Balettdansare och D-vitamin
Tidigare studier på balettdansare på elitnivå har visat att de ofta har D-vitaminbrist

D-vitamin är nog ett av de mest diskuterade vitaminen just nu och det utförst en väldig massa forskning på ämnet. Sannolikt utförs mycket av forskningen för att det är populärt och det är långt mycket lättare att genomföra studier där man ger deltagare piller istället för att försöka förändra deras mat eller motionsvanor.
Men en annan orsak till att D-vitamin studeras så mycket är sannolikt för att man på senare år har upptäckt fler och fler funktioner för D-vitamin i kroppen. En hypotes när det gäller D-vitamin är till exempel att det är viktigt för muskelfunktion. Eller mer korrekt sagt ska man säga att för låga nivåer av D-vitamin troligen är dåligt för din muskelfunktion.
För några månader sen skrev jag om en studie där man tittat på nivåerna av D-vitamin muskelskador hos balettdansare, D-vitaminbrist och muskelskador. I den studien såg man ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin och fler muskelskador. Samma forskargrupp som såg det sambandet har nu utfört en studie där de verkligen försökt att utröna om detta är något orsaks-samband eller bara en korrelation.

J Sci Med Sport. 2013 Apr 22.
The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: A controlled study.
Wyon MA, Koutedakis Y, Wolman R, Nevill AM, Allen N.
OBJECTIVES: Athletes who train indoors during the winter months exhibit low serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentrations due to a lack of sunlight exposure. This has been linked to impaired exercise performance. The purpose of this study was to assess the effects of oral vitamin D3 supplementation on selected physical fitness and injury parameters in elite ballet dancers. DESIGN: Controlled prospective study. METHODS: 24 elite classical ballet dancers (intervention n=17; control n=7) participated in a controlled 4-month oral supplementation of vitamin D3 (2000IU per day). Isometric muscular strength and vertical jump height were measured pre and post intervention. Injury occurrence during the intervention period was also recorded by the in-house medical team. Repeated measures ANOVA and Mann-Whitney-U statistical tests were used and significance was set at p≤0.05. RESULTS: Significant increases were noted for the intervention group for isometric strength (18.7%, p<0.01) and vertical jump (7.1%, p<0.01). The intervention group also sustained significantly less injuries than the controls during the study period (p<0.01). CONCLUSIONS: Oral supplementation of vitamin D3 during the winter months has beneficial effects on muscular performance and injury occurrence in elite ballet dancers.

I den här studien har man alltså tagit ett gäng balettdansare. Delat in dem i två olika grupper där en grupp fått D-vitamin och en grupp placebo och därefter har man följt dem under vintermånaderna (jan-maj) för att se om tillskottet av D-vitamin haft någon effekt.
Och trots ganska få deltagare såg man faktiskt en ganska tydlig positiv effekt av tillskottet. Dansarna som fick D-vitamin fick färre skador, hoppade högre och blev starkare i framsida lår.

D-vitamin förbättrade lårstyrkan och hoppförmångan hos dansarna
Förändringen i lårstyrka och vertikalhopp i interventionsgruppen och kontrollgruppen.

Det här är väldigt anmärkningsvärda resultat tycker jag. Dansarna som inkluderades tränade ungefär 6-8 timmar varje dag så vi pratar alltså om väldigt vältränade personer. Att då få en ökad lårstyrka och bättre vertikalhopp av en sån till synes enkel sak som tillskott av D-vitamin är imponerande.
De fann ju en signifikant minskning i antalet skador i den här studien med. Dock var det endast 7 deltagare i varje grupp så det här resultatet tror jag mer kan bero på slumpen, alltså ett så kallat typ 1 fel. Deltagarna i den här studien blev ju starkare och presterade bättre så det är fullt möjligt att resultatet när det gäller minskade skador också stämmer. Men med endast 7 deltagare i varje grupp blir det ju osäker data.

Summering

Det här är den första studien jag kan komma på där man verkligen undersökt effekten av D-vitamin hos idrottare. När jag sökte lite snabbt nu precis hittade jag endast en studie på kvinnor inom militären som visade att tillskott av kalcium och D-vitamin minskade risken för stressfrakturer (1) och en studie där man testat ”idrottare” och effekten av stora doser D-vitamin på olika mått av styrka utan effekt (3).
Jag hittade även en översiktsartikel från 2009 som försökt sig på att spekulera kring D-vitamin och idrottsprestation och i den hänvisar man till forskning från Ryssland och Tysland från innan andra världskriget (2). Jag har varit inne på den här forskningen från gamla öststater ett par gånger här på bloggen och främst i inlägget, Kalla kriget och ryssarnas forskning.
Kortfattat kan man säga att där finns ett problem i att själva grundkällan till informationen inte finns tillgänglig för alla och när den gör det är det oftast skrivet på ryska eller tyska. Men hittar du en trovärdig källa så stämmer allt som oftast informationen och man kan lära sig mycket. Två av böckerna som jag rekommenderar bland Boktipsen här på sidan är faktiskt baserad på just äldre rysk forskning.
Tyvärr är det dock många som totalt missbrukar det faktum att ”ingen” egentligen kan kolla upp källorna när det gäller denna forskning och när de skriver sina texter med skitsnack på internet så blir motiveringen ofta något i stil med ”gamla forskning från öst” eller något i den stilen.
Tillbaka kort till studien igen så använde man doser på 2000 UI i den här studien vilket är en ganska standarddos. De här var dansare som vistades väldigt mycket inomhus och därför bildade väldigt lite D-vitamin själva och nästan alla hade brist på D-vitamin under vintermånaderna. Personligen tar jag också D-vitamin då och då, främst under vinter och vår. Jag använder som jag skrivit ett par gånger [clink id=”9″ target=”_blank” title=”Fairings D-vitamin”]Fairings D-vitamin[/clink] då jag känner Lars som säljer det och är partisk :) Överlag ska det inte spela någon roll vilken typ av D-vitamin du använder men tyvärr har ju en del tester visat att vad som står på förpackningen inte alltid stämmer med vad du verkligen får.
Vilket tillskott som verkligen innehåller det som står på förpackningen kan man inte veta. Men man kan förbättra sina odds genom att köpa från tillverkare som följer GMO standard.

Ett svar på ”Bättrar prestation & mindre skador med D-vitamin”
  1. Intressant det här med D-vitaminet, jag tror inte att några idag som inte bor under en sten kan avfärda fördelarna med at höja sina nivåer.
    Men det jag undrar är snarare hur mycket intag det krävs för att höja nivåerna? Det florerar lite inlägg på Facebook från folk som mäter på sig själva och som inser att det krävs bra mycket högre intag än 2000 UI för att nå upp till acceptabla nivåer, jag har hört siffror på upp till 10.000 UI under vinterhalvåret.
    Har du någon kolla på detta, finns det ens studier på det?
    /J

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *