För ett litet tag så publicerades den allra första studien delvis finansierad av NuSI (1). Resultaten från studien var inte vad man hade förutspått från LCHF/lågkolhyratkost-håll vilket jag har skrivit en längre artikel om på Tyngre. Så om du är intresserad att veta mer om själva studien rekommenderar jag dig att läsa den artikeln, Vad händer med energiförbrukningen när du äter en ketogen diet?.

Något som är väldigt intressant att notera i sådana här situationer är hur olika personer reagerar på själva resultatet. NuSI fick som organisation titta igenom och kommentera studiedesignen för den här studien innan man började genomföra den. De har alltså godkänt allting innan det genomfördes och alltså mer eller mindre fått svar på den fråga som de hade. Från NuSI har vi dock inte fått höra någon verklig kommentar än så länge.

Gary Taubes har som mest retweetat en text Michael Eads, en annan  lågkolhydratkostförespråkare och komiskt nog så går kritiken i den texten mest ut på att kritisera själva studieupplägget, vilket då alltså NuSI själva har godkänt. Dessutom är det kritik av studien när den inte var publicerad utan den enda information som fanns var ett abstrakt och en poster från en konferens vilket gör att den texten nu innehåller flera felaktiga saker. Eller snarare så innehåller den extremt många insinuationer om forskarna till studien och väldigt lite kring själva studien som faktiskt stämmer.

En del av kritiken är rent av löjlig då den baseras på saker som sagts av forskarna efter det att hela den här studien var genomförd men det hindrar tydligen inte lågkolhydratkostförespåkare för att använda dessa uttalande som bevis för att forskarna hade fel inställning redan när de påbörjade studien och försökte förstöra dess resultat.

Det Gary Taubes har gjort själv är följande. Efter att den första studien som motbevisade hans hypoteser publicerades förra året så skrev han en artikel i NY Times med titeln ”Diet Advice That Ignores Hunger” där han i princip försöker förkasta hela frågan för att istället säga att man måste fokusera på hunger istället. Att det var han själv som drog upp själva frågan igen efter att ingen egentligen brytt sig särskilt mycket sen slutet av 90-talet nämner han så klart inte.

Taubes svans har givetvis lyft upp det här flera gånger om senare som kritik mot Kevin Hall och hans studier. Verkligheten är dock en helt annan då det som sagt var NuSI som bestämde upplägget på studien. NuSI fick faktiskt som förslag från Kevin Hall att man skulle göra en studie där deltagarna fick äta efter mättnad istället för en där man kollade vad som händer med energiförbrukningen men NuSI ville inte det.

Så Gary Taubes verkar ha insett att hans hypotes inte stämmer och istället för att bara säga det så kör han istället vidare på ett annat spår och låtsas som att ingenting har hänt.

Det här är för övrigt klassiskt LCHF-agerande. Som jag har skrev efter att första studien av Kevin Hall släpptes förra året så hade Taubes ”tabbat sig” när han skrev någonting väldefinierat som verkligen gick att testa vetenskapligt i sina böcker. För då kan man ju också få fel. Numera verkar Taubes istället köra på samma spår som i princip alla LCHF-are, att vara lite flummig kring vad han verkligen menar och formulera sig lite annorlunda varje gång så att ingen någonsin verkligen kan säga att han han har fel.

Fung kritiserar Halls ordval men det är hans som har fel

Något som verkligen är tydligt igenom all kritik du än så länge kunnat få läsa om studien är att man egentligen inte kritiserar studien utan man ger sig på forskaren, Kevin Hall, istället. Även det här är väldigt klassiskt inom LCHF där alla studier som inte passar med berättelsen borstas bort som köpa av industrin eller liknande.

Problemet i det här fallet är ju att den första studien var sponsrad av skattepengar och den andra studien hade fått ett stort bidrag från NuSI och resten var skattepengar. Så vad ska man då skylla på? Måltavlan blev då istället forskaren själv som de kritiserar för allt möjligt.
En genomgående kritisk är metoden i studien där man beskyller Kevin Hall för att ha valt en väldigt dålig metod. Här glömmer de ju dock bort att metoden blev godkänd av NuSI innan utförandet.

En annan kritik är att man anser sig kunna läsa genom raderna att Kevin Hall har en stor bias emot lågkolhydratkost. Han ska helt enkelt inte gilla kosten och därför har han förvrängt studiens och redovisningen av resultatet till sin fördel.

Ett roligt exempel på det här är när Jason Fung i sin text som är publicerad både på hans sida och på Kostdoktorns engelska sida kritiserar studien för att man i den skriver följande:

the KD coincided with increased EEchamber (57 ± 13 kcal/d, P = 0.0004) and SEE (89 ± 14 kcal/d, P < 0.0001)

Det som Fung hänger upp sig på här är användandet av ordet coincided vilket då säger att sakerna sammanträffade men inte att det ena säkert orsakade det andra. Exakt så här formulerar Fung sig:

Hall is telling you that this was merely a coincidence that patients are all burning an extra 57 calories per day. WTF??? There is nothing coincidental about it. You switched them to a KD. EE increased. The P value of 0.0004 means that there is a 99.96% chance that this is NOT A COINCIDENCE. Hall knows this as well as I do. This is basic statistics 101. Hall, a mathematician is surely aware of this.

Hall is saying “Oh, we switched their diet to test if EE would increase. It really was just a huge coincidence that all 17 men simultaneously increased their EE altogether at exactly the moment we thought it would. Ignore this, guys. Just write your newspaper article about how this proves it didn’t happen.

Som du kan se är han inte direkt snål med de nedsättande formuleringarna här. Problemet för Fung är att det är han som har fel. Den här studien har ingen kontrollgrupp och utan kontrollgrupp och randomisering så blir det faktiskt en observationsstudie. Något som studien varit listad som redan innan dess utförande. Och i en observationsstudie så kan man inte säkert påvisa orsakssamband! Det är ”basic statistics 101” om något, fast uppenbarligen har inte Fung förstått det.

Samtidigt så spelar ju det ingen roll för han och kostdoktorns läsare. Målet med texten är ju inte att vinna den verkliga vetenskapliga debatten utan målet är att försöka föra in läsarna i deras värld och då är säkert argumentationen övertygande.

Resten av texten från Fung forsätter på samma spår, han kritiserar Kevin Hall när det egentligen är han själv som uppenbarligen inte har koll på ämnet. Här är några exempel till.

 1. Han lyfter fram det faktum att försökspersonerna gick ner i fettmassa på en ketogena dieten som om det vore överraskande eller oväntat. Det var det givetvis inte, det var fullt väntat eftersom de två veckorna tidigare tydligt visade att kaloriintaget innebar ett energiunderskott.
 2. Orsaken till att den vanliga dieten gav viktnedgång de första två veckorna var inte för att studiepersonerna har ingenting med den effekt som Fung tar upp att göra. Förklaringen ligger helt i att man uppskattade försökspersonernas energiförbrukning i den metabola kammaren och sen gjorde försökspersonerna av med mer kalorier de dagarna då de inte var i kammaren.
 3. Baseline blev därför en liten viktnedgång. Orsaken till att man inte förändrade studien då var för att då hade man förändrat metoden som man hade redovisat i förväg och resultaten skulle kunna bli mycket mer öppna för bias.
 4. Om försökspersonerna fortsatt med kontrolldieten i fyra veckor till så hade de fortsatt att förlora vikt i samma takt. Fung påstår motsatsen men har inga belägg alls för det. Det finns mängder av studier med bestämda kaloriintag gjorda på människor sen tidigare och det händer väldigt lite med energi ut de första två månaderna. Det här påpekar även Kevin Hall om du frågar honom, vilket Fung givetvis inte har gjort.
 5. Liknelsen med att plugga har ingenting med saken att göra. I den här studien har man gett deltagarna all maten och man har sett till att de har ätit all maten. Det har alltså inte spelat någon roll alls om försökspersonerna velat vara duktiga eller inte, de har alla gjort samma sak ändå.
 6. Fung säger att det är väntat att det han kallar för ”metabolic advantage” minskar efter ett tag men så är det inte (se punkt 4). Om det varit en metabol effekt så ska den givetvis fortsätta. Nu var det istället en effekt som i huvudsak bestod av att kroppen bröt ner protein för att göra glukos och den effekten minskar allt eftersom kroppen blir bättre på att använda fett och ketoner. Så därför minskade effekten.
 7. Efter det här kör Fung en stor halmgubbe när han försöker få det att låta som att Kevin Hall sagt att man inte kan gå ner i vikt på grund av minskad metabolism. I själva verket säger Kevin Hall det motsatta men medierna spann iväg med hans studieresultat själva och ignorerade Kevin Halls kommentarer kring motsatsen i sina reportage.

Sen var den lilla ökningen man fann i den här nya studien från NuSI inget att hänga upp i granen ändå, vilket redan påpekats.

 • I kritiken av slutsatsen i studien så ignorerar Fung att Kevin Hall mfl svarar på sin huvudfrågeställning i resultatet, precis som man ska göra. Istället tycker Fung att man ska skriva någonting som ignorerar huvudfrågeställningen och dessutom är missvisande.

De som kommenterar ett videoklipp istället för själva studien

Förutom kritiken från Jason Fung som alltså mest var ett försök till personangrepp på forskaren till studien så är det vad jag vet ingen större lågkolhydratkostförespråkare som har läst och kommenterat studien. Det finns två andra kritiker av studien som har delats en hel del och det är artikeln av Michael Eads som Taubes delade på twitter samt David Ludwig.

Det som utmärker kritiken från de här två är att ingen av dem har läst själva studien utan istället har de två artiklar där de kritiserar studien utifrån ett youtubeklipp som dök upp någon månad tidigare där Kevin Hall berättade lite om sitt resultat på en konferens.

David Ludwig påstår i ett tillägg till introduktionen att han läst studien efter att den publicerats och att hans kritik kvarstår men det är lite underligt eftersom där är felaktigheter i hans text kring vad man gjort i studien. Till exempel så står där flera felaktiga saker fortfarande kring studieupplägget. Eller man kanske inte ska kalla de felaktiga utan mer okunniga. För om du läser studien så förstår du varför man inte gjort som Ludwig säger att man skulle gjort i sin text. Kom också ihåg att det här alltså är en metod som blev godkända av NuSI.

Sen påstår Ludwig också att man inte mätte ketoner i urinen medan du i den faktiska studien kan läsa flera gånger om att de faktiskt gjorde det. Testvärdena finns till och med redovisade i en av tabellerna.

Det här påstår också Eades felaktigt i sin text men Eads ska i alla fall bli ursäktad lite eftersom han inte påstår sig ha läst studien. Dock kan man ju tycka att han är aningen fräck ändå när han ganska kraftigt insinuerar att man inte har gjort och det och lägger till det i korgen till sina insinuationer ämnade att svartmåla Kevin hall.

Summering och vad händer troligen nu då?

Jag skrev om den här studien redan när videoklippet kom ut och den första kommentaren jag fick till det inlägget summerar hela den här situationen bra:

Det intressantaste med detta kommer att bli att få höra bortförklaringarna.

Nu har vi fått se dessa även om det säkert kommer att dyka upp några fler efterhand.

Jag skulle dock bli förvånad som man verkligen håller sig kvar vid den här förklaringsmodellen framöver ändå. Taubes verkar ju redan ha lämnat den själv och den kritik som kommit mot studien verkar mer vara av typen ”jag vill inte erkänna att jag har fel så jag skriver något så det de flesta tror att jag inte har det”.

Min gissning är att man framöver kommer fokusera på annat. David Ludwig som jag nämner i den här texten håller till exempel på med att utföra ytterligare en studie med pengar från NuSI och den här gången så är det ju ingen tvekan alls om att både den som utför studien och de som står för pengarna har en stor bias för lågkolhydratkost (4).

Den studien kommer att vara sämre kontrollerad än den här vilket öppnar upp för fler möjligheter för bias att slinka igenom men oavsett så kommer det att bli en intressant studie som jag tror att många lågkolhydratkostförespråkare kommer att lägga en hel del hopp vid framöver.

Det är utan tvekan en cool studie med intressant design så jag ser också fram emot dess resultat. I studien tänker man titta främst på energiförbrukningen men man har även med en del kring hunger och mitt tips är att det är där man kommer att se de större effekterna om man nu hittar något nämnvärt överhuvudtaget.

David Ludwig har dock gjort en snarlik studie tidigare där han säger att han fann en stor skillnad i energiförbrukning hos försökspersonerna baserat på vilken diet de blev tilldelade (5). Så det skulle inte förvåna om han fann samma sak igen. Därför kan i alla fall jag tycka att det är lite tråkigt att NuSI gett pengar till honom för att nästan göra samma sak som han tidigare gjort istället för att be någon annan forskargrupp försöka upprepa resultaten från tidigare istället.

Till sist vill jag bara påpeka att den här studien som allt det här handlar om inte på något sätt är den perfekta studien. Det är en svaghet att den inte hade en kontrollgrupp. Det är synd att man inte fick bättre kontroll på energiintaget under de två första veckorna då man försökte få till den delen. Det är intressant att den uträknade energiförbrukningen mellan metabol kammare och DLW skiljde sig åt med mera.

Men det finns inga perfekta studier. Du hittar alltid saker som du i efterhand önskar hade varit annorlunda. Fast du kan inte ändra saker i efterhand. I bra forskning ändrar du inte ens under tiden som studien pågår utan du redovisar din metod innan du börjar studien, likt man gjorde här och som blev godkänt av NuSI. Reaktionerna från LCHF-håll är dock under all kritik och verkar mer handla om att smutskasta än att faktiskt försöka ta frågan vidare på något sätt.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

7 svar på “Reaktioner på första studien av NuSI från LCHF håll”
 1. Jacob, vad är din förklaring till varför LCHF normaliserar vikten och löser en mängd hälsoproblem hos många människor? Bortsett från de fall där man slutar med junk.
  Stämmer det att du är generellt positiv till LCHF men att du är kritisk mot de vanliga förklaringsmodellerna?

 2. Xiro: Jacob, vad är din förklaring till varför LCHF normaliserar vikten och löser en mängd hälsoproblem hos många människor?

  Det här är ett väldigt stort antagande Xiro. Det finns gott om studier på hur det går när man rekommenderar LCHF till folk och de visar att det inte går något nämnvärt bättre än när du rekommenderar folk annat. Allting annat är en samling av anekdoter på internet vilket inte säger någonting alls om hur många det verkligen är. Eller du har någon siffra på de här sakerna du nämner som är tillförlitlig eller är det bara något som du snappat upp via bloggar och andras kommentarer på sociala medier?

  Xiro: Bortsett från de fall där man slutar med junk.

  Varför ska man bortse från det då det utan tvekan är den största förklaringen i de allra flesta fall?

  Xiro: Stämmer det att du är generellt positiv till LCHF men att du är kritisk mot de vanliga förklaringsmodellerna?

  Jag har ingenting emot de som vill äta LCHF eller de som tipsar det till andra människor. Folk får äta hur de vill. Det är dels förklaringsmodellerna som smutskastar mycket bra mat och dessutom andra människor som jag irriterar mig på och dels att man fullständigt misshandlar det som verkligen är vetenskap och istället föder man misstro kring allting utom de egna ”gurusen” inom rörelsen.

 3. Något off-topic, men inte helt orelaterat.
  Är du något djupare insatt i insulinets roll för metabola syndromet samt hjärtsjukdom? Jag har sett en del om detta sen en tid tillbaka men det är svårt att få en helhetsbild. Om du är insatt i forskningen får du gärna skriva en sammanfattande artikel 🙂
  Jag följer Kevin Halls tweets och han hänvisade nyligen till en artikel som handlade om en kvinna med en ovanlig genetisk defekt som gör att hon saknar vanlig fettvävnad. Hon hade utvecklat metabola syndromet inklusive typ 2 diabetes, men ingen fetma då såklart. Som jag förstog det så har de med denna genetiska defekt så gott som alltid en extrem insulinresistens, även relativt mer normala fall av metabolt syndrom. Denna typ av anomalier orde ju verkligen vara guld för att få en djupare insikt i sjukdomen.

 4. Man kan ju undra över hur Fung resonerar när han skriver en sådan text. Hur tror han att han kommer att uppfattas i forskarvärlden? Han håller ju på att segla upp som en ny ”världsledande” clown till LC-desinformatör, med den ena inlägget värre än det andra.

 5. Då det inte går att kommentera Tyngre artikeln. Hade man sett till att deltagarna var i ketos innan man stoppade in dem i kammaren i den andra delen av studien? Det tar ju ett tag innan man kommer in i ketos och det varierar med individen utifrån den blodmätning jag själv gör. Du nämner inte ordet ketos alls i artikeln. Så om de först kom in i ketos efter 2 veckor så har ju halva studietiden för del 2 gått åt till anpassning till kosten. Om syftet är att mäta metabolism och inte viktnedgång borde ju man låta testpersonerna komma in i hög ketos innan den andra delen påbörjades.

 6. Hej Andreas!
  Deltagarna har så klart börjat producera mer ketoner när de började äta lågkolhydratkost. Innan det var man givetvis inte ”i ketos” utan de har haft normala nivåer av ketoner. Men när de väl åt lågkolhydratkost så hade de givetvis börjat producera mer ketoner. Sen är det så klart på grund av sämre ketos och fettförbrukning som har höjt proteinnedbrytningen och minska fettförlusten de första dagarna på lågkolhydratkosten, precis som jag skriver i artikeln på tyngre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *