Hur man mäter blodkärlens funktion med FMD

Frågan kring olika dieter tycker jag numera har tjatats till döds och en nyligen publicerad kommentar i The Lancet tycker jag summerade det hela bra, ”Weight loss diet studies: we need help not hype”. Det är i princip samma information som du hittar där som du också kan läsa om i mina texter Olika dieter vs följsamhet oavsett diet och Lågkolhydratkost mot fettsnål kost – en meta-analys.
I princip är det ganska jämt skägg mellan olika dieter och det som verkligen skiljer resultaten åt är att man i vissa studier uppnår väldigt bra genomsnittlig viktnedgång för alla deltagare medan man i andra uppnår en ganska dålig viktnedgång. Detta är alltså oavsett vilka dieter man jämför i studierna.
Resultatet verkar snarare mer bero på hur mycket stöd och uppföljning man ger deltagarna i studien. Så när en studie testar två eller fler dieter mot varandra och annars ger grupperna jämbördig support så brukar dieterna gå i princip lika bra. Sen kan i princip lika bra vara -15 kg för båda grupperna i någon studie och -2 kg för båda grupperna i någon annan och det beror alltså på andra faktorer än själva dieten.

Bättre följsamhet ger bättre viktnedgång i studier
När deltagarna delas in efter vilken diet de hade blivit tilldelade ser man ingen skillnad i viktnedgång (vänster). När man istället tittar på deltagarnas resultat i förhållande till hur bra de följde sin respektive diet så ser man att bättre följsamhet ger bättre viktnedgång, oavsett diet.

Det viktigaste när en enskild individ därför ska försöka hitta en diet som fungerar för hen är att dieten är något som kan följas över tid. Vissa personer trivs helt enkelt bättre med vissa dieter än andra.
Jag är dock tveksam till om detta är någonting som folk kan avgöra i förhand. Det finns några enstaka studier som faktiskt har undersökt det och i dessa studier ser man inte heller att personer som får en diet som de säger att de tror de ska trivas med får bättre resultat. Om något verkar de istället få sämre resultat.
I praktiken tycker jag därför att det mest verkar som att folk får prova och sen utvärdera.

De skillnaderna som ändå verkar finnas

Nu när jag har sagt det här ovanför så verkar det ändå finnas lite mindre skillnader mellan vilka resultat som försökspersoner får med de olika dieterna. Då pratar jag inte om skillnader i viktnedgång utan om mindre skillnader i hälsovärden.
De skillnader som mest är värda att nämna är hos typ 2 diabetiker eller personer med dålig blodsockerkontroll. Hos dessa personer så brukar lågkolhydratkost ge en liten större förbättring när det gäller användandet av diabetesmedicin och i vissa fall även långtidsblodsockret (HbA1c).
I motsats till detta så visar en del studier på lite sämre LDL och en försämring av något som kallas för FMD (flow mediated dialation). LDL känner en hel del till och om du inte gör det så kan du googla det ganska lätt. FMD är däremot ett lite mindre känt mått och det används vanligen som en väldigt tidig markör för ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.
Datan som har stött att FMD blivit sämre med lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost har dock varit ganska sparsam och en meta-analys från 2013 inkluderade endast 200 personer totalt (1).
För någon dag sedan publicerades dock ytterligare en studie där man tittat på det här som inkluderade lite drygt 70 personer med diabetes typ 2 (2).

Bra viktnedgång och resultat för båda grupperna

Den här studien är intressant eftersom den dels då undersöker förändringen i FMD mellan de två dieterna men också dels eftersom resultatet i studien var bra för båda grupperna.
Om man vill veta vilken effekt en diet verkligen kommer ha om man följer den så är det givetvis ett måste att dieten verkligen följs och i den här studien är resultaten helt okej. En tredjedel av deltagarna hoppade visserligen av under det år som studien pågick men övriga deltagare gick ner i snitt 10 kg vilket är bra.
När det gäller viktnedgången mellan grupperna så var där ingen skillnad alls mellan dem. Gruppen som åt lågkolhydratkost gick ner 9,8 kg och gruppen som åt lågfett gick ner 10,1 kg. Direktivet för lågkolhydratgruppen var att de under hela året sklle hålla sig under 50 gram kolhydrater per dag. Det här tar jag upp eftersom en del har velat förkasta tidigare studier på lågkolhydratkost eftersom de mer haft ett atkinsliknande upplägg där mängden kolhydrater har höjts lite efterhand.
I just den här studien såg man ingen skillnad alls mellan grupperna när det gäller långtidsblodsocker men gruppen som åt lågkolhydratkost kunde minska på sin diabetesmedicin mer än gruppen som åt mer kolhydrater (3).
När det gäller det som ändå gjorde den här studien mest intressant, alltså att de inkluderat FMD, så var det så att man inte såg någon förändring för någon av grupperna. Tidigare studier på FMD och viktnedgång har visat att det brukar förbättras men i den här studien såg man alltså ingen effekt för någon av grupperna.
De tidigare studierna på FMD och olika dieter har visat att viktnedgång verkar förbättra FMD så det är lite underligt varför man inte såg någon förbättring i den här studien. Studien är dock inte ensam om att inte visa på någon effekt så kanske är det så att vissa personer varit sjuka så länge så att den skada som skett inte går att reparera? Författarna till den här studien spekulerar också kring det i diskussionsdelen.
Forskarna spekulerar även kring att det faktum att deras deltagare skulle träna tre gånger i veckan har motverkat eventuella skillnader mellan dieterna i den här studien. Det är inte helt otänkbart det heller då träning verkar ha en positiv effekt. Till exempel fann man nyligen att snusare som inte var fysiskt aktiva hade sämre FMD medan det inte gällde för snusare som var fysiskt aktiva (4).

Summering – FMD är sannolikt inget som är avgörande

För att summera den här kortare texten så tycker jag att den här nya studien faktiskt tillför lite ny kunskap som de allra flesta studier på lågkolhydratkost vs lågfettkost de senaste åren inte har gjort. FMD har enligt mig varit en av få frågor där det faktiskt har funnits lite osäkerhet kring hur rådet om olika dieter påverkar.
Den här studien tillsammans med tidigare studier tycker jag pekar mot att även om det möjligen finns en skillnad i hur de två dieterna påverkar FMD så bör inte skillnaden vara särskilt markant. Då viktnedgång som sagt normalt sett också brukar ha en positiv inverkan på FMD så tycker jag att slutsatsen för närvarande blir som för övriga riskfaktorer.
Den oftast viktigaste faktorn som påverkar de flesta hälsofaktorerna är graden av viktnedgång. Även om olika dieter verkar kunna ha en liten skillnad i resultat vid likvärdig viktnedgång så kommer en viktnedgång på tex 10 kg med en diet för en person med fetma i princip alltid att vara bättre än en viktnedgång på 5 kg med en annan.
Allting annat lika så är dock mindre kolhydrater med mindre medicin för typ 2 diabetiker troligen att föredra.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Ett svar på ”LCHF och lågfettkost påverkar blodkärlen likvärdigt vid viktnedgång”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *