Till slut så kom då dagen då Jordan Peterson gick all in när det gäller att promota sin minst sagt speciella kost för alla. Jag har genom åren gjort mig rolig över hans påståenden kring kost i olika sammanhang på sociala medier och varje gång har jag fått mängder av kommentarer eller meddelande från folk som säger att jag varit orättvis och att han bara berättar vad han upplever har fungerat för honom.

Jag har tyckt att det varit uppenbart att det inte bara är det som han har gjort redan sen starten men nu är det i alla fall solklart att Jordan Peterson numera anser sig vara expert på kost och fetma. Troligen också ohälsa rent generellt.

Igår, 1 november 2022, publicerade nämligen följande klipp på instagramsidan för ”The Lion diet” som är hans dotters sida där hon tjänar pengar på att promota en kost med endast animalier.

För er som har följt mig sedan starten av den här sidan 2008 så är det här ingen ny historia. Den här typen av påståenden om orsaken till fetma har kommit från lågkolhydratkoströrelsen ungefär vart 5-10 år över väldigt lång tid.

Att det kommer i vågor såhär tror jag beror på att det helt enkelt finns en ny generation av människor som då är redo att bli lurade. För det kan låta ganska rimligt som historia det här i fall man inte har någon tidigare kunskap inom ämnet. Så fort man börjar skrapa lite på ytan så blir det dock uppenbart att historien inte går ihop med verkligheten.

Det är på sätt och vis ganska skönt att den här historien återkommer med jämna mellanrum. Normalt sett kan det kräva väldigt mycket arbete för att skriva ihop och bemöta så svepande uttalanden som görs i videoklippet. Det är lätt att hitta på saker och sedan krävs det väldigt mycket arbete att motbevisa det, den så kallade bullshitasymmetrin.

I det här fallet så är dock i princip allt arbete redan gjort. Så istället för att skriva en lång text här så kommer jag istället att hänvisa till många andra texter som jag har skrivit genom åren.

Komplexa frågor har sällan ett enkelt svar – en studie kan inte motbevisa det här

En första sak som är viktigt att påpeka här är att övervikt och fetma är ett väldigt komplext problem att lösa. Det är därför inget land ens har lyckats att vända på trenden utan för varje år som går så väger människor lite mer världen över. I vissa länder har den genomsnittliga vikten ökat mycket mer än i andra och på vissa platser började den öka tidigare men gemensamt för alla länder är att det går uppåt.

Sannolikheten att det ska vara en enkel sak som är lösningen på ett sådant här problem är därmed extremt låg. Men det innebär så klart inte att det inte går att titta på frågan och försöka att hitta olika delförklaringar som tillsammans möjligen kan förklara en hel del.

Om vi ska titta på vilken roll som kostråden då eventuellt har spelat så kan vi gå lite olika vägar. Här tänkte jag presentera de som jag anser är de mest rimliga och vad datan då visar. Är det något annat sett att testa kostrådens roll i det hela som du tycker att jag har missat när du läst klart så är det bara att skriva en kommentar under artikeln. Mest troligen finns det redan data utifrån det synsättet med.

Liknande kostråd har inte samma effekt världen över

Videoklippet med Jordan Peterson är likt det mesta annat som produceras på det här spåret extremt fokuserat på USA. Amerikanarna har en tendens överlag att glömma resten av världen men när det gäller lågkolhydratkoströrelsen i USA så är det otroligt fascinerande hur extremt fokuset är.

Det är sant att där är en korrelation mellan att kostråden infördes och människor började gå upp i vikt i USA. Med korrelation menas att när det ena kom så kom också det andra. Sådana här korrelationer innebär dock inte nödvändigtvis att det ena har orsakat det andra. Det skulle tex kunna vara så att man införde kostråden för att man märkte att folk började äta sämre och gå upp i vikt. En annan möjlighet är att det bara är ren slump. Det var väldigt mycket som förändrades på 70-80 talet i USA där helt andra faktorer kan ha bidragit till övervikten och fetman.

Ett sätt att då titta på om det kan ha varit kostråden som orsakade fetman är att se om det blev en liknande effekt i andra länder när de införde kostråd som var väldigt lika kostråden som infördes i USA.

Här har jag selektivt valt ut några exempel som tydligt talar emot påståendet. Bilden här under visar hur kostråden i Korea ser ut idag. De har haft kostråd liknande det här i typ 20 år nu och fetman i landet ligger på typ 5 procent. I USA låg fetman på 10-15 procent när de införde sina kostråd för en 40 år sedan.

Kostråden i sydkorea

Japan är också det ett land med låg förekomst av fetma och idag ligger den strax under 5 %. Deras råd är även de snarlika de råd som ges i andra delar av världen och ser ut så här.

Kostråden i Japan

Vi tar ett ett exempel till från Europa och det är Schweiz som har typ samma förekomst av fetma som vi har här i Sverige, lite drygt 20 procent av vuxna. De har haft en kostpyramid av det här slaget sedan slitet av 90-talet.

Kostråden i Schweiz

Den här typen av evidens har så klart stora brister. Framför allt så ökar fetman som sagt i alla de här länderna. De hade börjat ökat redan innan kostråden kom och fortsatte sen att öka efter de infördes utan någon direkt synbar effekt. Så datan talar varken för att de har försämrat eller förvärrat någonting.

Folk följer inte alls kostråden

Ett annat sätt att försöka se om kostråden är orsaken till dagens problem är att titta på vad människor faktiskt äter. Följer de råden som gest? För om följsamheten är bra så kan vi i alla fall säga att de verkligen inte fungerar för att främja hälsa eftersom folk går upp i vikt när de äter så.

Det här skrev jag om för över 8 år sedan i Svenska Dagbladet i artikeln ”Det är dags att sluta svartmåla alla kostråd” där jag tog upp att datan är väldigt tydlig med att människor är riktigt dåliga på att följa kostråden.

De som äter mer enligt kostråden mår bättre än andra

Att bara tittar på hur människor äter i genomsnitt ger dock väldigt begränsad information. Det skulle ju fortfarande kunna vara så att människor som är närmre att följa kostråden mår sämre än de som äter mindre enligt kostråden. Inte så troligt sett till det jag tog upp här ovanför men ändå hypotetiskt möjligt.

Det finns dock studier även på det här. Forskare samlar in data på vad människor äter och sedan ger man varje person poäng efter hur nära de är att följa olika delar av de kostråden som finns. Äter de tex frukt och grönt enligt råden så får de full poäng på den punkten. Äter de sedan lite mer kött än rekommenderat så får de några poängs avdrag på den punkten. Skulle de istället äta mycket mer kött än rekommenderat så får de ännu mindre poäng.

Så personer med en hög totalpoäng äter då mer likt kostråden medan de med mindre totalpoäng äter långt ifrån kostråden. Studier av den här typen visar konsekvent att människor, unga som gamla, som följer råden bättre också mår bättre, går upp mindre i vikt över tid, blir mindre sjuka och lever längre med mera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Sådana här studier har så klart sina problem de med. För det första är de rena korrelationsstudier och bevisar inte någon typ av orsakssamband. Det är tex inte omöjligt att vissa av effekterna kan bero på att människor som är friskare bryr sig mer om sin hälsa och därför väljer att följa kostråden bättre.

Ett annat problem med studierna är att man jämför med en ganska kass diet i övrigt. Av de som följer kostråden är det troligen mestadels människor som inte bryr sig särskilt mycket om i fall deras kost är näringsrik eller liknande. Mest troligen är det alltså så att studierna mest visar att det är bättre att följa kostråden jämfört med att inte alls bry sig om vad man äter.

Fast oavsett så ger de här studierna så klart inget stöd alls för påståendet att kostråden orsakat fetmaproblematiken och ohälsa relaterat till kost.

Om vi bara fokuserar på kolhydrater och fett då?

De uttalande som Jordan Peterson gör i klippet är ganska typiskt svepande LCHF-snack, eller kanske keto eller carnivour-snack som de brukar kalla sig idag för att locka nya människor.

Att inte skilja på olika källor till kolhydrater och fett är något som vettiga människor slutade med på typ 80-talet men det fortsätter vara en grej i en del subkulturer kring dieter. Oftast används det dock som ett retoriskt knep där den som påstår det sen ganska snart försöker sig på argumentationsfelet motte-and-bailey.

Väldigt kort så innebär den att man öppnar upp med att påstå något extremt och sedan backar man men låtsas som att har sagt det man backade till hela tiden. Här exemplifierat med ett extremt påstående kring socker.

Att bara visa att intaget av kolhydrater har ökat samtidigt som övervikten och sedan påstå att det är pga kostråden är så klart inte rätt i sig. Inga kostråd har tex med sockerkaka som en del av råden men det kan ändå bidra med mycket kolhydrater till människors diet.

Men även om vi tittar på denna stora förenkling så går inte påståendet ihop med verkligheten (17). I just USA kan man se att intaget av kolhydrater ökade samtidigt som fetman började ökad men det sambandet har brutits sen några år tillbaka nu vilket jag har skrivit om här tidigare i artikeln Mindre kolhydrater och socker men fler överviktiga.

Tittar vi dessutom utanför USA så är det väldigt uppenbart att det här sambandet inte finns överallt. I Kina har tex kosten gått från att bestå av en stor andel kolhydrater till en fördelning mer lik den vi har här i Sverige samtidigt som fetman börjat öka (9).

Här i Sverige har vi istället ett exempel på där fördelningen mellan kolhydrater, fett och protein legat hyfsat jämnt över tid samtidigt som fetman succesivt ökat mer och mer (10).

Det finns också en del studier som har tittat på sambandet mellan intag av kolhydrater och fett och fetma mellan individer som väger olika mycket. Här brukar man finna väldigt små skillnader i intaget av kolhydrater mellan personer med fetma och normalviktiga personer men om något så är det så att personer som väger mer äter en lite större andel fett och mindre andel kolhydrater (11). Här har du data för män som exempel där jag har klippt y-axeln så skillnaderna blir tydligare. Notera att ju mer grupperna väger desto lägre kolhydratsintag och högre fettintag rapporterar de.

Vad händer om folk blir uppmuntrade att följa kostråden bättre en tid?

Allt det jag har tagit upp hittills är enkla korrelationer. Det säger som jag redan har påpekat inte särskilt mycket om vad som har orsakat vad. Att där inte finns något direkt samband mellan när kostråden har införts och fetma i ett land talar dock inte för Jordan Petersons historia. Inte heller att människor som följer råden bättre också mår bättre eller att personer i USA som äter mindre kolhydrater väger mer än de som äter mer. Men de visar ju ändå inte den faktiska effekten av råden i sig.

Ett mycket bättre sätt att undersöka vilken effekt som ett råd har på människors hälsa och vikt är att man utför en så kallad interventionsstudie. I dessa studier ändrar man på vad människor äter för att sen se vad som händer. Bäst är det när studierna är randomiserade (så kallade RCT studier) eftersom vi då kan vara mycket mer säkra på att eventuella förändringar som vi ser beror på själva förändringen.

Även här finns det gott om studier på vad som sker i fall man ger människor rådet att följa kostråden ännu bättre. Resultaten är tydliga här och de visar att om man ger människor råd i enlighet med dagens kostråd så går de om något ner i vikt (12). Det här är dock ett resultat som gäller för i princip alla dieter. Eftersom alla dieter som man rekommenderar till folk är bättre än det som den genomsnittliga personen som har vikt att tappa redan äter.

Men är det Jordan Peterson förespråkar bättre?

Det finns som du nog nu förstår inget som talar för att människor har gått upp i vikt och fetman i samhället ökat eftersom folk har valt att följa kostråden. Men det finns en annan fråga här som också är intressant att fundera kring. Även om kostråden inte kanske direkt har lett till alla kostrelaterade hälsoproblem så är det kanske så att en annan typ av råd hade varit bättre?

Minimalt med kolhydrater eller minimalt med fett gav samma resultat

Det finns en hel del studier på olika former av dieter och gemensamt för dem är att ingen diet direkt överlägsen någon annan när man ser på lite längre sikt. Jag tänker inte gå igenom alla studier här så klart men det finns vissa studier som är lite extra intressanta sett till budskapet som Jordan Peterson för ut.

För snart 5 år sedan publicerades den största dietstudien som har utförts där man jämfört lågkolhydratkost mot lågfettkost. Drygt 600 personer blev antingen tillsagda att försöka äta minimalt med fett eller minimalt med kolhydrater och sedan följde man dem i 12 månader. Resultatet visade på ingen skillnad i viktnedgång (13). Jag har skrivit mer om den här studien på Tyngre om du är intresserad, Den största studien hittills på lågkolhydratkost är klar och den visar inget nytt.

Resultaten från andra studier visar generellt sett på samma resultat som den här ovanför när uppföljningstiden är längre (14). Och ser man till att kostråd är något som ska ges till alla och sedan, förhoppningsvis, följas för evigt av befolkningen så talar det här för att det inte finns någon speciell effekt att hämta av att förändra kostråden med fokus på kolhydrater och fett.

Om folk verkligen följer råden då? Är det bättre med lågkolhydratkost?

Även om det inte framgår i klippet med Jordan Peterson här ovanför så är den kost som han själv äter och som förespråkas av hans dotter Michaela Peterson än mer extrem än det jag har tagit upp här. De äter i princip endast animaliska produkter med stort fokus på kött, så kallade carnivour.

Den här dieten finns det idag inga studier på där man ger en grupp den dieten och någon annan grupp en annan diet. Inte heller finns det någon direkt observationsdata med vettig uppföljningstid eftersom det helt enkelt är så otroligt få människor som skulle få för sig att äta en sådan diet över längre tid.

Det finns dock en studie som är relevant när det gäller påståendet att mycket kolhydrater mättar sämre och även lite relevant när det gäller påståenden att animaliska livsmedel mättar bättre. I den studien låste man in människor i två veckor vardera med två olika dieter och sedan fick de äta så mycket de själva ville. De åt helt enkelt efter hunger och lust.

De två dieterna var antingen en vegansk kost med 75 procent av kalorierna från kolhydrater eller ketogen kost med endast 10 procent av kalorierna från kolhydrater. Den ketogena kosten bestod dessutom av mestadels animaliska livsmedel (15). Resultatet visade att deltagarna spontant valde att äta mindre kalorier när de fick den veganska kosten med mängder av kolhydrater. Även den här studien har jag skrivit mycket mer om på Tyngre för den som är intresserad, Vegankost mättar bättre än köttbaserad ketogen kost.

Snacket om att insulin är det som driver på fetma

Den här delen nämns inte i klippet med Jordan Peterson men hela den historien som han tar upp kommer ursprungligen från dietböcker där man målar upp en bild av att det som är viktigast när det gäller fetma är hormonet insulin.

Insulin är ett hormon som främst utsöndras när man äter kolhydrater och när nivåerna av insulin höjs i kroppen så hamnar den i ett läge där den lagrar in istället för att frisätta energi. Det här enkla faktum används sedan felaktigt för att påstå att om du inte äter kolhydrater så kommer kroppen inte att lagra in energi och du går ner i vikt. Och motsatsen då att ju mer kolhydrater du äter desto större blir du.

Jag har skrivit mängder kring det här genom åren och det stämmer helt enkelt inte. En kort introduktion till det här kan du läsa i Fysiologins ABC – Fettförbränning är inte det samma som viktnedgång. För några månader sedan hade vi även ett avsnitt av Tyngre Träningssnack där vi verkligen gick på djupet kring den här. Det avsnittet utgick i sin tur från en översiktsartikel publicerad i American Journal of Nutrition (16).

Om det inte är kostråden fel – vad är det så som hänt?

Det här är en för stor fråga för att svara på i den här artikeln. Det är ju faktiskt också så att ingen har ett svar som verkligen är bevisat sant. Men vi vet en hel del saker som faktiskt bidrar till att människor äter för mycket. Saker som är mycket mer vanliga idag jämfört med förr och därmed alltså passar ihop som förklaringar till problemet.

Jag har skrivit en hel bok om det här som heter Skitmat som är mitt mer fullständiga försök att svara på den här frågan. Den kan du köpa både som tryckt bok, e-bok eller ljudbok via Tyngre.se. Det är så klart lite mycket begärt att du ska köpa en bok för att få en bättre förklaring och jag har även många artiklar och podcastavsnitt som berör de här delarna.

Exempel på podcastavsnitt är avsnitt 214 av Tyngre Träningssnack.

När det gäller artiklar så är det spritt i olika texter. När det gäller de förändringar som faktiskt har sett i kosten så kan du läsa en bra introduktion till det i artikeln Ultraprocessad mat gör att människor äter för mycket. En annan bra introduktion till en annan del av problemet är Bara individens fel om han eller hon blir fet?.

Summering – ingenting talar för att Jordan Petersons historia stämmer

Det finns inget inom forskningen som stödjer påståendet att kostråden orsakar övervikt eller fetma. Kostråden är lika varandra världen över och fetman skiljer sig ändå väldigt mycket mellan olika länder. Människor som äter mer enligt kostråden mår bättre än andra inom ett land. De som väger mer i USA tenderar att äta mer fett än de som väger mindre. När man ger människor rådet att följa kostråden bättre så går de om något ner i vikt och när man testar olika kostråd med stor skillnad i mängden kolhydrater så blir resultaten i princip de samma för alla råd.

Det enda sättet att påstå att kostråden skulle vara skyldiga är att säga att de flyttade fokus till fel saker och på det viset drev på framtagandet av den typen av livsmedel som idag anses vara problematiska. För mig är det en otroligt långsökt förklaring och oavsett om man tror på den så är det i så fall så klart inte mängden kolhydrater och fett som man ska fokusera på i form av lösning.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier. För närvarande är jag mest aktiv på Mastodon, Instagram. Facebook och Twitter.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

7 svar på “Jordan Petersons felaktiga påståenden kring kost och hälsa”
 1. Vilket kvalificerat skit du sprider.

  Primära orsaken till ohälsa i världen
  Dvs Diabetes, fetma hjärt och kärl sjukdom är toxiska Fröoljor i kombination med high carb diet

  Du kommer få se mig inom 1-2 år i media och med föreläsningar kommer jag med fakta och egen erfarenhet bevisa att du har fel på exakt alla punkter angående Keto/Carnivorekosten..

  PROPER HUMAN DIET IS THE ONLY WAY…

 2. Förövrigt så har ALLA sorters bönor högre insulinindex än vitt socker…
  Är mycket vanligt att utveckla diabetes/pankreatit på vegan diet..
  Pga insulinnivåer går i taket…

  Här har du en långtidsstudie på Carnivore diet gjord av Harvard university..
  Sug in resultaten på diabetes sjuka som blev botade..
  https://academic.oup.com/cdn/article/5/12/nzab133/6415894

  Carnivore /keto tar 3-4 månader att adaptera till.

  Så korta studier är meningslösa att referera till

 3. Alltså mannen… va snackar du om och vad motbevisar du? och hur uttalar du dig om människor som förmodligen är större tänkare en dig? Gör du dig stor och marknadsför dig på andras bekostnad? Jag är utbildad också inom kost… håller inte med nån av er och håller med er båda! Det är ditt upplägg som var nedlåtande! Kost är enkelt och väldigt individuellt från kropp till kropp! Skriv på ett mer respektfullt och neutralt sätt! i ditt och mitt yrke och i Jordan petersons yrke är meningen att hjälpa och lyfta folk… INTE va nedlåtande, dumförklarande och gå emot varandra!! Vi som sysslar med att hjälpa, motivera, och förändra folks liv till det bättre är alla kollegor! Det va fult och småaktigt av dig… vi ska hålla ihop och byta information och perspektiv med varandra inte kasta paj på varandra och spela spelet vem vet bäst! Du sänkte dig till regirings nivå…

 4. Jordan Peterson lockar verkligen fram de mest udda typer 🤣 Skönt att ingen av er presenterar några faktiska argument så det inte blir någon långdragen diskussion.

 5. Hyfsad risk för selektionsbias där, Sven. Tycker du inte?

 6. Lowcarb vinner i stort sett alla jämförelser och verkar vara något som de flesta kan hålla sig till. Sedan tror jag inte man behöver utesluta alla carbs från frukt och grönsaker om man inte reagerar negativt på dessa. Men de finns essentiella aminosyror och essentiella fettsyror, basta. De har testats otaliga gånger. Processad mat är däremot vår största fiende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *