob! Vet ingen som mer än du orkar hålla dig till saken när man diskuterar med personer likt Martina och Colting, som själva basunerar ut allt möjligt hitte-på utan några som helst belägg. All the power to you!

 38. Varför måste man skaffa sig anhängare och få gratis reklam som Colting o Martina på personliga kommentarer som i detta fall dig eller någon annan, utan att själv ha basic grundkunskap i sina uttalanden …
  Det finns många slags människor som p g av olika orsaker inte kan sålla rätt och fel eller ens orkar läsa studien själv Och människan äro lat, bara ta hans eller hennes världsbild känns som att öka mytbildningen ”viskleken”
  Han kanske ska hålla sig till träning och låta studierna tala för sig själv ….
  Tack för dina icke personangrepp

 39. Jag tycker det är oerhört intressant det här med Martinas sätt att hantera det hela på. Jag är säker på att hon är säker på att hon har rätt, vilket såklart är läskigt. Vad är det som gör det här fenomenet? Jacob, kan det här vara ett resultat av en Dunning-Krueger-effekt? Nån borde studera det här fenomenet! Hur kan det uppstå, hur kan vissa vara så säkra oavsett fakta?

 40. Ursäkta? Men att säga att Martina blåser folk är rent av totalt fel! Hon är extremt duktig och tydlig när hon tolkar vetenskapliga artiklar och jobbar tom att tolka dessa! Du däremot vill påstå att ”som alla andra” att kalorier in och ut är det ända som betyder något vilket inte stämmer! Här behöver man inte ens kolla några vetenskapliga artiklar för att förstå. Sjukdomar ökar mer och mer för varje år trots att folk är fettskrämda! Folk äter kopiösa mängder kolhydrater så att säga att dom inte bidrar till denna övervikt är rent bullshit! Jagctycker det är skrämmande att folk inte ser den tydliga kopplingen! Framförallt ang spannmål och givetvis socker! Det ÄR skrämmande! Att då ens tro på att en sån studie är sann är helt av galet! Kan vi inte bara bestämma att alla utesluter spannmål och stora kolhydrater och kompenserar med fett under säg 20 år så ser vi vad som händer? Skulle vara extremt intressant!

 41. Elinor:
  Ursäkta? Men att säga att Martina blåser folk är rent av totalt fel! Hon är extremt duktig och tydlig när hon tolkar vetenskapliga artiklar och jobbar tom att tolka dessa! Du däremot vill påstå att ”som alla andra” att kalorier in och ut är det ända som betyder något vilket inte stämmer! Här behöver man inte ens kolla några vetenskapliga artiklar för att förstå. Sjukdomar ökar mer och mer för varje år trots att folk är fettskrämda! Folk äter kopiösa mängder kolhydrater så att säga att dom inte bidrar till denna övervikt är rent bullshit! Jagctycker det är skrämmande att folk inte ser den tydliga kopplingen! Framförallt ang spannmål och givetvis socker! Det ÄR skrämmande! Att då ens tro på att en sån studie är sann är helt av galet! Kan vi inte bara bestämma att alla utesluter spannmål och stora kolhydrater och kompenserar med fett under säg 20 år så ser vi vad som händer? Skulle vara extremt intressant!

  Fast folk är ju inte fettskrämda längre. Tvärtom äter de kopiösa mängder med fett – också! Ingen påstår att det är bra att äta socker eller kopiösa mängder av någonting överhuvudtaget förutom typ grönkål. Men jag förstår att du tänker som du gör eftersom du inte vill läsa de vetenskapliga artiklarna utan blint litar på vad sådana som Martina säger.

 42. Elinor:
  Du däremot vill påstå att ”som alla andra” att kalorier in och ut är det ända som betyder något vilket inte stämmer! Här behöver man inte ens kolla några vetenskapliga artiklar för att förstå. Sjukdomar ökar mer och mer för varje år trots att folk är fettskrämda! Folk äter kopiösa mängder kolhydrater så att säga att dom inte bidrar till denna övervikt är rent bullshit! Jagctycker det är skrämmande att folk inte ser den tydliga kopplingen! Framförallt ang spannmål och givetvis socker!

  @Ellinor, var kan man läsa att en överkonsumtion av kolhydrater INTE har med övervikt att göra? Kan du visa mig det? En överkonsumtion av energi oavsett makronutrient bidrar till övervikt. Det är också det du kan läsa på den här sidan om du bemödar dig att plöja igenom några artiklar. Att tillskriva någon något de inte påstått är bara oärligt.

 43. Elinor: Hon är extremt duktig och tydlig när hon tolkar vetenskapliga artiklar och jobbar tom att tolka dessa!

  Hej Elinor.
  Har du läst den text som du kommenterar? För det verkar inte som det. Det är uppenbart att Martina inte visste vad hon höll på med i det här fallet. Och ärligt talat så har jag aldrig sett några exempel på där hon visat att ”hon är extremt duktig och tydlig när hon tolkar vetenskapliga artiklar.”. Skulle du vilja ge oss några exempel?

  Elinor: Du däremot vill påstå att ”som alla andra” att kalorier in och ut är det ända som betyder något vilket inte stämmer!

  Jasså? Var har du hittat den information? Jag brukar tycka att jag säger någonting helt annat. Skulle du vilja berätta var jag sagt detta?

  Elinor: Folk äter kopiösa mängder kolhydrater så att säga att dom inte bidrar till denna övervikt är rent bullshit!

  Nu är vi där igen. Skulle du vilja berätta var jag har sagt att kolhydrater inte skulle kunna bidra till övervikt?
  Ärligt talat Elinor. Om du inte vet vad det är som du kommenterar och du inte har någon som helst koll på vad den du kritiserar faktiskt säger så kanske du ska vara tyst istället? En tanke bara…

 44. Elinor:
  Hon är extremt duktig och tydlig när hon tolkar vetenskapliga artiklar och jobbar tom att tolka dessa!

  Jag säger inte att hon inte är duktig på att tolka vetenskapliga artiklar (för det har jag ingen aning om) men vad exakt är det hon jobbar med? Att skriva att man jobbar som ”scientific publications editor” på sitt ”egna bolag” säger mig ingenting om vad hon sysslar med till vardags eller vilken kompetens hon har att granska vetenskapliga artiklar. Och vad menar hon med granskar? Peer-review inför publiceringar görs väl av forskare och inte frilansande biokemister med en magisterexamen?
  Observera att jag inte på något sätt är ute efter att svartmåla Martina. Jag hade aldrig hört talas om henne innan den här ”beefen” dök upp i mitt flöde på facebook. Men hon trycker ju själv i en av hennes senaste inlägg på att man ska vara kritisk till vem som sponsrar vem och vad de kan ha för bakomliggande agenda. Rimligtvis borde det även appliceras på hennes blogg-inlägg. Ett jobb implicerar att man får någon form av ersättning för arbetet man lägger ned.
  Som man kan läsa i bibeln: den som är fri från bias skall kasta den första stenen (Joh 8:7 – 8)

 45. Det här är så otroligt bra skrivet. Tack Nicklas!

  Nicklas: Det är oerhört fult att dra genuskortet här. Dels är det ju extremt orättvist mot Jacob. Han hyllar och sågar väldigt könlöst, skulle jag säga, och min gissning efter att ha samarbetat med honom i ett decennium (shit vad tiden går!) är att fler män än kvinnor fått smaka på kritiksleven.
  Men utöver att det är orättvist mot Jacob är det också ett hån mot kvinnor och mot feminism. Som om det är en berömvärd sak som kvinna att sprida dynga – inklusive sådan dynga som säkert bidrar till att kvinnor går runt och nojar över vad de äter (för det är ju verkligen vad kvinnor behöver). Jag minns när Hannah Widells och Amanda Schulmans kvacksalveri mötte en välförtjänt kritikstorm – genast drogs genuskortet och kritiken var förstås en fråga om kvinnohat och antifeminism. Om något så är det en feministisk gärning att kritisera hur kvinnor luras att lägga stora pengar på att laga saker som inte ens är fel hos dem.
  Jag blir så sur.

 46. Brukar inte kommentera men nu måste jag bara få ge en eloge till dig för att du orkar gå i svaromål. Viktigt arbete!

 47. När jag tänker på hur mycket jobb det tagit att skriva hela denna artikel så fattar jag inte hur du orkar….
  Själv gör jag o en till ett projektarbete om dieter i Samhälle 2 o bara denna artikel är mer jobb än vad vi tillsammans kommer lägga ner….
  Såna som Martina måste ju förlora sin trovärdighet o följare efter några såna här händelser. Kan ju inte sitta o ljuga såhär obehindrat så länge.

 48. Upprepar det jag skrev i kommentaren till förra artikeln om den här diskussionen – som testikelkrossande ärkefeminist blir jag URSUR när man drar feministkortet för att försvara sig när man blivit ifrågasatt för sina argument eller fakta. Som feminist skiljer jag på fakta och åsikter och försöker inte få folk med mig genom att åberopa könsförtryck.
  Gedigen och oklanderlig genomgång JG!

 49. Annika Dahlqvist:
  Virta Health har satt samman en lista på vetenskapliga studier som handlar om LCHF.
  https://blog.virtahealth.com/low-carb-research-comprehensive-list/

  Inget nytt under solen där. Lågkolhydratkost är ofta mindre dålig för viktnedgång än andra dieter, i alla fall under en kortare tid. Som exempelvis SBU redan konstaterat. Ingen seriös person hävdar att lågkolhydratkost är värdelöst. Ni däremot gör överdrivna påståenden om dess effekt som inte ens den forskning ni själva hänvisar till ger stöd för.
  Att du sedan länkar en text från MåBra där man hänvisar till en studie på möss är i sanning häpnadsväckande.

 50. Bra skrivet och summerat!
  Man blir väldigt less på folk som Martina och Jonas som är så otroligt dåliga på att ta sig tid och lära sig. Brukar dom ens gå ut och titta sig omkring?
  Hur kan Martina ens gotta sig i och hålla med Jonas, om Jonas påstående om att Martina ska vara _bäst i Sverige_ på att läsa studier när hon inte ens orkar läsa dom. Och än mindre förstå vad som står.
  Tröstlöst arbete..

 51. Vilken gullig liten hejjarklack du har här, dock förstår alla som klarar av att tänka själva att det du håller på med endast är en kombination av mani + extrem avundsjuka. Martina är yngre än dig, smartare, mer vältränad, mer framgångsrik på alla sätt och det här var det mest patetiska försöket jag har sett hittills för att försöka upprätta någon form av värdighet. Undrar hur många som orkade läsa hela, troligen inte många.

 52. Här ser man tydligt skillnaden på en sjukgymnast och en civilingenjör som arbetar med forskning dagligen. Sjukgymnasten förstår inte själv hur löjlig han är och kan inte se utanför sin lilla låda, jag förstår verkligen varför han inte kan släppa detta hahaha 😀 #TEAMMARTINA

 53. Lilja:
  Här ser man tydligt skillnaden på en sjukgymnast och en civilingenjör som arbetar med forskning dagligen. Sjukgymnasten förstår inte själv hur löjlig han är och kan inte se utanför sin lilla låda, jag förstår verkligen varför han inte kan släppa detta hahaha 😀 #TEAMMARTINA

  Att du ser det här som en fråga om olika lag säger allt. Och det är den ingången man måste ha i en sådan här diskussion för att kunna vara blind för hur dålig hon är.

 54. Det här är låg nivå, Lilja och Anders. Inte ett enda sakargument.

  Lilja:
  Här ser man tydligt skillnaden på en sjukgymnast och en civilingenjör som arbetar med forskning dagligen. Sjukgymnasten förstår inte själv hur löjlig han är och kan inte se utanför sin lilla låda, jag förstår verkligen varför han inte kan släppa detta hahaha #TEAMMARTINA

  Anders:
  Vilken gullig liten hejjarklack du har här, dock förstår alla som klarar av att tänka själva att det du håller på med endast är en kombination av mani + extrem avundsjuka. Martina är yngre än dig, smartare, mer vältränad, mer framgångsrik på alla sätt och det här var det mest patetiska försöket jag har sett hittills för att försöka upprätta någon form av värdighet. Undrar hur många som orkade läsa hela, troligen inte många.

 55. Anders: det här var det mest patetiska försöket jag har sett hittills för att försöka upprätta någon form av värdighet. Undrar hur många som orkade läsa hela, troligen inte många.

  Om man inte har någon läsförståelse eller är döv så man inte kan lyssna på klippen så kanske det här kan ses som ett patetiskt försök.
  För alla andra människor är det uppenbart att Martina och Jonas gjort bort sig totalt. Och helt seriöst så borde du fundera igenom hur du faktiskt tänker i den här situationen, det kan inte vara bra i längden för en människa att inte vara förmögen att se när någon man gillar gjort bort sig som Martina har gjort här..
  Sen var givetvis inte tanken med texten att de flesta skulle läsa igenom hela. Det är uppenbart bara en kort väg in hur fel Martina och Jonas här. Resten har jag bara med för att helt enkelt tysta dem. Det finns liksom ingenting kvar för dem att komma med. Och som du säkert också märkt så blev det just det, tyst…

 56. Okej, jag har faktiskt raderat några kommentarer nu. Någon typ av nivå får det ändå vara på det som skrivs. Har man ingenting vettigt att säga så strunta i att skriv.

 57. Imponerande allt du skrivit och summerat!
  Jag tycker ändå att var och en utan oss läsare/lyssnare får ta ansvar för vad man äter/tränar/läser, när och hur man gör det. Tråkigt att det skall bli att kritik er emellan som ändå delar med er av tid och kunskap gentemot oss. Var och en har ju ett eget ansvar att vara lite kritisk i sin granskning av det man läser/hör.
  Vi kan ju faktiskt själv läsa och granska alla studier och själva bilda en uppfattning.
  Tycker det är upp till var och en att ha sin åsikt och ta till sig det man själv vill tro på och känner man mår bra av att äta el vad man vill aktivera sig med för träning. Var och en har ju ansvaret för sig själva!
  trist med smutskastning och kritik gentemot andra.
  Kör ditt race Jacob och det du tror på, vad andra har för tro och tes får väl stå för dem. Vi som vill tro på det du skriver och säger gör det. 😉
  Tack för inspiration!

 58. Hej!
  Kan inte du kommentera det otroligt ovetenskapliga trams om näring I grönsaker, utarmade jordar, skepticism mot vetenskap, och falsk skrämselpropaganda om GMO och som Lchfingenjoren.se sprider på sin blogg som får stå helt oemotsagt förutom några kommentarer på hennes blogg.
  http://lchfingenjoren.se/2018/may/naringsbrister.html
  Vore gött att se dig skjuta hål i hennes mycket tunna argumentoch falsk information som hon sprider för sina många läsare

 59. Vill bara lägga min röst till alla som hyllar dig för ditt enorma arbete mot felaktig information och rent snurriga tolkningar av studier o dyl. Bland de få negativa kommentarer du fått här på din sida ses ju inte skymten av ett enda sakligt argument, utan bara mer påhopp och trams. Fortsätt med det du gör JG!

 60. […] Du som följer mig regelbundet vet att det händer mig ganska ofta att mina kommentarer blir raderade här och där. Det senaste och troligen mest lysande exemplet är Martina Johanssons agerande nyligen som jag bla skrivit om här, Jonas Colting och Martina Johansson poddar om mig – en granskning. […]

 61. Tack för dina sakliga fakta!
  Du har nu fått en ny följare, mig 😊 samtidigt som Martina förlorat ett fan. Hon har verkligen ramlat ner från pedistalen, så besviken på hennes oproffsighet!

 62. […] Uppdatering 4/3 2017: Det här blev en onödigt lång historia där Martina till sista raderade alla möjligheter för mig att besvara kritik på hennes kanaler. För en snabbare överblick så rekommenderar jag dig att läsa den här artikeln istället där jag summerar allting, Jonas Colting och Martina Johansson poddar om mig – en granskning. […]

 63. […] Uppdatering 4/3 2017: Det här blev en onödigt lång historia där Martina till sista raderade alla möjligheter för mig att besvara kritik på hennes kanaler. För en snabbare överblick så rekommenderar jag dig att läsa den här artikeln istället där jag summerar allting, Jonas Colting och Martina Johansson poddar om mig – en granskning. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *