För bara någon dag sen publicerades en väldigt intressant studie med ganska överraskande positiva resultat.
Babraj JA, Vollaard NB, Keast C, Guppy FM, Cottrell G, Timmons JA. Extremely short duration high intensity training substantially improves insulin action in young sedentary males. BMC Endocr Disord. 2009 Jan 28;9(1):3.
Studien tittade på effekten av väldigt korta intensiva intervaller vilken effekt det hade på insulinkänsligheten hos unga män (medelålder 21 år, BMI 23,7). Själva träningsprogrammet bestod utav 4-6 maximala 30 sekunderssprinter på en motionscykel med ett motstånd motsvarande 7,5 % av försökspersonernas kroppsvikt. Vilan mellan varje sprint var 4 minuter och träningen pågick under 2 veckor med totalt 6 träningspass.
Insulinkänsligheten mättes genom ett standard glukostolerans test före interventionen och antingen 2 eller 3 dagar efter sista träningspasset.

Nu till resultatet i studien

Innan interventionen hade försökspersonerna ett fasteglukos på 5 mmol/l vilket är under normalgränsen som är satt vid 6 mmol/l. Efter glukosdrickan så var värdet en timme efter 6,5 mmol/l innan träningen och 5 mmol/l efter träningsinterventionen (-13 %). Dom som har utfört ett glukostoleranstest vet att man normalt mäter efter 2 timmar men då detta var en studie så gjorde man mätningar efter 60, 90 och 120 minuter.
Man mätte även insulinivåerna hos försökspersonerna i samband med glukostoleranstesterna och även här såg man lägre nivåer efter träningen (-37 %).
Man använde sig även av ett index kallat Cederholm index där 100 % anses vara perfekt insulinkänslighet och personer med nedsatt insulinkänslighet ligger normalt kring 45-50 % och personer med diabetes kring 30-35 %. Försökpersonerna förbättrade här sin siffra från 80 % till 98 %.

Hur imponerande är egentligen resultatet?

Det är väl erkänt att träning är ett bra sätt att förbättra sin insulinkänslighet. Bland annat har det visat sig att regelbunden styrketräning, konditionsträning eller träningsformerna kombinerade (bäst resultat) under 6 månader leder till bättre HbA1C (en långtidsmarkör för blodsockernivåer i blodet). Intressant i detta sammanhang är att man oftast endast ser en förbättring i insulinkurvan efter dessa två träningsformer, medan man i denna studie alltså såg både en förbättring även på glukosnivåerna.
Försökspersonera förbättrade dessutom sin syreupptagningsförmåga med 6 % under de två veckorna.

Slutsats

Detta är bara en studie och enligt författarna så är det den första som har mätt insulinkänsligheten efter ett högintensivt intervallprogram. Slutsatsen man därför kan dra från denna studie är att det är ett väldigt intressant resultat men det behövs fler studier tills man kan säga något med säkerhet.
Försökspersonerna var unga, friska och studien pågick bara i två veckor. Jag har svårt att se varför resultaten skulle bli annorlunda på lite äldre personer med övervikt men man vet ju aldrig säkert förrän man verkligen undersökt det.
Författarna skriver följande i diskussionsdelen av studien

In the present study we demonstrate for the first time that only a few minutes of high intensity interval exercise performed over two weeks is required to substantially improve both insulin action and glucose homeostasis in sedentary young males. This is both a physiologically important observation and potentially useful as it highlights a preventative intervention that could logically be implemented as an early strategy to prevent age related development of cardiovascular disease.

Jag har lagt till lite termer kring detta i mina pubcrawlersökningar så förhoppningsvis kommer jag få reda på när det dyker upp mer forskning kring detta och då kommer jag lägga upp det här.

5 svar på “HIIT för bättre insulinkänslighet”
 1. Intressant, om än lite gammalt. Har du några tips om hur en helt otränad 42-åring med begynnande insulinresistens ska börja träna. Helt otränad och med reumatisk problematik dessutom. Är det styrketräning eller kondition som ger bäst resultat, och i så fall på vilket sätt? Det kanske finns någon länk?
  Theresa

 2. Theresa:
  Intressant, om än lite gammalt. Har du några tips om hur en helt otränad 42-åring med begynnande insulinresistens ska börja träna. Helt otränad och med reumatisk problematik dessutom. Är det styrketräning eller kondition som ger bäst resultat, och i så fall på vilket sätt? Det kanske finns någon länk?
  Theresa

  Hej Theresa!
  Om du är otränad spelar det ingen större roll vad du börjar trän. Så länge du gör det! Men efterhand bör du se till att det blir stegring på träningen, man kan inte fortsätta med samma sak hela tiden utan motståndet/ansträngningen måste ökas efterhand.

 3. Ok, tack. Jag får ju problem med överbelastning så fort jag ger mig på någon sport så kanske styrketräning då ? Det är ju mer kontrollerat om man säger.

 4. […] smög vi in höstens periodisering på att börja känna på lite “intensiva intervaller”. Med på klassen var alla som jag glädjs åt att träffa varje onsdag och se växa med utmaningen […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *