Tramsiga rubriker om socker

Jag varnar direkt för att det här kommer att bli en sådan där lång text. Om du undrar varför det är så mycket text så hänvisar jag till textraden längst upp på den här sidan. Det krävs helt enkelt mycket arbete om du vill motbevisa även det mest uppenbara skitsnacket. I det här fallet är det inte ens uppenbart skitsnack. Det krävs en hel del förkunskaper och intresse för att kontrollera saker för att hitta de stora felen den här gången.
Om du inte är intresserad av att läsa en lång text utan väljer att tro på mig så kommer här den väldigt korta versionen.

 • Förra veckans rubriker och artiklar kring att sockerindustrin skickat all forskning fel i 50 år pga en sponsrad studie från Harvard 1967 är väldigt missvisande.
 • Det var ingen studie utan en översiktsartikel.
 • Översiktsartikeln var av den mindre rigorösa typen (inte systematisk) som sällan får större inflytande.
 • Den här översiktsartikeln hade av allt att döma också väldigt lite inflytande och endast under en kort tid.
 • Dess innehåll var inte på något sätt heller utmärkande jämfört med många andra översiktsartiklar från samma tid.
 • Författarna själva hade uttryckt samma åsikt i tidigare artiklar och fick mest sannolikt pengar för att skriva mer om det som de brukade skriva om.
 • En av författarna till studien var med att ta fram guidelinjer där man sa till folk att minska på sockerintaget med 40-45 procent.
 • Det fanns inga krav alls för att berätta om finansiering av artiklar på den tiden. Det kom först 1984. Visst kan man säga att det borde finnas där ändå men att det skulle ha varit någon slags hemlig konspiration finns det inga belägg för.
 • Den påstådda ”kampen” mellan de som tyckte fett var värst och de som tyckte socker var värst vanns av fettsidan eftersom de presenterade bättre data för sin sak.
 • De som har gjort avslöjandet till den här artikeln har fått full sponsring från en stor organisation som backat upp väldigt mycket propaganda i förmån för lågkolhydratkost.

Den mycket längre versionen

De senaste två veckorna har det varit en hel del rubriker i internationell media där man påstår att man har hittat bevis för hur sockerindustrin helt ledde forskningen på socker och fett fel i slutet av 60-talet (9). Det här har man, enligt artiklarna i media, lyckats göra genom att betala för en översiktsartikel som publicerades av några forskare på Harvard år 1967 (10, 11).
Den här nyheten har även fått lite press här i Sverige om än i mer blygsam skala. Dagens Medicin skrev en artikel om det samma dag som studien släpptes, Så flyttade sockerindustrin fokus mot fett, och efter det så har några andra tidningar hängt på med ännu sämre vinkling på det hela. Karin Bojs skrev en krönika i DN där hon i princip skriver samma sak som i artiklarna och veckans affärer slog till med den största överdriften när de valde rubriken, Sockerindustrin har fått oss att tro att fett är farligare än socker i 50 år – och det är en enda studies fel.
Även KIT.se gjorde en liten kort film kring det hela där även de sätter nästan en större vinkling på det hela. De har också lyckats få det till 50-talet när det var slutet av 60-talet. Det här klippet har givetvis fått stor spridning i sociala medier. Om du har missat den här nyheten av någon orsak så kan du ändå se klippet här under för en snabb summering.

Ett filmklipp publicerat av KIT (@kit.se)


Givetvis har även hela LCHF-rörelsen älskat allt det här och förutom att de bidrar med en stor spridning av nyheten så har den faktiskt bidragit en hel del med att det blev en nyhet från början, även om man försöker dölja det. Jag återkommer till den här biten.

Jag är inte först på bollen den här gången

Ibland när det gäller den här typen av större internationella nyheter så är det många andra väldigt duktiga personer som hinner före mig att skriva ihop informativa texter. Den här nyheten hade jag faktiskt inte ens tänkt skriva om då det ju faktiskt handlar om någonting som hände för nästan 50 år sen. Vem bryr sig liksom 😀 Det här förändrar ju inget kring vad forskningen visar idag.
Efter att jag sett hur stor spridning KITs video fått tillsammans med att jag läste en av ovannämnda informativa texter så ändrade jag mig dock. helt enkelt för att det här är en sådan sak som jag tycker att folk borde få den rätta historien kring.
Men tillbaka till de informativa texterna. Det mesta jag skriver här under kommer vara baserat på information från tre andra källor och då jag nyttjar mycket av deras grävande så vill jag vara transparent med att de ska ha kred för det mesta av arbetet. Dessa sidor är Nutrevolve, Carbsane och Eathropology. Som vanligt när jag skriver de här texterna så har jag givetvis kontrollerat huvudkällorna själv men det är mycket möjligt att jag aldrig hade hittat dessa om det inte vore för ovannämnda personer/sidor.
Låt oss då börja med lite bakgrund

Studiens faktiska inflytande på tankarna på den tiden

Det som är ren röd tråd igenom alla rubrikerna som varit kring den här nya granskningen eller studien av äldre dokument är att man påstår att det här är bevis för att alla forskare och allmänheten har blivit vilseledd i 50 år.
Det är ett väldigt anmärkningsvärt påstående då vi faktiskt pratar om extremt många år. Vi pratar också om extremt många forskare som givetvis inte måste använda en översiktsartikel som källa utan som kan gå till de ursprungliga källorna själv.
Det har dessutom givetvis publicerats extremt många översiktsartiklar till på den här frågan över 50 år och när man gör dessa så går man alltid tillbaka till ursprungskällorna. En översiktsartikel, speciellt en sådan som inte är systematiskt utförd lik den här, får sällan något större långvarigt inflytande.
Men tydligen är det helt annorlunda den här gången. Problemet är att man inte ger några som helst belägg för att det verkligen har varit så. Det finns inga bevis, någonstans. En av författarna till den här granskningen säger i media att ”hela den vetenskapliga debatten sen utgick från den här sammanställningen av forskningsläget” men det är något som han bara säger, han presenterar inga bevis för det.
Om du tittar på Google Scholar hur ofta som översiktsartikeln har citerats så är det inte direkt imponerande, totalt knappt 100 gånger. Det är inte uselt men man kan ju jämföra det med drygt 1400 gånger för Ancel Keys kända Seven Nation Study eller en annan epidemiologisk studie från Keys över intaget av mättat fett och hjärtsjukdom från samma tid som refererats drygt 600 gånger.
Det verkar faktiskt knappt som att det inte spelar någon roll alls vad man söker på när det gäller artiklar från Ancel Keys från 1950-1970 talet så är det mesta mer citerat än den här översiktsartikeln. Så jag förstår faktiskt inte varför man påstår att den här översiktsartikeln ska ha haft så stort inflytande.

Konkurrentsidan har också fler citeringar

Om du är bekanta med historierna kring hur de första kostråden kom till i USA och hur man hamnade på spåret att mättat fett skulle vara sämst för hälsan så har du säkert hört talas om Yukin som var en forskare som var mer inne på spåret att socker var det största problemet i folks diet.
Söker du efter artiklar publicerade av Yukin mellan 1950-1970 så finner du även där många fler citeringar för flera av hans artiklar jämfört med den här översiktsartikeln. Han är inte i närheten av Keys, men samtidigt så utförde Yukin inte särskilt mycket egen forskning förutom mindre interventionsstudier.
Efter 80-talet har sen även Keys haft mycket större inflytande i forskningen sen utvecklade sig och därför är det också naturligt att hans äldre arbetet refereras mer.

Översiktsartikeln har aldrig nämnts i LCHF-dietböcker

En annan faktor som gör att jag verkligen ifrågasätter om den här översiktsartikeln har haft något större inflytande är att den inte nämns i någon lågkolhydratkostbok som jag känner till. De två tegelstenarna Good Calories, Bad Calories och Big Fat Surprice så nämns inte ens alla författarna.
Två av dem är med i andra sammanhang då de senare var med och tog fram de första kostråden men inte i något sammanhang nämns vad de själva har producerat när det gäller studier.

Du kan inte ens hitta den på internet

För att ytterligare kontrollera om inte den här översiktsartikeln ändå kan ha gjort ett avtryck så sökte jag på google på dess titel. Från 1990 till januari 2016 så hittar inte google en enda sida på hela internet som har med den här studiens titel förutom just databaser över artiklar samt några få äldre artiklar från sent 60 och tidigt 70-tal som refererar till studien.
Det här är helt enkelt en studie som ingen uppenbarligen har brytt sig om att skriva någonting om överhuvudtaget i någon tidningsartikel, blogg, diskussionsforum eller i sociala medier. Men ändå så ska vi alltså tro att just den här enda översiktsartikeln förvred all forskning 50 år framåt.

Själva innehållet i studien

När det gäller vad som ändå stor i studien så verkar den ha följt mönstret för en hel del av den sponsrade forskningen idag. Man har tryckt på vissa saker som mer övertygande än andra och inte använt en jämn ribba igenom hela arbetet.
Tittar du däremot på själva studien så är det ingen friskrivning av socker. Det man belyser är dock att kolesterol är den viktigaste faktorn för hjärt- och kärlsjukdom och att kolesterolnivåerna främst kan påverkas via fettmängden och kolesterolet i kosten.
Det här är två slutsatser som man vet inte är helt rätt idag men på den tiden var det inte så kontroversiella åsikter att hålla och det mesta som debatterades då var om evidensen var bra nog för att säga att man skulle göra försöka förändra hur folk åt eller inte. Vissa tyckte att bevisen var övertygande nog medan andra inte gjorde det.
De här tre författarna hade redan sen tidigare mer varit inne på spåret att det var fett i kosten som var det främsta problemet och att man borde försöka göra något åt det. Att just de fått pengar av sockerindustrin förklaras nog mest av det. Sockerindustrin har gillat vad de publicerat tidigare och gett dem pengar så de kan publicera mer av samma sak.
När det gäller inverkan från socker och kolhydrater rent allmänt så fokuserade man som sagt på kolesterolet i den här översiktsartikeln och därför drog man slutsatsen att inverkan från dessa två inte verkar vara lika stor som från fett. Man nämner dock att vid ett lågt fettintag så kommer de att få en större inverkan.
Sen drar man den, sett ur dagens perspektiv väldigt konstiga slutsatsen, att det bör vara väldigt ovanligt med en kost med lite fett som samtidigt innehöll mycket socker och därför sa man att det inte var något problem att rekommendera en lågfettkost.
På den tiden så gick socker och fett mer hand i hand jämfört med hur det ser ut idag där vi ändå har ett antal livsmedelskategorier som mest innehåller socker likt lösgodis och läsk.
Den här slutsatsen kan ändå mycket väl ha varit influerad av sockerindustrin. Det är vanligen så det fungerar med sponsrad forskning numera verkar det som. Att till exempel slutsatsen i en studie inte fullt ut överensstämmer med själva informationen som tas upp i resultatet.
Med det sagt så skriver faktiskt författarna till den här granskningen själva följande i slutet av sin artikel:

There is no direct evidence that the sugar industry wrote or changed the NEJM review manuscript, the evidence that the industry shaped the review is circumstantial.

Kort och gott så har de alltså inga belägg för att någonting verkligen gått fel till och att sockerindustrin verkligen påverkat forskarnas slutsatser. Fast samtidigt så försöker de i media få det att framstå som att det här var någonting som påverkade kostforskningen i ett halvt århundrade framöver.

Författarna har inte promotat socker i något annat sammanhang

Författarna till den här översiktsartikeln har varit inflytelserika forskare i andra sammanhang med och som jag nämnde ovan var bland annat en av dem, Hegstedt, med och tog fram de första kostrekommendationerna för amerikaner i slutet på 70-talet.
Det finns information kring vad Hegsted sa när han själv sa när han fick frågor då och där belyser han tydligt att socker också är ett problem (1). Mer specifikt så uttryckte han sig så här efter att han först berättat om hur amerikanen äter nu (dvs år 1977):

The risks associated with eating this diet are demonstrably large. The question to be asked, therefore, is not why we should change our diet but why not? What are the risks associated with eating less meat, less fat, less saturated fat, less cholesterol, less sugar, less salt, and more fruits and vegetables, unsaturated fat and cereal products—especially whole grain cereals? There are none that can be identified and important benefits can be expected.

Så även om Hegsteds trodde (eller i alla fall uttryckte) att fett, framför allt mättat fett, var huvudförklaringen till hjärt- och kärlsjukdom på den tiden så var det ingen sockerpropaganda han höll på med.
De faktiska kostrekommendationerna som sen kom ut där alltså Hegsted var med i beslutet innehöll också de tydligt rekommendationen till folk att de skulle minska på sitt sockerintag.

Kostrekommendationerna i USA genom åren
Kostrekommendationerna i USA genom åren

I de första utkasten där man rangordnade kostmålen så hade man mer ett mer precist värde för hur mycket man ville minska sockerintaget och där varierande det värdet mellan 40-45 procent (2).

1967 behövde man inte berätta om var pengarna kom ifrån

Ytterligare en sak som det gjorts stora rubriker av i det här sammanhanget är att forskarna fick betalt för att skriva den här översiktsartikeln. Detta är ingenting som är anmärkningsvärt i sig och en stor del av allting som publiceras inom forskning är helt eller delvis finansierat med företagspengar.
Men bara för att någonting är finansierat av ett visst företag så innebär det inte att forskningen och resultatet inte stämmer. Det finns många problem med sponsrad forskning som man de senaste årtiondena ständigt arbetat emot och företagen måste numera vara mycket mer öppna med att de betalt för studierna. Oftast behöver de också berätta om att de tänker utföra studien i förväg och hur de tänker gå tillväga om de vill få studien publicerad i någon bättre tidskrift.
1967 så fanns dock inga regler av den här typen. Tidskriften som den här översikten publicerades i införde först 1984 regler om att man måste berätta om finansieringen.
Man kan givetvis påstå ändå att det hade varit mer korrekt av forskarna att ändå berätta var de fått pengar ifrån för att utföra studien men de gjorde ingenting som bröt mot någon typ av regelverk när de inte gjorde det. Det finns utan tvekan enormt mycket forskning även från andra företag med helt annan agenda från den tiden där dessa företag inte står med som sponsorer.

Den faktiska frågan kring socker vs fett på 60-talet

Det här är en punkt som mer indirekt berörts i nyhetsrapporteringen kring allt det här. För underförstått till alla rubrikerna, och skrivet ut i klartext på LCHF-bloggar, är att forskningen på området i själva verket pekade åt precis motsatt håll men att då de här forskarna med hjälp av sin artikel skulle ha vänt hela opinionen.
Det här är dock ett antagande som inte verkar stämma överhuvudtaget om du läser de gamla artiklarna från den tiden. Som jag redan påpekat så verkar inte den här översiktsartikeln i sig haft någon avgörande inverkan men även när det gäller frågan i stort så var det två sidor mot varandra som ingen av dem hade övertygande data men den som övertygade mest var sidan som ansåg att fett, särskilt mättat fett, var sämst.
För att göra det hela väldigt kort så använde sig Yudkin och Keys av ungefär samma datakällor. De visade också på liknande korrelationer båda två vilket inte är så konstigt då både ett ökat fettintag och ökat sockerintag sammanfaller med mer pengar, välfärd osv. Så i länderna där man fick bättre livskvalité började man äta mer av både och, mer kött och bakelser typ.
Skillnaden mellan hur de två framställde sin data var att Keys faktiskt använde sig av statistiska metoder för att försöka korrigerar för andra faktorer medan Yudkins metoder var sämre. För mycket mer läsning kring det här så rekommenderar jag Nutrevolvs artikel i ämnet.
Nästan alla artiklar du kan läsa i det här ämnet i media på senare år har handlat om hur man kunde välja fel mellan fett och socker där de flesta av slutsatserna har hamnat i någon form av konspirationsteori.
I själv verket borde istället artiklar om det här ämnet handla om hur man kunde dra så stora slutsatser från en bristfälliga information som fanns. Man skulle inte, med kunskapen som finns nu i efterhand, inte gått ut med någon information så starkt som man gjorde. Men det fanns inte bättre stöd för att socker var de största problemet.
Samtidigt så var ju faktiskt en minskning av sockerintaget redan med bland rekommendationerna. Dock med mycket lägre medialt fokus.

Vem sponsrar granskarna och vad driver dem?

En slutlig punkt som är relevant i den här typen av diskussion om man ska fokusera endast på vem som finansierar någonting är ju att också titta på vem det är som kritiserar.
I just det här fallet är första, Cristin E. Kearns, och andreförfattaren, Laura A. Schmidt, med i Sugar Science vilket är en organisation som i princip uteslutande drivs för att berätta om allt dåligt som finns med socker. Inget fel i det kanske men samtidigt så blir man givetvis driven att hitta mer och mer hela tiden när det är allt som organisationen gör. Sidan drivs/finansieras i sin tur av University of California där författarna är anställda.
Vad som däremot är betydligt svårare att hitta är att hela Sugar Science sidan är finansierad med hjälp av Laura and John Arnold Foundation. Det här är en organisation som nog inte särskilt många känner till som läser här men om du verkligen är intresserad av lågkolhydratkost så är det en organisation du stöter på väldigt ofta.
Bland annat har den skänkt ungefär 300 miljoner till NuSi som startades upp av Gary Taubes för att göra, enligt dem, ordentlig forskning på kost.
Teicholtz är även lite känd för att bland annat ha publicera en ”undersökande artikel” (inte studie) I BMJ som mottagit väldigt mycket kritik i efterhand från många forskare och många tycker att den borde dras tillbaka. BMJ har än så länge stått emot kritiken men varit tvungna att införa ett par korrigeringar i texten på uppenbara fel.
I efterhand har det också blivit känt att Larua and John Arnold Foundation betalade BMJ direkt för den här ”undersökande artikeln” (8). Sen ”råkade” då BMJ anlita Teicholtz som ”neutral” reporter för att göra undersökningen, om de amerikanska kostrekommendationerna, för att publiceras i en brittisk tidskrift. Visst låter det helt legit 😉
Laura and John Arnold Foundation är för övrigt också kända för att vara emot att man har ett miljömål med i kostrekommendationerna i USA (5) och i det målet spelar även kritiken från Nina Teicholtz stor roll (6).
Det kan kännas som ett litet sidospår att gå från författarna av den här kritiken till Nina Teicholtz, men min poäng är att Sugar Science och Laura and John Arnold Foundation har visat sig vara långt ifrån neutrala i de här frågorna. De har enormt mycket pengar och möjlighet, samt vilja, att påverka framför allt opinionen men även forskning på det här området.
Det är dessa organisationer som står bakom de två första författarna till den här granskningen. Försteförfattaren, Cristin E. Kearns, har även tidigare berättat att hon mer eller mindre är besatt av att hitta bevis för hur sockerindustrin påverkat folks uppfattning kring socker.
Det ska sägas att hon har publicerat en hel del bra material som väl bevisar att sockerindustrin arbetat (och arbetar) med både laglig marknadsföring och försök till mer fula metoder påverkar folks bild av socker i en riktning som gynnar dem (7). Fast i just det här fallet så verkar hon gått längre av vad hon har bevis för.
En höna av en fjäder helt enkelt

Summering

Den här historien tycker jag har en hel del gemensamt med när Matens Pris tyckte att de hade bevisat att EFSA var köpta när de tog fram sina rekommendationer kring socker 2010. De hade inte heller några bevis alls utan de hängde upp sig på att alla inte var överens och att vissa av forskarna hade fått pengar i helt andra sammanhang. Jag skrev om det här utförligt i Matens Pris och trams som lakar ut folks förtroende för vetenskap.
Då, likt nu, är det verklig problemet att historier som de här ger gemene man en fullständigt förvriden bild av forskning där folk får bilden av att det går att få fram precis vilken fakta man vill bara man hostar fram lite pengar. Att ens påstå det är fullständigt absurt, men det är ändå det som man får se i klippet från KIT och läsa i mängder av artiklar i respektabla tidningar.
Det här var en översiktsstudie som få verkar ha brytt sig om då och som i princip ingen verkar ha brytt sig om de senaste 40 åren. Den har som mest haft en mindre inverkan för stunden. Men sen har det kommit nya översiktsartiklar, och då glöms de äldre bort.
Rekommendationen att folk ska äta mindre socker har även den funnits med redan från början. Att det sen inte verkar ha nått samma medvetenhet hos allmänheten beror troligen på många olika saker där översiktsartikeln som nämns här, inte är med.
Visst är det illa att man kunde sponsra forskning utan att andra visste om det. Det finns också många exempel på där man vet att forskningen faktiskt var vinklad och resultatet visade på fördel för företaget som sponsrade. Det är därför man hela tiden försöker förbättra hur den vetenskapliga processen går till för att försöka minimera möjligheten till inflytande från olika parter som vill se ett visst resultat.
Reglerna är tyvärr inte perfekta ännu, vilket det faktum att den här undersökande studien faktiskt publicerades med texten att ingen av författarna hade någon typ av jäv, trots att de uppenbarligen har det, bekräftar. Nina Teicholtz uppgav först inte heller att hon hade en hel bok som kritiserade kostråden i sin artikel i BMJ innan många kritiserade det så det blev adderat i efterhand.
Men det blir bättre efterhand, forskningen går framåt. Och det är långt mycket bättre än på 60-70 talet.
Min artikel kring Matens Pris avslutade jag på följande vis:

Orsaken till att jag skriver det här är inte för att på något sätt försvara ”sockerindustrin” utan det är för att försvara vetenskap och forskare. För när det skrivs artiklar likt den som Matens Pris nu gjort så urholkas folks förtroende för den vetenskapliga processen när det som istället borde urholkas är folks förtroende för ”granskande” journalister som verkar vilja göra allt för att få till en story.

Byt ut journalist mot ”granskande forskare med jäv” och det blir perfekt även här.
Slutligen vill jag även påpeka att samtliga författarna till den här ursprungliga översiktsartikeln som nu anklagas för att ha förstört alla kostrekommendationer i 50 år är döda. Personligen tycker jag att det är riktigt illa att man smutskastar personer på det viset när man har så dålig evidens så man själv skriver i sin granskning att man inte kan bevisa något.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

36 svar på “Överdrivna rubriker kring sponsrad forskning på 60-talet”
 1. Levande organismer på jorden har klarat av att ombesörja sitt käk i miljontals år utan akademisk forskning om kost så visst fan finns det överdriven tilltro till det akademiska. Inte minst bland akademiker. Here is a newsflash for you: dina lånade csn pengar ain’t worth shit. 🙂

 2. Grymt nyanserad text Jacob! Och Martin, hoppas du får sjöbjugg?

 3. Martin:
  Levande organismer på jorden har klarat av att ombesörja sitt käk i miljontals år utan akademisk forskning om kost så visst fan finns det överdriven tilltro till det akademiska. Inte minst bland akademiker. Here is a newsflash for you: dina lånade csn pengar ain’t worth shit.

  ”akademisk forskning” säger du, du insinuerar alltså att vi ska sätta tilltro till en annan sorts typ av forskning än den akademiska. Vilken då om man får fråga? Spirituell forskning? Alternativ forskning? Google forskning? Sociala medier forskning? Anektdot forskning? Upplys oss gärna du som så att säga inte har ”lånade pengar worth a shit”.

 4. Alexander:
  Grymt nyanserad text Jacob! Och Martin, hoppas du får sjöbjugg

  Japp, Martin kommer garanterat få skörbjugg som alla eskimåer, samer, massajer och inuiter som glömde odla sin ”ISBERGSSALLAD” hihi….hihi…

 5. Annika Dahlqvist:
  David Ludvig har skrivit en artikel i JAMA om de misslyckade fettsnåla kostråden:
  http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2564564
  Sanningen börjar kanske så småningom gå upp för etablissemanget.

  Ludwig får ju även han pengar via Laura and John Arnold Foundation. Dessutom har han skrivit en bok som förespråkar just det här. Så vad han säger är ju inte direkt mer värt än vad författarna själva sagt om sin studie ovan vilket som sagt är grova överdrifter.
  Läser du texten så är den också bara full med halmgubbar. Folk har aldrig följt kostråden. Helt enkelt för att det är helt andra saker som styr folks beslut. Råden har utan tvekan varit dåligt utformade, men det är inte för att de riktat in sig på mer fettsnål kost utan för att man fokuserat på näringsämnen istället för kvalité på livsmedlen.

 6. Då återstår en fråga, vem betalar dig Jacob Gudiol?

 7. Göran Löwenberg:
  Då återstår en fråga, vem betalar dig Jacob Gudiol?

  Jag har eget företag. Mest pengar får jag in för att jag producerar material för andra medier typ tidningar, magasin och sidor online. Sen får jag också en hel del pengar från mina egna böcker samt föreläsningar. Sen har jag även en liten tjänst som lärare på idrottsgymnasiet i Helsingborg.

 8. Hej Jacob! Nu är detta ett annat ämne men..har du tips om en pålitlig kalkylator för att räkna ut ens energibehov? alltså ens grundläggande energibehov utefter ens aktivitetsnivå. Är dags att räkna kalorier!

 9. Göran Löwenberg:
  Ser ut som en del sponsorer på din blogg…

  Ser ut som om Jacob använder sig av Google Ads, då är det riktad reklam som varierar beroende på vilka sidor du som användare besökt tidigare.

 10. Göran Löwenberg:
  Ser ut som en del sponsorer på din blogg…

  Du menar google adsense? Det är den absolut mest förtroende givande reklamen man kan ha. De baserar reklamen på dig och din historik på webben.
  Kollar man på de 24 senaste inläggen här på traningslara.se så är det 1 inlägg som känns som att det skulle kunna ligga sponsring https://traningslara.se/eaa-ar-battre-bcaa/ . Detta då Jacob har samarbeten med tyngre var kosttillskott är på bilden. Dock nämns inte tyngre i artikeln samt att det inte länkas till produkterna.
  Till skillnad från kostdoktorn som säljer allt han tipsar om. T.ex http://www.kostdoktorn.se/brist-pa-d-vitamin-maste-tas-pa-allvar
  http://www.kostdoktorn.se/mota-hostdepp-med-extra-d-vitamin
  Som är de 2 fösta länkarna om man klickar på D-vitamin taggen på bloggen länkar direkt till hans webbshop. Samt att all inkomst han har är från att folk tror på LCHF.
  Sen har vi Annika Dahlqvist som kommenterat på detta inlägget, hon har endast annonser från andra som lever på att sälja LCHF.
  Vilket gör dem ENORMT beroende av att sälja LCHF. Därför ignoreras ALL forskning som går emot, då det skadar deras ekonomi. Så där har du perfekta exempel på sponsring som skadar förtroendet.
  Det du med din kommentar tydligt visar är varför LCHFare ofta ses som sektmedlemmar utan självinsikt. Då de kritiserar andra för saker som de ignorerar att deras företrädare gör mångt värre. Kan ju inte hitta annat än pom poms inlägg från dig om man söker på kostdoktorn 😉

 11. Adam: Du menar google adsense? Det är den absolut mest förtroende givande reklamen man kan ha. De baserar reklamen på dig och din historik på webben.
  Kollar man på de 24 senaste inläggen här på traningslara.se så är det 1 inlägg som känns som att det skulle kunna ligga sponsring https://traningslara.se/eaa-ar-battre-bcaa/ . Detta då Jacob har samarbeten med tyngre var kosttillskott är på bilden. Dock nämns inte tyngre i artikeln samt att det inte länkas till produkterna.
  Till skillnad från kostdoktorn som säljer allt han tipsar om. T.ex http://www.kostdoktorn.se/brist-pa-d-vitamin-maste-tas-pa-allvar
  http://www.kostdoktorn.se/mota-hostdepp-med-extra-d-vitamin
  Som är de 2 fösta länkarna om man klickar på D-vitamin taggen på bloggen länkar direkt till hans webbshop. Samt att all inkomst han har är från att folk tror på LCHF.
  Sen har vi Annika Dahlqvist som kommenterat på detta inlägget, hon har endast annonser frånandra som lever på att sälja LCHF.
  Vilket gör dem ENORMT beroende av att sälja LCHF. Därför ignoreras ALL forskning som går emot, då det skadar deras ekonomi. Så där har du perfekta exempel på sponsring som skadar förtroendet.
  Det du med din kommentar tydligt visar är varför LCHFare ofta ses som sektmedlemmar utan självinsikt. Då de kritiserar andra för saker som de ignorerar att deras företrädare gör mångt värre. Kan ju inte hitta annat än pom poms inlägg från dig om man söker på kostdoktorn

  Rätt säker på att Kostdoktorn/Dietdoctor fått rätt många fler friska än vad alla övriga bloggare tillsammans åstadkommit. Detta givet att folk då bland annat måste ändra kostvanor mm. Sedan får du tolka de hur du vill alla måste vi överleva!!

 12. Göran Löwenberg: Rätt säker på att Kostdoktorn/Dietdoctor fått rätt många fler friska än vad alla övriga bloggare tillsammans åstadkommit. Detta givet att folk då bland annat måste ändra kostvanor mm.

  Rätt säker på att Kostdoktorn/Dietdoctor fått rätt många fler att inte bli friska men ändå fattigare än de var innan de stötte på hans blog. Det handlar ju trotts allt om att han är en stor bloggare.
  Den överlägset största majoriteten är inte LCHF nån nytta alls för. Det visar även ALLA studier som kostdoktorn länkar till. Då problemet aldrig vart kost rekommendationernas makronutrientfördelning som vart problemet. Utan följsamhet till en kost med bra kvalitet på livsmedel som är svårt i dagens samhälle.
  Men så enligt dig är det OKEJ att sälja saker så länge man håller illusionen av att man hjälpt flera människor.
  Om nu han hjälpt så många så borde han ha nog med framgångs historier att dela att han borde skapat en blog som heter kostdoktorn.framgangar.se ( Detta tips får Andreas grattis från mig). Där han endast delar med sig av kroppsförändringar på läsare.
  Istället så får han in några då och då. Det är inte så imponerande om man nu är världens största LCHF site. Men det är inte så dieter funkar i verkliga livet. De funkar väldigt ofta ett tag sen slutar personen gå ner i vikt och de blir omotiverade. Då är det lättare att gå tillbaks till gamla mönster. Detta är varför LCHF suger i långtidsstudier (Tillsammans med alla andra kostupplägg.). Det handlar till 100% om följsamhet(Vilket tydligen bara är okej att skylla på när inte LCHF funkar. Se din kommentar som exempel.).
  Men aja du visar åter igen att LCHFare tycker att så länge det är pro LCHF så är allt fair game. Men om det är anti LCHF så är det per automatik att allt är falsk/sponsrat(vilket då är helt okej när en LCHFare är det.)

  Göran Löwenberg: Sedan får du tolka de hur du vill alla måste vi överleva!!

  Så länge det är pro LCHF såklart! 😉 För annars ska man ju ifrågasätta vart folk får sina pengar. Samt påstå att de har tveksamma sponsorer utan att ens peka på vart det finns tveksamheter och varför (Vet att detta är mycket att begära av en vuxen förhoppningsvis någorlunda rationell person *Detta är sarkasm det är en fullt rimlig begäran*. Typ som jag gjorde när jag visade hur LCHF bloggare är enormt beroende av att folk tror på det de säljer.).
  Jag väntar då på Jacobs inlägg om hur bra söderports ytterdörrar är för hälsan eller hur Lindex plagg kan hålla mig frisk över vintern. För det är reklamen jag ser på sidan just nu.

 13. Ledsen Adam du är helt snurrig tyvärr!! Jag är 100% säker på att det har att göra med makronutrienternas indelning att göra eftersom övervikt styrs av hormoner och inte kalorier. Folk är inte feta av att äta fett, deras kroppar har slutat(kan inte!!) bränna fett. Denna processen att bränna fett är dessutom mycket renare för kroppen och dessutom snabbare. Glukos har cirka 20 steg ytterligare i processen jämfört med tex ketoner. Ketoner verkar dessutom fördelaktigt på din epigenetik och producerar antioxidanter istället för fria radikaler. Denna kosten ser dessutom till att du har mycket lägre insulinnivåer och därför lägre IGF-1(starkt korrelerat med cancer!!). Det är ej heller dyrt! Du skall på sin höjd äta max 60-70 gram protein om du väger tex 80kg. Det är fettet som gör skillnaden och då av god kvalité!!

 14. Göran Löwenberg: Jag är 100% säker på att det har att göra med makronutrienternas indelning att göra eftersom övervikt styrs av hormoner och inte kalorier.

  Baserat på vad? På kostdoktorns kommentarsfält?
  Att bli 100% säker på nått utan att ha kompetensen själv att bevisa det är riktigt farlig. Jag litar till 100% på få saker av de jag gjort själv. Då minnet bidrar till en felmarginal.
  Jag är ledsen men alla som säger att de är 100% säker på nått som har så många variabler är inte bildade nog för att ha en uppfattning om ämnet. För de bevisar från start att de kan inte ens kan börja förstå problemet. Än mindre tänka klart nog för att förstå en lösning.

  Göran Löwenberg: Folk är inte feta av att äta fett, deras kroppar har slutat(kan inte!!) bränna fett.

  HA!? Samma fråga igen. Vart får du ”kan inte!!” bränna fett i från. Detta måste ju vara från att en forskare faktiskt kollat på det? Är detta från en givande lunchrums discussion med en annan LCHFare?

  Göran Löwenberg: Denna processen att bränna fett är dessutom mycket renare för kroppen och dessutom snabbare. Glukos har cirka 20 steg ytterligare i processen jämfört med tex ketoner. Ketoner verkar dessutom fördelaktigt på din epigenetik och producerar antioxidanter istället för fria radikaler.

  Igen vart får du din fakta ifrån. Narnias Fysiologi A eller?

  Göran Löwenberg: Du skall på sin höjd äta max 60-70 gram protein om du väger tex 80kg.

  Och gå miste om de hälsofördelar som protein har. Jo tjena det låter smart.

 15. Ledsen grabbar jag är kemi-ingenjör och kroppen är komplicerad kemisk maskin. Överskottsprotein genererar glukoneogenes(mer glukos⇒mer IGF-1⇒högre cancerrisk bl.a!!) Här kommer en länk till Doctor Ron Rosedale som förklarar bra om man kan engelska hur det ligger till kring människans metabolism och ett så långt och hälsosamt liv som möjligt. Gratis i någon timme till!!, http://ketosummit.com/encore-video-ron-rosedale/
  Powered by Ketones, carbs are for sweet suckers!!

 16. Göran Löwenberg: Ledsen grabbar jag är kemi-ingenjör

  Om du nu är det så borde du själv veta att det inte på något sätt är ett bra argument. Som kemi-ingenjör är det enormt mycket troligare att du jobbar med nått som inte har med människans kropp än att du har det. Utbildningen i sig har enormt lite/ingen focus på kroppar.
  Men du har kanske lärt dig att använda sig av auktoritetsargument från kostdoktorn? Han står ju å skriker sin titel för att få folk att tro på honom.

  Göran Löwenberg: kroppen är komplicerad kemisk maskin.

  Om du nu visste detta, Hur kan du då säga att du är 100%?

  Göran Löwenberg: Här kommer en länk till Doctor Ron Rosedale som förklarar bra om man kan engelska hur det ligger till kring människans metabolism och ett så långt och hälsosamt liv som möjligt. Gratis i någon timme till!!, http://ketosummit.com/encore-video-ron-rosedale/
  Powered by Ketones, carbs are for sweet suckers!!

  Tappar väldigt mycket förtroende för folk som säger så här om sig själva ”Ron Rosedale is an Internationally known expert in nutritional and metabolic medicine whose work with diabetics is truly groundbreaking.”. Speciellt när bara Ron skriver om sig själv då ingen vet vem han är eller vad han gjort. Han har aldrig forskat på ämnet eller publicerat nått alls faktiskt. Troligen så är det bara ännu en doktor som blivit för dålig på sitt jobb och måste få in pengar från kvacksalveri (Denna hint är mot Dr Dwight Lundell. Som endast kallats expert av LCHF folk och sig själv. Utanför dessa 2 kretsar vet ingen vem han är då han inte gjort nått speciellt mer än att vara kass på sitt jobb. Så kass att han inte längre får kalla sig läkare. Då han inte har någon licens.)

 17. Vad du tappar är förståndet Adam!!
  Du kan ju glädjas åt att du oxå var ketogen en gång i tiden sedan sket det sig?!
  Jag kan ju bara leda hästen till vattnet, dricka måste den göra själv?, sköt om dig
  Powered by Ketones carbs are for sweet suckers!!

 18. Göran Löwenberg:
  Vad du tappar är förståndet Adam!!
  Du kan ju glädjas åt att du oxå var ketogen en gång i tiden sedan sket det sig!
  Jag kan ju bara leda hästen till vattnet, dricka måste den göra själv, sköt om dig
  Powered by Ketones carbs are for sweet suckers!!

  Åter igen så har du inget att säga emot utan går på ad hominem argument. Det verkar på riktigt att ketonerna gjort dig helt oförmögen att föra en vuxen discussion. Med tanke på att du inte kan en koppla ihop ena med andra. Har ställt flera frågor och du tar upp nått annan bullshit sida som inte har fakta de heller.
  Sen att du försökte använda en titel som verkligen inte ens har mer auktoritet än att vara mekaniker i denna diskussionen visar att det är totalt lönlöst att prata med dig.
  Men det är en ära att du tror att jag tappar förståndet 😉 Det är en guidning till att jag är på rätt väg.

 19. Inte tappat, du har tappat förståndet! Jag har åtminstone en utbildning istället för din inbillning!! Ketoner gör allt från små ammande bebisar till epileptiker till underverk, basta!

 20. Göran Löwenberg: Jag har åtminstone en utbildning

  Menar inte nått illa om din utbildning. Bara att du verkade tro att den hade nått med diskussionen att göra.

  Göran Löwenberg: Ketoner gör allt från små ammande bebisar till epileptiker till underverk

  Det kan även döda typ 1 diabetiker. So what?
  När en del av dig var en spermie så simmade den i protein och fruktos. Inte för att det borde få en vuxen person att tro att den skulle leva på sädesvätska resten av livet för det.
  För övrigt så är amning nått som jag tror att alla däggdjur har gemensamt. Vill du veta en till rolig sak om det. Alla slutar också att dricka mjölk i tidig ålder för att sen äta annan föda. Sen är jag även tveksam om en bebis hamnar i ketos med ca 40%e från kolhydrater. Men det får gärna någon annan än du bekräfta. För du vet inte hur fakta funkar tyvärr.

 21. Sluta nu med tramset, det är allmänt känt att barn som ammas är i ketos. Ett par timmar efter de är förlösta och har fått sin första amning! 54% av energin är mättat fett som är så djävla farligt. Så moder natur gör allt för att döda sina bebisar! Det är inte ketoner som dödar DB1:or de är för lite insulin!!

 22. Kemiingenjör är ett ord. Inte två. Inte ens med bindestreck. Det borde man veta om man hävdar att man har den titeln.

 23. Anders:
  Kemiingenjör är ett ord. Inte två. Inte ens med bindestreck. Det borde man veta om man hävdar att man har den titeln.

  Framför allt borde man veta att det inte är relevant titel för den här diskussionen ?

 24. stavningskontroll? på datorn…apple gillar lite för få svenska ord…var har jag använt den som titel??
  Powered by Ketones carbs are for sweet suckers!!

 25. Till skillnad från kostdoktorn som säljer allt han tipsar om. …. Samt att all inkomst han har är från att folk tror på LCHF.
  ”Sen har vi Annika Dahlqvist som kommenterat på detta inlägget, hon har endast annonser från andra som lever på att sälja LCHF.
  ——-
  Vilket gör dem ENORMT beroende av att sälja LCHF. Därför ignoreras ALL forskning som går emot, då det skadar deras ekonomi. Så där har du perfekta exempel på sponsring som skadar förtroendet. ”
  Andreas Eenfeldt tar inte ut mer än en normal läkarlön från sitt företag. Han är inte beroende av detta, utan skulle utan problem få en läkartjänst om han inte jobbade med Kostdoktorn.
  Annonserna i min blogg är för LCHF Nolaskogs och LCHF-veckor på Rhodos. Ingen av dessa ställen är beroende av LCHF-verksamheten, utan lever på andra inkomster.
  Argumenten att LCHF drivs av ekonomisk vinning är helt felaktiga. LCHF genererar inga stora inkomster, det handlar bara om ren naturlig mat.

 26. Annika Dahlqvist:
  Argumenten att LCHF drivs av ekonomisk vinning är helt felaktiga. LCHF genererar inga stora inkomster, det handlar bara om ren naturlig mat.

  Säg inte det, JG med vänner har nog förlorat en hel del 🙂

 27. Annika Dahlqvist: Andreas Eenfeldt tar inte ut mer än en normal läkarlön från sitt företag. Han är inte beroende av detta, utan skulle utan problem få en läkartjänst om han inte jobbade med Kostdoktorn.

  Han har ju även 7 st anställda vilket det säkert inte hade varit kul att sparka. Addera sen till nästan 10 års promotande av en idé på sin egen sida och i många andra medier som han numera är 100 procent förknippad med. Det är självklart att det blir något om påverkar.
  Sen hoppas jag att du inser att personerna som i det här fallet ovan har anklagats för att ha snedvridit all forskning i 50 år fick mindre pengar än en normal läkarlön? Den ena killen fick inte ens 1000 dollar för sitt arbete.
  Men där verkar det inte vara några som helst problem för dig att påstå att de var villiga att offra all heder för en liten bonus. Hör du inte själv hur extremt konstigt ditt argument låter?
  De här tre forskarna fick förhållandevis lite pengar från sockerindustrin som de inte var beroende av, men du kallar det på din sida för ”stora pengar” och sen länkar du till artiklar som insinuerar att de här forskarna ensamt satte all forskning i fel riktning i 50 år.
  Samtidigt får kostdoktorn för närvarande all sin inkomst från att promota LCHF och du tycker inte att det är tillräckligt för att det ska räknas som jäv.
  Det är skrattretande Annika, det är det verkligen. Antingen så får man lägga biten om jäv till sidan och först och främst titta på den faktiska datan eller så får man ha en lika hög ribba för alla.
  För övrigt har Gary Taubes tagit ut miljonbelopp i lön från NuSI men jag antar att du inte kallar det för jäv heller? http://tyngre.se/artiklar/vad-haender-med-energifoerbrukningen-naer-du-aeter-en-ketogen-diet/
  Alla människor kan skaffa nytt jobb, det betyder inte att de per automatik inte har jäv på det jobb de har för närvarande.

 28. Annika Dahlqvist: Till skillnad från kostdoktorn som säljer allt han tipsar om. …. Samt att all inkomst han har är från att folk tror på LCHF.
  ”Sen har vi Annika Dahlqvist som kommenterat på detta inlägget, hon har endast annonser från andra som lever på att sälja LCHF.
  ——-
  Vilket gör dem ENORMT beroende av att sälja LCHF. Därför ignoreras ALL forskning som går emot, då det skadar deras ekonomi. Så där har du perfekta exempel på sponsring som skadar förtroendet. ”

  Om du vill citera delar av en kommentar kan du markera delen med musen. För att sen klicka på ”Citera kommentar”. Så blir det lättare att följa konversationen.
  Det var egentligen inte så mycket kritik mot dig eller Andreas utan mer att visa på att er reklam är sämre för trovärdigheten än google adsense. Då det som genererar er inkomst är baserat på att ni skulle ha rätt. Vilket gör det mycket mindre troligt att ni skulle påpeka brister.

  Annika Dahlqvist: Andreas Eenfeldt tar inte ut mer än en normal läkarlön från sitt företag.

  Att ta ut lägre lön ur sitt AB är alltid att föredra om man vill betala mindre skatt. Så det är ju inte jätte bra försvar. Så all vinst kan antingen tas som utdelning eller sparas i företaget. Dessa pengar försvinner inte.

  Annika Dahlqvist: Han är inte beroende av detta, utan skulle utan problem få en läkartjänst om han inte jobbade med Kostdoktorn.

  Då troligen behöva jobba mer med något han inte trivs lika bra med kanske?
  Sen har jag svårt att se hur detta på nått sett påverkar något?
  Bara för att han skulle kunna tjäna lika bra med nått annat så blir han per automatik immun mot jäv!?

  Annika Dahlqvist: Argumenten att LCHF drivs av ekonomisk vinning är helt felaktiga.

  Det är ju sant, läkare är ju inte den yrkesgrupp som typ har 4de bästa genomsnittslön. Så ingen skulle kunna vara jävig med en sån ersättning. *sarkasm*
  Som jag startade denna kommentaren med. Så var inte min tidigare kommentar menat till att uppmana någon att skrika att ni är köpta. Det var ett svar på en kommentar som anklagade den typ av reklam som är minst jävig för att vara nått smutsigt.
  Ditt svar ger dock en väldigt tydlig bild av något som är enormt skrämmande. Den stora avsaknaden av självinsikt som hela LCHF gruppen verkar lida av. Man skriker jäv till allt och alla som säger nått negativt om LCHF. Om en LCHFare skulle få för sig att försöka presentera bevis för jävighet så är det allt som oftast google adsens reklamer.
  När jag ser ditt försvar av Andreas väldigt höga inkomst(som du typ försöker få det att låta som om det inte är nått speciellt). Om ett företag som omsätter 4 146 000kr, betalar läkare lön till ägaren och går i vinst med 245 000. Samt har tillgångar på 2 150 000 kr inte är ekonomisk vinning.
  Så antingen är du väldigt nonchalant när du ignorerar jäv från LCHFare eller så borde man kunna förvänta sig att det är över 100miljoner som dessa köpta forskare får då.

 29. Adam: När jag ser ditt försvar av Andreas väldigt höga inkomst(som du typ försöker få det att låta som om det inte är nått speciellt). Om ett företag som omsätter 4 146 000kr, betalar läkare lön till ägaren och går i vinst med 245 000. Samt har tillgångar på 2 150 000 kr inte är ekonomisk vinning.

  Jag var inte medveten om att Kostdoktorns team/Diet Doctor går bra ekonomiskt, men det är naturligtvis glädjande när en nyttig verksamhet går bra. Till glädje för teamet och för de deltagare som har fått en förbättrad hälsa av verksamheten.
  Jag har egentligen inte heller någon koll på de övriga LCHF-entreprenörernas ekonomi. Det enda jag vet är att jag själv i alla fall inte tjänar några pengar på LCHF.
  Däremot lever jag på en hyfsad pension.

 30. Annika Dahqlvist: Jag var inte medveten om att Kostdoktorns team/Diet Doctor går bra ekonomiskt

  Det visste du ju. Det är ganska ovanligt att man kan ta ut läkarlön från sitt företag.
  Men du kanske trodde alla som har företag har möjlighet att ta

  Annika Dahqlvist: men det är naturligtvis glädjande när en nyttig verksamhet går bra.

  Definiera nyttig. Trotts det höga antalet LCHF följare så har det inte hjälpt folkhälsan i Sverige(inte nått annat land heller för den delen.). De studier på området visar att på längden så har ingen diet någon större förbättring. Eftersom att folk(inte individ) inte följer de råd som presenteras. Det spelar inte någon roll om det är LCHF, Low fat eller periodisk fasta. Om snitt nedgången är 2-6 kilo efter 1-2år när de är med i studier så är det nog sämre snitt på blogganhängare.
  Ska jag vara helt ärlig tror jag att lchf gör mer skada än nytta på folk-nivå. Först så lockar man in läsare genom att säga att det inte är personens fel att de är feta. Utan det är staten och forskare som lurat dem. Saken som gör det bra med att skylla på dessa. Är att då får inte personen ens skuldkänsla att det är marknadsföring och hur bekvämt det är med skräpmat.
  Så har har man då byggt upp personen genom att intala den att det är högre instanser som man borde kunna lita på som gjort att man äter fel. Genom deras rekommendationer. Sen har man bonusen att man helt plötsligt kan välja och vraka bland endast de studier som man gillar resultatet på. För man har ju redan övertalat dem att forskare överlag är de som gjort en feta. Så då är det bara att välja vilka forskare som är snälla och vilka som är onda.
  Men eftersom att det är enormt få som klarar att följa en diet. Så brukar det gå bra 1,2,3,4 kanske till och med 6 månader. Men sen kommer steget där viktnedgången saktar ner. Det blir samma som med alla andra dieter innan. De försöker en månad till efter viktnedgången stannat men nu har hen gått upp 1kilo och man ger up.
  Ännu en gång har man sett vågen gå ner, stanna och sen upp. Nu har man ju inte längre vart lurad av staten och forskare. Men ändå så funkade det inte att komma ner till en hälsosam vikt. Hur tror du detta på verkar psyket hos en person. Tror du inte det tär lite varje gång någon lovar att det inte är ens fel utan någon annans. Och bara du följer den enkla diet så kommer hen nå en diet för det gör alla som testar.
  Jag har inte något emot eller för LCHF. Jag är dock enormt mycket emot hur den marknadsförs. Den marknadsförs inte som ett alternativ, den försöker säljas som enda rätta. Samt att eftersom man säger att staten och forskare är köpta om det visar negativt mot LCHF så använder man sig ofta av Auktoritetsargument där man använder sin titel till som stöd att man kan peka på vilka forskare som är köpta och vilka som är ärliga.
  Min uppfattning är att kostdoktorn och du gör en björntjänst. Jag tror ni menar väl men ni gör det genom att skada de som inte blir hjälpta.

 31. adam: Det visste du ju. Det är ganska ovanligt att man kan ta ut läkarlön från sitt företag.
  Men du kanske trodde alla som har företag har möjlighet att ta

  Oj skrev inte klart där.
  Men du kanske trodde alla som har företag har möjlighet att ta runt dubbla medianlönen?

 32. Hej!
  Om någon är intresserad så investerar vi alla vinster i att växa Kostdoktorn-företaget snabbare och hjälpa fler människor. Under de kommande månaderna ökar vi från 7 till 11 heltidsmedarbetare, plus många frilansare. Desto mer intäkter vi får in, desto snabbare kan vi växa och göra mer gott.
  De befintliga tillgångarna är ca 2.5 månaders omkostnader för löner, skatter, resor, utrustning, lokaler, driftskostnader etc.
  Inga pengar delas ut till ägarna (jag är enda ägaren) utöver rättvis lön. Jag har tagit max min tidigare läkarlön under hela resan från 2007 tills nu 2016. För närvarande tar jag ut betydligt mindre än en vanlig läkarlön. Detta trots att jag jobbar minst 60 timmar per vecka.
  Att tjäna mer pengar är inte min drivkraft. Jag har sedan länge haft pengar så jag klarar mig utmärkt, och har inte behov av mer. Pengar är en futtig motivation, jämfört med att göra något meningsfullt av sitt liv.
  Med vänlig hälsning,
  Andreas

 33. […] I den tar det upp någonting som hände på 60-talet i USA. Jag har skrivit om det här innan och kort och gott så kan man säga att det inte finns några belägg för att någonting verkligen har gått fel till och artikeln i sig fick av allt att döma inget större inflytande på diskussionen, Överdrivna rubriker kring sponsrad forskning på 60-talet. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *