FMS och fortsatta studier om dess stora brister

Ett av testen i FMS kallat in-line lunge som var det man undersökte lite mer ingående i den här studien

Jag börjar nästan känna mig lite “taskig” som fortsätter påpeka alla bristerna med Functional Movement Screen (FMS) men då det…