Är ekologiskt nyttigare än konventionellt?
Är ekologiskt nyttigare än konventionellt?

Igår rapporterade svensk media om en ny rapport från Danmark där man undersökt eventuella fördelar med ekologiskt jordbruk (1 pdf varning). I princip var det samma typ av rapport som jordbruksverket släppte för några år sen (2).
Skillnaden i den här rapporten är att den framtagen av något som kallas för ”Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)”. Det är lite otydligt precis vem som står bakom den här organisationen men den grundades av motsvarigheten till jordbruksverket i Danmark och de är placerade inom Aarhus Universitet.

Att försöka bevisa sin tro istället för att leta sanningen

Innan jag går vidare och nämner lite kring rapporten så vill jag påpeka hur knepigt det är att den här typen av sektioner/avdelningar faktiskt finns på universitet. Går du inte på ICROFS hemsida kan du bland annat läsa följande:

Vår vision är att principerna för det ekologiska jordbruket är en global referens för hållbarhet inom jordbruks- och livsmedelssystem…

Redan här blir det fel. För varför har en del av ett universitet som uttryckligt mål att försöka få ”en sida” att vinna?
Som jag har påpekat flera gånger tidigare så är ekologiskt jordbruk en samling av processmål helt utan utfallsmål. Vad det innebär är att ekologiskt jordbruk har en massa regler om vad du får och inte får göra inom jordbruket men det ställs inga krav alls på själva utfallet.
Det är på grund av att ekologiskt just är en samling med processmål och inte utfallsmål som du hela tiden hör motsägande nyheter kring ekologiskt där man ibland påstår att det är bättre och ibland sämre. Resultaten varierar helt enkelt från studie till studie eftersom man i studier tittar på utfallet av olika processer och då är det inte säkert att den process som man pressar fram inom ekologiskt alltid är bäst.
Så här har vi alltså en del av ett universitet vars mål är att försöka bevis att en viss process är bättre än en annan process istället för att forska på hur man ser till att nå ett visst mål på bästa vis oavsett hur processen går till.
Det här är i princip anti-vetenskap där man istället för att försöka visa vad som verkligen är bäst så har man i förväg bestämt sig för vad som är bäst och sen försöker man bevis att det faktiskt är så i efterhand. Jag har inte lyckats finna hur ICROFS finansieras men den ekologiska delen på SLU här i Sverige finansieras via öronmärkta medel vars mål är att stödja ekologiskt jordbruk, det är i princip alltså ingen skillnad från det här och när Coca Cola ger pengar till forskare för att försöka finna resultat som stödjer deras mål. Jag har utvecklat det här mycket mer ingående i min artikel, Problemet med ekologiskt.
Det hade givetvis varit mycket bättre om man haft sektioner på universitet vars mål varit att försöka hitta de mest miljövänliga metoderna för att ta fram mat. Sen om det blivit en lösning som passar med de ekologiska processerna eller inte spelar ju då ingen roll. Om ekologiskt också varit så överlägset som väldigt många personer verkar tro så hade ju också resultaten från en sådan forskning även visat det.

Om själva rapporten och nyhetsrapporteringen

Hela den här rapporten från ICROFS är på 400 sidor och jag har inte läst igenom hela utan skummat det mesta och sen fokuserat på de delarna som berör det som mest rapporterats i media, alltså om ekologiskt är nyttigare eller inte. I det stora hela verkar dock inte rapporten särskilja sig särskilt mycket från jordbruksverkets rapporter förutom med vissa undantag där danskt konventionellt jordbruk skiljer sig markant från konventionellt svenskt jordbruk likt när det gäller grisuppfödning och antibiotika.
Slutsatsen i rapporten är i princip att man tycker att ekologisk odling bidrar med positiva effekter till samhällsnyttan överlag och man nämner bland annat att mindre bekämpningsmedel spiller över i vattendrag, att djuren får mer möjlighet till ”naturligt beteende” och ett ökat biologiskt mångfald runt gårdarna. Även det här stämmer väl överens med jordbruksverkets rapport från 2012.
Det som däremot också nämns i rapporten är att koldioxidutsläppet från ekologiska gårdar inte är bättre än konventionella och i många fall är det till och med sämre. Här ska dock nämnas att KRAV i Sverige verkar ha lite högre krav på producenterna jämfört med det som allmänt är ekologiskt så om dessa resultat gäller för KRAV med vet jag inte.
SLU släppte en rapport kring miljöpåverkan från ekologiskt 2013 (3 pdf varning). Den här rapporten är släppt av SLUs motsvarighet till ICROFS så du kan bland annat läsa lite kryptiska meningar likt den här från slutsats och diskussionsdelen:

Många av det ekologiska jordbrukets klimatutmaningar är gemensamma för alla typer av jordbruk. Men ekologisk produktion bygger på ett antal principer som tar sig uttryck i ett regelverk, vilket dessutom skapar specifika förutsättningar för det ekologiska jordbrukets möjligheter att minska sina växthusgasutsläpp.

Den sista meningen där ska du läsa som ”eftersom man inom ekologiskt redan har hittat på regler om vad som får och inte får göras så är man inom ekologiskt jordbruk begränsad i möjligheterna när det gäller att minska utsläppen.
I slutet av artikeln summerar man dock situationen i Sverige så här:

Inverkan från Ekologisk odling på klimatpåverkan jämfört med konventionell
Inverkan från Ekologisk odling på klimatpåverkan jämfört med konventionell

Men var då ekologiskt nyttigare eller inte?

Om vi hoppar över till huvudämnet i tidningsartiklarna från igår så var det om ekologisk mat är nyttigare eller inte. Slutsatsen som de svenska artiklarna drog i sina rubriker var att man inte kunnat visa på någon skillnad.
Här fanns det dock en skillnad i själva vinklingen på rapporteringen i olika medier även om alla egentligen faktiskt skriver att man inte funnit någon skillnad.

De danska forskarna som studerar ekologiskt jordbruk

I de danska medierna som rapporterat om det här så har man intervjuat några av forskarna bakom rapporten och då säger de saker som rapporten i sig inte stödjer. Till exempel säger en av författarna i dansk media att de visserligen inte kunnat bevisa att ekologiskt är bättre för hälsan än konventionellt men sen säger hon samtidigt att man gång på gång visat att djurförsök att det inte direkt är hälsosamt att äta bekämpningsmedel (4).
Det är ju en snygg spinn att sätta på det där man vänder frågan från ”är ekologiskt nyttigt?” till ”är det nyttigt att få i sig bekämpningsmedel?”. Hon stannade inte ens vid frågan ”är det onyttigt att få i sig bekämpningsmedel?” utan hon tog det ett steg längre och verkar alltså kräva att djurförsök ska visa att bekämpningsmedel inte är nyttigt :).
I den faktiska rapporten som den här forskaren har publicerat så står det inte heller någonting alls som kan kopplas till de här djurförsöken som hon hänvisar till.
Det enda som faktiskt finns emot ett bekämpningsmedel som används just nu som jag känner till handlar om ett bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige men som vi fortfarande utsätts för via importerad mat. Det här bekämpningsmedlet heter klorpyrifos och ett par epidemiologiska studier har visat att höga nivåer av det i blodet hos gravida kvinnor korrelerar med lägre IQ hos barnen ungefär 7 år senare (5).
Totalt är det tre epidemiologiska studier som har visat på det här sambandet mellan exponering för klorpyrifos hos gravida och en något lägre IQ hos barnen. EU i stort har beslutat att de här epidemiologiska studierna inte väger lika tungt som djurstudier där man inte kan se några effekter även med större doser medan andra menar att verktygen man använt i djurstudierna varit för trubbiga för att kunna mäta de skillnaderna man faktiskt ser i den epidemiologiska forskningen på människor. Här kanske man kan säga att man få välja vem man vill tro på för stunden. Men vill man inte riskera något under sin graviditet så kan man ju välja svenska frukter och grönsaker eller köpa ekologiskt för att minska risken.

Kontra den svenska professorn som är kritisk mot ekologiskt

I svensk media har istället Lars Berglund från SLU fått uttala sig och Lars är väl ganska känd för att vara kritisk mot hela konceptet ekologiskt och vinklingen från svensk media blev därför istället mer mot att rapporten inte kunde påvisa någon skillnad och det var precis vad man skulle vänta sig. Så samma resultat egentligen men i dansk media säger forskaren som jobbar på den ekologiska enheten saker som får det att låta som att det trots allt ändå är skillnad medan den svenska forskare som är kritiks mot ekologiskt vänder samma resultat på andra hållet.

Summering – egentligen inget nytt i den danska rapporten

För att summera allt det här så är det egentligen ingenting nytt som har kommit fram i den här danska rapporten. Ekologiskt jordbruk har fördelar och nackdelar jämfört med konventionellt jordbruk och det är egentligen ingen som riktigt vet exakt hur de här två ska vägas mot varandra. Jag skrev tre längre artiklar kring ekologiskt på Träningslära för snart 1,5 år sen och i princip är mina slutsatser de samma där med:

Min syn på det hela är att hela konceptet kring ekologiskt är destruktivt för utveckling. Istället för att försöka göra jordbruket överlag bättre och bättre så är det en hel del som bara försöker visa att det som de gör just nu är bättre än det någon annan gör just nu.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Ett svar på ”Dansk rapport kring ekologiskt jordbruk”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *