Lite mer kring påståendet att frukt skulle göra en fet

Publicerat den 3 kommentarer till Lite mer kring påståendet att frukt skulle göra en fet

Det har de senaste månaderna då och då dykt upp artiklar i tidningar och på internet där frukt har blivit anklagat för att vara en bidragande orsak till fetma. Bland annat så har överläkaren Christer Enkvist grovt feltolkat en studie på fruktos och i artikel i aftonbladet med titeln “frukten gör dig fet” så påstår han att frukt skapar bukfetma och leder till insulinresistens.

Vi har redan kommenterat den artikeln i vårt inlägg Frukt är överskattat men knappast en fetmabov och i detta  korta inlägg så tänkte jag bara redogöra för en ny review-artikel som nyss publicerats i tidskriften Obesity Review.
Titeln på studien är The potential association between fruit intake and body weight–a review. Precis som titeln antyder så har man endast tittat på hur fruktkonsumtion påverkar vikten. Ett vanligt argument från de som är för teorin om att frukt skulle kunna leda till fetma brukar vara att man oftast tittar på både frukt och grönsaker. Bland annat så rekommenderar Livsmedelsverket att man ska öka konsumtionen av frukt och grönt utan att egentligen göra någon skillnad på de två trots att de kan skilja sig åt när det gäller näringsinnehåll. I denna review-artikel så tittade man alltså endast på fruktintag och man ger följande motivering till varför.

In the present paper, however, emphasis is given to the role of fruits alone and the risk of developing overweight and obesity. The rationales for this are several: (i) fruits are typically consumed at other occasions than vegetables as they can be obtained in various physical forms, such as fresh, dried, canned, pureed, making them convenient as between-meal snacks, potentially substituting more energy-dense snacks; (ii) the culinary use of fruits differs from that of vegetables. For example, because of the various physical forms and commonly sweet taste, they are suitable as desserts. Also, here they may act as the relatively healthier alternative to the traditionally more energy-dense deserts and (iii) fruits are frequently consumed raw, whereas vegetables are often prepared by addition of fatty substances, which diminishes the low energy-dense characteristics of vegetables.

Resultatet från studien blev att det finns ganska  få studier på endast fruktintag och att man i framtiden måste skilja på olika typer av frukt och hur frukten konsumeras. Det finns bland annat studier  där man inte gjort någon skillnad mellan nyplockad färsk frukt och fruktjuice. Trots bristerna i de studier som finns så visar en majoritet av alla studier på ett motsattförhållande mellan fruktkonsumtion och övervikt. Alltså tvärtemot påståendet om att man blir fet av frukt. Bland de inkluderade studierna fanns både interventionsstudier (där man sagt till en grupp att börja äta mer frukt), prospektiva studier (där man följt folk över tid utan att man aktivt försökt påverka deras konsumtion) och så kallade cross-section studier där man endast tittat hur mycket frukt någon äter och sen jämför det med deras vikt.

In the present paper,

however, emphasis is given to the role of fruits alone and

the risk of developing overweight and obesity. The rationales

for this are several: (i) fruits are typically consumed at

other occasions than vegetables as they can be obtained

in various physical forms, such as fresh, dried, canned,

pureed, making them convenient as between-meal snacks,

potentially substituting more energy-dense snacks; (ii) the

culinary use of fruits differs from that of vegetables. For

example, because of the various physical forms and commonly

sweet taste, they are suitable as desserts. Also, here

they may act as the relatively healthier alternative to

the traditionally more energy-dense deserts and (iii) fruits

are frequently consumed raw, whereas vegetables are often

prepared by addition of fatty substances, which diminishes

the low energy-dense characteristics of vegetables.

3 kommentarer

  1. Hade studien som låg till grund för “Frukt Gör Dig Fet”-rubrikerna i massmedia i min forksningskolumn för Body. Något att tänka på:
    “Om du hade tänkt få i dig dem mängderna från frukt, vilket många förknippar med fruktos, får du minsann ligga i. En frukt på 200 g innehåller runt 7-8 g fruktos, vilket tåls att jämföras med ca 150 g som intogs av deltagarna i studien. Alltså runt 4-5 kg frukt dagligen om man gör matten.”

  2. Att få i sig 150 gram fruktos gör man ju knappast från frukt. Det är ju sukrosen som normalt är problemet. De frukter man möjligtvis skulle kunna få i sig lite mer frktos från om man ligger i är väl bananer och vindruvor (eller russin naturligtvis!) i så fall. Men 150 gram blir fortfarande svårt.
    Fruktosstudien i fråga visar ju bara att socker antagligen är ännu mer onyttigt än vi trodde!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *