Det flesta är överens om att vi som människor rör på oss mindre idag än vi gjorde för en eller två generationer sen. Personligen tycker jag att det är väldigt uppenbart bara jag hör berättelser från min morfar om hur han varje dag fick cykla runt hela Helsingborg eftersom hans skolas föreläsningssalar var utspridda över hela stan. Den cykelrundan som garanterat innebar ett tiotal mil veckan på en cykel utan växlar var aktivitet som han mer eller mindre var tvungen till. Utöver det så fanns det ingen TV och avståndet till kompisarna kunde ligga på någon mil det med.

Det här är en liten anekdot och jag är säker på att vi alla har fört höra något liknande från någon av en liten äldre generation. För några dagar sen publicerades en studie som på ett ganska omfattande sätt försökte uppskatta hur dels fysisk aktivitet förändrats i olika länder och man försökte också uppskatta hur förändringen är på väg och hur det kommer att se ut fram tills år 2030. Själva studien hittar du här och resultaten för olika länder kan du se i graferna här under.

Förändring i fysisk aktivitet i olika länder
Förändring i fysisk aktivitet i olika länder. Notera att tidsaxeln är olika i de olika graferna. Efter den sträckade linjen är det inte faktiska data utan det är författarnas uppskattning av hur det kommer se ut i framtiden.

MET som man använder sig av för att mäta fysisk aktivitet i den här studien är ett mått där man räknar i antal höjningar av den basala energiförbrukningen i vila. Om du tränar på en intensitet motsvarande 5 MET så innebär alltså det att du förbrukar fem gånger så mycket energi jämfört med om du skulle legat i sängen och vilat. I den här studien har man uteslutit sömn som normalt annars står för 150 MET och pågår under ungefär 50 timmar varje dag. Det innebär alltså att de MET som du ser här ovanför i studien motsvarar aktivitet under totalt 118 timmar i veckan. Det absoluta minimumvärde som en person kan uppnå är 104 MET och det motsvarar att man ligger helt still i sängen under en hel vecka.

Det man kan se i graferna är att mängden fysisk aktivitet har minskat de senaste åren men förändringen är kanske inte så stor som man förväntar sig att den ska vara om man tittar på USA och Storbritannien. I själva verket är dock detta en väldigt markant förändring. Ser man till procentuell förändring är det lite tydligare. För Storbritannien är minskningen över 20 procent och för USA är motsvarande siffra över 30 procent. I Kina däremot är förändringen väldigt stor och mängden fysisk aktivitet har nästan halverats sen man började göra mätningar.

Författarna till studien har som sagt också försökt uppskatta hur mängden fysisk aktivitet kommer förändras i framtiden och de siffrorna som de kommer fram till här känns för mig, helt spontant, som klart överdriven. Men räknar man på det i faktiska värden så kanske de inte är helt orimliga även om jag fortfarande tycker att uppskattningen verkar lite knepig. Låt oss göra ett litet räkneexempel:

Att bara ligga i sängen hela tiden man är vaken innebär alltså en MET på 104. Att stå upp och inte gör något särskilt innebär en minimal höjning av MET från 1 till 1,2. Om vi antar att en vaken person står upp och ändå är still ungefär halva det vakna dygnet så blir det en total MET på 114. Lätta promenader som att röra sig i huset eller på kontoret innebär en MET på 2. Lite mer intensiva promenader som att gå till bilen eller till grannen innebär en MET på 2,5. Vi antar att den typen av aktivitet motsvarar 20 procent av dagen och är fördelade jämnt mellan de två typerna av gång. MET blir då totalt 141.

Att köra bil innebär en MET på 1,4 och om vi antar att personen i fråga pendlar med bil till jobb och den turen tar 30 minuter enkel väg samt att samma personer kör och handlar på helgen och den bilturen också tar 30 minuter enkel väg så är detta totalt 6 timmars bilkörning vilket höjer MET från totalt 141 till 144.

Uppskattningen här ovan lämnar dessutom ”endast” plats för 24 timmars stillasittande vilket är lägre än den siffra som faktiskt redan gäller som medelvärde i både USA och Storbritannien. Min uträkning här ovanför fattas givetvis en väldig massa saker men de flesta aktiviteterna så som dusch, shoppning, tvätta, städa, matlagning mm ligger någonstans mellan 1,5-2,2 MET och skulle inte påverka resultatet så värst mycket.

Ser man till dessa siffror inser man kanske bättre hur stor förändring som faktiskt har skett i fysisk aktivitet. I Storbritannien där förändringen i fysik aktivitet varit som lägst har den ändå minskat med 43 MET. 43 MET är faktiskt ingen lätt siffra att komma upp i på en vecka om man inte medvetet rör på sig för att motionera i dagens samhälle. För att uppnå det med lättare promenader måste man till exempel gå ungefär 17 timmar varje vecka, alltså mer än två timmar per dag. Höjer man intensiteten något och går för att motionera i enlighet med dagens rådande Rekommendationer för fysisk aktivitet så kommer man upp i en MET omkring 3,5. Med den typen av motion blir det ändå omkring 12 timmars promenerande. Och med detta skulle alltså den genomsnittliga britten endast komma upp i en fysisk aktivitet som motsvarar den som var standard år 1961.

Övriga länder som inkluderades i studien

Som du kan se i bilden här ovanför inkluderade författarna även Indien och Brasilien i den här studien. Som du också kan se finns det egentligen inte tillräckligt med data för att man ens ska kunna säga något säkert om trender för dessa länder. Läser man i slutet på den här studien kan man dock se följande små notiser:

Conflict of Interest Statement
Nike, Inc., commissioned this work for independent study.
Acknowledgements
The work presented in this paper was commissioned by funds from Nike, Inc.

Det här tror jag är anledningen till att dessa länder ens blev inkluderade i studien trots bristfälliga data. Detta är ju två jättestora marknader för Nike och det passar säkert jättebra i deras marknadsföring i dessa länder att de kan visa på en studie som förutspår att de kommer bli mycket mindre aktiva i framtiden om de inte förändrar sin livsstil och börjar köpa sportkläder 🙂
Man kan ju också undra varför endast Storbritannien och USA är med som västerländska länder. Utan att veta säkert så skulle jag sätta en väldig massa pengar på att vi till exempel i Sverige har mycket bättre data för populationens fysiska aktivitet än de som författarna till den här studien har hittat för Brasilien och Indien. Det konspiratoriska stråket i mig får mig därför att tro att man valt ut Storbritannien och USA i den här studien för att de ligger i botten sett till västerländska länder och för att väldigt många andra västerländska kulturer lätt kan identifiera sig med dessa länder. Man målar alltså kanske medvetet upp en liten svartare bild av verkligheten för övriga västerländska länder.

Summering

Det är alltså onekligen så att dagens samhälle gör det svårt för oss människor att vara fysisk aktiva. Ärligt talat ser jag inte heller någon bra lösning på det hela. Givetvis är det viktigt att samhället gör det möjligt för människor som vill röra på sig att göra det så som att det byggs cykelvägar och att man minskar trafiken så folk kan promenera men detta är ändå ganska små faktorer för sig själv. I studien nämner man att den delen av den fysiska aktiviteten från transport har minskat mindre i Storbritannien jämfört med USA och man tror att detta kan bero på att man i Storbritannien har bättre kollektivtrafik och mer utbyggda gång och cykelvägar.

Men mängden fysisk aktivitet från transport är väldigt liten och den väldigt tydliga trenden när det gäller fysisk aktivitet är att det är fysisk aktivitet under arbetstid som har minskat markant. Att gå tillbaka till att göra arbeten mer fysisk aktiva känns för mig ganska orimligt och i slutändan hamnar nog därför det största ansvaret för att öka mängden fysisk aktivitet nog på individen själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *