Jag kom över den här nyheten lite ”sent”, dvs ett par dagar efter att den publicerats och ett par dagar brukar ju räcka för att nyheter ska glömmas bort. 😀 Men hursomhelst är den ändå värt en liten text. Nyheten i fråga kan man läsa på Dagens Nyheters vetenskapssidor med titeln ”Multivitaminer kan förebygga cancer hos män”, Expressen en med titeln ”Vanlig vitamin kan minska cancerrisken”, samt en mindre notis i Aftonbladet.
Studien de hänvisar till blev jag förstås jättesugen på att läsa men som så ofta annars finns ingen direktlänk eller ens referens så jag fick helt enkelt gå in på tidskriftens hemsida och söka på ”vitamins” och där fanns den bland alla träffarna. DN skriver bland annat följande:

Bland dem som dagligen åt multivitaminer minskade risken för att drabbas av någon form av cancer med åtta procent jämfört med de försökspersoner som fick tabletter utan verksamma beståndsdelar, så kallad placebo.

Det finns inget att klaga på i DN:s rapportering direkt. De ljuger inte på något vis. Men jag är ju ändå inte nöjd med att bara läsa medierapporteringen av studier som intresserar mig så jag ska skriva lite mer om den nu och jag är mer kritisk än DN och även de länkade amerikanska artiklarna om studien.

Studien – Effekten av multivitamin på cancer

Den här studien är publicerad i The Journal of the American Medical Association som är mer känd, och från och med nu kommer benämnas, som JAMA. Titeln är ”Multivitamins in the Prevention of Cancer in MenThe Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial” och du kan läsa hela studien här. Som ni ser i titeln är det här Physicians’ Health Study II (PHS II). Studie I var en läkemedelsstudie där 18 763 manliga läkare deltog. När den studien var slut blev deltagarna där erbjudna att delta i den här studien. Studien började 1999 och totalt 41 procent av deltagarna från studie I, 7641 stycken, valde att delta. Dessutom tog man under samma år kontakt med ytterligare 254 597 manliga läkare över 50 år (vilket var ett inklusionskriterium för alla deltagare) som fick enkäter om olika livsstilsfrågor och personuppgifter.
42 165 män svarade på enkäten och från av dem var 11 128 stycken villiga att delta. Då startade man en liten förstudie 2001 där man under 12 veckor gav alla de här männen placebopiller för att helt enkelt bara testa deras följsamhet. Efter dessa 12 veckor  exkluderades ett gäng och de som hade tagit minst två tredjedelar av alla sina piller fick vara med. Detta var 63 procent av gruppen, 7000 personer. Summa summarum:  14 641 deltagande män alltså. Ni som läst här mycket inser kanske redan nu att den här studien är gigantisk i förhållande till hur koststudier brukar se ut. Och vi ska inte ens tala om hur små träningsstudierna brukar vara.
Studien var dubbelblindad och man randomiserade sedan alla de här 14 641 männen till en placebogrupp (vi kallar den för PLA), 7317 personer, och en multivitamingrupp (vi kallar den för MV), 7324 personer. Viktigt att tillägga är att randomiseringen var stratifierad utifrån faktorer så som ålder (5-årsintervall), sjukdomshistorik etc. Och med stratifierad menar jag alltså att de placerades i specifika grupper först och därifrån randomiserades de. Studien är alltså inte ”helt randomiserad” utan randomiserad inom grupper. Detta gör man ibland för att försäkra sig om att grupperna i slutändan verkligen blir lika varandra.
Första året fick alla deltagare sina vitaminer eller sin placebo i månatliga förpackningar var sjätte månad och efter första året fick de dem på årsbasis. Varje år skickades också ett frågeformulär ut för att titta på saker så som följsamhet, bieffekter, nytillkomna riskfaktorer, sjukdomar med mera. Alla deltagarnas status med avseende på överlevnad och hälsa sammanställdes sedan i juni 2011. Primära utfallsmått var totala cancersiffror (bortsett från hudcancer), hjärt- kärlsjukdom och mortalitet. Sekundära var specifika cancersjukdomar.
Jag har redan påpekat studiens omfattning i fråga om deltagarantal och ni ser ju även att den var väldigt lång. Det här är alltså en jättestudie och såna är ju lättare att göra med piller än med mat. Det är både billigare och mer lättkontrollerat men just den här studien hade också väldiga ”ekonomiska muskler” att använda sig av och jag återkommer till den aspekten. Men först resultatet!

Resultat – En minimal effekt av multivitamin

1312 män rapporterade en historik av cancer och 754 hade en historik av hjärt- kärlsjukdom. 40 procent hade tidigare varit rökare och några få (3.6 procent) rökte fortfarande. 77.4 procent använde sig av aspirin och det var till stor del en följd av PHS I där det var just aspirin som testades. Och det här är viktigt för det finns anledning att tro att regelbunden aspirinanvändning minskar cancerrisken. Siffrorna för följsamhet får anses vara goda; 67.5 procent för MV och 67.1 procent för PLA och siffrorna var högre tidigare under studiens gång. Det är alltså inga toppsiffror men 1) för att vara så lång tid är det bra och 2) det är inga stora skillnader i följsamhet mellan grupperna.

Här ser ni korrelationerna mellan total cancer, prostatacancer och kolorektalcancer för MV och PLA (1). Mycket mycket små (närmast obefintliga) skillnader i total cancer och ingen skillnad alls för övriga.
Här ser ni korrelationerna mellan total cancer, prostatacancer och kolorektalcancer för MV och PLA (1). Mycket mycket små (närmast obefintliga) skillnader i total cancer och ingen skillnad alls för övriga.

Totala cancersiffror var 2669 , varav 1373 insjuknanden i prostatacancer , 210 i kolorektalcancer och visssa hade flera cancerformer. 2757 män (18.8 procent) dog under studiens gång och av dem dog 859 män i cancer. För total cancer såg man en liten liten lägre risk hos MV, en så kallad hazard ration (HR) på 0.92 vilket innebär 8 procent lägre risk. Konfidensintervallet var 0.86-0.998 och p-värdet 0.04. Det innebär att resultatet är snubblande nära icke-signifikans. Man såg även ett liknande resultat för carcinom (cancer på organs epitelceller), HR på 0.92konfidensintervall på 0.85-0.997 och p-värdet 0.04. Vad gäller carcinom så drabbades 1158 i MV och 1244 i PLA, total cancer var 1290 i MV och 1379 i PLA. För den vanligaste specifika cancerformen, prostatacancer såg man inga skillnader, inte heller några andra specifika former och inte i mortalitet.

Kommentar – grattis Pfizer!

Så vad säger studien då? Ja inte mycket. Som vi kan se så har en hel del personer i MV fått cancer av olika slag och i de allra flesta utfallsmåtten var det ingen skillnad. Där skillnader fanns var de som sagt mycket nära icke-signifikans. Forskning i övrigt visar mycket sällan någon som helst fördel för de som tar vitamintillskott och inte sällan är det mer till dess nackdel än dess fördel. Det här är en imponerande stor studie och som jag var inne på tidigt krävs en enorm budget för att kunna genomföra den. Och det har man haft också, för finansiären är läkemedelsföretaget Pfizer.
Jag tänker inte vara larvig och skrika att ”studien är köpt!!!”  – den var dessutom inte bara finansierad av Pfizer utan framför allt av National Institutes of Health – men jag tycker ändå att det är intressant hur en studie med ett så magert resultat ändå lyckas få ett sådant genomslag i media. Nog för att den är ovanligt stor och under ovanligt lång tid men något säger mig ändå att man pushat en del för att få ut de här resultaten om Pfizers fantastiska multivitaminer som minskar cancerrisken.
Studien är gratis och alla kan även tanka hem det supplementerande materialet där man får lite mer info om livsstil men framför allt kan se vad multivitaminpreparatet innehöll. Det är inga särskilt hårresande doser bortsett från möjligtvis A-vitamin men det var dock hälften betakaroten. Dessutom skriver man i artikeln att man halverade det under tidens gång, från 5000 IU till 2500 IU, och att man också ökade D-vitamin från 400 IU till 500 IU.
Det som skrivits om studien i media är inga stora uttalanden heller, kanske för att kvällspressen missade studien 😀 Men den har ändå uppenbarligen kommit till stor kännedom trots det magra resultatet. Och extra intressant är detta faktum då man i samma projekt också undersökt effekten på kardiovaskulär sjukdom i en annan artikel (2). Man gör ofta så inom forskning att man genomför en studie med massa variabler och så publicerar man olika resultat i olika artiklar.
Resultatet för multivitamin preparatet på kardiovaskulär sjukdom var ett totalt nollresultat; ingen skillnad i hjärtinfarktincidens, i total kardiovaskulär sjuklighet och inte i mortalitet. Den artikelns resultat har jag inte hittat i svensk media när jag letat men däremot på en del amerikanska sidor. Det är intressant att all den sjukligheten var helt utan signifikanta skillnader, den absolut vanligaste cancersjukdomen för män, prostatacancer, var helt utan signifikanta skillnader i cancerstudien och det var trots allt 1158 deltagare i MV som fick carcinom. Att det då ”kanske finns en skyddande effekt” är ingen lögn men det är lika snubblande nära ett direkt felaktigt påstående som det var snubblande nära icke-signifikans. 😉

Slutord

En riktigt bra studie, stor och lång och välkontrollerad. Men resultaten bör trots detta inte tas som något bevis alls. Särskilt inte med tanke på att det var ett multivitaminpreparat så exakt vilken av alla de här mikronutrienterna som kanske gör en liten skillnad eller ej vet vi ju inte heller. Jag ser faktiskt den här studien, särskilt kompletterat med studien om hjärt- kärlhälsa, som ytterligare evidens för hur lite det faktiskt spelar roll men multivitaminpreparat eller inte.
1. Gaziano JM et al. Multivitamins in the Prevention of Cancer in MenThe Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial. JAMA. 2012;():1-10. doi:10.1001/jama.2012.14641
2. Sesso HD et al. Multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians’ Health Study II randomized controlled trial. JAMA. 2012 Nov 7;308(17):1751-60. doi: 10.1001/jama.2012.14805.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Av Nicklas

13 svar på “Minskar multivitamin risken för cancer bland män?”
 1. Tack Nicklas för en bra sammanfattning och analys som vanligt! Kom mig aldrig för att leta upp originalartikeln själv, men rubrikerna var ju svåra att missa.

 2. ”Där skillnader fanns var de som sagt mycket nära icke-signifikans.”
  Men nu var de ju trots allt signifikanta. Vilket p-värde hade du varit nöjd med?

 3. Andreas:
  ”Där skillnader fanns var de som sagt mycket nära icke-signifikans.”
  Men nu var de ju trots allt signifikanta. Vilket p-värde hade du varit nöjd med?

  Vadå nöjd? Tror du jag vill det ena eller det andra? Det är snubblande nära icke-signifikans helt enkelt. Ska jag inte påpeka det?

 4. Nicklas.. du behöver inte bli så upprörd/irriterad så fort man ställer en fråga och vill lära sig..
  Du kan påpeka det men du använder det faktum att det var nära insignifikans som ett argument att inte ta resultatet på allvar. Så jag förstår inte varför min fråga skulle vara så oerhört märklig.
  Att det var ”snubblande nära” insignifikans är också en sak jag inte förstår. Resultaten är väldigt ofta ”snubblande nära” isignifikans i sådana fall eftersom intervallet är snävt. Därav frågan: vilket p-värde krävs för att det inte skulle anses vara ”snubblande nära”?
  Jag vill lära mig och förstå varför du kommer till de slutsatser du kommer till. Så det vore trevligt med ett konstruktivt svar.

 5. Andreas:
  Nicklas.. du behöver inte bli så upprörd/irriterad så fort man ställer en fråga och vill lära sig..
  Du kan påpeka det men du använder det faktum att det var nära insignifikans som ett argument att inte ta resultatet på allvar. Så jag förstår inte varför min fråga skulle vara så oerhört märklig.
  Att det var ”snubblande nära” insignifikans är också en sak jag inte förstår. Resultaten är väldigt ofta ”snubblande nära” isignifikans i sådana fall eftersom intervallet är snävt. Därav frågan: vilket p-värde krävs för att det inte skulle anses vara ”snubblande nära”?
  Jag vill lära mig och förstå varför du kommer till de slutsatser du kommer till. Så det vore trevligt med ett konstruktivt svar.

  Jag blir inte irriterar ”så fort någon ställer en fråga” men däremot när de ställs på det där sättet. Det framgick knappast att du frågade för att du var intresserad och ville lära dig, du konstaterade för mig at ”Nu är det ju faktiskt så här” och sedan frågade du vad jag behöver för att ”vara nöjd”. Som man frågar får man svar.
  Och nu när du ändrat dig förstår jag vad du är ute efter och min poäng kvarstår; är det väldigt små siffror det handlar om och ytterst svag signifikans så måste det påpekas. Titta själv på konfidensintervallet, et är givetvis så att ett konfidensintervall som bara är 0.002 och 0.003 ifrån 1 innebär att signikansen är svagare än om den övre gränsen i intervallet varit lägre och om p-värdet varit 0.001 exempelvis. Det är ju inte så svart och vitt som att ”statistisk signifikans = rätt punkt slut” och ”icke-signifikans = fel punkt slut”. Samma sak med de relativa riskerna, oddskvoterna, hazard ratios osv. Man kan ju inte bara prata om ”ökad/minskad risk” hit och dit utan att peka på siffrorna och siffrors variation i olika studier.

 6. Nicklas:
  Nu får du faktiskt skärpa dig. Vadå ”på det sättet”?.. Jag ville ju bara veta vilket p-värde du var nöjd med! Det framgick på alla sätt och vis att jag var intresserad. Sen att du tolkar in saker och ting i min fråga kan inte jag göra något åt. Det får du ta ansvar själv. Jag ställde en vänlig fråga och fick ett ovänligt svar. Och tror du inte på mig när jag väl har förklarat att jag menade frågan på ett vänligt sätt så är du förbannat oförskämd. Jag har inte ändrat mig. Jag ställde precis samma fråga igen.. Självklart är inte statistisk signifikans = rätt. Det har ingen sagt. Men det kanske du också anser att jag har sagt..

 7. Har ju inget med artikeln att göra, men jag måste bara få påpeka att de faktiskt använt ”de” och ”dem” korrekt i stycket du citerade.. 😉

 8. Andreas:
  Nicklas:
  Nu får du faktiskt skärpa dig. Vadå ”på det sättet”?.. Jag ville ju bara veta vilket p-värde du var nöjd med! Det framgick på alla sätt och vis att jag var intresserad. Sen att du tolkar in saker och ting i min fråga kan inte jag göra något åt. Det får du ta ansvar själv. Jag ställde en vänlig fråga och fick ett ovänligt svar. Och tror du inte på mig när jag väl har förklarat att jag menade frågan på ett vänligt sätt så är du förbannat oförskämd. Jag har inte ändrat mig. Jag ställde precis samma fråga igen.. Självklart är inte statistisk signifikans = rätt. Det har ingen sagt. Men det kanske du också anser att jag har sagt..

  Haha, ja vi säger så. 🙂 Men nej det framgick inte.

 9. Nu har tryckfelsnisse varit i farten. Det är inget fel i användningen av de i DN’s artikel. I övrigt intressant inlägg.

 10. Monika:
  Har ju inget med artikeln att göra, men jag måste bara få påpeka att de faktiskt använt ”de” och ”dem” korrekt i stycket du citerade.. ;)

  Tove:
  Nu har tryckfelsnisse varit i farten. Det är inget fel i användningen av de i DN’s artikel. I övrigt intressant inlägg.

  Jag får kolla upp de där reglerna helt enkelt. Det låter fel för mig. 😀 Men jag ändrar. 😉

 11. Det vore intressant om ni ville skriva en artikel om multivitamin-tillskotts allmänna hälsoeffekter och effekter på träningsresultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *