D-vitamin är viktigt för en god hälsa
Väldigt många har idag låga nivåer av D-vitamin i kroppen, särskilt under vinterhalvåret

D-vitamin är väldigt hett just nu och en väldig massa sjukdomar och besvär sammanfaller ofta med brist av just D-vitamin. Än så länge är det mycket epidemiologi men där finns också ett par randomiserade studier med intressanta resultat. Som brukar vara fallet så är dock inte de faktiska experimentella studierna lika imponerande som man kanske först hade väntat sig med tanke på epidemiologin men D-vitamin är trots det ett kosttillskott som rekommenderas av väldigt många, i alla fall under vinterhalvåret.
Den studie jag tänkt ta upp här är av mer epidemiologisk natur. Det är en observationsstudie där man följt balletdansörer under ett år för att se hur skador och vitamin D status förändras över ett år:

J Sci Med Sport. 2013 Feb 1. pii: S1440-2440(12)01139-5.
Vitamin D status in professional ballet dancers: Winter vs. summer.
Wolman R, Wyon MA, Koutedakis Y, Nevill AM, Eastell R, Allen N.
OBJECTIVE: Serum 25-hydroxyvitamin D is produced by the exposure of the skin to sunlight. Therefore athletes who train indoors, such as dancers, are vulnerable to vitamin D deficiency. The purpose of the study was to evaluate the serum 25-hydroxyvitamin D status in UK professional dancers during periods of reduced and increased sunlight exposure (i.e., winter vs. summer), and to assess the impact on bone metabolism and risk of injury. DESIGN: Cohort study. METHODS: 19 elite classical ballet dancers (age 26±8.86yr; height 1.66±8.84m; mass 54.3±10.47kg) were monitored over a 6 month period for 25-hydroxyvitamin D, PTH and blood serum bone turnover markers (CTX and PINP) along with injury data. Repeated measure ANOVA and Wilcoxon and Chi-square analyses were used and significance was set at p=0.05. RESULTS: Significant changes were noted between the winter and summer test dates for 25-hydroxyvitamin D (14.9ng/ml vs. 23.9ng/ml; p<0.001), PTH (38.7pg/ml vs. 26.3pg/ml; p<0.001) and PINP (89.9ng/ml vs. 67.6ng/ml; p<0.01). The oral contraceptive had a significant effect on serum 25-hydroxyvitamin D, PTH and CTX. Soft tissue injuries were significantly lower in summer compared to winter period (winter=24, summer=13; p<0.05). CONCLUSIONS: Professional ballerinas characterized by a high incidence of low serum 25-hydroxyvitamin D levels which improve marginally in the summer. These dancers also demonstrate a higher injury incidence in the winter. Oral contraception seems to increase serum 25-hydroxyvitamin D levels and has a positive effect on bone metabolism.

D-vitaminnivåer hos elitdansare inom balett
Nivåerna av D-vitamin hos de manliga och kvinnliga balettdansarna i den här studien

Det man fann i den här studien var egentligen flera saker. För det första så hade balettdansarna i princip brist på D-vitamin under hela året. Detta är ett fynd som man även tidigare funnit hos idrottare som tränar inomhus året runt.
Det här är intressant sett ur synpunkten att många anser att idrottare som äter mycket egentligen inte behöver några tillskott. Det kan ju fortfarande vara sant men då får man se till att de här dansarna antingen äter bättre eller vistas mer i solen. Troligen skulle de behöva göra både och för att komma upp i rimliga nivåer här och då förutsätter jag att de äter dåligt nu vilket kanske inte nödvändigtvis är sant. Så tillskott kan vara nödvändigt då de spenderar lång tid inomhus för träning.
Det andra intressanta fyndet är att mängden skador ökade under vinterhalvåret. Detta sammanfaller ju med lägre nivåer av D-vitamin men säger inget om orsakssamband. När man gjorde ett signifikanstest för att undersöka om lägre D-vitamin innebar en högre skaderisk fann man inte heller något samband.
I diskussionsdelen till studien diskuterar man detta kring vitamin-d och muskelskador och man tar upp att där kan finnas andra möjliga förklaringar till varför skadorna ökade på vintern. Det mest troliga är att dansarna haft en 5 veckor lång viloperiod innan sommarmånaderna och de har därför troligen varit piggare under sommarhalvåret. Att studien bara hade för få deltagare för att se ett samband som egentligen finns där är ju också en möjlig förklaring.
Det sista intressanta fyndet är inte direkt något som är överraskande men det är ju verkligen något som är relevant sett till dansares hälsa på lång sikt. Det man fann var att låga D-vitaminnivåer innebar en ökning av flera markörer för benomsättning och summan av dem var en negativ inverkan. Att D-vitamin är viktigt för skelettet är ju inte direkt någon nyhet men det är ju något som verkligen tåls att upprepas. Särskilt i sporter så som dans där kroppsvikt är väldigt viktigt och energiintaget kanske inte alltid det bästa är ju risken stor för benskörhet senare i livet.

Summering

Det här är en studie med en intressant frågeställning tycker jag men tyvärr var den nog lite för liten för att kunna ge ett tydligt svar på frågan. Det som är uppenbart är dock att D-vitaminbrist är vanligt även hos idrottare och hos inomhusidrottare är det nog något man i alla fall bör fundera på att åtgärda även på lite lägre nivå.
När det gäller skador och D-vitamin så visar ju den här studien inte på någon statistisk signifikans men det innebär inte att det är helt orimligt att där finns ett samband. Tidigare studier har visat på ett samband mellan D-vitaminnivåer och styrka där de med högre nivåer haft en lite ökad styrka. Större studier på militären har också visat på ett samband mellan D-vitaminnivåer och stressfrakturer (1, 2).
Även en tidigare studier på personer i gymnasieålder (college) har visat att lägre D-vitaminnivåer innebär fler förkylningar (3). I den studien tittade man också på skador och även där såg man inget samband mellan D-vitaminnivåer och skador. Precis som i den här studien var dock antalet deltagare ganska lågt. Man såg även ett samband mellan bentäthet och stressfrakturer och bentäthet påverkas ju i sin tur av D-vitamin så precis som i den här studien kan det ha varit så att de få deltagarna i studien döljer ett verkligt samband.
Man kan väl summera det hela med att detta är ett område där man ännu inte vet särskilt mycket. Det jag tagit upp här är dessutom observationsstudier och det behövs ju även interventionsstudier för att man ska kunna säga något mer säkert kring orsakssamband. Låga nivåer av D-vitamin kan ju faktiskt vara en markör för sämre livsstil överlag och behöver inte nödvändigtvis vara orsaken bakom alla möjliga besvär och sjukdomar som nu har börjat kopplas samman med D-vitaminbrist.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

2 svar på “D-vitaminbrist och muskelskador”
  1. Intressant. Gissar att dessa inomhustränande skulle må bra av någon utomhusträningstimme ibland. Balett är väl extremt slitande och kanske skulle må bra av alternativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *