Jag tog precis en titt på morgonens TV-nyheter och där berördes en nypublicerad forskningsstudie om sömnens påverkan på risken att bli förkyld. Det var en intressant studier så jag kände att den var värd att nämna och du kan läsa mer om den i Dagens Medicin.

Studien

Syftet med studien, som publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Archives of Internal Medicine, var att undersöka känsligheten för angrepp av virus och sambandet detta kan ha med sömnkvalitet och antal sömntimmar.
153 friska män och kvinnor (21-55 år gamla) fick under två veckor ange självupplevd sömnkvalité och hur många timmar man sovit per natt. Därefter utsattes samtliga försökspersoner för ett s.k. rhinovirus och därefter undersöktes utvecklingen av förkylning hos individerna.
Att sova mindre än 7 timmar visade sig innebära 2.94 gånger större risk för att bli förkyld efter att man utsatts för viruset och således förefaller bättre sömn kunna innebära en bättre motståndskraft.
Övriga hälsofaktorer som ofta stör (s.k. confounders), exempelvis rökning, BMI, socioekonomisk status, övrig sjukdom m.m. kontrollerade man för och kunde således peka på sömn som enskild variabel (1).
Här nedan kan du läsa abstraktet (sammanfattningen) av studien i fråga:

Background Sleep quality is thought to be an important predictor of immunity and, in turn, susceptibility to the common cold. This article examines whether sleep duration and efficiency in the weeks preceding viral exposure are associated with cold susceptibility.
Methods A total of 153 healthy men and women (age range, 21-55 years) volunteered to participate in the study. For 14 consecutive days, they reported their sleep duration and sleep efficiency (percentage of time in bed actually asleep) for the previous night and whether they felt rested. Average scores for each sleep variable were calculated over the 14-day baseline. Subsequently, participants were quarantined, administered nasal drops containing a rhinovirus, and monitored for the development of a clinical cold (infection in the presence of objective signs of illness) on the day before and for 5 days after exposure.
Results There was a graded association with average sleep duration: participants with less than 7 hours of sleep were 2.94 times (95% confidence interval [CI], 1.18-7.30) more likely to develop a cold than those with 8 hours or more of sleep. The association with sleep efficiency was also graded: participants with less than 92% efficiency were 5.50 times (95% CI, 2.08-14.48) more likely to develop a cold than those with 98% or more efficiency. These relationships could not be explained by differences in prechallenge virus-specific antibody titers, demographics, season of the year, body mass, socioeconomic status, psychological variables, or health practices. The percentage of days feeling rested was not associated with colds.
Conclusion Poorer sleep efficiency and shorter sleep duration in the weeks preceding exposure to a rhinovirus were associated with lower resistance to illness.

Kommentar

Jag tycker definitivt att studien är intressant. Ingen studie ger ju ett 100%-igt svar på egen hand men i och med att vi i flera texter tidigare behandlat sömnens och dygnsrytmens påverkan på vår hälsa och även presenterat vetenskap som stödjer våra påståenden kan ju detta ses som ytterligare en studie som stärker detta.
Lustigt nog skriver jag detta tidigt på morgon efter en dålig natts sömn, får väl se om förkylningen kommer hehe…
/Nicklas
1. Cohen et al. Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold. Arch Intern Med.2009; 169: 62-67.

Ett svar på ”Mer om sömn, ny studie om immunförsvarets påverkan.”
  1. Spännande artikel. Vild gissning, att man borde ha fler immunsupprimerande hormoner kretsande som t.ex. kortisol efter dålig sömn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *