En artikel om massajernas diet

Folkgruppen Masai i Kenya är en grupp som har fått ganska stor uppmärksamhet i delar av världen de senaste 10-15 åren då lågkolhydratkost varit populärt i olika delar av världen under olika tider. Oavsett var det har varit populärt så har dock Massajerna i princip alltid lyfts fram som ett exempel på en folkgrupp som lever väl på nästan bara animalisk föda där en stor del av energiintaget kommer från fett och även i huvudsak mättat fett.

Jag har kort skrivit om deras kost tidigare i min artikel ”Kvalitén är viktigare än mängden kolhydrater, fett och protein!”. Det jag skriver där är väl mest att jag då inte hade lyckats hitta någon bra dokumentation av vad massajerna verkligen äter (eller åt förr). Det som finns är berättelser om folkgruppen från utforskare men de har sällan verkligen fokuserat på kosten och proportionerna mellan olika typer av livsmedel eller energifördelningen mellan kolhydrater, fett och protein.

För några dagar sen stötte jag dock på en studie från 2011 där en nutritionist från Tyskland försökt sig på att få en bättre inblick i kosten genom att låta 26 personer från folkgruppen berätta vad de ätit det senaste dygnet och sen har man analyserat samma råvaror för att få reda på innehållet (1).

Resultatet – Massajerna äter typ enligt NNR

Jag vet att rubriken här ovanför antingen har fått dig att tappa hakan lite eller kanske, om du är LCHF-are, gjort dig väldigt upprörd men så är faktiskt resultatet. Här under har du det i tabellform från studien där du också kan se resultatet från en studie utförd 1989 som fann liknande siffror. Jag har markerat ut medelvärdena med rött respektive blått för den senaste studien och den från 1989.

En analys av massajernas kost sett till energifördelning
En analys av massajernas kost sett till energifördelning. Enligt den här studien äter de 56 E% kolhydrater, 13 E% protein och 31 E% fett.

Det är väldigt svårt att se hur en kost med den här energifördelningen skulle kunna misstas för att vara LCHF-lik. Samtidigt så är det hela kanske inte så svårt att tro om man tänker på hur mycket annat i de vanliga LCHF-böckerna som inte stämmer med verkligheten.

Den här studien är dock utförd under en torrperiod och under den tiden ger massajernas kor mindre mjölk vilket garanterat har inverkat på resultatet. Så hade man utfört undersökningen under en våtperiod hade det sannolikt varit mer protein och fett i kosten på bekostnad av kolhydrater.

Det ska även påpekas att värdena här ovanför gäller som ett medelvärde för en ganska liten grupp som troligen är från samma ”läger”. Det kan ju mycket väl vara så att andra grupper äter annorlunda. Det finns studier med sämre upplägg när det gäller kostregistreringen från senare som i alla fall antyder att de har funnit att massajerna äter mindre kolhydrater och mer fett än vad den här studien fann även om de inte ger några exakta värden (6). Samtidigt finns det andra som visat på att fördelningen varit 55-60 E% kolhydrater, 25-30 E% fett och 12-13 E% protein (10).

Som jag även påpekade i mitt tidigare inlägg så verkar det som att det främst var de manliga krigarna mellan 15-35 år ungefär som främst levt på mjölk, kött och blod (2, 3). Hos dessa personer har man även i studier från 70-talet funnit ett fettintag upp emot 73 E% av kosten (4).

Idag vs förr

Det finns även tidigare rapporter från 60- och 70-talet som pekar mot att massajerna förr åt mer fett och det finns även studier från de senaste 10-20 åren som visar på att massajerna på grund av mer begränsad tillgång till fria markytor har fått minska på antalet djur och leva mer på vegetabilier (5).

Så det är sannolikt så att massajerna åt betydligt mer fett förr. En tandläkare som studerade deras tänder i mitten av 40-talet skrev följande om deras kostvanor (8).

The principal food of the Masai is milk, meat and blood, the latter obtained by bleeding their cattle. The protein consumption, therefore, is extremely high, while carbohydrate is negligible. The Masai have ample means with which to get maize meal and fresh vegetables but these foodstuffs are known only to those who work in town. It is impossible to induce a Masai to plant their own maize or vegetables near their huts.

Den här beskrivningen görs dock i introduktionen till artikeln och det ges ingen direkt antydan till att tandläkaren verkligen kontrollerat det hela.

Så det är ingen som med säkerhet vet vad Massajerna åt förr. Och även om någon skulle vilja påstå att de vet det så är det egentligen ingen som vet något säkert om massajernas metabola hälsa förrän i slutet av 60- och 70-talet ändå.

Det vi däremot vet idag är att massajerna fortfarande är i god metabol hälsa. Så ”trots att”* de idag äter en energifördelning i enlighet med de flesta kostrekommendationer som finns här på jorden så mår de fint sett ur perspektivet metabola hälsoproblem likt övervikt, högt blodtryck, högt blodsocker med mera. I övrigt så råkar de ut för många andra sjukdomar och har dålig tillgång till sjukvård.

Ett par studier som faktiskt delvis utförts av forskare från Sverige och Norge har funnit att massajerna även idag här väldigt låga siffror när det gäller olika mått för metabol ohälsa (6, 7). Deras BMI ligger omkring 21 i snitt, lågt blodtryck och fina blodvärden. Det är givetvis i snitt och där fanns några med övervikt och högt blodtryck.

Det är givetvis inte bara kosten som inverkar på det här dock. Massajerna rör på sig mycket varje dag och i förhållande till människor i västvärlden så sitter de ner väldigt lite under dygnet. De är inte uppe och tränar eller springer utan de är istället ofta i lågintensiv rörelse som till exempel promenader.

Summering

Resultatet i den här studien tillsammans med studien från 1989 tycker jag är intressant då den berättar om vilken kost som massajerna med stor sannolikhet har ätit under de år då man också studerat massajernas hälsa.

Det är sannolikt så att massajerna idag inte lever på alls samma vis som de gjorde för kanske 70-80 år sen och jag kan tycka att det är tråkigt att det inte finns mer information om hur allting var då men det är inget att göra åt idag. Det är helt enkelt det som gäller för de allra flesta samlar- och jägarfolk där informationen är knapp och extremt få av dem lever vidare på sitt traditionella vis idag.

Fast även om det var så att det verkligen åt en lågkolhydratkost förr så är det enda vi vet om deras hälsa vid den tiden att de inte levde särskilt länge och de åkte på många infektionssjukdomar. Deras metabola hälsa vet vi i princip ingenting om.

Jag avslutar med ett citat från en artikel där forskarna till studien jag tog upp först blir intervjuade (9):

The scientist of Jena University discovered that the Maasai have strongly sweetened milk tea for breakfast. Some Maasai eat a kind of ”porridge” in the morning, a liquid mixture of cormeal, water, some milk and sugar.

For lunch there will be milk and ”Ugali,” a kind of polenta being made from cormeal and water. ”Dinner is similar to lunch,” says Knoll who points out that she did her field study at the end of the dry season. There may be slightly different results in the — remarkably shorter — rainy season…

…It is clear though that meat features only rarely on the Maasai menu. The main part — more than 50 percent — consists of vegetarian food. The preferred meat is that of sheep and goats, whereas the meat of traditional Zebu cattle is only rarely eaten. ”A cow will only be slaughtered for ritual festivities by the Maasai,” says Knoll.

*Jag är givetvis djupt ironiska när jag skriver trots att. Det finns väldigt lite som talar för att den faktiskt fördelningen av fett, kolhydrater och protein har någon större betydande roll. Men det är ju många idag som på allvar tror att man per automatik blir sjuk om man äter den mängden kolhydrater som massajerna numera gör.

18 svar på “Vad äter massajerna i Kenya?”
 1. ”For traditional and geographical reasons, sea fish containing high levels of long-chain n-3 PUFA (n-3 LC-PUFA) is not part of the Maasai diet [8,9]. These fatty acids, however, are important in humans for the development of the brain and retina and also health in general”
  Lite OT kanske men man hör ju ofta att omega-3 fettsyror är så viktiga, livsmedelsverket skriver att de är viktiga för cellerna, njurarna, blodtrycket och immunförsvaret. Bör inte Massajerna ha problem med dessa kroppsliga funktioner då och vet du något om detta? De verkar ju ha bra blodtryck iaf och (bör) väl inte få i sig nog mycket på vegetabilisk väg liskom…
  Författaren påpekar att Massajerna inte får i sig långa omega-3 fettsyror för att sedan påtala hur viktiga dessa är för utvecklingen av hjärnan och näthinnan, lite märkligt tycker jag.
  Sen tänkte jag på att du skrev att det förmodligen främst var manliga krigare som levt på mjölk, kött och blod, av de som nu gjort det. Kan inte studien bli lite missvisande då i.o.m att så liten andel av försökspersonerna var män? Eller rättare sagt kan det kanske vara svårt att få en representativ bild av vad Massajerna som ett folkslag äter för att det är skillnader mellan könen vad det gäller matvanor?
  Intressant läsning hur som helst!

 2. Henrik: Bör inte Massajerna ha problem med dessa kroppsliga funktioner då och vet du något om detta?

  Det är det som egentligen är huvudtemat i studien som massajernas kost är registrerad som du säkerligen har förstått.
  Att fettsyrorna är viktiga är det ingen frågan om. Vi kan själva producera de långa omega-3 fettsyrorna men kroppens egna produktion är låg. Så hur massajerna ändå kan ha bra nivåer är ju det som är själva frågan 🙂
  Om jag ska spekulera så kan jag komma på två förklaringar. Den första är att massajerna är bättre än de flesta på att skapa långa kedjor från kortare. Den andra förklaringen är att vi behöver mycket mindre omega-3 om vi samtidigt äter mindre omega-6. Det är en ganska vanligt förekommande hypotes att det är så.

  Henrik: Sen tänkte jag på att du skrev att det förmodligen främst var manliga krigare som levt på mjölk, kött och blod, av de som nu gjort det. Kan inte studien bli lite missvisande då i.o.m att så liten andel av försökspersonerna var män?

  Jo, det är en väldigt bra poäng det med. Jag vet iofs inte hur mycket som finns kvar av kulturen på det sättet heller men det skulle definitivt kunna spela in.

 3. Det verkar som en riktigt skrattretande studie som helt missförstår vad det är man egentligen studerar 🙂
  Man har uppenbarligen knallat rakt in i en Masai-by och undersökt dom som fanns tillgängliga i byn.
  Uppenbarligen har man inte många (om nån) representant från den grupp av aktiva yngre män som lever traditionellt
  Man testar alltså kvinnor och äldre män som sitter hemma i byn och dricker majsvälling och drar slutsatser som rör hela populationen

 4. dufva:
  Det verkar som en riktigt skrattretande studie som helt missförstår vad det är man egentligen studerar
  Man har uppenbarligen knallat rakt in i en Masai-by och undersökt dom som fanns tillgängliga i byn.
  Uppenbarligen har man inte många (om nån) representant från den grupp av aktiva yngre män som lever traditionellt
  Man testar alltså kvinnor och äldre män som sitter hemma i byn och dricker majsvälling och drar slutsatser som rör hela populationen

  Det förekommer haltande jämförelser också i LCHF-världen. Man tar ofta massaierna som exempel på att mättat fett är ofarligt samtidigt som massaierna ofta går flera mil varje dag och även är mer fysiskt aktiva på andra sätt än dom svenskar som jämför sig med dom.
  Sedan när det gäller urvalet och slutsatsen som du tar upp så var det väl så att dom hade bra värden trots kolhydraterna?

 5. dufva: Man testar alltså kvinnor och äldre män som sitter hemma i byn och dricker majsvälling och drar slutsatser som rör hela populationen

  Om man ska ta en grupp som mer representativ så är det rimligare att ta alla människor utom män mellan 15-35 än att bara ta män mellan 15-35. När du är i åldern 15-35 är du allt som oftast väldigt frisk oavsett hur du äter när du rör på dig så mycket som massajerna gör.

 6. Det har også vært foreslått at kostholdet til Masai-ene og andre inneholder kolesterolsenkende plantekjemikalier som muligens balanserte effektene av deres (antatte) høye inntak av kjøtt m.m. Johns et al. skriver:

  Day et al. (1976) did suggest that low serum cholesterol of rural Maasai might be a result of herbs consumed, but published nothing subsequently in this regard. In fact, Maasai, Batemi and other East African ethnic groups ingest wild plant materials as foods, as regular ingredients of milk and meat-based soups, and as herbal medicines. In light of the numerous reports of roots and barks that are routinely added to fat-containing food by the Maasai and neighbouring tribes (Johns et al., 1994), the epidemiological data on Maasai diet and cardiovascular status should be reconsidered from the perspective of more recent literature on the hypocholesterolemic
  and antioxidant activities of non-nutritive plant constituents in diet (Johns and Chapman, 1995; Rousseau et al., 1992; Thompson, 1993).

  De gjorde intervjuer om bruk av planter som medisin og analyserte 12 av disse.

  Based on the present investigation, it is hypothesized that saponins, polyphenols, phytosteroids and water-soluble dietary fibre in ingested plants contribute to this phenomenon. Quantification of the frequency of intake and of the amounts of compounds ingested is a necessary part of a test of this hypothesis.

  Tidligere skrev Shaper et al. om den store sesongvariasjonen i fettinntaket. De mente at f.eks. melk var utilgjengelig i fire måneder av året:

  The low levels of plasma-lipids found in the male Samburu are probably not due entirely to their physical activity but mainly to the intermittency of their high-fat/low-carbohydrate diet. They suggest that a high intake of butter fats or other saturated fats does not raise bloodlipids to abnormal levels unless it is habitual-perhaps part of a life-span pattern of diet.

 7. Hej Jacob,
  Tror du det är möjligt att äta vegetariskt och få i sig tillräckligt med protein? Och då menar jag, tillräckligt med protein för att kunna uppnå de mål man har som kroppsbyggare (i princip, bygga så mycket muskler som möjligt, naturligt). Självklart är det fler faktorer som spelar roll, dock vill jag enbart fokusera på proteinet i den här diskussionen. Vet inte riktigt om du har skrivit något om det, men om du har så skulle jag verkligen uppskatta en länk.
  Med vänliga hälsningar
  Kristian

 8. Skulle gissa att man så småningom även börjar skilja på Proteiner & Proteiner, precis som med kolhydrater. äter man mycket Qenoa så får man ju i sig mycket protein, Jacob vet du vad som skiljer på proteinerna, skulle vara intressant om du kunde skriva om det någon gång.

 9. Kristian: Tror du det är möjligt att äta vegetariskt och få i sig tillräckligt med protein?

  Det går absolut, oavsett hur du vill definiera ”tillräckligt”. Det är dock aningen svårare, särskilt om du kör vegankost och inte har någon koll på aminosyrasammansättningen i de proteinkällor du väljer. Men det finns ju proteinpulver och liknande där med om man finner att det blir jobbigt med bara kost.

  Kristian: Vet inte riktigt om du har skrivit något om det, men om du har så skulle jag verkligen uppskatta en länk.

  Inte jag men Nicklas har skrivit om det på träningslära, https://traningslara.se/vegetarisk-kost-del-1-vad-riskerar-man-att-fa-for-lite-av/

 10. Lasse1: Jacob vet du vad som skiljer på proteinerna, skulle vara intressant om du kunde skriva om det någon gång.

  Om vi endast pratar proteinerna i sig och inte alla andra ämnen som kommer med de olika typerna av livsmedel så är det fördelningen av aminosyror som skiljer sig. Det skiljer sig mellan alla typer av livsmedel men generellt sett har animaliska produkter en aminosyrasammansättning som är mer komplett sett till det behov vi har som människor. Det går att få i sig en komplett sammansättning även med vegetarisk kost eller vegankost men det kräver lite mer kunskap, står en del om det här, https://traningslara.se/vegetarisk-kost-del-1-vad-riskerar-man-att-fa-for-lite-av/
  Jag jobbar också på en artikel för träningslära där jag troligen kommer att ta upp lite kring det här.

 11. Hej!
  Sorry för off-topic
  Tidigare design på hemsidan hade du nummer på kommentaren bredvid kommentaren, det är borta nu.
  Dett gör det jobbigt att hitta vart man var.
  Ex: säg att det är 20 kommentarer, mör jag går in nästa gång är det 30 kommentarer, då är det lite meckigt att hitta kommentar jag läst sist, det var mycket enklare när kommentarerna var numrerade.

 12. Kristian:
  Hej Jacob,
  Tror du det är möjligt att äta vegetariskt och få i sig tillräckligt med protein? Och då menar jag, tillräckligt med protein för att kunna uppnå de mål man har som kroppsbyggare (i princip, bygga så mycket muskler som möjligt, naturligt). Självklart är det fler faktorer som spelar roll, dock vill jag enbart fokusera på proteinet i den här diskussionen. Vet inte riktigt om du har skrivit något om det, men om du har så skulle jag verkligen uppskatta en länk.
  Med vänliga hälsningar
  Kristian

  Jag letade egentligen efter en webbplats för veganska kroppsbyggare men nu hittade jag den inte men hittade denna artikel istället.
  http://www.fitnessformen.se/artiklar/muskelbygge-pa-vegetariskt-vis

 13. Jacob Gudiol: Det är det som egentligen är huvudtemat i studien som massajernas kost är registrerad som du säkerligen har förstått.
  Att fettsyrorna är viktiga är det ingen frågan om. Vi kan själva producera de långa omega-3 fettsyrorna men kroppens egna produktion är låg. Så hur massajerna ändå kan ha bra nivåer är ju det som är själva frågan
  Om jag ska spekulera så kan jag komma på två förklaringar. Den första är att massajerna är bättre än de flesta på att skapa långa kedjor från kortare. Den andra förklaringen är att vi behöver mycket mindre omega-3 om vi samtidigt äter mindre omega-6. Det är en ganska vanligt förekommande hypotes att det är så.
  Jo, det är en väldigt bra poäng det med. Jag vet iofs inte hur mycket som finns kvar av kulturen på det sättet heller men det skulle definitivt kunna spela in.

  Står det i studien att masajerna har bra nivåer av omega 3?

 14. Max mustermann: Tidigare design på hemsidan hade du nummer på kommentaren bredvid kommentaren, det är borta nu.

  Fixat, var aldrig meningen att det skulle försvinna. Jag som glömde lägga in det i koden bara 🙂

 15. Lite OT kanske men man hör ju ofta att omega-3 fettsyror är så viktiga, livsmedelsverket skriver att de är viktiga för cellerna, njurarna, blodtrycket och immunförsvaret. Bör inte Massajerna ha problem med dessa kroppsliga funktioner då och vet du något om detta? De verkar ju ha bra blodtryck iaf och (bör) väl inte få i sig nog mycket på vegetabilisk väg liskom…Författaren påpekar att Massajerna inte får i sig långa omega-3 fettsyror för att sedan påtala hur viktiga dessa är för utvecklingen av hjärnan och näthinnan, lite märkligt tycker jag.

  Men vilt och naturbeteskött har ju ett fettförhållande som nästan är som havsmat.

 16. svebola: Men vilt och naturbeteskött har ju ett fettförhållande som nästan är som havsmat.

  Nej, inte ens i närheten. Sen pratar vi om de långa omega-3 fettsyrorna här, främst EPA och DHA. De hittar du i princip inte alls i vilt och naturbeteskött. Det är därför det står ”despite low dietary intake” i rubriken 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *