Att nicka en fotboll kan ge temporär skada på hjärnan
Att nicka en fotboll i hög fart kan innebära ganska stora krafter som kan påverka både kognitiv förmåga och balans på kort sikt.

För några dagar sen tipsade jag om en artikel i New York Times som tog upp en studie där man visat att flickor i High School (vanligtvis ungefär 12-15 år) som nickar en fotboll presterar sämre på kognitiva test direkt efter, New Worries About Heading the Soccer Ball.
I den artikeln berättar man att tidigare studier som försökt att undersöka frågan har varit plågade av att det varit svårt att testa spelar på ett bra sätt. Ny finns surfplattor och dessa gjorde det möjligt för forskarna att snabbt testa spelarna på ett bra sätt.
Det samma gäller egentligen balans och koordination. Detta har också testats tidigare och då har man inte funnit någon effekt (1, 2, 3). Metoder för att testa balans har dock förbättrats även det och i studien här under har man använt sig av teknik som är mer finkänslig och kan se väldigt små förändringar.

Int J Sports Med. 2012 Nov 22. [Epub ahead of print]
Acute Changes in Postural Control after Soccer Heading.
Haran FJ, Tierney R, Wright WG, Keshner E, Silter M.
This study intended to determine if an acute bout of soccer heading alters postural control and pronounced self-reported symptoms of cerebral concussion. Collegiate soccer players were randomly assigned to one of 2 groups. Each participant completed a baseline postural control assessment prior to heading. Participants either simulated (control group; CG) or performed (experimental group; EG) 10 headers at 11.2 m/s in 10 min. The postural assessment was repeated post heading at hrs 1, 24, and 48. The postural control parameter assessed was the root mean square (RMS) of the center of mass (COM). COM RMS were calculated for the anterior-posterior (AP) and medial-lateral (ML) time series. Compared to the CG, for the AP and ML time series COM RMS values were significantly higher in the EG at hr 24 (p <0.05). An acute bout of heading results in quantifiable alterations in postural control that are detectable 24 h post heading and dissipate within an additional 24 h. The significant findings may be due to the dynamic postural control assessment that incorporated robust discordant environmental conditions.

I Det man fann i den här studien var att efter endast 10 nickar där bollen färdades i en hastighet av 40 km/h så den posturala kontrollen nedsatt hos deltagarna. Postural kontroll är mest ett fint ord för balans.
Deltagarna i den här studien var 6 män och 2 kvinnor med en medelålder omkring 21 år. De hade alla minst 5 års erfarenhet av att nicka fotbollar (eg spela fotboll) och hade inga falla av huvud eller nackskador under i alla fall de senaste 6 månaderna.

Att nicka påverkar hjärnan hos fotbollsspelare
Resultatet vid ett av testerna. Ju lägre resultat desto bättre. Det man ser är gruppen som fick nicka hade ett försämrat resultat som höll i sig i minst 24 timmar.

Det gjordes flera olika typer av test i den här studien där alla kunde påvisa någon form av påverkan hos de som nickade bollarna innan testet och de som inte gjorde det. Du kan se resultatet från ett av testerna här till höger.
Det man även kan se i resultatet är att nickarna gav en påverkan som bestod i över 24 timmar. Vi snackar alltså om 10 nickar på bollar som går långsamt. Jag har inga siffror på de men det är inga större svårigheter att skjuta iväg en boll omkring 100 km/h som seniorspelare. Så inlägg kommer garanterat i högre än hastighet än 40 km/h. Vissa uppskattningar säger att insparkar och utsparkar ligger omkring 80 km/h (8).

Blir det några bieffekter på lång sikt?

I diskussionsdelen till den här artikeln tar man upp att de resultat som de sett i den här studien i princip efterspeglar de effekter man kan se efter en verklig hjärnskakning fast effekten är lägre och tiden som det håller i sig är kortare. Man tar upp att det inte är så sannolikt att den lilla kraft som en fotboll i 40 km/h innebär kan ha direkt skadat neuroner i hjärnan vilket man tror kan se vid verkliga hjärnskakningar.
Istället tar man upp en annan hypotes om att skakningarna som sker leder till en form av hypermetabolism av glukos direkt efter händelsen som sen följs av en nedsatt metabolism i flera timmar efter. Det här leder alltså till en rubbad glukosmetabolism som man tror är en delförklaring till nedsatt postural kontroll (eg balans) vid hjärnskakning.
Vad som effekten verkligen blir av den här typen av upprepade miniskakningar är det ingen som vet. Man vet ju att upprepade hjärnskakningar är negativt och hos boxare är det ju till exempel vanligt med så kallad dementia pugilistica eller kronisk traumatisk encefalopati vilket det också kallas (4). Detta är en speciell form av demens som liknar alzheimers och då främst drabbar boxare men troligen kommer bli vanligt hos andra kamsporter likt MMA nu när de blivit mycket mer populära. När man tittat på boxare från 30-50 talet har man uppskattat förekomsten till strax under 20 procent (6). Även amerikansk fotboll är en sport där denna sjukdom uppmärksammats en hel del de senaste åren.
Studier på före detta fotbollsspelare har visat på väldigt blandade resultat när det gäller om de är i högre risk för kognitiv nedsättning än andra människor. När det gäller just den typen av skada som kan leda till kronisk traumatisk encefalopati så har man sett att fotbollsspelare som nickar bollen mycket har fler skador än spelar som nickar bollen lite (5). Så det verkar alltså i alla fall som att många nickar kan vara negativt.
Om vi snackar lite hårdare smällar men som ändå inte ger symptom i form av hjärnskakning så har man visat att detta försämrar prestationen på olika kognitiva test (9). Den här nedsättningen hittade man i slutet av en säsong när själva huvudskadan kunde ha skett när som helst under säsongen så det är en ganska långvarig biverkning. Effekt är dock väldigt liten och författarna till studien är själv tveksamma till om det är något som är praktiskt betydelsefullt.
De översiktsartiklar jag har hittat från de senaste åren säger alla att det inte finns några belägg för att medvetna nickar är skadliga utan det verkar som att skadan främst sker vi olyckor (7, 8). Där är dock en trend mot att äldre studie visat på en negativ inverkan medan nyare inte gör det. Möjligen beror detta på de tyngre läderbollarna som användes förr och att långbollar och nickar även det troligen var en större del av spelet förr.

Praktiskt nytta av det här resultatet

Den praktiska nyttan jag tycker att man ska ta med sig av de här resultaten är att eftersom nickningar uppenbarligen kan ha en effekt på postural kontroll så kanske det är bäst att lägga nickträningen i slutet av ett träningspass dagen innan det är en vilodag. För 48 timmar senare var funktionen återställd i den här studien. Det kan givetvis vara så att detta inte stämmer med fler nickar eller hårdare inlägg men man får ju börja någonstans.
Det andra väldigt viktiga tycker jag är att man ser till att de som verkligen åker på en ordentlig smäll huvudet får en ordentlig rehabilitering. Detta gäller givetvis oavsett vilken sport man sysslar med. Hjärnskakningar är verkligen inte att leka med och de ger skador på lång sikt.
Vad är då en bra behandling av hjärnskakningar. Framför allt handlar det om att verkligen se till att skadan är läkt då en tidig återgång är en stor riskfaktor för en ny hjärnskakning och råkar man ut för detta blir skadan klart större än den var efter första smällen. Man slår alltså inte bara upp skadan utan man förvärrar den också.
American Medical Society for Sports Medicine släppte för bara några månader sen ett så kallat konsensus om hur man hjärnskakningar inom idrotten som finns fritt tillgänglig för alla via British journal of sports medicine. Jag rekommenderar dig att läsa den. Om du tycker texten är för svårläst eller helt enkelt inte är sugen på att läsa igenom 12 sidor med fackspråk så skrev jag en text med tips om hjärnskakningar här på sidan för nästan ett år sen, Hjärnskakning vid idrott – Lite grundkunskaper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *