Ett väldigt vanligt argument när det gäller träning, kost och hälsa är av typen ”du kan visst göra x och ändå uppnå y” trots att x egentligen är ett synnerligen dåligt sätt att gå tillväga om du vill uppnå y. Personerna som säger så här bryr sig dock inte om det, att någonting blir sämre i medeltal i praktiken är enligt dem inte relevant eftersom det i teorin är fullt möjligt att göra det bra ändå.
Ett exempel är veganer som säger att du utan problem kan äta vegankost och samtidigt få i dig alla vitaminer och mineraler som du behöver. Det är ett påstående som stämmer fullt ut, problemet är bara att om du får 100 personer att äta vegankost och 100 personer att äta någon form av mixad kost så kommer flera av de som äter vegankosten att som få i sig för lite av till exempel kalcium, järn och vitamin B12.
Ett annat exempel är när man pratar om protein och träning. Om du vet vad du sysslar med och väljer lite mer proteinrika livsmedel så är det inga problem att få i sig tillräckligt med protein från kosten. Fast gemene man gör inte det här och därför är det ofta praktiskt och enkelt med någon form av tillskott. Vi vet också att folk generellt sett får lite bättre träningsresultat om de får ett proteintillskott efter sin träning istället för en placebo.
Det här hindrar dock inte puristerna där ute i världen att fortsätta påstå att man visst kan klara sig utan tillskott. Och det har rätt, men samtidigt ignorerar de det faktum att när du ger det rådet till allmänheten så får de i snitt lite sämre resultat.

LCHF-are som påstår att deras kost är klimatsmart

Ett annat väldigt vanligt argument av den här typen är när LCHF-arna påstår att deras kost inte påverkar miljön mer än någon annan. Det finns många varianter av det här argumentet men det vanligaste är nog att de bara påstår att de inte är mer kött nu än tidigare. Istället påstår de bara att äter mindre av annat vilket givetvis är ett argument som inte går ihop.
Om du inte äter alla de där kalorierna som du tidigare fått i dig från en mer kolhydratrik kost på kanske 40-50 E% kolhydrater så måste du givetvis börja få i dig mer kalorier från annat istället. Många som börjar på lågkolhydratkost går ner en del i vikt i början och det kan förklara lite av de saknade kalorierna men någon gång kommer de givetvis att hamna i energibalans igen och då måste de få i sig sin energi.
Ett annat argument är att LCHF-are av någon anledning skulle vara mer miljömedvetna än andra människor. Det här baserar man i princip på ingenting mer än att man eventuellt kan länka till en artikel där någon har skrivit om ämnet och sagt att man kan göra kosten lite mer miljövänlig.
I den här texten tänkte jag snabbt presentera en ny studie från Island där man har undersökt hur folk som självmant valt att äta en lågkolhydratkost faktiskt äter (1).

Mer kött och grönsaker

Resultatet i studien visade väldigt tydligt det som egentligen borde vara självklart. Personerna som valt att äta lågkolhydratkost åt mer kött och grönsaker samtidigt som de åt mindre av de mer klassiska kolhydratkällorna spannmål och frukt.
Här under kan du se ungefär hur många gram per dag som deltagarna åt från olika livsmedelskategorier varje dag jämfört med vad folk ungefär äter i befolkningen i stort i samma områden och ålderskategori. Jag har rangordnat kategorierna från mest till minst utifrån lågkolhydratkostgruppen. Så det som är högst upp på listan är det som de uppgav att de åt eller drack mest av i snitt per dag.

Hur mycket en LCHFare äter från olika livsmedelskategorier
Hur mycket en genomsnittlig LCHF-are ungefär äter från olika livsmedelskategorier jämfört med en person ur den vanliga befolkningen.

Som du kan se är det lite överraskande lightläsk som de fick i sig mest av varje dag. Lightläsk ger ju inga kalorier så utifrån den aspekten så är det en ganska ointressant kategori.
Om vi istället tittar på saker som de äter som faktiskt ger kalorier så är det i fallande ordning mejeriprodukter, grönsaker, kött, ägg, fågel, ost och fisk och skaldjur som ligger överst på listan från var kalorierna kommer ifrån.
I jämförelsen med hur ”gemene man” äter så är det också tydligt att det är främst grönsaker, kött, ägg och fågel där lågkolhydratkostförespråkarna sticker ut genom att äta mer och sen är det frukt, spannmål, sockersötade drycker och faktiskt även lite överraskande mejeriprodukter där de istället äter lite mindre.

Det blir garanterat en större negativ klimatpåverkan

De här skillnaderna som du kan se mellan den genomsnittliga lågkolhydratkostätaren och gemene man i vad de äter kommer garanterat att även ha en inverkan på hur de i snitt påverkar miljön.
Den här skillnaden visar sig i att LCHF och lågkolhydratkost är betydligt sämre för klimatet. Här under kan du se medelvärden för hur mycket utsläpp av koldioxid som olika livsmedel ger per producerat gram.

Klimatpåverkan i förhållande till kilo matvara
Klimatpåverkan i förhållande till kilo matvara

Som du kan se är det väldigt tydligt vad som sticker ut. Det är nästan precis de saker som lågkolhydratkostätarna åt mer av i studien. Det som de åt mindre av är istället det som ger ett lågt utsläpp.

Ändra argument för stunden för att undvika frågan

Det här resultatet ovan är givetvis inget nytt i sig. Jag har också väldigt svårt att se att det skulle vara ett resultat som verkligen överraskar särskilt många. Matens pris gjorde till exempel ett enkelt text av detta för mer än fem år sen där de fann att klimatpåverkan var ungefär dubbelt så stor från LCHF som från en kost som följer NNR.
Trots det så är det här ett resultat som ingen LCHF-are kommer att erkänna. de kommer att hitta fel eller bygga på en massa lager av argument som på något sätt gör att det här resultatet ändå skulle kunna vara sant men även om det är det så är det ändå inte så att miljöpåverkan blir större.
De här argumenten kommer ibland inte att gå ihop med varandra. De kan alltså säga emot varandra. Det gör dock ingenting för den som kommer med argumenten. Söker du runt kommer du att hitta en härlig mix av alla sakerna här nedan tillsammans med argumentet att man faktiskt inte äter mindre kött.
Att allt det här finns där ute och ofta på samma plats är inte för att det stämmer. Det är bara en massa påhittade ursäkter till varför man inte ska behöva bry sig om det faktiska problemet. Man kör den klassiska tekniken där man säger att ingen studie på området är bra nog och att man egentligen redan ”vet sanningen” och orsaken till att den inte visar sig i studier är för att studierna är fel, forskarna vet ingenting med mera. Istället är det då bloggaren i sig som vet sanningen, trots att han eller hon inte presenterar någon fakta alls.
De tre vanligaste argumenten, utöver det då falska påståendet att ”man äter mindre eller lika mycket kött”, är nog:

 • Inom LCHF förespråkar man ekologiskt och gräsbetande kött som är bra för naturen
 • Man äter mycket mindre processad mat
 • Problemet är egentligen inte jordbruket när det gäller klimatet. Det tillhör ett naturligt kretslopp. Problemet är nyttjande av olja och liknande som ökar mängden.

De här tre punkterna är egentligen sanna för sig själv. Den andra punkten vet jag i och för sig inte men jag har svårt att se att det inte skulle bli så.
Alla tre punkterna har dock stora problem om man verkligen funderar lite kring dem. När det gäller första punkten så bara gör man antagandet att LCHF-are av någon anledning skulle vara mer miljömedvetna än gemene man. Det är ett antagande som inte är baserat på någonting alls. Personligen skulle jag gissa på att folk som verkligen bryr sig om naturen hade valt en kost som är mer baserad på linser, bönor, spannmål och liknande. Du vet saker som man säkert vet har en liten miljöpåverkan.
Om de som äter LCHF skulle äta nästan bara gräsbetande djur samtidigt de faktiskt äter mer kött så skulle det innebära att deras matkostnader varje månad ökar rejält. Ett påstående som LCHF-are givetvis själva också kallar en myt. Det är inte dyrare att äta LCHF heller så klart 😉
Den andra punkten är som jag skrev troligen sann och det stämmer också att mer processade livsmedel innebär en större klimatpåverkan än ingredienserna i det livsmedlet skulle ge för sig själv. Att utifrån det bara anta att LCHF därför är mer klimatsmart än det som folk normalt äter är dock ett väldigt långt steg att gå. Som du kan se i det andra diagrammet ovan så är miljöpåverkan från en vegetarisk färdigmåltid fortfarande lägre än i princip alla stabelfödorna inom LCHF.
Även i den här punkten så finns ju så klart även det självklara argumentet kvar att om du verkligen bryr dig om miljön så väljer du att äta mat som inte är särskilt processad och som kommer främst från växtriket.
Jag har skrivit ett par gånger kring att det är bättre att räkna på miljöpåverkan per kalori och när man gör det så blir miljöpåverkan från grönsaker faktiskt lite högre än för fisk, fågel, ägg och mejerirprodukter. Så det är möjligt att du kan motivera dig själv till att äta det. Kött är däremot fortfarande den kategori av livsmedel som har störst påverkan på klimatet.
Den tredje punkten är egentligen bara löjlig. Visst stämmer det att själva grundproblemet främst har uppstått på grund av att vi börjat släppa ut kol i kretsloppet som tidigare har legat uppbundet i olja och naturgas. Men grejen är ju den att vi faktiskt har börjat släppa ut det här, och fortfarande släpper ut det, av en orsak. En sådan orsak är så klart att vi behöver bränsle inom jordbruket och där innebär jordbruk där man producerar kött en större påverkan än annat jordbruk.
Det är möjligt att man i framtiden kan få till ett jordbruk där vi inte längre är beroende av fossila bränslen och då kan man kanske säga att köttproduktionen inte är något problem ur den aspekten. Men där är vi inte idag, och det är idag som du och alla andra handlar mat.
Här verkar även gräsbetande djur vara positivt ur miljösynpunkt. Det är på grund av detta som man ofta lyfter fram punkt ett ovan. Men som jag redan påpekat är det inte särskilt många som verkligen äter gräsbetande kött. Det är för dyrt helt enkelt.

Väldigt kort om hälsopåverkan

Avslutningsvis vill jag också bara kort nämna en annan del av studien jag tagit upp här och det var att man faktiskt också mätte en del hälsovärden hos deltagarna. Det här är intressant eftersom vi i det här fallet talar om personer som faktiskt har följt dieten över en lite längre tid. I de flesta studierna på lågkolhydratkost har man ju bett folk förändra vad de äter mot lågkolhydratkost men då folk sällan gör vad de blir tillsagda av andra så är det många som inte följer råden och då blir ju också förändringarna i hälsovärden svåra att tolka.
I den här studien fann man att en klar majoritet av deltagarna hade helt okej hälsovärden. Det här var deltagare mellan 20-66 års ålder där en hel del var överviktiga eller feta. Hälften av dem var rökare och de uppgav att de inte rörde på sig särskilt mycket. Så det var inte de mest hälsomedvetna personerna rent allmänt som var med.
När man tittade på totalt kolesterol eller LDL så var det en hel del deltagare i studien som hade höga värden. När man däremot tittade på förhållandet mellan totalt kolesterol och HDL så var bra hos nästan alla.
Även när man tittade på fastevärden av blodsocker och insulin så var de bra hos många av deltagarna. När det gäller blodsocker så var rapporteringen lite motsägande då man i en tabell anger att 37 procent hade ett blodsocker som låg över referensvärdet på 5,5 mmol/L, medan man i texten anger att det var 22 procent. Insulinvärdena låg dock samtliga inom de referensvärden man hade.
Forskarna hade ingen kontrollgrupp i den här studien men de uppger att värdena både för blodfetter och blodsocker var ungefär de samma som hos befolkningen i övrigt på Island.
Vidare har de sen ett kort stycke där de skriver att det kan vara värt att fundera kring hur blodfettsvärdena verkligen ska tolkas i relation till risk. Högt kolesterol och LDL är som sagt riskfaktorer i sig men samtidigt är ration mellan kolesterol/HDL ofta en starkare indikator.
Personligen är jag tveksam till om värden för blodfetterna verkligen säger särskilt mycket om risken för hjärt- och kärlsjukdom när en persons kost avviker mycket från det som är standard. Jag har varit inne på det här lite ytligt några gång tidigare och egentligen har jag inget färdigt resonemang i frågan. Det är bara så att jag tycker att det finns för många resultat som är svåra att förklara om blodfetter alltid är en bra riskfaktor. Jag har en text med Kitavaborna som exempel här, Apo-kvot och andra blodfetter som riskmarkörer.
Men kort och gott så verkade de här personerna må bra på sin kost. En hel del hade högt LDL men det kan mycket väl vara så att det kompenseras genom att de också hade högre HDL. Att nästan alla hade normalt blodsocker trots att de rökte, var inaktiva och många också överviktiga var positivt.

Summering

Det här blev en längre text än jag hade tänkt från början. Min huvudsakliga poäng med den här artikeln är det jag tog upp i början. Att du alltid måste fundera kring vad den verkliga effekten av ett råd blir och inte bara anta att det kommer bli någon form av utopi där alla följer allting du säger och rekommenderar till punkt och pricka.
En andra poäng är att det går att äta mer eller mindre miljösmart oavsett vilket kostupplägg du följer. Det är däremot ingen tvekan om att det är lättare (och billigare) att göra det med vissa upplägg jämfört med andra. LCHF är helt enkelt ett upplägg som lämpar sig väldigt dåligt för att göra det även om du skulle vilja det och för de allra flesta som börjar äta LCHF så innebär det att de ökar på sitt bidrag till en större klimatpåverkan.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

45 svar på “Folk som följer LCHF äter mer kött – någon som är överraskad?”
 1. Enligt LCHF-förespråkarna blir man friskare av den kosten jämfört med kolhydratrik kost OM det stämmer så kommer de belasta sjukvården i mindre utsträckning – vilket ger en mindre klimatpåverkan!

 2. TT:
  Enligt LCHF-förespråkarna blir man friskare avden kosten jämfört med kolhydratrik kost OM det stämmer så kommer de belasta sjukvården i mindre utsträckning – vilket ger en mindre klimatpåverkan!

  Fast frågan är hur mycket mindre miljöpålastan det blir att sjukvården brukas mindre, snarare mest en ekonomisk fråga. Miljöbelastningsminskningen måste ju dessutom vara såpass hög så den kompenserar deras mycket högre klimatpåverkan tack vare kosten. Känns inte vidare troligt.
  Om man ska jämföra med gruppen veganer eller vegetarianer t.ex, eftersom det nämndes ovan. Så lär ju den gruppen både minska miljöpåverkan via kosten, men också besöka sjukvården mycket mindre.

 3. En vegan som kompenserar för sin icke fullvärdiga kost med B12, K2 och DHA-fettsyror har säkert mindre klimatpåverkan än en köttätare… Såvida inte köttätaren enbart äter viltkött då ”vinner” köttätaren!
  En sak som ofta förbises är att det inte går att odla växter utan att man kontinuerligt tillför näring till jorden. Naturgödsel eller konstgödsel måste användas. I veganerna paradis skulle ingen köttproduktion finnas och därmed skulle man vara helt beroende av konstgödsel – inget bra för klimatet
  http://www.fobo.se/index.php/kunskapmeny/fragor-svar-meny/fragor-svar-2008-meny/247-nackdelar-med-konstgoedsel

 4. TT:
  Enligt LCHF-förespråkarna blir man friskare avden kosten jämfört med kolhydratrik kost OM det stämmer så kommer de belasta sjukvården i mindre utsträckning – vilket ger en mindre klimatpåverkan!

  Klimatpåverkan från sjukvården kan du i princip ignorerar. Det är liksom en minimal sak. Jordbruket uppskattas däremot stå för allt mellan 25-50 % av utsläppet.

  TT: En sak som ofta förbises är att det inte går att odla växter utan att man kontinuerligt tillför näring till jorden. Naturgödsel eller konstgödsel måste användas. I veganerna paradis skulle ingen köttproduktion finnas och därmed skulle man vara helt beroende av konstgödsel – inget bra för klimatet

  Det stämmer. Det finns också mark där det helt enkelt inte är lämpligt att odla växter men där djuren kan leva och växa till sig.
  Fast det är ju ingen här som säger att det är bäst om alla bli veganer.

 5. Man kan även gröngödsla. Kossorna genererar ingen näring själva, det som går i ena ändan går ut i andra. Växterna däremot binder kol och kväve från luften (kvävebindande baljväxter inklusive klöver i djurens vall), samt drar upp mineral från marken. Det går lika bra att gödsla med vallen direkt istället för att det passerar genom en kossa, men det är praktiskt att ha kossor som fungerar som gräsklippare. Ett mer praktiskt alternativ är att odla kvävebindande växter i en roterande växtföljd.

 6. Johan, hur tänkte du nu, att djuren ”kossorna” inte binder kol? en kossa består av precis samma saker som du, kol,kväve, syre och väte plus lite annat och allt kommer från deras foder, det är alltså fodret som tillför dessa ämnen som gör att kossan kan växa, göra mjölk med mera och all har huvud ingrediensen kol. Och precis som du bildas lite slaggprodukter som kommer ut bakvägen men som fortfarande innehåller viktig näring för växterna. Sen gröngödsling ger större tillskott till klimatgaserna då allt i växterna förmultnar till koldioxid och metan och inget kol fastnar på vägen som tex en kossa.

 7. Jag äter mycket smör och kokosfett, kött nån gång på helgen när plånkan tillåter. Hade jag haft råd hade jag däremot nog ätit kött varje dag. Kommer dock aldrig lämna lågkolhydratkost, aldrig mått bättre i hela mitt liv. Gått ner från 130kg till 95kg genom att strunta i skitmaten… Min kost består i huvudsak av rent fett, grönsaker, ägg, fisk, kött, lite fågel. Går aldrig hungrig eller sötsugen.
  Hitta just denna sida, men diskussionerna här verkar rikta in sig på att hitta fel och brister snarare än att hitta något positivt…

 8. @Andreas
  Som ”fellow lowcarbare” kan jag berätta att denna blogg, i princip uteslutande, går ut på att presentera/förklara fakta eller kritisera felaktig fakta.
  Är det presentation/förklaring av studier och fakta du vill ha finns inget bättre ställe!
  Vill du ha anekdoter, påhittad/förvanskad/förkönad ”fakta” och tro utan uppbackning finns det bättre ställen.

 9. Detta är ett intressant ämne som lätt glöms bort när LCHF diskuteras. Tack för intressant läsning! 🙂

 10. Till skillnad från JG så äter jag LCHF och vet vad jag pratar om.
  Nu är inte jag miljövänlig överhuvudtaget, men på grund av att jag äter mestadels animaliskt fett så kan jag unna mig bättre kvalitet på kött och jag äter bra mycket färre ggr per dag än innan.
  Från att gå från: Frukost, Lunch, Middag och alla frukter/snacks däremellan till att äta 1-2 ggr per dag, oftast 1 gång har lett till att mitt matkonto sjunkit drastiskt samt att hunger helt försvunnit och där med behovet att handla så ofta som innan.

 11. Om vi pratar kvalitet vs kvantitet, undrar vad som har mest miljöpåverkan 😉

 12. Lasse1:
  Till skillnad från JG så äter jag LCHF och vet vad jag pratar om.
  Nu är inte jag miljövänlig överhuvudtaget, men på grund av att jag äter mestadels animaliskt fett så kan jag unna mig bättre kvalitet på kött och jag äter bra mycket färre ggr per dag än innan.
  Från att gå från: Frukost, Lunch, Middag och alla frukter/snacks däremellan till att äta 1-2 ggr per dag, oftast 1 gång har lett till att mitt matkonto sjunkit drastiskt samt att hunger helt försvunnit och där med behovet att handla så ofta som innan.

  du glömde nämna ditt bajs som du alltid gör på kostdoktorn.

 13. LOL, har man inte annat att komma med så….
  Ganska typiskt för mindre begåvade.

 14. Lasse1: Till skillnad från JG så äter jag LCHF och vet vad jag pratar om.

  Hahahahaha, ditt N=1 slår givetvis det som alla deltagarna i studien har sagt 🙂
  Sen stämmer inte resten du skriver heller så klart. Vilket jag redan förklarat i texten ovan.

 15. eller rättare sagt, fick precis det svar alla får som argumenterar emot.

 16. Jacob Gudiol: Hahahahaha, ditt N=1 slår givetvis det som alla deltagarna i studien har sagt
  Sen stämmer inte resten du skriver heller så klart. Vilket jag redan förklarat i texten ovan.

  Pinsamt hur du du undviker frågan 😉

 17. ”Sen stämmer inte resten du skriver heller så klart”
  så typiskt dig, ofattbart att det finns människor som faktiskt tror på dig.

 18. Jag vet, helt sjukt att det finns människor som väljer att tro att naturlagar även gäller för människor istället för att lyssna på någon som kommenterar anonymt på internet till en artikel som han inte förstått.

 19. Jacob Gudiol:
  helt sjukt att det finns människor som väljer att tro att naturlagar även gäller för människor.

  Tror vi har hittat en kandidat till ny t-shirt 🙂

 20. Till JG: Om någon har sagt att man kan äta växtbaserat utan att äta tabletter så har han sagt fel. Om någon äter växtbaserat utan att äta B12 så ska han vara utan B12 för det är väldigt billigt och sådant som kastas efter folk när man går på Apoteket. Det kan såklart finnas en purist som inte äter tabletter men de finns oftast inom LCHF. De äter inte tabletter när de skriver om tabletter men alla av dem överdoserar samtidigt D-viamintabletter enligt NNR:s rekommendationer.
  Till Lasse1 från mig som inte vet vad jag pratar om (enligt uteslutningsmetoden eftersom du var det motsatta): Jag tycker det är synd att Lasse1 använder argument och jämförelser med ”som innan” eftersom det inte finns någon kosthållning som heter ”som innan”. Det kan alltså vara precis vad som helst och det är väl ungefär så det är på LCHF-sidor med jämförelser utan logik.
  På LCHF-sidor lyfts bara fram sådant som visar att dieten är bra. Jag som inte mår bra av mättat fett och kött och skrev detta på en LHCF-sida fick veta att jag med stor sannolikhet var Maj-Lis Helleinus. Det är ett väldigt konstigt sätt att prata om kost och hälsa. Det är omöjligt att tycka så som jag tyckte. Även om man får kraftiga men och biverkningar så beror det på kolhydrater man har ätit ”innan”. När en LCHF-läkare dog nyligen i hjärtsjukdom så var det pga vad han ätit ”innan”. En annan LCHF-skribent avled förra året, ännu yngre. Hon som hade folkrörelsen Uppkäftiga diabetiker avled också. Jag tror LCHF är en diet som är farlig pga antalet dödsfall, men om vi bortser från det, det läggs väldigt stor energi till att förflytta orsaken till det katastrofala som hände till något annat.

 21. Ja. Det är inte lätt.
  Ena minuten är man fet för att man äter MER än man förbrukar så börjar man med LCHF. Då är man smal för att man äter MINDRE än man förbrukar fast då LJUGER man.
  Portionerna man får på resturang, köttbitarna man köper i affären är konstanta. Ändå är det tydligen dyrare med lchf och mer miljöovänligt.

 22. Påståendena i inlägg 25 kommer i princip uteslutande av folk som inte äter lågkolhydrat mat.
  Är det miljövänligare att lämna fettkanten på tallriken och ta 2-3 potatisar istället, eller äta 3 ggr per dag + fika/frukt?

 23. lasse1:
  köttbitarna man köper i affären är konstanta. Ändå är det tydligen dyrare med lchf och mer miljöovänligt.

  Det finns ju en lista i artikeln över hur mycket kött de olika grupperna åt.
  Men den kan inte stämma eftersom ”köttbitarna man köper i affären är konstanta”?
  By the way så gjorde jag något helt galet igår när jag handlade – Istället för att köpa en köttbit som jag brukar göra så köpte jag två.

 24. Fast du äter inte LCHF 😉
  LCHF innehåller inte mer kött utan mer fett, sen om du påstår du äter LCHF är en annan sak.

 25. Hur som.. så är det kontraproduktivt att äta för mycket kött om man äter lchf

 26. Jag tycker det är synd att Lasse1 använder argument och jämförelser med ”som innan” eftersom det inte finns någon kosthållning som heter ”som innan”. Det kan alltså vara precis vad som helst och det är väl ungefär så det är på LCHF-sidor med jämförelser utan logik.

  Oftast i LCHF / Protein sammanhang brukar man tala om samma protein mängd som Livsfarlighetsverket rekommenderar.
  sen om mer eller mindre protein kommer från rött kött nämns egentligen inte annat är att många försöker välja så rena källor som möjligt.

 27. Lasse1:
  LCHF innehåller inte mer kött utan mer fett

  Men Lars. Du kommenterar just nu en artikel som har tittat på just detta, några utdrag:
  * ”I den här texten tänkte jag snabbt presentera en ny studie från Island där man har undersökt hur folk som självmant valt att äta en lågkolhydratkost faktiskt äter”
  * ”Personerna som valt att äta lågkolhydratkost åt mer kött och grönsaker”
  * ”I jämförelsen med hur ”gemene man” äter så är det också tydligt att det är främst grönsaker, kött, ägg och fågel där lågkolhydratkostförespråkarna sticker ut genom att äta mer”
  Att bara säga ”Så är det inte” gör ju diskussionen lite märklig?

 28. kanske för att Artikelförfattaren blandar hej vilt mellan lågkolhydratkost och LCHF…
  vilket är 2 helt olika saker, den ena kan vara den andra medan den andra defenitivt inte är den första 🙂

 29. LCHF = LowCarbHighFat.
  alltså ej LCHP=LowCarbHighProtein, om JG kunde lära sig detta så skulle hans artiklar kanske bli mer läsvärda.

 30. Lasse1:
  kanske för att Artikelförfattaren blandar hej vilt mellan lågkolhydratkost och LCHF…
  vilket är 2 helt olika saker, den ena kan vara den andra medan den andra defenitivt inte är den första

  Så detta är inte LCHF enligt dig?
  kolhydrater – 8%
  protein – 22%
  fett – 68%

 31. Så här fungerar det Max.
  Resultaten är positiva ➡️ det var LCHF
  Resultaten är negativa ➡️ de förstår inte ens vad LCHF är.
  Inte ens när SR räknade på det med hjälp av LCHF kokböcker så var det LCHF. De på SR förstår inte ens vad LCHF är!!

 32. Jacob Gudiol:
  Så här fungerar det Max.
  Resultaten är positiva det var LCHF
  Resultaten är negativa de förstår inte ens vad LCHF är.

  Ja det verkar väl inte bättre

 33. En fråga till dig Jacob: Varför skall man lita på de skattningar som gjorts i just denna studie? Du skriver ju gång på gång att folk i allmänhet gör fel när de ska skatta hur mycket de äter.

 34. Martin E:
  En fråga till dig Jacob: Varför skall man lita på de skattningar som gjorts i just denna studie? Du skriver ju gång på gång att folk i allmänhet gör fel när de ska skatta hur mycket de äter.

  Hallå Martin!
  Det jag brukar skriva om då är att du inte kan lita på mängderna som ges samt mindre skillnader i totalt intag av någonting. Personer kan till exempel rapportera att de äter 10 E% mättat fett när de i själva verket äter 15 E%.
  Den här bristen gör att epidemiologi kring effekterna från olika livsmedel på hälsan blir väldigt osäker. Ska du till exempel räkna på hur mättat fett påverkar hälsan så blir det ett stort problem när nästan alla rapporterar ett intag omkring kanske 5-20 E% och du samtidigt vet att felmarginalen är stor.
  I det här fallet handlar statistiken dock mer om livsmedelskategorier. Då blir datan lite mer tillförlitlig. Dels för att det blir större skillnad mellan de som äter minst och de som äter mest och dels eftersom det oftare är lättare för människor att komma ihåg.
  Ett väldigt bra exempel är kaffe där folk överlag vet om de dricker kaffe eller inte och om de dricker så brukar de ha en ganska bra koll på hur många kaffe de ungefär dricker per dag.
  Den här statistiken hamnar någonstans emellan de här två ytterligheterna. Den är inte perfekt men du får ju ändå en ganska tydlig bild när det gäller skillnaderna i kostmönster i stort vilket då räcker för att uppskatta miljöpåverkan.

 35. Lasse1:
  kanske för att Artikelförfattaren blandar hej vilt mellan lågkolhydratkost och LCHF…
  vilket är 2 helt olika saker, den ena kan vara den andra medan den andra defenitivt inte är den första

  För att inte tala om de där svikarna i People’s Front of Judea!

 36. Lite kul är det att helt plötsligt så är människor som är experter på kost, träning och hälsa också experter på global uppvärmning. 😉

 37. Amen kom in i matchen nu Peter. Att säga att man behöver vara expert på global uppvärmning för att skriva det jag skrivit här ovanför är lika korkat som att säga att man måste vara expert på svampar för att säga till folk att de inte ska äta flugsvamp

 38. Om inte GJ varit så desperat hade det kunna vara en bra artikel 🙂
  Men då skulle han behöva byta ut ”LCHF” mot ”lågkolhydratkost” för det är det artikeln handlar om och inte LCHF.
  Generellt sett undviker var och varannan upplyst i dag kolhydrater och plockar bort de största/värsta källorna, men gemene man är fortfarande ganska fett rädda så de ersätter den % med protein.. Men detta har inget som helst med LCHF att göra 🙂

 39. Föreslår ny titel 🙂
  Lågkolhydratätare äter mer kött.
  Försök vara lite mer som LCHFare så äter ni inte bara nyttigt utan även mer miljövänligt 🙂

 40. & sluta träna!!
  En hel marknad baserad på Proteinpulver m.m. skulle försvinna om folk inte var så fåfänga, tänk på miljön!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *