Att tillräckligt med sömn är viktigt för hälsan är något jag har tagit upp en väldig massa gånger här på bloggen nu och jag kommer fortsätta med det 🙂 För några månader sen publicerades en studie där man tittat på sambandet sömn och insulinresistens.

Sleep. 2012 Oct 1;35(10):1353-8.
Sleep duration and insulin resistance in healthy black and white adolescents.
Matthews KA, Dahl RE, Owens JF, Lee L, Hall M.
STUDY OBJECTIVES: Poor sleep may play a role in insulin resistance and diabetes risk. Yet few studies of sleep and insulin resistance have focused on the important developmental period of adolescence. To address this gap, we examined the association of sleep and insulin resistance in healthy adolescents. DESIGN: Cross-sectional. SETTING: Community setting in one high school. PARTICIPANTS: 245 (137 African Americans, 116 males) high school students. MEASUREMENTS AND RESULTS: Participants provided a fasting blood draw and kept a sleep log and wore a wrist actigraph for one week during the school year. Participants’ families were from low to middle class based on family Hollingshead scores. Total sleep time across the week averaged 7.4 h by diary and 6.4 h by actigraph; homeostatic model assessment of insulin resistance ([HOMA-IR] unadjusted) averaged 4.13. Linear regression analyses adjusted for age, race, gender, body mass index, and waist circumference showed that the shorter the sleep, the higher the HOMA-IR, primarily due to sleep duration during the week. No evidence was found for long sleep being associated with elevated HOMA-IR. Fragmented sleep was not associated with HOMA-IR but was associated with glucose levels. CONCLUSIONS: Reduced sleep duration is associated with HOMA-IR in adolescence. Long sleep duration is not associated. Interventions to extend sleep duration may reduce diabetes risk in youth.

Det här är en enklare studie och innehåller inte någon form av intervention. Det går alltså inte att säga att det finns något orsakssamband här.och att mindre sömn är orsaken till den högre insulinresistensen som man såg hos ungdomarna när de sov mindre varje natt.

Förhållandet mellan sömntimmar och insulinresistens hos tonåringar
Det här diagrammet visar förhållandet mellan sömn under veckodagarna och insulinresistens mätt med en metod kallad HOMA-IR. Datan är här ojusterad, man har alltså inte korrigerat för BMI, midjemått osv. Förhållandet fanns dock kvar även efter justering men tyvärr fanns det ingen illustration av detta i studien

Man har dock korrigerat för en rad faktorer så som BMI och midjemått och sambandet fanns fortfarande där. Sömnen i sig har man även mätt på ett objektivt sätt med hjälp av en Aktigraf som helt enkelt är en sensor som känner av hur mycket du rör på dig och har man på den under natten kan man få ett bra mått på hur lång tid som verkligen varit sömn.
Mängden sömn som ungdomarna fick varje natt var i snitt 1,5 timme kortare under veckodagarna när de gick i skolan jämfört med på helgerna. Detta visar enligt mig klart på att de sover för lite varje veckodag.
Och det är inte bara skillnaden i tid som är värd att anmärka på. Medeltiden när det gäller sömn för ungdomarna i den här studien var endast 6,4 timmar per natt. Över 75 procent av deltagarna sov mindre än 6,5 timmar på vardagarna när de skulle gå i skolan. Detta ska jämföras med den rekommenderade tiden för sömn som är 9 timmar när man är tonåring.

Bristerna med studien

Det här är en bra studie men den har ett par brister värda att nämna förutom att det då inte är en interventionsstudie som kan utröna orsakssamband. För det första mätte man endast sömnen under natten. När jag var tonåring var det inte ovanligt att jag gick hem och la mig i soffan en timme för att vila innan jag åkte iväg till träningen.
Insulinresistens, blodglukos osv mättes endast vid ett tillfälle i den här studien och för att göra det ännu värre så uppger man inte när dessa mätvärden togs. Detta är ju relevant eftersom tonåringarna sov olika mycket olika dagar i veckan. Om testet tagits på måndagen så kanske den extra sömnen under helgen reparerat en del av skadan som skett under veckodagarna och testresultaten är då missvisande för helheten. Om testerna istället tagits på en fredag gäller ju det motsatta.

Summering

Sömn är otroligt viktigt. Det här är en av de allra första studierna på sömn och insulinresistens hos tonåringar men det finns en hel del studier på vuxna som visar på samma effekt. Detta är ju också endast en aspekt när det gäller sömn och den påverkar ju också saker så som koncentrationsförmåga och inlärning. Även om du inte är i risk för att bli insulinresistent så är jag också övertygad om att sömnen påverkar din fysiska prestationsförmåga och återhämtning efter ett träningspass.
Det är lite svårt att sätta den här typen av studier i relation till något. Som person kan man ju inte ”känna av” sin insulinresistens. Men med hjälp av lite mattematik uppskattade i alla fall författarna till den här studien att en extra timme med sömn varje natt för dessa tonåringar skulle förbättra deras insulinresistens med 9 procent. En betydande förbättring med hjälp av något så enkelt som att gå och lägga sig lite tidigare varje dag

Ett svar på ”Lite sömn och insulinresistens hos tonåringar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *